Vår jul! Himmelen tok jorden i favn Blant annet dette skriver biskopen vår i sin julebetraktning på side 2.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vår jul! Himmelen tok jorden i favn Blant annet dette skriver biskopen vår i sin julebetraktning på side 2."

Transkript

1 KIRKEN VÅR Menighetsblad for Lillestrøm, Skedsmo og Strømmen prestegjeld Nr. 2, årg Himmelen tok jorden i favn Blant annet dette skriver biskopen vår i sin julebetraktning på side 2. Jul på Velferden De er ikke arbeidsledige de siste ukene før jul, de som sørger for julefeiring på Velferden. Tradisjonen tro ønsker de velkommen også denne julen. Artikkelen finner du på midsidene. Kirketjener Amanuel Når du kommer til gudstjeneste på Skjetten menighetssenter blir du trolig ønsket velkommen av kirketjener Amanuel. Han er opprinnelig fra Eritrea. I fjor kom familien hans til Norge. Amanuel og familien vil gjerne lykkes og bidra i kirken og det norske storsamfunnet. Vår reportasje finner du på side 6. Vår jul! Til Guds ære Altertavlen i Skedsmo kirke (bildet) er fra 1693 og skåret av treskjærer Christopher Ridder og antagelig malt av Peder Andersen Lillie. De to var av de fremste innen sine fag på denne tiden. Side 13. Konfirmantene 50 år etter 18 jubileumskonfirmanter som hadde funnet veien til Lillestrøm kirke søndag 30. september. Navn og bilde på side 16. Fra Jesus ble født i en stall har «bursdagsfeiringen» utviklet seg på mange måter. Denne utgaven av menighetsbladet forteller noe om hvordan det skjer her hos oss, i våre menigheter, i Adventstiden er den tiden i kirkeåret da vi feirer Jesu fødsel.

2 KIRKEN VÅR LEDER Menighetsblad for Lillestrøm, Skedsmo og Strømmen prestegjeld, utgitt av Skedsmo kirkelig fellesråd Ansvarlig redaktør: Reidar Kavlie-Borge En julebetraktning julen 2012 Redaksjon: Inge Grøsland Hanne Sinkerud Madeleine Lien Kjell Asak Tor-Johan Bjørnstad Børre Skogvold Tore Haakensen Sylvi Kjelland Redaksjonens adresse: Postboks 313, 2001 Lillestrøm Postgiro for gaver: Skedsmo kirkelige fellesråd: Kirkeverge: Reidar Kavlie-Borge Postadr: PB 313, 2001 Lillestrøm Besøksadr: Kirkegata 1, inng. Voldgata. tlf: e-post: Layout: Distribusjon: Posten/frivillige Opplag: Trykk: Nr1 Trykk, Lillestrøm «I Betlehem for 2000 år siden begynner en ny historie. Himmelen tok jorden i favn. Kirkenes nettsider: Himmelen tar jorden i favn Av: Biskop Atle Sommerfeldt Mennesket har så lenge vi har eksistert forsøkt å komme i kontakt med den makten som gjør at vi finnes. I kamp med naturens makt og ondskap, har menneskene gjennom ritualer i musikk, dans og malerier uttrykt sin lengsel etter opplevelser av det som er annerledes enn hverdagen, og som gir livet mening og beskytter mot alt det onde i tilværelsen. Denne drivkraften for å komme nærmere vår tilværelses urgrunn, er å søke etter det hellige. Det hellige som er annerledes enn oss, som gir livene våre mening, og som viser menneskets storhet i forhold til alle andre skapninger. Verdens eldste urbefolkning lever i Khalahariørkenen i Botswana. Sanfolket uttrykte sin lengsel etter kontakt med det hellige i dans og hulemalerier. Noen hevder å ha sett spor etter disse ritualene, som er år gamle. I Botswanas høyeste fjell, Tsodilo Hills, finnes mer enn hulemalerier, som i alle fall er år gamle, og som uttrykker denne tilbedelsen av det hellige. De aller fleste kirkene har kirkegård med spir som uttrykker den samme lengselen etter det hellige. Spirene peker mot himmelen og uttrykker den samme, urmenneskelige streben etter kontakt med det hellige som Sanfolket uttrykte for år siden. I Betlehem for 2000 år siden begynner en ny historie. Himmelen tok jorden i favn. Det hellige kommer til oss som et menneske, født av en ung kvinne i en bestemt by i et kjent land. Og byen ligger der fortsatt som et synlig uttrykk for at det hellige slo seg ned blant menneskene. Det hellige ble den hellige. Det er julens ufattelige mysterium at den hellige, tilværelsens opphav og dypeste mening, kom til oss og delte våre liv. Vi slipper å streve og strebe mot himmelen. Himmelen kom til oss. Den hellige kommer til oss med ordene om kjærlighetens tilstedeværelse og kraft. Derfor får Maria og gjeterne høre de ordene som gir dem livsmot og livskraft: vær ikke redde! Den hellige er kjærlighet som overvinner ondskap og død, og som favner oss alle i et himmelsk favntak. Det all grunn til å feire Jesu fødsel. Det er å feire at Gud, Den hellige tar oss i favn. Noen større grunn til å feire finnes ikke kirken vår

3 AKTUELT I KIRKEN VÅR «Ald ting til Guds ære» Teksten står i gull på rødt på den rikt dekorerte altertavlen i Skedsmo kirke. Altertavlen forteller historien om Jesu siste dager i Jerusalem og hans oppstandelse og himmelfart. Av: Hanne G. Sinkerud Altertavlen er fra 1693 og skåret av treskjærer Christopher Ridder og antagelig malt av Peder Andersen Lillie. De to var av de fremste innen sine fag på denne tiden. Hovedfargen er rød, kjærlighetens farge, som går igjen både på mellomverk og i bildene. Midtmotivet er Jesus på korset med de to røverne på hver sin side, den ene ser opp på Jesus, det var han som angret og fikk være med i Paradis, mens den andre vender seg bort. Jesus selv velsigner oss med sin fastspikrede høyre hånd. Nedenfor står Jesu mor, Maria og disippelen Johannes. Ved korsets fot ligger Adams hodeskalle og knokler. «I en legende får vi vite at Adams sønn Set brakte farens døde kropp til Golgata, «jordens midtpunkt». Da Jesu kors ble reist, fant man Adams ben. Legenden sier at i den første Adam måtte alle dø. I den nye Adam, Jesus Kristus, er døden overvunnen.» (sitat fra Familien 20/98). Pasjonshistorien I midten på altertavlas nederste etasje, rett under hovedmotivet, er et relieff som forestiller det siste måltid, innstiftelsen av nattverden. Jesus er glorifisert, men Judas en synliggjort med pengepungen. På venstre side er Jesus malt i Getsemanehagen, med svette og blod, og på den andre siden finner vi et bilde av Judaskysset. De fire malte bildene på siden av hovedmotivet er ulike motiver fra hendelsene langfredag. Her kan vi se Jesu møte med Pilatus, Jesus som bærer korset, blir tornekronet og pisket. Jesus lever! I tredje avdeling stiger den oppstandne Jesus Kristus imot oss. Han lever! Stående på kistelokket hilser han oss med en hevet høyre hånd, mens han holder korsfanen, et seierssymbol, med venstre. Fargene på fanen er rødt med gult kors. Øverst krones altertavlen med et malt bilde av Jesu himmelfart 40 dager etter påske. Mens Jesus Kristus velsigner disiplene blir han tatt opp til himmelen, til Gud, i en sky. Altertavlens motiver går fra lidelse og død til seier og liv. Medaljongen på venstre side har et bilde av fem korsbærende menn, et symbol på kristne martyrer, mens den på høyre side viser Jesus, med kongekrone, som troner over jorden. Som vanlig fra denne tiden er motivene i de enkelte maleriene ikke originaler, men kopier av kjente hollandske kobberstikk. Utover relieffene og maleriene består altertavlen også av ornamenter og maskehoder uten noen kristen symbolikk, men de er tidstypiske og viser at det er hentet inspirasjon også fra norsk folkekunst kirken vår 3

4 ANDAKT Produktiv = attraktiv? Det var ettermiddag og fint vær. Jeg stod og ventet på bussen, og kikket litt rundt omkring, slik jeg pleier. Så på mennesker, lurte på hvem de var, hvor de skulle. Øynene mine landet på skuldervesken til en mann som stod like foran meg. På vesken stod det: «Vi gjør mennesker produktive, derfor attraktive.» Under stod det skrevet et bedriftsnavn, og jeg skjønte at setningen over var bedriftens motto. Jeg begynte å tenke på dette mottoet; «Vi gjør mennesker produktive, derfor attraktive.» Det fanget meg, jeg klarte ikke helt å gi slipp på det. Mottoet satte i gang både tanker og følelser hos meg. Av: Lena Caroline Stordalen, kapellanvikar i Lillestrøm menighet Jeg er sikker på at bedriften som eier mottoet, er pålitelig, og har kompetente ansatte og mye kunnskap på sitt område - dét er ikke poenget her. Poenget er mottoet, og hvordan det kan forstås, løsrevet fra bedriftens mål og hensikter og applisert på hverdagen, på livene våre. Ifølge mottoet er det slik at hvor attraktiv man er som menneske, bestemmes av hvor produktiv man er. Jeg tenkte med meg selv, «Dette er jo virkelig et motto av vår tid. Det er produktivitet som gjelder.» Hva man får til, hva man klarer å tilbakelegge av oppgaver og prestasjoner, hvor langt man kommer, hva man kan krysse av på den evig lange listen over ting som skal gjøres. Fikk du gjort det du skulle på jobben, ble du ferdig med dagens gjøremål? Ringte du alle de nødvendige telefonene, var du effektiv nok til at profitten ble bedre enn i går? Skrev du oppgaven ferdig, var du der for dem som trengte deg, skrev du mail til alle du skulle skrive til? Var du med på alle fritidsaktivitene til barna, og engasjerte du deg nok på foreldremøtet? Jeg mener altså at kulturen og forventningene i tiden ofte støtter mottoet over. Selv opplever jeg dette som en ganske slitsom holdning til dét å være menneske, og til å leve. Hele tiden å måtte prestere, å skulle vise til alt man har gjort, fullført og engasjert seg i. Vi mennesker er ulike. Noen er veldig effektive, og trives godt med å jobbe raskt og gjøre mye, mens andre bruker mer tid, jobber på en annen måte, og blir stresset av prestasjonspresset. For alle mennesker kommer det faser i livet hvor vi ikke er like produktive som når vi er på vårt mest effektive, faser hvor vi ikke klarer eller ønsker å produsere. Vi trenger kanskje bare å hvile, å være, å eksistere. Hos Gud kan vi finne hvile, ny kraft og aksept for at vi er dem vi er. Jesus sine ord lyder som følger: «Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile.» (Matt 11:28) Er vi mindre attraktive fordi vi ikke er produktive? Med tanke på at mottoet over er knyttet til en bedrift: I mange typer jobber kan dette være en del av virkelighetsbildet, at man er mer attraktiv jo mer produktiv man er. Men vi mennesker er ikke kun arbeidere. Livet er en veksling mellom arbeid, betalt eller frivillig, og hvile. For mange i vår tid trengs det antagelig mer av det siste. Det trengs ikke produktivitet for å være attraktiv som menneske, for å være spennende og viktig og verdifull. Vi er elsket av Gud akkurat slik vi er, med alt av gode og mindre gode sider, når vi er produktive, når vi ler, skriver, jobber eller danser, når vi er utslitt, når vi gråter, når vi trenger å hvile, når vi har behov for ny styrke. Vi er attraktive og elsket fordi vi ER, ikke fordi vi GJØR. Vi er verdifulle uavhengig av prestasjon, og attraktive uavhengig av produktivitet! La oss minne hverandre på dette, i en mange ganger travel og hektisk hverdag. Hvil i Guds kjærlighet. Andaktsforfatter Lena Caroline Stordalen Lillestrøm Torv Tlf Parkett og vedlikehold Bjørn Larsson - tlf gulvsliping - lakkering - oljing farging - legging av parkett - Dåp, konfirmasjon, minnesamvær eller andre familieanledninger: Vennely bedehus Heisshageveien Leirsund har egnede og godt utstyrte lokaler. Om leiepriser, se Kontakt Kjell Asak, tlf SNØFRESERE, PARAFIN OG FYRINGSOLJE reparasjoner Tlf Trondheimsvn Skedsmokorset kirken vår

5 AKTUELT I KIRKEN VÅR Det skjer i disse dager Den store stjernen lyste vei for de vise mennene. Englene sang for hyrdene ute på markene. Jesusbarnet lå liten og nyfødt i krybba, med dyrene som tause tilskuere. Både hyrdene, sauene og vismennene fant veien til stallen og fikk møte Jesusbarnet, Josef og Maria. Av: Heidi Sveås, kateket i Skedsmo kirke Dette er den gamle kjente fortellingen. Fortellingen som involverte og forente aktører fra alle samfunnslag, eller sfærelag. Fortellingen der stjerner og engler inviterte. Fortellingen der de små og utstøtte ble førstevitner og fikk tilgang helt inn til den Hellige. Fortellingen der de voksne vise, knelte ved den samme enkle krybba. Fortellingen hvor dype lengsler og forventinger fikk ord og uttrykk. Fortellingen som skjedde for så lenge siden. Men mye av det samme skjer fortsatt, i kirkene i disse dager! Lengselen etter blant annet håp finnes fortsatt. Fortellingen om Han som brakte håpet, formidles fortsatt i læreplaner for skoler og barnehager. Skoler og barnehager samles hvert år til lysmesser og gudstjenester for å dele fortellingen. Nå for tiden er det ikke stjernen og englene som inviterer og viser vei til krybben. Kirken organiserer køen av lysmesser og gudstjenester. Skolene og barnehagene lager program og inviterer så sine elever, barn og voksne. Invitasjonene synges dessverre ikke lenger ut av en himmelsk hærskare, men spres via brev, mailer og telefoner. For de som måtte trenge veibeskrivelse til dagens krybber, er kartverket å foretrekke, framfor stjernehimmelen. Barn, unge og voksne samles så rundt krybben i kirken og møter, om ikke et nyfødt barn av året, så i hvert fall historien om Den nyfødte. Både de kloke og realistiske og de små og tillitsfulle får samme tilgang til den Hellige. Alle samles på lik linje i kirken. Der skal alle få se, høre, ta til seg og respondere. Skildringene av Han som kom, males ut gjennom bibelfortellingen og sangene. Deltagernes lengsler og forventninger kommer til uttrykk i bønner og ønsker som sies fram. Men englene kommer, nye, hvert år. De og stjernene! Nå kommer de fra barnehagene. Alle barnehagene lager nemlig sine egne engler eller stjerner og tar de med til kirken. På den måten lever stjernen og englene synlige i rommet, med nye uttrykk og nyanser hvert år. Å få være til stede den første julenatten må ha vært en fantastisk opplevelse. Men for meg er det er stort å få være en del av kirken og gjenoppleve denne begivenheten hvert år. Det er rørende å se at fortellingen fortsatt lever og berører. Eller kanskje er det sånn at historien lever fordi den berører kirken vår 5

6 AKTUELT I KIRKEN VÅR Ny kirketjener på Skjetten Amanuel heter den nye kirketjeneren på Skjetten. Han kommer fra Eritrea og har bodd i Norge i tre år. Av: Tore Haakensen Eritra er et av verdens yngste land etter statsdannelsen i Landet fikk sin uavhengighet etter å ha vært italiensk koloni og seinere kjempet for løsrivelse fra Ethiopia i over 30 år. Hovedstaden er Asmara. Befolkningstallet er fem millioner. Språkene er tigrinya, arbabisk og engelsk. Landet er et av verdens fattigste. Nesten 80 prosent av befolkningen lever av landbruket som er svært utsatt for tørke. Eritrea er en ettpartistat med People s Front for Democracy and Justice (PFDJ) som eneste lovlige politiske parti. Afwerki Isaias er så langt Eritreas eneste president. Han var frigjøringsleder under borgerkrigen med Etiopia. Den uløste grensekonflikten mellom Eritrea og Etiopia bidrar fortsatt til å hemme den demokratiske og økonomiske utvikling i landet. Nasjonale valg har vært under planlegging, men er utsatt på ubestemt tid. Etter at Eritrea ble selvstendig, fikk landet en grunnlov som ennå ikke er trådt i kraft. Landet ledes fremdeles av en overgangsregjering. Politisk opposisjon er ikke er tillatt, og religionsfriheten er begrenset. Det er ikke pressefrihet, og alle medier er eid og kontrollert av staten. En regnfull oktoberkveld er jeg på besøk hos en eritreisk familie i Elgtråkket i Blystadlia. Den består av far Amanuel, mor Ghidey, og de fire barna Rahya, Haben, Paula og Johannes. Amanuel kom til flyktningmottaket i Sogndal i Ble etter en stund flyttet til Fjerdingby, og da resten av familien kom til Norge for et år siden, har de bodd i Blystadlia. Seg i mellom snakker familien tigrinyansk, men avslører snart at alle snakker bemerkelsesverdig godt norsk. Tre av barna går på skole og SFO, mens minstemann går i barnehage. Begge foreldrene går gjennom introduksjonsprogrammer og norskkurs for innvandrere. Deres høyeste ønske er å få seg jobb for å kunne bidra i det norske samfunnet. Amanuel er derfor svært takknemlig for deltidsjobben han har fått som kirketjener på Skjetten. Familien hører med i Den romersk katolske kirke, og har funnet et godt fellesskap i St. Magnus kirke i Lillestrøm. På spørsmål om Amanuel ikke synes det er problematisk å jobbe i en luthersk kirke, bare rister han på hode og svarer: «Vi tror jo på den samme Gud». Det viser seg at Ghidey også er tilknyttet Strømmen menighet. Hun er på språkopplæring i Noas ark barnehage som Strømmen menighet driver på Menighetshuset. Jul i Eritrea Siden dette skal være en juleutgave av Vår kirke, ber jeg dem om å fortelle om julefeiringen i Eritrea, og om den kan sammenlignes med den norske julefeiringen. Det viser seg at forskjellene er ganske mange. For det første faller ikke juledag på den En strålende familie hjemme i Blystadlia. Fra venstre: Ghidey med Johannes på fanget, Rahya, Paula, Haben og Amanuel 25. desember som hos oss, men tretten dager senere. Selv om de er Romersk katolske, følger de den ortodokse julefeiringen. Høydepunktet i julefeiringen er julenattsmessen som starter julaften kl og kan vare i fire timer. Festmåltidet juledag består først og fremst av sauekjøtt med grønnsaker og en spesiell ertesaus, og de understreker: «Mye mere krydret enn vanlig norsk mat». De gir også uttrykk for at de er ganske forskrekket over at julefeiringen begynner så tidlig i Norge, og at den begynner flere uker før den egentlige høytiden. I Eritrea, forteller de, er julefeiringen konsentrert om selve juledagene. Etter å ha blitt traktert med deilig pizza, tar jeg farvel med en smilende og glad familie som håper på et annet og tryggere liv enn det de hadde i Eritrea. Snarveien til et vellykket arrangement! Vi skreddersyr ditt arrangement m.h.t. hotell, aktiviteter, underholdning, eksterne foredragsholdere etc. Kurssekretærfunksjoner (administrasjon fra A til Å) Vil du vite mer om oss? Ta kontakt på tlf Fjell og Fjord Konferanser AS Nittedalsgt. 1 A, 2000 Lillestrøm Hovedkontor: Strømsveien 65 Postboks 154, 2011 Strømmen Tlf Telefax Bibler til konfirmantene Kort - CD/Kassetter - Gaver Bok & Media Lillestrøm Lillestrøm Torv Telefon Strømmen Husflidsutsalg A.S Strømmen Storsenter Garn - gaver - souvenir tax free Vi fører Romerike Jubileumsdrakt Stort utvalg i barne bunader Bunadsøljer til voksne og barn Tlf: Begravelsesbyrået OLA ENGSETH A/S Lørenskog - Strømmen Lørdagsrudveien 26, 1472 Fjellhamar Vakttelefon hele døgnet / En verdig gravferd - til en rimelig kostnad Om ønskes kommer vi hjem til Dem for samtale. Ingen tillegg ved gravferd på Romerike og i Oslo kirken vår

7 AKTUELT I KIRKEN VÅR Dampsaga i Lillestrøm Dampmaskinhuset eies av Skedsmo kommune, men driftes av Lillestrøm historielag som eier Lurkahuset like bortenfor. Maskinhallen er blant annet åpen for publikum i forbindelse med den årlige tilstelningen St. Hansaften ved Lurkahuset i regi av Lillestrøm historielag. Dampmaskinen kan også demonstreres etter nærmere avtale. Lillestrøm historielag er svært interessert i deler, papirer, utstyr, inventar og historier fra saga. Skriv noen ord og send det til: Lillestrøm historielag, postboks 312, 2001 Lillestrøm. Du kan også ringe Lillestrøm Dampsag og høvleri brant ned til grunnen i DampmaskinhusetISagparken. Bolinder dampmaskin bygget i Stockholm Sagbrukene - og jernbanen - er viktige deler av Lillestrøms historie. Ser vi i korte trekk på sagbruksvirksomheten, kan vi i dag ta utgangspunkt i dampmaskinen som står i Maskinhuset i Sagparken i Lillestrøm. Den er det eneste større gjenværende industriminne etter sagbruksvirksomheten i Lillestrøm! Av: Johan Samuelsen, Lillestrøm historielag Kort fortalt var det skotten James Watt sin patent på dampmaskinen i 1769 med stadige forbedringer og opphevelsen av sagbruksprivilegiene i Norge i 1860, som gav støtet til utviklingen av sagbruksvirksomheten i Lillestrøm. Etter hvert dukket det opp dampdrevne sagbruk langs elvekanten. Nå var en ikke lenger avhengig av fossekraft. Brandvalsaga var navnet på saga som ble anlagt i Senere skiftet den navn til Lillestrøm Dampsag & Høvleri. Hovedbanen Kristiania Eidsvold ble åpnet i 1854 og etter at Kongsvingerbanen ble åpnet i 1862, ble det lagt sidespor inn på sagbrukstomten. Den tradisjonelle tømmerkjøringen med hest ble etter hvert avviklet. Det har vært flere dampmaskiner ved brukene langs Nitelva. I dag har vi bare en igjen. Det er en BO- LINDER bygget på Kungsholmen i Stockholm i Den ble sliteren i sagbruket og gav kraft til blant annet kjerraten (en anordning som dro tømmeret opp fra elva og inn på bruket), sagene og høvlene. Det ble koplet til en dynamo som gav lys til sagbruket Lillestrøm fikk først sitt E-verk i 1911! Dampmaskinen er en såkalt horisontal tvilling, det vil si at den har to liggende sylindre en på hver side av maskinen. Det er en kraftig maskin som gav 500HK med en fart på 75 omdreininger i minuttet. I travle tider kunne maskinen gå døgnet rundt, og det krevdes mannskap og «mat» til maskinen. Tre store kjeler måtte til for å få nok damp. Fyrkjelene lå i et eget fyrhus, men det er nå borte. Til fyringen ble det brukt kull, ved eller flis. I dag er det koplet til en elektromotor slik at vi kan se maskinen i tilnærmet drift. Det store hjulet går nå med bare 7-8 omdreininger i minuttet. Det har en diameter på 4,70 meter. En vårnatt i 1965 skjedde det. Hele sagbruket brant ned! Det stod bare tre hus igjen. Det var Bestyrerboligen i Brogata 2, fyrhuset og dampmaskinhallen. Bestyrerboligen ble reddet da den lå et stykke unna sagbruket. Fyrhuset i murstein måtte rives da det var falleferdig. Det var særlig en høy pipe som kunne ramle ned. Maskinhuset med dampmaskinen stod ensomt tilbake. Det ble foreslått å rive også det, men heldigvis fikk ildsjeler reddet dette klenodiet. Vår takk går til de som var fremsynte og stod for restaureringen. Det ligger haugevis av dugnadstimer bak resultatet som vi ser i dag kirken vår 7

8 AKTUELT I KIRKEN VÅR Bordene dekket, tid og rom for en hyggelig prat. Det har hittil ikke vært vanskelig å skaffe gode og glade hjelpere til Jul på Velferden. Her er to av dem. Jul på Velferden I over 20 år har julaftenarrangementet på Velferden vært et tilbud til de som ønsker å feire jul på en alternativ måte, og som ønsker å feire jul sammen med andre, slik at de slipper å sitte alene på selveste julekvelden. Av: Diakon Grethe Ringdal Initiativet til feiringen kom i sin tid fra de to første diakonene i Lillestrøm, Marit Reinertsen og Sofie Molvig i Erika Wærstad, frivillig hjelper, har helt fra starten av og inntil 2009 vært en av de viktigste støttespillerne til arrangementet og var til stor hjelp i årene etter Grete Ringdal begynte som diakon i Økonomisk støtte og hjelpende hender Dette er et utmerket eksempel på hvordan samhandling mellom det offentlige, kirke og enkeltmennesker i frivillig tjeneste fungerer i praksis. Skedsmo kommune og noen lokale lag og foreninger bidrar med økonomisk støtte samtidig som kirken, i samarbeid med Frivilligsentralen, og andre personer gir av sin tid og bidrar med den praktiske gjennomføringen. Noen skoler i Skedsmo, de siste årene Kjellervolla, Stalsberg og Vigernes har bakt julekaker, slik at vi kan servere «sju slag» til kaffen og til og med sende gjestene hjem med hvert sitt store glass med kaker. Selv om det er soknediakonen i Lillestrøm som gjennom de siste 17 årene har vært hovedansvarlig for planleggingen og organiseringen, settes det stor pris på samarbeidet med de to andre menighetene i kommunen, Strømmen, Skedsmo og øvrige instanser. Vi er på ingen måte arbeidsledige de siste ukene før jul. Blir det ikke jul hjemme, så blir det i hvert fall jul på Velferden! Den feiringen kommer i første rekke. Vi er både glade for og stolte over at vi har et slikt tilbud i anledning julehøytiden. Arrangementet er gratis, først og fremst takket være hovedsponsoren Skedsmo kommune. Hjerterom og husrom for alle De fleste gjestene kommer fra lokalmiljøet i Lillestrøm, Strømmen og noen fra Skedsmokorset. Her kommer folk i alle aldre, men flest godt voksne gjester. Ekstra hyggelig er det når noen av våre nye landsmenn eller utenlandsstudenter fra Høyskolesenteret på Kjeller eller fra Bymisjonen i Lillestrøm melder seg på. Det er ikke mange småbarnsfamilier, men én familie fra Kosovo med tre barn som har vært trofaste gjester i 12 år. Barna gleder seg til denne kvelden! Nisse, gaver og gang rundt juletreet hører med! Ekstra stas er det hvis det dukker opp flere barn, og det gjør det fra tid til annen. Det er god plass i Velferdens lokaler og en fin mulighet til å bevege seg rundt. De eldre gleder seg over at det er liv rundt dem, for barnegleden hører julen til. Glade hjelpere Hittil har det ikke vært noe problem med å få folk til å stille opp og hjelpe til på julaften for å hente og bringe, ta imot gjestene, servere, bidra til å skape hygge og å rydde. Folk melder seg fra nær og fjern. Ja, noen ganger kommer de som sendt fra himmelen! Blide, vennlige, positive mennesker som ønsker å være til hjelp og glede på en slik dag. Alle tiders, dette er vi svært takknemmelige for! Selv om arrangementet har utspring i fra Lillestrøm menighet, har vi fått mange henvendelser opp gjennom årene, fra personer som ikke nødvendigvis har tilknytning til kirken. De spør om de kan få være med å hjelpe til, fordi de ønsker å feire en jul som gir mening på en helt spesiell måte. Dermed har vi etter hvert fått mange nye venner som ikke nødvendigvis er blant menighetskjernen, og som vi ikke ville ha fått ellers. Dette er i seg selv både hyggelig og spennende. Til og med helt fra Setskog i Aurskog-Høland og fra Jessheim har det meldt seg hjelpere. Fra tid til annen, kommer det gjester fra nabokommunene. Vi sier selvfølgelig ikke nei, når noen ringer for å melde seg på, selv om de ikke bor i Skedsmo. Gjennomsnittstallet disse årene har vært mellom 30 og 50 gjester inkludert de som hjelper til. Dermed har vi alltid hatt plass til flere gjester, dersom noen først bestemmer seg for å være med siste uken før jul. En tradisjon mange setter pris på Da julaften på Velferden etter hvert har blitt en tradisjon som mange set kirken vår

9 AKTUELT I KIRKEN VÅR ter pris har vi fått flere trofaste gjengangere. Det ser vi på gjestelistene fra år tilbake. Både blant gjestene og blant hjelperne er gjensynsgleden tydelig når «storfamilien» møtes fra år til år. Riktig stas er det når Ordføreren har anledning til å komme innom og ønske god jul. I fjor kom Ole Jacob Flæten og leste juleevangeliet som en fin innledning på kvelden. Kveldens program Hjelperne møter opp fra kl 16. En trofast sjåfør, blant de frivillige, låner kommunens minibuss for å hente de som trenger skyss. Noen sitter klare og venter på å bli hentet allerede ved halvfiretiden. Gjestene kommer kl og Velferdens storstue er pyntet og dekket til fest. Julemiddagen kommer til kjøkkenet i tiden. Den blir levert på døra av Karina, Hellerud Gård. Hun setter sin ære i å forsyne oss med rykende varm og velsmakende julemat timen før julen ringes inn. Etter velkomstdrikk og når alle har kommet og gjestelista er sjekket med navn og antall frammøtte, setter vi oss til bords Noen ganger er vi så heldige at vi har levende musikk, eller så har vi julemusikk fra CD-spiller i bakgrunnen. Dette skaper fin julestemning. Etter middag ryddes bordene og det klargjøres for sang og gang rundt juletreet, gaveutdeling og kaffeservering, samtidig som praten går og sporadiske underholdningsinnslag dukker opp kjøres gjestene hjem, de fleste glade og fornøyde. Høres dette fristende ut er du hjertelig velkommen til å være med, enten du ønsker å være gjest eller hjelper til Julaften på Velferden For påmelding og nærmere opplysninger, ta kontakt med Lillestrøm menighet v/ diakon Grete Ringdal. tlf / eller , epost: kommune.no Jul i Strømmen kirke Strømmen Helse og Velferd (50.000) Strømmen Sparebank (10.000) Strømmen Damekor (kollekt på julekonserten og 100 per medlem) Strømmen Korforening (kollekt på julekonserten og 100 per medlem) Strømmen Pensjonistforening (50.000) Strømmen Gårdeierforening (10.000) Strømmen Humanitære Forening (40.000) Strømmen Kirkeforenings fond ( ) I Strømmen kirke er det tradisjon for fleire fine arrangement i adventstida og jula. Vi startar tradisjonen tru med gudsteneste og adventsfest allereie tysdag 27. november kl 19, der vi markerer at vi i 1 år har prøvd ut ny liturgi i høve gudstenestereformen. 1. og 3. sundag i advent blir det flotte familiegudstenester. 1. sundag i advent er det Lys Våken-gudsteneste, og 3. sundag i advent er det Lucia-gudsteneste med kyrkjekaffi og juleverkstad etterpå. Familiekoret og kyrkjelyden sin barnehage, Noas Ark, leier Lucia-opptoget, og det vert utdeling av 4-års bok. 1. sundag i advent vert også julegrana tent i Strømmen sentrum, lokale kor og foreinigar sluttar opp om arrangementet, og soknepresten får kvart år lov til å seie: Bli lys!. Den store julekonserten er i år lagt til sundag 9. desember kl 17, med Strømmen Damekor og Strømmen Korforening. Sidsel Ryen vil resitere, og Pål Gløtta blir med på trompet. I år tek vi opp kollekt ved utgangen til inntekt for nytt orgel i Strømmen kirke! Barnehagar og skular på Skjetten og Strømmen har eigne julegudstenester, både på Skjetten menighetssenter og i Strømmen kirke. Elevane spelar mellom anna julespel og syng julesongar. Strømmen og Skjetten Rotary legg julemøtet sitt til Strømmen kirke, og i tillegg brukar musikkskulen kyrkja til julekonsertar. På julaftan vert det tre gudstenester, alle i Strømmen kirke. Sagdalen skole er med på den første, med eit julespel. På den andre deltek korpsmusikantar. 1. juledag innleier vi med den tradisjonsrike juleotta, gudsteneste kl 8, med Strømmen Korforening og kantor Jarle Vestad. Det vert også høgmesse kl 11. Vi har også romjulsgudsteneste sundag 30. desember kl januar er det juletrefest for heile kyrkjelyden i Strømmen menighetshus, og 6. januar skal vi feire dei tre hellige kongers dag kl. 11, med gudsteneste for små og store! Julekrybba frå Betlehem vert sett fram på dåpsalteret julaftan, og nytt av året er at figurane står i ein stall! Strømmen og Skjetten sanitetsforening har i jubileumsåret sitt gjeve denne gåva til kyrkjelyden, noko vi er svært takksame for. Av: Peggy Jenset Lous Takk for bidrag til nytt orgel i Strømmen kirke Strømmen og Skjetten menighetsråd, Brynhildsbakkens fond ( ) Dersom du vil gje eit bidrag til orgel i Strømmen kirke, er kontonummeret til orgelfondet: Helsing orgelkomitéen, ved kantor Peggy Jenset Lous GRAVSTEINER NAVNTILFØYELSER OG OMARBEIDELSER Ingen fordyrende mellomledd Oslo-distriktets største utvalg Utstilling sentralt på Grorud Alle prisklasser Ring og få tilsendt gratis katalog 12% rabatt v/henvisning til annonsen Trondheimsveien 457, 0962 Oslo TLF: godkjent av nav for utlevering av utstyr på blåresept Inkontinens Kateterisering Stomi Brystproteser Ernæring øvrige produktområder Ortoser og støttebandasjer Støttestrømper og kompresjonsbehandling Reisestrømper Sårprodukter Hud- og fotpleie Helsesko Vi tilbyr utkjøring av varer Din lokale leverandør av helse- og sykepleierartikler høst- og vinterskoene er ankommet Fottøyet har god plass, suveren støtabsorbering og høy kvalitet! Butikken vår finner du på SkårerSletta 18 (vis-a-vis MetroSenteret) på lørenskog. tlf kirken vår 9

10 KONSERTER I KIRKEN VÅR Konserter i Lillestrøm kirke «Tenn et lys»-konsert 2. desember ca. kl Søndag 2. desember etter julegateåpningen (ca kl ) er det igjen duket for den årlige Tenn et lys - konserten i Lillestrøm kirke. De siste årene har det vært fullsatt kirke og stor stemning med barnekorsang, lysprosesjon og opplesning. Det blir samme opplegg i år også. Vi ønsker alle velkommen til en stemningsfull samling i Lillestrøm kirke rett etter tenningen av julegata i byen. Lillestrøm kirkes barnekor og Skjetten skolekor deltar. I år blir det fremføring av De hellige tre narrer med musikk av Karoline Krüger og tekst av Tor Åge Bringsværd. Tor Åge Bringsværds og Hilde Kramers barnebok «De Hellige Tre Narrer» er basert på den kjente fortellingen om de hellige tre konger, som fulgte stjernen og kom til stallen fødselsnatten. Men denne gangen er det Narren, en av kongenes følgesvenner, som fra sin synsvinkel beretter sin historie. Den profesjonelle magikeren og tryllekunstneren Ruben Gazki medvirker i hovedrollen som gjøgler. Fri adgang. Kollekt til Redd barna. Nytt barnekor i Lillestrøm kirke I høst har vi startet opp et nytt kortilbud for barn i Lillestrøm kirke. Det er en ny korgruppe for alderen klasse. Det er øvelse torsdager i Lillestrøm kirke klokken Vi tilbyr å hente barn på Volla skole klokken og følge dem til korøvelsen i kirken. Hvis det er barn som går på Vigernes eller Kjeller skole organiserer vi henting med bil. Kantor Børre Velsrud har ansvar for denne korgruppen. Det er allerede 10 barn som har begynt i koret, men vi tar tar gjerne imot noen flere. Vi tilbyr videre en time fritidsordning med mulighet for lek, lekser m.m. etter korøvelsen og frem til klokken for de som har vanskelig for å hente så tidlig som kl Ta gjerne kontakt med dirigenten Børre på eller no hvis du lurer på noe. Påmelding til samme mailadresse. Gi da beskjed om hvilken skole, og evt. behov for henting. «Vi synger julen inn» søndag 16. desember kl. 18 Menighetens tradisjonelle julekonsert blir i år søndag 18. desember kl. 18. Det blir mye fellessang, fin korsang og tradisjonell avslutning med Alnes Julemotett som stort fellesnummer. I år deltar bl.a. Lillestrøm damekor, LillCanto, elever fra musikklinjen på Lillestrøm videregående og organist Børre Velsrud. Som vanlig fri adgang og kollekt til inntekt for diakoniarbeid i Lillestrøm menighet. Helene Wold GLAJAZZ søndag 17. mars 2013 For 25. året på rad blir det Jazzkonsert i Lillestrøm kirke med Magnolia jazzband. Vi feirer konsert nr. 25 i Lillestrøm kirke. Søndag 17. mars 2013 kl. 18 får vi igjen høre dem, nå som så mange ganger før sammen med lillestrømkoret LillCanto. Magnolia Jazzband ble startet i 1972 av trombonisten Gunnar Gotaas, og er et av de få band som spiller New Orleans Revival Jazz. Det er godt kjent gjennom sine opptredener på jazzfestivaler og har gitt mange kirkekonserter over hele landet. Det har alltid vært stor stemning og fornøyd publikum på disse konsertene som sprer glede og god stemning til tilhørerne. Som tidligere kan vi love glede og svingende toner i kirken når Magnolia spiller opp, og vi håper på fullt hus også denne gangen. Hvorfor "I denne søte juletid" lørdag 22. desember kl. 18 Bittelille julaften kan du møte juleevangeliet og skikkelig julestemning på nært hold i Lillestrøm kirke. Vi fremfører da Arne Dagsviks julekantate I denne søte juletid. Skedsmo kammerkor deltar sammen med et kammerorkester med profesjonelle musikere og 2 profesjonelle solister. Blant instrumentene finner vi bl.a. fløyte obo og harpe. Dirigent er Gjermund Bjørklund. Dette er meget vakker musikk, og vi kan garantere julestemning og en fin opplevelse av julens budskap. Ta fri en liten stund fra juleforberedelsene Helene Wold reiste til London som 19-åring for å studere ved Guildhall School of Music and Drama og National Opera Studio. Etter endt utdannelse har hun vært solist ved en rekke operahus, blant annet ved Den Norske Opera og Glyndebourne Festival Opera i England. Ved siden av å være operasanger blir hun ofte benyttet til oratorier, tidligmusikk, samtidsmusikk og også som skuespiller. Sammen med Vegard Lund (tidlige gitarer) vant hun allerede i 1992 The Portallion Chamber Music Prize, i London. Hun har blant annet hatt romansekonserter på Troldhaugen, Den Gamle Logen (Norge), Purcell Room, Queen Elisabeth Hall og Wigmore Hall (England). Hun har også turnert i Japan, Sør Afrika og i store deler av Europa. Helene har sunget med Norges ledende symfoniorkestre, og har jobbet med forskjellige produksjoner for Den kulturelle Skolesekken. Helene er vokst opp i Lillestrøm og mange Magnolia Jazzband ikke invitere med en nabo eller venn til en glad kveld i kirken? Etter konserten inviterer vi til jazzkafè i menighetssalen. Her vil Magnolia Jazzband spille tradisjonelle jazzlåter, og det blir salg av kaffe, brus og vafler. for å nyte en forhåpentligvis ny tradisjon i Lillestrøm kirke. Det er tredje året på rad denne konserten arrangeres, men med nye solister hvert år. I år er det Helene Wold, sopran og Torben Grue, tenor. I tillegg til kantaten blir det en avdeling med kjente julesanger ved koret og de 2 solistene. Konserten arrangeres med støtte fra Norsk kulturråd og Skedsmo kommune. Billetter à kr. 180,-/150,- selges ved inngangen og i forhåndssalg på internett: ser på henne som vår lokale sangfugl med gullstemme Torben Grue har studert hos Marit Storækre, Mirjana Dancou og Jan Sødal i Norge, og Peter Berne i Wien. Han fikk stipend som beste avgangselev fra Statens Operahøgskole 2000, og har siden jobbet som frilanser med base i Oslo. Han har bl.a. sunget hovedroller ved DNO & B i Oslo, Opera Vest i Bergen, Musikkteatret i Trondheim, og Opera Sør i Kristiansand. Han har sunget barytonroller som Alfio i Cavalleria Rusticana og solistpartiene i Carmina Burana, og rene bassroller som Daland i Den flyvende hollender. Torben er fra Nittedal, og også han har derfor lokal tilknytning til Romerike. Det blir forhåndssalg av billetter på internett: no og ved inngangen fra kl Pris kr. 180,- for voksne og kr. 150,- for pensjonister og barn under 16 år. Konserten arrangeres av Lillestrøm menighet med støtte fra Norsk kulturråd og Kultursektoren i Skedsmo. Se også oppdatert oversikt over konserter på under Lillestrøm menighet. Til menighetens egne konserter med billettsalg kan det også kjøpes på i nternett. Samme system som Lillestrøm kultursenter bruker. Link på hjemmesiden kirken vår

11 KONSERTER I KIRKEN VÅR Program LILLESTRØM KIRKE Søndag 25. nov. kl Julekonsert med St. Laurentiuskoret Torsdag 13. des. kl Julekonsert. Musikklinjen ved Lillestrøm videregående skole Fredag 30. nov. kl Søndag 2. des. ca. kl Mandag 3. des. kl Fredag 7. des. kl Lørdag 8. des. kl Søndag 9. des. kl Julekonsert. Skedsmo musikk- og kulturskole Tenn et lys konsert. Rett etter tenningen av julegata. Lillestrøm kirkes barnekor og Skjetten skolekor. Fri adgang. Se egen omtale Konsert med Hanne Krogh og Tre Tenorer. Billettsalg gjennom Billettservice Stille natt hellige natt (Tor Endresen, A.Rybak, Elisabeth Andreassen, Rune Larsen m.fl.) kl : Stille natt hellige natt. Billettsalg gjennom Billettservice Julekonsert med Skedsmo Voices, Boyses og Miniklang Lill Canto s julekonsert Fredag 14. des. kl Lørdag 15. des. kl Søndag 16. des. kl Mandag 17. des. kl Lørdag 22. desember kl Søndag 6. januar 2013 kl Julekonsert med Lillestrøm skolekorps Julekonsert med Skjetten jubelkorps og koret "Frisk Pust". Dirigent Svein Greni og Morten Ramberg Vi synger julen inn. Lillestrøm damekor, LillCanto og elever fra Lillestrøm videregående. Fri adgang. Kollekt. Se egen omtale Julekonsert med Rein Alexander. Mads Belden og kristine Gulbrandsen. Billettsalg gjennom Billettservice Julekantaten "I denne søte juletid. Skedsmo kammerkor, Helene Wold, Torben Grue og kammerorkester. Se egen omtale Nyttårskonsert: Händels Messias. Kor på 130 sangere, profesjonelt orkester og solister, dirigent Gjermund Bjørklund Konserter i Skedsmo kirke i desember Søndag 2. desember kl. 19 Koret Raumklang med solister. Julekonsert arr. Lions Club. Strømmen kirke males innvendig Av: Tore Haakensen Søndag 16. desember kl. 18 Vi synger Julen inn med kor på Skedsmo og omegn. I skrivende stund er malere i full gang med den etterlengtede oppussingen av Strømmen kirke, og Allehelgenssøndag kan menigheten igjen ta kirken i bruk etter at den har vært stengt i hele oktober. Alle som kommer til gudstjenester og konserter i adventstiden og i juledagene, vil selv kunne se en nærmest ekstrem forvandling. Den skitne kirken har i lang tid blitt lagt merke til og kommentert av besøkende. Gledelig er det derfor å kunne fortelle at nå fremstår Strømmen kirke i en helt annen skrud, til glede for alle brukere. Julestemning i Lillestrøm kirke Årets julekonsert 2012 med Rein Alexander, Christine Guldbrandsen og Mads Beldener er et nytt, annerledes og storslått samarbeid; Tre av Norges beste stemmer møtes for å skape en unik musikalsk ramme rundt en konsertopplevelse du sent vil glemme. Rein Alexander, Christine Guldbrandsen og Mads Belden har alle gjort seg sterkt bemerket som soloartister. Tallrike konserter, plateutgivelser, TV-opptredener og musikalsuksesser har gitt Rein, Christine og Mads en solid musikalsk forankring. Alle tre har ulike musikalske uttrykk, men de har èn ting til felles; En sjelden stemmeprakt av ypperste klasse. Tre av landets beste stemmer (f.v.): Mads Belden, Christine Gulbrandsen og Rein Alexander. Slikt blir det musikalsk magi av. På Årets julekonsert 2012 vil artistene by på alt fra fargerike fellesnumre til vare duetter og imponerende soloprestasjoner. Fra det nære og lavmelte til storslåtte musikalske uttrykk. Med seg som kapellmester har de Petter Anthon Næss og på blåseinstrument Øystein Trollsås kirken vår 11

12 AKTUELT I KIRKEN VÅR Sykehuspresttjenesten på Ahus: Fra venstre Anne Løyning, Bjarte Lien Eie, Hilde Hallesieinli Unsvåg, Elin Grærsli Storjord, Hilde Frøkedal, Erik Mathisen og Kistine Værnes er alle sykehusprester på Ahus. Noen å snakke med - Prestetjenesten på Ahus er tilgjengelig 24 timer i døgnet. Vi er der for alle, uansett tro og livssynstilhørighet, forteller sykehusprest Erik Mathisen, som har sitt daglige virke på sykehuset. Å bli rammet av sykdom er for de fleste av oss en alvorlig og dyptgripende hendelse. Livets sårbarhet kommer med ett så tett på. Da kan det være godt å ha noen å dele sine tanker med, enten man da er på sykehuset som pasient eller som pårørende. Sykehuspresttjenesten på Ahus er et godt utbygd tilbud i så måte. Lokalisert nært sykehuskirken i den store glassgata er den lette å finne. De fleste som benytter seg av dette tilbudet gjør det gjennom kontakt via personalet på de øvrige avdelinger. Noen å snakke med Samtalene mellom sykehusprest og pasient beveger seg i et stort spenn. Alt fra livets store spørsmål, til det å dele en kopp kaffe sammen for å gjøre dagen litt hyggeligere. Noen ønsker å snakke om tro, kanskje å bli bedt for eller få nattverd ved sykesengen. Andre har behov å dele tanker rundt ulike ting i eget liv, som med ett har fått en ny aktualitet. Ved livets begynnelse og livets avslutning Sykehuspresten beveger mellom livets ytterpunkter. Det er den store gleden når et barn kommer til verden, og det er sorgen og savnet som kommer til uttrykk når et kjært menneske dør. Og mellom alt dette, alle de tanker og følelser det er hos et menneske når sykdom rammer. 24 timer i døgnet Som nevnt er tjenesten tilgjengelig 24 timer i døgnet, for alle uansett tro og livssynstilhørighet. Vi kontakter representanter for andre tros og livssynssamfunn, forteller sykehusprest Erik Mathisen. - Mange sitter med fordommer knyttet til det å snakke med oss, fortsetter han. - Både ved at noen ønsker ikke å møte oss fordi de ikke opplever seg kristne nok, eller at man med ett kobler et slikt besøk inn mot at «nå nærmer jeg meg slutten». Tenker man slik kan man lett avskjære seg gode mulighet av fine samtaler, fremholder Mathisen som tegner et bilde av sykehuspresten som en slags los som skal være sammen en kort og krevende periode. Og ønsker ved det å gjøre terskelen for bruk av prestetjenesten så lav som mulig. Sykehuskirken og livssynsrommet Midt i glassgata ligger sykehuskirken som alltid er åpen. Her kan man få komme inn. Sette seg ned i fred og ro, tenne sitt lys, og be sin bønn. Det er gudstjeneste her hver torsdag klokken Hver tirsdag klokken holdes formiddagsbønn. Vegg i vegg ligger sykehusets livssynsrom. Her finnes ulike religiøse skrifter, bønntepper og muligheter for rituell fotvask før man går inn i rommet for å be. Å bli brukt - Prestetjenesten på Ahus er til for å bli brukt, og det er vårt håp at den kan være til hjelp i en sårbar og vanskelig situasjon, avslutter Mathisen kirken vår

13 AKTUELT I KIRKEN VÅR Medarbeiderkurs i Lillestrøm menighet I løpet av vinteren 2013 gis det tilbud om ministrantkurs for eldre barn/tweens i alderen år, tilsvarende trinn i skolen. Les her hva det handler om! Av: Tone Iren Lund, menighetspedagog, Skedsmo kirkelige fellesråd Formålet med kurset er i hovedsak å engasjere, ansvarliggjøre og utfordre deltakerne. Gjennom det å få ulike oppgaver knyttet til familiegudstjenestene, ønsker vi å vise deltakerne at det er plass for dem i menigheten; og at de er nødvendige for menigheten. De vil oppleve å bli vist tillit, og ved bruk av oppgaver som er tilpasset den enkeltes evner og styrker, vil de oppleve mestringsfølelse. I løpet av januar/februar vil menighetspedagog Tone Iren Lund ha et ministrantkurs i Lillestrøm kirke. Ministranter er medhjelpere i gudstjenesten. Deltakerne på kurset her vil få lære om gudstjeneste, med særlig vekt på familiegudstjenestene våre, som kalles Sprell Levende. Utover vinteren og våren vil deltakerne være med på å lage våre Sprell Levende gudstjenester, og vil få ulike oppgaver i tilknytning til disse. Målgruppen for tiltaket er de litt eldre barna, som er klare for å få ulike utfordringer og oppgaver. Tiltakene vil ikke bli definert innenfor trosopplæring, da innholdet er for smalt til det, men som generelt barne- og ungdomsarbeid i menigheten. Det vil derfor ikke gå ut noen bred direkte invitasjon. Det vil derimot komme en invitasjon på hjemmesidene våre (www.skedsmo.kirken.no), med detaljert informasjon om datoer og påmelding. Vi er med andre ord avhengig av at jungeltelegrafen går, så spre gjerne det glade budskap! På kort sikt håper vi å få engasjerte medhjelpere til familiegudstjenester inneværende og kanskje neste skoleår. Vi ønsker at barna skal bli glade i kirken og i gudstjenesten. På lengre sikt håper vi at vi får engasjerte medarbeidere til alle deler av kirkens arbeid! Kurset og praksisen i ettertid kan være et innsteg til lang og tro tjeneste for kirke og menighet. Til deg som leser om kurset har jeg to utfordringer: Be for kurset og for deltakerne! Og meld deg gjerne til tjeneste i menigheten selv! Det er alltid plass til flere frivillige medarbeidere. Skedsmo kapell må rehabiliteres Skader på tak og vegger, vannlekkasjer, farlig å bruke. Blant annet dette meldte Romerikes Blad (RB) nylig om kapellet ved Skedsmo kirke. Bygget er i så dårlig forfatning at kirkeverge Reidar Kavlie-Borge frykter at taket skal ryke i vinter. Daglig leder for Jølstad begravelsesbyrå Terje Sveum fraråder kundene sine å benytte kapellet til annet enn oppbevaring av kister. Uten alternativ Det regner allerede inn og begravelsesbyråer vil ikke bruke kapellet. Et kirkespir som har falt ned, sprekker i veggene, mugglukt, maling som flasser av og hull i taket slik at det regner inn det er slik Skedsmo kapell framstår i dag. Begravelsesbyrået er opptatt av verdighet til siste stund, og synes det er uheldig at kapellet forfaller slik det gjør. - Ikke noe er gjort med kapellet på mange år, sier Sveum. Begravelsesbyrået er likevel nødt til å bruke kapellet til å oppbevare kister i før begravelser i Skedsmo kirke. - Vi har rett og slett ikke noe annet alternativ, sier Sveum, som håper kapellet snart blir prioritert i kommunebudsjettet. Opprørt Kirkeverge i Skedsmo kommune, Reidar Kavlie-Borge er opprørt over at kapellet har fått mulighet til å bli i så dårlig stand. - Det er helt håpløst. Det lukter mugg, taket er råttent og hullete, malingen flasser av og det regner til og med inn. Det holder rett og slett på å falle sammen. Folk som går på kirkegården reagerer på det, forteller han. Forrige vinter falt deler av kirkespiret på kapellet ned. Nå frykter kirkevergen at en tung vinter kan bli skjebnesvangert for taket på kapellet. - Kommer det mye snø i vinter, kan taket ryke og det kan oppstå en farlig situasjon, sier Kavlie-Borge til Kirken Vår. Hans håp er at politikerne skal prioritere det falleferdige kapellet i neste års budsjett som behandles i desember. Han anslår at det vil koste rundt tre millioner kroner. Setter man dette opp mot helse og omsorg, barnehage og skole, så virker dette kanskje ikke så viktig. Men det handler også om kulturverdigheten i Skedsmo, sier Kavlie-Borge. - Noe må gjøres Rådmann Torstein Leiro i Skedsmo kommune sier til RB at han er klar over den dårlige forfatningen Skedsmo kapell er i, og forteller at kapellet er høyt oppe på lista over bygg som må vedlikeholdes. - Jeg er kjent med at tilstanden er ganske dårlig og at noe må gjøres, sier Leiro. Han forteller at han er positivt innstilt til å finne en løsning som gjør at bygget kan fikses opp, men tør ikke love noe ennå. Vi er ikke ferdige med budsjettframlegget ennå, så jeg kan ikke konkludere med hva som vil ligge i det. Men Skedsmo kapell er helt klart et av de byggene som står høyt på lista over bygg som må vedlikeholdes, sammen med blant annet Skedsmohallen, sier han. - I fjorårets budsjettforslag forsøkte vi å prioritere kapellet, men det ble til at man lot nye toaletter i Strømmen kirke gå foran, forteller rådmannen. I årets statsbudsjett som ble lagt fram i går er det ingen øremerkede midler til kirkebygg i Skedsmo kommune. RB skriver videre at Høyres Kjartan Berland er også kjent med tilstanden i kapellet ved Skedsmo kirke. Han stiller seg positivt til å få fikset det opp, men understreker at han må se på helheten av alle vedlikeholdsog investeringsprosjektene i 2013 før han kan ta et standpunkt. - Slik som forfatningen er i dag, så er det klart at noe må gjøres. Jeg er kjent med at tilstanden er ganske kritisk, og jeg er ikke avvisende til å ruste det opp og er i utgangspunktet positiv, sier han. Berland sier han mener det er viktig at kirkelige bygninger blir godt ivaretatt. - Vi får se hvilke forslag rådmannen kommer med i budsjettforslaget, sier han. Avdelingssjef for kirkeforvaltningen i Skedsmo kommune, Knut Jørgen Syvertsen, håper nå politikerne følger opp og bevilger de nødvendige pengene som skal til for å redde kapellet. - Kommunen bruker ikke kapellet selv engang fordi det er i så dårlig stand. Mitt ønske er at rådmannen legger fram et forslag om å bevilge penger til å sette i stand kapellet igjen, sier Syvertsen kirken vår 13

14 Slekters gang Gudstjenester Lillestrøm Døpte Aline Rushfeldt-Ellefsen, Aline Hoddø Raz, Mathias Damlien Lysaker, Hercules Alexander Mølnvik Solhaugen, Albert Kristoffersen Skoglund, Maiken Veiset Kårstad, Daniel Tore Tømmerbakk, Mille Arnesen Solvang, Linus Tiger Järkenstedt Nordby, Sebastian Don Eggen Searle, Mia Emalie Saksgård Ødegaard, Jo Alexander Semb Grimsmo, Jennie Alette Aronsen, Mali Sophia Fjeldstad Grimsmo, Lucas Biermann Haugan, Tobias Skauen Kejser. Vigde Tone Ellen Solvik og Arnleif Haram. Døde Herdis Regina Ervik, Birger Johan Andersen, Kari Synnøve Bakke, Reidar Anker Krogstad, Sigurd Andersen, Ulf Krister Vassdal, Solveig Brænden, Gerd Hennie, Tor Aslak Aalborg, Torbjørg Øverby, Johnny Steindar Aule, Bjørn Øivind Nilsen, Jonny Sigurd Hansen Johnsrud, Randi Kristiansen, Einar Wennemo. Skedsmo Døpte Frida Mikalsen, Tyge Alexander Korneliussen Lindeberg, Ava Erika Loosaar-Munoz, Celina Sigernes, Tyge Alexander Korneliussen Lindeberg, Linnea Lauvik Lønaas, Maria Myklebust Qvenild, Emil Mattias Ødegård, Sofie Levin-Tran, Morten Romeiser, Matheo Nybro Transeth, Iver Bakken, William Jåsund Pedersen, Frida Sofie Steen-Berg, Tine Borgen Tollefsrud, Carl Emil Goy Carlsen, Amelie Henneli Øyrås, Emma Øvland, Julian Westbye Lande, Ella Mjømen. Vigde Veronica Magnussen og Christian Dyrdal, Silje Olsen Mikkelson og Robert Sundt Espeland, Hanne Holmen Voldnes og Christian Hass, Tina Bjølsand og Torfinn Byremo Johnsen, Sonya Bedi og John-John Myhrvold, Josefine Solvik Myhre og Kristian Lindkjenn, Andrea- Maria Komlosi og Joakim Kjær. Døde Marit Kristin Thomassen, Gustav Adolf Nannestad, Einar Jentoft Ingebrigtsen, Hagen Magnus Skillebæk, Eva Lund, Arne Toft Pedersen, Randi Børresen, Finn Reidar Eriksen, Ragnar Thomas Jacobsen, Arne Billehaug Strømmen Døpte Ioana Carla-Marie Hansen, William Hiim Wedul, Julie Medalen Aarnes, Victoria Røstadstuen, Andreas Viken Engen, Jonas Hoff-Jørgensen, Trym Wiik Bergh, Magnus Le Tøftum, Maiken Vedvik Sønstelid, Linnea Hafsås Rivin, Emil Oliver Eilifsen. Vigde Sarah Murud og Stian Eriksen-Deinoff, Gry Marlen Ekhøy Frogner og Øivind Sørlie, Christin Fonn og Magnus Tømte, Elisabeth Ulvestad og Erland Rustebakke, Marita Holstad og Roger Andre Enebakk, Lill Heidi Hansen og Øyvind Haugen, Anne-Guro Høye Strøm og Dag Aspen, Brekke, Christina Glasø og Petter Gullerud. Døde Tove Johannessen, Alf Hernes, Sollaug Ødegård, Eva Kristina Følling, Eirik Hoff Berg, Reidar Arne Karlsen, Gerd Moen, Solveig Marie Larsen, Else Fjeldberg, Audun Kristian Nygaard, Kirsten Margrethe Dahl, Laila Johanne Hansen, Sven Trygve Thorbjørnsen, Else Pauline Trønnes, Liv Dagrund Marguerite Halvorsen, May-Irene Sørheim, Margrethe Olson, Storm Bucher, Else Margrethe Midtlien. Søndag 25. nov. siste søndag i kirkeåret Lillestrøm kirke kl 11:00 Skriftemålsgudstjeneste m. nattv. v. Lena Caroline Stordalen. Allment skriftemål Skedsmo kirke kl 11:00 Høymesse m. dåp og nattverd v. Hanne Sinkerud Strømmen kirke kl 11:00 Gudstjeneste m. dåp v. Anne Dalen. Presentasjon av konfirmanter Høymesse m. nattv. v. Elisabet Toven Diesen Søndag 2. des. 1. søndag i advent Lillestrøm kirke kl 11:00 Gudstjeneste m. presentasjon av nye konfirmanter v. Lena Caroline Stordalen. Musikk v. elever fra Lillestrøm vgs. Skedsmo kirke kl 11:00 Familiemesse m. nattv. v. Elisabeth Eriksen. Lys våken Strømmen kirke kl 11:00 Familiegudstjeneste v. Roger Marchen. Lys våken. Familiekoret deltar. Høymesse m. nattv. v. Anne Dalen. Presentasjon av konfirmanter Søndag 9. des. 2. søndag i advent Lillestrøm kirke kl 11:00 Gudstjeneste m. lucia opptog. Dåp og nattv. v. Jahn Aas Skedsmo kirke kl Høymesse m. dåp og nattv. v. Hanne Sinkerud Strømmen kirke kl 11:00 Høymesse m. dåp og nattv. v. Henriette Brevig Høymesse m. nattv. v. Anne Dalen. Presentasjon av konfirmanter Søndag 16. des. 3. søndag i advent Lillestrøm kirke kl 18:00 Vi synger julen inn v. Lena Caroline Stordalen. Lillestrøm damekor og LillCanto. Skedsmo kirke kl 11:00 Høymesse m. dåp og nattv. v. Torstein Lalim. Kl 18:00 Vi synger julen inn. Menighetens kor med flere deltar Strømmen kirke kl 11:00 Familiegudstjeneste v. Roger Marchen. Lucia. Noahs Ark barnehage. 4-årsbok. Familiekoret deltar. Høymesse m. nattv. v. Henriette Brevig Søndag 23. des. 4. søndag i advent Lillestrøm kirke kl 11:00 Fellesgudstjeneste for menighetene i Skedsmo v. Jahn Aas. Dåp og nattv. Skedsmo kirke kl 11:00 Se Lillestrøm kirke Strømmen kirke kl 11:00 Se Lillestrøm kirke Se Lillestrøm kirke 24. desember julaften Lillestrøm kirke kl 13:30 Julaftengudstjeneste v. Lena Caroline Stordalen KLUBBEN deltar med julespill Lillestrøm kirke kl 15:00 Julaftengudstjeneste v. Lena Caroline Stordalen. Lillestrøm kirkes barnekor deltar med julespill og korsang Skedsmo kirke kl 13:00 Julaftengudstjeneste v. Elisabeth Eriksen. Skedsmo skolekorps kl 14:30 Julaftengudstjeneste v. Elisabeth Eriksen. Skedsmo Voices kl 16:00 Julaftengudstjeneste v. Torstein Lalim. Solist Strømmen kirke kl 13:30 Julaftengudstjeneste v. Anne Dalen kl 14:00 Julaftengudstjeneste v. Anne Dalen kl 16:00 Julaftengudstjeneste v. Anne Dalen Skjetten menighetssenter Se Strømmen kirke Stipend til skoleungdom Det Pindske og Hogstadske legat deler ut stipender til ungdom under utdanning, fra Skedsmo kommune. For mer info se Søknad med ligningsattest sendes: Soknepresten i Skedsmo Gjoleidvn. 5, 2019 Skedsmokorset Frist: 10. desember. 25.desember 1. juledag Lillestrøm kirke kl 13:00 Høytidsgudstjeneste m. dåp og nattv. v. Jahn Aas. NB: merk tiden! Skedsmo kirke kl 11:00 Høytidsgudstjeneste m. nattv. v. alle prestene Strømmen kirke kl 08:00 Gudstjeneste, Ottesang v. Anne Dalen, Strømmen korforening Strømmen kirke kl 11:00 Høytidsgudstjeneste m. nattv. v. Henriette Brevig 26. desember 2. juledag Libos kl 11:00 Gudstjeneste for beboere og pårørende v. Lena Caroline Stordalen. Kirkekaffe Skedsmo kirke kl 11:00 Høymesse m. dåp v. Hanne Sinkerud Strømmen kirke Se Skedsmo kirke Skjetten menighetssenter Se Skedsmo kirke Søndag 30. desember Lillestrøm kirke Se Strømmen kirke Skedsmo kirke Se Strømmen kirke Strømmen kirke kl 11:00 Høymesse med dåp og nattverd v Elisabet Toven Diesen Skjetten menighetssenter Se Strømmen kirke 31. desember nyttårsaften Lillestrøm kirke kl 23:15 Midnattsgudstjeneste m. nattv. v. Jahn Aas. Orgelmusikk fra kl Skedsmo kirke Se Lillestrøm kirke Strømmen kirke Se Lillestrøm kirke Skjetten menighetssenter Se Lillestrøm kirke 1. januar 2013 nyttårsdag Lillestrøm kirke Se Skedsmo kirke Skedsmo kirke kl 11:00 Høymesse m. nattv. v. Elisabeth Eriksen Strømmen kirke Se Skedsmo kirke Skjetten menighetssenter Se Skedsmo kirke Søndag 6. januar Kristi åpenbarelses dag Lillestrøm kirke kl 11:00 Familiegudstjeneste m. juletrefest v. Lena Caroline Stordalen. Barnekoret deltar. Skedsmo kirke kl 11:00 Høymesse m. dåp og nattv. v. Hanne Sinkerud Strømmen kirke kl 11:00 Familiemesse m. nattverd v/ Roger Marchen. Familiekoret deltar. Søndag 13. januar 2. søndag i åpenbaringstiden Lillestrøm kirke kl 11:00 Gudstjeneste m. dåp og nattv. v. Jahn Aas Skedsmo kirke kl 11:00 Høymesse m. dåp v. Torstein Lalim Strømmen kirke kl 11:00 Høymesse med dåp Henriette Brevig Høymesse m. nattv. v. Anne Dalen Torsdag 17. januar Skedsmo kirke kl 19:00 Økumenisk gudstjeneste v. Hanne Sinkerud og Skedsmo kristne råd. Taler fra metodistkirken. Skedsmo kammerkor deltar Søndag 20. januar 3. søndag i åpenbaringstiden Lillestrøm kirke kl 11:00 Gudstjeneste m. dåp v. Lena Caroline Stordalen Skedsmo kirke kl 11:00 Presentasjonsgudstjeneste v. Elisabeth Eriksen og Heidi Sveås. Presentasjon av leirkonfirmanter Strømmen kirke kl 11:00 Høymesse m. natterverd v. Anne Dalen Høymesse m. natterverd v. Roger Marchen, presentasjon av leirkonfirmanter Søndag 27. januar såmannssøndagen Lillestrøm kirke kl 11:00 Gudstjeneste m. nattv. v. Jahn Aas. Normisjonens dag Skedsmo kirke kl 11:00 Høymesse m. dåp og nattv. v. Hanne Sinkerud Strømmen kirke kl 11:00 Gudstjeneste m. dåp v. Roger Marchen, presentasjon av konfirmanter Høymesse m. nattverd v. Henriette Brevig Søndag 3. februar Kristi forklarelses dag Lillestrøm kirke 11:00 Gudstjeneste m. dåp og nattv. v. Jahn Aas Skedsmo kirke kl 11:00 Høymesse m. dåp Strømmen kirke kl 11:00 Høymesse m. dåp og nattv. v. Henriette Brevig Høymesse m. nattv. v. Anne Dalen Søndag 10. februar Sønd. før faste Lillestrøm kirke kl 11:00 Karnevalsgudstjeneste v. Lena Caroline Stordalen. 6-årsbok. Barnekoret deltar Skedsmo kirke kl 11:00 Familiemesse m. nattv. 6-åringer og Tårnagenter Strømmen kirke kl 11:00 Familieguds-tjeneste v. Roger Marchen. Karnevalsgudstjeneste. 6-årsbok. Familiekoret og Noahs Ark barnehage deltar. Høymesse m. nattv. v. Anne Dalen, presentasjon av leir konfirmanter Askeonsdag 13. februar Lillestrøm kirke kl 11:00 Formiddagsgudstjeneste v. Jahn Aas. I samarbeid med møteplassen Søndag 17. februar 1.s. i faste Lillestrøm kirke kl 11:00 Gudstjeneste m. dåp og nattv. v. Lena Caroline Stordalen Skedsmo kirke kl 11:00 Høymesse m. dåp og nattv. Høymesse m. nattv. Henriette Brevig Strømmen kirke Se Skjetten menighetssenter Søndag 24. februar 2.s. i faste Lillestrøm kirke kl 11:00 Gudstjeneste m. dåp v. Jahn Aas Skedsmo kirke kl 11:00 Høymesse m. dåp og nattv. Strømmen kirke kl 11:00 Høymesse m. dåp og nattv. Anne Dalen Skjetten menighetssenter Se Strømmen kirke Det tas forbehold mot feil i gudstjenestelisten. Se for fullstendig oversikt kirken vår

15 Skedsmo menighet Lillestrøm menighet Strømmen menighet Informasjon til ansvarlig for gravsted/fester Menighetsrådsleder: Hans Philip Einarsen, , Huldrefaret 4, 2020 Skedsmokorset. Prost: Torstein Lalim, / E-post: PROSTIPREST Elisabet Toven Diesen, E-post: skedsmo.kirken.no Sokneprest: Hanne Gunntveit Sinkerud, / E-post: Kapellan: Elisabeth Eriksen, E-post: Kantor: Gjermund Bjørklund, E-post: Kateket: Heidi Sveås, E-post: Diakonimedarbeider: Berthe Kongsrud, E-post: Kirketjener Skedsmo kirke: Ali Akbar Ahmadi, Vaktmester Sten menighetshus: Svein Udnesseter, leie av menighetshuset: Kontakt kirkekontoret, Kirkegården (7-15): Telefon: Aktiviteter Mandagsklubben: Emmaus bedehus mandager kl Leirsund hobbyklubb med aktivitetsopplegg: Annen hver onsdag kl Kontakt: Kristin Borgen Andreassen Acta Skedsmokorset, Emmaus bedehus: Cafilius er åpen hver torsdag fra Den siste torsdagen i måneden har vi smågrupper med fokus på samtale om liv og røre. REFILL (ungdomsmøte) annenhver fredag 20.00, Cafilius åpen etter møtet til Skedsmo kammerkor: Øvelse i Skedsmo kirke torsdag kl Kontakt Roar Ødegård, Bibel- og misjonsgrupper: Kontakt menighetskontoret hvis du vil vite mer! Barnegospel Øvelse på Sten menighetshus hver onsdag kl Kontakt Heidi Sveås, Se oppslag utenfor kirken Miniklang Øvelse hver tirsdag kl Fra 5. kl. og oppover. Kontakt Ingrid Danbolt, Småbarnssang Fra ett år og oppover. Aktivitet for hele familien, hver tirsdag på Sten menighetshus fra kl Siste gang før jul 17. desember, og oppstart etter nyttår 7. januar Starter med felles middag. Kontaktperson: Tone Iren Lund, t: Skedsmo Voices og Boyses Øvelse hver tirdag kl 19:30-21:00. Fra 9. klasse og oppover. Kontakt Ingrid Danbolt, Tlf Normisjon Skedsmo Emmaus bedehus, kontakt Kari Vormeland, Tlf , Normisjon Vennely Vennelyforeningen, kontakt Kjell Asak. Tlf , Babysang Tirs. kl på Sten menighetshus Menighetsrådsleder: Torbjørn Pedersen, , Elvegata 11 A, 2003 Lillestrøm fung. sokneprest: Jahn Aas, , E-post: vikarkapellan: Lena Caroline Stordalen, / E-post: KANtor: Børre Velsrud, / E-post: diakon: Grete Ringdal, / E-post: Kirketjener: Rune Sand, Aktiviteter Møteplassen: I menighetssalen kl 11:00-13:00 hver onsdag Formiddagsbønn med lystenning i kirkerommet kl 12:15-12:30 Søndagsskole: Vi har søndagsskole i menighetsalen i kirken enkelte søndager. Kontakt: Administrasjonen Lillestrøm kirkes barnekor: Ny korgruppe for klasse (6-8 år) i menighetssalen. Torsdager fra kl Fritidsordning i kirken frem til kl. 17. Tilbud om henting på skolene. Toneklang (fra 4. klasse og eldre) onsdager kl i menighetssalen Dirigent og kontakt for alle gruppene: Børre Velsrud, tlf el Korets hjemmeside: Babysang Mandager kl Siste gang før jul 18. desember og oppstart etter nyttår 8. januar. Ta kontakt med kontoret på dagtid, t: Småbarnsang for 4 og 5-åringer Hver onsdag kl i Lillestrøm kirke ved sanger og småbarnspedegog Tuva W. Hongve. Kontakt Børre Velsrud: skedsmo.kommune.no Familieonsdag Samlinger på onsdager i høst: 26. sept, 24. okt, 21. nov, 5. des. fra kl 16:30-18:30. Middag - sang for barn i alle aldre - avslutning i kirken. Se Speidere KFUK-KFUM: Stifinnere, klasse: Mandager Kontakt Stein Schatvet, , eller Berit Tomter, Vandrere ( kl: Også mandager fra Kontakt: Bjørn Myhre: Møtene er på speiderhuset i Skedsmogata 16 rett ved Lillestrøm kirke.ofte er møtene utendørs. Normisjon Lillestrøm: Kirkegt. 1b. Kontakt: Tor Erik Løkken, Åpen barnehage: Hver man. og ons. kl Kirkegt. 1b Kontakt: Sissel Vattøy, Barneklubb: For barn i alderen 4-14 år. Korgruppe og ulike aktiviteter man kl 17:45-19:15 Kontakt: Grete-Lill Braseth Ramstad, , Kristin Sakseid, eller Martin Bjerke- Os Vattøy, Fredagsklubb: For deg som går i 3. kl og oppover. Samling en fredag i måneden. Fra kl 19:00-21:00 Kontakt: Håkon Sakseid, Menighetsrådsleder: Tore Haakensen, Skjettenveien 70, 2013 Skjetten sokneprest: Anne Dalen, E-post: Kapellan: Henriette Brevig, E-post: KAPELLAN: Roger Marchen, E-post: Kantor Strømmen: Peggy Jenset Lous, E-post: KANTOR Skjetten: Jarle Vestad, E-post: Vaktmester på menighetshuset: Svein Udnesseter, leie av menighetshuset: Kontakt kirkekontoret, Kirketjener Strømmen: Geir Egil Svensen, , e-post: Kirketjener Skjetten: Amanuel Woldeghebriel e-post: Noahs ark barnehage: Styrer: Siw Thørn Aass, Aktiviteter Strømmen KFUK/KFUM-speidere: Hver torsdag kl 17 Strømmen menighetshus Birgitte Bergmann Terjesen, Torsdagstema i Strømmen kirke Dato kunngjøres senere. Anne Dalen, Babysang Strømmen kirke tors Skjetten Småspeidere NSF 8-10 år: Hver mandag kl 18 Skjetten menighetssenter Solveig Granberg, Storspeidere NSF: Hver mandag kl Skjetten menighetssenter. Karl Erik Bjerkaas, Familiekoret Tirsdag kl Skjetten menighetssenter. Middag og sang. Kontakt Peggy Jenset Lous, Stell av grav i 2013 Vi kan tilbud stell av grav fra 1. juni og ut sommerperioden. Dette betyr at vi planter og vanner gravstedet etter innbetalt avtale. Vi tar høyde for eventuelle prisjusteringer. Bestilling må skje før 15. februar. Våre priser er inkl mva. Planting og vanning kr 875,- pr grav Kun vanning kr 375,- pr grav Høstlyng kr 225,- pr grav Ring / Plantebedd foran gravminnet Vi vil minne om at det bare er tillatt å plante foran gravminnet og beddet kan ikke være større enn gravminnets bredde og ikke dypere enn 60 cm målt fra gravminnets bakkant. Småbusker og nåletrær plantet ved siden av gravminnet er ikke tillatt og må fjernes. Sikring av gravminnet I forskriftene til Gravferdsloven 24 omtales at gravminnet skal festes forsvarlig til sokkel/fundament i stein. Gravminner som er mer enn 60 cm høyt, skal boltes med to massive bolter i rustfritt stål. Gravminner som er lavere enn 60 cm, skal boltes på tilsvarende måte med minst en massiv bolt i rustfritt stål. Ansvaret for at dette overholdes påhviler fester av gravstedet. Gravminnet skal ikke være til fare for dem som ferdes på kirkegården. Det er festers ansvar å sørge for at gravminnet blir rettet opp hvis dette har blitt skjevt pga. tele i løpet av vinteren. Innramming av plantebeddet Er kun tillatt foran gravminnet med kantstein som monteres i høyde med bakken. Kulestein og morenestein er ikke tillatt som omkransing av plantebeddet fordi disse er løse og påfører skader på gressklipperen. Denne type stein vil bli fjernet av driftspersonalet. Det er ikke anledning til å bruke faste dekorgjenstander i plantefeltet. Løse dekorgjenstander skal fjernes etter bruk. Henvendelser Har dere som besøker gravlunden/kirkegården behov for å spørre om praktiske forhold kan dere kontakte driftspersonalet på stedet. Telefon til Skedsmo kirkegård: Telefon til Stalsberghagen gravlund- og krematorie: Gjelder spørsmålene festefornyelse av gravsted, festeavtaler, gravstell og annet, vennligst ta kontakt med Skedsmo kirkelig fellesråd på tlf: / Kirkeadministrasjonen Tlf Fax: Besøksadresse: Kirkegata 1, inng. Voldgata, Lillestrøm (kontortid: Alle dager ) Postadresse: Pb. 313, 2001 Lillestrøm Felles e-postadresse: Felles telefonnummer og postadresse for alle preste- og menighetskontorene i Skedsmo kommune. Skedsmo kirkelige fellesråd Reidar Kavlie-Borge, kirkeverge tlf , e-post: Kari Sørgaard, saksbehandler tlf , e-post: Kristin Rudberg Smestad, saksbehandler, tlf , e-post: Ann Kristin Bålerud, saksbehandler tlf , e-post: Kari Anne Haug, saksbehandler gravlund tlf , e-post: Tone Iren Lund, menighetspedagog tlf , e-post: kirken vår 15

16 B-post Returadresse: Skedsmo kirkelige fellesråd Pb. 313, 2001 Lillestrøm KONFIRMANTENE 50 års-konfirmantene Konfirmantene fra Lillestrøm kirke Søndag 30. september var alle som ble konfirmert i Lillestrøm kirke i 1962, spesielt invitert til gudstjenesten. Etter gudstjeneste med dåp og nattverd, var det duket til fest for 50-årskonfirmantene i menighetsalen, med hvite duker, roser og flotte lysestaker. Det var bestilt nydelige snitter og en stor bløtkake, og diakon Grete Ringdal og Marte Marit Wirstad stod for pynting og servering. Tor-Johan Bjørnstad var festens vert, og han fortalte både litt om Lillestrøms historie, samt stilte jubilantene spørsmål om hvor de nå befant seg i verden, og hva de holder på med i dag. Det var 18 jubileumskonfirmanter som hadde funnet veien til Lillestrøm kirke denne søndagen. Praten gikk lett rundt bordet, og det var god stemning, og flere uttrykte glede over å treffe igjen gamle kjente og medkonfirmanter. Takk til dere som bidro med å planlegge og å gjennomføre festen, og takk til alle dere som ønsket å komme uten dere ville det ikke blitt noen fest! Bildet: Steinar Sundvoll, Rannveig Øvreness, Ragnhild Hauge, Betzy Paulova Røren, Lisbeth Meistrand, Lillian Kilberg, Aina Jovic Skogstad, Solveig Kristiansen, Lill Bente (Sandlie) Kærnæ, Mona Holt, Inger Johanne Mauritzen, Tor Brynildsen, Bjørg Schøyen, Inger J. Strømberg, Turid Lysiak, Odd Anders Ludviksen, Per Wahl, Erik Over og Lena Caroline Stordalen, kapellanvikar. (Foto: Studio Oscar) Konfirmantene fra Skedsmo kirke 1. rekke fra venstre: Berit Moheim, Tove Brit Kopperud, Ruth Kaasa, Sokneprest Hanne Sinkerud, Elin Lurud og Magne Moen. 2. rekke fra venstre: Trygve Bjøntegaard, Anne Berit Aandstad, Rolv Bjelland, Anne Marie Svee, Ingrid Hervik, Ole Vidar Huser, Åmund Glomnes og Vidar Larsen. (Foto: Kjell Asak) kirken vår

KIRKEN VÅR. God jul. Vi spiller og synger julen inn

KIRKEN VÅR. God jul. Vi spiller og synger julen inn KIRKEN VÅR Menighetsblad for Lillestrøm, Skedsmo og Strømmen sokn Nr. 4, 2013 18. årg God jul Vi spiller og synger julen inn Sidsel Ryen deler med oss minner i julefortellingen «Min Barndoms jul». Side

Detaljer

Fra statskirke til friere folkekirke

Fra statskirke til friere folkekirke KIRKEN VÅR Menighetsblad for Lillestrøm, Skedsmo og Strømmen prestegjeld Nr. 1, 2012 17. årg Nye kantorer i Strømmen og Skjetten Fra statskirke til friere folkekirke Jarle Vestad og Peggy Jensen Lous (bildet)

Detaljer

MENIGHETSBLADET Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet

MENIGHETSBLADET Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet MENIGHETSBLADET Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet Nr. 4 26. årgang desember 2012 Himmelen tar jorden i favn Biskop Atle Sommerfeldt Mennesket har så lenge vi har eksistert

Detaljer

Kjære Gud - barnet vårt på jorden

Kjære Gud - barnet vårt på jorden Juleevangeliet D et skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. Denne første innskrivningen ble holdt mens Kvirinius var landshøvding

Detaljer

søvnløshet KIRKEN VÅR Tro, håp og Årets konfirmantleir: Kirkemangel på Skjetten

søvnløshet KIRKEN VÅR Tro, håp og Årets konfirmantleir: Kirkemangel på Skjetten KIRKEN VÅR Menighetsblad for Lillestrøm, Skedsmo og Strømmen prestegjeld Nr. 3, 2008 13. årg Årets konfirmantleir: Tro, håp og søvnløshet Hva er klokka? Urskive og visere i klokketårnet til er nyrestaurert

Detaljer

Menighetsbladet. for Sørum Blaker Frogner

Menighetsbladet. for Sørum Blaker Frogner Menighetsbladet Nr. 5 2012 for Sørum Blaker Frogner God 43. årgang jul! Maleri av Carl bloch Ord til deg: Frykt ikke! Jeg kommer til dere med bud om en stor glede, en glede for hele folket: I dag er det

Detaljer

God jul! side 13. side 6-7 HVA SKJER I PÅSKEN? TERRA SKADEFORSIKRING blir formidlet av Kragerø Sparebank. kirkens juleprogram.

God jul! side 13. side 6-7 HVA SKJER I PÅSKEN? TERRA SKADEFORSIKRING blir formidlet av Kragerø Sparebank. kirkens juleprogram. KIRKEBLAD FOR KRAGERØ, SKÅTØY OG LEVANGSHEIA Kirkeblad for Kragerø, NR. 1 APRIL Skåtøy 2009og Levangsheia Nr. 4 desember 2010 HVA SKJER I PÅSKEN? side 13 kirkens juleprogram side side 162-3 jafar 17 år

Detaljer

Menighetsbladet Desember 06/2014

Menighetsbladet Desember 06/2014 Menighetsbladet Desember 06/2014 Møte med Sissel og Svein Wessman side 4 VÅGSBYGD HAR FÅTT KIRKEGÅRD SIDE 13 FRA MENIGHETSLÆRER TIL SKOLELÆRER side 16 Kunstner Jeannie Mae Ozon Høydal side 20 Menighetsbladet

Detaljer

KIRKEN VÅR. Kirkevalg 2011. Hvem vil satse på Skjetten? Bibelfestival. Høstens konserter

KIRKEN VÅR. Kirkevalg 2011. Hvem vil satse på Skjetten? Bibelfestival. Høstens konserter KIRKEN VÅR Menighetsblad for Lillestrøm, Skedsmo og Strømmen prestegjeld Nr. 2, 2011 16. årg Hvem vil satse på Skjetten? Det er ikke bare Kirkevalg, men også kommunevalg i år. Hvilke av partiene som stiller

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Randesund.no - i ny drakt

Randesund.no - i ny drakt 10 år 150 år Randesund.no - i ny drakt Trenøkkelen Jul er den kristne høytiden som uten tvil blir mest feiret i vårt samfunn. Kredittkortene går varme. Familier samles, og det er den perioden i året hvor

Detaljer

NES-posten. Fred over jorden, menneske, fryd deg! Oss er en evig frelser født! Kirkene i Nes er rikt utsmykket, men vi finner få julemotiver.

NES-posten. Fred over jorden, menneske, fryd deg! Oss er en evig frelser født! Kirkene i Nes er rikt utsmykket, men vi finner få julemotiver. Informasjon NES-posten MENIGHETSBLAD FOR NES NR. 4 Desember 2012 45. ÅRGANG! l u j God Kirkene i Nes er rikt utsmykket, men vi finner få julemotiver. I Auli kirke finner vi dette julemotivet: Maria med

Detaljer

Lund og Heskestad menighetsblad

Lund og Heskestad menighetsblad Lund og Heskestad menighetsblad - Arve Fitjar med hjerte blant undommene - Knut Arild Hareide om politikk og tro - Da damene dro... Kjøreplan: Frist for stoff 01. febr. 25. apr. 29. aug. 07. nov. Ut ca.

Detaljer

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no 10 år 150 år Redaktørens L angs veien jeg ofte kjører, bygges det hus. Og jeg har fulgt det møysommelige arbeidet fra sprenging til planering, og så reising av selve

Detaljer

Det skjedde i de dager

Det skjedde i de dager Å S A N E M E N I G H E T S B L A D - N R. 6 - D E S E M B E R 2 0 1 2-7 0. Å R G A N G Det skjedde i de dager «Glade jul» av kunstneren Sigrun Sæbø Kapsberger Maria fører meg til Jesus SE SIDE 6-7 Vener

Detaljer

Menighetsbladet. Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet

Menighetsbladet. Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen Nr. 4 23. årgang desember 2009 K jærlighet fra Gud for glede, håp og fred Helga Haugland Byfuglien, biskop, borg bispedømme Hva er det mennesker

Detaljer

Menighetsbladet. Helgen menighet. For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Jes 9,6

Menighetsbladet. Helgen menighet. For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Jes 9,6 Menighetsbladet Holla Helgen menighet For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Jes 9,6 Nummer 4 - Desember 2012-57. årgang www.hollaoghelgen.no 2 Menighetsbladet

Detaljer

Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD. Nr. 3 2010 årgang 69

Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD. Nr. 3 2010 årgang 69 Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 3 2010 årgang 69 Guds ord vel alltid lyser, den sol går aldri ned. Det hus som Anden hyser, ligg støtt

Detaljer

Kommunekirken en fallitt

Kommunekirken en fallitt Nr. 4-2008 Kommunekirken en fallitt Har du tenkt på det? Redaktør Svenn A. Nielsen Flertallet på Stortinget vil ha en statskirke, men vil ikke betale for den. Kommunene sliter med å få endene til å møtes,

Detaljer

God jul! Menighetsbladet. for Sørum Blaker Frogner

God jul! Menighetsbladet. for Sørum Blaker Frogner Menighetsbladet Nr. 5 2011 42. årgang God jul! for Sørum Blaker Frogner Maleri av Carl bloch Ord til deg: Det sanne lys, som lyser for hvert menneske, kom nå til verden. Joh 1,9 Inger Kvevli om Blaker

Detaljer

Denne jula blir en helt spesiell jul for mange

Denne jula blir en helt spesiell jul for mange Felles utgivelse for menighetene Hoeggen, Tempe/Leira og Bratsberg (nr 4 2011) Denne jula blir en helt spesiell jul for mange - sier biskop Tor Singsaas på side 2 Han kom for å vise oss hva kjærlighet

Detaljer

Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 45. årgang. Nr. 4. Desember 2011. Foto: Helge R.

Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 45. årgang. Nr. 4. Desember 2011. Foto: Helge R. Foto: Helge R. Johnsen 45. årgang. Nr. 4. Desember 2011 Andaktstelefonen 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag Hammerfest kirkekontor Kirkegata 21, P.boks 70 9615 Hammerfest Tlf.: 78

Detaljer

Kirken reiser seg. for Østerås og Grinilund

Kirken reiser seg. for Østerås og Grinilund Menighetsbladet for Østerås og Grinilund Kirken reiser seg I sommer ble kirkerommet i Grinilund kirke jevnet med jorden. Nå vokser et nytt kirkerom frem. Det er beregnet ferdig til innvielse 1. mars 2014.

Detaljer

SANNIDAL OG H. Konfirmasjon MENIGHETSBLAD. Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det. side5. Joh. 1,5 DESEMBER 2013 NR. 4 73.

SANNIDAL OG H. Konfirmasjon MENIGHETSBLAD. Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det. side5. Joh. 1,5 DESEMBER 2013 NR. 4 73. Konfirmasjon side5 SANNIDAL MENIGHETSBLAD MENIGHETSBLAD SANNIDAL OG H DESEMBER 2013 NR. 4 73. ÅRGANG JUNI 2010 NR. 2 Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det. Joh. 1,5 Foto: Kjersti Skarvang

Detaljer

menighetsblad NR. ADVENTURA Klubb for alle i 4.-7. klasse 115 ÅR Søndagsskolen på Nøtterøy DEN FLOTTESTE HAGEN Tett på Henrik Skjerve Det er jul!

menighetsblad NR. ADVENTURA Klubb for alle i 4.-7. klasse 115 ÅR Søndagsskolen på Nøtterøy DEN FLOTTESTE HAGEN Tett på Henrik Skjerve Det er jul! menighetsblad NR. 5 2009 63. ÅRGANG www.kirken.notteroy.no ADVENTURA Klubb for alle i 4.-7. klasse 115 ÅR Søndagsskolen på Nøtterøy DEN FLOTTESTE HAGEN Tett på Henrik Skjerve Det er jul! 5 2009 63. ÅRGANG

Detaljer

Menighetsbladet September 04/2014

Menighetsbladet September 04/2014 Menighetsbladet September 04/2014 Fest for livet side 4 stille kirke SIDE 13 SKULPTØR ELISABETH KRISTENSEN side 16 lumber side 19 Menighetsbladet Redaksjon: Hans Petter Mjølund (ansv.) Nils Terje Andersen

Detaljer

Gerda (87) ordnet opp

Gerda (87) ordnet opp I SAMARBEID MED God Jul! OFFENTLIG INFORMASJON Menighetsbladet for Hurdal DESEMBER 2013-59. årgang DESEMBER 2013 - NR. 4-56. ÅRGANG Gerda (87) ordnet opp Siden 2007 har Gerda Haugli stått på for å få renessansegavlen

Detaljer

KIRKEN VED BISLETT Den Evangelisk Lutherske Frikirke Oslo Vestre Menighet Pilestredet 69. Gledelig jul

KIRKEN VED BISLETT Den Evangelisk Lutherske Frikirke Oslo Vestre Menighet Pilestredet 69. Gledelig jul KIRKEN VED BISLETT Den Evangelisk Lutherske Frikirke Oslo Vestre Menighet Pilestredet 69 Gledelig jul Gled deg, du jord, la mørket fly, for lyset blant oss bor! O, hvilket dyp av kjærlighet, Gud vender

Detaljer

Noen sørger for det som alltid er på plass under gudstjenesten og som vi tar som en selvfølge. Salmeseddelen, for eksempel.

Noen sørger for det som alltid er på plass under gudstjenesten og som vi tar som en selvfølge. Salmeseddelen, for eksempel. BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes prestegjeld nr 1 : 2014 ÅRGANG 10 Noen sørger for det som alltid er på plass under gudstjenesten og som vi tar som en selvfølge. Salmeseddelen, for eksempel.

Detaljer

Nordberg menighetsblad

Nordberg menighetsblad Nordberg menighetsblad Nr. 6 Desember 2014 Nordberg, Gaustad, Korsvoll og Maridalen Det skjer i jula Side 3 og 10-11 I tennishallen Side 6-7 Et spennende liv Side 8-9 Ett år i London Side19 Ny kirkekunst

Detaljer