MENIGHETSBLADET. God Påske!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MENIGHETSBLADET. God Påske!"

Transkript

1 Side 1 For Lunner og Grua/Harestua Nr. 1/2015 Årg. 75 Dine hender er fulle av blomster. Hvem var det du tenkte å gi dem til? Min blomster var plukket til Jesus. Graven fant jeg tom. Han var ikke der. Halleluja!!! God Påske! Vi sees i kirken!

2 Side 2 VI SYNGER Av Trygve Johansen. P r e s t e t a n k e r For en tid tilbake hadde NRK en stor presentasjon av den nye salmeboken. Sendingen varte i 60 timer fra fredags ettermiddag til søndagskveld. Alle de 899 salmene ble sunget. Mange kor, sanggrupper og solosangere deltok. Og menigheten var samlet i Vår Frue kirke i Trondheim. Det ble sunget både dag og natt. Og folk kom og gikk om hverandre. Foran TV- skjermen satt det norske folk. Hele 2,2 millioner mennesker var innom og fulgte med på deler av programmet. Det er svært sjelden at NRK kan presentere et så høyt seertall for et program. Salmeprogrammet på NRK viste helt klart at folk er interessert i å synge. En vanlig dag foran TV-skjermen ser vi og hører vi, men denne gang fikk mennesker også anledning til å synge. Vi fikk mulighet til å delta på en aktiv måte. Mange sto til og med opp på natten for å være med. Mennesker i vår tid er understimulert på å delta i sang. Vi har behov for å synge. Når vi synger sammen med andre, så opplever vi et fellesskap. Vi har noe felles og det er viktig for oss. Også mennesker som ikke har en god sangstemme, kan være på i fellessang. Og det har mange av oss behov for. Jeg tilhører selv denne kategorien. Min stemme passer ikke i et kor, men den er helt utmerket i en fellessang. Hva kan vi lære av det som skjedde i salmehelgen for en tid tilbake? Vi kan gi mennesker et lokalt tilbud i salmesang. Det er nesten bare i kirken at folk synger i vår tid. Og vi vet at mennesker liker å synge. Salmesang gir menigheten et fellesskap om søndagen. Og salmesang kan gi mange et fellesskap i hverdagen. Frivillighetskomiteen i menigheten ønsker nå å sette i gang med et salmeopplegg. Målet er at folk kan få komme sammen og synge fra salmeboken, slik det skjedde i NRK-programmet. Det stilles ingen krav til sangstemme, for det er sanggleden og fellesskapet som er det viktigste. I tillegg kan salmesang gi oss et livsinnhold. Vi ønsker også å ha med et kor som kan hjelpe oss med sangen. Og det ville ha vært fint om dette opplegget kunne veksle mellom våre kirker. Er du interessert i et slikt tilbud i kirken? Ta gjerne kontakt med oss og følg med i annonseringen. I skrivende stund er alt på planleggingsstadiet, derfor er det vanskelig å si noe mer konkret om opplegget nå. Men vi håper at vi får til et slikt opplegg. Erfaringen fra NRK-programmet viser at det er et behov. Du er velkommen til å være med i fellessangen. KRIG OG FRED SØNDAG 12. APRIL Kirkeringen ved Lunner kirke vil markere at det er 70 år siden freden i 1945 med et møte søndag 12. april kl. 18 på Heimly. Programmet vil omfatte Litt om kirken i Lunner under krigen. Litt om hvordan fredsdagene i 1945 ble opplevd i Lunner. Om fredsbevarende arbeid på slutten av krigen og etter krigen: - De norske polititroppene i Sverige som var med under frigjøringen av Finnmark. - Tysklandsbrigaden Norge med i fredsbevarende styrker i Suez-krisen, Libanon og Sudan. Tor Munkelien sammen med et par andre vil gi oss informasjon om det siste hovedpunktet. Alle er velkommen!

3 Har du en mening om kirka? Side 3 Svarer du ja på spørsmålet i overskriften? Hvorfor ikke la din mening få være med å bety noe for kirka? Til høsten er det på nytt valg til menighets og bispedømmeråd og det trengs kandidater. Kandidater til bispedømmerådet nomineres av menighetsrådene og det arbeidet er godt i gang. Men også menighetsrådet skal fornyes og vi trenger kandidater til en ny fireårsperiode. I disse dager er det mange av dere som har blitt kontaktet og blitt forespurt om å stille til valg. Noen har sagt ja, men vi skal ikke legge skjul på at de fleste sier nei. Vi har alle vår grunner til å si nei og de fleste har gode begrunnelser. Den beste er vel det faktum at man ikke ønsker og det er en ærlig sak. Men vi har en kirke som er bygd opp rundt et lokaldemokrati i form av menighetsråd som vi må ta vare på. Og den lokale kirke eies av menigheten. Det vil si at Grua kirke eies av Grua / Harestua menighetsråd. Selve forvaltningen av bygg og eiendom gjøres av Fellesrådet. Fellesrådet består av medlemmer fra menighetsrådet og velges av menighetsrådet. Men livet i menigheten, trosopplæring, diakoni, utforming av gudstjenesten gjøres av menighetsrådet sammen med menighetens prest og de ansatte i menigheten. Det er derfor viktig at vi har et menighetsråd som kan være med å utforme og forvalte menighetens indre liv. Arbeidet i menighetsrådet består i å delta på 4-5 møter i halvåret. Alle møter holdes på kveldstid. Utover dette er alle velkommen til frivillig innsats på aktiviteter i menigheten og i/etter gudstjenesten. Men dette er ikke som medlem av menighetsråd, kun som frivillig støttespiller i menighetens arbeid. Vi er nå så heldige at det er dannet en «Heiagjeng for kirkene i Lunner». Denne heiagjengen søker å engasjere alle som frivillig ønsker å hjelpe til med praktiske ting i menigheten. Du er også velkommen til delta i dette arbeidet. Grua/Harestua og Lunner menighetsråd vil på årsmøtet i april legge fram forslag om sammenslåing av rådene. Dette vil i tilfellet bli en prøveordning og vi må allikevel velge to menighetsråd. Vi har allerede begynt å spørre noen om å stille på liste til menighetsrådsvalget, men vi fortsetter å spørre flere. Mange av de spurte har svart JA til å stille, men vi trenger mange som er villige til å stille til valg. Kunne du ha lyst til å være på lista, men har ikke blitt spurt, ring kirkekontoret og meld fra. Blir du oppringt? Ja, da håper vi at du svarer JA! Har du forslag til kandidater vi bør spørre? Ta kontakt! Oddmund Stenberg Leder Grua/Harestua menighetsråd Aud Bjørgo Ødegaard Leder Lunner menighetsråd ÅRSMØTE FOR NMS I LUNNER Foreningene i Lunner som er tilsluttet det Norske Misjonsselskap, hadde felles årsfest 8. februar i Kirkestua ved Lunner kirke. Marie A. Kleven ble gjenvalgt som leder av fellesstyret for 2 år og Marit Grøntjernet som styremedlem for tre år. De øvrige i styret er Jorun Lunder og Arne Laderud. Maj-Britt Stenersen og Reidun Fløtre Trbojevic ble gjenvalgt som varamedlemmer. I valgkomitéen ble Anne Lise Sollie gjenvalgt for tre år. De øvrige medlemmene er Bjørg Myran og Sissel Linvolden. Solveig F. Tangen og Alf Wirstad er revisorer. Foreningsresultatene: Lunby ,- Oppdalen lille ,- Oppdalen ,- Til sammen Av nettoinntektene ved misjonsdagene, juletrefesten og årsfesten i 2014, samt tilskudd fra Sparebank1, er det sendt kr ,-. Det betyr at det i alt er sendt kr ,- til Misjonsselskapet. Til sammenligning ble det i 2013 sendt kr ,-. Fellesstyret takker alle trofaste medlemmer i misjonsforeningene og alle som har bidratt til det økonomiske resultatet. I år blir misjonsdagene i september, med samling på NOIL-huset torsdag 10. og gudstjeneste i Lunner kirke søndag Fellesstyret for NMS

4 Side 4 EN LITEN RAPPORT FRA ELIN I SØR-AFRIKA Av Elin Hem Stenersen På tide med en liten statusrapport fra den sørlige halvkule igjen De siste ukene har vært travle, men gode med hverdag av sykehusarbeid og såkalt community-work. Jeg vil dele en opplevelse fra to spesielle begivenheter Community Awareness Day med informasjon om Cerebral Parese, slag og Hiv/Aids, samt et folksomt møte med to lokale støttegrupper for mennesker med funksjonshemninger. Førstnevnte møte var grundig planlagt, både med program, info-brosjyrer, enkel servering og en forventning av ca 100 mennesker, men endte med 38 mennesker og et litt mindre konsept enn tenkt. Sistnevnte var tenkt som et kort møte med en forventning på ca 10 mennesker, men endte som en skikkelig storsamling hvor 50+ mennesker dukket opp, og endret den beskjedne planen til et stort dialogmøte om muligheter framover. Ingenting blir helt som planlagt her. Dette møtet hadde planlagt oppstart ca kl 10. Men atter en gang fikk jeg erfare «the african time» på godt og vondt ikke før kl var folk på plass og vi kunne starte. Dermed ble programmet noe kortere og mer intensivt enn planlagt. Likevel folk var ivrige på å stille spørsmål, og både mine medarbeidere, Zintathu som snakket om Hiv/Aids og Zanele (sosialarbeider) som snakket om diverse støtteordninger og sosialarbeid - og meg selv, som snakket om Cerebral Parese og slag, fikk mange spørsmål og god respons underveis. Ellers ble både informasjon og mat mottatt med stor takknemlighet og jeg håper og tror at menneskene som dukket opp kom ut fra møtet med påfyll både for kropp og sjel. Hver tirsdag møtes mange av medlemmene for å være i fellesskap, diskutere ulike saker, spise lunsj sammen og gjennomføre litt kjøkkenhagetrening. I tillegg til mennesker med funksjonshemninger er det 14 hjemmehjelpere som møtes og har tatt initiativ til støttegruppene kjempeflott å se lokalt initiativ! Vårt ønske og foreløpig plan, er å komme der støttegruppene samles, for å ha små treningsgrupper (i mitt tilfelle med fokus på bevegelse, posisjonering og liknende) samt noe individuell oppfølging/sjekk av fysisk karakter. Så langt er en grov plan å komme ut til dem annenhver tirsdag, med første lille «workshop»- som starter kommende uke. Det blir spennende.

5 Side 5 ÆRLIG TALT - OPPSTÅTT! Av Mette Kilstad Våre påskesalmer starter ofte med: «Han er oppstanden, Oppstått er Jesus, Han lever»! Salmene og sangene er rett på sak, og med en sterk bekjennelse av det sentrale i vår kristne tro. Hvis vi ikke hadde hatt oppstandelsen, eller ikke tror på oppstandelsen, da er det ingen kristen tro. Det finnes mange livssyn og dogmer vi kan velge å slutte oss til, men det er bare den kristne tro som formidler en Gud som kommer til oss som et menneske, som lever under samme kår som oss - som lider og dør for oss, med oss og står opp etter tre dager - for å bringe tilgivelse, liv og fred til oss! Til oss og en skakkjørt verden. Den som får et møte med den oppstandne Jesus blir aldri den samme! Livet blir bokstavelig talt, snudd opp ned. Bibelen og Jesus selv snakker om at vi går i fra død til liv og fra mørke til lys. De fleste av oss har et helt ordinært liv. Vi har det greit, vi har av og til motgang og problemer, men stort sett er livet vårt bra. Men, vi har hørt eller lest om mennesker, som har hatt et tøft liv innenfor rus eller andre ting, som erfarer, ser og opplever at livet blir helt forvandlet. De får konkrete fysiske, psykiske og åndelige opplevelser som blir et sterkt vitnesbyrd om hva tro og Jesusliv kan gjøre i og med et menneske. Mennesker som opplever slike sterke ting er, gjerne frimodige i å fortelle andre om Jesus og hva de har opplevd. Men, hva med oss? Hvordan opplever vi vårt liv med Jesus og vårt trosliv? Hvordan får Jesus prege våre liv? Lever vi slik at andre rundt oss kan se at vi har en levende og virkekraftig tro? Jeg synes dette er utfordrende og selvransakende! Tror jeg virkelig at Jesus lever og at han har oppstått? Tar jeg det på alvor? Tar jeg innover meg tilgivelsen og oppstandelsens kraft i livet mitt? Søker jeg Bibelen, det kristne fellesskapet for inspirasjon og kraft, og er jeg frimodig i det å dele min tro og glede over å kjenne den levende og oppstandne Kristus? Dette er spørsmål jeg stiller meg selv, og til deg som leser denne påskebetraktningen! Han lever, Han lever Han lever, Jesus har stått opp igjen! Han er ikke lenger i grava, nå har jeg møtt Frelseren. Han lever og jeg skal få lov til, å gå med beskjed, om at Jesus han lever fremdeles i dag, det er ingen tvil om det! Hans Inge Fagervik FORMIDDAGSTREFFENE PÅ HEIMLY ER KOMMET GODT I GANG Treffene er første onsdag i måneden og har fått en «lest» som har vist seg å fungere godt : Først er det mye sang av forskjellige valører. Vi blir kjent med norske viser og vers, også lokale tekstforfattere og låtskrivere. I denne delen har vi innslaget «dagens gjest». Vi har hatt besøk av ordføreren i Lunner, sanitetsforeningen, orientering om Ting og Tøy, samt en innføring i Normisjonens reisevirksomhet for seniorer. Så er det pause hvor vi spiser suppe av god kvalitet. Det blir mye og god prat rundt bordene i salen. Etterpå synger vi sammen av den kristne sangskatten. Et fast innslag under denne delen er «dagens salme». Vi blir kjent med en sang/salme fra den nye salmeboken, og får bakgunnsstoff om forfatter og melodi. Andakten er en sentral brikke under treffene. Vi har hatt både lokale og tilreisende andaktsholdere. Forskjellige sangere og musikere har gjestet oss gjennom høsten. Før vi går fra hverandre serveres kaffe og kaker. Mens dette foregår er det åresalg, som er treffets inntektskilde. Terje Sagsveen, leder

6 Side 6 KODE B Bibelen er en spennende bok og lærerik! Men den er ikke alltid enkel å forstå. Tolv sjetteklassinger møttes til Kode B tidlig i februar. Vi var samla to kvelder der vi lærte hva som var viktigst å vite om Bibelen. Vi kokte drops. Som det står i Esekiels bok: Jeg spiste bokrullen han gav meg, og den smakte søtt som honning (Esek. 3,3) eller i Salme 119, 104: Hvor søte dine ord er for ganen Da passer det kanskje å lage noe søtt i tillegg til at det er veldig morsomt og lærerikt. Vi så film om jakten på Kode B, lærte LOVE-sangen, hadde leker og konkurranser og lærte om Jesus han som er den røde tråden og den viktigste personen i Bibelen. Og så fikk hver og en sin egen Kode B t-skjorte. I tillegg feira vi gudstjeneste. Skulle gjerne hatt anledning til mer KODE B opplegg KONFIRMANUNDERVISNING I PRAKSIS Av Reidunn - DIAKON Et av seminarene som konfirmantene er med på har temaet; diakoni. Her får de lære om Jesus som er vårt forbilde som diakon. Han er den som gjennom sitt liv lærer oss å leve ett liv i tjeneste for andre. Til disiplene sa han til og med at de skulle ha ham som forbilde da han under påskemåltidet tok på seg jobben med å vaske deres føtter, selv om det vanligvis var en slaves jobb. Han som var Herre og Mester tok på seg en tjeners skikkelse i mange sammenhenger da han vandret blant mennesker som trengte hans hjelp på så mange måter. Gjennom å delta på Lørdagskafé i Harestua kapell fikk noen av konfirmantene se hvordan kirken driver diakoni i praksis. Konfirmantene deltok med å lage mat, pynte og gjøre klart til gjestene kom. Siden det var fastelaven, var de ute og skar greiner og hjalp til med å binde fjær på greinene så det ble fine pyntet ris å ta med hjem. De dramatiserte Bibeltekst og tok del i serveringen. På Lunner Omsorgssenter var en annen gruppe konfirmanter med og laget en tilstelning for beboerne der. De tok del i de samme oppgavene og var med å skape god stemning og begeistring blant beboerne. Noen av beboerne fortalte også fra sitt liv og det var fint for konfirmantene å få høre på. Konfirmantene er en positiv og hyggelig gjeng som tar oppgavene på alvor, og på denne måten fikk de et innblikk i noe av Kirkens diakonale arbeid. NONSTOP-LEIR PÅ SKOGSTAD april blir det arrangert NONSTOP-LEIR på Skogstad leirsted ved Eina. Alle på 7. og 8. trinn som er medlemmer i kirken, får invitasjon til å være med oss på denne leiren. Den er lagt opp spesielt for dere. Også Gran kommer til å invitere sine 7. og 8. klassinger med på denne leiren. Menighetsrådene vil subsidiere leiren noe, slik at det skal være mulig for alle å være med. Det vil selvfølgelig være en max antall som kan delta så her vil regelen først til mølla får først malt gjelde. Men det kommer vi tilbake til. Så er du på 7. eller 8. trinn eller kjenner noen som er det så gjør deg klar for NONSTOP-LEIR på Skogstad. Invitasjonen kommer rett etter påske. Dette blir gøy!!

7 Side 7 LYSLEVENDE OG BARNAS PÅSKE I GRUA KIRKE Dette året er det Harestuas tur! Det vil si at det er barn og unge på 5., 6. og 7. trinn som blir invitert til LysLevende i Grua kirke. LysLevende er et overnattingsopplegg i Grua kirke. Vi møtes klokka 19 lørdag kveld. Her har vi påskeverksted og en gjennomgang av påskens viktigste hendelser. I tillegg blir det pizzasnurrer og litt kos. Vi forbereder gudstjenesten dagen etterpå og så feirer vi nattverd ved midnattstid. NB! Dersom du kjenner noen i målgruppa som ikke har fått invitasjon, så FÅ DEM MED DEG! Søndag kl. 11 blir det Barnas påske der alle er hjertelig velkommen! Det er en familiegudstjeneste med innslag av bl.a. overnattingsgjestene. Vi tar for oss påskens innhold og det blir kirkekaffe i etterkant. VELKOMMEN!! CAFÉEN HAR FEIRET SINE FØRSTE 10 ÅR Tirsdag 17. februar var det fullt hus med glade gjester som feiret at Caféen har vært i drift i 10 år. Egentlig er det ganske enestående å ha en kafé som blir dreven av frivillige verter i år etter år. Ingunn Torsrud som var diakon den gangen kirkekontoret flyttet i ny lokaler, var den som fikk jobben med å starte opp og finne frivillige hjelpere. Mange av de som ble med den gangen er fortsatt aktive kaféverter og tar sin vakt ca en gang pr. mnd. Noen jobber oftere og til sammen har vi hatt over 50 frivillige til dette arbeidet. Alle disse fikk en spesiell invitasjon til jubiléet, mange kom og fikk marsipankake og kaffe sammen med kafégjestene. Men også denne gruppen eldes og noen har måttet takke for seg, så vi har stadig bruk for nye kaféverter. Er du en av de som har fått mye tid til overs så er du hjertelig velkommen til å bli med i denne flotte gjengen som gjør dette viktige og trivelige arbeidet. I anledning dagen hadde Trond H. Stenersen skrevet sang og laget tippekonkurranse og stemningen var god. Caféen er ikke bare et hyggelig treffsted med god og billig mat, den er også et godt bidrag til menighetens barne- og ungdomsarbeid. Kaféen har billige priser og når vertskapet jobber gratis, blir det et pent overskudd som gis til menighetens barne- og ungdomsarbeid, så her er det mange som nyter godt av virksomheten. I vinter har noen av gjestene heklet lapper som er sydd sammen til et stort og vakkert veggteppe som pryder Caféen. Caféen er åpen tirsdag, torsdag og lørdag fra kl og vi har plass til flere gjester så velkommen skal du være. Reidunn - diakon ALT INNEN BLOMSTER! Hadeland og omegn Bistand ved dødsfall Gravstein, Gravlykter, Blomster Brødrene EkebergAS Mohagalia 3, Jaren: Lunnerlinna 65: Begravelsesbyråkjeden Jølstad SPESIALIST INNEN SORGBINDERI FRI FRAKT TIL KIRKENE I LUNNER Hadelandsveien 2128, inngang Bunnpris Roa, 2740 Roa Tlf /

8 Side 8 DET GRØNNE HJØRNET BÅDE FOR MYE VANN OG FOR LITE VANN KAN LAGE PROBLEMER Tema for årets fasteaksjon er: I kriser er vann kritisk Muhammed Irshad og familien hans fikk livet totalt endret da flommen rammet landsbyen. Huset ble fullstendig ødelagt, og den yngste datteren, Sadia (2), er blitt syk av det forurensede vannet. Foto: Fahim Farid/Kirkens Nødhjelp. Klimaendringene fører til flere og verre katastrofer, og truer menneskers tilgang på rent vann. I høst overlevde Muhammed og familien så vidt den dramatiske flommen i Pakistan. Det er de fattigste som rammes hardest av klimaendringene, enten det er i tyfon på Filippinene, tørke i Etiopia eller flom i Pakistan. En av dem som nylig har fått merke dette på kroppen, er Muhammed Irsdad. Han er gift og har 3 barn, og bor i landsbyen Basti Riaz Abad i Pakistan. En morgen, tidlig i oktober, kom flommen til landsbyen. Og den kom brått. Vannet kom i stor fart fra kanalen, og jeg måtte ta med familien og løpe i trygghet. Vi løp til nærmeste landevei, som ligger litt høyere enn resten av landsbyen. Slik berget vi livet, forteller Muhammed. Familien ble boende på denne landeveien uten ly i over en måned, ventende på hjelp. Da flommen kom, hadde de ikke tid til å ta med verken husdyr eller eiendeler. Huset ble fullstendig ødelagt og husdyrene druknet. Flommen hadde store konsekvenser for Muhammeds familie. Muhammed måtte være sammen med familien og han mistet derfor jobben. I tillegg har flommen gjort at drikkevannet er forurenset. Datteren min på to år har blitt syk av å drikke vannet etter flommen. Det er så vidt vi hadde råd til å betale for medisinene hun trenger for å overleve, forteller han alvorlig. Kirkens Nødhjelps partner Sunghi var en av de første organisasjonene som kom til Basti Riaz Abad. De skal gi Muhammed og landsbyen nye håndpumper, latriner, hygieneutstyr og sikre at landsbyen igjen får trygt vann. I kriser er vann kritisk. Derfor er vann noe av det aller første Kirkens Nødhjelp stiller med i katastrofer. De sørger for rent vann og mulighet til gode sanitærforhold der alt er ødelagt. Samtidig jobber de sammen med folk i utsatte områder for å forebygge den neste naturkatastrofen. Kirkens Nødhjelp jobber i tillegg med å påvirke politikere og andre beslutningstakere til å stanse klimaendringene. Du kan hjelpe! Kirkens Nødhjelp trenger din hjelp for å hjelpe. 24. mars går Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2015 av stabelen. Dette er menighetenes egen aksjon. Ditt bidrag gjør det mulig for Kirkens Nødhjelp å være der med rent vann når katastrofen rammer. Derfor håper vi du vil støtte fasteaksjonen enten ved å stille som bøssebærer eller med penger i bøssa. Vi har dyktige konfirmanter som gjør en kjempejobb den 24. mars, men vi trenger hjelp fra flere for å få dekket opp alle rodene, spesielt sør i bygda. Vi oppfordrer deg også til å bruke stemmen din i fasteaksjonens klimakampanje og slik bidra til å stoppe klimakrisen. P å s k e n kommer seint i år, og i skrivende stund er det usikkert om vi har skiføre på Hadeland i påsken.. Mange oppsøker likevel snøen i påskefjellet, for å dra på turer i Guds fantastiske skaperverk; gjerne med ski på beina og appelsiner i sekken Som grønn menighet synes vi derfor at det passer med et grønt tips om nettopp; skismøring og appelsiner: Enkelte typer skismøring inneholder nemlig miljø- og helseskadelige stoffer. Velg derfor helst god, gammeldags skismøring. Styr unna all smøring som er merket med at den inneholder fluor eller fluorkarboner. Tradisjonell voks eller klister, som f.eks rød, blå eller grønn Swix, inneholder ingen miljøskadelige stoffer og kan trygt brukes. Smørefrie ski kan også være et greit alternativ. Fluorskismøring er bra for skiløperen, men ikke for miljøet. All slags skismøring som inneholder fluor, både voks og glider, må derfor ikke kastes i søpla, men leveres som farlig avfall. Du finner en oversikt over mottakssteder for farlig avfall der du bor på Sortere.no. I påskemåneden spiser nordmenn dobbelt så mange appelsiner som ellers i året. Også her kan vi gjøre etiske og bevisste valg: Se etter Fairtrade-merket når du handler. Merket er en garanti for at appelsinbønder og appelsinplukkere får gode arbeidsbetingelser og sosiale vilkår, samt en rettferdig pris for produktet sitt. God, miljøvennlig påsketur! Kilder: - Framtiden i våre hender (http:// - Etisk forbruk (http://etiskforbruk. no/om-etisk-forbruk/) Av Bente Kisen

9 SLEKTERS GANG DØPTE: Emrik Fægri Grina Jesper Sørgaard Kristiansen Thea Osflaten Berg Mathea Sørumshagen Ida Mathilde Dehlimarken Andersen Marielle Østby-Skoglund Oliver Falck-Otterlei Filip Holm Stokstad Vemund Johnsen Cornelius Lehre VIGDE: Ragnhild Fægri og Emil André Grina DØDE: Solveig Lien f Helge Dihle f Kari Hoff f Arne Marino Grina f Greta Guttormsen Horgen f Nazika Milic f Else Marie Edgren f Anders Flatla f Hans Ulven f Solveig Kristine Stenersen f Arne Karsten Kvernhaugen f Birthe Friis f Jenny Dalen f Per Thorstensen f Wilma Marshall Skuland f Asbjørn Hoff f Jenny Asbjørg Leirud f Ingrid Bergljot Wedin f Margit Fredriksen f Gudrun Johanne Grønli f Karin Nordhagen f Reidun Hennie f Martha Helene Mala f Side 9 HEIAGJENG FOR KIRKENE I LUNNER Med utspring i menighetsrådene i Lunner har en entusiastisk gjeng startet opp Heiagjengen for kirkene i Lunner. Vi ønsker å være en miljøskapende faktor, eller kall det gjerne «Vitamininnsprøytning» i menighetslivet. Vi ønsker å jobbe for at de som kommer i kirka opplever at de er velkomne, og blir sett. Et konkret tiltak for å nå noe av dette målet, er at vi tar ansvaret for å invitere til kirkekaffe. Om vi ikke får det til ved hver gudstjeneste, er målet at vi gjør det så ofte det er praktisk mulig. Heiagjengen ønsker også spesielt å bistå trosopplæreren i hans arbeid. Et ønske fra ham er at menighetsmedlemmene møter opp på arrangement for barn der foreldre er med, rett og slett for å være miljøskapere og vertskap. Vi ønsker rett å slett å heie på den aktivitet som allerede foregår i de fire kirkebyggene våre, og kanskje også ta initiativ til noe nytt. Et forslag er å arrangere sangkvelder i kirkene, gjerne sammen med innbudte kor. Disse kveldene er allerede under planlegging. Vi møtes hver første mandag i måneden (i april blir det mandag 13.), kl i menighetsalen i Grua kirke. Hva gjør vi disse mandagene? 1: Samtaler om og diskuterer arrangement den kommende måneden. Vi ser spesielt på trosopplærers planlagte arrangement for barn og unge og sjekker om det er noen udekte behov her (disse er vanligvis allerede sørget for på et møte tidlig hver høst). Er det noe vi har lyst til å gjøre? Vi er lydhøre for nye forslag. Vi diskuterer hvordan vi kan organisere kirkekaffe i de ulike kirkene. En «medentusiast» har meldt seg som fast baker av gjærbakst til ulike behov. Flott! 2 : Kveldsmat. Alle tar med et pålegg hver. Hjemmebakt brød og drikke serveres. 3: Uhøytidelig samtale og småprat rundt bordet med utgangspunkt i veggteppet som Hadeland Quiltelag har gitt til Grua kirke. Hovedtemaet formidlet på teppet er TRO/HÅP/KJÆRLIGHET. Ønsket fra «Heiagjengen» er at det skal være lav terskel for å delta i denne gruppa. Alle er hjertelig velkommen til å bli med. Ingen blir pålagt oppgaver som man ikke selv ønsker. Vi ønsker at kveldene i Grua kirke skal være med på å bygge et godt, inkluderende fellesskap, som igjen gir ringvirkninger i menighetene. Vi har har laget egen facebook side som heter Heiagjeng for kirkene i Lunner. Møtene blir bekjentgjort på «Det Skjer» i Hadeland og på facebook. Velkommen med i Heiagjengen. Vi sees i Grua kirke! Heidi Østby (tlf ) og Aud Bjørgo Ødegaard (tlf )

10 Side 10 ADRESSER OG TELEFONER Den norske kirke i Lunner Lunner kirkekontor Lunnerlinna 43A, 2730 Lunner Tlf.: / Fax: E-post: Hjemmeside: Åpningstid/telefontid: mandag - torsdag kl 9-13 (stabsmøte onsdag kl ) Prestene treffes etter avtale. Privatadresser og telefonnr.: Sokneprest i Lunner: Trygve Johansen, tlf Sokneprest i Grua/Harestua: Ola Viker Lunde, tlf Soknediakon: Reidunn Fløtre Trbojevic, tlf Lærer i kirken: Trond Hem Stenersen, tlf Korledere: Sandra Aaslund, tlf Ida Benoni, tlf Kirkeverge: Ole André Torp, tlf Kontorsekretær/saksbehandler: Marit Hegli, tlf Bjørg Vefferstad, tlf Organist: Oscar E. Mendoza, tlf Hans Petter Erstad, tlf Graver/vaktmester: Tore Lindheim, tlf Kirketjener: Karin Aaslund, tlf Lunner menighetsråd: Leder: Aud Bjørgo Ødegaard, tlf Grua / Harestua menighetsråd: Leder: Oddmund Stenberg, tlf Lunner kirkelige fellesråd: Leder: Arne Roar L. Lier, tlf Briller kontaktlinser TIMEBESTILLING Optiker MSc Jarle Bang tlf Hadeland Bil AS 2740 Roa Tlf Roalinna Roa Tlf Landbruk og Verktøy A/S Avd. Gran Jern og Hage Storgata 23, 2750 Gran Tlf Faks: Opsahl Begravelsesbyrå Døgnvakt ved dødsfall Harestua/Grua/Lunner/Gran/Brandbu/Bjoneroa/Jevnaker Hele Hadeland også utenfor distriktet. Alt vedrørende gravsteiner Landbruk og Verktøy A/S Storlinna 71, 2760 Brandbu Tlf Fax Lunnerlinna 43A Lunner tlf.: e-post: Bankkonto GRAN - Storgata 24, 2750 Gran Tlf Ønsker du annonseoppføring i menightsbladet? Ring Trykk:

11 Gudstjenestene Side 11 Søndag 22. mars Luk 1, Lunner kirke kl. 11 Anne Hilde W. Helland. Offer til Kirkens SOS i Hedmark og Oppland. Grua kirke kl. 11 Familiegudstjeneste. Trond Hem Stenersen. Trygve Johansen. Offer til barne- og ungdomsarbeidet. Palmesøndag 29. mars Matt 26, 6-13 Grua kirke kl. 11 Ola Viker Lunde. Offer til menighetsarbeidet. Skjærtorsdag 02. april Luk 22, Lunner Omsorgssenter kl. 17 Ola Viker Lunde. Harestua kapell kl. 19 Ola Viker Lunde. Reidunn Fløtre Trbojevic. Offer til Kirkens Nødhjelp. Fellesskapsmåltid. Langfredag 03. april Matt 26, 30 27, 50 Oppdalen kapell kl. 11 Pasjonsgudstjeneste.Trygve Johansen. Offer til Kirkens Nødhjelp. Lunner kirke kl. 19 Påsken i bilder, ord og toner. Reidunn Fløtre Trbojevic. Oscar Mendoza. Påskedag 05. april Matt 28, 1-10 Lunner kirke kl. 11 Høytidsgudstjeneste. Trygve Johansen. Offer til menighetsarbeidet. Påskefrokost i Kirkestua kl. 10. Grua kirke kl. 11 Høytidsgudstjeneste. Ola Viker Lunde. Offer til menighetsarbeidet. Søndag 12. april Joh 21, Harestua kapell kl. 11 Ola Viker Lunde. Offer til menighetsarbeidet. Søndag 19. april Joh 10, 1-10 Lunner kirke kl. 11 Ola Viker Lunde. Offer til Bibelskolen i Grimstad. Søndag 26. april Joh 13, Grua kirke kl. 11 Trygve Johansen. Offer til Normisjon. Fredag 1. mai Luk 14, Lunner kirke kl. 12 Solidaritetsgudstjeneste. Trygve Johansen. GlaLas. Offer til Estlandsgruppa Søndag 3. mai Luk 13, Harestua kapell kl. 11 Trygve Johansen. Offer til menighetsarbeidet. Søndag 10. mai Matt 7, 7-12 Oppdalen kapell kl. 11 Ola Viker Lunde. Offer til Normisjon Oppland. Lunner kirke kl. 18 Konsert. Lunnerkoret 50 år. Kristi Himmelfartsdag 14. mai Luk 24, Nicolaikirken kl. 12 Gudstjeneste for fred. Felles for hele Hadeland. Søndag 17. mai Matt 22, Lunner kirke kl Trygve Johansen. Offer til Kirkens Nødhjelp. Grua kirke kl. 11 Familiegudstjeneste. Ola Viker Lunde. Offer til Kirkens Nødhjelp. Onsdag 20. mai Grua kirke kl. 19 Gudstjeneste før konfirmasjonen. Ola Viker Lunde. Trond Hem Stenersen. Pinsedag 24. mai Joh 14, Grua kirke kl. 11 Høytidsgudstjeneste. Ola Viker Lunde. Trygve Johansen. Offer til Sjømannskirken. Kirkekaffe. Søndag 31. mai Luk 10, Lunner kirke kl. 11 Trygve Johansen. Offer til Acta, Normisjon. Harestua kapell kl. 11 Ola Viker Lunde. Offer til NMS prosjekt. OPPGRADERING AV ORGELET I LUNNER KIRKE Orgelet i Lunner er over 50 år gammelt og har lenge hatt en del problemer; piper som ikke virker, stemmer som er altfor spisse, motorer som bråker og som kan være brannfarlige, osv. Nå er det satt i gang en nokså stor oppgradering og reparasjon som skal gjøre orgelet i Lunner bedre enn noen gang tidligere. Lunner kirkelige fellesråd har gitt sin aksept til dette. Her blir det noe teknisk språk, men la gå: På spillebordet skal tangentene justeres og skal det gis mer lys til organisten. Pipene fra prinsipal 4 fot skal gå over til 8 fot (altså mer lyd). Kvinten (som ikke brukes) går over til oktav 4, og det skal settes stativ inn i orgelet for å holde på plass trompetene. Den liten kvinten skal bli STOR KVINT!, og kromhorn blir til obo. Også pedalene får gjennomgå ved å flytte pedalmiks til gedaktbass 8 fot. Komplisert? Egentlig ikke... for organistene.

12 Oppslagstavla PÅSKEN I LUNNER 20. mars Påskebasar på Heimly kl Mye sang og musikk. Utlodning og Åresalg. Kafé. 21. mars LysLevende i Grua kirke åringer fra Harestua har påskeverksted og overnatter i Grua kirke. Start kl mars Barnas Påske i Grua kirke kl v/trond Hem Stenersen og Trygve Johansen. 24. mars Fasteaksjon, husk kontanter!!! 26. mars Påskelunsj i Caféen kl MENIGHETENES ÅRSMØTE Lunner og Grua/Harestua menighet Lunner kirkestue torsdag 16. april kl Vanlige årsmøtesaker. - Reduksjon av antall medlemmer i Lunner menighetsråd. - Prøveordning med sammenslåing av Lunner og Grua/Harestua menighetsråd. - Eventuelt. Servering av kaker og kaffe. Alle velkommen! Årsmelding: eller hentes på Lunner kirkekontor. VIL DU VÆRE KIRKEVERT? INFORMASJON 29. mars Palmesøndag: Gudstjeneste i Grua kirke kl v/ola Viker Lunde. 2. april Skjærtorsdag: Gudstjeneste i kapellet på LOS kl v/ola Viker Lunde. Gudstjeneste i Harestua kapell kl v/ola Viker Lunde og Reidunn F. Trbojevic. Fellesskapsmåltid etter gudstjenesten. 3. april Langfredag: Pasjonsgudstjeneste i Oppdalen kapell kl v/trygve Johansen. Langfredag i bilder, ord og toner. Lunner kirke kl april Første påskedag: Påskefrokost i Kirkestua kl Det er behov for flere kirkeverter til gudstjenestene i kirkene våre. Kan du tenke å være med? Ta kontakt med Lunner kirkekontor. KRISTI HIMMELFARTSDAG GRANAVOLLEN Kirkedag for folk flest 14. mai kl Vandring for fred, pilegrimsvandringer Gudstjeneste for fred, Nicolaikirken Lunsj på Granavollen gjæstgiveri Fortellinger om fred, temasamling Mariakirken om motstandskampen v/t. Hofsbro. Høytidsgudstjeneste i Lunner kirke kl v/trygve Johansen. Høytidsgudstjeneste i Grua kirke kl v/ola Viker Lunde. 6. april Andre påskedag: Oppstandelsesfest på Heimly kl Taler: Nils Tore Andersen. Kordial, Lunner Kammerkor, Hans Petter Erstad og Ole André Torp. Alle velkommen! HUSK FASTEAKSJONEN! Siste: vår nye hjemmeside er nå så smått oppe og går. Gå inn på: og se hvordan den blir.

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 50 KOMMENDE UKE Søndag 6. desember kl. 11.00: Søndag 6. desember kl. 11.00 Søndag 06. desember Kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Sneltorp) Offer til: Kirkens

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

2014 / 201 2014 / 20 5

2014 / 201 2014 / 20 5 Konfirmant i Moss 2014 / 2015 Kenneth Stensrud Alle 14-åringer i hele landet har fått heftet «Konfirmant 2015» i posten. Heftet inneholder generell informasjon om konfirmasjonstiden i Den norske Kirke.

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015.

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015. Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015. Mars har vært en måned med mange aktiviteter og turer i nærmiljøet. Vi har markert Barnehagedagen, vært på Påskevandring og arrangert «Vårspretten»

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Uke: 13 Lørdag 21. mars kl. 16.00 Søndag 22.mars kl.11.00 Konsert i Glemmen kirke. «Vi synger med Maria» Glemmen kirkes kor. NMS-Gudstjeneste. (Knut Hallen.

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem.

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem. Preken 15. April 2012 i Fjellhamar kirke 2. s i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Hva er vi opptatt av? I dag får vi høre om Simon Peter. En av disiplene til Jesus. Alle som har lest litt i Bibelen kjenner

Detaljer

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte.

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. KONFIRMANT 2015-16 Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. Dere skal ha mottatt informasjon om konfirmasjon fra Den norske kirke sentralt i posten. Her kommer litt mer informasjon

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2011 2013. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Opplegg for en samling i kirkerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang

Opplegg for en samling i kirkerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Skattejakt for 8-åringer Opplegg for en samling i kirkerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Kort sagt Dette opplegget bygger på boka Skatten i Liljedal hvor de tre hovedpersonene

Detaljer

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag MÅNEDSPLAN FOR SOLBLOM Mars 2013 9 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1. 10 Mandag 4. Tirsdag 5. opplegg Onsdag 6. hele uka Torsdag 7. Fredag 8. Frist for påmelding til påskeferien 11 Mandag 11. Teaterforestilling

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2013 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig NESTEKJÆRLIGHET Hilsen til jubilanter på 75-, 80-, 85-, 90-, 95-årsdag og alle dager deretter. Vise omsorg og omtanke. Bokgave ved: - 75: Gode ord på vandringen - 80: Syng Med - deretter blomster Til åremålsdager

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 4.januar 2015 Hei alle venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Vi lever i en tid der teknologien utfordrer oss på den måten at arbeid og hvile flyter

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Velkommen til Sandefjord Døvekirke

Velkommen til Sandefjord Døvekirke Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Program for VINTEREN og VÅREN 2017 - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka!

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Her finner du informasjon om hva som skjer i Misjonskirka de neste ukene. Bilde over: Ansiktsmaling er gøy!! Fra småbarnstreff 18.mars. Bilde under: Fra Karneval i

Detaljer

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015.

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. 1 Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. Sted: Underetg, Skien baptistkirke. Tidspunkt: 19.00 21.10 Antall fremmøtte: 40 Kaffe fra klokken 18.45. Harald Dønnestad innledet kvelden. Harald takker

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2012 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET

DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET Planen legger følgende definisjon til grunn: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og utttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap,

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Vi har alle bilder i hodet, og smaker i ganen og følelser i kroppen fra måltider vi har vært med på. Opplevelsen av å sitte

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Trollvn 9 Møtedato: TIRSDAG 040613 Møtetid: Kl. 1800 Saksliste 05/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Hanne Bustnes, Nils Bondevik Haga, Kristi Marie Hilde,

Detaljer

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund I dag er det pinsedag, men prekenteksten er hentet fra noe som skjedde på påskedag. Disiplene var redde og hadde låst seg inne, fordi han som de hadde

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper».

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». GUD Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». Den lille Bibel Johannes 3.16 «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne,

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 42 ETTERLYSNING! Har noen sett/lånt vår skotskrutede trillebag. Sist sett på kjøkkenet i menighetssalen. Den frakter ukentlig matvarer mellom Rema og kirken og er dypt

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede. Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.» Først vil vi takke alle medarbeidere, frivillige og ansatte, som

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Medarbeidere Hege Kateket Birgitte Ungdomsleder Bente Diakon (vikar) Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel gjeng frivillige

Detaljer

APRIL MÅNEDSBREV. Barna synger ivrig på sanger om frosken og her er et vers som vi liker å høre på. Til verset har vi bilder på en flanellograftavle.

APRIL MÅNEDSBREV. Barna synger ivrig på sanger om frosken og her er et vers som vi liker å høre på. Til verset har vi bilder på en flanellograftavle. APRIL MÅNEDSBREV I MARS HAR VI: Torsdag 8. mars var det endelig karneval i Øyjorden barnehage. Det kom både prinsesser, ballerina, fotballspillere, ulike dyr og mange andre i barnehagen denne dagen. Vi

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Sviland kapell. Vi kan tilby et spennende og lærerikt år med mange

Detaljer

Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt på hjertet ditt? Snakk med oss!

Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt på hjertet ditt? Snakk med oss! Oslo misjonskirke Betlehem består av alle mulige slags mennesker i fellesskap rundt Jesus. Med alle mulige slags talenter, nådegaver og engasjement! Kirken er også Jesu kropp, og mye mer enn møter og arrangementer

Detaljer

BLÅBÆR SONE 1 APRIL 2015

BLÅBÆR SONE 1 APRIL 2015 Tema i april: Våren Hva skjer med dyr og fugler når våren står for tur? Tema for sosial kompetanse: Selvhevdelse Følelser: være sammen og dele glede Sanger: Blomster små gule blå, Vårblomstene Alle fugler

Detaljer

Preken 28. februar 2016. 3. S i fastetiden. Kapellan Elisabeth Lund. Lesetekst: 2. Kor. 12, 7-10. Prekentekst: Luk. 22, 28-34:

Preken 28. februar 2016. 3. S i fastetiden. Kapellan Elisabeth Lund. Lesetekst: 2. Kor. 12, 7-10. Prekentekst: Luk. 22, 28-34: Preken 28. februar 2016 3. S i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Lesetekst: 2. Kor. 12, 7-10 Prekentekst: Luk. 22, 28-34: Men det er dere som har blitt hos meg i prøvelsene mine. Og nå overdrar jeg riket

Detaljer

kommune, født i 2002, for å invitere til å bli konfirmant i en av våre tre menigheter (Dypvåg, Holt eller Tvedestrand) i konfirmantåret 2016/17!

kommune, født i 2002, for å invitere til å bli konfirmant i en av våre tre menigheter (Dypvåg, Holt eller Tvedestrand) i konfirmantåret 2016/17! Velkommen til konfirmasjonstid! Denne informasjonsbrosjyren sendes til alle ungdommer bosatt i Tvedestrand kommune, født i 2002, for å invitere til å bli konfirmant i en av våre tre menigheter (Dypvåg,

Detaljer

April i SVEIARVEIEN. I mars opplevde vi også stadige temperaturforandringer der været kunne skifte på bare noen timer.

April i SVEIARVEIEN. I mars opplevde vi også stadige temperaturforandringer der været kunne skifte på bare noen timer. April i SVEIARVEIEN TILBAKEBLIKK PÅ MARS I mars opplevde vi også stadige temperaturforandringer der været kunne skifte på bare noen timer. Vi jobbet mye inne med at barna skulle få tid og rom til å videreutvikle

Detaljer

SPØRRESKJEMA ENKELTARRANGEMENT(bytt ut med navn på tiltaket)

SPØRRESKJEMA ENKELTARRANGEMENT(bytt ut med navn på tiltaket) SPØRRESKJEMA ENKELTARRANGEMENT(bytt ut med navn på tiltaket) Vi ønsker å bli stadig bedre som kirke, og vil derfor gjerne ha tilbakemeldinger på måten vi arbeider på. Vi håper du vil hjelpe oss med dette

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

I MARS HAR VI: Våren er her: Det er vår! Fuglene kvitrer og det er lyst lenger om ettermiddagen

I MARS HAR VI: Våren er her: Det er vår! Fuglene kvitrer og det er lyst lenger om ettermiddagen I MARS HAR VI: Våren er her: Det er vår! Fuglene kvitrer og det er lyst lenger om ettermiddagen Har dere sett våren? Vi har begynt å se små tegn på at våren er her! Både store og små syntes det er kjekt

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram vår 2014 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for VINTER/VÅR 2014 Her på Nordberghjemmet har vi mye å glede oss til i tiden fremover

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 SEPTEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg september 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI Kirken. Vi tror Gud

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer