Saker til behandling. Handlingsplan for idrett og friluftsliv Spillemidler /14 14/ VANN, AVLØP OG SLAMGEBYR FOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saker til behandling. Handlingsplan for idrett og friluftsliv 2015-2018. Spillemidler 2015 87/14 14/02577-1 VANN, AVLØP OG SLAMGEBYR FOR 2015 10"

Transkript

1 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til eller til Hilde Grundetjern tlf / Saksdokumenter sendes også til varamedlemmer, men disse møter bare etter nærmere beskjed. SAKSKART Side 85/14 14/ /14 14/ Saker til behandling Handlingsplan for idrett og friluftsliv Spillemidler 2015 Kommunedelplan for idrett og friluftsliv forslag til planprogram for revidering og høring /14 14/ VANN, AVLØP OG SLAMGEBYR FOR /14 14/ Renovasjonsgebyr /14 14/ Digitaliseringsstrategi /14 14/ Budsjett og økonomiplan Vennesla, Torhild Bransdal ordfører 1

2 Saker til behandling 85/14 Handlingsplan for idrett og friluftsliv Spillemidler 2015 Arkivsak-dok. 14/ Arkivkode. 145 Saksbehandler Jürgen Orf Saksgang Møtedato Saknr 1 Levekårsutvalget Plan- og økonomiutvalget /14 3 Kommunestyret Om søknadene Til året søknadsrunde om spillemidler til anlegg for idrett og friluftsliv foreligger det 11 søknader, alle søknader omhandler ordinære anlegg. Det er ingen søknader om nærmiljøanlegg. 8 av søknadene omhandler ordinære idrettsanlegg fra Vennesla kommune. 2 av søknadene er eksterne fra Vennesla JSF, anleggene er ferdigstilt. 1 av søknadene er interkommunal fra Sandripheia fritidspark. 3 av søknadene til ordinære anlegg blir fremmet på nytt. Disse ble også fremmet i 2014 men ble ikke imøtekommet på grunn av mangel på spillemidler. Samtlige søknader har en plan for finansiering. I tråd med gjeldende retningslinjer inngår alle søknader om spillemidler i handlingsplanen for idrett og friluftsliv. Rådmannens forslag til innstilling: Spillemidler Tilskudd for spillemidler til anlegg for idrett og friluftsliv. Prioriteringer av søknader. Tilskudd til ordinære anlegg: 1 Eikeland skole, rehabilitering av lysløype, fornyet søknad 2 Vennesla JSF, klubbhus, fornyet søknad 3 Vennesla JSF, standplass utekasterbu/ terrengtilpasninger fornyet søknad 4 Vennesla svømmehall, konkurransebasseng 25x15,5 m, ny søknad 5 Vennesla svømmehall, rehabilitering av opplæringsbasseng, ny søknad 6 Vennesla svømmehall, rullestolrampe til opplæringsbasseng, ny søknad 7 Vennesla svømmehall, stupeanlegg 1og 3 m svikt, 3 m fast, ny søknad 8 Vennesla svømmehall, sosialt rom, ny søknad 9 Vennesla svømmehall, klubb og møterom, ny søknad 10 Vennesla svømmehall, treningsrom, ny søknad 11 Sandripheia Fritidspark, rehabilitering av lysløype, ny søknad Vedlegg: Handlingsplan for idrett og friluftsliv

3 Bakgrunn for saken: Forrige handlingsprogram for idrett og friluftsliv ble behandlet og godkjent i kommunestyret Handlingsplan for har vært gjennomgått av en gruppe bestående av representanter fra Enhet for plan, Vest Agder fylkeskommune, Idrettsrådet, Enhet for park og idrett, samt representanter for Levekårsutvalget. Oppstart av planarbeidet ble annonsert for lag og foreninger, nabokommuner med spørsmål om eventuelle innspill til arbeidet. Kommunedelplan for idrett og friluftsliv er gjeldende inntil eksiterende plan er revidert. Handlingsplan for idrett og friluftsliv er en del av kommunedelplanen og går over 4 år. Det er kun for det første året (2015) det gjøres endelig vedtak. De resterende 3 år revurderes året etter. Om søknadene: Til året søknadsrunde om spillemidler til anlegg for idrett og friluftsliv foreligger det 11 søknader. Alle søknadene omhandler ordinære idrettsanlegg, 3 av dem ble også ble fremmet i Vi har 2 eksterne søknader fra Vennesla JSF som blir fremmet på nytt. Disse ble også fremmet i 2013 og 14 men ble ikke imøtekommet på grunn av mangel på spillemidler. 1 av søknadene er interkommunal fra Sandripheia Fritidspark og er en ny søknad. Samtlige søknader har en plan for finansiering. I tråd med gjeldende retningslinjer inngår alle søknader om spillemidler i handlingsplanen for idrett og friluftsliv. Vennesla kommune har 2015 ingen søknader til nærmiljøanlegg A. Nærmiljøanlegg: Omfatter utendørsanlegg eller områder for egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsakelig beliggende i tilknytning til bo og oppholdsområder (skolegårder). Tilskudd til slike anlegg kan gis med 50% eller maks kr ( økt med kr fra 2014.) B. Ordinære anlegg: Med ordinære anlegg menes anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet. Slike anlegg er ofte store kostnadskrevende anlegg ( investerings - og driftsmessig). Tilskudd til slike anlegg er som regel opptil 1/3 av kostnadene. For interkommunale anlegg er tilskuddet satt til maks 50% av ordinært tilskudd. 3

4 Ordinære anlegg: Eikeland skole, rehabilitering av lysløype : Kostnadsberegning Finansieringsplan Søknad om spillemidler Kommunal egenandel Andre tilskudd Oppfølging, Vennesla kommune 5 % Annet: Kirke- og kulturdepartementet har et satsingsprogram fra for utskifting av gamle lysarmatur som inneholder giftstoffet PCB. I denne perioden gir departementet 50 % tilskudd til utskifting av slike armaturer. Vennesla JSF, klubbhus / standplass: Kostnadsberegning Finansieringsplan Søknad om spillemidler Kommunal egenandel Andre tilskudd, egenkapital Vennesla JSF Dugnad Annet: Vennesla JSF måtte flytte fra (Skjerkedalen) pga. en ny fiberkabel til Statnett og står i dag uten bane. Vennesla JSF står i dag uten bane og må bygge opp helt nye fasiliteter. Vennesla kommune har i samarbeid med Vennesla JSF funnet et område som er egnet til deres aktivitet. For å kunne søke om spillemidler trenger JSF en 40 årig leieavtale som må tinglyses. JSF har fått utbetalt en erstatning fra Statnett og trenger ingen kommunale midler. Vennesla JSF, Standplass, utkaster bu, terrengtilpasninger: Kostnadsberegning Finansieringsplan Søknad om spillemidler Kommunal egenandel Andre tilskudd Dugnad/oppfølging Annet: Denne søknaden om spillemidler omhandler terrengtilpasninger, overbygg til leirduestand plass med mer. Søknaden trenger ingen kommunale midler. 4

5 Vennesla svømmehall, konkuransebasseng 15 X 15,5 meter Kostnadsberegning Finansieringsplan Søknad om spillemidler Kommunal egenandel Andre tilskudd Oppfølging, Vennesla kommune 5 % Annet: Vennesla svømmehall, rehabilitering opplæringsbasseng : Kostnadsberegning Finansieringsplan Søknad om spillemidler Kommunal egenandel Andre tilskudd Oppfølging, Vennesla kommune 5% Annet: Vennesla svømmehall, rullestolrampe til opplæringsbasseng, Kostnadsberegning Finansieringsplan Søknad om spillemidler Kommunal egenandel Andre tilskudd Oppfølging, Vennesla kommune 5 % Annet: Venneslakommune, stupanlegg 1+3 meter svikt, 5 m fast Kostnadsberegning Finansieringsplan Søknad om spillemidler Kommunal egenandel Andre tilskudd Oppfølging, Vennesla kommune 5 % Annet: 5

6 Vennesla svømmehall, sosialt rom Kostnadsberegning Finansieringsplan Søknad om spillemidler Kommunal egenandel Andre tilskudd Oppfølging, Vennesla kommune 5 % Annet: Vennesla svømmehall, klubb og møterom: Kostnadsberegning Finansieringsplan Søknad om spillemidler Kommunal egenandel Andre tilskudd Oppfølging, Vennesla kommune 5 % Annet: Vennesla svømmehall, treningsrom Kostnadsberegning Finansieringsplan Søknad om spillemidler Kommunal egenandel Andre tilskudd Oppfølging, Vennesla kommune 5 % Annet: I rådmannens budsjettforslag ligger det en bevilgning på 130,5 mill kr. til ny svømmehall. Vi har planer om å fremme syv søknader om spillemidler i 2015, søknadssummen vil beløpe seg på 24,5 mill. Anbudsåpning for svømmehallen fant sted , derfor har det ikke vært mulig å komme med finansieringsplanene av de enkelte prosjektene innen skrivefristen, vil bli ettersendt når tallene er på plass. Søknadene som er oppført i handlingsprogrammet viser forventet tilskudd. 6

7 Sandripheia fritidspark, rehabilitering av lysløype, interkommunalt Kostnadsberegning Finansieringsplan Søknad om spillemidler Egenandel Sandripheia fritidspark Andre tilskudd Oppfølging, Sandripheia fritidspark 5% Annet: Kirke- og kulturdepartementet har et satsingsprogram fra for utskifting av gamle lysarmatur som inneholder giftstoffet PCB. I denne perioden gir departementet 50 % tilskudd til utskifting av slike armaturer. 7

8 86/14 Kommunedelplan for idrett og friluftsliv forslag til planprogram for revidering og høring Arkivsak-dok. 14/ Arkivkode. --- Saksbehandler Jürgen Orf Saksgang Møtedato Saknr 1 Plan- og økonomiutvalget /14 SAMMENDRAG: Etter plan og bygningslovens 4-1, og skal det utarbeides planprogram for revidering av gjeldende kommunedelplan for anlegg og områder for idrett og friluftsliv. Dagens kommunedelplan er vedtatt av kommunestyret er fortsatt retningsgivende for aktivitets og anleggsutvikling i Vennesla kommune. Denne saken gjelder utlegging av planprogram for Kommunedelplan for idrett og friluftsliv til offentlig ettersyn. Plan og bygningsloven krever at det skal utarbeides et planprogram for alle kommunedelplaner. Rådmannens forslag til vedtak: 1. Forslag til planprogram for idrett og friluftsliv legges ut til offentlig ettersyn. 2. Samtidig som planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn varsles oppstart av planarbeid i henhold til plan og bygningslovens og Vedlegg: - Kommunedelplan for idrett og friluftsliv Utkast, til planprogram for kommunedelplan id rett og friluftsliv med fremdriftsplan 8

9 Bakgrunn for saken: Eksiterende kommunedelplan for idrett og friluftsliv må revideres, og det er dermed behov for iverksette revideringsarbeid. Kommunedelplan for idrett og friluftsliv er gjeldende inntil eksiterende plan er revidert. Ny plan skal gjelde fra Kommunedelplan for idrett og friluftsliv skal være et styringsverktøy og medvirke til en nøye gjennomtenkt og planlagt satsing innen idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Planen skal være realistisk med hensyn til økonomi og ressursbruk og redegjøre for behov. Hvert fjerde år skal hele planen tas opp til revidering, eller når forholdene tilsier det. Det vil si en full saksbehandling etter Plan og bygningslovens til med slutt behandling i kommunestyret. Aktivitetsdelen av ny kommunedelplan for idrett og friluftsliv vil også i neste periode knyttes opp til de strategiområder som nevnes i dagens kommuneplan, og si noe om hvilken rolle idretten, friluftslivet og organisasjonslivet generelt har i oppfyllelse av de kommunale strategiområdene. Dette vil spesielt bli vektlagt i forbindelse med tema folkehelse. Utfordringene i planen vil være knyttet både til levekår og livskvalitet i et lokalt perspektiv, her og nå, og til bærekraftig utvikling i et globalt og langsiktig perspektiv. Utfordringene krever utvikling og samarbeid som ivaretar begge perspektivene. På et regionalt eller regionalt nivå vil det være avgjørende hvordan et trendskifte i forhold til fysisk aktivitet i befolkningen kan utjevne levekår og redusere helseutfordringer, og hvordan behovene ved forventet befolkningsøkning og sammensetning kan løses i forhold til økt aktivitet, økte anleggsbehov og press på arealer for idrett og friluftsliv. Kulturdepartementet/fylkeskommunen setter følgende krav til planen: Målsetting for kommunenes satsing på idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv. Målsetting for anleggsutbygging og sikring av arealer for idrett og friluftsliv Resultatvurdering av forrige plan, med statusoversikt. Analyse av langsiktige behov for både anlegg og aktivitet. Det skal gjøres rede for sammenhengen med andre planer i kommunen Prioritert handlingsprogram for utbygging av idretts- og friluftsanlegg. Økonomiplan knyttet til drift og vedlikehold av eksisterende og planlagte anlegg Uprioritert liste over langsiktige behov for anlegg Lokaliseringen av eksisterende og planlagte anlegg, områder for friluftsliv og arealbehov for planlagte anlegg og friluftsområder bør framgå av relevante kart. Kommende plan vil være en revisjon av eksisterende kommunedelplan for anlegg og områder for idrett og friluftsliv Med revisjon mener Kultur departementet(kkd), en fullstendig saksbehandling etter plan og bygningsloven (PBL) Lovverket gir rammer for hvordan planarbeidet skal organiseres, og hvilke behandlings-prosedyrer som skal følges. Kommuneplanen er ikke juridisk bindende i seg selv. Det er derfor viktig for planens integritet og de signaler som blir gitt i kommende plan knyttes opp mot kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner samt fremtidige budsjett og økonomiplaner. 9

10 87/14 VANN, AVLØP OG SLAMGEBYR FOR 2015 Arkivsak-dok. 14/ Arkivkode. 231 Saksbehandler Arne Vatne Saksgang Møtedato Saknr 1 Bygg- og miljøutvalget /14 2 Plan- og økonomiutvalget /14 3 Kommunestyret SAMMENDRAG: Rådmannen foreslår å øke abonnementsgebyret for vann fra kr.1050 til kr.1100 og forbruksgebyret for vann fra kr.12,1 til kr.14,0 pr. m3. For avløp foreslås det å øke abonnementsgebyret fra kr til kr Forbruksgebyret foreslås uendret på kr.18,8 pr.m3. Slamgebyret foreslåes økt til kr.1836,- Tilknytningsgebyret for vann og avløp foreslåes uendret på kr og kr Rådmannens forslag til innstilling: 1 Forslag til gebyrregulativ for 2015 godkjennes. Vedlegg: 1. Gebyrregulativ

11 Bakgrunn for saken: Kommunestyret skal hvert år fastsette vann- og avløpsgebyr. Kommunen kan selv bestemme om vann- og avløpstjenesten skal være selvfinansierende. Kommunen har imidlertid ikke anledning til å tjene penger på disse tjenestene. For å unngå veldige svinger i gebyrene er det åpnet for i retningslinjene og vurdere dette over en periode på 5 år. Kommunen har tidligere vedtatt å ha som mål at vann- og avløpstjenestene skal være selvfinansierende. Ved beregning av kommunens utgifter til disse selvkosttjenestene tar vi hensyn til følgende elementer: -Direkte utgifter -Indirekte tjenester (eks. regnskap, lønn personal) -Kapitalutgifter på investeringer tilknyttet selvkosttjenestene -Gebyrinntekter, og andre inntekter. Merknader: Ved budsjettering av utgifter og inntekter for 2015 har vi tatt utgangspunkt i budsjett og regnskapsprognose for Driftsutgifter (direkte og indirekte) er regulert med forventet lønns- og prisstigning. Kapitalutgifter er beregnet ut fra en rentesats på 2,78 % (renter for statsobligasjoner med løpetid på 3 år + 1 % poeng/5 årig SWAP-rente). Pr var akkumulert overskudd på selvkosttjenestene: + 1,2 millioner for avløp + 0,3 millioner for vann Med bakgrunn i prognosen for 2014 og høye innvesteringer i økonomiplanperioden bl.a. til nytt renseanlegg på Odderøya, foreslås overskudd for avløp brukt til å jevne ut nødvendig økning i Gebyr. Prognosen for vann tilsier at det er nødvendig å bruke opparbeidet selkostfond til dekning av forventet underskudd i 2014 pga. svak utvikling i boligbyggingen. Årsgebyret er summen av abonnementsgebyr og forbruksgebyr. Abonnementsgebyr er beregnet å skulle dekke kostnader til investeringer i vann og avløp, mens forbruksgebyret er ment å dekke driftskostnadene. I økonomiplan for heter det «Forutsatt uendret drift og at rådmannens forslag til investeringer i planperioden vedtas, vil det ikke være nødvendig å øke avløpsgebyrene med mer enn den generelle lønns-/prisveksten fra » De foreslåtte gebyrene for 2014 innebærer en økning på mer enn dette. Det skyldes følgende forhold: Høyere investeringer enn forutsatt i gjeldende økonomiplan. Lavere inntekter fra tilkopling Høyere forventet rente Den ordinære driften er uendret. 11

12 Når det gjelder prognosene for perioden forventes også en noe større økning enn forventet lønns- og prisvekst. Rådmannen vil understreke at dette er prognoser, og disse prisene forutsetter uendret rentenivå, drift og at investeringene gjennomføres i tråd med rådmannens forslag til økonomiplan Det er behov for omfattende investeringer i de neste årene. Dette fordi det er et stort etterslep i utskiftning av gamle ledninger, samt at det skal legges til rette for økt vekst i boligutbyggingen. Kommunen skal bl.a. være med å dekke 10% av utvidelsen av Odderøya renseanlegg, hvor Vennesla må være med å dekke inn 42 millioner kroner over de neste 20 årene. Avskrivningen vil starte i 2017, og foreslått gebyr økning skal utjevne gebyrene, slik at en slipper en kraftig økning i Det er i de senere årene investert mye på vannsektoren, som nå gir økte rentekostnader, samt at det er lagt til grunn en noe lavere boligbygging, som gir lavere inntekter. Det er derfor i økonomiplanperioden foreslått størst økning på vanngebyrene. Med bakgrunn i prognose for 2014 og 2015 foreslår Rådmannen følgende økninger: Vann og avløpsgebyr % Vekst Vann: Abonnement ,8 Forbruk 12, ,7 Avløp: Abonnement ,0 Forbruk 18,8 18,8 0,0 Det viser seg etter at det ble innført tvungen vannmåler, er abonnentene blitt mer bevist på vannforbruket. Prognosene for gjennomsnittlig forbruk er nedjustert fra 150 til 125 m3 for en gjennomsnitts husstand i selvkostmodellen. Kostra sier derimot at kommunene skal bruke 150 m3 slik at tallene i tabellen under er 150 m3 lagt til grunn, selv om det i gjennomsnitt ikke brukes så mye i Vennesla. Gjennomsnittlig husstand inkl foreslåtte gebyr for renovasjon og feiing Økning %vekst Vann ,7 Avløp ,7 Renovasjon Feiing ,0 Mva ,6 Sum ,6 12

13 Estimert økning og % vekst i økonomiplanperioden (Forutsatt at ting blir som forventet. Drift, inv og rentenivå) Vann Abonnement Forbruk 10,3 12,1 14,0 14,9 15,6 16,9 Avløp Abonnement Forbruk 18,8 18,8 19,8 19,4 20,3 20,5 Gj.sn.vann Gj.sn.avløp Sum % Økning 4,8 5,0 5,1 5,0 4,3 4,5 *gjennomsnittlig boenhet i hht. kostra 150 m3 Gebyrer 2014 kilde: kostra Vennesla Songdalen Søgne Kr.sand Lillesand Birkenes Iveland Vann Avløp Renovasj Feiing Mva Sum Tilknytningsgebyr: Tilknytningsgebyret for standard bolig i 2015 er kr eks. mva. for vann og kr eks. mva. for avløp. I regulerte områder reduseres satsen med 35 % dersom vilkår i gjeldene betalingsregulativ er oppfylt. Rådmannen foreslår ingen endring av tilknytningsgebyr. Tvangsavlesningsgebyr - Vannmåler: Kommunen sender ut avlesningskort for vannmåler. En del sender ikke inn og får purring. De som fortsatt ikke sender inn, får varsel om tvangsavlesning av kommunal rørlegger. Gebyr for slik avlesning foreslås økt fra kr.380 til kr.1000,- slik at det harmonerer med arbeidsmengden det faktisk utgjør. Slamgebyr: Slamgebyr for eiendom som ikke er tilknyttet kommunalt ledningsnett, men som har krav om regelmessig tømming av slamavskiller. Slamavskiller tømmes normalt annet hvert år, mens kostnader dekkes inn årlig i form av slamgebyr. Tette tanker tømmes etter behov, mens tømmingen søkes tilpasset et fast ruteopplegg for å holde transportkostnader nede. For tømming av slamavskiller og tette tanker utenfor ordinær tømmerute og ved krisetømming betales ekstra. Dette gjelder også slamavskillere 13

14 tilknyttet kommunalt nett. Søgne, Songdalen og Vennesla har samarbeidet om felles anbud for slamavfall. I tidsrommet frem til 2017 er SJT miljø AS renovatør mens Avfall Sør på Støleheia behandler slamavfallet i nytt mottak der. Nye anbud har ført til vesentlig høyere kostnad slik at for 2015 foreslås slamgebyret hevet med fra kr til kr. 1836,- eks. mva, som er på linje med Sogndalen kommune, som har samme ordning som Vennesla. Andre gebyrer Andre gebyrer i regulativet foreslås økt med 3,0 %. 14

15 88/14 Renovasjonsgebyr 2015 Arkivsak-dok. 14/ Arkivkode. --- Saksbehandler Arne Vatne Saksgang Møtedato Saknr 1 Bygg- og miljøutvalget /14 1 Plan- og økonomiutvalget /14 2 Kommunestyret SAMMENDRAG: Det foreslås at fastgebyret beregnes pr. boenhet i stede for at det baseres på antall og størrelse av avfallsbeholdere. Gebyret for et normalabonnement holdes uendret fra 2014 ved at gebyret pr. tømming økes noe og at fastgebyret reduseres tilsvarende. For borettslag og sameier med felles avfallsbeholdere gis en rabatt på fastgebyret på 30 % i 2015 og denne rabatten reduseres gradvis til null i Når enebolig har tilleggs boenhet (hybel), gis det rabatt på 50 % for hybel. I realiteten betyr dette at for en vanlig enebolig vil samlet snittgebyr forbli uendret i Rådmannens forslag til innstilling: 1. Forslag til gebyrregulativ for 2015 godkjennes. Vedlegg: Vedlegg 1 - Foreløpig budsjett og forslag til gebyrer for

16 Bakgrunn for saken: Endring i avfallsmengder og antall abonnenter henger nøye sammen med utvikling i overordnet økonomi, forbruksmønster og folketall. Etter lavere vekst i avfallsmengden i 2014 ventes noe sterkere vekst i Antall innbyggere og abonnenter/boenheter ventes fortsatt å øke som i 2014, men det er usikkerhet knyttet til dette. Ikke minst vil foreslåtte endringer i gebyrsystem medføre usikkerhet på inntektssiden i den første tiden som følge av overgang til boenhet som beregningsgrunnlag for fastleddet i gebyret. Det legges til grunn fortsatt lavt rentenivå og lønns- og kostnadsvekst på 2-3 %. I avfallsplanen ( ) er det lagt opp til gebyrutvikling for et normalabonnement på +3,5 % pr. år. I budsjettet for 2014 ble det vedtatt en økning på 5 % som følge av forventet sterk vekst i avfallsmengder og at Returkraft økte restavfallsprisen med 400 kr./tonn (30%). Kommunen ber i eierskapsmeldingen for Avfall Sør om at selskapet i forbindelse med budsjettarbeidet for 2015 synliggjør mulige tiltak og beskriver konsekvenser for at en skal holde seg innenfor kostnadsrammen som er vedtatt som delmål i avfallsplanen. I samsvar med avfallsplanen legges det fra 2015 opp til en endring av gebyrsystemet. Det foreslås at fastgebyret beregnes pr. boenhet i stede for at det baseres på antall og størrelse av avfallsbeholdere og det utarbeides retningslinjer for hvordan dette skal beregnes og innkreves. Dette innebærer at fastgebyret for eneboliger, rekkehus mv. med egne beholdere reduseres. Borettslag, sameier mv. der flere boenheter deler beholder betaler i dag en svært liten del av felleskostnadene til gjenvinningsstasjoner, returpunkter, administrasjon osv. Denne forskjellen vil over tid bli borte. Gebyret for et normalabonnement holdes uendret fra 2014 ved at gebyret pr. tømming økes noe og at fastgebyret reduseres tilsvarende. For borettslag og sameier med felles avfallsbeholdere gis en rabatt på fastgebyret på 30 % i 2015 og denne rabatten reduseres gradvis til null i Tabell 1. Årsgebyr for renovasjon for 2015 for boenheter med egne beholdere og abonnenter knyttet til nedgravde løsninger, eks. mva. Boligtype Variabelt gebyr for 2015 Fastgebyr for 2015 Årsgebyr for 2015 uten hybel Årsgebyr 2015 med hybel Normalabonnent Tillegg pr. hybel 861* *) Det er anslått at en normalabonnent med hybel tømmer 50 % mer enn en abonnent uten hybel. Under forutsetning av at antall tømminger er riktig (50 %), vil en normalabonnent med hybel betale om lag det samme i årsgebyr som i dag. 16

17 I tabell 2 vises gjennomsnittsberegningen for gebyrene pr. boenhet fra 2013 til Antall Årsgebyr 2013 Årsgebyr 2014 Årsgebyr 2015 boenheter Normalabonnent Borettslag og liknende * Gjennomsnitt Endring i % 5,1 % 2,1 % *) 30 % rabatt Tabell 3. Gradvis innføring av nytt gebyrsystem (2014 til 2018), eks. mva. Årsgebyr 2014 Årsgebyr % reduksjon Årsgebyr % reduksjon Årsgebyr % reduksjon Årsgebyr 2018, 0 % reduksjon «Gjennomsnittboenhet» i borettslag/sameie % - vis økning pr. år 0 23,9 7,2 6,7 6,4 Merknader: Saken har vært behandlet i administrasjonsutvalget og styret i Avfall Sør Husholdning AS. Saken er oversendt kommunene for endelig behandling. Rådmannen er positiv til at det legges frem et forslag til gebyr som er i samsvar med hovedplanen. At fastleddet fra 2015 beregnes etter boenhet harmonerer med vann og avløpsgebyrene. En ser det som naturlig at en tar sikte på at alle innbyggerne skal bidra til dekning av utgifter til felleskostnader til gjenvinningsstasjoner, returpunkter, nedlagte deponier, administrasjon mv. 17

18 89/14 Digitaliseringsstrategi Arkivsak-dok. 14/ Arkivkode. 060 Saksbehandler Hans Petter Furuborg Saksgang Møtedato Saknr 1 Arbeidsmiljøutvalget /14 2 Plan- og økonomiutvalget /14 3 Administrasjonsutvalget /14 4 Kommunestyret SAMMENDRAG: IKT spiller en stadig større rolle i vår hverdag. En gjennomtenkt og langsiktig satsning på IKT er viktig for å støtte opp om en god utvikling av kommunens tjenester. Digitaliseringsstrategien er en videreføring av tidligere IT-strategi. Strategien rulleres hvert andre år, mens økonomivedleggene rulleres årlig i samsvar med budsjettarbeidet. Oppfølgingsansvaret ligger til Servicetorget. Digitaliseringsstrategien oppsummerer ledelsens syn på hvordan kommunen skal utvikle seg digitalt de neste 4 årene. Rådmannens forslag til innstilling: 1. Kommunestyret slutter seg til vedlagte Digitaliseringsstrategi for Vennesla kommune 2. De økonomiske konsekvenser sees i sammenheng med budsjett og økonomiplan. Vedlegg: Vedlegg 1 Digitaliseringsstrategi Vedlegg 2 Investeringsplan Vedlegg 3 Driftsutgifter

19 Bakgrunn for saken: Å kunne møte morgendagens utfordringer på en god og forventet måte gjennom å ta i bruk tilgjengelig teknologi Å kunne møte fremtidens behov for arbeidskraft innenfor tjenesteområdene Å kunne tilby et digitalt førstevalg til innbyggere og næringsliv Å kunne legge til rette for økt samarbeid i kommuneforvaltningen Merknader: Hovedmålet i strategien er: Vennesla kommune skal ut ifra en kost/nytte vurdering bruke IT der publikum, samarbeidspartnere og/eller ansatte er tjent med det. Det er også skissert 5 effektmål Vennesla kommune blir mer åpen og tilgjengelig, slik at det blir enkelt for publikum å nå oss Effektivitet og kvalitet på tjenestene blir bedre Økt bruk av IT kan frigjøre ressurser, som igjen kan brukes på andre områder Heving av de ansattes digitale kompetanse Utvikle mer fullautomatiske prosesser Strategien bygger på kommunens IT-strategi , samt KS sin Digitaliseringsstrategi og har hovedfokus på følgende 3 satsningsområder: - Digital forvaltning - Elektronisk samhandling i helse og omsorgssektoren - Oppvekst og utdanning SEKTORIELLE SATSNINGSOMRÅDER Digital forvaltning Vennesla kommune ønsker å bli mer åpen og tilgjengelig, og å utvikle enda flere fullautomatiserte prosesser. Tilgjengeliggjøring av flere elektroniske skjema internt og eksternt, vil gi innbygger/næringsliv og ansatte en mer rasjonell saksbehandling. Hovedfokus i strategien er at digital kommunikasjon skal være det naturlige førstevalg i dialogen med kommunen. Der det er mulig å føre dialog, skal digital kommunikasjon være den foretrukne kanal. Gjennom digitaliseringsstrategien vil kommunen langt på vei oppfylle målet med å tilby brukervennlige og sikre digitale tjenester til innbyggere/næringsliv og ansatte. Elektronisk samhandling i helse og omsorgssektoren «Vi skal gi helhetlige, effektive og faglig forsvarlige omsorgstjenester til innbyggerne». 19

20 Økt bruk av IT skal gi effektiv arbeidsflyt og tilpasset kvalitet på tjenestene, samt bidra til å møte morgendagens utfordring med manglende arbeidskraft. Utprøving av velferdsteknologi videreføres. Plan for videre bruk av velferdsteknologi i helse og omsorgssektoren er under utarbeidelse. Nettbrett har gitt kvalitetsheving i hjemmetjenesten, og det legges opp til utvidet bruk i perioden. Helelektronisk arkivsystem for brukeropplysninger er innført. Oppvekst og utdanning Innføring av FEIDE (Felles Elektronisk IDEntitet) i skole gir elever og lærere tilgang til digitale ressurser via et brukernavn og et passord. Det er en forutsetning for å kunne ta i bruk nye digitale tjenester på en enkel måte. FEIDE følger deg gjennom hele utdanningen. Et mål i delstrategien til oppvekst og utdanning er: «Alle barn, unge og voksne i barnehager og skole er digitalt kompetente». Det satses i perioden å nå dekningskravet på teknisk utstyr (PC/Smartboard). Trådløs dekning bør økes i takt med bruk. Bruk av nettbrett er under utprøving. Gir dette god effekt på læring, kan det for eksempel føre til at behovet for PC og læremiddel i bokform reduseres. TVERRGÅENDE SATSNINGSOMRÅDER Interkommunalt samarbeid vedr. drift av IKT-området ble vurdert, men det ble besluttet å se på samarbeid om utvikling av kommunale tjenester med IT som verktøy. Effektive kommunikasjonsløsninger bør etableres for å bedre utnyttelse av eksisterende løsning, og etablere mer effektive kommunikasjonsformer. Strategisk IKT-planlegging gjør det enklere for ledere å foreta de riktige strategiske valgene. Kommunen ønsker ledere som ser sammenheng mellom tjenesteproduksjon og teknologi, og bruker dette til tjenesteutvikling og effektivisering. Vedlikehold av IKT kompetansen til de ansatte er viktig for å kunne mestre den digitale hverdagen, og samtidig kunne utnytte systemer og løsninger best mulig. Standardisering av maskinpark, drift og fellesløsninger gir fleksible og driftseffektive løsninger, og gjør utveksling av data mellom systemer enklere. Gjenbruk av data og bedre utnyttelse av eksisterende systemer vil gi økt kvalitet på informasjon vi innehar, og reduserer dobbeltarbeidet. 20

21 IT-tjenesten vil med bedre struktur på support kunne skape en mer kostnadseffektiv forvaltning av ressursene. IT-tekniske tilpasninger vil kunne sikre opptid på sentrale systemer, beskytte mot korrupte data og gi mer fleksible lagringsløsninger. Grønn IT er et område vi ønsker å ha fokus på gjennom reduksjon av fysiske bokser og utskrifter, innføring av nettbrett til politikere og ansatte, samt økt virtualisering. Løsning med nettbrett til digitale politikere videreføres i neste 4-årsperiode, hvor også dokumenter som er unntatt offentligheten tilbys på nettbrettet. Sky-tjeneste er i sterk vekst, og utvidet bruk av disse kan være en måte å møte behovet for økt bemanning på. Flere nye løsninger leveres bare i skyen. Personvern, taushetsplikt og informasjonssikkerhet må være en løpende prosess, der bevisstgjøring av ansatte er en viktig faktor. Sikker behandling/lagring av personopplysninger og økt teknisk sikkerhet er et prioritert område. Et helhetlig styringssystem for ivaretagelse av internkontroll og avvikshåndtering må utarbeides. Arbeidsmiljøutvalget har behandlet saken i møte sak 11/14. Behandling i møtet: Hans Petter Furuborg orienterte om digitaliseringsstrategien Votering: Enstemmig Arbeidsmiljøutvalgets innstilling til neste møte: 1. Kommunestyret slutter seg til vedlagte Digitaliseringsstrategi for Vennesla kommune. 2. De økonomiske konsekvenser sees i sammenheng med budsjett og økonomiplan. 21

22 90/14 Budsjett og økonomiplan Arkivsak-dok. 14/ Arkivkode. 151 Saksbehandler Gerd Signe Vigebo Saksgang Møtedato Saknr 1 Administrasjonsutvalget /14 1 Arbeidsmiljøutvalget /14 1 Bygg- og miljøutvalget /14 1 Levekårsutvalget Plan- og økonomiutvalget /14 2 Kommunestyret SAMMENDRAG: Det vises til rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan for Videre vises det til informasjonsmøtene som ble holdt for ansatte og folkevalgte 6. november. Rådmannen foreslår at vedtaket blir fattet i samsvar med de utsendte dokumentene. Rådmannens forslag til innstilling: 1 Årsbudsjett 2015 Det vedlagte forslag til årsbudsjett for Vennesla kommune for 2015, med tilhørende forutsetninger vedtas. 1.1 Skattesatser / marginavsetning Skatten for 2015 på formue og inntekt fastsettes til de maksimalsatser som vedtas av Stortinget. Marginavsetningen settes til 11 % 1.2 Eiendomsskatt I medhold av Eiendomsskatteloven 2 og 3, første ledd, bokstav a, videreføres det for 2015 utskriving av eiendomsskatt i hele kommunen. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for 2015 settes til 7 promille, jfr. Eiendomsskatteloven 11. første ledd. Differensiert skattesats for boligdelen av eiendommer med selvstendige boenheter (herunder fritidseiendommer) settes for 2015 til 4,5 promille, jfr. Eiendomsskatteloven 12 bokstav a. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet settes et bunnfradrag på kr ,- pr. boenhet, jfr. Eiendomsskatteloven 11, annet ledd. Eiendommer nevnt i Eiendomsskatteloven 5 skal fritas for eiendomsskatt. For skatteåret 2015 unntas eiendom eid av stiftelser og institusjoner med allmennyttig formål i medhold av Eiendomsskatteloven 7 bokstav a, samt bygninger med historisk verdi i medhold av Eiendomsskatteloven 7 bokstav b. (Kun eiendommer som er fredet fritas etter Eiendomsskatteloven 7 bokstav b.) Fritak etter 7 pr. 22

23 er ført opp på vedlagt liste. Eiendomsskatten skal betales i fire terminer; 25/2, 25/5, 25/8 og 25/11 i skatteåret. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen skattevedtekter vedtatt av kommunestyret. 1.3 Kommunale avgifter og betalingssatser For 2015 vedtas følgende endringer av kommunale avgifter og betalingssatser: Vann, avløp, slam og renovasjon (VAR) Gebyrene beregnes ut fra selvkostprinsippet og behandles som egen sak. Feiegebyr Settes til kr. 305,- pr. boenhet med pipe. Barnehage Det legges til grunn de maksimalsatser som vedtas av Stortinget. Betaling for kost i barnehagen, og gebyr ved for sen henting av barn i barnehagen økes ikke. Bevillingsgebyr Fastsettes i henhold til alkoholloven og dens forskrifter. Husleie for kommunale utleieboliger økes ikke. Husleie for privatpraktiserende fysioterapeut i Venneslatunet foreslås økt med kr ,- pr. måned. Betaling for trygghetsalarm økes med kr. 50,- pr. måned. Betaling for hjemmehjelp til de med inntekt over 2 G økes med kr. 100,- pr time. Betaling for middag på dagsenter for eldre økes med kr. 52,-. Betaling for transport til dagsenter for eldre økes med kr. 17,- pr. dag. Gebyr for manglende parkeringsplasser i sentrum økes ikke. Festeavgift for graver økes ikke. Andre egenandeler, gebyrer og betalingssatser Egenandeler og betalingssatser for kommunale varer og tjenester økes generelt med 3,0 % der ikke annet er bestemt. Der staten har fastsatt min.- /maksimumssatser gjelder disse, dersom ikke annet er bestemt. Der satsene er belagt med merverdiavgift kommer denne i tillegg til oppgitt sats. Administrasjonen gis fullmakt til å avrunde de enkelte satser til nærmeste hele krone. 1.4 Låneopptak Kommunestyret godkjenner for 2015 et låneopptak i henhold til budsjettet på: 23

24 Kr ,- som startlån til videre utlån Kr ,- til investeringer Rådmannen gis fullmakt til å velge långiver og låntype, godkjenne løpetid, rente- og avdragsvilkår og undertegne lånedokumentene, jfr. Reglement for finansforvaltning, vedtatt av kommunestyret , sak 32/13. For resterende bruk av lån i budsjettet, benyttes ubrukte lånemidler, kr ,-. Kassekredittgrensen settes til kr , Satser for sosialhjelp Satsene fastsettes i henhold til statens veiledende norm. Rådmannen gis fullmakt til å avrunde satsene oppover til nærmeste 100 kroner. 1.6 Tilskudd til private barnehager Ordinære private barnehager gis følgende tilskudd: Driftstilskudd tilsvarende 100 % av det de kommunale barnehagene i Vennesla får i offentlig finansiering pr. heltidsplass, kr ,- pr. heltidsplass for barn under 3 år, og kr ,- for barn over 3 år. Kapitaltilskudd tilsvarende 100 % av nasjonal sats. Familiebarnehager gis følgende tilskudd: Driftstilskudd tilsvarende 100 % av nasjonal sats. Kapitaltilskudd tilsvarende 100 % av nasjonal sats 1.7 Tilskudd Det bevilges kr. 1,25 pr. innbygger til den årlige TV-aksjonen 1.8 Generelt Kommunestyret vil presisere at budsjettet er bindende. Tidligere vedtatte disposisjonsfullmakter i budsjettsaker videreføres, jfr. Øk.reglement vedtatt Rådmannen gis fullmakt til å regulere budsjettene internt mellom de ulike vann- og avløpsprosjektene, samt IT-investeringene. Refusjon for momskompensasjon på investeringsutgifter samles på et sentralt ansvar. Utbetaling til politiske partier. Det foreslås ingen endringer i satsene for gruppestøtte og representantstøtte. 2 Økonomiplan Økonomiplan for perioden vedtas i overensstemmelse med rådmannens forslag. Økonomiplanens driftsrammer og investeringsrammer for perioden legges til grunn for planleggingen av den kommunale virksomheten. 24

25 Enkeltsaker med økonomiske konsekvenser som tas opp i løpet av året, skal som hovedregel henvises til behandling i budsjett/økonomiplan. 3 Hovedoversikter og budsjettskjema drift og investering Alle hovedoversiktene har tall i hele 1000 kroner. Budsjettskjema 1A- drift Regnsk Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter Renteutg., provisjoner, andre fin.utg Tap finansielle instrumenter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Til dekn. av tidl.års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidl. års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (skjema 1B) Merforbruk/mindreforbruk

26 Budsjettskjema 1B - drift Regnsk Politisk styring og kontrollorg Rådmannskontoret Organisasjonsseksjonen Økonomiseksjonen Seksjon for oppvekst Seksjon for samfunnsutvikling Seksjon for helse og omsorg Servicetorget Enhet for plan og utbygging Enhet for kultur Kvarstein skole Hunsfoss skole Moseidmoen skole Vennesla skole Samkom skole Eikeland oppvekstsenter Skarpengland skole Vennesla ungdomsskole Voksenopplæringa Kulturskolen Solsletta barnehage Klokkerstua barnehage Smååsane barnehage Barn og familie Habilitering Hovedkjøkken Venneslaheimen Hægelandsheimen Hjemmetjeneste og rehab Psykisk helsevern NAV Park og idrett VAR - teknisk Vei - teknisk Byggforvaltning Diverse Totalt

27 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Regnsk Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg Tap på finanselle instrumenter (omløpsmidler) Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne fond Avsetninger til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig mer/mindreforbruk

28 Økonomisk oversikt - investering Regnsk Budsjett 2014 Budsjett 2015 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum inntekter Utgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg Fordelte utgifter Sum utgifter Finanstransaksjoner Avdragsutgifter Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket Avsetninger til ubundne investeringsfond Avsetninger til bundne fond Avsetninger til likviditetsreserve Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov Dekket slik: Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler Bruk av tidligere års udisponert Overføringer fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum finansiering Udekket/udisponert

29 Budsjettskjema 2A - investering Regnsk Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Dekning av tidl.års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av tidl. års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert

30 Budsjettskjema 2B - investering Regn Div. IT-investeringer Homme idrettsanlegg, tilkobling avløp Maskiner/utystyr Vennesla ungdomsskole, uteareal Hægeland kirkegård Nytt toppdekke, kunstgressbanen Gågate, lekeareal Innløsning / grunnerverv Strandsti Venneslafjorden Lydanlegg kinoen 110 Varmegardin til dør til kafé på Kulturhuset 100 Rullestolrampe, Øvrebø kirke 250 Brannalarm m.v., Hægeland herredshus Div. vann og avløpsinvesteringer Maskiner og utstyr, Teknisk forvaltning Rassikring Oppgradering broer, hengebroer og tunneller Hovedplan veg / trafikksikkerhet Oppgradering veglysanlegg Ny bru Åsvegen Veg, Horrisland Rus-/psyk.boliger, inventar og utstyr Lokaler til Teknisk forvaltning Lokaler til Byggforvaltning Ombygging av Herredshuset Måleutstyr, plan og utbygging 150 Svømmehallen Barnehage / skole Utbedre bad, Måneglytt 200 Inventar og utstyr til kantina, Skarpengland skole

31 Budsjettskjema 2B - investering Regn Oppgradering lysløyper 480 Bru Tveite 450 Utbedring Støavegen 700 Rakkestad (veg) Enøk-tiltak Diverse prosjekt Totalt Vedlegg: Rådmannens forslag til årsbudsjett 2015 og økonomiplan (utdelt i møte ) 31

32 Bakgrunn for saken: I følge kommunelovens 45 skal kommunestyret innen utgangen av året vedta budsjett og skattesatser for kommende kalenderår. Det legges opp til at økonomiplan og årsbudsjett behandles i samme sak. Begge sakene er lagt inn i samme dokument. Saken skal behandles i de aktuelle utvalgene før plan- og økonomiutvalget gjør sin/sine innstillinger i møte 2. desember. Innstillingen/innstillingene skal legges ut til offentlig ettersyn i minst 14 dager før behandlingen i kommunestyret. Det vises for øvrig til forskrift om årsbudsjett. I henhold til hovedavtalen skal årsbudsjettet behandles i arbeidsmiljøutvalget. Eventuelle uttalelser til forslaget som vi mottar etter saksutsendelsen vil bli lagt fram i møtene. Merknader: Det vises til kommentarene i rådmannens forslag til budsjett for 2015 og økonomiplan Arbeidsmiljøutvalget har behandlet saken i møte sak 12/14. Votering: Enstemmig Arbeidsmiljøutvalgets innstilling til neste møte: AMU tar rådmannens forslag til orientering, men påpeker samtidig viktigheten av at ansattes arbeidsforhold blir ivaretatt. 32

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 02.12.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 02.12.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 02.12.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 30.11.2010 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 30.11.2010 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 30.11.2010 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Ragnhild Bendiksen, Jurgen Orf (sak 10/29), Bess Thormodsæter og Wenche Nordli (sak 10/30), Dagne Ropstad (sak 10/31)

Ragnhild Bendiksen, Jurgen Orf (sak 10/29), Bess Thormodsæter og Wenche Nordli (sak 10/30), Dagne Ropstad (sak 10/31) VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Levekårsutvalget Dato: 25.11.2010 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 Tilstede: Andre: Bjørn Egil Haugland (KrF), Tor Søren Drivenes (H), Inger Turid

Detaljer

Andre: Svein Skisland (), Heidi Engestøl (), Fagansvarlig IT Kristin F. Viksnes (Sak. 10/08)

Andre: Svein Skisland (), Heidi Engestøl (), Fagansvarlig IT Kristin F. Viksnes (Sak. 10/08) VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Dato: 30.11.2010 kl. 9:00 10.00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Berit Kittelsen

Detaljer

VEDLEGG 3. Forslag til budsjett 2017 og økonomiplan

VEDLEGG 3. Forslag til budsjett 2017 og økonomiplan VEDLEGG 3. Forslag til budsjett og økonomiplan -20 fra FRP, H, V og PDK BUDSJETTSKJEMA 1A RÅDMANNENS FORSLAG PARTIFORSLAG Bud. Bud.2018 Bud.2019 Bud. Bud. Bud. 2018 Bud. 2019 Bud. Kommentar 1 Skatt på

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Forslag til budsjett 2016 og økonomiplan

Forslag til budsjett 2016 og økonomiplan Forslag til budsjett 2016 og økonomiplan 2016-19 fra Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet Verbalforslag: Eiendomsskattetakstene økes med 10% pr år 2017-19. Bunnfradraget for boliger økes

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Forslag til budsjett 2014 og økonomiplan

Forslag til budsjett 2014 og økonomiplan VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 fra Ap. KrF og Sp VERBALFORSLAG: Det settes i gang et arbeid for å se på framtidig skole-/barnehagestruktur i Vennesla utover nåværende økonomiplanperiode.

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Nes Kommune Møteprotokoll Formannskapet sic5q.\ - Dato: 02.11.2017 kl. 09:00 15.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01241 C)3b Møteleder: Tore Haraldset (ordfører) Møtende Tore Haraldset (Nes

Detaljer

Rådmann Svein Skisland, organisasjonssjef Heidi Engestøl, økonomisjef Gerd Signe Vigebo, kommunalsjef Aslak Wegge

Rådmann Svein Skisland, organisasjonssjef Heidi Engestøl, økonomisjef Gerd Signe Vigebo, kommunalsjef Aslak Wegge VENNESLA KOMMUNE Administrasjonsutvalget Dato: 29.11.2011 kl. 9:00 10:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/01589 Arkivkode: 033 Tilstede: Berit Kittelsen (Ap), Torhild Bransdal (Kr F), Eivind Drivenes

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Forslag til budsjett 2013 og økonomiplan 2013-16

Forslag til budsjett 2013 og økonomiplan 2013-16 VEDLEGG 1 Forslag til budsjett 2013 og økonomiplan 2013-16 fra Ap, Krf og Sp BUDSJETTSKJEMA 1A RÅDMANNENS FORSLAG PARTIFORSLAG Bud. 2013 Bud. 2014 Bud. 2015 Bud. 2016 Bud. 2013 Bud. 2014 Bud. 2015 Bud.

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Møteprotokoll fra møtet ble enstemmig godkjent. 10/53 07/ Kommunedelplan Venneslaheia 1.g. høring 3

Møteprotokoll fra møtet ble enstemmig godkjent. 10/53 07/ Kommunedelplan Venneslaheia 1.g. høring 3 VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og økonomiutvalget Dato: 30.11.2010 kl. 9:30 13.30. Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre:

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 26.11.2013 kl. 10.00 14.30. Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 13/00043 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 26.11.2013 kl. 10.00 14.30. Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 13/00043 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 26.11.2013 kl. 10.00 14.30. Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 13/00043 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Torhild

Detaljer

Rådmann Svein Skisland, Økonomisjef Gerd Signe Vigebo, Kommunalsjef Aslak Wegge, Kommunalsjef Ragnhild Bendiksen, Rådgiver Wenche Nordli (sak 77).

Rådmann Svein Skisland, Økonomisjef Gerd Signe Vigebo, Kommunalsjef Aslak Wegge, Kommunalsjef Ragnhild Bendiksen, Rådgiver Wenche Nordli (sak 77). VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 05.12.2012 kl. 9:00-14:30 Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 Tilstede: Torhild Bransdal (Kr F), Daniel Bakken (Kr F), Bjørn Egil

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Lønn- og regnskapsavdelingen Saksmappe: 2016/6655-5 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 med eiendomsskattevedtak 2017 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014 Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/7148-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Årsbudsjett 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 118/13 02.12.2013 Overhalla

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2012 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/ Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/4408-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg 2014-2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/13 02.12.2013 Overhalla kommunestyre

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

Saker til behandling. Orientering om status i arbeidet med lovpålagte samarbeidsavtaler med SSHF

Saker til behandling. Orientering om status i arbeidet med lovpålagte samarbeidsavtaler med SSHF VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 24.11.2011 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 11/01585 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern tlf.

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

NB: Etter behandlingen av sakene blir det servert julemiddag og dessert i kantina ca. kl. 1800. Saker til behandling

NB: Etter behandlingen av sakene blir det servert julemiddag og dessert i kantina ca. kl. 1800. Saker til behandling VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 18.12.2014 kl. 16:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 03.11.2015 kl. 12.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Arkivkode: 033 SAKSKART Side 28/15 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Rådmannens forslag til budsjett 2018 og handlingsprogram

Rådmannens forslag til budsjett 2018 og handlingsprogram Saksprotokoll Rådmannens forslag til budsjett 2018 og handlingsprogram 2018-2021 Arkivsak-dok. 17/03688 Saksbehandler Anne Lise Langård Behandlet av Møtedato Saknr 1 Eldrerådet 27.11.2017 20/17 2 Rådet

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2017 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr

Detaljer

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014 Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/7148-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Årsbudsjett 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 118/13 02.12.2013 Overhalla

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Sak: 164/14 Resultat: FS tilråding tilrådd Arkivsak: 14/114222 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015 2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:

Detaljer

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet:

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: SAKNR. 064/12 BUDSJETT 2013 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Utvalet handsama budsjettet 2013 over to dagar. Utvalet gjekk igjennom rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2013. Utvalet ønskja

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (Sølen) Møtedato: 15.11.2017 Tid: 09.00-13.15 Til stede i møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Detaljer

Obligatoriske budsjettskjemaer

Obligatoriske budsjettskjemaer Obligatoriske budsjettskjemaer Budsjettskjema 1A - drift - felles inntekter og felles utg. Form.sk. Justert Opprinn. Regnskap 2018 budsjett 2017 budsj. 2017 2016 i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr

Detaljer

Budsjett- og økonomiplan

Budsjett- og økonomiplan MARKER KOMMUNE Arkiv: FE - 151 Saksbehandler: Anne-Kari Grimsrud Dato: 08.11.2017 Saksmappe: 17/1059 SAKSFRAMLEGG Saksnr. Utvalg Møtedato 17/060 Formannskapet 16.11.2017 Kommunestyret Budsjett- og økonomiplan

Detaljer

Bjerkreim kommune. Budsjett for 2017 og økonomiplan Rådmannen sitt forslag til vedtak: Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150

Bjerkreim kommune. Budsjett for 2017 og økonomiplan Rådmannen sitt forslag til vedtak: Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150 Bjerkreim kommune Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150 Tore Spangen økonomisjef Budsjett for 2017 og økonomiplan 2017-2020 Saksnummer Utval Møtedato 013/16 Felles råd for eldre og funksjonshemma

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling:

Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling: Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 88/10 den 09.12.2010. Behandling: Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling:

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 17/ Tittel: SAKSPROTOKOLL - HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT 2018

Saksprotokoll. Arkivsak: 17/ Tittel: SAKSPROTOKOLL - HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT 2018 2018 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 29.11.2017 Sak: 151/17 Resultat: Enstemmig tilrådd Arkivsak: 17/11829 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL HANDLINGSPLAN 2018 2021 ÅRSBUDSJETT 2018 Behandling: Behandlingen

Detaljer

Saker til behandling. 11/21 11/00703-2 Kontrollutvalgets årsmelding for 2010. 3

Saker til behandling. 11/21 11/00703-2 Kontrollutvalgets årsmelding for 2010. 3 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 28.04.2011 kl. 18:00 Sted: kommunestyresalen Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Økonomiavdelingen. Økonomiplan 2015-2018, budsjett 2015

LINDESNES KOMMUNE Økonomiavdelingen. Økonomiplan 2015-2018, budsjett 2015 LINDESNES KOMMUNE Økonomiavdelingen SAKSMAPPE: 2014/1049 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 14091/2014 Karl Bjørnar Ballestad UTVALG: DATO: SAKSNR: Formannskapet 20.11.2014 82/14 Kommunestyret 11.12.2014

Detaljer

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2014-2017

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 SIRDAL KOMMUNE BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 VEDTATT KOMMUNESTYRET 12.12.13 Arne Eiken 06.01.2014 1 Sirdal kommune Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 14624/2013-2013/286

Detaljer

Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram:

Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram: Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram: Representanten Rene Rasfhol (H) fremmet følgende forslag på vegne av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre: Rådmannens forslag med følgende endringer:

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer