Kvaløynytt MENIGHETSBLAD FOR KVALØY OG HILLESØY. Nr 2, 1997 ÅRG. 31. Kvaløysletta friluftskirke

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvaløynytt MENIGHETSBLAD FOR KVALØY OG HILLESØY. Nr 2, 1997 ÅRG. 31. Kvaløysletta friluftskirke"

Transkript

1 Kvaløynytt MENIGHETSBLAD FOR KVALØY OG HILLESØY Nr 2, 1997 ÅRG. 31 Kvaløysletta friluftskirke S. 2 Fattig og rik En liten betraktning av redaktøren I så godt vær går det an å samles i Kvaløysletta friluftskirke. Det er stadig vekk den eneste kirke vi har på Kvaløysletta. I år måtte vi samles ute fordi gymnastikksalen på Sandnessundet skole var stengt p.g.a. vedlikeholdsarbeider. Dag Henrik Berggrav forrettet, godt assistert av Sandnessundet Blandakor, og folket koste seg i solsteiken. S. 3 Vær ikke bekymret! Andakt av Runar Reknes S. 4 Innsyn S. 5 Menighetsrådsvalg til høsten S. 6 Luther om sang og musikk Andre del av Luthers fortale til et musikalsk verk. S. 7 Slekters gang S. 8. Velkommen til gudstjeneste

2 2 Vår fattige rikdom Jeg leste nylig om en undersøkelse som var gjort at ca 450 personer tjente like mye som ca. 80% av resten av verdens lønnsmottakere. Videre rår ca. 5% over 90 % av verdens rikdommer. De rike blir rikere, og i Norge blir de flere og flere. På den andre siden blir de fattige både flere og fattigere. Det paradoksale er at de rike synes ikke de er rik, og de fattige mener stort sett at de har det godt. Vi kjenner til reklamens makt. Den stiller opp et mål for oss om å eie og dermed bli vellykket. Det skapes holdninger om et høyt og lykkelig forbruk og bidrar til at vi i vår kolossale overflod og rikdom mener vi har for lite. Vi må ha mer. Ordet «havesjuke» og Mammon er kommet bort. Mer, mer, mer! Av alt det de andre har og allerhelst ikke har. Det er snart slik at ingen må låne ting, bare penger til ting. En må liksom ikke gjøre seg avhengig av andre. Det er bedre å ha selv og for seg selv. Ligger ikke egoismen og havesjuken under alt dette? Tegnet i tiden er nettopp at egoismen skal dyrkes. Utsagn som «realiser deg selv», «tenk mer på deg selv» og «bruk på deg selv om du har en slant til overs», underbygger egoismens tidsalder. leder Et godt spørsmål i denne sammenheng er; hvem er rik og hvem er fattig i dag? Når vi smaker på dette spørsmålet kjenner vi straks at problemstillingen har et videre perspektiv. Det finnes en dypere sannhet. «Men ve dere rike, for dere har alt fått deres trøst» Luk. 6,24. Det er helt klart at Jesus hadde et advarende budskap til de rike. En videreføring av slike formaninger som også profetene framførte. Advarsler til de rike og om faren for å falle for fristelsen til å vinne rikdom på uredelig vis. Jesus ga klart uttrykk for at de rike var særlig utsatt, og fristet til å gå fram på uredelig vis i sit jag etter mere rikdom. Det ligger imidlertid stor fariseisme i å overføre alle slike advarsler til en åndelig sammenheng og mening uten å ta det til seg. Selvsagt er det Jesu hensikt med alle formaninger at vi skal erkjenne vår åndelige fattigdom og motta av ham troens rikdom. Dog er det troens frukter som etterspørres og som i noen grad avslører hjertene. For Guds ord er levende og virkekraftig og skarpere enn noen tveegget sverd. Det trenger gjennom til det kløver sjel og ånd, marg og ben, og dømmer hjertets tanker og planer. Heb En advarsel til de rike er av det samme ord. Det peker i første omgang på det ytre liv, men strekker seg mot hjertedypet. En forståelse av den åndelige mening av ordene rik og fattig får vi fra Joh.åp flg.: «Jeg er rik,» sier du «jeg har overflod og mangler ingen ting» Men du vet ikke at nettopp du er elendig og ynkelig, blind, fattig og naken. Derfor gir jeg deg det råd at du kjøper gull av meg, lutret i ild, så du kan bli rik, og hvite klær som du kan kle deg med og skjule din nakne skam. Det er kanskje et billig poeng å «skjenne» på rikdom og overflod og temmelig merkelig at dette skal være en en sommerhilsen til bladets lesere. Det er dog godt ment. Det kan være en god motvekt til vårt materialistiske jag. Det finnes andre verdier som vi burde jage etter. Nemlig, å få kjøpe og eie det gull som er renset i ild; En tro som er prøvd gjennom motgang og anfektelser. Det er bedre å være åndelig fattig enn rik uten ånd! Det burde lære oss å verdsette mennesker framfor materialer. Ha en god ferie med din familie og dine venner! Vær bevist på hva du strever etter og lær dine barn et riktig kjøpepress! God sommer! Kvaløy kirkeforening reiser på tur til Bardu kirke Til venstre: Bardu kirke fra 1829, som var målet for Kvaløysletta kirkeforenings busstur 11. juni. I kirken ser vi fra venstre: Lederen i kirkeforeningen Lillian Kvarsnes, sokneprest Knut Olstad, kirketjeneren i Bardu, Egil Midtli, og Svanhild Pedersen. Fotografiene på forsiden og fra Barduturen: Holger R. Raste, Tromsø.

3 Vær ikke bekymret for noe! Men la alt som ligger dere på hjertet, komme fram for Gud i bønn og påkallelse med takk! (Filipperne 4,6) Har du mange eller mye du ber for? Jeg har etterhvert fått så mye at jeg har måttet skrive det ned på en liste slik at jeg ikke skal glemme noen eller noe. Når jeg tar fram lista er det lett at bekymringene kommer også. For på denne lista står navnene på mennesker jeg er glad i, som jeg vet har det vanskelig. Så blir jeg også minnet på hva jeg burde ha gjort. Snakket med den, besøkt en annen, ringt den, skrevet et kort eller et brev til en fjerde. Eller jeg kjenner bare på uroen som ligger der over ting som ikke er i orden. For noen uker siden gjenoppdaget jeg noe viktig. Å be er å legge ting fra seg hos Jesus. Gi det til ham. Putte hver enkelt omstendighet og person på lista i hans hender. Det hjelper ingen at jeg blir Andakten bekymret for hvordan det går med dem. Men det hjelper å legge dem i Herrens hender. Alt jeg har å be om, én og én ting, én og én person. På noen navn har jeg spesielle ting jeg ber Jesus om, andre legger jeg bare opp i hans hender. Jeg ser det for meg at han står der og tar i mot. Så er ansvaret hans, og jeg kan gå glad og fri videre i min hverdag. Så etterhvert sniker det seg ubevisst inn en annen tanke: Nå er det kanskje nok for denne gang. Hvis jeg ber ham mer, så vil kanskje ikke alt bli gjort. Jeg tenker at jeg må begrense meg. Jeg kan ikke komme med alt jeg har på hjertet, så jeg lar være å komme med de litt mindre viktige tingene. Det er greitt å komme med hun som ligger syk i kreft, han som sitter alene igjen i sorg og oppgavene han har gitt meg. Gifteringen derimot, som er borte, er liksom litt for mye å bry Gud og Jesus med. Men det er jo feil!! Jesus har jo plass til alt i sine hender. Han har all makt. Men la alt som ligger dere på hjertet, komme fram for Gud Han vil 3 gjerne vise sin omsorg for oss også i de små tingene. Det tok ham ca. 30 sekunder å vise meg ringen etter at jeg hadde bedt og begynt å lete. Den lå under en stein i jordbæråkeren. Den første jeg løftet på. Det tok ham ti sekunder å vise meg lommeboka mi. Jeg hadde drevet og smålett i flere dager og var begynt å bli bekymret for at den var stjålet. Først da det ble prekært, og jeg måtte ha den med en gang, kom jeg på å be. Det fyller meg med takknemlighet at Jesus bryr seg om å hjelpe oss med det som i den store sammenhengen teller lite. Det blir som er et lite drypp av Guds glede over å kunne hjelpe oss. Det gir meg også tro på at det nytter å be for de store tingene som det tar lengre tid før vi ser bønnesvaret til. Det er små vink om at han er der, og at han bryr seg om meg og mine små og store sorger. Han bryr seg om dine også! R. Reknes Kvaløysletta kirkeforening sto som arrangør for en vellykket tur til Bardu. Turledere var Lillian Kvarsnes og Svanhild Pedersen, og de 46 deltakere ble guidet på turen av en opplagt Holger R. Raste. Etter kaffepausen på Vollan gikk turen gjennom Tamokdalen over Skjold i Øverbygd og ned til Rundhaug. Vi stanset ved den mektige Målselvfossen før ferden gikk videre til Setermoen. Der fikk vi omvisning i Bardu gamle kirke ved kirketjener Egil Midtli. Etter omvisninga var det andakt ved sokneprest Knut Olstad. Deretter inntok deltakerne en bedre middag på Bardufoss Hotell. På hjemturen var det allsang og god stemning i bussen. Vi kom hjem til Tromsø i strålende solskinn I Kaldfjord og på Lunheim Fast lavpris Stort utvalg Gode tilbud Ferskvaredisk Tipping Lotto Solberg Pettersen as Skipsproviant KALDFJORD - TLF LUNHEIM KJØTT INNH.: SOLBERG PETTERSEN A/S, TLF Fornøyde deltakere foran Bardu kirke Storgt. 86, 9008 Tromsø Tlf Stort utvalg i bibler og salmebøker GULLTRYKK utføres på dagen

4 4 Innsyn Gåsværhelg 20 juli, men kommer vi oss dit? Da sola gjestet oss og sørget for at det ble godvær akkurat på Gåsværdagen i fjor, fikk vi ikke plass til alle som ville utover. Den gangen hadde vi tross alt Skysskar, men nå har Straumsgård, som trofast har skaffet skyss til Gåsvær i mange år, avviklet driften, dermed blir det vanskelig med båtskyss. Veteranbåtklubben Arktis kan imidlertid tilby 30 passasjerer plass fra Tromsø til Gåsvær med retur. Vi håper ellers at det kan skaffes plass ombord i noen av båtene som vil gå fra Kvaløyvåg, Vengsøy og Rebbenes. Den sikreste måten å komme seg til Gåsvær på, er derfor med egen båtskyss. Slik situasjonen nå er blitt m.h.t. tilgjengelige skyssbåter i Tromsø, kan dessverre verken prestekontoret eller kapellforeninga love skyss til alle som vil dra til Gåsvær. Hvis noen har ekstra plasser i båtene sine, så vær vennlige å si fra til prestekontoret: tel Soknepresten på studiepermisjon i Finland Vår sokneprest har sein ferie f.om. 21. juli og skal deretter avvikle en tre måneders studiepermisjon i Finland. Planen er at han først skal bruke tre uker av sommerferien til språkkurs i Tammersfors og høstmånedene til Finsk-studium ved Åbo Akademi. Han håper at finskkunnskapene skal komme ham til nytte i prestetjenesten. Kanskje blir det i desember en ekstra gudstjeneste for finsktalende i Tromsø? Kennet Andersen blir kapellan i Nordreisa Vår trofaste prestevikar er i ferd med å fullføre sin feltpresttjeneste i Løddingen. Han er nå utnevnt til kapellan i Nordreisa. Vi gratulerer og ønsker Guds velsignelse over tjenesten. Kapellanene Reknes inviterer til nytt «Teleioskurs» Det var som å få en ekstra dag i uken! Jeg opplevde å bli hørt og sett. Kurset var et lyspunkt i hverdagen. Dette var noen av uttalelsene etter kurset Størst er kjærligheten som ble holdt i Hillesøy menighet i fjor høst. Kurset hadde hverdagslivet med dets gleder og sorger i fokus. Det ble arbeidet med hvordan vi kan kommunisere bedre med hverandre. Hvordan vi møter hverandre. Vi fikk lære nye måter å lytte på, og vi fikk øve oss i trygge omgivelser. Andre temaer som ble tatt opp var: Hvordan takle andres problemer? Hvordan takle andres sinne? Kurset gjorde bruk av det Bibelen lærer oss om hvordan vi skal være mot hveran- dre, samtidig som det tok i bruk innsikt fra psykologien. I dette stoffet blir vi aldri utlært, men vi fikk hjelp til å ta ett skritt videre, bli litt flinkere enn vi var. Siden vi fikk signaler om at det var flere som ønsket å være med på dette kurset, setter vi det opp igjen. Kursstart blir 2. uka i oktober, og vi møtes en kveld i uka i 7-8 uker. Ønsker du å være med eller vil ha mer informasjon, ring prestene på Brensholmen: Kjersti og Runar Reknes ( ). Andresens Vaabenforretning Andresens Vaaben Etablert 1870 Storgata 53 Telefon Geværer og ammunisjon Sports og Fiskeutstyr STATOIL BENSINSTASJON KALDFJORD Servicehall storkiosk Åpent Lørdag Søndag Tlf Fax

5 Gi våre menigheter gode råd! Menighetsrådsvalget i Kvaløy og Hillesøy vil finne sted søndag 12. og 19. oktober i tilknytning til gudstjenestene som det er planlagt mange av nettopp på disse søndagene. I disse dager arbeides det med valglistene som skal være klare innen 1. september. Derfor er det for tidlig å kunngjøre disse nå. I Hillesøy blir det sannsynligvis én liste og flertallsvalg. Det ser imidlertid ut til at det vil bli to lister i Kvaløy også ved dette valget, dermed holdes valget som forholdstallsvalg. Det er mulig å stryke og kummulere som ved andre valg. På denne måten kan du være med på å bestemme hvem som skal representere deg i menighetsrådet. Menighetsrådsvalget 1997 skal gi kirken 9200 ledere Vår kirkeordning bygger på at alle kirkens medlemmer kan få lederansvar gjennom demokratiske valg. Det er en ordning som utfordrer folk til å ta sitt kirkemedlemskap på alvor. Høstens menighetsrådsvalg blir avgjørende for virksomheten i menighetene de neste fire årene. Dette sier kirkerådsformann Oddbjørn Evenshaug. De nye menighetsrådene skal etter den nye kirkeloven konsentrere seg om å styrke det kristelige livet i menigheten. Han utfordrer derfor alle som er opptatt av kirkens oppgave i lokalmiljøet til å engasjere seg i menighetsrådsvalget. Blant de 87 prosent av den norske befolkning som er medlemmer av Den norske kirke, finnes omkring 2,7 millioner stemmeberettigede ved menighets-rådsvalget Ved valget i 1993 ble det bare avgitt stemmer. Det utgjorde 2,9 prosent av de stemmeberettigede. Menighetsrådsvalg Mål: økt valgoppslutning Det er selvsagt et mål å øke oppslutningen om valget i år. Kirkemøtet har sagt at minst 20 prosent av medlemmene i kirkens råd og utvalg bør være yngre enn 30 år. Evenshaug peker på at kirken trenger kontinuerlig fornyelse i sitt lederskap og utfordrer kirkens medlemmer til å la seg nominere til valg til menighetsråd og til å bruke stemmeretten. Hvert fjerde år skal det velges nye menighetsråd i de 1350 soknene i Den norske kirke. Over personer står på valg til de faste plassene i menighetsrådene. Ved forrige valg (i 1993) ble det valgt inn 56% kvinner. Bare 6,5% av de valgte medlemmene var under 30 år. Beskjedent informasjonsopplegg Stortinget har foreløpig ikke stilt midler til disposisjon for opplysningsvirksomhet i forbindelse med menighetsrådsvalget Derfor blir det også denne gang 5 et for beskjedent informasjonsopplegg rundt valget, forteller Kirkerådets Informasjonssjef Dag Stange. - Både Stortinget og Kirkemøtet angir økt oppslutning som et mål for årets menighetsrådsvalg.vi kostnadsberegnet et nøkternt informasjonsopplegg med bl.a. annonsekampanje til 2 millioner kroner. Dette har vi så langt ikke fått gehør for i Stortinget, sier Stange. Alle menigheter har fått tilsendt et hefte med Kirkemøtets regler og Kirkerådets veiledning for gjennomføringen av valget, og Kirkens Informasjonstjeneste har formidlet informasjon om valget til de 500 menighetsbladene. Komiteen som behandlet regler for valg av menighetsråd på Kirkemøtet i november 1996 utfordret menighetsrådene til å skape økt oppmerksomhet rundt menighetsrådsvalget EIDKJOSEN TLF TELEFAX Bakeri Kjøtt Fisk Delikatesse ALT PÅ ETT STED! 9105 EIDKJOSEN TLF TELEFAX

6 6 Martin Luther om sang og musikk MARTIN LUTHER til alle sang- og musikkelskere, Fortsettelse fra forrige nummer Det ene poenget vi kan få med oss nå, er det som erfaringer bekrefter: nest etter Guds ord er Musikken det som mest fortjener å feires. Den hersker jo som en dronning over de menneskelige følelser - dyrene holder vi utenfor i denne sammenheng - som tar herre- dømmet og styrer mennesker eller snarere omvelder dem. Større ære enn den som slik tilkommer Musikken, kan ikke tenkes - i hvert fall kan ikke jeg forestille meg det. For enten du skal oppmuntre folk som er nedtrykte, sette støkk i de muntre, gi mot til fortvilte, ta drøvelen på overmodige, avkjøle folk som er elskovssyke, roe slike som er forbitret av hat - ja, hvem kan vel regne opp disse følelsene, impulsene eller åndskreftene som hersker over menneskehjertet og driver folk til godt eller ondt? - kan du tenke deg noe mer virksomt middel enn Musikken? Selv Helligånden lovpriser den som instrument for sitt særpregne oppdrag; i de hellige skriftene sier Han jo at Han lot gavene sine flyte inn i profetene gjennom den, nemlig tilbøyeligheten til alt det som godt er, slik vi ser det i Elisjas tilfelle (2. Kongebok 3,15). Den annen side av samme sak; den driver Satan på sin flukt, han som gir impulsene til alt som ondt er, slik Israelkongen Saul er eksempel på (1.Sam. 16,23) Derfor var det ikke uten grunn at fedrene og profetene ikke ville ha noen ting fastere knyttet sammen med Guds ord enn Musikken. Derfor har vi så mange salmer og sanger hvor ord og toner samvirker i sjelen til den som hører, mens det i andre levende vesener og legemer bare er uten ord at Musikken ytrer seg. Når alt kommer til stykket er det jo bare mennesket som har fått den gave framfor andre skapninger å kunne kombinere ord og toner, for å fatte at det skulle lovsynge Gud med både ord og musikk - forkynne gjennom toner og knytte ord til en vakker melodi. Og om du sammenligner mennesker innbyrdes, vil du se hvor mangfoldig og variasjonsglad vår makeløse Skaper er når det gjelder å fordele de gaver som har med Musikken å gjøre. Så stor forskjell er det i stemme og talemåte fra menneske til menneske at den ene overgår den annen på forunderlig vis. Det lar seg nemlig ikke gjøre å finne to mennesker som i alle deler har lik stemme og måte og tale på, ende folk ofte synes å etterligne hverandre som om den ene var apekatt hos den annen. Men når kunnskap og kunstferdig musikk legges til, som korrigerer, utvikler og nyanserer den naturgitte, blir det for alvor råd å snakke med undring om - ikke fatte! - Guds absolutte og fullkomne visdom i dette fantastiske verket sitt, Musikken. Særlig bemerkelsesverdig er dette at en og samme stemme fortsetter med å føre tonen, mens et utall stemmer samtidig leker seg omkring den på fantastisk vis, jubler og smykker den med de deiligste triller og fører den frem som et slags guddommelig kor, slik at de som i det hele tatt lar seg bevege det aller minste, ikke kan tenke seg noe mer mirakuløst i denne verden. Men de som ikke lar seg bevege, de er virkelig umusikalske og fortjener å lytte til en viss møkkapoet eller til den musikken som grisene lager. Men temaet er for stort til at alle dens velsignelser lar seg beskrive på så liten plass. Men deg, min kjære unge venn, anbefaler jeg denne edle, helsebringende og gledesspredende skapning, som kan hjelpe deg å holde styr på følelsene dine og verne dem mot både tåpelige lyster og slett selskap. Dessuten kan du venne deg til å gjenkjenne og lovprise Skaperen i denne skapningen. Og de fordervede sjelene som misbruker denne naturens og kunstens herlige gave, slik uanstendige diktere gjør med de usunne kjærlighetsvisene sine, skal du holde deg langt unna. For du kan være viss på at det er djevelen som røsker dem med seg, på tvers av naturen, som med denne gave utelukkende vil og bør lovprise Gud, giveren. Disse bastardene rapper Guds gave og bruker den til å dyrke Guds fiende, han som fører krig mot naturen og den deilige kunst. Lev vel i Herren.» Også til Wittenbergsangboken som kom ut i 1524 i et nært samarbeid mellom Luther og Johann Walter, har Luther skrevet forordet. Fra denne boken, som hadde 24 salmer av Luther, utsatt for fir-stemmig kor, har vi sakset følgende avsnitt: «At det er godt og gudvelbehagelig å synge åndelige sanger, er ingen hemmelighet for noen kristen, vil jeg tro. Når de er arrangert for fire stemmer, er grunnen ingen annen enn den at jeg gjerne så ungdommen, som jo under enhver omstendighet skal og må oppdras i musikk og andre skikkelige kunstarter, kunne ha noe som gjorde det mulig å kvitte seg med uanstendige viser og verdslige sanger og lære seg noe helsebringende i stedet. Da kunne de få det gode inn med lyst, slik det passer unge mennesker. Dessuten deler jeg ikke den oppfatning at alle kunstarter burde slås til jorden av evangeliet og gå til grunne, slik enkelte overåndelige hevder. Nei, jeg skulle gjerne se alle kunstarter, og ganske særlig musikken, i tjeneste for ham som har gitt oss dem og skapt demm. Derfor ber jeg enhver from kristen om å gi sitt bifall til dette, og - såfremst Gud gir ham større eller like evner til det - hjelpe til med å løse oppgaven. Verden er ellers bare så altfor lat og likegyldig når det gjelder å oppdra og undervise den stakkars ungdommen, så den behøver ikke akkurat noen støtte i så måte. Gud gi oss sin nåde. Amen.» Derfor, kjære sang- og musikkelskere, bli ikke mistrøstige når dere ikke alltid møter forståelse og oppmuntring i funksjonen i den «lutherske kirke» hos oss. Leif Arne Pettersen

7 DØPTE, KVALØY SOKN Sofie Claudius Markus Danielsen Synnøve Lorentsen Sofie Andreassen Malin Janita Wilhelmsen Hansen Anja Renate Hansen Silje Olsen Engenes Benjamin Modell Joakim Stenberg Sommer Bernt Halvor Bråthen Lina Stensjø Simonsen Nora Charlotte Jakobsen Moldenæs Tobias Pettersen Magnus Enoksen Bye Jonas Nilsen Landsholm Maria Danielsen Altmann Runar Julian Wilhelmsen Martin Bentzen Vegard Andrè Jenssen Mathias Mjøen Svendsen Kim Andre Olsen Slekters gang Aleksander Richardsen Ida Elise Olsen Henriette Sofie Småbakk Mariel Lavoll DØPTE, HILLESØY SOKN Viktor Rasmus Jensen Mari Hansen Jostein Minmeng Larsen VIGSLER, KVALØY SOKN Øyvind Øverli og Elisabeth Øverli Sigmund Claudius og Elin Norum Johansen Kjell Inge Håkonsen og Merethe Irene Håkonsen Per Aage Utheim og Mona Utheim Hilde Schaal og Eivind Pettersen Jan Jairo Sletten og Marita D E Grønvoll Sletten VIGSLER, HILLESØY SOKN Jo-Inge Ludvigsen og Aslaug Marie Ludvigsen DØDE, KVALØY SOKN Alf Marius Wiik Kristian Albrigtsen Mille Hansine Lorentzen Rolf Trygve Engenes Elli Katarina Rasthe DØDE, HILLESØY SOKN Nordahl Pedersen Sigurd Johan Yttergård Odd Aimar Larsen Hermann Jarl Børre Moe Berte Sofie Aminda Olsen Erling Heggelund Jensen 7 HAGTUN RADIO I M I B E G R AV E L S E S B Y R Å A.S. VESTREGT TROMSØ TELEFON / MOBIL Grønnegt. 42 Tlf Varmedresser for store og små. Arbeidstøy, sko og støvler. Regntøy og oljeklær. Vinterjakker til store og små. Oddleif Johansen, 9105 Eidkjosen Storgt. 46/Grønnegt. 43, 9008 Tromsø Telefon Vi har alt av kristen litteratur, musikk, kort og gaver.

8 8 Kirkens medarbeidere Kvaløy prestekontor Slettatorget 8, postboks Kvaløysletta Fax Prestekontoret er betjent Tirsdag til fredag fra kl til Kontoret er ikke betjent mandag. Prestene kan også treffes utenom kontortid etter avtale. Mandag er prestenes fridag. Sokneprest: Knut Olstad, Akkarvn Kapellan: Dag Henrik Berggrav, Hestehovvn Kapellan: Kjersti Haave Reknes og Runar Reknes, Brensholmen Kontorfullmektig: Vikar fra 1.juni: Ellisiv Hansen Kateket: Tarald Varhaug, Eidkjosen Kvaløy menighetsråd Postboks 4330, 9105 Eidkjosen Formann: Kari Akselvoll Lorentsen, Sjøtun Organist: Leif Arne Pettersen, Kaldfjord Kirketjener: Harald Isaksen, Kaldfjord Klokker: Viggo Berglund Hillesøy menighetsråd Formann: Ingvald O. Johansen, Sommarøy Kirketjener: Einar Hansen, Brensholmen Kvaløy menighetsblad Utgis av menighetene i Kvaløy og Hillesøy Redaktør: Viggo-Ivar Berglund Redaksjonsmedlemmer: Knut Olstad Tarald Varhaug Roald Pedersen Odd Ivar Larsen Kasserer: Arvid Kristoffersen, Vengsøy Frivillig kontingent kr. 50,- pr år Postgironr.: Trykkeri: Lundblad Grafisk A/S Tromsø Velkommen til gudstjeneste s. e. pinse kl Kvaløy K.O. kl Mjelde R.R s. e. pinse kl Tromvik K.O. kl Håkøybotn K.O. Kirkegårdsandakt kl Hillesøy R.R s. e. pinse kl Gåsvær K.O. Gåsværhelg s. e. pinse kl Kvaløy R.R s. e. pinse kl Hillesøy vik. kl Henrikvik D.H.B. Kirkegårdsandakt s. e. pinse kl Kvaløy D.H.B. kl Skulsfjord vik s. e pinse kl Mjelde vik s. e pinse kl Kvaløy vik. Kl Hillesøy D.H.B s. e. pinse kl Kvaløysletta D.H.B. Friluftsgudstjeneste kl Lauklines T.V. Familiegtj kl Tromvik vik s. e. pinse kl Kvaløy vik. kl Gåsvær D.H.B./stud.prest Miljøhelg kl Skogvik vik./t.v s. e. pinse kl Kvaløysletta vik. kl Hillesøy K.R. Familiegtj. 4-årsbok s. e. pinse kl Kvaløy D.H.B./T.V. Konfirmant presentasjon kl Straumsbukta K.R. Konfirmantpresentasjon kl Trondjord vik. Konfirmantpresentasjon s. e. pinse kl Kvaløysletta vik./t.v.konfirmantpresentasjon kl Mjelde R.R. Konfirmantpresentasjon s. e. pinse kl Kvaløy vik. Forkortelser: K.O.: Knut Olstad, D.H.B.: Dag Henrik Berggrav, K.R.:Kjersti Haave Reknes, R.R.: Runar Reknes, T.V.: Tarald Varhaug. Vær oppmerksom på at det kan bli endringer i den oppsatte gudstjenestelista. Se for sikkerhets skyld i avisenes kirkeannonse! Menighetsbladets redaksjon ønsker alle våre lesere en riktig god sommer!

Kvaløynytt MENIGHETSBLAD FOR KVALØY OG HILLESØY. Nr 2 1998 ÅRG. 32. Konfirmasjon på Gåsvær

Kvaløynytt MENIGHETSBLAD FOR KVALØY OG HILLESØY. Nr 2 1998 ÅRG. 32. Konfirmasjon på Gåsvær Kvaløynytt MENIGHETSBLAD FOR KVALØY OG HILLESØY Nr 2 1998 ÅRG. 32 Konfirmasjon på Gåsvær I år sto ca. 130 konfirmanter til konfirmasjon i Kvaløy prestegjeld. De aller fleste blir konfirmert i hovedkirkene,

Detaljer

Kvaløynytt. Nr 3. 2005 ÅRG. 39 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY. Gi kirken et godt råd!

Kvaløynytt. Nr 3. 2005 ÅRG. 39 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY. Gi kirken et godt råd! Kvaløynytt Nr 3. 2005 ÅRG. 39 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY Menighetsrådsvalget 2005: Bruk stemmeretten, Gi menigheten din et godt råd! Gi kirken et godt råd! Av Holger R. Raste Vi

Detaljer

Kvaløynytt MENIGHETSBLAD FOR KVALØY OG HILLESØY. Nr 3, 2001 ÅRG. 35. Menighetsrådsvalget

Kvaløynytt MENIGHETSBLAD FOR KVALØY OG HILLESØY. Nr 3, 2001 ÅRG. 35. Menighetsrådsvalget Kvaløynytt - Hva er kirken? Og: Hvem er menigheten? Av Holger R Raste Du synes vel at de to spørsmålene jeg har stilt ovenfor er dumme og unødvendige? For hvem er vel så uvitende at de ikke kan svare på

Detaljer

Kvaløynytt. Se, jeg forkynner dere en stor glede!

Kvaløynytt. Se, jeg forkynner dere en stor glede! Kvaløynytt Nr 4. 2008 ÅRG. 42 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY Se, jeg forkynner dere en stor glede! Inn i denne mørke verden hvor vi rammes av miljøkrise og økonomisk krise og mange sliter

Detaljer

Kvaløynytt. Markerte 40 års kamp for kirke og kirkegård

Kvaløynytt. Markerte 40 års kamp for kirke og kirkegård Kvaløynytt Nr 4. 2007 ÅRG. 41 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY Markerte 40 års kamp for kirke og kirkegård Tekst: Holger R. Raste, Foto: Solgunn Løkås Bakkevold Bygging av kirker og anlegg

Detaljer

2. 2011 ÅRG. 45 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY

2. 2011 ÅRG. 45 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY Kvaløynytt Nr 2. 2011 ÅRG. 45 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY Kirke og kultur Ecuadorfarere Gåsvær kirke 70 år 2 Hillesøy kirke har vi to alterskap vi I er veldig stolte av! Det største,

Detaljer

Kvaløynytt. Tårnagenter. Kirkevalget. Mjelde kirke. Nr 1. 2011 ÅRG. 45 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY

Kvaløynytt. Tårnagenter. Kirkevalget. Mjelde kirke. Nr 1. 2011 ÅRG. 45 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY Kvaløynytt Nr 1. 2011 ÅRG. 45 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY Tårnagenter Kirkevalget Mjelde kirke 2 dette nummer av Kvaløynytt presenteres årets konfirmanter i våre I menigheter, derfor

Detaljer

4. 2011 ÅRG. 45 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY

4. 2011 ÅRG. 45 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY Kvaløynytt Nr 4. 2011 ÅRG. 45 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY Adventslysene Lys Våken Mjelde kirke 2 Det er adventstid og snart jul. 13 desember var det Lucia-dagen. Lucia var en siciliansk

Detaljer

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud?

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Hva er Guds vilje? - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Undervisning skrevet av Tore Johannessen Hva er Guds vilje? Er dine tanker i tråd med Bibelen? Dette emne kan

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

MENIGHETSBLAD. God påske! For søndre land PÅSKE 2011 NR.1, ÅRG. 71

MENIGHETSBLAD. God påske! For søndre land PÅSKE 2011 NR.1, ÅRG. 71 MENIGHETSBLAD For søndre land NR.1, ÅRG. 71 PÅSKE 2011 God påske! Med beven og jublende glede Biskopens Påskehilsen 2011 28 Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria

Detaljer

I n n s y n. 15 mars 09. Vennesla. nr. I Fokus: Berit Holtet s. 6-7. Barnekrogen s. 12-14. Nye eldste s. 18-19. Misjonen Jesus leger s.

I n n s y n. 15 mars 09. Vennesla. nr. I Fokus: Berit Holtet s. 6-7. Barnekrogen s. 12-14. Nye eldste s. 18-19. Misjonen Jesus leger s. I n n s y n I Fokus: Berit Holtet s. 6-7 Barnekrogen s. 12-14 Nye eldste s. 18-19 Misjonen Jesus leger s. 30-31 nr. 15 mars 09 Vennesla F i l a d e l f i a V e n n e s l a Postboks 102-4701 Vennesla 2

Detaljer

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2009 Årgang 105 DFEF ønsker å satse på å bygge opp et stort menighetssenter i Swaziland. LES MER SIDE 2-4 Menighet for alle generasjoner. Møt familien

Detaljer

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 Elin Tømmerbakk opplever misjonskall og skal til Swaziland i Afrika. LES MER SIDE 8-11 Misjonshuset i Moss var arrangør for en vellykket

Detaljer

4. 2012 ÅRG. 46 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY

4. 2012 ÅRG. 46 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY Kvaløynytt Nr 4. 2012 ÅRG. 46 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY Konfirmanter Mørketidsgrill Julekaker 2 Jesu fødsel Det finnes alltid en dobbelthet med de store festene. Den gjenspeiler

Detaljer

Hva sier Bibelen om penger og tienden?

Hva sier Bibelen om penger og tienden? Hva sier Bibelen om penger og tienden? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Jeg vet ikke om du er klar

Detaljer

Etterfølgerne. Innhold

Etterfølgerne. Innhold Etterfølgerne Innhold 1. Jeg en etterfølger 2. En glad giver tid, evner og penger 3. Vi en menighet 4. Sammen i gudstjenesten 5. Vekst til modenhet 6. Nytt liv i praksis 7. Den hellige Ånd i mitt liv Introduksjon

Detaljer

1. 2015 ÅRG. 49 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY

1. 2015 ÅRG. 49 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY Kvaløynytt Nr 1. 2015 ÅRG. 49 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY Støa Kvaløynytt 1.15.indd 1 Slurvete bønn Medarbeiderfest 23.02.15 18.11 2 Den slurvete bønnen Rabbineren Levi Jitzchak hadde

Detaljer

Tegnet av Helene, 5 år. Foto: Morten Eriksen

Tegnet av Helene, 5 år. Foto: Morten Eriksen Nr. 2/2003 58. årgang Vi lar Nordahl Griegs dikt Til ungdommen, sunget av 5. - 7. klasse på Skaland skole i Berg kirke 17. mai 2003 være en sommerhilsen til alle våre lesere: Dette er løftet vårt fra bror

Detaljer

Møte Søndager! Bønn Mandager!

Møte Søndager! Bønn Mandager! Filadelfiavennen Filadelfia Birkeland Møte Søndager! Bønn Mandager! Nyhetsbrev: September/Oktober 2012 1 Pastor Roger Nygård Styremedlem & Lovsang Elin Nygård Styremedlem Jan Vidar Aronsen Styremedlem

Detaljer

Vi ønsker alle våre lesere en fredfull og velsignet julehøytid og et godt nyttår.

Vi ønsker alle våre lesere en fredfull og velsignet julehøytid og et godt nyttår. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 11 desember 2010 Årgang 106 Kristi Menighet i Fredrikstad har markert sitt 125 års jubileum 2011. LES MER SIDE 2-4 Damene i fokus i Kristiansand og på Karmøy.

Detaljer

Nr. 3-2005 20. årgang FOLK TIDSSKRIFT MED UNDERVISNING TIL VEKKELSE - FORNYELSE - MISJON. Å leve et sjenerøst liv

Nr. 3-2005 20. årgang FOLK TIDSSKRIFT MED UNDERVISNING TIL VEKKELSE - FORNYELSE - MISJON. Å leve et sjenerøst liv Nr. 3-2005 20. årgang FOLK TIDSSKRIFT MED UNDERVISNING TIL VEKKELSE - FORNYELSE - MISJON Å leve et sjenerøst liv 2 Tema: Å leve et sjenerøst liv Ver eit raust menneske! I dette nummeret av FOLK skriv vi

Detaljer

Glemmen. Menighetsblad. Nye prester. Om Korsvei. Om dåp. Les mer på side 3-5. Les mer på side 9. Les mer på side 11. Nr 3-2015, 15. årg.

Glemmen. Menighetsblad. Nye prester. Om Korsvei. Om dåp. Les mer på side 3-5. Les mer på side 9. Les mer på side 11. Nr 3-2015, 15. årg. Glemmen Nr 3-2015, 15. årg. Menighetsblad Om dåp Nye prester Om Korsvei Les mer på side 3-5. Les mer på side 9. Les mer på side 11. GLEMMEN MENIGHET Menighetskontoret Nygaardsgaten 28, Pb. 84 Tlf.: 69

Detaljer

Konfirmasjonen fortsatt en festdag!

Konfirmasjonen fortsatt en festdag! menighetsblad for Hoeggen menighet Nr. 2-2009 Årgang 33 Konfirmasjonen fortsatt en festdag! Hoeggen menighet avviklet totalt 6 konfirmasjonsgudstjenester i mai. 105 ungdommer ble bedt for i nærvær av familien.

Detaljer

Leder. Det levende liv. Gravstedpynt. Kirkebladet for Lunder, Norderhov og Ask, Tyristrand, Ullerål og Veme. Godt valg DIN LOKALE TUROPERATØR

Leder. Det levende liv. Gravstedpynt. Kirkebladet for Lunder, Norderhov og Ask, Tyristrand, Ullerål og Veme. Godt valg DIN LOKALE TUROPERATØR Det levende liv Det levende liv bak hverdagens drakt er ikke med gull og glitter belagt. Men kanskje det gir deg det du inderlig trenger, som aldri kan kjøpes for rikdom og penger. Gleder og sorger vil

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Vi vil følge Jesus. Innhold

Vi vil følge Jesus. Innhold Vi vil følge Jesus Innhold 1. Jeg en etterfølger 2. Vi en menighet 3. Sammen i gudstjenesten 4. Vekst til modenhet 5. Den hellige Ånd i mitt liv 6. En glad giver tid, evner og penger 7. Nytt liv i praksis

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

«Slekt skal følge slekters gang»

«Slekt skal følge slekters gang» Nr. 2 Mars 2009 Årg. 58 «Slekt skal følge slekters gang» Bønnekrukke hva, hvordan, hvorfor (4) I serien vår om hva vi finner i kirkene våre av inventar og symboler, vil jeg denne gangen skrive om noe nytt

Detaljer

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen Seirende kristenliv En undervisning skrevet av Tore Johannessen Innhold: INNLEDING... 3 HVA ER ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 4 HVORDAN LEVE ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 7 SE AT GUD ER KJÆRLIGHET OG PERSONLIG...

Detaljer