DELEGERINGSSAKER. Utvalg: M/U-BYGG Miljø- og utviklingsutvalget - byggesak

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DELEGERINGSSAKER. Utvalg: M/U-BYGG Miljø- og utviklingsutvalget - byggesak"

Transkript

1 07/ PLU/BYG/HBALT EBYGG 83/173 Arkitektkontoret A. Bjone,,, 83/173 - TILLATELSE TIL ENDRING - ENDRET ANSVARSRETT 07/ PLU/BYG/HBALT EBYGG 83/173 Arkitektkontoret A. Bjone,,, 83/173 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE 09/ PLU/BYG/BBORG EBYGG 46/52 Øverby Takst og Byggeservice,,, 46/52 - TILLATELSE TIL TILTAK - BRUKSENDRING OG FASADEENDRING 09/ PLU/BYG/HBALT EBYGG 66/42 SL ENTREPRENØR AS,,, 66/42 - DISPENSASJON OG RAMMETILLATELSE - SKOLEPAVILIONG 09/ PLU/BYG/HBALT EBYGG 41/611 Hille-Melbye Arkitekter AS,,, 41/611 - DISPENSASJON OG RAMMETILLATELSE - FJERNVARMESENTRAL SØRUMSAND 08/ PLU/BYG/HBALT EBYGG 73/148 Arch Uno A/S,,, 73/148 - FERDIGATTEST 08/ PLU/BYG/HBALT EBYGG 67/88 Vidar Stokvik Bygg og tømrermester,,, 67/88 - FERDIGATTEST 07/ PLU/BYG/HBALT EBYGG 125/173 Nobeka Hus AB,,, 125/173 -TILLATELSE TIL ENDRING - ENDRET ANSVARSRETT 07/ PLU/BYG/HBALT EBYGG 125/173 Nobeka Hus AB,,, 125/173 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE

2 09/ PLU/BYG/BBORG EBYGG 125/142 Arkitektkontoret Adalbjarnarson,,, 125/142 - IGANGSETTINGSTILLATELSE 10/ PLU/BYG/HBALT EBYGG 33/1 SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF,,, 33/1 - DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK - VANNLEDNING 09/ PLU/BYG/HBALT BYG 46/77,,, SØKNAD OM TILBYGG, FASADEENDRING OG INNVENDIG OMBYGGING GNR 46 BNR 77 09/ PLU/BYG/MPEUR EBYGG 84/71 Din Arkitekt,,, 84/71 IGANGSETTINGSTILLATELSE 08/ PLU/BYG/HBALT EBYGG 84/63 Bygg- og anleggingeniør Andresen,,, 84/63 - FERDIGATTEST 10/ PLU/BYG/HBALT EBYGG 71/2 Hans Rosten AS,,, 71/2 - TILLATELSE TIL TILTAK - TERRENGOPPFYLLING 10/ PLU/BYG/HBALT EBYGG 69/106 Lena Skjølås Bilic og Senad Bilic,,, 69/106 - SVAR PÅ MELDING OM TILTAK - GARASJE 09/ PLU/BYG/MPEUR EBYGG 91/41 Siv.ing. Helge Andreassen A/S,,, 91/41 IGANGSETTINGSTILLATELSE 08/ PLU/BYG/HBALT EBYGG 88/1 Hedalm Anebyhus AS,,, 88/1 - TILLATELSE TIL ENDRING - ENDRET ANSVARSRETT 08/ PLU/BYG/HBALT EBYGG 88/1 Hedalm Anebyhus AS,,,

3 88/1 - FERDIGATTEST 09/ PLU/BYG/HBALT EBYGG 111/43 Lykkebo Eiendom A/S,,, 111/43 - FERDIGATTEST 09/ PLU/BYG/BBORG EBYGG 83/176 Stian Svae,,, 83/176 - DISPENSASJON FRA REGULERT BYGGEGRENSE OG TILLATELSE TIL TILTAK - STØTTEMUR I EVENTYRVEGEN 25 09/ PLU/BYG/HBALT BYG 46/149 46/149 - TILLATELSE TIL ENDRING - ENDRET ANSVARSRETT 09/ PLU/BYG/HBALT EBYGG 69/63 Jenny M Paulsen,,, 69/63 - DISPENSASJON OG SVAR PÅ MELDING OM TILTAK - GARASJE 10/ PLU/BYG/HBALT EBYGG 83/193 Elanbri Mustapha,,, 83/193 - SVAR PÅ MELDING OM TILTAK - GARASJE 10/ PLU/BYG/MPEUR EBYGG 93/144 Ronny Sletten,,, 93/144 SVAR PÅ MELDING OM TILTAK - TILBYGG 10/ PLU/BYG/MPEUR EBYGG 69/17 Sivilarkitekt Thomas Thorsnes,,, 69/17 DISPENSASJON OG RAMMETILLATELSE - PÅBYGG 09/ PLU/BYG/HBALT EBYGG 41/41 41/41 - TILLATELSE TIL ENDRING - ENDRET ANSVARSRETT 09/ PLU/BYG/HBALT EBYGG 11/7 11/7 - TILLATELSE TIL ENDRING - ENDRET ANSVARSRETT

4 09/ PLU/BYG/HBALT EBYGG 11/7 11/7 - SVAR PÅ SØKNAD OM GEBYRREDUKSJON 09/ PLU/BYG/HBALT EBYGG 41/41 41/41 - SVAR PÅ SØKNAD OM GEBYRREDUKSJON 09/ PLU/BYG/BBORG EBYGG 46/14,59 Secura Eiendom ANS,,, 46/14,59 - AVSLAG PÅ SØKNAD OM REKLAMEFLAGG 09/ PLU/BYG/SIA EBYGG 41/210 Skjeseth og Solvang Arkitekter AS,,, 41/210 TILLATELSE TIL TILTAK - OPPSETTING AV SKILT. 07/ PLU/BYG/HBALT EBYGG 83/193 Fenstad Bygg AS,,, 83/193 FERDIGATTEST 10/ PLU/BYG/HBALT EBYGG 46/26 LMR ARKITEKTUR AS,,, 46/26 - RAMMETILLATELSE - FASADEENDRING MED ETTERISOLERING AV TAK OG ARKER 09/ PLU/BYG/HBALT EBYGG 41/552 Løken Eiendom og Bygg AS,,, 41/552 - FERDIGATTEST 09/ PLU/BYG/HBALT EBYGG 129/37 In Situ AS,,, 129/ RAMMETILLATELSE OG IGANGSETTINGSTILLATELSE FOR DELER AV TILTAK - PROFIL / PLU/BYG/HBALT EBYGG 45/78 Bygg Element AS,,, 45/78 - DISPENSASJON

5 09/ PLU/BYG/HBALT EBYGG 83/224 Idehus Romerike AS,,, 83/224 - FERDIGATTEST 10/ PLU/BYG/HBALT EBYGG 71/11 Monica og Roar André Brenne,,, 71/11 - RAMMETILLATELSE - RIVING AV LÅVE 10/ PLU/BYG/BBORG EBYGG 42/90 Sørum kommunalteknikk KF,,, 42/90 - RAMMETILLATELSE - VANN OG KLOAKKANLEGG 09/ PLU/BYG/HBALT BYG 67/30 Sølve Sesseng,,, 67/30 - DISPENSASJON OG SVAR PÅ MELDING OM TILTAK - TILBYGG GARASJE 07/ PLU/BYG/HBALT BYG 83/257 Alex Christiansen Arkitektkontor AS,,, 83/ FERDIGATTEST 09/ PLU/BYG/HBALT BYG 83/175 Solvang Byggprosjekt AS,,, 83/175 - FERDIGATTEST 09/ PLU/BYG/HBALT EBYGG 83/264 Bygg-Team Romerike AS,,, 83/264 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE 10/ PLU/BYG/BBORG EBYGG 83/238 Sivilarkitekt Erik Andre Hvalbye,,, 83/238 - TILLATELSE TIL TILTAK - ENEBOLIG INNEHOLDENDE GARASJE 10/ PLU/BYG/MPEUR EBYGG 69/17 Sivilarkitekt Thomas Thorsnes,,, 69/17 IGANGSETTINGSTILLATELSE 10/ PLU/BYG/BBORG EBYGG 45/53

6 Din arkitekt,,, 45/53 - RAMMETILLATELSE - ENEBOLIG INNEHOLDENDE HYBEL 10/ PLU/BYG/HBALT EBYGG 115/43 Anita Hegglund og Torkel Sønderaal,,, 115/43 - DISPENSASJON OG SVAR PÅ MELDING OM TILTAK - TILBYGG BOLIG 10/ PLU/BYG/HBALT EBYGG 83/213 Roy Brobekk,,, 83/213 - SVAR PÅ MELDING OM TILTAK - TILBYGG 2 STK VERANDAER 09/ PLU/BYG/MPEUR EBYGG 11/7 Vindveggen Martin Glomnes,,, 11/7 IGANGSETTINGSTILLATELSE 09/ PLU/BYG/BBORG EBYGG 42/6 May-Lene Engebretsen og Svenn Thorvaldsen,,, 42/6 - TILATELSE TIL ENKLE TILTAK - RIVING, PÅBYGG OG TILBYGG 09/ PLU/BYG/HBALT EBYGG 94/62 Gurdip Singh,,, 94/62 - SVAR PÅ MELDING OM TILTAK - BRUKSENDRING FRA TILLEGGSDEL TIL HOVEDDEL 10/ PLU/BYG/BBORG EBYGG 46/3 Planforum Arkitekter AS,,, 46/3 - RAMMETILLATELSE - TEKNISK ANLEGG - HEIS 10/ PLU/BYG/BBORG EBYGG 41/61 Planforum Arkitekter AS,,, 41/61 - RAMMETILLATELSE - TEKNISK ANLEGG - SENGEHEIS 10/ PLU/BYG/BBORG EBYGG 41/61 Planforum Arkitekter AS,,, 41/61 - RAMMETILLATELSE - DIVERSE TILTAK

7 10/ PLU/BYG/HBALT EBYGG 83/107 Svein Magnussen,,, 83/107 - SVAR PÅ MELDING OM TILTAK - GARASJE 10/ PLU/BYG/BBORG EBYGG 107/1 Michael Hoel,,, 107/1 - TILLATELSE TIL ENKLE TILTAK - RIVING AV LÅVE 10/ PLU/BYG/MPEUR EBYGG 82/198 ERIK MORSET ARKITEKT MNAL,,, 82/198 RAMMETILLATELSE - TILBYGG 10/ PLU/BYG/BBORG EBYGG 79/7 SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF,,, 79/7 - RAMMETILLATELSE - TEKNISK ANLEGG - VANN- OG KLOAKKANLEGG 09/ PLU/BYG/HBALT EBYGG 41/611 Hille-Melbye Arkitekter AS,,, 41/611 - IGANGSETTINGSTILLATELSE - TRINN I 08/ PLU/BYG/HBALT EBYGG 117/162 Bolig Partner AS,,, 117/162 MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE 09/ PLU/BYG/HBALT BYG 114/94 Arkitekt Øystein Kjelland Olsen,,, 114/94 - TILLATELSE TIL TILTAK - ENEBOLIG 07/ PLU/BYG/HBALT EBYGG 80/21 Arkitektene Astrup og Hellern AS,,, 80/21 - FERDIGATTEST FOR HEIS

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 30.10.2014-30.10.2014. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 30.10.2014-30.10.2014. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 8813/14 Regdato:30.10.2014 Saksnr: 14/2061-1 Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 Saksb: STAB/SE/GLA Journalenhet:RÅD SØKNAD OM TILRETTELEGGINGSTILSKUDD - KONTORARBEIDSPLASS Lnr: 12625/14 Regdato:30.10.2014

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 07.01.2011-07.01.2011 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 07.01.2011-07.01.2011 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK U Journalenhet: Lnr: 117/11 Regdato:07.01.2011 Arkivkode:BYG 103/103 Saksnr: 10/2638-5 Dok.type: /U Gradering: Saksb: PLB/BYG/N54 Navn: Ragnar Nøkleby Dok.beskr: DELING - GNR.103/103 - RINGKOLLVEIEN 77 - DELING AV EIENDOM

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 07.07.2014-13.07.2014

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 07.07.2014-13.07.2014 Side 1 Arkivsak/doknr. 14/655-3 Sakstittel J.f.dato: 07.07.2014 Detaljregulering - Griniskogen Nordvest, gnr 11 bnr 2 m.fl. Avsender Hans Moesgaard 1-FA-L13; 2-GBNR-11/2; 08/583 Tilbakemelding på henvendelse

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE. Mangelbrev Søknad massedeponi Mjåvann Dokumentdato 24.10.2011. Dok.type: I Dokumenttittel Informasjon akseselskap - Avfall Sør

SONGDALEN KOMMUNE. Mangelbrev Søknad massedeponi Mjåvann Dokumentdato 24.10.2011. Dok.type: I Dokumenttittel Informasjon akseselskap - Avfall Sør SIDE 1 AV 13 Arkivsak/doknr 11/1896-2 Dok.type: U Dokumenttittel Mangelbrev Søknad massedeponi Mjåvann Dokumentdato 24.10.2011 sak11/1896 Mottaker terje.mykland@repstad.no,; firmapost@repstad.no, 1-K1-611;

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver, etter pbl 20-2: 2 a Mindre byggearbeid på bebygd eiendom 2 b Alminnelige driftsbygninger

Detaljer

Offentlig journal Periode: 17-06-2014-17-06-2014

Offentlig journal Periode: 17-06-2014-17-06-2014 Kristiansand Kommune 18.06.201 Offentlig journal Periode: 17-06-201-17-06-201 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Teknisk fellesarkiv - TEK Alle Alle Nei Ja Kristiansand Kommune

Detaljer

Sakstittel: Spørsmål om eventuelle byggetiltak/endret bruk av sjøbu på eiendommen gr 23 bnr 17 på Kjerringholmen. Dok.dato: 06.02.2015. Dok.

Sakstittel: Spørsmål om eventuelle byggetiltak/endret bruk av sjøbu på eiendommen gr 23 bnr 17 på Kjerringholmen. Dok.dato: 06.02.2015. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.06-03.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 05.06.2015 nformasjon om videre saksgang - på bakgrunn av henvendelse. Spørsmål om

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 14.07.2014-20.07.2014

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 14.07.2014-20.07.2014 Side 1 Arkivsak/doknr. 14/2027-1 Sakstittel J.f.dato: 14.07.2014 Regelverk, organisering og behandling av barnebortføringssaker i Norge. Brev.dato 14.05.2014 Avsender Justis- og beredskapsdepartementet

Detaljer

Gebyrregulativ for behandling og oppfølging av byggesaker

Gebyrregulativ for behandling og oppfølging av byggesaker Gebyrregulativ for behandling og oppfølging av byggesaker Oppegård kommune Gjelder fra 1.1.2012, erstatter gebyrregulativ gjeldende fra 01.01.11. Fastsatt i medhold av 33-1 i plan og bygningsloven av 27.06.2008.

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 13/00089-33 Gnr 86 bnr 934 Grandeveien 18 - enebolig m/sekundærleilighet - vedtak om uavhengig kontroll av prosjektering oppmålingsteknisk og utførelsen plassering, grunn

Detaljer

Møtested: Rådhuset, Nygårdsgata 16, 3. etg., møterom Elingaard Tidspunkt: 12.03.2009 kl. 15:00.

Møtested: Rådhuset, Nygårdsgata 16, 3. etg., møterom Elingaard Tidspunkt: 12.03.2009 kl. 15:00. Møteinnkalling Planutvalget Møtested: Rådhuset, Nygårdsgata 16, 3. etg., møterom Elingaard Tidspunkt: 12.03.2009 kl. 15:00. Eventuelle forfall meldes til Grete Herwander, telefon 69305668 / 92863913 Varamedlemmer

Detaljer

Offentlig journal Periode: 11-09-2013-11-09-2013

Offentlig journal Periode: 11-09-2013-11-09-2013 Offentlig journal Periode: 11-09-2013-11-09-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv FlÕ kommune Alle Nei Nei 12/00024-107 U Dok.dato: 12.06.2013 Jour.dato: 11.09.2013

Detaljer

For behandling av byggesaker og tilsyn, betales gebyr etter følgende satser:

For behandling av byggesaker og tilsyn, betales gebyr etter følgende satser: KAP 2 BYGGESAKER For behandling av byggesaker og tilsyn, betales gebyr etter følgende satser: A1 Tiltak som kan forestås av tiltakshaver Pbl. 20-2 kategori I kr 2.300,- kategori II kr 1.150,- Tiltak i

Detaljer

Offentlig journal. Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 2013/550-9 6238/2014 18.02.2015 25.03.2014

Offentlig journal. Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 2013/550-9 6238/2014 18.02.2015 25.03.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.02-17.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 18.02.2015 nnhold: Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 Riving

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00008-6 Protokoll fra representantskapsmøte 4. mars 2014 Follo Ren IKS - Eierstyring 2013 og 2014 Follo Ren IKS Politiske tjenester dato: Sakarkiv 026 Inngående eksternt

Detaljer

CV SIV ARK KRISTIAN STRIME SCH!NBERG CHRISTENSEN

CV SIV ARK KRISTIAN STRIME SCH!NBERG CHRISTENSEN KRISTIAN STRIME SCHØNBERG CHRISTENSEN - SIVILARKITEKT CURRICULUM VITAE Stilling Daglig leder, / Sivilarkitekt hos Høglund Witzøe Rønning arkitekter as Født 27.02.1969 Privatadresse Huk Aveny 42, 0287 Oslo

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00038-12 Gnr 66 bnr 3 Åsveien 2-4/Holterveien 2 A og B - Forretning/kontor/bolig - søknad om endring av tiltak Gnr 66 bnr 3 Åsveien 2-4/Holterveien 2 A og B - Forretning/kontor/bolig

Detaljer

Man må også betale gebyr for godkjenning av ansvarlig foretak og behandling av dispensasjonssøknader, samt kartavgift.

Man må også betale gebyr for godkjenning av ansvarlig foretak og behandling av dispensasjonssøknader, samt kartavgift. Gebyrregulativ Når du søker om å bygge, må du betale gebyr til kommunen. Gebyrregulativet tar utgangspunkt i to hovedtyper av bygg, rene boligbygg og alle andre bygg. Regulativet gjenspeiler det faktiske

Detaljer

Offentlig journal. Samtykke til deling av eiendom 4/64 - Kirkeøy 2015/1931-4 15585/2015 04.09.2015 07.09.2015

Offentlig journal. Samtykke til deling av eiendom 4/64 - Kirkeøy 2015/1931-4 15585/2015 04.09.2015 07.09.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.09-06.09, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 07.09.2015 Samtykke til deling av eiendom 4/64 - Kirkeøy Søknad om deling/rekvisisjon

Detaljer

Møteinnkalling Planutvalget

Møteinnkalling Planutvalget Møteinnkalling Planutvalget Møtested: Rådhuset, Nygaardsgata 16, 3.etg., møterom Elingaard Tidspunkt: 22.05.2008 kl. 15:00. DET VIL BLI AVHOLDT BEFARING I SAK 55/08 FØR MØTET. FREMMØTE VED RÅDHUSET, NYGAARDSGATA

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. kommunen. ' Søknad om dispensasjon fra byggelinje innvilges.

FAUSKE KOMMUNE. kommunen. ' Søknad om dispensasjon fra byggelinje innvilges. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JoumalpostID: 13/4122 I Arkiv sakid.: 13/1007 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: II Sak nr.: 032/13 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG I I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen I Dato:

Detaljer

Dok.dato: 17.12.2010. Klassering: 8/23 KOG/KAALF. Dok.dato: 30.06.2011. Klassering: ***** INFO OG SERV/SIMOR

Dok.dato: 17.12.2010. Klassering: 8/23 KOG/KAALF. Dok.dato: 30.06.2011. Klassering: ***** INFO OG SERV/SIMOR Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 26.07.2011 Gnr.8 Bnr.23, Brekka Spørreskjema om vann og avløp Gnr.8 Bnr.23, Brekka - Avløpsforhold ved eiendommen - Reidar

Detaljer

Delegerte vedtak. Dato: 05.12.2012-26.04.2013 Utvalg: HND. Arkivsak Dato Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode

Delegerte vedtak. Dato: 05.12.2012-26.04.2013 Utvalg: HND. Arkivsak Dato Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode 12/640 05.12.2012 DS 201/12 AGK/AGK/ARN GNR 14/12 - tomt 7 Wisbygg AS VEDTAK - OPPFØRING AV HYTTE PÅ GNR 14/12 TOMT 7 - RISHAUGMOEN 12/641 10.12.2012 DS 202/12 AGK/AGK/ARN GNR 14/13 - tomt 9 Wisbygg AS

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: BYGGESAK Lnr: 2520/15 Forrige lnr: Svar på lnr.: 1801/15 Reg.dato: 11.02.15

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: BYGGESAK Lnr: 2520/15 Forrige lnr: Svar på lnr.: 1801/15 Reg.dato: 11.02.15 Side 1 15/348-2 U Datert: 06.02.15 Arkivkode:GNR 123/320 S.ansv: PBG.BYGG.MOLKJE Til: Svein Lyseggen Sakstittel: BRUKSENDRING FRA ENEBOLIG MED SEKUNDÆR LEILIGHET TIL ENEBOLIG GNR/BNR 123/320 Innhold: SVAR

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR Teknisk utvalg

MØTEINNKALLING FOR Teknisk utvalg GRIMSTAD KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR Teknisk utvalg Møtedato: 10.11.09 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Representantene innkalles herved til møtet. Forfall bes meldt snarest mulig til telefon

Detaljer

Dok.dato: 03.01.2011. Klassering: 44/270 PBUL/MAMOE

Dok.dato: 03.01.2011. Klassering: 44/270 PBUL/MAMOE Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,x,n, Status: J,A 19.07.2011 MLDNG OM VDTAK Gnr. 44, Bnr. 270, Stuenesveien 27 - garasje - Helge Neerland 2010/17984-9 31/2011 03.01.2011 PBL/MAMO

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 5 MØTE NR.: 3 TID: 17.03.2005 13:00 STED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE 8 Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 62 45 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Dok.dato: 11.02.2010. Klassering: M30 IOG/JOLAN. Dok.dato: 03.03.2010. Klassering: 436/720 PBUL/NIBLO. Dok.dato: 26.02.2010.

Dok.dato: 11.02.2010. Klassering: M30 IOG/JOLAN. Dok.dato: 03.03.2010. Klassering: 436/720 PBUL/NIBLO. Dok.dato: 26.02.2010. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 11.03.2010 nnhold: VVA - Bjønnesveien VVA - Bjønnesveien 2010/1363-1 7588/2010 11.02.2010 OG/JOLAN M30 Asplan Viak AS v/tore

Detaljer

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK Møtedato: 30.08.2012 Fra kl. 10.00 Møtested: Møterom 5. etg. Fra saknr.: Til saknr.: Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Periode: 15092009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 16092009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 15092009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 16092009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 16092009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/02990-5 I Dok.dato: Jour.dato: 0 Søren Møller

Detaljer