Birkedal-saken Det viktigste for FrP har vært å behandle saken seriøst og uavhengig av medienes ønske om nye overskrifter, sier Siv Jensen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Birkedal-saken Det viktigste for FrP har vært å behandle saken seriøst og uavhengig av medienes ønske om nye overskrifter, sier Siv Jensen."

Transkript

1 Birkedal-saken Det viktigste for FrP har vært å behandle saken seriøst og uavhengig av medienes ønske om nye overskrifter, sier Siv Jensen. Side 2 og 3 På ville veier Veinettet i Norge er i elendig forfatning etter vinteren. Fullstendig feilslått politikk, sier Bård Hoksrud og får støtte av flere. Side 4 og 5 Lørdag 2. april Nr årgang SKREMMENDE Det sier Aina Stenersen (FrP). Hun får daglig tilbud om å kjøpe narkotika på åpen gate i Oslo. Selgerne skyr ingenting. Barn helt ned i 12-års alderen blir spurt. TEMA side 9, 10 og sier nei Aksjonen stopp DLD leverte denne uken underskrifter mot innføring av datalagringsdirektivet til Stortinget. Side 13 Øvelser foran liv Regjeringen ønsker å benytte redningshelikopter i militære øvelser. Side 14

2 2 Leder Lørdag 2. april Åpent brev til Sem kommune. Jeg har mottatt invitasjon til kommunestyrets middag, men vil herved meddele at jeg IKKE kommer til å delta. Jeg er valgt inn for et parti som vil bekjempe enhver sløsing med skatteyternes midler og jeg finner det naturlig at jeg begynner med meg selv. Jeg tør be om at det som måtte tilsvare min kuvertpris blir sendt til Norges Blindeforbund, slik at det kan komme våre mindre heldige landsmenn til gode. Svein Marthinsen, kommunestyremedlem for ALP. Tillit Partileder Siv Jensen har stått i sterk motvind mange ganger tidligere. Det sies at når det blåser, blåser det hardest på toppene. Og den stormen som har herjet FrP de to siste ukene må karakteriseres som tilnærmet tropisk orkan. Mandag 21. mars møtte Siv Jensen på sentralstyremøtet i FrP. En mandag som skulle vise seg å bli starten på et partipolitisk mareritt. Til møtet var det noen forfall. Et av dem var fra sentralstyremedlem og ordførerkandidat i Stavanger, Trond Birkedal. Under møtet ble det kjent at en sentral FrP-politiker var varetektsfengslet for uttuktig adferd. Ingen av møtedeltakerne kunne i sin villeste fantasi tenke seg til at dette var Birkedal. I politikken og andre store organisasjoner må vi hele tiden forholde oss til rykter og påstander. Derfor har også vi i FrP et etisk regelverk. Dette fulgte jeg, uttalte Siv Jensen til Aftenposten forrige helg. Det er derfor både nødvendig og påkrevet at FrP reviderer det etiske regelverket. Men det holder ikke at FrP gjør det. Flere partier har tilnærmet samme regelverk, og tillitsbrudd har skjedd, og vil skje, uavhengig av partitilhørlighet. Trond Birkedal høstet stor tillit i FrP. Tillit er et nøkkelord i alle politiske organisasjoner. Dersom du stiller som lokal tillitsvalgt, eller sikter mot høye posisjoner i et politisk parti, må du være inneforstått med at dette er en gjensidig tillit. Samtlige som stiller seg til disposisjon for et folkevalgt verv, må både i ord og handling være klar over at alt man gjør er offentlig. Enhver som unnlater å oppgi sine feiltrinn, eller begår dem underveis, må være klar over at dette kan skade den saken du brenner for. Din fortid, nåtid og fremtid må tåle medienes flombelysning til enhver tid. Tiden er inne for å lære slik at vi i fremtiden ikke kommer inn i en tilsvarende situasjon. Det er alt for tidlig nå å dømme hva som har skjedd eller ikke, det er det politiet som skal etterforske og finne ut av. Det er også viktig at FrP nå er selvransakende og staker ut et nytt regelverk som sikrer oss mot tilsvarende situasjoner i fremtiden. Likevel er det nå tid for å minne om hvorfor vi er medlemmer av FrP. Vi meldte oss inn av en grunn, det var politikk. Det var troen på FrPs politiske program og at vi i kommunestyrer, fylkesting og på Stortinget kan utrette noe til beste for folk flest. Det gjelder fortsatt. Det er tid for å slå ring om partiet, politikken og hverandre. Selvsagt er det tøft å stå i stormen. Tøffest er det på toppen, når en sentral tillitsvalgt misbruker sin tillit. Det vi trenger nå er indre samhold, vel vitende om at dagene foran oss er viktige og avgjørende. Vi tar gjerne i mot både ros og ris. Hjelp oss å lage et bedre Fremskritt. Hodet k FrP kan få det strengeste etiske regelverk som et resultat av Birkedalsaken. Geir A. Mo, Ansv. redaktør Børge Sandnes, Redaktør David Lande, Journalist Monique Watne, Journalist Cathrine Brynildsen, Journalist Bjørn B. Lunde, Journalist Utgitt av: Fremskrittspartiet, Karl Johans gate 25, 0159 Oslo Ansvarlig redaktør: Geir A. Mo Forretningsfører: Erland Vestli Redaktør: Børge Sandnes, Journalister: David Lande, Monique Watne Cathrine Brynildsen Redaksjonen: Tlf: , Faks: , Abonnement: Telefon , Abonnementpris ikke medl.: Helår kr 300,. Halvår kr 180,. Bankgiro: Design/produksjon: Kommunikasjonshuset Modul AS Får du også Thorvald til å signere den, sier jeg ja til dette datalagringsdirektivet ditt... Følg Fremskrittspartiet i de sosiale mediene: DEAL! Foto: Scanpix facebook.com/fremskrittspartiet twitter.com/frp_no youtube.com/fremskrittspartiet Mandag forrige uke slo nyheten ned om at en sentralt tillitsvalgt fra FrP var varetektsfengslet for utuktig adferd. Da avsløringen kom, satt partiledelsen i sentralstyremøte. Personen media omtalte var ordførerkandidaten i Stavanger, Trond Birkedal. Da et samlet medie-norge kastet seg over partiledelsen i FrP, var identiteten hans fortsatt ukjent. Mediestorm Ingen fra FrP ønsket innledningsvis å kommentere saken, før de hadde fått mer informasjon. Dette øket presset fra media, som satte inn enorme ressurser i sakens anledning. Det viktigste for FrP har vært å behandle denne saken seriøst og uavhengig av medienes ønske om nye overskrifter. Saken har mange berørte, noe som gjør at vi som ansvarlig parti må holde hodet kaldt og hjertet varmt, sier Siv Jensen i ettertid til Fremskritt. Den tillitsvalgte samtykket i varetektsfengsel for to uker med brev- og besøksforbud. Kort tid etter ble siktelsen

3 Lørdag 2. april Bilavgiftene økte med en milliard. Mange finner det muligens overraskende at Høyre gikk inn for økning av bilavgiftene med i alt 909 millioner kroner Suksesskampanje. Kampenjen «Gi din beste fiende et Fremskrittabonnement» fortsetter for fullt. FrP-tillitsmenn over hele landet har grepet fatt i idéen og gir årsabonnement for bare 150 kroner til politiske motstandere, journalister, byråkrater og svigerforeldre. Må gjennomgås Generalsekretær Geir A. Mo ønsker velkommen en grundig gjennomgang av rutinene. aldt og hjertet varmt FrPs generalsekretær har måtte tåle medienes kritiske spørsmål rundt håndteringen av Birkedal-saken. Han har vært opptatt av å opptre profesjonelt og høre alle berørte. Dette har vært en veldig vanskelig sak å håndtere. Jeg har fulgt det regelverket som partiet har vedtatt, og forsøkt å bruke det beste skjønnet på saken, sier Mo til Fremskritt. Han deler oppfatningen om at regelverket må gjennomgås på nytt. Jeg er opptatt av å være profesjonell og gjøre det beste for alle involverte. Denne saken har vist at det er rett av partiets ledelse å sette i gang en evaluering av hvordan slike saker skal håndteres. Partileder Siv Jensen har i flere intervjuer bekreftet at både FpUs formann Ove Vanebo og Mo har håndtert disse sakene etter gjeldende regelverk og rutiner, som partiets tillitsvalgte har vedtatt. Slike saker er vanskelige og involverer personer på en direkte og tung måte. Da er det viktig at vi som partiorganisasjon opptrer profesjonelt og korrekt, avslutter Mo. utvidet til å gjelde seksuell omgang med mindreårige. Årsaken var en hendelse mellom politikeren og en 15 år gammel gutt på et hotellrom. Det gikk ikke lang tid før det samlede mediekorpset rettet fokuset mot hva FrPs ledelse hadde visst, og hvordan saken hadde blitt håndtert. Vi har oversendt all informasjon vi sitter på til politiet. Lederen av FpU, Ove Vanebo, og generalsekretær Geir A. Mo har stilt opp i avhør. Vi håper vi har kunnet bidra til å klargjøre fakta i saken, forklarer Jensen. Regelverket Det har i ettertid kommet frem at FpU hadde samtaler med vedkommende som varslet. Han ble tilbudt hjelp og oppfordret om å gå til politiet med påstandene. FpU varslet saken videre, som førte til at politikeren ble konfrontert med påstandene. Han engasjerte da advokat fordi han mente påstandene var grunnløse. Ifølge Jensen er dette en sak som partiorganisasjonen må lære av. Hun understreker at regelverket som FrP har forholdt seg til, er nesten identisk med det som for eksempel Arbeiderpartiet har. Det er spesielt to ting jeg vil at vi skal vurdere: Det er om FrP skal innføre plikt til å informere politiet når vi får påstander om straffbare handlinger. Det har ingen partier i dag, men jeg mener det er naturlig å diskutere sett i lys av de erfaringer vi har gjort. I tillegg må vi vurdere å innføre plikt til å varsle foreldrene dersom saken gjelder noen under 18 år. Tøff uke FpU-formann Ove Vanebo har stått sentralt i saken, og forteller at forrige uke var en av de tøffeste han har opplevd som formann. Som leder for en organisasjon opplever man fra tid til annen at rykter går, og at personer anklages for ulike forhold. Noen er rettmessig fremført, mens andre grunner i uoverensstemmelser mellom personer og grupperinger. Slik er det også i FpU, sier han. Vanebo forklarer at an- Fakta: Trond Birkedal (31) ble søndag 20. mars pågrepet for å ha filmet uvitende personer på sitt eget baderom. Saken var helt ukjent for FrP før Dagbladet.no skrev om saken dagen etter. To dager etterpå stod en 17-åring frem og hevdet å ha hatt seksuell omgang med Birkedal, da han var 15 år. FpU-formann Ove Vanebo og generalssekretær Geir A. Mo ble varslet om denne påstanden i Gutten ble klagene som den 17-årige gutten fremførte i 2009 ble tatt alvorlig, og regelverket som ligger til grunn for håndtering av slike saker ble fulgt etter beste evne. Bistand FpU-formannen forklarer Fremskritt at han har forsøkt å følge opp det etiske regelverket, samt gi nødvendig bistand til den fornærmede i saken. På lik linje med partileder Siv Jensen ønsker også Vanebo å vurdere retningslinjene partiet følger i slike saker. Dersom de involverte i saken føler at de i ettertid ikke har fått den støtten de hadde behov for, er jeg svært lei meg for det, forklarer han. Børge Sandnes > da rådet til å anmelde saken og fikk tilbud om hjelp og oppfølging, noe han takket nei til. Birkedal ble da konfrontert med saken, men avviste alle påstander. Han engasjerte også advokat. Saken stoppet så fordi gutten ikke ønsket å politianmelde forholdet. 24. mars ble siktelsen mot Birkedal utvidet til å gjelde seksuell omgang med mindreårige etter straffelovens paragraf 201b. Vi vil bli varslet Media skrev torsdag om to nye saker der FrP har blitt varslet om uønsket adferd fra FrP-ere. Nestleder Per Arne Olsen sier han er glad partiet blir varslet. Jeg er glad sakene kommer opp. FrP ba tidlig i kjølvannet av Birkedalsaken om at dersom andre følte seg utsatt for noe, så skulle de ta kontakt. At det nå skjer, viser at vi kan ta dette på alvor og rydde opp. Det er naturlig at vi får meldinger om slike saker når vi har henstilt folk som er utsatt for ubehageligheter om å melde fra, sier Olsen, som er andre nestleder i FrP. Disse sakene blir nå håndtert lokalt av de ansvarlige der. De som kjenner den lokale organisasjonen best, er også de beste til å håndtere sakene. Dersom de trenger råd eller bistand stiller partikontoret selvsagt opp, sier Per Arne Olsen. En sak som knytter seg til en mann i Møre og Romsdal, som skal ha være ufin i en nettchat. FpU sentralt ble varslet om dette i Da ble det fra FpUs side bedt om mer informasjon for å kunne håndtere saken videre. FpU fikk aldri mer informasjon. Før helgen ble fylkeslederen i Møre og Romsdal orientert om påstandene, og om at vedkommende også skal ha utvist uønsket adferd i form av blant annet stripping på en fest. Til VG torsdag sier mannen at han i verste fall var i bar overkropp. Da vedkommende nylig ble konfrontert med de nye påstandene avviste han alt, men underrettet samtidig fylkeslederen om at han uansett på grunn av ny jobbsituasjon ikke lenger ønsket å stå på valg for FrP. De som kom med påstandene skal, ifølge dagens fylkesleder i FpU, være

4 4 Lørdag 2. april 2011 Mer vei for pengene Det er vel og bra at det bevilges mer penger til samferdsel, men det nytter lite når byråkratiet hindrer arbeidet. Adm. direktør Liv Kari Hansteen, Rådgivende Ingeniørers Forening

5 Lørdag 2. april Illustrasjonsfoto: Børge Sandnes Samferdselsministeren kan få mer ut av veipengene, sier Liv Kari Hansteen i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF). Hun får støtte av Bård Hoksrud (FrP). Han har flere ganger påpekt av det ikke hjelper at penger blir bevilget om de ikke også blir brukt. Sist uke la RIF frem en undersøkelse som viser at til tross for regjeringens bevilgninger til vei, blir ikke standarden på veinettet bedre. Og selv om milliarder av kroner pøses inn i norske veier årlig, har standarden ikke økt. Den er, i følge den ferske tilstandsvurdering foretatt av foreningen, like dårlig som i fjor. I følge RIF trengs det langt mer penger, og de må brukes smartere og langsiktig. RIF tror også at langt flere veiprosjekter kunne ha vært gjennomført raskere med mindre byråkrati. Denne gangen har vi både sett på hva som er bevilget i år og det som faktisk ble resultatet av fjorårets bevilgninger. Den gode nyheten er at det på flere områder er bevilget mer til vedlikehold. Den dårlige nyheten er at dette ikke har gitt forventede resultater, sier RIFs adm. direktør Liv Kari Hansteen. Ikke effektivt nok Hun stusser også over at samferdselsministeren ikke klarer å bruke opp bevilgningene hun har fått til vei og bane. Ved årsskiftet sto én milliard kroner ubrukt. Penger som blant annet var budsjettert til å dekke vedlikehold av jernbane, utbedringer av E6 og rassikringsprosjekt. Samferdselsministerens begrunnelse for dette er «uforutsette» hendelser. Det vitner om at noe må effektiviseres. Det er vel og bra at det bevilges mer penger til samferdsel, men det nytter lite når byråkratiet stopper opp arbeidet. Ressursene må utnyttes bedre. Her blir planlegging en viktig nøkkel. Det å planlegge riktig er helt essensielt for å få mest mulig ut hver offentlige krone som bevilges. Det må bli slutt på kortsiktig tenkning og ad hoc-løsninger, og i stedet utarbeides planer som ivaretar langsiktighet og helhet, sier Hansteen. Støtte Hun får uforbeholden støtte fra samferdselspolitisk talsmann i Fremskrittspartiet, ELENDIG: Veinettet i Norge er i elendig forfatning etter vinteren. Mye av årsaken er at samferdselsdepartementet er for dårlige til å planlegge bruken av penger, sier administrerende direktør Liv Kari Hansteen i Rådgivende Ingeniørers Forening. (Foto: Børge Sandnes) Bård Hoksrud. Han har irritert seg lenge både over penger som ikke brukes og en minister som han mener er uvitende til hvordan tilstanden på veinettet i Norge egentlig er. Hoksrud mener Kleppa må komme seg ut av kontoret for å se hvordan ting ligger an. Hun må komme seg ut av kontoret, ut av den sorte bilen med privatsjåfør og ut på veien, sier Hoksrud. Han mener videre at samferdselsministeren har for dårlig innsikt i hvordan det er å kjøre på elendige norske veier. Samferdselsministeren er uenig i at standarden er så dårlig som RIF hevder. Det viser kun at hun ikke har den samme virkelighetsoppfatningen, påpeker Hoksrud, som mener regjeringen og ministeren bløffer innbyggerne i Norge når de hevder at det bevilges nok penger. RIFs undersøkelse viser at det ikke er tilfellet. Det bevilges for lite til å møte det enorme behovet for både rehabilitering og nyetablering av vei i Norge, sier han. Vi har stadig advart mot dette, men uten å bli hørt, fortsetter Hoksrud. Ikke brukt Om statsrådens unnskyldning for at bevilgede penger ikke er brukt, sier Hoksrud: Det er for svakt. En slik unnskyldning betyr rett og slett at hun har en dårlig sak, sier Hoksrud, som mener pengene fint kunne ha vært brukt til å videreføre allerede påbegynte prosjekter. Denne politikken fører bare til at det blir færre midtdelere, mindre rassikring og at bilistene i Norge må leve enda lenger med dårlig infrastruktur, sier Hoksrud. Fikk kritikk I 2009 fikk samferdselsdepartementet kritikk fra kontrollog konstitusjonskomiteen på Stortinget fordi det sto så mye penger igjen ved nyttår. Da hadde departementet en halv milliard igjen på bok, påpeker FrPs samferdselspolitiske talsmann. Han mener det må en utskiftning til i departementet for at det skal skje en endring. Kleppa har ikke gjort nok for å rydde opp i gammel tankegang i samferdselsdepartementet. Vi trenger en fornyelse. Her trengs det folk som tør å være kreative og tenke nytt. Folk som sørger for at pengene som blir bevilget faktisk blir brukt, avslutter Hoksrud. Cathrine Brynildsen > Spør om strakstiltak på veiene Kenneth Svendsen (FrP) vil vite hva regjeringen vil gjøre med at Nordland har den høyeste ulykkesfrekvensen på landets riksveier Det kan av og til være vanskelig å ta regjeringens trafikksikkerhetsarbeid på alvor, sier Svendsen. Han er medlem av Stortingets finanskomité og sikter til at samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa for få dager siden fremhevet Nordland som et positivt eksempel på et fylke som bruker mye penger på vei. To dager senere kom det i frem at Nordland ifølge en kartlegging fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) har den høyeste ulykkesfrekvensen av alle fylker på riksveier som ikke er europavei, sier Svendsen. Dessuten viser kartleggingen av Nordland har den nest høyeste ulykkesfrekvensen på europaveiene. Dette er bekymringsfullt, og jeg ønsker å vite hvilke strakstiltak, og hvilke langsiktige tiltak, statsråden vil sette i gang for å få ned ulykkesfrekvensen på veiene i Nordland, sier Svendsen, som har sendt et skriftlig spørsmål om saken til samferdselsministeren. Sakker akterut Svendsen peker på at regjeringen vil at den nye Hopenbrua på riksvei 80 skal ha fire felt i tråd med den forventede trafikkutviklingen, mens veiene på begge sider av fjorden planlegges som to felt. Trafikksikkerhetsarbeidet i Norge sakker akterut med den rødgrønne regjeringen. Sverige hadde hatt over 400 trafikkdødsfall i 2010 dersom de hadde like mange trafikkdødsfall per innbygger som Norge, men de faktisk tallene viser at Sverige kun hadde 270 trafikkdødsfall, påpeker Svendsen. Han mener veistandarden er av avgjørende betydning for å redusere antall drepte og skadede på norske veier. Sverige er et av verdens mest trafikksikre land. Det er 30 prosent. tryggere å kjøre bil i Sverige enn her i landet. Hvis Norge hadde hatt like få drepte per innbyggere, hadde det bare omkommet 142 personer i trafikken i 2010, det vil si 68 sparte liv. For alle som rammes av dårlige norske veier, er regjeringens politikk ikke til å begripe, sier Svendsen som balnt annet viser til at mens antall trafikkdødsfall i Norge er redusert med 9,9 prosent fra 2007 til 2010, var reduksjonen i Sverige og Danmark henholdsvis 42,7 og 33 prosent i samme periode. Morten Wold >

6 6 Lørdag 2. april 2011 Vil ikke glemme krigshelter VEKKET: Caroline Boman Grundekjøn (17) vekket stortingsrepresentant Bente Thorsens interesse for krigsseilerne og at de nærmest er utelatt fra skolens lærebøker. (Foto: Cathrine Brynildsen) Caroline (17) vil ha stoff om krigsseilerne i skolebøkene Skoleelev Caroline Boman Grundekjøn (17) skjønner ikke hvorfor krigsseilerne og den norske handelsflåten er viet så liten oppmerksomhet i skolenes historiepensum om Norge i andre verdenskrig. Hun mener elevene blir fratatt viktig og historisk kunnskap, og syns myndighetene bør gripe inn. Carolines debattinnlegg i Vårt Land i desember i fjor vekket stort engasjement. I innlegget etterlyste hun kunnskap om de norske krigsseilerne og deres innsats under krigen. En innsats som ifølge Englands statsminister den gang, Winston Churchill, betegnet som avgjørende for at krigen endte som den gjorde. Churchill mente at krigsseilernes innsats tilsvarte én million soldater til lands, fordi de fraktet olje til Storbritannia. Uten denne oljen kunne krigens utfall blitt annerledes. De norske krigsseilerne sikret blant annet at drivstoff kom frem til britiske jagerfly. Derfor syns jeg det er rart at disse ikke vies mer plass i pensumet på skolen, sier Caroline. I sitt leserinnlegg stiller hun også spørsmål ved om myndighetene bevisst ønsker å skjule betydningen av Norges sjøkrigshelter. En liten faktaboks I lærerboka på skolen er det mange sider om hjemmefrontens rolle under krigen, mens krigsseilerne bare er viet en liten faktaboks på en av sidene. Jeg stilte flere spørsmål til lærerne om hvorfor det var slik, men de kunne ikke gi meg noe svar, forteller 17-åringen. Det var de mangelfulle svarene som fikk henne til å skrive debattinnlegget. Et debattinnlegg som senere har ført til en rekke henvendelser fra krigsseilere som fortsatt lever, pårørende og interesseorganisasjoner. Det er få gjenlevende som kan fortelle denne historien selv. Jeg har besøkt flere av dem og fått del i historier om hvilke dramatiske omstendigheter deres kjære seilte under. Om sykdommer og skader de pådro seg som følge av krigsmarerittet de gjennomgikk. Også om mangelen på forståelse som det norske samfunnet viste for deres situasjon, og ydmykelsen de alle følte fordi seilerne ikke ble verdsatt, har jeg fått høre mye om, fortsetter hun. Ønsket er at alle andre 17-åringer skal få lese de samme historiene og at «glemte» helter skal få sin rette plass i historiebøkene. Tok saken Sist uke møtte Caroline og hennes mor, Hege, stortingsrepresentant Bente Thorsen, FrPs medlem av kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget. Thorsen har engasjert seg i saken etter at hun fikk høre om 17-åringens debattinnlegg. Hun har bedt kunnskapsminister Kristin Halvorsen svare på hvorfor seilerne har blitt utsatt for en slik utelatelse, og hva ministeren ville gjøre for å sørge for at historien blir fortalt. Thoresen mener historien er viktig for de kommende generasjoner. Den norske skolen er ansvarlig for å formidle og undervise om vår historie. Å ha kunnskap om landets historie og egen identitet er en viktig forutsetning for å forstå både egen og andres kultur, sier Thorsen. Hun frykter at den oppvoksende generasjonen skal gå glipp av denne viktige delen av den norske historien. Krigen og dens hendelser er en viktig del av Norges historie og dermed er det viktig at kommende generasjoner får kunnskap om den innsatsen som også den norske handelsflåten og krigsseilerne stod for, fortsetter hun. Dø ut Thorsen frykter at deres historie vil dø ut når de siste gjenlevende krigsseilerne dør, dersom bøkene ikke endres. Det er få gjenlevende som kan fortelle denne historien selv. Derfor er det viktig at den kommer inn i bøkene, sier Thorsen når hun møter Caroline og hennes mor på Stortinget. På dette tidspunktet hadde kunnskapsminister Kristin Halvorsen ikke svart på Thorsens henvendelse. Det svaret kom to dager senere. Der viser ministeren til at læreplanene legger til rette for å integrere epoken hvor krigsseilerne gjorde en stor innsats. Krigsseilerne er ikke spesifikt nevnt i læreplanene, men det lokale arbeidet med læreplanene, som også omfatter den enkelte lærers forberedelse til undervisningen, gir rom for å utdype bestemte historiske hendelser. Det blir dermed opp til den enkelte lærer hvorvidt elevene skal få høre historien om krigsseilernes innsats både før, under og etter verdenskrigen. Både Bente Thorsen og Carolines mor, Hege B. Grundekjøn, er skuffet over svaret. Det viser bare hvor lite kunnskapsministeren er opptatt av vår egen historie, og at nye generasjoner skal få lære om den, sier Thorsen. Jeg tolker svaret som at ministeren er fornøyd med dagens situasjon. Elevene er altså prisgitt den enkelte lærer som på eget initiativ kan korrigere det foreliggende pensum i historie på ungdomsskolen og i videregående skoler. Problemet er bare at det er så få lærere som er kjent med at det var handelsflåtens krigsseilere som bidro mest for Norge for å få slutt på verdenskrigen. De eventuelt engasjerte lærerne er i sin tur prisgitt det rom de måtte gis i lys av «det lokale arbeidet med læreplanen» til å fokusere på krigsseilerne, sier Grundekjøn. Cathrine Brynildsen >

7 Lørdag 2. april Reagerer på ulovlig lagring Hans Frode Asmyhr (FrP) reagerer kraftig på avsløringene om at Rettsmedisinsk Institutt ulovlig lagrer uskyldige borgeres DNA-profil. Det er direkte uhørt at uskyldiges DNA blir lagret, sier Asmyhr, medlem av Stortingets justiskomité. Stortingsrepresentanten varsler et kraftig oppgjør med justisministeren, og stiller derfor skriftlig spørsmål til Knut Storberget (Ap) om saken. I sitt spørsmål til justisministeren, som han forventer skriftlig svar på, skriver Asmyhr: «Det fremkommer i mediene at Rettsmedisinsk Institutt (RMI) ulovlig lagrer DNA-profilene til uskyldige borgere og at Datatilsynet ser svært alvorlig på saken». Videre skriver storingsrepresentanten: «Å lagre DNA-profilene til folk som ikke har samtykket til en slik lagring, er et særdeles alvorlig brudd på folks personvern, og en direkte krenkelse av deres person. Situasjonen ved RMI har lenge vært problematisk og regjeringen må derfor snarest få ryddet opp ved instituttet». Til slutt stiller FrP-representanten følgende spørsmål til justisminister Knut Storberget: «Vil Statsråden snarest pålegge RMI å slette de ulovlig lagrede DNAprofilene?» Personvernsbrudd Han tror ikke han får et tilfredsstillende svar fra statsråd Storberget, men Asmyhr understreker at BRUDD PÅ PERSONVERNET: At dette er et kraftig brudd på personvernet er jeg ikke i tvil om. Det er åpenbart dårlige rutiner også hos Rettsmedisinsk Institutt, sier han. (Foto?) uhørt at uskyldiges DNA blir lagret uansett hvilket svar han får tilbake, dreier dette seg om brudd på personvernet. At dette er et kraftig brudd på personvernet er jeg ikke i tvil om. Det er åpenbart dårlige rutiner også hos Rettsmedisinsk Institutt. Jeg kan derfor ikke annet enn å stille spørsmål om hjemmelsgrunnlaget for å agre uskyldige menneskers DNA, sier han. Graverende FrP har tidligere tatt til orde for DNA-lagring når det gjelder kriminelle innvandrere og andre forbrytere som har begått alvorlige kriminelle handlinger. Til Fremskritt sier Asmyhr at saken som nå ser dagens lys er et grovt overtramp mot enkeltmennesket. Jeg synes det er greit at DNA av folk som er dømt for alvorlige forbrytelser blir lagret med tanke på faren for gjentakelse. Men for folk som er frikjent eller som ikke har et kriminelt rulleblad, er dette meget graverende, avslutter han. David Lande > Dette er saken: Flere medier skriver at tusenvis av nordmenn er registrert i ulovlig DNA-register. Dette til tross for at det kun er personer som blir etterforsket eller har sittet i fengsel, som skal være lagret i DNA-registeret. Når politiet tar DNAprøver i forbindelse med en straffesak er det Rettsmedisinsk institutt (RMI) i Oslo som analyser disse resultatene. Datatilsynet har jobbet med saken i flere måneder, og etter et tilsyn ved RMI i fjor avdekket tilsynet omfattende og svært alvorlige brudd på personopplysningslovens bestemmelser. DNA-registre: Det norske politiets DNA-register består av tre ulike registre: Identitetsregisteret, etterforskningsregisteret og sporregisteret. Identitetsregisteret omfatter de som har en DNA-profil og som er dømt til fengsel i minst to måneder. Etterforskningsregisteret gjelder de som har en DNA-profil og er under etterforskning Sporregisteret omfatter DNA-profiler som er knyttet opp mot kriminelle handlinger, men som man ikke kjenner identiteten til. (Kilde: Justisdepartementet/ Bergens Tidende) Send oss dine svar på Vi trekker ut en heldig vinner med riktig svar som får fem Strax-lodd. Vinneren kunngjøres i neste Fremskritt. Riktig svar må være oss i hende innen 13. april. Vinn Strax-lodd 1: 2: 3: 4: 5: 6: Hvor mange tilbakemeldinger fikk Fremskrittspartiets Seniororganisasjon (FpS) på Carl I. Hagens forslag om konkurranseutsetting? Hva heter VGTVs nye serie der Siv Jensen blir karikert? Anders Brenna i aksjonen «Stopp DLD» overleverte mandag hvor mange underskrifter på Stortinget? Politisk rådgiver i FrP, Aina Stenersen, tør fortsatt å bevege seg hvor i Oslo? Hvilke to grupper mener skoleelev Caroline B. Grundekjøn fortjener mer plass i historiebøkene? Luftforsvaret operer i dag med 12 Sea King-helikoptre. Hvor mange anslås å ikke være i luften til en hver tid? Vinner av forrige ukes Quiz er: Trond O. Gangsøy, Bergen Vi gratulerer! Riktig svar på forrige Quiz: 1. Ordførerkandidat for FrP i Sørum kommune 2. Helge André Njåstad var 23 år da han ble ordfører første gang prosent stemte ved forrige valg på Svalbard 5. Norge har hatt forbud mot profesjonell boksing siden Ansvarlig redaktør i FrPMedia er Geir A. Mo

8 8 Lørdag 2. april 2011 Lokal konkurranseutsetting Over 30 prosent av FrPs lokallag har fremmet forslag om konkurranseutsetting av hjemmehjelp-, sykehjem- og hjemmesykepleietjenester. Det er eldregeneral Carl I. Hagen fornøyd med. Jeg er veldig godt fornøyd. Dette er meget bra, sier Hagen, som er leder av Fremskrittspartiets Seniororganisasjon (FpS). Resultatet av Hagens innspill om konkurranseutsetting, ble at det kom tilbakemelding fra 186 av 360 lokallag, mens 109 lag fremmet forslag i tråd med Hagens ideer. Vi vil komme med flere og andre innspill og forslag i tiden fremover. Blant annet jobber FpS med undersøkelser når det gjelder lovbrudd ved offentlige sykehjem det være seg brudd på arbeidstidsbestemmelsene eller annet. Etter å ha undersøkt forholdene ved 240 offentlige sykehjem, sitter vi med informasjon om at det ved to tredjedeler av dem er blitt begått en eller annen form for lovbrudd, sier Hagen. Erfaringer Bakgrunnen for Hagens innspill til landets FrP-lag var i utgangspunktet erfaringer med nettopp private aktører innenfor eldre- og omsorgssektoren. Erfaringene viste at de private var bedre for bruker og pårørende, og ikke minst Erfaringene viste at de private var bedre og billigere Carl I. Hagen FORNØYD: Leder av FpS, Carl I. Hagen, er fornøyd med tilbakemeldingene fra landets FrP-lag angående konkurranseutsetting av sykehjem, hjemmehjelpstjenester og hjemmesykepleie. (Foto: David Lande). billigere enn offentlige institusjoner, sier Hagen. På spørsmål om lederen i FpS er skuffet over det tilsynelatende lave antallet svar, svarer han resolutt: Jeg er overhodet ikke skuffet. Dette er høyt antall tilbakemeldinger, og man må legge til grunn at det i mange kommuner allerede er blitt fremmet forslag om konkurranseutsetting. Hvis ikke kan det være at kommunene rett og slett er for små. Konkurranseutsetting egner seg best for større kommuner, forklarer Carl I. Hagen. David Lande > Oslofjord Convention Center ligger i naturskjønne omgivelser ved fjorden og Tønsberg ca 1,5 timers kjøring fra Oslo. Leilighetene i konferanselandsbyen er topp moderne, og er utstyrt med TV, internettilgang, kjøkken, stue og inndelte soverom. På Brunstad kan du spasere til og fra samtlige aktiviteter, badestranden og alle sosiale arrangementer. Meld deg på i dag! Meld deg på årets Valgcamp! Oslofjord Convention Center juni Postgirobygget Gråtass Dans Torgeir & Kjendisene Temakvelder FrP sommerleker Kurs & seminarer Anne Nørdsti + mye mye mer

9 Lørdag 2. april 2011 Tema 9 NORGE et fristed for kriminelle? Hva skal til for å få bukt med den voksende kriminaliteten begått av ulovlige innvandrere i Norge? Ingen lov og orden Må stoppes Norge har blitt en fristat for ulovlige innvandrere som selger narkotika og begår andre lovbrudd. Det sier Per Sandberg, FrPs justispolitiske talsmann. Fikk tilbud Selgerne skyr ingenting. Politisk rådgiver Aina Stenersen fikk tilbud om å kjøpe hasj ved Akerselva. Fremskritt var med.

10 10 Tema Lørdag 2. april 2011 NORGE et kriminelt fristed En av årsakene til at flere utlendinger pågripes i Norge er trolig de åpne grensene. Kriminelle uten norsk statsborgerskap begår narkotika- og vinningskriminalitet, grove tyverier og innbrudd. Ifølge stasjonssjef Kåre Sølen ved Grønland politistasjon er de aller fleste som selger narkotika på gata i Oslo, utenlandske statsborgere. De som selger her er vestafrikanske, nordafrikanske og somaliere, sier Stølen. Når det gjelder boliginnbrudd er det hovedsakelig østeuropeere og chilenere som står bak, sier han Nå krever stasjonssjefen at kriminelle asylsøkere skal kunne oppbevares inntil de fysisk sendes ut av landet. (Kilde NRK) Fristaten Norge Norge er en fristat, sier leder av justiskomiteen på Stortinget, Per Sandberg. Han mener at Norge i så lang tid har reklamert for hvor enkelt det er å være kriminell her at det ikke er så rart at så mange velger å komme hit til lands for å bedrive kriminell virksomhet. Disse menneskene kommer fra dårlige kår. Derfor er det ren luksus å komme hit til Norge, leve som kriminell helt til du blir tatt for noe, for så å bli puttet i et fengsel hvor du får både kost og losji. For ikke å glemme at man også får betalt for å sone, sier Sandberg. Han hevder at mange bevisst bruker asyloppholdet til å begå kriminelle handlinger og at begrepet asyl nærmest er pulverisert av den grunn. Dette er stort sett et Oslo-problem, og derfor ville vi i vårt budsjett gi 100 millioner kroner mer til politiet i hovedstaden slik at de skulle fått økte ressurser. Problemet kommer ikke til å bli mindre med årene. Det viser statistikken for befolkningsveksten. Det vil bli dramatisk i 2020 hvis befolkningsveksten fortsetter. Vi må stenge grensene våre, fortsetter Sandberg. Lokalt politi Justiskomiteens leder viser også til ønsket om et lokalt politi fra et tverrpolitisk Oslo. Han mener at en etablering av et lokalt politi ville ha ført til at det var mulig å forebygge mange typer kriminalitet, også den grove. Hvis politiet hadde fått muligheten til å starte fra bunnen, ville de også kunnet forebygge den alvorlige kriminaliteten. Det hadde gitt rom for økt patruljering og det hadde dessuten vært svært kostnadseffektivt for hele samfunnet, mener Sandberg. Han viser også til at Oslo kommune har vært villig til å bruke 200 millioner kroner på et slikt politi, men blitt stoppet av regjeringen. Åpne grenser Et annet problem er, ifølge Sandberg, friere landegrenser og at stadig flere land har fått fritak fra Schengen-avtalen. Det gjør det enklere for ulovlige innvandrere å krysse landegrenser. Det samme gjelder utvidelsen av EU. Da det skjedde sist ba vi om en oppgradering av både politi- og tollkontrollen ved våre grenser, uten at vi fikk gjennomslag for det. Det ser vi resultatet av nå. Åpne grenser med for liten kontroll, politi uten ressurser, og åpne asylmottak. Til sammen gjør dette Norge til en fristat for kriminelle, avslutter Sandberg. Aina Stenersen tør fortsatt gå langs Akerselva i Oslo. Mange tør ikke. Flere ganger er hun tilbudt narkotika av utenlandske selgere som stadig blir mer pågående. Venninnene mine skjønner ikke at jeg tør gå her, sier Aina Stenersen. 27-åringen jobber som politisk rådgiver for Fremskrittspartiet på Stortinget og sentralstyremedlem i FpU. Hun bor i nærheten av det som en gang var et flott rekreasjonsområde for Oslos befolkning. Nå preges gangstiene langs Akerselva av søppel, nedtaggede bruer og narkotikaselgere. Jeg tror det er mellom 60 og 100 selgere her, sier Stenersen. Hun har observert dem lenge og nøye. Hun vet til og med hvor de gjemmer stoffet for å slippe å gå med det på seg. Borte ved søplesekkene der, sier hun og peker. Eller langs elvebredden under steinene, fortsetter hun. Tre tilbud Under en luftetur med hunden sist uke, ble hun i løpet av noen få hundre meter spurt tre ganger om hun ville kjøpe hasj. Selgerne er afrikanere, mange oppholder seg ulovlig i landet, og på spaserturen med Fremskritt nikker hun ofte gjenkjennende hver gang det dukker opp en som trolig har noe å selge. Det er verst om kvelden, og særlig i helgene. De er mange, går med mørke klær og de er pågående. De kan godt gripe fatt i armen din for å få oppmerksomhet, og noen slipper heller ikke med en gang. Det er ikke rart at folk blir redde, sier Stenersen, som er lei seg for at det så flotte området er blitt forvandlet til dopselgernes mekka. De skyr ingenting. Barn helt ned i 12-årsalderen blir spurt. Jeg hadde egentlig ikke behøvd å gå ut av leiligheten min dersom jeg ønsket å kjøpe noe. Jeg ser selgerne fra vinduene mine. Uttalelsene minner om turisttrange gater i et sydlig land hvor selgerne røsker og drar i deg. Roper ut priser, og maser helt til man kjøper Lovløse tilstand TILBUD: Aina Stenersen, politisk rådgiver for FrP på Stortinget, og journalist Cathrine Brynildsen fra Fremskritt får tilbud om å kjøpe narkotika av en ung afrikaner. Han frykter ikke å bli tatt. Det har skjedd før. (Foto: Børge Sandnes). bare for å slippe unna. Fabian Stang Det er rolig på vår spasertur. TV-innslaget hvor Oslos ordfører Fabian Stang blir tilbudt å kjøpe hasj for skjult kamera, har tydeligvis skremt bort mange av selgerne. Vi spør en forbipasserende hvor alle selgerne er, og De skyr ingenting. Barn helt ned i 12-årsalderen blir spurt Aina Stenersen får bekreftet vår mistanke. En jævla idiot prøvde å selge hasj til «borgermesteren» av Oslo, sier den unge afrikaneren. Han er småurolig, men ivrig. Titter rundt seg før han spør: Men hva vil dere? Dere kan få kjøpt hasj av meg. Hvor mye skal dere ha? Jeg er norsk statsborger og det er ikke noe stress for meg hvis jeg blir tatt. Jeg havner bare på glattcelle i et par timer før jeg er ute på gata igjen. Det er verre for de som er her ulovlig. De blir sendt ut av landet og må skaffe seg penger før de kan komme tilbake hit igjen. Men de kommer tilbake, sier han. Vi unnskylder oss med at vi ikke har kontanter. Får selgerens mobilnummer og går. Med beskjed om at det er bare å ringe så fort vi har fått vært i en minibank. Skremmende, sier Aina Stenersen. Likevel ikke overrasket over hvor enkelt det var. Men ikke mindre bekymret enn hva hun var tidligere. Du hørte hva han sa. Det er ikke noe stress for meg, jeg kommer ut igjen med en gang. De andre kommer tilbake til Norge og Akerselva dager etter at de har blitt sendt ut av landet. Jeg leste om en politimann som hadde pågrepet samme person flere titalls ganger. Den pågrepne

11 Lørdag 2. april 2011 Tema 11 I Norge opplyser politiet at det er menn med kurdisk eller afrikansk bakgrunn som dominerer statistikken over de 41 overfallsvoldtektene som har funnet sted i Oslo de siste tre årene. Politiet opplyser også om at overgriperne ofte er asylsøkere og traumatiserte menn som kommer fra land med et annet kvinnesyn enn det norske. (Kilde: VG). Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte i februar 352 personer. 63 av disse var straffedømt. I januar ble 406 personer sendt ut av landet. 60 av disse var straffedømt. Så langt i 2011 har PU tvangsmessig uttransportert 758 personer. PU har det nasjonale ansvaret for tvangsmessig uttransportering av personer som ikke har lovlig opphold i Norge. Utlendingsdirektoratet (UDI) har ansvaret for frivillig retur. (Kilde: Politiet). Vil endre lovverket Lovverket må endres, sier leder av Oslo Politiforening, Sigve Bolstad. er GJEMMESTEDER: Selgerne går sjelden med narkotikaen på seg. Da unngår de å bli tatt ved en politikontroll. De gjemmer det under steiner langs elven, på hjulene til parkerte biler og sånn som her i søplet. ble sendt ut av landet, men politimannen hadde møtt han på nytt, om og om igjen, forteller Stenersen oppgitt. Vil ha lokalpoliti Ønsket til samstemte politikere i Oslo har vært klart lenge: Et lokalt Oslo-politi. Oslo kommune er villige til å bruke 200 millioner kroner på tiltaket. De ser at problemet allerede har gått langt over Akerselvas bredder og at bydelene langs vannet er i ferd med å drukne i et hurtigvoksende kriminelt miljø. Det er ikke bare narkotikaen som selger, ved den tidligere perlen kan man trolig anskaffe hva det måtte være på kort tid. Ulovlighetene følger lovbruddene. Hadde vi hatt lukkede mottak hadde problemet vært redusert betraktelig. De fleste som opererer her er asylsøkere som har fått avslag på søknaden sin. Mens de venter på en utsendelse, som det tydeligvis tar evigheter å få iverksatt, er de her. Hvis de ikke allerede oppholder seg her ulovlig. Det er det ene lovbruddet, narkotikasalget det andre, sier Stenersen. Hun har et sterkt ønske om mer politi. Et synlig politi som kan stoppe elendigheten. Strengere straffer når forbryterne først blir tatt. Det er for enkelt å bryte loven. Vi forlater Akerselva for denne gang. Om få timer skal Aina Stenersen gå den samme veien igjen. Hun får trolig flere tilbud om å kjøpe narkotika. Hun er ikke redd, og hun nekter å la de kriminelle få overtaket. Hvis vi ikke tør å være her, har de på en måte vunnet. Det vil ikke jeg være med på. Cathrine Brynildsen > Han mener strengere straffer og økte politiressurser er det som skal til for å få en bukt med den økte kriminaliteten utført av ulovlige innvandrere. Sigve Bolstad (bildet) er godt kjent med problematikken rundt Akerselva i Oslo. Like godt kjenner han maktesløsheten til sine kollegaer over ikke å få gjort mer både på grunn av mangelen på ressurser, men også fordi jobben som gjøres nærmest føles nytteløs. Vi får tilbakemeldinger fra våre medlemmer om at det føles som om det ikke er noen vits i å gjøre den jobben vi gjør, sier Bolstad. Vi kan gjøre en god jobb ute, men så er det mangel på kapasitet og den pågrepne blir sendt ut på gaten igjen uten å ha blitt avhørt. I andre tilfeller blir personen avhørt, men ikke fengslet fordi det mangler fengselsplass. Andre ganger blir personen fengslet i påvente av utsendelse, men da er det ikke ressurser til å sende vedkommende ut av landet. Og hvis vedkommende blir uttransportert går det ikke lang tid før han eller henne er tilbake på gaten igjen, forklarer Bolstad oppgitt. Han påpeker at dette like godt kan gjelde vanekriminelle nordmenn. Det er få personer som står for en stor andel av den kriminelle virksomheten i Norge, sier han. Nettopp derfor må det, ifølge han og politiforbundet, lovendringer til. Fakta: Halvparten av alle som blir pågrepet for kriminelle handlinger i hovedstaden utenlandske statsborgere. Det nøyaktige tallet på innbrakte i arresten i Oslo i første halvår av 2010 er 2363 med norsk statsborgerskap og 2564 med utenlandsk statsborgerskap. Flere enn syv av ti innsatte i Oslo fengsel har ikke norsk statsborgerskap. Ikke lokalpoliti Bolstad mener at økte ressurser, som igjen fører til et betydelig antall operative mannskaper som kan operere både uniformert og sivilt i belastede områder, er noe av det som skal til for å hindre at problemet vokser og for å ha muligheten til å minske det. Han er derimot sterkt imot å opprette et lokalpoliti i hovedstaden. Det er derimot behov for et enhetspoliti som kan tenke helhetlig. Denne enheten må ha totalansvar for politiinnsatsen, sier Bolstad. Han mener at en oppdeling til mindre enheter kun vil føre til større ansvarsfraskrivelse. Dersom politiet skulle deles opp i et statlig og et kommunalt politi, vil det føre til store forskjeller mellom land og by og fra by til by, sier han og peker på at Norge har en justisminister og en politidirektør. Han har stor forståelse for at lovlydige borgere holder seg borte fra områder som er belastet med kriminell virksomhet, som området ved Akerselva. Det er til tider lite trivelig å ferdes der, men det er ikke grunnlag for å si at det er direkte farlig, avslutter politiforeningslederen. For ni år siden var litt over 30 prosent av de pågrepne i Oslo utlendinger. Andelen uten norsk statsborgerskap var i juni prosent. Utenlandske statsborgere utgjør 8,5 prosent av befolkningen i Norge. Rundt 400 innsatte i Oslo fengsel består av i overkant 60 nasjonaliteter. (Kilde: NRK)

12 12 Lørdag 2. april 2011 Du kunne hatt BILLIGERE STRØM Stortingsflertallet stemte imot FrPs forslag om å innføre fleksible avgifter på strøm i perioder med ekstra høye priser. Vi er svært skuffet, sier Fremskrittspartiets Ketil Solvik-Olsen i energi- og miljøkomiteen og Ulf Leirstein fra finanskomiteen. Nedstemt De to stortingsrepresentantene fremmet nylig forslaget som kunne gitt norske forbrukere en helt annen og rimeligere hverdag når det gjelder de skyhøye strømprisene. Solvik-Olsen og Leirstein foreslo at Stortinget skulle be regjeringen fremme forslag om nødvendige endringer, slik at lovverket kunne åpne opp for en mulighet til å redusere elektrisitetsavgift og merverdiavgift på strøm i perioder med ekstraordinær høy strømpris. Kun FrPs representanter stemte for forslaget. Store bekymringer Både Solvik-Olsen og Leirstein finner det merkverdig at Stortinget stemmer ned et forslag som dette, med tanke på at strømprisene over lengre tid har holdt seg meget høye. Vinteren har vært lang og kald, og i følge flere medier risikerer mer enn 8000 husstander i nær fremtid å få strømmen stengt på grunn av manglende betaling. Solvik-Olsen påpeker at den ekstreme kuldeperioden man nå har opplevd, medfører at det settes nye rekorder i bruk av energi for oppvarming av hjemmene. Strømprisene har allerede økt som følge av utfordringer med kraftproduksjon og kraftoverføring. Det varsles at prisene vil stige ytterligere, noe som gjør at en rekke husholdninger får unødvendige ekstrabekymringer for strømregningene, mener han. Tøft for eldre Solvik-Olsen får full støtte av partikollega Ulf Leirstein. Han trekker frem at det spesielt er eldre mennesker som bekymrer seg for økte strømutgifter, og dermed ikke unner seg å bruke den strømmen som skal til for at man får det godt og varmt i eget hjem. Dessverre er det slik at BILLIGERE STRØM: Stortingsrepresentantene Ketil Solvik-Olsen og Ulf Leirstein gjør alt de kan for å prøve å gi folk flest billigere strøm i perioder der prisene er ekstra høye. Dessverre må de kjempe en tøff kamp mot det rødgrønne flertallet. (Foto: Cathrine Brynildsen) mange lavinntektsgrupper vil kunne få betydelig dårligere økonomi i tiden fremover som følge av varselet om økte strømpriser. Staten, derimot, kan trolig glede seg over flere milliarder kroner i økte avgiftsinntekter fra kraftforbruket, samt fra skatt og utbytte fra kraftselskapene, sier Leirstein. Prisvariasjoner FrPs stortingsrepresentanter minner om at det heller ikke denne vinteren har blitt varslet om tiltak som vil gi lavere og mer stabile strømpriser. Videre trekker de frem at under behandlingen av statsbudsjettet 24. november 2010, avviste stortingsflertallet opposisjonens forslag om å bruke bostøtten mer aktivt i tider med høye strømpriser. Solvik-Olsen og Leirstein understreker også at statsminister Jens Stoltenberg (Ap) i Stortingets spørretime 15. desember 2010, verken kunne eller ville vise til ett eneste forslag eller tiltak fra regjeringens side for å hindre en kritisk strømvinter. Strøm anses som en nødvendighetsvare. Beregninger viser at folks respons på prisendringer på strøm er på bare fire prosent. Det viser at selv store prisvariasjoner gir relativt små endringer i forbruk. Dette i motsetning til luksusvarer, hvor endringer i pris gir til dels store utslag i hva folk kjøper, forklarer representantene fra FrP. Strøm anses som en nødvendighetsvare Ketil Solvik-Olsen og Ulf Leirstein (FrP) Tilrettelegging Solvik-Olsen og Leirstein oppfordrer derfor den rødgrønne regjeringen om å legge bedre til rette for at strømmarkedet kan fungerer godt og at varen prises på et fornuftig nivå i markedet. Politikere bør ikke gå inn og fastsette pris direkte, men myndighetene kan påvirke markedet ved å sikre en god balanse mellom kraftforbruk og etterspørsel, mener FrPrepresentantene og legger til: Det er også meget viktig å sikre utbygging av ny kraftproduksjon, og mer effektiv energibruk slik at Norge får en bedre balanse i kraftforsyningen også de årene det er kaldt og tørt. Dette forslaget retter seg mot behovet for tiltak som kan hjelpe husholdninger med høye strømpriser på kort sikt. Det mest direkte og effektive virkemidlet tilgjengelig for politikerne, er avgiftssystemet. Her vil en avgiftsreduksjon på elektrisitet og/eller moms være en viktig symbolsk og økonomisk håndsrekning til folk i en vanskelig situasjon. Dette er en løsning som det er fullt mulig å gjøre uten større endringer i selve kraftmarkedet, sier de to. David Lande >

13 Lørdag 2. april Overleverte underskrifter Foto: Børge Sandnes SKREMMENDE: Leder av aksjonen «Stopp DLD», Anders Brenna, er skuffet over at Høyre og Arbeiderpartiet sammen går inn for datalagringsdirektivet. (Foto: Børge Sandnes) Anders Brenna i aksjonen «Stopp DLD» vurderer å ta direktivet til rettsapparatet dersom det innføres. Mandag overleverte han underskrifter mot direktivet til partiene på Stortinget. Det smerter meg å si det: Denne esken med ti ringpermer vil tilsvare det som vil bli samlet av informasjon om hver enkelt nordmann når Datalagringsdirektivet innføres, sa Anders Brenna, leder av aksjonen, da han troppet opp på Stortinget for å overlevere underskriftene til det han håper er ansvarlige myndigheter. Samme dag ble det kjent at Høyre og Arbeiderpartiet er enige om å innføre direktivet, med en lagringstid på seks måneder for e-post-, trafikkog posisjonsdata. Vi ønsker alle å beskytte rettsstaten uten å ødelegge den, noe DLD vil gjøre, hevder Brenna. Han vil sammen med aksjonens medspillere kjempe imot innføringen: Dette er ikke satt ut i livet ennå, og vi vil kjempe imot om vi så må ta det til rettsapparatet, sier han. Vi oppfatter det som krenkende at staten skal lagre informasjon om oss. Det blir umulig å slette «spor». Det er ikke bare politiet som skal ha tilgang til dette lageret, men også private etterforskere kan få tilgang til disse loggene, sier han. Brenna legger ikke skjul på at han er skuffet, men ikke overrasket. Han er derimot glad for at Fremskrittspartiet er ett av partiene som markant har vært motstandere av denne innføringen. Et alvorlig brudd FrPs andre nestleder, Per Arne Olsen, og medlem av Stortingets samferdsels- og kommunikasjonskomité, Arne Sortevik, var med for å ta imot underskriftene i Vandrehallen på Stortinget. DLD er et alvorlig brudd på rettsstaten, sier Olsen. Han tror at mange i Høyres stortingsgruppe er skuffet over at partiet går inn for direktivet, og han håper også Høyres velgere er det. Arne Sortevik er skuffet over Høyres vending i saken. At det skulle være Høyre som sviktet personvernet på denne måten, er både skuffende og skremmende. At Ap ønsker overvåking av alt og alle til alle tider, er en kjent sak. At Høyre følger samme vei, er imidlertid overraskende, sier Sortevik. Når vi (FrP, Venstre, SV og KrF) er enige, bør det ringe en bjelle, sier leder i Venstre, Trine Skei Grande. Cathrine Brynildsen > ENIGE: Det er ikke ofte at FrP og SV er enige, men i denne saken er Per Arne Olsen og Hallgeir Langeland på bølgelengde. (Foto: Børge Sandnes)

14 14 Lørdag 2. april 2011 REAGERER: Morten Ø. Johansen (FrP) reagerer på at redningstjenestens helikoptre skal brukes i militære øvelser i stedet for å redde liv. Sea King skal primært brukes som redningshelikoptre, mener han. (Foto: David Lande) Risikerer sivile liv Morten Ø. Johansen (FrP) mener regjeringen setter sivile liv i fare ved å benytte redningstjenestens helikoptre til militærøvelser. I høysesongen for ulykker blant annet til sjøs skal Justisdepartementet benytte redningstjenestens Sea King-helikoptre til antiterrorøvelse i stedet for at de er i oppdrag for å redde liv. Morten Ø. Johansen i Stortingets justiskomité reagerer kraftig. Regjeringen viser at den faktisk er villig til å prioritere øvelser fremfor å redde liv, sier Johansen. På bakken Han understreker at situasjonen er prekær for redningstjenesten ikke minst fordi Sea King-helikoptrene er gamle og slitne. Mange av helikoptrene står på bakken til en hver tid. Av de 12 som fins i Norge står fem-seks alltid på bakken for reparasjoner og vedlikehold. Jeg kan ikke skjønne at det går an å prioritere på en slik måte uten å ha reservehelikoptre i bakhånd. Det er per i dag en prekær mangel på helikoptre. Vi må prioritere redningstjenesten fremfor øvelser, fastslår han. Dårlig utstyrt Ifølge Johansen flys redningshelikoptrene bort fra redningsbasen på Rygge flystasjon denne sommeren. Regjeringen viser at den faktisk er villig til å prioritere øvelser fremfor å redde liv. Stortingsrepresentant Morten Ø. Johansen Denne blir stående tom i tre uker i mai og juni. Nylig kom det forslag på ekstrabevilgninger for 14 millioner for å kunne leie inn private helikoptre for å avhjelpe situasjonen når de andre helikoptrene er på øvelse. Det er ikke holdbart. Problemet med private helikoptre er at de ikke har utstyret som trengs, og beredskapen blir betydelig svekket. Helikoptrene på Rygge skal primært brukes i redningsarbeid, mener Johansen. Svekket tillit Stortingsrepresentanten tror videre at det for redningstjenesten i nord kan bli problemer om det settes inn militærhelikoptre som reserve for Sea King. Vi har et meget godt samarbeid med Russland. Tilliten til redningstjenesten der oppe, er stor blant utlendinger. Jeg frykter derfor at denne tilliten svekkes om militærhelikoptre settes inn som Sea King Luftforsvaret opererer totalt 12 Sea King maskiner i dag. Luftforsvarets redningstjeneste har utplassert Sea King redningshelikoptre på seks forskjellige baser i Norge: Banak, Bodø, Ørlandet, Sola, Florø og Rygge. Sea King-helikopteret fløy første gang på slutten av 1950-tallet. Helikoptertypen ble primært konstruert for søk etter og uskadeliggjøring av ubåter, men ble etterhvert også benyttet til søkog redningsoppdrag. substitutt. Det er det ingen tvil om, mener han og utdyper: Redningshelikoptre med bevæpning vil ikke bli satt pris på i grenseområdene, for eksempel i Barentshavet. David Lande > Et redningshelikopter må ha evne til å lokalisere nødstedte. Sea Kingmaskinen har to radarer og er utstyrt med radioer og radiopeileutstyr for alle frekvenser. I et søk brukes også søkelys og infrarødt (varmesøkende) kamera. Mannskapet består av fartøysjef, andrepilot, maskinist, systemoperatør, redningsmann og anestesilege. (Kilder: NRK, Forsvarsnett og Wikipedia)

15 Lørdag 2. april Forfatteren av denne kronikken mener innføringen av Datalagringsdirektivet resulterer i at alle overvåkes, men at de kriminelle likevel vil slippe unna. Viljen til underkastelse En vanskelig tid for oss alle David Hansen Fagsjef i Civita Innføringen av Datalagringsdirektivet har brakt Erna Solberg og Martin Kolberg sammen. Resultatet blir overvåkning av alles mobilog internettrafikk. De eneste som ikke blir fanget er trolig de kriminelle. Det snakkes moderlig og faderlig om kampen mot alvorlig kriminalitet. Forholdene snus fullstendig på hodet med Datalagringsdirektivet. Til nå har det vært slik at dersom kriminaliteten er alvorlig nok, så gir norsk lov vidtrekkende adgang til overvåkning. Da av dem som er under mistanke for å planlegge, eller for å ha begått slike forbrytelser. Med Datalagringsdirektivet vil vi alle bli overvåket helt uten mistanker. Hensikten er å være beredt for det tilfellet at man etterpå finner kvalifisert grunnlag for uthenting av trafikkdata. Om du tenker; jeg har ikke noe å skjule, kan det være verdt å reflektere over at sammenhenger og forutsetninger endrer seg fra de du nå kjenner. I tillegg til frykten for misbruk, burde betydningen av at vi alle kan ha et privatliv være avgjørende. Vi mister selve utgangspunktet for personlig frihet dersom vi ikke lenger har noe som bare er privat. Det er friheten og freden for privatlivet som motstanden mot Datalagringsdirektivet handler om. Det er også denne frihet og fred som gir mening til alt det vi ellers vil beskytte, når politi og andre myndigheter gis fullmakter. Hva er beskyttelsen verdt om vi underveis har gitt opp selve utgangspunktet? Noe av det mest avslørende for Datalagringsdirektivets svakhet er at Facebook og internettbaserte e-postkontoer (som gmail) ikke lar seg overvåke. Når gratis og fritt tilgjengelige tilbud kan beskytte kriminelle, er det bare de lovlydige borgerne som blir rammet av direktivet. Innføringen av direktivet vil også bli svært kostbart. Den regningen kan vi være sikre på at vanlige forbrukere til slutt blir sittende med. Journalister vil få all sin trafikk lagret for mulig innsyn fra de samme myndighetene som de er satt til å vokte. Enhver av oss har sett hvor lett tabloider og ukeblader får fatt i opplysninger som skulle vært holdt hemmelig, blant annet kjendisers bank- og datatrafikk. Da kan man tenke seg hvor trygge vi kan være når enormt mye mer skal lagres om oss alle. Det som raskt ble gjort til EU-lov i «blodtåka» etter 11. september 2001, skal altså vi i Norge slutte oss til nå i Mens den norske debatten pågår, står det klart at stadig flere i Europa motsetter seg eller tar til orde for å forandre direktivet. EU selv venter på en større evaluering. Dette alene burde utsatt en norsk avgjørelse. Til tross for alt som taler mot Datalagringsdirektivet har det gått prestisje i å fastholde Norges tilpasning til EUs regler. Det triste i denne saken er at Arbeiderpartiet og Høyre ikke evner å finne sammen om det som ville gitt en mulighet til å påvirke innad i EU, nemlig medlemskap. Da kunne vi sluppet til lenge før man vedtar noe direktiv. Begge er ja-partier, men i den viktigste ja-saken har de hver for seg vært mer villige til å forhandle regjeringserklæringer som blokkerer for nye EU-debatter. Viljen er altså større til å være lydig leilending, enn til å bli myndig og fullverdig EU-medlem. Framover kommer kampen mot Datalagringsdirektivet til å foregå innenfor snarere enn utenfor EU. Fra utsiden har vi vist oss villige til å underkaste oss det EU selv trolig ikke vil ha stort lenger. Hørte jeg noen si annerledeslandet? Jeg skal ikke legge skjul på at det har vært to krevende uker for Fremskrittspartiet etter den såkalte Birkedal-saken sprakk i pressen forrige mandag. Når vi nå etter 12 dager med knallhardt mediefokus på ny kan ta helg, er det i forvissning om at saken har oppbrakt, engasjert og irritert både sentrale partipolitikere, velgere, media og folk flest. La meg understreke umiddelbart: Denne saken handler først og fremst om et tillitsbrudd fra en av våre tillitsvalgte. Vi følte vi hadde håndtert saken med største alvor etter at vi ble orientert om anklagene mot politikeren høsten Jeg ser nå, i etterpåklokskapens lys, at det kanskje er ting vi kunne gjort annerledes. Fremskrittspartiet har et strengt etisk regelverk. Det forhindrer likevel ikke at tillitsvalgte hos oss, som i andre partier og organisasjoner, kan forgå seg mot dette og norsk lov. Det er det som er skjedd i den denne saken, og det har skapt utfordringer for oss. Jeg tror imidlertid at vi skal komme styrket og samlet ut av denne turbulensen, ikke minst takket være mange dyktige politikere, tillitsvalgte og ansatte landet rundt. FrP ba tidlig om at dersom andre følte seg utsatt for ubehageligheter eller uønsket adferd, så måtte de si fra. Det er helt naturlig at det i kjølvannet av denne saken og den massive mediedekningen vil komme frem saker. Dette må tas på alvor av dem som får høre om påstandene, og vi som ansvarlig parti må ta det opp. Det vil alltid være de tillitsvalgte som står nær saken, som håndterer den. Når de trenger tips og råd fra partikontoret, skal de selvsagt få det. Den aktuelle saken er vanskelig for alle involverte. Den er vanskelig for personen som er siktet, den er vanskelig for de fornærmede og den er vanskelig for Fremskrittspartiet. Jeg har tidligere sagt at jeg beklager dersom noen føler at vi ikke har gjort det vi burde i denne saken. Jeg kan forsikre om at vi har tatt den på det aller største alvor. Den forestående evalueringen av vår håndtering av saken, og mulige endringer og innskjerpelser i vårt etiske regelverk, vil vise at vi tar situasjonen meget alvorlig. Når en organisasjon som FrP rammes av en slik sak, setter det følelser i sving. Det skjer fordi folk er engasjert, de som tror på FrP og vår politikk ønsker ikke at noe skal skje med deres parti. Og når vanskelige saker og tider inntreffer, må vi mobilisere våre innerste krefter. Det kan for noen være fristende å gi opp. Det er ikke løsningen for oss som arbeider for noe vi tror på. Selvsagt tapper et slikt mediekjør som denne saken har ført med seg, krefter fra oss alle. Men tro meg; det er i motgang og vanskeligheter vi best kan stålsette oss for harde tak og politiske slag i fremtiden. Vi skulle selvsagt gjerne vært denne saken foruten, men vi må ha som mål at vi skal lære av den, forbedre oss gjennom evalueringen av den, og bruke de erfaringene vi høster på en slik måte at det vil styrke vårt samhold og engasjement enda mer. Våren er i ferd med å feste grepet, i hvert fall her på Østlandet. Det er 23 uker igjen til velgerne skal gå til urnene for å avgjøre sammensetningen av kommunestyrer og fylkesting landet over. Før den tid skal vi avvikle vårt landsmøte, vi skal lage Valgcamp2011 for hele fremskrittsbevegelsen og vi skal gjennomføre en effektiv, målrettet og god valgkamp. Målet er at FrP skal få hånden på rattet i enda flere kommuner og fylker enn tilfellet er i dag. Det er mitt håp at velgerne klarer å skjelne mellom den vanskelige enkeltsaken som har rammet oss, og den politikken og de løsningene vi har på morgendagens utfordringer. Det heter at det er i motbakke det går oppover. Vi er klare for å forsere de bratteste bakker for å vise oss velgernes tillit verdig. Uavhengig av tunge dager og vanskelige saker har vi ett mål for øyet: Vi vil fornye Norge der du bor. facebook.com/siv.jensen.frp twitter.com/siv_jensen_frp BLOGG:

16 16 Kronikk Lørdag 2. april 2011 Jan-Henrik Fredriksen (FrP) Representert Finnmark på Stortinget fra 2005 Medlem av transport- og kommunikasjonskomiteen «Hva er behovet for Ap og Høyre for å innføre DLD? Jeg klarer ikke å se andre grunner enn ønsket om overvåkning for Ap. For Høyre er det vel den gamle drømmen om medlemskap i EU som er avgjørende», skriver kronikøren om Datalagringsdirektivet. Trygghet uten overvåkning Implementering av EUs datalagringsdirektiv (DLD), som Ap og Høyre vil innføre, har skapt stor frykt i Norge. Det er ikke uten grunn. Dette er et valg mellom frihet og trygghet: Overvåkning på generelt grunnlag eller etter skjellig grunn eller mistanke. Retten til å være anonym gjelder i utgangspunktet overalt, både på veiene, når man snakker i telefonen eller når man surfer på internett. Dette vedtok et samlet storting da saken om «eit informasjonssamfunn for alle» ble behandlet ( ). Dessverre så har Ap og Høyre forandret mening i saken, og ønsker nå at DLD skal bli innført. Dette dreier seg ikke bare om hvordan fremtiden vil bli i Norge, dette dreier seg også om vår felles historie og arv. Eidsvollsmennene var langt forut for sin tid om viktige emner som individets frihet, ytringsfrihet og rettsikkerhet for alle 134 år før Menneskerettighetserklæringen fra 1948 fulgte opp de samme ideene. Allerede i 1814 forstod de det grunnleggende prinsippet «at den som ofrer friheten for trygghet, får ingen av delene». Grunnloven levner ingen tvil om hva eidsvollsmennene mente om ytringsfrihet, personvern og den enkeltes frihet. I Grunnloven 102 som ikke er endret siden står det videre: «Hus-Inkvisitioner maa ikke finne Sted, uden i kriminelle tilfelle.» Hva innebærer DLD? Hele befolkningen settes under kontinuerlig overvåkning. DLD pålegger obligatorisk registrering hver gang du kommuniserer med dine barn, din ektefelle, dine venner, dine foretningsforbindelser, dine klienter, din lege, dine politiske meningsfeller og samtlige alle du kommuniserer med ved bruk av telefon og e-post. Folk flest ville aldri akseptert at postbudet førte liste Foto: Simon Stratford/SXC Vi opplever at politikere fra Ap og Høyre skyver barna foran seg i saken over posten han eller hun legger i postkassen din, for så å gi listen til politiet. Det er nemlig det som skjer gjennom DLD. Vi opplever at politikere fra Ap og Høyre skyver barna foran seg i saken, og hevder de trenger beskyttelse for overgripere. Ingen kan vel være uenig i at våre barn trenger beskyttelse. Men hva mener Barneombudet om saken, basert på de henvendelsene ombudet mottar: Synes det som om politi og påtalemyndigheten har en rekke utfordringer knyttet til det å ivareta barns rettsikkerhet i straffesaker. Men årsaken synes ikke først og fremst å ligge i fraværet av DLD. Den ensidige fokuseringen på at DLD alene skal trygge barn mot seksuelle overgrep, synes ut fra dette søkt. Videre ønsker Barneombudet å trekke frem problemstillingen rundt hvilket samfunn vi ønsker å overlevere til våre barn. Har ikke barn rett til privatliv, og respekt for sin egen integritet? Barneombudet vil ikke inn-- føre DLD. Organisasjonen Redd Barna er også meget skeptisk til direktivet, mens Datatil-synet mener det er en glidning i retning av et overvåkningssamfunn, og går således i mot. Juridisk vurdering Et av de andre store spørsmålene er den juridiske vurderingen. Skal borgere, i et fritt land, ansees som potensielt skyldige inntil det motsatte er bevist eller er de uskyldige inntil det motsatte er bevist? Skal staten kunne samle inn potensielle bevis mot borgerne i fall de begår en forbrytelse i fremtiden eller er det en type politistatsmetoder vi vanligvis ikke forbinder med et liberalt demokrati vi ser komme? Avslutningsvis kan det nevnes at Sverige har utsatt hele implementeringen av direktivet, Tyskland vurderer det samme. Kriminaliteten har heller ikke gått ned i de land som har innført DLD. Organisert kriminalitet har ingen problemer med å omgå direktivet. Det er, tro meg, såre enkelt. Overvåkning Så hva er behovet for Ap og Høyre for å innføre DLD? Jeg klarer ikke å se andre grunner enn ønsket om overvåkning for Ap. For Høyre er det vel den gamle drømmen om medlemskap i EU som er avgjørende. For Fremskrittspartiet er spørsmålet om individets frihet, ytringsfriheten og rettsikkerhet for alle det viktigste. Derfor går vi i mot direktivet.

17 Lørdag 2. april 2011 Leserbrev 17 Leserbrev sendes elektronisk til Skriv kort ikke mer enn 30 linjer. Redaksjonen kan forkorte innleggene. Ubenyttede leserbrev returneres ikke. Leserbrevene kan ikke automatisk tas til inntekt for Fremskritt eller FrPs synspunkter. Legg gjerne ved foto elektronisk. Du skal like andres meninger i din avis. (Anders Lange) Perspektiv Født fri, skattet i hjel Som sikkert de fleste har fått med seg kom selvangivelsen her om dagen. Og den kom ikke bare til de voksne, men også hardt arbeidende ungdom som har valgt å ta seg en deltidsjobb ved siden av skolen. Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) synes det er bra at ungdom arbeider, men hvorfor skal de straffes med skattlegging? Hvorfor ikke belønne ungdom for at de er villige til å bidra til verdiskapningen her i Norge? I dag er det slik at hvis man tjener over kroner så overstiger man frikortgrensen og må da skatte av inntekten. Det er slik at de aller fleste ungdommene som jobber ved siden av skolen, overstiger denne grensen ganske fort, og hva er det som skjer? Jo, mange ungdom velger å slutte i jobben når de vet at de har oversteget frikortgrensen, nettopp for å slippe å betale skatt. Da er det noe feil med systemet. FpU ønsker å øke frikortgrensen til kroner, fordi ungdom ikke skal bli straffet for å bidra, men belønnes. Det er heller ikke slik at det er Petter Stordalen eller Rimi-Hagen som taper på dette tullete systemet, men hardt arbeidende ungdom som kanskje skal ut i harde studier til høsten. Niklas Eriksen Moss og omegn FpU Det er ingen hemmelighet at de fleste politiske partier og organisasjoner bruker store ressurser på å formulere og utforme måter å legge frem et politisk budskap. Et godt eksempel på dette ser man i abortdebatten i USA. Der har «pro-life» blitt entydig i alt fra dagligtale til debatter, med å være abortmotstander, og «pro-choice» med det å være abortforkjemper. Det er ingen tilfeldighet eller årelang språkutviklingsprosess som har skapt disse begrepene. Det er et enormt maskineri av markedsføringseksperter, konsulenter, politikere og retorikere som har satt inn kreftene for å myke opp sitt budskap. I Norge er det i mange tilfeller venstresiden som er flinkest til dette. Det har blitt akseptert at skattekutt går hånd i hånd med veferdskutt, uansett hvor gode løsninger FrP kommer med. Det er paradoksalt at de sosialistiske partiene, som vanligvis tar avstand fra hard markedsføring og manipulasjon, er de som bruker det mest. Det er vel slik at resultatet helliger midlene. FrP har, etter min mening, en veldig god og rettferdig løsning på hvordan helsevesenet skal organiseres. Nemlig at folk flest, uavhengig av økonomi, kan ta i bruk private helseforetak dersom de ønsker det. Det er helt valgfritt, og myndighetene betaler regningen som i mange tilfeller koster mindre enn ved offentlige sykehus. Man kan mene hva man vil om denne løsningen, og de finnes mange gode argumenter både for og i mot. Det å påstå at FrP vil privatisere helsevesenet er ikke ett av dem, likevel er det nettopp dette som blir hyppigst brukt. Det at staten betaler for behandling på en privat klinikk kan på ingen måte sammenlignes med privatisering, det er heller nærmere sosialisering. De rødgrønne sin uriktige og lettvinte retorikk setter en stopper for en konstruktiv debatt om ulempene og fordelene ved at det offentlige benytter seg av det private, også i helesektoren. Også i de store og globale forholdene finner man saker der venstresiden har lagt premissene for debatten. Finanskrisen, særlig i USA, viser hvordan en hel bevegelse kan fordømme det de kaller kapitalisme, men som i virkeligheten er nærmere kommunisme. Michael Moores nyeste film, «Capitalism: a love story», oppsummerer kritikken mot «kapitalismen» i USA. Store deler av kritikken retter seg mot det faktum at de store, og delvis statlige, selskapene fikk en såkalt «bail out» i form av 700 millioner av amerikanske skattebetaleres dollar. Dette blir fremstilt som om de store selskapene stjeler pengene til den hardt arbeidende amerikaner. Noe som er helt sant og riktige påpekt. Det mange glemmer er at kapitalisme ikke handler om tyveri og tvang, det handler om et fritt market der folk selv velger hvilke selskap som fortjener penger i bytte mot produkter eller tjenester. Det Moore beskriver i filmen, nemlig at politikerne tar folk sine penger i form av skatter og bruker dem på hårreisende dårlige og urettferdige mål, er nettopp det motsatte av frihet. Dersom man setter seg inn i hva sosialisme innebærer er det nettopp statlig inngripen i det private og høye skatter som er selve grunnprinsippet. Det er liten tvil om at dette fokuset på markedsføring og det å ha eierskap til opinionens mening i saker har satt sitt preg på det politiske landskapet. Derfor håper jeg at flere vil være oppmerksom på dette og kanskje prøve å snu budskapet på hodet, for å se om det ikke da gir enda mer mening. Eller enda bedre, ikke tenk så mye på hvordan budskapet er pakket inn, se heller på de reelle konsekvensene av hva som blir foreslått. For eksempel vil FrPs helsepolitikk i all sannsynlighet føre til at flere får behandling, enten en kaller det kapitalisme eller kommunisme. Tristan Dupré Hordaland FpU Den digitale hverdagen I en stortingsmelding om digitalisering av radio i Norge som kulturminister Anniken Huitfeldt presenterte i 2010, kommer det fram at man vil stenge av FM-nåndet som teknisk standard for radio innen Det sies også at hele befolkningen må ha tilgang til et digitalt radiotilbud før dette skjer. Det kommer også fram at minst 50 prosent av lytterne må lytte til såkalt DAB-radio innen Dersom dette ikke har skjedd, så vil man utsette stengingen av FMbåndet til Den tekniske standarden for FM-radio er pr i dag så god at dette er en sendestandard som vil kunne leve i overskuelig framtid, det er billig å produsere en FM-radio i dag i forhold til en DAB-radio. Dekningsområdet for FM-teknologien er i dag uslåelig. Med Norges topologi er det kun denne standarden som når fram i hver krok i det ganske land. DAB-standarden vil kreve flere hundre nye sendere på grunn av at man må ha tilnærmet direkte syn til senderen for å motta et tilstrekkelig digitalt signal. DAB- eller DAB+-teknologien vil kreve at mange som skal lytte til disse sendingene må kjøpe seg nye DAB+-mottakere fordi en del av de litt eldre DAB-mottakerne ikke kan ta i mot DAB+. DAB og DAB+ ikke er kompatible med hverandre, da DAB er en gammel standard utviklet på slutten av 1980-tallet, mens DAB+ er utviklet i Vi bør heller beholde FM-sendenettet intakt og sende parallelt for så å utvikle digitalradio standarden til denne er god nok, og tilgjengelig på samme måte som FM-nettet er per dags dato i Norge. Dersom dette blir vedtatt i Stortinget, vil Norge være det første landet i verden som tvinger en ny standard over på forbrukerne, en standard som ikke holder mål per dags dato. Men selv om vi i Fremskrittspartiet ikke er i mot teknologisk utvikling, bør man ikke implementere en teknologi som ikke fungerer tilfredsstillende for våre forhold Det er totalt solgt DAB-radioer her i landet, og dette er mottakere for en gammel DAB-standard. Men det er gjort en undersøkelse av elektronikkbransjen som sier at det er ca 7,5 millioner radioer i bruk i norske hjem. Derfor sier jeg ja til teknologisk utvikling, nei til teknologisk tilbakegang. Stig Rune Nergaard Båtsfjord FrP

18 18 Organisasjon Lørdag 2. april 2011 Nytt lokallag i FrP Terningkast for superkurs 150 deltagere fra Vestfold, Buskerud og Telemark var forrige helg samlet til superkursweekend i Kongsberg. SUPERKURS: Det ble arrangert superkursweekend i Kongsberg i helgen. Kurset stod seg til karakteren seks. (Foto: BTV) Det var Fremskrittspartiets nestleder Per Sandberg som åpnet kurset. Han understreket hvor viktig det det er å tenke på «veien mot 12. september» altså selve valgdagen i høst. Etter Sandberg var det duket for foredrag av FrPnestor Carl I. Hagen. Han tok for seg eldreomsorgen og hvorfor «Adecco har vist at private bør stå for eldreomsorgen». Så var det klart for det deltakerne hadde gledet seg til over lengre tid nemlig superkursweekend. Fem kurs Totalt ble det arrangert fem kurs. Temaer for disse var ideologi, valgkamp, tale og debatt, folkevalgtopplæring, folkevalgtopplæring/kandidatopplæring for erfarne og viderekommende. FrPs BTV-kontor (Buskerud, Telemark og Vestfold) hadde for anledningen bygd ut folkevalgtkursene slik at disse ble mer relatert og tidsriktig for politikere som skal fungere i et utvalg og/ eller et kommunestyre. Erfaring Viktige områder som roller og muligheter, arbeid i utvalg, medier og kommunikasjon i kommunestyret, ble gjennomgått. Her var også mer «erfarne politikere» trukket inn for å gi en gjennomgang av møteledelse, forhandlingsteknikk, valgteknisk eller politisk samarbeid, kommuneloven, ombudsrolle og arbeidsgiveransvar. Regionssekretær for BTV, Ellen Eriksen, anbefaler flere fylker å arrangere superkursweekend. Disse kursene kan anbefales flere fylker. Tilbakemeldingene som har kommet er at deltagere er fornøyde med at de nå vet litt mer om hva de går til som folkevalgte, og mye nyttig lærdom komfrem. Totalt sett fikk deltak-erne et positivt inntrykk og de meldte om at kursweekenden var «veldig profesjonelt» gjennomført, opplyser hun. Det ble også gitt karakterer i forbindelse med evalueringen av kurset, og de fleste ligger opp mot seks på flere av temaene på kursene, sier Eriksen. FrP-topper Foredragsholdere under superkursweekenden var blant andre FrPs nestleder Per Sandberg, leder i Fremskrittspartiets Seniororganisasjon Carl I Hagen, andre nestleder Per Arne Olsen og stortingsrepresentantene Anders Anundsen (Vestfold) og Bård Hoksrud (Telemark), i tillegg til fylkesledere og andre. David Lande > Rikke Gausdal Larsen fra Nordreisa FrP er plukket ut som til å motta FrP-kruset. Hun er bestandig blid, hyggelig, hjelpsom og har et veldig godt humør. Rikke Gausdal Larsen er en frisk, ung dame som har evnen til å lytte, og har skjønt hvorfor vi har to ører og en munn. Hun setter partiet foran seg selv og jakter ikke på posisjoner for å sette på CV n sin. Hun er rett og slett en ildsjel i Fremskrittspartiet, og fortjener en liten oppmerksomhet. Vi gratulerer! Kjenner DU noen som fortjener FrP-kruset? Send tips til NYTT FRP-LAG: Her er det nye styret i Lurøy FrP: Fra venstre: Rune Johansen - Styremedlem, Kjell-Arve Sjåvik - 1.vara, Kenneth Aslaksen - Studieleder, Kjell Ivar Vestå - Leder og ordførerkandidat, Asle Thomassen Lyngøy - Nestleder og, Connie Greger Edvardsen - Kasserer/sekretær. (Foto: Lurøy FrP) Lurøy FrP ble stiftet onsdag 30.mars på rådhuset på Onøy. Der ble Kjell Ivar Vestå valgt som leder. Vestå ble også 1.kandidat på kommunevalglisten som ble nominert i møtet. Fylkesleder Kenneth Svendsen synes det er kjempepositivt at FrP nå er etablert og stiller liste i Lurøy. - Jeg tror Lurøy FrP har en god forutsetning for å gjøre et godt valg, og det virker som de er godt motivert, sier Svendsen, som nå kan glede seg over et nytt FrP-lag i Nordland. Fremskrittspartiet fikk 17,3 prosent av stemmene ved stortingsvalget i 2009, noe som Svendsen mener danner et godt grunnlag for Fremskrittspartiet i Lurøy. APRIL 2. Vestvågøy FrP: Utarbeidelse av lokallagsprogram, Leknes Rådhus 2. Oslo FrP: Kandidatskolering, Karl Johansgt. 25 Oslo 2. Volda FrP: Utarbeidelse av lokallagsprogram, Volda 2. Tromsø FrP: Introduksjonskurs for nye medlemmer, Tromsø 2. Rogaland FrP: Kandidatskolering, Sverdrupsgt. 23, Stavanger 2. Oslo FrP: Kandidatskolering, Karl Johansgt. 25 Oslo 2. Nord-Fron FrP: Kurs for nye lokallagsstyrer, Vinstra Alna FrP: Politikerskolen 1 Organisasjon, Furuset, BU-salen 3. Grorud FrP: Tale og debattkurs, Karl Johansgt. 25 Oslo 4. Hitra FrP: Introduksjonskurs for nye medlemmer, Hitra Trysil FrP: Helsekurs 9. Narvik FrP: Kandidatkurs - Politikk og kommunikasjon, rådhuset i Narvik 9. Karmøy FrP: Kurs for listekandidater, Kulturhuset på Åkra Sametingsgruppen: Kurs i mediehåndtering, Tromsø 9. Nord-Østerdal FrP: Ny i FrP, Folldal Fjellstue 9. Oslo FrP: Kandidatskolering, Karl Johansgt. 25 Oslo 9. Lenvik FrP: Tale og debattkurs, Lenvik Rådhus 9. Sandnes FrP: Kandidatskolering, Sandnes Havn 10. Sandnes FrP: Kurs i skolepolitikk, Sandnes Havn 11. Hovedorganisasjon: Sentralstyremøte, Karl Johansgt. 25 Oslo 13. Nannestad FrP: Valgkampkurs 4 Kommuneplanen og andre delplaner, Nannestad Kommunehus 16. Nord-Fron FrP: Kurs for nye lokallagsstyrer, Vinstra

19 Lørdag 2. april Venstre vil drepe Schengen-avtalen Per-Willy Amundsen avviser at Norge skal drive avlastning for Italia når det gjelder afrikanske flyktninger. - Det er ensbetydende med Schengen-avtalens død, sier FrPs stortingsrepresentant. Venstre mener Norge må hjelpe Italia med å ta imot afrikanske flyktninger som bruker Libya som transittland til Europa. Per-Willy Amundsen, som er FrPs innvandrings- og integreringspolitiske talsmann, mener dette er et farlig spor som vil medføre at trykket på Europa vil øke dramatisk. Ett steg nærmere politistat Høyre sikrer flertall for implementering av EUs datalagringsdirektiv her til lands. Vi er ett skritt nærmere en politistat, sier stortingsrepresentant Arne Sortevik (FrP). - Jeg håper velgerne husker at det er Arbeiderpartiet og Høyre som sørger for at staten heretter skal få bruke teleselskapet ditt til å registrere hver gang du kommuniserer med dine barn, din ektefelle, dine venner, dine forretningsforbindelser, dine klienter, din lege, dine politiske meningsfeller og samtlige andre du har kontakt med ved bruk av telefon og e-post, sier Sortevik. Hjertebro til Danmark Nestleder Per Arne Olsen er ikke i tvil. La oss kutte hjertekøen ved å sende norske pasienter til Varde i Danmark. I Norge er ventetiden for behandling av alvorlig hjerteflimmer opp mot tre år. Gunnar Børstad (63) fra Bodø orket ikke å vente på det offentlige helsevesenet, og betalte kroner av egen lomme for å bli operert i Danmark. Jeg hadde ikke noe valg. Av og til hadde jeg over 200 i puls. Det er klart man blir redd av slikt. Derfor reiste jeg og kona Grethe til Danmark. Det gikk en uke fra han ringte til Hjertesenter Varde til han lå på operasjonsbordet. Han lovpriser den hjelpen han fikk, og den kompetansen man har i Danmark. Jeg har nesten ikke ord. Dette har vært en uvirkelig opplevelse. Forslag Per Arne Olsen viser til at FrP nå fremmer et eget forslag om en hjertebro til Danmark, slik at ventetiden kan reduseres drastisk for de norske pasientene. Jeg er veldig for at vi bygger opp kapasiteten på Feiringklinikken her hjemme. Dette tar imidlertid litt tid, og det er tid som mange av disse pasientene ikke har å miste. Børstad lovpriser forslaget og mener det er rart ingen har kommet på dette før. Det er et fabelaktig initiativ Olsen og FrP nå tar. Jeg er spent på hvordan Stortinget behandler dette forslaget, sier han. Forslaget fra FrP er ventet å bli ferdigbehandlet i løpet av våren, og en optimistisk nestleder tror dette kan få flertall. Helseministeren har prisverdig nok satt sterkt fokus på denne pasientgruppen. Nå gir vi henne verktøyet som virkelig kan hjelpe, så dette håper jeg blir tatt i mot med FORNØYD: En fornøyd Gunnar Børstad liggende i sengen på hjertesenteret Varde i Danmark. Her sammen med kona Grethe Sætveit og FrP-politikerne Per Arne Olsen og Jon Jæger Gåsvatn. (Foto: Ole Berget). åpne armer og et varmt hjerte blant regjeringspartiene. Dessuten kan vi ikke være bekjent av at pasienter som ikke har råd til å betale opp mot kroner blir stående tre år å vente på hjelp. Vi skal ikke ha et klassedelt helsevesen i Norge, slår han fast. Vellykket Det er i alle fall liten tvil om at operasjonen i Danmark har vært vellykket for Børstad. Jeg bor i tredje etasje med totalt 55 trinn i trappene. Før operasjonen måtte jeg ta flere pauser for å komme Høy kompetanse Overlege Peter Steen Hansen ved Hjertesenteret Varde brukte en hel dag på FrPs besøk. Han fortalte at man har ledig kapasitet og at nordmenn var hjertelig velkomne. Vi kan operere 800 pasienter ekstra på kort varsel. Delegasjonen hadde også møte med Preben Rudiengaard som er leder for helsekomiteen i det danske parlamentet. Han representerer Fremskrittspartiets gode venner i Danske Venstre. Det er interessant å lære av danskene, og Preben er en frittalende politiker som sier ting rett ut, slår Jon Jæger Gåsvatn fast. Vi har rett og slett mye å lære av danskene. Her på Varde får man time på dagen, det viser at det er fullt mulig å få ting gjort raskt, effektivt og profesjonelt. I Norge er det over 700 personer som venter på slike operasjoner i dag. I Varde kan man få behandlet disse til en billigere prislapp i løpet av ett år. Den kompetansen og profesjonaliteten vi har sett meg opp. Da jeg kom hjem fra Danmark gikk jeg rett opp med koffert og mer til, sier han fornøyd. Ole Berget her nede er overveldende. Det er bare å få fortgang på hjertebroen, slår nestleder Olsen fast.

20 20 Lørdag 2. april 2011 I neste utgave portretterer vi: Lørdag 16. april 2011 Bente Eng som driver lavterskeltilbudet «Huset» i Larvik Beste tips hver måned belønnes med 5 Strax-lodd fra Hjerteaksjonen! En ære å bli karikert Det sier Siv Jensen etter å ha sett den første episoden av «Sex og SingelSiv» på VGTV. Det er skaperne av Fanthomas som er tilbake med en ny serie. Denne gangen er det FrPs partileder som karikeres. Dette var veldig morsomt. Det er en ære å bli karikert med en slik serie, er Jensens umiddelbare kommentar etter å ha sett den første episoden av den animerte serien om henne selv. Den første episoden av «Sex og SingelSiv» hadde premiere sist fredag og det er komikerparet Anders Bye og Jon Niklas Rønning som står bak serien om partilederen. De to hadde stor suksess med serien om stylist Jan Thomas Mørch Husby, bedre kjent som Fanthomas. Den første episoden hadde i løpet av en uke mer enn visninger. Flere kjente fjes I serien som handler om Jensen og hennes «liv» får man også møte en rekke andre fremtredende FrP-politikere. I den første episoden er både første nestleder Per Sandberg, nestor Carl I. Hagen og hans kone Eli gjort om til tegneseriefigurer. I den første episoden er Siv Jensen storrøyker, mens hun i virkeligheten la bort sigarettene for flere måneder siden. Til det sier hun: Etter å ha sett første episode er jeg i alle fall helt sikker på at jeg ikke skal begynne å røyke igjen. Det KARIKERT: Slik ser partileder Siv Jensen ut når hun blir karikert i VGTVs nye serie. Den første episoden hadde mer enn visninger. (Faksimile: VGTV) blir morsomt å følge de neste episodene, håper de er like morsomme som den første. Cathrine Brynildsen > BLOGG: BLOGG: facebook.com/fremskrittspartiet twitter.com/frp_no youtube.com/fremskrittspartiet

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

Forklaring på hvorfor jeg trakk meg som FPS-leder med øyeblikkelig virkning onsdag 9.11.

Forklaring på hvorfor jeg trakk meg som FPS-leder med øyeblikkelig virkning onsdag 9.11. Forklaring på hvorfor jeg trakk meg som FPS-leder med øyeblikkelig virkning onsdag 9.11. Av Carl I Hagen 1. For to år siden underrettet jeg Siv Jensen om at jeg hadde et sterkt ønske og stor interesse

Detaljer

Informasjon til asylsøkere i Norge

Informasjon til asylsøkere i Norge Informasjon til asylsøkere i Norge Denne brosjyren er laget av Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS). NOAS er en ikke-statlig menneskerettighetsorganisasjon som gir informasjon og juridisk bistand til

Detaljer

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder Elevenes psykososiale skolemiljø Til deg som er forelder Brosjyren gir en oversikt over de reglene som gjelder for elevenes psykososiale skolemiljø. Vi gir deg hjelp til hvordan du bør ta kontakt med skolen,

Detaljer

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo.

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. 8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. Tema 1. Følelsesmessig kommunikasjon Vis positive følelser

Detaljer

Hvorfor er dette viktig?

Hvorfor er dette viktig? Sammendrag Denne rapporten handler om ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner. Rapporten består av ti kapittel, der prosjektets problemstillinger besvares ved hjelp av ulike datakilder.

Detaljer

Til riktig person: God dag mitt navn er NN og jeg ringer fra Opinion. Kunne du tenkte deg å delta i meningsmålingen vår, det tar ca 8-9 minutter?

Til riktig person: God dag mitt navn er NN og jeg ringer fra Opinion. Kunne du tenkte deg å delta i meningsmålingen vår, det tar ca 8-9 minutter? Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 5 Mai 2013 (uke 19) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Perduco med start 7. mai INTRO - Fastlinje God dag mitt navn er NN og jeg ringer

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

Om å delta i forskningen etter 22. juli

Om å delta i forskningen etter 22. juli Kapittel 2 Om å delta i forskningen etter 22. juli Ragnar Eikeland 1 Tema for dette kapittelet er spørreundersøkelse versus intervju etter den tragiske hendelsen på Utøya 22. juli 2011. Min kompetanse

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 16 32 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

Boka er produsert med støtte fra

Boka er produsert med støtte fra Boka er produsert med støtte fra Institusjonen Fritt Ord Stiftelsen Scheibler Foreningen av tolvte januar NOAS SARFI Human-Etisk Forbund Norsk Folkehjelp Antirasistisk Senter Den norske Kirke Kirkens Bymisjon

Detaljer

OM Å HJELPE BARNA TIL Å FORSTÅ TERRORBOMBINGEN OG MASSEDRAPENE. Noen oppsummerte momenter til foreldre, førskolelærere og lærere

OM Å HJELPE BARNA TIL Å FORSTÅ TERRORBOMBINGEN OG MASSEDRAPENE. Noen oppsummerte momenter til foreldre, førskolelærere og lærere 1 OM Å HJELPE BARNA TIL Å FORSTÅ TERRORBOMBINGEN OG MASSEDRAPENE Magne Raundalen, barnepsykolog Noen oppsummerte momenter til foreldre, førskolelærere og lærere Det finnes ingen oppskrift for hvordan vi

Detaljer

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live.

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED - basert på en sann historie I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED handler om

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Medievaner og holdninger til medier

Medievaner og holdninger til medier Medievaner og holdninger til medier Landsomfattende meningsmåling 8. - 22. mars 2005 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE Måle medievaner

Detaljer

Etiske retningslinjer i Høyre. Vedtatt av Høyres Sentralstyre 21.01.2013 [Type text] [Type text] [Type text]

Etiske retningslinjer i Høyre. Vedtatt av Høyres Sentralstyre 21.01.2013 [Type text] [Type text] [Type text] Etiske retningslinjer i Høyre Vedtatt av Høyres Sentralstyre 21.01.2013 0 [Type text] [Type text] [Type text] Innhold Generelt... 2 Omfang og ansvar... 2 Grunnleggende forventninger... 2 Personlig adferd...

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme 4 VALGORDNINGEN - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler - Elektronisk stemmegivning 6-5 enkle steg for å stemme 0 LOKALT SELVSTYRE - Staten - De politiske organene i en 2 kommune -De politiske organene

Detaljer

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg Foreldrehefte Når barn opplever kriser og sorg I løpet av livet vil alle mennesker oppleve kriser. Mange barn opplever dette allerede tidlig i barndommen. Kriser kan være dramatiske hendelser som skjer

Detaljer

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars 2009

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars 2009 Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Detaljer

Holdninger til innvandring og integrering

Holdninger til innvandring og integrering Ipsos April 07 Holdninger til innvandring og integrering 07 Ipsos. Sammendrag Ipsos gjennomførte i februar 07 en undersøkelse som kartlegger nordmenns holdninger til innvandring og integrering. Den samme

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Fokusintervju. Deltakere tilfeldig utvalg søkere til Boligtjenesten. Innledning

Fokusintervju. Deltakere tilfeldig utvalg søkere til Boligtjenesten. Innledning Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg søkere til Boligtjenesten Innledning Tusen takk for at dere vil sette av en ca. en og en halv time sammen med oss i kveld! Dere har til felles at dere alle har

Detaljer

Informasjon til deg som identifiseres som mulig offer for menneskehandel

Informasjon til deg som identifiseres som mulig offer for menneskehandel Informasjon til deg som identifiseres som mulig offer for menneskehandel 1 2 Hva er menneskehandel? Hvert år blir hundretusener av mennesker ofre for menneskehandel. I løpet av de siste årene har flere

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

KRISINO 2011 Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge

KRISINO 2011 Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge KRISINO 2011 Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge Justisdepartementet v/embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK) Erland Løkken Direktør KRISINO 2011 5. gang 2500 virksomheter

Detaljer

De partiene som får mange stemmer, får mange representanter på Stortinget.

De partiene som får mange stemmer, får mange representanter på Stortinget. Demokrati Ordet demokrati betyr folkestyre. I et demokrati er det valg, i Norge er det stortingsvalg hvert fjerde år. Da kan de som ha stemmerett være med å bestemme landets utvikling. I det norske systemet

Detaljer

Angrep på demokratiet

Angrep på demokratiet Angrep på demokratiet Terroraksjonen 22. juli 2011 var rettet mot regjeringskvartalet i Oslo og mot AUFs politiske sommerleir på Utøya. En uke etter omtalte statsminister Jens Stoltenberg aksjonen som

Detaljer

Prosjekt for styrking av selvfølelse og selvtillit for barn i lokallaget ved Lørenskog dysleksiforening.

Prosjekt for styrking av selvfølelse og selvtillit for barn i lokallaget ved Lørenskog dysleksiforening. Prosjekt for styrking av selvfølelse og selvtillit for barn i lokallaget ved Lørenskog dysleksiforening. Foreldrene lærte 4 verktøy som skulle integreres i deres hverdag. I dette dokumentet er barnas utgangssituasjon

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV

Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV VALG 2013: VELG MINDRE MAKT TIL EU Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV Din stemme avgjør. I 2012 importerte Norge nesten 500 lover og regler fra EU. De neste

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Innhold DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG

Innhold DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG - V E R 1. 2 COACH CAFE 3 P C O A C H R O G E R K V A L Ø Y DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG Velkommen til Coach Cafe ebok. Coach Cafe AS ved 3P coach Roger Kvaløy hjelper mennesker i alle faser i livet. Brenner

Detaljer

Ingen vet hvem jeg egentlig er. Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten

Ingen vet hvem jeg egentlig er. Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten Ingen vet hvem jeg egentlig er Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten Oslo, 21. oktober 2013 Trine Anstorp, spesialrådgiver RVTS Øst og psykologspesialist Om skam En klient sier: Fra når jeg

Detaljer

Redde foreldre på Montessoriskolen: Tar grep for barnas sikkerhet

Redde foreldre på Montessoriskolen: Tar grep for barnas sikkerhet Redde foreldre på Montessoriskolen: Tar grep for barnas sikkerhet Av JULIE LINNEA LINDEN Publisert:15. november 2016, kl. 21:27 Foreldrene ved Drammen Montessoriskole er sjokkert over de siste ukenes medieoppslag

Detaljer

Undring provoserer ikke til vold

Undring provoserer ikke til vold Undring provoserer ikke til vold - Det er lett å provosere til vold. Men undring provoserer ikke, og det er med undring vi møter ungdommene som kommer til Hiimsmoen, forteller Ine Gangdal. Side 18 Ine

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Nettkonferansen 2009: Salg av ideer og gjennomslag for synspunkter hva kan vi lære av politikken? Carl I. Hagen

Nettkonferansen 2009: Salg av ideer og gjennomslag for synspunkter hva kan vi lære av politikken? Carl I. Hagen Nettkonferansen 2009: Salg av ideer og gjennomslag for synspunkter hva kan vi lære av politikken? Carl I. Hagen Innledende betraktninger om sektoren Opererer innenfor et område som er monopolistisk av

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

TNS Gallups Klimabarometer

TNS Gallups Klimabarometer TNS Gallups Klimabarometer Pressemappe Om TNS Gallups Klimabarometer TNS Gallups Klimabarometer er en syndikert undersøkelse av nordmenns holdninger til klima- og energispørsmål, samt inntrykk og assosiasjoner

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Medievaner blant journalister

Medievaner blant journalister Medievaner blant journalister Undersøkelse blant journalister 7. 25. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 7. 25. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

1.2 Brannstatistikk: Tap av menneskeliv

1.2 Brannstatistikk: Tap av menneskeliv Kapittel 1 Brann og samfunn 1.1 Introduksjon I Norge omkommer det i gjennomsnitt 5 mennesker hvert år som følge av brann. Videre blir det estimert et økonomisk tap på mellom 3 og milliarder kroner hvert

Detaljer

DØRBANKING. - Avmystifisering. Har du noen gang hatt en dørselger på døra som selger dører? www.frp.no

DØRBANKING. - Avmystifisering. Har du noen gang hatt en dørselger på døra som selger dører? www.frp.no DØRBANKING - Avmystifisering Har du noen gang hatt en dørselger på døra som selger dører? Fremskrittspartiets Hovedorganisasjon Karl Johans gate 25-0159 OSLO Tlf.: 23 13 54 00 - Faks: 23 13 54 01 E-post:

Detaljer

DIANA Vil du hjelpe meg med matvarene? DAVID Okay. DIANA Tomatene ser fine ut... Har du sett dem? David? DAVID Hva er Gryphon?

DIANA Vil du hjelpe meg med matvarene? DAVID Okay. DIANA Tomatene ser fine ut... Har du sett dem? David? DAVID Hva er Gryphon? INDECENT PROPOSAL FORHISTORIE: Diana og David har gått langt for å ordne opp i økonomien sin. De har fått et tilbud: Diana har sex med en annen mann, mot en stor sum penger. I etterkant av dette er paret

Detaljer

Appell vårsleppet 2007 Os Venstre Tore Rykkel

Appell vårsleppet 2007 Os Venstre Tore Rykkel Kjære Osinger, kjære medpolitikere! Vi har en jobb å gjøre! Aldri før har en forskningsrapport skapt så store bølger som nå. Aldri før har vi vært i en situasjon som vil berøre så mange menneskers liv

Detaljer

Lærerundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen

Lærerundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Lærerundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Lærerundersøkelsen gjennomføres elektronisk. Den begynner med følgende tekst, som alle respondenter må lese og godkjenne før

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vi fornyer Gjesdal!

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vi fornyer Gjesdal! EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Vi fornyer Gjesdal! Program 2015 2019 Hvorfor skal du stemme på Fremskrittspartiet har troen på enkelt menneske og dens tenking uavhengig av stat og kommune. Vår oppgave

Detaljer

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet DITT BARN ER UNIKT! HVEM ER VI? Hvert år får rundt 150 barn i Norge diagnosen cerebral parese. Dette er 150 unike barn.

Detaljer

Fakta-ark om kommunereformen Politisk aktualitetsnotat 4/2014

Fakta-ark om kommunereformen Politisk aktualitetsnotat 4/2014 Fakta-ark om kommunereformen Politisk aktualitetsnotat 4/2014 Skrevet av: Senterpartiets Hovedorganisasjon post@sp.no www.sp.no Senterpartiet har blitt oppfordret til å utarbeide et fakta-ark for å orientere

Detaljer

8 temaer for godt samspill

8 temaer for godt samspill Program for foreldreveiledning BUF00023 8 temaer for godt samspill Samtalehefte for foreldre og andre voksne program for foreldreveiledning Dette heftet inngår i en serie av materiell i forbindelse med

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

Departementet vil endre barneloven - Aftenposten. Barneminister Inga Marte Thorkildsen (SV) vil endre barneloven for å styrke barns rettssikkerhet.

Departementet vil endre barneloven - Aftenposten. Barneminister Inga Marte Thorkildsen (SV) vil endre barneloven for å styrke barns rettssikkerhet. Utskrift er sponset av InkClub Departementet vil endre barneloven Barneminister Inga Marte Thorkildsen (SV) vil endre barneloven for å styrke barns rettssikkerhet. Olga Stokke, Stein Erik Kirkebøen Publisert:

Detaljer

Forvandling til hva?

Forvandling til hva? Innledning Hei! Velkommen til boka. Den er skrevet til deg fordi jeg ønsker at du skal forstå at du er skapt av Gud på en helt fantastisk måte med en spennende og nydelig seksualitet. Jeg håper, og har

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

De som trosset frykten i kjærlighet til landet vårt. De som sloss i troen på demokratiet.

De som trosset frykten i kjærlighet til landet vårt. De som sloss i troen på demokratiet. 8. mai-tale Kjære veteraner, kjære veteranfamilier, kjære alle sammen! I dag feirer vi Norges frihet. Og vi skal feire med å takke. Takke de som sto opp for våre verdier da det gjaldt som mest. Krigsseilerne

Detaljer

Medievaner blant publikum

Medievaner blant publikum Medievaner blant publikum Landsomfattende undersøkelse 28. januar 21. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer

Dømt til en annerledes barndom - barn som pårørende i kriminalomsorgen. Fagkonferansen Hell Anne Kristine Bergem Psykiater og fagrådgiver

Dømt til en annerledes barndom - barn som pårørende i kriminalomsorgen. Fagkonferansen Hell Anne Kristine Bergem Psykiater og fagrådgiver Dømt til en annerledes barndom - barn som pårørende i kriminalomsorgen Fagkonferansen Hell 09.11.16 Anne Kristine Bergem Psykiater og fagrådgiver Barns barndom er prisgitt de voksne 16.11.2016 www.bergem.info

Detaljer

Innst. 177 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:95 S (2013 2014)

Innst. 177 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:95 S (2013 2014) Innst. 177 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Dokument 8:95 S (2013 2014) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 IO-nummer A-2 Seksjon for intervjuundersøkelser Postboks 8131 Dep., 0033 Oslo Telefon 800 83 028, Telefaks 21 09 49 89 Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 Til den intervjuede:

Detaljer

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring Pedagogisk innhold Hva mener vi er viktigst i vårt arbeid med barna? Dette ønsker vi å forklare litt grundig, slik at dere som foreldre får et ganske klart bilde av hva barnehagene våre står for og hva

Detaljer

Klovnen på Stortinget?

Klovnen på Stortinget? Klovnen på Stortinget? Publisert 2014-09-11 19:17 LEGITIMERER SVINDEL MOT SVAKE I SAMFUNNET -SIST JEG SJEKKET OM DETTE VAR LOV, SÅ VAR DET LOV SIER FRP`S JUSTISPOLITISKE TALSMANN PÅ STORTINGET! Olav Sylte,

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Undersøkelse blant norsk befal og norske offiserer 24. februar - 24. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Detaljer

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Sorg kan skade - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Det er ikke sykt å sørge. Sorg er en normal reaksjon på

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst 2016 06.01.2017 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 19 33 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

II TEKST MED OPPGAVER

II TEKST MED OPPGAVER II TEKST MED OPPGAVER NORSKE KVINNER FIKK STEMMERETT I 1913 11. juni 2013 er det hundre år siden norske kvinner fikk rett til å stemme på lik linje med menn. Norge var blant de første landene i verden

Detaljer

Single krever mer oppmerksomhet fra politikerne

Single krever mer oppmerksomhet fra politikerne Pressemelding 3.september Resultater fra omfattende valgundersøkelse: Single krever mer oppmerksomhet fra politikerne En ny undersøkelse fra nettdatingstjenesten Match.com blant nærmere 1000 norske single

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Anne Christine Buckley Poole M I G R E N E

Anne Christine Buckley Poole M I G R E N E M I G R E N E Anne Christine Buckley Poole M I G R E N E Anne Christine Buckley Poole: Migrene Norsk utgave Schibsted Forlag AS, Oslo 2011 Elektronisk utgave 2011 Elektronisk tilrettelegging: RenessanseMedia

Detaljer

17-åringen hadde nettopp skutt Ingrid-Elisabeth Berg med fire skudd. Fortvilet ringer han politiet. Her er hele samtalen.

17-åringen hadde nettopp skutt Ingrid-Elisabeth Berg med fire skudd. Fortvilet ringer han politiet. Her er hele samtalen. Side 1 av 5 Av Gøril Huse 19.06.06 13:59, ny 19.06.06 15:13 17-åringen hadde nettopp skutt Ingrid-Elisabeth Berg med fire skudd. Fortvilet ringer han politiet. Her er hele samtalen. TV 2 Nettavisen følger

Detaljer

Barn med foreldre i fengsel 1

Barn med foreldre i fengsel 1 Barn med foreldre i fengsel 1 Av barnevernpedagog Kjersti Holden og kriminolog Anne Berit Sandvik Når mor eller far begår lovbrudd og fengsles kan det få store konsekvenser for barna. Hvordan kan barnas

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

http://www.samfunnsveven.no/eintervju

http://www.samfunnsveven.no/eintervju http://www.samfunnsveven.no/eintervju Intervjuskjema Takk for at du deltar i skolevalgundersøkelsen! For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god tid, og at du besvarer

Detaljer

Vedlegg til klage på brudd på KOMMs etiske retningslinjer

Vedlegg til klage på brudd på KOMMs etiske retningslinjer Vedlegg til klage på brudd på KOMMs etiske retningslinjer Geelmuyden Kiese legger herved ved følgende vedlegg til klagen mot KOMM-medlemmet First House, datert 19. juni, for brudd på KOMMs etiske retningslinjer.

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

WEB VERSJON AV UTTALELSE I SAK NR,06/1340

WEB VERSJON AV UTTALELSE I SAK NR,06/1340 Dok. ref. Dato: 06/1340-23/LDO-312//RLI 22.05.2007 WEB VERSJON AV UTTALELSE I SAK NR,06/1340 Likestillings- og diskrimineringsombudets uttalelse Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage

Detaljer

Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF

Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF Havnedrift er risikofylt Tre hovedelementer i god krisekommunikasjon ET VARMT

Detaljer

Forskjellene er for store

Forskjellene er for store SV-rapport August 2017 Spørreundersøkelse om ulikhet: Forskjellene er for store sv.no Folk flest mener forskjellene har blitt for store Det er stor støtte i befolkningen for en politikk for omfordeling

Detaljer

Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND

Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND Om boken: Mennesker skal falle om Alle har en hemmelighet. Men få, om noen i hele verden, bar på en like stor hemmelighet som den gamle mannen

Detaljer

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under.

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. NORWAY 1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. Benjamin, en 2 år gammel gutt Benjamin ble født syv

Detaljer

ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNENE

ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNENE ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNENE FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN ADVOKAT ALEXANDRA BECH GJØRV Kommunene har reell mislighetsrisiko Grunn til økt oppmerksomhet rundt kontroll i kommunalt eide selskaper Temaene

Detaljer

«SÅRBARE BARN ER SOM ANDRE BARN - FORSKJELLIGE.»

«SÅRBARE BARN ER SOM ANDRE BARN - FORSKJELLIGE.» MER OM: «SÅRBARE BARN ER SOM ANDRE BARN - FORSKJELLIGE.» 2 EN OPPVEKST VARER LIVET UT Trine hadde aldri med seg matpakke på skolen. Jeg er jo bare 9 år og jeg klarer ikke å skjære tynne brødskiver. Og

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

kristen i Saudi-Arabia?

kristen i Saudi-Arabia? Hvordan er det å være kristen i Saudi-Arabia? Historiene er inspirert av/oversatt fra heftet «Bold believers in Saudi Arabia», utgitt av Kids of courage (Voice of the Martyrs). Av sikkerhetshensyn er bildene

Detaljer

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme?

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Om ungdommer kan ha kjæreste? Om de skal gifte seg? Når de skal gifte seg? Hvem de skal gifte seg med? Familien Sabil Maryams foreldre hører

Detaljer

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen!

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Unngå å dille og dalle når du leverer barnet i barnehagen. Er du bestemt og tydelig gjør du dere begge en tjeneste. Illustrasjonsfoto: Shutterstock Synes du det er

Detaljer

Å være talerør for fylket

Å være talerør for fylket Å være talerør for fylket Innlegg for Fylkestinget, Molde, 14. november 2007 Jan-Erik Larsen Viktige avklaringer! Hva snakker vi om? Hvem snakker vi til? Hvem er målgruppen(e)? Hva er budskapet? Et talerør

Detaljer

1881-saken. 1. Journalist: Sindre Øgar. 2. Tittel på arbeid: 1881-saken

1881-saken. 1. Journalist: Sindre Øgar. 2. Tittel på arbeid: 1881-saken 1. Journalist: Sindre Øgar 2. Tittel på arbeid: 1881-saken 3. Publisering: Slik får du nummeret kjappest og billigst, VG, 9. november 2009. Slik flås du av 1881, VG, 19. januar 2010. Irritert over 1881

Detaljer

Barnet og oppmerksomhet

Barnet og oppmerksomhet Barnet og oppmerksomhet Å gi barnet et smil fra Din myke pupill En del av Ditt blikk En del av Din tilstedeværelse At barnet merker Din omtenksomhet Og ditt nærvær Og forstår At det er ønsket og akseptert

Detaljer

Andre smerter, spesifiser:

Andre smerter, spesifiser: Appendix Bruk av reseptfri smertestillende medisin Smertetilstander: 4.0 Har du eller har du hatt noen av de nevnte plager i løpet av siste 4 uker? (sett ett eller flere kryss) Vondt i øret/øreverk Menstruasjonssmerter

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 2 November 2011 (uke 47) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 2 November 2011 (uke 47) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 2 November 2011 (uke 47) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo KANDIDATNUMMER NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2009 Den internasjonale sommerskole

Detaljer