1. Innledning av Anne N. Sætre med en kort presentasjon av Trysil kommunes kulturavdeling.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Innledning av Anne N. Sætre med en kort presentasjon av Trysil kommunes kulturavdeling."

Transkript

1 Oppsummering fra kulturkonferansen , Trysil rådhus 1. Innledning av Anne N. Sætre med en kort presentasjon av Trysil kommunes kulturavdeling. Skal gjennom følgende punkt i konferansen: Hvordan skal kulturlivet i Trysil se ut om 10 år Hva gjør vi i dag som er bra Veien videre hva gjør vi framover 2. Presentasjon av alle som var til stede med navn og organisasjon/forening de presenterer. 3. Anders Bjurstrøm innledning til prosess «Den Gemensamma Spelplanen» For å kunne nå et mål må vi være enige om en del faktorer: Må ha en målsetting som må uttales. Viktig at man fokuserer på ressurser man har og ikke de som mangler. Viktig med kommunikasjon (bli enige om hvordan denne skal være) Avklare holdninger/spilleregler. Hvordan vil vi ha det når vi omgås i laget/foreningen/organisasjon. Verdigrunnlag VERDIGRUNNLAG (holdninger og spilleregler hvordan skal vi være mot hverandre) RESSURSER ANSVAR MÅL KOMMUNIKASJON

2 4. Feiring av beste kulturkommune 10 år fram i tid! Deltakerne ble presentert et tenkt scenario: Trysil kommune har 10 år fram i tid blitt kåret til den beste kulturkommunen i Norge. Champagne, feiring og «mingling». Deltakerne gikk rundt og gratulerte hverandre og snakket om alt det positive som har skjedd på disse årene og som igjen har resultert i at kommunen har blitt den beste kulturkommunen i landet. 5. Gruppearbeid. Deltakerne satt i smågrupper og besvarte hva som har blitt gjort i Trysil de siste 10 årene og som har ført til at kommunen har blitt kåret til den beste kulturkommunen. Hva har vært suksessfaktorene. 6. Presentasjon av gruppearbeid Gruppe 1: Nytt kulturhus (tar over 1000 personer) Gjør at vi kan ha store arrangement Ny kulturskole knyttet opp mot det nye kulturhuset, ingen ventelister. Fått inn folkedans i kulturskole og skole (grunnskole og videregående) Modernisere bibliotek, økt bemanning. Aktivt samarbeid med fylkesmuseet, gjort at tilgang på bruk av museum har blitt bedre. Gamle bygninger blitt satt i stand og disse blir igjen brukt til å kunne vise fram gamle tradisjoner og kultur. Eks det gamle bakeriet i Nybergsund er nå åpnet igjen; gamle baksttradisjoner har også ført til at Trysilbussen har begynt å servere trysilsnipp igjen. Informasjon kulturaktivitet; Oppdatert nettsted om alt som rører seg på kulturfronten. Digitalisert kulturkalender. Hva kan de ulike lag og foreninger tilby. Kommunen har laget denne kalenderen/nettstedet. Gruppe 2: Nye regjeringen har bevilget så mye penger til kommunene at mange nye tiltak er gjennomført Unger i barnehage og skole har blitt synliggjort i kulturaktiviteter. Begynner allerede i barnehage for å skape interesse for det som fins, Felles arena for alle lag og foreninger (med «sviktende» gulv) Idrettskole (95 % av alle 5 åringer er med) Helårsdrift på Solbakken. Gammelskula er kulturhus Kulturuke i barnehage og skole Kulturuke /kulturfestival både sommer og vinter Kulturdatabank hva skjer og kontaktpersoner Levende kultursentrum; musikanter og kultur i sentrumsbildet Tilbud til alle i kulturskolen og alle mulige tilbud fins.

3 Kulturhjørne på det nye handelssentret, digitalt og stands. Der fins informasjon. Den kulturelle spaserstokken, dette vil si at det også er tilbud til de eldre. Effekten er: Befolkningsvekst Stolte tryslinger Tilflytting Bredde i kulturskole og idrettsskole Vekst i kulturskole NM gull i hopp Vinner av Korslaget Alpinist på landslaget Deltakere i «The Voice» Aktivt eldresenter Gruppe 3: Ny regjering har gitt kulturlivet mye mere penger Skolekorps for hele Trysil, mange flere som spiller og full oppslutning om skolekorps Årlige sommerfestivaler i Søre Trysil. Startet med en konsert på Stenerud Kulturskolen har fått flere linjer, linje for klassiske strykere, film/produksjon, dans, lyd og lys Billigere kulturskole Musikklinje på TRYVIS; Mick Aspen leder Dirigentlaug Trysil bygdetun har fått utstillingslokaler Ny kulturskole der barneskolen var (barneskolen er flyttet på vestsiden) Trysil symfonikerne stiftet og har nå 5-års jubileum. Bettina var solist på jubileet. Storband og gospelkor som rekrutterer fra kulturskolen. Trysilfestivalen har også fått en klassisk del og som trekker folk fra hele verden. Suksessfaktorer: Kommunikasjon Gruppe 4: Trysilorkestret har gjenoppstått via musikkskolen. Fjernundervisning i samarbeid med Norges musikkhøgskole. Kammermusikkforening som bidrar til arrangementer i Trysil. Skulpturpark på flomvollen (sentrumsforeningen har bidratt til dette) Gamle tradisjonsbygd har også blitt satt opp som tilreisende kunstnere tar i bruk skole i Jordet med jakt- og kulturanlegg. Konflikthistorie prosjekt eks Ljørdalskonflikten Digitaliseringsprosjekt for å ivareta gamle håndverkstradisjoner. Bidrar til produksjon av gammelt håndverk.

4 Idrettsanlegg; idrettshall med friidrettsbane, har ført til idrettsturisme. Fått svømmehall i dette anlegget også Kunstmuseum (Erling Neby) Barne- og ungdomsskole på Vestsiden Kulturskolen mer integrert i barneskolen Kulturskolen har fått utvidet tilbudet med blant annet dramaproduksjon produserer drama fra gammel trysilhistorie. Suksessfaktorer: Digitalisering og moderne teknologi. Nettverksbygging mot næringslivet og kulturlivet Gruppe 5: Nytt og større bygg til kulturskolen, har ført til nye fagområder som blant annet drama. «Ongspell» har gjenoppstått Kulturhuset er utvidet slik at Riksteatret nå kommer til Trysil Pilgrimssenter; arrangementer og overnatting Kirken har 10 ansatte - besøkstjenester og overføring av gudstjeneste på TV Ljørdalen musikkforening 130 år kommunens kulturpris i 2015 Historielaget mange nye medlemmer. Friluftscene på Solbakken Lydstudio i Ljørdalen. Gitt ut CD-bok med 10 cd med gamle trysilband Trysiltreffen nye og større lokaler. Flere deltakere og tv-overføringer Suksessfaktorer: Samarbeid mellom lag og foreninger i en plattform. Kulturskolen har vært viktig her. Gruppe 6: Mannskoret Har store arrangementer og landstreff hvert år Kanalen Arrangementer stått i fokus. Kan i popularitet og kvalitet måle seg med Olavsdagene og Peer Gynt. Dette på grunn av større økonomisk støtte fra kommunen. Kirken Har fulle hus på sine arrangementer. Blitt laget en digital arrangementskalender Kirken er omstrukturert med kun 1 sjef som igjen har gjort det lettere å trekke kulturlivet inn i kirken. Har også fått botilbud for aldersgruppen år Idretten Samlet idretten i Trysil til ett idrettslag

5 Nettopp arrangert NM på ski i alle ordinære skidisipliner. Idrettsplan har lagt grunnlag for prioritering av idrettsanlegg. Kommunen har gått aktivt inn. Trysil overtok OL i 2022 Topp anlegg i alle idrettsgrener; ski, fotball, skyting, golf osv Idrettskolen har vært med å danne grunnlaget for all denne utviklingen. Samarbeid med næringsliv. Felles for alle er at det lages arrangementer. Arrangementene er grunnlag for økt aktivitet og utvikling. Blitt mye bedre samarbeid på tvers av grener/kulturaktiviteter og næringsliv. Resultat: Økt tilflytting Ljørdalen skole gjenåpnet Radisson Blu har påbygg med scene og aktivitets-sal. Gruppe 7: Idrett/kultur i skolen bredde Talentutvikling gjennom idrettsstipend og kulturstipend Kulturkalender har ført til bedre samhandling og god oversikt over hva som skjer Trysil-Knut arena ferdigstilt og klar for NM mm. Kultur ut til turistene viser fram hva vi driver med Samarbeid mellom lokale og profesjonelle Integrering av innvandrere Tatt i bruk alle tomme lokaler til utstillinger og øvingslokaler Planlegger nytt kulturhus som er i gang med å bygges; rommer blant annet ny svømmehall, bibliotek, kino osv Gratis for barn og unge å bruke lokaler til øving/trening Resultat: Ført til økt innbyggertall

6 Gruppe 8: Samarbeid- Åpenhet mellom de ulike lag og foreninger. Dette har ført til større tilslutning og aktivitet. Samarbeid mellom kultur og næring. Dette har ført til profesjonalisering av kulturaktivitet og arbeidsplasser. Opera/teater. Trysiloperaen. Bredere tilbud. Flere store festivaler. Magne bidrar, mange får økonomisk utbytte og finansierer igjen et bredere tilbud. Ungdomsaktiviteter ikke bare om vinteren. Dette har bidratt til bolyst og tilflytting. Den nedlagte skolen i Ljørdalen har blitt et kulturhus. Gruppe 9: Kommunens politikere hørte på kulturlivet da de vedtok kulturplan og ga kulturlivet bedre forutsetninger. Dette har ført til: Skimuseet blomstrer Økumeniske gudstjenester med fullsatt kirke Lokale solister/musikkinnslag og kor på gudstjenester Musikkterapeut på sykehjemmet Toner i glemselens skoger i 20 år! Utvidet kollektivt tilbud Trysilfestivalen har 4 arrangementer i året og har blitt en del av festspillene i Elverum Koordinering av kommunens kulturarrangement Elgfestivalen blitt en kjempesuksess, blitt større en rakfiskfestival i Valdres Godt samarbeid om idretten 1000 deltakere på toppturene Vellykkede grendekulturkvelder Engasjerte hytteturister Trysilturn med 100 aktive Aktive dansegrupper for barn og ungdom 10 års jubileum for Stefans sanggruppe Biblioteket åpent hver dag Mange tryslinger har slått gjennom på internasjonale scener innen sang og musikk. Resultat: Flere arbeidsplasser Flere innbyggere Ungdommene blir og kommer tilbake

7 Gruppe 10: Kulturskolen utvidet. Dette gjelder både kompetanse og bredde i tilbudet. Dette har blant annet ført til dobling i antall korpsmusikere. Trysil/Finnskognettverket. Nettsider og aktiviteter knyttet til Finnskogen og dens historie. Trysil del av Finnskogen. Natur og kulturpark. UNESCO område. Familie kvalitet i barnehagene Trysilfjellet arena er bygd. Multihall. Fører til mulighet til store konferanser og bruk av hotellene mm Svømmehall Sykkelparker og sykkelstier. På toppen i Europa på dette området. Blitt en av Norges mest attraktive steder for å komme for å trene. Utvidet flere musikkfestivaler. Blitt kjent utenfor Norges grenser for disse festivalene. Suksessfaktor: Samarbeid Politikerne så mulighet i å investere i idrett og kultur for å bidra til tilflytting. Gjorde dette i samarbeid med næringslivet. 7. Gruppearbeid II Hva fungerer bra i dag (to punkt)? Hva er første steget for å starten «reisen» mot 2013? Hva fungerer bra i dag: Kulturavdelingen Bredden Frivilligheten /dugnadsånd Kvalitet over det som gjøres Engasjement og medvirkning Overnattingskapasitet Positive holdninger i næringslivet og reiselivet og disse støtter opp idrett og kulturliv. Kompetanse (ble hevdet at det også er mangel på dette) Mange fungerende enkelttiltak Kulturskolen Trysilfestivalen Friluftsaktiviteter i hele kommunen (merkede løyper/ stier)

8 Hva er første steget for å starte reisen 2013 Fortsette samarbeid Kartlegge kompetanse og hva som finns av aktivitet og tilbud. Få til en oversikt over hva som skjer/lage en kulturportal en plattform for hva som skjer; kulturarrangementer, idrett, kirke med mere og en oversikt over lag og foreninger. Oversikt over det som skjer må gjerne være laget for lang tid framover, slik at den kan brukes i årsplanlegging for de ulike. Fortsette med kulturkonferanse og lignende møteplasser Kjøre «kulturkonferanse» i hver enkelt lag og forening Nyrekruttering til lag og foreninger Bruke planprosessen og få innbyggerne til å være med å lage planen. Planprosessen for kulturplanen må inkludere lag og foreninger. Må være en sterk påvirkning fra disse. Få bredere dialog slik at også idrett føler seg inkludert i kultur. Få med ungdommene og deres tanker. Hva er de opptatte av? Ungdomskultur? Legge til rette «hip hop» kultur som spres i aktivitet. Arena for samarbeid Viktig at forslag ikke blir en konflikt mellom sentrum og grender. Samarbeid mellom kultur/idrett og næringsliv for å selge pakker til turister som kommer. Hver gruppe (lag/forening) må gå tilbake til sine og informere om dette og drøfte de samme problemstillingene/utfordringene. Videre medvirkning i planarbeidet gjennom brukergrupper/referansegrupper i arbeidet Idrettsplanen må inkluderes i kulturplanen. 8. Avslutning Anne N. Sætre avsluttet dagen med en kort oppsummering og invitasjon til at alle kan komme med innspill til den kommende kulturplanen. Kulturavdelingen vil legge opp til medvirkning i utarbeidelse av planen.

Kulturplan. Inderøy kommune 2013 2025

Kulturplan. Inderøy kommune 2013 2025 Kulturplan Inderøy kommune 2013 2025 Vedtatt av Kommunestyret 17.06.2013 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 1.1. BAKGRUNN OG PLANPROSESS... 4 1.2. PLANENS FORMÅL OG OPPBYGGING... 4 1.3. FORANKRING... 5 1.3.1.

Detaljer

Strategiplan for kultur 2014-2020

Strategiplan for kultur 2014-2020 Strategiplan for kultur 2014-2020 Høringsutkast 3.mai 2013 Kulturlivet dekker våre behov, kunsten innfrir våre lengsler. Kulturen skal ta vare på tradisjonen, kunsten skaper nye tradisjoner. Kulturen er

Detaljer

Kulturplan. for Tynset kommune 2008 2015

Kulturplan. for Tynset kommune 2008 2015 Kulturplan for Tynset kommune 2008 2015 1 Innhold Innholdsfortegnelse s. 1 Innledning s. 2 1. Utgangspunkt s. 2 2. Visjon s. 3 2 3. Definisjon s. 3 4. Hvorfor kultursatsing s. 3 5. Rammevilkår 5.1 Statlige

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0020 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Bolyst og blilyst i Sigdal 2013

Søknadsnr. 2013-0020 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Bolyst og blilyst i Sigdal 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0020 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Bolyst og blilyst i Sigdal 2013 Kort beskrivelse Det er viktig å få flere til å ta et aktivt valg om at de vil

Detaljer

Kulturplan for Meråker kommune 2013 2016 arbeidet lever vi av - kulturen lever vi for

Kulturplan for Meråker kommune 2013 2016 arbeidet lever vi av - kulturen lever vi for Kulturplan for Meråker kommune 2013 2016 arbeidet lever vi av - kulturen lever vi for 1 Forord Tilgang til kultur og behovet for å uttrykke seg kreativt er viktig i et demokratisk samfunn og legger grunnlaget

Detaljer

Forslag til kommunedelplan for Kultur, Idrett og Folkehelse 2012-2019

Forslag til kommunedelplan for Kultur, Idrett og Folkehelse 2012-2019 Forslag til kommunedelplan for Kultur, Idrett og Folkehelse 2012-2019 Revidert 30.11 2011 Innholdsfortegnelse 1.Formålet med planen... 3 1.2 En plan for hele kulturlivet i Hole... 3 1.3 Organisering av

Detaljer

Kulturplan for Lyngdal 2014 2025

Kulturplan for Lyngdal 2014 2025 Kulturplan for Lyngdal 2014 2025 lyngdal.kommune.no Innhold Del 1: Status...5 Del 2: Strategier...9 1 Barn og unge...10 2 Kulturvern og museer...14 3 Kunst...18 4 Musikk og scenekunst...20 5 Bibliotek...24

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg for oppvekst og kultur

Møteinnkalling. Utvalg for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: Havmannen, Rådhuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Ungdomsmedvirkning som suksessfaktor for økt bruk og aktivitet i fremtidens bibliotek. Forprosjekt for STORMEN Bibliotek og Litteraturhus

Ungdomsmedvirkning som suksessfaktor for økt bruk og aktivitet i fremtidens bibliotek. Forprosjekt for STORMEN Bibliotek og Litteraturhus Ungdomsmedvirkning som suksessfaktor for økt bruk og aktivitet i fremtidens bibliotek Forprosjekt for STORMEN Bibliotek og Litteraturhus 04 Bakgrunn 05 Målsetting 06 STORMEN Bibliotek og Litteraturhus

Detaljer

Helt eller stykkevis og delt? Kulturpolitikk for barn og unge

Helt eller stykkevis og delt? Kulturpolitikk for barn og unge Kulturpolitikk for barn og unge Side 3 Kunst og Kultur som rettighet Side 4 Det mangfoldige kulturlivet Side 9 Helhet og sammenheng Kunst- og kulturarbeid for barn og unge Side 10 Kvalitet i alle ledd

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Plattform for frivillighet i Sarpsborg 2013-2016

Plattform for frivillighet i Sarpsborg 2013-2016 Plattform for frivillighet i Sarpsborg 2013-2016 Frivillighet skaper aktivitet og glede, utvikler og styrker Sarpsborg Plattform for frivillighet i Sarpsborg 2013 2016 Innhold 1 Innledning side 3 1.1

Detaljer

Kultur og næring. Forvaltningsrevisjon 2009/2010. Tønsberg kommune

Kultur og næring. Forvaltningsrevisjon 2009/2010. Tønsberg kommune Kultur og næring Forvaltningsrevisjon 2009/2010 Tønsberg kommune 2008 KPMG AS, the Norwegian member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. S I D E 1 Forord Kontrollutvalget

Detaljer

Høringsutkast. Kulturplan 2016-2026. Asker kommune

Høringsutkast. Kulturplan 2016-2026. Asker kommune 1 Høringsutkast Kulturplan 2016-2026 Asker kommune 26. mars 2015 2 Innhold INNHOLD FORORD BAKGRUNN SAMMENDRAG..side 6 DEL 1 OVERORDNEDE FØRINGER side 9 Kommuneplan for Asker 2014 2026 Visjon og mål Befolkningsutvikling

Detaljer

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.05.2011 26672/2011 2011/4189 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/12 Komite for oppvekst og kultur 26.05.2011 11/106 Bystyret 16.06.2011 Kultursamarbeid

Detaljer

MUSIKKREGION GJØVIK. Prosjektplan 2012-15 MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE. pr. 02.04.2012

MUSIKKREGION GJØVIK. Prosjektplan 2012-15 MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE. pr. 02.04.2012 pr. 02.04.2012 MUSIKKREGION GJØVIK MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE Prosjektplan 2012-15 GJØVIK KOMMUNE ØSTRE TOTEN KOMMUNE VESTRE TOTEN KOMMUNE NORDRE LAND KOMMUNE SØNDRE LAND KOMMUNE OPPLAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Kulturmøte 21. november 2012 1. KULTURUKER OG STØRRE KULTURARRANGMENT - NYTENKING

Kulturmøte 21. november 2012 1. KULTURUKER OG STØRRE KULTURARRANGMENT - NYTENKING Dato: Onsdag 21. november 2012 Tid: 1800-2100 Sted: Ullr, Ullensaker Kulturhus Tilstede: Se egen oversikt Kulturmøte 21. november 2012 Kulturkontorets årlige kulturmøte ble gjennomført med god deltakelse.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf.

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2011-2020 HØRINGSUTKAST

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2011-2020 HØRINGSUTKAST 2011 KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2011-2020 HØRINGSUTKAST 2 Innhold 1. FORORD TIL HØRINGSUTKASTET... 4 2. INNLEDNING... 5 3. VISJON OG VERDIER FOR KULTURPOLITIKKEN I SANDNES... 7 4. FRIVILLIG KULTURAKTIVITET...

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling TILFLYTTING. temahefte

Skaper resultater gjennom samhandling TILFLYTTING. temahefte Skaper resultater gjennom samhandling TILFLYTTING temahefte Innledning Det er ikke de fineste stedene som lykkes best, men de som har det beste mottaksapparatet! Kompetansesenter for distriktsutvikling

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Bystyresalen, Rådhuset. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 12:00

Side1. Møteinnkalling. Bystyresalen, Rådhuset. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 12:00 Bystyresalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse Røros; et sentrum for arrangementskompetanse SLUTTDOKUMENT Utarbeidet av Røros kommune og Rørosregionen Næringshage as - behandlet og vedtatt i styringsgruppa i prosjektet 12.12.2013 Røros, januar 2014

Detaljer

SKJEMA FOR NOMINERING AV DEMONSTRASJONSKULTURSKOLER 2007 2009 (bokmål)

SKJEMA FOR NOMINERING AV DEMONSTRASJONSKULTURSKOLER 2007 2009 (bokmål) SKJEMA FOR NOMINERING AV DEMONSTRASJONSKULTURSKOLER 2007 2009 (bokmål) Skolens navn: Tolga kulturskole Kommune: Tolga Fylke: Hedmark Adresse, postnr og -sted: 2540 Tolga Telefon: 62 49 65 30 Telefaks:

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.02.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

godt lokalt kulturarbeid

godt lokalt kulturarbeid INNLEDNING Side 3 TRONDHEIM KOMMUNE Norges kulturkommune 2013 Side 6 Fra skolesekk til spaserstokk Side 8 Fritidsklubb for alle Side 11 kunst ute, kunst inne Side 14 HAMMERFEST KOMMUNE Side 16 Verdens

Detaljer

Kommunedelplan for kultur

Kommunedelplan for kultur Kommunedelplan for kultur 2011-2023 Innhold 1. Innledning 2. Kulturbegrepet 3. Kommunens kulturinnsatser 4. Kultur og næring 5. Regionale samarbeidsområder 6. Fredrikstadsamfunnet i dag 7. Utfordringer

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

SLUTT- RAPPORT BOLYSTPROSJEKTET 2012/14

SLUTT- RAPPORT BOLYSTPROSJEKTET 2012/14 SLUTT- RAPPORT BOLYSTPROSJEKTET 2012/14 Skape økt tilflytting og bolyst ved satsing på inkludering og trivsel. INNEHOLDSFORTEGNELSE: Innledning / Mål s. 2 Stedsutvikling og møteplasser s. 4 Kunst og utsmykning

Detaljer

"Frivilligsentralene, - limet i det norske samfunnet"

Frivilligsentralene, - limet i det norske samfunnet "Frivilligsentralene, - limet i det norske samfunnet" En evaluering av frivilligsentralene i Stavanger kommune Gjennomført i september 2013 av Sentio Research Norge 1 Innhold Innledning... 3 Metode...

Detaljer