Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 27.08.10-02.09.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.02."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A "Mølen" reguleringsplan, gebyr for reguleringsarbeider - del 2. "Mølen" reguleringsplan 2009/ / PLA/ANA G-627 Regnskapsavdelingen PLA/ANA "Høvleriet/Fisketorget", gebyr for saksbehandling 062/332 m.fl. Tistasenteret - varsel om oppstart - reguleringsplan Høvleriet/fisketorget 2009/ / PLA/ANA 062/0332 Østfold tvikling AS PLA/ANA Vedtak om spesialundervisning for skoleåret 2010/2011 Spesialundervisning / / ASKO/ILL ASKO/ILL Side: 1 av 53

2 Vedtak om spesialundervisning for skoleåret 2010/2011 Spesialundervisning / / ASKO/ILL ASKO/ILL Vedtak om spesialundervisning for skoleåret 2010/2011 Spesialundervisning / / ASKO/ILL ASKO/ILL Vedtak om spesialundervisning for skoleåret 2010/2011 Spesialundervisning / / ASKO/ILL ASKO/ILL Vedtak for spesialundervisning for skoleåret 2010/2011 Spesialundervisning / / ASKO/ILL ASKO/ILL Side: 2 av 53

3 Vedtak om spesialundervisning for skoleåret 2010/2011 Spesialundervisning / / ASKO/ILL ASKO/ILL Avtale om deling av avfallsbeholder Søknad om fritak for kommunale avgifter/gebyrer / / TKN/KJT 230 Kunde TKN/KJT Vedtak om spesialundervisning for skoleåret 2010/2011 Spesialundervisning / / ASKO/ILL ASKO/ILL Vedtak om spesialundervisning for skoleåret 2010/2011 Spesialundervisning / / ASKO/ILL ASKO/ILL Side: 3 av 53

4 Vedtak om spesialundervisning for skoleåret 2010/2011 Spesialundervisning / / ASKO/ILL ASKO/ILL Vedtak om spesialundervisning for skoleåret 2010/2011 Spesialundervisning / / ASKO/ILL ASKO/ILL Vedtak om spesialundervisning for skoleåret 2010/2011 Spesialundervisning / / ASKO/ILL ASKO/ILL Vann- og avløpsgebyr Søknad om fritak for kommunale avgifter/gebyrer / / TKN/KJT 230 Tore Grimsøen TKN/KJT Side: 4 av 53

5 Hytteskatt Søknad om fritak for kommunale avgifter/gebyrer / / TKN/KJT 230 Anne Swenson TKN/KJT Vedr. vannforbruk i Penligata vannlag (gnr./bnr. 9999/135/0/0/1) Søknad om fritak for kommunale avgifter/gebyrer / / TKN/KJT 230 Ole Christian ide TKN/KJT Offentlig høring - Kommuneplanen for Halden Samfunnsdelen Kommuneplanens samfunnsdel 2008/ / NÆR/SS 140 Jfr vedlagt liste NÆR/SS "Brekkerød II, ny adkostvei" reguleringsplan, annonse - varsel om oppstart "Brekkerød II, ny adkomst" reguleringsplan 2010/ / PLA/ANA G-639 Halden Arbeiderblad PLA/ANA Side: 5 av 53

6 Manuell utbetaling produksjonstilskudd og avløsertilskudd, jan.2010, Svein Bakke, Halden Produksjonstilskudd i jordbruket januar / / NÆR/VIJ V13 Fylkesmannen i Østfold, Landbruksavdelingen Kolberg gil NÆR/VIJ "Brekkerød II, ny adkomstvei" reguleringsplan, varsel om oppstart av reguleringsarbeider "Brekkerød II, ny adkomst" reguleringsplan 2010/ / PLA/ANA G-639 Claus Ø. Norsted Hans Ingar Mjølnerød Knut A og Aase-Mari Breda Kjell A og Solveig K Iversen Tove Lindahl Statens vegvesen, Region Øst Fylkesmannen i Østfold Halden kommune, iendom og Havn Østfold Fylkeskommune PLA/ANA Varsel om mangler i innsendt melding - videre saksbehandling 162/0001/137 - Signalveien 24 - melding - tilbygg garasje 2010/ / BYG/GML 162/0001/137 Viggo Grandal BYG/GML Side: 6 av 53

7 Takker ja til stilling som konsulent i vedtaksteam Tilsetting av vedtaksteam i enhet hjemmebaserte tjenester 2010/ / PRS/SKA A offl PRS/SKA 134/30 - tslippstillatelse 134/ Lille Ølfsen Rute Søknad om utslipp fra mindre avløpsanlegg 2010/ / PLA/ØYG 134/0030 Dag vegard Svendsby PLA/ØYG TILSVAR TIL HALDN TINGRTT rstatning som følge av dobbeltsalg - eiendommen Isebakkeveien 33, gnr.5 bnr.178 i Halden 2010/ / JR/RBJ 271 Halden Tingrett JR/RBJ Bekreftelse på tilsettingsforhold Diverse 2010/ / PRS/SKA P PRS/SKA Side: 7 av 53

8 Bekreftelse på tilsettingsforhold Diverse 2010/ / PRS/SKA P PRS/SKA nkeltvedtak spesialundervinsing - Spesialundervisning / / HSKO/HAK HSKO/HAK avbestilling/søknad om reduksjon av gebyr Søknad om fritak for kommunale avgifter/gebyrer / / TKN/KJT 230 Fredrik S Wille Fredrik Wille TKN/KJT Side: 8 av 53

9 Høring på forslag til planprogram for utarbeidelse av landbruksplan Landbruksplan 2010/ / NÆR/OYT V10 Jfr. adresseliste NÆR/SS Vedrørende tilbud på vintervedlikehold Vintervedlikehold 2010/ /2010 JR/TRS OI offl. 23, 3.ledd 601 JR/TRS Vedrørende tilbud på vintervedlikehold Vintervedlikehold 2010/ /2010 JR/TRS OI offl. 23, 3.ledd 601 JR/TRS Vedrørende tilbud på vintervedlikehold Vintervedlikehold 2010/ /2010 JR/TRS OI offl. 23, 3.ledd 601 JR/TRS Side: 9 av 53

10 Vedrørende tilbud på vintervedlikehold Vintervedlikehold 2010/ /2010 JR/TRS OI offl. 23, 3.ledd 601 JR/TRS Svar på brev om oppsigelse Oppsigelse fra arbeidstaker 2010/ / HO/MS P HO/KIB Svar på klage på tildeling av barnehageplass Anke barnehageplass 2010/2011 Avslag 2010/ / KSO/KIM B A10 KSO/KIM Problemer med støy og diverse fra Strupe ungdomskole. Gjerde mot Strupe ungdomsskole 2010/ /2010 TKN/MNI 611 Ann-Cathrin og Cato Nordbrøden TKN/MNI Side: 10 av 53

11 Godkjenning av Melding etter pbl 81, 85 og 86a 162/0001/137 - Signalveien 24 - melding - tilbygg garasje 2010/ / BYG/GML 162/0001/137 Viggo Grandal Viggo Grandal BYG/GML Følgebrev til behandlingsgebyr 162/0001/137 - Signalveien 24 - melding - tilbygg garasje 2010/ / BYG/GML 162/0001/137 Viggo Grandal BYG/GML Vedr.søknad om økonomisk støtte til studietur Kompetanseutvikling - barnehagesektoren 2008/ / KSO/KIM TF 430 KSO/KIM Varsel om mangler i innsendt melding - videre saksbehandling 195/007 - Kula - melding om tiltak - garasje 2010/ / BYG/GML 195/0007 Freddy Kampenes BYG/GML Side: 11 av 53

12 Referat fra oppfølgingssamtale vedr. arbeidsforholdet Diverse 2010/ /2010 PRS/TOB P PRS/TOB Ref.krav, ref.nr. Søknader om tilretteleggingstilskudd, refusjonskrav Sak/dok nr: 2009/ Løpenr.: 26914/ PRS/BK P 445 PRS/BK 91/6 - tslippstillatelse for ny bolig 091/ Thue Torpedal - Kårbolig - Søknad om utslipp 2009/ / PLA/ØYG 091/0006 Øyvind Thue PLA/ØYG Vedlegg til utslippstillatelse for eiendommen; Thue, Torpedal, gnr/bnr: 91/6 091/ Thue Torpedal - Kårbolig - Søknad om utslipp 2009/ / PLA/ØYG 091/0006 Øyvind Thue PLA/ØYG Side: 12 av 53

13 Naboprotest 023/ Svalerødkilen - enkle tiltak - nybygg fritidsbolig 2010/ / BYG/GML 023/0364 Thorbjørn og Bjørg Johannessen BYG/GML Svenskegata 4 Pålegg feier 2010 Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 27046/ BRANN/SJ M80 Claus Offenberg BRANN/SJ Bygg Godkjent Melding etter pbl 86a 141/ Watvedtveien 19 - Melding om tiltak 2010/ / BYG/CDN 141/0486 Thor-Aage Skoglund BYG/CDN Svenskegata 8 Pålegg feier 2010 Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 27057/ BRANN/SJ M80 Leva AS BRANN/SJ Side: 13 av 53

14 Følgebrev til behandlingsgebyr 141/ Watvedtveien 19 - Melding om tiltak 2010/ / BYG/CDN 141/0486 Thor-Aag Skoglund BYG/CDN Bygg Godkjent Melding etter pbl 86a 070/0119/001/000 - Vedenveien 16 A - Melding om tiltak - Carport 2010/ / BYG/CDN 070/0119/001/000 Liv Østensvig BYG/CDN Bygg Godkjent Melding etter pbl 86a 070/0119/001/000 - Vedenveien 16 A - Melding om tiltak - Carport 2010/ / BYG/CDN 070/0119/001/000 Liv Østensvig BYG/CDN Følgebrev til behandlingsgebyr 070/0119/001/000 - Vedenveien 16 A - Melding om tiltak - Carport 2010/ / BYG/CDN 070/0119/001/000 Liv Østensvig BYG/CDN Side: 14 av 53

15 Tillatelse til tiltak - tttrinn 010/ Vestgårdveien 5 - ett-trinns søknadsbehandling - oppsetting av gjerde 2010/ / BYG/CDN 010/0015 AF Bygg Glomsrød AS Fylkesmannen i Østfold, miljøvernavd. BYG/CDN Vedlegg til utslippstillatelse 091/ Thue Torpedal - Kårbolig - Søknad om utslipp 2009/ / PLA/ØYG 091/0006 Øyvind Thue PLA/ØYG Vedlegg til fakturagrunnlag 091/ Thue Torpedal - Kårbolig - Søknad om utslipp 2009/ / PLA/ØYG 091/0006 Øyvind Thue PLA/ØYG Side: 15 av 53

16 Granveien 3 Pålegg feier 2010 Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 27087/ BRANN/SJ M80 Hilde Kildebo BRANN/SJ Granveien 10 Pålegg feier 2010 Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 27093/ BRANN/SJ M80 Marianne Kristin Hansen BRANN/SJ Følgebrev Til Fakturagrunnlag 010/ Vestgårdveien 5 - ett-trinns søknadsbehandling - oppsetting av gjerde 2010/ / BYG/CDN 010/0015 Vestgårdveien 5 AS BYG/CDN Granveien 28 Pålegg feier 2010 Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 27098/ BRANN/SJ M80 Kai Ove Solheim BRANN/SJ Side: 16 av 53

17 Granveien 44 Pålegg feier 2010 Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 27104/ BRANN/SJ M80 Anita Brand BRANN/SJ Svar på henvendelse om hundepensjonat 049/ Arneberg - forespørsel om drift av hundepensjonat 2010/ / BYG/HTA 049/0003 Christian Arneberg BYG/HTA Referat fra befaring i Torpedalsveien 23, Tistedal Skolevei Tistedal sentrum - ny Asak skole. 2009/ /2010 TKN/GH Q5 Halden iendomsutvikling AS TKN/MNI Major Forbus Gate 12 Pålegg feier 2010 Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 27119/ BRANN/SJ M80 Birger Johnny riksen BRANN/SJ Side: 17 av 53

18 Tillatelse til tiltak - tttrinn 164/ Vårstien 27 - søknad om enkle tiltak - nybygg bolig 2010/ / BYG/SW 164/0077 Byggefirma Gjødalstuen & Moen BYG/SW Tillatelse til tiltak - tttrinn 192/ Herrebøkasa Rute Søknad - tt-trinns 2009/ / BYG/CDN 192/0011 Byggm. Jon Stabekk Byggm. Jon I Stabekk BYG/CDN Følgebrev Til Fakturagrunnlag 192/ Herrebøkasa Rute Søknad - tt-trinns 2009/ / BYG/CDN 192/0011 Rune Johansen og Hege Vold Jensen BYG/CDN Svar på søknad om fødsels- og adopsjonspermisjon Foreldrepermisjon helse 2010/ / PRS/MB P PRS/MB Side: 18 av 53

19 Major Forbus Gate 30 Pålegg feier 2010 Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 27140/ BRANN/SJ M80 Csj & Co iendom AS BRANN/SJ Forespørsel om tilbud på endret rentetilknytning Finansforvaltning 2008/ /2010 ØKON/ROV 150 Kommunalbanken ØKON/ROV Svar på oppsigelse av SFO plass SFO / /2010 HSKO/HAK HSKO/HAK Svar på oppsigelse av plass ved SFO SFO / /2010 HSKO/HAK HSKO/HAK Side: 19 av 53

20 Referat fra møte 16.aug - Helseforhold / /2010 HSKO/RGS HSKO/YVM Bekreftelse Bekreftelse på skolegang 2010/ /2010 GSKO/RG GSKO/RG Ferie på forskudd Lærling / /2010 PRS/JTH TF Marte Lyng PRS/JTH Ole Dahls Gate 4 Pålegg feier 2010 Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 27186/2010 BRANN/SJ M80 Jon Henrik Kjølerbakken BRANN/SJ Side: 20 av 53

21 Søknad om parkeringstillatelse foe forflytningshemmede Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede / /2010 PARK/AHA TF Q50 PARK/AHA Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede / /2010 PARK/AHA TF Q50 PARK/AHA Vedrørende skade på parkert bil i Atombakken, Halden Kjøreuhell med biler - diverse - forsikring - Skadedato i / /2010 JR/RAN 260 Trygvesta Forsikring JR/RAN Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede / /2010 PARK/AHA TF Q50 PARK/AHA Side: 21 av 53

22 Ole Dahls Gate 14 Pålegg feier 2010 Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 27210/2010 BRANN/SJ M80 Jan Høiberg BRANN/SJ Vedr. Ann Kristin Næss, Torpedal 093/ Fismedal - Søknad om utslipp fra mindre avløpsanlegg 2010/ /2010 PLA/ØYG 093/0001 F. Jørgensen AS PLA/ØYG Vedlegg til fakturagrunnlag 134/ Lille Ølfsen Rute Søknad om utslipp fra mindre avløpsanlegg 2010/ /2010 PLA/ØYG 134/0030 Dag Vegard Svendsby PLA/ØYG Vedlegg til utslippstillatelse 134/ Lille Ølfsen Rute Søknad om utslipp fra mindre avløpsanlegg 2010/ /2010 PLA/ØYG 134/0030 Dag Vegard Svendsby PLA/ØYG Side: 22 av 53

23 Bygg Godkjent Melding etter pbl 86a 021/ Bukteløkka 15 - Melding om tiltak - Frittliggende bygning (ikke boligformål) 2010/ /2010 BYG/CHM 021/0118 Rino Klevaas BYG/CHM 206/0001/130 - Mette Mysliwsky, Liholt - Søknad om utslippstillatelse 206/0001/130 - Liholt - Søknad om utslipp fra mindre avløpsanlegg 2010/ /2010 PLA/ØYG 206/0001/130 F.Jørgensen AS PLA/ØYG Blåklokkeveien 20 - gnr/bnr 61/254 - innløsing av festetomt Innløsing av kommunale festetomter 2009/ /2010 INDOM/ASP 611 Arne Skram INDOM/ASP Kvittering for mottak av forkynning Omsorgsovertakelse / / JR/RBJ TF F46 Halden Tingrett JR/RBJ Side: 23 av 53

24 nkeltvedtak spesialundervisning - Spesialundervisning / /2010 HSKO/HAK HSKO/RGS Innløsing av festetomt - Hestemyrveien 1 - gnr/bnr 061/0280 Innløsing av festetomt - Hestemyrveien 1 - gnr/bnr 061/ / /2010 INDOM/ASP 061/0280 Arne Viktor Nilsen INDOM/ASP Varsel om møte i hovedutvalg for budsjett, finans og økonimsk styring Hovedutvalg for Budsjett, finans og økonomisk styring 2010/ /2010 POL/M 033 Medlemmer og varamedlemmer POL/MAV Flyttemelding levsak / / KSO/MAA KSO/MAA Side: 24 av 53

25 079/ Asakveien 62 - Merknader til mottatt søknad 079/ Asakveien 62 - søknad om enkle tiltak - tilbygg bolig 2010/ /2010 BYG/BJS 79/0053 Byggm. H. Bjørnstad AS BYG/BJS Vindusvask renholdsavtalen. Renholdskontrakten - Halden kommune - lite Service Partner 2008/ /2010 JR/SVS 74 Tor gil Glommen, lite AS JR/SVS Anmodning om politiattest Ansettelse 2010/ /2010 HSKO/HAK A offl. 25 HSKO/HAK Anskaffelse av tribuner med tilhørende tjenester Anskaffelse av tribune med tilhørende tjenester - Allsang på grensen 2010/ /2010 JR/ABO 601 WIKS AS / WLLM IK-systemer att.: Geir Wullum JR/ABO Side: 25 av 53

26 Tilbakemelding om utslipp Kartlegging utslipp Isebakke/Sørli 2010/ /2010 TKN/ANW M30 Pål Hellerud TKN/ANW Varsel om oppsigelse av leiekontrakt - Varsel om oppsigelse / /2010 JR/RBJ TF 613 JR/RBJ Vedr. Deres kjøp av tomt gnr. 57 bnr. 124 på Brekkerød II 057/ salg av tomt på Brekkerød II 2010/ /2010 INDOM/ASP 057/0124 Roland Al-Harbi og Adriana P. Kajzer INDOM/ASP Klage på parkeringsbot Klage på parkeringsbøter / /2010 PARK/AHA Q51 Hege Buckholm PARK/AHA Side: 26 av 53

27 Forespørsel om kjøp av areal fra eiendommen 196/0004 Forespørsel om kjøp av areal fra eiendommen 196/ / /2010 INDOM/JOK 196/0004 Jarle Hansen INDOM/JOK Innstilling til skatt øst ttergivelse av skatt 2010/ /2010 KMNR/MKR S offl. 13 / SBL 3-2 KMNR/MKR Klage på parkeringsbot Klage på parkeringsbøter / /2010 PARK/AHA Q51 Øyvind Halvorsen PARK/AHA 066/ General Spørcks gate 9 - Anmodning om forhåndskonferanse 066/ General Spørcks gate 9 - Anmodning om forhåndskonferanse 2010/ /2010 BYG/BJS 066/0864 Sajjad og Sophia Rupani BYG/BJS Side: 27 av 53

28 nderretning Om Vedtak 164/ Vårstien 27 - søknad om enkle tiltak - nybygg bolig 2010/ /2010 BYG/SW 164/0077 Byggefirma Gjødalstuen & Moen gil Amundsen va Hennig Frode Myklebust Rolf Hennig Tor Hammervoll Øyvind Jørgensen BYG/SW Vedtak om spesialundervisning for skoleåret 2010/2011 Spesialundervisning / /2010 TSKO/ILL TSKO/ILL Deltagelse eldreomsorgens ABC ldreomsorgens ABC - deltagere 2010/ /2010 FAST/HMK P A62 FAST/HMK Side: 28 av 53

29 nkeltvedtak om spesialundervisningstimer skoleåret Spesialundervisning / /2010 KSO/ROL KSO/ROL Bygg Godkjent Melding etter pbl 86a 230/ Skjæggerød - Søknad - Ny elementpipe 2010/ /2010 BYG/CDN 230/0001 rik Golden BYG/CDN nderretning Om Vedtak 164/ Vårstien 27 - søknad om enkle tiltak - nybygg bolig 2010/ /2010 BYG/SW 164/0077 Byggefirma Gjødalstuen & Moen BYG/SW Svar vedr utvidelse av SFO plass SFO / /2010 HSKO/HAK HSKO/HAK Side: 29 av 53

30 Følgebrev til behandlingsgebyr 230/ Skjæggerød - Søknad - Ny elementpipe 2010/ /2010 BYG/CDN 230/0001 rik Golden BYG/CDN Søknad om permisjon fra den pliktige opplæringen levpermisjon / /2010 GSKO/RG GSKO/RG Tillatelse til enkle tiltak 258/ Berby - Søknad - Oppsetting av gjødselkum 2010/ /2010 BYG/CDN 258/0001 Jens Golden BYG/CDN Fradeling fra gnr.66 bnr.270 og reseksjonering av d.e. 066/ Torgny Segerstedts gate 26 A - fradeling av areal til parkeringsplass 2010/ /2010 GO/JSO 066/0270 Statens kartverk GO/JSO Side: 30 av 53

31 Følgebrev til fakturagrunnlaget 258/ Berby - Søknad - Oppsetting av gjødselkum 2010/ /2010 BYG/CDN 258/0001 Jens Golden BYG/CDN Søknad om TT-transport TT - transport / /2010 IT/ANI TH offl. 13 / HPL 21 F11 IT/ANI Søknad om TT-transport TT - transport / /2010 IT/ANI TF F11 IT/ANI Vurdering av praksis Lærlinger generelt 2010/ inkl søknader om læreplass 2010/ /2010 PRS/JTH TF 417 PRS/JTH Side: 31 av 53

32 Søknad om skoleskyss skoleåret 2010/11 Skyss skole / /2010 KSO/ROL KSO/ROL Søknad om skoleskyss skoleåret 2010/11 Skyss skole / /2010 KSO/ROL KSO/ROL Søknad om skoleskyss skoleåret 2010/11 Skyss skole / /2010 KSO/ROL KSO/ROL Svar på oppsigelse av skoleplass levsak 2009/ /2010 KSO/ROL KSO/ROL Side: 32 av 53

33 Sletting av skolekretstabell Skolekretstabeller 2008/ /2010 KSO/ROL B00 Statistisk sentralbyrå v/holm, Svein Inge KSO/ROL Vedtak om spesialundervisningsressurser skoleåret Spesialundervisning 2010/ /2010 KSO/ROL KSO/ROL ndring ansvarsrett Ny hovedledning for vann- Ringledning etappe 2 Ny hovedledning Ringledning etappe / /2010 TKN/ACK M10 Halden kommune v/ Byggesak TKN/ACK Side: 33 av 53

34 Referat fra medbestemmelsesmøte på Låby skole, 31. august 2010 Medbestemmelsesmøter Låby skole 2009/ /2010 LSKO/TBO 401 tdanningsforbundet v/lisbeth Torp Fagforbundet v/lisbeth Glans LSKO/TBO Regresskrav - tilbakeslag Britt Kristin Larsen, Dyrendalsveien 6, 1778 Halden - skadedato Vannskade Dyrendalsveien / /2010 JR/RAN 262 Gjensidige Forsikring JR/RAN Referat fra forhåndskonferanse 067/ Asakveien 24 - forespørsel vedr. utbygging 2010/ /2010 BYG/CHM 067/0005 Johnnys konsulent og tegnekontor BYG/CHM Dekning av advokatsalær Advokatbistand 2010/ / JR/RBJ TF JR/RBJ Side: 34 av 53

35 Svar angående søknad-tilbud om stilling som fagarbeider/miljøarbeider Innstillinger vedrørende ansettelse Tistedal skole / /2010 ASKO/APS 410 May-Lill Strøm TSKO/ILL Melding om mangler ( mottakskontroll ) 141/ Hjortsbergtunet 11 og 15 - melding om tiltak 2010/ /2010 BYG/BJS 141/0857 Byggmester Harboe AS BYG/BJS Klage på parkeringsbot Klage på parkeringsbøter / /2010 PARK/AHA Q51 Odd Pedersen PARK/AHA Vedtak for spesialundervisningen for skoleåret Spesialundervisning 2010/ /2010 FSKO/BOJ FSKO/HM Side: 35 av 53

36 Hannibal Sehesteds gate 10 Pålegg feier 2010 Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 27462/2010 BRANN/SJ M80 Anders Holm BRANN/SJ Klage på parkeringsbot Klage på parkeringsbøter / /2010 PARK/AHA Q51 Per spen Sandaker PARK/AHA Vedrørende tilbud på drift av kafeteria i Busterudgt ldresenter Drift av kafeteria i Busterudgt ldresenter 2010/ /2010 JR/TRS OI offl. 23, 3.ledd 601 JR/TRS Svar på Revidert tilbud Halden kommune Prosjekt Arkiv / / IT/RAS 057 Constructor Norge AS IT/MBS Side: 36 av 53

37 Vedrørende regresskrav - tilbakeslag Britt Kristin Larsen, Dyrendalsveien 6, 1776 Halden - skadedato Vannskade Dyrendalsveien / /2010 JR/RAN 262 If Skadeforsikring JR/RAN Varsel om mangler. nkletiltak 098// Asakveien 39 - søknad om enkle tiltak 2010/ /2010 BYG/SW 098/0634 Jan-irik Thowsen BYG/SW Flyttemelding levsak / / LSKO/VR LSKO/VR VA tillatelse til tiltak 023/0019/008 - Svalerødkilen - søknad om innv. VA-anlegg 2010/ /2010 BYG/CHM 023/0019/008 F. Jørgensen AS BYG/CHM Side: 37 av 53

38 Tema tilsyn Tilsyn Brygga Kultursal 2009/ /2010 KI/SCR M71 Brann og Feievesen Halden kommune KI/SCR 078/ Demma søndre - tslippstillatelse 078/ Demma søndre - søknad om utslipp 2010/ /2010 PLA/ØYG 078/0005 Bjørn Demma PLA/ØYG 021/0007/082 - Svoldersyn - ett-trinns søknadsbehandling - anneks og bod 021/0007/082 - Svoldersyn - ett-trinns søknadsbehandling - anneks og bod 2010/ /2010 BYG/BJS 021/0007/082 Bernt Brekke Arkitekter AS BYG/BJS ffektuering av vedtak fra Kommunal oppreisningsordning i Østfold rstatning 2008/ /2010 JR/SVS TF 270 JR/RBJ Side: 38 av 53

39 Faglig leder - aktivitørfaget Lærlinger generelt 2010/ inkl søknader om læreplass 2010/ /2010 PRS/JTH TF 417 PRS/JTH Møtereferat forhåndskonferanse 160/ Olav Vs gate 4 - anmodning om forhåndskonferanse 2010/ /2010 BYG/GML Jon Tore Grimsrud SG-arkitekter AS BYG/GML Svar på søknad om fri utover skolens ferie og fridager levpermisjon / /2010 OSKO/VIV KSO/ROL Busterudkleiva 30 - innløsing av festetomt - 066/0740 Busterudkleiva 30 - innløsing av festetomt - 066/ / /2010 INDOM/ASP 610 Janne og John Aage Kjelbergnes INDOM/ASP Side: 39 av 53

40 Svar på åpen søknad på ledig vikarjobb Åpne søknader skolesektoren 2008/ /2010 KSO/MAA A offl KSO/ROL ffektuering av vedtak fra Kommunal oppreisningsordning i Østfold Krav om oppreisning/erstatning 2009/ /2010 JR/RBJ TF 273 JR/RBJ Søknad om støtte ifm amatøroppsetning i Brygga Kultursal Kulturmidler Tilskudd til kunst- og kulturformål Sak/dok nr: 2009/ Løpenr.: 27566/2010 KI/LIA 223 Blue nergy Band KI/LIA Søknad om KLTRMIDLR Kulturmidler Tilskudd til kunst- og kulturformål Sak/dok nr: 2009/ Løpenr.: 27570/2010 KI/LIA 223 Tistedalens musikforening KI/LIA Side: 40 av 53

41 Vedtak om spesialundervisning Spesialundervisning / /2010 FSKO/HM FSKO/HM Svar på søknad om kulturmidler Kulturmidler Tilskudd til kunst- og kulturformål Sak/dok nr: 2009/ Løpenr.: 27574/2010 KI/LIA 223 Handel i Halden KI/LIA Svar på søknad om fødsels- og adopsjonspermisjon Foreldrepermisjon helse 2010/ /2010 PRS/MB P PRS/MB Side: 41 av 53

42 Svar på søknad om økonomisk støtte til tekstforfatterkurs for musikkmiljøet i Halden. Kulturmidler Tilskudd til kunst- og kulturformål Sak/dok nr: 2009/ Løpenr.: 27577/2010 KI/LIA 223 Gunn Heidi Larsen Thomas S. Thomsen KI/LIA Svar på søknad om støtte til dvd prosjekt Kulturmidler Tilskudd til kunst- og kulturformål Sak/dok nr: 2009/ Løpenr.: 27579/2010 KI/LIA 223 Street & Cruising Club Halden KI/LIA Svar på søknad om støtte til At the Show festivalen Kulturmidler Tilskudd til kunst- og kulturformål Sak/dok nr: 2009/ Løpenr.: 27582/2010 KI/LIA 223 Remo Granholt Munkeboe KI/LIA Side: 42 av 53

43 nkeltvedtak for minoritetsspråklig elev Opplæring av språklige minoriteter- 2010/ /2010 FSKO/HM FSKO/HM Innløsing av festetomt - Stenrødveien /1038 Innløsing av festetomt - Stenrødveien / / /2010 INDOM/ASP 098/1038 Susann og Remi riksen INDOM/ASP Svar på øknad om arrangementstøtte. Kulturmidler Tilskudd til kunst- og kulturformål Sak/dok nr: 2009/ Løpenr.: 27587/2010 KI/LIA 223 Felleskomitén for alle menighetene i Halden KI/LIA Side: 43 av 53

44 Innløsing av festetomt - Vestveien 9 - gnr/bnr 141/0584 Innløsing av festetomt - Vestveien 9 - gnr/bnr 141/ / /2010 INDOM/ASP 610 Kirsti Helen og Bjørn Berger INDOM/ASP Svar på søknad om kulturmidler. Kulturmidler Tilskudd til kunst- og kulturformål Sak/dok nr: 2009/ Løpenr.: 27590/2010 KI/LIA 223 Halden Frivillighetssentral KI/LIA Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede / /2010 PARK/AHA TF Q50 PARK/AHA Svar på søknad om kulturmidler. Kulturmidler Tilskudd til kunst- og kulturformål Sak/dok nr: 2009/ Løpenr.: 27598/2010 KI/LIA 223 Inka Burchardt, irin Finnanger, Placide Gnaly og Wenche richsen KI/LIA Side: 44 av 53

45 Svar på søknad om støtte til Kulturfestival. Kulturmidler Tilskudd til kunst- og kulturformål Sak/dok nr: 2009/ Løpenr.: 27600/2010 KI/LIA 223 Michael Servant KI/LIA Vedlegg til fakturagrunnlag 078/ Demma søndre - søknad om utslipp 2010/ /2010 PLA/ØYG 078/0005 Bjørn Demma PLA/ØYG Vedlegg til utslippstillatelse 078/ Demma søndre - søknad om utslipp 2010/ /2010 PLA/ØYG 078/0005 Bjørn Demma PLA/ØYG Firmaattest Cafe spisekroken 2009/ /2010 KSHO/ARB 63 Cafe spisekroken KSHO/ARB Side: 45 av 53

46 Tinglysing av skjøte gnr. 57 bnr. 159 i Halden kommune 057/ salg av tomt på Brekkerød II 2010/ /2010 INDOM/ASP 057/0159 Statens kartverk INDOM/ASP Referat fra samarbeidsmøte, Spesialundervisning / /2010 FSKO/BOJ FSKO/HM Opprustning av Aladdin kino Opprusting - Aladdin kino 2010/ /2010 KI/SCR 610 Norsk Kino V/ Ivar Halstvedt KI/SCR Innløsing av festetomt - gnr. 141 bnr. 538 i Halden kommune 0101 Innløsing av festetomt - Watvedtveien 45 - gnr/bnr 141/ / /2010 INDOM/ASP 141/0538 Statens kartverk INDOM/ASP Side: 46 av 53

47 Svar på søknad om støtte til Alice i eventyrland. Kulturmidler Tilskudd til kunst- og kulturformål Sak/dok nr: 2009/ Løpenr.: 27642/2010 KI/LIA 223 Monia Berger KI/LIA Tinglysing av skjøte gnr. 61 bnr. 281 i Halden kommune / Glenneveien 26 - innløsing av festetomt 2010/ /2010 INDOM/ASP 061/0281 Statens kartverk INDOM/ASP Innløsing av festetomt gnr. 170 bnr. 90 i Halden kommune 0101 Søknad om innløsing av festetimt - Jonsokveien 2A - gnr/bnr 170/ / /2010 INDOM/ASP 170/0033 Statens kartverk INDOM/ASP Sak 10/142: Halden kommune, Omsorgsovertagelse / /2010 JR/RBJ TF F46 JR/RBJ Side: 47 av 53

48 Referat fra samarbeidsmøte vedr May Helen Wold Bjerkeli Spesialundervisning / /2010 ASKO/ILL ASKO/ILL Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede / /2010 PARK/AHA TF Q50 PARK/AHA Delingssøknad Svinesundsterrassen gnr. 17 bnr. 8 - Planavdelingens foreløpige uttalelse 017/ Svinesundsterrassen - deling 2010/ /2010 GO/JSO 017/0008 Palo Hassan Darbandi PLA/IHK Side: 48 av 53

49 Følgebrev Til Fakturagrunnlag 023/0019/008 - Svalerødkilen - søknad om innv. VA-anlegg 2010/ /2010 BYG/CHM 023/0019/008 Simen S. Larssen BYG/CHM Arbeidsavtale Vikar / engasjement 2010/ /2010 HSKO/HAK A offl. 25 HSKO/HAK Svar på oppsigelse av plass SFO / /2010 HSKO/HAK HSKO/HAK Svar ang endring av plass SFO / /2010 HSKO/HAK HSKO/HAK Side: 49 av 53

50 Svar på oppsigelse av SFO plass SFO / /2010 HSKO/HAK HSKO/HAK Tilbakemelding på tilsynsrapport etter branntilsyn Branntilsyn Båstadlund 2010/ / RAK/JA M71 Halden Brann og Feievesen RAK/JA Tilbud om SFO-plass SFO 2010/ /2010 FSKO/BOJ FSKO/BOJ Skademelding Helseforhold / /2010 HSKO/HAK HSKO/HAK Side: 50 av 53

51 Vedrørende tilbud på vintervedlikehold Vintervedlikehold 2010/ /2010 JR/TRS OI offl. 23, 3.ledd 601 JR/TRS Vedrørende tilbud på vintervedlikehold Vintervedlikehold 2010/ /2010 JR/TRS OI offl. 23, 3.ledd 601 JR/TRS Mottatt oppsigelse av SFO-plass SFO 2010/ /2010 FSKO/BOJ FSKO/BOJ Mottatt oppsigelse av SFO-plass SFO / /2010 FSKO/BOJ FSKO/BOJ Side: 51 av 53

52 Vedrørende tilbud på vintervedlikehold Vintervedlikehold 2010/ /2010 JR/TRS OI offl. 23, 3.ledd 601 JR/TRS Tilbud om plass i SFO SFO 2010/ /2010 FSKO/BOJ FSKO/BOJ Vedrørende tilbud på vintervedlikehold Vintervedlikehold 2010/ /2010 JR/TRS OI offl. 23, 3.ledd 601 JR/TRS Svar vedr endring av SFO plass SFO / /2010 HSKO/HAK HSKO/HAK Side: 52 av 53

53 Søknad om redusert SFO betaling SFO 2010/ /2010 OSKO/VIV OSKO/VIV Søknad om alderspensjon Alderspensjon 2010/ /2010 PRS/SKA P PRS/SKA ang vanntrykk Cathrineholmsvei tistedal Cathrineholms vei 3A - brev vedr. vanntrykk 2010/ /2010 TKN/ANW M10 Stig Jønsberg TKN/ANW Side: 53 av 53

Journaldato: 06.08.10-12.08.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 05.11.

Journaldato: 06.08.10-12.08.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 05.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.08.10-12.08.10, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 16.08.2010 Følgeskriv til byggesøknad nytt VVA - anlegg i Garvergata Garvergata

Detaljer

Journaldato: 13.08.10-19.08.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.02.

Journaldato: 13.08.10-19.08.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.08.10-19.08.10, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 23.08.2010 Fylkesmannens uttalelse, videre saksgang 021/0001/001 - Svalerød

Detaljer

Journaldato: 05.03.10-11.03.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 25.03.

Journaldato: 05.03.10-11.03.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 25.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.03.10-11.03.10, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 15.03.2010 Attest Attest 2009/2105-1 8405/2009 25.03.2009 KMNR/BS P KMNR/BS

Detaljer

Journaldato: 06.03.15-12.03.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 31.01.

Journaldato: 06.03.15-12.03.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 31.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.03.15-12.03.15, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 16.03.2015 Orden og oppførsel Skolemiljø - 2014/1180-3 8608/2014 31.01.2014

Detaljer

Journaldato: 07.06.13-13.06.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 07.12.

Journaldato: 07.06.13-13.06.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 07.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.06.13-13.06.13, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 17.06.2013 Vedrørende regresskrav - ansvar for eier av vannledning. Skadedato

Detaljer

Journaldato: 30.03.12-05.04.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 18.10.

Journaldato: 30.03.12-05.04.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 18.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.03.12-05.04.12, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 10.04.2012 - søknad om politiattest Søknader om støttekontaktoppdrag 2011/4964-27

Detaljer

Journaldato: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.12.

Journaldato: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 12.01.2015 Forhåndsvarsel om pålegg om retting og vedtak om tvangsmulkt

Detaljer

Journaldato: 31.10.14-06.11.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 20.01.

Journaldato: 31.10.14-06.11.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 20.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 31.10.14-06.11.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 10.11.2014 Revisjon av spillemiddelfinansiert regnskap Lysløype Høiås, anleggsnr.:

Detaljer

Journaldato: 05.12.14-11.12.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.09.

Journaldato: 05.12.14-11.12.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.12.14-11.12.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 15.12.2014 Henstilling om beskjæring av trær/hekker Felling av trær på kommunal

Detaljer

Journaldato: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 23.05.

Journaldato: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 23.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 05.01.2015 Søknad om kulturmidler Kulturmidler 2012 - Tilskudd til kunst-

Detaljer

Journaldato: 09.08.13-15.08.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 09.08.

Journaldato: 09.08.13-15.08.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 09.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.08.13-15.08.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 19.08.2013 nnhold: Augustaborg G 03 - UTF av fundamentering

Detaljer

Journaldato: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 01.06.

Journaldato: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 01.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 24.10.2011 Svar på forespørsel datert 23. mars 2010 Vanntankanlegget på

Detaljer

Journaldato: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.08.

Journaldato: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 27.08.2012 nnhold: levlister grunnskoleskyss for

Detaljer

Journaldato: 27.03.15-02.04.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 25.03.

Journaldato: 27.03.15-02.04.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 25.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.03.15-02.04.15, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 07.04.2015 Påminnelse - KOSTRA-rapportering KOSTRA 2008/310-82 12711/2014

Detaljer

Journaldato: 27.02.15-05.03.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 07.08.

Journaldato: 27.02.15-05.03.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 07.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.02.15-05.03.15, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J, 09.03.2015 Svar på søknad om permisjon Permisjon 2014/4721-1 33168/2014 07.08.2014

Detaljer

Journaldato: 23.9.2011-29.9.2011, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.09.

Journaldato: 23.9.2011-29.9.2011, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.9.2011-29.9.2011, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 03.10.2011 nnhold: Trekker søknaden Tilsetting

Detaljer

Journaldato: 2.3.2012-8.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 02.02.

Journaldato: 2.3.2012-8.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 02.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.3.2012-8.3.2012, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 12.03.2012 Møtereferat møte med Omplassering 2012/271-3 3927/2012 02.02.2012

Detaljer

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11.

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 26.11.2012 nnhold: Svar på vedtak om forbud mot

Detaljer

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06.

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 28.07.2014 Skole: Interesse søknad som lærer Åpne søknader skolesektoren

Detaljer

Journaldato: 22.01.10-28.01.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 21.01.

Journaldato: 22.01.10-28.01.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 21.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.01.10-28.01.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 01.02.2010 nnhold: Kontrollavgift - Saksnr 300440

Detaljer

Journaldato: 13.06.14-19.06.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06.

Journaldato: 13.06.14-19.06.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.06.14-19.06.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 23.06.2014 nnhold: Søknad om dispensasjon for vanning

Detaljer

Journaldato: 13.04.12-19.04.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.02.

Journaldato: 13.04.12-19.04.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.04.12-19.04.12, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J, 23.04.2012 Bygg tillatelse til tiltak, pbl 20-1 med DISP. 098/0787 - BR-veien

Detaljer

Journaldato: 23.03.12-29.03.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.03.

Journaldato: 23.03.12-29.03.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.03.12-29.03.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 02.04.2012 nnhold: Forespørsel om bruk av garasjetegn.

Detaljer

Journaldato: 9.3.2012-15.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 08.03.

Journaldato: 9.3.2012-15.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 08.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.3.2012-15.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 19.03.2012 nnhold: nvitasjon til Lektor 2-ordningen

Detaljer

Journaldato: 01.01.11-06.01.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 06.01.

Journaldato: 01.01.11-06.01.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 06.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.01.11-06.01.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 10.01.2011 nnhold: Uhell 05.01.11 - skade på privatbil.

Detaljer

Journaldato: 25.03.11-31.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.03.

Journaldato: 25.03.11-31.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.03.11-31.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 04.04.2011 nnhold: Midler til kulturtilbud og kulturskoletilbud

Detaljer

Journaldato: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.07.

Journaldato: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 04.08.2014 nnhold: Forespørsel vedrørende Makø feriehjem

Detaljer

Journaldato: 12.02.10-18.02.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 11.02.

Journaldato: 12.02.10-18.02.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 11.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.02.10-18.02.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 22.02.2010 nnhold: VS: 230/1/6 Sundet - Kornsjø 206/0001/006

Detaljer

Journaldato: 12.06.15-18.06.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 11.06.

Journaldato: 12.06.15-18.06.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 11.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.06.15-18.06.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 22.06.2015 nnhold: Søknad funksjon elevrådskontakt

Detaljer

Journaldato: 10.07.15-16.07.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 26.06.

Journaldato: 10.07.15-16.07.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 26.06. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 10.07.15-16.07.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, tatus: J,A 20.07.2015 nnhold: Avslutning i sak om tvangsdekning

Detaljer