Årsrapport Boligutleie Holding IV AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2010. Boligutleie Holding IV AS"

Transkript

1 Årsrapport 2010 Boligutleie Holding IV AS

2 Innhold Hovedpunkter Oversikt over Boligutleie Holding IV AS... 6 Markedsoppdatering... 8 Fakta om de enkelte eiendomsprosjektene: Max Frisch boligportefølje Tyskland... 9 Nidda boligportefølje Tyskland Dresden boligportefølje Tyskland Obelix boligportefølje Tyskland Bad Kissingen eldrehjem Tyskland Styrets årsberetning Resultatregnskap Eiendeler Egenkapital og gjeld Kontantstrømoppstilling Regnskapsprinsipper Noter Revisjonsberetning Årsrapport 2010, Boligutleie Holding IV AS 3

3 Bad Kissingen 4 Årsrapport 2010, Boligutleie Holding IV AS

4 Hovedpunkter 2010 VERDSETTELSER Eiendomsverdiene falt gjennom 2008 og delvis også i Dette har stabilisert seg og i 2010 har eiendomsverdiene hatt en svak oppgang. Dette skyldes delvis et bedre marked men også det faktum at underliggende drift i den enkelte portefølje er bedret. OBELIX Utviklingen i Obelix har vært bra i Ledigheten per desember 2010 er 4.6 %, som er den laveste målte ledigheten i BUH IV sin eiertid. Fokus fremover blir følgelig å opprettholde dette nivået og søke å redusere denne ytterligere. Kontantstrømmen fra prosjektet er fortsatt svak siden ledig likviditet blir benyttet til leietakertilpasninger. Stabilisering av ledigheten på dette nivået vil bidra til å styrke kontantstrømmen fremover. NIDDA Underliggende utvikling i Nidda er god, men porteføljen er like fullt i brudd med låneavtalens krav til forholdet mellom markedsverdi og belåning. Selv om belåningen er redusert gjennom innbetalinger fra delsalg, er investeringen fortsatt i brudd med låneavtalen. Ytterligere delsalg vurderes for å kompensere for dette. Inntil videre har derfor långiver kontroll over likviditeten i Nidda. FORVALTNING Tidligere forvalter, Curanis, er byttet ut i alle investeringer. Nær all forvaltning gjennomføres nå i regi av Cenda. Utviklingen etter overføringen til Cenda har vært god, der spesielt Obelix utmerker seg. INGEN UTBETALING Usikkerheten i kapitalmarkedene er redusert det siste året, men det er fortsatt risiko knyttet til fremtidig utvikling av konsernets investeringer og behovet for likviditet for å sikre aksjonærenes verdier. Styret har med dette som bakgrunn vurdert situasjonen slik at det er i selskapets og aksjonærenes langsiktige interesse at det for regnskapsåret 2010 ikke utbetales utbytte. Årsrapport 2010, Boligutleie Holding IV AS 5

5 Ca aksjonærer i Norge (hovedsakelig privatpersoner) Ca aksjonærer i Sverige (hovedsakelig privatpersoner) Boligutleie Holding IV AS (Norge) Hyresfastigheter Holding IV Vit AB (Sverige) ca 66 % ca 34 % Hyresbostäder i Sverige IV Vit AB 30 % 50 % Max Frisch 1 (HBS Södra Tyskland AB) 100 % Nidda (HB 4 Nidda Tomt AB) 100 % Dresden (HB i Dresden IV AB) 100 % Obelix (HBS 21 AB) Bad Kissingen 1 (HB BK 1 Aps) Oberhausen, Köln, Hamburg, Bielefeld m.fl leiligheter kvm Leie MEUR 8,5 Investert september 2006 Andel inv. kapital 9 % 1 viser 100 %. Frankfurt, Hannover, Kiel leiligheter kvm Leie MEUR 9,0 Investert september 2006 Andel inv. kapital 42 % Dresden 465 leiligheter kvm Leie MEUR 2,1 Investert januar 2007 Andel inv. kapital 5 % Spredt Tyskland leiligheter kvm Leie MEUR 10,0 Investert desember 2006 Andel inv. kapital 39 % Bad Kissingen 364 leiligheter for eldre kvm Leie MEUR 2,8 Investert juni 2007 Andel inv. kapital 6 % Boligutleie Holding IV AS Innledning Årsrapporten 2010 inneholder, foruten komplett årsregnskap, informasjon om utviklingen av eiendomsmarkedet i Tyskland samt en oppdatering på viktige hendelser i forvaltningen av de investerte porteføljene i Boligutleie Holding IV AS (BUH IV). Beliggenhet Samlet består porteføljen av leiligheter. Eiendommenes beliggenhet er spredt, med tyngdepunkter i Frankfurt området samt delstatene Nordrhein-Westfalen og Schleswig-Holstein. Kartet på neste side viser beliggenheten til investeringene. Struktur og oversikt BUH IV er en eiendomsportefølje som skal bestå av utleieboliger med sentral beliggenhet (befolkning, kommunikasjon) i EU/EØS-området. Det er gjennomført fem investeringer, samtlige i Tyskland. Porteføljen er i ordinær drift, og det jobbes kontinuerlig med tiltak for å senke ledigheten, redusere kostnader, samt vurdere investeringer med god avkastning. I tillegg jobber et eget asset management team i Tyskland med den daglige oppfølgingen av investeringene. Hovedbygget i Bad Kissingen 6 Årsrapport 2010, Boligutleie Holding IV AS

6 1 Flensburg 1 1 Cuxhaven Kiel Hamburg 1 Bremen 4 1 BERLIN 1 4 Bielefeld 2 Hannover 4 Herne 4 Essen Hilden 4 Düsseldorf 4 Köln Frechen Bonn Jena 1 Leipzig 1 1 Dresden 3 Chemnitz Frankfurt am Main 2 Aschaffenburg Mannheim Nürnberg 4 Saarbrucken Ludvigsburg Eiendommer Stuttgart 1. Obelix 5. Bad Kissingen 2. Nidda 3. Dredsen 4. Max Frisch Ulm München Årsrapport 2010, Boligutleie Holding IV AS 7

7 BNP-vekst i Tyskland 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % -1 % -2 % -3 % -4 % -5 % -6 % Leie per kvm Utvikling 2010 Forventning 2011* Hamburg 11,20 8,4 % 8,0 % Berlin 8,37 13,0 % 10,0 % Köln 9,73 7,0 % 4,0 % Frankfurt 11,73 5,7 % 5,0 % München 12,48 2,4 % 6,0 % * prognose Tyskland 2003 EU E Markedsoppdatering Utviklingen i det europeiske eiendomsmarkedet. Økonomien i Europa tok seg opp i Gjennom 2010 har brutto nasjonalprodukt i EURO-området økt med 1,7 %. Til sammenligning var utviklingen i 2009 på - 4,1 %. Etter markante fall i 2008 og 2009 (hhv -11,7 % og -9,6 %) har vi sett en vekst i eiendomsverdiene på 2,6 % i Denne veksten fordeler seg imidlertid noe ulikt da de vesteuropeiske landene med mer robust økonomi også fi kk mer interesse fra eiendomsaktørene. Storbritannia, som var tidligst ute med vekst fra midten av 2009, hadde den største økningen i Europa med en vekst på hele 8,9 %. Frankrike fulgte etter med 4,4 %, mens det i Norden økte med 3,4 % og Tyskland med 1,4 %. Disse landene sto også for majoriteten av den totale investeringen både i 4. kvartal 2010 og hele året under ett. Det var også vekst i Øst-Europa med 0,8 %, selv om dette hovedsaklig skyldes den positive utviklingen i Polen. Kilder: Eurostat, Destatis, CBRE Makroøkonomisk utvikling i Tyskland Tysk økonomi fikk et kraftig oppsving i Brutto nasjonalprodukt økte med 3,6 % ble dermed det sterkeste året i tysk økonomi siden gjenforeningen i Fjorårets opptur ble ikke overraskende drevet av handelen med utlandet. Eksporten økte med hele 14,2 % i løpet av året, mens importen økte med 13 %. Dette ga et netto eksportbidrag til tysk BNP på 1,1 % i Det er likevel verdt å merke seg at også innenlandsk etterspørsel steg kraftig i løpet av året. Investeringer i maskiner og utstyr steg med 9,4 % i løpet av året etter en kraftig nedgang året før. Etterspørselen i husholdningene økte med 0,5 %, mens offentlig forbruk steg med 2,2 % i løpet av året. 8 Årsrapport 2010, Boligutleie Holding IV AS Sysselsettingen økte med personer, tilsvarende 0,5 %, som er den høyeste sysselsettingen i Tyskland noensinne. Kilde: Eurostat, Destatis Boligmarkedet i Tyskland Boligmarkedet i Tyskland er på vei oppover. Etter at leien i storbyer steg betydelig allerede i fjor er det nå småbyer og tettsteder som følger denne trenden. Gjennomsnittlig leie i Vest-Tyskland økte i 2010 med cirka 3,4 % eller 0,25 Euro/ kvm. Spesielt i storbyer som Berlin, München, Frankfurt, Hamburg og Köln er trenden med leieprisøkninger enda sterkere. Grunnen er den demografi ske utviklingen med sentralisering. Mens antallet innbyggere i Vest-Tyskland sank med økte antallet i storbyer. Antallet innbyggere har de siste 5 årene økt med 6,5 % i München, 3,9 % i Frankfurt, 2,9 % i Köln, 2,3 % i Hamburg og 1,3 % i Berlin. Antall husholdninger steg enda mer på grunn av tendensen med færre personer per husholdning. Samtidig var ferdigstillelsen av byggeprosjekter fortsatt på et veldig lavt nivå. Tabellen ovenfor viser utviklingen i tyske storbyer i 2010 og forventet utvikling i Etterspørselen etter boliger forventes å øke de neste årene. Antall husholdninger skal øke med mellom 0,5 % og 1,0 % pr år, mens nybyggingsaktiviteten forventes å være lav. For 2011 forventes det en økning i boligleiene på gjennomsnittlig 1,5-2 % i Tyskland. Kilder: Frühjahresgutachten Immobilienwirtschaft 2011 Markedet for eldreboliger i Tyskland Interessen i investeringsmarkedet for pleiehjem og boliger for eldre var økende i Volumet steg fra ca MEUR 250 i 2009 til ca MEUR 400 i Eiendomsverdiene stabiliserte seg på et lavt nivå og innkjøpsmultiplikatorene lå mellom 12,5-13. Utsiktene for 2011 er gode og ekspertene forventer økende interesse fra investorsiden for sikker kontantstrøm over lang tid (operatøravtaler). Kilde: Axion Consult

8 Max Frisch Investeringen består av leiligheter med spredt beliggenhet i den vestlige delen av Tyskland. Ca 80 % av porteføljen er lokalisert i Oberhausen, Köln og Hamburg. Byggene er oppført i perioden fra århundreskiftet frem til begynnelsen av 1990-tallet og har en normal teknisk standard. Byggene står på festetomter og er leid på 200-års kontrakter. Cuxhaven Bremen Hamburg Hannover BERLIN Etter en god ledighetsutvikling i 2009 har porteføljen i 2010 stabilisert seg. Ledigheten svinger rundt 4,5 %. Ledigheten i desember var 4,1 %, som er den laveste målte ledigheten i Standarden i porteføljen er gjennomgående god, men den har lokasjoner som er utfordrende. Dette gjelder spesielt Oberhausen som er den største lokasjonen i Max Frisch. Bytte av utleiemeglere og endrede incentivsordninger er noen av tiltakene som er gjennomført for å redusere ledigheten i dette området. Herne Essen Hilden Düsseldorf Köln Frechen Bonn Bielefeld Frankfurt am Main Aschaffenburg Mannheim Jena Nürnberg Leipzig Chemnitz Dresden Saarbrucken Ludvigsburg Stuttgart Andel av årlige leieinntekter Nøkkeldata 10 % Antall leiligheter Areal kvm andel boliger 95 % andel kommersielle lokaler 5 % Leieinntekter 2011 MEUR 8,5 Teknisk og økonomisk forvalter Cenda Investeringstidspunkt september 2006 Årsrapport 2010, Boligutleie Holding IV AS 9

9 Nidda Porteføljen består av leiligheter med beliggenhet i området rundt byene Frankfurt (ca 50 %), Hannover (ca 33 %) og Kiel (ca 17 %). Frankfurt er et av Europas viktigste fi nanssentre. Generelt ligger porteføljen i områder med høyere befolkningsvekst enn gjennomsnittet i Tyskland, og arbeidsledigheten er lavere enn gjennomsnittet. Cuxhaven Bremen Kiel Hamburg Utvikling i underliggende drift har vært god i 2010 og ledigheten i porteføljen har stabilisert seg på et akseptabelt nivå. Investeringen er imidlertid fortsatt i brudd med betingelser i låneavtalen som stiller krav til forholdet mellom lån og eiendomsverdi. Likviditeten i Nidda kontrolleres derfor av långiver. Delsalg vurderes løpende for å tilfredsstille kravene. Siste salg ble gjennomført høsten 2010, der 60 leiligheter ble solgt. Likviditeten fra salgene gikk i all hovedsak til nedbetaling av lån. Banken gjennomførte ny vurdering januar 2011, og porteføljen er fortsatt i brudd med låneavtalen. Inntil neste måling vil banken fortsatt kontrollere likviditeten i porteføljen. Herne Essen Hilden Düsseldorf Köln Frechen Bonn Hannover Bielefeld Frankfurt am Main Aschaffenburg Mannheim Jena Nürnberg BERLIN Leipzig Dresden Chemnitz Saarbrucken Ludvigsburg Andel av årlige leieinntekter Nøkkeldata 36 % Antall leiligheter Areal kvm andel boliger 95 % andel kommersielle lokaler 5 % Leieinntekter 2011 MEUR 9,0 Teknisk og økonomisk forvalter Brömer & Koch Investeringstidspunkt september Årsrapport 2010, Boligutleie Holding IV AS

10 Dresden Porteføljen består av 465 leiligheter med sentral beliggenhet i Dresden, som er hovedstaden i delstaten Sachsen med ca innbyggere. Dresden er en av byene med mest positiv utvikling i det østlige Tyskland, med stabil arbeidsledighet og befolkningsvekst de siste årene. Dresden forventes også å være et av de viktigste tilvekstområdene i denne delen av Tyskland fremover. na A 14 Döbeln Riesa Meissen Sachsen De fl este leilighetene i denne porteføljen er totalrenovert i 1995/1996 og er i generelt god stand. Driftsmessig fungerer porteføljen godt, med lokale forvaltere som har god kjennskap til eiendommene. Ledighet på leiligheter er lav og representerer kun fl uktuasjonen i porteføljen. Kommersielle lokaler som ble ledig i 2009 er reutleid. g KAU B 180 B 173 CHEMNITZ Freiberg A 4 DRESDEN Freital Pirna E 55 Andel av årlige leieinntekter 8 % Nøkkeldata Antall leiligheter 465 Areal kvm andel boliger 93 % andel kommersielle lokaler 7 % Leieinntekter 2011 MEUR 2,1 Teknisk og økonomisk forvalter Integra GmbH Investeringstidspunkt januar 2007 Årsrapport 2010, Boligutleie Holding IV AS 11

11 Obelix Dette er en spredt portefølje som består av leiligheter og 24 kommersielle lokaler der beliggenheten har en hovedvekt i det nordlige Tyskland. Forvaltningen av porteføljen ble tatt over av Cenda i Cuxhaven Kiel Hamburg Utviklingen i siste kvartal av 2010 var god og ledigheten er gjennom året redusert fra 5,7 % til 4,6 %. Hovedfokus fremover blir derfor å opprettholde dette nivået og søke å redusere det ytterligere. Porteføljene produserer per i dag liten likviditet siden tilgjengelig likviditet blir benyttet til investeringer. Om ledigheten stabiliseres på dagens nivå vil også kontantstrømmen bli sterkere fremover. Porteføljen er fortsatt krevende og det krever sterkt fokus fra forvalter for både å opprettholde dagens ledighetsnivå og ikke minst for å redusere det ytterligere. Herne Essen Hilden Düsseldorf Köln Frechen Bonn Bremen Bielefeld Hannover Jena BERLIN Leipzig Dresden Chemnitz Frankfurt am Main Aschaffenburg Mannheim Nürnberg Saarbrucken Andel av årlige leieinntekter 40 % Nøkkeldata Antall leiligheter Areal kvm andel boliger 98 % andel kommersielle lokaler 2 % Leieinntekter 2011 MEUR 10,0 Teknisk og økonomisk forvalter Cenda Investeringstidspunkt desember Årsrapport 2010, Boligutleie Holding IV AS

12 Bad Kissingen Porteføljen består av 364 eldreboliger i Bad Kissingen i Bayern i Tyskland hvor selskapet eier 50 %. Den resterende andelen eies av Global Eiendom Utbetaling 2007 som er et annet eiendomsselskap etablert av Acta Asset Management. Hovedbygningen ble oppført i 1973 og eiendommen ble utvidet i 1990 med to nye bygninger. Størrelsen på leilighetene varierer mellom 30 kvm og 100 kvm. Som en del av tilbudet i eldreboligene inngår svømmebasseng, restaurant, bank og medisinsk behandling samt attraktive parkarealer. Avtalen med operatøren for eiendommen løper til 31. desember De siste årene har operatøren foretatt en rekke oppgraderinger og omstruktureringer og planlegger ytterligere oppgraderingstiltak i tiden fremover for å gjøre eiendommen mer attraktiv for eksisterende og nye leietakere. Porteføljen genererer stabil kontantstrøm og det forventes også en god utvikling i Künzell Schotten Eichenzell ungen Grebenhain A 66 Gedem Flieden Mittelkalbach hzell Hirzenhain Nidda 7 Birstein A 7 Schlüchtern Nidder Steinau Büdingen Wächterbach Bad Orb Gründau Gelnhausen Burgjoß Kinzig Hanau am Main nken B8 au Bieber Flörsbach Kleinkahl Langenbom Frammenbach Partenstein Hö b h Zeitiofs Poppenhausen Gersfeld Wildflecken Sandberg Bad Brückenau Burkardroth Obersinn Bad Kissingen Oberthulba Burgsinn Fuchsstadt Rieneck Hammelburg Gemünden Wernfeld Andel av årlige leieinntekter 1 6 % Nøkkeldata 1 Antall leiligheter 364 Areal kvm andel boliger 100 % andel kommersielle lokaler 0 % Leieinntekter 2011 MEUR 2,8 1 Viser 100 % eierandel Teknisk og økonomisk forvalter Axion Consult Investeringstidspunkt juni 2007 Årsrapport 2010, Boligutleie Holding IV AS 13

13 Årsregnskap Årsrapport 2010, Boligutleie Holding IV AS

14 Årsberetning 2010 Boligutleie Holding IV AS Selskapets virksomhet Boligutleie Holding IV AS ble stiftet i 2003, men selskapets operative virksomhet startet først i Selskapet har som formål å investere i utleieboliger med sentral beliggenhet (befolkning, kommunikasjon) i EU/EØS området. Selskapet har gjennom datterselskapet Hyresbostäder i Sverige IV Vit AB foretatt 5 investeringer, som alle er i Tyskland. Investeringene omfatter samlet leiligheter. Boligutleie Holding IV AS har aksjonærer per 31. desember 2010, som i hovedsak er private investorer. var TNOK mot TNOK i Egenkapitalandelen pr. 31. desember 2010 var 25,9 % mot 24,6 % pr. 31. desember Konsernet har i løpet av året hatt en negativ kontantstrøm på TNOK Kontantstrøm fra fi nansieringsaktiviteter er negativ. Dette skyldes at det er tilbakebetalt totalt TNOK på langsiktig gjeld. Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter er positiv grunnet salget i Nidda. Den operasjonelle kontantstrøm er TNOK Tilsvarende tall for 2009 var TNOK 184. Fortsatt drift I samsvar med regnskapsloven 3-3 bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er tilstede. Til grunn for antagelsen ligger resultatprognoser for 2010 og konsernets langsiktige prognoser for årene fremover. Redgjørelse for årsregnskapet Kontantstrømmen til de underliggende investeringene er ikke i henhold til de forventninger selskapet hadde på investeringstidspunktet. Det jobbes kontinuerlig med tiltak for å forbedre dette. Dette har blant annet gitt positiv utvikling i Obelix, der ledigheten i porteføljen er redusert betydelig gjennom året. Rabatter, leiefritak og tilhørende investeringer gjør at likviditetseffekten av lavere ledighet ikke påvirker kontantstrømmen før I henhold til takst fra långiver er Nidda porteføljen fortsatt i brudd med betingelser i låneavtalen som stiller krav til forholdet mellom markedsverdi og lånebeløp. Porteføljen har derfor i 2010 solgt 60 leiligheter for å frigjøre likviditet til nedbetaling av lån. Av et totalt salgsvederlag på MEUR 8,3 ble MEUR 6,8 benyttet til nedbetaling av lån. Også etter disse nedbetalingene er porteføljen i brudd med låneavtalen. Banken krever kvartalsvise amortiseringer på 0,5 % av hovedstol inntil selskapet igjen er innenfor LTV kravet. Selskapet er i løpende dialog med banken. Likviditeten i konsernet er svekket gjennom regnskapsåret. Da den makroøkonomiske situasjonen fremover fremdeles er usikker, innstiller styret på at det ikke deles ut utbytte for Fokus er nå på å skjerme likviditeten i selskapet for å skape en mest mulig robust fi nansiell situasjon. Styret vurderer løpende tiltak for å bedre likviditeten, der salg eller delsalg er det mest nærliggende. Konsernets driftsinntekter utgjorde i 2010 TNOK 255. Konsernets resultat ble TNOK mens det for 2009 var TNOK Deler av de nedskrivninger på eiendommene som ble gjennomført i 2009 er reversert i årsregnskapet for For konsernet innebærer dette en bedring av driftsresultatet med MNOK 20. Konsernets likviditetsbeholdning var TNOK pr. 31. desember Tilsvarende tall pr. 31. desember 2009 var TNOK Totalkapitalen var ved utgangen av året Hendelser etter balansedagen Det har ikke vært vesentlige hendelser etter balansedagen som har betydning for regnskapsåret Fremtidig utvikling Det er ikke planlagt nye emisjoner i Boligutleie Holding IV AS og hovedfokus fremover er drift av eiendommene. Det forventes en stabil driftssituasjon i konsernets eiendomsporteføljer. Konsernets fremtidige kontantstrøm vil avhenge av utviklingen i selskapets inntekter, driftskostnader og fi nansieringskostnader. Det forventes en jevn økning i inntektene fremover i takt med den underliggende utviklingen i leiemarkedet. Selskapets investeringer er beliggende i områder hvor leien til en viss grad er regulert, og dette motvirker større svingninger i inntektsgrunnlaget. Kostnadene forventes å utvikle seg i takt med kostnadsutviklingen i samfunnet for øvrig, mens fi nansieringskostnadene på lang sikt vil være påvirket av rentemarkedet. Det presiseres dog at det er usikkerhet knyttet til vurderingen av fremtidige forhold. Gjennom 2010 har styret observert at den turbulens man opplevde i markedet i slutten av 2008 og gjennom store deler av 2009 har stabilisert seg. Det er observert en betydelig bedring i generell økonomisk utvikling i Tyskland. Samtidig som ledigheten i alle porteføljer er lav og man således har relativt lav risiko på inntektssiden. Styret er av den oppfatning at risiko knyttet verdiutvikling på eiendommene er redusert i Samtidig er situasjonen uavklart på fi nansieringssiden, fortsatt er observasjonen den at fi nansieringsinstitusjoner krever noe høyere egenkapitalandel, høyere marginer og høyere løpende nedbetalinger enn tidligere. Dette øker risikoen knyttet til fremtidige refi nansieringer. Generelt kan man si at situasjonen er bedret fra 2009, men at det fortsatt er noe usikkerhet knyttet til fremtidig utvikling. Finansiell risiko Selskapets egenkapital er utsatt for valutasvingninger i forholdet NOK/SEK og NOK/EUR. Morselskapet har inngått terminkontrakter for å redusere denne risikoen. Årsrapport 2010, Boligutleie Holding IV AS 15

15 Konsernet er eksponert for endringer i rentenivå, da deler av ekstern gjeld har fl ytende rente. Det er inngått renteswapavtaler for å redusere denne risikoen. Konsernet er også eksponert mot utvilkling i avkastningskrav og den generelle økonomiske utvikling i de markeder hvor konsernet har investeringer. Det er redegjort nærmere om dette i punktet fremtidig utvikling ovenfor. Arbeidsmiljø og personale Konsernet har ingen ansatte. Det er således ikke nødvendig å iverksette tiltak i forhold til arbeidsmiljø eller likestilling i selskapets virksomhet. Selskapets styremedlemmer er menn. Miljørapportering Konsernets virksomhet forurenser i svært begrenset grad det ytre miljø. Miljøarbeid er likevel en viktig del av virksomheten, hvor fokus rettes både mot miljøvennlige tiltak i drift og vedlikehold såvel som leietagernes bruk av eiendommene. Forskning og utvikling Konsernet har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i regnskapsåret. Årsresultat og disponeringer Morselskapets årsresultat ble TNOK Styret foreslår følgende disponering av årsresultatet i Boligutleie Holding IV AS: Beløp i NOK Overført fra annen egenkapital Totalt disponert Selskapets frie egenkapital pr. 31. desember 2010 var TNOK Oslo, 26. april 2011 Martin Bruck Styreformann Christer Wennersten Styremedlem Inge Fjeldstad Styremedlem Andres Aulik Styremedlem 16 Årsrapport 2010, Boligutleie Holding IV AS

16 Resultatregnskap Morselskapet Konsernet Beløp i NOK 1000 Note DRIFTSINNTEKTER - - Leieinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Lønnskostnader Ordinære avskrivninger Nedskrivninger 2, Andre driftskostnader 8, 9, Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Finanskostnader 9, Netto finansposter RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad ÅRSRESULTAT Herav minoriteter Opplysninger om avsetninger til: - - Utbytte Annen EK Sum disponert Årsrapport 2010, Boligutleie Holding IV AS 17

17 Eiendeler Morselskapet Konsernet Beløp i NOK 1000 Note ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler - - Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler - - Tomter, bygninger og annen fast eiendom 2, Maskiner og inventar Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler - - Andre investeringer Investeringer i datterselskap Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Fordringer - - Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer og varelager Bankinnskudd og kontanter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Årsrapport 2010, Boligutleie Holding IV AS

18 Egenkapital og gjeld Morselskapet Konsernet Beløp i NOK 1000 Note EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital 1, Overkursfond Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital GJELD Avsetning for forpliktelser - - Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser Langsiktig gjeld 4, Kortsiktig gjeld - 16 Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Gjeld til konsernselskaper Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo, 26. april 2011 Martin Bruck Styreformann Christer Wennersten Styremedlem Inge Fjeldstad Styremedlem Andres Aulik Styremedlem Årsrapport 2010, Boligutleie Holding IV AS 19

19 Kontantstrømoppstilling Morselskapet Konsernet Beløp i NOK Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skatt Betalbar skatt Gevinst / tap ved salg av driftsmidler Ordinære avskrivninger Nedskrivninger Poster klassifi sert som investeringsaktiviteter Endring i kundefordringer og leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter Effekt av valutakursendringer Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter - - Innbetaling ved salg av varige driftsmidler Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetaling ved opptak av ny kortsiktig og langsiktig gjeld Utbetaling ved nedbetaling av kortsiktig og langsiktig gjeld Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter Netto endring i likvider i året Kontanter og bankinnskudd pr Kontanter og bankinnskudd pr Årsrapport 2010, Boligutleie Holding IV AS

20 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var en økonomisk enhet. Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Kjøpte datterselskaper regnskapsføres i konsernregnskapet basert på morselskapets anskaffelseskost. Anskaffelseskost tilordnes identifiserbare eiendeler og gjeld i datterselskapet, som oppføres i konsernregnskapet til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Eventuell merverdi eller mindreverdi ut over hva som kan henføres til identifi serbare eiendeler og gjeld balanseføres som goodwill. Merverdier i konsernregnskapet avskrives lineært over de oppkjøpte eiendelenes forventede levetid. Ved omregning av utenlandske datterselskap er valutakurs ved regnskapsårets slutt benyttet for balanseposter og gjennomsnittskurs for poster i resultatregnskapet. Datterselskap Datterselskaper vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for ned skrivning ikke lenger er til stede. Utbytte og andre utdelinger er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskapet. Overstiger utbytte andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og utdelingene er fratrukket investeringens verdi i balansen. Leieinntekter Leieinntekter inntektsføres i takt med levering av ytelsene. Forskuddsbetalt leie balanseføres som kortsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men ned skrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over drifts middelets forventede levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmiddelets kostpris og avskrives i takt med driftsmiddelet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen vil generere. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert til kursen ved regnskapsårets slutt. Inntekter og utgifter i utenlandsk valuta er bokført til gjennomsnittskurs for regnskapsperioden. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skatte messige verdier i de respektive selskap, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Det avsettes ikke for utsatt skatt knyttet til merverdier på eiendommer ved selskapskjøp. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Øvrige poster er klassifi sert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Årsrapport 2010, Boligutleie Holding IV AS 21

21 Noter Note 1 Egenkapital Beløp i NOK 1000 Morselskapet Aksjekapital Overkursfond Annen innskutt egenkapital Annen egenkapital Egne aksjer Sum Egenkapital pr Reklassifi sering Årets resultat Egenkapital pr Konsernet Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Minoritet Egne aksjer Sum Egenkapital pr Reklassifi sering Omregningsdifferanser Årets resultat Egenkapital pr Note 2 Varige driftsmidler Beløp i NOK 1000 Konsernet Varige driftsmidler Tomter / bygninger og annen eiendom Maskiner og inventar Sum varige driftsmidler Anskaffelseskost pr Omregningsdifferanser av saldo pr Justert anskaffelseskost pr Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang solgte driftsmidler Omregningsdifferanser tilgang / avgang Anskaffelseskost pr Av og nedskrivninger pr Omregningsdifferanser av saldo pr Justert av og nedskrivning pr Avgang akk avskrivninger Avskrivninger Reversering av tidligere års nedskrivninger (se note 14) Omregningsdifferanser på av- og nedskrivninger Akk avskrivninger pr Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Årets netto nedskrivninger Omregningsdifferanser er beregnet ut fra kurs mot henholdsvis 1.1 og gjennomsnittskurs for året. Konsernet benytter lineære avskrivninger for alle varige driftsmidler. Den økonomiske levetiden for driftsmidlene er beregnet til: * Bygninger og annen fast eiendom 100 år * Maskiner og inventar 3-15 år * Tomter avskrives ikke 22 Årsrapport 2010, Boligutleie Holding IV AS

22 Note 3 Datterselskap, tilknyttet selskap m v Beløp i NOK 1000 Selskapets navn Ervervet Eierandel Egenkapital Resultat Hyresbostäder i Sverige IV Vit AB ,68 % Datterselskapet Hyresbostäder i Sverige IV Vit AB, Stockholm, har per en aksjekapital på TSEK bestående av aksjer til pålydende SEK 1. Investeringen er i regnskapet vurdert etter kostmetoden og balanseført til TNOK Historisk kostpris på investeringen er TNOK og totalt nedskrevet beløp er TNOK Hyresbostäder i Sverige IV Vit AB eier følgende selskaper: Selskapets navn Portefølje Ervervet Eierandel / stemmeandel Egenkapital Resultat Certram Properties SARL Obelix ,73 % Bartol Properties SARL Obelix ,73 % Zidal Properties SARL Obelix ,73 % Sivaka German Properties SARL Obelix ,73 % Hyresbostäder i Dresden IV AB Dresden ,00 % Hyresbostäder 4 Dresden GmbH & Co KG Dresden ,73 % Hyresbostäder 4 Dresden Verwaltung GmbH Dresden ,80 % Hyresbostäder 4 Nidda Tomt AB Nidda ,00 % Hyresbostäder 4 Nidda Tomt GmbH Nidda ,00 % HBS BK 1 ApS Bad Kissingen ,00 % Hyresbostäder i Södra Tyskland I Gul AB Max Frisch ,00 % Hyresbostäder i Södra Tyskland GmbH & Co KG Max Frisch ,92 % Hyresbostäder i Södra Tyskland Verwaltung GmbH Max Frisch ,47 % Hyresbostäder i Celle und Bielefeld GmbH & Co KG Max Frisch ,92 % Hyresbostäder i Celle und Bielefeld Verwaltung GmbH Max Frisch ,47 % Bad Kissingen Gul Inventar AB Max Frisch ,00 % Hyresbostäder i Sverige 21 AB ,80 % Hyresbostäder i Tyskland 40 AB ,00 % 84-1 Konsernet Hyrebostäder i Södra Tyskland I Gul AB er tilknyttet selskap, og regnskapsført etter egenkapitalmetoden Anskaffelseskost Merverdi ved anskaffelse Bokført verdi Andel årets resultat Avskrivning merverdi Nedskrivning merverdi Omregningsdifferanser Bokført verdi Årsrapport 2010, Boligutleie Holding IV AS 23

23 Note 4 Langsiktig gjeld Beløp i NOK 1000 Konsernet Langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum Forfallstidspunkt - langsiktig gjeld Innen 1 år år Senere enn 5 år - - Sum Pantesikret gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Pantsatte eiendeler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Annet Verdi i balansen Tomter, bygninger og annen fast eiendom Selskapets gjeldsfi nansiering er knyttet til hver enkelt investering i etablerte single purpose selskaper. Hver enkelt låneavtale vil således ha egne lånekriterier knyttet til overholdelse. Det vil i det følgende gis en oversikt over selskapets totale gjeldsforhold og de krav som foreligger: Portefølje Bank Hovedstol 3 Forfall ICR krav 1 LTV krav 2 Faktisk ICR Faktisk LTV Nidda SEB ,35 77,5 % 1,45 80,3 % Obelix Hypo Real Estate ,30 90 % 1,31 80,1 % Dresden Areal Bank ,25 85 % 1,42 76,0 % Bad Kissingen Hypo Real Estate ,40 80 % 1,58 73,0 % Max Frisch (30 %) Hypo Real Estate ,40 90 % 1,44 72,0 % 1 ICR: Interest Coverage Ratio. Rentedekningsgraden er et mål for både soliditet og lønnsomhet, da den forteller i hvilken grad selskapet er i stand til å betale sine rentekostnader og evne til å påta seg større låneforpliktelser. Generelt beregnes rentedekningsgraden ved å ta EBIT og dele på rentekostnadene, men de fl este låneavtalene har en egen defi nisjon der blant annet investeringer i mange tilfeller trekkes ut av EBIT. 2 LTV: Loan to Value Ratio. Lånets hovedstol deles på markedsverdien av eiendomsporteføljen. 3 Hovedstol er benevnt i prosjekt valuta (EUR) Banken har innhentet en egen takst på Nidda porteføljen som viser et brudd med LTV klausulen i låneavtalen. Kvartalsvise amortiseringer vil fortsette fremover inntil selskapet igjen ikke er i brudd med låneavtalens LTV klausuler. LTV beregningen i Nidda er basert på takst utarbeidet for bank i januar Note 5 Mellomværende med selskap i samme konsern Beløp i NOK 1000 Morselskapet Gjeld til konsernselskap Konsernmellomværende Hyresbostäder i Sverige IV Vit AB Sum Årsrapport 2010, Boligutleie Holding IV AS

24 Note 6 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Morselskapet Morselskapets aksjekapital består av aksjer pålydende NOK 0,02. Boligutleie Holding IV AS har aksjonærer pr Alle aksjer har lik stemmerett. Selskapet eier egne aksjer med kostpris 9,65 pr aksje. Følgende aksjonærer eier mer enn 1 % av aksjene pr 31.12: Otium AS aksjer 2,25 % Øvrige aksjonærer eier mindre enn 1 %. Note 7 Skatt Beløp i NOK 1000 Morselskapet Konsernet Årets skattekostnad Betalbare skatter Norge Betalbare skatter utlandet Sum betalbare skatter Endring i utsatt skatt Norge - - Endring i utsatt skatt utlandet Andre endringer og omregningsdifferanser utsatt skatt Sum endring utsatt skatt Sum skattekostnad Årets skattegrunnlag Resultat før skatt Permanente forskjeller Endr midl forskjeller Fremførbart underskudd Underskudd som ikke benyttes i regnskapsåret Årets skattegrunnlag Skatteøkende/(-reduserende) midlertidige forskjeller Eiendommer Øvrige midlertidige forskjeller Underskudd til fremføring Grunnlag beregning utsatt skatt Nedvurdering av utsatt skattefordel Balanseførte midlertidige forskjeller Netto utsatt skatt / (-) utsatt skattefordel Netto utsatt skatt Sverige Utsatt skatt Tyskland Utsatt skatt Netto utsatt skattefordel Sverige Utsatt skattefordel Tyskland Utsatt skattefordel Årsrapport 2010, Boligutleie Holding IV AS 25

25 Utsatt skatt for svenske selskap er utlignet mellom selskapene på grunn av muligheter for utligning av utsatt skatt mot utsatt skattefordel. Utsatt skatt for tyske selskap er behandlet netto per selskap da tilsvarende muligheter for utligning ikke eksisterer. Utsatt skattefordel er ikke balanseført der det ikke er sannsynlighetsovervekt for at fordelen kan utnyttes. Skatteprosent i Norge er 28 %, i Sverige 26,3 % og i Tyskland 15,825 %. Morselskapet Avstemming av selskapets skatteprosent % skatt av resultat før skatt Skatteeffekt permanente forskjeller Endr i nedvurdering av midl forskj knyttet til underskudd Beregnet skattekostnad - - Effektiv skattesats 1 0 % 0 % 1 Skattekostnad i forhold til resultat før skatt. Note 8 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm. Konsernet har ingen ansatte og er derfor ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Beløp i NOK 1000 Morselskapet Konsernet Honorar til styret Styrehonorar Morselskapet Konsernet Honorar til revisor Lovpålagt revisjon Konsulenttjenester Skatterådgivning Sum Beløpene er inklusiv merverdiavgift. Note 9 Poster som er slått sammen i regnskapet Beløp i NOK 1000 Morselskapet Konsernet Andre driftskostnader Reparasjon- og vedlikeholdskostnader Oppvarming Vann Elektrisitet Renovasjon Kjøpte tjenester Forsikring Forvaltningskostnader Eiendomsskatt Øvrige kostnader Sum andre driftskostnader Årsrapport 2010, Boligutleie Holding IV AS

26 Morselskapet Konsernet Finansinntekter Annen renteinntekt Valutagevinst Sum fi nansinntekter Morselskapet Konsernet Finanskostnader Rentekostnader fra foretak i samme konsern Annen rentekostnad Valutatap Annen fi nanskostnad Resultatandel fra tilknyttet selskap Nedskrivning aksjer i datterselskap Sum fi nanskostnader Annen kortsiktig gjeld Forskuddsbetalte leieinntekter Påløpte kostnader Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Note 10 Salg av eiendom Det er i løpet av 2010 solgt 2 eiendommer i Frankfurt, Tyskland. Salget gir en netto gevinst for konsernet på TNOK Note 11 Honorarer til løpende forvaltning Boligutleie Holding IV AS har inngått avtale om løpende forvaltning med Acta Asset Management ASA og ABG Sundal Collier Real Estate AS. For disse tjenestene har konsernet blitt belastet med et forvaltningshonoarar, honoraret utgjorde TNOK for Honoraret er kostnadsført under forvaltningskostnader, se note 9. Årsrapport 2010, Boligutleie Holding IV AS 27

27 Note 12 Finansielle instrumenter Beløp i NOK 1000 Rentederivater Selskapet har som strategi å sikre opp mot 100 % av rentebærende gjeld ved gjennomføring av investeringer. Låneavtalene inngås primært som med fl ytende lånebetingelse, men långiver vil normalt kreve inngåelse av en separat derivatkontrakt tilsvarende hovedstol som sikrer fastrente. Finanskostnadene er presentert netto. Verdien av rentederivatene balanseføres ikke ihht. god regnskapsskikk i Norge. Verdiendringer er således heller ikke ført over selskapets resultat. Under følger en oversikt over selskapets rentederivater pr Portefølje Bank Hovedstol Valuta Fastrente sats Forfallsdato Urealisert gevinst / (-) tap pr Nidda SEB EUR 3,92 % Obelix Hypo Real Estate EUR 4,63 % Dresden Areal Bank EUR 4,05 % Bad Kissingen Hypo Real Estate EUR 4,50 % Max Frisch (30 %) Hypo Real Estate EUR 3,96 % Sum rentederivater EUR Sum urealisert gevinst / (-) tap NOK Valutarisiko Utvikling i valutakurser innebærer både direkte og indirekte en økonomisk risiko for morselskapet. Konsernets inntekter og gjeld er i samme valuta og dermed ikke utsatt for valutarisiko. Selskapets egenkapital er utsatt for valutasvingninger i forholdet NOK/SEK og NOK/EUR. Det er inngått valutasikringskontrakter for å redusere denne risikoen. Se egen spesifi kasjon nedenfor. Valutaderivater Selskapet har som strategi å sikre mellom 5 % og 45 % av egenkapitalen. Valutasikringen gjøres med valutaterminer (salg av valuta med oppgjør på fremtidig dato). Sikringsgrad er basert på historisk valutakursutvikling for aktuell valuta. Sterk valuta historisk sett medfører høy sikringsgrad. Verdien av valutaderivatene balanseføres ikke ihht. god regnskapsskikk i Norge. Resultateffekten hensyntas ved forfall. Under følger en oversikt over selskapets valutaderivater pr Motpart Beløp Valuta Valutakurs Forfallsdato Urealisert gevinst / (-) tap pr ABG Sundal Collier EUR 7, Sum urealisert gevinst / (-) tap NOK 297 For regnskapsåret har TNOK bedret selskapets resultat og likviditetsbeholding som følge av inngåtte valutaderivater. Note 13 Bankinnskudd Konsernets bankkonti fordeler seg på følgende valuta: TSEK TEUR TNOK Bankinnskudd i SEK Bankinnskudd i EUR Bankinnskudd i NOK Totalt Bundne bankinnskudd - 28 Årsrapport 2010, Boligutleie Holding IV AS

28 Note 14 Nedskrivninger Beløp i NOK Selskapet har vurdert bokført verdi av sine investeringer i fast eiendom pr 31.12, og foretatt nedskrivninger og reversering av tidligere nedskrivninger. Vurdering av eiendomsverdiene er basert på takster innhentet av uavhengig tredje part i januar Takster innhentes halvårlig for alle eiendomsinvesteringene i selskapet. Med bakgrunn i disse takstene har selskapet pr foretatt følgende reversering av tidligere nedskrivninger: Portefølje / selskap Bokført verdi før årets nedskrivning Nedskrivning Reverserte nedskrivninger Ny bokført verdi Verditakst EUR Obelix, Bartol Obelix, Certram Obelix, Zidal Obelix, Sivaka Bad Kissingen Totalt netto nedskrevet balanseverdi Omregningsdifferanse Netto nedskrivning over resultatet Note 15 Usikre forpliktelser I forbindelse med bokettersyn fra skatteetaten har selskapet mottatt varsel om endring av ligning for Det er i samme varsel informert om at evt tilleggsskatt vurderes. Varselet er knyttet til skattemessig behandling av emisjonskostnader, skatteetaten hevder at kostnadene ikke er fradragsberettiget for selskapet. Betalbar skatt er beregnet til maksimalt MNOK 7,1 dersom selskapet ikke får fradrag for hele eller deler av. Note 16 Andre forhold Acta Asset Management Alle aksjonærer i Boligutleie Holding IV AS har inngått investeringsavtale med Acta Asset Management ASA som blant annet beskriver selskapets investeringsmandat. Hyresfastigheter Holding IV Vit AB (publ) Boligutleie Holding IV AS eier Hyresbostäder i Sverige IV Vit AB sammen med det svenske søsterselskapet Hyresfastigheter Holding IV Vit AB (publ). Alle investeringene som foretas i Boligutleie Holding IV AS gjøres sammen med Hyresfastigheter Holding IV Vit AB (publ) gjennom det felles eide datterselskapet. Selskapene har identiske investeringsmandater og styresammensetning. Årsrapport 2010, Boligutleie Holding IV AS 29

29 30 Årsrapport 2010, Boligutleie Holding IV AS

30 Årsrapport 2010, Boligutleie Holding IV AS 31

31 Boligutleie Holding IV AS C/O ABG Sundal Collier Postboks 1444 Vika NO-0115 Oslo signatur.no

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Årsrapport 2015 US Recovery AS

Årsrapport 2015 US Recovery AS Årsrapport 2015 US Recovery AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...6 Eiendeler...7 Egenkapital og gjeld...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...12 Årsrapport 2015, US Recovery

Detaljer

Årsrapport 2013 Boligutleie Holding IV AS

Årsrapport 2013 Boligutleie Holding IV AS Årsrapport 2013 Boligutleie Holding IV AS Innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...5 Eiendeler...6 Egenkapital og gjeld...7 Kontantstrømoppstilling...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...18

Detaljer

Årsrapport 2013 Etatbygg Holding III AS

Årsrapport 2013 Etatbygg Holding III AS Årsrapport 2013 Etatbygg Holding III AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...5 Eiendeler...6 Egenkapital og gjeld...7 Kontantstrømoppstilling...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...16

Detaljer

Årsrapport 2014 Boligutleie Holding II AS

Årsrapport 2014 Boligutleie Holding II AS Årsrapport 2014 Boligutleie Holding II AS Innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...5 Eiendeler...6 Egenkapital og gjeld...7 Kontantstrømoppstilling...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...17

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsrapport 2014 Boligutleie Holding IV AS

Årsrapport 2014 Boligutleie Holding IV AS Årsrapport 2014 Boligutleie Holding IV AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...7 Eiendeler...8 Egenkapital og gjeld...9 Kontantstrømoppstilling...10 Regnskapsprinsipper... 11 Noter...12 Revisjonsberetning...20

Detaljer

Årsrapport 2013 London Opportunities AS

Årsrapport 2013 London Opportunities AS Årsrapport 2013 London Opportunities AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...6 Eiendeler...7 Egenkapital og gjeld...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...13 Årsrapport 2013,

Detaljer

Årsrapport 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS

Årsrapport 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Årsrapport 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...5 Eiendeler...6 Egenkapital og gjeld...7 Kontantstrømoppstilling...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...18

Detaljer

Årsrapport 2014 US Recovery AS

Årsrapport 2014 US Recovery AS Årsrapport 2014 US Recovery AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...6 Eiendeler...7 Egenkapital og gjeld...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...12 Årsrapport 2014, US Recovery

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsrapport 2013 Global Eiendom Vekst 2007 AS

Årsrapport 2013 Global Eiendom Vekst 2007 AS Årsrapport 2013 Global Eiendom Vekst 2007 AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...6 Eiendeler...7 Egenkapital og gjeld...8 Kontantstrømoppstilling...9 Regnskapsprinsipper...10 Noter...11 Revisjonsberetning...17

Detaljer

Avviklingsstyrets beretning Boligutleie Holding IV AS - under avvikling

Avviklingsstyrets beretning Boligutleie Holding IV AS - under avvikling Avviklingsstyrets beretning Selskapets virksomhet Boligutleie Holding IV AS - under awikling (BUH IV) ble stiftet i 2003, men selskapets operative virksomhet startet først i 2006. Selskapet sitt formål

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport 2014 Etatbygg Holding 1 AS

Årsrapport 2014 Etatbygg Holding 1 AS Årsrapport 2014 Etatbygg Holding 1 AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...6 Eiendeler...7 Egenkapital og gjeld...8 Kontantstrømoppstilling...9 Regnskapsprinsipper...10 Noter...11 Revisjonsberetning...17

Detaljer

Boligutleie Holding IV AS

Boligutleie Holding IV AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding IV AS Kvartalsrapport juni 015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Avviklingsstyrets beretning Næringsbygg Holding III AS - under avvikling

Avviklingsstyrets beretning Næringsbygg Holding III AS - under avvikling Avviklingsstyrets beretning Næringsbygg Holding III AS - under avvikling Selskapets virksomhet Næringsbygg Holding Ill AS (NBH) ble stiftet i 2003, men selskapets operative virksomhet startet først i 2006.

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

London Opportunities AS. Årsrapport 2009

London Opportunities AS. Årsrapport 2009 London Opportunities AS Årsrapport 2009 London Opportunities AS Innledning Årsrapporten 2009 inneholder i tillegg til årsregnskap, informasjon om selskapet og en oppdatering på eiendomsmarkedet i London.

Detaljer

Årsrapport 2014 Global Eiendom Vekst 2007 AS

Årsrapport 2014 Global Eiendom Vekst 2007 AS Årsrapport 2014 Global Eiendom Vekst 2007 AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...6 Eiendeler...7 Egenkapital og gjeld...8 Kontantstrømoppstilling...9 Regnskapsprinsipper...10 Noter...11 Revisjonsberetning...17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsberetning Boligutleie Holding II AS

Årsberetning Boligutleie Holding II AS Årsberetning 2016 - Selskapets virksomhet (BUH) ble stiftet i 2002, men selskapets operative virksomhet startet først i 2004. Selskapet har som formål å investere i utleieboliger med sentral beliggenhet

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Årsrapport 2013 US Opportunities AS

Årsrapport 2013 US Opportunities AS Årsrapport 2013 US Opportunities AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...6 Eiendeler...7 Egenkapital og gjeld...8 Kontantstrømoppstilling...9 Regnskapsprinsipper...10 Noter...11 Revisjonsberetning...17

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Årsberetning Etatbygg Holding II AS

Årsberetning Etatbygg Holding II AS Årsberetning 2015 - Selskapets virksomhet (EBH II) ble stiftet i 2002, men selskapets operative virksomhet startet først i 2004. Selskapets formål har vært å investere i næringsbygg med offentlige leietakere

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport 2014 Etatbygg Holding II AS

Årsrapport 2014 Etatbygg Holding II AS Årsrapport 2014 Etatbygg Holding II AS Innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...5 Eiendeler...6 Egenkapital og gjeld...7 Kontantstrømoppstilling...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...17

Detaljer

Årsrapport 2012 Boligutleie Holding IV AS

Årsrapport 2012 Boligutleie Holding IV AS Årsrapport 2012 Boligutleie Holding IV AS Innhold Hovedpunkter 2012... 5 Oversikt over Boligutleie Holding IV AS... 6 Markedsoppdatering... 8 Fakta om de enkelte eiendomsprosjektene: Max Frisch boligportefølje

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for Intellisearch AS Foretaksnr. 985 459 142 Regnskapsprinsipper NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2007 INTELLISEARCH AS Generelt Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Eqology AS

Årsregnskap. Eqology AS Årsregnskap Eqology AS 2016 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Annen driftskostnad 285 043 726 101 Sum driftskostnader 285 043 726 101 Driftsresultat -285 043-726 101 FINANSINNTEKTER

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Årsrapport 2015 US Opportunities AS

Årsrapport 2015 US Opportunities AS Årsrapport 2015 US Opportunities AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...6 Eiendeler...7 Egenkapital og gjeld...8 Kontantstrømoppstilling...9 Regnskapsprinsipper...10 Noter...11 Revisjonsberetning...17

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Årsrapport 2010 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 10 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE Bolig- Privatisering

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsrapport 2008 Etrinell AS

Årsrapport 2008 Etrinell AS Årsrapport 2008 Etrinell AS 1 2 Styretsårsberetning2008forEtrinellAS MorselskapetEtrinellAS(Etrinell),somharhovedkontoriOslo,haddei2008etresultatførskattpå NOK 3,915mill.Totalbalansenutgjordepr.31.12.2008NOK26,861mill.,deravenegenkapitalpå

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS regnskap for Nordic Petroleum AS 2015 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Kontantstrømoppstilling Utarbeidet av Resultatregnskap - mor/konsern Nordic Petroleum AS

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016

LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016 LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016 SAMMENDRAG AV ÅRETS VIRKSOMHET INTRODUKSJON Virksomhetens art og hvor den drives Loomis Holding Norge AS er holdingselskap for den virksomheten Loomis har i Norge,

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Boligutleie Holding III AS

Boligutleie Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding III AS Kvartalsrapport juni 015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger Kursutvikling Porteføljeoversikt

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Årsrapport 2013 Etatbygg Holding 1 AS

Årsrapport 2013 Etatbygg Holding 1 AS Årsrapport 2013 Etatbygg Holding 1 AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...6 Eiendeler...7 Egenkapital og gjeld...8 Kontantstrømoppstilling...9 Regnskapsprinsipper...10 Noter...11 Revisjonsberetning...17

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer