Parkinsonforeningen Oslo/Akershus. Parkinsonbrevet. Et informasjonsbrev til medlemmer i Oslo/Akershus. Årsmøte / temamøte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Parkinsonforeningen Oslo/Akershus. Parkinsonbrevet. Et informasjonsbrev til medlemmer i Oslo/Akershus. Årsmøte / temamøte"

Transkript

1 Parkinsonforeningen Oslo/Akershus Parkinsonbrevet Et informasjonsbrev til medlemmer i Oslo/Akershus Nr Årsmøte / temamøte Tid Onsdag kl Sted Kantinen på Lovisenberg sykehus Tema Når hukommelsen svikter. Kognitive endringer ved Parkinsons sykdom Innledning ved nevrolog og avd.overlege på A-hus Tormod Fladby Dialog med deltakerene på møtet Musikk. Trioen Parkisjonistene med bl.a. Svein Høyer Vi ønsker medlemmer og andre interesserte velkommen. Se også årsmelding. Så lite skal det altså til v. Reidar Saunes Et lite smil, et vennlig blikk, et ansikt som forteller at jeg ser deg og forstår. Så lite skal det altså til, men så mye som det har å si, og ikke minst når smilet kommer ifra en jeg ikke kjenner. " Små lys skinner bra, bare det blir mørkt nok. " 1

2 Innhold Leder Resignasjon, Nils Johan Lavik, med innledning av Magne Roland Intervju med Helge Aarø ved Reidar Saunes Lokalforeningsnyheter Møtekalender for lokalforeningene våren 2013 Forbundsnytt Oversikt over lokalforeningene og kontaktpersoner Neste Parkinsonbrev kommer ut i midten av mai. Redaksjonen og leserne setter stor pris på innlegg fra dere og hvilke ønsker dere har om innhold i Brevet. Meldinger kan sendes til 2

3 Leder v. Svein B. Stuge, fylkesleder En siste hilsen fra meg som leder for Fylkesstyret O/A. Arbeidet i Fylkesstyret har beriket min hverdag som pensjonist, jeg har hatt interessante verv og kommet i kontakt med og lært å kjenne mange flotte mennesker. Ingen nevnt og ingen glemt heter det jo, men det er to personer som imponerer meg spesielt, og som jeg setter ekstra stor pris på og som Fylkesforeningen og Parkinsonbrevet hadde vært fattige uten: Astrid L. Dalin og Magne Roland, begge pårørende etter avdøde ektefeller, men har en enorm omtanke for Fylkesforeningen og gjør en kjempeinnsats for Parkinsonsaken på alle måter. TUSEN TAKK til dere begge! På årsmøte 2012 ansatte vi Ingrid Blokhus på en 20 % stilling som fagsykepleier i Fylkesstyret. Ingrid har arbeidet iherdig på mange plan og møtt mange av dere lesere personlig, på møter og gjennom hennes artikler i Parkinsonbrevet. Hun har laget det vedlagte skjemaet Symptom- og oppfølgingsoversikt et verktøy som dere som pasienter eller pårørende kan benytte i møte med helsepersonell. Etter avtale med Ingrid har vi valgt å avslutte leieavtalen med Grefsenhjemmet for Ingrid den 15. mars. Vi vil imidlertid fortsette å nyte godt av Ingrids arbeide gjennom Grefsenhjemmets engasjement for Parkinsonsaken. Dessverre gikk det som vi fryktet, valgkomiteen har ikke funnet noen som er villig til å ta på seg ledervervet for neste valgår. Vi vil derfor foreslå for Årsmøtet at vi ansetter en sekretær som fungerer som styrets leder og kontaktperson, styret vil da bli et flatt styre, det vil si uten en definert leder. Denne organisasjonsformen er forelagt og godkjent av Brønnøysundregisteret. Jeg vil med dette takke for meg og ønske Fylkesforeningen og det nye styret lykke til i sitt videre arbeide. 3

4 Nils Johan Lavik en introduksjon av Magne Roland Nils Johan Lavik døde 31. oktober 2011 etter 14 år med diagnosen parkinsonisme. Han ble 80 år. Han og ektefellen Olaug var aktive medlemmer i lokalforeningen Oslo Vest. Nils Johan ble cand.med. ved Universitet i Oslo i 1958, spesialist i psykiatri i 1965, og han forsvarte sin medisinsk doktorgrad i I svært mange år var han tilknyttet Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri. Fra 1985 til sin pensjon i 1999 var han professor i psykiatri ved psykiatrisk institutt, Universitetet i Oslo. Videre var han leder for Psykososialt senter for flyktninger ved Universitetet i Oslo fra 1990 til Nils Johan var en høyt respektert fagmann og mottok mange utmerkelser. Han hadde et bredt interessefelt. Ved siden av et brennende engasjement for psykiatrien var han engasjert i mange andre samfunnsområder. Flyktningers psykososiale situasjon opptok han mye, og også her gjorde han en stor innsats. Han var en aktet skribent og forfatter av faglitteratur. Nedenfor er gjengitt en forkortet utgave av en artikkel som han publiserte i tidsskriftet Kirke og Kultur for fire år siden. Her omtaler han begrepet resignasjon og gir oss et innblikk i hvordan denne tilstanden formes i hans bevissthet etter at han har fått diagnosen parkinsonisme. Jeg råder dere til å lese hans artikkel grundig og med omhu. De som vil lese hele artikkelen henvises til tidsskriftet Kirke og Kultur, nr. 4,

5 Resignasjon av Nils Johan Lavik Resignasjon er ikke tidens melodi. Dens nødvendighet fortrenges og avledes gjennom overdrevne aktiviteter slik at evnen til å eldes med verdighet blir borte. Kanskje er det i dag nødvendig med øvelser for å gjenvinne en dyd som våre forfedre anså som alderdommens adelsmerke. På samme måte som et barn må øve seg i å lære å gå, sykle og stå på ski, må den aldrende øve seg i å leve med den realitet at kroppen blir svakere, bevegelsene stivere og at tidligere ferdigheter går tapt. Den fysiske og sosiale aksjonsradius skrumper inn og det som vi jevnlig har gjort hver dag inntil nå, blir det kanskje ikke noe av i morgen. Det er en dag å måtte akseptere at de lange skiturene er gått for siste gang, at det er mange land som aldri blir besøkt, mange fjell som aldri blir besteget og mange byer hvor du aldri får vandret i gatene. Det er å se alle bøkene i bokhandlerens vindu som du ikke får lest. Det er å innse at du blir svakere. Det er bra å være frisk, men vær forberedt på å bli syk. Det er godt å klare seg selv, men før eller senere må du også lære å ta i mot. Det er utmerket å være en «aktiv pensjonist» som fortsatt deltar i styre og stell. Det er flott å holde på med trim, språkkurser, utenlandsreiser, frimerkesamlinger eller hva det måtte være. Men husk at dette er det samme som når pianisten sjenerøst spiller et ekstranummer. Konserten er snart slutt. Resignasjon er å forstå at du ikke kan løpe fra realitetsprinsippet. Den første gang jeg la merke til ordet resignasjon var i 16-årsalderen. Vi hadde besøk av en musikkinteressert onkel. Han satt og leste i avisen, da han bemerket: I kveld er det en stor musikalsk begivenhet som vi ikke må gå glipp av. Konserten til Filharmonisk selskaps orkester i Universitetets aula skal overføres i radio. De skal spille Beethovens femte symfoni. Så fortalte han om hvordan det berømte bankemotivet i den første satsen kunne tolkes som Beethovens protest mot å godta at han ble døv en fryktelig skjebne for en komponist. Da kvelden kom, satte vi oss godt til rette og lyttet til de melodiøse, men hissige rytmene som strømmet ut av radioen mens de spilte den første satsen. Så ble det en pause. Ingen klappet. Jeg forstod at det ikke var slutt. Før orkesteret fortsatte, kom det lavmælt fra min onkel: «Nå kommer den andre satsen. Hør på melodien 5

6 som kommer. Det er resignasjonen den viser hvordan han aksepterte sin skjebne.» Det gjorde godt å lytte til Femte symfonis annen sats en kveld noen uker etter at jeg hadde fått diagnosen Parkinsons sykdom.på musikkens universelle språk uttrykker Beethoven resignasjonens vanskelig kunst bedre enn hva som kan forklares med ord. Derfor nøyer jeg meg med å si at den vakre melodiens bølgende bevegelse i moll, favnet smerten over det tapte og vugget sorgen langsomt til ro. Beethoven var et geni. Er det ikke frekt og freidig å fremheve ham som et ideal for vanlige mennesker? Hvem kan våge å sammenligne seg med et funklende lys på historiens stjernehimmel for å beherske resignasjonens kunst? Her er vi nettopp ved poenget. Å ha et ideal er noe helt annet enn å sammenligne seg med sine jevnbyrdige, for da ser man bare til siden. Det fører ofte til at man får konkurranselyst i blikket, og speider etter om det ikke finnes noen ved siden av en selv som man kan se ned på. Men dersom man ser ned på andre, fører det også til at man bøyer sin egen nakke. Å ha et ideal betyr å ha noe å strekke seg etter, noe som befinner seg høyt der oppe slik at man må rette ryggen, løfte hodet og se oppover. Da er det godt å ha noe støtt å stå på. Hva med religionen? Du er jo en kristen. Var ikke det til trøst og hjelp en slik stund? Et iskaldt vindpust streifet meg: Kanskje er sykdommen en straffedom fordi du har fartet rundt på så mange veier i verden, og glemt å regne med Gud. Da var det som om jeg hørte en mildt refsende, litt oppgitt stemme! Har du ennå ikke forstått hvordan dette egentlig er det avgjørende er ikke hvor mye du regner med Gud, men at Gud regner med deg. Han har fjernet synderegisteret og vil gi deg den hjelp du trenger den tid du har igjen å leve. Ikke glem at Han har mange medarbeidere også blant dem som ikke har kappe og krage eller hvit frakk. Det kan være mennesker som kanskje ikke en gang selv vet at de er Hans hjelpere, der de står midt i den skitne virkeligheten og rekker ut hånden til sin neste. I en vanskelig stund oppdaget jeg at den kristne barnetroen var en bærebjelke som hjalp meg til å stå støtt på gulvet. Det er ikke noen motsetning mellom kristen tro og en del av de «sannhetsord» om livet som er uttrykt innen filosofi, kunst og diktning. Det gjelder også bevisstheten om at døden er en nødvendig del av erkjennelsen om at livet har en mening. Vår «væren» er hele tiden en «væren til døden», en kjent formulering fra filosofen Martin Heidegger. Dikteren Åsmund Olavsson Vinje uttrykker den samme tankegang i et 6

7 vers i diktet «Guten». Diktet er om en person som drømmer om å erobre verden, men uansett i hvilken retning han prøver seg, støter han på en grense. Vår tid på jorden er begrenset. Denne erkjennelse gjør at det enestående ved livet for alvor kommer til syne. Det fremkaller en dramatisk økning av «kursverdien» på hver eneste dag vi har igjen. «Kursverdien» er satt med anførselstegn for å få frem at betegnelsen er en metafor, fordi språket er ufullkomment når det gjelder å beskrive hva det egentlig dreier seg om. En ny dag er ikke noe som kan kjøpes eller selges på børsen. Begrepet resignasjon uttrykker evnen til å akseptere at noe er tapt for alltid. Men samtidig har ordet også en annen betydning som har sin opprinnelse i det latinske verb «resignare», som betyr å bryte et segl til et dokument eller «brev». I denne sammenheng anvendes det som et bilde på et privilegium som særlig tilfaller den som er så heldig å bli gammel. Det er retten til å hente frem og «bryte seglene» på brev, opptegnelser og erindringsbilder fra fortiden. Det betyr å beskikke sitt hus og signere sitt livs prosjekt på nytt. Det er opp til den aldrende selv å bestemme hva han vil gjøre med det som finnes i de personlige arkiver. Resultatet kan berettes til andre privat eller offentlig. Det private format kan være i form av fortellinger til barn og barnebarn. Det store format kan velges dersom man berettiget eller uberettiget mener at det man har funnet er av betydning for andre. Hukommelsen foretar et dristig sprang tilbake i tid. Der henter den frem hendelser fra år som kan ligge langt tilbake og bringer dem frem til nåtiden med ettertankens forklarende lys. Da oppstår en ubendig lyst til å gripe pennen og berette hva som ble funnet, men Carpe Diem du vet ikke hvor mange dager Gud fortsatt vil gi deg. Jeg vil heller ikke vite noen dato. Det må være opp til ham som en gang, da vi var i mors liv, bestemte når hjertet skulle begynne å slå som bør ta avgjørelsen om når det skal stoppe. 7

8 Intervju med Helge Aarø Ved Reidar Saunes "Jeg har ikke Parkinson, jeg er Parkinson," sier Helge Aarø som er født 1951 i Ålesund, vokste opp en rekke steder og har i barndommen bodd i Vestfold, Hedmark, Hallingdal, Tromsø og på Jessheim. 2 voksne barn Bor på Holmlia Arbeidet i Kirkens Bymisjon i 27 år Har hatt Parkinson i 30 år Selvlært håndverker og handyman til stor hjelp for venner og bekjente Har også drevet egen virksomhet med undervisning og foredrag innenfor områdene samtaleteknikk, kommunikasjon og organisasjonsutvikling. Lærdom etter mange års arbeid med rusomsorg og psykiatri: "Selv med et håpløst utgangspunkt er det mulig å få orden på livet sitt." Favorittmat: Kokt torsk (eller en god biff av indrefilet som har modnet seg så den blir mør...) Vi møter hverandre på Fram Helserehab der vi begge er på treningsopphold i november Første minne i livet er fra hytta da han ventet på at far skulle komme rundt svingen med motorsykkelen, og han selv som 3 åring sto og vinket og fikk sitte foran på bensintanken det siste stykket. Årene fra barn til voksen bodde han på Jessheim, men mange gode barndomsminner knytter seg til sommerferiene og hytta på Emblem innenfor Ålesund. Der var bestemor og "onkel Arthur", sistnevnte beskriver han som en viktig inspirasjon til å få prøve seg selv i ulike ferdigheter godt fulgt av oppmuntring til å kunne mestre. Etter en periode som ettåring med organisering av arbeid for barn og ungdom i Skien, var han i militæret, ble korporal i garden, men satset etterhvert på noe ganske annet enn en militær karriere. Han gikk sosialskolen og fikk jobb i Bymisjonen der han har hatt sitt arbeid i 27 år, både som terapeut, som institusjonsleder og etterhvert som fagkonsulent i hovedadministrasjonen. Helge fikk diagnosen Parkinson da han var 31 år gammel, men hadde kjent 8

9 symptomer allerede da han var 28 år. Han opplevde å få diagnosen under meget spesielle omstendigheter: "Jeg var dagpasient på Ullevål Sykehus, nevrologisk avdeling og ble spurt av en dosent fra universitetet om jeg ville delta i en demonstrasjon med åtte medisinstudenter tilstede. Dette var før jeg hadde fått diagnosen. De undersøkte meg i flere timer, der jeg lå til utstilling på et auditorium i bare trusa. Så fikk jeg servert diagnosen rett fram og var helt uforberedt på dosentens konklusjon; du har Parkinsons Sykdom. Jeg ble rasende, ropte at de skulle komme seg ut og etterpå satt jeg der på benken i sjokk, fortvilelse og med mange spørsmål. - Dette er vel et godt eksempel på hvordan en slik beskjed ikke skal formidles. Men du har greid deg bra til tross for en brutal start? "Det har vært oppturer og nedturer, 2 operasjoner i hjernen, den første mislykket, den andre med svært godt resultat. Jeg fikk et nytt liv da jeg byttet til andre medisiner og det kjentes veldig bra å kunne gå tilbake til arbeidslivet. Jeg hadde da vært uføretrygdet i 3 år, og det var en god følelse å kunne si fra seg trygden og komme tilbake i jobb. - Hva er de viktigste ressursene for å leve best mulig i din situasjon? " Godt forhold til søsken, barn og nære venner fra ulike faser i livet har vært, og er vesentlig. Jeg har dessuten hatt stor glede og nytte av å ha personlig assistent. Denne ordningen er fordelt på flere personer og dreier seg om hjelp til husarbeid, utflukter og sosialt liv. " Å selv være aktiv og nevenyttig er og med på å gi mening. Likeledes betyr det mye å få positiv tilbakemelding på at jeg er en ressurs og ikke bare til belastning for mine omgivelser.." Og hva tenker du om framtida? " Der er jeg usikker, tenker ikke så mye på hva som vil skje. Men på den annen side har jeg en fightervilje i meg, og i det siste etter mye trening klarer jeg nå å gå. Det gjør at jeg har en god følelse og at jeg ser framover med optimisme. Med god hjelp skal det gå." 9

10 LOKALFORENINGSNYHETER Under denne overskriften finner dere litt om hver lokalforening. De lever alle sine forskjellige liv og finner sine egne former og aktiviteter til glede for mange. Hva som skrives om det som foregår, kan variere både i omfang og innhold, men aktiviteten er heldigvis godt i gang i alle de 7 foreningene i Fylkesforeningen. Kontaktpersoner til alle foreningene finnes sist i Parkinsonbrevet. Denne gangen lager vi en felles møteoversikt slik at det blir lettere å finne ut om det kan være et møte som har et tema som angår deg. Informasjon om våre møter og andre aktiviteter finnes på Forbundets nettsider. Asker og Bærum Parkinsonforening v/ interimsstyret Vi har lagt bak oss et år med ny giv både i interimsstyret og blant de mange deltakerne på møtene vår. Det gir motivasjon til frisk innsats i det nye året. Interimsstyret fortsetter et år til med god støtte fra både Forbundet og Fylkesforeningen. Årsmøtet vårt er gjennomført før dette bladet kommer ut, men vi ser fram til et interessant møte med Henrik Syse som innleder med tema "Noe å tro på -- filosofiske refleksjoner rundt livsmening, livsmestring og tro". Samtalene etter innleggene vi har på møtene er sentrale. De gir gode muligheter til erfaringsdeling mellom andre som er i samme båt. Velkommen til møter og sommerturen som også i år blir et felles prosjekt med flere andre lokalforeninger. 10

11 Lørenskog Parkinsonforening v. Ella Akre Forberg Først av alt ønskes alle våre medlemmer et riktig godt nytt år! Vi starter det nye året med årsmøte den 31. januar Som vanlig holder vi alle våre møter på Rolvsrudhjemmet, hvor kommunen stiller gratis lokaler til rådighet. Når vi ser på aktivitetslisten, skjønner vi at det har økonomisk stor betydning for oss. For de første to medlemsmøtene er foredragsholderne allerede fastlagt. Vi har vært så heldige å få nevrolog Christofer Lundqvist på medlemsmøtet den 7. mars, klokken 18:30. Han tar for seg de forskjellige medikamenter som finnes på markedet. Han vil besvare spørsmål, så her lønner det seg å sette opp en huskelapp med spørsmål. På møtet den 4. april, har lege og doktorgradsstipendiat Ane Stav takket ja til å besøke oss. Dr. Stav forsker på parkinsons sykdom på A-Hus og ser spesielt på sammenheng mellom demens og parkinsons sykdom. Etter årsmøtet vil vi legge hele årsmeldingen ut på nettet. Her vil dere kunne se at vårt arbeidsprogram for også inneholder ønske om å kontakte alle våre medlemmer telefonisk og samtidig undersøke om det er interesse for hjemmebesøk. Vi ønsker også å arrangere et seminar for våre pårørende. For å gjøre parkinsons sykdom best mulig kjent skal vi søke kontakt med skoler som har helsefaglig linje. Ellers vil vi opprettholde alle de aktiviteter vi har kjørt i flere år. Faste tilbud Pårørendegruppe første tirsdag i måneden klokken Månedlig gruppetrening med logoped på Rolvsrudhjemmet, hver siste mandag i måneden, klokken 13:00 14:00. Stavgangen går hver fredag klokken 11:00 fra Rolvsrudhjemmet. De fleste medlemsmøtene vil som tidligere ha et foredrag, med påfølgende sosialt samvær. Vi i styret håper å se flest mulig av dere på våre medlemsmøter og turer, så merk datoer allerede nå! Andre tiltak Buss tur/retur Gamle Logen i anledning markeringen av Parkinsodagen 11

12 Skedsmo og omegn Parkinsonforening. v / John Bakken/Jan Kjærstad Vårtanker fra Skedsmo og omegn Parkinsonforening Parkinsonsenter I handlingsplanen til Skedsmo og omegn Parkinsonforening står det at vi sammen med fylkesforeningen vil arbeide for at det etableres et parkinsonsenter på Romerike, der pasienter kan oppholde seg lenge nok til å få en fullstendig gjennomgang av sin sykdom, og hvor det utarbeides en individuell behandlingsplan for den enkelte. Fylkesforeningen har liknende punkt i sin handlingsplan. Vi må planlegge for opprettelse av regionale ressurssenter for pasienter og pårørende, med kompetanse på de aktuelle fagområder og med oppgave også å spre kunnskap til tjenesteytere i regionen. Parkinsonister trenger hjelp fra mange faggrupper for å forstå sine symptomer og sin sykdom. De bør derfor i perioder ha tett oppfølging for så å kunne mestre hverdagen bedre i et lengre tidsperspektiv. Vi vet at ledelsen i fylkesforeningen har jobbet med dette uten å oppnå resultat så langt. Har Norges Parkinsonforbund bidratt ved å påvirke og øve press på myndighetene som arbeider med saker innenfor dette feltet? Parkinsongruppe A-hus har fått mye kritikk i det siste. Stort sett har bare negative ting kommet fram. Men parkinsongruppene de har vår og høst er veldig bra og fortjener ros. De som deltar får en grundig gjennomgang av sine problemer og sykdom sammen med fagfolk på forskjellige områder. Også samtalene deltakerne i mellom er viktig. Man kan si at gruppen fungerer som et parkinsonsenter i miniatyr. Dette er et tilbud som de fleste parkinsonpasienter som er kvalifisert til å delta i, burde benytte seg av. Er du interessert, kan du sikkert ringe Wenche Størk, tlf Møter og arrangementer i 2013 Vi har planlagt vanlige medlemsmøter følgende onsdager kl : - 6/2 (årsmøte), 13/3, 3/4, 8/5, 4/9, 2/10 og 6/11. Tema på møtet 13/3 er tannhelse. Utpå høsten har vi håp om å få Nils Arne Eggen som foredragsholder. Han har synspunkter på det meste og er forkjemper for kollektiv samhandling, noe vi burde ha mer av i Parkinsonkretser. 12

13 - Sommertur vil vi arrangere rundt 5. juni. Kanskje en 2-dagerstur? Julemøte er satt til fredag 6. desember. I juli og august vil vi ha sommeraktiviteter. Vår faste bassengtrening holdes på mandager kl , og vanlig trim på onsdager kl Vil du vite mer om foreningen, kan du gå inn på internett og lese vår informasjonsfolder, eller be om å få den tilsendt. De faste aktivitetene foregår for det meste på Skedsmotun bo- og behandlingshjem Parkinsonforeningen Oslo Vest v. Astrid L. Dalin Året som gikk ble et aktivt år hvor det ble startet flere nye tiltak. Det har blitt blant annet aktivitetstilbud to ganger i uken på Ullern seniorsenter, samtalegruppe for pårørende og teaterbesøk. Foredrag om Livet med Parkinson på seniorsentre En interessant erfaring har vært, interessen på mange seniorsentre for foredrag om det å leve med parkinsons sykdom. Magne Roland har hatt innlegg flere steder og rekruttert folk til lokalforeningene, samtidig som det har åpnet for tiltak i lokalmiljøet som trimtilbud og bassengtrening. Seniorsentrene er en viktig arena for å spre kunnskap og å utvikle samarbeid om tilbud til parkinsonister. Ellers fortsetter to fysioterapigrupper i Aslakveien på Røa. Der er det mulighet for å starte opp en gruppe med tidspunkt tilpasset de som er i arbeid. Treningen bygger på blant annet LSVT-BIG. Styret setter stor pris på ideer og engasjement fra våre medlemmer og ser med forventning til en ny vår som venter oss! 13

14 Follo Parkinsonforening v. Otto Terland Nå er vi allerede et stykke utpå nyåret og juletreffet er en sagablott. Vi arrangerte treffet tidlig i år for at flest mulig av medlemmene skulle ha anledning til å komme. Dessverre var det bare 29 som møtte. Likevel var det en hyggelig sammenkomst som fulgte tradisjonene fra tidligere juletreff. Til mat hadde vi biff stroganoff med riskrem til dessert. Som vanlig var det gode historier fra de fremmøtte. Elsa og Sverre Tannum har gledet oss i mange år med god musikk, allsang og gode historier. Onsdag 6. februar går årsmøtet av stabelen. Vi vil starte møtet med et foredrag av Gry Hege Ludvigsen om LSVT BIG. Hun er fysioterapeut og sertifisert til å drive LSVT BIG. Interessen for bowling har økt betraktelig i høst. Vi er nå rundt 15 som deltar en gang i måneden. Siden 2006 har vi hatt trening på Ski Sykehus bl.a. etter et opplegg av dr. Audun Myskja. Deltakertallet har vært på I 2012 ble det stadig mer usikkert om hvorvidt denne treningen skulle få fortsette for alle follomedlemmene. Samhandlingsreformen gjør at deltakerne som hovedregel skal ha trening i den kommunen de tilhører. Det vil ha den fordelen at en del av deltakerne vil få en kortere vei til trening. På den andre siden mister vi et meget godt og innarbeidet miljø i Ski. I mange år har vi hatt tre fysioterapeuter som trenere, og de har opparbeidet seg en meget stor kunnskap om parkinson og hva denne type pasienter trenger av trening. Fra bowlingaktiviteten 14

15 Parkinsonforeningen Oslo Syd v. Odd Barstad Tilbakeblikk på 2012 og tanker om 2013 Vi håper at 2013 blir et godt år for oss med Parkinson i Oslo Syd (POS). For oss i styret ble 2012 et spesielt år, vi har tro på bedre helse i det nye året. To gjennomgikk dyp hjernestimulering på Rikshospitalet, en av oss ble hjerteoperert og undertegnede amputerte venstre arm i januar Medlemmer i POS Vi er ca 100 medlemmer, det har kommet til flere nye nå i januar. Odd Barstad, ny og iderik leder Et fellestrekk er at mannen er pasientmedlem, nærmeste pårørende kone/samboer er noe yngre og til god hjelp for pasienten, f. eks til transport. Det å bo alene med Parkinson sykdom (PS), kan skape ekstra bekymringer som gjør at en velger å blir hjemme, Vi minner om TT-taxi og pasienttransport for å komme til ulike behandlinger. Det er mer fokus på PS nå enn bare for få år tilbake, det er bra. Likevel er det ønske om å få mer kunnskap om sykdommen som er hovedgrunnen til at mange melder seg inn i POS. Vellykket aktivitetstilbud på Oppsal Samfunnshus Startet 14 januar i samarbeid med Oppsal fysikalske institutt (Bernt Halvorsen) og logoped SeriLinn Erlandsen. Her inngår trim tilpasset oss, taletrening og sosialt samvær. Det er for tidlig å trekke en endelig konklusjon etter bare to mandager, men alt tyder på at kombinasjonen med trim (balansetrening/leddvern), taletrening i grupper, felles kaffe med nysmurte rundstykker/smørbrød til en hyggelig pris, er et godt tiltak. Det har deltatt ca 10 med parkinson i trimmen og i taletreningen i gruppe. Vi er trygge på at de fleste kommer igjen, nye vil komme til når tilbudet blir bedre kjent. Det ordnes med pasienttransport for de som har behov. 15

16 Det er meget trivelige lokaler i Samfunnshuset på Oppsal hvor bydel Østensjø holder til. Våre deltakere kommer fra bydelene Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand. Ny leder i parkinsonforeningen Oslo Syd (POS) Etter eget ønske sluttet Ingar Åbyholm som leder og gikk ut av styret 1. desember Nestleder Odd Barstad overtok fra samme dato. En stor takk fra styret til Ingar Åbyholm for godt styrearbeid og hans innsats både lokalt og på landsbasis for å hjelpe oss med parkinson til et godt liv. Kunstneriske innslag Det er mange tunge fagtema i forbindelse med PS. Vi prøver derfor å bruke minutter til kunstnerisk/kulturinnslag. Det er alltid positivt å bruke lokale krefter. Alle møtene er på Lambertseter gård, mandager kl Planer for høsten 16. sept Temamøte Stress. Kunstnerisk 04. nov Temamøte Parkinson og bilkjøring ved Anne Brækhus. Kunstnerisk Parkinsonforeningen Oslo Syd (POS) Lokalforeningen skal være en hyggelig møteplass hvor medlemmene kan utveksle erfaringer og bli informert. Oslo Syd skal være en aktiv forening som kombinerer fagtema og sosiale aktiviteter samt stimulerer til at pasienter og pårørende fungerer best mulig. Fysisk aktivitet og hukommelse Visste du at det å trene, for eksempel ved å gå en litt anstrengende tur minutter tre ganger i uken kan du bedre hukommelsen? Det er godt ikke bare for hjertet, men også for hjernen!! Ref. Psykolog og forsker Andreas Engvig, UIO 16

17 Parkinsonforeningen Oslo Nord V Karsten Haugskott Medlemsmøtene holdes på Grefsen-Kjelsås eldresenter, Kjelsåsveien 114. Møtedag er vanligvis hver andre tirsdag i måneden, unntatt 3 sommermåneder. Invitasjon sendes ut til alle medlemmene ca. 1 uke i forveien med opplysninger om kveldens program. Selv om vi har hatt et redusert styre i det siste halvåret, er det blitt avholdt medlemsmøter etter oppsatt program, og deltakelsen har vært jevnt over god. Siste høst ble det holdt to møter med faglig tema og i desember var det tradisjonen tro, juleavslutning med mye god mat og hyggelig samvær. På januarmøtet startet vi opp med temaet Hva skjer med økonomien ved opphold på sykehjem? Selv om deltakelsen var brukbar, burde langt flere ha stilt opp, da dette tydeligvis var et tema som slo godt an. Etter at årsmøtet er avviklet i februar, legger vi opp til å finne interessante temaer for de kommende måneder. Ny brosjyre om tannhelse Blir anmeldt her senere. Kan bestilles på forbundskontoret 17

18 Møtekalender for lokalforeningene våren 2013 Mars Lørenskog Tema. Om medisiner og medisinering ved nevrolog Christofer Lundqvist 12. Oslo Nord - Tema kommer på innkalling 13. Skedsmo Tema: Tannhelse April 3. Skedsmo Medlemsmøte, se nettside 3. Oslo Vest Tema kommer på innkalling og nettside Lørenskog - Tema: Sammenheng mellom demens og parkinsons sykdom ved lege/forsker Ane Stav på A-hus Asker/Bærum Tema kommer på innkalling og nettside 9. Oslo Nord Tema kommer på innkalling 15. Oslo Syd Tema: Medikamentell behandling Mai 8. Skedsmo Medlemsmøte, se nettside 7. Oslo Nord Tema kommer på innkalling 15. Oslo Vest Tema kommer på innkalling og nettside Juni 6. Lørenskog Sommertur 11. Oslo Nord Tema kommer på innkalling Felles sommertur for lokallagene i Oslo, Asker /Bærum Bjørvika og Middelalderparken Denne oversikten dekker forhåpentligvis mye av det som skal skje. Likevel er det sikkert møter som ikke er med. Blant annet er Follo Parkinsonforening akkurat i 18

19 gang med å planlegge vårens møter. Dato og tema for møtene deres blir sendt ut i posten og blir lagt inn på Forbundets nettsider. Forbundsnytt Parkinsondagen 11 april, Gamle Losjen Åpent møte med foredrag Landsmøte Mai Vettre kurssenter, Asker Der vil Fylkesforeningen og lokalforeningene være representert. Lokale saker som dere er opptatt av og som har allmenn interesse, kan tas opp. Rettigheter når en har parkinsons sykdom Ved henvendelse til Forbundskontoret får vi vite at de arbeider med en ny brosjyre om rettigheter for den som har parkinsons sykdom. Den vil være tilgjengelig om et par måneder. Vi vil komme tilbake til den når den er klar. Men ta gjerne kontakt med Forbundet også etter hvert for å få brosjyren. Mye informasjon på Parkinsonforbundets nettsider Fylkeslaget og lokallagene har sine egne sider hvor dere kan finne tips om hva som skjer. Dere finner oversikt over tilgjengelig materiell fra Forbundet, nyheter og forskning om parkinsons sykdom og muligheter for å kommunisere med andre. Det er flere gode grunner til å bruke Forbundets nettsider! 19

20 Anmeldelse av brosjyre fra Norges Parkinsonforbund Med Parkinson i familien Ved Ingrid Blokhus Brosjyren beskriver endringer i familien rammet av sykdom eller krise. Den forteller om reaksjoner slik det oppleves for det enkelte individ og for familien. «Funksjoner, roller og posisjoner kan endre seg» og «ingen reagerer likt» er emner som tas opp i forhold til familiens kommunikasjon, og mellom de voksne. Ved hver situasjon som beskrives, oppfordres leseren tenke seg over endringer og reaksjoner i egen familie. Brosjyren kommer også med konkrete råd om hvordan man takler utfordringene og snakker sammen. Brosjyren er skrevet av psykolog Aina Frydenlund, med innspill fra barnefamilier med Parkinson i familien. Brosjyren gir råd til både voksne og barn og beskriver typiske reaksjoner og behov for informasjon hos barn i aldersgruppen 1 4 år, 3 6 år, 5 9 år, 9 12 år, og tenåringer. Jeg opplever at denne brosjyren som nyttig lesing for flere i en familie, og at den kan være noe man tar fram og leser flere ganger. Den er informativ og bidrar til å finne løsninger som passer best for deg og din familie. Ny brosjyre om førerkort 20

21 Kan bestilles på Forbundet. Blir anmeldt her senere. Nytt fra vår representant i forbundsstyret Ved Ella Forberg Brosjyrer og publikasjoner som Forbundet har utarbeidet er til god hjelp og støtte, og de er nevnt på siste side i Parkinsonposten. De siste to publikasjonene omhandler Tannhelse og Førerkort. Alle fylkes- og lokallagslederne skal ha fått disse heftene sendt ut og anbefales å ta dem med på medlemsmøtene. Det anbefales også at brosjyrene fra Forbundet blir fordelt til de av våre foredragsholdere som er interessert. Etter hvert som styremøteprotokollene blir godkjent av styret i Norges Parkinsonforbund sendes de ut til fylkes- og lokallagsledere, så her er det mulig å følge med på hva som blir behandlet på styremøtene. Forbundet arrangerte siste høst LSVT BIG og LOUD for logopeder og fysioterapeuter. Dette er kurs i spesielle treningsteknikker og interessen var stor. Forbundet håpet på en deltagermasse på 50, men 80 stykker meldte seg på. Veldig hyggelig. I begynnelsen av desember ble det arrangert kurs på Gardermoen for parkinsonsykepleiere. Her var det plass til 50 sykepleiere, og kurset ble fulltegnet fort. To av Rikshospitalets nevrologer holdt innlegg på seminaret. Til slutt nevnes Norges Parkinsonforbunds idébank. Dette er et forum der tillitsvalgte i organisasjonen kan utveksle erfaringer med organisasjonsdrift, informasjonsarbeid, arrangementer og medlemsservice. I idébanken legger foreningene selv inn diskusjonstema og svarinnlegg. Tilgang til idébanken finner dere på parkinson.no/idebank/. I det hele tatt lønner det seg for interesserte å gå inn på hjemmesidene både til Forbundet, Fylkesforeningen og lokalforeningene." 21

22 Lokallagene Asker og Bærum Mette Persson Follo Børre Strand / Lørenskog Ella Akre Forberg Oslo Vest Astrid L. Dalin / Oslo Nord Kåre Wang Dagens fylkesstyre Svein B. Stuge / Svein Stuge Nils Viksås Erik Wikene / Geir Magne Balsnes / Karsten M. Bergh Guri Karlsen Oslo Syd Odd Barstad Skedsmo og omegn John Bakken /

23 Når det er som kaldest tro på våren 23 den kommer..

24 HVORDAN BLIR LIVET MED PARKINSONS SYKDOM? MEDISINER LIVSGLEDE TRETTHET HUKOMMELSE SKJELVINGER TRENING LIVSKVALITET ARBEIDSLIV MOT - HÅP SYN LIVSLENGDE SØVN STIVHET FELLESSKAP ALDRING SOSIALT LIV KRAFTLØSHET Foreningens mål: Styret arbeider for at alle pasienter og pårørende kan oppleve best mulig livskvalitet og verdighet i hverdagen, at den enkeltes menneskeverd blir respektert som likeverdig med alle andre i samfunnet. Respekten for den enkeltes autonomi og integritet skal være uavhengig av individets fysiske og psykiske situasjon. Ansvarlige for Parkinsonbrevet Astrid L. Dalin, Britt Larsson, Magne Roland og Reidar Saunes 24

Parkinsonforeningen Oslo/Akershus. Parkinsonbrevet. Et informasjonsbrev til medlemmer i Oslo/Akershus. Medlemsmøte for Fylkesforeningen Oslo/Akershus

Parkinsonforeningen Oslo/Akershus. Parkinsonbrevet. Et informasjonsbrev til medlemmer i Oslo/Akershus. Medlemsmøte for Fylkesforeningen Oslo/Akershus Parkinsonforeningen Oslo/Akershus Parkinsonbrevet Et informasjonsbrev til medlemmer i Oslo/Akershus Nr. 3 2012 Medlemsmøte for Fylkesforeningen Oslo/Akershus Vi ønsker medlemmer i lokalforeningene og alle

Detaljer

Årsmøte 2013. Foreningens mål:

Årsmøte 2013. Foreningens mål: Årsmøte 2013 Foreningens mål: Styret arbeider for at alle pasienter og pårørende kan oppleve best mulig livskvalitet og verdighet i hverdagen, at den enkeltes menneskeverd blir respektert som likeverdig

Detaljer

Parkinsonforeningen Oslo Akershus. Parkinsonbrevet. Et informasjonsbrev til medlemmer i Oslo/Akershus Nr. 1 2012

Parkinsonforeningen Oslo Akershus. Parkinsonbrevet. Et informasjonsbrev til medlemmer i Oslo/Akershus Nr. 1 2012 Parkinsonforeningen Oslo Akershus Parkinsonbrevet Et informasjonsbrev til medlemmer i Oslo/Akershus Nr. 1 2012 Godt nytt år! v/astrid L. Dalin, fylkesleder Tid for årsmøter Det nye året har alt kommet

Detaljer

Parkinsonforeningen Oslo/Akershus. Parkinsonbrevet. Et informasjonsbrev til medlemmer i Oslo/Akershus. Invitasjon til høstmøte

Parkinsonforeningen Oslo/Akershus. Parkinsonbrevet. Et informasjonsbrev til medlemmer i Oslo/Akershus. Invitasjon til høstmøte Parkinsonforeningen Oslo/Akershus Parkinsonbrevet Et informasjonsbrev til medlemmer i Oslo/Akershus Nr. 3 2014 Invitasjon til høstmøte Medlemsmøte for Fylkesforeningen Oslo/Akershus Vi ønsker medlemmer

Detaljer

Fylkesforeningens årsmelding og. Parkinsonbrevet

Fylkesforeningens årsmelding og. Parkinsonbrevet Parkinsonforeningen Oslo/Akershus Parkinsonbrevet Et informasjonsbrev til medlemmer i Oslo/Akershus Nr. 1 2015 Fylkesforeningens årsmelding og Parkinsonbrevet Årsmøte / temamøte Tid torsdag 19. mars kl.

Detaljer

Norges Parkinsonforbund. parkinson posten. nr 4/2008 - årgang 26. Ung med parkinson side 14. Krav til statsbudsjettet. side 25. Shadow over my brain

Norges Parkinsonforbund. parkinson posten. nr 4/2008 - årgang 26. Ung med parkinson side 14. Krav til statsbudsjettet. side 25. Shadow over my brain Norges Parkinsonforbund parkinson posten nr 4/2008 - årgang 26 Ung med parkinson side 14 Krav til statsbudsjettet 2009 side 25 Shadow over my brain side 29 Rehabiliteringstilbud til parkinsonpasienter

Detaljer

Norges Parkinsonforbund parkinson posten. nr 3/2011 - årgang 27

Norges Parkinsonforbund parkinson posten. nr 3/2011 - årgang 27 Norges Parkinsonforbund parkinson posten nr 3/2011 - årgang 27 Norges Parkinsonforbund innhold Med blikk for bakterier og sans for ekstremsport side 6 Til topps på Kilimanjaro med parkinson side 10 Spillegalskapen

Detaljer

Med parkinson i familien

Med parkinson i familien Med parkinson i familien Forord Innhold Når en i familien får parkinson, opplever mange familier at noe endrer seg. Sammen må familiemedlemmene finne ut av hvilke muligheter og utfordringer den nye situasjonen

Detaljer

Parkinson. bladet. God jul og godt nyttår. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr 3-2013 årgang 13. www.parkinson.

Parkinson. bladet. God jul og godt nyttår. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr 3-2013 årgang 13. www.parkinson. Parkinson Nr 3-2013 årgang 13 bladet MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger www.parkinson.no God jul og godt nyttår Side 2 Parkinsonbladet Nr 3-2013 Innhold Gunnar har ordet.. Ole

Detaljer

parkinson posten nr 4/2014 - årgang 30 Balanse og Parkinsons sykdom Utstilling som endrer bildet av parkinson Anita Skorgan De beste dagene side 16

parkinson posten nr 4/2014 - årgang 30 Balanse og Parkinsons sykdom Utstilling som endrer bildet av parkinson Anita Skorgan De beste dagene side 16 Norges Parkinsonforbund parkinson posten nr 4/2014 - årgang 30 PORTRETTET Anita Skorgan De beste dagene side 16 FAGARTIKKEL Balanse og Parkinsons sykdom side 28 UTSTILLING Utstilling som endrer bildet

Detaljer

parkinson posten Landsmøtet 2013 Velferdsteknologi side 5 Portrettet Til helvete på første klasse side 16 side 24 Norges Parkinsonforbund

parkinson posten Landsmøtet 2013 Velferdsteknologi side 5 Portrettet Til helvete på første klasse side 16 side 24 Norges Parkinsonforbund Norges Parkinsonforbund parkinson posten nr 2/2013 - årgang 29 Landsmøtet 2013 side 5 Portrettet Til helvete på første klasse side 16 Velferdsteknologi side 24 Norges Parkinsonforbund innhold Landsmøtet

Detaljer

Forskningen fortsetter i Stavanger

Forskningen fortsetter i Stavanger Norges Parkinsonforbund parkinson posten nr 4/2012 - årgang 28 Forskningen fortsetter i Stavanger side 6 Helsepersonell på skolebenken side 12 Portrettet Med blikk for nye muligheter side 16 Norges Parkinsonforbund

Detaljer

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Innhold Livet med Parkinson er utgitt av Norges Parkinsonforbund. Redaksjon: Per K. Bakken og Liselotte Krebs. Dessuten

Detaljer

Parkinson. bladet. Æresmedlemmer side 14. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr 4 2012 årgang 12

Parkinson. bladet. Æresmedlemmer side 14. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr 4 2012 årgang 12 Parkinson Nr 4 2012 årgang 12 bladet Nord-Trøndelag Parkinsonforening 1987 2012 25 år Æresmedlemmer side 14 God jul og godt nyttår MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger www.parkinson.no

Detaljer

Norges Parkinsonforbund parkinson posten. nr 2/2009 - årgang 25. Parkinsondagen. side 10. Landsmøte. side 18. Stamceller. side 24

Norges Parkinsonforbund parkinson posten. nr 2/2009 - årgang 25. Parkinsondagen. side 10. Landsmøte. side 18. Stamceller. side 24 Norges Parkinsonforbund parkinson posten nr 2/2009 - årgang 25 Parkinsondagen side 10 Landsmøte side 18 Stamceller side 24 innhold Norges Parkinsonforbund Familiesamling i a ugust Parkinsondagen side 10

Detaljer

Hør på meg. side 23! medlemsblad nr. 4 nov 2011 årgang 5. Følg med på et nyttig treningsprogram for parkinsonrammede på sidene 11-14!

Hør på meg. side 23! medlemsblad nr. 4 nov 2011 årgang 5. Følg med på et nyttig treningsprogram for parkinsonrammede på sidene 11-14! Nummer 4-2011 Hør på meg Side 1 Hør på meg medlemsblad nr. 4 nov 2011 årgang 5 Følg med på et nyttig treningsprogram for parkinsonrammede på sidene 11-14! Parkinsongruppe fra Ringen under trening Illustrasjonsfoto:

Detaljer

Parkinson. bladet. God jul. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr. 4 des. 2009 årgang 9. www.parkinson.

Parkinson. bladet. God jul. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr. 4 des. 2009 årgang 9. www.parkinson. Parkinson Nr. 4 des. 2009 årgang 9 bladet God jul MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger www.parkinson.no Side 2 Parkinsonbladet Nr. 4 des. Innhold Roser til de pårørende. Hjertelig

Detaljer

Du er så tykk sa de og så ikke at selvfølelsen var så lett at vinden tok den. Du er så tynn sa de og så ikke hvilken tung bagasje jeg bar på

Du er så tykk sa de og så ikke at selvfølelsen var så lett at vinden tok den. Du er så tynn sa de og så ikke hvilken tung bagasje jeg bar på IKS - Du er så tykk sa de og så ikke at selvfølelsen var så lett at vinden tok den Du er så tynn sa de og så ikke hvilken tung bagasje jeg bar på Du er så flink sa de og så at ikke at det eneste jeg presterte

Detaljer

Norges Parkinsonforbund parkinson posten. nr 1/2012 - årgang 28

Norges Parkinsonforbund parkinson posten. nr 1/2012 - årgang 28 Norges Parkinsonforbund parkinson posten nr 1/2012 - årgang 28 Norges Parkinsonforbund innhold Portrett: Tankens kraft side 8 Hyperseksualitet side 18 Med rytme mpt parkinson side 20 Lederen side 3 Nyheter

Detaljer

Motgift: Aktivitet, utfordringer og humor. Bli en aktiv del av behandlingen. Parkinsonforskning i Norge. side 12. side 24. side 10

Motgift: Aktivitet, utfordringer og humor. Bli en aktiv del av behandlingen. Parkinsonforskning i Norge. side 12. side 24. side 10 Norges Parkinsonforbund parkinson posten nr 2/2011 - årgang 27 Motgift: Aktivitet, utfordringer og humor side 12 Bli en aktiv del av behandlingen side 24 Parkinsonforskning i Norge side 10 innhold Norges

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

SLAGORDET. Aktiviteten blomstrer. Om jeg var minister. Lønnsomt. Humør og uhøytidlighet... ISSN: 0803-6217

SLAGORDET. Aktiviteten blomstrer. Om jeg var minister. Lønnsomt. Humør og uhøytidlighet... ISSN: 0803-6217 3-2008 SLAGORDET Side ISSN: 0803-6217 SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 3-2008 - 18. årgang Aktiviteten blomstrer Om jeg var minister Side 4 Humør og uhøytidlighet... Side 12

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 2, 2002 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Norsk sykehjem i Spania s. 4 Årsmøte i LHS, referat s. 6 Foredrag Pre-implantasjon s.12 Årsmelding 2001 for fylkeslagene s.17 HUNTINGTONS SYKDOM Tidsskrift

Detaljer

Arbeidslivsseminar 2013

Arbeidslivsseminar 2013 Norges Parkinsonforbund parkinson posten nr 1/2013 - årgang 29 Arbeidslivsseminar 2013 side 8 Portrettet Forskning er vårt håp side 16 Ny bok gir overskudd til parkinsonsaken side 22 Norges Parkinsonforbund

Detaljer

Hør på meg. side 12! Av innholdet ellers: Hva skjer i fylket? Se mer om det på. Leif fra helgesamlingen i Kristiansund 20.-22. mai

Hør på meg. side 12! Av innholdet ellers: Hva skjer i fylket? Se mer om det på. Leif fra helgesamlingen i Kristiansund 20.-22. mai Nummer 2-2011 Hør på meg Side 1 Hør på meg medlemsblad nr. 2 juni 2011 årgang 5 Leif fra helgesamlingen i Kristiansund 20.-22. mai Av innholdet ellers: Hva skjer i fylket? Se mer om det på side 12! Rettighetshjørnet

Detaljer

parkinson posten nr 1/2008 - årgang 26

parkinson posten nr 1/2008 - årgang 26 Norges Parkinsonforbund parkinson posten nr 1/2008 - årgang 26 På sporet av tidlig diagnose side 6 Parkinsondagen 2008 side 16 Muligheter i arbeidslivet side 23 Rehabiliteringstilbud til parkinsonpasienter

Detaljer

Hør på meg. Se side 31! Bli med oss og gå Norge på langs neste år! Vi utfordrer hele parkinson-norge! Av innholdet ellers:

Hør på meg. Se side 31! Bli med oss og gå Norge på langs neste år! Vi utfordrer hele parkinson-norge! Av innholdet ellers: Nummer 4-2013 Hør på meg Side 1 Hør på meg medlemsblad Bli med oss og gå Norge på langs neste år! Vi utfordrer hele parkinson-norge! nr. 4 nov 2013 årgang 7 NPF feirer 30 år i 2014, og vi vil vise hva

Detaljer

VEIVISER I LOKALT ARBEID

VEIVISER I LOKALT ARBEID VEIVISER I LOKALT ARBEID Innhold Innledning 3 Kapittel 1 Hvorfor er lokallagsarbeid viktig? 4 Kapittel 2 Hva gjør vi - aktiviteter i lokallaget 8 Kapittel 3 Hvordan gjør vi det - organisering av lokalt

Detaljer

Norges Parkinsonforbund. parkinson posten. nr 2/2008 - årgang 26. Parkinsondagen 2008 side 8. Jorfalds plass. side 14.

Norges Parkinsonforbund. parkinson posten. nr 2/2008 - årgang 26. Parkinsondagen 2008 side 8. Jorfalds plass. side 14. Norges Parkinsonforbund parkinson posten nr 2/2008 - årgang 26 Parkinsondagen 2008 side 8 Jorfalds plass side 14 Fatigue side 26 Rehabiliteringstilbud til parkinsonpasienter I samarbeid med Norges Parkinsonforbund

Detaljer

Parkinson. bladet. God påske. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr 1-2013 årgang 13. www.parkinson.no

Parkinson. bladet. God påske. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr 1-2013 årgang 13. www.parkinson.no Parkinson Nr 1-2013 årgang 13 bladet MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger www.parkinson.no God påske Side 2 Parkinsonbladet Innhold Nr 1-2013 Besøk til treningsgruppa i Levanger

Detaljer