MENIGHETSBLADET. God Påske!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MENIGHETSBLADET. God Påske!"

Transkript

1 Side 1 For Lunner og Grua/Harestua Nr. 1/2015 Årg. 75 Dine hender er fulle av blomster. Hvem var det du tenkte å gi dem til? Min blomster var plukket til Jesus. Graven fant jeg tom. Han var ikke der. Halleluja!!! God Påske! Vi sees i kirken!

2 Side 2 VI SYNGER Av Trygve Johansen. P r e s t e t a n k e r For en tid tilbake hadde NRK en stor presentasjon av den nye salmeboken. Sendingen varte i 60 timer fra fredags ettermiddag til søndagskveld. Alle de 899 salmene ble sunget. Mange kor, sanggrupper og solosangere deltok. Og menigheten var samlet i Vår Frue kirke i Trondheim. Det ble sunget både dag og natt. Og folk kom og gikk om hverandre. Foran TV- skjermen satt det norske folk. Hele 2,2 millioner mennesker var innom og fulgte med på deler av programmet. Det er svært sjelden at NRK kan presentere et så høyt seertall for et program. Salmeprogrammet på NRK viste helt klart at folk er interessert i å synge. En vanlig dag foran TV-skjermen ser vi og hører vi, men denne gang fikk mennesker også anledning til å synge. Vi fikk mulighet til å delta på en aktiv måte. Mange sto til og med opp på natten for å være med. Mennesker i vår tid er understimulert på å delta i sang. Vi har behov for å synge. Når vi synger sammen med andre, så opplever vi et fellesskap. Vi har noe felles og det er viktig for oss. Også mennesker som ikke har en god sangstemme, kan være på i fellessang. Og det har mange av oss behov for. Jeg tilhører selv denne kategorien. Min stemme passer ikke i et kor, men den er helt utmerket i en fellessang. Hva kan vi lære av det som skjedde i salmehelgen for en tid tilbake? Vi kan gi mennesker et lokalt tilbud i salmesang. Det er nesten bare i kirken at folk synger i vår tid. Og vi vet at mennesker liker å synge. Salmesang gir menigheten et fellesskap om søndagen. Og salmesang kan gi mange et fellesskap i hverdagen. Frivillighetskomiteen i menigheten ønsker nå å sette i gang med et salmeopplegg. Målet er at folk kan få komme sammen og synge fra salmeboken, slik det skjedde i NRK-programmet. Det stilles ingen krav til sangstemme, for det er sanggleden og fellesskapet som er det viktigste. I tillegg kan salmesang gi oss et livsinnhold. Vi ønsker også å ha med et kor som kan hjelpe oss med sangen. Og det ville ha vært fint om dette opplegget kunne veksle mellom våre kirker. Er du interessert i et slikt tilbud i kirken? Ta gjerne kontakt med oss og følg med i annonseringen. I skrivende stund er alt på planleggingsstadiet, derfor er det vanskelig å si noe mer konkret om opplegget nå. Men vi håper at vi får til et slikt opplegg. Erfaringen fra NRK-programmet viser at det er et behov. Du er velkommen til å være med i fellessangen. KRIG OG FRED SØNDAG 12. APRIL Kirkeringen ved Lunner kirke vil markere at det er 70 år siden freden i 1945 med et møte søndag 12. april kl. 18 på Heimly. Programmet vil omfatte Litt om kirken i Lunner under krigen. Litt om hvordan fredsdagene i 1945 ble opplevd i Lunner. Om fredsbevarende arbeid på slutten av krigen og etter krigen: - De norske polititroppene i Sverige som var med under frigjøringen av Finnmark. - Tysklandsbrigaden Norge med i fredsbevarende styrker i Suez-krisen, Libanon og Sudan. Tor Munkelien sammen med et par andre vil gi oss informasjon om det siste hovedpunktet. Alle er velkommen!

3 Har du en mening om kirka? Side 3 Svarer du ja på spørsmålet i overskriften? Hvorfor ikke la din mening få være med å bety noe for kirka? Til høsten er det på nytt valg til menighets og bispedømmeråd og det trengs kandidater. Kandidater til bispedømmerådet nomineres av menighetsrådene og det arbeidet er godt i gang. Men også menighetsrådet skal fornyes og vi trenger kandidater til en ny fireårsperiode. I disse dager er det mange av dere som har blitt kontaktet og blitt forespurt om å stille til valg. Noen har sagt ja, men vi skal ikke legge skjul på at de fleste sier nei. Vi har alle vår grunner til å si nei og de fleste har gode begrunnelser. Den beste er vel det faktum at man ikke ønsker og det er en ærlig sak. Men vi har en kirke som er bygd opp rundt et lokaldemokrati i form av menighetsråd som vi må ta vare på. Og den lokale kirke eies av menigheten. Det vil si at Grua kirke eies av Grua / Harestua menighetsråd. Selve forvaltningen av bygg og eiendom gjøres av Fellesrådet. Fellesrådet består av medlemmer fra menighetsrådet og velges av menighetsrådet. Men livet i menigheten, trosopplæring, diakoni, utforming av gudstjenesten gjøres av menighetsrådet sammen med menighetens prest og de ansatte i menigheten. Det er derfor viktig at vi har et menighetsråd som kan være med å utforme og forvalte menighetens indre liv. Arbeidet i menighetsrådet består i å delta på 4-5 møter i halvåret. Alle møter holdes på kveldstid. Utover dette er alle velkommen til frivillig innsats på aktiviteter i menigheten og i/etter gudstjenesten. Men dette er ikke som medlem av menighetsråd, kun som frivillig støttespiller i menighetens arbeid. Vi er nå så heldige at det er dannet en «Heiagjeng for kirkene i Lunner». Denne heiagjengen søker å engasjere alle som frivillig ønsker å hjelpe til med praktiske ting i menigheten. Du er også velkommen til delta i dette arbeidet. Grua/Harestua og Lunner menighetsråd vil på årsmøtet i april legge fram forslag om sammenslåing av rådene. Dette vil i tilfellet bli en prøveordning og vi må allikevel velge to menighetsråd. Vi har allerede begynt å spørre noen om å stille på liste til menighetsrådsvalget, men vi fortsetter å spørre flere. Mange av de spurte har svart JA til å stille, men vi trenger mange som er villige til å stille til valg. Kunne du ha lyst til å være på lista, men har ikke blitt spurt, ring kirkekontoret og meld fra. Blir du oppringt? Ja, da håper vi at du svarer JA! Har du forslag til kandidater vi bør spørre? Ta kontakt! Oddmund Stenberg Leder Grua/Harestua menighetsråd Aud Bjørgo Ødegaard Leder Lunner menighetsråd ÅRSMØTE FOR NMS I LUNNER Foreningene i Lunner som er tilsluttet det Norske Misjonsselskap, hadde felles årsfest 8. februar i Kirkestua ved Lunner kirke. Marie A. Kleven ble gjenvalgt som leder av fellesstyret for 2 år og Marit Grøntjernet som styremedlem for tre år. De øvrige i styret er Jorun Lunder og Arne Laderud. Maj-Britt Stenersen og Reidun Fløtre Trbojevic ble gjenvalgt som varamedlemmer. I valgkomitéen ble Anne Lise Sollie gjenvalgt for tre år. De øvrige medlemmene er Bjørg Myran og Sissel Linvolden. Solveig F. Tangen og Alf Wirstad er revisorer. Foreningsresultatene: Lunby ,- Oppdalen lille ,- Oppdalen ,- Til sammen Av nettoinntektene ved misjonsdagene, juletrefesten og årsfesten i 2014, samt tilskudd fra Sparebank1, er det sendt kr ,-. Det betyr at det i alt er sendt kr ,- til Misjonsselskapet. Til sammenligning ble det i 2013 sendt kr ,-. Fellesstyret takker alle trofaste medlemmer i misjonsforeningene og alle som har bidratt til det økonomiske resultatet. I år blir misjonsdagene i september, med samling på NOIL-huset torsdag 10. og gudstjeneste i Lunner kirke søndag Fellesstyret for NMS

4 Side 4 EN LITEN RAPPORT FRA ELIN I SØR-AFRIKA Av Elin Hem Stenersen På tide med en liten statusrapport fra den sørlige halvkule igjen De siste ukene har vært travle, men gode med hverdag av sykehusarbeid og såkalt community-work. Jeg vil dele en opplevelse fra to spesielle begivenheter Community Awareness Day med informasjon om Cerebral Parese, slag og Hiv/Aids, samt et folksomt møte med to lokale støttegrupper for mennesker med funksjonshemninger. Førstnevnte møte var grundig planlagt, både med program, info-brosjyrer, enkel servering og en forventning av ca 100 mennesker, men endte med 38 mennesker og et litt mindre konsept enn tenkt. Sistnevnte var tenkt som et kort møte med en forventning på ca 10 mennesker, men endte som en skikkelig storsamling hvor 50+ mennesker dukket opp, og endret den beskjedne planen til et stort dialogmøte om muligheter framover. Ingenting blir helt som planlagt her. Dette møtet hadde planlagt oppstart ca kl 10. Men atter en gang fikk jeg erfare «the african time» på godt og vondt ikke før kl var folk på plass og vi kunne starte. Dermed ble programmet noe kortere og mer intensivt enn planlagt. Likevel folk var ivrige på å stille spørsmål, og både mine medarbeidere, Zintathu som snakket om Hiv/Aids og Zanele (sosialarbeider) som snakket om diverse støtteordninger og sosialarbeid - og meg selv, som snakket om Cerebral Parese og slag, fikk mange spørsmål og god respons underveis. Ellers ble både informasjon og mat mottatt med stor takknemlighet og jeg håper og tror at menneskene som dukket opp kom ut fra møtet med påfyll både for kropp og sjel. Hver tirsdag møtes mange av medlemmene for å være i fellesskap, diskutere ulike saker, spise lunsj sammen og gjennomføre litt kjøkkenhagetrening. I tillegg til mennesker med funksjonshemninger er det 14 hjemmehjelpere som møtes og har tatt initiativ til støttegruppene kjempeflott å se lokalt initiativ! Vårt ønske og foreløpig plan, er å komme der støttegruppene samles, for å ha små treningsgrupper (i mitt tilfelle med fokus på bevegelse, posisjonering og liknende) samt noe individuell oppfølging/sjekk av fysisk karakter. Så langt er en grov plan å komme ut til dem annenhver tirsdag, med første lille «workshop»- som starter kommende uke. Det blir spennende.

5 Side 5 ÆRLIG TALT - OPPSTÅTT! Av Mette Kilstad Våre påskesalmer starter ofte med: «Han er oppstanden, Oppstått er Jesus, Han lever»! Salmene og sangene er rett på sak, og med en sterk bekjennelse av det sentrale i vår kristne tro. Hvis vi ikke hadde hatt oppstandelsen, eller ikke tror på oppstandelsen, da er det ingen kristen tro. Det finnes mange livssyn og dogmer vi kan velge å slutte oss til, men det er bare den kristne tro som formidler en Gud som kommer til oss som et menneske, som lever under samme kår som oss - som lider og dør for oss, med oss og står opp etter tre dager - for å bringe tilgivelse, liv og fred til oss! Til oss og en skakkjørt verden. Den som får et møte med den oppstandne Jesus blir aldri den samme! Livet blir bokstavelig talt, snudd opp ned. Bibelen og Jesus selv snakker om at vi går i fra død til liv og fra mørke til lys. De fleste av oss har et helt ordinært liv. Vi har det greit, vi har av og til motgang og problemer, men stort sett er livet vårt bra. Men, vi har hørt eller lest om mennesker, som har hatt et tøft liv innenfor rus eller andre ting, som erfarer, ser og opplever at livet blir helt forvandlet. De får konkrete fysiske, psykiske og åndelige opplevelser som blir et sterkt vitnesbyrd om hva tro og Jesusliv kan gjøre i og med et menneske. Mennesker som opplever slike sterke ting er, gjerne frimodige i å fortelle andre om Jesus og hva de har opplevd. Men, hva med oss? Hvordan opplever vi vårt liv med Jesus og vårt trosliv? Hvordan får Jesus prege våre liv? Lever vi slik at andre rundt oss kan se at vi har en levende og virkekraftig tro? Jeg synes dette er utfordrende og selvransakende! Tror jeg virkelig at Jesus lever og at han har oppstått? Tar jeg det på alvor? Tar jeg innover meg tilgivelsen og oppstandelsens kraft i livet mitt? Søker jeg Bibelen, det kristne fellesskapet for inspirasjon og kraft, og er jeg frimodig i det å dele min tro og glede over å kjenne den levende og oppstandne Kristus? Dette er spørsmål jeg stiller meg selv, og til deg som leser denne påskebetraktningen! Han lever, Han lever Han lever, Jesus har stått opp igjen! Han er ikke lenger i grava, nå har jeg møtt Frelseren. Han lever og jeg skal få lov til, å gå med beskjed, om at Jesus han lever fremdeles i dag, det er ingen tvil om det! Hans Inge Fagervik FORMIDDAGSTREFFENE PÅ HEIMLY ER KOMMET GODT I GANG Treffene er første onsdag i måneden og har fått en «lest» som har vist seg å fungere godt : Først er det mye sang av forskjellige valører. Vi blir kjent med norske viser og vers, også lokale tekstforfattere og låtskrivere. I denne delen har vi innslaget «dagens gjest». Vi har hatt besøk av ordføreren i Lunner, sanitetsforeningen, orientering om Ting og Tøy, samt en innføring i Normisjonens reisevirksomhet for seniorer. Så er det pause hvor vi spiser suppe av god kvalitet. Det blir mye og god prat rundt bordene i salen. Etterpå synger vi sammen av den kristne sangskatten. Et fast innslag under denne delen er «dagens salme». Vi blir kjent med en sang/salme fra den nye salmeboken, og får bakgunnsstoff om forfatter og melodi. Andakten er en sentral brikke under treffene. Vi har hatt både lokale og tilreisende andaktsholdere. Forskjellige sangere og musikere har gjestet oss gjennom høsten. Før vi går fra hverandre serveres kaffe og kaker. Mens dette foregår er det åresalg, som er treffets inntektskilde. Terje Sagsveen, leder

6 Side 6 KODE B Bibelen er en spennende bok og lærerik! Men den er ikke alltid enkel å forstå. Tolv sjetteklassinger møttes til Kode B tidlig i februar. Vi var samla to kvelder der vi lærte hva som var viktigst å vite om Bibelen. Vi kokte drops. Som det står i Esekiels bok: Jeg spiste bokrullen han gav meg, og den smakte søtt som honning (Esek. 3,3) eller i Salme 119, 104: Hvor søte dine ord er for ganen Da passer det kanskje å lage noe søtt i tillegg til at det er veldig morsomt og lærerikt. Vi så film om jakten på Kode B, lærte LOVE-sangen, hadde leker og konkurranser og lærte om Jesus han som er den røde tråden og den viktigste personen i Bibelen. Og så fikk hver og en sin egen Kode B t-skjorte. I tillegg feira vi gudstjeneste. Skulle gjerne hatt anledning til mer KODE B opplegg KONFIRMANUNDERVISNING I PRAKSIS Av Reidunn - DIAKON Et av seminarene som konfirmantene er med på har temaet; diakoni. Her får de lære om Jesus som er vårt forbilde som diakon. Han er den som gjennom sitt liv lærer oss å leve ett liv i tjeneste for andre. Til disiplene sa han til og med at de skulle ha ham som forbilde da han under påskemåltidet tok på seg jobben med å vaske deres føtter, selv om det vanligvis var en slaves jobb. Han som var Herre og Mester tok på seg en tjeners skikkelse i mange sammenhenger da han vandret blant mennesker som trengte hans hjelp på så mange måter. Gjennom å delta på Lørdagskafé i Harestua kapell fikk noen av konfirmantene se hvordan kirken driver diakoni i praksis. Konfirmantene deltok med å lage mat, pynte og gjøre klart til gjestene kom. Siden det var fastelaven, var de ute og skar greiner og hjalp til med å binde fjær på greinene så det ble fine pyntet ris å ta med hjem. De dramatiserte Bibeltekst og tok del i serveringen. På Lunner Omsorgssenter var en annen gruppe konfirmanter med og laget en tilstelning for beboerne der. De tok del i de samme oppgavene og var med å skape god stemning og begeistring blant beboerne. Noen av beboerne fortalte også fra sitt liv og det var fint for konfirmantene å få høre på. Konfirmantene er en positiv og hyggelig gjeng som tar oppgavene på alvor, og på denne måten fikk de et innblikk i noe av Kirkens diakonale arbeid. NONSTOP-LEIR PÅ SKOGSTAD april blir det arrangert NONSTOP-LEIR på Skogstad leirsted ved Eina. Alle på 7. og 8. trinn som er medlemmer i kirken, får invitasjon til å være med oss på denne leiren. Den er lagt opp spesielt for dere. Også Gran kommer til å invitere sine 7. og 8. klassinger med på denne leiren. Menighetsrådene vil subsidiere leiren noe, slik at det skal være mulig for alle å være med. Det vil selvfølgelig være en max antall som kan delta så her vil regelen først til mølla får først malt gjelde. Men det kommer vi tilbake til. Så er du på 7. eller 8. trinn eller kjenner noen som er det så gjør deg klar for NONSTOP-LEIR på Skogstad. Invitasjonen kommer rett etter påske. Dette blir gøy!!

7 Side 7 LYSLEVENDE OG BARNAS PÅSKE I GRUA KIRKE Dette året er det Harestuas tur! Det vil si at det er barn og unge på 5., 6. og 7. trinn som blir invitert til LysLevende i Grua kirke. LysLevende er et overnattingsopplegg i Grua kirke. Vi møtes klokka 19 lørdag kveld. Her har vi påskeverksted og en gjennomgang av påskens viktigste hendelser. I tillegg blir det pizzasnurrer og litt kos. Vi forbereder gudstjenesten dagen etterpå og så feirer vi nattverd ved midnattstid. NB! Dersom du kjenner noen i målgruppa som ikke har fått invitasjon, så FÅ DEM MED DEG! Søndag kl. 11 blir det Barnas påske der alle er hjertelig velkommen! Det er en familiegudstjeneste med innslag av bl.a. overnattingsgjestene. Vi tar for oss påskens innhold og det blir kirkekaffe i etterkant. VELKOMMEN!! CAFÉEN HAR FEIRET SINE FØRSTE 10 ÅR Tirsdag 17. februar var det fullt hus med glade gjester som feiret at Caféen har vært i drift i 10 år. Egentlig er det ganske enestående å ha en kafé som blir dreven av frivillige verter i år etter år. Ingunn Torsrud som var diakon den gangen kirkekontoret flyttet i ny lokaler, var den som fikk jobben med å starte opp og finne frivillige hjelpere. Mange av de som ble med den gangen er fortsatt aktive kaféverter og tar sin vakt ca en gang pr. mnd. Noen jobber oftere og til sammen har vi hatt over 50 frivillige til dette arbeidet. Alle disse fikk en spesiell invitasjon til jubiléet, mange kom og fikk marsipankake og kaffe sammen med kafégjestene. Men også denne gruppen eldes og noen har måttet takke for seg, så vi har stadig bruk for nye kaféverter. Er du en av de som har fått mye tid til overs så er du hjertelig velkommen til å bli med i denne flotte gjengen som gjør dette viktige og trivelige arbeidet. I anledning dagen hadde Trond H. Stenersen skrevet sang og laget tippekonkurranse og stemningen var god. Caféen er ikke bare et hyggelig treffsted med god og billig mat, den er også et godt bidrag til menighetens barne- og ungdomsarbeid. Kaféen har billige priser og når vertskapet jobber gratis, blir det et pent overskudd som gis til menighetens barne- og ungdomsarbeid, så her er det mange som nyter godt av virksomheten. I vinter har noen av gjestene heklet lapper som er sydd sammen til et stort og vakkert veggteppe som pryder Caféen. Caféen er åpen tirsdag, torsdag og lørdag fra kl og vi har plass til flere gjester så velkommen skal du være. Reidunn - diakon ALT INNEN BLOMSTER! Hadeland og omegn Bistand ved dødsfall Gravstein, Gravlykter, Blomster Brødrene EkebergAS Mohagalia 3, Jaren: Lunnerlinna 65: Begravelsesbyråkjeden Jølstad SPESIALIST INNEN SORGBINDERI FRI FRAKT TIL KIRKENE I LUNNER Hadelandsveien 2128, inngang Bunnpris Roa, 2740 Roa Tlf /

8 Side 8 DET GRØNNE HJØRNET BÅDE FOR MYE VANN OG FOR LITE VANN KAN LAGE PROBLEMER Tema for årets fasteaksjon er: I kriser er vann kritisk Muhammed Irshad og familien hans fikk livet totalt endret da flommen rammet landsbyen. Huset ble fullstendig ødelagt, og den yngste datteren, Sadia (2), er blitt syk av det forurensede vannet. Foto: Fahim Farid/Kirkens Nødhjelp. Klimaendringene fører til flere og verre katastrofer, og truer menneskers tilgang på rent vann. I høst overlevde Muhammed og familien så vidt den dramatiske flommen i Pakistan. Det er de fattigste som rammes hardest av klimaendringene, enten det er i tyfon på Filippinene, tørke i Etiopia eller flom i Pakistan. En av dem som nylig har fått merke dette på kroppen, er Muhammed Irsdad. Han er gift og har 3 barn, og bor i landsbyen Basti Riaz Abad i Pakistan. En morgen, tidlig i oktober, kom flommen til landsbyen. Og den kom brått. Vannet kom i stor fart fra kanalen, og jeg måtte ta med familien og løpe i trygghet. Vi løp til nærmeste landevei, som ligger litt høyere enn resten av landsbyen. Slik berget vi livet, forteller Muhammed. Familien ble boende på denne landeveien uten ly i over en måned, ventende på hjelp. Da flommen kom, hadde de ikke tid til å ta med verken husdyr eller eiendeler. Huset ble fullstendig ødelagt og husdyrene druknet. Flommen hadde store konsekvenser for Muhammeds familie. Muhammed måtte være sammen med familien og han mistet derfor jobben. I tillegg har flommen gjort at drikkevannet er forurenset. Datteren min på to år har blitt syk av å drikke vannet etter flommen. Det er så vidt vi hadde råd til å betale for medisinene hun trenger for å overleve, forteller han alvorlig. Kirkens Nødhjelps partner Sunghi var en av de første organisasjonene som kom til Basti Riaz Abad. De skal gi Muhammed og landsbyen nye håndpumper, latriner, hygieneutstyr og sikre at landsbyen igjen får trygt vann. I kriser er vann kritisk. Derfor er vann noe av det aller første Kirkens Nødhjelp stiller med i katastrofer. De sørger for rent vann og mulighet til gode sanitærforhold der alt er ødelagt. Samtidig jobber de sammen med folk i utsatte områder for å forebygge den neste naturkatastrofen. Kirkens Nødhjelp jobber i tillegg med å påvirke politikere og andre beslutningstakere til å stanse klimaendringene. Du kan hjelpe! Kirkens Nødhjelp trenger din hjelp for å hjelpe. 24. mars går Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2015 av stabelen. Dette er menighetenes egen aksjon. Ditt bidrag gjør det mulig for Kirkens Nødhjelp å være der med rent vann når katastrofen rammer. Derfor håper vi du vil støtte fasteaksjonen enten ved å stille som bøssebærer eller med penger i bøssa. Vi har dyktige konfirmanter som gjør en kjempejobb den 24. mars, men vi trenger hjelp fra flere for å få dekket opp alle rodene, spesielt sør i bygda. Vi oppfordrer deg også til å bruke stemmen din i fasteaksjonens klimakampanje og slik bidra til å stoppe klimakrisen. P å s k e n kommer seint i år, og i skrivende stund er det usikkert om vi har skiføre på Hadeland i påsken.. Mange oppsøker likevel snøen i påskefjellet, for å dra på turer i Guds fantastiske skaperverk; gjerne med ski på beina og appelsiner i sekken Som grønn menighet synes vi derfor at det passer med et grønt tips om nettopp; skismøring og appelsiner: Enkelte typer skismøring inneholder nemlig miljø- og helseskadelige stoffer. Velg derfor helst god, gammeldags skismøring. Styr unna all smøring som er merket med at den inneholder fluor eller fluorkarboner. Tradisjonell voks eller klister, som f.eks rød, blå eller grønn Swix, inneholder ingen miljøskadelige stoffer og kan trygt brukes. Smørefrie ski kan også være et greit alternativ. Fluorskismøring er bra for skiløperen, men ikke for miljøet. All slags skismøring som inneholder fluor, både voks og glider, må derfor ikke kastes i søpla, men leveres som farlig avfall. Du finner en oversikt over mottakssteder for farlig avfall der du bor på Sortere.no. I påskemåneden spiser nordmenn dobbelt så mange appelsiner som ellers i året. Også her kan vi gjøre etiske og bevisste valg: Se etter Fairtrade-merket når du handler. Merket er en garanti for at appelsinbønder og appelsinplukkere får gode arbeidsbetingelser og sosiale vilkår, samt en rettferdig pris for produktet sitt. God, miljøvennlig påsketur! Kilder: - Framtiden i våre hender (http:// - Etisk forbruk (http://etiskforbruk. no/om-etisk-forbruk/) Av Bente Kisen

9 SLEKTERS GANG DØPTE: Emrik Fægri Grina Jesper Sørgaard Kristiansen Thea Osflaten Berg Mathea Sørumshagen Ida Mathilde Dehlimarken Andersen Marielle Østby-Skoglund Oliver Falck-Otterlei Filip Holm Stokstad Vemund Johnsen Cornelius Lehre VIGDE: Ragnhild Fægri og Emil André Grina DØDE: Solveig Lien f Helge Dihle f Kari Hoff f Arne Marino Grina f Greta Guttormsen Horgen f Nazika Milic f Else Marie Edgren f Anders Flatla f Hans Ulven f Solveig Kristine Stenersen f Arne Karsten Kvernhaugen f Birthe Friis f Jenny Dalen f Per Thorstensen f Wilma Marshall Skuland f Asbjørn Hoff f Jenny Asbjørg Leirud f Ingrid Bergljot Wedin f Margit Fredriksen f Gudrun Johanne Grønli f Karin Nordhagen f Reidun Hennie f Martha Helene Mala f Side 9 HEIAGJENG FOR KIRKENE I LUNNER Med utspring i menighetsrådene i Lunner har en entusiastisk gjeng startet opp Heiagjengen for kirkene i Lunner. Vi ønsker å være en miljøskapende faktor, eller kall det gjerne «Vitamininnsprøytning» i menighetslivet. Vi ønsker å jobbe for at de som kommer i kirka opplever at de er velkomne, og blir sett. Et konkret tiltak for å nå noe av dette målet, er at vi tar ansvaret for å invitere til kirkekaffe. Om vi ikke får det til ved hver gudstjeneste, er målet at vi gjør det så ofte det er praktisk mulig. Heiagjengen ønsker også spesielt å bistå trosopplæreren i hans arbeid. Et ønske fra ham er at menighetsmedlemmene møter opp på arrangement for barn der foreldre er med, rett og slett for å være miljøskapere og vertskap. Vi ønsker rett å slett å heie på den aktivitet som allerede foregår i de fire kirkebyggene våre, og kanskje også ta initiativ til noe nytt. Et forslag er å arrangere sangkvelder i kirkene, gjerne sammen med innbudte kor. Disse kveldene er allerede under planlegging. Vi møtes hver første mandag i måneden (i april blir det mandag 13.), kl i menighetsalen i Grua kirke. Hva gjør vi disse mandagene? 1: Samtaler om og diskuterer arrangement den kommende måneden. Vi ser spesielt på trosopplærers planlagte arrangement for barn og unge og sjekker om det er noen udekte behov her (disse er vanligvis allerede sørget for på et møte tidlig hver høst). Er det noe vi har lyst til å gjøre? Vi er lydhøre for nye forslag. Vi diskuterer hvordan vi kan organisere kirkekaffe i de ulike kirkene. En «medentusiast» har meldt seg som fast baker av gjærbakst til ulike behov. Flott! 2 : Kveldsmat. Alle tar med et pålegg hver. Hjemmebakt brød og drikke serveres. 3: Uhøytidelig samtale og småprat rundt bordet med utgangspunkt i veggteppet som Hadeland Quiltelag har gitt til Grua kirke. Hovedtemaet formidlet på teppet er TRO/HÅP/KJÆRLIGHET. Ønsket fra «Heiagjengen» er at det skal være lav terskel for å delta i denne gruppa. Alle er hjertelig velkommen til å bli med. Ingen blir pålagt oppgaver som man ikke selv ønsker. Vi ønsker at kveldene i Grua kirke skal være med på å bygge et godt, inkluderende fellesskap, som igjen gir ringvirkninger i menighetene. Vi har har laget egen facebook side som heter Heiagjeng for kirkene i Lunner. Møtene blir bekjentgjort på «Det Skjer» i Hadeland og på facebook. Velkommen med i Heiagjengen. Vi sees i Grua kirke! Heidi Østby (tlf ) og Aud Bjørgo Ødegaard (tlf )

10 Side 10 ADRESSER OG TELEFONER Den norske kirke i Lunner Lunner kirkekontor Lunnerlinna 43A, 2730 Lunner Tlf.: / Fax: E-post: Hjemmeside: Åpningstid/telefontid: mandag - torsdag kl 9-13 (stabsmøte onsdag kl ) Prestene treffes etter avtale. Privatadresser og telefonnr.: Sokneprest i Lunner: Trygve Johansen, tlf Sokneprest i Grua/Harestua: Ola Viker Lunde, tlf Soknediakon: Reidunn Fløtre Trbojevic, tlf Lærer i kirken: Trond Hem Stenersen, tlf Korledere: Sandra Aaslund, tlf Ida Benoni, tlf Kirkeverge: Ole André Torp, tlf Kontorsekretær/saksbehandler: Marit Hegli, tlf Bjørg Vefferstad, tlf Organist: Oscar E. Mendoza, tlf Hans Petter Erstad, tlf Graver/vaktmester: Tore Lindheim, tlf Kirketjener: Karin Aaslund, tlf Lunner menighetsråd: Leder: Aud Bjørgo Ødegaard, tlf Grua / Harestua menighetsråd: Leder: Oddmund Stenberg, tlf Lunner kirkelige fellesråd: Leder: Arne Roar L. Lier, tlf Briller kontaktlinser TIMEBESTILLING Optiker MSc Jarle Bang tlf Hadeland Bil AS 2740 Roa Tlf Roalinna Roa Tlf Landbruk og Verktøy A/S Avd. Gran Jern og Hage Storgata 23, 2750 Gran Tlf Faks: Opsahl Begravelsesbyrå Døgnvakt ved dødsfall Harestua/Grua/Lunner/Gran/Brandbu/Bjoneroa/Jevnaker Hele Hadeland også utenfor distriktet. Alt vedrørende gravsteiner Landbruk og Verktøy A/S Storlinna 71, 2760 Brandbu Tlf Fax Lunnerlinna 43A Lunner tlf.: e-post: Bankkonto GRAN - Storgata 24, 2750 Gran Tlf Ønsker du annonseoppføring i menightsbladet? Ring Trykk:

11 Gudstjenestene Side 11 Søndag 22. mars Luk 1, Lunner kirke kl. 11 Anne Hilde W. Helland. Offer til Kirkens SOS i Hedmark og Oppland. Grua kirke kl. 11 Familiegudstjeneste. Trond Hem Stenersen. Trygve Johansen. Offer til barne- og ungdomsarbeidet. Palmesøndag 29. mars Matt 26, 6-13 Grua kirke kl. 11 Ola Viker Lunde. Offer til menighetsarbeidet. Skjærtorsdag 02. april Luk 22, Lunner Omsorgssenter kl. 17 Ola Viker Lunde. Harestua kapell kl. 19 Ola Viker Lunde. Reidunn Fløtre Trbojevic. Offer til Kirkens Nødhjelp. Fellesskapsmåltid. Langfredag 03. april Matt 26, 30 27, 50 Oppdalen kapell kl. 11 Pasjonsgudstjeneste.Trygve Johansen. Offer til Kirkens Nødhjelp. Lunner kirke kl. 19 Påsken i bilder, ord og toner. Reidunn Fløtre Trbojevic. Oscar Mendoza. Påskedag 05. april Matt 28, 1-10 Lunner kirke kl. 11 Høytidsgudstjeneste. Trygve Johansen. Offer til menighetsarbeidet. Påskefrokost i Kirkestua kl. 10. Grua kirke kl. 11 Høytidsgudstjeneste. Ola Viker Lunde. Offer til menighetsarbeidet. Søndag 12. april Joh 21, Harestua kapell kl. 11 Ola Viker Lunde. Offer til menighetsarbeidet. Søndag 19. april Joh 10, 1-10 Lunner kirke kl. 11 Ola Viker Lunde. Offer til Bibelskolen i Grimstad. Søndag 26. april Joh 13, Grua kirke kl. 11 Trygve Johansen. Offer til Normisjon. Fredag 1. mai Luk 14, Lunner kirke kl. 12 Solidaritetsgudstjeneste. Trygve Johansen. GlaLas. Offer til Estlandsgruppa Søndag 3. mai Luk 13, Harestua kapell kl. 11 Trygve Johansen. Offer til menighetsarbeidet. Søndag 10. mai Matt 7, 7-12 Oppdalen kapell kl. 11 Ola Viker Lunde. Offer til Normisjon Oppland. Lunner kirke kl. 18 Konsert. Lunnerkoret 50 år. Kristi Himmelfartsdag 14. mai Luk 24, Nicolaikirken kl. 12 Gudstjeneste for fred. Felles for hele Hadeland. Søndag 17. mai Matt 22, Lunner kirke kl Trygve Johansen. Offer til Kirkens Nødhjelp. Grua kirke kl. 11 Familiegudstjeneste. Ola Viker Lunde. Offer til Kirkens Nødhjelp. Onsdag 20. mai Grua kirke kl. 19 Gudstjeneste før konfirmasjonen. Ola Viker Lunde. Trond Hem Stenersen. Pinsedag 24. mai Joh 14, Grua kirke kl. 11 Høytidsgudstjeneste. Ola Viker Lunde. Trygve Johansen. Offer til Sjømannskirken. Kirkekaffe. Søndag 31. mai Luk 10, Lunner kirke kl. 11 Trygve Johansen. Offer til Acta, Normisjon. Harestua kapell kl. 11 Ola Viker Lunde. Offer til NMS prosjekt. OPPGRADERING AV ORGELET I LUNNER KIRKE Orgelet i Lunner er over 50 år gammelt og har lenge hatt en del problemer; piper som ikke virker, stemmer som er altfor spisse, motorer som bråker og som kan være brannfarlige, osv. Nå er det satt i gang en nokså stor oppgradering og reparasjon som skal gjøre orgelet i Lunner bedre enn noen gang tidligere. Lunner kirkelige fellesråd har gitt sin aksept til dette. Her blir det noe teknisk språk, men la gå: På spillebordet skal tangentene justeres og skal det gis mer lys til organisten. Pipene fra prinsipal 4 fot skal gå over til 8 fot (altså mer lyd). Kvinten (som ikke brukes) går over til oktav 4, og det skal settes stativ inn i orgelet for å holde på plass trompetene. Den liten kvinten skal bli STOR KVINT!, og kromhorn blir til obo. Også pedalene får gjennomgå ved å flytte pedalmiks til gedaktbass 8 fot. Komplisert? Egentlig ikke... for organistene.

12 Oppslagstavla PÅSKEN I LUNNER 20. mars Påskebasar på Heimly kl Mye sang og musikk. Utlodning og Åresalg. Kafé. 21. mars LysLevende i Grua kirke åringer fra Harestua har påskeverksted og overnatter i Grua kirke. Start kl mars Barnas Påske i Grua kirke kl v/trond Hem Stenersen og Trygve Johansen. 24. mars Fasteaksjon, husk kontanter!!! 26. mars Påskelunsj i Caféen kl MENIGHETENES ÅRSMØTE Lunner og Grua/Harestua menighet Lunner kirkestue torsdag 16. april kl Vanlige årsmøtesaker. - Reduksjon av antall medlemmer i Lunner menighetsråd. - Prøveordning med sammenslåing av Lunner og Grua/Harestua menighetsråd. - Eventuelt. Servering av kaker og kaffe. Alle velkommen! Årsmelding: eller hentes på Lunner kirkekontor. VIL DU VÆRE KIRKEVERT? INFORMASJON 29. mars Palmesøndag: Gudstjeneste i Grua kirke kl v/ola Viker Lunde. 2. april Skjærtorsdag: Gudstjeneste i kapellet på LOS kl v/ola Viker Lunde. Gudstjeneste i Harestua kapell kl v/ola Viker Lunde og Reidunn F. Trbojevic. Fellesskapsmåltid etter gudstjenesten. 3. april Langfredag: Pasjonsgudstjeneste i Oppdalen kapell kl v/trygve Johansen. Langfredag i bilder, ord og toner. Lunner kirke kl april Første påskedag: Påskefrokost i Kirkestua kl Det er behov for flere kirkeverter til gudstjenestene i kirkene våre. Kan du tenke å være med? Ta kontakt med Lunner kirkekontor. KRISTI HIMMELFARTSDAG GRANAVOLLEN Kirkedag for folk flest 14. mai kl Vandring for fred, pilegrimsvandringer Gudstjeneste for fred, Nicolaikirken Lunsj på Granavollen gjæstgiveri Fortellinger om fred, temasamling Mariakirken om motstandskampen v/t. Hofsbro. Høytidsgudstjeneste i Lunner kirke kl v/trygve Johansen. Høytidsgudstjeneste i Grua kirke kl v/ola Viker Lunde. 6. april Andre påskedag: Oppstandelsesfest på Heimly kl Taler: Nils Tore Andersen. Kordial, Lunner Kammerkor, Hans Petter Erstad og Ole André Torp. Alle velkommen! HUSK FASTEAKSJONEN! Siste: vår nye hjemmeside er nå så smått oppe og går. Gå inn på: og se hvordan den blir.

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no 10 år 150 år Redaktørens L angs veien jeg ofte kjører, bygges det hus. Og jeg har fulgt det møysommelige arbeidet fra sprenging til planering, og så reising av selve

Detaljer

Kirkebakken. Fra LysVåken i Øvrebø kirke - se side 9. Menighetsblad for Vennesla, Øvrebø og Hægeland. Nr. 2 2015 / 75. årgang

Kirkebakken. Fra LysVåken i Øvrebø kirke - se side 9. Menighetsblad for Vennesla, Øvrebø og Hægeland. Nr. 2 2015 / 75. årgang Kirkebakken Menighetsblad for Vennesla, Øvrebø og Hægeland Nr. 2 2015 / 75. årgang 9 Fra LysVåken i Øvrebø kirke - se side 9?? Min påskesalme Kjære leser KIRKEKONTORET Av Gunnar Kile Som «min» påskesalme

Detaljer

Familiegudstjenester våren 2015 FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR.1 2015 61. ÅRGANG MYSEN KIRKE PÅSKEKIRKEN 2015

Familiegudstjenester våren 2015 FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR.1 2015 61. ÅRGANG MYSEN KIRKE PÅSKEKIRKEN 2015 Kirkevalget 2015 Familiegudstjenester våren 2015 Fasteaksjonen 2015 se side 2 se side 3 se side 4 Kirkekontakten FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR.1 2015 61. ÅRGANG MYSEN KIRKE PÅSKEKIRKEN 2015

Detaljer

Menighetsblad nr 1 2015

Menighetsblad nr 1 2015 Menighetsblad nr 1 2015 Hillevåg Min salme side 8 Evaluering av gudstjenesteordningen Side 15 Info om menighetsrådsvalget side 19 Konfirmantene har vært i Berlin! Side 12-14 Ta godt imot konfirmantene

Detaljer

Ta godt i mot konfirmantene!

Ta godt i mot konfirmantene! Menighetsblad for Rønvik og Kjerringøy Nr. 1-2015 Årg. 27 Jorda du skapte Jorda du skapte, nå gråter den stille. Kyrie, kyrie. Hvis ingen her vil høre - hvem trøster jordas barn? Kyrie eleison. Tankene

Detaljer

Kyrkjeblad. for Sel og Heidal NR. 1 2015 49. ÅRGANG. Nord-Sel kyrkje Sel kyrkje Heidal kyrkje. Foto: Randi Bakken

Kyrkjeblad. for Sel og Heidal NR. 1 2015 49. ÅRGANG. Nord-Sel kyrkje Sel kyrkje Heidal kyrkje. Foto: Randi Bakken Nord-Sel kyrkje Sel kyrkje Heidal kyrkje Kyrkjeblad NR. 1 2015 49. ÅRGANG for Sel og Heidal Foto: Randi Bakken Kyrkjeblad for Sel og Heidal Nr. 1 2015 1 Sel, Heidal og Nord-Sel menigheter Sel kirkekontor,

Detaljer

www.stangemenighet.no Nr. 1 2015 68. årgang

www.stangemenighet.no Nr. 1 2015 68. årgang www.stangemenighet.no Nr. 1 2015 68. årgang Øyvind Å. Berg er ny trosopplærer - side 4 Glattkjøringskurs for brudepar - side 7 Fasteaksjon for vann - side 8 Gull for 50 år siden - side 13 Konfirmantene

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2015 Årg. 64 Foto: Hans Th. Lundeby

www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2015 Årg. 64 Foto: Hans Th. Lundeby www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2015 Årg. 64 Foto: Hans Th. Lundeby Forsidebilde 2015 Redaksjonen i menighetsbladet har i 2015 valgt å bruke forsiden av Råde menighetsblad til å fokusere på Guds skaperverk.

Detaljer

Menighetsbladet Nr. 2 2015 46. årgang for Sørum Blaker Frogner

Menighetsbladet Nr. 2 2015 46. årgang for Sørum Blaker Frogner Menighetsbladet Nr. 2 2015 46. årgang for Sørum Blaker Frogner Glade konfirmanter på leir! God påske! Ord til deg: Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Men dersom

Detaljer

Menighetsblad for Dyrøy. Nr. 1 - Mars - Juni 2015 Årgang 6

Menighetsblad for Dyrøy. Nr. 1 - Mars - Juni 2015 Årgang 6 Menighetsblad for Dyrøy Nr. 1 - Mars - Juni 2015 Årgang 6 «Livet vant, hans navn er Jesus.» Slik synger vi i Olov Hartmans salme. Hva er det påsken egentlig handler om? Noen vil svare palmegrener og hosianna-rop.

Detaljer

Livets seier. På flukt i 67 år SIDE 14-15. Biskopen kom. Flommen tok alt SIDE 13

Livets seier. På flukt i 67 år SIDE 14-15. Biskopen kom. Flommen tok alt SIDE 13 Å S A N E M E N I G H E T S B L A D - N R. 2 - m a r s 2 0 1 5-7 3. Å R G A N G Livets seier Ved Jesu oppstandelse hadde livet reist seg fra døden og seiret på nytt. I dette ligger et håp om vår egen oppstandelse.

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

Menighetsbladet Nr. 1 2015 46. årgang for Sørum Blaker Frogner

Menighetsbladet Nr. 1 2015 46. årgang for Sørum Blaker Frogner Menighetsbladet Nr. 1 2015 46. årgang for Sørum Blaker Frogner Ord til deg: Herren er min styrke og min sang, han er blitt min frelse. Salme 118,14 Bli med på leir! Se baksiden Møt menighetsrådsmedlem

Detaljer

SILJAN MENIGHET. Nr. 1 2015 Årg. 55. Menighetsbladet. trosopplæring

SILJAN MENIGHET. Nr. 1 2015 Årg. 55. Menighetsbladet. trosopplæring Nr. 1 2015 Årg. 55 SILJAN MENIGHET Menighetsbladet trosopplæring SILJAN MENIGHET Kontor: Sentrumsveien 87, 3748 SILJAN Postadresse: Postboks 17, 3749 Siljan Telefon: 35 94 11 74 Fax: 35 94 10 51 Kontortid:

Detaljer

Meldal. menighetsblad. 2-2015 64. årgang. Returadresse: Løkkenveien 2, 7336 Meldal

Meldal. menighetsblad. 2-2015 64. årgang. Returadresse: Løkkenveien 2, 7336 Meldal Meldal Returadresse: Løkkenveien 2, 7336 Meldal B menighetsblad 2-2015 64. årgang 2 Meldal menighetsblad Det skjer i menighetene våre mars Meldal Barneklubb Grøtte Bedehus Onsdag 18. mars kl. 18.00 Tårnagentklubb

Detaljer

Menighetsbladet Nr. 1-2014

Menighetsbladet Nr. 1-2014 Menighetsbladet Nr. 1-2014 Kilebygda, Melum, Skotfoss og Solum Kilebygda Melum Skotfoss Solum Foto: Hallvard Ripegutu Skidag i Solum På side 4-6 kan du se mange bilder og lese om skidagen 02 Innhold 03:

Detaljer

Nr. 2 2015 Årgang 61. Menighetsblad. for Mandal/Skjernøy/Harkmark/Holum. Holum bedehus Påske Kirkevalg

Nr. 2 2015 Årgang 61. Menighetsblad. for Mandal/Skjernøy/Harkmark/Holum. Holum bedehus Påske Kirkevalg Nr. 2 2015 Årgang 61 Menighetsblad for /Skjernøy/Harkmark/Holum Holum bedehus Påske Kirkevalg Utgivere: Menighetsrådene i og Holum Postboks 210, 4503 Bankgiro: 3040 07 10852 Redaktør: Johanna Engamo Leder

Detaljer

Randesund menighets nye nettsider / side 15

Randesund menighets nye nettsider / side 15 Randesund menighets nye nettsider / side 15 randesund.menighet@kristiansand.kommune.no Hjemmeside www.randesund.no bjorg.slogedal@kristiansand.kommune.no eivind.martinsen@kristiansand.kommune.no torill.farstad.dahl@kristiansand.kommune.no

Detaljer

Kirkebladet. Hun kaster utfordringer til oss. Nr. 1 2015. Se side 4-5. for Bjoneroa, Brandbu, Gran/Tingelstad og Moen/Ål

Kirkebladet. Hun kaster utfordringer til oss. Nr. 1 2015. Se side 4-5. for Bjoneroa, Brandbu, Gran/Tingelstad og Moen/Ål FULLDISTRIBUSJON Kirkebladet for Bjoneroa, Brandbu, Gran/Tingelstad og Moen/Ål Nr. 1 2015 Hun kaster utfordringer til oss Se side 4-5 Kirkebladet Kirkekontoret Mandag fredag: Kl.08.00 14.00 Rådhusvegen

Detaljer

Nr. 2 Mars 2010 75. årgang. Vår i emning

Nr. 2 Mars 2010 75. årgang. Vår i emning Nr. 2 Mars 2010 75. årgang Vår i emning NORDRE LAND PRESTEGJELD Kirkekontoret, Storgt. 30, 2870 Dokka (2. etg. Etnedal Sparebank) Sokneprest: Knut Ellefsrud Sokneprestkontoret, tlf. 61 11 61 35 Kontortid:

Detaljer

KIRKEP ST LOMMEDALEN & BÆRUMS VERK

KIRKEP ST LOMMEDALEN & BÆRUMS VERK NR. 1 / 2015 & BÆRUMS VERK Foto: Oddvar Tveito EN ÅPEN DØR! Hva betyr menighetens motto for deg? SE SIDE 3 ET PRIVILEGIUM Å BLI KJENT MED EN ANNEN KULTUR Dag-Håkon og Elisabeth Eriksen har tilbrakt to

Detaljer

Rolvsøy. menighetsblad. Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter

Rolvsøy. menighetsblad. Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter Mars 2015 Årgang 80 - nr 1 Rolvsøy menighetsblad Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter Rolvsøy menighet Menighetskontoret Råkollveien

Detaljer

Menighetsbudet. Fjellets rene hvithet. Husk Kirkens Nødhjelps fasteasjon Dør til dør innsamling i Biri menighet tirsdag 31. mars fra kl. 18.00.

Menighetsbudet. Fjellets rene hvithet. Husk Kirkens Nødhjelps fasteasjon Dør til dør innsamling i Biri menighet tirsdag 31. mars fra kl. 18.00. Menighetsbudet Vinteren 2009 Nr. 1/09 Årgang 92 Jesus var sammen med Peter, Jakob og Johannes på et høyt fjell. Da ble hans utseende forvandlet for øynene på dem; hans ansikt skinte som solen, og klærne

Detaljer

M enighetsblad. for Søndre Land. God Påske! Av innholdet: Nr. 1 Mars 2008 68. årgang. Liv Anne Rød Larsen vigslet til diakon søndag 24.

M enighetsblad. for Søndre Land. God Påske! Av innholdet: Nr. 1 Mars 2008 68. årgang. Liv Anne Rød Larsen vigslet til diakon søndag 24. M enighetsblad for Søndre Land Nr. 1 Mars 2008 68. årgang Liv Anne Rød Larsen vigslet til diakon søndag 24. februar Av innholdet: God Påske! Konsert med Sondre Bratland og Annbjørg Lien Da Randsfjorden

Detaljer

NES-posten. God påske. Våren er konfirmasjonstid. Mye skal skje før den store dagen. Les mer om overnatting Side 14. Fasteaksjon Side 12

NES-posten. God påske. Våren er konfirmasjonstid. Mye skal skje før den store dagen. Les mer om overnatting Side 14. Fasteaksjon Side 12 Informasjon NES-posten M E N I G H E T S B L A D F O R N E S N R. 1 P Å S K E N 2 0 1 2 4 5. Å R G A N G Våren er konfirmasjonstid Mye skal skje før den store dagen Ta vel i mot konfirmantene når de kommer

Detaljer

Innhold NR.1. 6 Halleluja! Julekonsert i Gjerdrum kirke. 8 Siste tone fra Nora? 15 Mathjørnet. 16 Barnesider. 19 Kirkens Nødhjelp Fasteaksjon 2015

Innhold NR.1. 6 Halleluja! Julekonsert i Gjerdrum kirke. 8 Siste tone fra Nora? 15 Mathjørnet. 16 Barnesider. 19 Kirkens Nødhjelp Fasteaksjon 2015 for gjerdrum og heni Nr.1 45. årgang februar 2015 Innhold NR.1 6 Halleluja! Julekonsert i Gjerdrum kirke 15 8 Siste tone fra Nora? 15 Mathjørnet 16 Barnesider 8 19 Kirkens Nødhjelp Fasteaksjon 2015 20

Detaljer

Church Chill ungdomsklubb 10 år side 2-3 Tverlandet for Nepal side 12 Påskevandring med 6. klassinger side 13

Church Chill ungdomsklubb 10 år side 2-3 Tverlandet for Nepal side 12 Påskevandring med 6. klassinger side 13 INFORMASJON Nr. 2 2015 Årgang 47 Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet Møtepunktbandet Best. Møtepunktvokalister. Primo. Fotos: Anne-Sofie Holand Fosby I dette nummeret kan du lese om: Church Chill

Detaljer

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes, Den norske kirke Nr 2-2015 - ÅRGANG 11 Tror du på mor? Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi Barnehagegudstjenester Vi bryr oss - og trenger deg

Detaljer

PORSGRUNN Nr. 5 - November 2014 e.kr.f. «Nær troens kilder - for byens mennesker»

PORSGRUNN Nr. 5 - November 2014 e.kr.f. «Nær troens kilder - for byens mennesker» PORSGRUNN Nr. 5 - November 2014 e.kr.f. «Nær troens kilder - for byens mennesker» En håndfull håp konsert med saksofonisten Tore Ljøkjel! En konsert for alle, men der mennesker i sorg er spesielt velkommen!

Detaljer

Denne jula blir en helt spesiell jul for mange

Denne jula blir en helt spesiell jul for mange Felles utgivelse for menighetene Hoeggen, Tempe/Leira og Bratsberg (nr 4 2011) Denne jula blir en helt spesiell jul for mange - sier biskop Tor Singsaas på side 2 Han kom for å vise oss hva kjærlighet

Detaljer