Tavler Nek 400 V/ Kurt Ole Johansen DEMAS AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tavler Nek 400 V/ Kurt Ole Johansen DEMAS AS"

Transkript

1 Dag 1 4. oktober 2011 Åpning v/ Nils Roar Tobiassen 23 personer var tilstede ved oppstart. Nils Roar kom med en del praktisk informasjon om framdriften utover dagen og i morgen. Terje tok opprop. Tavler Nek 400 V/ Kurt Ole Johansen DEMAS AS El. Kraft ing. Kurt Ole Johansen Prosjektingeniør Hovedkontor: 9311 Brøstadbotn Tlf.: / Faks: Mobil: / En elektrotavlebedrift som også er godkjent som elektroinstallatør. Kan installere i hus, men gjør det ikke for å unngå å komme i konflikt med de elektroinstallatørene de selger tavlene til. Isolasjonsovervåkning er kun gangbart i IT-anlegg. Forskjellige krav avhengig av byggeåret for tavla. Viktig med beskrivende erklæring om samsvar som avgrenser det som er gjort. Maskindirektivet stiller høye krav til bryteevne på hovedvernet (50kA) for maskinen når cos Fi er så lav som 0.2. Ny tavlenorm kommer i løpet av året. Det skal være overspenningsvern i alle installasjoner. Flere faktorer for rissikovurdering må tas hensyn til: - Sikkerhet for personer - Sikkerhet for anleggsdeler - Driftssikkerhet - Brukskomfor - Usakkyndig bruk - Vedlikehold - Miljøforhold - EMC forhold - Maskin - Dokumentasjon m.m. Effektbrytere godkjent som automatsikring kan betjenes av usakkyndige. 1

2 Viktig å lese definisjonen i NEN-en før en leser den konkrete delen. NEK EN60439 Formålet med normen er å fastsette definisjoner og å klargjøre - driftsforhold - krav til utførelse - tekniske karakteristikker - prøver NEK EN Innhold 1 Generelt 2 Definisjoner 3 Klassifisering av tavler 4 Karakteristiske data 5 Opplysninger om tavla 6 Driftsforhold 7 Utførelse / oppbygging 8 Prøver Tillegg - Tabeller Brytere for sakkyndig betjening monteres bak avdekninger i skap for usakkyndig. Utvidelse i bestående tavle skal være likeverdig med det som er gjort tidligere. Ukritisk pålapping resulterer i en ubrukelig tavle. Jo flere koblingspunkter i et anlegg, jo dårligere blir det. Lekkstrøm i TN-anlegg måles med lekkstrømstang rundt PE-lederen, eller alle ledere + N-lederen. På grunn av skjevlast i TN-anlegg bør det være vern i N-lederen. Ved å gå gjennom kravspesifikasjon for eltavleanlegg unngår overraskelser i etterkant. NEK

3 Valg og montasje av fordelingstavler Ikke en produktnorm, men en anvisning av hvilke krav elinstallatøren må stille og oppfylle for tavler som monteres i en installasjon. Presisering av allerede nedfalte bestemmelser i FELL og NEK 400, samtidig som den klargjør at sikkerhetskrav i forbindelse med tavler og installasjon av disse skal være dokumentert og verifisert. Man kan ikke bygge tavleretter NEK Alle tavler skal bygges etter NEK-EN (ref. FEL 10). Man kan imidlertid benytte annen relevant norm eller på annen måte dokumentere at sikkerhetskravene er oppfylt. NEK Innhold.1 Omfang.3 Definisjoner.410 Beskyttelse mot sjokk.512 Driftsforhold Tavler Spesifisering av krav til tavler.513 Tilgjengelighet.514 Merking.53 Usakkyndig betjening.6 Verifikasjon NEK Valg og montasje av fordelingstavler EMC Tavler som betjenes av ikke-sakkyndig personell Tavler i byggeplass områder Kabelskap Fabrikkbygde tavler Tavler bygget ved hjelp av et tavlesystem Tavler bygget uten hjelp av et tavlesystem Utvidelse / ombygging av tavler Utvidelse / ombygging av tavler som ikke er dokumentert i.h.t. NEK / NEK EN Vurdering av følgende forhold skal dokumenteres: temperaturforhold kortslutningsytelser 3

4 dokumentasjon og merking EMC-forhold personbeskyttelse brukerkategori andre relevante forhold Tendens Tavlenes tilstand vurderes ikke! Tavlene lappes på ukritisk! Tavlene vedlikeholdes ikke! Tavlene holder derfor ikke en gang gårdagens sikkerhetskrav! Konsekvens Overfylte tavler Gammelt utstyr for vern og kobling Termiske problemer Tavler uegnet for nytt bruksområde Tavler har feil beskyttelsesgrad Økt risiko for: - lysbueskader - brann EMC-problemer Nye sikkerhetskrav ikke ivaretatt Udokumentert sikkerhetsnivå! Konsekvens kan være personskade, anleggsskade og driftstans. Bimetallet kan svekkes på vern som kjøres med langvarig høy last. Resulterer i at vernet kobler ut på lavere strøm enn det er merket for. Tavler bygget for 20 år siden er moden for utskifting (!!?). Hvordan oppfylle sikkerhetskravene i praksis når tavlen skal bygges om / utvides? Tilstandskontroll av eltavler Tavlesjekken. Et verktøy for dokumentert vurdering av tavler (Ref. NEK ). Ble delt ut og gjennomgått på møtet. 4

5 Utvidelse / ombygging av tavler NEK Er tavla dokumentert i.h.t. EN 60439? JA: - Utvidelsen utføres og dokumenteres etter samme norm. - Den som utfører arbeidet har ansvar for at kvaliteten ikke forringes. NEI: - En dokumentert risikovurdering legges til grunn - Utvidelsen skal være i samsvar med EN Sikkerheten i tavla skal ikke reduseres. Utvidelse og ombygging av eksisterende tavler Vurder tavlas almentilstand og utvidelsesmulighet! Hva er tavlas utvidelsespotensiale? Kan tavla utvides? Må tavla fornyes? Bør utvidelsen anordnes i egen ny fordeling? Bør eventuelle utvidelser utføres av tavlebygger? Ombygging / utvidelse? Ref. Elsikkerhet nr. 62. (RETNINGSLINJER FOR PRAKTISERING AV NEK 400: 2002 I NYE OG EKSISTERENDE ANLEGG, sidene 15-21) Rehabilitering / fornyelse Større utvidelser av eksisterende anlegg Mindre utvidelser av eksisterende anlegg Vedlikehold Rehabilitering / fornyelse Eks.: Smeltesikringer byttes til automatiske vern. Fornyelsen utføres i.h.t. EN Større utvidelser Nye stigere / kurser Eventuelt forsterke inntak Utvidelsen utføres i.h.t. EN Endringen skal ikke redusere kvaliteten i eksisterende tavledel. Mindre utvidelser Større belastning på eksisterende kurser Nye kurser Utvidelsen utføres i.h.t. EN Endringen skal ikke redusere opprinnelig kvalitet i tavla. 5

6 Vedlikehold Utskifting av defekte komponenter Byttes likt mot likt eller til nyere teknologi Utføres i.h.t. EN Elsikkerhet nr. 63: (Retningslinjer for ombygging/vedlikehold av sikringsskap, side 7-8) Reparasjon eller utskifting til moderne komponenter, defineres som vedlikehold. Ved vedlikehold, behøver man ikke å ta i bruk Nye Normer. UZ-elementer i gamle sikringsskap kan skifts ut til automatsikringer uten at NEK 400:2010 eller EN gjøres gjeldende! Når tavler skal bygges om / utvides? Før endringen: Gjennomfør en vurdering av følgende punkter: - Temperaturforhold - Kortslutningsytelse - Dokumentasjon og merking - EMC-forhold - Personbeskyttelse - Brukerkategori (sakkyndig, instruert, ikke sakkyndig) Dokumenter vurderingen!! Endringen Utfør endringen i samsvar med EN Kontroller at sikkerheten i den eksisterende tavlen ikke er redusert. Dokumenter og verifiser endringens samsvar med norm. Eksisterende tavleanlegg Hvilke krav gjelder i dag for eldre tavleanlegg? Tilfredsstiller eldre tavler dagens sikkerhetskrav? Hvem kan betjene eldre tavleanlegg? Hvem har ansvaret? Demas netthandel. For bestilling av tavler inntil 63A. Plattformen er pr. dato ikke ferdig utviklet. Ved ettermontering av vern i en ny tavle så vil normalt garantien ikke lenger gjelde. Tavlebyggeren må kontaktes for å avklare om utvidelsen er akseptabel. 6

7 Tverrfaglig merkesystem for bygninger (utdrag) (fra versjon TFM-2-41 Revisjonsdato: ) Systemtabellen er basert på NS3451, men etter revisjon av NS3451 er det store forskjeller, særlig under hovedgruppe 2. Systemtabellen angir ikke alle ulike alternativer. Den enkelte må etablere underdelinger hvor løpenummeret spesifiserer nærmere oppdeling innen hovedgruppen (3 siffret nivå). Ulike hovedtyper gruppers med systemnr. Bygningsdelene deles opp i forskjellige systemer på samme måte som tekniske systemer. Produktfunksjon Faganvendelse Eksempler, synonymer X El. produkter Basert på IEC-norm 750 (1983) / NEC321 (med X_ foran). Hovedsakelig for tavlekomponenter. 7 Eksempler Merknader, synonymer Alternativer er oppgitt for komponenter som skal ha annen betegnelse når de ikke er montert i tavle. XC Kondensator Elektrisk Alternativt: NC_ XD Komp. for binærlogikk XE Skal ikke brukes NEC: Diverse komponenter XF Komponenter for vern Sikrigner, Motorvern, Se også: QE_ Sikringsautomater, Automatsikring, Bimetall XG Komponenter for krafttilførsel Spenningsmodul, Strømtilførsel, Strømforsyningsenhet, Nettdel, Powesupply. I tavle også: Alternativt: NB_ for større selvstendige enheter XH Komponenter for signalering Batteri Signallampe, Varsellampe, Lysdiode, Ringeklokke, Alarmklokke, Sirene, Stillingsviser, Summer, Horn XI Potensiometer Potmeter Ikke NEC XJ XK Releer / Kontaktorer Reléer, Hjelperele, Målerele XL Induktiv komponenter Drosselspole XM Motor Elektromotorer Aktuator: KA_ - Forbrenningsmotor: IM_ XN Integrerte kretser for analogteknikk XO Urbryter / Timer Ikke NEC. Se:RU_ for UR, Klokke XP Komponenter for måling og prøving Visende og registrerende måleinstrumenter, Instument med visere, Viserinstrument XQ Effektbryter Lastbryter for kraftteknikk, Sikringsskillebrytere XR Motstand XS Bryter / Vender / Knapp / Vippe Switch, Utløserbrytere, Endebryter, Trykknapper, Manuelle brannmeldere Digitalt instument, Display: UM_ Koblingsapparat i energikrets Koblingsapparat for kontroll- og teleteknikk

8 XT Transformator Trafo, Spenningstransformatorer Måletrafo: RE_ for opp- og nedtransformering av spenning, Lader XU Skal ikke brukes NEC: Omformerer og modulatorer, se: LO_, LN_, LR_ XV Halvlederkomponenter og elektronrør Transistorer, Dioder (Lysdioder=XH_), Tyristorer XW Skal ikke brukes NEC: Komponenter for overføring, se: K XX Rekkeklemmer / Koblingspunkt, Fellesfeil, Felles BUS-system: utgang Samlesignal driftsignal, Potensialfrie signaler, Synkroniseringspuls XY Skal ikke brukes NEC: Elektromekaniske komponenter XZ Terminering og tilpasning Inngangsmodul, Utgangsmodul, Inngangskort, Utgangskort, I/O-board, Gateway, Linjemodul, Sløyfekort, Adresseenhet, Interface, Grensesnitt BUS-system: brett med flere utganger Normalt teletekniske komponenter Dag 2-5. oktober 2011 Spørsmål svar DSB, Harstad (uten deltagelse fra DSB) I mangel på deltagere fra DSB ble det en diskusjon blant forumsmedlemmene rundt aktuelle problemstillinger. Deler av innholdet i instruks for DLE 2012 ble diskutert. Formuleringen om at det skal utføres et nærmere bestemt anlegg verifikasjoner avhengig av antall montører kan i enkelte tilfeller oppfattes som problematiske. Noen virksomheter melder knapt anlegg og det kan derfor være vanskelig å finne anlegg, uten først å ha vært i ordresystemet til virksomheten for å finne aktuelle kontrollobjekter. Valg Styret består nå av følgende: Valgt På valg Formann Okt Geir Kåre Rikardsen 2011 Kasserer Okt Nils Roar Tobiassen 2012 Styremedlem Okt Finn-Arild Berge 2011 Styremedlem/sekretær Okt Terje Storlien 2012 Varamedlem Okt Kurt S. Larsen 2011 Revisor Okt Paul Sørensen

9 Revisor Okt Kjetil Hansen 2011 Valgkomité Okt Oddbjørn Martinussen 2012 Valgkomité Okt Gjermund Aas 2011 Ut fra dette er følgende nå på valg og valgkomiteen kom med forslag på nedenfor nevnte personer, som alle ble valgt med akklamasjon: Formann: Terje Storlien (2 år) Styremedlem: Kjetil Hansen (2 år) Styremedlem/sekretær: Gjermund Aas (1 år) Varamedlem: Lars Brattset (2 år) Revisor: Paul Sørensen (2 år) Revisor: Børge Olsen (2 år) Valgkomité: Torfinn Storelv (2 år) Utstyr Micromatic Vidar Børge Aas Distriktssjef Avd. Nord-Norge Tjeldberget 4, 8012 Bodø Mobil: E-post: Micro Matic Norge As Nye Vakåsvei 20, Hvalstad Postboks 264, 1379 Hvalstad Tlf.: Faks: Internett: Microtemp sentralstyring Trådløs teknologi. På marked i ca ¾ år. Systemet består av master, relee og slave. Støttes fra Enova med (som enøk-tiltak) 20% av kostnaden inntil 4000 kr. Må være minst 3 uavhengige soner og batteribackup 9

10 Kommer med komfyrvakt KV40 Sensor monteres i en veggboks. Avstand inntil 1 meter fra komfyrtoppen (anbefalt 0,4 0,7m). Kan monteres vertikalt eller horisontalt. Øye i føleren rettes mot midten av komfyrtoppen. Pris litt over 3000,-. Forventes å komme i løpet av oktober. Link til produktinformasjon: Pris ut til kunde ca 4648,- eks mva. Denne komfyrvakta er ikke lagerført hos grossist (i begynnelsen av november 2011). Det har etter hvert kommet litt forskjellige løsninger på markedet hva gjelder komfyrvakter. Legger her ved info om tre forskjellige typer som er mye brukt, og som vil være veldig aktuell fremover. Skapmontert fra Eaton kjenner nok de fleste til, men det er også solgt mye av CTM Lyng sin løsning. I tillegg er nå Scandinavian Electric kommet med en veldig spennende smart vakt som er verdt en titt. (4 pdf-filer vedlegges rundt disse produktene.) Termostat med trådløs IR-føler (pristillegg på noen hundrede kroner i forhold til en ordinær termostat). Batteri innebygget med levetid på ca 5 år. Link til nettside med ytterligere informasjon om denne: På forespørsel til elektroinstallatør opplyses det at pris, fra dem, ut til kunde ligger på ca 4648,- eks mva. Denne komfyrvakta er for øyeblikket ikke lagerført hos grossist. Nexan Varmekabler Fritz Leiknes Hvile problemer som kan oppstå. Garanti 20 år på varmekabel. Kan ha en levetid på opp mot 100 år. Trykk og klemskader. Skade på kappe kan gi inntrengning av vann. Dårlig varmeledningsevne i avrettningsmasse vil gi feilfunksjon og skade på kabel. (ikke noe krav til varmeledningsevne til slik masse i Norge.) Avrettingsmasse med tilslag av aluminiumsfiber var på markedet for noen år siden, men er trukket tilbake da aluminiumsfibrene ga kappeskader på varmekablene. Mørtel rundt varmekablene må komprimeres. Tykkelsen av overdekningen er viktig med tanke på effektiviteten til varmeanlegget. Bruk av fliselim til å feste varmekabler frarådes, da luft i limet kan vi problemer med lokal overoppheting. Gulvmatter med gummibelegg under vil gi problemer. Tett vevde matter, som det ikke kan blåses gjennom, vil også gi problemer. 10

11 To nye medlemmer siden siste møte. En av disse var alt på vei ut igjen. Jan Ole Gamst fra Honningsvåg. Siste jobb som HMS-koordinator før han i juni begynte i DLE i Ymber. Møtet ble avsluttet med lunsj kl. 13 før hjemreise. Referat endelig ferdigstilt 16. januar

Foredrag/nytt utstyr/måling

Foredrag/nytt utstyr/måling Terje Storlien åpnet møte på vegne av komiteen med å ønske de 22 fremmøtte velkommen til møte på Finnsnes. Han gikk gjennom det foreløpige programmet. Gunnar meldte i går ettermiddag at han ikke kunne

Detaljer

Utstyr/materiell v/ Nexans, Elko og Berggård Amundsen

Utstyr/materiell v/ Nexans, Elko og Berggård Amundsen Åpning v/formann 29 personer var tilstede ved oppstart. Geir ønsket alle velkommen til nytt, og litt annet møte på Bardufoss. Neste møte planlegges over 2 3 dager med en mer grundig gjennomgang av NEK

Detaljer

STORE BLÅ HÅNDBOK. for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett

STORE BLÅ HÅNDBOK. for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett STORE BLÅ HÅNDBOK for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett 1 TIL MONTØREN Kjære bruker av Store Blå! Denne versjonen av Store Blå vil ta for seg hvilke

Detaljer

Referat fra møte i Troms Faglige Forum. Thon Hotell i Harstad 14. 15. april 2010 Referent: Arnfinn Ljøkjell, TK Bardufoss

Referat fra møte i Troms Faglige Forum. Thon Hotell i Harstad 14. 15. april 2010 Referent: Arnfinn Ljøkjell, TK Bardufoss 14.04.10 Åpning v/ formann Geir Kåre startet med å ønske de så langt 26 frammøtte velkommen. Han gikk kort gjennom agendaen og det ble fortsatt med opprop. Geir Kåre orienterte om at Nord-Troms Kraftlag

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 68 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 FORORD Året vi nå er godt inne i vil fra et elsikkerhetssynspunkt bli et interessant år. Først

Detaljer

Tirsdag 20. oktober Velkommen og orientering v/ formann. Tema Hva er godt nok ang. Revisjon v/dsb Gunnar Langmo

Tirsdag 20. oktober Velkommen og orientering v/ formann. Tema Hva er godt nok ang. Revisjon v/dsb Gunnar Langmo Tirsdag 20. oktober Velkommen og orientering v/ formann Willy åpnet med å ønske velkommen til et utvidet høstmøte der lederne i forumene i Nordland og Finnmark er også invitert. Ved oppstart møtte 32 stk.

Detaljer

5 sikre. for standard boligdokumentasjon

5 sikre. for standard boligdokumentasjon 5 sikre for standard boligdokumentasjon 1 5 Sikre for standard boligdokumentasjon NELFO har en klar visjon for elsikkerheten i Norge. Vi har ganske enkelt sagt at alle installasjoner skal være feilfrie.

Detaljer

Installatørmøter 2010

Installatørmøter 2010 Installatørmøter 2010 DLE- Elsikkerhet Norge Steinar Myrvåg OVERGANGSORDNINGER NEK 400-2010 Bransjen trenger tid til å tilegne seg nye metoder for utførelse beskrevet i revidert NEK 400 Prosjektering etter

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/07 JUNI 2007 ÅRGANG 36

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/07 JUNI 2007 ÅRGANG 36 71 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/07 JUNI 2007 ÅRGANG 36 FORORD Vårnummeret av Elsikkerhet inneholder som vanlig statistikk og omtale av de elulykkene som

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/06 JUNI 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/06 JUNI 2006 ÅRGANG 35 69 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/06 JUNI 2006 ÅRGANG 35 FORORD Denne vårutgaven av Elsikkerhet inneholder som vanlig beskrivelser av de elulykkene som Direktoratet

Detaljer

Tavlesjekken. Veiledning for bruk av sjekkliste ved tilstandskontroll av eltavler. En håndbok fra. Forfatter: Kjell Ytterdal E N

Tavlesjekken. Veiledning for bruk av sjekkliste ved tilstandskontroll av eltavler. En håndbok fra. Forfatter: Kjell Ytterdal E N Tavlesjekken Veiledning for bruk av sjekkliste ved tilstandskontroll av eltavler Forfatter: Kjell Ytterdal N L E GE N TAV En håndbok fra I FO REN Innholdsfortegnelse Forord....3 Definisjoner 4 Referanser...5

Detaljer

01/2015 - januar 2015 Årgang 44

01/2015 - januar 2015 Årgang 44 86 01/2015 - januar 2015 Årgang 44 Forord Grunnet stort arbeidspress på slutten av fjoråret så ble utgivelsen av Elsikkerhet skjøvet til etter nyttår og vi håper at dette nummeret også inneholder nyttig

Detaljer

5 sikre. for standard boligdokumentasjon

5 sikre. for standard boligdokumentasjon 5 sikre for standard boligdokumentasjon 1 5 Sikre for standard boligdokumentasjon NELFO har en klar visjon for elsikkerheten i Norge. Vi har ganske enkelt sagt at alle installasjoner skal være feilfrie.

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. 1/11 Juni 2011 ÅRGANG 40 ELSIKKERHET NR.

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. 1/11 Juni 2011 ÅRGANG 40 ELSIKKERHET NR. 79 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/11 Juni 2011 ÅRGANG 40 1 Forord Som kjent har DSB brukt både mye tid og penger på å utvikle et fagsystem gjeldende for hele

Detaljer

Direktoratet for brann- og elsikkerhet

Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE) arbeider for å verne liv, helse, miljø og materielle verdier. Ansvarsområdet omfatter brann-, eksplosjons- og elsikkerhet,

Detaljer

NEK 400 Landbruk Teknisk spesifikasjon

NEK 400 Landbruk Teknisk spesifikasjon Høringsdokument 2015-08-06 1 NEK 400 Landbruk: 2015 NEK 400 Landbruk Teknisk spesifikasjon Høringsdokument Norsk Elektroteknisk Komité Mustads vei 1 0283 OSLO Tlf.: 67 83 31 00 E-post: nek@nek.no Høringsdokument

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 03/2010 DESEMBER 2010 ÅRGANG 39 ELSIKKERHET NR.

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 03/2010 DESEMBER 2010 ÅRGANG 39 ELSIKKERHET NR. 78 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 03/2010 DESEMBER 2010 ÅRGANG 39 ELSIKKERHET NR. 78 (03/2010) 1 Forord Hvert fjerde år blir normsamlingen innen lavspenningsområdet

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/06 DESEMBER 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/06 DESEMBER 2006 ÅRGANG 35 70 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/06 DESEMBER 2006 ÅRGANG 35 FORORD Når jeg nå skal skrive forordet til Elsikkerhet nr. 70 har jeg kikket litt i nr 1. Den

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/08 JUNI 2008 ÅRGANG 37

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/08 JUNI 2008 ÅRGANG 37 73 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/08 JUNI 2008 ÅRGANG 37 FORORD Tradisjonen tro er sommerutgaven av Elsikkerhet rettet mot beskrivelser av de elulykker som

Detaljer

Energi Norge Prøveseksjonen E K S A M. Prøvedato. E 27. oktober 2011 N

Energi Norge Prøveseksjonen E K S A M. Prøvedato. E 27. oktober 2011 N Energi Norge Prøveseksjonen E K S A M Prøvedato E 27. oktober 2011 N 2005 Eksamenstid: 6 timer Kandidater kan etter godkjenning ha utvidet tid. Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler er tillatt

Detaljer

Behandling av høringsuttalelser Date: 2014-05-06 Document: NEK 400-8-823 Project: NEK 400:2014

Behandling av høringsuttalelser Date: 2014-05-06 Document: NEK 400-8-823 Project: NEK 400:2014 1 NELFO Oslo og omegn 2 Boligprodusentenes Landsforening 3 Boligprodusentenes Landsforening 4 Boligprodusentenes Landsforening 5 Boligprodusentenes Landsforening Ge Vi stiller oss svært positive til at

Detaljer

NEK 400-2010. Introduksjon og endringer mot 2006-utgaven

NEK 400-2010. Introduksjon og endringer mot 2006-utgaven NEK 400-2010 Introduksjon og endringer mot 2006-utgaven NEK400:2010 For å oppnå et forskriftsmessig anlegg: NEK400 + FEL NEK 400: 1998 Elektriske lavspenningsinsanlegg - Installasjoner NEK400:2010 Normen

Detaljer

Elektroentreprenør. Høstmøte 2009

Elektroentreprenør. Høstmøte 2009 Elektroentreprenør Høstmøte 2009 Agenda Nettforhold: Generell orientering fra Eidsiva Nett AS DLE: Kort om status for DLE/Elsikkerhet Norge AS Revisjon av aktuelle forskrifter og normer Revisjoner av el-entreprenørvirksomheter

Detaljer

STORE BLÅ HÅNDBOK. for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett

STORE BLÅ HÅNDBOK. for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett SORE BLÅ HÅNDBOK for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 I, og NSnett 1 IL MONØREN Kjære bruker av Store Blå! Denne versjonen av Store Blå vil ta for seg hvilke elementer

Detaljer

Innholdsoversikt. Muligheter som bare trådløst kan gi

Innholdsoversikt. Muligheter som bare trådløst kan gi xcomfort RF-abc Innholdsoversikt Muligheter som bare trådløst kan gi Med enkle midler kan det gamle huset bli som nytt. Energieffektivt, stilig og med moderne funksjonalitet. Kort sagt, smarte funksjoner

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ELSIKKERHET NR. 82 (03/2012)

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ELSIKKERHET NR. 82 (03/2012) 258383_dbe_el-sikkerhet.qxd:250670_dbe_el-sikkerhet 26-11-07 14:57 Side 1 82 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 03/2012 DESEMBER 2012 ÅRGANG 41 ELSIKKERHET NR.

Detaljer

DSB s instruks overfor DLE i 2012

DSB s instruks overfor DLE i 2012 DSB s instruks overfor DLE i 2012 Hvilke endringer innebærer denne? Boliger, hytter og lignende: For 2012 videreføres ordningen med kontroll av nyere installasjoner (som innebærer at ressursen på periodisk

Detaljer

DLE innlegg Installatørmøter høst 2012. V /Steinar Myrvåg

DLE innlegg Installatørmøter høst 2012. V /Steinar Myrvåg DLE innlegg Installatørmøter høst 2012 V /Steinar Myrvåg DSB s instruks overfor DLE i 2013 Hvilke endringer innebærer denne? Boliger, hytter og lignende: For 2013 videreføres ordningen med kontroll av

Detaljer

Anbefalinger fra Landbrukets brannvernkomité

Anbefalinger fra Landbrukets brannvernkomité LBK-anbefaling nr 10.01.07 Anbefalinger fra Landbrukets brannvernkomité vedrørende El-sikkerhet i landbruket 1 Elektriske installasjoner i landbruksbygninger Oversettelse av svensk Handbok för elinstallationer

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for brann- og elsikkerhet 1/03 JUNI 2003 ÅRGANG 33

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for brann- og elsikkerhet 1/03 JUNI 2003 ÅRGANG 33 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for brann- og elsikkerhet /0 JUNI 00 ÅRGANG Direktør Region Nord-Norge Region Midt-Norge Region Vest-Norge Region Øst-Norge Landbaserte elektriske anlegg Risikoobjekter

Detaljer