SR EiendomsInvest Tyskland I AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SR EiendomsInvest Tyskland I AS"

Transkript

1 SR EiendomsInvest Tyskland I AS ÅRSRAPPORT 2006

2 Innhold 1. Leder 2 2. Kort oppsummering av PRE 3 3. Eiendomsporteføljen 4 4. Eiendomsmarkedet i Tyskland 7 5. Regnskap for PRE og styrets beretning for PRE 9 6. Styrets beretning Regnskap 18 Hovedkontoret til PRE Management Deutschland i Mainz like utenfor Frankfurt am Main. SR EIENDOMSINVEST TYSKLAND I AS 1

3 1. Leder I SR EiendomsInvest Tyskland I AS (SET) har vi som mål å tilby private kunder eksponering i det tyske eiendomsmarkedet gjennom å skyte all kapital inn i PRE EiendomsInvest Tyskland AS (PRE). PRE investerer bare i eiendom i Tyskland og SET eide pr % av dette selskapet. Resten av teksten i denne årsrapporten omhandler derfor PRE. Tyskland har vært i en langvarig økonomisk krise. Tidlig på 60 og 70 tallet var ikke omstillingsviljen eller -evnen tilstede da Europa ble utfordret fra Asia. Tyskland er nå på mange måter blitt et lavkostland. Under en krise med økonomisk stagnasjon og tilbakegang stiger ikke lønninger, priser på matvarer eller husleier. Denne kostnadsfordelen har ført til at Tyskland fortsatt er en av verdens største eksportører og Tyskland holder sin sterke posisjon; veksten i eksport var på nesten 14 % fra 2005 til Ved siden av lav nybyggingsaktivitet peker mange rapporter og analyser på en kraftig underestimering av tyske eiendomsverdier. Dette sammen med en robust tysk makroøkonomi gjør at vi mener investering i tysk eiendom har lav risiko koblet med en betydelig oppside på de underliggende verdiene. Investormarkedet har åpenbart hatt stor tillit til vårt prosjekt. I løpet av siste halvdel av 2006 gjorde PRE to emisjoner hvor det totalt ble hentet inn NOK 400 mill. Kursen ved begge disse emisjonene var NOK 100 pr. aksje. I mars i år gjorde PRE en tredje emisjon på NOK 450 mill, til kurs NOK 104 pr. aksje. I løpet av mai regner vi å gjøre en fjerde emisjon til kurs NOK pr. aksje. Etter denne fjerde emisjonen vil investorene ikke ha mulighet til å skyte inn mer kapital, dvs. at selskapet lukkes for ytterlige emisjoner. Etter den fjerde emisjonen vil sannsynligvis PREs egenkapital komme opp i NOK 1 mrd. I tillegg vil PRE gjeldsfinansiere eiendomsinvesteringene med ca NOK 3 3,5 mrd, noe som vil gi selskapet en betydelig balanse til å foreta eiendomskjøp. Den juridiske strukturen som er valgt, er for å kunne tilby PRE til både private og institusjonelle investorer. De private investorene eier aksjer i et feederselskap (hvis eneste oppgave er å eie PRE aksjer), mens de institusjonelle og større private investorene som investerer mer enn NOK 10 mill investerer direkte i PRE. PRE eier så igjen et holdingselskap i Danmark som skattemessig er gunstig da dette vil gi PRE tysk selskapsbeskatning, som er lavere enn norsk beskatning. Dette holdingselskapet eier så alle eiendomsselskapene som blir etablert i forbindelse med eiendomskjøp. Forvaltningsselskapet PRE Management (PREM) med det tyske datterselskapet PRE Management Deutschland, har bygget opp prosjektflyt og -tilgang av interessante eiendommer og eiendomsporteføljer. PREM organiserer kjøpene samt den videre forvaltningen av eiendommene. Selskapet har kontorer i Mainz like utenfor Frankfurt am Main. Det er selvfølgelig av avgjørende betydning for PREs aksjonærer at forvalteren PREM har egne ansatte ressurser og personer som har inngående kunnskap om det tyske eiendomsmarkedet. På samme måte ser vi på forvalterens uavhengighet i forhold til andre eiendomsaktører og -meglere som viktig. Ved siden av erfarne lokale forvaltere og stab under ledelse av Prof. Dr. Wolfgang Kober, har PREM etablert et eget Advisory Board som skal støtte forvalters arbeid. Medlemmene av Advisory Board har lang erfaring fra det tyske eiendomsmarkedet. Dette gir PREM lokal forankring samt uavhengigheten til eiendomsmeglere og andre operatører i det tyske eiendomsmarkedet. Det norske styret i PRE tar alle investerings- og salgsbeslutningene basert på anbefalinger fra PREM og de tyske rådgiverne. Beslutningsprosessen er gjennom dette godt kvalitetssikret og de norske investorenes interesser ivaretatt. Gjennom størrelsen på PRE, tilgangen til en etablert uavhengig forvaltningsplattform, og et eiendomsmarked som viser tydelige tegn på forbedring føler vi at aksjonærene i PRE vil kunne forvente god avkastning i de neste årene. Pål Raaum Adm. Dir. PRE Management AS 2 SR E IENDOMSINVEST T YSKLAND I AS

4 2. Kort oppsummering av PRE EiendomsInvest Tyskland AS I emisjon I (oktober 06) og II (desember 06) ble det brutto tegnet for ca NOK 400 mill. I disse to emisjonene var det over 510 investorer som tegnet seg enten direkte i PRE eller gjennom feeder-selskapene Optimum EiendomsInvest Tyskland I AS, SR EiendomsInvest Tyskland I AS og EiendomsInvest Tyskland AS. Basert på denne oppkapitaliseringen av PRE, ble det i desember 2006 besluttet å kjøpe en boligportefølje og en nærings- og kontorportefølje i Frankfurt-regionen. Etter disse kjøpene var det totalt kommitert over NOK 1,0 mrd i tyske eiendommer (ca NOK 230 mill i egenkapital og ca NOK 800 mill i gjeld). I emisjon III (mars 07) ble det brutto tegnet for NOK 450 mill. I løpet av emisjon III gjorde selskapet to nye kjøp; en boligportefølje i Dresden samt et kontorbygg i Frankfurt. Med det siste kjøpet vil PRE til nå ha investert for totalt ca NOK 1,2 mrd i tysk bolig- og næringseiendom. PRE Eiendomsinvest Tyskland kort forklart Kapitalen skal investeres i eiendommer eller andeler/aksjer i selskaper som eier eiendom i Tyskland. Konkret skal det investeres i eiendom innenfor segmentene utleieboliger og næringseiendommer (kontorbygg, kombinasjonsbygg, logistikkbygg/ lagerbygg og handelsbygg). Eiendommenes beliggenhet skal være sentral i forhold til demografi og kommunikasjon, og eiendommens stand, leiekontrakter, leietakers soliditet og prosjektets forventede avkastning vil bli nøye vurdert. PRE har som mål å belåne eiendommene i porteføljen med mellom 70 og 80 % av eiendommenes underliggende verdier. Gjeldsgraden vil variere gjennom eiendommenes levetid i porteføljen som følge av i svingninger i arbeidskapital, de underliggende verdier og nedbetaling av gjeld. Det er målsetningen å gi investorene i PRE tilgang til en diversifisert eiendomsportefølje i Tyskland uten å måtte ta del i den aktive forvaltningen av porteføljen. Det er PREs oppgave å skape en best mulig verdijustert avkastning for investorene, og selskapets langsiktige avkastningsmål er minst 12 % IRR (internrente) før skatt, men det forventes betydelig mer ved en oppgang i det tyske eiendomsmarkedet. PRE skal ha en varighet på inntil 6 år, dvs. til 31. oktober 2012 og søker å realisere alle sine investeringer innen 31. oktober Dermed kan PRE oppløses og verdiene utbetales til selskapets aksjonærer. SR E IENDOMSINVEST T YSKLAND I AS 3

5 3. Eiendomsporteføljen Investeringer hittil i PRE Boligportefølje i Frankfurt-regionen desember 2006 Nærings- og kontorportefølje i Frankfurt-regionen desember 2006 Boligporteføljen består av 645 leiligheter med beliggenhet i områdene rundt Frankfurt (Langen, Maintal, Dudenhofen og Koblenz). Nærings- og kontorporteføljen består av en total bygningsmasse på til sammen m2 hvorav m2 er leiligheter. Beliggenhet er i Frankfurt og i byens nære omgivelser (Neu Isenberg, Frankfurts Westend / Ostend og Rödelheim). Porteføljen har et samlet areal på m2 og består av leiligheter i størrelse fra 45 m2 til 100 m2. Leilighetene er bygget mellom 1970 og 1980 og er løpende renovert de siste 10 årene. Ledighetsgraden i porteføljen er ca 10 %, noe som er et resultat av at selger nylig gjennomførte oppgradering og oppussing av flere leiligheter. Netto årlig leieinntekt for 2007 er forventet å være ca m 3,5 mill etter at planlagt oppgradering og oppussing er gjennomført. Kjøpesummen for porteføljen er m 47,5 mill, mens prosjektkostnaden (inkl. kjøpesummen)1) er m 49,9 mill. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris er ca m eller ca NOK Nettoyield basert på kjøpesum og prosjektkostnad er henholdsvis 7,4 % og 7,0 % 2). Bygningsmassen er fordelt på 13 bygninger oppført i 1930, 1950, 1960, 1965 og Det meste av bygningsmassen er oppgradert i Netto årlig leieinntekt er for tiden ca m 5,3 mill. Arealene er hovedsakelig benyttet som kontorer med unntak av bygget i Ostend som benyttes som atelier, skole, etc., og bygget i Rödelheim som brukes som offentlig forvaltningsskole for staten Hessen. Ledighetsgrad er ca 8,6 %. Selger har gitt en leiegaranti 3) for ledige arealer eller for leiekontrakter som utløper frem til slutten av Inkludert i porteføljen er ca 800 parkeringsplasser, hvorav mer enn 600 plasser i parkeringshus. Kjøpesummen er m 73 mill, mens prosjektkostnad (inkl. kjøpesummen) er m 76,7 mill. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris er ca m eller ca NOK Nettoyield basert på kjøpesum og prosjektkostnad er henholdsvis 7,3 % og 6,9 %. 1) Prosjektkostnadene er dokumentavgift, Notaravgift, lokale skatter og avgifter, teknisk- og juridisk due diligence, transaksjonshonorar og andre transaksjonskostnader. 2) Nettoyield er definert som leieinntekter fratrukket kostnader dividert med eiendommens markedsverdi. 3) Leiegaranti: Selger garanterer for utleiegrad samt leieinntekter de neste 3 til 4 år. PREM jobber ut over dette med å ytterligere øke inntektene og senke kostnadene. 4 SR EIENDOMSINVEST TYSKLAND I AS

6 Boligporteføljer i Dresden mars 2007 Kontorbygg i Frankfurt mars 2007 Boligporteføljene består av til sammen 182 leiligheter i Dresden. I tillegg har leilighetene til sammen 50 parkeringsplasser i garasjer. Kontorbygget i Frankfurt er lokalisert i Holzenhausen kvartalet, et meget attraktivt område med mellomstore og mindre kontorbygg og gode forbindelser til Autobahn og U-Bahn (metro). Dresden er hovedstaden i den tyske delstaten Sachsen og har ca ½ mill innbyggere. Den ble frem til andre verdenskrig regnet som en av Europas vakreste byer, og var kjent som Nord-Europas Firenze eller Elbflorenz. Omfattende gjenoppbygging og restaurering har gitt mye av den gamle skjønnhet tilbake og mer enn 9 millioner turister besøker byen årlig. De siste årene har det vært en betydelig økonomisk vekst i området og flere internasjonale selskaper har for eksempel etablert sine distribusjonssentre i Dresden. Av de 182 leilighetene er 180 utleide til gode leietakere. Leilighetene varierer i størrelse fra 40 m 2 til 90 m 2, og til sammen består porteføljen av m 2 utleieareal. Netto årlig leieinntekt i 2007 er forventet å være ca m Bygget består av 12 etasjer med til sammen m2 samt 50 parkeringsplasser hvorav 25 er i garasje. Ledighetsgraden er ca 15 % og selger har gitt en 3-årig leiegaranti for de arealene som fortiden er ledig. Leietakerne består bl.a. av et mediaselskap og reklamebyrå som har leieavtaler som løper frem til slutten av 2011 og Bygget er fra 1964 og ble renovert på midten av 90-tallet og har vært under kontinuerlig oppgradering og oppussing. Netto årlig leieinntekt er for tiden ca m Kjøpesummen er m 10,6 mill, mens prosjektkostnaden (inkl. kjøpesummen) er ca m 11,2 mill. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris er ca m inklusiv parkeringsplasser eller ca NOK Nettoyield basert på kjøpesum og prosjektkostnad er henholdsvis 7,2 % og 6,8 %. Kjøpesummen er m 9,1 mill, mens prosjektkostnaden (inkl. kjøpesummen) er m 9,6 mill. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris er ca m 835 (inklusiv parkeringsplasser) eller ca NOK Nettoyield basert på kjøpesum og prosjektkostnad er henholdsvis 7,6 % og 7,2 %. Det er antatt at det i løpet av de neste årene vil være gode muligheter for å privatisere et antall leiligheter som kan ytterligere øke avkastningspotensialet. SR EIENDOMSINVEST TYSKLAND I AS 5

7 Kjøpspris og prosjektkostnader (Alle tall i m) Eiendom Tidspunkt Kjøpspris Prosjektkostnader Total kostnad Boligportefølje i Frankfurt regionen Des '06 47,5 2,4 49,9 Nærings- og kontorportefølje i Frankfurt regionen Des ' ,7 76,7 Boligporteføljer i Dresden Mar '07 9,1 0,5 9,6 Kontorblokk i Frankfurt regionen Mar '07 10,6 0,6 11,2 Investeringer hittil 147,4 Kvadratmeter og pris kvm Eiendom Kvadratmeter Total kostnad ( m) Pris/Kvm ( ) Pris/Kvm (NOK)* Boligportefølje i Frankfurt regionen , Nærings- og kontorportefølje i Frankfurt regionen , Boligporteføljer i Dresden , Kontorblokk i Frankfurt regionen , Totalt * NOK/EUR = 8,1 Bolig og næringseiendom Type Kvadratmeter % Boligeiendom Næringseiendom Totalt Eiendomsinvesteringer i Tyskland hittil ( mill) Kvadratmeter per portefølje Kvadratmeter per type 9,6 11, ,7 49, Boligportefølje i Frankfurt regionen Nærings- og kontorportefølje i Frankfurt regionen Boligporteføljer i Dresden Kontorblokk i Frankfurt regionen Boligportefølje i Frankfurt regionen Nærings- og kontorportefølje i Frankfurt regionen Boligporteføljer i Dresden Kontorblokk i Frankfurt regionen Næringseiendom Boligeiendom 6 SR E IENDOMSINVEST T YSKLAND I AS

8 4. Eiendomsmarkedet i Tyskland Tysk makroøkonomi viser klar bedring Man må tilbake til 1999/2000 for å finne den samme veksten i tysk økonomi som den var i 2006 og signalene tyder på at dette vil fortsette i 2007 og inn i 2008 og Veksten i tysk brutto nasjonal produkt (BNP) var i følge DEGI 1) på 2,7 % i 2006, opp fra 0,9 % året før. Den var også relativt jevnt fordelt over alle sektorene som viser robustheten som preger tysk økonomi for tiden. Privat konsum vokste med 0,6 % i 2006 etter å ha falt i 2005, og det er forventet at dette vokser videre i Denne veksten kommer på basis av bl.a. lavere arbeidsløshet. Man må helt tilbake til 2002 for å finne de samme sysselsettingstallene for Tyskland. Dette viser hvordan landet har vært igjennom en turbulent tid siden tidlig -90 tallet med en tilspissing de siste 4 5 årene. Et signal på at landets byggenæring har kommet ut av en lang resesjon, er at veksten i byggeaktiviteten i Tyskland økte med hele 3,6 % i 2006 sammenholdt med året før. Markedet forventer gode tall for årene som kommer også, selv om de nok ikke blir på høyde med Det var høyere etterspørsel etter næringseiendom som spesielt slo sterkt inn. Ett ytterligere signal på at det tyske eiendomsmarkedet er i bedring, er at transaksjonsvolumene er på vei opp. I 2006 ble det omsatt eiendom for m 167,7 mrd, som er en oppgang på hele 22,5 % i forhold til året før. Bolig markedet i Tyskland De to siste årene har prisene på leiligheter tatt seg merkbart opp i følge Deutsche Bank. Denne trenden ventes å fortsette inn i 2007, dog i et mer moderat tempo. For privat konsumentene er det nå mer som taler for å eie i stedet for å leie; 1) husprisene går saktere opp enn lønnsveksten; 2) rentene er fortsatt lave og 3) tilbudet av leiligheter er fortsatt moderat. Gjelds rate (høyre akse) Kjøpekraft Indeks (venstre akse) Pris for en gjennomsnittlig leilighet (1975=100) (venstre akse) Nominell disponibel inntekt per capita (venstre akse) Kilde: BulvienGesa, Bundesbank, OECD, DB Research 1) Deutsche Gesellshaft für Immobilienfonds. SR E IENDOMSINVEST T YSKLAND I AS 7

9 Kontor- og næringsmarkedet i Tyskland Det er i dag liten tvil om at 2006 har vært et av de sterkeste eiendomsårene på lang tid. Lavere ledighet, høyere priser og høyere omsetningstakt er hovedgrunnene. Innenfor kontormarkedet var omsetningen på 2,7 mill kvadratmeter i 2005, noe som var en oppgang på 13 % i forhold til året før. I 2006 steg den med ytterligere 17 %, og med disse to sterke årene er nå kontormarkedet nesten tilbake til hvor det var i I 2006 falt andelen ledige kontorer med 2,7 % sammenlignet med Den er forventet å falle ytterligere i takt med økt økonomisk vekst (se graf under). Eiendomsprisene steg så godt som over hele Tyskland, med noen regionale forskjeller. Ser vi litt nærmere på Frankfurt regionen, steg prisene med 4,8% i 2006 (kontorer høy standard). Dette er helt i toppen blant de store tyske byene. Markedet forventer nå at de høyere prisene for høy standard lokaler vil etter hvert smitte over på de andre segmentene. Tyskland har nå introdusert G-REIT som i første omgang gjelder for næringseiendommer. Markedet forventer at tilsvarende vil bli innført for boligutleieeiendommer i løpet av noen år. G-REITs eller German Real Estate Investment Trusts er skattefrie børsnoterte eiendomsselskaper som må oppfylle en rekke kriterier som bl.a. utbetaling av 90 % av overskuddet, belåningsgrad etc. Dette er meget attraktive investeringsalternativer for institusjonelle investorer som f.eks livselskaper og pensjonsfond som ønsker lavest mulig skatt og likviditet i sine investeringsinstrumenter. REITs ble introdusert i USA på 1960 tallet, Nederland i 1969, Australia i 1985 og nå i en rekke andre europeiske land som Frankrike, UK og Tyskland. Det er forventet at innføringen vil gjøre det tyske eiendomsmarkedet enda mer likvid og attraktivt i fremtiden. Man regner med at potensialet for slike børsnoterte G-REITs vil for næringseiendom vil ligge på m 60 til 70 mrd og det samme hvis boligeiendom innføres. Videre blir det regnet som sannsynlig at det vil komme slike selskaper på børs i Tyskland de neste årene. Totalinntrykket i dag er en generell reduksjon av tilgjengelige kontorer og en økning i leieprisene. Det er forventet at denne trenden vil holde seg gjennom hele det inneværende året. Ledighetstallene faller Priser (EUR/m 2 ) sammenholdt med ledighetstallene (%) for de syv største byene Priser per kvadratmeter (venstre akse) Ledighetstall (høyre akse) Kilde: CBRE, DB Real Estate, DB Research 8 SR E IENDOMSINVEST T YSKLAND I AS

10 5. Regnskap for PRE og styrets beretning for PRE Årsberetning for 2006 PRE EiendomsInvest Tyskland AS Virksomheten til PRE EiendomsInvest Tyskland er å kjøpe, eie og selge eiendom eller andeler i selskaper som eier eiendom samt annen kapitalforvaltning. Selskapets forretningsadresse er i Oslo. Selskapet ble stiftet i august Selskapet har pr balansedagen ikke generert inntekter som følge av at investeringene ikke har begynt å løpe. Selskapets likviditetssituasjon anses tilfredsstillende, og at det arbeides med ytterligere kapitalutvidelser i nær fremtid. Selskapet har et 100 % eiet datterselskap i Danmark som ble stiftet Selskapet har ingen ansatte og styret består av 3 menn. Det er ikke iverksatt spesielle tiltak som har betydning for likestilling eller arbeidsmiljøet. Selskapets bransje medfører verken forurensning eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø. I samsvar med regnskapslovens 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelse av regnskapet. Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskapet og balanse, med tilhørende noter fyldestgjørende informasjon om driften av selskapet ved årsskifte. Oslo, 30. januar 2007 Endre Glastad Tor Lauritzen Olav Engebret Thon Styreleder Styremedlem Styremedlem Sign. Sign. Sign. SR E IENDOMSINVEST T YSKLAND I AS 9

11 Resultatregnskap PRE EiendomsInvest Tyskland AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2006 Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Resultat av finansposter Resultat før skattekostnad Ordinært resultat Årsresultat Overføringer Avsatt til annen egenkapital Sum overføringer SR E IENDOMSINVEST T YSKLAND I AS

12 Balanse PRE EiendomsInvest Tyskland AS Eiendeler Note 2006 Anleggsmidler Finansielle driftsmidler Investeringer i datterselskap Lån til foretak i samme konsern Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Andre fordringer Krav på innbetaling av aksjekapital Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler SR E IENDOMSINVEST T YSKLAND I AS 11

13 Balanse PRE EiendomsInvest Tyskland AS Egenkapital og gjeld Note 2006 Innskutt egenkapital Aksjekapital Ikke registrert aksjekapital Overkursfond Ikke registrert overkurs Sum innskutt egenkapital 3, Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Oslo, 30. januar 2006 Endre Glastad Tor Lauritzen Olav Engebret Thon Styreleder Styremedlem Styremedlem Sign. Sign. Sign. 12 SR E IENDOMSINVEST T YSKLAND I AS

14 Kontantstrømsoppstilling PRE EiendomsInvest Tyskland AS Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 2006 Resultat før skattekostnad Ordinære avskrivninger 0 Endring i opptjent ikke fakturert honorar 0 Endring i kundefordringer 0 Endring i leverandørgjeld Betalte skatter 0 Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter A Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Investeringer i aksjer og andeler Lån til foretak i samme konsern Netto kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter B Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Endring i egenkapital Krav på innbetaling av aksjekapital Utbetalt utbytte 0 Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter C Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter A+B+C Beholdning av kontanter og kontantekv. ved periodens begynnelse 0 Beholdning av kontanter og kontantekv. ved periodens slutt SR E IENDOMSINVEST T YSKLAND I AS 13

15 Noter PRE EiendomsInvest Tyskland AS Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Enkelte poster er vurdert etter andre regler, og redegjøres for nedenfor. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende. Skatter Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. Selskapet har valgt ikke å balanseføre den utsatte skattefordelen da en er usikker på om en vil ha anledning til å benytte seg av denne i fremtiden. Note 1 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v. Selskapet har ingen ansatte og det er ikke utbetalt godtgjørelse til styre. Revisor Kostnadsført revisjonshonorar for 2006 utgjør kr 0. Ingen honorar for andre tjenester kommer i tillegg. Note 2 Bankinnskudd, kontanter, o.l. Total likviditetsbeholdning pr : Herav bundne bankinnskudd: 0 Selskapet har ingen forpliktelser som skal føres til bundne bankinnskudd pr SR E IENDOMSINVEST T YSKLAND I AS

16 Note 3 Egenkapital Overkurs Annen Aksjekapital fond egenkapital Sum Årets endring i egenkapital Egenkapital Stiftelse pr Kapitalforhøyelse v/emisjon Kapitalnedsettelse * Kapitalforhøyelse v/emisjon Årsresultat Egenkapital * Emisjonen var gjennomført pr. utgangen av 2006, men ikke registrert i Brønnøysund før i Note 4 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen i selskapet pr består av følgende aksjeklasser: Antall Pålydende Balanseført Ordinære aksjer Eierstruktur: Aksjonærene i selskapet pr var : Stemme-/ Ord. aksjer eierandel Opplysningsvesenets Fond ,3 % Løren Holding AS ,3 % SAF Invest AS ,3 % AS Banan ,3 % Hathon Eiendom AS ,3 % Castelar Eiendom II KS u.s ,3 % Optimum EiendomsInvest Tyskland I AS ,9 % SR EiendomsInvest Tyskland I AS ,0 % EiendomsInvest Tyskland AS ,3 % Totalt antall aksjer ,0 % Note 5 Investeringer i datterselskaper Datterselskap Eierandel AK Stiftet PRE Real Estate Deutschland Holding AS 100,0 % (Danmark) SR E IENDOMSINVEST T YSKLAND I AS 15

17 16 SR E IENDOMSINVEST T YSKLAND I AS

18 6. Styrets beretning Årsberetning for 2006 SR Eiendomslnvest Tyskland I AS Virksomheten til SR Eiendomslnvest Tyskland I AS er å investere i selskapet PRE Eiendomslnvest Tyskland AS. Selskapets forretningsadresse er i Stavanger. Selskapet har pr. balansedagen ikke generert inntekter som følge av at investeringene ikke har begynt å løpe. Selskapets likviditetssituasjon anses tilfredsstillende, og det arbeides med ytterligere kapitalutvidelser i nær fremtid. Selskapet har ingen ansatte og styret består av 3 menn. Det er ikke iverksatt spesielle tiltak som har betydning for likestilling eller arbeidsmiljøet. Selskapets bransje medfører verken forurensing eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø. I samsvar med regnskapslovens 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelse av regnskapet. Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskapet og balanse, med tilhørende noter fyldestgjørende informasjon om driften av selskapet ved årsskifte. Oslo, 6. februar 2007 Trond Vegard Brattlie Pål Bruvik Rolf Karsten Smith Styreleder Styremedlem Styremedlem Sign. Sign. Sign. SR E IENDOMSINVEST T YSKLAND I AS 17

19 7. Regnskap Resultatregnskap SR EiendomsInvest Tyskland I AS Driftsinntekter og driftskostnader Note Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Netto finansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnad Årsresultat Overføringer og disponering av resultat Avsatt til annen egenkapital Overført til annen egenkapital Sum disponert SR E IENDOMSINVEST T YSKLAND I AS

20 Balanse SR EiendomsInvest Tyskland I AS Balanse per Eiendeler Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Finansielle driftsmidler Investeringer i aksjer og andeler Sum finansielle eiendeler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Andre fordringer Kontanter og bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler SR E IENDOMSINVEST T YSKLAND I AS 19

21 Balanse SR EiendomsInvest Tyskland I AS Balanse per Egenkapital og gjeld Note Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital Overkursfond Sum innskutt egenkapital 3, Opptjent egenkapital Annen egenkapital Udekket tap 0-15 Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Oslo, 6. februar 2007 Trond Vegar Brattlie Rolf Karsten Smith Pål Bruvik Styreleder Styremedlem Styremedlem Sign. Sign. Sign. 20 SR E IENDOMSINVEST T YSKLAND I AS

22 SR EiendomsInvest Tyskland I AS Noter 2006 Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God renskapsskikk for små foretak. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Enkelte poster er vurdert etter andre regler, og redegjøres for nedenfor. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende. Skatter Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. Selskapet har valgt å ikke balanseføre den utsatte skattefordelen da en er usikker på om en vil ha anledning til å benytte seg av denne i fremtiden. Note 1 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v. Selskapet har ingen ansatte og det er ikke utbetalt godtgjørelse til styre. Revisor Kostnadsført revisjonshonorar for 2006 utgjør kr Ingen honorar for andre tjenester kommer i tillegg. Note 2 Bankinnskudd, kontanter, o.l. Total likviditetsbeholdning pr : Herav bundne bankinnskudd: Selskapet har ingen forpliktelser som skal føres til bundne bankinnskudd pr SR E IENDOMSINVEST T YSKLAND I AS 21

23 Note 3 Egenkapital Overkurs- Annen Udekket Aksjekapital fond egenkapital tap Sum Årets endring i egenkapital Egenkapital 1. januar Kapitalnedsettelse Kapitalforhøyelse v/emisjon Årsresultat Egenkapital 31. desember Note 4 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen i selskapet pr består av følgende aksjeklasser: Ordinære aksjer Antall Pålydende Balanseført Eierstruktur: De 10 største aksjonærene i selskapet pr var : Stemme-/ Ord. aksjer eierandel Bank 1 Oslo AS ,3 % Nordpolen Invest ,9 % Helga Styve ,1 % Roar Kvamme ,3 % Otrtind AS ,3 % Jostein Nessa ,3 % Asbjørg Langberg ,6 % Tore Kristian Stein ,4 % Ingrid Langberg ,4 % Bakkemo AS ,2 % Totalt antall aksjer ,0 % 22 SR E IENDOMSINVEST T YSKLAND I AS

24 Note 5 Investeringer Selskapets formål er å eie aksjer i PRE Eiendomsinvest Tyskland AS. Investering i aksjer og andeler i balansen knytter seg i sin helhet til kjøp av aksjer i PRE Eiendomsinvest Tyskland AS. Note 6 Skatt Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat Brutto endring utsatt skatt 0 Skattekostnad ordinært resultat Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik: Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller 0 Grunnlag betalbar skatt Skatt, 28% Betalbar skatt på årets resultat 0 Betalbar skatt i balansen fremkommer slik: 0 Betalbar skatt på årets resultat Sum betalbar skatt 0 Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt: 0 Forskjeller som utlignes: Sum Fremførbart underskudd Sum Utsatt skatt/skattefordel Selskapet har valgt å ikke balanseføre den utsatte skattefordelen da det er knyttet usikkerhet til fremtidig bruk av denne. SR E IENDOMSINVEST T YSKLAND I AS 23

25 24 SR E IENDOMSINVEST T YSKLAND I AS

26 SR EiendomsInvest Tyskland I AS Postboks 1224 Vika 0110 Oslo Design & produksjon:

Å RSRAPPORT 2006. PRE EiendomsInvest Tyskland AS

Å RSRAPPORT 2006. PRE EiendomsInvest Tyskland AS Å RSRAPPORT 2006 PRE EiendomsInvest Tyskland AS Innhold 1. Leder 2 2. Kort oppsummering av PRE 3 3. Eiendomsporteføljen 4 4. Eiendomsmarkedet i Tyskland 7 5. Styrets beretning 9 6. Regnskap 10 Hovedkontoret

Detaljer

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Årsrapport 2010 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 10 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE Bolig- Privatisering

Detaljer

PRE II. Årsrapport 2007. EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142

PRE II. Årsrapport 2007. EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 PRE II Årsrapport 2007 EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 07 EiendomsInvest Tyskland II AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE EiendomsInvest Tyskland II

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport 2010 PRE III. PRE China & Asia Private Equity AS. Organisasjonsnummer 995 164 388

Årsrapport 2010 PRE III. PRE China & Asia Private Equity AS. Organisasjonsnummer 995 164 388 PRE III 10 Årsrapport 2010 PRE China & Asia Private Equity AS Organisasjonsnummer 995 164 388 Innhold Forvalters rapport 4 PRE China & Asia Private Equity AS Årsberetning 2010 6 Regnskap 7 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport 2012 PRE I. PRE China Private Equity I AS. Organisasjonsnummer

Årsrapport 2012 PRE I. PRE China Private Equity I AS. Organisasjonsnummer PRE I 12 Årsrapport 2012 PRE China Private Equity I AS Organisasjonsnummer 990 794 537 Innhold Forvalters rapport 4 PRE China Private Equity I AS Årsberetning 2012 5 Regnskap 6 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport 2012 PRE II. PRE China Private Equity II AS. Organisasjonsnummer

Årsrapport 2012 PRE II. PRE China Private Equity II AS. Organisasjonsnummer PRE II Årsrapport 2012 PRE China Private Equity II AS Organisasjonsnummer 992 201 681 12 Innhold Forvalters rapport 4 PRE China Private Equity II AS Årsberetning 2012 5 Regnskap og balanse 6 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Eqology AS

Årsregnskap. Eqology AS Årsregnskap Eqology AS 2016 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Annen driftskostnad 285 043 726 101 Sum driftskostnader 285 043 726 101 Driftsresultat -285 043-726 101 FINANSINNTEKTER

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport 2012 PRE III. PRE China & Asia Private Equity AS. Organisasjonsnummer 995 164 388

Årsrapport 2012 PRE III. PRE China & Asia Private Equity AS. Organisasjonsnummer 995 164 388 PRE III 12 Årsrapport 2012 PRE China & Asia Private Equity AS Organisasjonsnummer 995 164 388 Innhold PRE China & Asia Private Equity AS Forvalters rapport 4 Årsberetning 2012 5 Resultat og balanse 6

Detaljer

Årsrapport 2014 Nordic Secondary II AS

Årsrapport 2014 Nordic Secondary II AS Årsrapport 2014 Nordic Secondary II AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...5 Eiendeler...6 Egenkapital og gjeld...7 Kontantstrømoppstilling...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...12

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016

LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016 LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016 SAMMENDRAG AV ÅRETS VIRKSOMHET INTRODUKSJON Virksomhetens art og hvor den drives Loomis Holding Norge AS er holdingselskap for den virksomheten Loomis har i Norge,

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

PRE I. Årsrapport 2008. EiendomsInvest Tyskland AS Organisasjonsnummer 990 222 835

PRE I. Årsrapport 2008. EiendomsInvest Tyskland AS Organisasjonsnummer 990 222 835 PRE I Årsrapport 2008 EiendomsInvest Tyskland AS Organisasjonsnummer 990 222 835 08 EiendomsInvest Tyskland AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE EiendomsInvest Tyskland AS ( PRE

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

PRE I. Årsrapport 2009. EiendomsInvest Tyskland AS Organisasjonsnummer 990 222 835

PRE I. Årsrapport 2009. EiendomsInvest Tyskland AS Organisasjonsnummer 990 222 835 PRE I Årsrapport 2009 EiendomsInvest Tyskland AS Organisasjonsnummer 990 222 835 09 EiendomsInvest Tyskland AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE EiendomsInvest Tyskland AS ( PRE

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer