Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dok.dato: 26.05.2014. Dok.dato: 26.05.2014. Dok.dato: 26.05.2014"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,, Status: J,A Sykepengerettigheter - Varsel om maksdato for sykepenger Oppfølging ***** ***** ***** ***** ***** ***** A 2013/ /2014 ***** Sykepengerettigheter - Varsel om maksdato for sykepenger Oppfølging ***** ***** ***** ***** ***** ***** A 2013/ /2014 ***** Sykepengerettigheter - Varsel om maksdato for sykepenger Oppfølging ***** ***** ***** ***** ***** ***** A 2013/ /2014 ***** Revidert tilbud Assisterende avdelingssykepleier 75 % stilling fast, Barneavdelingen, Sykehuset Levanger Stilling Assisterende avdelingssykepleier 75 % stilling fast, Barneavdelingen, Sykehuset Levanger 2014/ /2014 Janne Karin Johansen Side: 1 av 31

2 Sykepengerettigheter - Varsel om maksdato for sykepenger Oppfølging ***** ***** ***** ***** ***** A 2013/ /2014 ***** Sykepengerettigheter - Varsel om maksdato for sykepenger Oppfølging ***** ***** ***** ***** ***** A 2012/ /2014 ***** Sykepengerettigheter - Varsel om maksdato for sykepenger Oppfølging ***** ***** ***** ***** ***** ***** A 2014/ /2014 ***** Sykepengerettigheter - Varsel om maksdato for sykepenger Oppfølging ***** ***** ***** ***** ***** ***** A 2013/ /2014 ***** Side: 2 av 31

3 Sykepengerettigheter - Varsel om maksdato for sykepenger Oppfølging ***** ***** ***** ***** ***** ***** A 2013/ /2014 ***** Sykepengerettigheter - Varsel om maksdato for sykepenger Oppfølging ***** ***** ***** ***** ***** ***** A 2013/ /2014 ***** Oppsigelse av stilling som overlege ved kirurgisk avdeling ***** 2012/ / Bernd Wünsche Anmodning om spesialisterklæring Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 NAV Verdal Side: 3 av 31

4 Tilbud om følgetilsetting etter utlyst stilling Sykepleier 70% stilling fast, Kirurgen H3, Sykehuset Namsos Stilling Sykepleier 80 % stilling fast og 100 % stilling vikariat, Kirurgen H3, Sykehuset Namsos 2014/ / Linda Hestø Anmodning om journalinnsyn ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 ***** Erstatningssak: 2013/ ny klage i saken og spørsmål om eventuelle nye journaldokumenter Pasient ***** ***** ***** 2013/ /2014 Norsk Pasientskadeerstatning Endringsmelding - økning av stillingsprosent ***** P 2012/ /2014 Kommunal Landspensjonskasse Side: 4 av 31

5 Svar på søknad om permisjon og dekning av utgifter til videreutdanning ***** 2012/ /2014 Lena Moen Administrativt vedtak - Sykepleier/sykepleiestudent 100 % stilling vikariat , Kirurgen H3, Sykehuset Namsos Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** 2013/ /2014 selin Baustad Halvorsen Gjeldsforhold - ***** ***** ***** ***** Gjeldsordning / /2014 NAV Steinkjer Tilbudsforespørsel Operasjonsstol/bord øyeavdelingen Namsos 2014/ /2014 Puls, Rini, Merivaara, Svalland m.fl. Side: 5 av 31

6 Takker ja til stilling /LSR Lege i Spesialisering vikariat, Psykiatrisk klinikk Sykehuset Levanger Stilling: Lege i Spesialisering LSR13981 Psykiatrisk klinikk Levanger 2014/ /2014 Randi Nøding Pålegg om utlevering av opplysninger til barneverntjenesten Pasient ***** ***** ***** 2014/ /2014 Værnesregionen barneverntjeneste Pålegg om utlevering av opplysninger til barneverntjenesten Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 Værnesregionen barneverntjeneste Søknad om alderspensjon P 2012/ /2014 Kommunal Landspensjonskasse Side: 6 av 31

7 Endringsmelding pensjon - fremtidig stillingsprosent P 2012/ /2014 Kommunal Landspensjonskasse Tilbudsforespørsel ro-dynamisk system urologi Namsos 2014/ /2014 Vingmed, Nortema, MegNordic m.fl. Svar på innhenting av opplysninger i førerkortsak - ***** ***** ***** 2014 Dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav - kirurgisk klinikk Sykehuset Namsos 2014/ /2014 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag nnhenting av opplysninger i undersøkelsessak Pasient ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 Verdal kommune Side: 7 av 31

8 Endringsmelding til KLP - økning av stillingsprosent til 100% P 2012/ /2014 Kommunal Landspensjonskasse Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn - nyhetsbrev Barns behov i elektroniske medikamentkurver 2014/ /2014 Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn Ber om opplysninger om lønn og eventuelle utleggstrekk i lønn - ***** ***** ***** 2014 Pålegg om trekk i lønn P 2014/ /2014 Statens nnkrevingssentral nnhenting av helseopplysninger Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 NAV Levanger Side: 8 av 31

9 Arbeidsavtale datert Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** 2013/ /2014 Gry Elin Lauritsen Varsel om stans i vedlikehold Ephorte 4-2x Vedlikehold ephorte 2014/ /2014 ephorte info Arbeidsavtale datert Arbeidsforhold ***** ***** ***** 2013/ /2014 Kristine Walderhaug Offentlig visning av filmverk på helseforetak - Purring Lisens for visning av spillefilm 2013/ /2014 MPLC Norge AS Side: 9 av 31

10 Oppsigelse Arbeidsforhold - ***** ***** ***** 2013/ / da Stene Tangstad Legemiddelfirmainformasjon og distribusjon til avdelingane/ klinikkane og kontaktperson for HNT HF Oppdaterte samarbeidsavtaler med LM (Legemiddelindustrien) og LFH (Leverandører til Helse-Norge) 2014/ /2014 Klinikkledere Oppsigelse av leiekontrakt for lokaler ved Sykehuset Levanger Leieavtale/driftstilskudd hudpoliklinikken Sykehuset Levanger 2014/ /2014 Overlege Theis Huldt-Nystrøm Oppsigelse av stilling 2012/ / Theis Huldt-Nystrøm Side: 10 av 31

11 Tilbakemelding på henvendelse Pasient ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ /2014 Dag og Tid Tilbud som overlegevikar ved Anestesiavdelingen Sykehuset Namsos 2014 Generelle søknader - tilbud på stilling 2014/ /2014 Pär Lindblom Søknad på stillingen Stilling: Kreftsykepleier 100% stilling fast, Kreftpoliklinikken Sykehuset Namsos 2014/ /2014 ngri Langaas Mausner Tilbakemelding på bekymringsmelding Bekymringsmelding ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 ***** Side: 11 av 31

12 Arbeidsavtale datert ***** ***** 2012/ /2014 Frank-Remy B Vadset Søknad på stillingen Stilling: Psykologspesialist/Psykolog 100% fast BP Familieseksjon Sykehuset Levanger 2014/ /2014 da Arvesen Søknad på stillingen Stilling: Psykologspesialist/Psykolog 100% fast BP Familieseksjon Sykehuset Levanger 2014/ /2014 Beata Bekesi Søknad på stillingen Stilling: Psykologspesialist/Psykolog 100% fast BP Familieseksjon Sykehuset Levanger 2014/ /2014 Øyvind Eikrem Side: 12 av 31

13 Søknad på stillingen Stilling: Psykologspesialist/Psykolog 100% fast BP Familieseksjon Sykehuset Levanger 2014/ /2014 Ellinor Ellingsen Søknad på stillingen Stilling: Psykologspesialist/Psykolog 100% fast BP Familieseksjon Sykehuset Levanger 2014/ /2014 Silje Riseth Takker ja til ferievikariat ved Psykiatrisk avdeling - RKSF Levanger 2014 Ferievikarer Sykehuset Levanger 2014/ / Nora Langseth Hansø Søknad på stillingen Stilling: Psykologspesialist/Psykolog 100% fast BP Familieseksjon Sykehuset Levanger 2014/ /2014 Johann Schuster Side: 13 av 31

14 Søknad på stillingen Stilling: Psykologspesialist/Psykolog 100% fast BP Familieseksjon Sykehuset Levanger 2014/ /2014 Eli Kristin Solvi Arbeidsavtale datert / /2014 Nataliya Khoma Arbeidsavtale datert ***** 2012/ /2014 ngvild J Rønningen Søknad om utdanningspermisjon (overleger) ***** 2012/ /2014 Gunn Tove Lium Side: 14 av 31

15 Oppsigelse av leieavtale Leieavtale Øyelegesenter Levanger 2014/ /2014 Øyelege Anna Gajda Arbeidsavtale datert Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** 2012/ /2014 Kari S Lilleenget Oppsigelse av leieavtale Leieavtale Øyelegesenter Levanger 2014/ /2014 Øyelege Jørn Kolkmeier Oppsigelse av leieavtale Leieavtale Øyelegesenter Levanger 2014/ /2014 Øyelege Hans Jørgen Plesner Side: 15 av 31

16 Arbeidsavtale datert Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 Alf Einar Johnsen Tilsynssak - uttalelse fra avdeling Pasient ***** ***** ***** 2014/ /2014 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Tilskudd for 2013 OKS Basistilskudd for / / Opplæringskontoret for fag i kommunal sektor i Nord-Trøndelag (OKS) nnkalling til dialogmøte Oppfølging ***** ***** ***** ***** ***** A 2012/ /2014 NAV Levanger Side: 16 av 31

17 Vedtak om avslag på søknad om attførings-/uførepensjon fra KLP Arbeidsforhold ***** ***** ***** P 2014/ /2014 Kommunal Landspensjonskasse Svar på søknad om permisjon Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** 2012/ /2014 Aud Elin Saugestad Oversendelse av høring Forslag til ny akuttmedisinforskrift og forslag til endringer i forskrift om pasientjournal 2014/ /2014 Helse- og omsorgsdepartementet Parkering kundeparkering Kiwi Moan Parkering Kiwi Moan 2014/ /2014 Kiwi Moan Side: 17 av 31

18 Pålegg om utlevering av opplysninger til barneverntjenesten Pasient ***** ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 Steinkjer kommune Bekreftelse på mottatt bekymringsmelding Pasient ***** ***** ***** ***** - Bekymringsmelding 2014/ /2014 Verdal kommune Arbeidsavtale datert / /2014 Grete Røstad Arbeidsavtale datert / /2014 Helene Hovdal Side: 18 av 31

19 Takker ja til ferievikariat ved D Stjørdal 2012/ /2014 Bente Hegseth Takker ja til ferievikariat ved D Stjørdal ***** 2012/ / Stein Erik Selseth Tjenesteplan / /2014 Medisinsk avdeling Brev av ikke nådd MPLC? Lisens for visning av spillefilm 2013/ /2014 Advokatfirma Simonsen Vogt Wiig Side: 19 av 31

20 16. oktober nvitasjon til Oncology mpact meeting - Oslo 2014 Legemiddelinvitasjoner/konferanser ansatte 2014/ /2014 Roche Forespørsel om helseopplysninger Pasient ***** ***** ***** 2014/ /2014 f Skadeforsikring Erstatningssak: 2014/ Pasient ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 Norsk Pasientskadeerstatning Tilbud om ferievikariat ved Servicesenteret 2012/ /2014 Betty Selnes Side: 20 av 31

21 Oversendelse av bekymringsmelding Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 Værnesregionen Barneverntjeneste Pålegg om utlevering av opplysninger til barneverntjenesten Pasient ***** ***** ***** 2014/ /2014 Fosen barneverntjeneste 2. og 3. oktober Sårbehandling med negativt trykk - København 2014 Legemiddelinvitasjoner/konferanser ansatte 2014/ /2014 Smith & Nephew AS Forespørsel om spesialisterklæring Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 NAV Verdal Side: 21 av 31

22 Oversendelse av bekymringsmelding Pasient ***** ***** ***** 2014/ /2014 Værnesregionen barneverntjeneste nnhenting av helseopplysninger Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 SpareBank 1 Livsforsikring AS Oversendelse av melding om skadeavvergende tiltak i nødsituasjoner Pasient ***** ***** 2013/ /2014 Levanger kommune Erstatningssak: N2013/ klagen fra pasienten tatt til følge (kopi) Pasient ***** ***** ***** ***** 2012/ /2014 Norsk Pasientskadeerstatning Side: 22 av 31

23 Takker ja til 100 % vikariat ved Psykiatrisk avdeling Arbeidsforhold ***** ***** ***** 2014/ /2014 Terje Bjørnås Arbeidsavtale datert ***** 2012/ /2014 Marte Toril Skoglund Forespørsel om helseopplysninger Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 NAV Værnes Nord Frosta Arbeidsavtale datert / /2014 Athanasios Xanthoulis Side: 23 av 31

24 Oppsigelse av del av vikariat 2012/ /2014 da Larsen Arbeidsavtale datert ***** 2012/ /2014 Adrian L Bratland Arbeidsavtale datert Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** 2013/ /2014 Stina Marie Tronstad Arbeidsavtale datert Arbeidsforhold ***** ***** ***** 2013/ /2014 Nina Thiedemann Side: 24 av 31

25 Arbeidsavtale datert Arbeidsforhold ***** ***** ***** 2013/ /2014 Margrete Lyngsmo Arbeidsavtale datert Arbeidsforhold ***** ***** ***** 2013/ /2014 Martine Bentzen Avslutning av tilsynssak Pasient ***** ***** 2013/ /2014 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Arbeidsavtale datert Arbeidsforhold ***** ***** ***** 2013/ /2014 Vilde Eidem Side: 25 av 31

26 Erstatningssak: 2013/ helseforetakets egenandel Pasient ***** ***** ***** ***** 2013/ /2014 Norsk Pasientskadeerstatning Arbeidsavtale datert Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 da Hollås Bomo Erstatningssak: 2012/ helseforetakets egenandel Pasient ***** ***** ***** ***** 2012/ /2014 Norsk Pasientskadeerstatning Anmodning om helseopplysninger Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 Eika Forsikring AS Side: 26 av 31

27 Erstatningssak: 2005/ helseforetakets egenandel Pasient ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 Norsk Pasientskadeerstatning Arbeidsavtale datert Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 Lisbeth Kalløkken Holmen Arbeidsavtale datert Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** 2013/ /2014 Hege Anita Andersen Anmodning om journalopplysninger Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 Sykehuset nnlandet HF Side: 27 av 31

28 Arbeidsavtale datert Arbeidsforhold ***** ***** ***** 2014/ /2014 Simen Valseth Varslot Arbeidsavtale datert ***** 2012/ /2014 Line Brenne Dreier Arbeidsavtale datert / /2014 rene Alstad Arbeidsavtale datert Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 Hege Camilla Gotheim Side: 28 av 31

29 Arbeidsavtale datert Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** 2013/ /2014 Dennis Sevilla Myhre Endringsmelding for attføring-/uførepensjon P 2012/ /2014 Kommunal Landspensjonskasse Kontoutskrift 2013 Årsoppgave kontoutskrift / /2014 Kommunal Landspensjonskasse nternational Roche nfectious Diseases Symposium, Tyrkia 2014 Legemiddelinvitasjoner/konferanser ansatte 2014/ /2014 Roche Diagnostics Norge AS Side: 29 av 31

30 Avlysning av dialogmøte Oppfølging ***** ***** ***** ***** ***** A 2012/ /2014 NAV Namsos Takker ja til ferievikariat ved Servicesenteret 2014 Ferievikarer Sykehuset Namsos 2014/ /2014 Lisa Marie Kjølstad Kvernvik Arbeidsavtale datert ***** 2012/ /2014 Lena Mari Moen Arbeidsavtale datert / /2014 Hilde Ottesen Side: 30 av 31

31 Arbeidsavtale datert / /2014 Øyvind Grongstad Arbeidsavtale datert Arbeidsforhold ***** ***** ***** 2014/ /2014 Heidi Engelin Side: 31 av 31

Offentlig journal. Svar på avviksmelding. Avviksskjema Samarbeidsavtalen E68/2014 LE 2014/2158-3 16880/2014 23.06.2014 07.07.2014

Offentlig journal. Svar på avviksmelding. Avviksskjema Samarbeidsavtalen E68/2014 LE 2014/2158-3 16880/2014 23.06.2014 07.07.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 02.07.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.07.2014 Svar på avviksmelding Avviksskjema Samarbeidsavtalen E68/2014 LE 2014/2158-3 16880/2014 23.06.2014 nderøy

Detaljer

Invitasjon til å oppnevne en representant til Midt-Norsk samarbeidsutvalg for utdanning og forskning i helse- og velferdstjenestene. Dok.

Invitasjon til å oppnevne en representant til Midt-Norsk samarbeidsutvalg for utdanning og forskning i helse- og velferdstjenestene. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.02.13, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.02.2013 nvitasjon til å oppnevne en representant til Midt-Norsk samarbeidsutvalg for utdanning og forskning i helse-

Detaljer

Offentlig journal. Vedr. parkering ved Kiwi Moan. Parkering Kiwi Moan 2014/389-6 25752/2014 02.10.2014 09.01.2015. Parkering ved Kiwi Moan

Offentlig journal. Vedr. parkering ved Kiwi Moan. Parkering Kiwi Moan 2014/389-6 25752/2014 02.10.2014 09.01.2015. Parkering ved Kiwi Moan Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.1.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.01.2015 Vedr. parkering ved Kiwi Moan Parkering Kiwi Moan 2014/389-6 25752/2014 02.10.2014 Kiwi Moan Parkering ved

Detaljer

Offentlig journal. Vedr vedtak om stopp i arbeidsavklaringspenger. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/3066-14 4842/2014 13.02.

Offentlig journal. Vedr vedtak om stopp i arbeidsavklaringspenger. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/3066-14 4842/2014 13.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.04.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.05.2014 Vedr vedtak om stopp i arbeidsavklaringspenger Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** P 2012/3066-14

Detaljer

Offentlig journal. Innsyn årslønn for ansatte i IT- og anvendelse. 2014 Innsyn lønn 2014/1767-3 14372/2014 28.07.2014 27.05.2014

Offentlig journal. Innsyn årslønn for ansatte i IT- og anvendelse. 2014 Innsyn lønn 2014/1767-3 14372/2014 28.07.2014 27.05.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.07.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.07.2014 nnsyn årslønn for ansatte i T- og anvendelse 2014 nnsyn lønn 2014/1767-3 14372/2014 27.05.2014 Anne Sviggum

Detaljer

Dok.dato: 01.04.2015. Dok.dato: 14.04.2015. Tilbud om ferievikariat ved Sykehuset Levanger, Renholdsavdelingen i perioden 26.06.2015-09.08.

Dok.dato: 01.04.2015. Dok.dato: 14.04.2015. Tilbud om ferievikariat ved Sykehuset Levanger, Renholdsavdelingen i perioden 26.06.2015-09.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.4.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.04.2015 Journalkopier og skademeldingsskjema - ***** ***** 2015/627-4 10515/2015 Norsk Pasientskadeerstatning 01.04.2015

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om permisjon. Personal ***** ***** ***** ***** 2005/1050-52 8655/2011 06.04.2011 21.06.2011

Offentlig journal. Svar på søknad om permisjon. Personal ***** ***** ***** ***** 2005/1050-52 8655/2011 06.04.2011 21.06.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.06.2011 Svar på søknad om permisjon Personal ***** ***** ***** ***** 2005/1050-52 8655/2011 06.04.2011 Ellen Dalen Arnstad

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om ferievikariat, medisin H4. 2015 Ferievikarer Sykehuset Namsos 2015/464-18 7603/2015 06.03.2015 17.03.

Offentlig journal. Tilbud om ferievikariat, medisin H4. 2015 Ferievikarer Sykehuset Namsos 2015/464-18 7603/2015 06.03.2015 17.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.3.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.03.2015 Tilbud om ferievikariat, medisin H4 2015 Ferievikarer Sykehuset Namsos 2015/464-18 7603/2015 06.03.2015 Åse

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om stilling: 2556285503 - Sykepleier 50% dag/aften/helg Kirurgisk post 3, Sykehuset Levanger

Offentlig journal. Tilbud om stilling: 2556285503 - Sykepleier 50% dag/aften/helg Kirurgisk post 3, Sykehuset Levanger Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.5.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.05.2015 Tilbud om stilling: 2556285503 - Sykepleier 50% dag/aften/helg Kirurgisk post 3, Sykehuset Levanger Stilling:

Detaljer

Offentlig journal. Svar på anmodning om pasientopplysninger. Pasient ***** ***** ***** 2014/2809-2 21378/2014 16.10.2014 21.08.

Offentlig journal. Svar på anmodning om pasientopplysninger. Pasient ***** ***** ***** 2014/2809-2 21378/2014 16.10.2014 21.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.10.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.10.2014 Svar på anmodning om pasientopplysninger Pasient ***** ***** ***** 2014/2809-2 21378/2014 21.08.2014 Rådgiviningskontoret

Detaljer

Offentlig journal. Høringsuttalelse fra Helse Nord-Trøndelag HF NOU 2014-8 Tolking i offentlig sektor

Offentlig journal. Høringsuttalelse fra Helse Nord-Trøndelag HF NOU 2014-8 Tolking i offentlig sektor Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.4.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.04.2015 Høringsuttalelse fra Helse Nord-Trøndelag HF NO 2014-8 Tolking i offentlig sektor NO 2014:8 Tolking i offentlig

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om journalopplysninger ***** ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/292-2 2862/2014

Offentlig journal. Anmodning om journalopplysninger ***** ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/292-2 2862/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.02.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.02.2014 Anmodning om journalopplysninger ***** ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/292-2

Detaljer

Dok.dato: 02.05.2013. Tilbud om stilling: 1755534129 - Fysioterapeut 50% + 50% vikariater Fysio- og ergoterapiavdelingen Sykehuset Namsos

Dok.dato: 02.05.2013. Tilbud om stilling: 1755534129 - Fysioterapeut 50% + 50% vikariater Fysio- og ergoterapiavdelingen Sykehuset Namsos Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.05.13, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.05.2013 Anmodning om helseopplysninger Pasient ***** ***** ***** ***** ***** 2013/1689-2 12092/2013 Eika Forsikring

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse vikariat. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2049-9 651/2013 06.01.2013 21.01.2013

Offentlig journal. Oppsigelse vikariat. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2049-9 651/2013 06.01.2013 21.01.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.01.13, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.01.2013 Oppsigelse vikariat 2012/2049-9 651/2013 06.01.2013 Kristin Eidesmo Søknad om fortsatt permisjon ***** 2012/1245-5

Detaljer

Offentlig journal. Ny årslønn fra 1.10.2014. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/3405-4 26436/2014 09.10.2014 13.11.

Offentlig journal. Ny årslønn fra 1.10.2014. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/3405-4 26436/2014 09.10.2014 13.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.11.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.11.2014 Ny årslønn fra 1.10.2014 2012/3405-4 26436/2014 09.10.2014 Torstein Rønningen Begjæring om journalinnsyn

Detaljer

Dok.dato: 08.07.2014. Dok.dato: 31.07.2014. Dok.dato: 06.08.2014

Dok.dato: 08.07.2014. Dok.dato: 31.07.2014. Dok.dato: 06.08.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.08.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.08.2014 Tilbud om 100 % vikariat som legevikar 01.09.14-31.12.14 ved Psykiatrisk avdeling 2014 Generelle søknader

Detaljer

Offentlig journal. Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2013/1832-24 29961/2014 28.11.2014 11.11.2014

Offentlig journal. Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2013/1832-24 29961/2014 28.11.2014 11.11.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.11.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.11.2014 nnhold: Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2013/1832-24 29961/2014 Statens

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om journalopplysninger ang. ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2012/1054-2 7833/2012 26.03.

Offentlig journal. Anmodning om journalopplysninger ang. ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2012/1054-2 7833/2012 26.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.03.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.03.2012 Anmodning om journalopplysninger ang. ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1054-2 7833/2012 ***** 16.03.2012

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om 80 % vikariat som sykepleier ved RKSF Levanger. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** 2014/406-10 20278/2014 05.08.

Offentlig journal. Tilbud om 80 % vikariat som sykepleier ved RKSF Levanger. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** 2014/406-10 20278/2014 05.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.08.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.08.2014 Tilbud om 80 % vikariat som sykepleier ved RKSF Levanger Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** 2014/406-10

Detaljer

Offentlig journal. Ny årslønn. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1813-3 6136/2013 27.02.2013 09.07.2013. Referat fra dialogmøte

Offentlig journal. Ny årslønn. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1813-3 6136/2013 27.02.2013 09.07.2013. Referat fra dialogmøte Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.07.13, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.07.2013 Ny årslønn Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1813-3 6136/2013 27.02.2013 Marte Thoresen

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om vikariat. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** 2012/4891-9 19808/2012 26.09.2012 08.08.2012

Offentlig journal. Tilbud om vikariat. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** 2012/4891-9 19808/2012 26.09.2012 08.08.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.09.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 26.09.2012 Tilbud om vikariat Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** 2012/4891-9 19808/2012 08.08.2012 Mari Ringen Stormo

Detaljer

Dok.dato: 01.07.2014. Dok.dato: 02.07.2014

Dok.dato: 01.07.2014. Dok.dato: 02.07.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.07.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.07.2014 Svar på søknad om redusert arbeidstid 2012/6064-16 17698/2014 01.07.2014 Heidi Totsås Svar på søknad om videre

Detaljer

Offentlig journal. Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1413-10 22630/2012

Offentlig journal. Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1413-10 22630/2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.10.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.10.2012 Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1413-10

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om permisjon. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/3913-2 17101/2012 03.07.2012 16.07.

Offentlig journal. Søknad om permisjon. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/3913-2 17101/2012 03.07.2012 16.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.07.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.07.2012 Søknad om permisjon ***** 2012/3913-2 17101/2012 03.07.2012 Bente Talmoen Myhr Videreutdanning i sykepleie

Detaljer

Offentlig journal. Ber om kopi av journal oversatt til engelsk - pasient ***** ***** ***** 2013 Refusjoner utenlandske statsborgere

Offentlig journal. Ber om kopi av journal oversatt til engelsk - pasient ***** ***** ***** 2013 Refusjoner utenlandske statsborgere Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.06.13, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.06.2013 Ber om kopi av journal oversatt til engelsk - pasient ***** ***** ***** 2013 Refusjoner utenlandske statsborgere

Detaljer

Offentlig journal. Erstatningssak: 2013/04856 - Klage på vedtak. Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/54-8 21357/2014 21.08.2014 07.11.

Offentlig journal. Erstatningssak: 2013/04856 - Klage på vedtak. Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/54-8 21357/2014 21.08.2014 07.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.11.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.11.2014 Erstatningssak: 2013/04856 - Klage på vedtak 2014/54-8 21357/2014 Norsk Pasientskadeerstatning 21.08.2014

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om ferievikariat ved Arkivavdelingen Sykehuset Namsos. 2015 Ferievikarer Sykehuset Namsos 2015/464-38 9706/2015 24.03.

Offentlig journal. Tilbud om ferievikariat ved Arkivavdelingen Sykehuset Namsos. 2015 Ferievikarer Sykehuset Namsos 2015/464-38 9706/2015 24.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.3.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.03.2015 Tilbud om ferievikariat ved Arkivavdelingen Sykehuset Namsos 2015 Ferievikarer Sykehuset Namsos 2015/464-38

Detaljer

Offentlig journal. MRSA screening i forbindelse med svangerskap. MRSA screening i svangerskapet 2015/2611-1 21489/2015 14.07.2015 21.09.

Offentlig journal. MRSA screening i forbindelse med svangerskap. MRSA screening i svangerskapet 2015/2611-1 21489/2015 14.07.2015 21.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.9.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.09.2015 MRSA screening i forbindelse med svangerskap MRSA screening i svangerskapet 2015/2611-1 21489/2015 14.07.2015

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende gjennomgang av oppgjør, Namsos Taxi AS. Namsos Taxi - fremmøtetakst 2013/1640-1 10938/2013 19.04.2013 14.08.

Offentlig journal. Vedrørende gjennomgang av oppgjør, Namsos Taxi AS. Namsos Taxi - fremmøtetakst 2013/1640-1 10938/2013 19.04.2013 14.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.08.13, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.08.2013 Vedrørende gjennomgang av oppgjør, Namsos Taxi AS Namsos Taxi - fremmøtetakst 2013/1640-1 10938/2013 19.04.2013

Detaljer

Offentlig journal. Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/2709-6 22752/2014 21.11.2014 04.09.

Offentlig journal. Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/2709-6 22752/2014 21.11.2014 04.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.11.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.11.2014 Tilsynssak - ***** ***** ***** 2014/2709-6 22752/2014 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 04.09.2014 Søknad om

Detaljer