Hardware Reference Guide Mikrotårnmodell Compaq Evo familie

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hardware Reference Guide Mikrotårnmodell Compaq Evo familie"

Transkript

1 b Hardware Reference Guide Mikrotårnmodell Compaq Evo familie Dokumentets delenummer: Mai 2002 Denne boken inneholder grunnleggende informasjon for oppgradering av denne serien med datamaskiner.

2 2002 Compaq Information Technologies Group, L.P. Compaq, Compaq-logoen og Evo er varemerker som tilhører Compaq Information Technologies Group, L.P. i USA og/eller andre land. Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT er varemerker som tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Intel, Pentium, Intel Inside og Celeron er varemerker som tilhører Intel Corporation i USA og/eller andre land. Alle andre produktnavn som er nevnt i dette dokumentet, kan være varemerker som tilhører de respektive selskaper. Compaq Computer Corporation skal ikke være ansvarlig for tekniske feil eller redigeringsfeil eller utelatelser i dette dokumentet. Informasjonen i dette dokumentet formidles som den er ( as is ) og uten garanti av noe slag, og kan forandres uten varsel. Garantien for Compaq-produkter er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter. Intet i dette dokumentet må oppfattes som om det innebærer en tilleggsgaranti. ADVARSEL: Tekst som er markert på denne måten, angir at hvis anvisningene ikke blir fulgt, kan det føre til personskade eller livsfare. FORSIKTIG! Tekst som er markert på denne måten, angir at hvis anvisningene ikke blir fulgt, kan det føre til skade på utstyr eller tap av data. Hardware Reference Guide Første utgave Mai 2002 Dokumentets delenummer:

3 Innhold 1 Produktfunksjoner Standard konfigurasjonsfunksjoner Komponenter på frontpanelet Komponenter på bakpanelet Easy Access-tastatur Tilpasse Easy Access-knappene Windows-logotast Spesielle musefunksjoner Plassering av serienummeret Maskinvareoppgradering Serviceegenskaper Installeringsrekkefølge Ta av sidepanelet på datamaskinen Installere mer minne DIMMer DDR-SDRAM DIMMer Installere DDR-SDRAM-DIMMer Fjerne eller oppgradere en stasjon Finne frem til stasjonsposisjonene Fjerne en stasjon Skifte ut en stasjon Ta ut eller installere et utvidelseskort Sette sammen datamaskinen igjen Hardware Reference Guide iii

4 Innhold A B C D E F Spesifikasjoner Retningslinjer for installering av harddiskstasjon Bruke kabelvalgsfunksjonene med Ultra ATA-enheter B 1 Retningslinjer for installering av Ultra ATA-enheter B 1 SCSI-enheter B 3 Retningslinjer for bruk av SCSI-enheter B 3 Retningslinjer for installering av ekstra SCSI-enheter B 5 SCSI-kontrollere B 6 SCSI-kabler B 6 Bruke en SCSI-kabel B 6 Bruke SCSISelect med SCSI-enheter B 7 Velge Quiet Drive-alternativene B 8 Utskifting av batteri Sikkerhetslåsfunksjoner Installere en sikkerhetslås D 1 Elektrostatisk utladning Forhindre elektrostatisk skade E 1 Jordingsmetoder E 1 Rutinemessig stell av datamaskinen og forberedelse for forsendelse Rutinemessig stell av datamaskinen F 1 Forhåndsregler for CD-spilleren F 2 Drift F 2 Rengjøring F 2 Sikkerhet F 2 Forberedelse til forsendelse F 3 Register iv Hardware Reference Guide

5 1 Produktfunksjoner Standard konfigurasjonsfunksjoner Funksjonene til Compaq Evo Mikrotårn kan variere avhengig av modell. Hvis du vil ha en fullstendig oversikt over maskinvare og programvare som er installert i datamaskinen, kjører du Compaqs diagnoseprogram for Windows Instruksjoner for bruk av dette verktøyet finnes i Troubleshooting Guide på CDen Compaq Documentation Library. Hardware Reference Guide 1 1

6 Produktfunksjoner Komponenter på frontpanelet Komponenter på frontpanelet 1 CD-, DVD-, CD-RW- eller DVD/CD-RW-stasjonen 7 Utløserknapp for CD-stasjonen 2 Aktivitetslys for CD-stasjonen 8 Diskettutløserknapp 3 Diskettstasjon 9 Strømbryter 4 Aktivitetslys for diskettstasjon - Aktivitetslys for harddiskstasjon 5 Strøm på-lys q USB-porter (Universal Serial Bus) (valgfri) 6 Mikrofonkontakt (valgfri) w Stereoplugg for hodetelefon (valgfri) 1 2 Hardware Reference Guide

7 Produktfunksjoner Komponenter på bakpanelet Komponenter på bakpanelet 1 Strømledningskontakt 8 Parallellkontakt 2 Spenningsvelger 9 Skjermkontakt 3 Musekontakt - Øretelefon- / linje ut-kontakt 4 Tastaturkontakt q Linje inn-lydkontakt 5 USB (Universal Serial Bus) w Mikrofonkontakt 6 Seriell kontakt (COM1) e Seriell kontakt (COM2) 7 RJ-45-kontakt Arrangement og antall kontakter kan variere etter modell. Skjermkontakten på systemkortet er ikke aktiv hvis det er installert et AGP-utvidelseskort i datamaskinen. Skjermen må kobles til skjermkontakten på det installerte AGP-kortet for å fungere riktig. Hvis skjermen ikke kobles til riktig port, vil den ikke fungere ordentlig. Hardware Reference Guide 1 3

8 Produktfunksjoner Easy Access-tastatur Compaq Easy Access-tastaturets komponenter 1 Funksjonstaster Utfører spesielle funksjoner, avhengig av hvilken programvare som brukes. 2 Easy Access-knapper Gir hurtig tilgang til bestemte Internett-destinasjoner 3 Redigeringstaster Omfatter disse: Insert, Home, Page Up, Delete, End og Page Down. 4 Statuslys Oversikt over statusen til datamaskinen og tastaturinnstillingene (Num Lock, Caps Lock og Scroll Lock). 5 Tastene på talltastaturet Fungerer som tastene på en kalkulator. 6 Piltastene Brukes til å navigerere gjennom et dokument eller et nettsted. Med disse tastene kan du bevege deg til venstre, høyre, opp og ned med tastene i stedet for med musen. 1 4 Hardware Reference Guide

9 Produktfunksjoner Compaq Easy Access-tastaturets komponenter (Fortsetter) 7 Programvaretasten* Brukes (på samme måte som høyre museknapp) til å åpne menyer i Microsoft Office-programmer. Kan utføre andre funksjoner i annen programvare. 8 Windows-logotast* Brukes til å åpne Start-menyen i Microsoft Windows. Brukes i kombinasjon med andre taster til å utføre andre funksjoner. 9 Ctrl-tasten Brukes i kombinasjon med andre taster. Effekten av den er avhengig av hvilken programvare som brukes. *Disse tastene er tilgjengelige i bestemte geografiske områder. Tilpasse Easy Access-knappene Alle Easy Access-knappene kan omprogrammeres til å åpne et program eller en datafil på harddisken, eller en Internett-adresse. Sik går du frem for å omprogrammere Easy Access-knappene: 1. Dobbeltklikk på tastaturikonet i varslingsområdet (nederste høyre hjørne) på oppgavelinjen i Windows. Dialogen Tastaturegenskaper vises. 2. Velg Hjelp-knappen i dialogboksen for Tastaturegenskaper for nærmere anvisninger. Hardware Reference Guide 1 5

10 Produktfunksjoner Windows-logotast Bruk Windows-logotasten i kombinasjon med andre taster til å utføre visse funksjoner som er tilgjengelige i Windows operativsystemer Se delen Easy Access-tastaturets komponenter for å identifisere Windows-logotasten. Windows-logotast Windows-logotast + d Windows-logotast + m Shift + Windows-logotast + m Windows-logotast + e Windows-logotast +f Windows-logotast + Ctrl + f Windows-logotast + F1 Windows-logotast + l Windows-logotast + r Windows-logotast + u Windows-logotast + Tab Viser eller skjuler Start-menyen Viser skrivebordet Minimerer alle åpne programmer Angrer Minimer alt Starter Min datamaskin Starter Finn dokument Starter Søk etter datamaskin Starter Windows Hjelp Låser datamaskinen hvis du er koblet til et nettverksdomene eller gir deg mulighet til å skifte brukere hvis du ikke er koblet til et nettverksdomene Starter Kjør-dialogboksen Starter Verktøybehandling Aktiverer neste knapp på oppgavelinjen Spesielle musefunksjoner De fleste programmer støtter bruk av mus. Funksjonene som er tilordnet til hver av museknappene er avhengige av hvilken programvare som brukes. 1 6 Hardware Reference Guide

11 Produktfunksjoner Plassering av serienummeret Hver datamaskin har et unikt serienummer som er plassert øverst 1 på dekselet på mikrotårnmaskinen. Sørg for å ha dette nummeret tilgjengelig når du kontakter Compaq kundeservice for bistand. Plassering av serienummeret Hardware Reference Guide 1 7

12 2 Maskinvareoppgradering Serviceegenskaper Installeringsrekkefølge Datamaskinen har funksjoner som gjør oppgradering og service enklere. Det er svært viktig at du følger de angitte trinnene for å sikre at tilleggsutstyret blir riktig installert. Se i håndboken Computer Setup (F10) Utility Guide for å få mer informasjon om Computer Setup. Hvis datamaskinen allerede er slått på, slår du den av og kobler strømledningen ut av vegguttaket. ADVARSEL: For å redusere risikoen for personskade på grunn av elektrisk støt og/eller varme overflater, må du passe på å trekke strømledningen ut av vegguttaket, og la de interne systemkomponentene kjøle seg ned før du tar på dem. ADVARSEL: For å unngå fare for elektrisk støt, brann eller skade på utstyret, må du ikke koble telekommunikasjons-/telefonkontakter inn i mottakene for nettverkskontrollerne (NIC). FORSIKTIG! Statisk elektrisistet kan skade elektroniske komponenter i datamaskinen eller tilleggsutstyr. Før du begynner å følge anvisningene nedenfor, må du passe på at du har fått utladet eventuell statisk elektrisitet ved å berøre en jordet metallgjenstand. Se Tillegg A i denne brukerhåndboken for ytterligere informasjon om forebygging av elektrostatisk utladning. Hardware Reference Guide 2 1

13 Maskinvareoppgradering 1. Åpne datamaskinen ved å fjerne det ytre dekselet. Se fremgangsmåten for å ta av dekselet på datamaskinen. 2. Installer eventuelt tilleggsutstyr. Hvis du vi ha nærmere anvisninger, kan du se i de aktuelle avsnittene i denne håndboken eller i dokumentasjonen som fulgte med tilleggsutstyret. 3. Sett tilgangspanelet på plass igjen. 4. Slå på skjermen, datamaskinen og andre enheter du vil teste. 5. Omkonfigurer om nødvendig datamaskinen. Se Computer Setup (F10) Utility Guide for anvisninger om hvordan du bruker Computer Setup. Ta av sidepanelet på datamaskinen Fjerne tilgangspanelet fra datamaskinen: 1. Avslutt operativsystemet fullstendig, slå av datamaskinen og eventuelle eksterne enheter. 2. Koble strømkabelen ut av strømuttaket og koble fra eventuelt eksternt utstyr. FORSIKTIG! Før du tar av tilgangspanelet på datamaskinen, må du kontrollere at datamaskinen er slått av og at strømkabelen er koblet ut av strømuttaket. 2 2 Hardware Reference Guide

14 Maskinvareoppgradering 3. Løsne vingeskruen 1 som holder tilgangspanelet fast til datamaskinens chassis. 4. Skyv tilgangspanelet 2 ca. 2,5 cm bakover, så løfter du det opp og bort. Du kan legge datamaskinen ned på siden for å installere de interne komponentene. Pass på at siden med tilgangspanelet (siden med grepet) vender opp. Ta av tilgangspanelet på datamaskinen Hardware Reference Guide 2 3

15 Maskinvareoppgradering 5. Ta av frontpanelet ved at du skyver den øverste delen 1 av det forsiktig bort fra chassiset, og deretter trekker bort den nederste delen 2. Ta av frontpanelet 2 4 Hardware Reference Guide

16 Maskinvareoppgradering Installere mer minne Datamaskinen leveres med synkront dynamisk minne med dobbel datahastighet og tilfeldig tilgang (Double Data Rate-Synchronous dynamic random access memory - DDR-SDRAM) i dual inline memory modules (DIMMer). DIMMer Minnesoklene på systemkortet kan besettes med DIMMer av industristandard. Disse minnemodulsporene er besatt med minst én forhåndsinstallert minnemodul. For å oppnå maksimal minnestøtte må du kanskje skifte ut den forhåndsinstallerte DIMMen med en DIMM med større kapasitet. DDR-SDRAM DIMMer Hvis maskinen støtter DDR-SDRAM DIMMer, må DIMMene være 168-pinners, ubufrede, PC MHz- eller PC MHz-kompatible, 2,5 volts DDR-SDRAM-DIMMer av industristandard for at datamaskinen skal fungere riktig. DDR-SDRAM-DIMMene må støtte CAS Latency 2 eller 2,5 (CL = 2 eller CL = 2,5). De må også inneholde obligatorisk informasjon i henhold til spesifikasjonene til Joint Electronic Device Engineering Council (JEDEC) Serial Presence Detect (SPD). DIMMer som er laget med x4 SDRAM, støttes ikke. Datamaskinen vil ikke starte hvis det brukes DIMMer som ikke støttes. Intels 845-G-brikkesett støtter ikke ECC-minne. Hardware Reference Guide 2 5

17 Maskinvareoppgradering Installere DDR-SDRAM-DIMMer FORSIKTIG! Minnemodulsoklene har kontakter av gull. Når du oppgraderer minnet, er det viktig å bruke minnemoduler med gullkontakter for å hindre korrosjon eller oksydering som kommer av kontakt mellom ikke-kompatible metaller. FORSIKTIG! Statisk elektrisitet kan skade elektroniske komponenter i datamaskinen eller tilleggskort. Før du begynner å følge anvisningene nedenfor, må du passe på at du har fått utladet eventuell statisk elektrisitet ved å berøre en jordet metallgjenstand. Se Tillegg E, Elektrostatisk utladning, hvis du vil ha mer informasjon. FORSIKTIG! Når du håndterer minnemoduler må du passe på å ikke ta på kontaktene. Slik berøring kan skade modulene. 1. Avslutt operativsystemet fullstendig, slå av datamaskinen og eventuelle eksterne enheter. Koble deretter strømkabelen fra strømuttaket. 2. Ta av dekselet på datamaskinen og finn frem til minnemodulsoklene. ADVARSEL: Hvis du vil redusere risikoen for personskade på grunn av varme overflater, må du la de interne systemkomponentene avkjøles før du tar på dem. 2 6 Hardware Reference Guide

18 Maskinvareoppgradering 3. Åpne begge låsene på minnemodulsokkelen 1 og sett minnemodulen inn i sokkelen 2. Installere en DIMM Begynn med å installere en modul i sokkelen som er nærmest modulen som er installert fra før av, og installer modulene i samme rekkefølge som nummereringen til soklene. En minnemodul kan bare installeres på én måte. Sikt inn utskjæringen på modulen etter tungen på minnesokkelen. Trykk modulen ned i sokkelen og kontroller at modulen er satt helt inn og sitter ordentlig 3. Fjerne eller oppgradere en stasjon Datamaskinen støtter inntil fire stasjoner som kan installeres i ulike konfigurasjoner. CD- eller CD-R/RW-stasjon DVD- eller DVD-R/RW-stasjon Harddiskstasjon Diskettstasjon Hardware Reference Guide 2 7

19 Maskinvareoppgradering I denne delen beskrives fremgangsmåten for utskifting eller oppgradering av lagringsstasjoner. Du trenger et Torx- eller et flatt skrujern for å skifte ut en stasjon. FORSIKTIG! Sørg for at du sikkerhetskopierer dine personlige filer på harddisken til en ekstern lagringsenhet, som for eksempel en CD, før du tar ut harddiskstasjonen. Unnlatelse av å gjøre dette kan føre til tap av data. Etter at du har skiftet ut harddiskstasjonen, blir du nødt til å kjøre CDen Compaq Restore Plus! for å laste Compaqs fabrikkinstallerte filer. Finne frem til stasjonsposisjonene Plassering av stasjonene 1 Optisk stasjon 2 Den andre optiske stasjonen 3 Diskettstasjon 4 Harddiskstasjon En optisk stasjon er en CD-, CD-RW- eller DVD-stasjon. 2 8 Hardware Reference Guide

20 Maskinvareoppgradering Fjerne en stasjon 1. Avslutt operativsystemet fullstendig, slå av datamaskinen, koble strømkabelen fra strømuttaket og ta av tilgangspanelet. 2. Ta av frontpanelet. 3. Trekk ut strømkabelen og signalkabelen på baksiden av stasjonen, slik det er vist på følgende illustrasjoner. Trekke ut kablene fra den optiske stasjonen Hardware Reference Guide 2 9

21 Maskinvareoppgradering Trekke ut kablene fra diskettstasjonen Trekke ut kablene fra harddiskstasjonen 2 10 Hardware Reference Guide

22 Maskinvareoppgradering 4. En selvlåsende stasjonsbrakett med utløsningstunger 1 holder stasjonene på plass i stasjonsbrønnen. Løft utløsningstungen på den selvlåsende stasjonsbraketten for stasjonen du vil fjerne, og så skyver du stasjonen ut av stasjonsbrønnen 2. Fjerne en stasjon 5. Ta bort de fire skruene, to på hver side, fra den gamle stasjonen. Du trenger disse skruene for å installere en ny stasjon. Hardware Reference Guide 2 11

23 le: Maskinvareoppgradering Skifte ut en stasjon FORSIKTIG! Slik forhindrer du tap av arbeid og skade på datamaskinen eller en stasjon: Hvis du setter inn eller fjerner en harddisk, må du avslutte operativsystemet fullstendig, og deretter slå av datamaskinen. Ikke fjern harddisken mens datamaskinen er på eller i standby-modus. Før du berører harddisken, må du være sikker på at all statisk elektrisitet er utladet fra deg. Når du håndterer en stasjon, må du unngå å ta på kontakten. Hvis du vil ha mer informasjon om å forhindre elektrostatisk skade, se i Tillegg E, Elektrostatisk utladning. Harddisken må behandles med forsiktighet; ikke slipp den. Ikke bruk makt når du setter inn en stasjon. Unngå å utsette en harddisk for væsker, ekstreme temperaturer eller produkter med magnetfelter som for eksempel skjermer eller høyttalere. 1. Sett de fire styreskruene (to på hver side) som ble tatt ut av den gamle stasjonen, inn i den nye stasjonen. Skruene styrer stasjonen inn på riktig plass i brønnen. 2. Mens du passer på å rette styreskruen inn etter styresporene, skyver du stasjonen inn i stasjonsbrønnen 1 til den går på plass med et klikk. Skyve stasjonen inn i stasjonskonsollet 2 12 Hardware Reference Guide

24 Maskinvareoppgradering 3. Tilkoble strømkabelen og signalkabelen til stasjonen igjen, slik det er vist på følgende illustrasjoner. Tilkoble kablene til den optiske stasjonen igjen Tilkoble kablene til diskettstasjonen igjen Hardware Reference Guide 2 13

25 Maskinvareoppgradering Tilkoble kablene til harddiskstasjonen igjen 4. Fullfør fremgangsmåten beskrevet i delen Sette sammen datamaskinen igjen i dette kapitlet. 5. Slå på datamaskinen. 6. Hvis du har skiftet ut harddiskstasjonen, setter du inn CDen Compaq Restore Plus! for å gjenopprette operativsystemet, programvaredrivere og/eller programvare som ble forhåndsinstallert på datamaskinen av Compaq. Følg anvisningene i håndboken som fulgte med gjenopprettings-cden. Når gjenopprettingsprosessen er fullført, reinstallerer du personlige filer som du sikkerhetskopierte før du skiftet ut harddiskstasjonen Hardware Reference Guide

26 Maskinvareoppgradering Ta ut eller installere et utvidelseskort Du trenger et Phillips skrujern for å ta ut, skifte ut eller tilføye et utvidelseskort. 1. Avslutt operativsystemet fullstendig, slå av datamaskinen, koble strømkabelen fra strømuttaket og ta av tilgangspanelet. 2. På baksiden av datamaskinen er det et kortposisjonsdeksel som dekker kortposisjonene. For å ta bort kortposisjonsdekselet skrur du ut skruen på kortposisjonsdekselet 1 og så tar du bort kortposisjonsdekselet 2. Ta bort skruen og kortposisjonsdekselet 3. Inne i datamaskinen finner du frem til kortposisjonene på systemkortet. Hardware Reference Guide 2 15

27 Maskinvareoppgradering 4. Når du tar ut et utvidelseskort, holder du kortet i hver ende og bikker det forsiktig fra side til side inntil kontaktene løsner fra sokkelen. Pass på at kortet ikke skraper mot andre komponenter. Fjerne et utvidelseskort 5. Hvis du ikke skal skifte ut det gamle utvidelseskortet med et nytt utvidelseskort, installerer du et kortposisjonsdeksel for å lukke åpningen. Sett metalldekselet i åpningen og fest det øverst med en skrue for holde det på plass Hardware Reference Guide

28 Maskinvareoppgradering 6. Hvis du skifter ut eller tilføyer et nytt utvidelseskort, innretter du kanten av utvidelseskortet med posisjonen i chassiset og trykker kortet forsiktig rett ned i kortposisjonen. Skifte ut eller tilføye et utvidelseskort Når du installerer et ekspansjonskort, må du trykke bestemt på kortet slik at hele kontakten kommer ordentlig på plass i kortposisjonen. 7. Hvis du har skiftet ut eller tilføyet et nytt utvidelseskort, bør du legge det gamle kortet i den antistatiske emballasjen som det nye kortet lå i. Hardware Reference Guide 2 17

29 Maskinvareoppgradering 8. Sett kortposisjonsdekselet tilbake 1 og skru 2. Sette kortposisjonsdekselet tilbake 9. Fullfør fremgangsmåten beskrevet i delen Sette sammen datamaskinen igjen i dette kapitlet Hardware Reference Guide

30 Maskinvareoppgradering Sette sammen datamaskinen igjen 1. Sett chassiset i opprettstående posisjon. I en vinkel innretter du nederste ende av frontpanelet med bunnen av chassiset slik at frontpanelet hektes inn på chassiset 1, og så trykker du øverste ende av frontpanelet mot chassiset inntil det går på plass med et klikk 2. Sette frontpanelet tilbake Hardware Reference Guide 2 19

31 Maskinvareoppgradering 2. Sett sidetilgangspanelet i riktig posisjon på chassiset og skyv det på plass 1. Pass på at hullet til vingeskruen er rettet inn etter hullet i chassiset 2 og sett vingeskruen på plass igjen. Sette sidetilgangspanelet tilbake 2 20 Hardware Reference Guide

32 Maskinvareoppgradering 3. Koble strømledningen 1 til datamaskinen igjen og koble ledningen til et elektrisk uttak 2. Tilkoble strømledningen igjen 4. Koble alle periferienhetene til datamaskinen igjen. ADVARSEL: For å unngå fare for elektrisk støt, brann eller skade på utstyret, må du ikke koble telekommunikasjons- eller telefonkontakter inn i portene for nettverkskontrolleren (NIC). 5. Slå på datamaskinen ved å trykke på strømbryteren. Hardware Reference Guide 2 21

33 A Spesifikasjoner Compaq Evo mikrotårn D300-serien Mikrotårn-mål Høyde Bredde Dybde 3,8" 12,5" 14,6" 9,7 cm 31,8 cm 37,1 cm Omtrentlig vekt 20,0 lb 9,1 kg Vekt som støttes (maksimal fordelt belastning) 100,0 lb 45,4 kg Temperaturer Ved bruk Ikke i bruk Relativ fuktighet (ikke-kondenserende) Ved bruk Ikke i bruk Maksimum høyde over havet (uten overtrykk) Ved bruk Ikke i bruk Varmespredning Maksimum Nominell 50 til 95 F 22 til 140 F 10 90% 5 95% ft ft 1155 BTU/hr 577 BTU/hr 10 til 35 C 30 til 60 C 10 90% 5 95% meter meter 290 kg-cal/hr 145 kg-cal/hr Hardware Reference Guide A 1

34 Spesifikasjoner Compaq Evo mikrotårn D300-serien (Fortsetter) Strømforsyning Spenningsområde Bryterinnstilling for driftsspenning 115 V 230 V Nominelt spenningsområde* Nominell linjefrekvens Volt vekselstrøm Volt vekselstrøm Hz Volt vekselstrøm Volt vekselstrøm Hz Utgangseffekt 220 W 220 W Nominell innstrøm (maksimalt)* Volt vekselstrøm Volt vekselstrøm * Enkelte modeller gjør bruk av en heldekkende strømforsyning korrigert med aktiv strømfaktor. Dette gjør at det ikke er nødvendig med en spenningsvelger og reduserer i stor grad inngangsstrømmens amplitude og oversvingninger. A 2 Hardware Reference Guide

35 B Retningslinjer for installering av harddiskstasjon Bruke kabelvalgsfunksjonene med Ultra ATA-enheter Tilleggsstasjoner er tilgjengelige fra Compaq i sett som inneholder en spesiell stasjonskabel. Ved konfigurering av stasjonen brukes en kabelvalgfunksjon som identifiserer stasjonen som enhet 0 (masterstasjon) eller enhet 1 (slavestasjon). Enhet 1 er stasjonen som er koblet til kabelens midterste kontakt. Enhet 0 is er stasjonen som er koblet til kabelens sluttkontakt (gjelder bare 80-leders ATA kabler). Se Retningslinjer for installering av Ultra ATA-enheter i dette tillegget for at eksempel på en Ultra ATA -kabel. Compaqs harddisker leveres med jumpere forhåndsinnstilte for kabelvalgmodus; derfor kreves det ingen endring av jumperinnstillingene verken på eksisterende harddisker eller på ekstra disker. Hvis du har kjøpt en harddisk fra tredjeparts produsent, kan du se dokumentasjonen som ble levert med settet, for å sikre at kablene blir riktig installert og konfigurert. Hvis du installerer enhet nummer to på primærkontrolleren, må du bruke en 80-leders Ultra ATA-kabel for å få best mulig ytelse. Denne kabelen er standard på enkelte modeller. Retningslinjer for installering av Ultra ATA-enheter Når du installerer ekstra Ultra ATA-enheter, må du huske på dette: Ved bruk av flere Ultra ATA-enheter anbefaler Compaq at enhetene deles mellom den primære og den sekundære Ultra ATA-kanalen for optimal ytelse. Bruk en ekstra Ultra ATA-kabel til å forbinde den ekstra enheten til systemkortet. Hardware Reference Guide B 1

36 Retningslinjer for installering av harddiskstasjon 80-leders Ultra ATA-kabel: 45 cm største lengde, 80-leders kabel med mellomrom på høyst 15 cm mellom Enhet 0 og Enhet leders Ultra ATA-kabel: 1 Kontakten til enhet 0 (master drive) 2 Kontakten til enhet 1 (slave drive) 3 Kontakten til systemkortet For å få best mulig ytelse bør du koble harddisker til den primære kontrolleren. Koble ekspansjonsenheter som ATA optiske stasjoner, båndstasjoner og diskettstasjoner til den sekundære kontrolleren. Du kan installere enten en tredels- eller en halvhøydestasjon i en halvhøydebrønn. Installer styreskruer for å sikre at stasjonen blir riktig plassert i stasjonskonsollet. Compaq har lagt ved ekstra styreskruer, som er installert foran i chassiset på datamaskinen, under frontpanelet. Noe utstyr bruker M3-metrisk maskinvare. Metriske skruer levert av Compaq er svarte. Hvis bare én enhet er koblet til en kabel, må denne enheten kobles til sluttkontakten (Enhet 0). B 2 Hardware Reference Guide

37 Retningslinjer for installering av harddiskstasjon SCSI-enheter Dette avsnittet inneholder informasjon vedrørende retningslinjer og installering for SCSI-enheter. Retningslinjer for bruk av SCSI-enheter Når du installerer og bruker SCSI-enheter, må du huske på dette: En enkelt Ultra SCSI-kontroller støtter inntil syv SCSI-enheter per kanal. Hver Wide-Ultra SCSI-, Ultra-Wide SCSI-, Wide Ultra2 SCSI-, Ultra 320 SCSI- eller Ultra 160 SCSI-kontroller støtter inntil 15 SCSI-enheter per kanal. Ved bruk av flere SCSI-enheter anbefaler Compaq at enhetene deles mellom kanal A og en eventuell kanal B for optimal ytelse. Anbefaling for SCSI-kabel: 135 cm største lengde snodd ledningspar, LVD-kabel med innebygd terminator, for høyst 5 harddisker med mellomrom på minst 5,25 tommer. For Small Form Factor-modeller er en kabel for en enkelt enhet den eneste kabelen som støttes. SCSI-kontrolleren krever en unik SCSI ID (0 7 eller 8 15) for hver installerte SCSI-enhet. Kontrolleren identifiserer en SCSI-enhet ved dens SCSI ID-nummer, ikke ved plasseringen. Hvis du flytter en SCSI-enhet fra ett sted til et annet, har dette ingen innvirkning på kommunikasjonen mellom kontrolleren og enheten. Her følger en oversikt over reserverte og tilgjengelige SCSI-ID-nummere for SCSI-enheter: 0 reservert for den primære harddisken 7 reservert for kontrolleren Fra 1 til 6 og 8 til 15 tilgjengelige for alle andre SCSI -enheter Hardware Reference Guide B 3

38 Retningslinjer for installering av harddiskstasjon Alle SCSI-kjeder eller -kretser må termineres (lukkes) i begge ender. Termineringen kan foretas med en av følgende metoder: Bruke en kabel med innebygd terminator. Denne kabelen leveres med datamaskinen. Bruke en kabel med termineringsresistorplugg i den siste kontakten. Tilkoble en SCSI-enhet med terminering aktivert inn i den siste kontakten. Tilkoble en ekstern SCSI-enhet med terminering aktivert til den eksterne SCSI-kontakten på datamaskinens bakpanel. Slå på alle eksterne SCSI-enheter før du slår på datamaskinen. Dette setter SCSI-kontrolleren i stand til å gjenkjenne de eksterne enhetene. Systemet kan ha en kombinasjon av eksterne og interne SCSI-enheter som harddisker, båndstasjoner og optiske stasjoner. Compaq anbefaler ikke å blande SCSI-enheter med forskjellig bredde på samme SCSI-kjede eller på samme SCSI-kanal. Når man blander enheter med forskjellig bredde på samme kjede eller på samme kanal, fører det alltid til at man får dataoverføringshastigheten til den langsomste enheten i kjeden. Det er akseptabelt å blande Wide-Ultra2-, Ultra 160- og Ultra 320-enheter på en enkelt kanal. Bruk ikke smale enheter på en kanal sammen med annet enn en annen smal enhet. Hvis du vil ha mer informasjon om tilleggs-scsi-enheter, kan du se dokumentasjonen som ble levert med enheten, eller kontakte en autorisert Compaq-forhandler eller serviceleverandør. FORSIKTIG! Legg ikke opp kabler nær luftinntaket til strømforsyningen. Kabler som legges opp slik, kan hindre luftstrømmen til strømforsyningen så den blir overopphetet. B 4 Hardware Reference Guide

39 Retningslinjer for installering av harddiskstasjon Retningslinjer for installering av ekstra SCSI-enheter Hvis du blander Ultra ATA- og SCSI-harddisker i samme system, blir Ultra ATA-harddisken oppstartsdisk med mindre oppstartsrekkefølgen er forandret i F10 Setup. Når du skifter ut en harddisk, må den nye disken være av samme type som den gamle. Hvis du skifter ut en Ultra ATA-harddisk med en SCSI-harddisk, trenger du en multimode Low Voltage Differential (LVD) SCSI cable option kit. Hvis det brukes bare én SCSI-harddisk, må den installeres i stasjonsbrønn 4 hvis datamaskinen har fire stasjonsbrønner eller flere. Før du installerer en SCSI-enhet: Verifiser harddiskens SCSI ID og sett om nødvendig SCSI IDen til et unikt nummer. Se Retningslinjer for bruk av SCSI-enheter i dette tillegget eller se dokumentasjonen som ble levert med enheten. Finn ut om enheten krever at termineringen må aktiveres or deaktiveres. Still inn termineringen om nødvendig. Se Bruke en SCSI-kabel i dette tillegget eller se dokumentasjonen som ble levert med enheten. Enkelte enheter er ikke utstyrt med termineringsjumpere. På disse enhetene må termineringen utføres med en terminert kabel. Slå på en ekstern SCSI-enhet før du slår på datamaskinen. Dette gjør at systemkortkontrolleren kan gjenkjenne den eksterne SCSI-enheten og tilbakestille automatisk. Når en ekstern SCSI-enhet er tilkoblet til den eksterne SCSI-kontakten på bakpanelet på datamaskinen, blir denne enheten slutten av SCSI-kjeden og må termineres. Hardware Reference Guide B 5

40 Retningslinjer for installering av harddiskstasjon SCSI-kontrollere Enkelte modeller som for eksempel arbeidsstasjoner leveres med en integrert enkeltkanals Ultra 160 SCSI-kontroller med intern kontakt på systemkortet. SCSI-kabler De fremre stasjonsbrønnene er tilgjengelige for installering eller tilkobling av SCSI-enheter for masselagring. Bruke en SCSI-kabel Enkelte modeller leveres med en multimodus SCSI-kabel som støtter Low Voltage Differential (LVD)- eller enkeltavsluttede enheter. Kabelen håndterer inntil tre SCSI-enheter i området til de fremre stasjonsbrønnene (UATA-modellene har ikke SCSI-kabelen). Fem enheters SCSI-kabel med terminator Kabelen som ble levert med datamaskinen kan se annerledes ut enn på bildet (en fem enheters kabel). For Small Form Factor-modeller er en kabel for en enkelt enhet den eneste kabelen som støttes. Hvis du vil ha mer informasjon om å installere tilleggs-scsi-enheter, kan du se dokumentasjonen som ble levert med enhetens tilleggssett, eller kontakte en autorisert Compaq-forhandler eller serviceleverandør. B 6 Hardware Reference Guide

41 Retningslinjer for installering av harddiskstasjon Bruke SCSISelect med SCSI-enheter SCSI-vertsadapteret inneholder verktøyet SCSISelect som brukes til å konfigurere vertsadapteret og kjøre SCSI-diskverktøy. For å kjøre SCSISelect-verktøyet: I Post Messages Enabled-modus: Trykk på Ctrl+A meldingen Trykk på <Ctrl><A> for SCSISelect-verktøyet vises under POST. I Post Messages Disabled-modus: Når Compaq-logoen vises, trykker du på en tast for å avslutte logoskjermbildet. Med en gang du har avsluttet logoskjermbildet, trykker du på Ctrl+A for å få tilgang til SCSISelect-verktøyet. Det vises en meny med følgende alternativer: Configure/View Host Adapter Settings SCSI Bus Interface Definitions Host Adapter SCSI ID SCSI Parity Checking Host Adapter SCSI Termination Additional Options Boot Device Options SCSI Device Configuration Advanced Configuration Options SCSI Disk Utilities Viser en liste over alle SCSI-enheter og SCSI-ID-numre Hvis du vil ha mer informasjon om å konfigurere visningsstatus for POST-meldingen se Computer Setup (F10) Utility Guide på CDen Compaq Documentation Library. Hardware Reference Guide B 7

42 Retningslinjer for installering av harddiskstasjon Velge Quiet Drive-alternativene Quiet Drive er en tilleggsfunksjon og er kanskje ikke inkludert på datamaskinen din. Hvis denne datamaskinen er utstyrt med en Quiet Drive eller hvis du velger å installere en Quiet Drive, kan du konfigurere disken slik at den fungerer i Quiet mode eller Performance mode (standard). På tomgang produserer Quiet Drive et akustisk støynivå på ca. 4 decibel (db) lavere enn en standard disk. Når disken er konfigurert til å fungere i Quiet mode, leser og skriver Quiet Drive data på et akustisk støynivå på ca. 7 decibel (db) lavere enn en standard disk. Når disken er konfigurert til å fungere i Quiet mode, vil den ikke fungere på maksimalt ytelsesnivå. For å oppnå maksimalt ytelsesnivå innstiller du disken til å fungere i Performance mode. For å finne ut om datamaskinen inneholder en Quiet Drive eller for å aktivere Quiet mode, utfører du følgende trinn: 1. Slå på maskinen eller start den på nytt. Hvis du er i Windows, klikker du på Start > Avslutt > Starte maskinen på nytt. 2. Når meldingen F10 = Setup kommer frem i nederste høyre hjørne på skjermen, trykker du på F10-tasten. Hvis du ikke trykker på F10 når meldingen vises, må du starte datamaskinen på nytt for å få tilgang til verktøyet. 3. Velg språket ditt i listen, og trykk på Enter-tasten. 4. Det kommer frem fem menyvalg i menyen i Computer Setup: Med bruk av piltastene eller Tab-tasten velger du Storage > Device Configuration. 5. Velg harddisken fra listen med enheter. Trykk på Enter. 6. Velg Quiet Drive > Quiet (Performance er den fabrikkinstilte standardverdien.) Hvis ikke Quiet Drive-alternativet vises, inneholder ikke datamaskinen en Quiet drive. 7. For å bruke og lagre endringene velger du Fil > Lagre Endringer. B 8 Hardware Reference Guide

43 C Utskifting av batteri Det batteriet som leveres med datamaskinen, sørger for strøm til sanntidsklokken, og har minst en levetid på ca. tre år. Når du skifter ut batteriet, må du bruke samme slags batteri som opprinnelig var installert i datamaskinen. Datamaskinen leveres med et 3 volts litium myntcellebatteri. Litiumbatteriets levetid kan forlenges ved at du kobler datamaskinen til strømkontakten i veggen. Litiumbatteriet er i bruk bare når datamaskinen IKKE er koblet til strømkontakten. ADVARSEL: Datamaskinen inneholder et internt litium-mangandioksid batteri. Det er risiko for brann og og forbrenninger hvis batteriet ikke behandles riktig. Slik minsker du risikoen for personskade: Ikke prøv å lade opp batteriet. Batteriet må ikke utsettes for temperaturer på over 60 C (140 F). Batteriet må ikke demonteres, knuses eller stikkes hull på, de eksterne kontaktene må ikke kortsluttes, og batteriet må ikke utsettes for åpen flamme eller legges i vann. Batteriet må bare skiftes ut med batteri fra Compaq beregnet for dette produktet. FORSIKTIG! Før du skifter ut batteriet, er det viktig å ta sikkerhetskopi av datamaskinens CMOS-innstillinger. Når batteriet fjernes eller skiftes ut, fjernes også CMOS-innstillingene. Se Troubleshooting Guide for informasjon om å ta sikkerhetskopi av CMOS-innstillingene. Batterier og akkumulatorer er spesialavfall, og skal ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Bruk det offentlige innsamlingssystemet for resirkulering, eller returner batteriene til Compaq, en autorisert Compaq-partner eller deres forhandlere. Hardware Reference Guide C 1

44 Utskifting av batteri FORSIKTIG! Statisk elektrisistet kan skade elektroniske komponenter i datamaskinen eller tilleggsutstyr. Før du begynner å følge anvisningene nedenfor, må du passe på at du har fått utladet eventuell statisk elektrisitet ved å berøre en jordet metallgjenstand. 1. Hvis du har låst Smart deksellås, må du bruke Computer Setup til å låse opp låsen og deaktivere Smart dekselsensor. 2. Avslutt operativsystemet fullstendig, slå av datamaskinen - og eventuelle eksterne enheter. Koble deretter fra strømkabelen fra strømuttaket og ta av dekselet eller tilgangspanelet på datamaskinen. Det kan bli nødvendig å ta ut et ekspansjonskort for å få tilgang til batteriet. 3. Finn frem til batteriet og batteriholderen på systemkortet. 4. Avhengig av type batteriholder på systemkortet, går du frem på denne måten for å skifte ut batteriet. Type 1 a. Løft batteriet opp av batteriholderen. Ta ut et myntcellebatteri (Type 1) b. Skyv det nye batteriet på plass med den positive siden opp. Batteriholderen fester automatisk batteriet i riktig posisjon. C 2 Hardware Reference Guide

45 Utskifting av batteri Type 2 a. For å frigjøre batteriet fra holderen klemmer du sammen metallbøylen som går ut over kanten på batteriet. b. Når batteriet løsner, løfter du det ut. Ta ut et myntcellebatteri (Type 2) Hardware Reference Guide C 3

46 Utskifting av batteri c. For å sette inn det nye batteriet skyver du kanten på det nye batteriet under holderen med den positive siden opp. Dytt den andre kanten ned inntil bøylen smetter over den andre kanten av batteriet. Skifte ut et myntcellebatteri (Type 2) Etter at batteriet er blitt skiftet ut, må du gjøre følgende for fullføre denne operasjonen. 5. Sett på igjen dekselet eller tilgangspanelet på datamaskinen. 6. Plugg inn datamaskinen og slå på strømmen. 7. Gjenopprett dato og klokkeslett, passordene dine og og alle spesielle systeminnstillinger med bruk av Compaq Computer Setup. Se håndboken Computer Setup (F10) Utility Guide. Hvis du vanligvis låser Smart deksellås, må du bruke Computer Setup til å låse igjen låsen og aktivere Smart dekselsensor. C 4 Hardware Reference Guide

47 D Sikkerhetslåsfunksjoner Installere en sikkerhetslås Sikkerhetslåsene som vises nedenfor og på neste side, kan brukes til å sikre mikrotårnmaskinen. Installere en Kensington-kabellås på Compaq Evo bordmodell D300-serien Hardware Reference Guide D 1

48 Sikkerhetslåsfunksjoner I Installere en hengelås på Compaq Evo bordmodell D300-serien D 2 Hardware Reference Guide

49 E Elektrostatisk utladning Utladning av statisk elektrisitet fra en finger eller annen leder kan skade systemkort eller andre statisk sensitive enheter. Denne typen skade kan redusere enhetens levetid. Forhindre elektrostatisk skade Jordingsmetoder Du forhindrer elektrostatisk skade ved å ta følgende forholdsregler: Unngå direkte kontakt ved å transportere og lagre produkter i statisk sikre beholdere. Hold de elektrostatisk sensitive delene i de respektive beholderne til de ankommer de statisk frie arbeidsstasjonene. Plasser delene på en jordet overflate før du tar dem ut av beholderne. Unngå å ta på poler, ledere og kretser. Du må alltid være skikkelig jordet når du berører statisk sensitive komponenter eller montasjer. Det finnes flere måter å skaffe jording på. Bruk én eller flere av følgende metoder når du håndterer eller installerer elektrostatisk-sensitive deler: Bruk en håndleddsstropp som er koblet til et jordet datamaskinchassis med jordingsledning. Håndleddsstropper er fleksible stropper med minimum 1 Mohm +/ 10 prosent motstand i jordingsledningene. For å få ordentlig jording, må du ha stroppen tett på huden. Hardware Reference Guide E 1

50 Elektrostatisk utladning Bruk hælstropper, tåstropper eller skostropper ved stående arbeidsstasjoner. Bruk stropper på begge bena når du står på ledende gulv eller på gulvmatter for statisk oppløsning. Bruk ledende felttjenesteverktøy. Bruk et bærbart felttjenestesett med sammenbrettbar arbeidsmatte for statisk oppløsning. Hvis du ikke har det anbefalte utstyret for riktig jording, kan du ta kontakt med den autoriserte Compaq-serviceleverandøren din. For å få mer informasjon om statisk elektrisitet kan du ta kontakt med din autoriserte Compaq-serviceleverandør. E 2 Hardware Reference Guide

51 F Rutinemessig stell av datamaskinen og forberedelse for forsendelse Rutinemessig stell av datamaskinen Følg disse anbefalingene for å stelle datamaskinen og skjermen: Plasser datamaskinen på et solid og slett underlag. La det være omtrent 7,5 cm (3 tommer) klaring bak systemenheten og over skjermen for tilstrekkelig lufting. Ikke bruk datamaskinen med dekslet eller sidepanelet fjernet. Luftstrømmen inn i datamaskinen må ikke begrenses ved at luftinntaket blokkeres. Plasser ikke tastaturet med bena slått ut helt inntil bordmaskinen, fordi også dette kan hindre luftstrømmen. Hold datamaskinen borte fra for stor fuktighet, direkte sollys og ekstreme temperaturer. Hvis du vil ha mer informasjon om anbefalte temperaturer og fuktighetsnivå for datamaskinen, kan du lese Tillegg A, Spesifikasjoner, i denne håndboken. Hold væsker borte fra datamaskinen og tastaturet. Ventilasjonsåpningene på skjermen må ikke tildekkes med noe slags materiale. Slå av datamaskinen før du gjør ett av følgende: Tørk av datamaskinen utenpå med en myk, fuktig klut etter behov. Bruk av rengjøringsprodukter kan misfarge eller ødelegge overflaten. Fra tid til annen bør du rengjøre luftventilene foran og bak på datamaskinen. Støv og annet rusk kan sperre ventilene og begrense luftstrømmen. Hardware Reference Guide F 1

52 Rutinemessig stell av datamaskinen og forberedelse for forsendelse Forhåndsregler for CD-spilleren Sørg for at du overholder følgende retningslinjer når du bruker eller rengjør CD-spilleren. Drift Rengjøring Ikke flytt stasjonen når den er i bruk. Dette kan føre til funksjonsfeil under lesing. Unngå å utsette stasjonen for plutselige temperaturendringer, fordi det kan oppstå kondens inne i enheten. Hvis temperaturen plutselig endres mens stasjonen er på, må du vente minst én time før du slår av strømmen. Hvis du bruker enheten umiddelbart, kan det føre til funksjonsfeil under lesing. Unngå å plassere stasjonen på et sted hvor den kan bli utsatt for høy fuktighet, ekstreme temperaturer, mekaniske vibrasjoner eller direkte sollys. Rengjør panelet og kontrollene med en myk, tørr klut eller en myk klut som er lett fuktet med en mild rengjøringsvæske. Ikke spray rengjøringsvæsker direkte på enheten. Unngå å bruke noen former for løsemiddel som for eksempel sprit eller benzen som kan skade overflaten. Sikkerhet Hvis du mister en gjenstand eller søler en væske oppi stasjonen, må du umiddelbart koble fra datamaskinen og få den kontrollert av en autorisert Compaq-serviceleverandør. F 2 Hardware Reference Guide

53 Rutinemessig stell av datamaskinen og forberedelse for forsendelse Forberedelse til forsendelse Følg disse anbefalingene når du forbereder datamaskinen for forsendelse: 1. Ta sikkerhetskopi av filene på harddisken til CD-plater, kassettbånd eller disketter. Sørg for at sikkerhetskopimediet ikke utsettes for elektriske eller magnetiske impulser under lagring eller flytting. Harddisken låses automatisk når strømmen til systemet blir slått av. 2. Ta ut og lagre programdisketter fra diskettstasjonene. 3. Sett en tom diskett inn i diskettstasjonen for å beskytte stasjonen underveis. Ikke bruk en diskett du kan få bruk for senere. 4. Slå av datamaskinen og eventuelle eksterne enheter. 5. Trekk ut strømkabelen fra kontakten og deretter fra datamaskinen. 6. Koble fra systemkomponentene og de eksterne enhetene fra de respektive strømkildene, og deretter fra datamaskinen. Pass på at alle kort sitter ordentlig på plass og er sikret i kortposisjonene før du sender datamaskinen. 7. Pakk systemkomponentene og de eksterne enhetene i originalkartongene eller i tilsvarende emballasje med tilstrekkelig innpakningsmateriale til å beskytte dem. Du finner en oversikt over miljømessige ikke-operative områder i Tillegg A, Spesifikasjoner, i denne håndboken. Hardware Reference Guide F 3

54 B batteri utskifting C 1 C CD-R/RW-stasjon installering 2 7 CD-stasjon installering 2 7 D datamaskinens tilgangspanel, ta av 2 2 diskettstasjon 1 2 aktivitetslys 1 2 installering 2 7 utløserknapp 1 2 DVD-R/RW-stasjon installering 2 7 E elektrostatisk utladning 2 1, E 1 F forberedelse for forsendelse F 1 frontpanel sette tilbake 2 19 ta ut 2 4 G gjenopprette programvare 2 14 H harddiskstasjon aktivitetslys 1 2 installering 2 7 retningslinjer for installering B 1 I installering drives 2 9, 2 12 K Komponenter Tastatur 1 4 komponenter bakpanel 1 3 frontpanel 1 2 komponenter på bakpanelet 1 3 komponenter på frontpanelet 1 2 kortposisjoner 2 15 M minne installere 2 5 mus spesielle funksjoner 1 6 O optiske stasjoner 2 8, B 2 aktivitetslys 1 2 utløserknapp 1 2 P plassering av serienummeret 1 7 Q Quiet Drive B 8 S SCSI-enhet retningslinjer B 3 SCSI-kontroller B 6 SCSISelect-verktøyet B 7 selvlåsende stasjonsbrakett 2 11 Register Hardware Reference Guide Register 1

55 Register sikkerhetskopiere filer 2 8, 2 14 sikkerhetslåsfunksjoner D 1 spesifikasjoner A 1 stasjonsplasseringer diskettstasjon 2 8 harddiskstasjon 2 8 optisk stasjon, CD-stasjon 2 8 optisk stasjon, DVD-stasjon 2 8 stasjonsposisjoner 2 8 stell av datamaskinen F 1 strøm bryter 1 2 lys 1 2 strømledning tilkoble 2 21 T ta ut datamaskinens tilgangspanel 2 2 tastatur 1 4 port 1 3 tilgangspanel sette tilbake 2 20 ta ut 2 3 U Ultra ATA-enheter B 1 USB 1 2 utvidelseskort 2 15 W Windows-logotast 1 6 Register 2 Hardware Reference Guide

Brukerveiledning (hurtigoppsett) Compaq ipaq Desktop-PC-er

Brukerveiledning (hurtigoppsett) Compaq ipaq Desktop-PC-er Brukerveiledning (hurtigoppsett) Compaq ipaq Desktop-PC-er 221340-092 Å Ä MERKNAD 2001 Compaq Computer Corporation. Bortsett fra bruk i forbindelse med Compaq-produktet som det leveres med, kan ingen del

Detaljer

PC 300PL Brukerhåndbok Type 6565 IBM

PC 300PL Brukerhåndbok Type 6565 IBM PC 300PL Brukerhåndbok Type 6565 IBM PC 300PL Brukerhåndbok Type 6565 IBM Merk Før du bruker opplysningene i denne boken og det produktet det blir henvist til, må du lese Tillegg C, Garantibetingelser

Detaljer

PC 300PL Brukerhåndbok Type 6565 PC 300GL Brukerhåndbok Type 6563, 6564, 6574 IBM

PC 300PL Brukerhåndbok Type 6565 PC 300GL Brukerhåndbok Type 6563, 6564, 6574 IBM PC 300PL Brukerhåndbok Type 6565 PC 300GL Brukerhåndbok Type 6563, 6564, 6574 IBM PC 300PL Brukerhåndbok Type 6565 PC 300GL Brukerhåndbok Type 6563, 6564, 6574 IBM Merk Før du bruker opplysningene i denne

Detaljer

Brukerhåndbok NetVista Type 6644, 6645 og 6646 IBM

Brukerhåndbok NetVista Type 6644, 6645 og 6646 IBM Brukerhåndbok NetVista Type 6644, 6645 og 6646 IBM Brukerhåndbok NetVista Type 6644, 6645 og 6646 IBM Merk Før du bruker disse opplysningene og produktet det vises til, må du lese Sikkerhetsinformasjon

Detaljer

Brukerhåndbok Type 9300, 9301, 9636, 9638, 9640 9641, 9642, 9643, 9644 og 9645

Brukerhåndbok Type 9300, 9301, 9636, 9638, 9640 9641, 9642, 9643, 9644 og 9645 Brukerhåndbok Type 9300, 9301, 9636, 9638, 9640 9641, 9642, 9643, 9644 og 9645 Brukerhåndbok Type 9300, 9301, 9636, 9638, 9640 9641, 9642, 9643, 9644 og 9645 Merk Før du bruker opplysningene i denne boken

Detaljer

QSG_69009500107.book Page 59 Tuesday, October 14, 2003 10:53 AM

QSG_69009500107.book Page 59 Tuesday, October 14, 2003 10:53 AM QSG_69009500107.book Page 59 Tuesday, October 14, 2003 10:53 AM. QSG_rev_8001840016.book Page 1 Friday, October 14, 2005 4:07 PM Opphavsrett 1 Opphavsrett Opphavsrett 2005 NEC Computers S.A.S. Alle rettigheter

Detaljer

ThinkPad T40 Series Håndbok for service og problemløsing

ThinkPad T40 Series Håndbok for service og problemløsing ThinkPad T40 Series Håndbok for service og problemløsing ThinkPad T40 Series Håndbok for service og problemløsing Merk Før du bruker opplysningene i denne boken og produktet det blir henvist til, må du

Detaljer

Acer Aspire 1350 Series. Brukerhåndbok

Acer Aspire 1350 Series. Brukerhåndbok Acer Aspire 1350 Series Brukerhåndbok Copyright 2003 Med enerett Brukerhåndbok for Acer 1350 Series bærbar datamaskin Opprinnelig utgave: August 2003 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen kan

Detaljer

ThinkPad T40 Series Håndbok for service og problemløsing

ThinkPad T40 Series Håndbok for service og problemløsing ThinkPad T40 Series Håndbok for service og problemløsing ThinkPad T40 Series Håndbok for service og problemløsing Merk Før du bruker opplysningene i denne boken og produktet det blir henvist til, må du

Detaljer

Acer Aspire 1710 Series. Brukerhåndbok

Acer Aspire 1710 Series. Brukerhåndbok Acer Aspire 1710 Series Brukerhåndbok Copyright 2004 Med Enerett Brukerhåndbok for Acer 1710 Series Bærbar Datamaskin Opprinnelig utgave: Februar 2004 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen kan

Detaljer

Presario Mobil Internett-PC Presario Notebook etter installering 1200-serien

Presario Mobil Internett-PC Presario Notebook etter installering 1200-serien www.compaq.com Presario Mobil Internett-PC Presario Notebook etter installering 1200-serien www.compaq.com 183210-093 2001 Compaq Computer Corporation. Alle rettigheter forbeholdes. Trykt i USA, Brasil,

Detaljer

ThinkPad X30 Series Håndbok for service og problemløsing

ThinkPad X30 Series Håndbok for service og problemløsing ThinkPad X30 Series Håndbok for service og problemløsing ThinkPad X30 Series Håndbok for service og problemløsing Merk Før du bruker opplysningene i denne boken og produktet det blir henvist til, må du

Detaljer

ThinkStation Brukerhåndbok. Maskintype 6423, 6427, 6483, 6493

ThinkStation Brukerhåndbok. Maskintype 6423, 6427, 6483, 6493 ThinkStation Brukerhåndbok Maskintype 6423, 6427, 6483, 6493 ThinkStation Brukerhåndbok Type 6423, 6427, 6483, 6493 Merk Før du bruker opplysningene i denne boken og det produktet det blir henvist til,

Detaljer

Acer Aspire 1360 / 1520 Series. Brukerhåndbok

Acer Aspire 1360 / 1520 Series. Brukerhåndbok Acer Aspire 1360 / 1520 Series Brukerhåndbok Copyright 2004 Med Enerett Brukerhåndbok for Acer Aspire 1360 / 1520 Series Bærbar Datamaskin Opprinnelig Utgave: August 2004 Endringer av informasjonen i denne

Detaljer

ThinkCentre Brukerhåndbok

ThinkCentre Brukerhåndbok ThinkCentre Brukerhåndbok Maskintype 9120, 9126, 9127, 9128, 9129, 9130, 9134, 9135, 9136, 9137, 9139, 9140, 9141, 9142, 9143, 9144, 9156, 9157, 9158, 9159, 9169, 9171, 9189 og 9191 ThinkCentre Brukerhåndbok

Detaljer

Håndboken Computer Setup (F10) Utility Guide Evo bordmodellfamilie Evo arbeidsstasjonfamilie

Håndboken Computer Setup (F10) Utility Guide Evo bordmodellfamilie Evo arbeidsstasjonfamilie b Håndboken Computer Setup (F10) Utility Guide Evo bordmodellfamilie Evo arbeidsstasjonfamilie Dokumentets delenummer: 215867-094 Mai 2002 Denne håndboken gir anvisninger om hvordan du bruker Computer

Detaljer

Mac Pro Brukerhåndbok. Informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for Mac Pro-maskiner

Mac Pro Brukerhåndbok. Informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for Mac Pro-maskiner Mac Pro Brukerhåndbok Informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for Mac Pro-maskiner apple Apple Inc. 2007 Apple Inc. Alle rettigheter forbeholdes. I henhold til opphavsrettlovgivningen kan

Detaljer

Håndbok for administrasjon av bordmodeller

Håndbok for administrasjon av bordmodeller Håndbok for administrasjon av bordmodeller Stasjonære forretnings-pcer Dokumentets delenummer: 312947-091 Mars 2003 Denne håndboken gir definisjoner og instruksjoner om hvordan du bruker funksjoner for

Detaljer

Lenovo 3000 Brukerhåndbok

Lenovo 3000 Brukerhåndbok Lenovo 3000 Brukerhåndbok Maskintype 7812, 7813, 7814, 7815, 7816, 7817, 7818, 7819, 9680, 9681, 9682, 9683, 9684, 9685, 9686, 9687, 9688, 9689, 9690 og 9691 Lenovo 3000 Merk Før du bruker opplysningene

Detaljer

Acer Aspire 1670 Series. Brukerhåndbok

Acer Aspire 1670 Series. Brukerhåndbok Acer Aspire 1670 Series Brukerhåndbok Copyright 2004 Med Enerett Brukerhåndbok for Acer Aspire 1670 Series Bærbar Datamaskin Opprinnelig Utgave: august 2004 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen

Detaljer

- Viktig sikkerhetsinformasjon - Garantiopplysninger og andre merknader - Konfigureringsopplysninger - Informasjon om

- Viktig sikkerhetsinformasjon - Garantiopplysninger og andre merknader - Konfigureringsopplysninger - Informasjon om Hurtigreferanse Inneholder - Viktig sikkerhetsinformasjon - Garantiopplysninger og andre merknader - Konfigureringsopplysninger - Informasjon om programvaregjenoppretting - Informasjon om problemløsing

Detaljer

HP COMPAQ D530 ULTRA-SLIM DESKTOP DESKTOP PC

HP COMPAQ D530 ULTRA-SLIM DESKTOP DESKTOP PC Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ D530 ULTRA-SLIM DESKTOP DESKTOP PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ D530 ULTRA-SLIM

Detaljer

- Viktig sikkerhetsinformasjon - Garantiopplysninger og andre merknader - Konfigureringsopplysninger - Informasjon om

- Viktig sikkerhetsinformasjon - Garantiopplysninger og andre merknader - Konfigureringsopplysninger - Informasjon om Hurtigreferanse Inneholder - Viktig sikkerhetsinformasjon - Garantiopplysninger og andre merknader - Konfigureringsopplysninger - Informasjon om programvaregjenoppretting - Informasjon om problemløsing

Detaljer

ThinkCentre Brukerhåndbok

ThinkCentre Brukerhåndbok ThinkCentre Brukerhåndbok Maskintype 6008, 6010, 6019, 6062, 6064, 6065, 6066, 6067, 6068, 6069, 6071, 6072, 6073, 6074, 6075, 6076, 6077, 6078, 6079, 6081, 6082, 6086, 6087, 6088, 6089, 9011, 9012, 9013,

Detaljer

TravelMate 4050 Series. Brukerhåndbok

TravelMate 4050 Series. Brukerhåndbok TravelMate 4050 Series Brukerhåndbok Copyright 2004. Acer Incorporated. Med Enerett Brukerhåndbok for TravelMate 4050 Series Original Utgivelse: 2004/10 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen

Detaljer

HP notebook-pc. Hvordan komme i gang

HP notebook-pc. Hvordan komme i gang HP notebook-pc Hvordan komme i gang Merknad Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

Din bruksanvisning HP MINI 210-1012EA http://no.yourpdfguides.com/dref/4145937

Din bruksanvisning HP MINI 210-1012EA http://no.yourpdfguides.com/dref/4145937 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP MINI 210-1012EA. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP MINI 210-1012EA i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

VIRUS-ADVARSEL VARSEL OM TORDENVÆR

VIRUS-ADVARSEL VARSEL OM TORDENVÆR OPPHAVSRETT Packard Bell Brukerhåndbok. Opphavsrett 2002 NEC Computers International B.V. Alle rettigheter forbeholdt. Ingen deler av denne håndboken kan kopieres eller overføres, i noen som helst form

Detaljer

HP Notatbok-PC. Referansehåndbok

HP Notatbok-PC. Referansehåndbok HP Notatbok-PC Referansehåndbok Merknad Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION G6-1010EA http://no.yourpdfguides.com/dref/4160034

Din bruksanvisning HP PAVILION G6-1010EA http://no.yourpdfguides.com/dref/4160034 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION G6-1010EA. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION G6-1010EA i bruksanvisningen

Detaljer