Trondhjems Historiske Forening Innkalling til årsmøte torsdag 23. mars 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trondhjems Historiske Forening Innkalling til årsmøte torsdag 23. mars 2017"

Transkript

1 Trondhjems Historiske Forening Innkalling til årsmøte torsdag 23. mars 2017 Munkegata sett fra Olav Tryggvasons gate, Foto: Ukjent/NTNU UB. ID: RR I 00181_01

2 Trondhjems Historiske Forening innkaller til årsmøte torsdag 23. mars 2017 Sted: Suhmhuset Møtet innledes med Trondheimskviss. Tid: Kvissmaster: Eirik Lien. Saksliste 1. Godkjenning av møteinnkallingen. 2. Konstituering. Valg av møteleder, sekretær og to til å underskrive referatet. 3. Årsmelding Regnskap 2016 og revisors melding. 5. Fastsetting av medlemskontingenten. 6. Publikasjonsstipend. 7. Valg. 8. Eventuelt. Sak 3: årsmelding 2016 Årsmelding og styrets virksomhet Styret og tilhørende verv valgt av årsmøtet 21. april 2016 har bestått av: Leder: Jakob Maliks Nestleder: Tor Anders Bekken Martinsen Styremedlem: Andreas Dugstad (redaktør for Trondhjemske Samlinger) Styremedlem: Erlend Lund (sekretær og medlemsansvarlig) Styremedlem: Bjarne Lein (kasserer) Styremedlem: Anne Marit Slette Styremedlem: Anders Lervold Varamedlem: Pål Kristen Langøien (webansvarlig) Varamedlem: Ingrid Bugge Dystland Revisorer: Valgkomité: Eirik Lien og Bjørn Arne Halonen. Pål Sandvik, Ida Bull og Ragnhild Berge. I tillegg har følgende komiteer oppnevnt av styret fungert i perioden: Plakettkomiteen: Aud Mikkelsen Tretvik (leder), Per R. Christiansen, Svein Henrik Pedersen, Bodil Angard Rian, Gunnar Houen (byantikvar). Varamedlemmer: Mette Bye og Finn Damstuen. Steds og veinavngruppe: Mikaela Vettenranta Rønstad, Svein Henrik Pedersen, Eirik Lien og Kristen Mo. 2

3 Årsmelding Trondhjems Historiske Forenings formål er å bidra til å utforske Trondheims og Trøndelags historie, og gjennom foreningens virke spre kunnskap om byen og landsdelen. Foreningen skal også delta aktivt i kulturvern og bidra til økt interesse for historie generelt. Foreningen utgir årlig tidsskriftet Trondhjemske Samlinger. Trondhjems Historiske Forening er grunnlagt i 1897 og er en av landets eldste historiske foreninger. Årsmøtet 2016 ble avholdt torsdag 21. april 2016 i lokalene til Trondheim Katedralskole. 17 personer var til stede. Årsmeldingen ble godkjent, men det ble uttrykt bekymring for synkende medlemstall. Regnskap og revisorenes melding ble godkjent av årsmøtet. Det ble vedtatt å holde kontingenten uforandret. Jakob Maliks ble valgt til ny styreleder, Tor Anders Bekken Martinsen og Bjarne Lein gjenvalgt som styremedlemmer. Ingrid Bugge Dystland ble valgt til nytt varamedlem. For øvrig er styret uendret. Revisorene ble gjenvalgt. I valgkomiteen ble Pål Thonstad Sandvik supplert med Ida Bull og Ragnhild Berge. Leder for plakettkomiteen Aud Mikkelsen Tretvik redegjorde for plakettkomiteens arbeid. I forbindelse med orienteringen ble foreningens bidrag innen kulturvernarbeidet etterspurt. For fremtidige arrangementer ble DKNVS kunnskapsbyen foreslått som mulig samarbeids partner. Under eventuelt presenterte Eirik Lien sitt arbeide med kviss til Adresseavisen og fikk årsmøtets tilslutning. Styrets virksomhet Styret har lagt ned en omfattende og variert arbeidsinnsats for foreningen i Det er i alt avholdt 5 styremøter. I tillegg er en rekke saker avklart via epost. Faste poster er Trondhjemske samlinger, arrangementer, økonomi og medlemsrekruttering. THF har i motsetning til i 2015 ikke vært representert i ulike regionale og landsdekkende møter. Årsmøtet 2016 ga sin tilslutning til at styret skulle arbeide for å realisere Eirik Liens forslag om at THF skulle gi en byhistorisk rebuskviss til Adresseavisen i anledning avisens 250 årsjubileum. Dette har styret fulgt opp. Eirik Lien har utformet kvissene. THFs veinavnkomité har gjennomgått dem for mulige historiske unøyaktigheter. Erlend Lund har bidratt til å finne egnede bilder. Styreleder har i løpet av året hatt møter med Eirik Lien og representanter for Adresseavisen. Avisen mottok gaven og skal publisere en dobbeltside i hvert nummer av UKE adressa gjennom hele jubileumsåret. Rebuskvissene er også tilgjengelige på avisens nettsider. THFs logo og en forkortet versjon av formålsparagrafen blir trykket over hver ukes rebuskvisser. Avisen har på eget initiativ knyttet premier til kvissene og planlegger en kvisskveld med Eirik Lien som kvissmester sommeren

4 Styret har i samarbeid med plakettkomiteen revidert og vedtatt nye statutter for plakett komiteen. For styret var den primære målsetningen å sikre gode arbeidsbetingelser for komiteen. En sekundær målsetning, som gjelder alle deler av THFs virksomhet, har vært å integrere de ulike delene av THFs aktivitetsområder. I arbeidet med plakettkomiteens statutter kommer denne ambisjonen til uttrykk i artikkel 9, som pålegger plakettkomiteen å oversende en liste over oppsatte plaketter med begrunnelse til redaktøren for TS. Hensikten er at de hvert år skal publiseres i Samlingene. THF har fra gammelt av hatt store og antikvarisk verdifulle samlinger av bilder og gjenstander. Dette er samlinger THF verken har kompetanse eller kapasitet til selv å ivareta på en forsvarlig måte. Bildesamlingen har vært ivaretatt av NTNU Universitetsbiblioteket (NTNU UB) og gjenstandene av NTNU Vitenskapsmuseet (VM). Styret har i løpet av 2016 arbeidet med å få i stand avtaler med NTNU UB og VM som permanent overfører samlingene til disse institusjonene. For styret har det avgjørende hensynet i dette arbeidet vært at bildene skal være fritt og gratis tilgjengelige for allmennheten, og at THF fritt skal kunne bruke bilder av gjenstandene. Avtalen med NTNU UB er signert, med VM er vi kommet til enighet, men avtalen er ennå ikke signert av THF. Dette vil bli gjort i løpet av THF mottok i 2013 to generøse testamentariske gaver. Til nå har pengene ikke vært brukt og de har stått plassert til stadig dårligere rente i bank. Styret har diskutert hvordan en del av disse midlene kan benyttes på best mulig måte i henhold til testators vilje og foreningens formålsparagraf. Konklusjonen er at vi ønsker å opprette et publikasjonsstipend i testators og foreningens navn for masterstudenter. Styret har utarbeidet et forslag til publikasjonsstipend som legges frem for årsmøtet til orientering (se sak seks). Publikasjoner THFs internettside er Foreningen er også på facebook: Trondhjemske Samlinger 2015 ble dessverre litt forsinket, og ble sendt ut til medlemmene i januar For å unngå lignende problemer i kommende år tok redaksjonskomiteen en gjennomgang av frister for de forskjellige stadiene i produksjonen. Redaksjonen har også sørget for flere skribenter, slik at ikke tidsskriftet blir skadelidende hvis artikler ikke blir ferdige i tide. Trondhjemske Samlinger 2016 ble klar til riktig tid, og sendt ut til medlemmene i begynnelsen av desember For 2015 og 2016 utgaven har redaksjonen valgt et nytt trykkeri, og er godt fornøyd med resultatet. 4

5 Medlemmer Foreningen hadde 224 medlemskap i 2016, en oppgang på tre fra Med familiemedlemskap (to per medlemskap) utgjør dette 274 medlemmer, opp fra 271 i fjor) Foreningen hadde 152 enkeltmedlemskap, 47 medlemskap, 14 institusjonsmedlemskap, 8 livsvarige medlemskap og 3 studentmedlemskap. Styret oppfordrer medlemmene til å bidra til medlemsrekrutteringen. Mange av medlemmene har nå oppgitt sin e postadresse slik at styret enklere kan kommunisere med foreningens medlemmer. Vi oppfordrer de som har e post til å melde inn sin epostadresse. For å forenkle medlemsvervingen er det nå også mulig å betale kontingenten både via Vipps og PayPal. Arrangementer Følgende arrangement har blitt gjennomført i 2016: Torsdag 21. januar Torsdag 21. april Mandag 20. juni Onsdag 17. august Mandag 19. september Tirsdag 1. november Lørdag 26. november Gunnerus naturviter, vitenskapsorganisator og biskop. Foredrag ved Rolv Nøtvik Jakobsen i Suhmhuset. Ca 75 tilhørere. Årsmøte i THF. Årsmøtet ble avholdt på Trondheim katedralskole. Trondheim som kroningsby. Foredrag ved Trond Norén Isaksen i Suhmhuset. Ca 30 tilhørere. Byvandring for studenter. Byvandring for over 100 førsteårsstudenter ved institutt for historiske studier ved nestleder Tor A. B. Martinsen. Professor Sverre Pedersen byideal og byplanlegging Foredrag ved Helga Stave Tvinnereim foran et nær fullsatt auditorium i Suhmhuset, ca 75 tilhørere. Skjelettet i brønnen på Sverresborg. Foredrag med Jan Ragnar Hagland og Anna Petersèn på Sverresborg i samarbeid med Sverresborg folkemuseum, ca 40 tilhørere. Julemøte i THF. Julemøtet ble avholdt på Suhmhuset hvor THFs leder Jakob Maliks holdt foredraget «Trøndelag og Norge: Lange linjer Omtrent 20 tilhørere. 5

6 Arrangementene annonseres på epost til de av medlemmene som har oppgitt sin epostadresse, på foreningens nettsider og på facebook, i spalten "Hva skjer" i Adresseavisen, på NTNUs kunnskapskalender, og ved plakatoppslag ulike steder i byen. Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å sende oss sin epostadresse slik at vi raskt og enkelt kan sende ut informasjon om arrangement og andre påminnelser. Vår epostadresse er: Økonomi. Arvemidlene ble juni 2014 plassert som ett års fastrenteinnskudd 3,4 % i Surnadal Sparebank. Avtalen ble juni 2015 forlenget ett år med 2,0 % rente. Avtalen ble juni 2016 forlenget ett år med 1,5 % rente. Avtalen går frem til juni Trondheim kommune har støttet utgivelsen av Trondhjemske Samlinger 2016 med kr , Fra LLH mottok THF kr , i momsrefusjon for THF er registrert i Frivillighetsregisteret og mottaker av Grasrotandelen fra Norsk Tipping. I 2016 mottok THF kr , i Grasrotandel. Se statistikk på Styret i THF takker medlemmene av foreningen, medlemmer av komiteene og alle sine samarbeidspartnere for innsatsen i Olav Tryggvasons gate, Foto: Ukjent/NTNU UB. ID: RR I 00208_01

7 Sak 4: Regnskap 2016 og revisors melding Medlemskontingenten er uforandret kr. 175, for enkeltmedlem, kr. 200, for familie og institusjoner, og kr. 50, for studenter. Regnskapsåret 2016 følger kalenderåret. 7

8 Revisors melding Sak 5: Fastsetting av medlemskontingenten Medlemskontingenten er kr. 175, for enkeltmedlem, kr. 200, for familie og institusjoner, og kr. 50, for studenter. Styrets forslag er at medlemskontingenten holdes uendret. 8

9 Sak 6: Publikasjonsstipend Trondhjems Historiske Forening Aspaas stipendet Et forsknings og publikasjonsstipend for trøndelagshistorie som årlig deles ut av Trondhjems Historiske Forening til minne om Aasta og Kristen Aspaas. Formålet med stipendet er å stimulere til publisering av ny forskning i Trondheims og Trøndelagshistorie. Stipendet kan tildeles studenter ved norske universiteter og høgskoler som skriver masteroppgave i historiske studier, der forskningstema er lagt til Trondheim eller Trøndelag. Stipendet skal fortrinnsvis gis til masterstudenter som skriver masteroppgave i historie eller arkeologi, men kan også gis til masterstudenter i andre kulturog samfunnsfag. Søkerens emne kan være av historiografisk, metodologisk eller empirisk art. Søkeren må legge ved en prosjektskisse, samt en anbefaling fra veileder. Tidligere arbeider kan også legges ved. THF deler ut i alt to stipender på opp til kr , hver, til sammen ,. I tilfeller der det ikke er nok kvalifiserte søkere, kan pengene holdes av for å kunne utdeles et år hvor det er flere enn to kvalifiserte søkere. Ved tilfeller der det er flere enn to kvalifiserte kandidater som stiller like sterkt, og det ikke er penger satt av fra tidligere år, kan stipendkomiteen dele opp totalsummen i flere stipender. En del av stipendet (normalt 7500, ) blir utbetalt når søknaden er godkjent og kontrakt med THF undertegnet. Den resterende andelen (normalt , ) blir ut betalt når søkeren har fullført mastergraden og levert en artikkel til Trondhjemske Samlinger basert på masteroppgaven. Artikkelen må være på minimum 12 sider og godkjent til trykk av tidsskriftets redaktør før pengene kan utbetales. Innsendte søknader vurderes av en stipendkomité på tre medlemmer. Av komiteens medlemmer skal to sitte i foreningens styre, mens ett medlem skal være ekstern. Minst ett av komiteens medlemmer må ha formell forskningskompetanse. Stipendkomiteen utnevnes årlig av THFs styre i etterkant av årsmøtet. Avgjørelser kan ikke ankes. Det er én frist årlig. Søknader som skal vurderes må være innsendt innen 15. januar. Behandlingstid skal normalt ikke overstige 2 måneder. Søknad (m/vedlegg) merket «Aspaasstipendet» sendes som e post til Kontaktperson for informasjon om stipendet finnes på THFs hjemmeside. 9

10 Sak 7: Valg Innstilling fra valgkomiteen fremlegges på årsmøtet. Lover for Trondhjems Historiske Forening vedtatt 6. des. 1897, revidert 24. okt. 1946, 24. mars 1953, 12. mars 1968, 11. april 1973, 14. apr. 2004, 28. apr. 2008, 6. mai 2009, 28. apr og 9. apr Formål Trondhjems Historiske Forenings formål er å bidra til å utforske Trondheims og Trøndelags historie og gjennom publikasjoner, foredragsvirksomhet og på annen måte spre kunnskap om byen og landsdelen. Foreningen skal også aktivt delta i vern av kulturarven og søke å vekke interesse for historie generelt. 2 Årsmøtet Årsmøtet er Trondhjem Historiske Forenings høyeste organ. Alle som har betalt medlemskontingent har stemmerett på årsmøtet. Det ordinære årsmøte holdes hvert år innen utgangen av april måned med fjorten dagers varsel. Her legger styret fram oversikt over foreningens virksomhet det siste år samt revidert regnskap. På årsmøtet velges leder, styremedlemmer med vararepresentanter, to revisorer og valgkomité på tre medlemmer. Styrets leder, styremedlemmer og varamedlemmer velges for to år av gangen. Endringer i lovene foretas av årsmøtet med 2/3 flertall. Forslag om endringer må være fremsatt for styret senest en måned før møtet og kunngjøres sammen med årsmøteinnkalling. Lovendringene trer i kraft umiddelbart. Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten. Medlemmene får Trondhjemske Samlinger. 3 Ekstraordinært årsmøte Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig eller minst tjue av foreningens medlemmer forlanger det. Den korteste innkallingsfrist for et slikt møte er fjorten dager. 4 Foreningens styre Foreningen ledes av et styre på sju medlemmer; leder, seks styremedlemmer og to varamedlemmer. Alle velges hver for seg. I fall det finnes to kandidater til et verv skal valget foregå skriftlig. Styret velger selv nestleder, sekretær, økonomisk ansvarlig, redaktør for Trondhjemske Samlinger, arrangementsansvarlig og en med særlig ansvar for kommunikasjon. Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder samt tre styremedlemmer er til stede. 10

11 Foreningens leder samt ett styremedlem har i fellesskap signaturrett på vegne av foreningen. Plakettkomiteens leder har møterett på styremøtene. 5 Gaver Pengegaver som foreningen får, skal legges opp til et fond, Trondhjems Historiske Forenings fond. 6 Plakettkomiteen Styret i Trondhjems Historiske Forening oppnevner medlemmene av Plakettkomiteen og bestemmer deres funksjonstid. Plakettkomiteens formål er å gjøre publikum oppmerksom på, og gi informasjon om, bygninger i Trondheim kommune som utmerker seg. Plakettkomiteen konstituerer seg selv med leder og sekretær. 7 Oppløsning Oppløsning av Trondhjems Historiske Forening skjer ved et særskilt sammenkalt møte. Innkallingen til møtet skal skje med minst en måneds varsel. Bestemmelsen krever 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmene. Oppløsningsmøtet bestemmer disponeringen av foreningens gjenværende midler. Midlene forutsettes anvendt til fortsatt forskning og formidling av byens historie. Bakke bru sett fra Bakkegata, Foto: Røske og Røstad/NTNU UB. ID: RR I 00204_01 11

12 Returadresse: Trondhjems Historiske Forening Postboks TRONDHEIM Org.nr Har du husket medlemskontingenten? Kontingent kan betales til vår bankkonto nr Du kan også betale med PayPal og Vipps (Vippsnr ). Nye medlemmer som betaler med Vipps må huske å oppgi postadresse i merknadsfeltet så vi kan sende deg Trondhjemske samlinger. Medlemskontingenten er kr. 175, for enkeltmedlem, kr. 200, for familie og institusjoner, og kr. 50, for studenter. Betalende medlemmer har stemmerett på årsmøtet og mottar kommende utgivelser av Trondhjemske Samlinger. Støtt oss med Grasrotandelen! Grasrotmottaker får 5 prosent av din spillinnsats uten at det går utover innsats, premie eller vinnersjanse! Grasrotandelen gjelder for alle Norsk Tippings spill, bortsett fra Flax, Extra og Belago. SMS, send Grasrotandelen til 2020 Se også tipping.no/grasrotandelen. Ravnkloa, Foto: Erik Olsen/NTNU UB. ID: O I 1455_01

Trondhjems Historiske Forening Innkalling til årsmøte torsdag 21. april 2016

Trondhjems Historiske Forening Innkalling til årsmøte torsdag 21. april 2016 Trondhjems Historiske Forening Innkalling til årsmøte torsdag 21. april 2016 Dronningens gate 1893. Foto: Jørgen Wickstrøm. Trondheim byarkiv (flickr) Trondhjems Historiske Forening innkaller til årsmøte

Detaljer

Trondhjems Historiske Forening Organisasjonsnummer

Trondhjems Historiske Forening Organisasjonsnummer Trondhjems Historiske Forening Organisasjonsnummer 883 176 502 Innkalling til årsmøte tirsdag 11. mars 2014, kl. 18.00-20.00 på Bakke gård, Møllenberg TRONDHJEMS HISTORISKE FORENING INNKALLER TIL ÅRSMØTE

Detaljer

TRONDHJEMS HISTORISKE FORENING INNKALLER TIL ÅRSMØTE MED FOREDRAG TIRSDAG 9. APRIL KL 18:00 I SUHMHUSET, VITENSKAPSMUSEET.

TRONDHJEMS HISTORISKE FORENING INNKALLER TIL ÅRSMØTE MED FOREDRAG TIRSDAG 9. APRIL KL 18:00 I SUHMHUSET, VITENSKAPSMUSEET. Trondhjems Historiske Forening Organisasjonsnummer 883 176 502 Innkalling til årsmøte med foredrag tirsdag 9. april 2013, kl. 18. 00 i Suhmhuset, Vitenskapsmuseet TRONDHJEMS HISTORISKE FORENING INNKALLER

Detaljer

Trondhjems Historiske Forening Organisasjonsnummer 883 176 502. Innkalling til årsmøte onsdag 18. mars 2015

Trondhjems Historiske Forening Organisasjonsnummer 883 176 502. Innkalling til årsmøte onsdag 18. mars 2015 Trondhjems Historiske Forening Organisasjonsnummer 883 176 502 Innkalling til årsmøte onsdag 18. mars 2015 Trondhjems Historiske Forening innkaller til årsmøte onsdag 18. mars 2015. Sted: NTNU, Program

Detaljer

Lover for Lier Historielag.

Lover for Lier Historielag. Lover for Lier Historielag. Vedtatt på stiftelsesmøtet 16. mars 1970. Revidert på årsmøtene 18. februar 2000, 21. februar 2002, 16.februar 2006, 28. februar 2008 og 21. februar 2013. 1 Formål Laget har

Detaljer

Vedtekter for Geokaperne fra Agder

Vedtekter for Geokaperne fra Agder Vedtekter for Geokaperne fra Agder (Revisjon 14.02.2016) 1 Navn, formål og tilknytning 1-1 Foreningens navn Foreningens navn er Geokaperne fra Agder og ble stiftet 20. mars 2013. Foreningen er registrert

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Trondhjems Historiske Forening

Trondhjems Historiske Forening Dokumenter til årsmøte: 20.09.2012 SUHMHUSET 18:00 2030 Trondhjems Historiske Forening Organisasjonsnummer 883 176 502 ÅRSMELDING 2011/2012 Møtet vil bestå av to deler: En årsmøtedel og en informasjons-

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB STIFTET 29.11.1998 Sist endret Årsmøte 2004 06.04.03 Side 1 av 7 VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB... 1 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap... 3 4 Familiemedlemskap...

Detaljer

Vedtekter for Den Norske Coachforening

Vedtekter for Den Norske Coachforening Vedtekter for Den Norske Coachforening Sist endret tirsdag, 28. april 2015 Kapittel 1 Formål, oppbygging og ansvarlig organ 1-1 Foreningens offisielle navn er: Den Norske Coachforening (DNCF) Det engelske

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai. 2003 Endret på representantskapet 7. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Vedtekter for Norsk Quilteforbund (NQF)

Vedtekter for Norsk Quilteforbund (NQF) Vedtekter for Norsk Quilteforbund (NQF) Vedtatt 1988 Revidert årsmøtet 12.mars 2016 (nye og gamle vedtekter er arkivert sammen med årsmøtepapirene 2016) 1 Formål. Norsk Quilteforbunds (NQF) formål er:

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTER FOR NORSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA

FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTER FOR NORSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTER FOR NORSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA Gjeldende vedtekter vedtatt på NFOIs årsmøte på Frambu 15. juni 1985. Sist endret 1. mai 2014 Foreslåtte endringer er merket

Detaljer

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet 11.04.16 1 NAVN Foreningens navn er Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF) 2 FORMÅL Foreningens formål er å Samle byggherrer,

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB

LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB Vedtatt på stiftelsesdagen 11. november 1948. Det er vedtatt endringer på årsmøtene: 11. mai 1954, 1. mars 1971, 15. februar 1977, 3. juni 1993, 5. mars 2002,

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet

Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet 1 Navn Forbundets navn er: Kost- og ernæringsforbundet The Norwegian Diet and Nutrition Association 2 Formål Kost- og ernæringsforbundet er en partipolitisk uavhengig

Detaljer

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Vedtatt av årsmøtet den 11.03.2006 med senere endringer, senest av 17.03.2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Vedtekter. En undergruppe av OHF. Stiftet 22 april 2009 (interim) 27. April 2010 (offisielt)

Vedtekter. En undergruppe av OHF. Stiftet 22 april 2009 (interim) 27. April 2010 (offisielt) Vedtekter En undergruppe av OHF Stiftet 22 april 2009 (interim) 27. April 2010 (offisielt) 1. Formål Young Retailers(YR) har som formål å tilrettelegge for erfaringsutveksling, samhold og kompetanseutvikling

Detaljer

revidert 27. mars 2017

revidert 27. mars 2017 V E DT E K T E R revidert 27. mars 2017 Lokaltrafikkhistorisk forening ble stiftet i Oslo 19. april 1966. 1 Formål Lokaltrafikkhistorisk forening (LTF) er en upolitisk forening som på idealistisk grunnlag

Detaljer

Lover for Autorisert Ringpersonells forening.

Lover for Autorisert Ringpersonells forening. Lover for Autorisert Ringpersonells forening. Vedtatt på konstituerende årsmøte den 27. November 2009. KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL 1 Navn Foreningens navn er Autorisert Ringpersonells Forening. Her forkortet

Detaljer

Foto: Terje Johannessen VEDTEKTER. Skogbrukets Kursinstitutt

Foto: Terje Johannessen VEDTEKTER. Skogbrukets Kursinstitutt Foto: Terje Johannessen VEDTEKTER Skogbrukets Kursinstitutt Vedtatt 30.05.2013 1. Navn og organisasjon Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs) er en medlemsforening stiftet 1958 av Det norske Skogselskap.

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet.

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet. Vedtekter for Norsk Geografisk Selskap 1. Navn Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) 2. Virkeområde Foreningens virkeområde er hele landet. 3. Formål Foreningens formål er å: være et faglig

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt april 2009

VEDTEKTER Vedtatt april 2009 VEDTEKTER Vedtatt april 2009 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent

Detaljer

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 1. Definisjon 1.1 Klubbens navn er Vesterålen Gatebil (Heretter benevnt VGB). 2. Formål Klubbens Formål er: Samle interesserte i Biler av alle merker

Detaljer

Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest

Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest Vedtatt på årsmøtet 13. september 2003 Ajourført på årsmøtet 2. april 2005 (besto i korreksjon av skrivefeil) Revidert på landsmøtet 29. mars 2008 (

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER C C Innkalling Årsmøte 2012 I henhold til vedtak på ordinært årsmøte 15. November 2011 innkaller styret til ordinært årsmøte i Klasseklubben for 12,5 kvm krysser onsdag

Detaljer

Vedtekter for Hospiceforum Norge (HfN) (Vedtatt ved generalforsamling/årsmøte 08. Oktober 2016)

Vedtekter for Hospiceforum Norge (HfN) (Vedtatt ved generalforsamling/årsmøte 08. Oktober 2016) Vedtekter for Hospiceforum Norge (HfN) (Vedtatt ved generalforsamling/årsmøte 08. Oktober 2016) 1. Navn og tilholdssted 1.1. Foreningens navn er: Hospiceforum Norge (HfN) 1.2. Foreningens adresse er c/o

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Generalforsamling

1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Generalforsamling 1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 2 Formål å fremme medlemmenes faglige interesser når det gjelder deres arbeid som sosiologer. å bidra til etablering og styrking av

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital.

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital. UTKAST NYE Vedtekter for Norsk Limousin Vedtatt desember 1993, revidert februar 2000 og april 2005 (og evt februar 2017) 1 Formål Foreningen Norsk Limousin sitt formål er å fremme oppdrett av og avl på

Detaljer

VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF)

VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF) VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF) vedtatt på årsmøtene i 1969, 1970, 1973, 1980, 1985, 1988, 1992, 1994, 1998, 1999, sist endret i 2011 1 Translatørforeningen ble stiftet den

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubbs medlemsklubber

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubbs medlemsklubber Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubbs medlemsklubber Lover for Norsk American Akita Klubb stiftet 2001 Vedtatt av årsmøtet den 2.juni 2013 med senere endringer, senest av [ dato] Lovene er godkjent

Detaljer

Lover for Australian Shepherd Klubb Norge

Lover for Australian Shepherd Klubb Norge Lover for Australian Shepherd Klubb Norge Stiftet 28.6.1998 Vedtatt av årsmøtet den Med senere endringer av Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og

Detaljer

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP)

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Vedtekter Vedtatt på generalforsamling 07.11.2013 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Internasjonalt benevnes foreningen

Detaljer

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret.

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret. NKA 10/15 Vedtektsendringer Saksdokumenter: a Vedtekter for Norske Kirkeakademier Forslag til vedtak:. Styret anbefaler årsmøtet å vedta følgende tillegg til vedtektene. 7.3 Signaturrett Styreleder og

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

Vedtektene ble vedtatt på KTFs årsmøte , og sist revidert på årsmøte

Vedtektene ble vedtatt på KTFs årsmøte , og sist revidert på årsmøte Vedtekter Vedtektene ble vedtatt på KTFs årsmøte 16.3.1979, og sist revidert på årsmøte 9.3.2016. 1 NAVN Foreningens navn er KranTeknisk Forening (KTF). KTF er en sammenslutning (forening) av medlemmer

Detaljer

Lover for GJØVIK HUNDEKLUBB stiftet Vedtatt av årsmøtet den 30. september Sist endret av Ekstraordinært Årsmøte 6. juni 2012.

Lover for GJØVIK HUNDEKLUBB stiftet Vedtatt av årsmøtet den 30. september Sist endret av Ekstraordinært Årsmøte 6. juni 2012. Lover for GJØVIK HUNDEKLUBB stiftet 1976. Vedtatt av årsmøtet den 30. september 1976. Sist endret av Ekstraordinært Årsmøte 6. juni 2012. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub 26.02.2015 Kap 1 Innledende

Detaljer

LOVER FOR MED ISRAEL FOR FRED Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 29.juli 1978 med endringer av 26.juli 1980 og 26.juni 1993.

LOVER FOR MED ISRAEL FOR FRED Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 29.juli 1978 med endringer av 26.juli 1980 og 26.juni 1993. Forslag til justerte lover for MIFF. I møte onsdag 10. februar 2016 vedtok hovedstyret enstemmig å anbefale MIFFs generalforsamling 17. april 2016 å godkjenne disse nye lovene. Se også vedlagt dokument

Detaljer

VEDTEKTER FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONERS REDNINGSFAGLIGE FORUM

VEDTEKTER FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONERS REDNINGSFAGLIGE FORUM VEDTEKTER FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONERS REDNINGSFAGLIGE FORUM KAPITTEL 1 NAVN OG FORMÅL: 1 Organisasjonens navn er: Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum, forkortet til FORF. 2 FORF har som

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

FORTIDSMINNEFORENINGENS LOVER.

FORTIDSMINNEFORENINGENS LOVER. FORTIDSMINNEFORENINGENS LOVER. Vedtatt av Representantskapsmøtet 2016 (revidert pr. 4. juni 2016) Forrige revisjoner foretatt: Lovendringer vedtatt av representantskapsmøtet 4. juni 2016 Lovendringer vedtatt

Detaljer

Lover for Norsk Whippetklubb Klubb stiftet Vedtatt av årsmøtet den med senere endringer, senest av

Lover for Norsk Whippetklubb Klubb stiftet Vedtatt av årsmøtet den med senere endringer, senest av Lover for Norsk Whippetklubb Klubb stiftet 13.06.2015 Vedtatt av årsmøtet den 13.06.2015 med senere endringer, senest av 13.06.2015 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den xx.xx.xxxx Kap 1 Innledende

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

Kapittel 1 Navn, arbeidsoppgaver og organisasjon

Kapittel 1 Navn, arbeidsoppgaver og organisasjon Kapittel 1 Navn, arbeidsoppgaver og organisasjon 1-1 Navn Seksjonens navn er Juristforbundet-Student, jfr. Juristforbundets (JFs) vedtekter 3-8. Navnet forkortes JF-Student eller studentseksjonen. 1-2

Detaljer

Lover for Agder Fuglehundklubb

Lover for Agder Fuglehundklubb Lover for Agder Fuglehundklubb Lover for Agder Fuglehundklubb. Klubb stiftet 3. april 1960. Vedtatt av årsmøtet den 27.02.2013. Lovene er godkjent av Fuglehundklubbenes Forbund den 29.05.2013. Kap 1 Innledende

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

For å bli medlem må man ha møtt en fadder eller et styremedlem for en samtale om foreningen og hva det innebærer å være medlem.

For å bli medlem må man ha møtt en fadder eller et styremedlem for en samtale om foreningen og hva det innebærer å være medlem. Vedtekter for Chains Sist endret på årsmøte 28.04.17 1 Navn Foreningens navn er Chains 2 Formål Chains har som hovedformål å skape et nettverk for mennesker på Nordvestlandet og Midt-Norge med interesse

Detaljer

Lover for NORSK POMERANIAN KLUBB stiftet 2012

Lover for NORSK POMERANIAN KLUBB stiftet 2012 Lover for NORSK POMERANIAN KLUBB stiftet 2012 Vedtatt av Generalforsamlingen den 14 august 2012. KAPITTEL 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn er Norsk Pomeranian Klubb,

Detaljer

Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet

Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet 06.04.17 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har Multiple Osteokondromer

Detaljer

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO NORGES TAXIFORBUND Avdeling Oslo VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO Vedtatt på stiftelsesmøte 15.desember 2008. Endret på Årsmøte 12. Mai 2009. Endret på Årsmøtet 2. mai 2011. Endret på årsmøte

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

Lover for Norsk Buhundklubb, stiftet sommeren 1939

Lover for Norsk Buhundklubb, stiftet sommeren 1939 Lover for Norsk Buhundklubb, stiftet sommeren 1939 Vedtatt av årsmøtet den 5. mars 2016 (Rettelser gjort i h.t. krav fra NKK.). Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 1 1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger

Detaljer

Vedtekter for Norges Parkinsonforbund

Vedtekter for Norges Parkinsonforbund 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent logo kan benyttes. 2 FORMÅL

Detaljer

Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007

Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007 Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007 Navn, formål og oppgaver 1-1 Foreningen er en ideell interesseforening for datainteressert ungdom i Norge. Foreningens navn er Kreativ Aktiv

Detaljer

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Viken

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Viken 1 Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Viken org. nr. 969 188 732 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 30. november 2015 NLR Viken er en medlemsorganisasjon tilknyttet Norsk Landbruksrådgiving. 1 Virksomhet

Detaljer

Lover for Lørenskog Hundeklubb.

Lover for Lørenskog Hundeklubb. 1.utkast til NKK. des.09 Lover for Lørenskog Hundeklubb. Vedtatt av årsmøtet: mars, 2010 Sist endret av årsmøtet: mars, 2010 KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL 1 Navn: Klubbens navn er: Her forkortet til: Lørenskog

Detaljer

Vedtekter for Nordlandshest/Lyngshest Østlandet, tilsluttet Landslaget for Nordlandshest/Lyngshest

Vedtekter for Nordlandshest/Lyngshest Østlandet, tilsluttet Landslaget for Nordlandshest/Lyngshest Vedtekter for Nordlandshest/Lyngshest Østlandet, tilsluttet Landslaget for Nordlandshest/Lyngshest Vedtatt på årsmøtet 11.februar 2006 1. Formål Landslaget for Nordlandshest/Lyngshest er en ideell organisasjon

Detaljer

Vedtekter for Norges Guideforbund

Vedtekter for Norges Guideforbund Vedtekter for Norges Guideforbund Vedtatt på NGFs Årsmøte i Trondheim 9.februar 1985 Sist endret på Årsmøtet i Harstad 12.3.2016 1 GENERELT Norges Guideforbund (NGF) er en landsomfattende organisasjon

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge.

1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 2 Formål å fremme medlemmenes faglige interesser når det gjelder deres arbeid som sosiologer. å bidra til etablering og styrking av

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E Klubbens vedtekter V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige

Detaljer

LOVER FOR NORSK AKITA KLUBB

LOVER FOR NORSK AKITA KLUBB LOVER FOR NORSK AKITA KLUBB Vedtatt av årsmøte den 26. mars 2017 KAPITEL 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn er Norsk Akita Klubb (forkortes NAK). Klubben er selvstendig

Detaljer

Norsk Bichon Havanais Klubb VEDTEKTER. Vedtatt av årsmøtet 27. mai 2012

Norsk Bichon Havanais Klubb VEDTEKTER. Vedtatt av årsmøtet 27. mai 2012 Norsk Bichon Havanais Klubb VEDTEKTER Vedtatt av årsmøtet 27. mai 2012 Innholdsfortegnelse KAPITTEL 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER... 3 1-1 Organisasjon og virkeområde... 3 1-2 Formål... 3 1-3 Definisjoner...

Detaljer

Vedlagt årsmøtedokumentene følger gjeldende vedtektene for PKF, sist endret 15. mars 2010, samt styrets forslag til nye vedtekter.

Vedlagt årsmøtedokumentene følger gjeldende vedtektene for PKF, sist endret 15. mars 2010, samt styrets forslag til nye vedtekter. Forslag om endring av vedtekter for PKF Vedlagt årsmøtedokumentene følger gjeldende vedtektene for PKF, sist endret 15. mars 2010, samt styrets forslag til nye vedtekter. Styret har hatt en gjennomgang

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 Innholdsfortegnelse Hakavik vel, vedtekter 2007-2010 1 Vedtekter for Hakavik vel 1. DEFINISJON Hakavik vel er en partipolitisk nøytral lokal sammenslutning

Detaljer

VEDTEKTER FOR ICF NORGE

VEDTEKTER FOR ICF NORGE VEDTEKTER FOR ICF NORGE 1. ORGANISASJONENS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Organisasjonens navn er ICF Norge. Organisasjonen er registrert som en ikkekommersiell ideell organisasjon, og har organisasjonsnummer 992

Detaljer

Styret i Vestmarka Grendeutvikling foreslår følgende vedtekter for Vestmarka Grendeutvikling (Grendelag)

Styret i Vestmarka Grendeutvikling foreslår følgende vedtekter for Vestmarka Grendeutvikling (Grendelag) Styret i Vestmarka Grendeutvikling foreslår følgende vedtekter for Vestmarka Grendeutvikling (Grendelag) Endringsforslag og tillegg i rød skrift. Det som foreslås fjernet er strøket over. 1. Navn 1.1 Organisasjonens

Detaljer

Lover for Telemark Harehund Klubb stiftet 1954

Lover for Telemark Harehund Klubb stiftet 1954 Lover for Telemark Harehund Klubb stiftet 1954 Vedtatt av årsmøtet den 8/2-2012 med senere endringer, senest av [] Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap llnjedende bestemmelser 1-1 Org,nisasjon

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Norsk Geografisk Selskap

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Norsk Geografisk Selskap Oslo, 31.10.2017 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Norsk Geografisk Selskap Det ble på generalforsamlingen under Geografikonferansen 2017 innsatt et interimstyre for Norsk Geografisk Selskap.

Detaljer

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 VEDTEKTER FOR RA SANGLAG Vedtatt på Sanglagets årsmøte 16. februar 2010 Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 1 Organisasjon 1.1 Ra Sanglag, stiftet 23/1-1916, er et partipolitisk

Detaljer

Lover for Moss og Omegn Hundeklubb

Lover for Moss og Omegn Hundeklubb Lover for Moss og Omegn Hundeklubb stiftet 1987 Vedtatt av årsmøtet den 29. mars 2012 Gjeldende fra 1. april 2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 11. desember 2013. Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Vedtekter 1 NAVN. Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL

Vedtekter 1 NAVN. Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL Vedtekter 1 NAVN Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL FSRH skal være et forum for faglig identitet og tilhørighet gjennom idé-, erfarings- og kunnskapsutveksling. FSRH skal bidra til

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

Lover for Lørenskog Hundeklubb Stiftet november 2004

Lover for Lørenskog Hundeklubb Stiftet november 2004 Lover for Lørenskog Hundeklubb Stiftet november 2004 Vedtatt av Årsmøtet den 23. mars 2010 med senere endringer, senest av Årsmøtet 2016. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den, 3. januar 2017 Kap

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif (Dato) ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: (navn på de som var til stede som stiftere) Som møteleder ble valgt: Stiftelsesdokumentet

Detaljer

Lover for Hammerfest og Omegn Hundeklubb

Lover for Hammerfest og Omegn Hundeklubb Stiftet 24/3-1976 Lover for Hammerfest og Omegn Hundeklubb Vedtatt av årsmøtet den 24/3-1976 med senere endringer 6/3-1995, 7/3-2012, senest av 16/3-2016 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub sist den

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Statutter for Norsk Plastikkirurgisk Forening Vedtatt ved Generalforsamling 27. oktober 2016

Statutter for Norsk Plastikkirurgisk Forening Vedtatt ved Generalforsamling 27. oktober 2016 Statutter for Norsk Plastikkirurgisk Forening Vedtatt ved Generalforsamling 27. oktober 2016 1 Foreningens navn Foreningens navn er Norsk plastikkirurgisk forening, forkortet NPKF. På engelsk betegnes

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber Lover for Australske Gjeterhunder Norge stiftet 2010 Vedtatt av årsmøtet den 13/2-10, med senere endringer, senest av 15/11-15. Lovene er godkjent

Detaljer

Lover for Østfold Fuglehundklubb

Lover for Østfold Fuglehundklubb Lover for Østfold Fuglehundklubb Lover for Østfold Fuglehundklubb stiftet 17. november 1950. Vedtatt av årsmøtet den 20. mars 2013. Lovene er godkjent av Fuglehundklubbenes Forbund den[ ] Kap 1 Innledende

Detaljer

Vedtekter for Rolling Tones

Vedtekter for Rolling Tones Vedtekter for Rolling Tones 1 Organisasjon Rolling Tones, stiftet 22.08.2005, er et partipolitisk nøytralt blandet kor i Trondheim. Koret er tilsluttet Norges Korforbund, Sør-Trøndelag. 2 Formål 2.1 Korets

Detaljer

Lover for Kondis norsk organisasjon for kondisjonsidrett

Lover for Kondis norsk organisasjon for kondisjonsidrett Vedtatt på landsmøtet 27. februar 2010 1 Navn Organisasjonens navn er: "Kondis norsk organisasjon for kondisjonsidrett 2 Organisering Kondis er en fellesbenevnelse for følgende grupperinger: 1. Alle som

Detaljer

LOVER FOR NFS FORSLAG TIL ENDRINGER 2015

LOVER FOR NFS FORSLAG TIL ENDRINGER 2015 LOVER FOR NFS FORSLAG TIL ENDRINGER 2015 Foreslåtte endringer markert med gult i forslaget til nye lover. Se nedenfor. Generelt Språklig oppdatering og konsekvent bruk av forkortelser 1 Formål Utvidelse

Detaljer

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND - Troms

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND - Troms VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND - Troms Vedtatt av sentralstyret i NK 22.01.2011. Vedtatt av årsmøtet i NK Troms 19.02.2011 Sist endret 10. mars 2012 1 1: ORGANISASJON NORGES KORFORBUND TROMS er et distriktsledd

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

Lover for Rakkestad Hundeklubb stiftet 2012

Lover for Rakkestad Hundeklubb stiftet 2012 Lover for Rakkestad Hundeklubb stiftet 2012 Vedtatt av årsmøtet den 21.3.13 Tillegg 4-3 av årsmøtet den 12.3.14 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 4.12.13 Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber Lover for Norsk Wachtelhundklubb stiftet 26. mars 2007 Vedtatt av årsmøtet Februar 2011 med senere endringer, senest av 9. Februar 2013 Lovene

Detaljer

Stiftelsesdokument for Land Utvikling SA

Stiftelsesdokument for Land Utvikling SA Stiftelsesdokument for Land Utvikling SA Følgende stiftere beslutter å stifte et samvirkeforetak: Navn eller foretaksnavn Adresse Fødselsnr./organisasjonsnr. Følgende er besluttet ved stiftelsen: 1. Foretakets

Detaljer