ForsikringsNytt. nr En helse fremmende arbeids plass. Nyhetsblad for bedrifter i offentlig sektor

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ForsikringsNytt. nr. 1 2011. En helse fremmende arbeids plass. Nyhetsblad for bedrifter i offentlig sektor"

Transkript

1 ForsikringsNytt nr Nyhetsblad for bedrifter i offentlig sektor En helse fremmende arbeids plass

2 Leder ForsikringsNytt nr Foto: Johnny Syversen Alexander Vistnes, salgssjef I dette nummeret av ForsikringsNytt har vi gleden av å presentere årets vinner av KLPs arbeidsmiljøpris i bedriftsklassen! I Vesterålskraft Nett AS har de gjennom målrettet arbeid klart å redusere sykefraværet med 4,7 prosent de siste to årene. Les om tiltakene de har gjennomført for å bli en helsefremmende arbeidsplass et sted der alle er på sitt beste! Mange helsebedrifter har deltatt på brannfore byggende kurs i KLP-regi. I sam arbeid med deltakerne fokuserer vi på brannsikkerhet, og tilbakemeldingene tyder på at dette er et godt forum for oppdateringer og erfaringsutveksling. I dette bladet kan du lese om hvordan en av våre engasjerte kunder, Viken senter i Bardu, jobber med brannvern. Våren er en herlig tid. Men når mye snø smelter før frosten er tint i bakken, kan vårflom og vannskader bli resultatet. Vi gir deg noen kjappe tips for å unngå akkurat det. Innhold: 03 Forsikring for byggherreansvar trenger vi det? 04 KLPs arbeidsmiljøpris til Vesterålskraft Nett 06 Viken senter i Bardu: Bevisst forebygging 08 Sikkerhetsforskrifter: Avfallshåndtering 08 Unngå vårflomskader Med ønsker om en god og skadefri vår og påske! Alexander Vistnes, salgssjef, KLP Skadeforsikring AS På forsiden: Vesterålskraft Nett AS fornøyde vinnere av arbeidsmiljøprisen Foto: Ove Aalo. Kontakt oss! Har du spørsmål relatert til forsikring eller skadeforebygging som du ønsker besvart i ForsikringsNytt? Send oss forslag, ris og ros på For spørsmål om bedriftens/virksomhetens konkrete forsikringer, kontakt oss på e-post: eller telefon Send e-postadressen din til Hver vår sender KLP Skadeforsikring ut en kundeundersøkelse på e-post. For å få vite hva du er fornøyd og/eller misfornøyd med av det vi gjør, trenger vi dine svar og din e-postadresse. På forhånd takk! 2

3 NB! Forsikring for byggherreansvar trenger vi det? Husk å melde inn byggutvidelsen til forsikringsselskapet for å få riktig fullverdi takst! Tekst: Espen Helland Foto: Dreamstime.com Mange spør om det er nødvendig å tegne egen byggherre ansvarsforsikring når en har engasjert entre prenør(er) til å oppføre et bygg. Disse har jo som regel egne ansvarsforsikringer som omfatter det even tu elle ansvar en kan pådra seg overfor tredjemenn. Det er imidlertid viktig å huske på at byggherre og entreprenør vil kunne hefte hver for seg på selvstendig grunnlag. Byggherrens ansvar kan også være annerledes enn entreprenørens. Byggherren kan for eksempel ha et ansvar etter grannelova og entreprenøren etter uaktsomhetsansvaret. I henhold til grannelova er man objektivt ansvarlig for oppståtte skader dersom skaden er forårsaket som følge av tiltak som urimelig eller uturvande er til skade på naboeiendom, jf. Grannelovas 2,9. For at en entreprenør skal bli erstatningsansvarlig kreves som hovedregel at han har opptrådt uaktsomt (skyldansvar). Dette innebærer at det i mange tilfeller vil kunne foreligge ansvar for byggherren etter naboloven på objektivt grunnlag, samtidig som man ikke kan påvise at det er utvist ansvarsbetingende uaktsomhet fra noen av entreprenørene som er involvert i prosjektet. I slike tilfeller vil en byggherre som ikke har tegnet byggherreansvarsforsikring risikere å bli sittende med det fulle ansvar for oppstått skade, uten at han i sin tur når frem med et regresskrav for sine utlegg overfor utførende entreprenører. Skade på naboens eiendom I saker der det i forbindelse med byggeprosjekter oppstår skade på naboeiendom, vil man normalt også erfare at den skadelidte nabo vil velge å rette sitt krav mot byggherren under henvisning til granne loven, fremfor å rette krav direkte til utførende entreprenør. Dette har sin naturlige årsak i at det, fra kravstillers ståsted, vil være enklere å nå frem med kravet på naborettslig grunnlag, enn å måtte sannsynliggjøre at det er utvist uaktsomhet hos en entreprenør under utførelse av arbeidet. Om man har tegnet byggherre ansvarsforsikring, vil forsikrings selskapet ta stilling til og behandle krav som fremmes, og vurdere og eventuelt følge opp regress- Skal bedriften din bygge nytt eller utvide? Byggherreansvarsforsikring dekker det ansvaret byggherren kan pådra seg for skade på tredjemanns person eller ting i forbindelse med et byggeprosjekt. krav mot utførende entreprenør/ansvarsforsikringen som entreprenør har tegnet. Sjekk nabobygg i forkant I forbindelse med oppstarten av et byggeprosjekt kan det være en god idé å sjekke ut tilstanden til nabobygg før arbeidene starter, særlig hvis disse ligger svært nær byggetomten og grunnarbeidene inkluderer sprengning, og evt. sørge for at tilstanden er godt dokumentert i form av en takst rapport. Det kan også vurderes om det bør monteres rystelsesmålere på naboeiendommen for å bringe klarhet i hvor store rystelser disse utsettes for i forbindelse med sprengning/ pelning på byggetomten. Typiske påvirk nings - skader på nabo eiendom: Rystelsesskader Setningsskader Utglidning av grunn i forbindelse med gravearbeider For dagene som kommer 3

4 KLPs arbeidsmiljøpris 2010 I Vesterålen har alle de 60 ansatte fått anledning til å delta i arbeidet med å skape Helsefremmende arbeidsplasser (HeFa). Vi har opplevd at svært mange har kommet med innspill og ideer til tiltak, og at gjennomføringsviljen har vært god, sier personalkonsulent Sølvi Lunde Grindstein. Et sted der alle er på sitt beste Tekst: Linda Nilsen Methi Foto: Ove Aalo Vi er veldig begeistret for å få prisen, og det er en flott anerkjennelse av arbeidet vi har gjort, sier administrerende direktør Halvard Pettersen. Vesterålskraft Nett AS er vinneren av bedriftsklassen for sitt prosjekt Vesterålskraft som helsefremmende arbeidsplass et sted der alle er på sitt beste. Kraftselskapet har valgt å ha fokus på det som fungerer, og på at arbeidsplassen skal være et sted der alle kan være på sitt beste. Et av resultatene de har oppnådd gjennom målrettet arbeid over to år, er å redusere sykefraværet fra 8 prosent til 3,3 prosent. Det er vanskelig å si hva resultatet hadde vært uten dette arbeidet, men vi tror at hvis du trives på jobben, så er det lettere å gå på jobb, selv om du kanskje ikke føler deg helt i form, sier Pettersen. Overføringsverdi Juryen ønsker å trekke frem Vesterålskraft Netts positive arbeid for å skape en helsefremmende arbeidsplass noe som har overføringsverdi også til andre arbeidsplasser. Virksomheten har jobbet med mange ulike tiltak, alt fra fysisk aktivitet, sosialt samvær, omdømmebygging og lederutvikling til mer strukturelt HMS-arbeid, sier juryens leder Vibeke Os Bratlie, avdelingsleder for HMS i KLP: I juryens begrunnelse heter det: Tiltakene er godt forankret hos ledelsen, som også har deltatt i aktivitetene. Det er blitt større tydelighet og forutsigbarhet rundt fordeling av ansvar og oppgaver. Mange har opplevd at de får mulighet til å utnytte flere sider av seg selv fordi de nå blir sett og hørt. Det oppleves triveligere å være på jobb og tilstede værelsen har økt. Sykefraværet har gått ned fra 8 prosent ved oppstart i 2008, til 3.3 prosent ved prosjektets avslutning i Vi tror at hvis du trives på jobben, så er det lettere å gå på jobb, selv om du kanskje ikke føler deg helt i form Administrerende direktør Halvard Pettersen Dette er et eksempel på et godt gjennomført HMS-prosjekt, med gode resultater. Vi gratulerer Vesterålskraft Nett AS med prisen. De har lagt stor vekt på aktivt medarbeiderskap. I det legges at alle ansatte skal motiveres til å ta ansvar for egen helse og for egen og andres trivsel, sier Os Bratlie. Aktivitetsdag Og nettopp trivsel har stått høyt på agendaen. I tre år har selskapet arrangert en egen aktivitetsdag for alle ansatte, der felles opplevelser har stått på agendaen: - Vi har brukt tid og ressurser på å samle alle til en felles dag der vi har klatret, padlet og brukt den storslåtte naturen som omgir oss, til å gjøre ting sammen. Dagene har blitt avsluttet med sosial trening, humrer Pettersen. - Det har vært en viktig arena der vi også har fått jobbet med teambuilding, grupper har måttet jobbe sammen for å løse helt andre utfordringer enn de man treffer i hverdagen. Det har gitt gode resultater, sier Lunde Grindstein. Hva skal dere bruke prispengene til? - Det har vi ikke bestemt oss for ennå, men vi har bedt de ansatte komme med forslag, og vi har allerede fått inn mange gode ideer. Den eneste føringen vi har gitt, er at vi skal bruke pengene på fortsatt utvikling av arbeidsmiljøet. Og det er viktig at de blir brukt slik at det kommer flest mulig ansatte til gode, sier Pettersen og Lunde Grindstein. 4

5 KLPs arbeidsmiljøpris 2010 Dette er noen av tiltakene Vesterålskraft Nett AS har gjennomført i sitt prosjekt Vesterålskraft som helsefremmende arbeidsplass et sted der alle er på sitt beste : Lederutvikling for mellomledere Bygge stolthet over arbeidsplassen blant de ansatte Tiltak med spesielt fokus på fysisk aktivitet og helse med en sosial profil Det helsefremmende aspektet inn i medarbeidersamtalene og allmøter Internavis Verkstedkvelder (åpen verkstedhall for bilmekking etc.) Sosialt samvær på jobben en fredag i måneden Systematisk oppfølging av lærlingene Opprette faste møtestrukturer Større forutsigbarhet og delaktighet ved omfordeling/fordeling av arbeidsoppgaver Jobbrotasjon Fokus på orden og renhold Bedriftsklubb Verkstedleder Sigurd Opdahl i full sving på verkstedet. KLPs arbeidsmiljøpris 2010: KLPs arbeidsmiljøpris deles i år ut for tiende gang. Det deles ut tre priser; en til helseforetak, en til bedrifter og en til kommuner. Hver av vinnerne ne får kroner. Formålet med arbeidsmiljøprisen er å løfte frem arbeidsmiljøskapende og helsefremmende tiltak. For dagene som kommer 5

6 Dessverre satser altfor mange helseinstitusjoner på at de ansatte er superhelter. Blir det brann, har nemlig hverdagsheltene lite å stille opp med hvis de ikke kurses og Bevisst forebygging Brannprogram Helse Viken senter i Bardu: Senter for psykiatri og sjelesorg, startet opp i 2006 Klinikk, kurs- og veiledningsenhet og forskning 70 ansatte 40 pasienter Viken senter i Bardu ligger i naturskjønne omgivelser. Tekst: Bente Bang Ødegård Foto: Egil Nyhus/Viken senter og Isidor Åstrøm Det å gå inn i Brannprogram Helse med KLP blir et ekstra puff bak for oss. Det er med på å bidra til at vi følger opp de kravene vi har satt når det gjelder skade forebyggende arbeid, kurs og brannøvelser, sier brannvernleder John Steien ved Viken senter. Hun er hverdagshelt, ikke superhelt Da Steien kom til den ganske nyetablerte organisasjonen som vaktmester og brannvernleder i 2008, så han at informasjonsflyten rundt brannrutinene ikke var klare og tydelige nok. I første omgang var det viktig å bevisstgjøre alle ansatte om brannvern og rutiner. Han ga også klar beskjed om at teamene måtte sørge for at pasientene ved senteret mottok den samme informasjonen. Vi startet med det enkle og visuelle, og fikk laget informa sjonsplakater som ble rammet inn og hengt opp på hvert rom. På samme måte ble det laget en rømningsplan, rammet inn og hengt opp på hvert rom, sier Steien til ForsikringsNytt. Til sammen forteller disse to bildene mye om hvordan den enkelte skal reagere hvis det skulle oppstå brann. Bildene i glass og ramme er også en daglig påminner om å tenke brannsikkerhet. Vi har fått mye god tilbakemelding fra både ansatte og pasienter på dette, forteller han. øves i forebygging og bekjemping av brann, samt i evakuering av beboere. Derfor introduserer KLP Skadeforsikring Brannprogram Helse. Over halvparten av de ansatte i norske helseinstitusjoner har verken gjennomgått lovpålagte kurs eller øvelser. Du vet vel at det er ulovlig å sette uøvde folk på vakt - utenom i nødssituasjoner? Vi viser deg hvordan du kan få mer - uten nødvendigvis å måtte betale mer. men; 6

7 Bevisst forebygging Brannprogram Helse Hva er KLPs Brann program Helse? Et program for kunder som har gjort mer innen forebyggende brannvern enn de lovpålagte minimumskravene Gir tilgang til brann vernlederkurs, risiko - kartlegging og HMS-program for ledere Handlingsplan for sikkerhetsarbeidet Prisgaranti Er Brannprogram Helse noe for din bedrift også? Ta kontakt med oss! Vi hører også gjerne fra bedrifter i andre sektorer enn helse som kan være interessert i et slikt opplegg med kursing og oppfølging. Ta kontakt med En annen utfordring på senteret er at vi har utrolig store bygg med en mengde rom, fordelt på tre store byggområder. Det er derfor viktig at de som er på jobb fort kan finne fram til stedet det har oppstått en brann. Vi gjennomførte derfor en nummerering av samtlige dører, etasjer og bygg, slik at det å finne fram skulle bli enkelt og tydelig, sier Steien. Hvordan viderefører dere brannvernsarbeidet? Vi holder oss oppdatert på lovverket, og tar utgangspunkt i de krav som stilles der for å ivareta brannsikkerheten. Og så diskuterer vi ofte brannvern. For eksempel; hvem har ansvar hvis en brann oppstår på dagtid? Noen må ha kontroll på hvilke pasienter som er til stede til enhver tid. Og hva med dem som er ansvarshavende vakt ettermiddag og natt, som kanskje jobber turnus og ikke er så kjent på området? De må ha gode rutiner å forholde seg til hvis noe skulle skje, sier Steien. Mange pasienter har lært seg en rute de kan gå dersom det skulle oppstå en brann, men Steien minner stadig om hvor viktig det er å ha en alternativ rømningsvei også, hvis brannen har oppstått der de hadde planlagt å komme seg ut. Hvilken nytte har det hatt for dere å delta på KLPs brann forebyggende kurs? Jeg har kjørt brannvernkurs for alle ansatte, og da har jeg hatt god hjelp av et begrep jeg ble kjent med gjennom KLPs brann vernlederkurs: omsorgsverktøy -begrepet innebærer at alle og enhver skal ha et sidesyn når de beveger seg rundt i byggene. Hvis de ser noe som er potensielt brannfarlig, skal de melde fra, ikke gå ut ifra at noen andre tar ansvar. Det er snakk om en bevisstgjøring, og dette tror jeg vi kan si at vi har lykkes med, ettersom det stadig meldes inn såkalte avvik fra de ansatte, sier Steien. Alle ansatte skal få med seg informasjonen som gjennomgås på brann vern kursene. Det er vanskelig å samle alle ansatte i en helseinstitu sjon samtidig, men Steien ber om å få skriftlig beskjed om hvem som ikke kan møte, og så går han gjennom det samme med dem i etterkant. Fakta om brann i helseinstitusjoner: Undersøkelser gjennomført av Norsk brannvernforening viser at over halvparten av alle ansatte i norske helseinstitusjoner ikke har gjennomgått lovpålagte, brannforebyggende kurs eller øvelser. Det er åtte ganger så stor fare for brann i en institusjon som i et bolighus Det tar 3-5 minutter fra en dyne tar fyr til rommet er overtent I 2008 brant det 142 ganger i helse- og sosialinstitusjoner 75 prosent av de som dør i brann, er ikke friske og rørlige ved brannstart. Kilde: Norsk brannvernforening På Viken er alle bygg, etasjer og rom merket med tydelige nummer. Det er bra at KLP pusher oss litt på dette området, ser oss litt i kortene! Og for en brannvernleder er det gull verdt å ha disse kursene i ryggen, og få stadige oppdateringer på brannvernfeltet, avslutter John Steien. For dagene som kommer 7

8 Sikkerhetsforskrifter I sikkerhetsforskriftene for Næringsbygg pkt. 1.3 står det: Brennbart avfall og brennbare materialer som ligger fritt eller i container, søppelkasse, papirkurv eller lignende skal: Denne containeren står helt inntil trebygningen, og utgjør en stor brannrisiko. Plasseres slik at brann i disse ikke kan smitte til bygning Plasseres minst åtte meter fra yttervegg Ikke plasseres under bygningens tak eller ved vindusåpning Plasseres i låst bygning eller være tømt i helgene Brennbart avfall og brennbare materialer kan likevel plasseres nærmere bygning eller stå ute i helgene dersom det er oppbevart i lukket og låst container/oppbevaringsenhet konstruert slik at brann ikke kan spre seg fra containeren/oppbevaringsenheten. Her er beholderne plassert langt fra bygning, og sperren gjør at de ikke kan flyttes. Våren er en herlig tid særlig når sola og varmen kommer. Men smeltevann skaper utfordringer hver vår. Der det ennå er frost i jorda, vil smelte vannet måtte finne veien oppe på bakken. Sluk og naturlige bekke far skal bidra til at vannet renner vekk. Da er det viktig at disse ikke er tettet igjen av is eller løse materialer som hoper seg opp. Dersom det er fare for store vannansamlinger på bedriftens eiendom, er det lurt å sjekke ut hvilke muligheter som finnes for å lede vannet vekk fra bygningene selvsagt på en slik måte at problemet ikke bare overføres til andre. Selv om man iverksetter gode tiltak for å forhindre at vannet trenger inn i bedriftens bygg, så kan det likevel skje. Husk derfor på følgende: gjenstander som er plassert på gulvet, vil bli ødelagt først vann kan lett trenge opp i enkelte materialer tenk derfor gjennom plassering av utstyr Når det gjelder varer, skal disse plasseres minst 10 cm over gulvet (forsikringsvilkårene har en spesiell bestemmelse ang. plassering). Geir Grønsholt, fagsjef Utgiver: KLP Skadeforsikring AS Redaktør: Bente Bang Ødegård Layout: Kaktus Kommunikasjon Trykk: RL-Trykk Hovedkontor Dronning Eufemias gate Oslo Tlf: Faks: KLP Skadeforsikring AS Org.nr Pb 400, Sentrum, 0103 Oslo E-post:

ForsikringsNytt. Tar vare på kirkebyggene selv. Nyhetsblad for bedrifter i offentlig sektor nr. 2 2011. Bergen kirkelige fellesråd:

ForsikringsNytt. Tar vare på kirkebyggene selv. Nyhetsblad for bedrifter i offentlig sektor nr. 2 2011. Bergen kirkelige fellesråd: ForsikringsNytt Nyhetsblad for bedrifter i offentlig sektor nr. 2 2011 Bergen kirkelige fellesråd: Tar vare på kirkebyggene selv Kjenner du til sikkerhetsforskriftene? side 4 Frykter frostskader under bakken

Detaljer

Magasinet Utgave 1 Februar 2011

Magasinet Utgave 1 Februar 2011 Magasinet Utgave 1 Februar 2011 01 Startlån fikk familien tilbake til Karlsøy Side 20-23 verdige vinnere Møt de tre vinnerne av KLPs arbeidsmiljøpris for 2010 Side 6-15 Innbruddsikring Askim videregående

Detaljer

ForsikringsNytt. KLP Skadeforsikring engasjerer seg i brannforebyggende. i helsesektoren. nr.2-2009

ForsikringsNytt. KLP Skadeforsikring engasjerer seg i brannforebyggende. i helsesektoren. nr.2-2009 ForsikringsNytt nr.2-2009 Nyhetsblad fra KLP Skadeforsikring AS for bedrift og næring KLP Skadeforsikring engasjerer seg i brannforebyggende arbeid i helsesektoren Leder ForsikringsNytt nr.2 2009 Foto:

Detaljer

ForsikringsNytt. Brannøvelse i trygge hender. nr.1-2010. Nyhetsblad fra KLP Skadeforsikring AS for bedrift og næring

ForsikringsNytt. Brannøvelse i trygge hender. nr.1-2010. Nyhetsblad fra KLP Skadeforsikring AS for bedrift og næring ForsikringsNytt nr.1-2010 Nyhetsblad fra KLP Skadeforsikring AS for bedrift og næring Brannøvelse i trygge hender Leder ForsikringsNytt nr.1-2010 Foto: Jonny Syversen Salgssjef Alexander Vistnes Endelig

Detaljer

ForsikringsNytt. Ny og enklere Museumsforsikring. Nyhetsblad for bedrifter i offentlig sektor nr. 1 2012. Kundeside med totaloversikt side 3

ForsikringsNytt. Ny og enklere Museumsforsikring. Nyhetsblad for bedrifter i offentlig sektor nr. 1 2012. Kundeside med totaloversikt side 3 ForsikringsNytt Nyhetsblad for bedrifter i offentlig sektor nr. 1 2012 Ny og enklere Museumsforsikring Kundeside med totaloversikt side 3 Sykefraværet ned med 21 prosent side 6 Leder ForsikringsNytt nr.

Detaljer

ForsikringsNytt. Å oppleve en storbrann. nr.2-2008. - Målselv Asvo. Nyhetsblad fra KLP Skadeforsikring AS for bedrift og næring

ForsikringsNytt. Å oppleve en storbrann. nr.2-2008. - Målselv Asvo. Nyhetsblad fra KLP Skadeforsikring AS for bedrift og næring ForsikringsNytt nr.2-2008 Nyhetsblad fra KLP Skadeforsikring AS for bedrift og næring Å oppleve en storbrann - Målselv Asvo Leder ForsikringsNytt nr.2 I denne utgaven av ForsikringsNytt for bedrift og

Detaljer

ForsikringsNytt. Møtestedet. nr. 2 2010. Nyhetsblad for bedrifter i offentlig sektor

ForsikringsNytt. Møtestedet. nr. 2 2010. Nyhetsblad for bedrifter i offentlig sektor ForsikringsNytt nr. 2 2010 Nyhetsblad for bedrifter i offentlig sektor Møtestedet Leder ForsikringsNytt nr.2-2010 Er du forberedt på vinteren? Foto: Johnny Syversen Alexander Vistnes, salgssjef Et år på

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

ForsikringsNytt. Tunge investeringer letter jobben. nr.1-2009. - Innherred Renovasjon IKS. Nyhetsblad fra KLP Skadeforsikring AS for bedrift og næring

ForsikringsNytt. Tunge investeringer letter jobben. nr.1-2009. - Innherred Renovasjon IKS. Nyhetsblad fra KLP Skadeforsikring AS for bedrift og næring ForsikringsNytt nr.1-2009 Nyhetsblad fra KLP Skadeforsikring AS for bedrift og næring Tunge investeringer letter jobben - Innherred Renovasjon IKS Leder ForsikringsNytt nr.1 2009 Foto: Jonny Syversen Salgssjef

Detaljer

Mini-inkuderingsguide

Mini-inkuderingsguide Mini-inkuderingsguide (Bilde) -hvordan inkludere funksjonshemmede og kronisk syke i din organisasjon? -Hva kan du gjøre, og hvordan? Innhold Mini-inkuderingsguide... 1 Hvorfor skal vår organisasjon tilrettelegge

Detaljer

Trivsel og helse. tiltakshefte 2. Risikovurdering. Kartlegging. Handlingsplaner. Møter. Kvalitetsforbedring

Trivsel og helse. tiltakshefte 2. Risikovurdering. Kartlegging. Handlingsplaner. Møter. Kvalitetsforbedring Trivsel og helse Risikovurdering Kartlegging Handlingsplaner Møter Kvalitetsforbedring tiltakshefte 2 1991 2000 10 år med fokus på helse, miljø og sikkerhet 1991 TL forberedte implementering av Internkontrollforskriften

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

PROSJEKT RAPPORT Oppegård kommune. 01.09.09 31.12.11 RINGER I VANN. Et prosjekt for å fremme en bedre arbeidshverdag i virksomhet Renhold

PROSJEKT RAPPORT Oppegård kommune. 01.09.09 31.12.11 RINGER I VANN. Et prosjekt for å fremme en bedre arbeidshverdag i virksomhet Renhold PROSJEKT RAPPORT Oppegård kommune. 01.09.09 31.12.11 RINGER I VANN Et prosjekt for å fremme en bedre arbeidshverdag i virksomhet Renhold Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Hensikten med prosjektet...

Detaljer

Du er så tykk sa de og så ikke at selvfølelsen var så lett at vinden tok den. Du er så tynn sa de og så ikke hvilken tung bagasje jeg bar på

Du er så tykk sa de og så ikke at selvfølelsen var så lett at vinden tok den. Du er så tynn sa de og så ikke hvilken tung bagasje jeg bar på IKS - Du er så tykk sa de og så ikke at selvfølelsen var så lett at vinden tok den Du er så tynn sa de og så ikke hvilken tung bagasje jeg bar på Du er så flink sa de og så at ikke at det eneste jeg presterte

Detaljer

Min livsstil ung helse

Min livsstil ung helse ØF-notat 01/2015 Min livsstil ung helse Evaluering av et e-helseverktøy for elever i videregående skole av Tonje Lauritzen Vigdis Mathisen Olsvik ØF-notat 01/2015 Min livsstil ung helse Evaluering av

Detaljer

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 05 Kulturhus drøm eller mareritt Mange kommuner har allerede bygget eller planlegger å bygge sitt eget kulturhus. Vil et kulturhus gi kommunen et fortrinn og løft, eller

Detaljer

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage ELEVRÅDSVEILEDER 1 2 Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage INNHOLD Kjære elevråd...4 Elevrådsarbeid...5 Kapittel

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

Magasinet Utgave 1 Februar 2012

Magasinet Utgave 1 Februar 2012 Magasinet Utgave 1 Februar 2012 01 Skygger over kommuneøkonomien Eurokrise, økt gjeld og stigende pensjonskostnader kan gi et tøft år for kommuneøkonomien. Side 6 13 «Lyden av trivsel» et modig prosjekt!

Detaljer

Organisasjonshåndbok. www.folkehjelp.no

Organisasjonshåndbok. www.folkehjelp.no Organisasjonshåndbok www.folkehjelp.no Forsidebilde: NPA, Werner Anderson Innhold Forord... 4 Kapittel 1: Generell del... 5 Gratulerer som tillitsvalgt i Norsk Folkehjelp!...5 Om Norsk Folkehjelp...5 Styringsdokumenter

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

Spør deltakeren! Metoder for brukermedvirkning i introduksjonsprogram

Spør deltakeren! Metoder for brukermedvirkning i introduksjonsprogram Spør deltakeren! Metoder for brukermedvirkning i introduksjonsprogram Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn 1 Illustrasjonsfoto forside: IMDI Design: 07 Gruppen AS - 08.09 ISBN

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Veileder i likemannsarbeid for tuberkulosepasienter

Veileder i likemannsarbeid for tuberkulosepasienter Veileder i likemannsarbeid for tuberkulosepasienter Inkluderer veiledning for bruk av brosjyren Du blir frisk av tuberkulose i likemannsarbeidet Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Innhold Hva er

Detaljer

Organisering av opplæring på arbeidsplassen

Organisering av opplæring på arbeidsplassen Organisering av opplæring på arbeidsplassen Organisering av opplæring på arbeidsplassen Vigdis Lahaug Vox, 2009 1 Innhold Innledning...3 Hvorfor lese- og skriveopplæring i arbeidslivet?...4 Samarbeidet

Detaljer

Brannsikkerhet i hoteller

Brannsikkerhet i hoteller Brannsikkerhet i hoteller Brukerveiledning Norsk brannvernforening Vesta Forsikring Innledning Alle ansatte i hoteller skal ha jevnlig brannvernopplæring med både teori og praksis. Krav til hyppighet og

Detaljer