Møre og Romsdal fylkeskommune Samferdselsavdelinga. Ungdomskort i Møre og Romsdal. Utgave: C Dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møre og Romsdal fylkeskommune Samferdselsavdelinga. Ungdomskort i Møre og Romsdal. Utgave: C Dato: 2011-03-30"

Transkript

1 Møre og Romsdal fylkeskommune Samferdselsavdelinga Ungdomskort i Møre og Romsdal Utgave: C Dato:

2 Ungdomskort i Møre og Romsdal 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Ungdomskort i Møre og Romsdal Utgave/dato: C / Arkivreferanse: - Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Tema Leveranse: Skrevet av: Kvalitetskontroll: Ungdomskort i MRfylke Konsekvenser av produktet ungdomskort.konsekvenser av inntekstfordelinga for kjøp/påfylling av ungdomskortet Furu Lars Erik Analyse Trafikk / transport Beregning;Rapport / utredning Lars Erik Furu Jørgen Rødseth

3 Ungdomskort i Møre og Romsdal 3 FORORD Asplan Viak har vært engasjert av Samferdselsavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune for å belyse økonomiske aspekter ved ungdomskort-ordningen i Møre og Romsdal. Hilde Johanne Svendsen og Kjell Erik Dyrli har vært kontaktpersoner for oppdraget i fylkeskommunen. Lars Erik Furu har vært oppdragsleder for Asplan Viak. Sandvika, Lars Erik Furu Oppdragsleder Jørgen Rødseth Kvalitetssikrer

4 Ungdomskort i Møre og Romsdal 4 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 Innledning Del 1: Ungdomskort på fergene i Møre og Romsdal dagens situasjon Antall ungdomskortreiser på fergene De økonomiske virkningene Bruttobehandling av ungdomskortene Del 2: Beregning av konsekvensene av å utvide ungdomskortordningen Andre fylker: Beregning av trafikkøkning og inntektsbortfall med dagens ordning Økonomiske virkninger av utvidelse av ordningen TABELLOVERSIKT: Tabell 1: Fergeruter, operatør, oppdragsgiver og antall personreiser... 6 Tabell 2: Antall personreiser i fergerutener i sammendrag etter operatør og oppdragsgiver... 6 Tabell 3: Antall ungdomskortreiser i fergene ved 7,5 alternativt 9,5 prosent U-kortandel... 9 Tabell 4: Netto inntektsvirkning av ungdomskortordningen ved 7,5 og alternativt 9,5 prosents U-kortandel... 9 Tabell 5: Netto inntektsvirkning av ungdomskort i Møre og Romsdal for Fjord1 Buss og Nettbuss AS Tabell 6: Fordeling av inntektstapet for ungdomskort mellom Statens Vegvesen og Møre og Romsdal fylkeskommune etter antall reiser i de ulike fergesambandene Tabell 7: Dagens ungdomskortordning antall kort solgt, inntekter, antall reiser og div. nøkkeltall Tabell 8: Antall innbyggere i Møre og Romsdal i aldersgruppene år Tabell 9: Beregning av brukere i aldersgruppen og år Tabell 10: Økonomiske konsekvenser av utvidelse til og år... 18

5 Ungdomskort i Møre og Romsdal 5 1 INNLEDNING På bakgrunn av 1. at forhandlinger om godtgjørelse for bruk av ungdomskort på fergene i Møre og Romsdal ikke har resultert i noen avtale og at fergeselskapet Fjord1MRF har varslet opphør av ordningen, og 2. at fylkestinget i Møre og Romsdal har ønsket å få belyst konsekvensene av å utvide ungdomskortordningen til å omfatte nye aldersgrupper, har Møre og Romsdal fylkeskommune engasjert Asplan Viak As for å få belyst de faktiske, økonomske forhold knyttet til de to problemstillingene. Vi har innhentet data fra rutebilselskapene, fergerederiene og operatørene av hurtigbåtruter i fylket, herunder for Kystekspressen mellom Kristiansund og Trondheim hvor ungdomskortet kan benyttes for reiser innen Møre og Romsdal fylke. Alle operatørene med unntak av to mindre rutebilselskaper har levert utskrifter fra billettregnskap, billettstatistikk og tellinger som gir et godt grunnlag for å belyse de økonomiske virkninger av ordningen for hurtigbåt- og rutebiltrafikken. Det at registrering av ungdomskortreiser på fergene i Møre og Romsdal er så godt som fraværende, er et betydelig problem. I andre fylker er det etablert ordninger basert på at rederiene fakturerer fylkeskommunen for antall reiser etter en omforent pris basert på landsregulativet eventuelt med en rabatt i forhold til voksen enkeltbillettpris. Fjord1MRF har redegjort for årsaker til de svake tellingsdataene for ungdomskortene i en e-post til fylkeskommunen. Gjennomføring av separate tellinger er en svært ressurskrevende oppgave. Vi har derfor måttet forholde oss til en begrenset utvalgstelling over én uke i to fergekryssende bussruter gjennomført av Fjord1MRF, samt sannsynlighetsbetraktninger knyttet til andelen ungdomskortreisende sett i forhold til totaltrafikken. Dette antallet er godt dokumentert for alle de andre transportslagene. Vi kommer i våre beregninger frem til et spenn for konsekvensene som den faktiske økonomien med meget stor sannsynlighet er innenfor. Med de forbeholdene som gjelder fergetrafikken, har vi også belyst effekten av å utvide ordningen til aldersgruppene år og år ut fra bl.a. kartlegging av virkningen av dagens ordning som gjelder inntil 20 år, folketallet i de nye aldersgruppene i Møre og Romsdal og statistikk over førerkortinnehav i hvert enkelt årskull fra 18 til 25 år.

6 Ungdomskort i Møre og Romsdal 6 2 DEL 1: UNGDOMSKORT PÅ FERGENE I MØRE OG ROMSDAL DAGENS SITUASJON Fergetrafikken i Møre og Romsdal har stort omfang. Følgende fergeruter utføres, her med angivelse av hvilken operatør som står for driften og hvilken oppdragsgiver (fylkeskommunen eller Statens Vegvesen) som har ansvaret for kjøp av trafikktjenestene. Tabellen viser også antall passasjerer totalt her definert som personer som ikke er bilførere, dvs. passasjerer i biler, på motorsykler og i busser samt personer som reiser med fergen uten bil: Tabell 1: Fergeruter, operatør, oppdragsgiver og antall personreiser Rute nr. Samband Operatør Ansvar Passasjerer Folkestad - Volda Tide Sjø AS FK Hareid - Sulesund Tide Sjø AS FK Årvika - Koparnes Tide Sjø AS FK Larsnes-Åram-Voksa-Kvams. Tide Sjø AS FK Skjeltene - Lepsøya-Haram Tide Sjø AS FK Lauvstad - Volda Tide Sjø AS FK Festøya-Hundeidvika Fjord1MRF FK Festøya-Solavågen Fjord1MRF SVV Sæbø-Leknes-Standal-Trandal-Skår Fjord1MRF FK Ørsnes-Magerholm Fjord1MRF SVV Stranda-Liabygda Fjord1MRF FK Eidsdal-Linge Fjord1MRF FK Valldal-Geiranger Fjord1MRF FK Geiranger-Hellesylt Fjord1MRF FK Brattvåg-Dyna-Fjørtofta-Harøya Fjord1MRF FK Solholmen-Mordalsvågen Fjord1MRF FK Aukra-Hollingsholmen Fjord1MRF FK Småge-Orta-Finnøya-Sandøya-Ona Fjord1MRF FK Molde-Vestnes Fjord1MRF SVV Molde-Sekken Fjord1MRF FK Åfarnes-Sølsnes Fjord1MRF FK Kvanne-Røkkum Fjord1MRF FK Halsa-Kanestraum Fjord1MRF FK Arasvika-Hendset Fjord1MRF FK Seivika-Tømmervåg Fjord1MRF FK Edøya-Sandvika Fjord1MRF FK Totalt I sammendrag er trafikktallene slik: Tabell 2: Antall personreiser i fergerutener i sammendrag etter operatør og oppdragsgiver Passasjerer 2010 Ansvarlig: Operatør Møre og Romsdal Statens fylkeskommune Vegvesen Totalt Fjord1MRF Tide Sjø AS Totalt

7 Ungdomskort i Møre og Romsdal Antall ungdomskortreiser på fergene Rederiene har oppgitt følgende registreringer av ungdomskort i billettsystemet: Operatør Registrerte reiser med ungdomskort %-andel av alle reiser Fjord1MRF ,2 % Tide Sjø AS ,9 % Totalt ,3 % Begge rederiene fremholder at disse tallene ikke er korrekte fordi bare en liten del av ungdomskortreisene ikke blir registrert på fergene. I en e-post fra trafikkcontroller i Fjord1MRF Odd Reidar Ormåsen til fylkeskommunen, redegjør selskapet for problemene med å registrere riktig antall ungdomskortreisende: I dag har vi [ ] fire/fem ulike billettsystemer og kortteknologier som ikke kommuniserer sammen (mens vi ved oppstarten av ungdomskortordningen stort sett hadde ett system å forholde oss til). Konsekvensen av dette er at trafikktallene gjennom vårt billetteringssystem går ned fordi ungdomskort kjøpt hos andre ikke lar seg registrere i vårt system, og salget av kort går ned fordi kort kjøpt hos andre ikke lenger kan fornyes hos oss som tidligere. Og de fleste ungdommene bruker buss før de kommer til ferjekaia! Situasjonen de siste årene med ulike billettsystemer gjør nå at det ikke registreres en eneste ungdomskortbruker som reiser gjennomgående med buss og ferje (vi får oppgitt tall passasjerer om bord i bussen fra sjåfør og får oversendt liste fra buss-selskapene over betalende passasjerer som blir avregnet og ungdomskortbrukere registreres ikke som betalende passasjerer). Ormåsen viser videre til en trafikktelling over én uke i mars 2010 i bussrutene100 og 250 mellom Ålesund og henholdsvis Volda og Stranda, som gir et gjennomsnittlig antall ungdomskortreisende på 3,08 og 4,13 per avgang. Ved å multiplisere antall avganger i hvert enkelt fergesamband som har gjennomgående bussruter med et omtrentlig gjennomsnitt på 3,5 reiser per avgang, kommer selskapet frem til reiser i disse sambandene. Når vi ser dette tallet i forhold til samlet antall passasjerer i de samme rutene, er ungdomskortbrukernes andel av de som reiser med buss på fergen, 7,7 prosent. Andelen varierer mellom 2,9 og 13,9 prosent. Selskapet har anslått antall ungdomskortreisende i avganger i seks fergesamband hvor bussene snur på fergekaien og leverer passasjerer til fergen og eventuelt til buss videre på den andre siden, til minst ungdomskortreisende, dvs. 1,25 reiser per avgang.

8 Ungdomskort i Møre og Romsdal 8 Sett i forhold til summen av annen passasjertrafikk (ekskl. bilførere) i disse seks sambandene, utgjør dette 6,6 prosent. Det er også opplyst at selskapet selger og fornyer et mindre antall ungdomskort, som gir trafikk tilsvarende til sammen reiser. Det samlede antall ungdomskortreiser utgjør da reiser eller ca. 6,8 prosent av all passasjertrafikk (ekskl. bilførere). Er dette et sannsynlig tall? Antallet ungdomskortreiser på Fjord1 og Nettbuss bussruter utgjør totalt ca reiser eller 11,2 prosent av alle reiser. En del av disse reisene går opplagt også med fergene. Men er det sannsynlig at så mye som halvparten også benytter ferge underveis? Det er tross alt et lite antall bussruter som følger fergene (likevel mange tunge). Vi vil på bakgrunn av usikkerheten i den meget begrensede utvalgstellingen beregningsmessig legge til grunn at 1/3 av ungdomskortbrukerne i Fjord1 Buss og Nettbuss ruter også benytter Fjord1MRFs ferger, dvs. ca reiser. Tillagt øvrige passasjerer som kommer med buss til fergeleiet og reisende på Fjord1MRFs egne ungdomskort, er vårt beregningsgrunnlag reiser eller 5,84 prosent av fergepassasjerene totalt. Dette gjelder passasjerer som kommer med rutebusser til fergesambandene. De utgjør en betydelig andel av fergepassasjerene. Det nøyaktige forholdstallet har vi ikke tilgang til, men det er antydet et tall oppunder 50 % av totalt antall passasjerer i Fjord1MRFs ferger. De øvrige passasjerene er ledsagere til bilførere og MC-førere, syklister og personer som reiser med fergen uten annet transportmiddel. Blant øvrige passasjerer er det sannsynlig at andelen ungdomskortbrukere er mindre enn på bussene, bl.a. fordi barn og ungdom generelt er overrepresentert i vanlig rutetrafikk, noe de neppe er på fergene. Andelen er likevel selvsagt ikke i nærheten av null. Fjord1MRF opplyser at f.eks. idrettsungdom som reiser til og fra trening, stevner og konkurranser, i stor utstrekning kjøres i personbiler og benytter sine ungdomskort ved fergeoverfarten. Vi anslår i utgangspunktet disse ungdomskortreisene til et sted mellom 2 og 4 prosent av passasjertrafikken. Laveste beregningsnivå avrundes da til 7,5 prosent av det samlede reiseantall og høyeste nivå til 9,5 prosent. Laveste nivå bringer samlet anvendelse av hvert ungdomskort på alle transportmidler opp i 42,3 reiser per måned i gjennomsnitt. Det betyr at kortet brukes i gjennomsnitt litt under 10 ganger per uke hele året. Tatt i betraktning at kortene til dels brukes mer i helgene enn hverdager (se diagrammet i Figur 1) og at mange reiser går over flere transportmidler, holder vi ikke dette for usannsynlig. Figur 1: Reiser med ungdomskort over uken - telling i to samband

9 Ungdomskort i Møre og Romsdal 9 Med 7,5 prosent som nedre og 9,5 som øvre alternativ, får vi følgende beregningsresultater for antallet ungdomskortreiser på fergene (avrundet til nærmeste hele 1000): Tabell 3: Antall ungdomskortreiser i fergene ved 7,5 alternativt 9,5 prosent U-kortandel Antall reiser 2010 Selskap Alle reiser Antall U- kortreiser (7,5 %) Antall U- kortreiser (9,5 %) Tide Sjø Ferge Fjord1MRF Alle ferger De økonomiske virkningene Operatørene har et inntektsbortfall for hver reisende som benytter ungdomskort i stedet for å betale på vanlig måte. Beregningsmessig setter vi dette tapet til gjennomsnittet av det alle voksne reisende betaler, hensyn tatt til de ulike rabattordninger som står til rådighet for alle voksne, feks. periodekort, verdikort osv. Med utgangspunkt i billettstatistikk fra Fjord1MRF har vi beregnet den gjennomsnittlige trafikkinntekten per voksen, betalende passasjer til kr. 22,51 i Tilsvarende for Tide Sjø er kr. 23,78. Den prisreduksjonen som ungdomskortet medfører, fører til at flere ungdommer reiser med busser og ferger enn det som ville vært tilfelle hvis de hadde betalt vanlig voksenpris. Vi legger til grunn en etterspørselselastisitet på -0,3. Det redegjøres for valget av denne verdien i del 2. De operatørene som selger og fornyer ungdomskort har en inntekt som veier opp en del av dette tapet (se Tabell 7 på side 15). For fergenes del har vi fått oppgitt at dette salget i dag er minimalt. Fjord1MRF selger ungdomskort som brukes til reiser. Dette antas å svare til ca 600 kort. Inntekten er 420 kroner per kort og inntekten derav ca kroner. Vi har ikke fått oppgitt noe om salg eller fornyelse av ungdomskort for Møre og Romsdal i Tide Sjø. Netto inntektsvirkning av ungdomskortene blir da med 7,5 prosent og 9,5 prosent ungdomskortandel: Tabell 4: Netto inntektsvirkning av ungdomskortordningen ved 7,5 og alternativt 9,5 prosents U-kortandel Selskap Antall U-kortreiser (7,5 prosent) Endring av antall reiser uten U-kort Antall ungdomsreiser uten U-kort e = -0,3 Inntekt uten U-kort Netto inntekts-virkning Tide Sjø Ferge Fjord1MRF ) Alle ferger (9,5 prosent) Tide Sjø Ferge Fjord1MRF ) Alle ferger ) Stipulert inntektsbeløp for salg og fornyelse av U-kort i Fjord1MRF fratrukket

10 Ungdomskort i Møre og Romsdal 10 For fergene i Møre og Romsdal utgjør således virkningen av ungdomskortordningen sannsynligvis et netto inntektsbortfall på mellom 7,2 og 9,1 mill.kr. per år, fordelt med 1,8 2,3 på Tide Sjøs og 5,6 6,9 mill.kr. på Fjord1MRFs ferger. Hele beregningstablået vises i Tabell 7 på side 15. Samlet for alle ruteslag, gir ungdomskortordningen i dag et netto inntektsbortfall for transportselskapene I Møre og Romsdal på mellom ca. 14,0 mill.kr. (beregningsalternativ 7,5 % på fergene) og 15,9 mill.kr. (beregningsalternativ 9,5 % på fergene). Det er da tatt hensyn til inntektene av salg og fornyelse av kortene, som utgjør ca. 10,7 mill.kr. Beregningen er robust overfor andre valg av elastisitet. Ved å sette e til -0,5 som er høyt i forhold til målte effekter i andre sammenhenger reduseres inntektsbortfallet med bare ca. 2 mill.kr. Til sammenligning er inntektsvirkningen av ordningen for Nettbuss AS og Fjord1 Buss i Møre og Romsdal beregnet slik (se Tabell 7 i del 2): Tabell 5: Netto inntektsvirkning av ungdomskort i Møre og Romsdal for Fjord1 Buss og Nettbuss AS Selskap Antall U- kortreiser Inntekt uten U-kort Netto inntektsvirkning Fjord1 Buss Nettbuss AS Denne tabellen viser at Nettbuss alene har flere ungdomskortreisende i sine bussruter i Møre og Romsdal enn det som er beregnet for fergene. Inntektsvirkningen av ordningen er i utgangspunktet større i Nettbuss AS alene enn på fergene totalt etter vår beregning, men Nettbuss finansierer omtrent 2/3 av inntektstapet gjennom eget salg og fornyelse av ungdomskortene. Når eget salg er så godt som helt fraværende, kommer fergeselskapene vesentlig dårligere ut netto enn busselskapene. For bussrutene som ennå opereres på basis av nettokontrakter, dekkes nettovirkningen i tilskuddsfastsettelsen som bygger på omforente kostnader fratrukket et totalbeløp for inntekter, hvor inntektsbortfallet ved ungdomskortene er innarbeidet. Godtgjørelsen for fergene ble fastsatt gjennom en anbudsprosedyre i regi av Vegvesenet. Det ble etter det vi har fått opplyst, inngått nettoavtaler hvor det for inntektssiden kun var referert til Riksregulativet for fergetrafikken, som ikke inneholder bestemmelser om ungdomskort. Inntektsbortfallet ved ungdomskortordningen er således ikke dekket av kontrakten med Vegvesenet og må dekkes av eieren av ungdomskortordningen, som er fylkeskommunen. Fylkeskommunen har derfor inngått egne avtaler med fergerederiene om godtgjørelse knyttet til ungdomskortordningen, men hvor det har vært uklarhet om omfanget av ungdomskortbruken, den reelle virkningen og hvordan fylkeskommunens refusjon skulle beregnes. Vi har forhørt oss med Rogaland Kollektivtrafikk AS (Kolumbus), som opplyser at fergerederiene i Rogaland ønsker å fakturere Kolumbus for antall registrerte reiser til full voksen pris. Ko-

11 Ungdomskort i Møre og Romsdal 11 lumbus for sin del er ikke tilfreds med dette, og en står i fare for at ordningen kan opphøre på fergene også i Rogaland. Ungdomskortordningen gjelder både riksveifergene og gamle og nye fylkesveiferger (i forhold til forvaltningsreformen per ). Det kan reises spørsmål ved rimeligheten i at fylkeskommunen skal betale hele inntektsbortfallet også for ferger som Staten v/statens Vegvesen har tilskuddsansvaret for. Det går frem av tabellen nedenfor, som bygger på Tabell 2 på side 6, at de tre riksveisambandene i Møre og Romsdal utgjør en stor del av den samlede trafikken i sambandene i fylket: I prosent: Andel passasjerer 2010 Ansvarlig Selskap Fylkes Statens Vegvesen kommunen Totalt Fjord1MRF 55 % 45 % 100 % Tide Sjø AS 100 % 0 % 100 % Totalt 66 % 34 % 100 % Dersom netto inntektsbortfall kunne fordeles etter denne nøkkelen, ville belastningen på partene blitt slik under høyt/lavt beregningsalternativ: Tabell 6: Fordeling av inntektstapet for ungdomskort mellom Statens Vegvesen og Møre og Romsdal fylkeskommune etter antall reiser i de ulike fergesambandene Andel U-kortreisende på fergene Netto Inntektsbortfall totalt Riksveifergene kr. Fylkesveifergene Kr. 7,5 % ,5 % Det er etablert praksis at fylkeskommunene godtgjør transportselskapene for inntektsbortfall etter ungdomskortordningen. Gjennom Inntektssystemet får fylkeskommene samlet et årlig beløp (115 mill.kr. i 2011) til dekning av utgifter til skule- og studentrabatt, men dette gjelder andre rabattordninger enn den generelle ungdomskortordningen, som således i sin helhet finansieres gjennom fylkeskommunenes frie inntekter. Det er tidligere påvist i notater til KS at kollektivtrafikken de siste 4-5 årene er betydelig underfinansiert gjennom fylkeskommunenes inntektssystem. Slik vi ser det, må følgende gjøres for å skape klarhet og balanse i forholdet mellom fergerederiene og fylkeskommunen i denne sammenhengen: 1. Det blir anskaffet eller tilpasset utstyr og stilt de ressurser som trengs til rådighet for å få en tilfredsstillende registrering av de ungdomskortreisende på fergene, eller det tas regelmessige stikkprøver som gir en tilstrekkelig nøyaktig beregning av antall reiser, 2. Fergerederiene fakturerer fylkeskommunen for antall reiser slik registrert, justert ned med elastisitetseffekten av ordningen (rabatt X elastisitetskoeffisient), 3. Godtgjørelsen per reise bør bygger på gjennomsnittlig inntekt per voksen passasjer hensyn tatt til enkeltbillettpris og moderasjonsordninger som alle voksne har tilgang til.

12 Ungdomskort i Møre og Romsdal Bruttobehandling av ungdomskortene Dersom fylkeskommunen ønsker å behandle alle trafikkselskapene likt i forhold til ungdomskortordningen, kan ordningen håndteres brutto, dvs. at alle inntekter fra salg og fornyelse av ungdomskort er en fylkeskommunal inntekt som avregnes mot faktura for utførte ungdomskortreiser etter registrering i billettsystemet eller kvalifiserte tellinger. Dette forutsetter en kvalifisert beregning av hva inntekten ville vært uten ungdomskort. Denne beregningen inkluderer både en elastisitetsberegning som i sin tur krever en beregning av hva andre voksne betaler i gjennomsnitt hensyn tatt til både enkeltbillettpris og moderasjonsordninger, og de reisendes fordeling på disse. Løsningen kan bli arbeidskrevende ved at mye data fra billettsystemene i det enkelte selskap må hentes inn og bearbeides. En forenkling kan være å stipulere disse størrelsene separat for hvert transportmiddel (bussruter, hurtigbåter, Kystekspressen og fergene) en gang for alle og justere enhetsprisen med takstendringene. Overgang til bruttoavtaler generelt for alle transportslag kan muligens være en forutsetning for å få en helt rettferdig håndtering av ordningen. Dette er så vidt vi kjenner til ikke praktisert i Vegvesenets fergekontrakter noe sted i landet og løser neppe dette problemet i riks- og stamveisamband med statlig ansvar.

13 Ungdomskort i Møre og Romsdal 13 3 DEL 2: BEREGNING AV KONSEKVENSENE AV Å UTVIDE UNGDOMSKORTORDNINGEN er bedt om også å beregne hva det vil koste å utvide ordningen med ungdomskort for personer under 20 år til også å gjelde aldersgruppene opp til 22, alternativt 25 år. Vi har innledningsvis undersøkt om andre fylker har gjort dette: 3.1 Andre fylker: Østfold fylkeskommune har innført ungdomskort som gjelder opp til og med 24 år. Kortet koster kr. 325,-. Det ble i 2008 fattet følgende vedtak: 1. Aldersgrensen for ungdomskortet utvides til å gjelde for personer til og med 24 år. 2. Endringen gjelder fra 1. mars Forventet inntektstap på inntil kr 0,4 mill.kr. dekkes gjennom midler innenfor belønningsordningen for 2008, og innarbeides i økonomiplanen for Buskerud fylkeskommune vurderte for 2 3 år siden å utvide ungdomskortordningen etter tre alternativer: 1. Geografisk utvidelse til Oslo/Akershus men uendret aldersgrense (kostnad 19,4 mill.kr.) 2. Økt aldersgrense til 25 år men ikke geografisk utvidelse (kostnad minst 15 mill.kr.) 3. Både geografisk og aldersmessig utvidelse (kostnad minst 37 mill.kr.) 4. Fylkeskommunen beskrev videre et Ung voksen -kort til 450 kr./30 dager for personer under 30 år. (Kostnad ca. 6,5 mill.kr. per år) Pkt. 1-3 ble aldri fremmet. Ung voksen -kort begrenset til var til behandling i Buskerud Kollektivtrafikks styre i desember 2010 og vedtaket ble: Billettproduktet Ung Voksen anbefales ikke innført i Buskerud. Forespørsel til og svar fra Akershus fylkeskommune samt et raskt Internet-søk har ikke avdekket at noen andre fylker har innført ungdomskort med utvidet aldersgrense. 3.2 Beregning av trafikkøkning og inntektsbortfall med dagens ordning For å kunne beregne virkningen av en utvidet ordning, har det vært nødvendig først å beregne de trafikale og økonomiske konsekvenser av dagens ordning. For dette formål har vi innhentet detaljerte inntektsdata fra alle ruteselskapene. Vi har fått svar fra følgende selskaper: Atlantic Auto AS Aukra Auto AS Eide Auto AS Fjord1 Buss Møre AS Nettbuss Møre AS Veøy Buss AS Tide Sjø AS (Hurtigbåtruter) Tide Sjø AS (Fylkesveiferger) Fjord1MRF (Fylkesveiferger)

14 Ungdomskort i Møre og Romsdal 14 Vi har ikke fått oppgaver fra: Sekken Næringspark AS Sula Rutelag AS De to bilruteselskapene som ikke har levert, er små i denne sammenhengen, så manglende data derfra påvirker neppe beregningsresultatene. Fjord1MRF og Tide Sjø (fylkesveiferger) har rapportert antall reiser i fylkesveifergene. Fjord1MRF mener de oppgavene de har ikke er korrekte fordi billetteringssystemet ikke registrerer disse reisene korrekt. Disse operatørene har ikke eller i bare lite omfang eget salg av eller påfylling på ungdomskortene. Datainnhentingen gir grunnlag for følgende (Tabell 7):

15 Ungdomskort i Møre og Romsdal 15 Tabell 7: Dagens ungdomskortordning antall kort solgt, inntekter, antall reiser og div. nøkkeltall Selskapene har rapportert antall ungdomskort som er solgt i 2010, hvilken inntekt (inkl. mva) dette representerer og antall reiser hvor kortet har vært benyttet i billetteringssystemet. Dette gir grunnlag for å beregne antall reiser per måned per kort og inntekt i kroner per reise hvor kortet har vært benyttet. Når vi ser alle transportmidler i sammenheng, er det gjennomsnittlige antall reiser per kort/påfylling 27,8, og gjennomsnittlig pris per reise er kr. 15,10. Vi har i rapportene fra hvert enkelt selskap skilt ut antall reiser og betaling for de billettslagene som brukerne ikke ville benyttet dersom de ikke kunne ha brukt ungdomskortet. Dette er vanlig voksen enkeltbillett, månedskort/periodebillett og klippekort/flerreisekort for voksen. Vi har regnet hvert selskaps billettsalg for voksne som representative for vedkommende selskaps salg av billetter til de som benytter U-kortene dersom U- kortene ikke hadde vært tilbudt, og kommer frem til en gjennomsnittlig pris per reise på kr. 32,67.

16 Ungdomskort i Møre og Romsdal 16 Den gjennomsnittlige rabatten de reisende får ved å benytte ungdomskort i stedet for vanlig billett er prisen for fornyelse av ungdomskortet dividert med antall reiser per måned, sett i forhold til gjennomsnittlig voksenpris. For alle trafikkområdene utgjør denne 69,6 prosent av det de reisende som er over 15 år og ikke bruker ungdomskort, i snitt må betale. For fergene er rabatten nesten 100 prosent siden de fleste kjøper sine kort hos andre aktører enn fergene, og dermed reiser gratis på fergene. Denne rabatten fører til at flere i aldersgruppen år reiser kollektivt. (Også ungdommer under 16 år kan bruke ungdomskortet. Vi antar imidlertid at disse er så få at de kan ignoreres beregningsmessig). Vi legger til grunn at vanlige prinsipper for elastisk etterspørsel gjelder. Dette innebærer at trafikkvolumet på ca ungdomskortreiser ville ha vært lavere dersom U-kortene ikke hadde vært tilbudt. I faglitteraturen er det gjort flere undersøkelser av hvilke elastistitetskoeffisienter som gjelder for etterspørsel etter kollektive reiser. De fleste av disse konvergerer mot tall på -0,3 0,4. En koeffisient på -0,3 innebærer at en prisreduksjon på f.eks. 10 prosent gir en trafikkvekst på 3 prosent. Dersom koeffisienten er -0,5, er trafikkøkningen tilsvarende 5 prosent osv. Vi har sett på effekten av alternative koeffisienter på - 0,2 og -0, Økonomiske virkninger av utvidelse av ordningen Fra SSB har vi funnet antall personer i aldersgruppene 16-19, og 23 til 25 år i Møre og Romsdal: Tabell 8: Antall innbyggere i Møre og Romsdal i aldersgruppene år Alder Befolkning % av alle innb Antall U-kortbrukere % 5-15 år % år % % år % år % Antall ungdomskortbrukere i dag har vi beregnet med utgangspunkt i antall solgte/påfylte ungdomskort. Vi har antatt at gjennomsnittsbrukere anvender kortet 9 måneder i året og kommer på det grunnlag frem til at det er ca brukere av ungdomskort i fylket. Det tilsvarer i underkant av 20 prosent av aldersgruppen i fylket, som består av ca personer. Vi har også beregnet følgende:. Per innbygger mellom 5-75 år utføres det 54,0 reiser per år med buss, hurtigbåt og fylkesveiferge Per innbygger år utføres det 76,6 U-kortreiser per år, dvs. 1,42 ganger så mange som gjennomsnittet Uten U-kort ville det blitt utført 63,4 U-kortreiser per år av den gruppen (e = -0,3)

17 Ungdomskort i Møre og Romsdal 17 En viktig faktor for behovet for ungdomskort i de eldre ungdomskullene er førerkortinnehavet. På landsbasis er innehav av førerkort slik i prosent av samlet befolkning i de enkelte årsklassene (kilde: Statens Vegvesen): Det utarbeides ikke statistikk over førerkortinnehav i det enkelte fylke. Vi legger til grunn at landsstatstikken er representativ for Møre og Romsdal fylke. Statistikken viser at førerkortinnhavet er forholdsvis høyt selv for gruppen under 18 år (moped/lett motorsykkel). 49 prosent av alle 18-åringer har førerkort, og dette tallet stiger til 80 prosent for 22-åringene og holder seg på dette nivået opp til 25 åringene. Vi har på dette grunnlag beregnet hvor mange ungdommer i de tre aldersgruppene som ikke har førerkort, og som av den grunn utgjør hoveddelen av de potensielle innehaverne av ungdomskort: Alder Tabell 9: Beregning av brukere i aldersgruppen og år % med førerkort Folketall i MR år 24 % år 49 % Pers. uten førerkort i M&R fylke (= markedet ) Antall brukere Markedsandel % 19 år 64 % ,4 % 20 år 70 % Markeds 21 år 75 % andel % Antall brukere 22 år 80 % % år 76 % år 76 % år 77 % ,7 % Blant dagens brukergruppe er det i dag ca personer som er uten førerkort. Med ca brukere, er andelen brukere av dem uten førerkort, 34 prosent.

18 Ungdomskort i Møre og Romsdal 18 Som følge av at både bilinnehav og yrkesaktivitet stiger med økende alder, og flere gifter seg og kommer i familiesituasjoner som innebærer tilgang til bil også for dem uten førerkort, antar vi at antallet personer som kjøper ungdomskort i gruppen uten førerkort, er synkende med økende alder. Vi har i disse beregningene lagt til grunn at markedsandelen på 34 prosent i gruppen år faller til 30 prosent for gruppen år og 25 prosent for gruppen år. Det innebærer at en utvidelse av ungdomskortordningen til også å gjelde aldersgruppen år, fører til ca. 750 nye brukere. Ved å utvide ordningen til også å gjelde aldersgruppen fra 23 til 25 år, øker antallet brukere med ca 525 til i alt brukere. De økonomiske konsekvensene av dette er beregnet i tabell 3: Tabell 10: Økonomiske konsekvenser av utvidelse til og år Inntektsbortfall Antall reiser per år *) reiser i tillegg kort innføres tekt Av dette er Inntekt før U- U-kort-inn- Aldersgruppe eks. mva år år *) Basert på antall brukere i Tabell 9, 9 månedspåfyllinger og 28 reiser per kort per måned På dette grunnlag kan det anslås at en utvidelse av ungdomskortordningen (som koster i størrelsesordenen mill.kr. i redusert inntekt i dag), til aldersgruppen år, vil omfatte ca. 750 personer og koste i størrelsesordenen 4,7 mill.kr. per år (ekskl. mva). Nygenererte reiser utgjør ca (ca. 91 kroner per nygenerert kollektivreise) basert på elastisiteten -0,3. Ved ytterligere å utvide ordningen til å gjelde aldersgruppen år, treffer man ytterligere ca 525 personer, antall reiser øker med ytterligere reiser og inntektsbortfallet øker med 3,2 mill.kr. til 8,2 mill.kr. per år (ekskl. mva). Inntektsbortfallet per nygenerert reise utgjør ca. 92 kroner. En kan om en ønsker knytte det økte antall kollektivreiser til redusert utslipp av CO 2 ved å anta at reiser utført med personbil faller bort i takt med økte kollektivreiser, at én kollektiv reise reduserer CO 2 -utslippet med 50 gram per personkm. (busser og særlig hurtigbåter har også CO 2 -utslipp) og at en gjennomsnittsreise er på f.eks. 25 km. Da sparer en med dagens ordning ca 110 tonn CO 2 per år. Sett i forhold til et inntektsbortfall på ca mill.kr., koster hvert tonn innspart CO 2. med dagens U-kortordning hele kroner. En utvidet ungdomskortordning er således en svært dyr måte å redusere CO 2 på. Andre argumenter for ordningen er ellers at ungdommen skal venne seg til å reise kollektivt, at den økte trafikken reduserer faren for ulykker ved individuell transport, eller ganske enkelt at billettprisnivået for voksne over 16 år etter hvert er blitt så høyt at det er ønskelig å subsidiere en gruppe som bare i beskjeden grad har egen inntekt.

19 Ungdomskort i Møre og Romsdal 19 En alternativ løsning som i hvert fall administrativt ville vært enklere å håndtere og som ville gitt viktige målgrupper tilnærmet samme økonomiske fordel kunne være å utvide aldersgrensen for voksen fra 16 til 18 år. ooo000ooo

Møre og Romsdal fylkeskommune Samferdselsavdelinga. Ungdomskort i Møre og Romsdal. Utgave: F3 Dato:

Møre og Romsdal fylkeskommune Samferdselsavdelinga. Ungdomskort i Møre og Romsdal. Utgave: F3 Dato: Møre og Romsdal fylkeskommune Samferdselsavdelinga Ungdomskort i Møre og Romsdal Utgave: F3 Dato: 2011-06-09 Ungdomskort i Møre og Romsdal 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Møre og Romsdal fylkeskommune

Detaljer

HØRING FORSLAG TIL NY TAKSTMODELL FOR KOLLEKTIVTRANSPORTEN

HØRING FORSLAG TIL NY TAKSTMODELL FOR KOLLEKTIVTRANSPORTEN Saksframlegg HØRING FORSLAG TIL NY TAKSTMODELL FOR KOLLEKTIVTRANSPORTEN Arkivsaksnr.: 10/32778 Saksbehandler: Tore Langmyhr ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: 1) Trondheim

Detaljer

Helse Møre og Romsdal HF Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Framtidig transportnettverk og befolkning (år 2030) Utgave: 3 Dato: 2014-09-11

Helse Møre og Romsdal HF Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Framtidig transportnettverk og befolkning (år 2030) Utgave: 3 Dato: 2014-09-11 Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Framtidig transportnettverk og befolkning (år 2030) Utgave: 3 Dato: 2014-09-11 Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Framtidig transportnettverk og befolkning (år 2030)

Detaljer

DETALJERTE RESULTAT FOR DAGENS TRANSPORTNETTVERK OG BEFOLKNING

DETALJERTE RESULTAT FOR DAGENS TRANSPORTNETTVERK OG BEFOLKNING Oppdragsgiver: Helse Møre og Romsdal Oppdrag: 529884 Tilgjengelighetsanalyser Utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal HF Del: Dato: 212-11-16 Skrevet av: Kari Skogstad Norddal Kvalitetskontroll: Espen

Detaljer

Prisavtaler. Vedlegg 2. Godtgjørelse og rapportering. Versjon 0.1

Prisavtaler. Vedlegg 2. Godtgjørelse og rapportering. Versjon 0.1 Prisavtaler Vedlegg 2 Godtgjørelse og rapportering Versjon 0.1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. RAPPORTERING AV PASSASJERTALL... 3 3. GODTGJØRELSE... 3 4. FAKTURERING... 3 5. RAPPORTERING AV ØKONOMISKE NETTOVIRKNINGEN

Detaljer

Gjennomgående billettering i kollektivtransporten - Første fase: Likelydende kundekategorier

Gjennomgående billettering i kollektivtransporten - Første fase: Likelydende kundekategorier Saknr. 15/4818-3 Saksbehandler: Øystein Sjølie Gjennomgående billettering i kollektivtransporten - Første fase: Likelydende kundekategorier Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015 Dato: 03.03.2016 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015 Kart kommuner med svar Svar fra 194 kommuner (utenom Oslo) og alle fylkeskommuner 1 Fra: KS 03.03.2016 Regnskapsundersøkelsen 2015 - kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

SPESIELLE KONTRAKTSVILKÅR

SPESIELLE KONTRAKTSVILKÅR VEDLEGG C SPESIELLE KONTRAKTSVILKÅR Lokale skolebilruter kommune Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse 1 KONTRAKTSPRINSIPPER... 3 2 GODTGJØRELSE FOR OPPDRAGET... 3 2.1 ÅRSGODTGJØRELSE... 3 2.2 JUSTERING AV ÅRSGODTGJØRELSEN...

Detaljer

Markedsoversikt bussdrift i offentlig regi Pr. 15. september 2014

Markedsoversikt bussdrift i offentlig regi Pr. 15. september 2014 Innledning Vedlagt følger en oppdatert markedsoversikt basert på opplysninger innrapportert fra fylkeskommuner og administrasjonsselskaper i perioden juli-september 2014. Markedsoversikten ble sist kunngjort

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15.11.2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. november 2011 viser at 18 814 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe.

Detaljer

Akershus Fylkeskommune. Hvor kom veksten i Akershus 2000-2010? Utgave: D Dato: 2010-11-25

Akershus Fylkeskommune. Hvor kom veksten i Akershus 2000-2010? Utgave: D Dato: 2010-11-25 Akershus Fylkeskommune Hvor kom veksten i Akershus 2000-2010? Utgave: D Dato: 2010-11-25 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Akershus Fylkeskommune Rapportnavn: Hvor kom veksten i Akershus 2000-2010?

Detaljer

Fylkesråd for samferdsel Tove Mette Bjørkmo Redegjørelse under fjerde fylkesting om drift av ferjene i Nordland sommeren 2014 Bodø, 13.

Fylkesråd for samferdsel Tove Mette Bjørkmo Redegjørelse under fjerde fylkesting om drift av ferjene i Nordland sommeren 2014 Bodø, 13. Fylkesråd for samferdsel Tove Mette Bjørkmo Redegjørelse under fjerde fylkesting om drift av ferjene i Nordland sommeren 2014 Bodø, 13. oktober 2014 Redegjørelse om drift av ferjene i Nordland sommeren

Detaljer

TILGJENGELIGHETSANALYSER RAPPORT 1: DAGENS TRANSPORTNETTVERK OG BEFOLKNING

TILGJENGELIGHETSANALYSER RAPPORT 1: DAGENS TRANSPORTNETTVERK OG BEFOLKNING PLAN OG ANALYSE, TRONDHEIM HELSE MØRE OG ROMSDAL HF TILGJENGELIGHETSANALYSER RAPPORT 1: DAGENS TRANSPORTNETTVERK OG BEFOLKNING Utgave: 2 Dato: 2014-07-10 www.asplanviak.no Tilgjengelighetsanalyser Rapport

Detaljer

NTN-Seminar Tønsberg 23 10 2013. Lage Lyche

NTN-Seminar Tønsberg 23 10 2013. Lage Lyche NTN-Seminar Tønsberg 23 10 2013 Lage Lyche Møre og Romsdal fylkeskommune Budsjett på ca 1,4 milliard I perioden 2009-2013 har Samferdselsavdelinga økt fra 13 til 28 ansatte Frå 2010: 3108 km fylkesveg

Detaljer

Haugesund kommune. Kommunediagnose for Haugesund. Utgave: 1 Dato:

Haugesund kommune. Kommunediagnose for Haugesund. Utgave: 1 Dato: kommune Kommunediagnose for Utgave: 1 Dato: 212-1-3 Kommunediagnose for 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: kommune Rapporttittel: Kommunediagnose for Utgave/dato: 1 / 212-1-3 Arkivreferanse: 538551 Lagringsnavn

Detaljer

Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og næring 07.12.2011 5/11 Fylkesutvalget 08.12.2011 121/11

Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og næring 07.12.2011 5/11 Fylkesutvalget 08.12.2011 121/11 Arkivsak-dok. 201100966-1 Arkivkode ---/N03 Saksbehandler Trine Flagstad Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og næring 07.12.2011 5/11 Fylkesutvalget 08.12.2011 121/11 Felles forvaltning

Detaljer

TILGJENGELIGHETSANALYSER RAPPORT 4: FRAMTIDIG UTRYKNINGSNETTVERK OG BEFOLKNING

TILGJENGELIGHETSANALYSER RAPPORT 4: FRAMTIDIG UTRYKNINGSNETTVERK OG BEFOLKNING PLAN OG ANALYSE, TRONDHEIM HELSE MØRE OG ROMSDAL HF TILGJENGELIGHETSANALYSER RAPPORT 4: FRAMTIDIG UTRYKNINGSNETTVERK OG BEFOLKNING Utgave: 2 Dato: 2014-07-10 www.asplanviak.no Tilgjengelighetsanalyser

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Undersøkelse om bruk av setebelter i buss 2015

Undersøkelse om bruk av setebelter i buss 2015 Undersøkelse om bruk av setebelter i buss 2015 Bakgrunn Våren 2014 ble det gjennomført en undersøkelse om bruken av setebelter i buss i Buskerud, i henhold til satsingen på trygge skoleveier i handlingsprogram

Detaljer

Avklaring og finansiering av fylkeskryssende busstilbud mellom Indre Østfold og Oslo/Akershus

Avklaring og finansiering av fylkeskryssende busstilbud mellom Indre Østfold og Oslo/Akershus Saksnr.: 2010/1607 Løpenr.: 33355/2014 Klassering: 223 Saksbehandler: Kjetil Gaulen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Eldrerådet 28.05.2014 Flerkulturelt råd 28.05.2014 Fylkesrådet

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Utgave: 1 Dato: 2008-11-25 Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Det gir en totalkostnad på kr ,-, dvs. kr. 25,59 per vognkilometer og kr. 30,06 per rutekilometer.

Det gir en totalkostnad på kr ,-, dvs. kr. 25,59 per vognkilometer og kr. 30,06 per rutekilometer. NOTAT Til: Kjell Erik Dyrli Fra: Lars Erik Furu Dato: 2011-06-16 Oppdrag: Beregningsbistand godtgjørelse Nettbuss Møre 2011 KOSTNADSBEREGNINGER NETTBUSS MØRE AS 2011 Det er enighet mellom Nettbuss Møre

Detaljer

RUTERS MARKEDSINFORMASJONSSYSTEM OPPDRAGSBESKRIVELSE OPERATØRKONTROLL OG KUNDEINTERVJUER

RUTERS MARKEDSINFORMASJONSSYSTEM OPPDRAGSBESKRIVELSE OPERATØRKONTROLL OG KUNDEINTERVJUER VEDLEGG 1 RUTERS MARKEDSINFORMASJONSSYSTEM OPPDRAGSBESKRIVELSE OPERATØRKONTROLL OG KUNDEINTERVJUER INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGSBESKRIVELSE... 3 1.1 Omfang... 3 1.2 Gjennomføring... 3 1.3 Opplæring...

Detaljer

KOLLEKTIVTRAFIKKEN I TROMS

KOLLEKTIVTRAFIKKEN I TROMS KOLLEKTIVTRAFIKKEN I TROMS KOLLEKTIVTRAFIKKEN I TROMS HOVEDTREKK 2015 BUSS TROMS H H Byruter buss - 0,4% Nord-Troms +8.4 % 266 093 8 262 707 Kollektivtrafikk +0,7% Hurtigbåt Troms - 1,0 % regionrutene

Detaljer

Statens vegvesen. Vedleggsrapport Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim. Utgave: 1 Dato: 2008-10-13

Statens vegvesen. Vedleggsrapport Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim. Utgave: 1 Dato: 2008-10-13 Vedleggsrapport Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim Utgave: 1 Dato: 2008-10-13 Vedleggsrapport - Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim 2 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Godtgjørelse. Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 1.0

Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Godtgjørelse. Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 1.0 Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Vedlegg 5 Versjon 1.0 INNHOLD 1. GENERELT...3 2. GRUNNLAG FOR GODTGJØRELSEN...3 2.1

Detaljer

Vedlegg 1: Tiltaksliste

Vedlegg 1: Tiltaksliste Vedlegg 1: Tiltaksliste 1.1. Forslag til kontraktstrategi for 2. generasjons anbud kollektivtransport i Troms Hva Nye anbudskontrakter inngås som bruttokontrakter. Kommende anbudsr om drift av kollektivtrafikk

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Info fra Troms fylkestrafikk. Priser og rabatter 2016

Info fra Troms fylkestrafikk. Priser og rabatter 2016 Info fra Troms fylkestrafikk Priser og rabatter 2016 Priser, rabatter og endringer i kollektivtransport fra januar 2016 Stor satsning på kollektivtrafikken - lavere pris på periodebilletter, familierabatt

Detaljer

Et forslag til bedring av busstilbudet i Ålesund (og to rimeligere alternativ)

Et forslag til bedring av busstilbudet i Ålesund (og to rimeligere alternativ) Sats på buss! 5.9 2011 Gunnar Rutle, Rødt Ålesund Et forslag til bedring av busstilbudet i Ålesund (og to rimeligere alternativ) Vi legger her fram vårt forslag til utbygging av busstilbudet. I tillegg

Detaljer

Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 2.0

Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 2.0 Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionene Sør-Trøndelag Vedlegg 5 Versjon 2.0 INNHOLD 1. GENERELT...3 2. GRUNNLAG FOR GODTGJØRELSEN...3 2.1 Generelt... 3 2.2 Antall rutekilometer (rutekm)...

Detaljer

Konkurransen om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus

Konkurransen om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Incitamentsordning for Konkurransen om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Vedlegg 6 Incitamentsordning Versjon 2.6 Sist Oppdatert: 09.09.2010 1. Generelt om kvalitetsoppfølging og kvalitetskrav

Detaljer

Gjennomgang av prisstrukturen for lokalbussene i Østfold

Gjennomgang av prisstrukturen for lokalbussene i Østfold Saksnr.: 2011/5320 Løpenr.: 79205/2014 Klassering: N11 Saksbehandler: Kjetil Gaulen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Samferdsel, miljø og klimakomiteen 04.12.2014 Gjennomgang av

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Dato: 26.02.2015 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Svar fra 191 kommuner (inkl Oslo) og 18 fylkeskommuner 1 Fra: KS 26.02.2015 Regnskapsundersøkelsen 2014 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning KS

Detaljer

Effekter av dyrere bilbruk

Effekter av dyrere bilbruk Arbeidsdokument av 20. desember 2006 O-1926 Småprosjekter Siv ing Anne Madslien Siv ing Christian Steinsland ØL/1929/006 Effekter av dyrere bilbruk Beregninger med NTM5b og RTM Innhold 1 Innledning...

Detaljer

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2015/1081 Bjørn Erik Johansen Hammerfest, 10.6.2015

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2015/1081 Bjørn Erik Johansen Hammerfest, 10.6.2015 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2015/1081 Bjørn Erik Johansen Hammerfest, 10.6.2015 Saksnummer 46/2015 Saksansvarlig: Økonomisjef Stein Erik Breivikås Møtedato: 18.

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. februar 2015

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. februar 2015 Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per. februar Sammendrag OTs målgruppe er mindre enn i februar ungdommer er tilmeldt OT per februar. Det er litt færre enn i februar,

Detaljer

Foreldrebetaling i barnehager etter 1. mai 2004

Foreldrebetaling i barnehager etter 1. mai 2004 1 Foreldrebetaling i barnehager etter 1. mai 04 Rapport fra undersøkelse blant kommunene og private barnehager Juni 04 2 Innhold: Side Om undersøkelsen 3 Oppsummering 4 Pris pr måned for en ordinær heldagsplass

Detaljer

Markedsoversikt bussdrift i offentlig regi Februar 2016

Markedsoversikt bussdrift i offentlig regi Februar 2016 Utgitt: 15. februar 2016 Karoline Bjørklund Innledning Markedsoversikt basert på opplysninger innrapportert fra fylkeskommuner og administrasjonsselskaper i perioden januar 2016. Markedsoversikten ble

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Møtested: Møterom Dønnamannen, kommunehuset Møtedato: 23.04.2015 Tid: 09:00-11:00 Til stede på møtet Medlemmer: Magne Bye, Lyder Olsen, Helge Emilsen Forfall: Heidi

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

BÅTRUTENE I ARENDAL HAVN - FYLKESKOMMUNENS ENGASJEMENT

BÅTRUTENE I ARENDAL HAVN - FYLKESKOMMUNENS ENGASJEMENT 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 15.05.2013 2011/3872-15094/2013 / 151 Saksbehandler: Kjell Arild Eidet Saksnr. Utvalg Møtedato Samferdsels- og miljøkomitéen 11.06.2013 Fylkestinget 18.06.2013 BÅTRUTENE

Detaljer

Ny pris og sonestruktur foreløpig evaluering. Strategiforum Hanne N. Breivik, torsdag 7. juni 2012

Ny pris og sonestruktur foreløpig evaluering. Strategiforum Hanne N. Breivik, torsdag 7. juni 2012 Ny pris og sonestruktur foreløpig evaluering Strategiforum Hanne N. Breivik, torsdag 7. juni 2012 1 2 Nytt, felles, forenklet prisog sonesystem og (nesten) full e-billettering i Oslo og Akershus 02.10.2011:

Detaljer

Oppsummering fylkesrådmann

Oppsummering fylkesrådmann Oppsummering fylkesrådmann Bakgrunn Sambandet hadde i 2011 en ÅDT (årsdøgntrafikk) på 756 pbe. (se punkt 1) Det ble i 2011 registrert 3512 gjenstående kjøretøy, en økning på ca 500 fra 2010. /Se punkt

Detaljer

Busstjenester Vestby 2015. Vedlegg 6. Incitamentsbeskrivelse

Busstjenester Vestby 2015. Vedlegg 6. Incitamentsbeskrivelse Busstjenester Vestby 2015 Vedlegg 6 Incitamentsbeskrivelse Versjon 1.1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning ------------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1

Detaljer

Kapasitetsutfordringer for hurtigbåttilbudet Trondheim - Brekstad

Kapasitetsutfordringer for hurtigbåttilbudet Trondheim - Brekstad Arkivsak-dok. 201514751-1 Saksbehandler Lars Fabricius Saksgang Møtedato Komite for kollektivtrafikk og regional utvikling 2015-25.11.2015 2019 Fylkestinget 2015-2019 16.12.2015 Kapasitetsutfordringer

Detaljer

Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Godtgjørelse. Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 1.0

Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Godtgjørelse. Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 1.0 Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Vedlegg 5 Versjon 1.0 INNHOLD 1. GENERELT... 3 2. GRUNNLAG FOR GODTGJØRELSEN... 3

Detaljer

Endring av prisstruktur for lokalbussene i Østfold

Endring av prisstruktur for lokalbussene i Østfold Saksnr.: 2011/5320 Løpenr.: 69977/2014 Klassering: N11 Saksbehandler: Kjetil Gaulen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Flerkulturelt råd 12.11.2014 Eldrerådet 14.11.2014 Fylkesrådet

Detaljer

Boligmeteret februar 2014

Boligmeteret februar 2014 Boligmeteret februar 2014 Det månedlige Boligmeteret for FEBRUAR 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.02.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Boligmeteret november 2013

Boligmeteret november 2013 Boligmeteret november 2013 Det månedlige Boligmeteret for november 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 26.11.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Inntektssystemet for fylkeskommunene 2015

Inntektssystemet for fylkeskommunene 2015 Inntektssystemet for fylkeskommunene 2015 KMD ved underdirektør Grete Lilleschulstad og seniorrådgiver Sigurd S. Pedersen Disposisjon Reformbehov Nye kostnadsnøkler: VGO, kollektivtransport, fylkesveier,

Detaljer

Mobilitet 2011. Fra lokal og regional til nasjonal takstsamordning utfordringer og muligheter

Mobilitet 2011. Fra lokal og regional til nasjonal takstsamordning utfordringer og muligheter Mobilitet 2011 Fra lokal og regional til nasjonal takstsamordning utfordringer og muligheter Utviklingsdirektør 1 Tore Kåss, Ruter AS 2 Nytt, felles, forenklet prisog sonesystem og (nesten) full e-billettering

Detaljer

Busstjenester Akershus vest 2009. Vedlegg 6. Incitamentsbeskrivelse

Busstjenester Akershus vest 2009. Vedlegg 6. Incitamentsbeskrivelse Busstjenester Akershus vest 2009 Vedlegg 6 Incitamentsbeskrivelse versjon 1.0 Side 1 av 12 Innholdsfortegnelse 1 Innledning -----------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Kursemne 8: Kunder & Marked Hvem er kundene? Hvordan få flere og mer fornøyde kunder Kundetilfredshetsundersøkelser

Kursemne 8: Kunder & Marked Hvem er kundene? Hvordan få flere og mer fornøyde kunder Kundetilfredshetsundersøkelser Kursemne 8: Kunder & Marked Hvem er kundene? Hvordan få flere og mer fornøyde kunder Kundetilfredshetsundersøkelser Trond Myhre Markedsdirektør 932 39 400 trondm@vkt.no Vestviken Kollektivtrafikk AS (VKT)

Detaljer

MÅL OG STATUS Oslo 3. desember 2014. Bård Norheim Katrine N Kjørstad

MÅL OG STATUS Oslo 3. desember 2014. Bård Norheim Katrine N Kjørstad MÅL OG STATUS Oslo 3. desember 2014 Bård Norheim Katrine N Kjørstad Mål og utfordringer Mål for kollektivtransport Være et alternativ til bil (miljømålsetting) Gi effektiv trafikkavvikling (økonomi) Gi

Detaljer

Rapport 26/02. Skole- og studentrabatt i kollektivtrafikken

Rapport 26/02. Skole- og studentrabatt i kollektivtrafikken Rapport 26/02 Skole- og studentrabatt i kollektivtrafikken ECON-rapport nr. 26/02, Prosjekt nr. 36600 ISSN: 0803-5113 LEB/kea, ACB, 7. mai 2002 Ikke offentlig Skole- og studentrabatt i kollektivtrafikken

Detaljer

Kommentarer til FASTLANDSFORBINDELSE FV385 TIL VASSØY FINANSIERINGSANALYSE

Kommentarer til FASTLANDSFORBINDELSE FV385 TIL VASSØY FINANSIERINGSANALYSE 1 av 6 Vassøy Bru-komité c/o Neri Askland Regeberget 3 4076 Vassøy Til: Stavanger Formannskap Stavanger 1. Mars 2015 Kommunalstyret for byutvikling (KBU) i Stavanger Postboks 8001 4068 Stavanger Kopi:

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Fylkesrådmannen

Detaljer

Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Grunnundersøkelser ved Levanger videregående skole. Utgave: 1 Dato: 2009-06-26

Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Grunnundersøkelser ved Levanger videregående skole. Utgave: 1 Dato: 2009-06-26 Grunnundersøkelser ved Levanger videregående skole Utgave: 1 Dato: 2009-06-26 Grunnundersøkelser ved Levanger videregående skole 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Grunnundersøkelser ved

Detaljer

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er:

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er: 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene fram mot 224. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAI-register,

Detaljer

Virkninger på kollektivreiser av: - brukerbetaling på vei. - nytt takst- og sonesystem i kollektivtrafikken

Virkninger på kollektivreiser av: - brukerbetaling på vei. - nytt takst- og sonesystem i kollektivtrafikken Virkninger på kollektivreiser av: - brukerbetaling på vei - nytt takst- og sonesystem i kollektivtrafikken Christine Oma Nordstrøm Hanne Samstad 20. september 2012 1 Bakgrunn Oslo kommune og Akershus fylkeskommune

Detaljer

Fylkesråd for plan og økonomi Beate Bø Nilsen KS konferansen 2014 Bodø, 22.oktober "Nye kostnadsnøkler for fylkeskommunen"

Fylkesråd for plan og økonomi Beate Bø Nilsen KS konferansen 2014 Bodø, 22.oktober Nye kostnadsnøkler for fylkeskommunen Fylkesråd for plan og økonomi Beate Bø Nilsen KS konferansen 2014 Bodø, 22.oktober 2014 "Nye kostnadsnøkler for fylkeskommunen" Lysark 2 Nye kostnadsnøkler for fylkeskommunen I kommuneproposisjonen og

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2011

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2011 Analyse av nasjonale prøver i engelsk Denne analysen omhandler nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater for nasjonale prøver i engelsk på 8. trinn for. Sammendrag Det er kun små kjønnsforskjeller

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid

Ungdom utenfor opplæring og arbeid Ungdom utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) juni 1 Sammendrag OTs målgruppe er litt mindre enn i skoleåret 1-1 19 1 ungdommer er registrert i OT i skoleåret 1-1 per juni 1.

Detaljer

Sykehuset Sørlandet HF Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Befolkning og transportnettverk 2030

Sykehuset Sørlandet HF Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Befolkning og transportnettverk 2030 Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Befolkning og transportnettverk 2030 Utgave: 2 Dato: 2014-02-19 Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Befolkning og transportnettverk 2030 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Taxfree-salg av alkohol og tobakk ved norske lufthavner

Taxfree-salg av alkohol og tobakk ved norske lufthavner Taxfree-salg av alkohol og tobakk ved norske lufthavner fhi.no/ml/alkohologrusmidler/statistikk/taxfree-salg-av-alkohol-og-tobakk-ved-norske-lufthavner/ Taxfree-salg ved norske lufthavner i 2015 I 2015

Detaljer

Presentasjon for Trondheimsregionen 21.10.20111

Presentasjon for Trondheimsregionen 21.10.20111 Presentasjon for Trondheimsregionen 21.10.20111 Kollektivtrafikken til Fosen v/harald Hegle fylkesdirektør Ferjesambandet Flakk -Rørvik Problemer med avvikling første 5 mnd. i år pga forsinket ferdigstillelse

Detaljer

Sykehuset Sørlandet HF Tilgjengelighetsanalyser Rapport 1:Dagens transportnettverk og befolkning. Utgave: 2 Dato: 2014-02-19

Sykehuset Sørlandet HF Tilgjengelighetsanalyser Rapport 1:Dagens transportnettverk og befolkning. Utgave: 2 Dato: 2014-02-19 Tilgjengelighetsanalyser Rapport 1:Dagens transportnettverk og befolkning Utgave: 2 Dato: 2014-02-19 Tilgjengelighetsanalyser Rapport 1:Dagens transportnettverk og befolkning 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Utvidelse av skysskort i videregående opplæring og noen adre billettjusteringer

Utvidelse av skysskort i videregående opplæring og noen adre billettjusteringer Saksnr.: 2011/5320 Løpenr.: 83669/2015 Klassering: N11 Saksbehandler: Kjetil Gaulen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Flerkulturelt råd 11.11.2015 Fylkesrådet for funksjonshemmede

Detaljer

Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene.

Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene. Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene. Reisefordeling og korreksjon for gjennomgangstrafikk 3,00 2,50 Eksterntrafikk Til/fra Øvre Romerike Til/fra Nedre Romerike

Detaljer

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5 Oppdragsgiver: Eiendomsselskapet BRT AS Oppdrag: 534758 KU Langmoan næringsområde Oppdragsleder: Lars A. Uttakleiv Dato: 2014-05-26 Skrevet av: Marthe Fuglesang og Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Geir

Detaljer

1 Innledning... 1 2 Metode... 2 2.1 Om ATP-modellen... 2 2.2 Beregningsgrunnlag... 2 3 Tilgjengelighetsanalyser... 5

1 Innledning... 1 2 Metode... 2 2.1 Om ATP-modellen... 2 2.2 Beregningsgrunnlag... 2 3 Tilgjengelighetsanalyser... 5 Oppdragsgiver: Buskerudbysamarbeidet Oppdrag: 529589 Tilgjengelighetskart Buskerudbyen Del: Dato: 2012-05-09 Skrevet av: Øyvind Dalen Kvalitetskontroll: Anne Merete Andersen TILGJENGELIGHETSKART FOR BUSKERUDBYEN

Detaljer

Ferje- og hurtigbåtrute for Møre og Romsdal

Ferje- og hurtigbåtrute for Møre og Romsdal Ferje- og hurtigbåtrute for Møre og Romsdal gjeld frå 1. mai 2009 - til og med 30. april 2010 Kjære ferje- og hurtigbåtreisande! Vegane er på mange måtar blodårene i Norge, og knyt folk og samfunn saman.

Detaljer

KOSTNADSUTVIKLINGA I FERJEDRIFTA I MØRE OG ROMSDAL. HILDE JOHANNE SVENDSEN Gardermoen 18.12.2015

KOSTNADSUTVIKLINGA I FERJEDRIFTA I MØRE OG ROMSDAL. HILDE JOHANNE SVENDSEN Gardermoen 18.12.2015 KOSTNADSUTVIKLINGA I FERJEDRIFTA I MØRE OG ROMSDAL HILDE JOHANNE SVENDSEN Gardermoen 18.12.2015 AGENDA Bakgrunn Kostnadsutvikling i ferjedrifta Finansiering Innsatsfaktorar Trafikkutvikling og tilbodsauke

Detaljer

Forslag om forenklet rabattering av buss i rute og begrensning av ordning med forhåndsbestilling

Forslag om forenklet rabattering av buss i rute og begrensning av ordning med forhåndsbestilling Forslag om forenklet rabattering av buss i rute og begrensning av ordning med forhåndsbestilling September 2016 Vedlegg 3 5. Forslag om forenklet rabattering av buss i rute Utfordringer med særbestemmelser

Detaljer

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Januar 2013 Gjennomført av Sentio Research Norge AS 1 Innhold Innledning... 3 Gjennomføringsmetode... 3 Om rapporten... 3 Hvem reiser med bussen?... 5 Vurdering

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

KOLUMBUS STRATEGI

KOLUMBUS STRATEGI STRATEGI 2016-2021 Strategien danner en ramme for hva vi har som mål å arbeide systematisk med på kort og lang sikt for å skape et attraktiv Rogaland med god mobilitet. KOLUMBUS Kolumbus strategiplan 2016-2021

Detaljer

Bakgrunn I sak 0018/13 Reiselivsstrategi for Vestlandet 2013-2020 gjorde Vestlandsrådet følgjande vedtak:

Bakgrunn I sak 0018/13 Reiselivsstrategi for Vestlandet 2013-2020 gjorde Vestlandsrådet følgjande vedtak: Saksutredning: VR-sak 16/14: REISEPASSORDNING FOR VESTLANDET Trykte vedlegg: Utrykte vedlegg: Bakgrunn I sak 0018/13 Reiselivsstrategi for Vestlandet 2013-2020 gjorde Vestlandsrådet følgjande vedtak: 1.

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

Økonomisk rapport for utviklingen i duodji

Økonomisk rapport for utviklingen i duodji Økonomisk rapport for utviklingen i duodji Oppdragsgiver: Sámediggi /Sametinget Dato: 20.august 08 FORORD Asplan Viak AS har utarbeidet økonomisk rapport for utviklingen i duodji for året 2007. Rapporten

Detaljer

Konsekvenser for sivil flytrafikk ved lokalisering av ny jagerflybase

Konsekvenser for sivil flytrafikk ved lokalisering av ny jagerflybase Arbeidsdokument av 8. mars 2011 rev. 3683 Jagerflybase Joachim Rønnevik KT/1543/2011 Konsekvenser for sivil flytrafikk ved lokalisering av ny jagerflybase Innhold 1. Bakgrunn og problemstilling... 2 2.

Detaljer

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 1. Innledning KS har innhentet finansielle hovedtall fra regnskapene til kommuner og fylkeskommuner for 2011. Så langt er det kommet inn svar

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken i vegtrafikken Årsrapport Januar 2016 Vegdirektoratet 16-0232 grafisk.senter@vegvesen.no Foto: Colourbox.com i vegtrafikken Årsrapport Vegdirektoratet, januar 2016 Denne rapporten sammenstiller opplysninger

Detaljer

Evaluering av 16-årsgrense for øvelseskjøring med personbil. Ulykkesrisiko etter førerprøven

Evaluering av 16-årsgrense for øvelseskjøring med personbil. Ulykkesrisiko etter førerprøven TØI rapport 498/2000 Forfatter: Fridulv Sagberg Oslo 2000, 45 sider Sammendrag: Evaluering av 16-årsgrense for øvelseskjøring med personbil. Ulykkesrisiko etter førerprøven Aldersgrensen for øvelseskjøring

Detaljer

LANGSUNDFORBINDELSEN - FINANSIERINGSTILTAK. Vedlegg til saken: A: Trykte vedlegg: - Statens vegvesen - Finansiering av FV 863 Langsundforbindelsen

LANGSUNDFORBINDELSEN - FINANSIERINGSTILTAK. Vedlegg til saken: A: Trykte vedlegg: - Statens vegvesen - Finansiering av FV 863 Langsundforbindelsen SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 09/544-19 Løpenr.: 5810/11 Arkiv: Q30 SAKSARKIV Saksbehandler: Jan Egil Vassdokken LANGSUNDFORBINDELSEN - FINANSIERINGSTILTAK Innstilling til v e d t a k: ::: Samferdselskomiteens

Detaljer

Utredning om takstsystem og prising for kollektivtransporten

Utredning om takstsystem og prising for kollektivtransporten Utredning om takstsystem og prising for kollektivtransporten Konkurransegrunnlag Del I anskaffelse Sak 16/1266 14.06.2016 Innhold 1. Generelle om innlevering av tilbud... 3 2. Om konkurransen... 3 2.1.

Detaljer

Nasjonal Reisevaneundersøkelse 2013-14

Nasjonal Reisevaneundersøkelse 2013-14 Nasjonal Reisevaneundersøkelse 0 Resultater for Region Sør (Buskerud VestAgder) Buskerudbyen Ringeriksregionen Rapportene er utarbeidet av Urbanet Analyse i 0 Hele presentasjonen bygger på de resultater

Detaljer

Korleis kan transport medverka i reiselivsutviklinga?

Korleis kan transport medverka i reiselivsutviklinga? Korleis kan transport medverka i reiselivsutviklinga? Skyss berre ein offentleg transportør eller også ein reiselivsaktør? Møteplass reiseliv Hordaland 1. April 2009 Kva er Skyss? Hordaland fylkeskommune

Detaljer

Er gratis kollektivtransport mulig, eller fører det til et dårligere tilbud? Alberte Ruud Polyteknisk forening 2 /2 / 12

Er gratis kollektivtransport mulig, eller fører det til et dårligere tilbud? Alberte Ruud Polyteknisk forening 2 /2 / 12 Er gratis kollektivtransport mulig, eller fører det til et dårligere tilbud? Alberte Ruud Polyteknisk forening 2 /2 / 12 NULLTAKST Er det en motsetning mellom nulltakst og tilbudsforbedringer? Det avhenger

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkesmannen i Møre og Romsdal Saksbehandler, innvalgstelefon Rådgivar Bente Røsok Thornes, 71 25 84 78 Vår dato 15.6.29 Deres dato 9.3.29 Vår ref. 29/185BETH/35 Deres ref. ASHA/9/22-6/37 M8 Møre og Romsdal

Detaljer

FØRERKORTSAKER HOS FYLKESMENNENE (Notat 05.02.2015 ABK) Statistikk for 2014

FØRERKORTSAKER HOS FYLKESMENNENE (Notat 05.02.2015 ABK) Statistikk for 2014 Helsedirektoratet FØRERKORTSAKER HOS FYLKESMENNENE (Notat 05.02.2015 ABK) Statistikk for 2014 Innledning. For å få førerkort for motorkjøretøy stiller førerkortforskriften opp visse helsekrav Dersom disse

Detaljer

SOMMER 2016 RUTETIDER

SOMMER 2016 RUTETIDER 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no SOMMER 2016 RUTETIDER Gjelder fra 20. juni 2016 til og med 14. august 2016 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 2 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet... 2 Årsverk til undervisningspersonale og elevtimer... 2 Spesialundervisning...

Detaljer

Askøyveiene AS. Askøypakken. Statusrapport bompengesøknad

Askøyveiene AS. Askøypakken. Statusrapport bompengesøknad Askøyveiene AS Askøypakken Statusrapport bompengesøknad Februar 2011 INNLEDNING Askøy kommune er en vekstkommune. Folketallet er ca. 25.000 i dag og ventes å passere 30.000 rundt 2025. Næringslivet er

Detaljer