Kvitsund + Tabor = sant

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvitsund + Tabor = sant"

Transkript

1 21. oktober 121. Årgang Om enn mitt kjød og mitt hjerte svikter, så er Gud mitt hjertes klippe og min del for evig. Sal 73,26 Kvitsund + Tabor = sant Kvitsund Gymnas i Telemark skal nå utveksle elever med Tabor, en videregående skole i Etiopia. SIDE 2 Foto: Kristen Salmelid Nytt fra Regionstyret Godt innhold Julemessetid Paul André Bergene Holm og Johan Kvinnehelga på Hallarheim var spekket Se oversikt over julemessene i Jensen er valgt til å lede regionstyret. med godt innhold. regionen. regionside 2 regionside 3 siste side

2 1 Innspill kr Totale gaver januar - august olav vestbøstad regionleiar og redaktør kr kr kr kr kr Julemessetid «Frå heile regionen vil inntektene sannsynlegvis også dette året bli godt over ein million kroner.» Fyrste julemessa i Trøndelag vart arrangert for over 50 år sidan. Inntekta frå julemessa i Betania i 1958 var kr Seinare har fleire stader starta opp med liknande messer. Kanskje er toppen over når det gjeld messene, men framleis har dei absolutt sin verdi. Julemessene gjev framleis store inntekter. Fleire av messene har inntekter på over kr Frå heile regionen vil inntektene sannsynlegvis også dette året bli godt over ein million kroner. Det er ein svært stor del av dei totale gåveinntektene som i 2011 er budsjettert til 9,2 millionar kroner for region Midt-Norge. Gjennom åra har julemessene skifta i karakter og innhald. Felles er at det alltid har vore eit fokus på misjonsarbeidet NLM driv. Misjonærar har fortalt frå misjonsmarka og det har blitt gitt fersk informasjon om arbeidet NLM driv. Misjonsfokuset har tidvis blitt understreka gjennom sal av produkt frå misjonsfelta. Døme på dette er tøflar og andre tova produkt frå Mongolia. Gjennom messene har folk utanfor kjernetroppane «Takk til alle som på ulikt vis er med og bidrar til at denne misjonsdugnaden kan gjennomførast også i 2011!» til NLM fått augo opp for det mangfaldige arbeidet som vert drive i Asia, Afrika og Sør-Amerika. Julemessene har og hatt eit evangeliserande sikte. Fleire opplever det lettare å gå på ei julemesse enn på eit vanleg bedehusmøte. Gjennom tale, song og vitnesbyrd blir evangeliet formidla. Guds ord er levande og virkekraftig også når det blir forkynt på ei julemesse. Messene har og ein stor sosial funksjon. Det gjer noko med ein å vera med på eit slikt arrangement. Det skal vera god tid til å drikka kaffi og prata med kvarandre. Det er kjekt og godt å vera saman! I ei tid der einsemd er ein av dei store folkesjukdomane, er julemessene rein medisin. Mykje planlegging og arbeid skal til for å gjennomføra desse arrangementa. Nokre har stått i bresjen for messer i fleire tiår og har vist imponerande truskap i tenesta. Andre har ikkje så lang fartstid, men gjer ein stor innsats likevel. Takk til alle som på ulikt vis er med og bidrar til at denne misjonsdugnaden kan gjennomførast også i 2011! Takk til alle som heklar, strikkar, broderer, bakar, organiserer, planlegg, inviterer, øver og sel lodd for å få til årets julemesse. Takk og til alle som bidrar på anna vis! Me ser i spenning fram mot årets sesong. Kor mykje skal me klara å få inn i år? Vil det komma nokon som me sjeldan ser på bedehuset? Vil det vera baksten eller ullsokkane som forsvinn fyrst? Lukke til med innsatsen! Midt i alt det praktiske skal me og få be om at Guds rike signing vil vera over messene og alle som er innom. kr kr kr kr0 Når vi gavemålet vårt? Vi må innrømme at vi er spent på høstens gaver. Totalt er gaveinntektene per kr Dette er mer enn ved samme tid i fjor, og kr under budsjettmålet pr Irene Sandberg Region MIDT-NORGE Adresse: Ole L. Kolstads veg 2, 7088 Heimdal Telefon: Faks: E-post: Regnskap 2011 Budsjett 2011 Regnskap 2010 Det er forventet at NLM Midt-Norge skal bidra med tre millioner til arbeidet i ytremisjon og på hovedkontoret, etter at alle kostnadene for arbeidet i Midt- Norge er dekket. For å nå målet, må vanlige gaveinntekter for de fire siste månedene være kr per måned. Hva kan hjelpe oss med å nå målet? n Mange har avtale med banken om månedlige gaveoverføringer til NLM. I Midt-Norge utgjør faste månedlige gaver cirka 35 prosent av gaveinntektene. Det er et mål og et sterkt ønske at så mange som mulig ordner med fast givertjeneste. Det vil gi en større forutsigbarhet og stabilitet i økonomien. n Det er lett å glemme å justere gavebeløpet når en får lønnsøkning. Kanskje har du i flere år gitt 200 kr per måned eller i hver kollekt? Det er bra, men har du tenkt på at for hvert år blir faktisk gaven din mindre og mindre verdt ettersom prisene økes hvert år? For at din gave skal beholde sin verdi, må den justeres årlig med prisstigningen. n Nå kan du også avtale en tre prosent årlig automatisk økning av gavebeløpet. 18. oktober starter NLM en telefonaksjon til alle faste givere, hvor de oppfordrer til en slik årlig gavejustering. Målet er at alle faste givere skal være oppringt før GF Dersom alle givere i NLM Midt-Norge øker gavene med tre prosent, vil det gi kr i økte gaver per år. Vi håper flest mulig tar imot oppfordringen til en automatisk oppjustering av giverbeløpet. n I stedet for å la kollektene ligge i flere måneder, er det lurt at kassereren i foreninger/lag/forsamlinger overfører pengene jevnlig, gjerne en gang per måned. Det gir mer stabile gaveinntekter. n De totale kostnadene er så langt innenfor budsjettet. For noen kostnader som reiseutgifter, har vi brukt mer enn budsjettert. 94 prosent av kostnadene består av personalkostnader som lønn, arbeidsgiveravgift, pensjon etc., og disse er mindre enn budsjett per For å hjelpe til med å holde kostnadene nede kan du f.eks.: Prøve å samordne møter i samme område, for å spare reiseutgifter. Bruke web-påmeldingen til leirer, slik at vi sparer noe arbeidstid i administrasjonen. Vi er takknemlige for alle 231 foreninger/lag/forsamlinger i vår region, og ber om godt mot og Guds rike velsignelse over arbeidet i høst! En varm takk for det du bidrar med i arbeidet! Regionleder og ansvarlig redaktør: Olav Vestbøstad

3 2 Nyttige kursdager I forbindelse med omstruktureringen blir det arrangert omstillingskurs for ansatte i regioner og ved hovedkontoret. Første gruppe var ferdig i vår og region Midt-Norge er med på andre runde. Olav Vestbøstad Kurset er spesielt lagt opp med tanke på å utruste lederteamet i regionene og forkynnere som er engasjerte i områdearbeid. Fra vår region er det sju deltakere. Alle tre i lederteamet, og områdearbeiderne Rolf Lavik, Endre Stene og Hilde og Morten Øystese. Kurset består av fire samlinger på fire dager. Hver samling er bygd over samme lest. Første dag er viet til SYIS. Forkortelsen står for Sharpening Your Interpersonal Skills. SYIS er et kurs utarbeidet i en kristen sammenheng som skal hjelpe deltakerne til å vite hvordan relasjoner og fellesskap fungerer og kan styrkes. Omstillingskursets andre dag skal gi basiskompetanse i forståelse av NLMs oppdrag og identitet i dagens kulturelle virkelighet. De to siste dagene er satt av til fellesskapsbyggende kompetanse og ledelsesbyg- OMSTILLINGSKURSET. Hilde Øystese, Morten Øystese og Irene Sandberg i konsentrert samtale ved frokostbordet. Foto: Olav Vestbøstad gende kompetanse. Øystein Engås er kursleder. Forelesere og instruktører er hentet fra Fjellhaug Internasjonale Høgskole, Mediehøgskolen Gimlekollen og andre fagmiljøer. Øyvind Augland fra DAWN og Frikirken er med hver gang. Rolf Lavik er områdearbeider på Innherred, og han opplevde kurset som nyttig. Spesielt temaene Augland hadde om menighetsplanting og ledertrening var lærerike, sier han. Administrasjonleder Irene Sandberg forteller at kurset er både interes- sant og krevende. Kurset er profesjonelt lagt opp, og er utviklende både i jobben og på det personlige plan. Første samling var på Fjellhaug i begynnelsen av september. Det blir ny samling i november og to samlinger i første del av Konfirmanter 2011/2012 REGIONSTYRET. Bak fra venstre: Malvin Torsvik (4. vara), Knut Ståle Nygård (1. vara), Øystein Bliksås, John Anders Elvrum, Berit Aune (2. vara), Oddmund Sørli. Foran fra venstre: Rolf Lavik, Paul André Bergene Holm, Johan JenFoto: Olav Vestbøstad sen og Målfrid Lidal. Turid Rørmark (3. vara) var ikke til stede da bildet ble tatt. Paul André Bergene Holm valgt til regionstyreleder Regionstyret i hadde sitt første møte på Laberget Leirsted 29. august. Paul André Bergene Holm ble valgt til styreleder og Johan Jensen ble nestleder. Regionstyret vil ha fokus på å skape samhold i regionen. Både før, under og etter regionårsmøtet i juni har det vært tydelig at det er forskjellige spenninger i regionen. Disse spenningene vil regionstyret ta på alvor. Det vil også bli brukt mye tid på utarbeide en strategi for arbeidet i regionen. Første delmål er å vedta et budsjett for Det er mange ting man ønsker å gjøre, men ressursene er begrenset. Derfor vil en hard prioritering være nødvendig. Regionstyret har planlagt følgende møter: på Søvassli, på Stjørdal, (sted ikke fastsatt), på Rødde, på Val. Olav Vestbøstad Skoleåret 2011/12 har 15 konfirmanter meldt seg til konfirmantundervisning i region Midt-Norge, åtte i nord, og sju i sør. For noen av dem er undervisningen et supplement til ordinær konfirmantundervisning på hjemstedet, mens for andre er NLMs tilbud grunnlaget for konfirmasjonen som da også skjer i regi av NLM. Konfirmantene samles fem seks helger hvor de får innføring i både gammel- og nytestamentlig bibelhistorie, katekismen og troslære. I tillegg til undervisningen er det også ønskelig at de deltar på en ungdomsleir i konfirmantperioden. Konfirmanter nord: Nikolai Bouvier, Emilie Bø, Ole Heggdal, Irene Hegle, Kristoffer Lavik, Håkon Kvalvik, Ingvar Mork, Sara Melø Konfirmanter sør: Samuel Gustad, Joachim Kiplesund, Benjamin Tanmay Elstad, John Henrik Mulelid, Karen Aune, Lars Åge Barreth Stavran, Lolo Okoko Vil du be for konfirmantene?

4 3 MAT. Brød og varmt vann med noe oppi blir servert etter møfoto: Hans Bergane tet. Misjonærblogger Stykket fra husmøtet i Sucre er hentet fra Aud Irene og Hans Berganes blogg blogspot.com/ Mange av misjonærene har blogger der de legger ut ferske glimt fra dagliglivet og arbeidet. Stykkene derfra kan godt leses opp på foreninger og møter. På de fleste bloggene er det også mulig å legge igjen en hilsen eller kommentar. Noen andre blogger med utsendinger fra Midt-Norge: Berit og Jørn Helland i Indonesia: Åshild og Bjørn Olav Sørhus i Mongolia: blogspot.com/ På husmøte i Sucre Hver torsdagskveld tar pastor Gonzalo med seg gitaren og tromma og reiser til Agustinas hus. Der har de husmøte. Huset ligger 500 meter fra bibelskolen CLET i Sucre. Hans Bergane I kveld er det «vanlig» møte. Ja, ja, litt spesielt er det da når en blekfet «gringo» dukker opp uanmeldt. Gonzalo kan fortelle meg at når de har filmkveld her, kommer det veldig mange ungdommer. Da viser de filmer om Jesu liv. På «vanlige» møter kommer det mellom 5 og 15. Før husmøtet denne kvelden sa Gonzalo til meg at det går helt fint om du preker på spansk. Akkurat da møtet begynner, kommer det to personer som ikke skjønner et kvekk med spansk. Jeg begynner å lese min lange tekst om Nikodemus. Mannen til Agustina starter automatisk med å oversette. Da skjønner jeg at jeg må ta en «spansk en». Ellers så ville dette møtet ende med at alle sover. Jeg stopper bare opp for dette; at man trenger å bli født på ny for å kunne se Guds rike. Derfra hopper jeg direkte over til Joh 1, 12 13: «Men alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. De er ikke født av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud». Da fikk jeg forkynne om hvem som føder mennesker på ny og om hvordan og når dette skjer. Det skjer med alle dem som tar imot Jesus Kristus som sin frelser. Kvelden ble avsluttet med lange samtaler med pastor Gonzalo på en restaurant. Samtalens emne var vidt, men vi snakket mye om hvordan kirken kan nå alle ungdommene i denne nye bydelen som vokser opp rundt CLET. Kvinnehelg spekket med godt innhold Endelig var tida inne for å pakke kofferten til årets kvinnehelg. Ei hel helg under ordet, samfunnet med søsterskaren - og å få gå til dekket bord! Dette er luksus for travle hverdagskvinner! Bil etter bil kjører inn på tunet, ut kommer kvinner i alle aldere, en mann og en hund, alle har sine forventninger til helga. Trappa er pynta med blomster, et gammelt hjul og gamle sko. Vakkert! tenker jeg og går inn. Festsalen er ferdigpynta den også: nydelige dekorasjoner, ikke overdådige, men nøye gjennomtenkt. Gamle fottøy her også! Sko og vandring Ved kveldsmåltidet lå bestikket så fint i et par skikkelig gamle tresko, foret med servietter. Originalt, tenkte jeg. Motto for helga var «Vandringen». De gamle skoene kommer etterhvert «på plass» hos undertegnede også. De hadde en misjon der de var satt! Så vakre de ble etter hvert som Ordet fikk gjøre sin gjerning! Kristian Fagerli hadde flere bibeltimer for oss KVINNEHELG. Tema for helga var «Vandringen». Pyntingen understreket dette. Foto: Berit Tværåli om «vandringen», om å vandre verdig og å vandre varlig i denne verden. Skillet mellom frelsens drakt som Jesus har vunnet oss og vandringens drakt, ble så tydelig. Gudsbarnet sees, leses, luktes og smakes! Også målet for vandringen må vi ha klart: himmelen! Til Tanzania og gamle fjøs Irene Fagerli tok oss med til Tanzania. Hun fortalte om livet som mor, husmor og misjonær-kone der ute. Det satte sine spor i oss. Vi merket oss at hun hele tida brukte ordene «vi fikk lov til», en ydmyk holdning til kallet som misjonær. Irene gledet oss også med sang, det samme gjorde Miriam Brattgjerd. Utflukten gikk til et trivelig, gammelt fjøs. Tomt for dyr, men fylt med ting fra ei svunnen tid. Småbord, levende lys, kaffe og kaker. God fellessang og utlodning med spesielle gevinster fra Helenes forråd. Ja, du fornemmer sikkert stemningen? Her vandret vi bakover i tid. Stor takk til komité og kjøkkenpersonale for arbeidet dere la ned for årets kvinnehelg! Om Gud vil, setter vi hverandre stevne neste år! Og det er god plass til deg som ikke fikk anledning denne gangen! Salomos ordspråk 4,23: «Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet utgår fra det.» Berit Tværåli

5 4 ReGaze med bibel og misjon Helgen september viste NordTrøndelag seg fra sin flotteste side. 30 deltakere og åtte ledere ble ønsket velkommen til ReGaze på Laberget med sol fra en nesten skyfri himmel, og som vanlig var spenningen stor når vi samles til ReGaze. Hvem er alle disse ungdommene? Hvilke forventninger har de, og vil vi klare å innfri dem? En forventning som ble innfridd var turen til Hestøya. Lørdagen opprant med rolig sjø og blå himmel, og både overfart og opphold på øya ble en fornøyelse. Treffsikkerhet, balanse, styrke og kreativitet, alt ble satt på prøve i 12 utfordringer hvor deltakerne fikk vist lagånd og individuelle ferdigheter. Oppgaver ble løst, med mot og kreativitet, noen ganger med ledere som måpende og delvis forskrekkede tilskuere. Bålet brant lystig, pølsene lot seg grille, solen varmet og Trondheimsfjorden lå blank og virket innbydende på noen. Joda, stemningen var stor. Som det sosiale har også bibelundervisningen en sentral plass i ReGaze. Vi ønsker at forkynnelsen skal utfordre kristen ungdom til å være seg sin tro bevisst, og vi ønsker at de av deltakerne som ikke bekjenner seg som kristne skal utfordres på det som har med kristentro å gjøre. Hans Anton Eklund og Ivar Moen, som var helgens talere, fikk dette frem på en god og omsorgsfull FOTO. KNUT OLE ØSTERTUN måte i all sin forkynnelse. Formidling av misjon hører også med på ReGaze. Ungdommene konfronteres med at misjonsoppdraget langt fra er over, og at ingen av dem må bli storlig overrasket om de en dag kal- les til å gå inn i rekken av forkynnere og misjonærer som skal videreformidle evangeliet til mennesker som fortsatt lever uten Jesus. Lykkes vi så med å innfri forventningene, både deltakernes og våre egne? Strømmen av påmeldinger til neste ReGaze gir muligens best svar på det. Knut Ole Østertun Jesus i fokus LEK. Sporlek var en av aktivitetene på JIF-helga. Foto: Karoline Fonn Thor Fremmegård har mange unge ansikter vendt mot seg. Tror du Gud gjorde en tabbe da han skapte deg? Var det noe som gikk galt slik at akkurat du ble mislykket, spør han. Alle de 16 deltakerne på JIF-helga på Setertun september sitter med hver sin åpne bibel i fanget. Thor leser fra Jesaja 43 om hvor dyrebar vi er i Guds øyne. Det er en flott og positiv gjeng som er på leir denne helga. Mange av dem er fra Namsos, men det er også kommet noen fra Sømna, Rørvik, Namdalseid og Namsvatn. Godt fellesskap og interesse for Guds ord får prege helga. Thor Fremmegård som er rektor på Fjellheim Bibelskole taler Guds ord, og han har tatt med seg sju elever fra bibelskolen. De bidrar med aktiviteter både ute og inne. På de tre bibelsamlingene tar Thor for seg historien om Jakob. I tillegg har vi gruppesamling med samtale om det vi har hørt, og delekveld. Innimellom samlingene er det god tid til samtale, leker og spill. Gjengen fra Fjellheim arrangerer en sporlek som utfordrer deltakerne på ulike måter. Formiddagsmøtet på Misjonssenteret er siste post på programmet. Og det er vi fra leiren som har ansvaret for møtet. På møtet synger vi leirsangen vår: «Tenn meg Jesus.» Måtte denne sangens budskap få bli en bønn i hvert av ungdommenes hjerter, slik at de frimodig kan vitne for sine venner. En vellykket og kjekk JIF-helg er over, men heldigvis blir det enda en før jul! Karoline Fonn Fire fakta om JIF: JIF er en ungdomsleir som arrangeres fire ganger i året. Leiren er for ungdom som går på ungdomsskolen eller videregående. JIF står for «Jesus i fokus». Neste JIF-helg blir desember med Kristian Fagerli som taler.

6 5 Hilsen fra rødde FOLKEHØGSKOLE: Sommerdrift ga én million kroner Utleie av rom og lokaler om sommeren har blitt en kjærkommen inntekt for Rødde. I år nådde inntekten nesten en million kroner. Kristin Alfer Det virker som om mange vet om oss og ønsker å bo her. Svært mange gir også uttrykk for at de er fornøyd med oppholdet, forteller kjøkkenleder og ansvarlig for utleien, Grethe Njølstad Fossan. Sammen med kjøkkenpersonalet har hun stått på sommeren igjennom og kan glede seg over salgsinntekt på en million kroner. Resultatmessig har det vært en god sommer, sier kjøkkenlederen. Foruten utleie til selskaper som UTLEIE. Fotballeir på Rødde gir inntekter til skolen. Foto: Grethe N. Fossan bryllup og konfirmasjoner, opplever hun at mange grupper kommer igjen år etter år. Det er et vidt spekter av leietakere. I første halvdel av juni var tre ungdomsskoler på besøk i forbindelse med avslutningsturer og besøk i Trondheim. Da Boxerklubben skulle ha hundeutstilling, leide de rom til overnatting, bestilte koldtbord og brukte fotballbanene til selve utstillingen. KFUK holdt sitt sommerstevne for tidligere speidere på Rødde og i august besøkte Ungdomssymfonikerne Rødde. De utgjorde 140 unge sangere og orkester fra Europa, som hadde konsert i Olavshallen. Da var det mer enn fullt her, smiler Grethe. Denne sommeren er første gang vi har hatt langtidsutleie. En gruppe på 13 arbeidere bodde her i flere uker med full pensjon. Kanskje dette er noe vi kan satse mer på framover, undrer hun og viser til at det er stor byggeaktivitet i Trondheim og dermed behov for overnattingssteder. Samtidig erkjenner hun at det er veldig godt når skoleåret er i gang og elevene på plass i august. Da er det hverdag igjen. Musikk i hver en krok Årets kull på Rødde Folkehøgskole er definitivt en musikkglad gjeng. Både skolekoret og det frivillige koret, Safari, har fått en god start på året. Elevene utrykker entusiasme og er med og bidrar positivt på forskjellige måter. Her har vi både musikere, rappere, solister og korister. Ved oppstarten av denne høsten har tema i skolekoret vært «sammen kan vi gjøre verden til et bedre sted». Sangvalget skal utfordre oss til å tenke at hver og en av oss er viktige brikker i et større bildet. Men musikken lever ikke bare i de organiserte formene. Rundt i hovedbygningen observerer vi ofte en eller to som sitter og klunker på piano og lærer hverandre forskjellige melodier. På tunets tribune sitter en trubadur med en gitar og noen noter. Trivselsfaktoren sprer seg raskt. Fra vinduene på Rudvang høres det rapp-musikk på full styrke. En elev uttrykker at det er kjipt å legge seg om kveldene, for det er jo så mye man kan gå glipp av. Noen elever har nemlig rigget opp Singstar på et av internatene og man kan ikke gå glipp av det! En dag hadde vi «Beat for Beat» i samlingssalen og det var full stemning SANG. Skolekoret, under ledelse av Marianne Berg Slettahjell, sang på Høstfestivalen i slutten av september. Foto: Knut Ole Østertun og godt lagarbeid. Syng livet-boka blir også brukt. Her får elevene blant annet stemme fram sin favorittsang og vinnersangene blir sunget som allsang. Vi håper sanggleden og entusiasmen for musikk vil vedvare og vokse enda mer gjennom året. Å dele musikk sammen, kan bidra til mange minne- rike øyeblikk utover skoleåret! Marianne Berg Slettahjell

7 6 Hilsen fra val Videregående Skole: SJØSLAG. God trivsel blant årets elever på Val. Foto: Val Val en misjonsstasjon Vi var litt spent på skolestarten dette året. Det er mange år siden det var så mange elever på tunet, ikke minst gjelder dette for første klasse. Godt i gang med året, ser vi at det er en «normal» elevflokk. Det vil si at noen ser vi mer til enn andre, og de fleste ser ut til å trives! Enkelte utfordringer hører med under begrepet «normalt». Å drive en kristen friskole, og ikke minst en kristen internatskole, er spennende på mange måter. Det er å være en motkultur på mange vis, og en mulighet til å holde frem verdier og holdninger som vi tror er viktige i tida, og i ungdommenes liv. Selv om elevene også møter Guds ord gjennom skole- dagen, gir internatet oss en mulighet vi ikke kan verdsette høyt nok. Det er her vi kan bruke tid, det er her vi først og fremst kan dra omsorg for hele mennesket. Det er her eleven skal ha hjemmet sitt. Det er derfor så viktig at vi kan få etablert et godt og positivt miljø i internatet. Et miljø der det er greit å gå på møter selv om en ikke er kristen. Et miljø der det er lov til å være seg selv, hvor det er åpenhet og tillit både mellom elevene og mellom ansatte og elever. Et miljø der elevene blir sett. Vi kan ikke måle resultatet av det arbeidet vi gjør her, men elever som gir uttrykk for trivsel og som sier at de har det godt, gir en god indikasjon. Det er en hjertesak for oss at flere må få øynene opp for det misjonsarbeidet som drives på Val. De fleste elevene Gud gir oss, er ungdommer som er ukjente med evangeliet. Her får vi nå dem med et «ord for dagen» hver eneste dag! Det er både et stort takkeemne og et bønnemne som vi må legge oss på hjertet. I skrivende stund har vi besøk av en gruppe elever fra Fjellheim bibelskole. Det har blitt en tradisjon at de har en møteuke her i september. Dette året er det rektor Thor Fremmegård som taler. Senere i høst skal det være to møteuker til. Vi opplever at det ofte kommer flere elever på møtene i møteukene enn det kommer på enkeltmøtene som vi har hver uke. Det gleder vi oss storlig over, og tror at det er et resultat av at det forkynnes i sammenheng over en periode. Det har også vært flott når vi har hatt besøk av Nord-Norge teamet, som har sitt sørligste stopp her på Val. Dette året venter vi dem i til sammen fire uker. Vær med og be for møteukene, men også de ukentlige møtene vi har, at Guds ord må gjøre sin gjerning i elevflokken! Kjartan Åsebø og Sissel Marie Bjerga Nesten 50 over 60 «Vi over 60» på Laberget leirsted siste helgen i september samlet 47 deltakere fra Kolvereid i nord til Melhus i sør. En fantastisk gjeng som fylte rommene, og flere deltakere fra nærmiljøet bodde hjemme. Talere var misjonær/forkynner Kjell Iversen og pensjonert forkynner Arne Jan Olsen fra Sarpsborg. På sangkvelden fredag fikk vi besøk av «Bestefedrene» fra Leksvik, som gledet forsamlingen med sang og vitnesbyrd. Kjell Iversen hadde sterkt fokus på misjon og forbønnsemner både under bibeltimen lørdag morgen og på misjonskvelden der vi fikk en videopresentasjon av arbeidet blant datoogafolket i Mbulu, Tanzania. Inderøy musikkor sang for oss denne kvelden. Utflukten denne gangen gikk til «Kjerkstua» i Markabygda, hvor Svein Volle kåserte om Arne Garborgs liv og diktning. Anton Stavran ledet sangstunden lørdag ettermiddag, hvor temaet for sangene var «Jesu navn». Vi fikk også høre om forfatterne og bakgrunnen for sangene. Søndag formiddag var vi samlet til møte med natt- verd. Arne Jan Olsen talte over dagens tekst om de ti spedalske. Her ble ordet TAKK sentralt. Det ble sunget mye denne helga, og på formiddagsmøtet var det mange som kom med sanger som de gjerne ville forsamlingen skulle synge. Maten er en viktig del av ei slik helg også, og Laberget leirsted fikk fram de lekreste retter til måltidene. Været var fint, og mange benyttet pausene til en spasertur langs sjøen eller til strikking på trappa. Else og Oddmund Sørli var vertsfolk og ble assistert av komiteen for arrangementet. Takk til alle som kom og var med på å gjøre denne helga til ei festhelg. Velkommen tilbake! Olaug Husby OVER 60. Erna Olsen, Per Kjølen og Ola Kjølen var Foto: Øystein Brandt tre av deltakerne på leiren.

8 23 Mange hvorfor om leir Barn er flinke til å spørre «hvorfor»? Som voksen spør vi mindre, men vi har ofte mange spørsmål inni oss likevel. Her får du svar på noe du kanskje lurer på om leirer i NLM Midt-Norge. 1 Hvorfor er det påmeldingsfrist på leir? Leirer i Namdal/Helgeland har påmeldingsfrist én uke før leirstart, og leirene på Laberget/Søvassli/Rødde har to ukers påmeldingsfrist. Hvorfor er det påmeldingsfrister? Svar: Leirlederne og leirstedene trenger tid til praktiske forberedelser før leirene (f.eks. aktiviteter/materialinnkjøp/mat/diettbehov), og trenger da å vite hvor mange deltakere som kommer. Leiren må kunne avlyses i rimelig tid dersom det ikke er nok påmeldinger. Dette er viktig fordi: Neste utsyn Utgivelsesdag: 4. november I neste Utsyn kan du lese om Misjonssambandets rådsmøte som går av stabelen denne helgen. Deltakerne som er påmeldt må få beskjed ei stund før leirstart dersom leiren blir avlyst. Usikkerhet om hvor vidt det blir leir, skaper usikkerhet og lite motivasjon for lederne til forberedelse for leiren, og til å melde seg som leder senere. 2 3 Det medfører ofte ekstra kostnad å avlyse en leir like før leirstart pga. avbestillingsgebyr for leide lokaler. F.eks. gir avbestilling to uker før leirstart kr i avbestillingsgebyr på leirstedene (fordi leirstedet taper inntekt på avlyst arrangement, og det er for seint å leie bort lokalene til andre arrangement, selv om nødvendig bemanning er ordnet). Avbestillingsgebyret øker jo nærmere leirstart leiren avlyses. Hvorfor koster det ekstra å melde seg på etter fristen? Påmelding etter fristen koster kr 100 ekstra ved barne- og ungdomsleirer i sørdelen av regionen. Fra nyttår vurderes det å ha en lik rutine for alle leirer i hele regionen. Hvorfor koster det ekstra? Svar: Det medfører ekstra arbeid når det kommer påmeldinger etter fristen, som f.eks at det må lages nye oppdaterte deltakerlister til leirsted og leirsjef. Leirsjef må kanskje også ta en ekstra innkjøpsrunde. Det er viktig å få inn påmeldinger i god tid, jfr. spørsmål 1. Økt leirkostnad etter påmeldingsfrist fremskynder påmelding innen fristen. Hvorfor melde seg på via Internett? Alle leirene til NLM Midt-Norge ligger på under leirpåmelding, og der finner en både informasjon om leirene og påmeldingsskjema. De som ikke har tilgang til Internett, eller ser seg råd for å bruke web-påmelding, er fortsatt velkommen til å melde seg på via telefon til regionkontoret. Men hvorfor ønsker vi at folk bruker web-påmeldingen? Svar: Web-påmeldingen gir fordeler både for deltakerne og for regionkontoret: Deltaker kan når som helst melde seg på leir, og er ikke avhengig av åpningstiden til regionkontoret. Det er tanken at leirene skal legges ut flere måneder før leirstart, slik at en i god tid kan planlegge hvilken leir en vil delta på. Deltaker får automatisk kvittering på sin påmelding dersom påmeldingen fullføres feilfritt (all påkrevet informasjon er utfylt). Kvitteringen sendes til den mail-adressen som oppgis for deltaker. Regionkontoret får automatisk inn alle nødvendige opplysninger vedrørende leirdeltaker og slipper å etterspørre dette i tillegg. Regionkontoret bruker mindre arbeidstid ved registrering av en påmelding via web-skjema enn en påmelding via mail eller telefon. Ved totalt 40 leirer per år, utgjør dette en viktig besparelse. Nå har du forhåpentligvis fått svar på noe av det du lurer på. I neste region-utsyn får du svar på flere «hvorfor?» om leirer, så her er det bare å følge med. Fram til da må du gjerne ta kontakt med regionkontoret om det er noen tanker du vil dele med oss, både ris og ros. IRENE SANDBERG Organ for Norsk Luthersk Misjonssamband Adresse: Sinsenveien 25, 0572 Oslo Telefon: (redaksjon og annonser), (abonnement) Telefaks: Internett: E-post: (redaksjon) (abonnement) Ansvarlig redaktør: Espen Ottosen - Redaksjonsleder: Arne Sæteren - Redaksjonssekretær: Kari Kottum - Journalister: Frida Blaker - Per Ove Aarseth - Silje Måseide - Grafisk formgiver: Margaret Mathisen - Trykk: Mediatrykk, Bergen Utsyn kommer ut hver 14. dag. Pris: Norge: kr 475, Utenfor Norge: kr 799. Studentrabatt: 50 prosent av norsk pris. Til utlandet, portotillegg på kr 325. Bladet bestilles i Utsyns abonnementsavdeling, Sinsenveien 25, 0572 Oslo. Abonnementet går til det blir oppsagt. Utsyn kan også bestilles på cd. ISSN: Kassett: S Online: Annonsepriser: kr 8,50 per spaltemillimeter på annonseside. NLMs gavekonto: Abonnementskonto: BANKEN FOR KNIF - BANKEN FOR DEG! Kjempegode tilbud på banktjenester! Interessert? Ta kontakt med Kai Kyllingstad på telefon eller e-post: Neste Utsyn med regionstoff kommer Frist for innsendelse av stoff er Adresse: Sinsenveien 25, 0572 Oslo Telefon: Telefaks: Internett: E-post: Generalsekretær: Øyvind Åsland

9 Returadresse: Utsyn, Sinsenveien 25, 0572 Oslo Oppslagstavle for Arrangement høsten 2011 Oktober: : Kvinnehelg, Leland 29.: Leirlederkurs, Betania Trondheim kl November: : Mannshelg Leland : Juleverksted Murumoen i Nordli, klasse : Juleverksted Søvassli, klasse : Juleverksted Søvassli, klasse : Juleverksted Laberget, klasse Desember: STAUTE KARER. Didrik Frengen, Åge Stoen og Jan Egil Amlien under en Foto: Olav Vestbøstad tidligere julemesse i Åfjord. Julemesser og basarer Frøya: Taler: Marit Andersen Åfjord: Taler: Ernst Jan Halsne Betania Trondheim: Talere: Oddbjørg og Sigfred Kiplesund Lauvsnes: Taler: Endre Stene Kyrksæterøra Sang og vitnesbyrd ved Ryssan fra Oppdal Orkdal: Taler: Ivar Moen Aure: Taler: Olav Vestbøstad Stjørdal: Taler: Knut Ole Østertun Hitra: Taler: Kjell Iversen Melhus: Taler: Ivar Moen Namsos: Taler: Turid Rørmark Møteuke med Agne Nordlander Velkommen til møteuke med Agne Nordlander i Betania Misjonsforsamling fra onsdag 19. til søndag 23. oktober. Taler er Agne Nordlander fra Sverige. Han har blant annet vært misjonær i Etiopia. Overskriften for møtene er: «Hva i all verden gjør jeg her?». Det blir sanginnslag og enkel servering. På søndagen er det misjonsfest med temaet «Hvor er Etiopia på vei?» Tidspunkt for møtene: Onsdag-fredag kl Lørdag kl Søndag kl Betania Misjonsforsamling ligger i Griffenfelds gate 2 i Trondheim : Juleverksted Laberget, klasse : Jif-helg, 8. klasse og oppover 30. desember 1. januar. Regaze Nyttår, Søvassli 31.: Nyttårsfeiring fra 10. kl. Namsos Leir er topp! Laberget leirsted har hatt veldig god deltakelse på leirene på denne siden av sommeren. Det gleder vi oss veldig over! På Plask!-leiren for klassinger kom det 38 badeglade barn, på HøstRegaze dukket det opp 30 livlige ungdommer og «Vi over 60» samlet omkring 50 deltakere fra 60 år og oppover. I disse dager går familiehelga av stabelen med omkring 70 barn og voksne som fyller huset. Det er utrolig flott! Vær fortsatt med og be for leirarbeidet og leirstedene at mange får møte Jesus og vil følge ham, om beskyttelse fra skader og ulykker og om glede og kraft for ledere og ansatte i dette viktige arbeidet! Velkommen på leir! Leirhilsen fra Jon Øyvind Vik-Haugen Behov for leirledere I region Midt-Norge arrangeres det et stort antall leirer i løpet av et år. Nå er det høst- og adventsleirer som står for tur, og det viser seg dessverre vanskelig å få nok ledere til at de fleste av alle dem som vil på leir, kan få plass. Har du lyst og anledning til å bli med som leder på en, eller flere, av følgende leirer? Enten hele leiren, eller hjelpe til på lørdag når vi har juleverksted? Søvassli november, klasse Søvassli november, klasse Laberget desember, klasse Ta kontakt med regionkontoret dersom du ønsker å melde deg som leirleder: tlf / , FOTBALL. Et glimt fra en av sommerens mange leirer, fotballeiren på foto: knut ole østertun Rødde Folkehøgskole. Følg med på våre nettsider for oppdateringer nlm.no/midt-norge

NLM REGION MIDT-NORGE - REISERUTE AUGUST-DESEMBER 2012 (Sortert på Område - Sted - Dato) Fra dato Til dato Sted Taler Område Merknader

NLM REGION MIDT-NORGE - REISERUTE AUGUST-DESEMBER 2012 (Sortert på Område - Sted - Dato) Fra dato Til dato Sted Taler Område Merknader Fra dato Til dato Sted Taler Område Merknader 45 06.nov 08.nov Bjugn Rørmark, Turid Fosen Møter 48 27.nov 02.des Fosen Ledal, Else Marie Fosen til disposisjon møter og Heggli 32 06.aug Leksvik Moen, Ivar

Detaljer

NLM REGION MIDT-NORGE - REISERUTE JANUAR-JULI 2014 (Sortert på Område - Dato) Fra dato Til dato Sted Taler Område Merknader

NLM REGION MIDT-NORGE - REISERUTE JANUAR-JULI 2014 (Sortert på Område - Dato) Fra dato Til dato Sted Taler Område Merknader Fra dato Til dato Sted Taler Område Merknader 10 03.mar 07.mar Fjellheim, Tromsø Fagerli, Kristian Fjellheim Bsk Kortkurs 9 28.feb 02.mar Sørdalen Lavik, Rolf Fosen Bibelhelg 11 11.mar 16.mar Åfjord Fagerli,

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

NLM REGION MIDT-NORGE - REISERUTE AUGUST-DESEMBER 2012 (Sortert på Område - Sted - Dato) Fra dato Til dato Sted Taler Område Merknader

NLM REGION MIDT-NORGE - REISERUTE AUGUST-DESEMBER 2012 (Sortert på Område - Sted - Dato) Fra dato Til dato Sted Taler Område Merknader Fra dato Til dato Sted Taler Område Merknader 31 03.aug 05.aug Søvassli Klokkehaug, Margrete Søvassli Sommerleir 2.-4. klasse 31 03.aug 05.aug Søvassli Moen, Ivar Søvassli Sommerleir 2-4 klasse - Avlyst

Detaljer

Andakten ved Brit Jorun Hovin Sandvand

Andakten ved Brit Jorun Hovin Sandvand Livstegn fra Nr 2 2014 Kontaktorgan Årgang 20 Åpne arrangement: her finnes noe for alle! 16. 18. jan 2015 Kvinnehelg 1/2, taler Marit Landrø 3. 5. februar Bibelkurs, taler Anfin Skaaheim 13. 15. februar

Detaljer

NLM REGION MIDT-NORGE - REISERUTE JULI-DESEMBER 2014 (Sortert på Område - Dato) Fra dato Til dato Sted Taler Område Merknader

NLM REGION MIDT-NORGE - REISERUTE JULI-DESEMBER 2014 (Sortert på Område - Dato) Fra dato Til dato Sted Taler Område Merknader Fra dato Til dato Sted Taler Område Merknader 32 07.aug 09.aug Sørdalen Strøm, Einar Fosen Friskusleir 33 12.aug 17.aug Åfjord Strøm, Nils Kåre Fosen Sommermøter 36 02.sep Stadsbygd Sørli, Oddmund Fosen

Detaljer

FJELL-LY POSTEN. Utgitt av Midthordland Indremisjon - Nr

FJELL-LY POSTEN. Utgitt av Midthordland Indremisjon - Nr FJELL-LY POSTEN Utgitt av Midthordland Indremisjon - Nr. 1-2017 Sommerhilsen fra Fjell-ly Nå er nok en leirvår ferdig på Fjell-Ly, og det nærmer seg sommerferie for oss i Barne- og ungdomsavdelingen. Vi

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

Januar: Søn 1. Knut Kvalvik Søn 6. Paul Andre Bergene Holm Søn 13. Søn 20. Turid Rørmark Søn 27. Endre Stene Februar: Søn 3.

Januar: Søn 1. Knut Kvalvik Søn 6. Paul Andre Bergene Holm Søn 13. Søn 20. Turid Rørmark Søn 27. Endre Stene Februar: Søn 3. Januar: Søn 1. kl 12.00 Møte v Knut Kvalvik Søn 6. kl 11.00 Møte v Paul Andre Bergene Holm Søn 13. kl 19.00 Bønnemøte Søn 20. kl 17.00 Familiemøte v Turid Rørmark Søn 27. kl 11.00 Møte v Endre Stene Februar:

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

NLM REGION MIDT-NORGE - REISERUTE JANUAR-JULI 2014 (Sortert på Område - Dato) Fra dato Til dato Sted Taler Område Merknader

NLM REGION MIDT-NORGE - REISERUTE JANUAR-JULI 2014 (Sortert på Område - Dato) Fra dato Til dato Sted Taler Område Merknader Fra dato Til dato Sted Taler Område Merknader 1 02.jan Laberget Vestbøstad, Olav Innherred Nyttårsfest Levanger og omegn Felleslag 1 05.jan Stjørdal Lavik, Rolf Innherred God søndag kl 11 1 05.jan Kjørsvikbugen

Detaljer

Arrangement for voksne og familier sept feb. 2015

Arrangement for voksne og familier sept feb. 2015 Arrangement for voksne og familier sept. 2014 - feb. 2015 For hos deg er livets kilde, i ditt lys ser vi lys. Salme 36:10 Kvinneweekend Solgry fre 19. - søn 21. sept. Mannshelg Tonstadli fre 17. - søn

Detaljer

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent NLM Ung 20132018 Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Dato: Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Gunnar Indrebø Thor Fremmegård Kjartan Urangsæter Åsebø Knut Espeland

Dato: Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Gunnar Indrebø Thor Fremmegård Kjartan Urangsæter Åsebø Knut Espeland REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato: 2.-3.9. Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Gunnar Indrebø Thor Fremmegård Reidar Bøe Kjartan Urangsæter Åsebø Knut Espeland Håvard Måseide (deler av fredag)

Detaljer

Dato Sted: Sinsenveien 25, Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Knut Espeland Håvard Måseide Reidar Bøe Raymond Bjuland Andreas Kiplesund

Dato Sted: Sinsenveien 25, Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Knut Espeland Håvard Måseide Reidar Bøe Raymond Bjuland Andreas Kiplesund REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato 31.3.-1.4. Sted: Sinsenveien 25, Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Knut Espeland Håvard Måseide Reidar Bøe Raymond Bjuland Andreas Kiplesund Forfall: Gunnar Indrebø

Detaljer

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! +TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt på hjertet ditt? Snakk med oss!

Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt på hjertet ditt? Snakk med oss! Oslo misjonskirke Betlehem består av alle mulige slags mennesker i fellesskap rundt Jesus. Med alle mulige slags talenter, nådegaver og engasjement! Kirken er også Jesu kropp, og mye mer enn møter og arrangementer

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Dato: 5.-6.9.2014 Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Gunnar Indrebø Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Svenning Bjørke

Dato: 5.-6.9.2014 Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Gunnar Indrebø Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Svenning Bjørke REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato: 5.-6.9. Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Gunnar Indrebø Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Svenning Bjørke Fravær: Roald Gulbrandsen

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Vi ber for Forbønnsopplegg

Vi ber for Forbønnsopplegg Vi ber for Forbønnsopplegg 1 Forord Det er ingen selvfølge at barn og unge som vokser opp i dag får høre om Jesus. Og det er heller ingen selvfølge at noen ber for dem. Derfor er forbønnsopplegget Jeg

Detaljer

NLM REGION MIDT-NORGE - REISERUTE JANUAR-JULI 2013 (Sortert på Område - Sted - Dato) Fra dato Til dato Sted Taler Område Merknader

NLM REGION MIDT-NORGE - REISERUTE JANUAR-JULI 2013 (Sortert på Område - Sted - Dato) Fra dato Til dato Sted Taler Område Merknader Fra dato Til dato Sted Taler Område Merknader 5 01.feb By i Åfjord Moen, Ivar Fosen Møte 21 20.mai By i Åfjord Fosen Pinsestevne kl 14 14 05.apr 07.apr Leksvik Lavik, Rolf Fosen Bibelhelg 5 02.feb 03.feb

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad 2 Kor 9,6-8 Men det seier eg: Den som sparsamt sår, skal òg hausta sparsamt, og den som sår med velsigning, skal òg hausta med velsigning. 7 Kvar må gje

Detaljer

Hovedstyret samlet til møte i Oslo. 8.-9. februar 2013

Hovedstyret samlet til møte i Oslo. 8.-9. februar 2013 Hovedstyret samlet til møte i Oslo 8.-9. februar Til stede: Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø Varamedlem: Svenning Bjørke Fra administrasjonen

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!!

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!! Actas satsning for barn mellom 4-10 år Dåpsopplæring med misjonsperspektiv Hvem er vi? Amigos er Actas satsning for barn mellom 4-10 år. Amigos er synlig gjennom lagsvirksomhet, leirer, Amigosfestivalen,

Detaljer

REGIONSTYREMØTE, NLM REGION SØR 14.-15.03. 2014

REGIONSTYREMØTE, NLM REGION SØR 14.-15.03. 2014 REGIONSTYREMØTE, NLM REGION SØR Dato: 14.-15.03. 2014 Tid: 14.03, 18.00 22.00 og 15.03, 10.00-14.30 Sted: 14.03: Norsjø Ungdomssenter. 15.03: Kvitsund Gymnas Til stede: Helge Norheim (styreleder), Kristen

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

UTSTRAKTE HENDER REGIONMØTE 2015 EVJETUN 5.-7.JUNI

UTSTRAKTE HENDER REGIONMØTE 2015 EVJETUN 5.-7.JUNI UTSTRAKTE HENDER REGIONMØTE 2015 EVJETUN 5.-7.JUNI Velkommen til Regionmøte! Det er med takk og forventning jeg ønsker deg hjertelig velkommen til årets storsamling i NLM Region Sør. 5.-7.juni arrangeres

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2011. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2011. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2011 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

lsi!~mesteravlesere og kj(ijkkenhjelp Kjeere medarbeiderei normisjon Mars 2012

lsi!~mesteravlesere og kj(ijkkenhjelp Kjeere medarbeiderei normisjon Mars 2012 Kjeere medarbeiderei Mars 2012 normisjon region enfold Den andre helgen i februar var aile leir, forening og fellesskaps- ledere invitert til Lederhelg pa Sj0glimt. Leir og Acta- ledere var samlet hele

Detaljer

DROTTNINGBORG 23.-26. JULI

DROTTNINGBORG 23.-26. JULI DROTTNINGBORG 23.-26. JULI 2015 DE UNGES SOMMERFEST Minior, Junior Tweens & Ungdom MØTER, SEMINARER & FAMILIE- SAMLINGER MISJON, SOMMER, FEST & GLEDE GJØRE DISIPLER - SOM KAN FORANDRE VERDEN Hovedtaler:

Detaljer

Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vil falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg.

Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vil falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg. Kan du tenke deg å være konftrrnanc i Loddefjord menighet! Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vil falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg. HVORFOR KONFIRMANT? Det

Detaljer

Referat A-protokoll. Fra regionstyret: T Jan Ove Selstø. Til administrasjonen: F Arnt Magne Granberg. T = tilstede F = Forfall IK = Ikke innkalt

Referat A-protokoll. Fra regionstyret: T Jan Ove Selstø. Til administrasjonen: F Arnt Magne Granberg. T = tilstede F = Forfall IK = Ikke innkalt Møte: Regionstyret Møtenr.: 7 2017 Sted: Regionkontoret Dato: Onsdag 30. aug. 2017 kl. 17.00 21.15 Fra regionstyret: T Jan Ove Selstø T Egil Svela T Dagfinn Brandsæter T Håvard Brekkå T Brith Halvorsen

Detaljer

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Region Sørvest 1. Innledende kommentarer Dette strategidokumentet bygger på NLMs grunnregler

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

1.0 Navn Regionens navn er Norsk Luthersk Misjonssamband, region Midt-Norge

1.0 Navn Regionens navn er Norsk Luthersk Misjonssamband, region Midt-Norge Vedtatte lover Inderøy 4. juni 2011 1.0 Navn Regionens navn er Norsk Luthersk Misjonssamband, region Midt-Norge 2.0 Bekjennelse og tilhørighet Regionene står tilsluttet Norsk Luthersk Misjonssamband og

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2017. Hei alle sammen! Tusen takk for en herlig september måned sammen med deres nydelige barn. Vi på Sølje har hatt en god måned, vi er blitt godt kjent, både

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2012 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Kandidater til Fana sokneråd 2015

Kandidater til Fana sokneråd 2015 Kandidater til Fana sokneråd 2015 Fire spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor vil du bli medlem av Fana sokneråd? 2. Hva mener du er det viktigste for soknerådet i de neste fire årene? 3. Hvilke områder

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL 10. februar 2015 Årsmelding Harstad Normisjon 2014 Dette er styrets årsmelding for 2014 for Harstad Normisjon, men dekker også andre nærstående organisasjoners

Detaljer

Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør 15.10. 2015

Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør 15.10. 2015 Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør Dato: 15.10. 2015 Tid: 17.30 21.00 Sted: Drottningborg vgs, Grimstad Til stede: Helge Norheim (styreleder), Rune Galteland (nestleder), Linda Aaberg, Kristen Salmelid,

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

I trygge hender. En enkel veiledning i det å være leder i Frelsesarmeens barn og unge (FAbU).

I trygge hender. En enkel veiledning i det å være leder i Frelsesarmeens barn og unge (FAbU). I trygge hender En enkel veiledning i det å være leder i Frelsesarmeens barn og unge (FAbU). 1 I trygge hender Kjempeflott at du har sagt ja til å være leder i Frelsesarmeens barn og unge! FAbU er helt

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være?

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være? Opplegg til samling Tema: Hvem vil jeg være? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Er du blant dem som pleier å lengte etter våren? Lengter du etter å kjenne varmen fra solen, se knopper på trærne, pinseliljer i full blomst? Husker du sommervarmen i forrige uke? Vi åpnet døren, tok kaffien

Detaljer

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2.

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2. G2 Høsten 2007 Bønnemøte i Lillesalen fra kl:16:30 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet 2. Nådehilsen Kjære menighet. Nåde være med dere

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus.

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus. Elihu 15.02.2015 Andreas Fjellvang Kjære menighet! Det er en ære for meg å stå her i dag. Har fått et bibel vers jeg ønsker å forkynne ut i fra i dag. Johannes 5:19 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Sønnen

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

Arrangement for voksne april-oktober 2015

Arrangement for voksne april-oktober 2015 Arrangement for voksne april-oktober 2015 Det er godt å være stille og vente på hjelp fra Herren. Klag 3.26 1.mai-møte Tryggheim Vi over 60 Holmavatn tirs 19. - fre 22. mai Regionårsmøtet Frakkagjerd lør

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Siste nyhetsbrev før. vi setter i gang med et spennende rusprosjekt

Siste nyhetsbrev før. vi setter i gang med et spennende rusprosjekt Siste nyhetsbrev før Denne setningen gjelder for opptil flere hendelser som står for tur i vår lille familie. Så derfor setter vi i gang med en oppdatering på hva den lista inneholder. vi setter i gang

Detaljer

Med bibler til Selemet i Moldova

Med bibler til Selemet i Moldova 1 Med bibler til Selemet i Moldova I forbindelse med Songe Frikirkes Moldova arbeid reiste Knut Vangstad og undertegnede ned til Moldova 8. til 16. november 2015. Hovedoppdraget var å kjøpe inn og dele

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2013. Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år på Sølje! Vi håper dere alle har hatt en flott sommer og kost dere med de søte små. For oss på Sølje var det

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

Maria budskapsdag 2016

Maria budskapsdag 2016 Maria budskapsdag 2016 Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda40 hvor Sakarja bodde. Der gikk hun inn til Elisabet og hilste på henne. 41 Da Elisabet

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

En himmelblå opplevelse - høstens medlemssamling på Vega

En himmelblå opplevelse - høstens medlemssamling på Vega En himmelblå opplevelse - høstens medlemssamling på Vega Helga 23-25 september i år avholdt LMSO sin medlemssamling på verdensarvøya Vega. Hele 22 stykk var påmeldt til samlinga. Dette ble ei svært innholdsrik

Detaljer

KORTE ANDAKTER. ImF-UNG. for de eldste barna. Juni 2014

KORTE ANDAKTER. ImF-UNG. for de eldste barna. Juni 2014 KORTE ANDAKTER for de eldste barna Juni 2014 ImF-UNG INNHOLD 1. Whatever s. 3 2. Bevar ditt hjerte s. 4 3. Misunnelse s. 5 4. Salt s. 6 Hei! Her kommer en ny samling av korte andakter for de eldste barna/ungdommer

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken I denne brosjyren håper vi å gi deg svar på noen av de spørsmålene du har om konfirmasjon i kirken. 1

Detaljer

Julemessene i gang. Region Midt-Norge. Nytt fra Region Midt-Norge. Julemesser I år arrangeres elleve julemesser forskjellige steder i Midt-Norge.

Julemessene i gang. Region Midt-Norge. Nytt fra Region Midt-Norge. Julemesser I år arrangeres elleve julemesser forskjellige steder i Midt-Norge. Region Midt-Norge 26. oktober 122. Årgang 19 2012 Se, Herrens hånd er ikke for kort til å frelse, og hans øre er ikke for tungt til å høre. Jes 59,1 Julemessene i gang I disse dager går startsskuddet for

Detaljer

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

ImF Ung. Barnebladene

ImF Ung. Barnebladene ImF Ung Barnebladene Nr 3-2013 Passer du inn? Vet du hva? Gud sier at alle passer inn! Guds rike er for alle! Jesus sa en gang: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

sommergaven side 6 9 godt regionårsmøte Helgen 9. og 10. juni gikk regionårsmøtet av stabelen i Stjørdal. RegIonsIDe 4

sommergaven side 6 9 godt regionårsmøte Helgen 9. og 10. juni gikk regionårsmøtet av stabelen i Stjørdal. RegIonsIDe 4 Region MidT-NoRgE 22. JUNi 122. ÅRgaNg 11 2012 I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham. ef 2,6 støtter barn i bolivia nesten 1000 elever går på skolen

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 "Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler" "For så høyt har Gud elsket verden" 1 2 3 Ut på fredagskvelder - Tilby kaffe/te/vaffel i gågata. Spesielt rettet mot

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

Evaluering av årsplanen til Salutten

Evaluering av årsplanen til Salutten Evaluering av årsplanen til Salutten Da er vi kommet til november, og det er noen måneder siden oppstart. Det har skjedd mye på Salutten på denne tiden. Barna utvikler seg hver eneste dag, og vi er så

Detaljer

Fra administrasjonen ifølge grunnreglene Generalsekretær Øyvind Åsland. Espen Ottosen åpnet samlingen fredag med andakt og bønn.

Fra administrasjonen ifølge grunnreglene Generalsekretær Øyvind Åsland. Espen Ottosen åpnet samlingen fredag med andakt og bønn. REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato 08.-09.09. Sted: Sinsenveien 25, Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Knut Espeland Håvard Måseide Reidar Bøe Raymond Bjuland Gunnar Indrebø Thor Fremmegård Kjartan

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp Kandidater til MUF-styret Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp 1.Mars 2010 Astrid Rydland Bjørke Navn: Astrid Rydland Bjørke Alder:

Detaljer

ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG

ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG Vinter 2013 HEI GODE OG DYREBARE MEDARBEIDER! Her kommer et forslag til disposisjon til bibeltimer for vinter 2013 fra ImF- UNG. Opplegget fokuserer på aldersgruppen 4.- 6.klasse,

Detaljer

Så til spørsmålet: Hva er det vi holder på med? Nesten 2000 år siden Paulus levde? Hvordan har kirken og oppdraget til kirken utviklet seg?

Så til spørsmålet: Hva er det vi holder på med? Nesten 2000 år siden Paulus levde? Hvordan har kirken og oppdraget til kirken utviklet seg? Hva holder vi på med? Preken Stavanger Baptistmenighet Dato: Søndag 15. februar 2007 Tekst: Romerne 10, 14-17 Antall ord: 1976 14 Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en

Detaljer

LEIRHØSTEN 2011 Acta Trøndelag

LEIRHØSTEN 2011 Acta Trøndelag LEIRHØSTEN 2011 Acta Trøndelag Barn barn BARN KRISTINE HJELLEN (barnekonsulent 75 %) kristne@actatrondelag.no mobil: 99 53 49 67 Hei alle leirvenner! RUNE HAUGEN (tenåringskonsulent 75 %) rune@actatrondelag.no

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer