Parkinsonforeningen Oslo/Akershus. Parkinsonbrevet. Et informasjonsbrev til medlemmer i Oslo/Akershus. Årsmøte / temamøte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Parkinsonforeningen Oslo/Akershus. Parkinsonbrevet. Et informasjonsbrev til medlemmer i Oslo/Akershus. Årsmøte / temamøte"

Transkript

1 Parkinsonforeningen Oslo/Akershus Parkinsonbrevet Et informasjonsbrev til medlemmer i Oslo/Akershus Nr Årsmøte / temamøte Tid Onsdag kl Sted Kantinen på Lovisenberg sykehus Tema Når hukommelsen svikter. Kognitive endringer ved Parkinsons sykdom Innledning ved nevrolog og avd.overlege på A-hus Tormod Fladby Dialog med deltakerene på møtet Musikk. Trioen Parkisjonistene med bl.a. Svein Høyer Vi ønsker medlemmer og andre interesserte velkommen. Se også årsmelding. Så lite skal det altså til v. Reidar Saunes Et lite smil, et vennlig blikk, et ansikt som forteller at jeg ser deg og forstår. Så lite skal det altså til, men så mye som det har å si, og ikke minst når smilet kommer ifra en jeg ikke kjenner. " Små lys skinner bra, bare det blir mørkt nok. " 1

2 Innhold Leder Resignasjon, Nils Johan Lavik, med innledning av Magne Roland Intervju med Helge Aarø ved Reidar Saunes Lokalforeningsnyheter Møtekalender for lokalforeningene våren 2013 Forbundsnytt Oversikt over lokalforeningene og kontaktpersoner Neste Parkinsonbrev kommer ut i midten av mai. Redaksjonen og leserne setter stor pris på innlegg fra dere og hvilke ønsker dere har om innhold i Brevet. Meldinger kan sendes til 2

3 Leder v. Svein B. Stuge, fylkesleder En siste hilsen fra meg som leder for Fylkesstyret O/A. Arbeidet i Fylkesstyret har beriket min hverdag som pensjonist, jeg har hatt interessante verv og kommet i kontakt med og lært å kjenne mange flotte mennesker. Ingen nevnt og ingen glemt heter det jo, men det er to personer som imponerer meg spesielt, og som jeg setter ekstra stor pris på og som Fylkesforeningen og Parkinsonbrevet hadde vært fattige uten: Astrid L. Dalin og Magne Roland, begge pårørende etter avdøde ektefeller, men har en enorm omtanke for Fylkesforeningen og gjør en kjempeinnsats for Parkinsonsaken på alle måter. TUSEN TAKK til dere begge! På årsmøte 2012 ansatte vi Ingrid Blokhus på en 20 % stilling som fagsykepleier i Fylkesstyret. Ingrid har arbeidet iherdig på mange plan og møtt mange av dere lesere personlig, på møter og gjennom hennes artikler i Parkinsonbrevet. Hun har laget det vedlagte skjemaet Symptom- og oppfølgingsoversikt et verktøy som dere som pasienter eller pårørende kan benytte i møte med helsepersonell. Etter avtale med Ingrid har vi valgt å avslutte leieavtalen med Grefsenhjemmet for Ingrid den 15. mars. Vi vil imidlertid fortsette å nyte godt av Ingrids arbeide gjennom Grefsenhjemmets engasjement for Parkinsonsaken. Dessverre gikk det som vi fryktet, valgkomiteen har ikke funnet noen som er villig til å ta på seg ledervervet for neste valgår. Vi vil derfor foreslå for Årsmøtet at vi ansetter en sekretær som fungerer som styrets leder og kontaktperson, styret vil da bli et flatt styre, det vil si uten en definert leder. Denne organisasjonsformen er forelagt og godkjent av Brønnøysundregisteret. Jeg vil med dette takke for meg og ønske Fylkesforeningen og det nye styret lykke til i sitt videre arbeide. 3

4 Nils Johan Lavik en introduksjon av Magne Roland Nils Johan Lavik døde 31. oktober 2011 etter 14 år med diagnosen parkinsonisme. Han ble 80 år. Han og ektefellen Olaug var aktive medlemmer i lokalforeningen Oslo Vest. Nils Johan ble cand.med. ved Universitet i Oslo i 1958, spesialist i psykiatri i 1965, og han forsvarte sin medisinsk doktorgrad i I svært mange år var han tilknyttet Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri. Fra 1985 til sin pensjon i 1999 var han professor i psykiatri ved psykiatrisk institutt, Universitetet i Oslo. Videre var han leder for Psykososialt senter for flyktninger ved Universitetet i Oslo fra 1990 til Nils Johan var en høyt respektert fagmann og mottok mange utmerkelser. Han hadde et bredt interessefelt. Ved siden av et brennende engasjement for psykiatrien var han engasjert i mange andre samfunnsområder. Flyktningers psykososiale situasjon opptok han mye, og også her gjorde han en stor innsats. Han var en aktet skribent og forfatter av faglitteratur. Nedenfor er gjengitt en forkortet utgave av en artikkel som han publiserte i tidsskriftet Kirke og Kultur for fire år siden. Her omtaler han begrepet resignasjon og gir oss et innblikk i hvordan denne tilstanden formes i hans bevissthet etter at han har fått diagnosen parkinsonisme. Jeg råder dere til å lese hans artikkel grundig og med omhu. De som vil lese hele artikkelen henvises til tidsskriftet Kirke og Kultur, nr. 4,

5 Resignasjon av Nils Johan Lavik Resignasjon er ikke tidens melodi. Dens nødvendighet fortrenges og avledes gjennom overdrevne aktiviteter slik at evnen til å eldes med verdighet blir borte. Kanskje er det i dag nødvendig med øvelser for å gjenvinne en dyd som våre forfedre anså som alderdommens adelsmerke. På samme måte som et barn må øve seg i å lære å gå, sykle og stå på ski, må den aldrende øve seg i å leve med den realitet at kroppen blir svakere, bevegelsene stivere og at tidligere ferdigheter går tapt. Den fysiske og sosiale aksjonsradius skrumper inn og det som vi jevnlig har gjort hver dag inntil nå, blir det kanskje ikke noe av i morgen. Det er en dag å måtte akseptere at de lange skiturene er gått for siste gang, at det er mange land som aldri blir besøkt, mange fjell som aldri blir besteget og mange byer hvor du aldri får vandret i gatene. Det er å se alle bøkene i bokhandlerens vindu som du ikke får lest. Det er å innse at du blir svakere. Det er bra å være frisk, men vær forberedt på å bli syk. Det er godt å klare seg selv, men før eller senere må du også lære å ta i mot. Det er utmerket å være en «aktiv pensjonist» som fortsatt deltar i styre og stell. Det er flott å holde på med trim, språkkurser, utenlandsreiser, frimerkesamlinger eller hva det måtte være. Men husk at dette er det samme som når pianisten sjenerøst spiller et ekstranummer. Konserten er snart slutt. Resignasjon er å forstå at du ikke kan løpe fra realitetsprinsippet. Den første gang jeg la merke til ordet resignasjon var i 16-årsalderen. Vi hadde besøk av en musikkinteressert onkel. Han satt og leste i avisen, da han bemerket: I kveld er det en stor musikalsk begivenhet som vi ikke må gå glipp av. Konserten til Filharmonisk selskaps orkester i Universitetets aula skal overføres i radio. De skal spille Beethovens femte symfoni. Så fortalte han om hvordan det berømte bankemotivet i den første satsen kunne tolkes som Beethovens protest mot å godta at han ble døv en fryktelig skjebne for en komponist. Da kvelden kom, satte vi oss godt til rette og lyttet til de melodiøse, men hissige rytmene som strømmet ut av radioen mens de spilte den første satsen. Så ble det en pause. Ingen klappet. Jeg forstod at det ikke var slutt. Før orkesteret fortsatte, kom det lavmælt fra min onkel: «Nå kommer den andre satsen. Hør på melodien 5

6 som kommer. Det er resignasjonen den viser hvordan han aksepterte sin skjebne.» Det gjorde godt å lytte til Femte symfonis annen sats en kveld noen uker etter at jeg hadde fått diagnosen Parkinsons sykdom.på musikkens universelle språk uttrykker Beethoven resignasjonens vanskelig kunst bedre enn hva som kan forklares med ord. Derfor nøyer jeg meg med å si at den vakre melodiens bølgende bevegelse i moll, favnet smerten over det tapte og vugget sorgen langsomt til ro. Beethoven var et geni. Er det ikke frekt og freidig å fremheve ham som et ideal for vanlige mennesker? Hvem kan våge å sammenligne seg med et funklende lys på historiens stjernehimmel for å beherske resignasjonens kunst? Her er vi nettopp ved poenget. Å ha et ideal er noe helt annet enn å sammenligne seg med sine jevnbyrdige, for da ser man bare til siden. Det fører ofte til at man får konkurranselyst i blikket, og speider etter om det ikke finnes noen ved siden av en selv som man kan se ned på. Men dersom man ser ned på andre, fører det også til at man bøyer sin egen nakke. Å ha et ideal betyr å ha noe å strekke seg etter, noe som befinner seg høyt der oppe slik at man må rette ryggen, løfte hodet og se oppover. Da er det godt å ha noe støtt å stå på. Hva med religionen? Du er jo en kristen. Var ikke det til trøst og hjelp en slik stund? Et iskaldt vindpust streifet meg: Kanskje er sykdommen en straffedom fordi du har fartet rundt på så mange veier i verden, og glemt å regne med Gud. Da var det som om jeg hørte en mildt refsende, litt oppgitt stemme! Har du ennå ikke forstått hvordan dette egentlig er det avgjørende er ikke hvor mye du regner med Gud, men at Gud regner med deg. Han har fjernet synderegisteret og vil gi deg den hjelp du trenger den tid du har igjen å leve. Ikke glem at Han har mange medarbeidere også blant dem som ikke har kappe og krage eller hvit frakk. Det kan være mennesker som kanskje ikke en gang selv vet at de er Hans hjelpere, der de står midt i den skitne virkeligheten og rekker ut hånden til sin neste. I en vanskelig stund oppdaget jeg at den kristne barnetroen var en bærebjelke som hjalp meg til å stå støtt på gulvet. Det er ikke noen motsetning mellom kristen tro og en del av de «sannhetsord» om livet som er uttrykt innen filosofi, kunst og diktning. Det gjelder også bevisstheten om at døden er en nødvendig del av erkjennelsen om at livet har en mening. Vår «væren» er hele tiden en «væren til døden», en kjent formulering fra filosofen Martin Heidegger. Dikteren Åsmund Olavsson Vinje uttrykker den samme tankegang i et 6

7 vers i diktet «Guten». Diktet er om en person som drømmer om å erobre verden, men uansett i hvilken retning han prøver seg, støter han på en grense. Vår tid på jorden er begrenset. Denne erkjennelse gjør at det enestående ved livet for alvor kommer til syne. Det fremkaller en dramatisk økning av «kursverdien» på hver eneste dag vi har igjen. «Kursverdien» er satt med anførselstegn for å få frem at betegnelsen er en metafor, fordi språket er ufullkomment når det gjelder å beskrive hva det egentlig dreier seg om. En ny dag er ikke noe som kan kjøpes eller selges på børsen. Begrepet resignasjon uttrykker evnen til å akseptere at noe er tapt for alltid. Men samtidig har ordet også en annen betydning som har sin opprinnelse i det latinske verb «resignare», som betyr å bryte et segl til et dokument eller «brev». I denne sammenheng anvendes det som et bilde på et privilegium som særlig tilfaller den som er så heldig å bli gammel. Det er retten til å hente frem og «bryte seglene» på brev, opptegnelser og erindringsbilder fra fortiden. Det betyr å beskikke sitt hus og signere sitt livs prosjekt på nytt. Det er opp til den aldrende selv å bestemme hva han vil gjøre med det som finnes i de personlige arkiver. Resultatet kan berettes til andre privat eller offentlig. Det private format kan være i form av fortellinger til barn og barnebarn. Det store format kan velges dersom man berettiget eller uberettiget mener at det man har funnet er av betydning for andre. Hukommelsen foretar et dristig sprang tilbake i tid. Der henter den frem hendelser fra år som kan ligge langt tilbake og bringer dem frem til nåtiden med ettertankens forklarende lys. Da oppstår en ubendig lyst til å gripe pennen og berette hva som ble funnet, men Carpe Diem du vet ikke hvor mange dager Gud fortsatt vil gi deg. Jeg vil heller ikke vite noen dato. Det må være opp til ham som en gang, da vi var i mors liv, bestemte når hjertet skulle begynne å slå som bør ta avgjørelsen om når det skal stoppe. 7

8 Intervju med Helge Aarø Ved Reidar Saunes "Jeg har ikke Parkinson, jeg er Parkinson," sier Helge Aarø som er født 1951 i Ålesund, vokste opp en rekke steder og har i barndommen bodd i Vestfold, Hedmark, Hallingdal, Tromsø og på Jessheim. 2 voksne barn Bor på Holmlia Arbeidet i Kirkens Bymisjon i 27 år Har hatt Parkinson i 30 år Selvlært håndverker og handyman til stor hjelp for venner og bekjente Har også drevet egen virksomhet med undervisning og foredrag innenfor områdene samtaleteknikk, kommunikasjon og organisasjonsutvikling. Lærdom etter mange års arbeid med rusomsorg og psykiatri: "Selv med et håpløst utgangspunkt er det mulig å få orden på livet sitt." Favorittmat: Kokt torsk (eller en god biff av indrefilet som har modnet seg så den blir mør...) Vi møter hverandre på Fram Helserehab der vi begge er på treningsopphold i november Første minne i livet er fra hytta da han ventet på at far skulle komme rundt svingen med motorsykkelen, og han selv som 3 åring sto og vinket og fikk sitte foran på bensintanken det siste stykket. Årene fra barn til voksen bodde han på Jessheim, men mange gode barndomsminner knytter seg til sommerferiene og hytta på Emblem innenfor Ålesund. Der var bestemor og "onkel Arthur", sistnevnte beskriver han som en viktig inspirasjon til å få prøve seg selv i ulike ferdigheter godt fulgt av oppmuntring til å kunne mestre. Etter en periode som ettåring med organisering av arbeid for barn og ungdom i Skien, var han i militæret, ble korporal i garden, men satset etterhvert på noe ganske annet enn en militær karriere. Han gikk sosialskolen og fikk jobb i Bymisjonen der han har hatt sitt arbeid i 27 år, både som terapeut, som institusjonsleder og etterhvert som fagkonsulent i hovedadministrasjonen. Helge fikk diagnosen Parkinson da han var 31 år gammel, men hadde kjent 8

9 symptomer allerede da han var 28 år. Han opplevde å få diagnosen under meget spesielle omstendigheter: "Jeg var dagpasient på Ullevål Sykehus, nevrologisk avdeling og ble spurt av en dosent fra universitetet om jeg ville delta i en demonstrasjon med åtte medisinstudenter tilstede. Dette var før jeg hadde fått diagnosen. De undersøkte meg i flere timer, der jeg lå til utstilling på et auditorium i bare trusa. Så fikk jeg servert diagnosen rett fram og var helt uforberedt på dosentens konklusjon; du har Parkinsons Sykdom. Jeg ble rasende, ropte at de skulle komme seg ut og etterpå satt jeg der på benken i sjokk, fortvilelse og med mange spørsmål. - Dette er vel et godt eksempel på hvordan en slik beskjed ikke skal formidles. Men du har greid deg bra til tross for en brutal start? "Det har vært oppturer og nedturer, 2 operasjoner i hjernen, den første mislykket, den andre med svært godt resultat. Jeg fikk et nytt liv da jeg byttet til andre medisiner og det kjentes veldig bra å kunne gå tilbake til arbeidslivet. Jeg hadde da vært uføretrygdet i 3 år, og det var en god følelse å kunne si fra seg trygden og komme tilbake i jobb. - Hva er de viktigste ressursene for å leve best mulig i din situasjon? " Godt forhold til søsken, barn og nære venner fra ulike faser i livet har vært, og er vesentlig. Jeg har dessuten hatt stor glede og nytte av å ha personlig assistent. Denne ordningen er fordelt på flere personer og dreier seg om hjelp til husarbeid, utflukter og sosialt liv. " Å selv være aktiv og nevenyttig er og med på å gi mening. Likeledes betyr det mye å få positiv tilbakemelding på at jeg er en ressurs og ikke bare til belastning for mine omgivelser.." Og hva tenker du om framtida? " Der er jeg usikker, tenker ikke så mye på hva som vil skje. Men på den annen side har jeg en fightervilje i meg, og i det siste etter mye trening klarer jeg nå å gå. Det gjør at jeg har en god følelse og at jeg ser framover med optimisme. Med god hjelp skal det gå." 9

10 LOKALFORENINGSNYHETER Under denne overskriften finner dere litt om hver lokalforening. De lever alle sine forskjellige liv og finner sine egne former og aktiviteter til glede for mange. Hva som skrives om det som foregår, kan variere både i omfang og innhold, men aktiviteten er heldigvis godt i gang i alle de 7 foreningene i Fylkesforeningen. Kontaktpersoner til alle foreningene finnes sist i Parkinsonbrevet. Denne gangen lager vi en felles møteoversikt slik at det blir lettere å finne ut om det kan være et møte som har et tema som angår deg. Informasjon om våre møter og andre aktiviteter finnes på Forbundets nettsider. Asker og Bærum Parkinsonforening v/ interimsstyret Vi har lagt bak oss et år med ny giv både i interimsstyret og blant de mange deltakerne på møtene vår. Det gir motivasjon til frisk innsats i det nye året. Interimsstyret fortsetter et år til med god støtte fra både Forbundet og Fylkesforeningen. Årsmøtet vårt er gjennomført før dette bladet kommer ut, men vi ser fram til et interessant møte med Henrik Syse som innleder med tema "Noe å tro på -- filosofiske refleksjoner rundt livsmening, livsmestring og tro". Samtalene etter innleggene vi har på møtene er sentrale. De gir gode muligheter til erfaringsdeling mellom andre som er i samme båt. Velkommen til møter og sommerturen som også i år blir et felles prosjekt med flere andre lokalforeninger. 10

11 Lørenskog Parkinsonforening v. Ella Akre Forberg Først av alt ønskes alle våre medlemmer et riktig godt nytt år! Vi starter det nye året med årsmøte den 31. januar Som vanlig holder vi alle våre møter på Rolvsrudhjemmet, hvor kommunen stiller gratis lokaler til rådighet. Når vi ser på aktivitetslisten, skjønner vi at det har økonomisk stor betydning for oss. For de første to medlemsmøtene er foredragsholderne allerede fastlagt. Vi har vært så heldige å få nevrolog Christofer Lundqvist på medlemsmøtet den 7. mars, klokken 18:30. Han tar for seg de forskjellige medikamenter som finnes på markedet. Han vil besvare spørsmål, så her lønner det seg å sette opp en huskelapp med spørsmål. På møtet den 4. april, har lege og doktorgradsstipendiat Ane Stav takket ja til å besøke oss. Dr. Stav forsker på parkinsons sykdom på A-Hus og ser spesielt på sammenheng mellom demens og parkinsons sykdom. Etter årsmøtet vil vi legge hele årsmeldingen ut på nettet. Her vil dere kunne se at vårt arbeidsprogram for også inneholder ønske om å kontakte alle våre medlemmer telefonisk og samtidig undersøke om det er interesse for hjemmebesøk. Vi ønsker også å arrangere et seminar for våre pårørende. For å gjøre parkinsons sykdom best mulig kjent skal vi søke kontakt med skoler som har helsefaglig linje. Ellers vil vi opprettholde alle de aktiviteter vi har kjørt i flere år. Faste tilbud Pårørendegruppe første tirsdag i måneden klokken Månedlig gruppetrening med logoped på Rolvsrudhjemmet, hver siste mandag i måneden, klokken 13:00 14:00. Stavgangen går hver fredag klokken 11:00 fra Rolvsrudhjemmet. De fleste medlemsmøtene vil som tidligere ha et foredrag, med påfølgende sosialt samvær. Vi i styret håper å se flest mulig av dere på våre medlemsmøter og turer, så merk datoer allerede nå! Andre tiltak Buss tur/retur Gamle Logen i anledning markeringen av Parkinsodagen 11

12 Skedsmo og omegn Parkinsonforening. v / John Bakken/Jan Kjærstad Vårtanker fra Skedsmo og omegn Parkinsonforening Parkinsonsenter I handlingsplanen til Skedsmo og omegn Parkinsonforening står det at vi sammen med fylkesforeningen vil arbeide for at det etableres et parkinsonsenter på Romerike, der pasienter kan oppholde seg lenge nok til å få en fullstendig gjennomgang av sin sykdom, og hvor det utarbeides en individuell behandlingsplan for den enkelte. Fylkesforeningen har liknende punkt i sin handlingsplan. Vi må planlegge for opprettelse av regionale ressurssenter for pasienter og pårørende, med kompetanse på de aktuelle fagområder og med oppgave også å spre kunnskap til tjenesteytere i regionen. Parkinsonister trenger hjelp fra mange faggrupper for å forstå sine symptomer og sin sykdom. De bør derfor i perioder ha tett oppfølging for så å kunne mestre hverdagen bedre i et lengre tidsperspektiv. Vi vet at ledelsen i fylkesforeningen har jobbet med dette uten å oppnå resultat så langt. Har Norges Parkinsonforbund bidratt ved å påvirke og øve press på myndighetene som arbeider med saker innenfor dette feltet? Parkinsongruppe A-hus har fått mye kritikk i det siste. Stort sett har bare negative ting kommet fram. Men parkinsongruppene de har vår og høst er veldig bra og fortjener ros. De som deltar får en grundig gjennomgang av sine problemer og sykdom sammen med fagfolk på forskjellige områder. Også samtalene deltakerne i mellom er viktig. Man kan si at gruppen fungerer som et parkinsonsenter i miniatyr. Dette er et tilbud som de fleste parkinsonpasienter som er kvalifisert til å delta i, burde benytte seg av. Er du interessert, kan du sikkert ringe Wenche Størk, tlf Møter og arrangementer i 2013 Vi har planlagt vanlige medlemsmøter følgende onsdager kl : - 6/2 (årsmøte), 13/3, 3/4, 8/5, 4/9, 2/10 og 6/11. Tema på møtet 13/3 er tannhelse. Utpå høsten har vi håp om å få Nils Arne Eggen som foredragsholder. Han har synspunkter på det meste og er forkjemper for kollektiv samhandling, noe vi burde ha mer av i Parkinsonkretser. 12

13 - Sommertur vil vi arrangere rundt 5. juni. Kanskje en 2-dagerstur? Julemøte er satt til fredag 6. desember. I juli og august vil vi ha sommeraktiviteter. Vår faste bassengtrening holdes på mandager kl , og vanlig trim på onsdager kl Vil du vite mer om foreningen, kan du gå inn på internett og lese vår informasjonsfolder, eller be om å få den tilsendt. De faste aktivitetene foregår for det meste på Skedsmotun bo- og behandlingshjem Parkinsonforeningen Oslo Vest v. Astrid L. Dalin Året som gikk ble et aktivt år hvor det ble startet flere nye tiltak. Det har blitt blant annet aktivitetstilbud to ganger i uken på Ullern seniorsenter, samtalegruppe for pårørende og teaterbesøk. Foredrag om Livet med Parkinson på seniorsentre En interessant erfaring har vært, interessen på mange seniorsentre for foredrag om det å leve med parkinsons sykdom. Magne Roland har hatt innlegg flere steder og rekruttert folk til lokalforeningene, samtidig som det har åpnet for tiltak i lokalmiljøet som trimtilbud og bassengtrening. Seniorsentrene er en viktig arena for å spre kunnskap og å utvikle samarbeid om tilbud til parkinsonister. Ellers fortsetter to fysioterapigrupper i Aslakveien på Røa. Der er det mulighet for å starte opp en gruppe med tidspunkt tilpasset de som er i arbeid. Treningen bygger på blant annet LSVT-BIG. Styret setter stor pris på ideer og engasjement fra våre medlemmer og ser med forventning til en ny vår som venter oss! 13

14 Follo Parkinsonforening v. Otto Terland Nå er vi allerede et stykke utpå nyåret og juletreffet er en sagablott. Vi arrangerte treffet tidlig i år for at flest mulig av medlemmene skulle ha anledning til å komme. Dessverre var det bare 29 som møtte. Likevel var det en hyggelig sammenkomst som fulgte tradisjonene fra tidligere juletreff. Til mat hadde vi biff stroganoff med riskrem til dessert. Som vanlig var det gode historier fra de fremmøtte. Elsa og Sverre Tannum har gledet oss i mange år med god musikk, allsang og gode historier. Onsdag 6. februar går årsmøtet av stabelen. Vi vil starte møtet med et foredrag av Gry Hege Ludvigsen om LSVT BIG. Hun er fysioterapeut og sertifisert til å drive LSVT BIG. Interessen for bowling har økt betraktelig i høst. Vi er nå rundt 15 som deltar en gang i måneden. Siden 2006 har vi hatt trening på Ski Sykehus bl.a. etter et opplegg av dr. Audun Myskja. Deltakertallet har vært på I 2012 ble det stadig mer usikkert om hvorvidt denne treningen skulle få fortsette for alle follomedlemmene. Samhandlingsreformen gjør at deltakerne som hovedregel skal ha trening i den kommunen de tilhører. Det vil ha den fordelen at en del av deltakerne vil få en kortere vei til trening. På den andre siden mister vi et meget godt og innarbeidet miljø i Ski. I mange år har vi hatt tre fysioterapeuter som trenere, og de har opparbeidet seg en meget stor kunnskap om parkinson og hva denne type pasienter trenger av trening. Fra bowlingaktiviteten 14

15 Parkinsonforeningen Oslo Syd v. Odd Barstad Tilbakeblikk på 2012 og tanker om 2013 Vi håper at 2013 blir et godt år for oss med Parkinson i Oslo Syd (POS). For oss i styret ble 2012 et spesielt år, vi har tro på bedre helse i det nye året. To gjennomgikk dyp hjernestimulering på Rikshospitalet, en av oss ble hjerteoperert og undertegnede amputerte venstre arm i januar Medlemmer i POS Vi er ca 100 medlemmer, det har kommet til flere nye nå i januar. Odd Barstad, ny og iderik leder Et fellestrekk er at mannen er pasientmedlem, nærmeste pårørende kone/samboer er noe yngre og til god hjelp for pasienten, f. eks til transport. Det å bo alene med Parkinson sykdom (PS), kan skape ekstra bekymringer som gjør at en velger å blir hjemme, Vi minner om TT-taxi og pasienttransport for å komme til ulike behandlinger. Det er mer fokus på PS nå enn bare for få år tilbake, det er bra. Likevel er det ønske om å få mer kunnskap om sykdommen som er hovedgrunnen til at mange melder seg inn i POS. Vellykket aktivitetstilbud på Oppsal Samfunnshus Startet 14 januar i samarbeid med Oppsal fysikalske institutt (Bernt Halvorsen) og logoped SeriLinn Erlandsen. Her inngår trim tilpasset oss, taletrening og sosialt samvær. Det er for tidlig å trekke en endelig konklusjon etter bare to mandager, men alt tyder på at kombinasjonen med trim (balansetrening/leddvern), taletrening i grupper, felles kaffe med nysmurte rundstykker/smørbrød til en hyggelig pris, er et godt tiltak. Det har deltatt ca 10 med parkinson i trimmen og i taletreningen i gruppe. Vi er trygge på at de fleste kommer igjen, nye vil komme til når tilbudet blir bedre kjent. Det ordnes med pasienttransport for de som har behov. 15

16 Det er meget trivelige lokaler i Samfunnshuset på Oppsal hvor bydel Østensjø holder til. Våre deltakere kommer fra bydelene Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand. Ny leder i parkinsonforeningen Oslo Syd (POS) Etter eget ønske sluttet Ingar Åbyholm som leder og gikk ut av styret 1. desember Nestleder Odd Barstad overtok fra samme dato. En stor takk fra styret til Ingar Åbyholm for godt styrearbeid og hans innsats både lokalt og på landsbasis for å hjelpe oss med parkinson til et godt liv. Kunstneriske innslag Det er mange tunge fagtema i forbindelse med PS. Vi prøver derfor å bruke minutter til kunstnerisk/kulturinnslag. Det er alltid positivt å bruke lokale krefter. Alle møtene er på Lambertseter gård, mandager kl Planer for høsten 16. sept Temamøte Stress. Kunstnerisk 04. nov Temamøte Parkinson og bilkjøring ved Anne Brækhus. Kunstnerisk Parkinsonforeningen Oslo Syd (POS) Lokalforeningen skal være en hyggelig møteplass hvor medlemmene kan utveksle erfaringer og bli informert. Oslo Syd skal være en aktiv forening som kombinerer fagtema og sosiale aktiviteter samt stimulerer til at pasienter og pårørende fungerer best mulig. Fysisk aktivitet og hukommelse Visste du at det å trene, for eksempel ved å gå en litt anstrengende tur minutter tre ganger i uken kan du bedre hukommelsen? Det er godt ikke bare for hjertet, men også for hjernen!! Ref. Psykolog og forsker Andreas Engvig, UIO 16

17 Parkinsonforeningen Oslo Nord V Karsten Haugskott Medlemsmøtene holdes på Grefsen-Kjelsås eldresenter, Kjelsåsveien 114. Møtedag er vanligvis hver andre tirsdag i måneden, unntatt 3 sommermåneder. Invitasjon sendes ut til alle medlemmene ca. 1 uke i forveien med opplysninger om kveldens program. Selv om vi har hatt et redusert styre i det siste halvåret, er det blitt avholdt medlemsmøter etter oppsatt program, og deltakelsen har vært jevnt over god. Siste høst ble det holdt to møter med faglig tema og i desember var det tradisjonen tro, juleavslutning med mye god mat og hyggelig samvær. På januarmøtet startet vi opp med temaet Hva skjer med økonomien ved opphold på sykehjem? Selv om deltakelsen var brukbar, burde langt flere ha stilt opp, da dette tydeligvis var et tema som slo godt an. Etter at årsmøtet er avviklet i februar, legger vi opp til å finne interessante temaer for de kommende måneder. Ny brosjyre om tannhelse Blir anmeldt her senere. Kan bestilles på forbundskontoret 17

18 Møtekalender for lokalforeningene våren 2013 Mars Lørenskog Tema. Om medisiner og medisinering ved nevrolog Christofer Lundqvist 12. Oslo Nord - Tema kommer på innkalling 13. Skedsmo Tema: Tannhelse April 3. Skedsmo Medlemsmøte, se nettside 3. Oslo Vest Tema kommer på innkalling og nettside Lørenskog - Tema: Sammenheng mellom demens og parkinsons sykdom ved lege/forsker Ane Stav på A-hus Asker/Bærum Tema kommer på innkalling og nettside 9. Oslo Nord Tema kommer på innkalling 15. Oslo Syd Tema: Medikamentell behandling Mai 8. Skedsmo Medlemsmøte, se nettside 7. Oslo Nord Tema kommer på innkalling 15. Oslo Vest Tema kommer på innkalling og nettside Juni 6. Lørenskog Sommertur 11. Oslo Nord Tema kommer på innkalling Felles sommertur for lokallagene i Oslo, Asker /Bærum Bjørvika og Middelalderparken Denne oversikten dekker forhåpentligvis mye av det som skal skje. Likevel er det sikkert møter som ikke er med. Blant annet er Follo Parkinsonforening akkurat i 18

19 gang med å planlegge vårens møter. Dato og tema for møtene deres blir sendt ut i posten og blir lagt inn på Forbundets nettsider. Forbundsnytt Parkinsondagen 11 april, Gamle Losjen Åpent møte med foredrag Landsmøte Mai Vettre kurssenter, Asker Der vil Fylkesforeningen og lokalforeningene være representert. Lokale saker som dere er opptatt av og som har allmenn interesse, kan tas opp. Rettigheter når en har parkinsons sykdom Ved henvendelse til Forbundskontoret får vi vite at de arbeider med en ny brosjyre om rettigheter for den som har parkinsons sykdom. Den vil være tilgjengelig om et par måneder. Vi vil komme tilbake til den når den er klar. Men ta gjerne kontakt med Forbundet også etter hvert for å få brosjyren. Mye informasjon på Parkinsonforbundets nettsider Fylkeslaget og lokallagene har sine egne sider hvor dere kan finne tips om hva som skjer. Dere finner oversikt over tilgjengelig materiell fra Forbundet, nyheter og forskning om parkinsons sykdom og muligheter for å kommunisere med andre. Det er flere gode grunner til å bruke Forbundets nettsider! 19

20 Anmeldelse av brosjyre fra Norges Parkinsonforbund Med Parkinson i familien Ved Ingrid Blokhus Brosjyren beskriver endringer i familien rammet av sykdom eller krise. Den forteller om reaksjoner slik det oppleves for det enkelte individ og for familien. «Funksjoner, roller og posisjoner kan endre seg» og «ingen reagerer likt» er emner som tas opp i forhold til familiens kommunikasjon, og mellom de voksne. Ved hver situasjon som beskrives, oppfordres leseren tenke seg over endringer og reaksjoner i egen familie. Brosjyren kommer også med konkrete råd om hvordan man takler utfordringene og snakker sammen. Brosjyren er skrevet av psykolog Aina Frydenlund, med innspill fra barnefamilier med Parkinson i familien. Brosjyren gir råd til både voksne og barn og beskriver typiske reaksjoner og behov for informasjon hos barn i aldersgruppen 1 4 år, 3 6 år, 5 9 år, 9 12 år, og tenåringer. Jeg opplever at denne brosjyren som nyttig lesing for flere i en familie, og at den kan være noe man tar fram og leser flere ganger. Den er informativ og bidrar til å finne løsninger som passer best for deg og din familie. Ny brosjyre om førerkort 20

21 Kan bestilles på Forbundet. Blir anmeldt her senere. Nytt fra vår representant i forbundsstyret Ved Ella Forberg Brosjyrer og publikasjoner som Forbundet har utarbeidet er til god hjelp og støtte, og de er nevnt på siste side i Parkinsonposten. De siste to publikasjonene omhandler Tannhelse og Førerkort. Alle fylkes- og lokallagslederne skal ha fått disse heftene sendt ut og anbefales å ta dem med på medlemsmøtene. Det anbefales også at brosjyrene fra Forbundet blir fordelt til de av våre foredragsholdere som er interessert. Etter hvert som styremøteprotokollene blir godkjent av styret i Norges Parkinsonforbund sendes de ut til fylkes- og lokallagsledere, så her er det mulig å følge med på hva som blir behandlet på styremøtene. Forbundet arrangerte siste høst LSVT BIG og LOUD for logopeder og fysioterapeuter. Dette er kurs i spesielle treningsteknikker og interessen var stor. Forbundet håpet på en deltagermasse på 50, men 80 stykker meldte seg på. Veldig hyggelig. I begynnelsen av desember ble det arrangert kurs på Gardermoen for parkinsonsykepleiere. Her var det plass til 50 sykepleiere, og kurset ble fulltegnet fort. To av Rikshospitalets nevrologer holdt innlegg på seminaret. Til slutt nevnes Norges Parkinsonforbunds idébank. Dette er et forum der tillitsvalgte i organisasjonen kan utveksle erfaringer med organisasjonsdrift, informasjonsarbeid, arrangementer og medlemsservice. I idébanken legger foreningene selv inn diskusjonstema og svarinnlegg. Tilgang til idébanken finner dere på parkinson.no/idebank/. I det hele tatt lønner det seg for interesserte å gå inn på hjemmesidene både til Forbundet, Fylkesforeningen og lokalforeningene." 21

22 Lokallagene Asker og Bærum Mette Persson Follo Børre Strand / Lørenskog Ella Akre Forberg Oslo Vest Astrid L. Dalin / Oslo Nord Kåre Wang Dagens fylkesstyre Svein B. Stuge / Svein Stuge Nils Viksås Erik Wikene / Geir Magne Balsnes / Karsten M. Bergh Guri Karlsen Oslo Syd Odd Barstad Skedsmo og omegn John Bakken /

23 Når det er som kaldest tro på våren 23 den kommer..

24 HVORDAN BLIR LIVET MED PARKINSONS SYKDOM? MEDISINER LIVSGLEDE TRETTHET HUKOMMELSE SKJELVINGER TRENING LIVSKVALITET ARBEIDSLIV MOT - HÅP SYN LIVSLENGDE SØVN STIVHET FELLESSKAP ALDRING SOSIALT LIV KRAFTLØSHET Foreningens mål: Styret arbeider for at alle pasienter og pårørende kan oppleve best mulig livskvalitet og verdighet i hverdagen, at den enkeltes menneskeverd blir respektert som likeverdig med alle andre i samfunnet. Respekten for den enkeltes autonomi og integritet skal være uavhengig av individets fysiske og psykiske situasjon. Ansvarlige for Parkinsonbrevet Astrid L. Dalin, Britt Larsson, Magne Roland og Reidar Saunes 24

Lørenskog Parkinsonforening 9. ordinære årsmøte. Torsdag 30. januar 2014. Sted: Rolvsrudhjemmet

Lørenskog Parkinsonforening 9. ordinære årsmøte. Torsdag 30. januar 2014. Sted: Rolvsrudhjemmet Lørenskog Parkinsonforening 9. ordinære årsmøte Torsdag 30. januar 2014 Sted: Rolvsrudhjemmet Dagsorden 1. Leder åpner årsmøtet 2. Godkjenning av innkallingen 3. Valg av ordstyrer 4. Valg av referent og

Detaljer

Lørenskog Parkinsonforening 8. ordinære årsmøte. Torsdag 31. januar Sted: Rolvsrudhjemmet

Lørenskog Parkinsonforening 8. ordinære årsmøte. Torsdag 31. januar Sted: Rolvsrudhjemmet Lørenskog Parkinsonforening 8. ordinære årsmøte Torsdag 31. januar 2013 Sted: Rolvsrudhjemmet 1 Dagsorden 1. Leder åpner årsmøtet 2. Godkjenning av innkallingen 3. Valg av ordstyrer 4. Valg av referent

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM

ARBEIDSPROGRAM NORGES PARKINSONFORBUND ARBEIDSPROGRAM 2011 2013 - Riktig tilbud, til riktig person, til riktig tid - Forbundsstyret, fylkesforeninger, lokalforeninger og forbundets sekretariat skal i samarbeid ivareta

Detaljer

Årsmøte Parkinsonforeningen Oslo Vest. Sted: Vinderen seniorsenter Tid: Onsdag 7. februar kl.1800

Årsmøte Parkinsonforeningen Oslo Vest. Sted: Vinderen seniorsenter Tid: Onsdag 7. februar kl.1800 Parkinsonforeningen Oslo Vest Årsmøte 2018 Sted: Vinderen seniorsenter Tid: Onsdag 7. februar kl.1800 Saker Valg av møteleder + to til å underskrive protokoll Valg av referent Godkjenning av saksliste

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Sluttrapport: 30- årshåp for unge med parkinson

Sluttrapport: 30- årshåp for unge med parkinson Sluttrapport: 30- årshåp for unge med parkinson Forord Yngre mennesker med Parkinsons sykdom er en gruppe som ofte blir glemt. De er ikke så mange, men de skal leve med denne alvorlige sykdommen lenge.

Detaljer

Jørgen Ask Familie Kiropraktor. Velkommen Til Oss

Jørgen Ask Familie Kiropraktor. Velkommen Til Oss Jørgen Ask Familie Kiropraktor Velkommen Til Oss Ditt første besøk hos oss er en mulighet for oss til å lære mer om deg. Det er et tidspunktet for deg til å dele med oss hvor du er nå, hva du ønsker å

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus. smånytt Fra ADHD-foreningen Oslo og Akershus fylkeslag Februar 2007 OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.no

Detaljer

Demens før pensjonsalder

Demens før pensjonsalder Demens før pensjonsalder Informasjon til deg som har en demenssykdom Demensliv.no Temahefter for deg som har demens 2 1. Hva er demens? 2. Å leve med demens 3. Praktiske råd og hjelpemidler 4. Dine rettigheter

Detaljer

Jobber du med ALS-pasienter? Nyttig informasjon for deg som jobber i spesialisthelsetjenesten. Amyotrofisk lateralsklerose

Jobber du med ALS-pasienter? Nyttig informasjon for deg som jobber i spesialisthelsetjenesten. Amyotrofisk lateralsklerose Jobber du med ALS-pasienter? Nyttig informasjon for deg som jobber i spesialisthelsetjenesten Foto: Privat ALS Amyotrofisk lateralsklerose Copyright@ Stiftelsen ALS norsk støttegruppe www.alsnorge.no Konto

Detaljer

Nord-Trøndelag parkinsonforening Arbeidsprogram for 2017

Nord-Trøndelag parkinsonforening Arbeidsprogram for 2017 Nord-Trøndelag parkinsonforening Arbeidsprogram for 2017 Tiltak / aktivitet Beskrivelse 1 Trening / Bevegelse Styret er av den oppfatning at trening / bevegelse er til hjelp for å ha det bedre i hverdagen.

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Når far ikke lenger er like sprek. Norges Parkinsonforbund

Når far ikke lenger er like sprek. Norges Parkinsonforbund Når far ikke lenger er like sprek Norges Parkinsonforbund Forord I dette prosjektet må det rettes en stor takk til nevrologer og fysioterapeuter som frivillig stiller opp tidlig en morgen på sine frihelger,

Detaljer

Hva er demens? I denne brosjyren kan du lese mer om:

Hva er demens? I denne brosjyren kan du lese mer om: Hva er demens? Glemmer du så mye at hverdagen din er vanskelig? Har du problemer med å huske vanlige ord eller veien til butikken? Dette kan være tegn på demens. I denne brosjyren kan du lese mer om: Hva

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

You can do it Kristine Skjæveland

You can do it Kristine Skjæveland You can do it Kristine Skjæveland Søknadsskjema for kurs i kognitiv trening Navn: Adresse: Postnr.: Sted: Tlf hjemme: Tlf mobil: E-post: Fødseøsdato: Utdanning / Yrke: Hvor hørte du om You can do it og

Detaljer

STORSAMLING. Velkommen til en frihelg med faglig påfyll, nyttig erfaringsutveksling og hyggelig samvær. Fredag 20. september til

STORSAMLING. Velkommen til en frihelg med faglig påfyll, nyttig erfaringsutveksling og hyggelig samvær. Fredag 20. september til STORSAMLING Fredag 20. september til 2013 søndag 22. september blir det Storsamling på Thon Hotel Arena på Lillestrøm. De to siste årene har vi opplevd et stort og trivelig fellesskap på CP-foreningens

Detaljer

Pasientbiografi i sykepleiestudiet. Hva og hvordan lærer 1. semestersstudentene av å lese pasientbiografi som del av pensumlitteratur

Pasientbiografi i sykepleiestudiet. Hva og hvordan lærer 1. semestersstudentene av å lese pasientbiografi som del av pensumlitteratur Pasientbiografi i sykepleiestudiet Hva og hvordan lærer 1. semestersstudentene av å lese pasientbiografi som del av pensumlitteratur Hvorfor pasientbiografi Rammeplan for sykepleiestudiet: Sykepleieren

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

Lørenskog Parkinsonforening 7. ordinære årsmøte. Torsdag 26. januar 2012. Sted: Rolvsrudhjemmet

Lørenskog Parkinsonforening 7. ordinære årsmøte. Torsdag 26. januar 2012. Sted: Rolvsrudhjemmet Lørenskog Parkinsonforening 7. ordinære årsmøte Torsdag 26. januar 2012 Sted: Rolvsrudhjemmet 1 Dagsorden 1. Leder åpner årsmøtet. 2. Godkjenning av innkallingen. 3. Valg av ordstyrer. 4. Valg av referent

Detaljer

PÅRØRENDESKOLEN ETTERSTADGATA 10 0658 OSLO PÅRØRENDESKOLEN I OSLO RESPEKT RETTFERDIGHET OMSORG

PÅRØRENDESKOLEN ETTERSTADGATA 10 0658 OSLO PÅRØRENDESKOLEN I OSLO RESPEKT RETTFERDIGHET OMSORG PÅRØRENDESKOLEN I OSLO ETTERSTADGATA 10 : 0658 OSLO PÅRØRENDESKOLEN Program HØST2009 RESPEKT RETTFERDIGHET OMSORG Kurs- kontakt og rådgivningssenter for pårørende til personer med demens. Tilbud til personer

Detaljer

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer.

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer. Dette er sider for deg som er forelder og sliter med psykiske problemer Mange har problemer med å ta vare op barna sine når de er syke Det er viktig for barna at du forteller at det er sykdommen som skaper

Detaljer

Et langt liv med en sjelden diagnose

Et langt liv med en sjelden diagnose Pionérgenerasjon i lange livsløp og ny aldring Et langt liv med en sjelden diagnose Lisbet Grut SINTEF København 21. mai 2014 SINTEF Technology and Society 1 Sjeldne funksjonshemninger i Norge I alt 92

Detaljer

Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år. Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog

Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år. Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog For 10 år siden: kursrekke for alle diagnosene våre over 45 år. jeg hadde ivret for lenge, opplevde det som kurs som

Detaljer

Faktaark. Depresjon og andre følelsesmessige forandringer etter hjerneslag

Faktaark. Depresjon og andre følelsesmessige forandringer etter hjerneslag Norsk forening for slagrammede Faktaark Depresjon og andre følelsesmessige forandringer etter hjerneslag De fleste som har hatt hjerneslag vil oppleve følelsesmessige forandringer etterpå. Et hjerneslag

Detaljer

Så ta da mine hender og før meg frem

Så ta da mine hender og før meg frem Så ta da mine hender og før meg frem Tro og liv hos eldre mennesker med demens Sykehjemsprest Anne Jørstad Fagdag 24.11.16 Anne Jørstad! Prest i Den norske kirke! Menighetsprest i 9 år! Sykehjemsprest

Detaljer

Informasjonsbrev nr. 1/2016

Informasjonsbrev nr. 1/2016 Til lagene: Informasjonsbrev nr. 1/2016 fra fylkesstyret SENIORUKA PÅ STOREFJELL I 2016-20. 23. juni 2016 Invitasjon og program til Senioruka på Storefjell er sendt til alle lokalforeningene, seniordansgruppene,

Detaljer

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet DITT BARN ER UNIKT! HVEM ER VI? Hvert år får rundt 150 barn i Norge diagnosen cerebral parese. Dette er 150 unike barn.

Detaljer

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo.

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. 8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. Tema 1. Følelsesmessig kommunikasjon Vis positive følelser

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.257 Nr.264 Referat fra 22. mai 2007

Detaljer

Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk

Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk En bok for barn som pårørende Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk Mitt navn er:.. Skrevet av psykiatrisk sykepleier Britt Helen Haukø, med hjelp fra barneansvarlige ved sykehuset

Detaljer

Hjelp oss å få tak over hodet!

Hjelp oss å få tak over hodet! Nr. 3 2010 SJØMANNSKIRKENS arbeid Hjelp oss å få tak over hodet! Ikke bare solskinn! Fakta: I 2004 gikk en drøm i oppfyllelse; vi fikk vår egen kirke her i Torrevieja, etter mange års venting i midlertidige

Detaljer

Familie tilfredshet med pleie og ivaretakelse i Intensivavdelingen FS-ICU (24)

Familie tilfredshet med pleie og ivaretakelse i Intensivavdelingen FS-ICU (24) Familie tilfredshet med pleie og ivaretakelse i Intensivavdelingen FS-ICU (24) Din mening om ditt familiemedlems siste innleggelse i en intensivavdeling. Ditt familiemedlem har vært pasient i vår intensivavdeling.

Detaljer

Lørenskog Parkinsonforening 10. ordinære årsmøte. Torsdag 12. februar 2015. Sted: Rolvsrudhjemmet

Lørenskog Parkinsonforening 10. ordinære årsmøte. Torsdag 12. februar 2015. Sted: Rolvsrudhjemmet Lørenskog Parkinsonforening 10. ordinære årsmøte Torsdag 12. februar 2015 Sted: Rolvsrudhjemmet 1 Dagsorden 1. Leder åpner årsmøtet 2. Godkjenning av innkallingen 3. Valg av ordstyrer 4. Valg av referent

Detaljer

Kvinner møter kvinner

Kvinner møter kvinner 1 Kvinner møter kvinner I noen land er det vanlig at kvinner "skravler" i bussen med andre, helt ukjente kvinner, på veien hjem. I noen land er det vanlig å prate med en hjemløs kvinne på gata, en som

Detaljer

Når en du er glad i får brystkreft

Når en du er glad i får brystkreft Når en du er glad i får brystkreft Du kan ikke hindre sorgens fugler i å fly over ditt hode, men du kan hindre dem i å bygge rede i ditt hår. våg å snakke om det Når en du er glad i berøres av brystkreft

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Pårørendeskole vår 2015

Pårørendeskole vår 2015 Pårørendeskole vår 2015 Kommunikasjon og samhandling Ingrid H. Olsen og Liv Berit T. Moen "Communicare" er et latinsk verb, og betyr "å gjøre felles" Å kommunisere er å utveksle eller overføre informasjon,

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Kommunikasjonstrening av helsepersonell. Demonstrasjoner og øvelser

Kommunikasjonstrening av helsepersonell. Demonstrasjoner og øvelser Kommunikasjonstrening av helsepersonell. Demonstrasjoner og øvelser Arnstein Finset, Professor, Universitetet i Oslo Ingrid Hyldmo, Psykologspesialist, Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken, Diakonhjemmet

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE. Tilbud for pårørende til personer med demens som bor hjemme. Avlastning. Pårørendeskolen. Samtalegrupper. www.baerum.kommune.

BÆRUM KOMMUNE. Tilbud for pårørende til personer med demens som bor hjemme. Avlastning. Pårørendeskolen. Samtalegrupper. www.baerum.kommune. Tilbud for pårørende til personer med demens som bor hjemme Avlastning Avlastningen gir pårørende fri noen timer per uke www.baerum.kommune.no Pårørendeskolen Kurs for pårørende om demenssykdommer Samtalegrupper

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

Norges Parkinsonforbund ARBEIDSPROGRAM

Norges Parkinsonforbund ARBEIDSPROGRAM Norges Parkinsonforbund ARBEIDSPROGRAM 2009-2011 Forbundsstyret, fylkesforeningene, lokalforeningene og forbundets sekretariat skal i samarbeid ivareta parkinsonrammedes og deres pårørendes interesser.

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Lokal aktivitet Norge rundt er gjennomført i henhold til søknaden

Detaljer

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon...

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... SELVHJELP Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... Gjennom andre blir vi kjent med oss selv. Selvhjelp starter i det øyeblikket du innser at du har et problem du vil gjøre noe med. Selvhjelp

Detaljer

Vanlige krisereaksjoner. - hva kan jeg som pårørende bidra med?

Vanlige krisereaksjoner. - hva kan jeg som pårørende bidra med? Vanlige krisereaksjoner - hva kan jeg som pårørende bidra med? Mennesker opplever livets påkjenninger ulikt. Å få en alvorlig/ kronisk sykdom eller skade kan for noen gi stress- og krisereaksjoner, mens

Detaljer

Nummer 2-2011 Hør på meg Side 1 TILBUD OM HELSETUR TIL ROMANIA. Vi tilbyr en tur til Romania for medlemmer av Møre og Romsdal Parkinsonforening.

Nummer 2-2011 Hør på meg Side 1 TILBUD OM HELSETUR TIL ROMANIA. Vi tilbyr en tur til Romania for medlemmer av Møre og Romsdal Parkinsonforening. Nummer 2-2011 Hør på meg Side 1 Hør på meg EKSTRANUMMER mars 2012 TILBUD OM HELSETUR TIL ROMANIA Vi tilbyr en tur til Romania for medlemmer av Møre og Romsdal Parkinsonforening. Turen starter i Molde/Ålesund

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Kommunikasjon (fra latin: communicare, «gjøre felles») : Er å formidle mening ved å gi, motta og utveksle signaler av forskjellig art.

Kommunikasjon (fra latin: communicare, «gjøre felles») : Er å formidle mening ved å gi, motta og utveksle signaler av forskjellig art. Kommunikasjon (fra latin: communicare, «gjøre felles») : Er å formidle mening ved å gi, motta og utveksle signaler av forskjellig art Ken Heap 1996 Å kommunisere handler om et felles anliggende. Det dreier

Detaljer

KURS FOR BARN Hvor tar minnene veien

KURS FOR BARN Hvor tar minnene veien Heidi Tanum Innlevert oppgave til ks-utdanning. KURS FOR BARN Hvor tar minnene veien Krisesenteret i Vestfold har forpliktet seg på å jobbe godt med barn. Vi har flere ansatte med barnefaglig kompetanse,

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2015/RB15305 Sammen er vi sterke Fagseminar for ressurspersoner Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2015/RB15305 Sammen er vi sterke Fagseminar for ressurspersoner Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2015/RB15305 Sammen er vi sterke Fagseminar for ressurspersoner Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet «Sammen er vi sterke» - et fagseminar

Detaljer

FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08

FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08 FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08 Først vil jeg takke for invitasjonen til å fortelle litt om hvordan vi har innført selvhjelpsgrupper i Foreningen for brystkreftopererte. For å forstå hvorfor jeg

Detaljer

Når pluss blir minus. Prosjektnummer: 2012/3/0358

Når pluss blir minus. Prosjektnummer: 2012/3/0358 Når pluss blir minus Prosjektnummer: 2012/3/0358 Forord Takk til prosjektgruppen Kjersti Øien, Inga Matheis, Cees Post, Lilly Fyllingen Nielsen som har bidratt inn med sin unike forståelse som pårørende

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Mmm Vi sier et eller annet sted i dette materiellet, i den skriftlige delen, så sier vi det kreves en landsby for å oppdra et barn og..

Mmm Vi sier et eller annet sted i dette materiellet, i den skriftlige delen, så sier vi det kreves en landsby for å oppdra et barn og.. TRINN 4 Trinn 4 Torill Barnets andre leveår. Tema for trinnet er tospråklig og tokulturell oppvekst og familieliv. Også snakker man om hva man skal se på ved start i barnehage. Observasjon av hvordan barnet

Detaljer

Norges Parkinsonforbund. Arbeidsprogram

Norges Parkinsonforbund. Arbeidsprogram Norges Parkinsonforbund Arbeidsprogram 2016 2017 NORGES PARKINSONFORBUND Norges Parkinsonforbund er en landsomfattende partipolitisk uavhengig organisasjon for mennesker med parkinsonisme og deres pårørende.

Detaljer

Referat regionalt ledermøte i Bodø 27. mai 2016

Referat regionalt ledermøte i Bodø 27. mai 2016 Referat regionalt ledermøte i Bodø 27. mai 2016 Deltakere: Troms: Ranveig Nilsen, Linda Lium Lofoten og Vesterålen: Skjalvor Berg Larsen, Dag Schultz Nordland: Skjalvor Berg Larsen Bodø og omegn: Grethe

Detaljer

Styret 2012. Det har blitt avholdt årsmøte og 2 Styremøter.

Styret 2012. Det har blitt avholdt årsmøte og 2 Styremøter. Årsrapport 2012 Styret 2012. Leder gruppe med funksjoner som leder, nestleder og sekretær. Irene Engeskaug og Anne Guri Sander Dahl Kasserer: Kari Skyttersæter Styremedlem: Gunvor Garum. Nasjonalforeningen

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital

Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital Innhold VELKOMMEN TIL HOVEDINTENSIV... 3 BESØK... 3 MOBILTELEFON... 3 HYGIENE... 4 AKTIVITETER OG HVILETID...4 LEGEVISITT... 4 PÅRØRENDE...

Detaljer

Sluttrapport SHAKY I KROPPEN - RETT I KOPPEN

Sluttrapport SHAKY I KROPPEN - RETT I KOPPEN Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnummer: 2008/3/0305 Prosjektnavn: Shaky i kroppen - rett i koppen Søkerorganisasjon: Norges Parkinsonforbund Sluttrapport SHAKY I KROPPEN - RETT I KOPPEN 2008/3/0305

Detaljer

Sluttrapport Små skritt, store steg

Sluttrapport Små skritt, store steg 2011/3/0122 Sluttrapport Små skritt, store steg Bowlinggruppe i Narvik Forord Prosjektet ble tildelt midler i 2012 og fikk godkjent et ekstra sluttår i 2013. Flere ledd i organisasjonen har deltatt i prosjektet,

Detaljer

Frisk og kronisk syk. MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad

Frisk og kronisk syk. MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad Frisk og kronisk syk MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad 1 Frisk og kronisk syk Sykehistorie Barneleddgikt Over 40 kirurgiske inngrep Enbrel Deformerte ledd og feilstillinger

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 2 Generelle kommentarer til kapittel 8 Hva er i veien med deg? I dette kapittelet står helsa i sentrum. Den innledende tegningen viser Arif på

Detaljer

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Sorg kan skade - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Det er ikke sykt å sørge. Sorg er en normal reaksjon på

Detaljer

Sluttrapport, Sophie Rodin Min bok, min stemme. Forord. Bakgrunn for prosjektet/målsetning

Sluttrapport, Sophie Rodin Min bok, min stemme. Forord. Bakgrunn for prosjektet/målsetning Sluttrapport, Sophie Rodin Min bok, min stemme Forord Min bok, min stemme er et kunstprosjekt hvor kunstneriske prosesser og uttrykk brukes som metode for å styrke den mentale helsen. Prosjektet har forgått

Detaljer

PSYKISK SYKDOM VED PRADER- WILLIS SYNDROM ERFARINGER FRA ET FORELDREPERSPEKTIV -OG NOEN RÅD

PSYKISK SYKDOM VED PRADER- WILLIS SYNDROM ERFARINGER FRA ET FORELDREPERSPEKTIV -OG NOEN RÅD PSYKISK SYKDOM VED PRADER- WILLIS SYNDROM ERFARINGER FRA ET FORELDREPERSPEKTIV -OG NOEN RÅD PRADER- WILLIS - Erfaringer med hjelpeapparatet - Hva har vært spesielt utfordrende i møte med hjelpeapparatet?

Detaljer

Tverrfaglig ryggpoliklinikk

Tverrfaglig ryggpoliklinikk Tverrfaglig ryggpoliklinikk Overlege My Torkildsen Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Lassa Oslo, 8. og 9. mars 2012 Tverrfaglig ryggpoliklinikk - knyttet opp til prosjektet raskere tilbake

Detaljer

KOMMUNENS KREFTKOORDINATOR

KOMMUNENS KREFTKOORDINATOR KOMMUNENS KREFTKOORDINATOR Veien videre for kreftpasienter og pårørende A5_kreftkoordinator_okt 2015_uten distrikt.indd 1 12/14/2015 10:54:02 AM Kreft treffer oss forskjellig, med ulikt alvor og ulik kraft.

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Sluttrapport: Den siste fasen av livet

Sluttrapport: Den siste fasen av livet Sluttrapport: Den siste fasen av livet Prosjektnummer: 2012/3/0360 Hvordan mennesker dør, forblir som viktige minner hos dem som lever videre. Både av hensyn til dem og til pasienten, er det vår oppgave

Detaljer

operasjon selvstendighet Informasjon om overgangen fra barn til voksen på Ahus

operasjon selvstendighet Informasjon om overgangen fra barn til voksen på Ahus operasjon selvstendighet Informasjon om overgangen fra barn til voksen på Ahus På Barne- og ungdomsklinikken er det 18 års grense, og når du blir så gammel, vil du bli overført til avdeling for voksne.

Detaljer

Tverrfaglig ryggrehabilitering ad modum Vertebra.no

Tverrfaglig ryggrehabilitering ad modum Vertebra.no Tverrfaglig ryggrehabilitering ad modum Vertebra.no Rehabiliteringskonferansen i Midt-Norge Trondheim 23. - 24.10.2012 Janne-Birgitte Bloch Børke, Spesialfysioterapeut / MSc Tverrfaglig poliklinikk rygg,

Detaljer

TA KONTROLL OPTIMAL UTNYTTELSE AV BEHANDLING HOS SPESIALIST GJENNOM AKTIV PASIENTMEDVIRKNING. Prosjektnummer: 2008/3/0310

TA KONTROLL OPTIMAL UTNYTTELSE AV BEHANDLING HOS SPESIALIST GJENNOM AKTIV PASIENTMEDVIRKNING. Prosjektnummer: 2008/3/0310 TA KONTROLL OPTIMAL UTNYTTELSE AV BEHANDLING HOS SPESIALIST GJENNOM AKTIV PASIENTMEDVIRKNING. Prosjektnummer: 2008/3/0310 Virksomhetsområde: Rehabilitering Søkerorganisasjon: Norges Parkinsonforbund FORORD

Detaljer

Hva gikk fortellingene ut på? Var det «skrekkhistorier», vanskelige fødsler eller «gladhistorier»? Fortell gjerne som eksempel.

Hva gikk fortellingene ut på? Var det «skrekkhistorier», vanskelige fødsler eller «gladhistorier»? Fortell gjerne som eksempel. Stiftelsen Oslo, oktober 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 Oslo Spørreliste nr. 179 a Å BLI MOR Før fødselen Hvilke ønsker og forventninger hadde du til det å få barn? Hadde

Detaljer

Familiespeilet. Sluttrapport for prosjekt 2014/RBM9572

Familiespeilet. Sluttrapport for prosjekt 2014/RBM9572 Familiespeilet Sluttrapport for prosjekt 2014/RBM9572 Bakgrunn for søknaden Svært mange av de som ringer til Norsk Epilepsiforbund for å få rådgivning er foreldre til førskolebarn. Spørsmålene deres er

Detaljer

Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår.

Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår. Side 1 av 5 NØDROP FRA ØYSLETTA... Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår. Som innflytter i denne

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag. Dagsseminar 28. januar 2016

Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag. Dagsseminar 28. januar 2016 Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag Dagsseminar 28. januar 2016 Ullevål sykehus Dette er dagen du trenger for å få kunnskapen du trenger om bekkenleddsmerter, så du kan hjelpe pasientene best

Detaljer

VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK

VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN 23-24. SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK Et hotell fylt med frivillige og trivelige Røde Korsere. En hel helg fylt med kompetansebygging, sosialt fellesskap og moro i flotte

Detaljer

Tiltak for de med diagnosen NF i alderen år. De unge voksne med NF sliter med kroppslige og psykiske vansker. De ønsker faglig påfyll.

Tiltak for de med diagnosen NF i alderen år. De unge voksne med NF sliter med kroppslige og psykiske vansker. De ønsker faglig påfyll. Sluttrapport Nettverksbygging for NF- ungdom FORORD Sammendrag Bakgrunn for prosjektet Det er totalt 253 medlemmer i Helseregion Midt og Nord. Derav er det 58 medlemmer med diagnosen NF i alderen 14-30

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

YS idehefte for en god og meningsfull

YS idehefte for en god og meningsfull YS idehefte for en god og meningsfull pensjonisttilværelse Mars 2010 Design: Signus Foto: Istockphoto YS gir deg råd og inspirasjon Foto: Erik Norrud Om få år når de store barnekullene født etter krigen

Detaljer

Aurskog-Høland Afasiforening

Aurskog-Høland Afasiforening SLUTTRAPPORT PROSJKETLEDER: Logoped Sissel Tønneberg, Nesveien 132, 1960 Løken Prosjekttittel: Prosjekttema: Slagferdig kunst Kunstopplevelser og egen produksjon for eldre slagrammede er viktig kommunikasjonshjelpemiddel

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

KARSTEN OG PETRA OG ALLE BARN HAR RETT TIL

KARSTEN OG PETRA OG ALLE BARN HAR RETT TIL KARSTEN OG PETRA OG ALLE BARN HAR RETT TIL At alle barn har rett til det samme uansett hvor i verden de bor, engasjerer Karsten og Petra. ALLE BARN HAR RETT TIL Vi i SOS-barnebyer er kjempestolte over

Detaljer

Intervjuguide, tuberkuloseprosjektet Drammen

Intervjuguide, tuberkuloseprosjektet Drammen Mål for prosjektet Formål med intervjuet Skaffe oss innsikt i innvandrerbefolkningens behov og erfaringer knyttet til tuberkulose i Drammen. Konkrete mål Finne ut hva som kan bidra til at personer med

Detaljer

ELDREBØLGEN Eva H. Johnsen NORSK EPILEPSIFORBUND REHABILITERING /3/0124. Kartlegging av og nasjonal konferanse om eldre med epilepsi

ELDREBØLGEN Eva H. Johnsen NORSK EPILEPSIFORBUND REHABILITERING /3/0124. Kartlegging av og nasjonal konferanse om eldre med epilepsi NORSK EPILEPSIFORBUND REHABILITERING - 2007/3/0124 ELDREBØLGEN Kartlegging av og nasjonal konferanse om eldre med epilepsi 2009 Eva H. Johnsen N O R S K E P I L E P S I F O R B U N D ELDREBØLGEN Kartlegging

Detaljer

8 temaer for godt samspill

8 temaer for godt samspill Program for foreldreveiledning BUF00023 8 temaer for godt samspill Samtalehefte for foreldre og andre voksne program for foreldreveiledning Dette heftet inngår i en serie av materiell i forbindelse med

Detaljer

Bli med på våre spennende, lærerike og selvutviklende kurs på IKS-Huset denne høsten - vi har flere helt nye kurs å by på!

Bli med på våre spennende, lærerike og selvutviklende kurs på IKS-Huset denne høsten - vi har flere helt nye kurs å by på! Velkommen til høstens/vinterens kurs i Oslo Bli med på våre spennende, lærerike og selvutviklende kurs på IKS-Huset denne høsten - vi har flere helt nye kurs å by på! For mange er kurs i IKS en viktig

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 VELKOMMEN! Velkommen! På vegne av NMLK er det en stor glede å ønske alle deltakere VELKOMMEN til årets sommer-samling på Toftemo, Dovre! Sommersamlingen 2014

Detaljer

Parkinsonforeningen Oslo/Akershus. Parkinsonbrevet. Et informasjonsbrev til medlemmer i Oslo/Akershus

Parkinsonforeningen Oslo/Akershus. Parkinsonbrevet. Et informasjonsbrev til medlemmer i Oslo/Akershus Parkinsonforeningen Oslo/Akershus Parkinsonbrevet Et informasjonsbrev til medlemmer i Oslo/Akershus Nr. 2 2013 Parkinson spør ikke om du er ung eller gammel før sykdommen rammer. Parkinsonister yngre enn

Detaljer