Prisliste. Trondheim Havn IKS Gjeldende fra 1. januar 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prisliste. Trondheim Havn IKS Gjeldende fra 1. januar 2014"

Transkript

1 liste Gjeldende fra 1. januar 2014

2 liste Innledning Alle priser i prislisten er eks. mva. Utgående merverdiavgift fremgår av vedlegg. Når det gjelder forretningsvilkår og bestemmelser for de priser som fremkommer her, er disse samlet i egne dokumenter som er tilgjengelige på trondheimhavn.no/regelverk-og-priser.aspx: Lokal forskrift for anløpsavgift Forretningsvilkår 1. er for anløpsavgift Jf. Lokal forskrift for anløpsavgift. Alle fartøy med unntak av de som er nevnt i den lokale forskriftens 2 a-h betaler anløpsavgift etter følgende satser: Passasjerskip (ekskl. hurtigbåter) kr 0,17 per bruttotonn Øvrige skip kr 0,53 per bruttotonn Minsteavgift 165,- 2. er for kaivederlag Med de unntak som er nevnt i vilkårene, skal ethvert fartøy over 25 m og som benytter Trondheim Havns kaier betale kaivederlag etter følgende G-grupperinger* og satser: G-gruppe Steg per gruppe Sats per G Sum Akk. sum kr per gruppe De første 150 G 1,80 kr 270,00 kr 270,00 kr G 2,55 kr 382,50 kr 652,50 kr G 3,80 kr 760,00 kr 1412,50 kr G 4,60 kr 921,00 kr 2333,49 kr G 5,70 kr 1140,00 kr 3473,49 kr G 5,93kr 1778,00 kr 5251,46 kr G 6,37 kr 1911,10 kr 7162,61 kr G 9,09 kr 4543,00 kr 11705,61 kr G 9,82 kr 4909,50 kr 16615,15 kr G 10,31 kr 10314,70 kr 26929,83 kr For alle G over G: kr 12,10 per G Minste kaivederlagssats per døgn: kr 165 *Skipets G-faktor = (lengde + bredde) x dybde 2

3 liste Båter under 25 meter Lengde Per døgn 0 15 m kr 150, m kr 250, m kr 500,- 3. er for varevederlag Vareslag Stein/salt/forurenset masse Olje og gass i bulk Øvrige varer i bulk Stykkgods Container, varehenger og Mafi-tralle med last* Anleggsbrakke Husmodul Personbil, campingvogn Øvrige maskiner på hjul og større selvgående enheter kr 6,-/tonn kr 19,81/tonn kr 8,60/tonn kr 14,-/tonn kr 190,-/stk. kr 205,-/stk. kr 258,-/stk. kr 110,-/stk. kr 200,-/stk. Egne priser for Verdal, Steinkjer, Verran og Leksvik Vareslag Sand, pukk og stein kr 6,81/tonn Trelast kr 6/m 3 Bitumen Syre Kunstgjødsel Korn og fôrmel Annet stykkgods Gassolje kr 7,55/tonn Definisjon av type gods A: Stykkgods er varer som er emballert (f.eks. i big bags), palletert eller løst stuet, slik at det kan behandles som én enhet enten med kran, truck/traktor eller flak. B: Bulk er uemballerte varer (tørr eller flytende), løst stuet direkte i lasterom. Trondheim Havn fastsetter varegruppe og type gods etter skjønn hvis tvist oppstår. *Container, varehenger og Mafi-traller uten last (tomgods) belastes ikke varevederlag. Unntak er hvor tomgodset er selve handelsvaren. 3

4 liste 4. er for maskiner, kraner og annet materiell Maskiner Lastebil -Tillegg for kran Timepris kr kr 115 Hjullastere, L50,L60, L70 kr 785 Hjullaster L120 kr 810 Hjullaster L180 Tillegg for: - feiekost eller spylevogn - klappving kr 910 kr 115 kr 235 Maskiner Timepris Stortruck kr Bobcat, gaffeltruck kr 715 City Cat 2000 kr 900 Fyllkasse kr 810 Grabb stor kr 400 Grabb liten Kr 200 Kran Kaier Timepris KR 42 TRD Kai 41, 42, 43 kr KR 46 TRD Kai 46, 47 kr KR 01 ORK Kai 3 kr KR 02 ORK Kai 2 kr For kran- og maskindrift utenfor ordinær arbeidstid, beregnes et overtidstillegg på ordinære timesatser etter sats for utleie av arbeidskraft. 2. For kran- og maskindrift innenfor ordinær arbeidstid, beregnes minstetid 1 time. 3. For kran- og maskindrift utenfor ordinær arbeidstid, beregnes minstetid 2 timer. 4. Ved beregning av pris, rundes opp til nærmeste halvtime. 5. Oppmøte og ventetid uten kran- og maskindrift over 1 time sammenhengende beregnes etter priser for arbeidskraft. Fartøy/materiell Minstepris Timepris Dagleie Slepebåt (T/B «Munkholmen 2») med to manns besetning kr kr Inspeksjonsbåt/dorry med enmanns besetning kr kr 785 Pelepram («Hammeren») med tremanns besetning kr Inspeksjonsbåt (M/B «Tavern III») med to manns besetning kr kr Åpen lettbåt med påhengsmotor, eks. mannskap kr 700 kr 700 Stålpongtong* ca. 8x10 m kr Franske gjerder* (per stk.) kr 80 Landgang* (10 eller 6 m) kr 200 Yokohama-fendere* (for 2 stk.) kr *I tillegg til oppgitte priser kommer faktiske kostnader per leieoppdrag tilknyttet eventuell til- og bortkjøring. Minstepris inkluderer klargjøring. Timepris gjelder innenfor ordinær arbeidstid. 4

5 liste 5. er for arbeidskraft Tillegg: Timesats: Ordinær timesats kr 510 Kl hverdager kr 250 kr 760 Kl Hele dagen lørdager og søndager Ved overtidsarbeid etter ordinær arbeidstid på dager før hellig- og høytidsdager Helligdager, høytidsdager og påskeaften, samt etter kl. 12:00 på pinse, jul- og nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag kr 450 kr 960 kr 660 kr Minstesats ved oppmøte er 2 timer. 2. Overtidsmat belastes med kr 200 per mann per måltid, i tråd med gjeldende regler for bespisning ved overtidsarbeid. 6. er for levering av strøm og vann 6.1 Strøm Samlet tilkoblings- og frakoblingsavgift, støpsel over 32 A kr 516,- Strøm med måler, for effekter inntil 125 kw kr 1,45 per kwt Tillegging av ett effektledd utover 125 kw Etter avtale Strømuttak til containere, per container, per døgn: kr 139,- 1. Når det leveres strøm uten måler beregnes en timeleie ut fra 80 % av hovedsikringens ampere-kapasitet. 2. For tilkobling til 1 fase landstrøm inntil 16 A betales kr 50,00 per døgn. 6.2 Vann Innenfor ordinær arbeidstid, innenriks og utenriks fart Minstepris inntil 25 m 3 kr 535 Over 25 m 3 kr 21,40 per m 3 1. For fartøy som kun fyller med havneoperatørens egne slanger, kan det inngås avtale med Trondheim Havn. 2. For levering av vann utenom ordinær arbeidstid beregnes påslag etter timesats for arbeidskraft. 5

6 liste 7. er for fortøyningsbistand Havn Trondheim Instruks Trondheim Boatman har egen prisliste for salg av fortøyningstjenester. Fortøyning ved hjelp av mannskaper fra Trondheim Havn betales i henhold til satser for utleie av arbeidskraft. Stjørdal Orkanger og Verdal Steinkjer oppgis av aktør som nevnt i forretningsvilkårene. Fortøyningstjenester betales i henhold til satser for utleie av arbeidskraft. Trondheim Havn formidler kontakt med ekstern aktør som kan tilby fortøyning, og kan sende priser og vilkår på oppfordring. 8. er for levering av skipsavfall Restavfall Restavfall pr. anløp kr 0,14 pr. BT Minimum kr 100 Maks. kr 600 Gebyrene gjelder restavfall fra skip uten leveringsavtaler i annen havn. Charterbåter og husbåter med base i en av Trondheim Havns havner betaler kr 620,00 per år. Disse leverer sitt avfall til faste miljøstasjoner i havneområdet. 9. er for arealvederlag for lagring av gods Per påbegynt døgn på kai, åpent areal kr 3,10 per m 2 Havneoperatører kan leie areal for lagring av gods eller materiell. Dette reguleres ved ordinære leiekontrakter. 10. Snuhavnvederlag Når cruisepassasjerer begynner eller avslutter sitt cruise i en av Trondheim Havns havner betales snuhavnvederlag, som kommer i tillegg til andre vederlag. Snuhavnvederlag fastsettes i avtale med skipets megler/agent. 6

7 liste 11. Sikkerhetsgebyr 11.1 Sikkerhetsgebyr per anløp. 1. Det belastes et sikkerhetsgebyr (ISPS-gebyr) per anløp når skip er fortøyd ved ISPS-terminal. 2. Gebyr beregnes etter fartøyets G-faktor. 3. Ikke-ISPS-godkjente skip betaler ikke sikkerhetsgebyr. Fra/til G kr G kr G kr 863 Over G kr Sikkerhetsgebyr per passasjer Passasjerskip betaler i tillegg et sikkerhetsgebyr (ISPS-gebyr) per passasjer. per passasjer om bord per døgn kr 9 Minstesats per anløp per døgn kr Vederlag på ISPS-artikler Årsavgift kort/tag, per år kr 150 ID-kort/nøkkelkort, per stykk kr 300 ISPS-kjøretillatelse, per stykk kr 150 Kortholdersnor, per stykk kr 30 Kortholder med arm, per stykk kr 50 Vest «Port Security», per stykk kr 250 Nøkler, per stykk Innkjøpskost + behandlingsvederlag Fjernkontroll (tag), per stykk kr Behandlingsvederlag ved viderefakturering Ved viderefakturering av innkjøpte varer og tjenester, hvor leverandøren kunne ha fakturert direkte på varemottakeren og/eller bruker av tjenesten, tillegges et behandlingsvederlag. Behandlingsvederlag, sats 10 % Minstepris kr 350 7

8 liste Vedlegg: Utgående merverdiavgift på havneinntekter Som «utenlandsk» skip forstås skip registrert i annet land enn Norge. Som «norsk» skip i NIS forstås skip som eies av norsk statsborgere eller selskap med minst 60 % norske medeiere og ubegrenset eieransvar eller KS med minst 60 % norske eiere av ansvarlig- og kommandittkapital. Som «utenlandsk» skip i NIS forstås skip som ikke klassifiseres som «norsk» i NIS iht. foranstående. Generelt: Varer til bruk for fartøyet dersom de leveres direkte til fartøyet Tjenester som helt ut er til bruk for fartøyet Norskregistrert fartøy i innenriks fart Avgift. Varer og havneinntekter fritatt mva. v/oppdrag i off.tjen. eller i næring sammenheng. min. 14 dg utenfor territorialgrensen Avgift Avgift Norskregistrert fartøy i utenriks fart (regelmessig trafikk på utenlandsk havn). Fritak gjelder kun ved nedenstående pkt. a.1 og b. (jfr. 6-30, 2. og 3. ledd) Utenlandskregistrert fartøy. Fritak gjelder ved nedenstående pkt. a-f (jfr. 6-30, 1. ledd med henvisning til 6-9, 1.ledd De to gruppene har ulike fritak vedr.: a. Fartøy på minst 15 meter a.1. Til bruk for persontransport mot vederlag og varetransport a.2. Til bruk for sleping, berging eller redning, isbryting eller fangstvirksomhet b. Spesialfartøy til bruk i petroleumsvirksomhet til havs c. Skolefartøy d. Fartøy på minst 10 meter som anskaffes til Forsvaret e. Fartøy til bruk for forskning og værvarsling f. Fartøy på mist 6 meter til bruk for yrkesmessig fiske Fritak (generelt) Avgift: - Under opplag Fritak: - Sleping av fartøy - Utleie av varig driftsutstyr - Rett til å disponere kommunal havn - Teletjenester Avgift: - Alle andre tjenester Fritak (generelt) Avgift: - Under opplag Fritak (generelt) Ingen betydning hvem fakturaen utstedes til Intet unntak fra fritaket ved fartøy i opplag Eksempler vedr. varer:: Salg av vann Avgift Fritak Fritak Salg av strøm Avgift Fritak Fritak Eksempler vedr. rett til å disponere kom. havn: Anløpsavgift Avgift Fritak Fritak Kaivederlag Avgift Fritak Fritak Varevederlag Avgift Avgift Avgift Varevederlaget påhviler avsender eller mottaker, gjelder lagring av varer gjelder ikke tjeneste helt ut til bruk for fartøyet Eksempler vedr. andre tjenester: Krantjeneste Avgift Avgift Avgift (forenkler, egentlig fritak når skip/rederi er kjøper) Lasse-/lossetjenester Avgift Avgift Fritak Terminalytelser Avgift Avgift Fritak Fortøyningstjeneste Avgift Fritak: Fritak - Sleping av trosse som forlengelse av slepeoppdrag Avgift: - Fortøyningstjeneste på land Andre tjenester Avgift Avgift unntatt v/spesifiserte fritak Fritak Spesielt om utleie av båtplass: Unntak (ikke omfattet av loven), faktureres avg.fritt uansett hvem fast båtplass leies ut til (f.eks. næringsdrivende/-virksomhet, mva.reg.) og båtens størrelse (se vedlegg SMN) Norske orlogsfartøy: Varer og havneinntekter er fritatt mva. v/oppdrag i sammenheng min. 14 dg utenfor territorialgrensen (praktiseres ved oppstart, under oppdrag eller ved avslutning av oppdrag) 8

Forskrift og Havneregulativ for Stjørdal, Malvik, Trondheim og Orkanger havn

Forskrift og Havneregulativ for Stjørdal, Malvik, Trondheim og Orkanger havn for Stjørdal, Malvik, Trondheim og Orkanger havn fra 1. januar 2011 Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS www.tih.no Versjon 4 (Alle priser er uten merverdiavgift, jf. punkt 1.9) INFORMASJON Havnene

Detaljer

Forskrift og Havneregulativ for Stjørdal, Trondheim og Orkanger havn

Forskrift og Havneregulativ for Stjørdal, Trondheim og Orkanger havn for Stjørdal, Trondheim og Orkanger havn fra 1. januar 2010 Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS www.tih.no (Alle priser er uten merverdiavgift, jf. punkt 1.9) INFORMASJON Havnene ORKANGER, TRONDHEIM

Detaljer

Forskrift og Havneregulativ for Stjørdal, Trondheim og Orkanger havn

Forskrift og Havneregulativ for Stjørdal, Trondheim og Orkanger havn for Stjørdal, Trondheim og Orkanger havn fra 1. januar 2009 Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS www.tih.no (Alle priser er uten merverdiavgift, jf. punkt 1.9) INFORMASJON Havnene ORKANGER, TRONDHEIM

Detaljer

Forretningsvilkår. Forretningsvilkår for Trondheim Havn IKS Gjeldende fra 1. januar 2014

Forretningsvilkår. Forretningsvilkår for Trondheim Havn IKS Gjeldende fra 1. januar 2014 Forretningsvilkår Forretningsvilkår for Trondheim Havn IKS Gjeldende fra 1. januar 2014 Forretningsvilkår Trondheim Havn IKS 1. Alminnelige vilkår Disse fellesregler gjelder med mindre annet er fastsatt

Detaljer

REGULATIV FOR VIKNA HAVNEVESEN

REGULATIV FOR VIKNA HAVNEVESEN 2014 REGULATIV FOR VIKNA HAVNEVESEN RØRVIK HAVN KF FORRETNINGS BESTEMMELSER, ANLØPSAVGIFT OG VEDERLAG FOR KAI OG SAKSBEHANDLINGS GEBYR RØRVIK HAVN KF 01.01.2014 INFORMASJON Vikna havnevesen Rørvik havn

Detaljer

Forretningsvilkår. Forretningsvilkår for Trondheim Havn IKS Gjeldende fra 1. januar 2013

Forretningsvilkår. Forretningsvilkår for Trondheim Havn IKS Gjeldende fra 1. januar 2013 Forretningsvilkår Forretningsvilkår for Trondheim Havn IKS Gjeldende fra 1. januar 2013 Forretningsvilkår Trondheim Havn IKS 1. Alminnelige vilkår Disse fellesregler gjelder med mindre annet er fastsatt

Detaljer

PRISREGULATIV FORRETNINGSBESTEMMELSER OG VEDERLAG NTH-R IKS 01.01.2015

PRISREGULATIV FORRETNINGSBESTEMMELSER OG VEDERLAG NTH-R IKS 01.01.2015 2015 PRISREGULATIV FORRETNINGSBESTEMMELSER OG VEDERLAG NTH-R IKS 01.01.2015 INFORMASJON Havnevakt + 47 95 79 54 50 e-post post@roervikhavn.no Telefon +47 74 39 00 81 Nettside www.roervikhavn.no Havnevakta

Detaljer

REGULATIV FOR ANLØPSAVGIFT OG VEDERLAG I GRENLAND HAVN

REGULATIV FOR ANLØPSAVGIFT OG VEDERLAG I GRENLAND HAVN REGULATIV FOR ANLØPSAVGIFT OG VEDERLAG I GRENLAND HAVN 2015 Vedtatt av representantskapet for Grenland Havn IKS 13. desember 2013 i tråd med gjeldende forskrifter hjemlet i Lov av 27. april 2009 nr. 19

Detaljer

FORSKRIFT OM ANLØPSVGIFT OG VEDERLAG FOR LØDINGEN SJØDISTRIKT

FORSKRIFT OM ANLØPSVGIFT OG VEDERLAG FOR LØDINGEN SJØDISTRIKT FORSKRIFT OM ANLØPSVGIFT OG VEDERLAG FOR LØDINGEN SJØDISTRIKT Lødingen Havn KF Vedtatt av havnestyret den 8. mai 2014. Gjeldene fra 1. juni 2014 1 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1.1 MÅLSETTING Målsettingen

Detaljer

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV GRIMSTAD HAVN - 2014

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV GRIMSTAD HAVN - 2014 PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV GRIMSTAD HAVN - 2014 Foto: Jonny Foss Grimstad havn, priser og vilkår 2014, vedtatt 18.12.13, KS-172/13 Side 1 DEL 1 - FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT FOR GRIMSTAD KOMMUNE 1. Innledende

Detaljer

PRISLISTE OG HAVNEAVGIFT 2014

PRISLISTE OG HAVNEAVGIFT 2014 PRISLISTE OG HAVNEAVGIFT 2014 Priser for bruk av Kristiansand Havn KF sine kaier, arealer og tjenester Anløpsavgift Prisliste og havneavgifter for Kristiansand Havn KF for perioden 01.01.14-31.12.14 i

Detaljer

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV GRIMSTAD HAVN - 2015

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV GRIMSTAD HAVN - 2015 PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV GRIMSTAD HAVN - 2015 Foto: Jonny Foss Grimstad havn, priser og vilkår 2015, revidert 15.12.14, PS-14/195 (14/2790) Side 1 DEL 1 - FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT FOR GRIMSTAD KOMMUNE

Detaljer

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2015

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2015 PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2015 Innhold: 1 Generelt 2 Anløpsavgift 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.2 Varevederlag 3.3 Vederlag for bruk/leie av arealer 3.4 Vederlag for bruk

Detaljer

Havneregulativ. Beregningsgrunnlag for skipsavgift og de forskjellige vederlag :

Havneregulativ. Beregningsgrunnlag for skipsavgift og de forskjellige vederlag : Havneregulativ Formål: Havneavgiftene skal sammen med havnens øvrige inntekter bringe til veie de midler havnen trenger til administrasjon, drift, lovpålagte oppgaver, vedlikehold og nødvendig utbygging

Detaljer

PRISER OG FORRETNINGSVILKÅR FRA 1. JANUAR 2014 OSLO HAVN KF. Foto: Trude Thingelstad

PRISER OG FORRETNINGSVILKÅR FRA 1. JANUAR 2014 OSLO HAVN KF. Foto: Trude Thingelstad PRISER OG FORRETNINGSVILKÅR FRA 1. JANUAR 2014 OSLO HAVN KF Foto: Trude Thingelstad Priser og forretningsvilkår for Oslo Havn KF fra 1. januar 2014 Forretningsvilkårene gjelder for Oslo havn og Oslo kommunes

Detaljer

AVGIFTSREGULATIV FOR KIRKENES HAVN

AVGIFTSREGULATIV FOR KIRKENES HAVN AVGIFTSREGULATIV FOR KIRKENES HAVN Gjeldende fra 01.01.08 INNHOLDSFORTEGNELSE: Side: 1. GENERELLE BESTEMMELSER 5 1.1 Hjemmel 5 1.2 Formål 5 1.3 Avgiftsområdet 5 1.4 Avgiftsarter 6 1.5 Tjenester og vederlag

Detaljer

STAVANGERREGIONEN HAVN IKS STAVANGERREGIONEN HAVNEDRIFT AS. Prisliste 2013

STAVANGERREGIONEN HAVN IKS STAVANGERREGIONEN HAVNEDRIFT AS. Prisliste 2013 ,H STAVANGERREGIONEN HAVN IKS STAVANGERREGIONEN HAVNEDRIFT AS Prisliste 2013 INFORMASJON... 3 1. Bakgrunn... 3 2. Prispolitikk... 3 3. Anløpsavgift... 4 3.1 Virkeområde... 4 3.2 Avgiftsplikt... 4 3.3 Fritak,

Detaljer

Priser og vilkår for bruk av HARSTAD HAVN

Priser og vilkår for bruk av HARSTAD HAVN Priser og vilkår for bruk av HARSTAD HAVN INFORMASJON Sentralbord 77 00 12 10 Havnevakt 77 00 12 12/mob 957 73 644 VHF Kanal 12/16 E-post E-post havnevakt Hjemmeside harstadhavn@harstad.kommune.no havnevakta@harstad.kommune.no

Detaljer

Priser og vilkår for bruk av HARSTAD HAVN

Priser og vilkår for bruk av HARSTAD HAVN Priser og vilkår for bruk av HARSTAD HAVN INFORMASJON... 4 Del 1... 5 1.1. Bakgrunn... 6 1.2. Generelle bestemmelser... 6 1.2.1 Formål og hjemmel... 6 1.2.2 Straffeansvar... 6 1.2.3 Merverdiavgift... 6

Detaljer

PRISER OG FORRETNINGSVILKÅR FRA 1. JANUAR 2015 OSLO HAVN KF

PRISER OG FORRETNINGSVILKÅR FRA 1. JANUAR 2015 OSLO HAVN KF PRISER OG FORRETNINGSVILKÅR FRA 1. JANUAR 2015 OSLO HAVN KF Velkommen til Norges største offentlige havn! Oslo havn er Norges største offentlige gods- og passasjerhavn. Halve Norge bor under tre timers

Detaljer

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN 2014 PRISER Larvik Havn KF PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN www.larvik.havn.no VELKOMMEN TIL LARVIK HAVN! Med sentral beliggenhet på Østlandet, er Larvik Havn et viktig knutepunkt mellom sjø- og

Detaljer

Forretningsbetingelser Tromsø Havn KF

Forretningsbetingelser Tromsø Havn KF Forretningsbetingelser Tromsø Havn KF Gjelder fra 1. januar 2014 Vedtatt av Tromsø havnestyre i møte 31.10.2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Alminnelige vilkår... 1 1.1 Pris, tilbud, betaling og panterett...

Detaljer

Forretningsbetingelser i Moss Havn

Forretningsbetingelser i Moss Havn Forretningsbetingelser i Moss Havn Gjelder fra 1. januar 2013 Vedtatt av Moss havnestyre 21.11.2012 Forretningsbetingelser i Moss havn 1 INFORMASJON MOSS HAVN KF Sentralbord: 69 20 87 00 Telefaks: 69 20

Detaljer

Priser og forretningsvilkår for Oslo Havn KF fra 1. januar 2013

Priser og forretningsvilkår for Oslo Havn KF fra 1. januar 2013 Oslo kommune Havnevesenet Oslo KF Priser og forretningsvilkår for Oslo Havn KF fra 1. januar 2013 1 Fiskehall Kornsilo Visitasjonsgarasje 8 9 10 13 4 3 1 2 33 28 29 30 32 34 Opera 35 38 39 41 40 Billettboder

Detaljer

PRISER OG VILKÅR. Gyldig fra 01.09.2014 og inntil videre

PRISER OG VILKÅR. Gyldig fra 01.09.2014 og inntil videre PRISER OG VILKÅR Gyldig fra 01.09.2014 og inntil videre Innhold 1. GENERELT 3 2. ANLØPSAVGIFT 3 2.1 BEREGNINGSGRUNNLAG 3 2.2 STANDARDSATSER 3 2.3 RABATTER 3 2.4 FARTØY I ANNEN BRUK 4 2.5 FRAKTFARTØY 4

Detaljer

SANDEFJORD HAVNEVESEN

SANDEFJORD HAVNEVESEN SANDEFJORD HAVNEVESEN FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT. PRISLISTE MED VILKÅR GJELDENDE FOR SANDEFJORD KOMMUNES SJØOMRÅDER - ÅR 2014. Ny havnelov er iverksatt fra og med 1. januar 2010. Loven innebærer, med unntak

Detaljer

MOLDE OG ROMSDAL HAVN IKS

MOLDE OG ROMSDAL HAVN IKS ÅR 2016 Havneregulativ med forskrifter AUKRA FRÆNA MIDSUND MOLDE NESSET RAUMA VESTNES Vedtatt av styret i Molde og Romsdal Havn IKS 15.09.2015 Informasjon Sentralbord: 71 19 16 20 Telefaks 71 19 16 21

Detaljer

Priser og forretningsvilkår for 2015

Priser og forretningsvilkår for 2015 1 Ø K S N E S H A V N E V E S E N K F H A V N E G T. 7, 8 4 3 0 M Y R E T l f. 7 6 1 3 4 0 3 5 / 9 5 1 5 3 8 7 2 F a x. 7 6 1 3 4 5 2 5 E. p o s t : h a v n e k o n t o r e t @ o k s n e s. k o m m u n

Detaljer

HAVNEAVGIFTER, GEBYR OG VEDERLAG FOR ARENDAL HAVN KF. Fastsatt av Arendal Havnestyre med virkning fra 01.01.2015.

HAVNEAVGIFTER, GEBYR OG VEDERLAG FOR ARENDAL HAVN KF. Fastsatt av Arendal Havnestyre med virkning fra 01.01.2015. HAVNEAVGIFTER, GEBYR OG VEDERLAG FOR ARENDAL HAVN KF 2015 Fastsatt av Arendal Havnestyre med virkning fra 01.01.2015. Avgifts- gebyr- og vederlagsregulativet for Arendal Havn og kommunens sjøområde er

Detaljer

Prisliste for bruk av Moss Havn 2015

Prisliste for bruk av Moss Havn 2015 Prisliste for bruk av Moss Havn 2015 Gjelder fra 1. januar 2015 Vedtatt av Moss havnestyre 15.10.2014 Prisliste for bruk av Moss Havn side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 ANLØPSAVGIFT......

Detaljer