Rutebok for Ringerike og Hole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rutebok for Ringerike og Hole"

Transkript

1 Rutebok for Ringerike og Hole Linje 210, 211, 212, 219, 220, 222, 223, 225, 226, 227, 228, 229, 231, 232, 233, 241, 242, 243, 251, 252 og 253 Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig

2 Innhold Velkommen om bord... 2 Nyttige opplysninger Hønefoss-Vik i Hole-Utstranda-Sollihøgda Hønefoss-Hole-Vik-Utstranda Hønefoss-Åsa-Sundvollen Bybuss 2: Tolpinrud-Hønefoss-Hvervenenga Ringbuss: Hønefoss-Haug-Jevnaker-Hønefoss Ringbuss: Hønefoss-Eggemoen-Jevnaker-Hønefoss Hønefoss-Heradsbygda-Hønefoss Hønefoss-Haug-Hønefoss Hønefoss-Viul-Knestang Hønefoss-Begnamoen Hønefoss-Elsrud Bybuss 3: Hønefoss-Domus/Rabba-Almemoen Bybuss 1: Sykehuset-Hønefoss-Morgenbøen Hedalen-Nes i Ådal (-Fagernes/Oslo) Hønefoss-Sandaker-Ask Sokna-Strømsoddbygda (Hønefoss) Sokna-Brekkebygda Hønefoss-Hensmoen/Hen-Hallingby-Nes i Ådal Hønefoss-Sokna-Noresund-Norefjell Hønefoss-Øst-Veme Hønefoss-Veienmoen-Hønefoss...35 Velkommen ombord Bussene stopper kun på signal, og kun på holdeplassene. Vær særlig oppmerksom på å gi tydelig signal når du vil være med fra en holdeplass som betjenes av flere buss linjer. Ventetid ved korrespondanse mellom busser er inntil fem minutter utover oppsatt rutetid. Hittegods kan etterlyses på telefon Ansvar: Selskapet overtar intet ansvar for forsinkelse og/eller ulemper ved trafikkforstyrrelser, pålegg fra myndighetene eller manglende plass ved korrespondanse. Merk: Selskapet overtar intet ansvar for eventuelle endringer i togtider eller -tilbud eller korresponderende busstider eller -tilbud. Korrespondanser som står oppført i tabellene kan bli endret i løpet av dette heftets gyldighetsperiode, kontrollér derfor alltid det korresponderende transportmiddelets seneste rutetabell. Takstregler pr , fastsatt av Buskerud fylkeskommune og Buskerud Kollektivtrafikk AS: Generelt om enkeltbilletter: Billetter løses ved påstigning for hele reisestrekningen selv om bussbytte skal foretas. Gi klar beskjed ved bestilling hvilken type billett du skal ha (voksen, barn, honnør) og hvor langt du skal reise. Eventuell makulering av feilutstedt billett må skje umiddelbart. Billetten skal oppbevares under hele reisen. Barnetakst: Barn som ikke opptar egen sitteplass, reiser gratis til og med dagen før barnet fyller 4 år. Barnetakst betales fra og med dagen barnet fyller 4 år og til og med dagen før det fyller 16 år. Ungdomskort: Barn og ungdom under 20 år kan benytte Ungdomskort (tidligere kalt Miljøkort). Nærmere informasjon om utstedelse etc kan fås ved henvendelse til Hønefoss sentrum stopp. 24 timersbilett gir adgang til et ubegrenset antall reiser på den strekningen billetten er kjøpt for. En 24 timersbilett koster for tiden 2,5 ganger ordinær takst. 24 timersbilett kan ikke kombineres med andre rabatter og kan betales med verdidel på verdikort men i så fall uten rabatt. Billetten er gyldig fra kjøpstidspunktet til driftsdøgnets slutt med unntak av ekspress- og nattbusser. Militærbillett: Vernepliktige mannskaper (korporaler og menige) og sivile tjenestepliktige reiser til redusert takst. Ikke utover minste takst. Nærmere prisinformasjon kan fås ved henvendelse til Ruteopplysningen. Honnørbillett: Utstedes mot legitimasjon til personer som er 67 år eller eldre, til uføre, blinde og ektefelle / samboer under 67 år, som reiser sammen med ektefelle / samboer som har rett til honnørbillett etter reglene over. Er det tvil om kunden har rett til honnørbillett, kan sjåføren kreve å få se legitimasjon. Som gyldig legitimasjon regnes Postens identitetskort, bankkort, førerkort og pass. Førtids- eller etterlattepensjon, eller liknende (for eksempel AFP) gir ikke rett til honnørbillett. Ledsager: Både innehaver av gyldig ledsagerbevis og dennes ledsager reiser til honnørpris (begge må betale). Ledsager til døvblind (med spesielt bevis for døvblinde), reiser gratis. Periodekort selges på bussen for 14 eller 30 dager. Kortet er upersonlig og kan benyttes av ihendehaveren, dog kun en person pr reise. Kortet gir rett til ubegrenset antall reiser innenfor de betalte soner i perioden, tilleggsbillett løses ved lengre reise. Hunder, sykler, sparkstøttinger ol. medtas hvis det er plass i bussen. Barnetakst. Husk: Det er ditt ansvar å benytte setebelte dersom det er er montert i bussen. Fri befordring: Skjødehund på fang, politihund sammen med betalende politi i uniform og førerhund sammen med blind. Ski, håndbagasje og barnevogner. Overgang: Billetten gir rett til fri reise med alle busser i de(n) betalte sonen(e) innen påtrykket frist. 2 3

3 Nyttige opplysninger Påstigning utenom oppmerket holdeplass. I bytrafikken kan det oppstå situasjoner hvor du som kunde ønsker å gå om bord i en buss som står stille i trafikken etter å ha kjørt ut fra holdeplass (for eksempel ved stans foran lyskryss). I henhold til trafikkreglene er dette ikke tillatt, og av hensyn til din sikkerhet vil sjåføren i slike tilfeller ikke åpne døren for påstigning. Vi håper du som kunde vil ha forståelse for dette. Av hensyn til medpassasjerer henstiller vi til at det ikke tas med mat (f.eks. hamburger, kebab osv.) inn på våre busser. Det er ikke tillatt å nyte alkohol ombord i bussen. Tegnforklaring: D = daglig 1 = mandag 2 = tirsdag 3 = onsdag 4 = torsdag 5 = fredag - 6 = lørdag 7 = søndag x = unntatt = stopper ikke S = skoledager - =stopper uten tidsangivelse Nettbuss Drammen avd. Ringerike Postboks Drammen t: f: e: nettbuss.no Ruteopplysning t: 177 eller Ha en hyggelig reise! Skolefridager. Måned Ferier og fridager/merknader August Første skoledag September Oktober Høstferie (uke 40) November Desember Siste skoledag torsdag Januar Første skoledag tirsdag Lokale traséendringer Avg. som er merket s i tabellen kjøres ikke skolefridagene. (Det kan være forskjeller fra skole til skole.) Repro og trykk: Norsk Reiseinformasjon as, Juli 2011, opplag Klekken Ring og Jevnaker Ring endrer trasé: Klekken Ring over Lisletta kjører om Færdenmarka. Klekken Ring om Setrang kjører over Øvre Berg. Jevnaker Ring kjøres direkte mellom Smeden og Klækken Hotell. 4 5

4 Linjekart Lokalruter i Ringerike / Hole Norsk Reiseinformasjon AS Utstranda Sollihøgda

5 8 9 Hønefoss Vik i Hole Utstranda - Sollihøgda (Lokalrute 210) 15/8 11-1/1 12 DX67 S S S S S S Hønefoss Sentrum Stopp Storgt Eikli sk Dalsbråten Hvervenkastet Hønensvingen (E16) Botilrud Gihle Hole U. skole Vik (Gamleveien) Vik (E-16) Kroksund Sundvollen Oppvekstsenter Sundvollen Rørvik Elstangen Veikroa Utøya Gomnes på Nes Nes i Hole Berntsegård Sollihøgda Sollihøgda Oslo Bussterminal Sollihøgda - Utstranda - Vik i Hole - Hønefoss (Lokalrute 210) DX67 S S S S S Oslo Bussterminal Sollihøgda Sollihøgda Homledal Nes i Hole Tyrifjord Sundvollen Oppvekstsenter Sundvollen Sundvollen E Kroksund Vik (E-16) Vik (Gamleveien) Hole ung. skole Steinsåsen Vollgata Gihle Botilrud Hønensvingen (E16) Ringerike Sykehus Dalsbråten Storgt Hønefoss Sentrum Stopp Vik (E-16) Hønefoss Sentrum Stopp

6 Hønefoss Hole Vik Utstranda (Lokalrute 211) /8 11-1/1 12 DX67 DX67 S S S DX67 DX7 DX67 DX7 S DX67 Hønefoss Sentrum Stopp Dalsbråten Hvervenkastet Botilrud Kalkverket Helgelandsmoen Tyrifjord vgs Hunstad Vik (Gamleveien) Svendsrud Røyse skole Stadum Helgelandsmoen Tyrifjord vgs Leine Hunstad Røyse skole Bønsnes Svendsrud Vik (Gamleveien) Vik Hønefoss Sentrum Stopp Vik Oslo Bussterminal Utstranda Vik Hole Hønefoss (Lokalrute 211) ** 15/8 11-1/1 12 S DX67 S S S DX67 DX7 DX7 DX67 S DX67 Oslo Bussterminal Vik Hønefoss Sentrum Stopp Vik Vik (Gamleveien) Svendsrud Røyse skole Hunstad Bønsnes Leine Tyrifjord vgs Stadum Røyse skole Svendsrud c Vik (Gamleveien) Helgelandsmoen Botilrud Vik (Gamleveien) Hønensvingen (E16) Ringerike Sykehus Dalsbråten Hønefoss Sentrum Stopp ** Bare ved skolefri. c. Avgang kjøres via Selteveien

7 12 13 Hønefoss Åsa Sundvollen (Lokalrute 212) 15/8 11-1/1 12 S DX67 S DX67 S Hønefoss Sentrum Stopp Eikli sk Dalsbråten Hvervenkastet Hønensvingen rv Vaker Kalkverket Bråtaløkka Solstrand Østbyveien Vegård sk Wahlbekken Åsa Støa Elvikbråtan Elviken Bråtan Lohrvika Lyse Sundvollen Sundvollen Sundvollen Oslo Bussterminal Hønefoss Tolpinrud Hvervenenga Bybuss 2 (Lokalrute 227) 15/8 11-1/1 12 DX67 DX67 DX7 DX7 DX7 DX7 DX7 DX7 6 DX67 DX67 DX67 Tolpinrud Tungaveien Hvelven Omsorgsenter Ringerike Folkehøyskole Kuben kjøpesenter Hønefoss Sentrum Stopp Hønefoss Sentrum Stopp Kuben kjøpesenter Storgt Eiklisenteret Hvervenkastet Legesent. (Hvervenkastet) Hvervenenga Hønefoss Åsa Sundvollen (Lokalrute 212) * 15/8 11-1/1 12 DX67 DX67 DX67 S Oslo Bussterminal Sundvollen Hønefoss Sentrum stopp Sundvollen Sundvollen Lohrvika Hagabråten Bråtan Sexe Elvikbråtan Støa Åsa Wahlbekken Vegård sk Østbyveien Solstrand Skjørvold Bråtaløkka Vaker Gagnum Hønensvingen rv Ringerike Sykehus Dalsbråten Eikli sk Hønefoss Sentrum Stopp * Bare ved skolefri. Hvervenenga Tolpinrud Hønefoss Bybuss 2 (Lokalrute 227) 15/8 11-1/1 12 DX67 DX67 DX67 6 DX7 DX7 DX7 DX7 DX7 DX7 DX67 DX67 DX67 Hvervenenga Hvervenkastet Eiklisenteret Storgt Kuben Kjøpesenter Hønefoss Sentrum Stopp Hønefoss Sentrum Stopp Kuben kjøpesenter Askveien Ringerike Folkehøyskole Tolpinrud

8 14 15 Hønefoss Eggemoen Jevnaker Åsbygda Hønefoss Ringbuss (Lokalrute 219) J J J J 15/8 11-1/1 12 DX67 DX67 DX67 S S S S DX7 D DX7 DX7 DX67 DX67 D D DX67 DX6 DX67 Oslo Bussterminal Hønefoss Sentrum Stopp Hønefoss Sentrum Stopp Riddergården Mega Ullerål Hvalskrysset Austjord Eggemoen Bergermoen Jevnaker skole Jevnaker rb.st Hadeland Glassverk Grønland Åsbygda sk Smeden Klekken turisthotell Nedre Klekken Harehaugveien Vang skole Sætrang Vesterntangen Hvitebrua Nordre Torg Hønefoss Sentrum Stopp Hønefoss Sentrum Stopp Oslo Bussterminal Hønefoss Åsbygda Jevnaker Eggemoen Hønefoss Ringbuss (Lokalrute 220) J J J J 15/8 11-1/1 12 DX67 DX67 S DX67 DX67 S DX7 D DX67 S S D DX67 DX67 DX6 DX67 Oslo Bussterminal b Hønefoss Sentrum Stopp Hønefoss Sentrum Stopp Riddergården Vesterntangen Sætrang Vang skole Nedre Klekken Klekken turisthotell Øvre Berg Åsbygda sk Grønland Hadeland Glassverk Jevnaker rb.st Jevnaker skole Bergermoen Eggemoen Austjord Hvalsmokrysset Ullerål Mega Nordre Torg Hønefoss Sentrum Stopp Hønefoss Sentrum Stopp Oslo Bussterminal J. Gjennomgående buss hverdager Jevnaker-Oslo-Jevnaker. J. Gjennomgående buss hverdager Jevnaker-Oslo- Jevnaker.

9 16 17 Hønefoss Heradsbygda Hønefoss Ringbuss (Lokalrute 222) 15/8 11-1/1 12 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 S DX67 S DX67 DX67 DX7 DX7 DX7 DX7 DX7 DX7 DX7 DX7 DX7 DX7 5S 1234S Oslo Bussterminal Hønefoss Sentrum Stopp Hønefoss Sentrum Stopp Meieriet Veien sk Veien Ve-krysset Norderhovhjemmet Oppen Anettesvei Vanntårnet Oppenåsen Helgerud sk Servicesent. Heradsbygda Sollia Borettslag Muninveien Ve-krysset Veien Veien sk Meieriet Hønefoss Sentrum Stopp Hønefoss Sentrum Stopp Oslo Bussterminal d. Ikke dag Hønefoss Heradsbygda Hønefoss Ringbuss (Lokalrute 222) 15/8 11-1/1 12 DX7 DX67 DX7 D S DX67 S DX7 DX67 S DX67 DX6 DX67 DX67 DX7 DX67 D DX7 DX67 DX67 7 DX6 D D 7 Oslo Bussterminal Hønefoss Sentrum Stopp Hønefoss Sentrum Stopp Meieriet Veien sk Veien Ve-krysset a 03.36a Norderhovhjemmet a 03.36a Oppen a 03.37a Anettesvei a 03.37a Vanntårnet a 03.38a Oppenåsen a a Helgerud sk a 03.40a Servicesent. Heradsbygda a 03.40a Sollia Borettslag a 03.41a Muninveien a 03.43a Ve-krysset Veien Veien sk Meieriet Hønefoss Sentrum Stopp Hønefoss Sentrum Stopp d Oslo Bussterminal d. Ikke dag 6..

10 18 19 Hønefoss Haug Hønefoss Ringbuss (Lokalrute 223) 15/8 11-1/1 12 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 S S DX67 S DX67 DX7 DX7 DX7 DX7 DX7 DX7 DX7 DX7 S DX7 DX7 DX67 Oslo Bussterminal Hønefoss Sentrum Stopp Hønefoss Sentrum Stopp Hvitebrua Vesterntangen Freitag Nedre Klekken Dalsbråten Hønensvingen rv Gullerud Klekken turisthotell Klekken Øvre Berg Furuseth Smeden Hagaringen (vanntårnet) Haug senter Nedre Klekken Hønensvingen (E16) Botilrud Freitag Vestern Vesterntangen Hønefoss Sentrum Stopp Hønefoss Sentrum Stopp Oslo Bussterminal Hønefoss Haug Hønefoss Ringbuss (Lokalrute 223) S DX7 DX67 S S DX6 DX67 DX67 DX67 S D DX6 DX6 Oslo Bussterminal Hønefoss Sentrum Stopp Hønefoss Sentrum Stopp Hvitebrua Vesterntangen Freitag Nedre Klekken Dalsbråten Hønensvingen.. rv Gullerud Klekken turisthotell Klekken Øvre Berg Furuseth Smeden Hagaringen (vanntårnet) Haug senter Nedre Klekken Hønensvingen (E16)... Botilrud... Freitag Vestern Vesterntangen Hønefoss Sentrum Stopp Hønefoss Sentrum Stopp Oslo Bussterminal

11 20 21 Hønefoss Viul Knestang Knestang / Viul (Lokalrute 225) 15/8 11-1/1 12 S DX7 S DX7 S DX67 Hønefoss Sentrum Stopp Riddergården Hvitebrua Vesterntangen Sætrang Freitag Nedre Klekken Haug senter Vang skole Knestang Uno-X Domus Hvalsmokrysset Øyatangen Hvalsmoen Jonsesvingen Hvalsletta Svinghejm Viul bru Viul Hønefoss Begnamoen (Lokalrute 226) 15/8 11-1/1 12 DX7 S DX7 S DX67 Oslo Bussterminal Hønefoss Sentrum Stopp Hønefoss Sentrum Stopp b Meieriet Hofsfossvn Follum fabrikker Arne B. Bangsveien Follum Barnehage Begnamoen øvre a Begnamoen snuplass a a. Avgangen kjøres av buss til Elsrud. Begnamoen Hønefoss (Lokalrute 226) 15/8-1/1 11 DX67 S DX7 S DX7 Begnamoen snuplass Begnamoen nedre Follum Barnehage Arne B. Bangsveien Follum fabrikker Hofsfossvn Veien sk Meieriet Hønefoss Sentrum Stopp Hønefoss Sentrum Stopp Oslo Bussterminal a. Bare for avstigning. Knestang Viul Hønefoss Viul / Knestang (Lokalrute 225) 15/8 11-1/1 12 S DX7 S DX7 S DX67 Viul Viul bru Svinghejm Hvalsletta Jonsesvingen Hvalsmoen Øyatangen Hvalsmokrysset Ullerål Uno-X Knestang Vang skole Haug senter Lisletta Hønensvingen rv Nordre Torg Hønefoss Sentrum Stopp

12 22 23 Hønefoss Elsrud (Lokalrute 233) 15/ /1 12 S S DX67 S Hønefoss Sentrum Stopp Meieriet Hofsfossvn Follum fabrikker Follum Barnehage Follum skole Begnamoen snuplass... a Tutanrud Skollerud bru Skollerud kryss Hallingby skole Skollerud Grendehus Vestre Bergsund Killingstrømmen Ringmoen skole Tossevika a a Viker a a Elsrud a a Tossevika a a Viker a a Elsrud a a Hønefoss Almemoen/Rabba/Hov Service Senter Bybuss 3 (Lokalrute 229) 15/8 11-1/1 12 DX67 S DX7 DX7 DX7 DX7 DX7 S DX7 DX67 Oslo Bussterminal Hønefoss Sentrum Stopp Hønefoss Sentrum Stopp Riddergården Domus Hov u.sk Almemoen Almemoen Hov service senter Hønen Gård Storløkka Hengsle Fossekallvn Rabba senter Hengsle Mindes vei Storløkka Hov u.sk Hov service senter Hønen Gård Domus Nordre Torg Hønefoss Sentrum Stopp Elsrud Hønefoss (Lokalrute 233) * 15/8 11-1/1 12 S S DX67 S S Elsrud Viker Tossevika Killingstrømmen Ringmoen skole Vestre Bergsund Skollerud Grendehus Skollerud kryss Hallingby skole... a a Tutanrud Tutanrud Follum skole a.. Begnamoen snuplass Follum Barnehage a Follum fabrikker a Hofsfossvn a.. Veien sk Meieriet a Hønefoss Sentrum Stopp * Bare ved skolefri. a. Bare for avstigning.

13 Sykehuset Hønefoss Haldenveien Bybuss 1 (Lokalrute 228) 15/8 11-1/1 12 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX7 DX67 DX7 DX67 DX7 DX67 DX7 DX67 DX7 DX67 DX7 DX67 Ringerike Sykehus Dalsbråten Storgt Hønefoss Sentrum Stopp Riddergården Lundveien Fossekallvn Krokenveien Haldenveien Morgenbøen Sykehuset Hønefoss Haldenveien Bybuss 1 (Lokalrute 228) 15/8 11-1/1 12 DX7 DX67 DX7 DX67 DX7 DX67 DX7 DX67 DX7 DX67 DX7 DX67 DX7 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 Ringerike Sykehus Dalsbråten Storgt Hønefoss Sentrum Stopp Riddergården Lundveien Fossekallvn Krokenveien Haldenveien Morgenbøen Haldenveien Hønefoss Sykehuset Bybuss 1 (Lokalrute 228) 15/8 11-1/1 12 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX7 DX67 DX7 DX67 DX7 DX67 DX7 DX67 DX7 DX67 DX7 DX67 DX7 DX67 Krokenveien Morgenbøen Haldenveien Fossekallvn Lundveien Nordre Torg Hønefoss Sentrum Stopp b 06.00b 06.15b 06.30b 06.45b Eikli sk Dalsbråten Ringerike Sykehus c 06.05c 06.20c 06.40c 06.50c b. Avg. fra P1. Oslobussen. c. Stopper ved Hvervenkrysset 5 min. gange til Ringerike Sykehus. Haldenveien Hønefoss Sykehuset Bybuss 1 (Lokalrute 228) 15/8 11-1/1 12 DX7 DX67 DX7 DX67 DX7 DX67 DX7 DX67 DX7 DX67 DX7 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 Krokenveien Morgenbøen Haldenveien Fossekallvn Lundveien Nordre Torg Hønefoss Sentrum Stopp Eikli sk Dalsbråten Ringerike Sykehus

14 26 27 Hedalen Nes i Ådal (-Fagernes/Oslo) (Lokalrute 231) * 15/8 11-1/1 12 S DX67 4S 4 S DX67 Oslo Busterminal Hønefoss Sentrum Stopp Nes i Ådal Fagernes skysstasjon Nes i Ådal Nes i Ådal Nes Texaco Nes i Ådal v/hedalen v.kr H Holden Fossholm Uhla Lindlien Vidalsveien Fesja bru Fylkesgrensa S. Vassfarveg Hedalen sk Hedalen krk Bagn Begnadalen Åsli b * Bare ved skolefri. b. Ikke dag 4. Hønefoss - Sandaker - Ask (Lokalrute 251) * 15/8 11-1/1 12 S S S Hønefoss Sentrum Stopp Sandaker bru Sørgefoss Ask b Sørgefoss Sandaker bru Hønefoss Sentrum Stopp * Bare dag 1, 2, 4, og 5. b. Korr. med buss til Tyristrand Hedalen Nes i Ådal (-Fagernes/Oslo) (Lokalrute 231) * * 15/8 11-1/1 12 S DX67 4S 4 DX67 S Åsli Hedalen sk Begnadalen Bagn S. Vassfarveg Fylkesgrensa Fesja bru Lindlien Vidalsveien Uhla Fossholm Hedalen v.kr Nes Texaco Nes i Ådal Nes i Ådal Fagernes skysstasjon Nes i Ådal Hønefoss Sentrum Stopp a a 16.54a Oslo Bussterminal * Bare ved skolefri. b. Ikke dag 4.

15 28 29 (Hønefoss ) Sokna Strømsoddbygda (Lokalrute 252) * ** *** **** 15/8 11-1/1 12 S 5 S 5 S S S Hønefoss Sokna Sokna Sokna sk Langebru Aure bru Haugen a a Åmot Aure bru Understryk Permobakken Sokna sk Sokna Sokna Noresund Hønefoss * Bare dag 5 og ved skolefri. ** Bare dag 5. *** Bare dag 3. **** Ikke dag 3. a. Bare for avstigning. Sokna - Brekkebygda (Lokalrute 253) * ** 15/8 11-1/1 12 S S S S Sokna Sokna sk Lofthus Steinbekken Steinbekken Sokna Lofthus Sokna sk * Bare dag 3. ** Ikke dag 3.

16 30 31 Hønefoss Hensmoen/Hen Hallingby Nes i Ådal (Lokalrute 232) 15/8 11-1/1 12 DX67 S DX67 DX67 DX7 S DX67 S S 6 S DX67 DX67 DX67 Hønefoss Sentrum Stopp Riddergården Gullagt Ullerål f g Fossekallbakken Nymoen Vågård Hensmoen industrifelt e xa Nymoen Hen grendehus Skårflågan kr Hallingbytoppen Hallingby Syd Hallingby skole Hallingby Nord Samsjøveien Ringen Ringmoen Finsand Buttingsrud Blakstvedt Sperillen camping Bjoneroa v.kr Nes Texaco a. Bare for avstigning. c. Bare ved skolefri. e. Går til Multipro Kilemoen f. Kjører via Ullerål skole torsdager. g. Kjører via Ullerål skole dag 135. Hønefoss Hensmoen/Hen Hallingby Nes i Ådal (Lokalrute 232) S DX67 S DX67 DX7 S S DX67 S DX67 DX67 Nes i Ådal v/hedalen v.kr c... Nes Texaco c... Bjoneroa v.kr c... Sperillen camping c... Blakstvedt c... Buttingsrud c... Finsand c... Ringmoen skole Ringmoen Ringen Samsjøveien Hallingby Nord Hallingby skole Hallingby Syd Hallingbytoppen Skårflågan kr b Hensmoen industrifelt Hen grendehus a Nymoen a Vågård Risesletta Ullerål d Gullagt Nordre Torg Hønefoss Sentrum Stopp a. Bare for avstigning. b. Ikke ved skolefri. c. Bare ved skolefri. d. Kjører via Ullerål skole.

17 32 33 Hønefoss Sokna Noresund Norefjell (Lokalrute 241) * * ** 15/8 11-1/1 12 DX67 67 DX67 DX67 DX67 67 S S DX7 DX67 DX67 Oslo Bussterminal Hønefoss Sentrum Stopp Hønefoss Sentrum Stopp p Veien p Sandaker bru Norderhovhjemmet p Heggen skole Øst-Veme... a Veme Fonkalsrud Gardhammartoppen Gardhammar Bårnås bru Flaskerud Pukerudhagen Sokna sk Sokna b Permobakken Solli b Hamremoen b Noresund b c Norefjell skistua a Quality Resort Norefjell Noresund Gol skysstasjon Geilo jb.st Norefjell Noresund Sokna Hønefoss (Lokalrute 241) * * ** DX67 S S DX67 DX67 6 DX67 67 S DX67 S 67 DX67 Gol skysstasjon Quality Resort Norefjell Norefjell skistua Noresund Krøderen Hamremoen Solli b Sokna Permobakken Sokna Sokna sk Pukerudhagen Bårnås bru Gardhammar Gardhammartoppen Fonkalsrud Veme Heggen Øst-Veme Norderhovhjemmet Sandaker bru Veien Hønefoss Sentrum Stopp Hønefoss Sentrum Stopp Ringerike Sykehus a Oslo Bussterminal * Bare 10/ /4 12. ** Bestillingstaxi. team Taxi tlf Bestilles før kl a. Bare for avstigning. b. Ikke ved skolefri. c. Korr. med buss til Hallingdal. p. Bare for påstigning. * Bare 10/ /4 12. ** Bestillingstaxi. team Taxi tlf Bestilles før kl a. Bare for avstigning. b. Ikke ved skolefri. c. Korr. med buss til Hallingdal. p. Bare for påstigning.

18 Hønefoss Øst Veme (Lokalrute 242) * * ** 15/8 11-1/1 12 DX67 DX67 DX67 S S Hønefoss Sentrum Stopp Veien Anettesvei Heggen skole Øst-Veme a * Benytt buss til Sokna. ** Benytt buss til Noresund. a. Bare for avstigning Øst Veme Hønefoss (Lokalrute 242) 15/8 11-1/1 12 S DX67 S Øst-Veme Heggen skole Anettesvei Veien Hønefoss Sentrum Stopp Hønefoss Veienmoen Hønefoss (Lokalrute 243) 15/8 11-1/1 12 S S DX67 6 DX67 DX67 DX7 Hønefoss Sentrum Stopp Meieriet Veien sk Veien Ve-krysset Norderhovhjemmet Veienmarka u.sk Sagatun Veienmoen Veien sk Hønefoss Sentrum Stopp

19 Mye på Du er ikke avhengig av åpningstider for å gå i banken MobilBank - sjekk saldo - Sette opp og slå av SMSvarslinger - Overføre mellom egne kontoer - Betale regninger - Se forfallsregister - Lade kontantkort SMS-spørring - Få tilsendt saldo - Overføre mellom egne kontoer SMS-varsling - Ved innbetaling på konto av typen lønn, pensjon eller barnetrygd - Innbetalinger høyere enn et egetvalgt beløp - Når betaling fra forfallsregister er stoppet - Når saldo på konto er kommet under et selvvalgt beløp - Saldo på konto på et fast klokkeslett på valgt ukedag iphone-apps - Sjekke saldo - MobilBank - Melde skade

Rutebok for Ringerike og Hole

Rutebok for Ringerike og Hole Rutebok for Ringerike og Hole Linje 210, 211, 212, 219, 220, 222, 223, 225, 226, 227, 228, 229, 231, 232, 233, 241, 242, 243, 251, 252 og 253 Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 02.01.12

Detaljer

Samlehefte. Samlehefte Lokalt Ringerike

Samlehefte. Samlehefte Lokalt Ringerike Samlehefte Lokalt Ringerike Rutetabell: Gyldig fra 16.08.10 til 02.01.11 www.nettbuss.no Samlehefte 211 Hønefoss-Hole-Vik-Utstranda 212 Hønefoss-Åsa-Sundvollen 219 Hønefoss-Haug-Jevnaker-Hønefoss Ringbuss

Detaljer

Rutebok for Ringerike og Hole

Rutebok for Ringerike og Hole Rutebok for Ringerike og Hole Linje 210, 211, 212, 219, 220, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 241, 242, 243, 251, 252, 253 og 254 Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig

Detaljer

Rutebok for Ringerike og Hole

Rutebok for Ringerike og Hole Rutebok for Ringerike og Hole Linje 210, 211, 212, 219, 220, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 241, 242, 243, 251, 252 og 253 Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig

Detaljer

Ringerike. Gyldig i perioden 17.08.15 t.o.m. 22.06.16 101, 200-233, 241-243, 252-254

Ringerike. Gyldig i perioden 17.08.15 t.o.m. 22.06.16 101, 200-233, 241-243, 252-254 Ringerike Gyldig i perioden 17.08.15 t.o.m. 22.06.16 101, 200-233, 241-243, 252-254 1 Last ned vår nye app og gå rett på bussen. For iphone og Android Alle buss- og togtider Reiseplanlegger Skann QR-koden

Detaljer

Linje 4. Vi kjører for deg! Hønefoss Sundvollen Sollihøgda Sandvika Oslo. nettbuss.no Rutetabell gyldig 15.08.11 01.01.12

Linje 4. Vi kjører for deg! Hønefoss Sundvollen Sollihøgda Sandvika Oslo. nettbuss.no Rutetabell gyldig 15.08.11 01.01.12 Linje 4 Hønefoss Sundvollen Sollihøgda Sandvika Oslo Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig 15.08.11 01.01.12 Innhold Rabatter... 2 Linje 4 Hønefoss-Sundvollen-Sollihøgda-Oslo... 4 7 Linje 4

Detaljer

Linje 4. Vi kjører for deg! Hønefoss Sundvollen Sollihøgda Sandvika Oslo. nettbuss.no Rutetabell gyldig 03.01.11 14.08.11

Linje 4. Vi kjører for deg! Hønefoss Sundvollen Sollihøgda Sandvika Oslo. nettbuss.no Rutetabell gyldig 03.01.11 14.08.11 Linje 4 Hønefoss Sundvollen Sollihøgda Sandvika Oslo Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig 03.01.11 14.08.11 Innhold Rabatter... 2 Linje 4 Hønefoss-Sundvollen-Sollihøgda-Oslo... 4 7 Linje 4

Detaljer

Drammen - Hokksund - Ormåsen. Drammen - Hokksund - Åmot - Åmot - Sigdal - Eggedal - Haglebu. Oslo - Drammen - Lerberg - Åmot -

Drammen - Hokksund - Ormåsen. Drammen - Hokksund - Åmot - Åmot - Sigdal - Eggedal - Haglebu. Oslo - Drammen - Lerberg - Åmot - Linje 101, 102, 105 og TE 10 Rutetabell gyldig fra 08.11.2010 www.nettbuss.no Alle avganger Åmot - Vikersund TIMEkspressen linje 10 Oslo - Drammen - Lerberg - Åmot - Geithus - Vikersund - Hønefoss Linje

Detaljer

Linje 71, 72, 73, 75. Vi kjører for deg!

Linje 71, 72, 73, 75. Vi kjører for deg! Linje 71, 72, 73, 75 71 Drammen Nøste Lierbyen Tranby Lierskogen Asker 72 Drammen Nøste Lierbyen Tranby Lierskogen 73 Drammen Reistad Lierskogen 75 Ekspressavgang: Drammen Tranby Asker Vi kjører for deg!

Detaljer

62 Lierbyen-Sørsdal-Sylling

62 Lierbyen-Sørsdal-Sylling Linje 62, 63, 64 og 65 Rutetabell: Gyldig fra 23.08.10 www.nettbuss.no 62 Lierbyen-Sørsdal-Sylling 63 Drammen-Amtmannsvingen- Lierbyen-Sjåstad-Sylling 64 Kanada ring 65 Sylling-Øverskogen Velkommen ombord

Detaljer

Linje 4. Hønefoss Sundvollen Sollihøgda Sandvika Oslo. Vi kjører for deg!

Linje 4. Hønefoss Sundvollen Sollihøgda Sandvika Oslo. Vi kjører for deg! Linje 4 Hønefoss Sundvollen Sollihøgda Sandvika Oslo Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 03.01.2013 til 18.08.2013 Nettbuss Drammen avd. Ringerike Postboks 2290 3003 Drammen t: 32 13 44

Detaljer

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 Vi kjører for deg! nettbuss.no vkt.no Internett-versjon Rutetabell gyldig fra 17.08.2015 04.10.2015 Prisregler

Detaljer

Linje 7. Vi kjører for deg! Åsgårdstrand Horten Kopstad Holmestrandtoppen (Drammen) Oslo. med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen ƒ

Linje 7. Vi kjører for deg! Åsgårdstrand Horten Kopstad Holmestrandtoppen (Drammen) Oslo. med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Linje 7 Åsgårdstrand Horten Kopstad Holmestrandtoppen (Drammen) Oslo med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 02.01.2012 Innhold Takster og rabatter...

Detaljer

www.timekspressen.no Vikersund-Krokstadelva-Drammen-Oslo Linje 10 Rutetabell gyldig fra 08.11.10 En del av:

www.timekspressen.no Vikersund-Krokstadelva-Drammen-Oslo Linje 10 Rutetabell gyldig fra 08.11.10 En del av: Rutetabell gyldig fra 08.11.10 Vikersund-Krokstadelva-Drammen-Oslo Linje 10 Vikersund-Krokstadelva- Drammen-Oslo med forbindelse: Hønefoss-Vikersund Oslo-Oslo lufthavn Gardermoen ƒ med alle avganger linje

Detaljer

Linje 14. Vi kjører for deg! Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo. med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ

Linje 14. Vi kjører for deg! Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo. med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Linje 14 Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 02.01.12 Innhold Rabatter...

Detaljer

SOMMER 2016 RUTETIDER

SOMMER 2016 RUTETIDER 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no SOMMER 2016 RUTETIDER Gjelder fra 20. juni 2016 til og med 14. august 2016 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no

Detaljer

Busslinjer i Notoddenregionen

Busslinjer i Notoddenregionen Busslinjer i Notoddenregionen Rutetabell gyldig fra 16.08.2010 www.nettbuss.no Busslinjer i Notoddenregionen 103 Lunde - Ulefoss (- Skien) 301 Notodden - Sauland - Flatdal - Seljord 303 Nutheim - Åmotsdal

Detaljer

Linje 8. Vi kjører for deg! Tjøme Tønsberg Oslo. med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen

Linje 8. Vi kjører for deg! Tjøme Tønsberg Oslo. med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen Linje 8 Tjøme Tønsberg Oslo med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 07.01.2013 Innhold Rabatter... 3 Linje 8 Tjøme-Tønsberg-Oslo... 4 8 Linje

Detaljer

Rutetabell. Linje 21-22-24-25. Gyldig fom 15.08.2011

Rutetabell. Linje 21-22-24-25. Gyldig fom 15.08.2011 Linje 21-22-24-25 Rutetabell Gyldig fom 15.08.2011 21 Strøtvet Drammen sentrum Tolerud 22 Drammen sentrum Konnerud Svingen Andorsrud 24 Drammen sentrum Konnerud Tveten Eikerdelet 25 Drammen sentrum Gulskogen

Detaljer

KJØP AV KORT/BILLETTER Kort og billetter som selges med aldersrestriksjoner må kjøpes ved et billettutsalg ved førstegangs kjøp.

KJØP AV KORT/BILLETTER Kort og billetter som selges med aldersrestriksjoner må kjøpes ved et billettutsalg ved førstegangs kjøp. Prisreglement reglement i Buskerud Gyldig fra 1. januar 2014 ELEKTRONISKE REISEKORT Brakar tilbyr to typer reisekort: Brakar Reisekort og Brakar Ungdomskort. Ved førstegangs utstedelse av kort tilkommer

Detaljer

Linje 14. Vi kjører for deg! Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo. med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen

Linje 14. Vi kjører for deg! Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo. med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen Linje 14 Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 07.01.2013 Nødutgang venstre

Detaljer

Linje 14. Vi kjører for deg! Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo. med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ

Linje 14. Vi kjører for deg! Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo. med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 04.07.11 Innhold Rabatter... 3 Stavern-Larvik-Sandefjord-Kopstad-

Detaljer

Linje 14. Vi kjører for deg! Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo. med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ

Linje 14. Vi kjører for deg! Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo. med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Linje 14 Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 04.07.11 Innhold Rabatter...

Detaljer

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no. Fra 19. august 2013

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no. Fra 19. august 2013 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no RUTETIDER Fra 19. august 2013 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no og Nettbuss Express om buss til/fra Kragerø-Sørlandet

Detaljer

Linje 10. Vi kjører for deg! Vikersund Krokstadelva Drammen Oslo. nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 15.08.11

Linje 10. Vi kjører for deg! Vikersund Krokstadelva Drammen Oslo. nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 15.08.11 Linje 10 Vikersund Krokstadelva Drammen Oslo med forbindelse Hønefoss Vikersund Oslo Oslo lufthavn Gardermoen ƒ med alle avganger linje 1 og 10 mellom Drammen og Oslo Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell

Detaljer

Regionruter Hedmarken og nattbusser. Gjelder i perioden 18.08.2014-04.01.2015

Regionruter Hedmarken og nattbusser. Gjelder i perioden 18.08.2014-04.01.2015 R Regionruter Hedmarken og nattbusser Gjelder i perioden 18.08.2014-04.01.2015 Regionruter Hedmarken 170 Gjøvik Hamar Elverum Elverum Hamar Gjøvik Nattbuss 191 Nattbuss Hamar Brumunddal Moelv 192 Nattbuss

Detaljer

Lokalruter Elverum. Gyldig fra 4.4.11. hedmark-trafikk.no. Hedmark Trafikk. Hedmark Trafikk

Lokalruter Elverum. Gyldig fra 4.4.11. hedmark-trafikk.no. Hedmark Trafikk. Hedmark Trafikk Lokalruter Elverum Gyldig fra 4.4.11 hedmark-trafikk.no Hedmark Trafikk Hedmark Trafikk Innhold LOKALRUTER. VÅLER ELVERUM Våler Eid Bronka Elverum (Vestsiden)... 3 Elverum Rølsåsen Sørskogbygda... 4 Elverum

Detaljer

Linje 7. Vi kjører for deg! Åsgårdstrand Horten Kopstad Holmestrandtoppen (Drammen) Oslo. med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen ƒ

Linje 7. Vi kjører for deg! Åsgårdstrand Horten Kopstad Holmestrandtoppen (Drammen) Oslo. med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Linje 7 Åsgårdstrand Horten Kopstad Holmestrandtoppen (Drammen) Oslo med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 19.09.2011 Innhold Takster og rabatter...

Detaljer

Nærruter. Nærruter. Revidert utgave. Mo i Rana. Mo i Rana. Ruteopplysningen 177 Telefon: 177 Ruteopplysningen Internett: www.177nordland.

Nærruter. Nærruter. Revidert utgave. Mo i Rana. Mo i Rana. Ruteopplysningen 177 Telefon: 177 Ruteopplysningen Internett: www.177nordland. Nærruter Nærruter Mo i Rana Mo i Rana Gyldig Gyldig f.o.m. fra 15.11.2010 23.08.2010 t.o.m. - 25.04.2011 Revidert utgave Foto:Nordland fylkeskommune Foto:Nordland fylkeskommune Ruteopplysningen 177 Telefon:

Detaljer

Linje 8. Vi kjører for deg! Tjøme Tønsberg Oslo. nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 20.06.11. med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen ƒ

Linje 8. Vi kjører for deg! Tjøme Tønsberg Oslo. nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 20.06.11. med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Linje 8 Tjøme Tønsberg Oslo med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 20.06.11 Innhold Rabatter... 3 Linje 8 Tjøme-Tønsberg-Oslo... 4 8 Linje

Detaljer

Lokalruter Elverum. Gyldig fra 01.11.12. hedmark-trafikk.no. Hedmark Trafikk. Hedmark Trafikk

Lokalruter Elverum. Gyldig fra 01.11.12. hedmark-trafikk.no. Hedmark Trafikk. Hedmark Trafikk Lokalruter Elverum Gyldig fra 01.11.12 hedmark-trafikk.no Innhold LOKALRUTER. VÅLER ELVERUM Våler Eid Bronka Elverum (Vestsiden)... 3 Elverum Rølsåsen Sørskogbygda... 4 Elverum Indseth Valsåa Rena... 4

Detaljer

Hallingdal. Gyldig 18.08.11-19.06.12

Hallingdal. Gyldig 18.08.11-19.06.12 Hallingdal Gyldig 18.08.11-19.06.12 VINTERRUTER 2011/2012 Velkommen ombord! Takstregler pr. 01.04.11 fastsatt av Buskerud Kollektivtrafikk AS. Billettinformasjon Generelt om enkeltbillett: Billett løysast

Detaljer

Krødsherad, Sigdal, Modum, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen

Krødsherad, Sigdal, Modum, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen Krødsherad, Sigdal, Modum, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen Gyldig i perioden 17.08.15 t.o.m. 22.06.16 100-105, 109-119 1 Last ned vår nye app og gå rett på bussen. For iphone og Android Alle buss- og

Detaljer

Linje 03-04-05-06-15-16. Gyldig fom 26.03.2012

Linje 03-04-05-06-15-16. Gyldig fom 26.03.2012 Linje 03-04-05-06-15-16 Rutetabell Gyldig fom 26.03.2012 03 Kastanjesletta Liejordet Sentrum Fjell 04 Bera Bråtan - Sentrum Kniveåsen Sentrum Bråtan - Bera 05 Vinnes Sentrum Torsvei Sentrum Vinnes 06 Liejordet

Detaljer

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00. www.drangedal-bilruter.no. Fra 13. desember 2015

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00. www.drangedal-bilruter.no. Fra 13. desember 2015 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no RUTETIDER Fra 13. desember 2015 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no og Nettbuss Express om buss til/fra Kragerø-Sørlandet

Detaljer

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 Vi kjører for deg! nettbuss.no farte.no Rutetabell gyldig fra 04.01.2016 22.06.2016 Takstreglement Gjeldande

Detaljer

RYGGE 2014. Gyldig fra

RYGGE 2014. Gyldig fra RYGGE KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

Notodden Kongsberg Hokksund Mjøndalen Drammen Oslo

Notodden Kongsberg Hokksund Mjøndalen Drammen Oslo Notodden Kongsberg Hokksund Mjøndalen Drammen Oslo med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Notodden Bø Notodden Seljord Notodden Rjukan med alle avganger linje 1 og 10 mellom Drammen og Oslo Vi

Detaljer

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 320, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 320, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1 Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 320, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1 Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 15.08.2012 Prisregler

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Gyldig fra 22. JUNI FLEXX NATT UNIKT TILBUD FOR UNGDOM MELLOM 16 OG 24 ÅR!

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Gyldig fra 22. JUNI FLEXX NATT UNIKT TILBUD FOR UNGDOM MELLOM 16 OG 24 ÅR! FREDRIKSTAD KOMMUNE 2015 Gyldig fra 22. JUNI FLEXX NATT UNIKT TILBUD FOR UNGDOM MELLOM 16 OG 24 ÅR! OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold,

Detaljer

Bybussen i Ålesund. Rutetabell: Gyldig 23.08.10-19.06.11 www.nettbuss.no. Bybussen i Ålesund

Bybussen i Ålesund. Rutetabell: Gyldig 23.08.10-19.06.11 www.nettbuss.no. Bybussen i Ålesund Bybussen i Ålesund Rutetabell: Gyldig 23.08.10-19.06.11 www.nettbuss.no Bybussen i Ålesund Sideoversikt Linjekart... 2 Rabattkort på bussen... 4 Serviceruta... 5 Oversiktstabeller: Skarbøvika-Moa...6-9

Detaljer

Sats og layout: Norsk Reiseinformasjon as, juli 2011, opplag 7.000. - 2 -

Sats og layout: Norsk Reiseinformasjon as, juli 2011, opplag 7.000. - 2 - Linje 62-63-65 Rutetabell Gyldig fom 15.08.2011 62 Lierbyen Sørsdal Sylling 63 Drammen Amtmannsvingen Lierbyen Sjåstad Sylling 65 Sylling Øverskogen www.bk.no - 2 - Sats og layout: Norsk Reiseinformasjon

Detaljer

Linje 03-04-05-06-15-16. Gyldig fom 15.08.2011

Linje 03-04-05-06-15-16. Gyldig fom 15.08.2011 Linje 03-04-05-06-15-16 Rutetabell Gyldig fom 15.08.2011 03 Kastanjesletta Liejordet Sentrum Fjell 04 Bera Bråtan - Sentrum Kniveåsen Sentrum Bråtan - Bera 05 Vinnes Sentrum Torsvei Sentrum Vinnes 06 Liejordet

Detaljer

MARKER 2016. Gyldig fra VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS

MARKER 2016. Gyldig fra VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS MARKER KOMMUNE 2016 2016 Gyldig fra JANUAR VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en

Detaljer

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1 Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1 Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 13.10.2014 HUSK AT DU

Detaljer

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no. Fra 23. februar 2015

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no. Fra 23. februar 2015 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no RUTETIDER Fra 23. februar 2015 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no og Nettbuss Express om buss til/fra Kragerø-Sørlandet

Detaljer

Lokalruter Elverum. Gyldig fra 17.10.11. hedmark-trafikk.no. Hedmark Trafikk. Hedmark Trafikk

Lokalruter Elverum. Gyldig fra 17.10.11. hedmark-trafikk.no. Hedmark Trafikk. Hedmark Trafikk Lokalruter Elverum Gyldig fra 17.10.11 hedmark-trafikk.no Hedmark Trafikk Hedmark Trafikk Innhold LOKALRUTER. VÅLER ELVERUM Våler Eid Bronka Elverum (Vestsiden)... 3 Elverum Rølsåsen Sørskogbygda... 4

Detaljer

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00. www.drangedal-bilruter.no. Fra 17. august 2015

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00. www.drangedal-bilruter.no. Fra 17. august 2015 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no RUTETIDER Fra 17. august 2015 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no og Nettbuss Express om buss til/fra Kragerø-Sørlandet

Detaljer

Sommerruter Bybuss, regionruter, lokalruter og nattbuss

Sommerruter Bybuss, regionruter, lokalruter og nattbuss B R L Sommerruter Bybuss, regionruter, lokalruter og nattbuss Gjelder i perioden 01.07.2012 19.08.2012 NSB_Sommerruter_komplett.indd 1 08.06.12 14.23 Bybuss Regionruter 0 0 2 2 B1 Hamar vest Sanderud 170

Detaljer

Regionrute og nattbuss. NSB_Regionruter_komplett_farger.indd 1 08.07.12 23.08

Regionrute og nattbuss. NSB_Regionruter_komplett_farger.indd 1 08.07.12 23.08 R Regionrute og nattbuss Gjelder i perioden 20.08.2012 31.12.2012 NSB_Regionruter_komplett_farger.indd 1 08.07.12 23.08 Regionrute Nattbuss 170 Gjøvik Hamar Elverum Elverum Hamar Gjøvik 191 192 Hamar Brumunddal

Detaljer

TRØGSTAD 2014. Gyldig fra

TRØGSTAD 2014. Gyldig fra TRØGSTAD KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1 Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1 Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 18.08.2014 HUSK AT DU

Detaljer

Rutetabell. Linje 81-86. Gyldig fom 15.08.2011

Rutetabell. Linje 81-86. Gyldig fom 15.08.2011 Linje 81-86 Rutetabell Gyldig fom 15.08.2011 81 Drammen Spikkestad Midtbygda Sætre 82 Katrineåsen Røyken stasjon 83 Hyggen Røyken stasjon Slemmestad 84 Røyken rådhus Slemmestad Sætre 85 Drammen Hyggen

Detaljer

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1 Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1 Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 19.08.2013 HUSK AT DU

Detaljer

FLEXX NATT Nyhet for ungdom!

FLEXX NATT Nyhet for ungdom! FREDRIKSTAD KOMMUNE 2014 Gyldig fra 18. AUGUST FLEXX NATT Nyhet for ungdom! OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig

Detaljer

RAKKESTAD 2014. Gyldig fra

RAKKESTAD 2014. Gyldig fra RAKKESTAD KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

SARPSBORG KOMMUNE. Gyldig fra 17. AUGUST NYHET UTVIDET TILBUD OG REDUSERT BESTILLINGSFRIST FOR FLEXX BY!

SARPSBORG KOMMUNE. Gyldig fra 17. AUGUST NYHET UTVIDET TILBUD OG REDUSERT BESTILLINGSFRIST FOR FLEXX BY! SARPSBORG KOMMUNE 2015 Gyldig fra 17. AUGUST NYHET UTVIDET TILBUD OG REDUSERT BESTILLINGSFRIST FOR FLEXX BY! OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet

Detaljer

Julen 2016/2017. Bussruter for jul- og nyttårshelgen 2016/2017

Julen 2016/2017. Bussruter for jul- og nyttårshelgen 2016/2017 Julen 2016/2017 Bussruter for jul- og nyttårshelgen 2016/2017 Brakar informasjon Brakar tar deg trygt hjem fra julebordet. Nattbuss 22N til Konnerud og 51N til Mjøndalen* Nå kan du kjøpe billett til nattbussen

Detaljer

MOSS OG RYGGE KOMMUNE

MOSS OG RYGGE KOMMUNE MOSS OG RYGGE KOMMUNE GYLDIG FRA APRIL 2017 OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes

Detaljer

Trysil, Åmot og Engerdal. Gjelder i perioden 18.08.2014-30.06.2015

Trysil, Åmot og Engerdal. Gjelder i perioden 18.08.2014-30.06.2015 L Trysil, Åmot og Engerdal Gjelder i perioden 18.08.2014-30.06.2015 Trysil 750 751 754 755 757 758 759 Trysil Jordet Osen Rena Rena Osen Jordet Trysil Femund Trysil Trysil Femund Skolerute Nordre Osen

Detaljer

HVALERFERGA. Rutetider og priser

HVALERFERGA. Rutetider og priser HVALERFERGA Rutetider og priser Gyldig fra 1. januar 2018 Velkommen til Hvalerferga Hvalerferga har utgangspunkt i Skjærhalden, og tar deg til de østre øyene i Hvaler kommune. Tilbudet betjenes av en passasjerbåt

Detaljer

HOBØL 2014. Gyldig fra

HOBØL 2014. Gyldig fra HOBØL KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

Lokalruter Stjørdal: Værnes - Stjørdal - Meråker - Storlien

Lokalruter Stjørdal: Værnes - Stjørdal - Meråker - Storlien Værnes - Stjørdal - Meråker - Storlien Lokalruter Stjørdal: Stjørdal stasjon - Terrassehusene - Husbymarka Stjørdal stasjon - Tr.heim lufthavn - Geving Stjørdal stasjon - Prestmoen - Hegra Bestillingstransport

Detaljer

Buss i Vestfold. 42 Hof-Gullhaug-Holmestrand. 42 Holmestrand Gullhaug Hof. Ruteopplysning tlf. 177 MANDAG FREDAG. Gjelder fra 23/2-2015

Buss i Vestfold. 42 Hof-Gullhaug-Holmestrand. 42 Holmestrand Gullhaug Hof. Ruteopplysning tlf. 177 MANDAG FREDAG. Gjelder fra 23/2-2015 Ruteopplysning tlf. 177 www.vkt.no vkt.no/reisegaranti Gjelder fra 23/2-2015 Buss i Vestfold 42 43 44 45 47 48 Holmestrand-Gullhaug-Hof Hof-Eidsfoss (kun skoledager) Hof-Mossåsen (kun skoledager) Holmestr.-Kleiverud-Gullhaug

Detaljer

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no. Fra 14. august 2014

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no. Fra 14. august 2014 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no RUTETIDER Fra 14. august 2014 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no og Nettbuss Express om buss til/fra Kragerø-Sørlandet

Detaljer

Linje 51-52-53-54/55. Gyldig fom 01.01.2012

Linje 51-52-53-54/55. Gyldig fom 01.01.2012 Linje 51-52-53-54/55 Gyldig fom 01.01.2012 Velkommen om bord i bussen! Buskerud.Kollektivtrafi.kk.AS.er.ansvarlig.for.å.drifte.og.utvikle. kollektivtilbudet.i.buskerud.. Buskerud Kollektivtrafikk AS Postboks

Detaljer

134 134 = Kjøres = Kjøres kun kun mandag, onsdag, torsdag. 400 400 Rinnan s12:20 s14:12 - - - - - - 400 400 Hovland 06:35...

134 134 = Kjøres = Kjøres kun kun mandag, onsdag, torsdag. 400 400 Rinnan s12:20 s14:12 - - - - - - 400 400 Hovland 06:35... Slik leser du rutetabellene 85 Egersund - - Hestnes 85 Hestnes - - Egersund Sone Sone Mandag - - Fredag Sone Sone Mandag - - Fredag 134 134 134 134 400 400 Hovland........................ 15:08 - - - -

Detaljer

Buss i Vestfold. 207 Larvik - Kjose. 207 Larvik - Kjose (Sommer) 208 Hagalia - Larvik - Nevlunghavn. Ruteopplysning tlf. 177 TIRSDAG OG FREDAG

Buss i Vestfold. 207 Larvik - Kjose. 207 Larvik - Kjose (Sommer) 208 Hagalia - Larvik - Nevlunghavn. Ruteopplysning tlf. 177 TIRSDAG OG FREDAG Ruteopplysning tlf. 177 www.vkt.no vkt.no/reisegaranti Gjelder fra 5/10-2015 Buss i Vestfold 207 208 210 214 215 Larvik - Kjose Hagalia - Larvik - Nevlunghavn Rekkevik - Larvik - Nordbyen Larvik - Kvelde

Detaljer

Linje 169. Rutetabell. Gyldig fom 26.03.2012. 169 Drammen Lierbyen Tranby Oslo. www.bk.no

Linje 169. Rutetabell. Gyldig fom 26.03.2012. 169 Drammen Lierbyen Tranby Oslo. www.bk.no Linje 169 Rutetabell Gyldig fom 26.03.2012 169 Drammen Lierbyen Tranby Oslo www.bk.no Foto: Svein Arne Vik Den enkle reisemåten fra Oslo til Grenland Grenlandsekspressen kjører inntil 11 daglige avganger

Detaljer

Linje 102, 109-119, 301, 310 og 320

Linje 102, 109-119, 301, 310 og 320 Linje 102, 109-119, 301, 310 og 320 Rutetabell Gyldig fom 17.08.2011 Lokalruter i Hallingdal, Krødsherad, Modum og Øvre Eiker www.bk.no Prøv Haukeliekspressen neste gang du skal til fjells eller videre

Detaljer

MARKER KOMMUNE GYLDIG FRA 20. JUNI 2016

MARKER KOMMUNE GYLDIG FRA 20. JUNI 2016 MARKER KOMMUNE GYLDIG FRA 20. JUNI 2016 OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

SOMMER 2015 RUTETIDER

SOMMER 2015 RUTETIDER 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no SOMMER 2015 RUTETIDER Gjelder fra 22. juni 2015 til og med 16. august 2015 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no

Detaljer

BUSSKORT FOR UNGDOM I HALLINGDAL (UNGDOMSKORT)

BUSSKORT FOR UNGDOM I HALLINGDAL (UNGDOMSKORT) SAK 29/10 BUSSKORT FOR UNGDOM I HALLINGDAL (UNGDOMSKORT) Saksopplysning Hallingdal ungdomsråd (HUR) har i fleire møte drøfta eit felles busskort som gjeld for alle busselskapa sine ruter. HUR har og teke

Detaljer

Sommerruter Rutetabell: Gyldig 21.06.10-22.08.10 www.nettbuss.no Bybussen i Ålesund

Sommerruter Rutetabell: Gyldig 21.06.10-22.08.10 www.nettbuss.no Bybussen i Ålesund Sommerruter Rutetabell: Gyldig 21.06.10-22.08.10 www.nettbuss.no Bybussen i Ålesund Nyhet: 3 avganger tur/retur Ålesund sentrum til Fjellstua man-fre. 2 Sideoversikt Linjekart... 2 Rabattkort på bussen...

Detaljer

Buss i Vestfold. 207 Larvik - Kjose. 207 Larvik - Kjose (Sommer) 208 Hagalia - Larvik - Veldre. Ruteopplysning tlf. 177 TIRSDAG OG FREDAG

Buss i Vestfold. 207 Larvik - Kjose. 207 Larvik - Kjose (Sommer) 208 Hagalia - Larvik - Veldre. Ruteopplysning tlf. 177 TIRSDAG OG FREDAG Ruteopplysning tlf. 177 www.vkt.no vkt.no/reisegaranti Gjelder fra 17/8-2015 Buss i Vestfold 207 208 210 214 215 Larvik - Kjose Hagalia - Larvik - Veldre Rekkevik - Larvik - Nordbyen Larvik - Kvelde -

Detaljer

Fastlandsbussen 650 Ellingsøya-Ålesund

Fastlandsbussen 650 Ellingsøya-Ålesund Fastlandsbussen Rutetabell: Gyldig 23.08.10-19.06.11 www.nettbuss.no Fastlandsbussen 650 Ellingsøya-Ålesund 662 Vigra-Valderøya-Ålesund-Moa 664 Godøya-Giske-Valderøya-Ålesund-Moa Forbehold om endringer

Detaljer

Kort og billetter. Gyldig fra 1. januar 2014

Kort og billetter. Gyldig fra 1. januar 2014 Kort og billetter Gyldig fra 1. januar 2014 BRAKAR Postboks 3 Bragernes, 3001 Bragernes Tlf.: 177 eller 815 00 184 E-post: firmapost@brakar.no facebook.com/brakar.no Reisekort Vi har to typer kort: Brakar

Detaljer

SOMMER 2017 RUTETIDER

SOMMER 2017 RUTETIDER 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no SOMMER 2017 RUTETIDER Gjelder fra 19. juni 2017 til og med 20. august 2017 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no

Detaljer

SARPSBORG 2016. Gyldig fra. NYHET! Nytt Flexx-tilbud til Grålum og Kalnes!

SARPSBORG 2016. Gyldig fra. NYHET! Nytt Flexx-tilbud til Grålum og Kalnes! SARPSBORG KOMMUNE 2016 Gyldig fra JANUAR NYHET! Nytt Flexx-tilbud til Grålum og Kalnes! OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke

Detaljer

Linje 101-102-105. Gyldig fom 26.03.2012

Linje 101-102-105. Gyldig fom 26.03.2012 Linje 101-102-105 Rutetabell Gyldig fom 26.03.2012 Ny forside kommer fra BK 101 Drammen Hokksund Åmot Geithus Vikersund Hønefoss 102 Drammen Hokksund Ormåsen 105 Åmot Sigdal Eggedal Haglebu www.bk.no Foto:

Detaljer

Linje 71-72-73-75. Gyldig fom 26.03.2012

Linje 71-72-73-75. Gyldig fom 26.03.2012 Linje 71-72-73-75 Rutetabell Gyldig fom 26.03.2012 71 Drammen Nøste Lierbyen Tranby Lierskogen Asker 72 Drammen Nøste Lierbyen Tranby Lierskogen 73 Drammen Reistad Lierskogen 75 Drammen Tranby www.bk.no

Detaljer

Frogn, Ås, Ski. Gyldig fra 20.08.07. Ruteopplysninger C 177 eller 815 00 176 Internett: www.trafikanten.no og http://wap.trafikanten.

Frogn, Ås, Ski. Gyldig fra 20.08.07. Ruteopplysninger C 177 eller 815 00 176 Internett: www.trafikanten.no og http://wap.trafikanten. Gyldig fra 20.08.07 Frogn, Ås, Ski 562 906 913 914 915 951 963 Garder - Kroer - Oslo Dyrløkke - Ås - Ski - Bøleråsen Kroer - Ås Drøbak - Ås - Ski Dyster/Eldor - Ås Nesodden - Ås - Ski Bjastad - Kråkstad

Detaljer

GLOMMA RINGEN GYLDIG FRA 4.JANUAR 2016. Sarpsborg Fredrikstad

GLOMMA RINGEN GYLDIG FRA 4.JANUAR 2016. Sarpsborg Fredrikstad GLOMMA RINGEN GYLDIG FRA 4.JANUAR 2016 Sarpsborg Fredrikstad Vi endrer Glommaringen 4. januar 2016 Glommaringen har blitt en svært populær ringrute mellom Fredrikstad og Sarpsborg med nærmere 1,5 millioner

Detaljer

HALDEN & AREMARK KOMMUNE

HALDEN & AREMARK KOMMUNE HALDEN & AREMARK KOMMUNE GYLDIG FRA 26. JUNI 2017 OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig

Detaljer

RutetiderBåt. Gyldig fra 18.05. til 30.06.2009. Oslo - Nesoddens vestside - Drøbak - Son

RutetiderBåt. Gyldig fra 18.05. til 30.06.2009. Oslo - Nesoddens vestside - Drøbak - Son RutetiderBåt Gyldig fra 18.05. til 30.06.2009 Oslo - Nesoddens vestside - Drøbak - Son 602 Hva slags billett passer best? Enkeltbillett Enkeltbillett passer best hvis du skal reise bare én gang. Den selges

Detaljer

207 Larvik - Kjose (Sommer)

207 Larvik - Kjose (Sommer) Ruteopplysning tlf. 177 www.vkt.no vkt.no/reisegaranti Gjelder fra 11/12-2016 Buss i Vestfold 207 208 210 214 215 Larvik - Kjose Hagalia - Larvik - Nevlunghavn Rekkevik - Larvik - Nordbyen Larvik - Kvelde

Detaljer

Tlf facebook.com/flexxostfold

Tlf facebook.com/flexxostfold 042016 232016 - THEPITCH Tlf. 03177 www.flexx.no facebook.com/flexxostfold Vi ønsker alle våre kunder en riktig god og varm sommer! TRØGSTAD KOMMUNE GYLDIG FRA 20. JUNI 2016 OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk

Detaljer

RutetiderBåt. Gyldig 19.05-31.08.2008. Oslo - Nesodden Vestside - Drøbak - Son

RutetiderBåt. Gyldig 19.05-31.08.2008. Oslo - Nesodden Vestside - Drøbak - Son RutetiderBåt Gyldig 19.05-31.08.2008 Oslo - Nesodden Vestside - Drøbak - Son 602 Hvilken type billett passer for meg i Akershus eller mellom Akershus og Oslo? Enkeltbillett Enkeltbillett selges av betjening

Detaljer

Linje 101-102-105. Gyldig fom 18.08.2011

Linje 101-102-105. Gyldig fom 18.08.2011 Linje 101-102-105 Rutetabell Gyldig fom 18.08.2011 Ny forside kommer fra BK 101 Drammen Hokksund Åmot Geithus Vikersund Hønefoss 102 Drammen Hokksund Ormåsen 105 Åmot Sigdal Eggedal Haglebu www.bk.no Foto:

Detaljer

Østerdalen. Gjelder fra 19.08.2013

Østerdalen. Gjelder fra 19.08.2013 L Østerdalen Gjelder fra 19.08.2013 Østerdalen Bestillingsruter i Hedmark 750 902 911 914 915 951 952 Trysil Jordet Osen Rena Rena Osen Jordet Trysil Rena Elverum Elverum Rena Rena Åsbygda Rena Ringbuss

Detaljer

Tlf facebook.com/flexxostfold

Tlf facebook.com/flexxostfold 042016 232016 - THEPITCH Tlf. 03177 www.flexx.no facebook.com/flexxostfold Vi ønsker alle våre kunder en riktig god og varm sommer! HALDEN & AREMARK KOMMUNE GYLDIG FRA 20. JUNI 2016 OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk

Detaljer

Buss i Vestfold. 91 Drammen Svelvik Sande. Ruteopplysning tlf. 177 MANDAG FREDAG. Gjelder fra 10/12-2012. (kun skoledager)

Buss i Vestfold. 91 Drammen Svelvik Sande. Ruteopplysning tlf. 177 MANDAG FREDAG. Gjelder fra 10/12-2012. (kun skoledager) Ruteopplysning tlf. 177 www.vkt.no vkt.no/reisegaranti Gjelder fra 10/12-2012 Buss i Vestfold 91 92 93 94 96 97 Drammen - Svelvik - Berger Svelvik - Mariås Lokalrute Sande - Skafjell Sande-Holmestrand

Detaljer

Informasjon til deg som søker barnehageplass i Ringerike

Informasjon til deg som søker barnehageplass i Ringerike Ringerike kommune Informasjon til deg som søker barnehageplass i Ringerike e barnehager Kommunale barnehager I Ringerike kommune er det fra august 2011 ti ordinære kommunale barnehager, og 13 private ordinære

Detaljer

SPYDEBERG Gyldig fra

SPYDEBERG Gyldig fra SPYDEBERG KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

FRA 1. MAI 2013. Husk setebelte - god tur! RUTETABELL GYLDIG

FRA 1. MAI 2013. Husk setebelte - god tur! RUTETABELL GYLDIG RUTETABELL GYLDIG FRA 1. MAI 2013 Fagernes - Dokka - Gjøvik/Lillehammer Fagernes - Aurdal - Bjørgo Fagernes - Beitostølen - Gjendesheim Fagernes - Rogndokken - Moane Fagernes - Gol Fagernes - Vaset Fagernes

Detaljer

RUTEENDRINGER FOR PÅSKEN 2006

RUTEENDRINGER FOR PÅSKEN 2006 RUTEENDRINGER FOR PÅSKEN 2006 Onsdag: 12.april Ordinære ruter, med følgende endringer Rute 350 Finnsnes - Vangsvik - Stonglandseidet - Skrolsvik Ekstra avgang fra Finnsnes 1730, og kjører så langt det

Detaljer

Buss i Vestfold. 207 Larvik - Kjose. 207 Larvik - Kjose (Sommer) 208 Hagalia - Larvik - Veldre. Ruteopplysning tlf. 177.

Buss i Vestfold. 207 Larvik - Kjose. 207 Larvik - Kjose (Sommer) 208 Hagalia - Larvik - Veldre. Ruteopplysning tlf. 177. Ruteopplysning tlf. 177 www.vkt.no vkt.no/reisegaranti Gjelder fra 1/7-2014 Buss i Vestfold 207 208 210 214 215 Larvik - Kjose Hagalia - Larvik - Veldre Rekkevik - Larvik - Nordbyen Larvik - Kvelde - Svarstad

Detaljer

Røyken, Hurum, Lier, Drammen

Røyken, Hurum, Lier, Drammen Røyken, Hurum, Lier, Drammen Gyldig i perioden 17.08.15 t.o.m. 22.06.16 81-86 1 Last ned vår nye app og gå rett på bussen. For iphone og Android Alle buss- og togtider Reiseplanlegger Skann QR-koden og

Detaljer

Drammen, Lier, Asker, Oslo

Drammen, Lier, Asker, Oslo Drammen, Lier, Asker, Oslo Gyldig i perioden 17.08.15 t.o.m. 22.06.16 62-65, 71-75, 169 1 Last ned vår nye app og gå rett på bussen. For iphone og Android Alle buss- og togtider Reiseplanlegger Skann QR-koden

Detaljer