Fastetid askese glede?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fastetid askese glede?"

Transkript

1 Nr

2 Andakt... Fastetid askese glede? Vi er i fastetiden fram mot påske. Et av ordene vi knytter til fasten er «askese» - som stammer fra et gresk ord for øvelse, læretid. 2 Nå kan sikkert noen spørre, om vi i den vestlige, velstandsverden kan bruke begrepet askese? Ofte blir begrepene askese og eremitt (eneboer) sett på som ett og det samme. De fleste av oss opplever vel ikke at vi skulle være tiltenkt noen rolle som eremitt. Vi er heller ikke ment til det. Hvordan skulle samfunnet bli, om vi alle dro ut i ødemarken og levde alene? Vi er kalt til samfunn, våre liv er ment til fellesskap. Vi er skapt til å leve sammen med mennesker i vårt fellesskap, vi er skapt til å leve sammen med våre kjæreste, med vår familie, i vennerelasjoner, i kollegafellesskapet, i det fellesskapet som utgjør vårt samfunn. Vi er skapt og kalt til tjeneste for å gjøre verden til et godt sted å leve. Derfor er askese en del av vårt daglige liv, uten at vi tenker på det. Askese, å søke det som er nødvendig i livet, og sette grenser for det unødvendige Den svenske biskopen Martin Lönnebo hjelper og med å forstå det, når han sier: «Askese, å søke det som er nødvendig i livet, og sette grenser for det unødvendige» Gjennom livet møter vi dager da vi ikke kan unne oss eremittens fristilte liv. Tenk bare når foreldre hører barnegråt om natten, mens en så sårt kunne trenge å sove. Foreldrene setter seg selv til side for å være sammen med barnet. I parrelasjonen trenger kanskje vår elskede at vi setter oss selv til side. Det kan være tunge dager, sykdom, eller rett og slett et behov for at to veksler på å bære. På arbeidsplassen velger vi kanskje å strekke oss litt, for at en kollega skal kunne klare hverdagen. Det kan være at vedkommende er i dødens venteværelse, livet til en av ens kjære går mot slutten. Det kan være tider med sykdom, sorg og savn. Dette opplever vi alle. Det er askese: «å søke det som er nødvendig i livet, og sette grenser for det unødvendige». Denne hverdagsaskesen gir livet mening, skaper livsglede. På sin vei, møtte Jesus mennesker. Vi er i fasten, 40 dager til minne om Jesu 40 dager i ørkenen, og til minne om hans vandring opp til Jerusalem den avgjørende påsken. På veien møtte han mennesker. Han kunne sagt, nå skal jeg opp til Jerusalem, der venter arrestasjon og død, la meg være alene, - men nei, han møtte den enkelte, så dem, bekreftet dem og bar dem med seg på veien opp til Jerusalem. Gud ser oss Gud ser oss og når Gud ser på oss, skjer det alltid med kjærlighetens blikk, med blikket til han som er sannheten tro i kjærlighet, en kjærlighet som ikke søker sitt eget, slik Paulus skriver om det. Han ser oss, hører våre rop og våre bønner. Han ber oss se, se andre menneskers liv, se andres lengsler etter å bli sett, se andres fortvilelse og ensomhet, se andres gleder og livsmot. Gud ser oss og ber oss se våre medmennesker Og det er slik det, kjærligheten og livsmotet har vekstmuligheter der hvor denne dobbeltheten finnes: - vi kan se andre.når vi selv blir sett - vi kan elske andre når vi selv blir elsket. Gud elsker oss og han kaller oss til tjeneste for andre. Øvelse i livsmot, livslyst, ansvar og kjærlighet Fastetiden er gitt oss, for at vi kan gi konsentrasjon, bevisstgjøre oss, «Askese, å søke det som er nødvendig i livet, og sette grenser for det unødvendige». Fastetiden er en tid til å finne retning, «å leva, det er som havet å spegla Guds himmel av». Det blir det glede av! Eiker Menighetsblad utgis av Øvre Eiker kirkelige Fellesråd for Haug, Bakke, Fiskum og Vestfossen menigheter. MILJØMERKET 796 Redaksjon: Kirkeverge Arne Solberg er ansvarlige redaktør og redaksjonskomiteen består av Marit Vatsvåg Loe, Ruth Irene Thorkildsen, Solveig Lysaker. Forsidefoto: Anne-Jorun Bakken ordinert til prest. Foto: Thomas Wilhelmsen Røkeberg. Redaksjonen avsluttet uke 8. Neste menighetsblad kommer i slutten av april. Stoff til menighetsbladet MÅ være innsendt senest 1. april. Grafisk produksjon: Østfold Trykkeri AS Økonomi: Bladet finansieres av annonser og frivillig kontingent som leserne oppfordres til å gi til kto Trykkeri

3 Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2015: I kriser er vann kritisk Konfirmantene kommer tirsdag 24. mars om ettermiddagen. Klimaendringene fører til flere og verre katastrofer, og truer menneskers tilgang på rent vann. I høst overlevde Muhammed og familien så vidt den dramatiske flommen i Pakistan. Det er de fattigste som rammes hardest av klimaendringene, enten det er i tyfon på Filippinene, tørke i Etiopia eller flom i Pakistan. En av dem som nylig har fått merke dette på kroppen, er Muhammed Irsdad. Han er gift og har 3 barn, og bor i landsbyen Basti Riaz Abad i Pakistan. En morgen, tidlig i oktober, kom flommen til landsbyen. Og den kom brått. 3 - Vannet kom i stor fart fra kanalen, og jeg måtte ta med familien og løpe i trygghet. Vi løp til nærmeste landevei, som ligger litt høyere enn resten av landsbyen. Slik berget vi livet, forteller Muhammed. Ble syk av vannet Familien ble boende på denne landeveien uten ly i over en måned, ventende på hjelp. Da flommen kom, hadde de ikke tid til å ta med verken husdyr eller eiendeler. Huset ble fullstendig ødelagt og husdyrene druknet. - Vi har aldri opplevd flom i landsbyen før, det er noe helt nytt, sier Muhammed. Flommen hadde store konsekvenser for Muhammeds familie. Tidligere jobbet Muhammed som sikkerhetsvakt og hele storfamilien var avhengige av inntekten hans. Etter flommen måtte Muhammed være sammen med familien og han mistet derfor jobben. I tillegg har Familien: Muhammed Irshad og familien hans fikk livet totalt endret når flommen rammet landsbyen. Huset ble fullstendig ødelagt, og den yngste datteren, Sadia (2), er blitt syk av det forurensede vannet. Foto: Fahim Farid/Kirkens Nødhjelp. flommen gjort at drikkevannet er forurenset. - Datteren min på to år har blitt syk av å drikke vannet etter flommen. Det er så vidt vi hadde råd til å betale for medisinene hun trenger for å overleve, forteller han alvorlig mens kona holder datteren tett inntil seg. Kirkens Nødhjelps partner Sunghi var en av de første organisasjonene som kom til Basti Riaz Abad. De skal gi Muhammed og landsbyen nye håndpumper, latriner, hygieneutstyr og sikre at landsbyen igjen får trygt vann. Du kan hjelpe I kriser er vann kritisk. Derfor er vann noe av det aller første Kirkens Nødhjelp stiller med i katastrofer. De sørger for rent vann og mulighet til gode sanitærforhold der alt er ødelagt. Samtidig jobber de sammen med folk i utsatte områder for å forebygge den neste naturkatastrofen. Kirkens Nødhjelp jobber i tillegg med å påvirke politikere og andre beslutningstakere til å stanse klimaendringene. Kirkens Nødhjelp trenger din hjelp for å hjelpe mars går Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2015 av stabelen. Dette er menighetenes egen aksjon. Ditt bidrag gjør det mulig for Kirkens Nødhjelp å være der med rent vann når katastrofen rammer. Derfor håper vi du vil støtte fasteaksjonen når konfirmantene kommer tirsdag 24. mars. Vi oppfordrer deg også til å bruke stemmen din i fasteaksjonens klimakampanje og slik bidra til å stoppe klimakrisen.

4 DE FRIVILLIGE... 4 I denne spalten ønsker vi at du får møte noen av våre frivillige som forteller litt om seg selv og hvilke oppgaver de gjør. Kjenner du noen vi bør snakke med, så tips oss gjerne. Karin og Andreas Sveaass Vi eldre kan være de unges «heiagjeng» Av Solveig Lysaker Karin og Andreas Sveaass er aktive i Bakke menighet. Begge har avslutta sitt yrkesaktive liv Karin som lærer og Andreas som bonde. Likevel er nok begge av og til å finne i full sving, Karin som vikar på Skotselv skole og Andreas som regnskapsfører på Lampeland eller kårkall/bonde på Harstad gård. Men som frivillige i menigheten er de fortsatt aktive begge to. Hva fikk dere til å begynne med menighetsarbeid? Da vi flytta til Skotselv på 1970-tallet var det et ungt og svært aktivt miljø i Bakke Menighet. Vi var mange som hadde barn i samme alder, og søndagsskole og speideraktiviteter blei en naturlig del av oppvekstmiljøet. Våre tre barn fant alle venner og tilhørighet i dette miljøet, og da falt det helt naturlig å delta i foreldregruppa som hjalp til og tilrettela de praktiske oppgavene. Da jentespeiderne trengte ny leder i 1985, lot Karin seg overtale til å påta seg den oppgava og syntes det var både spennende og givende. Hun holdt på i 10 år. Omtrent samtidig blei det behov for å finne noen som var litt regnskapskyndig til å ta seg av menighetens økonomi, og Andreas tok på seg det og har hatt jobben etterpå. Som regnskapsfører/ kasserer for menighetsrådet blei det etter hvert naturlig også å sitte i rådet. Så etter noen perioder som varamann, har han nå vært medlem av menighetsrådet og fellesrådet i tre perioder. I inneværende periode er Andreas leder av Øvre Eiker kirkelige Fellesråd. Hva liker dere best å jobbe med i og for kirken? -Vi er begge praktisk anlagt, så det er nok først og fremst de praktiske oppgavene som ligger for oss, sier Karin og Andres. -Kakebaking til kirkekaffe og andre sammenkomster i menigheten har det blitt mye av. Ellers har vi forsøkt å stille opp til dugnader på kirkegården, i kirken og på Solhaug. Karin har både som speiderleder og lærer vært opptatt av og likt godt å drive med barn- og ungdomsarbeid. Samarbeidet mellom skolen og kirken er viktig for å vise sammenhengen mellom religionsundervisningen, kirkens innhold og vår kulturarv. Skolegudstjenester er også viktig, for de aller fleste trenger å lære litt om hvordan man oppfører seg i kirken og for så vidt også i andre offentlige rom. Karin har også vært med i tekstilkomiteen som i samarbeid med tekstil kunstner Laila Thorrud har fornyet kirketekstilene i Bakke Kirke. Det har vært en spennende og svært lærerik oppgave som det er brukt noen år på, og Karin har fortsatt ansvar for renhold/vedlikehold av kirkens tekstiler. Andreas har vært med i orgelkomiteen som har samla inn penger til restaurering av det gamle orgelet og innkjøp av et nytt kororgel. Dette er også en jobb som har gått over en del år og medført nokså mye dugnadsvirksomhet, men orgelkomiteen er svært godt fornøyde og stolte av resultatet av jobben. Hvilke utfordring har kirken generelt, og i Bakke? -Vi må bli mye flinkere til å skape engasjement og tilhørighet. Vi må legge bort indre stridigheter og jobbe mer mot felles mål og visjoner, er begges klare melding. -Kirken trenger et generasjonsskifte med yngre prester og ledere som kan fenge barn og ungdom og skape nytt engasjement. Så kan vi eldre være «heiagjeng» og hjelpe til med praktiske gjøremål. Hvis vi ikke greier å få med barn og ungdom og deres foreldre, vil menigheten og dens arbeid som klart begynner å lide av «alderdomssvakhet» dø sakte ut. Slik er det i hvert fall i Bakke, men vi tror dette i stor grad gjelder kirken generelt. Selv om det er store forskjeller og en del menigheter har vært flinke, så det finnes muligheter. Hvilen rolle kan og bør kirken spille i lokalsamfunnet? -Vi ønsker oss det som betegnes som en åpen og inkluderende folkekirke der alle kan føle seg hjemme. Nesten alle mennesker kommer i situasjoner i livet hvor de føler behov for kirken og kirkens tjenester, og da er det viktig at de som kommer dit føler seg velkommen.

5 Medarbeiderfest i Haug Lenge pratet om, men endelig fikk menighetsrådet til å gjøre litt stas på både stab og frivillige medarbeidere. Marit Vatsvåg Loe Haug menighetsråd hadde invitert stab og alle frivillige medarbeidere i Haug til medarbeiderfest torsdag 22. januar. Arrangementet startet i kirken med velkomstord av menighetsrådsleder Nina Sollie som ønsket velkommen til konsert med nydelig solosang, klavermusikk og firhendig orgelspill av menighetens musikere. Etter konserten flyttet forsamlingen seg til menighetssenteret der bordene var dekket og maten klar. Men først fikk husstyret for menighetssenteret overrakt en gavesjekk fra Sparebanken Øst (se artikkel om Haug menighetssenter). Banksjef Finn Mathisen og gjestene kunne se og høre hva man har fått for pengene. Nye stoler, bord og dekketøy gir et innbydende inntrykk Linn Margrethe Hardang Sollie sang så vakkert i kirken. 5 Det var god stemning, og de ca. 70 gjestene så ut til å nyte både mat og hyggelig samvær. Det ble allsang og musikk på vårt nye piano. Takk til alle som møtte opp og til alle som bidro til at dette ble en minnerik og koselig kveld! Husstyret mottar gavesjekken fra Sparebanken Øst. Fra venstre Hilde Bjornes, Hege Pynttari, Nina Sollie, Rolf Elsness og banksjef Finn Mathisen. Foto: Tove Jamtvedt Haug menighetssenter i «ny drakt» Etter mer enn 30 års bruk var det på tide med en oppdatering av menighetssenteret. Nina Sollie Det siste året har det vært mye aktivitet på menighetssenteret med oppussing og innkjøp av nye møbler. I tillegg til husstyret har det vært mange som har bidratt med dugnad eller støttet huset med andre ting. Peisestua er pusset opp, og et av toalettene har også fått sin renovering. Det var høyst nødvendig å skifte ut den store oppvaskmaskinen på kjøkkenet i 1. etasje. Haug diakonat tok velvillig en stor del av den høye kostnaden med å kjøpe ny maskin. I løpet av kort tid vil det også være nye møbler på plass i peisestua. Videre har det blitt nytt kjøkken i underetasjen, noe som virkelig trengtes! Noen av kontorene har fått ny maling på veggene og nytt belegg. Nye lagerskap er montert i underetasjen også. Den største synlige forandringen for de fleste er nok likevel i hovedetasjen. Der har det blitt nye møbler i alle rom. Vi var så heldige å få en pengegave på kr ,- fra Sparebanken Øst i Den er brukt til å kjøpe nye bord, stoler, piano og annet utstyr. Det siste som er innkjøpt er nytt kaffeservise til fester/utleie. Det er kommet utrolig mye ut av gaven. Tusen takk til Sparebanken Øst! I barnekorene er det også noen entusiastiske foreldre som også har ønsket å bidra til å gjøre menighetssenteret til et sted hvor barn og unge trives og vil fortsette å komme til. Korene har derfor kjøpt nye møbler til hallen og nye gardiner der og i salene. Ny prosjektor og nytt lerret har de også fått montert. Tusen takk til Mikro- og Minising! Haug menighetssenter fremstår nå i ny drakt, og vi håper at det i fremtiden også vil være masse aktiviteter på huset, både våre egne aktiviteter og at mange vil bruke huset til store og små anledninger. En stor takk til alle som har bidratt!

6 Trosopplæring i Øvre Eiker. Påskeverksted for 6-åringer med familien. Lørdag 21. mars starter det med frokost på Solhaug kl 09:30. Etterpå er det verksted hvor vi lager påskepynt, og hører en bibelfortelling om Jesus. Søndag 22. mars er det gudstjeneste i Bakke kirke kl 11:00. Da får 6-åringene en fin 6-årsbok. Eller man kan velge å komme i Bingen kapell 2. påskedag, mandag 6.april og få 6-årsboka der. Fiskum/Haug/Vestfossen Tårnagentene, for de som blir 8 i år. Lørdag 14.mars og søndag 15. mars inviteres 3.klassingene i Fiskum, Haug og Vestfossen til Fiskum kirke til Tårnagentene. Agenter utfører oppdrag, og det skal vi også gjøre! Bli kjent med kirken på en spennende og morsom måte. Følg med på og på facebook-siden til trosopplæringa i Øvre Eiker, for mer informasjon. Alle er velkomne til Gudstjeneste søndag 15.mars Liker du å synge Mikrosing for dere mellom 4 og 7 år. Øver fredager på Menighetssenteret i Hokksund fra kl 17:00 til 17:45 Ledere: Martine Vannebo og Linn Margrethe Sollie Hardang 6 Minising for dere mellom 8-12 år. Øver fredager på Menighetssenteret i Hokksund fra kl 18:00-19:00 Ledere: Martine Vannebo og Linn Margrethe Sollie Hardang Fiskum kirkes barnekor for deg som går i 3.-7.klasse Øver tirsdager fra kl 14:00. Øvelsen starter alltid med mat! Dirigent: JeeYoung Park Ten Sing for dere fra år Ten Sing er både kor, band, dans, drama og sosialt! Vi møtes hver fredag fra kl på menighetssenteret i Velkommen til babysang i Vestfossen kirke! Vi starter med lunsj kl og går over til sang kl Mars: 5., 12., 19., 26. April: 16., 23., 30. Mai: 7., 21., 28. Juni: 4., 11. Barnas påskefest søndag 12.april kl i Haug kirke! Vi inviterer store og små i hele Øvre Eiker til en festgudstjeneste av de sjeldne! Fiskum kirkes barnekor, Mikro- og Minising, Ten Sing og Tweensklubben i Vestfossen deltar med sang og annen moro! Dette kan du ikke gå glipp av! Bli med på festen!

7 Avskjedsgudstjeneste for Audhild Kaarstad Det var mange fra Vestfossen menighet, andre menigheter og kolleger som deltok på avskjedsgudstjenesten til sokneprest Audhild Kaarstad i Vestfossen kirke søndag 18.januar. Foto: Ola Kaarstad 7 Foto: Ruth Thorkildsen Audhild åpnet selv gudstjenesten med noen takkens ord for gode arbeidsår i Eiker før klokkene ringte, og det ble stille for bønn og ettertanke. Preludium var ved Vestfossen blandakor som deltok under gudstjenesten med vakker sang. Leder av koret, Tone Backe, hadde en blomsterhilsen fra Vestfossen blandakor og Vestfossen mannskor fulgt av gode ord med takk for alltid godt samarbeid. Da koret skulle synge Nordnorsk salme av Trygve Hoff, ble Audhild og menigheten bedt om å følge godt med, for det var gjort en endring i teksten. Jammen hadde man klart å lure inn Vestfossen i sangen. Det var skriftlesing ved prost Erik Haualand og sokneprest Ole Petter Ottersen, men det var Audhild som ledet gudstjenesten, som alltid med sikker hånd, og holdt dagens preken. Etter gudstjenesten var det kirkekaffe på kirketorget. Her ble bordene fylt opp. Menighetsrådet stilte med gode kaker og kaffe. Etter at alle hadde fått hentet noe å spise, var det mange som ville si en hilsen til Audhild på veien nordover. Både kolleger og medlemmer av menigheten roste Audhild for tilstedeværelse, kreativitet, humør og alvor. Sterkest inntrykk gjorde Berit Solheim da hun til slutt sang velsignelsen for Audhild og alle andre som var til stede. Vi ønsker Audhild alt godt i Kirkenes, og takker igjen for tiden vi var sammen her på Eiker. Foto: Ruth Thorkildsen Foto: Ruth Thorkildsen

8 Gudstjenestelista Bakke kirke Fiskum kirke Vestfossen kirke Bingen kapell Haug kirke søndag i fasten Haug kirke 11:00 Gudstjeneste. Menighetens årsmøte Vestfossen kirke 11:00 Gudstjeneste søndag i fasten Bingen kapell 11:00 Gudstjeneste Fiskum kirke 11:00 Tårnagentgudstjeneste. Menighetens årsmøte Haug kirke 11:00 Gudstjeneste. Vestfossen kirke 11:00 Gudstjeneste. Menighetens årsmøte Maria Budskapsdag Bakke kirke 11:00 Gudstjeneste. Menighetens årsmøte Haug kirke 11:00 Gudstjeneste Palmesøndag Fiskum kirke 11:00 Gudstjeneste Haug kirke 11:00 Gudstjeneste Vestfossen kirke 11:00 Gudstjeneste Skjærtorsdag Eikertun sykehjem 11:00 Nattverd på institusjon Hoensvannet 12:00 Påskeandakt Trollhaugen 16:00 Skjærtorsdagsgudstjeneste Trygdepensjonatet 17:00 Skjærtorsdagsgudstjeneste Vestfossen kirke 18:00 Gudstjeneste i form av påskemåltid Langfredag Haug kirke 18:00 Langfredag aften Påskedag Bakke kirke 11:00 Høymesse Haug kirke 11:00 Gudstjeneste, felles for Haug og Vestfossen påskedag Bingen kapell 11:00 Gudstjeneste Fiskum kirke 18:00 Påsken i ord og toner Røkebergtjern 12:00 Andakt søndag i påsketiden Haug kirke 11:00 Barnas påskefest for alle soknene i Øvre Eiker søndag i påsketiden Fiskum kirke 11:00 Gudstjeneste Haug kirke 11:00 Gudstjeneste m aktive konfirmanter Vestfossen kirke 11:00 Gudstjeneste søndag i påsketiden Bakke kirke 11:00 Gudstjeneste Haug kirke 11:00 Gudstjeneste Påskemåltid i Vestfossen kirke skjærtorsdag kl 18:00 Påskemåltidet er et av den jødisk-kristne histories eldste ritualer. Påskemåltidet er feiret sammenhengende i ca 3000 år. Jesus og disiplene feiret påskemåltid. Det var under påskemåltidet Jesus vasket disiplenes føtter, innstiftet nattverden, forutsa at Judas samme natt kom til å forråde ham og at Peter kom til å fornekte ham. Slik vi feirer påskemåltidet er det en kombinasjon av sosialt samvær, og et ritual spekket med bibelhistorie. Israelittenes utferd fra Egypt er et sentralt element. Når Jesus feiret påske med sine disipler nytolket han påskemåltidets eldgamle ritual, ved å tolke seg selv som påskelammet. Når vi feirer skjærtorsdagens gudstjeneste som påskemåltid, kommer vi nærmere vår kristne tros røtter. Gjennom påskemåltidet får vi en opplevelse av den lange tradisjonen vår menighet og vår tro er en del av. Vi dekker langbord i kirka, det blir servert lam og usyret brød, og alle måltidselementene med bl. a. bitre urter, hardkokt egg, persille og salt vann blir med. Påskemåltidet er en sanselig opplevelse som passer for alle.

9 Oppslagstavla... Vestfossen Formiddagstreff i Vestfossen menighetssal. Vi begynner kl og holder på et par timer. Kort andakt, sang og musikk, utlodning, opplesning og god mat og drikke. Alle som har levd en stund ønskes velkommen! Fredag 20. mars. Fredag 17. april. Fredag 15. mai. Bakke Formiddagstreff på Solhaug Formiddagstreffene på Solhaug er et hyggelig samlingspunkt. Det serveres kaffe, vafler. Det er også mulig å kjøpe middag for en billig penge! Treffene er fra kl Onsdag 11.mars Bakke diakonat Onsdag 25.mars Bakke Sanitetsforening Onsdag 8.april Bakke diakonat Onsdag 22.april Bakke bygdekvinnelag Onsdag 6.mai Bakke diakonat Haug Formiddagstreff på Haug menighetssenter Det er et hyggelig samvær med andakt, sang. Det serververes fine smørbrød og kaker. Treffene er fra kl Fredag 10.april Fredag 1.mai BIBELGRUPPE I HAUG MENIGHETSSENTER Bli med på samtaler om kommende søndags tekster. Vi samles i Haug menighetssenter kl Først ½ times kveldsmat sammen, deretter en times samtale. Onsdag 11. mars, onsdag 25. mars, onsdag 8. april, onsdag 22. april, onsdag 6. mai. Tirsdag17. mars kl i Vestfossen kirke Konsert med Ole Edvard Antonsen m. band. MUSIKALSKE LANDSKAP Ole Edvard Antonsen er regnet som en av verdens fremste utøvere på trompet. Han behersker rock, pop, jazz og folkemusikk. Men det er først og fremst som klassisk trompetist han har opparbeidet seg internasjonalt ry. Ole Edvard spilte trompet fra han var fem år gammel, 10 år gammel begynte han å studere trompet under professor Harry Kvebæk på Norges musikkhøgskole. Våren 1982 avla han kandidateksamen med utmerkelse ved Norges musikkhøgskole, og fra høsten samme år var han fast tilknyttet Oslo Filharmoniske Orkester. Han er på reise rundt 250 dager i året, gir over 100 konserter og har opptrådt i mer enn 30 land med de ledende orkestrene i verden. Konsertforestillingen Musikalske landskap, tar Ole Edvard Antonsen med seg publikum på en reise gjennom en rekke musikalske stemningsbilder i ulike sjangre. På sin unike måte viser trompetvirtuosen den store bredden han står for musikalsk, gjennom sterkt rytmiske og stemningsfulle opplevelser i Ole Edvards egne komposisjoner som Svalbard og Vidda, via de lekne og virtuost tekniske stykkene som Mikkel og Mario, og til det mer melankolske, rolige og atmosfæriske. Flere av disse komposisjonene ligger til grunn for CDinnspillingen Landscapes som kom i 2007 med utelukkende originalmusikk, og som nå har solgt til gulltrofé og passert solgte. Musikalske Landskap har blitt utviklet gjennom de siste 10 åra og er stadig i utvikling, all den tid Ole Edvard stadig putter inn nye stykker og egne komposisjoner for å fornye og optimalisere konseptet. Disse konsertene har nå blitt framført mer enn 350 ganger i forskjellige størrelser bla med symfoniorkestre og sitt eget band Søndag 12. april kl i Vestfossen foredrag med Henrik Syse. Henrik Syse gjennomførte Forsvarets russiskkurs , ble cand. mag. ved Universitetet i Oslo i 1989 og Master of Arts ved Boston College som Fulbright-stipendiat i Han var forskningsstipendiat ved Norges Forskningsråds etikkprogram ( ) og ble dr. art. i filosofi ved Universitetet i Oslo i Han har siden 1997 arbeidet, dels deltid og dels fulltid, som seniorforsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO). Han er også førsteamanuensis II ved Forsvarets Høgskole, fast foreleser ved Bjørknes Høyskole og spaltist i Aftenposten. Han var postdoktorstipendiat ved Universitetet i Oslos etikkprogram Faglig er Syse spesielt opptatt av moralfilosofi. Forholdet mellom naturretten, religiøse perspektiver og menneskerettigheter var tema for hans doktoravhandling, og denne er senere blitt utgitt som bok. Syse er også foreslått som nytt medlem av Nobelkommiteen. I Vestfossen kirke har han med seg sin medforfatter til sin nye bok med andakt, Asbjørn Bjornes. Asbjørn leser fra boken og spiller også gitar. Johann Sebastian Bachs Matteus pasjon er et av de berømte og mye spilte sakrale verk. Temaet er hentet fra Jesus Kristi lidelse og død basert på deler av Matteusevangeliet etter en libretto av Picander. Matteuspasjonen er ett av de to eneste fullstendig bevarte pasjonsverkene fra Bachs hånd. Dette er Bachs mest omfangsrike verk; det største i den protestantiske kirkemusikken, i det hele og et av høydepunktene i Bachs skaperverk. Koret er prosjektkor satt sammen av sangere fra hele nedre Buskerud og orkesteret består av Oslo Symfoniorkester med forsterkninger. I tillegg er det professionelle sangere. Abram Bezuijen er dirigent.

10 Tanker i tiden... Av Svein Ludvik Larsen Nordlyshilsen 10 Det er godt med fyr på peisen når gradestokken kryper ned mot -25, men mørketida må gi etter for de første solstrålene på fjellene rundt Alta. Dette er kanskje den vakreste tida her nord. Lyset vender gradvis tilbake. De snødekte fjellene gløder i strålene fra en lav sol, og mens sola etter en kort visitt går ned, stråler en fargesprakende himmel i sør mot Kautokeino. Så glir snølandskapet inn i et nesten selvlysende indigoblått. Og når himmelen er stjerneklar flammer nordlyset opp. Hvis jeg orker å kle godt på meg å ta en kveldstur opp på Komsatoppen, er jeg i tilstede i en nesten uvirkelig eventyrverden. Fjorden utover gir gjenskinn av nordlyset og snøhvite fjell ytterst ute mot havet lyser mot den mørkeblå nattehimmelen. Jeg er tilbake i min første prestetids «forjettede» land, skjønt helt på motsatt side. Nå er jeg i Alta, i vest, den gang var jeg i Sør-Varanger lengst i øst. Og landskapet er forskjellig, Alta har høyere fjell enn i øst, mens Sør-Varanger har mykere konturer. Men begge steder bor det folket som jeg ble så glad i, røffe både i ordbruk og væremåte, men vennlige, åpne, gjestfrie og livsnære. Finnmarkingene bærer preg av å ha levd nært til en barsk natur. Samhold og hjelpsomhet var livsnødvendig, og generasjoners kamp for det det daglig brød og nærhet til livets ytterpunkter har gitt folket her nord en dypere livsfølelse og sterkere gudsfrykt enn i rikere bygder sørpå. Men også Finnmark er i forandring. Alta er en stor by, i alle fall i utstrekning, med en ung og voksende befolkning. Her finnes alt det du kan finne i en av de større byene lengre sør, og dessverre, også storbyens luftforurensning, særlig på stille og kalde vinterdager. Men Alta har tatt mål av seg til å bli Norges sykkelby. Her sykler folk på jobben, selv i dag da gradestokken viste -25. Tøft gjort, sier jeg. Alta har fått sin store turistattraksjon og menigheten en fantastisk kirke, Nordlyskatedralen. Tårnet vrir seg som et nordlysbånd mot himmelen. I helgende nå i mørketida flammer et kunstig nordlys på tårnet noen minutter hver time. I adventstida var kirken badet i fiolett lys. Går du gjennom hovedgata i sentrum har du kirken og kirkedøra som endepunkt for din vandring gjennom byen. Og når du kommer inn i kirkens møter du en mektig Kristus-skikkelse med åpen favn over alteret. Om sommeren når sola skinner gjennom et vindu i tårnet, treffer sollyset Kristusansiktet og lyset fra hans ansikt spres ut i kirkerommet. En utrolig vakker symbolikk og et flott kunstverk. Foto: Svein Ludvik Larsen Jeg har vært vikarprest her siden begynnelsen av november, men var hjemme en tur til jul og ut i januar. Nå fortsetter jeg fram til over påske. Godt å være sammen med venner vi har holdt kontakt med siden vi flyttet i Her er nok av oppgaver for fire prester. Alta + det tidligere Talvik sogn har minst 12 prekensteder hvorav 7/8 kirker. Alta menighet har et mangfoldig menighetsliv. I katedralen er det god kirkesøkning og mange forskjellige aktiviteter gjennom uka. I de andre kirkene er det mindre søkning, men distriktene rundt byen er preget av at folk flytter inn til sentrum. De gamle boplassene hvor folk levde av fiske og jordbruk er snart folketomme, en trist og urovekkende trend for hele Finnmarkskysten. Her er kanskje verdens mest ressursrike hav, men fisken tas opp av store fabrikktrålere og sendes ubearbeidet til østen. Hva tenker våre myndigheter om Finnmark som strategisk landområde? De som kjenner meg vet at jeg holder av både Eikerbygda og eikerværinger. Likevel: Finnmark er det vakreste, mest spennende og fasinerende del av vårt land. Det er vel verd et besøk både i mørketida og når midnattssola lyser over myggsvermene.

11 Slekters gang Døpte Bakke Henry Jenssen Milla Hansson-Bråthen Peder Røste Holthe Mathea Holthe-Urke Selma Kristin Haare Holm Maren Dramdal Rakkestad Sverre Bjørnsen Werp Fiskum Mathilde Bergan Theodor Bekk Johnsen Ida Aannestad Helene Myran- Haugen Marie Charlotte Sand Haug Adrian Stryken Berg Albert Pyulze Hæg Benjamin Nguyen-Johansson Caroline Filippa Isachsen Hedda Østerud Blindheim Henry Kristoffersen Jakob Nybakken Aarseth Ludvig Hovland Hildonen Lukas Berg Gjestemoen Markus Broz Martinius Gundersen Mathilde Fossum Noah Michal Mølsted Kristoffersen (Nedre Eiker kirke) Olava Nikolaisen Nedberg Phillip Pedersen Haugen Sofie Lassem Jacobsen Susanne Sværi Hansen Tiril Asbjørnsen William Albert Uchermann Røed Oscar Hermann Amalie Korsbøen Hæg Victor Lexberg Vestfossen Sander Matheo Lindmark (Brønnøy kirke) Emilian Neprud Sivert Aronsen Vetle Strange Bakken Lionel Andreas Claros Haugen Vetle Helgesen Løken Alva Marie Jaersen Hagen Henrik Salomonsen Leon Rustand Hetty Døde Bakke Lars Varlo Haug Erna Margrethe Aspelund Marius Hahn Mary Hansen Else Foss Sonja Irene Ingebretsen Anne Julie Gundersen Bjørn Hein Gundersen Einar Narve Dahler Kåre Bruun Aase Berg Nelly Woldstad Arne Stenseth Kristin Bogen Bakkene Anne Lise Røren Magnar Johan Thomassen Hanna Vilhelmina Richardsen Martha Lunde Astrid Lie Mariann Rabben Odd Torolf Haugen Marie Larsen Odd Michal Ekseth Ingrid Reidun Berg Solveig Koch Andreas Saksum Stein Dahler Irene Brennhovd Vestfossen Palma Arnestad Johannes Dokka Inger Dagny Fagerli Gunnar Baklid Arne Indrelied Gerda Ellen Karoline Madsen Fiskum Klara Henrikke Andresen Mary Signe Lundteigen Margit Westby Arne Eriksrud Hans Kristian Stenberg Jan Helge Samuelsen Forslund 11 Kirkevalget 2015 Marit Vatsvåg Loe Arbeidet med kirkevalget i 2015 er i gang, og det er en ganske stor jobb som skal gjøres for å forberede valget lokalt og i bispedømmet. Solveig Lysaker er valgt som representant fra Eiker prosti med Johan Buttedahl som vararepresentant til nominasjonskomiteen for valg til Tunsberg bispedømmeråd. Valglista skal være klar til 1. mars. I Øvre Eiker har også nominasjonskomiteene til menighetsrådsvalget startet prosessen med å engasjere personer som vil la seg nominere til valglista. Valglistene til dette valget skal være ferdigstilt til 1. mai. I februar var det kurs i Haug menighetshus for aktuelle personer i Eiker prosti i reglene for kirkevalget. Dermed skal både stab og menighetsrådene være oppdatert på hvordan kirkevalget 2015 skal gjennomføres. I Vestfossen er det Arild Bogen som leder nominasjonskomiteen. Nina Sollie gjør det samme i Haug. Anne Kristin Røed leder komiteen i Fiskum. Menighetsrådet i Bakke er nominasjonskomite og ledes av Øystein Haugerud. Det meldes at alle nominasjonskomiteene er godt i gang med arbeidet. Alle som er døpt er medlemmer i Den norske kirke og er valgbare til menighetsråd. Valgbarhetsalder er 18 år. I år er det også blitt slik at ved kirkevalget kan 15 åringer stemme. Det blir spennende å erfare hvilken oppslutning det blir fra de yngste velgerne. Noen tror at det er bare de som er aktive i kirken som er aktuelle til å stå på valglista. Slik er det slett ikke. Kirken er alle medlemmenes ansvar og trenger alle som kan tenke seg å være med og bidra som menighetsrådsmedlem. Det er godt at kirken har trofaste medlemmer som er aktive, men den har også behov for «nytt blod»; nye mennesker som engasjerer seg. Husk på at det er din kirke; hvorfor ikke ta eieransvar og stille til menighetsrådsvalg? Valgperioden er 4 år, og oppgavene er både mangfoldige og meningsfulle, og du får garantert igjen for innsatsen i form av gode opplevelser og et givende fellesskap. Vær positiv når du blir spurt om å stå på menighetsrådslista! Det vil komme mer om kirkevalget i både nr. 2 og nr. 3 av menighetsbladet.

12 Fra lærer til prest Anne-Jorun Bakken, ny prest i Øvre Eiker av Ruth I. Thorkildsen og Marit Vatsvåg Loe 12 Det var en stolt og glad Anne-Jorun Bakken som tok imot langvarig og hjertevarm applaus fra en fullsatt Haug kirke etter at biskop Per Arne Dahl hadde ordinert henne til prest i Den norske kirke i kveldsgudstjenesten 1. februar. I innsettelsen uttrykte biskopen stor glede over å ha fått være den som forberedte ordinasjonen for Anne-Jorun. «Hun er ett av de mest positive mennesker jeg har møtt de siste månedene», sa biskopen. I sitt mangeårige virke som kateket er Anne- Jorun vel vant med å forkynne Guds ord, så Per Arne Dahl ordla seg slik: «Du skal gå ut og gjøre det du har gjort i alle år, og Gud velsigne deg i all din gjerning!» Fra prekestolen takket Anne-Jorun alle som hadde kommet for å delta i hennes store dag, og i sin preken snakket hun om Guds rike og hva som utgjør det: «Guds rike er som et frø som av seg selv vokser og blir til et stort tre der mennesker kan finne skygge.» Denne dagen hadde hun selv sagt ja til å spre budskapet om Guds rike. Ten Sing-arbeidet har i mange år vært en viktig del av livet til Anne-Jorun, og hun satte stor pris på at de deltok i gudstjenesten. Etter gudstjenesten var det kirkekaffe på menighetshuset der ca. 120 personer deltok. Leder i Haug menighetsråd Nina Sollie ledet samværet, hilste ordinanden fra Haug menighet med varme ord og overrakte en gave. Ellers var rekken av talere lang. Det var mange som hadde en hilsen og gode ord med på veien. Ekstra stas var det at yngste datter, Anna- Kristine, var med på Skype og fikk overført ordinasjonen og festen til USA. Foto Thomas Wilhelmsen Røkeberg Anne- Jorun takket til sist med å si at det er en stor gave å få en slik dag og ha en slik heiagjeng. Hun gledet seg til å jobbe som prest. Samlingen ble avrundet med at Linn Margrethe Sollie Hardang sang «Somewhere over the Rainbow» slik Anne Jorun hadde ønsket.

13 Foto Thomas Wilhelmsen Røkeberg Foto Åse Klundlien Da menighetsbladets representant møtte henne etter noen dager var hun fortsatt fylt av glede og takknemlighet etter den store dagen. Mange i Hokksund kjenner nok Anne- Jorun, men ikke alle. Så her kan dere bli litt mer kjent med henne. Anne-Jorun er født og oppvokst ved Gressbanen i Hokksund. I oppveksten drev hun aktivt med friidrett, trenet av sin far Ola Bakken. Hun var med i mange nasjonale konkurranser som «Donald Duck lekene» og «Coca Cola lekene» og vant sin klasse i disiplinen kule. Hun var med å starte Kristen idrettskontakt (KRIK) og var redaktør av bladet Krik-nytt. Anne-Jorun sang i Joy Sing, forløperen til Ten Sing. De hadde først øvelser på Ungdomsheimen i Vestfossen. Senere ble dette til Hokksund Ten Sing, og øvelsene ble flyttet til menighetssenteret i Hokksund. Det var lærer hun utdannet seg til, og i 10 år jobbet Anne-Jorun som lærer på Hokksund ungdomsskole. Teologi har alltid interessert den nye sognepresten, og hun har alltid likt å lese tidsskrifter og bøker med dette emnet. I løpet av våren 2009 begynte ideen å ta form om å ta en mastergrad i kristendom, med vekt på de tradisjonelle teologiske fagene. Høsten 2009 begynte hun å studere nytestamentlig gresk. Da hun begynte å studere hadde hun selv ingen tanker om å bli prest; mente at det å jobbe som kateket var fullgodt med prestetjenesten. Mange rundt henne tenkte sitt, for mange liker hennes måte å forkynne på og synes hun godt kunne egne seg til prestetjeneste. Etter hvert fikk hun mange tilbakemeldinger og utfordringer på om det ikke var prest hun skulle bli. Dette fikk henne til å gå i tenkeboksen, og så, i løpet av studietiden kom kallet til å bli prest. Anne-Jorun ble ferdig utdannet desember Omtrent samtidig sa Audhild opp i Vestfossen for å reise nordover til Kirkenes. Anne-Jorun kunne da få vikarjobb i Vestfossen i første omgang for et år. Hovedforskjellen på det å være prest og kateket er gudstjenestearbeid og andre kirkelige handlinger. Gudstjenester er ikke noe nytt for henne, men nå har hun hovedansvaret for planlegging og gjennomføring. I tillegg kommer kirkelige handlinger som dåp, begravelser og vielser. Det siste blir helt nytt, for vigselsrett får en først når en er ordinert til prest. Anne-Jorun har 4 barn. Eldste sønn Ola ble ordinert til prest i Haug kirke for omtrent et år siden, så her følger mor i sønnens fotspor. Anne-Jorun forteller at de har hatt mange interessante diskusjoner i studietiden. Yngste datter Anna- Kristine er i USA dette året som utvekslingsstudent. De andre to guttene hennes, Kristoffer - studerer drama og teaterkommunikasjon, og Jens-Petter er på veg inn i politiet. Nå begynner hverdagen som prest, og det gleder Anne-Jorun seg til. Vestfossen kjenner hun litt gjennom konfirmantarbeid, både enkeltkonfirmanter og konfirmantkull. Hun ønsker å bruke den førte tiden til å finne Vestfossen sin sjel, finne ut hva som er viktig både for menighet og samfunn. Dette gleder hun seg veldig til. Lykke til i prestegjerningen, Anne-Jorun! 13

14 14 Menighetstur til Nore og Uvdal, søndag 14. juni Arild Bogen Denne sommeren har menighetsrådet i Vestfossen planlagt å legge turen til Nore og Uvdal. Søndag 8. mars får vi under gudstjenesten i kirken vår besøk av denne bygdas sangkor. Etter gudstjenesten inviterer vi dem på middag. De kommer til å bruke store deler av dagen til å se seg om her på Eiker. Blant annet har vi i tankene besøk til noen av Eikers severdigheter: Fossesholm Herregård og gamle Fiskum Kirke (noe væravhengig). Den 14. juni reiser vi med buss på dagstur til dem. Nærmere orientering om det praktiske opplegget (tider og pris) vil bli lagt fram på årsmøtet 15. mars. Nok en grunn til å komme på årsmøtet! ØVRE EIKER KIRKEKONTOR HAUG MENIGHETSSENTER. Åpningstid mandag til fredag 08:00-15:00 Sentralbord 09:00-14:00 Adresse pb. 116, 3301 Hokksund Besøksadresse: Professor Hans Strømsv. 10 Telefon: e-post: Hjemmeside: MENIGHETSSEKRETÆR Ellen Fagerlid Ruth Irene Thorkildsen PRESTER: Bakke/Fiskum: Ole Petter Ottersen / Haug Tor Inge Petersen-Øverleir Vestfossen Anne-Jorun Bakken / Fra kirkevergekontoret Stell av gravsted Det er mulighet for å kjøpe tjenesten for gravstell ved alle kirkegårdene i Øvre Eiker. Det er ulike alternativer som kan velges. Årsstell: planter, vanning og luking. Til 17.mai sommer og høst. Vanning og luking. For gravstellavtale forutsettes det at det settes ned selvvanningskasse. Denne kan bestilles fra oss, eller fra andre firma om ønskelig. Ta kontakt med oss dersom dette er av interesse. Se for øvrig vår hjemmeside for ytterligere informasjon. Avtale om stell av gravsted må være gjort innen 1.april. Kontakt eller telefon /50 Utleie av lokaler Det er mulig å leie følgende lokaler til dåpsselskap, konfirmasjon, selskap, minnesamvær, møter og kurs, hobbykvelder, korøvelser og andre aktiviteter. Fiskum kirkestue. Denne har nylig fått nytt kjøkken. Vestfossen kirke har flere muligheter/rom. Haug menighetssenter er nylig oppgradert. Her er det mulighet for flere rom. Solhaug menighetssenter i Skotselv Utover dette så er alle kirkene/kapell tilgjengelige til å holde konserter. Ta gjerne kontakt med oss for nærmere informasjon. Se også vår hjemmeside KIRKETJENERE Bakke Rune Gislerud Fiskum Reidar Halvorsen Haug Cato Smørgrav Carl-Erik Smørgrav Vestfossen Bård Henni Sigwarth KANTOR/ORGANIST Abram Bezuijen / JeeYoung Park / Wiggo Nilsson DIAKON Kurt Homme / TROSOPPLÆRERE Linn Margrethe Sollie Hardang Menighetenes årsmøter i Den norske kirke i Øvre Eiker. Det avholdes årsmøter etter gudstjenestene følgende søndager. Bakke menighet søndag i Bakke kirke. Fiskum menighet søndag i Kirkestua ved Fiskum kirke Haug menighet søndag i Haug kirke Vestfossen menighet søndag i Vestfossen kirke EIKER PROSTI Prost Erik Haualand / ØVRE EIKER KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkevergekontoret pb Hokksund KIRKEVERGE Arne Solberg / SAKSBEHANDLER Mette Solberg LEDER AV FELLESRÅDET Andreas Sveaass Menighetsrådene i Øvre Eiker Bakke Øystein Haugerud Fiskum Solveig Lysaker Haug Nina Sollie Vestfossen Arild Bogen

15 Dekk til lavpris - Siden Siden Langebru, Hokksund Tlf. Tlf Døgnvakt Gunhild og og Håvard Melbø Melbø Tajet Tajet Kari Kari og og Ole Ole Melbø Melbø Erik Erik Wilthil Wilthil og og Tor Tor Arne Arne Aarnes Eiker Næringspark Arbeidergt. 9, 9, Mjøndalen 24t: 24t: Vi tar imot: Møbler Glass/pynteting Klær Hvitevarer Siden 1959 Langebru, Hokksund Tlf Døgnvakt Gunhild og Håvard Melbø Tajet Kari og Ole Melbø Erik Wilthil og Tor Arne Aarnes Catering Vi Vi har har lokaler for for bryllup, konfirmasjon, Arbeidergt. barnedåp, 9, Mjøndalen minnesamvær og og 24t: andre 32 arrangementer Tlf. Tlf Bruktbutikken Føniks Et samarbeid mellom Kirkens Sosialtjeneste og Øvre Eiker Kommune. Åpningstider Tirsdag Onsdag Torsdag Hellefossveien 10 Vi Vi takker alle våre støttespillere! Vi takker alle våre støttespillere! Catering Vi har lokaler for bryllup, konfirmasjon, barnedåp, minnesamvær og andre arrangementer. Tlf Vi tar i mot brukte møbler, hvitevarer, klær, glass, nips og annet interiør. Ta kontakt for avtale om henting eller levering selv! Ingunn Aune Hennum, mob: Føniks bruktbutikk Åpent: tirs-fred Kirkens Sosialtjeneste Øvre Eiker tiltakene Stasjonsgata 12, 3300 Hokksund Tlf UTLEIE HELE ÅRET! Bryllup, barnedåp, selskap, minnesamvær. Vi Vi har har fine fine lokaler lokaler og og et et fantastisk uteområde. Kontakt oss oss på på tlf. tlf Vestfossen E-post: E-post: UTLEIE HELE ÅRET! Bryllup, barnedåp, selskap, minnesamvær. Vi har fine lokaler og et fantastisk uteområde. Kontakt oss på tlf Vestfossen E-post: CATERING Vi Vi kan kan tilby tilby snitter, koldtbord, Storgt.21. varmretter m.m. m.m Vestfossen, alt alt i kaker i kaker og og tlf.32 tlf kringler. Storgt Vestfossen, tlf CATERING Vi kan tilby snitter, koldtbord, varmretter m.m. alt i kaker og kringler.

16 STØTT Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2015 I kriser er vann kritisk! Vi er der i katastrofen med rent vann. - Nå trenger vi deg. FASTEAKSJONEN MARS Send GAVE på sms til 2468 (200 kr) eller ring (200 kr) eller benytt kontonummer

Bingen kapell Bakke kirke Haug kirke Vestfossen kirke Fiskum kirke Gudstjenester Gudstjenesteliste for Bakke, Fiskum, Haug og Vestfossen sokn. i Øvre Eiker Endringer kan forekomme. Følg med i lokalpressen.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet. 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke

Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet. 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke Mine erfaringer med den lokale kirken På en skala fra 1-6, hvor enig eller uenig

Detaljer

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka!

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Her finner du informasjon om hva som skjer i Misjonskirka de neste ukene. Bilde over: Ansiktsmaling er gøy!! Fra småbarnstreff 18.mars. Bilde under: Fra Karneval i

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Nær gud - nær mennesker

Nær gud - nær mennesker Fastelavnssøndag (2..mars) Hovedtekst: Joh 17,20-26 GT tekst: Høys 8,6-7 Epistel tekst: 1 Kor 13,1-7 Barnas tekst: Joh 12,1-8 Nær gud - nær mennesker 32 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: J

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Vi har alle bilder i hodet, og smaker i ganen og følelser i kroppen fra måltider vi har vært med på. Opplevelsen av å sitte

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 9 KOMMENDE UKE Søndag 28. februar kl 11.00 Misjonsgudstjeneste med dåp og nattverd (Sneltorp) Predikant Bjørn Sverre Lie. Offerformål: Misjonsprosjektet vårt:vorehe

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 50 KOMMENDE UKE Søndag 6. desember kl. 11.00: Søndag 6. desember kl. 11.00 Søndag 06. desember Kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Sneltorp) Offer til: Kirkens

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig NESTEKJÆRLIGHET Hilsen til jubilanter på 75-, 80-, 85-, 90-, 95-årsdag og alle dager deretter. Vise omsorg og omtanke. Bokgave ved: - 75: Gode ord på vandringen - 80: Syng Med - deretter blomster Til åremålsdager

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Kirke. flere. for. Den norske kirke Greverud menighet

Kirke. flere. for. Den norske kirke Greverud menighet Kirke for flere Den norske kirke Greverud menighet Kirke for flere Greverud kirke har en ny visjon: «Kirke for flere». På en måte er denne visjonen allerede virkeliggjort. De senere årene har stadig flere

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Uke: 13 Lørdag 21. mars kl. 16.00 Søndag 22.mars kl.11.00 Konsert i Glemmen kirke. «Vi synger med Maria» Glemmen kirkes kor. NMS-Gudstjeneste. (Knut Hallen.

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 april - juni 2015 1 Korpsnytthilsen Påsken ligger foran oss, og sammen med kristne over hele jorden minnes vi hva Jesus var villig til å gjennomgå

Detaljer

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

Årsmelding 2012. Styret:

Årsmelding 2012. Styret: Årsmelding 2012 Styret: Arne Landmark Haslum Heidi Holstad Oslo Thor Even Tomter Brøttum Olav Thorstad Rolf Messenlien Lillehammer Reidun Holten Oslo Toril Johnsen Hans Tjernæs Gaupen Bergljot Urdahl Lillehammer

Detaljer

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag MÅNEDSPLAN FOR SOLBLOM Mars 2013 9 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1. 10 Mandag 4. Tirsdag 5. opplegg Onsdag 6. hele uka Torsdag 7. Fredag 8. Frist for påmelding til påskeferien 11 Mandag 11. Teaterforestilling

Detaljer

Når mamma, pappa eller et søsken er syk

Når mamma, pappa eller et søsken er syk MIN BOK Når mamma, pappa eller et søsken er syk Forord Dette heftet er utarbeidet i sammenheng med Føre var prosjektet i Helse Nord, av Elisabeth Heldahl og Bjørg Eva Skogøy. Ideen er hentet fra den svenske

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 20. kapittel: Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014.

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 6 7 8 9 AKSJON VÅR RYDDING Tur dag DUGNAD I BARNEHAGEN Vi markerer at Aksel er 2 år! 12 13 14 15 16 Små Tur dag 19 20 21 Varm lunsj:

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i kapittel 13.

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i kapittel 13. Preken 24. mars 2016 Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i kapittel 13. Det var like før påskehøytiden, og Jesus visste at hans time var kommet da han skulle

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

Månedsplan for Haukene november 2013

Månedsplan for Haukene november 2013 Månedsplan for Haukene november 2013 Tema: Fellesskap Mål: Styrke barnets/ gruppens sosiale og personlig intelligens. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke nr 36 1. Uke nr 37 4. Dans Uke nr 38 11. Filisofiske

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, OKTOBER 2012 Hei alle sammen! Da er enda en måned over og oktober måned har vært en spennende måned på avdelingen vår. Vi er i løpet av denne måneden blitt full barnegruppe,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Trollvn 9 Møtedato: TIRSDAG 040613 Møtetid: Kl. 1800 Saksliste 05/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Hanne Bustnes, Nils Bondevik Haga, Kristi Marie Hilde,

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene ANITA forteller om søndagsskolen og de sinte mennene Tekst og foto: Marianne Haugerud (Fortellingen bygger på virkelige hendelser, men er lagt i Anitas munn av Stefanusalliansen.) 1 Hei! Jeg heter Anita,

Detaljer

BISKOPENS VISITASFOREDRAG, VISITAS I KARASJOK SOKN INDRE FINNMARK PROSTI I NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME

BISKOPENS VISITASFOREDRAG, VISITAS I KARASJOK SOKN INDRE FINNMARK PROSTI I NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME BISKOPENS VISITASFOREDRAG, VISITAS I KARASJOK SOKN INDRE FINNMARK PROSTI I NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME 28.01. 01.02 2014 Kjære Karasjok menighet! Visitasen her i Karasjok har vært en flott opplevelse for

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha.

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha. Preken i Fjellhamar kirke 28. Juni 2009 4. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Lukas I det 15. Kapittel: Tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Fariseerne

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 4.januar 2015 Hei alle venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Vi lever i en tid der teknologien utfordrer oss på den måten at arbeid og hvile flyter

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 september - desember 2015 12 Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø 1 Korpsnytthilsen sept 2015 En barnslig tro? Nettopp

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

Velkommen til Sandefjord Døvekirke

Velkommen til Sandefjord Døvekirke Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Program for VINTEREN og VÅREN 2017 - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET AUGUST 2012 Hei alle sammen Nå er et nytt barnehage - år i gang igjen, og vi ønsker alle barn og foreldre velkommen til et spennende og kjekt år! Vi gleder oss veldig til

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon!

Velkommen til konfirmasjon! Velkommen til konfirmasjon! KONFIRMANTÅRET 2015-2016 Borre, Åsgårdstrand og Nykirke sokn KONFIRMASJONSDAGENE I 2016: Søndag 8. mai Skoppum kirke og Åsgårdstrand kirke Søndag 15. mai Borre kirke og Nykirke

Detaljer

Når Jesus forteller lignelsen om mannen som ville holde gjestebud, er han selv til stede i et gjestebud hos en fariseer og rådsmedlem.

Når Jesus forteller lignelsen om mannen som ville holde gjestebud, er han selv til stede i et gjestebud hos en fariseer og rådsmedlem. Preken 25. juni 2017 3. i treenighet Kapellan Elisabeth Lund Prekentekst: Lukas 14, 16-24 Vi har hørt det Jesus forteller om gjestebudet. Om en mann som ville lage fest for vennene sine. Det er fint å

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke Vi deler tro og undring Vi deler kristne tradisjoner og verdier Vi deler opplevelser og fellesskap Vi deler håp og kjærlighet 2 I løpet av ett år skjer

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned.

Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned. Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned. Det er rart å tenke på at årets første sommermåned allerede

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April

Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April MAI NYTT FOR SIRKELEN Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April TILBAKEBLIKK TUR Skoggruppen: Vi har avsluttet bæsje prosjektet. Vi har vært

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 SEPTEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg september 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI Kirken. Vi tror Gud

Detaljer