Rutebok for Ringerike og Hole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rutebok for Ringerike og Hole"

Transkript

1 Rutebok for Ringerike og Hole Linje 210, 211, 212, 219, 220, 222, 223, 225, 226, 227, 228, 229, 231, 232, 233, 241, 242, 243, 251, 252 og 253 Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig

2 Innhold Velkommen om bord... 2 Nyttige opplysninger Hønefoss-Vik i Hole-Utstranda-Sollihøgda Hønefoss-Hole-Vik-Utstranda Hønefoss-Åsa-Sundvollen Bybuss 2: Tolpinrud-Hønefoss-Hvervenenga Ringbuss: Hønefoss-Haug-Jevnaker-Hønefoss Ringbuss: Hønefoss-Eggemoen-Jevnaker-Hønefoss Hønefoss-Heradsbygda-Hønefoss Hønefoss-Haug-Hønefoss Hønefoss-Viul-Knestang Hønefoss-Begnamoen Hønefoss-Elsrud Bybuss 3: Hønefoss-Domus/Rabba-Almemoen Bybuss 1: Sykehuset-Hønefoss-Morgenbøen Hedalen-Nes i Ådal (-Fagernes/Oslo) Hønefoss-Sandaker-Ask Sokna-Strømsoddbygda (Hønefoss) Sokna-Brekkebygda Hønefoss-Hensmoen/Hen-Hallingby-Nes i Ådal Hønefoss-Sokna-Noresund-Norefjell Hønefoss-Øst-Veme Hønefoss-Veienmoen-Hønefoss...35 Velkommen ombord Bussene stopper kun på signal, og kun på holdeplassene. Vær særlig oppmerksom på å gi tydelig signal når du vil være med fra en holdeplass som betjenes av flere buss linjer. Ventetid ved korrespondanse mellom busser er inntil fem minutter utover oppsatt rutetid. Hittegods kan etterlyses på telefon Ansvar: Selskapet overtar intet ansvar for forsinkelse og/eller ulemper ved trafikkforstyrrelser, pålegg fra myndighetene eller manglende plass ved korrespondanse. Merk: Selskapet overtar intet ansvar for eventuelle endringer i togtider eller -tilbud eller korresponderende busstider eller -tilbud. Korrespondanser som står oppført i tabellene kan bli endret i løpet av dette heftets gyldighetsperiode, kontrollér derfor alltid det korresponderende transportmiddelets seneste rutetabell. Takstregler pr , fastsatt av Buskerud fylkeskommune og Buskerud Kollektivtrafikk AS: Generelt om enkeltbilletter: Billetter løses ved påstigning for hele reisestrekningen selv om bussbytte skal foretas. Gi klar beskjed ved bestilling hvilken type billett du skal ha (voksen, barn, honnør) og hvor langt du skal reise. Eventuell makulering av feilutstedt billett må skje umiddelbart. Billetten skal oppbevares under hele reisen. Barnetakst: Barn som ikke opptar egen sitteplass, reiser gratis til og med dagen før barnet fyller 4 år. Barnetakst betales fra og med dagen barnet fyller 4 år og til og med dagen før det fyller 16 år. Ungdomskort: Barn og ungdom under 20 år kan benytte Ungdomskort (tidligere kalt Miljøkort). Nærmere informasjon om utstedelse etc kan fås ved henvendelse til Hønefoss sentrum stopp. 24 timersbilett gir adgang til et ubegrenset antall reiser på den strekningen billetten er kjøpt for. En 24 timersbilett koster for tiden 2,5 ganger ordinær takst. 24 timersbilett kan ikke kombineres med andre rabatter og kan betales med verdidel på verdikort men i så fall uten rabatt. Billetten er gyldig fra kjøpstidspunktet til driftsdøgnets slutt med unntak av ekspress- og nattbusser. Militærbillett: Vernepliktige mannskaper (korporaler og menige) og sivile tjenestepliktige reiser til redusert takst. Ikke utover minste takst. Nærmere prisinformasjon kan fås ved henvendelse til Ruteopplysningen. Honnørbillett: Utstedes mot legitimasjon til personer som er 67 år eller eldre, til uføre, blinde og ektefelle / samboer under 67 år, som reiser sammen med ektefelle / samboer som har rett til honnørbillett etter reglene over. Er det tvil om kunden har rett til honnørbillett, kan sjåføren kreve å få se legitimasjon. Som gyldig legitimasjon regnes Postens identitetskort, bankkort, førerkort og pass. Førtids- eller etterlattepensjon, eller liknende (for eksempel AFP) gir ikke rett til honnørbillett. Ledsager: Både innehaver av gyldig ledsagerbevis og dennes ledsager reiser til honnørpris (begge må betale). Ledsager til døvblind (med spesielt bevis for døvblinde), reiser gratis. Periodekort selges på bussen for 14 eller 30 dager. Kortet er upersonlig og kan benyttes av ihendehaveren, dog kun en person pr reise. Kortet gir rett til ubegrenset antall reiser innenfor de betalte soner i perioden, tilleggsbillett løses ved lengre reise. Hunder, sykler, sparkstøttinger ol. medtas hvis det er plass i bussen. Barnetakst. Husk: Det er ditt ansvar å benytte setebelte dersom det er er montert i bussen. Fri befordring: Skjødehund på fang, politihund sammen med betalende politi i uniform og førerhund sammen med blind. Ski, håndbagasje og barnevogner. Overgang: Billetten gir rett til fri reise med alle busser i de(n) betalte sonen(e) innen påtrykket frist. 2 3

3 Nyttige opplysninger Påstigning utenom oppmerket holdeplass. I bytrafikken kan det oppstå situasjoner hvor du som kunde ønsker å gå om bord i en buss som står stille i trafikken etter å ha kjørt ut fra holdeplass (for eksempel ved stans foran lyskryss). I henhold til trafikkreglene er dette ikke tillatt, og av hensyn til din sikkerhet vil sjåføren i slike tilfeller ikke åpne døren for påstigning. Vi håper du som kunde vil ha forståelse for dette. Av hensyn til medpassasjerer henstiller vi til at det ikke tas med mat (f.eks. hamburger, kebab osv.) inn på våre busser. Det er ikke tillatt å nyte alkohol ombord i bussen. Tegnforklaring: D = daglig 1 = mandag 2 = tirsdag 3 = onsdag 4 = torsdag 5 = fredag - 6 = lørdag 7 = søndag x = unntatt = stopper ikke S = skoledager - =stopper uten tidsangivelse Nettbuss Drammen avd. Ringerike Postboks Drammen t: f: e: nettbuss.no Ruteopplysning t: 177 eller Ha en hyggelig reise! Skolefridager. Måned Ferier og fridager/merknader August Første skoledag September Oktober Høstferie (uke 40) November Desember Siste skoledag torsdag Januar Første skoledag tirsdag Lokale traséendringer Avg. som er merket s i tabellen kjøres ikke skolefridagene. (Det kan være forskjeller fra skole til skole.) Repro og trykk: Norsk Reiseinformasjon as, Juli 2011, opplag Klekken Ring og Jevnaker Ring endrer trasé: Klekken Ring over Lisletta kjører om Færdenmarka. Klekken Ring om Setrang kjører over Øvre Berg. Jevnaker Ring kjøres direkte mellom Smeden og Klækken Hotell. 4 5

4 Linjekart Lokalruter i Ringerike / Hole Norsk Reiseinformasjon AS Utstranda Sollihøgda

5 8 9 Hønefoss Vik i Hole Utstranda - Sollihøgda (Lokalrute 210) 15/8 11-1/1 12 DX67 S S S S S S Hønefoss Sentrum Stopp Storgt Eikli sk Dalsbråten Hvervenkastet Hønensvingen (E16) Botilrud Gihle Hole U. skole Vik (Gamleveien) Vik (E-16) Kroksund Sundvollen Oppvekstsenter Sundvollen Rørvik Elstangen Veikroa Utøya Gomnes på Nes Nes i Hole Berntsegård Sollihøgda Sollihøgda Oslo Bussterminal Sollihøgda - Utstranda - Vik i Hole - Hønefoss (Lokalrute 210) DX67 S S S S S Oslo Bussterminal Sollihøgda Sollihøgda Homledal Nes i Hole Tyrifjord Sundvollen Oppvekstsenter Sundvollen Sundvollen E Kroksund Vik (E-16) Vik (Gamleveien) Hole ung. skole Steinsåsen Vollgata Gihle Botilrud Hønensvingen (E16) Ringerike Sykehus Dalsbråten Storgt Hønefoss Sentrum Stopp Vik (E-16) Hønefoss Sentrum Stopp

6 Hønefoss Hole Vik Utstranda (Lokalrute 211) /8 11-1/1 12 DX67 DX67 S S S DX67 DX7 DX67 DX7 S DX67 Hønefoss Sentrum Stopp Dalsbråten Hvervenkastet Botilrud Kalkverket Helgelandsmoen Tyrifjord vgs Hunstad Vik (Gamleveien) Svendsrud Røyse skole Stadum Helgelandsmoen Tyrifjord vgs Leine Hunstad Røyse skole Bønsnes Svendsrud Vik (Gamleveien) Vik Hønefoss Sentrum Stopp Vik Oslo Bussterminal Utstranda Vik Hole Hønefoss (Lokalrute 211) ** 15/8 11-1/1 12 S DX67 S S S DX67 DX7 DX7 DX67 S DX67 Oslo Bussterminal Vik Hønefoss Sentrum Stopp Vik Vik (Gamleveien) Svendsrud Røyse skole Hunstad Bønsnes Leine Tyrifjord vgs Stadum Røyse skole Svendsrud c Vik (Gamleveien) Helgelandsmoen Botilrud Vik (Gamleveien) Hønensvingen (E16) Ringerike Sykehus Dalsbråten Hønefoss Sentrum Stopp ** Bare ved skolefri. c. Avgang kjøres via Selteveien

7 12 13 Hønefoss Åsa Sundvollen (Lokalrute 212) 15/8 11-1/1 12 S DX67 S DX67 S Hønefoss Sentrum Stopp Eikli sk Dalsbråten Hvervenkastet Hønensvingen rv Vaker Kalkverket Bråtaløkka Solstrand Østbyveien Vegård sk Wahlbekken Åsa Støa Elvikbråtan Elviken Bråtan Lohrvika Lyse Sundvollen Sundvollen Sundvollen Oslo Bussterminal Hønefoss Tolpinrud Hvervenenga Bybuss 2 (Lokalrute 227) 15/8 11-1/1 12 DX67 DX67 DX7 DX7 DX7 DX7 DX7 DX7 6 DX67 DX67 DX67 Tolpinrud Tungaveien Hvelven Omsorgsenter Ringerike Folkehøyskole Kuben kjøpesenter Hønefoss Sentrum Stopp Hønefoss Sentrum Stopp Kuben kjøpesenter Storgt Eiklisenteret Hvervenkastet Legesent. (Hvervenkastet) Hvervenenga Hønefoss Åsa Sundvollen (Lokalrute 212) * 15/8 11-1/1 12 DX67 DX67 DX67 S Oslo Bussterminal Sundvollen Hønefoss Sentrum stopp Sundvollen Sundvollen Lohrvika Hagabråten Bråtan Sexe Elvikbråtan Støa Åsa Wahlbekken Vegård sk Østbyveien Solstrand Skjørvold Bråtaløkka Vaker Gagnum Hønensvingen rv Ringerike Sykehus Dalsbråten Eikli sk Hønefoss Sentrum Stopp * Bare ved skolefri. Hvervenenga Tolpinrud Hønefoss Bybuss 2 (Lokalrute 227) 15/8 11-1/1 12 DX67 DX67 DX67 6 DX7 DX7 DX7 DX7 DX7 DX7 DX67 DX67 DX67 Hvervenenga Hvervenkastet Eiklisenteret Storgt Kuben Kjøpesenter Hønefoss Sentrum Stopp Hønefoss Sentrum Stopp Kuben kjøpesenter Askveien Ringerike Folkehøyskole Tolpinrud

8 14 15 Hønefoss Eggemoen Jevnaker Åsbygda Hønefoss Ringbuss (Lokalrute 219) J J J J 15/8 11-1/1 12 DX67 DX67 DX67 S S S S DX7 D DX7 DX7 DX67 DX67 D D DX67 DX6 DX67 Oslo Bussterminal Hønefoss Sentrum Stopp Hønefoss Sentrum Stopp Riddergården Mega Ullerål Hvalskrysset Austjord Eggemoen Bergermoen Jevnaker skole Jevnaker rb.st Hadeland Glassverk Grønland Åsbygda sk Smeden Klekken turisthotell Nedre Klekken Harehaugveien Vang skole Sætrang Vesterntangen Hvitebrua Nordre Torg Hønefoss Sentrum Stopp Hønefoss Sentrum Stopp Oslo Bussterminal Hønefoss Åsbygda Jevnaker Eggemoen Hønefoss Ringbuss (Lokalrute 220) J J J J 15/8 11-1/1 12 DX67 DX67 S DX67 DX67 S DX7 D DX67 S S D DX67 DX67 DX6 DX67 Oslo Bussterminal b Hønefoss Sentrum Stopp Hønefoss Sentrum Stopp Riddergården Vesterntangen Sætrang Vang skole Nedre Klekken Klekken turisthotell Øvre Berg Åsbygda sk Grønland Hadeland Glassverk Jevnaker rb.st Jevnaker skole Bergermoen Eggemoen Austjord Hvalsmokrysset Ullerål Mega Nordre Torg Hønefoss Sentrum Stopp Hønefoss Sentrum Stopp Oslo Bussterminal J. Gjennomgående buss hverdager Jevnaker-Oslo-Jevnaker. J. Gjennomgående buss hverdager Jevnaker-Oslo- Jevnaker.

9 16 17 Hønefoss Heradsbygda Hønefoss Ringbuss (Lokalrute 222) 15/8 11-1/1 12 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 S DX67 S DX67 DX67 DX7 DX7 DX7 DX7 DX7 DX7 DX7 DX7 DX7 DX7 5S 1234S Oslo Bussterminal Hønefoss Sentrum Stopp Hønefoss Sentrum Stopp Meieriet Veien sk Veien Ve-krysset Norderhovhjemmet Oppen Anettesvei Vanntårnet Oppenåsen Helgerud sk Servicesent. Heradsbygda Sollia Borettslag Muninveien Ve-krysset Veien Veien sk Meieriet Hønefoss Sentrum Stopp Hønefoss Sentrum Stopp Oslo Bussterminal d. Ikke dag Hønefoss Heradsbygda Hønefoss Ringbuss (Lokalrute 222) 15/8 11-1/1 12 DX7 DX67 DX7 D S DX67 S DX7 DX67 S DX67 DX6 DX67 DX67 DX7 DX67 D DX7 DX67 DX67 7 DX6 D D 7 Oslo Bussterminal Hønefoss Sentrum Stopp Hønefoss Sentrum Stopp Meieriet Veien sk Veien Ve-krysset a 03.36a Norderhovhjemmet a 03.36a Oppen a 03.37a Anettesvei a 03.37a Vanntårnet a 03.38a Oppenåsen a a Helgerud sk a 03.40a Servicesent. Heradsbygda a 03.40a Sollia Borettslag a 03.41a Muninveien a 03.43a Ve-krysset Veien Veien sk Meieriet Hønefoss Sentrum Stopp Hønefoss Sentrum Stopp d Oslo Bussterminal d. Ikke dag 6..

10 18 19 Hønefoss Haug Hønefoss Ringbuss (Lokalrute 223) 15/8 11-1/1 12 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 S S DX67 S DX67 DX7 DX7 DX7 DX7 DX7 DX7 DX7 DX7 S DX7 DX7 DX67 Oslo Bussterminal Hønefoss Sentrum Stopp Hønefoss Sentrum Stopp Hvitebrua Vesterntangen Freitag Nedre Klekken Dalsbråten Hønensvingen rv Gullerud Klekken turisthotell Klekken Øvre Berg Furuseth Smeden Hagaringen (vanntårnet) Haug senter Nedre Klekken Hønensvingen (E16) Botilrud Freitag Vestern Vesterntangen Hønefoss Sentrum Stopp Hønefoss Sentrum Stopp Oslo Bussterminal Hønefoss Haug Hønefoss Ringbuss (Lokalrute 223) S DX7 DX67 S S DX6 DX67 DX67 DX67 S D DX6 DX6 Oslo Bussterminal Hønefoss Sentrum Stopp Hønefoss Sentrum Stopp Hvitebrua Vesterntangen Freitag Nedre Klekken Dalsbråten Hønensvingen.. rv Gullerud Klekken turisthotell Klekken Øvre Berg Furuseth Smeden Hagaringen (vanntårnet) Haug senter Nedre Klekken Hønensvingen (E16)... Botilrud... Freitag Vestern Vesterntangen Hønefoss Sentrum Stopp Hønefoss Sentrum Stopp Oslo Bussterminal

11 20 21 Hønefoss Viul Knestang Knestang / Viul (Lokalrute 225) 15/8 11-1/1 12 S DX7 S DX7 S DX67 Hønefoss Sentrum Stopp Riddergården Hvitebrua Vesterntangen Sætrang Freitag Nedre Klekken Haug senter Vang skole Knestang Uno-X Domus Hvalsmokrysset Øyatangen Hvalsmoen Jonsesvingen Hvalsletta Svinghejm Viul bru Viul Hønefoss Begnamoen (Lokalrute 226) 15/8 11-1/1 12 DX7 S DX7 S DX67 Oslo Bussterminal Hønefoss Sentrum Stopp Hønefoss Sentrum Stopp b Meieriet Hofsfossvn Follum fabrikker Arne B. Bangsveien Follum Barnehage Begnamoen øvre a Begnamoen snuplass a a. Avgangen kjøres av buss til Elsrud. Begnamoen Hønefoss (Lokalrute 226) 15/8-1/1 11 DX67 S DX7 S DX7 Begnamoen snuplass Begnamoen nedre Follum Barnehage Arne B. Bangsveien Follum fabrikker Hofsfossvn Veien sk Meieriet Hønefoss Sentrum Stopp Hønefoss Sentrum Stopp Oslo Bussterminal a. Bare for avstigning. Knestang Viul Hønefoss Viul / Knestang (Lokalrute 225) 15/8 11-1/1 12 S DX7 S DX7 S DX67 Viul Viul bru Svinghejm Hvalsletta Jonsesvingen Hvalsmoen Øyatangen Hvalsmokrysset Ullerål Uno-X Knestang Vang skole Haug senter Lisletta Hønensvingen rv Nordre Torg Hønefoss Sentrum Stopp

12 22 23 Hønefoss Elsrud (Lokalrute 233) 15/ /1 12 S S DX67 S Hønefoss Sentrum Stopp Meieriet Hofsfossvn Follum fabrikker Follum Barnehage Follum skole Begnamoen snuplass... a Tutanrud Skollerud bru Skollerud kryss Hallingby skole Skollerud Grendehus Vestre Bergsund Killingstrømmen Ringmoen skole Tossevika a a Viker a a Elsrud a a Tossevika a a Viker a a Elsrud a a Hønefoss Almemoen/Rabba/Hov Service Senter Bybuss 3 (Lokalrute 229) 15/8 11-1/1 12 DX67 S DX7 DX7 DX7 DX7 DX7 S DX7 DX67 Oslo Bussterminal Hønefoss Sentrum Stopp Hønefoss Sentrum Stopp Riddergården Domus Hov u.sk Almemoen Almemoen Hov service senter Hønen Gård Storløkka Hengsle Fossekallvn Rabba senter Hengsle Mindes vei Storløkka Hov u.sk Hov service senter Hønen Gård Domus Nordre Torg Hønefoss Sentrum Stopp Elsrud Hønefoss (Lokalrute 233) * 15/8 11-1/1 12 S S DX67 S S Elsrud Viker Tossevika Killingstrømmen Ringmoen skole Vestre Bergsund Skollerud Grendehus Skollerud kryss Hallingby skole... a a Tutanrud Tutanrud Follum skole a.. Begnamoen snuplass Follum Barnehage a Follum fabrikker a Hofsfossvn a.. Veien sk Meieriet a Hønefoss Sentrum Stopp * Bare ved skolefri. a. Bare for avstigning.

13 Sykehuset Hønefoss Haldenveien Bybuss 1 (Lokalrute 228) 15/8 11-1/1 12 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX7 DX67 DX7 DX67 DX7 DX67 DX7 DX67 DX7 DX67 DX7 DX67 Ringerike Sykehus Dalsbråten Storgt Hønefoss Sentrum Stopp Riddergården Lundveien Fossekallvn Krokenveien Haldenveien Morgenbøen Sykehuset Hønefoss Haldenveien Bybuss 1 (Lokalrute 228) 15/8 11-1/1 12 DX7 DX67 DX7 DX67 DX7 DX67 DX7 DX67 DX7 DX67 DX7 DX67 DX7 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 Ringerike Sykehus Dalsbråten Storgt Hønefoss Sentrum Stopp Riddergården Lundveien Fossekallvn Krokenveien Haldenveien Morgenbøen Haldenveien Hønefoss Sykehuset Bybuss 1 (Lokalrute 228) 15/8 11-1/1 12 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX7 DX67 DX7 DX67 DX7 DX67 DX7 DX67 DX7 DX67 DX7 DX67 DX7 DX67 Krokenveien Morgenbøen Haldenveien Fossekallvn Lundveien Nordre Torg Hønefoss Sentrum Stopp b 06.00b 06.15b 06.30b 06.45b Eikli sk Dalsbråten Ringerike Sykehus c 06.05c 06.20c 06.40c 06.50c b. Avg. fra P1. Oslobussen. c. Stopper ved Hvervenkrysset 5 min. gange til Ringerike Sykehus. Haldenveien Hønefoss Sykehuset Bybuss 1 (Lokalrute 228) 15/8 11-1/1 12 DX7 DX67 DX7 DX67 DX7 DX67 DX7 DX67 DX7 DX67 DX7 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 Krokenveien Morgenbøen Haldenveien Fossekallvn Lundveien Nordre Torg Hønefoss Sentrum Stopp Eikli sk Dalsbråten Ringerike Sykehus

14 26 27 Hedalen Nes i Ådal (-Fagernes/Oslo) (Lokalrute 231) * 15/8 11-1/1 12 S DX67 4S 4 S DX67 Oslo Busterminal Hønefoss Sentrum Stopp Nes i Ådal Fagernes skysstasjon Nes i Ådal Nes i Ådal Nes Texaco Nes i Ådal v/hedalen v.kr H Holden Fossholm Uhla Lindlien Vidalsveien Fesja bru Fylkesgrensa S. Vassfarveg Hedalen sk Hedalen krk Bagn Begnadalen Åsli b * Bare ved skolefri. b. Ikke dag 4. Hønefoss - Sandaker - Ask (Lokalrute 251) * 15/8 11-1/1 12 S S S Hønefoss Sentrum Stopp Sandaker bru Sørgefoss Ask b Sørgefoss Sandaker bru Hønefoss Sentrum Stopp * Bare dag 1, 2, 4, og 5. b. Korr. med buss til Tyristrand Hedalen Nes i Ådal (-Fagernes/Oslo) (Lokalrute 231) * * 15/8 11-1/1 12 S DX67 4S 4 DX67 S Åsli Hedalen sk Begnadalen Bagn S. Vassfarveg Fylkesgrensa Fesja bru Lindlien Vidalsveien Uhla Fossholm Hedalen v.kr Nes Texaco Nes i Ådal Nes i Ådal Fagernes skysstasjon Nes i Ådal Hønefoss Sentrum Stopp a a 16.54a Oslo Bussterminal * Bare ved skolefri. b. Ikke dag 4.

15 28 29 (Hønefoss ) Sokna Strømsoddbygda (Lokalrute 252) * ** *** **** 15/8 11-1/1 12 S 5 S 5 S S S Hønefoss Sokna Sokna Sokna sk Langebru Aure bru Haugen a a Åmot Aure bru Understryk Permobakken Sokna sk Sokna Sokna Noresund Hønefoss * Bare dag 5 og ved skolefri. ** Bare dag 5. *** Bare dag 3. **** Ikke dag 3. a. Bare for avstigning. Sokna - Brekkebygda (Lokalrute 253) * ** 15/8 11-1/1 12 S S S S Sokna Sokna sk Lofthus Steinbekken Steinbekken Sokna Lofthus Sokna sk * Bare dag 3. ** Ikke dag 3.

16 30 31 Hønefoss Hensmoen/Hen Hallingby Nes i Ådal (Lokalrute 232) 15/8 11-1/1 12 DX67 S DX67 DX67 DX7 S DX67 S S 6 S DX67 DX67 DX67 Hønefoss Sentrum Stopp Riddergården Gullagt Ullerål f g Fossekallbakken Nymoen Vågård Hensmoen industrifelt e xa Nymoen Hen grendehus Skårflågan kr Hallingbytoppen Hallingby Syd Hallingby skole Hallingby Nord Samsjøveien Ringen Ringmoen Finsand Buttingsrud Blakstvedt Sperillen camping Bjoneroa v.kr Nes Texaco a. Bare for avstigning. c. Bare ved skolefri. e. Går til Multipro Kilemoen f. Kjører via Ullerål skole torsdager. g. Kjører via Ullerål skole dag 135. Hønefoss Hensmoen/Hen Hallingby Nes i Ådal (Lokalrute 232) S DX67 S DX67 DX7 S S DX67 S DX67 DX67 Nes i Ådal v/hedalen v.kr c... Nes Texaco c... Bjoneroa v.kr c... Sperillen camping c... Blakstvedt c... Buttingsrud c... Finsand c... Ringmoen skole Ringmoen Ringen Samsjøveien Hallingby Nord Hallingby skole Hallingby Syd Hallingbytoppen Skårflågan kr b Hensmoen industrifelt Hen grendehus a Nymoen a Vågård Risesletta Ullerål d Gullagt Nordre Torg Hønefoss Sentrum Stopp a. Bare for avstigning. b. Ikke ved skolefri. c. Bare ved skolefri. d. Kjører via Ullerål skole.

17 32 33 Hønefoss Sokna Noresund Norefjell (Lokalrute 241) * * ** 15/8 11-1/1 12 DX67 67 DX67 DX67 DX67 67 S S DX7 DX67 DX67 Oslo Bussterminal Hønefoss Sentrum Stopp Hønefoss Sentrum Stopp p Veien p Sandaker bru Norderhovhjemmet p Heggen skole Øst-Veme... a Veme Fonkalsrud Gardhammartoppen Gardhammar Bårnås bru Flaskerud Pukerudhagen Sokna sk Sokna b Permobakken Solli b Hamremoen b Noresund b c Norefjell skistua a Quality Resort Norefjell Noresund Gol skysstasjon Geilo jb.st Norefjell Noresund Sokna Hønefoss (Lokalrute 241) * * ** DX67 S S DX67 DX67 6 DX67 67 S DX67 S 67 DX67 Gol skysstasjon Quality Resort Norefjell Norefjell skistua Noresund Krøderen Hamremoen Solli b Sokna Permobakken Sokna Sokna sk Pukerudhagen Bårnås bru Gardhammar Gardhammartoppen Fonkalsrud Veme Heggen Øst-Veme Norderhovhjemmet Sandaker bru Veien Hønefoss Sentrum Stopp Hønefoss Sentrum Stopp Ringerike Sykehus a Oslo Bussterminal * Bare 10/ /4 12. ** Bestillingstaxi. team Taxi tlf Bestilles før kl a. Bare for avstigning. b. Ikke ved skolefri. c. Korr. med buss til Hallingdal. p. Bare for påstigning. * Bare 10/ /4 12. ** Bestillingstaxi. team Taxi tlf Bestilles før kl a. Bare for avstigning. b. Ikke ved skolefri. c. Korr. med buss til Hallingdal. p. Bare for påstigning.

18 Hønefoss Øst Veme (Lokalrute 242) * * ** 15/8 11-1/1 12 DX67 DX67 DX67 S S Hønefoss Sentrum Stopp Veien Anettesvei Heggen skole Øst-Veme a * Benytt buss til Sokna. ** Benytt buss til Noresund. a. Bare for avstigning Øst Veme Hønefoss (Lokalrute 242) 15/8 11-1/1 12 S DX67 S Øst-Veme Heggen skole Anettesvei Veien Hønefoss Sentrum Stopp Hønefoss Veienmoen Hønefoss (Lokalrute 243) 15/8 11-1/1 12 S S DX67 6 DX67 DX67 DX7 Hønefoss Sentrum Stopp Meieriet Veien sk Veien Ve-krysset Norderhovhjemmet Veienmarka u.sk Sagatun Veienmoen Veien sk Hønefoss Sentrum Stopp

19 Mye på Du er ikke avhengig av åpningstider for å gå i banken MobilBank - sjekk saldo - Sette opp og slå av SMSvarslinger - Overføre mellom egne kontoer - Betale regninger - Se forfallsregister - Lade kontantkort SMS-spørring - Få tilsendt saldo - Overføre mellom egne kontoer SMS-varsling - Ved innbetaling på konto av typen lønn, pensjon eller barnetrygd - Innbetalinger høyere enn et egetvalgt beløp - Når betaling fra forfallsregister er stoppet - Når saldo på konto er kommet under et selvvalgt beløp - Saldo på konto på et fast klokkeslett på valgt ukedag iphone-apps - Sjekke saldo - MobilBank - Melde skade

Rutebok for Ringerike og Hole

Rutebok for Ringerike og Hole Rutebok for Ringerike og Hole Linje 210, 211, 212, 219, 220, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 241, 242, 243, 251, 252, 253 og 254 Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig

Detaljer

Busslinjer i Notoddenregionen

Busslinjer i Notoddenregionen Busslinjer i Notoddenregionen Rutetabell gyldig fra 16.08.2010 www.nettbuss.no Busslinjer i Notoddenregionen 103 Lunde - Ulefoss (- Skien) 301 Notodden - Sauland - Flatdal - Seljord 303 Nutheim - Åmotsdal

Detaljer

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 320, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 320, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1 Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 320, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1 Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 15.08.2012 Prisregler

Detaljer

Linje 03-04-05-06-15-16. Gyldig fom 26.03.2012

Linje 03-04-05-06-15-16. Gyldig fom 26.03.2012 Linje 03-04-05-06-15-16 Rutetabell Gyldig fom 26.03.2012 03 Kastanjesletta Liejordet Sentrum Fjell 04 Bera Bråtan - Sentrum Kniveåsen Sentrum Bråtan - Bera 05 Vinnes Sentrum Torsvei Sentrum Vinnes 06 Liejordet

Detaljer

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1 Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1 Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 19.08.2013 HUSK AT DU

Detaljer

KJØP AV KORT/BILLETTER Kort og billetter som selges med aldersrestriksjoner må kjøpes ved et billettutsalg ved førstegangs kjøp.

KJØP AV KORT/BILLETTER Kort og billetter som selges med aldersrestriksjoner må kjøpes ved et billettutsalg ved førstegangs kjøp. Prisreglement reglement i Buskerud Gyldig fra 1. januar 2014 ELEKTRONISKE REISEKORT Brakar tilbyr to typer reisekort: Brakar Reisekort og Brakar Ungdomskort. Ved førstegangs utstedelse av kort tilkommer

Detaljer

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00. www.drangedal-bilruter.no. Fra 17. august 2015

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00. www.drangedal-bilruter.no. Fra 17. august 2015 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no RUTETIDER Fra 17. august 2015 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no og Nettbuss Express om buss til/fra Kragerø-Sørlandet

Detaljer

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no. Fra 23. februar 2015

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no. Fra 23. februar 2015 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no RUTETIDER Fra 23. februar 2015 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no og Nettbuss Express om buss til/fra Kragerø-Sørlandet

Detaljer

SOMMER 2015 RUTETIDER

SOMMER 2015 RUTETIDER 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no SOMMER 2015 RUTETIDER Gjelder fra 22. juni 2015 til og med 16. august 2015 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no

Detaljer

Indre Nordmøre. Vi kjører for deg! Ålesund-Molde-Kristiansund- Trondheim. nettbuss.no Rutetabell gyldig 18.08.14 30.04.15

Indre Nordmøre. Vi kjører for deg! Ålesund-Molde-Kristiansund- Trondheim. nettbuss.no Rutetabell gyldig 18.08.14 30.04.15 Indre Nordmøre Ålesund-Molde-Kristiansund- Trondheim Nx 155 Mørelinjen Linje 901 togbuss Linje 902 Linje 903 Linje 904 Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig 18.08.14 30.04.15 Vi kjører for deg!

Detaljer

Håndbok for kollektivreiser i Oppland

Håndbok for kollektivreiser i Oppland Håndbok for kollektivreiser i Oppland Regler og billettering Juli 2013 2 Innholdsfortegnelse 1. Grunnlag og virkeområde... 6 2. Sjåførens betjening av kunder... 7 3. Kunden... 8 3.1 Opptreden... 8 3.2

Detaljer

- turen tar ca to minutter hver vei

- turen tar ca to minutter hver vei INFORMASJON BYFERGEN Gamlebyen - Gressvik - Gamlebyen - et minicruise på Glomma Mandag - fredag, avganger hver time: Gamlebyen.................................... kl. 07.00-16.00 Isegran........................................

Detaljer

Indre Nordmøre. Vi kjører for deg! Ålesund-Molde-Kristiansund- Trondheim. nettbuss.no Rutetabell gyldig 1.05.15 31.12.15

Indre Nordmøre. Vi kjører for deg! Ålesund-Molde-Kristiansund- Trondheim. nettbuss.no Rutetabell gyldig 1.05.15 31.12.15 Indre Nordmøre Ålesund-Molde-Kristiansund- Trondheim Nx 155 Mørelinjen Linje 901 togbuss Linje 902 Linje 903 Linje 904 Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig 1.05.15 31.12.15 Vi kjører for deg!

Detaljer

Grenland og Kragerø Metrobusser, Pendelbusser og øvrige linjer. Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 10.10.11

Grenland og Kragerø Metrobusser, Pendelbusser og øvrige linjer. Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 10.10.11 Grenland og Kragerø Metrobusser, Pendelbusser og øvrige linjer Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 10.10.11 Innhold M1 Skien stasjon Østsiden Porsgrunn Herøya Langesund...4 5 M1 Langesund

Detaljer

Linje 102, 109-119, 301, 310 og 320

Linje 102, 109-119, 301, 310 og 320 Linje 102, 109-119, 301, 310 og 320 Rutetabell Gyldig fom 17.08.2011 Lokalruter i Hallingdal, Krødsherad, Modum og Øvre Eiker www.bk.no Prøv Haukeliekspressen neste gang du skal til fjells eller videre

Detaljer

Ruter. i Nord-Trøndelag. Gyldig 15/8 2011-1/1 2012. www.tronderbilene.no

Ruter. i Nord-Trøndelag. Gyldig 15/8 2011-1/1 2012. www.tronderbilene.no Ruter i Nord-Trøndelag Gyldig 15/8 2011-1/1 2012 Med forbehold om ruteendringer i gyldighetsperioden Endringer i uke 52 FROSTA ÿ 17-201 Frosta - Stjørdal - Trondheim 15/8-31/12 11 S S Fra Åtlo... 0700b...

Detaljer

Foto: StudioCB. Bussruter i Østfold

Foto: StudioCB. Bussruter i Østfold Foto: StudioCB Bussruter i Østfold Gyldig fra 6. januar til 22. juni 2014 i tlf. 177 www.177.no Velkommen på bussen! Nytt fra 6. januar: Tilbudet med Glommaringen mellom Sarpsborg og Fredrikstad utvides

Detaljer

Bussruter i Østfold Gyldig fra 19.08.2013 til 05.01.2014 i tlf. 177 www.177.no

Bussruter i Østfold Gyldig fra 19.08.2013 til 05.01.2014 i tlf. 177 www.177.no Bussruter i Østfold Gyldig fra 19.08.2013 til 05.01.2014 i tlf. 177 www.177.no Velkommen på bussen! Det gjennomføres en del ruteendringer som følge av tilpasning av tilbud og sammenslåing av ruter fra

Detaljer

Takster og produkter i Vestfold 2015

Takster og produkter i Vestfold 2015 Takster og produkter i Vestfold 2015 vkt.no/reisegaranti www.vkt.no 1. Bussgodstakster For informasjon kontakt oss på tlf. 33 30 01 00. 2. Enkeltbilletter 2.1 Barnebilletter Barnetakst betales fra fylte

Detaljer

RYGGE 2014. Gyldig fra

RYGGE 2014. Gyldig fra RYGGE KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

LIVSKRAFTIGE LOKALSAMFUNN

LIVSKRAFTIGE LOKALSAMFUNN LIVSKRAFTIGE LOKALSAMFUNN En kartlegging av lokalsamfunn i Ringerike kommune 31. januar 2013 Ringerike kommune Areal- og byplankontoret 1 FORORD Ringerike kommune har en intensjon om å legge til rette

Detaljer

Linje 14. Vi kjører for deg! Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo. med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ

Linje 14. Vi kjører for deg! Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo. med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Linje 14 Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 02.01.12 Innhold Rabatter...

Detaljer

Ruter. i Nord-Trøndelag. Gyldig 16/8 2010-1/1 2011. www.tronderbilene.no. Med forbehold om ruteendringer i gyldighetsperioden

Ruter. i Nord-Trøndelag. Gyldig 16/8 2010-1/1 2011. www.tronderbilene.no. Med forbehold om ruteendringer i gyldighetsperioden Ruter i Nord-Trøndelag Gyldig 16/8 2010-1/1 2011 Med forbehold om ruteendringer i gyldighetsperioden FROSTA ÿ 17-201 Frosta - Stjørdal - Trondheim Km 16/8 10-1/1 11 S DX7 S 5 7 Fra Åtlo... 0705b 0800......

Detaljer

INFORMASJON B USSRUTER. Gjelder i tiden 1. mai 2014 30. april 2015. Juleruter Påskeruter Mairuter. Ruteopplysning www.177mr.no tlf.

INFORMASJON B USSRUTER. Gjelder i tiden 1. mai 2014 30. april 2015. Juleruter Påskeruter Mairuter. Ruteopplysning www.177mr.no tlf. NFORMASJON B USSRUTER Gjelder i tiden 1 mai 201 30 april 2015 2 opplag Juleruter Påskeruter Mairuter Ruteopplysning www177mrno tlf 177 SYMBOLBRUK D = Daglig S = Kjøres kun skoledager SKD = Kjøres kun skoledager

Detaljer

Linje 14. Vi kjører for deg! Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo. med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ

Linje 14. Vi kjører for deg! Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo. med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 04.07.11 Innhold Rabatter... 3 Stavern-Larvik-Sandefjord-Kopstad-

Detaljer

LIVSKRAFTIGE LOKALSAMFUNN

LIVSKRAFTIGE LOKALSAMFUNN LIVSKRAFTIGE LOKALSAMFUNN En kartlegging av lokalsamfunn i Ringerike kommune 31. januar 2013 Ringerike kommune Areal- og byplankontoret 1 FORORD Ringerike kommune har en intensjon om å legge til rette

Detaljer

Bussruter. Nord-Trøndelag. Gyldig fra 17.08.2015 21.06.2016. Med forbehold om ruteendringer i gyldighetsperioden.

Bussruter. Nord-Trøndelag. Gyldig fra 17.08.2015 21.06.2016. Med forbehold om ruteendringer i gyldighetsperioden. Bussruter Nord-Trøndelag Gyldig fra 17.08.2015 21.06.2016 Med forbehold om ruteendringer i gyldighetsperioden. Skolens fridager Høstferie: 5. oktober - 9. oktober (uke 41) Fridag: 27. november Juleferie:

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Gyldig fra 22. JUNI FLEXX NATT UNIKT TILBUD FOR UNGDOM MELLOM 16 OG 24 ÅR!

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Gyldig fra 22. JUNI FLEXX NATT UNIKT TILBUD FOR UNGDOM MELLOM 16 OG 24 ÅR! FREDRIKSTAD KOMMUNE 2015 Gyldig fra 22. JUNI FLEXX NATT UNIKT TILBUD FOR UNGDOM MELLOM 16 OG 24 ÅR! OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold,

Detaljer

Ruter. i Nord-Trøndelag. Utgave 2. Ruteavvik på hellig- og høytidsdager. Gyldig 17/8 2009-19/6 2010

Ruter. i Nord-Trøndelag. Utgave 2. Ruteavvik på hellig- og høytidsdager. Gyldig 17/8 2009-19/6 2010 Ruter i Nord-Trøndelag Utgave 2 Ruteavvik på hellig- og høytidsdager Gyldig 17/8 2009-19/6 2010 Med forbehold om ruteendringer i gyldighetsperioden FROSTA ÿ 17-201 Frosta - Stjørdal - Trondheim 17/8 09-19/6

Detaljer