Gjennomføringsperspektivet Møte Semikolon II januar 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gjennomføringsperspektivet Møte Semikolon II - 24. januar 2013"

Transkript

1 Samhandling i helsesektoren Gjennomføringsperspektivet Møte Semikolon II januar 2013 Rune Fensli Førsteamanuensis Universitetet i Agder Fakultet for Teknologi og realfag UiA, Rune Fensli,

2 Senter for ehelse og omsorgsteknologi Fakultet for helseog idrettsvitenskap Fakultet for teknologi og realfag Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Et av toppsatsingsområdene for Universitetet i Agder UiA, Rune Fensli,

3 Temaer Samhandling og aktuelle løsninger, eksempler: Omsorgs-team for oppfølging av hjemmeboende eldre Desentralisert arytmi-diagnostikk Tilgang på tvers for interkommunale fagteam Ad-hoc deling av medisinsk informasjon Samhandling om oppfølging av kroniske pasienter Hvordan blir morgendagens sykehustjenester? Pasientperspektivet Utfordringer UiA, Rune Fensli,

4 Omsorgs-team for oppfølging av hjemmeboende eldre Case-studie: Utvikling og tilrettelegging av teknologiske løsninger i boliger for personer med demens/kognitiv svikt Kvalitativt studie gjennomført i en kommune 2011 Fokus på hjemmeboende eldre med demens Kartlegging av muligheter for bruk av teknologi som bidrag til økt livskvalitet, mestring og trygghet To prosjekter, finansiert av Husbanken og det Regionale Forskningsfond Hovedstaden Prosjektpartnere: Nøtterøy kommune, Universitetet i Agder, Cognita AS, Vestfold Audio AS UiA, Rune Fensli,

5 Teknologi som bidrar til å opprettholde sosiale kontakter og relasjoner Eksempel: «Helsevindu» med bruk av sosiale medier og videokonferanse Behov for elektronisk koordineringsverktøy Teknologi med utgangspunkt i kjente løsninger (internett/facebook) Må kunne tilpasses den enkeltes mestringsgrad (kognitiv svikt) Bidra til koordinert hjelp og støtte for aleneboende Integrere uformelle hjelpeapparatet og frivillige tjenester Integrere helse- og omsorgstjenestene ~ pårørende Konklusjon: Behov for denne type verktøy, men usikkert marked. Hvem er kjøperen? Videre utvikling avventes. Rapport: Brukerfokusert universell utforming. Utvikling og tilrettelegging av teknologiske løsninger i boliger for personer med demens/kognitiv svikt. Senter for ehelse, Universitetet i Agder ISBN UiA, Rune Fensli,

6 Desentralisert arytmi-diagnostikk Hvordan flytte spesialist undersøkelsen fra sykehusets poliklinikk til Fastlegekontor? Flere ulike prosjekter fra 2010 frem til 2013 Utredning av dagens situasjon Forslag til organisering av nye løsninger Konkret forslag til teknologibruk Pilot prosjekt igangsatt januar 2013 Prosjekt partnere: UiA, Rune Fensli,

7 Dagens situasjon 24 timers ambulatorisk EKG utredning for arytmi Studier utført ved Sørlandet Sykehus og fastlegekontorer i Agder Dagens henvisningsmodell er ikke hensiktsmessig Spesialist tolkning tar 20 min, gjennomføringen tar 54 dager Ny arbeidsflyt gir effektiviserings gevinst og sparer tid for pasient Anbefaling om utprøving av ny behandlingslinje for diagnostikk Hypotese: Ved å flytte tjenesten fra hjerte-medisinsk poliklinikk ved sykehuset til fastlegekontor gjennom samhandling og ny teknologi, vil ressursbruken effektiviseres og diagnostikk i primærhelsetjenesten forbedres UiA, Rune Fensli,

8 33 dgr 23 dgr UiA, Rune Fensli,

9 Ny telemedisinsk diagnostikk Dagens barrierer: Manglende takster for Fastlegen Usikkerhet om DRG-satser for sykehusene Uklar kostnadsdekning for teknologien SINTEF Rapport A17118, UiA, Rune Fensli,

10 UiA, Rune Fensli,

11 Pilotprosjekt 2013 Pilotprosjekt startet i Agder januar 2013 «Ny samhandlingsmodell for Holter-monitorering» Formål: Forstå hvordan ressursbruken endres hos sykehus og hos fastlege for å kunne ha det nødvendige underlag for en endring i takstsystemet Forstå hvordan antall undersøkelser endres når fastlegen får direkte tilgang til Holter-utstyr Forstå behovet for kompetanseheving hos fastlegene Kvalitetssikre detaljene i den foreslåtte nye samhandlingsmodellen. Finansiering: Helsedialog midler /42_-_Desentralisert_hjerteovervakning.pdf UiA, Rune Fensli,

12 Ad-hoc deling av medisinsk informasjon Regionale Forskningsfond Agder ehelse Institusjons prosjekt ( ): «Samhandling uten grenser» Partnere: Evje og Hornnes kommune, Lyngdal kommune, Applica Consulting AS, Devoteam Solutions AS, Visma Unique AS, SINTEF University of Stirling, University of Nebraska UiA, Rune Fensli,

13 Prosjektomfang Nr. AP 1 Arbeidspakker Forskningsprotokoll og etiske problemstillinger AP 2 AP 3 Brukerbehov og spesifikasjoner System arkitektur og sikkerhet AP 4 Demonstrator design og usability evaluering AP 5 AP 6 Implementering av prototype og funksjonstest Scenario beskrivelser, usability testing UiA, Rune Fensli,

14 Situasjonsbilde for interkommunale fagteam Basert på kartlegging av dagens arbeidsflyt og rutiner: Tjenesten utføres antagelig med god kvalitet Kvalitetssikring av tjenestene er et forsømt område Elektronisk informasjon er ikke oppdatert og mangelfull Mye informasjon overleveres muntlig og på gule lapper Vanskelig informasjonsflyt og koordinering pga utilfredsstillende elektroniske samhandlingsverktøy Interkommunale fagteam har ikke tilgang til pasientjournal i de samarbeidende kommunene, dette vanskeliggjør teamets arbeid UiA, Rune Fensli,

15 UiA, Rune Fensli,

16 Foreslått endring av informasjonsflyt UiA, Rune Fensli,

17 Tilgang på tvers for interkommunale fagteam Behov: Kunne få tilgang til Pleie og omsorgssystemer/journaler i samarbeidende kommune Løsningsforslag: Basert på «Helseinformasjonssikkerhetsforskriften» Definere de interkommunale team som varige samarbeidsformer Etablere «tilgang på tvers» Teamets medlemmer får tilgang til de respektive kommuners IT-systemer Teamets medlemmer må benytte personlige digitale-id sertifikater Teamets medlemmer kan få tilgang til innlogging i aktuell kommunes PLO Forslag om pilotprosjekt for å evaluere bruk og erfaringsinnhenting UiA, Rune Fensli,

18 Tilgang på tvers til medisinsk informasjon Gjennom tilgang til et interkommunalt IT-system: PLO-system i ønsket kommune vil være tilgjengelig Avhengig av definert rolle kan brukeren logge seg inn for å få tilgang til pasientdata Nødvendig dokumentasjon kan skrives inn i den aktuelle pasientjournal Begrensninger: Flere brukere som samarbeider kan ikke samtidig dele informasjon Påbegynt journalnotat av en bruker er ikke tilgjengelig før det signeres Annen bruker kan ikke arbeide med et påbegynt journalnotat fra andre Telemedisinsk løsning er ikke integrert i journalløsning Videobasert konsultasjon/møte er ikke integrert i journalløsning Tidkrevende administrative prosedyrer forut for aktuell tilgang UiA, Rune Fensli,

19 Hva må til for å iverksette tilgang på tvers? Definere interkommunale team som varige samarbeidsformer Fast ordning innført i aktuelle kommuner fra Krav om personlige digitale sertifikat Mange i leger i kommunene har dette for NHN-Hjemmekontor-løsning Alle i fagteamet må få personlige digitale sertifikat Krav om samtykke i hvert enkelt tilfelle Dette må dokumenteres i journalsystemet Aktuell fagperson som skal trekkes inn i konsultasjon/utredning må informeres Krav om tilgangsstyring i hvert enkelt tilfelle innenfor begrenset tidsrom Må etablere administrative prosedyrer som muliggjør tilgang til aktuell pasient Må etablere administrative prosedyrer som fjerner tilgangen etter avsluttet behov Deling av tilgang til pleie og omsorgstjenester/journal kan da etableres Dette gir tilgang til aktuell journal og fremhenting av informasjon MEN: muliggjør ikke deling av samme dokument for felles rapport/dokumentasjon Cisco Jabber er under innføring som video løsning Fagteamet kan bruke video konferanse under utarbeidelse av rapport UiA, Rune Fensli,

20 Løsning for ad-hoc deling av informasjon Prosjektstatus pr og foreliggende prosjektrapporter: Basert på de avklarte brukerbehov Basert på avklaring av juridiske forhold Basert på en datasikkerhetsmessig vurdering Basert på en utredning om systemarkitektur Arbeidet med utvikling av ny samhandlingsverktøy fortsetter Målsetting: En felles journal løsning APP-basert brukergrensesnitt UiA, Rune Fensli,

21 Samhandling om kroniske pasientgrupper Norske partnere: United4Health UNIversal solutions in Telemedicine Deployment for European HEALTH care ICT PSP call identifier: CIP-ICT PSP ICT PSP Theme/objective identifier: ICT for Health, Aging well and Inclusion Grant agreement no: UiA, Rune Fensli,

22 Objectives How to implement a new health care service for continuous functionality in patient treatment flows? How to arrange for collaborative treatment care? UiA, Rune Fensli,

23 Hvordan blir morgendagens sykehustjenester? Teknologirapport SSHF 2030 Fremtidens sykehusteknologi og dens anvendelse Høsten F2030endelig.pdf UiA, Rune Fensli,

24 Pasientperspektivet Gode og effektive pasientforløp basert på elektronisk samhandling UiA, Rune Fensli,

25 Utfordringer Samhandlingsreformen medfører fortløpende endringer i pasientforløp og tjenestetilbudet Kvalitetssikring av tjenestetilbudet forutsetter praksisnær forskning Offentlige Ph.D. stillinger må gis høy prioritet mer forskning er nødvendig Nye samarbeidsformer trenger effektive teknologiløsninger Økende behov for akutt ad-hoc deling av informasjon Behov for å standardisere løsninger og informasjonsutveksling Lovverket har hittil vært begrensende for deling av informasjon Forskriftskrav om tilgang for tvers gir ikke tilstrekkelig fleksibilitet Nødvendig med nye forskriftsendringer Økonomiske oppgjørsformer har ikke endret seg i forhold til behov Forsinker utvikling av effektive samarbeidsformer Incitamenter for IKT-næringen for nyutvikling av teknologi savnes Må ha mer fokus på innovasjon for internasjonale markeder UiA, Rune Fensli,

26 Spørsmål? UiA, Rune Fensli,

På hvilken måte kan pasienter/brukere ha nytte og glede av ny teknologi, og hvordan vil det endre helsetjenestene i fremtiden?

På hvilken måte kan pasienter/brukere ha nytte og glede av ny teknologi, og hvordan vil det endre helsetjenestene i fremtiden? På hvilken måte kan pasienter/brukere ha nytte og glede av ny teknologi, og hvordan vil det endre helsetjenestene i fremtiden? Fylkesmøte Norsk Sykepleierforbund, Aust-Agder, 24.03-2015 Rune Fensli Professor/Forskningsleder

Detaljer

Omsorgsteknologi og etiske utfordringer Etikkledernettverk den 27. og 28. mars 2012

Omsorgsteknologi og etiske utfordringer Etikkledernettverk den 27. og 28. mars 2012 Omsorgsteknologi og etiske utfordringer Etikkledernettverk den 27. og 28. mars 2012 Rune Fensli Førsteamanuensis Universitetet i Agder Fakultet for Teknologi og realfag Email: rune.fensli@uia.no Senter

Detaljer

BO TRYGT OG GODT HJEMME

BO TRYGT OG GODT HJEMME BO TRYGT OG GODT HJEMME En forstudie av Agderkommunenes bruk av velferdsteknologi AUD FINDAL DAHL OG MARIANN FOSSUM Senter for omsorgsforskning rapportserie nr. 7-2012 Senter for omsorgsforskning, rapportserie

Detaljer

FYRTÅRN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN LISTER & DDV SAMARBEID/STRATEGI 2015 OG FREMOVER.

FYRTÅRN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN LISTER & DDV SAMARBEID/STRATEGI 2015 OG FREMOVER. FYRTÅRN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN LISTER & DDV SAMARBEID/STRATEGI 2015 OG FREMOVER. Utarbeidet av fyrtårnet velferdsteknologi og telemedisin i Lister, Lang versjon April 2015 Innhold 1.0 Bakgrunn...

Detaljer

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Strategi for velferdsteknologi 2015 Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Forord I mange sammenhenger er framtidens omsorgsutfordringer tema. Flere i de øvre aldersgruppene, og flere som har behov for bistand

Detaljer

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com Selvstendig, trygg og aktiv Foto: Shutterstock.com Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 1 Innhold 1.Innledning... 3 1.1.Visjon

Detaljer

St. Olavs Hospitals strategi for samhandling med kommunehelsetjenesten

St. Olavs Hospitals strategi for samhandling med kommunehelsetjenesten St. Olavs Hospitals strategi for samhandling med kommunehelsetjenesten Visjon for samhandling St. Olavs Hospital er landets beste helseforetak på samhandling med kommunene. 1. Innledning Det er en allmen

Detaljer

Statlig strategi 2004-2007. S@mspill 2007. Elektronisk samarbeid i helse- og sosialsektoren

Statlig strategi 2004-2007. S@mspill 2007. Elektronisk samarbeid i helse- og sosialsektoren Statlig strategi 2004-2007 S@mspill 2007 Elektronisk samarbeid i helse- og sosialsektoren INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Elektronisk samarbeid for helhetlige forløp 4 1.1 Behovet for en strategi 4 1.2 Visjon: helhetlige

Detaljer

Lenger i eget liv Hovedprosjekt

Lenger i eget liv Hovedprosjekt Søknad om kompetansemidler 2011 Lenger i eget liv Hovedprosjekt 1 1.0 Bakgrunn I dag er 617 000 personer 67 år eller eldre i Norge. Det utgjør om lag 13 prosent av en befolkning på 4,8 millioner. I 2060

Detaljer

Rapport fra forprosjekt nasjonal kjernejournal Høsten 2010 Versjon: 1.0

Rapport fra forprosjekt nasjonal kjernejournal Høsten 2010 Versjon: 1.0 Rapport fra forprosjekt nasjonal kjernejournal Høsten 2010 Versjon: 1.0 Prosjekt: Forprosjekt for nasjonal kjernejournal Versjon: 1.0 Utgitt: 12/2010 Publikasjonsnummer: Prosjektansvarlig: Prosjektgruppe:

Detaljer

Trygghetspakken i hjemmet rapport fra «følge med forskning i Lister»

Trygghetspakken i hjemmet rapport fra «følge med forskning i Lister» Trygghetspakken i hjemmet rapport fra «følge med forskning i Lister» i RAPPORT Trygghetspakken i hjemmet rapport fra «følge med forskning i Lister» Senter for ehelse og omsorgsteknologi Besøksadresse:

Detaljer

HANDLINGSPLAN for velferdsteknologi 2012-2016 VISJON: Skien kommune skal være blant de fremste kommunene i landet i bruk av velferdsteknologi.

HANDLINGSPLAN for velferdsteknologi 2012-2016 VISJON: Skien kommune skal være blant de fremste kommunene i landet i bruk av velferdsteknologi. HANDLINGSPLAN for velferdsteknologi 2012-2016 VISJON: Skien kommune skal være blant de fremste kommunene i landet i bruk av velferdsteknologi. Innhold Mandat og prosess i arbeidet med handlingsplan velferdsteknologi

Detaljer

E-helse -innovasjon, implementering og samhandling

E-helse -innovasjon, implementering og samhandling E-helse -innovasjon, implementering og samhandling Samhandlingskonferanse, Stiklestad, 29.01.15 Leif Erik Nohr Seksjonsleder leif.erik.nohr@telemed.no Det jeg skal snakke om Telemedisinsenteret Hva er

Detaljer

Kristiansand kommune Songdalen kommune 27.02.2015 Virksomhetsplan 2015

Kristiansand kommune Songdalen kommune 27.02.2015 Virksomhetsplan 2015 Kristiansand kommune Songdalen kommune 27.02.2015 Virksomhetsplan 2015 Innhold... 1 1. Innledning... 1 2 Interkommunal satsing... 2 2.1 FoU-prosjekter... 2 2.1.1 Liverpool Care Pathway... 2 2.1.2 Pasientsikkerhetsprogrammet

Detaljer

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S.

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S. Master of Information Technology med spesialisering i Sundhedsinformatik, Efter- og videreuddannelse, Aalborg Universitet 3.årgang 2006 Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende

Detaljer

Rapport. Velferdsteknologi - En forskningsagenda for kommunene

Rapport. Velferdsteknologi - En forskningsagenda for kommunene SINTEF A2652 - Åpen Rapport Velferdsteknologi - En forskningsagenda for kommunene Resultater fra prosjektet "Velferdsteknologi i kommunene" under nasjonalt program for utvikling og implementering av velferdsteknologi

Detaljer

Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Status, utfordringer og behov

Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Status, utfordringer og behov Rapport IS-2221 Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Status, utfordringer og behov Publikasjonens tittel: Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Utgitt: Oktober 2014 Bestillingsnummer:

Detaljer

Pasienten som partner i virtuelle team

Pasienten som partner i virtuelle team Forprosjekt Pasienten som partner i virtuelle team 14. april 2014. 1 Prosjekttittel: Pasienten som partner i virtuelle team Behovsområde: Elektronisk samhandling Prosjekteier i HS: Universitetssykehuset

Detaljer

Kristiansand kommune Songdalen kommune 12.02.2015 Årsrapport 2014

Kristiansand kommune Songdalen kommune 12.02.2015 Årsrapport 2014 Kristiansand kommune Songdalen kommune 12.02.2015 Årsrapport 2014 Innhold 1 Innledning... 1 1. Interkommunal satsing... 2 2.1 FoU-prosjekter... 2 2.1.1 Etikk... 2 2.1.2 Liverpool Care Pathway... 3 2.1.3

Detaljer

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt: Velferdsteknologi i Helse og omsorg

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt: Velferdsteknologi i Helse og omsorg Bildet eies av SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt: Velferdsteknologi i Helse og omsorg KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune.no/

Detaljer

Sandnes kommune Levekår

Sandnes kommune Levekår Foto: Anne Lise Norheim I sentrum for fremtiden - ROMSLIG, MODIG OG SUNN Sandnes kommune Levekår Strategi velferdsteknologi 2015 2020 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Formål... 4 1.2 Planprosess... 5 2.

Detaljer

KVALITET I SÅRBEHANDLING

KVALITET I SÅRBEHANDLING Universitetet i Agder Fakultet for helse- og idrettsfag Institutt for helsefag Hovedprosjektoppgave HSI 409 KVALITET I SÅRBEHANDLING 25. mai 2011 Gruppe 1 Bodil Helene Bach Anne Bergland Jassim Abood Senad

Detaljer

Innhold 1 INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN... 4 2 RAMMEBETINGELSER OG FØRINGER... 6 2.1 NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER... 6 2.2 Samspill 2.0... 6 2.

Innhold 1 INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN... 4 2 RAMMEBETINGELSER OG FØRINGER... 6 2.1 NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER... 6 2.2 Samspill 2.0... 6 2. Innhold 1 INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN... 4 2 RAMMEBETINGELSER OG FØRINGER... 6 2.1 NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER... 6 2.2 Samspill 2.0... 6 2.3 Samhandlingsreformen... 6 2.4 Elektronisk meldingsutveksling

Detaljer

Nettbasert pasientinformasjonssystem

Nettbasert pasientinformasjonssystem Nettbasert pasientinformasjonssystem Hovedrapport fra Elviraprosjektet Av: Johan Gustav Bellika, Hege Andreassen, Trine S. Bergmo, Ellen Christiansen, Gunnar Hartvigsen, Gjermund Hartviksen, Per Hasvold,

Detaljer

Nasjonalt senter for telemedisin

Nasjonalt senter for telemedisin Nasjonalt senter for telemedisin Universitetssykehuset Nord-Norge HF Telemedisin i pleie og omsorgssektoren - Kartleggingsstudie av aktiviteter knyttet til telemedisin og pasientrettet IKT i pleie og omsorgssektoren

Detaljer

Teknologi. for bedre ressursbruk i helsesektoren. Teknologiforum 2013. Torsdag 12. september 2013 Seminar i Trondheim, Lerchendal gård

Teknologi. for bedre ressursbruk i helsesektoren. Teknologiforum 2013. Torsdag 12. september 2013 Seminar i Trondheim, Lerchendal gård Teknologi for bedre ressursbruk i helsesektoren Teknologiforum 2013 Torsdag 12. september 2013 Seminar i Trondheim, Lerchendal gård Abstract fra innlederne 1 Forord NTVA arrangerer hvert år i september

Detaljer

IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016

IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016 IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016 Publikasjonens tittel: Nasjonal handlingsplan for e-helse (2014 2016) Utgitt: April 2014 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Gevinster av nettbasert tilgang til pasientinformasjon

Gevinster av nettbasert tilgang til pasientinformasjon Delrapport fra Elviraprosjektet Nettbasert pasientinformasjonssystem Gevinster av nettbasert tilgang til pasientinformasjon Av: Johan Gustav Bellika - Nye tjenester for helsenettet Gunn-Hilde Rotvold -

Detaljer

Bruk av nettbasert individuell plan fra planeier sitt perspektiv

Bruk av nettbasert individuell plan fra planeier sitt perspektiv Bruk av nettbasert individuell plan fra planeier sitt perspektiv Christine Sandvold Reidun Moldesæter Veileder Jan Gunnar Dale Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder

Detaljer

Rapport fra møteplass om Innbyggernes-IKT 6.11.13 Gardermoen

Rapport fra møteplass om Innbyggernes-IKT 6.11.13 Gardermoen Rapport fra møteplass om Innbyggernes-IKT 6.11.13 Gardermoen Alle presentasjoner er lagt ut på www.innomed.no/møteplasser. Nedenfor er trukket frem korte poeng fra de forskjellige innleggende Hva er egentlig

Detaljer