Birkedal-saken Det viktigste for FrP har vært å behandle saken seriøst og uavhengig av medienes ønske om nye overskrifter, sier Siv Jensen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Birkedal-saken Det viktigste for FrP har vært å behandle saken seriøst og uavhengig av medienes ønske om nye overskrifter, sier Siv Jensen."

Transkript

1 Birkedal-saken Det viktigste for FrP har vært å behandle saken seriøst og uavhengig av medienes ønske om nye overskrifter, sier Siv Jensen. Side 2 og 3 På ville veier Veinettet i Norge er i elendig forfatning etter vinteren. Fullstendig feilslått politikk, sier Bård Hoksrud og får støtte av flere. Side 4 og 5 Lørdag 2. april Nr årgang SKREMMENDE Det sier Aina Stenersen (FrP). Hun får daglig tilbud om å kjøpe narkotika på åpen gate i Oslo. Selgerne skyr ingenting. Barn helt ned i 12-års alderen blir spurt. TEMA side 9, 10 og sier nei Aksjonen stopp DLD leverte denne uken underskrifter mot innføring av datalagringsdirektivet til Stortinget. Side 13 Øvelser foran liv Regjeringen ønsker å benytte redningshelikopter i militære øvelser. Side 14

2 2 Leder Lørdag 2. april Åpent brev til Sem kommune. Jeg har mottatt invitasjon til kommunestyrets middag, men vil herved meddele at jeg IKKE kommer til å delta. Jeg er valgt inn for et parti som vil bekjempe enhver sløsing med skatteyternes midler og jeg finner det naturlig at jeg begynner med meg selv. Jeg tør be om at det som måtte tilsvare min kuvertpris blir sendt til Norges Blindeforbund, slik at det kan komme våre mindre heldige landsmenn til gode. Svein Marthinsen, kommunestyremedlem for ALP. Tillit Partileder Siv Jensen har stått i sterk motvind mange ganger tidligere. Det sies at når det blåser, blåser det hardest på toppene. Og den stormen som har herjet FrP de to siste ukene må karakteriseres som tilnærmet tropisk orkan. Mandag 21. mars møtte Siv Jensen på sentralstyremøtet i FrP. En mandag som skulle vise seg å bli starten på et partipolitisk mareritt. Til møtet var det noen forfall. Et av dem var fra sentralstyremedlem og ordførerkandidat i Stavanger, Trond Birkedal. Under møtet ble det kjent at en sentral FrP-politiker var varetektsfengslet for uttuktig adferd. Ingen av møtedeltakerne kunne i sin villeste fantasi tenke seg til at dette var Birkedal. I politikken og andre store organisasjoner må vi hele tiden forholde oss til rykter og påstander. Derfor har også vi i FrP et etisk regelverk. Dette fulgte jeg, uttalte Siv Jensen til Aftenposten forrige helg. Det er derfor både nødvendig og påkrevet at FrP reviderer det etiske regelverket. Men det holder ikke at FrP gjør det. Flere partier har tilnærmet samme regelverk, og tillitsbrudd har skjedd, og vil skje, uavhengig av partitilhørlighet. Trond Birkedal høstet stor tillit i FrP. Tillit er et nøkkelord i alle politiske organisasjoner. Dersom du stiller som lokal tillitsvalgt, eller sikter mot høye posisjoner i et politisk parti, må du være inneforstått med at dette er en gjensidig tillit. Samtlige som stiller seg til disposisjon for et folkevalgt verv, må både i ord og handling være klar over at alt man gjør er offentlig. Enhver som unnlater å oppgi sine feiltrinn, eller begår dem underveis, må være klar over at dette kan skade den saken du brenner for. Din fortid, nåtid og fremtid må tåle medienes flombelysning til enhver tid. Tiden er inne for å lære slik at vi i fremtiden ikke kommer inn i en tilsvarende situasjon. Det er alt for tidlig nå å dømme hva som har skjedd eller ikke, det er det politiet som skal etterforske og finne ut av. Det er også viktig at FrP nå er selvransakende og staker ut et nytt regelverk som sikrer oss mot tilsvarende situasjoner i fremtiden. Likevel er det nå tid for å minne om hvorfor vi er medlemmer av FrP. Vi meldte oss inn av en grunn, det var politikk. Det var troen på FrPs politiske program og at vi i kommunestyrer, fylkesting og på Stortinget kan utrette noe til beste for folk flest. Det gjelder fortsatt. Det er tid for å slå ring om partiet, politikken og hverandre. Selvsagt er det tøft å stå i stormen. Tøffest er det på toppen, når en sentral tillitsvalgt misbruker sin tillit. Det vi trenger nå er indre samhold, vel vitende om at dagene foran oss er viktige og avgjørende. Vi tar gjerne i mot både ros og ris. Hjelp oss å lage et bedre Fremskritt. Hodet k FrP kan få det strengeste etiske regelverk som et resultat av Birkedalsaken. Geir A. Mo, Ansv. redaktør Børge Sandnes, Redaktør David Lande, Journalist Monique Watne, Journalist Cathrine Brynildsen, Journalist Bjørn B. Lunde, Journalist Utgitt av: Fremskrittspartiet, Karl Johans gate 25, 0159 Oslo Ansvarlig redaktør: Geir A. Mo Forretningsfører: Erland Vestli Redaktør: Børge Sandnes, Journalister: David Lande, Monique Watne Cathrine Brynildsen Redaksjonen: Tlf: , Faks: , Abonnement: Telefon , Abonnementpris ikke medl.: Helår kr 300,. Halvår kr 180,. Bankgiro: Design/produksjon: Kommunikasjonshuset Modul AS Får du også Thorvald til å signere den, sier jeg ja til dette datalagringsdirektivet ditt... Følg Fremskrittspartiet i de sosiale mediene: DEAL! Foto: Scanpix facebook.com/fremskrittspartiet twitter.com/frp_no youtube.com/fremskrittspartiet Mandag forrige uke slo nyheten ned om at en sentralt tillitsvalgt fra FrP var varetektsfengslet for utuktig adferd. Da avsløringen kom, satt partiledelsen i sentralstyremøte. Personen media omtalte var ordførerkandidaten i Stavanger, Trond Birkedal. Da et samlet medie-norge kastet seg over partiledelsen i FrP, var identiteten hans fortsatt ukjent. Mediestorm Ingen fra FrP ønsket innledningsvis å kommentere saken, før de hadde fått mer informasjon. Dette øket presset fra media, som satte inn enorme ressurser i sakens anledning. Det viktigste for FrP har vært å behandle denne saken seriøst og uavhengig av medienes ønske om nye overskrifter. Saken har mange berørte, noe som gjør at vi som ansvarlig parti må holde hodet kaldt og hjertet varmt, sier Siv Jensen i ettertid til Fremskritt. Den tillitsvalgte samtykket i varetektsfengsel for to uker med brev- og besøksforbud. Kort tid etter ble siktelsen

3 Lørdag 2. april Bilavgiftene økte med en milliard. Mange finner det muligens overraskende at Høyre gikk inn for økning av bilavgiftene med i alt 909 millioner kroner Suksesskampanje. Kampenjen «Gi din beste fiende et Fremskrittabonnement» fortsetter for fullt. FrP-tillitsmenn over hele landet har grepet fatt i idéen og gir årsabonnement for bare 150 kroner til politiske motstandere, journalister, byråkrater og svigerforeldre. Må gjennomgås Generalsekretær Geir A. Mo ønsker velkommen en grundig gjennomgang av rutinene. aldt og hjertet varmt FrPs generalsekretær har måtte tåle medienes kritiske spørsmål rundt håndteringen av Birkedal-saken. Han har vært opptatt av å opptre profesjonelt og høre alle berørte. Dette har vært en veldig vanskelig sak å håndtere. Jeg har fulgt det regelverket som partiet har vedtatt, og forsøkt å bruke det beste skjønnet på saken, sier Mo til Fremskritt. Han deler oppfatningen om at regelverket må gjennomgås på nytt. Jeg er opptatt av å være profesjonell og gjøre det beste for alle involverte. Denne saken har vist at det er rett av partiets ledelse å sette i gang en evaluering av hvordan slike saker skal håndteres. Partileder Siv Jensen har i flere intervjuer bekreftet at både FpUs formann Ove Vanebo og Mo har håndtert disse sakene etter gjeldende regelverk og rutiner, som partiets tillitsvalgte har vedtatt. Slike saker er vanskelige og involverer personer på en direkte og tung måte. Da er det viktig at vi som partiorganisasjon opptrer profesjonelt og korrekt, avslutter Mo. utvidet til å gjelde seksuell omgang med mindreårige. Årsaken var en hendelse mellom politikeren og en 15 år gammel gutt på et hotellrom. Det gikk ikke lang tid før det samlede mediekorpset rettet fokuset mot hva FrPs ledelse hadde visst, og hvordan saken hadde blitt håndtert. Vi har oversendt all informasjon vi sitter på til politiet. Lederen av FpU, Ove Vanebo, og generalsekretær Geir A. Mo har stilt opp i avhør. Vi håper vi har kunnet bidra til å klargjøre fakta i saken, forklarer Jensen. Regelverket Det har i ettertid kommet frem at FpU hadde samtaler med vedkommende som varslet. Han ble tilbudt hjelp og oppfordret om å gå til politiet med påstandene. FpU varslet saken videre, som førte til at politikeren ble konfrontert med påstandene. Han engasjerte da advokat fordi han mente påstandene var grunnløse. Ifølge Jensen er dette en sak som partiorganisasjonen må lære av. Hun understreker at regelverket som FrP har forholdt seg til, er nesten identisk med det som for eksempel Arbeiderpartiet har. Det er spesielt to ting jeg vil at vi skal vurdere: Det er om FrP skal innføre plikt til å informere politiet når vi får påstander om straffbare handlinger. Det har ingen partier i dag, men jeg mener det er naturlig å diskutere sett i lys av de erfaringer vi har gjort. I tillegg må vi vurdere å innføre plikt til å varsle foreldrene dersom saken gjelder noen under 18 år. Tøff uke FpU-formann Ove Vanebo har stått sentralt i saken, og forteller at forrige uke var en av de tøffeste han har opplevd som formann. Som leder for en organisasjon opplever man fra tid til annen at rykter går, og at personer anklages for ulike forhold. Noen er rettmessig fremført, mens andre grunner i uoverensstemmelser mellom personer og grupperinger. Slik er det også i FpU, sier han. Vanebo forklarer at an- Fakta: Trond Birkedal (31) ble søndag 20. mars pågrepet for å ha filmet uvitende personer på sitt eget baderom. Saken var helt ukjent for FrP før Dagbladet.no skrev om saken dagen etter. To dager etterpå stod en 17-åring frem og hevdet å ha hatt seksuell omgang med Birkedal, da han var 15 år. FpU-formann Ove Vanebo og generalssekretær Geir A. Mo ble varslet om denne påstanden i Gutten ble klagene som den 17-årige gutten fremførte i 2009 ble tatt alvorlig, og regelverket som ligger til grunn for håndtering av slike saker ble fulgt etter beste evne. Bistand FpU-formannen forklarer Fremskritt at han har forsøkt å følge opp det etiske regelverket, samt gi nødvendig bistand til den fornærmede i saken. På lik linje med partileder Siv Jensen ønsker også Vanebo å vurdere retningslinjene partiet følger i slike saker. Dersom de involverte i saken føler at de i ettertid ikke har fått den støtten de hadde behov for, er jeg svært lei meg for det, forklarer han. Børge Sandnes > da rådet til å anmelde saken og fikk tilbud om hjelp og oppfølging, noe han takket nei til. Birkedal ble da konfrontert med saken, men avviste alle påstander. Han engasjerte også advokat. Saken stoppet så fordi gutten ikke ønsket å politianmelde forholdet. 24. mars ble siktelsen mot Birkedal utvidet til å gjelde seksuell omgang med mindreårige etter straffelovens paragraf 201b. Vi vil bli varslet Media skrev torsdag om to nye saker der FrP har blitt varslet om uønsket adferd fra FrP-ere. Nestleder Per Arne Olsen sier han er glad partiet blir varslet. Jeg er glad sakene kommer opp. FrP ba tidlig i kjølvannet av Birkedalsaken om at dersom andre følte seg utsatt for noe, så skulle de ta kontakt. At det nå skjer, viser at vi kan ta dette på alvor og rydde opp. Det er naturlig at vi får meldinger om slike saker når vi har henstilt folk som er utsatt for ubehageligheter om å melde fra, sier Olsen, som er andre nestleder i FrP. Disse sakene blir nå håndtert lokalt av de ansvarlige der. De som kjenner den lokale organisasjonen best, er også de beste til å håndtere sakene. Dersom de trenger råd eller bistand stiller partikontoret selvsagt opp, sier Per Arne Olsen. En sak som knytter seg til en mann i Møre og Romsdal, som skal ha være ufin i en nettchat. FpU sentralt ble varslet om dette i Da ble det fra FpUs side bedt om mer informasjon for å kunne håndtere saken videre. FpU fikk aldri mer informasjon. Før helgen ble fylkeslederen i Møre og Romsdal orientert om påstandene, og om at vedkommende også skal ha utvist uønsket adferd i form av blant annet stripping på en fest. Til VG torsdag sier mannen at han i verste fall var i bar overkropp. Da vedkommende nylig ble konfrontert med de nye påstandene avviste han alt, men underrettet samtidig fylkeslederen om at han uansett på grunn av ny jobbsituasjon ikke lenger ønsket å stå på valg for FrP. De som kom med påstandene skal, ifølge dagens fylkesleder i FpU, være

4 4 Lørdag 2. april 2011 Mer vei for pengene Det er vel og bra at det bevilges mer penger til samferdsel, men det nytter lite når byråkratiet hindrer arbeidet. Adm. direktør Liv Kari Hansteen, Rådgivende Ingeniørers Forening

5 Lørdag 2. april Illustrasjonsfoto: Børge Sandnes Samferdselsministeren kan få mer ut av veipengene, sier Liv Kari Hansteen i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF). Hun får støtte av Bård Hoksrud (FrP). Han har flere ganger påpekt av det ikke hjelper at penger blir bevilget om de ikke også blir brukt. Sist uke la RIF frem en undersøkelse som viser at til tross for regjeringens bevilgninger til vei, blir ikke standarden på veinettet bedre. Og selv om milliarder av kroner pøses inn i norske veier årlig, har standarden ikke økt. Den er, i følge den ferske tilstandsvurdering foretatt av foreningen, like dårlig som i fjor. I følge RIF trengs det langt mer penger, og de må brukes smartere og langsiktig. RIF tror også at langt flere veiprosjekter kunne ha vært gjennomført raskere med mindre byråkrati. Denne gangen har vi både sett på hva som er bevilget i år og det som faktisk ble resultatet av fjorårets bevilgninger. Den gode nyheten er at det på flere områder er bevilget mer til vedlikehold. Den dårlige nyheten er at dette ikke har gitt forventede resultater, sier RIFs adm. direktør Liv Kari Hansteen. Ikke effektivt nok Hun stusser også over at samferdselsministeren ikke klarer å bruke opp bevilgningene hun har fått til vei og bane. Ved årsskiftet sto én milliard kroner ubrukt. Penger som blant annet var budsjettert til å dekke vedlikehold av jernbane, utbedringer av E6 og rassikringsprosjekt. Samferdselsministerens begrunnelse for dette er «uforutsette» hendelser. Det vitner om at noe må effektiviseres. Det er vel og bra at det bevilges mer penger til samferdsel, men det nytter lite når byråkratiet stopper opp arbeidet. Ressursene må utnyttes bedre. Her blir planlegging en viktig nøkkel. Det å planlegge riktig er helt essensielt for å få mest mulig ut hver offentlige krone som bevilges. Det må bli slutt på kortsiktig tenkning og ad hoc-løsninger, og i stedet utarbeides planer som ivaretar langsiktighet og helhet, sier Hansteen. Støtte Hun får uforbeholden støtte fra samferdselspolitisk talsmann i Fremskrittspartiet, ELENDIG: Veinettet i Norge er i elendig forfatning etter vinteren. Mye av årsaken er at samferdselsdepartementet er for dårlige til å planlegge bruken av penger, sier administrerende direktør Liv Kari Hansteen i Rådgivende Ingeniørers Forening. (Foto: Børge Sandnes) Bård Hoksrud. Han har irritert seg lenge både over penger som ikke brukes og en minister som han mener er uvitende til hvordan tilstanden på veinettet i Norge egentlig er. Hoksrud mener Kleppa må komme seg ut av kontoret for å se hvordan ting ligger an. Hun må komme seg ut av kontoret, ut av den sorte bilen med privatsjåfør og ut på veien, sier Hoksrud. Han mener videre at samferdselsministeren har for dårlig innsikt i hvordan det er å kjøre på elendige norske veier. Samferdselsministeren er uenig i at standarden er så dårlig som RIF hevder. Det viser kun at hun ikke har den samme virkelighetsoppfatningen, påpeker Hoksrud, som mener regjeringen og ministeren bløffer innbyggerne i Norge når de hevder at det bevilges nok penger. RIFs undersøkelse viser at det ikke er tilfellet. Det bevilges for lite til å møte det enorme behovet for både rehabilitering og nyetablering av vei i Norge, sier han. Vi har stadig advart mot dette, men uten å bli hørt, fortsetter Hoksrud. Ikke brukt Om statsrådens unnskyldning for at bevilgede penger ikke er brukt, sier Hoksrud: Det er for svakt. En slik unnskyldning betyr rett og slett at hun har en dårlig sak, sier Hoksrud, som mener pengene fint kunne ha vært brukt til å videreføre allerede påbegynte prosjekter. Denne politikken fører bare til at det blir færre midtdelere, mindre rassikring og at bilistene i Norge må leve enda lenger med dårlig infrastruktur, sier Hoksrud. Fikk kritikk I 2009 fikk samferdselsdepartementet kritikk fra kontrollog konstitusjonskomiteen på Stortinget fordi det sto så mye penger igjen ved nyttår. Da hadde departementet en halv milliard igjen på bok, påpeker FrPs samferdselspolitiske talsmann. Han mener det må en utskiftning til i departementet for at det skal skje en endring. Kleppa har ikke gjort nok for å rydde opp i gammel tankegang i samferdselsdepartementet. Vi trenger en fornyelse. Her trengs det folk som tør å være kreative og tenke nytt. Folk som sørger for at pengene som blir bevilget faktisk blir brukt, avslutter Hoksrud. Cathrine Brynildsen > Spør om strakstiltak på veiene Kenneth Svendsen (FrP) vil vite hva regjeringen vil gjøre med at Nordland har den høyeste ulykkesfrekvensen på landets riksveier Det kan av og til være vanskelig å ta regjeringens trafikksikkerhetsarbeid på alvor, sier Svendsen. Han er medlem av Stortingets finanskomité og sikter til at samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa for få dager siden fremhevet Nordland som et positivt eksempel på et fylke som bruker mye penger på vei. To dager senere kom det i frem at Nordland ifølge en kartlegging fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) har den høyeste ulykkesfrekvensen av alle fylker på riksveier som ikke er europavei, sier Svendsen. Dessuten viser kartleggingen av Nordland har den nest høyeste ulykkesfrekvensen på europaveiene. Dette er bekymringsfullt, og jeg ønsker å vite hvilke strakstiltak, og hvilke langsiktige tiltak, statsråden vil sette i gang for å få ned ulykkesfrekvensen på veiene i Nordland, sier Svendsen, som har sendt et skriftlig spørsmål om saken til samferdselsministeren. Sakker akterut Svendsen peker på at regjeringen vil at den nye Hopenbrua på riksvei 80 skal ha fire felt i tråd med den forventede trafikkutviklingen, mens veiene på begge sider av fjorden planlegges som to felt. Trafikksikkerhetsarbeidet i Norge sakker akterut med den rødgrønne regjeringen. Sverige hadde hatt over 400 trafikkdødsfall i 2010 dersom de hadde like mange trafikkdødsfall per innbygger som Norge, men de faktisk tallene viser at Sverige kun hadde 270 trafikkdødsfall, påpeker Svendsen. Han mener veistandarden er av avgjørende betydning for å redusere antall drepte og skadede på norske veier. Sverige er et av verdens mest trafikksikre land. Det er 30 prosent. tryggere å kjøre bil i Sverige enn her i landet. Hvis Norge hadde hatt like få drepte per innbyggere, hadde det bare omkommet 142 personer i trafikken i 2010, det vil si 68 sparte liv. For alle som rammes av dårlige norske veier, er regjeringens politikk ikke til å begripe, sier Svendsen som balnt annet viser til at mens antall trafikkdødsfall i Norge er redusert med 9,9 prosent fra 2007 til 2010, var reduksjonen i Sverige og Danmark henholdsvis 42,7 og 33 prosent i samme periode. Morten Wold >

6 6 Lørdag 2. april 2011 Vil ikke glemme krigshelter VEKKET: Caroline Boman Grundekjøn (17) vekket stortingsrepresentant Bente Thorsens interesse for krigsseilerne og at de nærmest er utelatt fra skolens lærebøker. (Foto: Cathrine Brynildsen) Caroline (17) vil ha stoff om krigsseilerne i skolebøkene Skoleelev Caroline Boman Grundekjøn (17) skjønner ikke hvorfor krigsseilerne og den norske handelsflåten er viet så liten oppmerksomhet i skolenes historiepensum om Norge i andre verdenskrig. Hun mener elevene blir fratatt viktig og historisk kunnskap, og syns myndighetene bør gripe inn. Carolines debattinnlegg i Vårt Land i desember i fjor vekket stort engasjement. I innlegget etterlyste hun kunnskap om de norske krigsseilerne og deres innsats under krigen. En innsats som ifølge Englands statsminister den gang, Winston Churchill, betegnet som avgjørende for at krigen endte som den gjorde. Churchill mente at krigsseilernes innsats tilsvarte én million soldater til lands, fordi de fraktet olje til Storbritannia. Uten denne oljen kunne krigens utfall blitt annerledes. De norske krigsseilerne sikret blant annet at drivstoff kom frem til britiske jagerfly. Derfor syns jeg det er rart at disse ikke vies mer plass i pensumet på skolen, sier Caroline. I sitt leserinnlegg stiller hun også spørsmål ved om myndighetene bevisst ønsker å skjule betydningen av Norges sjøkrigshelter. En liten faktaboks I lærerboka på skolen er det mange sider om hjemmefrontens rolle under krigen, mens krigsseilerne bare er viet en liten faktaboks på en av sidene. Jeg stilte flere spørsmål til lærerne om hvorfor det var slik, men de kunne ikke gi meg noe svar, forteller 17-åringen. Det var de mangelfulle svarene som fikk henne til å skrive debattinnlegget. Et debattinnlegg som senere har ført til en rekke henvendelser fra krigsseilere som fortsatt lever, pårørende og interesseorganisasjoner. Det er få gjenlevende som kan fortelle denne historien selv. Jeg har besøkt flere av dem og fått del i historier om hvilke dramatiske omstendigheter deres kjære seilte under. Om sykdommer og skader de pådro seg som følge av krigsmarerittet de gjennomgikk. Også om mangelen på forståelse som det norske samfunnet viste for deres situasjon, og ydmykelsen de alle følte fordi seilerne ikke ble verdsatt, har jeg fått høre mye om, fortsetter hun. Ønsket er at alle andre 17-åringer skal få lese de samme historiene og at «glemte» helter skal få sin rette plass i historiebøkene. Tok saken Sist uke møtte Caroline og hennes mor, Hege, stortingsrepresentant Bente Thorsen, FrPs medlem av kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget. Thorsen har engasjert seg i saken etter at hun fikk høre om 17-åringens debattinnlegg. Hun har bedt kunnskapsminister Kristin Halvorsen svare på hvorfor seilerne har blitt utsatt for en slik utelatelse, og hva ministeren ville gjøre for å sørge for at historien blir fortalt. Thoresen mener historien er viktig for de kommende generasjoner. Den norske skolen er ansvarlig for å formidle og undervise om vår historie. Å ha kunnskap om landets historie og egen identitet er en viktig forutsetning for å forstå både egen og andres kultur, sier Thorsen. Hun frykter at den oppvoksende generasjonen skal gå glipp av denne viktige delen av den norske historien. Krigen og dens hendelser er en viktig del av Norges historie og dermed er det viktig at kommende generasjoner får kunnskap om den innsatsen som også den norske handelsflåten og krigsseilerne stod for, fortsetter hun. Dø ut Thorsen frykter at deres historie vil dø ut når de siste gjenlevende krigsseilerne dør, dersom bøkene ikke endres. Det er få gjenlevende som kan fortelle denne historien selv. Derfor er det viktig at den kommer inn i bøkene, sier Thorsen når hun møter Caroline og hennes mor på Stortinget. På dette tidspunktet hadde kunnskapsminister Kristin Halvorsen ikke svart på Thorsens henvendelse. Det svaret kom to dager senere. Der viser ministeren til at læreplanene legger til rette for å integrere epoken hvor krigsseilerne gjorde en stor innsats. Krigsseilerne er ikke spesifikt nevnt i læreplanene, men det lokale arbeidet med læreplanene, som også omfatter den enkelte lærers forberedelse til undervisningen, gir rom for å utdype bestemte historiske hendelser. Det blir dermed opp til den enkelte lærer hvorvidt elevene skal få høre historien om krigsseilernes innsats både før, under og etter verdenskrigen. Både Bente Thorsen og Carolines mor, Hege B. Grundekjøn, er skuffet over svaret. Det viser bare hvor lite kunnskapsministeren er opptatt av vår egen historie, og at nye generasjoner skal få lære om den, sier Thorsen. Jeg tolker svaret som at ministeren er fornøyd med dagens situasjon. Elevene er altså prisgitt den enkelte lærer som på eget initiativ kan korrigere det foreliggende pensum i historie på ungdomsskolen og i videregående skoler. Problemet er bare at det er så få lærere som er kjent med at det var handelsflåtens krigsseilere som bidro mest for Norge for å få slutt på verdenskrigen. De eventuelt engasjerte lærerne er i sin tur prisgitt det rom de måtte gis i lys av «det lokale arbeidet med læreplanen» til å fokusere på krigsseilerne, sier Grundekjøn. Cathrine Brynildsen >

7 Lørdag 2. april Reagerer på ulovlig lagring Hans Frode Asmyhr (FrP) reagerer kraftig på avsløringene om at Rettsmedisinsk Institutt ulovlig lagrer uskyldige borgeres DNA-profil. Det er direkte uhørt at uskyldiges DNA blir lagret, sier Asmyhr, medlem av Stortingets justiskomité. Stortingsrepresentanten varsler et kraftig oppgjør med justisministeren, og stiller derfor skriftlig spørsmål til Knut Storberget (Ap) om saken. I sitt spørsmål til justisministeren, som han forventer skriftlig svar på, skriver Asmyhr: «Det fremkommer i mediene at Rettsmedisinsk Institutt (RMI) ulovlig lagrer DNA-profilene til uskyldige borgere og at Datatilsynet ser svært alvorlig på saken». Videre skriver storingsrepresentanten: «Å lagre DNA-profilene til folk som ikke har samtykket til en slik lagring, er et særdeles alvorlig brudd på folks personvern, og en direkte krenkelse av deres person. Situasjonen ved RMI har lenge vært problematisk og regjeringen må derfor snarest få ryddet opp ved instituttet». Til slutt stiller FrP-representanten følgende spørsmål til justisminister Knut Storberget: «Vil Statsråden snarest pålegge RMI å slette de ulovlig lagrede DNAprofilene?» Personvernsbrudd Han tror ikke han får et tilfredsstillende svar fra statsråd Storberget, men Asmyhr understreker at BRUDD PÅ PERSONVERNET: At dette er et kraftig brudd på personvernet er jeg ikke i tvil om. Det er åpenbart dårlige rutiner også hos Rettsmedisinsk Institutt, sier han. (Foto?) uhørt at uskyldiges DNA blir lagret uansett hvilket svar han får tilbake, dreier dette seg om brudd på personvernet. At dette er et kraftig brudd på personvernet er jeg ikke i tvil om. Det er åpenbart dårlige rutiner også hos Rettsmedisinsk Institutt. Jeg kan derfor ikke annet enn å stille spørsmål om hjemmelsgrunnlaget for å agre uskyldige menneskers DNA, sier han. Graverende FrP har tidligere tatt til orde for DNA-lagring når det gjelder kriminelle innvandrere og andre forbrytere som har begått alvorlige kriminelle handlinger. Til Fremskritt sier Asmyhr at saken som nå ser dagens lys er et grovt overtramp mot enkeltmennesket. Jeg synes det er greit at DNA av folk som er dømt for alvorlige forbrytelser blir lagret med tanke på faren for gjentakelse. Men for folk som er frikjent eller som ikke har et kriminelt rulleblad, er dette meget graverende, avslutter han. David Lande > Dette er saken: Flere medier skriver at tusenvis av nordmenn er registrert i ulovlig DNA-register. Dette til tross for at det kun er personer som blir etterforsket eller har sittet i fengsel, som skal være lagret i DNA-registeret. Når politiet tar DNAprøver i forbindelse med en straffesak er det Rettsmedisinsk institutt (RMI) i Oslo som analyser disse resultatene. Datatilsynet har jobbet med saken i flere måneder, og etter et tilsyn ved RMI i fjor avdekket tilsynet omfattende og svært alvorlige brudd på personopplysningslovens bestemmelser. DNA-registre: Det norske politiets DNA-register består av tre ulike registre: Identitetsregisteret, etterforskningsregisteret og sporregisteret. Identitetsregisteret omfatter de som har en DNA-profil og som er dømt til fengsel i minst to måneder. Etterforskningsregisteret gjelder de som har en DNA-profil og er under etterforskning Sporregisteret omfatter DNA-profiler som er knyttet opp mot kriminelle handlinger, men som man ikke kjenner identiteten til. (Kilde: Justisdepartementet/ Bergens Tidende) Send oss dine svar på Vi trekker ut en heldig vinner med riktig svar som får fem Strax-lodd. Vinneren kunngjøres i neste Fremskritt. Riktig svar må være oss i hende innen 13. april. Vinn Strax-lodd 1: 2: 3: 4: 5: 6: Hvor mange tilbakemeldinger fikk Fremskrittspartiets Seniororganisasjon (FpS) på Carl I. Hagens forslag om konkurranseutsetting? Hva heter VGTVs nye serie der Siv Jensen blir karikert? Anders Brenna i aksjonen «Stopp DLD» overleverte mandag hvor mange underskrifter på Stortinget? Politisk rådgiver i FrP, Aina Stenersen, tør fortsatt å bevege seg hvor i Oslo? Hvilke to grupper mener skoleelev Caroline B. Grundekjøn fortjener mer plass i historiebøkene? Luftforsvaret operer i dag med 12 Sea King-helikoptre. Hvor mange anslås å ikke være i luften til en hver tid? Vinner av forrige ukes Quiz er: Trond O. Gangsøy, Bergen Vi gratulerer! Riktig svar på forrige Quiz: 1. Ordførerkandidat for FrP i Sørum kommune 2. Helge André Njåstad var 23 år da han ble ordfører første gang prosent stemte ved forrige valg på Svalbard 5. Norge har hatt forbud mot profesjonell boksing siden Ansvarlig redaktør i FrPMedia er Geir A. Mo

8 8 Lørdag 2. april 2011 Lokal konkurranseutsetting Over 30 prosent av FrPs lokallag har fremmet forslag om konkurranseutsetting av hjemmehjelp-, sykehjem- og hjemmesykepleietjenester. Det er eldregeneral Carl I. Hagen fornøyd med. Jeg er veldig godt fornøyd. Dette er meget bra, sier Hagen, som er leder av Fremskrittspartiets Seniororganisasjon (FpS). Resultatet av Hagens innspill om konkurranseutsetting, ble at det kom tilbakemelding fra 186 av 360 lokallag, mens 109 lag fremmet forslag i tråd med Hagens ideer. Vi vil komme med flere og andre innspill og forslag i tiden fremover. Blant annet jobber FpS med undersøkelser når det gjelder lovbrudd ved offentlige sykehjem det være seg brudd på arbeidstidsbestemmelsene eller annet. Etter å ha undersøkt forholdene ved 240 offentlige sykehjem, sitter vi med informasjon om at det ved to tredjedeler av dem er blitt begått en eller annen form for lovbrudd, sier Hagen. Erfaringer Bakgrunnen for Hagens innspill til landets FrP-lag var i utgangspunktet erfaringer med nettopp private aktører innenfor eldre- og omsorgssektoren. Erfaringene viste at de private var bedre for bruker og pårørende, og ikke minst Erfaringene viste at de private var bedre og billigere Carl I. Hagen FORNØYD: Leder av FpS, Carl I. Hagen, er fornøyd med tilbakemeldingene fra landets FrP-lag angående konkurranseutsetting av sykehjem, hjemmehjelpstjenester og hjemmesykepleie. (Foto: David Lande). billigere enn offentlige institusjoner, sier Hagen. På spørsmål om lederen i FpS er skuffet over det tilsynelatende lave antallet svar, svarer han resolutt: Jeg er overhodet ikke skuffet. Dette er høyt antall tilbakemeldinger, og man må legge til grunn at det i mange kommuner allerede er blitt fremmet forslag om konkurranseutsetting. Hvis ikke kan det være at kommunene rett og slett er for små. Konkurranseutsetting egner seg best for større kommuner, forklarer Carl I. Hagen. David Lande > Oslofjord Convention Center ligger i naturskjønne omgivelser ved fjorden og Tønsberg ca 1,5 timers kjøring fra Oslo. Leilighetene i konferanselandsbyen er topp moderne, og er utstyrt med TV, internettilgang, kjøkken, stue og inndelte soverom. På Brunstad kan du spasere til og fra samtlige aktiviteter, badestranden og alle sosiale arrangementer. Meld deg på i dag! Meld deg på årets Valgcamp! Oslofjord Convention Center juni Postgirobygget Gråtass Dans Torgeir & Kjendisene Temakvelder FrP sommerleker Kurs & seminarer Anne Nørdsti + mye mye mer

9 Lørdag 2. april 2011 Tema 9 NORGE et fristed for kriminelle? Hva skal til for å få bukt med den voksende kriminaliteten begått av ulovlige innvandrere i Norge? Ingen lov og orden Må stoppes Norge har blitt en fristat for ulovlige innvandrere som selger narkotika og begår andre lovbrudd. Det sier Per Sandberg, FrPs justispolitiske talsmann. Fikk tilbud Selgerne skyr ingenting. Politisk rådgiver Aina Stenersen fikk tilbud om å kjøpe hasj ved Akerselva. Fremskritt var med.

10 10 Tema Lørdag 2. april 2011 NORGE et kriminelt fristed En av årsakene til at flere utlendinger pågripes i Norge er trolig de åpne grensene. Kriminelle uten norsk statsborgerskap begår narkotika- og vinningskriminalitet, grove tyverier og innbrudd. Ifølge stasjonssjef Kåre Sølen ved Grønland politistasjon er de aller fleste som selger narkotika på gata i Oslo, utenlandske statsborgere. De som selger her er vestafrikanske, nordafrikanske og somaliere, sier Stølen. Når det gjelder boliginnbrudd er det hovedsakelig østeuropeere og chilenere som står bak, sier han Nå krever stasjonssjefen at kriminelle asylsøkere skal kunne oppbevares inntil de fysisk sendes ut av landet. (Kilde NRK) Fristaten Norge Norge er en fristat, sier leder av justiskomiteen på Stortinget, Per Sandberg. Han mener at Norge i så lang tid har reklamert for hvor enkelt det er å være kriminell her at det ikke er så rart at så mange velger å komme hit til lands for å bedrive kriminell virksomhet. Disse menneskene kommer fra dårlige kår. Derfor er det ren luksus å komme hit til Norge, leve som kriminell helt til du blir tatt for noe, for så å bli puttet i et fengsel hvor du får både kost og losji. For ikke å glemme at man også får betalt for å sone, sier Sandberg. Han hevder at mange bevisst bruker asyloppholdet til å begå kriminelle handlinger og at begrepet asyl nærmest er pulverisert av den grunn. Dette er stort sett et Oslo-problem, og derfor ville vi i vårt budsjett gi 100 millioner kroner mer til politiet i hovedstaden slik at de skulle fått økte ressurser. Problemet kommer ikke til å bli mindre med årene. Det viser statistikken for befolkningsveksten. Det vil bli dramatisk i 2020 hvis befolkningsveksten fortsetter. Vi må stenge grensene våre, fortsetter Sandberg. Lokalt politi Justiskomiteens leder viser også til ønsket om et lokalt politi fra et tverrpolitisk Oslo. Han mener at en etablering av et lokalt politi ville ha ført til at det var mulig å forebygge mange typer kriminalitet, også den grove. Hvis politiet hadde fått muligheten til å starte fra bunnen, ville de også kunnet forebygge den alvorlige kriminaliteten. Det hadde gitt rom for økt patruljering og det hadde dessuten vært svært kostnadseffektivt for hele samfunnet, mener Sandberg. Han viser også til at Oslo kommune har vært villig til å bruke 200 millioner kroner på et slikt politi, men blitt stoppet av regjeringen. Åpne grenser Et annet problem er, ifølge Sandberg, friere landegrenser og at stadig flere land har fått fritak fra Schengen-avtalen. Det gjør det enklere for ulovlige innvandrere å krysse landegrenser. Det samme gjelder utvidelsen av EU. Da det skjedde sist ba vi om en oppgradering av både politi- og tollkontrollen ved våre grenser, uten at vi fikk gjennomslag for det. Det ser vi resultatet av nå. Åpne grenser med for liten kontroll, politi uten ressurser, og åpne asylmottak. Til sammen gjør dette Norge til en fristat for kriminelle, avslutter Sandberg. Aina Stenersen tør fortsatt gå langs Akerselva i Oslo. Mange tør ikke. Flere ganger er hun tilbudt narkotika av utenlandske selgere som stadig blir mer pågående. Venninnene mine skjønner ikke at jeg tør gå her, sier Aina Stenersen. 27-åringen jobber som politisk rådgiver for Fremskrittspartiet på Stortinget og sentralstyremedlem i FpU. Hun bor i nærheten av det som en gang var et flott rekreasjonsområde for Oslos befolkning. Nå preges gangstiene langs Akerselva av søppel, nedtaggede bruer og narkotikaselgere. Jeg tror det er mellom 60 og 100 selgere her, sier Stenersen. Hun har observert dem lenge og nøye. Hun vet til og med hvor de gjemmer stoffet for å slippe å gå med det på seg. Borte ved søplesekkene der, sier hun og peker. Eller langs elvebredden under steinene, fortsetter hun. Tre tilbud Under en luftetur med hunden sist uke, ble hun i løpet av noen få hundre meter spurt tre ganger om hun ville kjøpe hasj. Selgerne er afrikanere, mange oppholder seg ulovlig i landet, og på spaserturen med Fremskritt nikker hun ofte gjenkjennende hver gang det dukker opp en som trolig har noe å selge. Det er verst om kvelden, og særlig i helgene. De er mange, går med mørke klær og de er pågående. De kan godt gripe fatt i armen din for å få oppmerksomhet, og noen slipper heller ikke med en gang. Det er ikke rart at folk blir redde, sier Stenersen, som er lei seg for at det så flotte området er blitt forvandlet til dopselgernes mekka. De skyr ingenting. Barn helt ned i 12-årsalderen blir spurt. Jeg hadde egentlig ikke behøvd å gå ut av leiligheten min dersom jeg ønsket å kjøpe noe. Jeg ser selgerne fra vinduene mine. Uttalelsene minner om turisttrange gater i et sydlig land hvor selgerne røsker og drar i deg. Roper ut priser, og maser helt til man kjøper Lovløse tilstand TILBUD: Aina Stenersen, politisk rådgiver for FrP på Stortinget, og journalist Cathrine Brynildsen fra Fremskritt får tilbud om å kjøpe narkotika av en ung afrikaner. Han frykter ikke å bli tatt. Det har skjedd før. (Foto: Børge Sandnes). bare for å slippe unna. Fabian Stang Det er rolig på vår spasertur. TV-innslaget hvor Oslos ordfører Fabian Stang blir tilbudt å kjøpe hasj for skjult kamera, har tydeligvis skremt bort mange av selgerne. Vi spør en forbipasserende hvor alle selgerne er, og De skyr ingenting. Barn helt ned i 12-årsalderen blir spurt Aina Stenersen får bekreftet vår mistanke. En jævla idiot prøvde å selge hasj til «borgermesteren» av Oslo, sier den unge afrikaneren. Han er småurolig, men ivrig. Titter rundt seg før han spør: Men hva vil dere? Dere kan få kjøpt hasj av meg. Hvor mye skal dere ha? Jeg er norsk statsborger og det er ikke noe stress for meg hvis jeg blir tatt. Jeg havner bare på glattcelle i et par timer før jeg er ute på gata igjen. Det er verre for de som er her ulovlig. De blir sendt ut av landet og må skaffe seg penger før de kan komme tilbake hit igjen. Men de kommer tilbake, sier han. Vi unnskylder oss med at vi ikke har kontanter. Får selgerens mobilnummer og går. Med beskjed om at det er bare å ringe så fort vi har fått vært i en minibank. Skremmende, sier Aina Stenersen. Likevel ikke overrasket over hvor enkelt det var. Men ikke mindre bekymret enn hva hun var tidligere. Du hørte hva han sa. Det er ikke noe stress for meg, jeg kommer ut igjen med en gang. De andre kommer tilbake til Norge og Akerselva dager etter at de har blitt sendt ut av landet. Jeg leste om en politimann som hadde pågrepet samme person flere titalls ganger. Den pågrepne

11 Lørdag 2. april 2011 Tema 11 I Norge opplyser politiet at det er menn med kurdisk eller afrikansk bakgrunn som dominerer statistikken over de 41 overfallsvoldtektene som har funnet sted i Oslo de siste tre årene. Politiet opplyser også om at overgriperne ofte er asylsøkere og traumatiserte menn som kommer fra land med et annet kvinnesyn enn det norske. (Kilde: VG). Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte i februar 352 personer. 63 av disse var straffedømt. I januar ble 406 personer sendt ut av landet. 60 av disse var straffedømt. Så langt i 2011 har PU tvangsmessig uttransportert 758 personer. PU har det nasjonale ansvaret for tvangsmessig uttransportering av personer som ikke har lovlig opphold i Norge. Utlendingsdirektoratet (UDI) har ansvaret for frivillig retur. (Kilde: Politiet). Vil endre lovverket Lovverket må endres, sier leder av Oslo Politiforening, Sigve Bolstad. er GJEMMESTEDER: Selgerne går sjelden med narkotikaen på seg. Da unngår de å bli tatt ved en politikontroll. De gjemmer det under steiner langs elven, på hjulene til parkerte biler og sånn som her i søplet. ble sendt ut av landet, men politimannen hadde møtt han på nytt, om og om igjen, forteller Stenersen oppgitt. Vil ha lokalpoliti Ønsket til samstemte politikere i Oslo har vært klart lenge: Et lokalt Oslo-politi. Oslo kommune er villige til å bruke 200 millioner kroner på tiltaket. De ser at problemet allerede har gått langt over Akerselvas bredder og at bydelene langs vannet er i ferd med å drukne i et hurtigvoksende kriminelt miljø. Det er ikke bare narkotikaen som selger, ved den tidligere perlen kan man trolig anskaffe hva det måtte være på kort tid. Ulovlighetene følger lovbruddene. Hadde vi hatt lukkede mottak hadde problemet vært redusert betraktelig. De fleste som opererer her er asylsøkere som har fått avslag på søknaden sin. Mens de venter på en utsendelse, som det tydeligvis tar evigheter å få iverksatt, er de her. Hvis de ikke allerede oppholder seg her ulovlig. Det er det ene lovbruddet, narkotikasalget det andre, sier Stenersen. Hun har et sterkt ønske om mer politi. Et synlig politi som kan stoppe elendigheten. Strengere straffer når forbryterne først blir tatt. Det er for enkelt å bryte loven. Vi forlater Akerselva for denne gang. Om få timer skal Aina Stenersen gå den samme veien igjen. Hun får trolig flere tilbud om å kjøpe narkotika. Hun er ikke redd, og hun nekter å la de kriminelle få overtaket. Hvis vi ikke tør å være her, har de på en måte vunnet. Det vil ikke jeg være med på. Cathrine Brynildsen > Han mener strengere straffer og økte politiressurser er det som skal til for å få en bukt med den økte kriminaliteten utført av ulovlige innvandrere. Sigve Bolstad (bildet) er godt kjent med problematikken rundt Akerselva i Oslo. Like godt kjenner han maktesløsheten til sine kollegaer over ikke å få gjort mer både på grunn av mangelen på ressurser, men også fordi jobben som gjøres nærmest føles nytteløs. Vi får tilbakemeldinger fra våre medlemmer om at det føles som om det ikke er noen vits i å gjøre den jobben vi gjør, sier Bolstad. Vi kan gjøre en god jobb ute, men så er det mangel på kapasitet og den pågrepne blir sendt ut på gaten igjen uten å ha blitt avhørt. I andre tilfeller blir personen avhørt, men ikke fengslet fordi det mangler fengselsplass. Andre ganger blir personen fengslet i påvente av utsendelse, men da er det ikke ressurser til å sende vedkommende ut av landet. Og hvis vedkommende blir uttransportert går det ikke lang tid før han eller henne er tilbake på gaten igjen, forklarer Bolstad oppgitt. Han påpeker at dette like godt kan gjelde vanekriminelle nordmenn. Det er få personer som står for en stor andel av den kriminelle virksomheten i Norge, sier han. Nettopp derfor må det, ifølge han og politiforbundet, lovendringer til. Fakta: Halvparten av alle som blir pågrepet for kriminelle handlinger i hovedstaden utenlandske statsborgere. Det nøyaktige tallet på innbrakte i arresten i Oslo i første halvår av 2010 er 2363 med norsk statsborgerskap og 2564 med utenlandsk statsborgerskap. Flere enn syv av ti innsatte i Oslo fengsel har ikke norsk statsborgerskap. Ikke lokalpoliti Bolstad mener at økte ressurser, som igjen fører til et betydelig antall operative mannskaper som kan operere både uniformert og sivilt i belastede områder, er noe av det som skal til for å hindre at problemet vokser og for å ha muligheten til å minske det. Han er derimot sterkt imot å opprette et lokalpoliti i hovedstaden. Det er derimot behov for et enhetspoliti som kan tenke helhetlig. Denne enheten må ha totalansvar for politiinnsatsen, sier Bolstad. Han mener at en oppdeling til mindre enheter kun vil føre til større ansvarsfraskrivelse. Dersom politiet skulle deles opp i et statlig og et kommunalt politi, vil det føre til store forskjeller mellom land og by og fra by til by, sier han og peker på at Norge har en justisminister og en politidirektør. Han har stor forståelse for at lovlydige borgere holder seg borte fra områder som er belastet med kriminell virksomhet, som området ved Akerselva. Det er til tider lite trivelig å ferdes der, men det er ikke grunnlag for å si at det er direkte farlig, avslutter politiforeningslederen. For ni år siden var litt over 30 prosent av de pågrepne i Oslo utlendinger. Andelen uten norsk statsborgerskap var i juni prosent. Utenlandske statsborgere utgjør 8,5 prosent av befolkningen i Norge. Rundt 400 innsatte i Oslo fengsel består av i overkant 60 nasjonaliteter. (Kilde: NRK)

12 12 Lørdag 2. april 2011 Du kunne hatt BILLIGERE STRØM Stortingsflertallet stemte imot FrPs forslag om å innføre fleksible avgifter på strøm i perioder med ekstra høye priser. Vi er svært skuffet, sier Fremskrittspartiets Ketil Solvik-Olsen i energi- og miljøkomiteen og Ulf Leirstein fra finanskomiteen. Nedstemt De to stortingsrepresentantene fremmet nylig forslaget som kunne gitt norske forbrukere en helt annen og rimeligere hverdag når det gjelder de skyhøye strømprisene. Solvik-Olsen og Leirstein foreslo at Stortinget skulle be regjeringen fremme forslag om nødvendige endringer, slik at lovverket kunne åpne opp for en mulighet til å redusere elektrisitetsavgift og merverdiavgift på strøm i perioder med ekstraordinær høy strømpris. Kun FrPs representanter stemte for forslaget. Store bekymringer Både Solvik-Olsen og Leirstein finner det merkverdig at Stortinget stemmer ned et forslag som dette, med tanke på at strømprisene over lengre tid har holdt seg meget høye. Vinteren har vært lang og kald, og i følge flere medier risikerer mer enn 8000 husstander i nær fremtid å få strømmen stengt på grunn av manglende betaling. Solvik-Olsen påpeker at den ekstreme kuldeperioden man nå har opplevd, medfører at det settes nye rekorder i bruk av energi for oppvarming av hjemmene. Strømprisene har allerede økt som følge av utfordringer med kraftproduksjon og kraftoverføring. Det varsles at prisene vil stige ytterligere, noe som gjør at en rekke husholdninger får unødvendige ekstrabekymringer for strømregningene, mener han. Tøft for eldre Solvik-Olsen får full støtte av partikollega Ulf Leirstein. Han trekker frem at det spesielt er eldre mennesker som bekymrer seg for økte strømutgifter, og dermed ikke unner seg å bruke den strømmen som skal til for at man får det godt og varmt i eget hjem. Dessverre er det slik at BILLIGERE STRØM: Stortingsrepresentantene Ketil Solvik-Olsen og Ulf Leirstein gjør alt de kan for å prøve å gi folk flest billigere strøm i perioder der prisene er ekstra høye. Dessverre må de kjempe en tøff kamp mot det rødgrønne flertallet. (Foto: Cathrine Brynildsen) mange lavinntektsgrupper vil kunne få betydelig dårligere økonomi i tiden fremover som følge av varselet om økte strømpriser. Staten, derimot, kan trolig glede seg over flere milliarder kroner i økte avgiftsinntekter fra kraftforbruket, samt fra skatt og utbytte fra kraftselskapene, sier Leirstein. Prisvariasjoner FrPs stortingsrepresentanter minner om at det heller ikke denne vinteren har blitt varslet om tiltak som vil gi lavere og mer stabile strømpriser. Videre trekker de frem at under behandlingen av statsbudsjettet 24. november 2010, avviste stortingsflertallet opposisjonens forslag om å bruke bostøtten mer aktivt i tider med høye strømpriser. Solvik-Olsen og Leirstein understreker også at statsminister Jens Stoltenberg (Ap) i Stortingets spørretime 15. desember 2010, verken kunne eller ville vise til ett eneste forslag eller tiltak fra regjeringens side for å hindre en kritisk strømvinter. Strøm anses som en nødvendighetsvare. Beregninger viser at folks respons på prisendringer på strøm er på bare fire prosent. Det viser at selv store prisvariasjoner gir relativt små endringer i forbruk. Dette i motsetning til luksusvarer, hvor endringer i pris gir til dels store utslag i hva folk kjøper, forklarer representantene fra FrP. Strøm anses som en nødvendighetsvare Ketil Solvik-Olsen og Ulf Leirstein (FrP) Tilrettelegging Solvik-Olsen og Leirstein oppfordrer derfor den rødgrønne regjeringen om å legge bedre til rette for at strømmarkedet kan fungerer godt og at varen prises på et fornuftig nivå i markedet. Politikere bør ikke gå inn og fastsette pris direkte, men myndighetene kan påvirke markedet ved å sikre en god balanse mellom kraftforbruk og etterspørsel, mener FrPrepresentantene og legger til: Det er også meget viktig å sikre utbygging av ny kraftproduksjon, og mer effektiv energibruk slik at Norge får en bedre balanse i kraftforsyningen også de årene det er kaldt og tørt. Dette forslaget retter seg mot behovet for tiltak som kan hjelpe husholdninger med høye strømpriser på kort sikt. Det mest direkte og effektive virkemidlet tilgjengelig for politikerne, er avgiftssystemet. Her vil en avgiftsreduksjon på elektrisitet og/eller moms være en viktig symbolsk og økonomisk håndsrekning til folk i en vanskelig situasjon. Dette er en løsning som det er fullt mulig å gjøre uten større endringer i selve kraftmarkedet, sier de to. David Lande >

13 Lørdag 2. april Overleverte underskrifter Foto: Børge Sandnes SKREMMENDE: Leder av aksjonen «Stopp DLD», Anders Brenna, er skuffet over at Høyre og Arbeiderpartiet sammen går inn for datalagringsdirektivet. (Foto: Børge Sandnes) Anders Brenna i aksjonen «Stopp DLD» vurderer å ta direktivet til rettsapparatet dersom det innføres. Mandag overleverte han underskrifter mot direktivet til partiene på Stortinget. Det smerter meg å si det: Denne esken med ti ringpermer vil tilsvare det som vil bli samlet av informasjon om hver enkelt nordmann når Datalagringsdirektivet innføres, sa Anders Brenna, leder av aksjonen, da han troppet opp på Stortinget for å overlevere underskriftene til det han håper er ansvarlige myndigheter. Samme dag ble det kjent at Høyre og Arbeiderpartiet er enige om å innføre direktivet, med en lagringstid på seks måneder for e-post-, trafikkog posisjonsdata. Vi ønsker alle å beskytte rettsstaten uten å ødelegge den, noe DLD vil gjøre, hevder Brenna. Han vil sammen med aksjonens medspillere kjempe imot innføringen: Dette er ikke satt ut i livet ennå, og vi vil kjempe imot om vi så må ta det til rettsapparatet, sier han. Vi oppfatter det som krenkende at staten skal lagre informasjon om oss. Det blir umulig å slette «spor». Det er ikke bare politiet som skal ha tilgang til dette lageret, men også private etterforskere kan få tilgang til disse loggene, sier han. Brenna legger ikke skjul på at han er skuffet, men ikke overrasket. Han er derimot glad for at Fremskrittspartiet er ett av partiene som markant har vært motstandere av denne innføringen. Et alvorlig brudd FrPs andre nestleder, Per Arne Olsen, og medlem av Stortingets samferdsels- og kommunikasjonskomité, Arne Sortevik, var med for å ta imot underskriftene i Vandrehallen på Stortinget. DLD er et alvorlig brudd på rettsstaten, sier Olsen. Han tror at mange i Høyres stortingsgruppe er skuffet over at partiet går inn for direktivet, og han håper også Høyres velgere er det. Arne Sortevik er skuffet over Høyres vending i saken. At det skulle være Høyre som sviktet personvernet på denne måten, er både skuffende og skremmende. At Ap ønsker overvåking av alt og alle til alle tider, er en kjent sak. At Høyre følger samme vei, er imidlertid overraskende, sier Sortevik. Når vi (FrP, Venstre, SV og KrF) er enige, bør det ringe en bjelle, sier leder i Venstre, Trine Skei Grande. Cathrine Brynildsen > ENIGE: Det er ikke ofte at FrP og SV er enige, men i denne saken er Per Arne Olsen og Hallgeir Langeland på bølgelengde. (Foto: Børge Sandnes)

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Fikk uttelling. Kvitsøy FrP stilte liste for første gang. Fikk 17 prosent og varaordførerposten. Side 18

Fikk uttelling. Kvitsøy FrP stilte liste for første gang. Fikk 17 prosent og varaordførerposten. Side 18 Bergen fortsatt blått Side 4 Fikk uttelling Kvitsøy FrP stilte liste for første gang. Fikk 17 prosent og varaordførerposten. Side 18 Elektrosjokk Justispolitiker Åse Michaelsen (FrP) vil gi politiet elektrosjokkpistoler

Detaljer

Uverdig av NAV Robert Eriksson reagerer sterkt på NAVs behandling av cp-rammede Henrik Nygård Nilsen. Side 4. Monsteropprøret

Uverdig av NAV Robert Eriksson reagerer sterkt på NAVs behandling av cp-rammede Henrik Nygård Nilsen. Side 4. Monsteropprøret Siri Yvonne En av få Side 14 Uverdig av NAV Robert Eriksson reagerer sterkt på NAVs behandling av cp-rammede Henrik Nygård Nilsen. Side 4 Kostbart sameting Side 8 Lørdag 5. februar 2011. Nr. 2. 37. årgang

Detaljer

Løftet innfridd FrP i Nittedal har holdt valgløftet sitt: Eiendomsskatten er fjernet. Side 4. Mer ære til Dissimilis

Løftet innfridd FrP i Nittedal har holdt valgløftet sitt: Eiendomsskatten er fjernet. Side 4. Mer ære til Dissimilis Mer ære til Dissimilis Den gjeve Peer Gynt-prisen er tildelt Dissimilis. Side 3 Løftet innfridd FrP i Nittedal har holdt valgløftet sitt: Eiendomsskatten er fjernet. Side 4 FrP, Høyre og KrF sammen om

Detaljer

Årets høydepunkt. Grensesprengende. Rydder opp. Full stans For bompengeinnkreving. i nome. Fremskritt mener Side 2

Årets høydepunkt. Grensesprengende. Rydder opp. Full stans For bompengeinnkreving. i nome. Fremskritt mener Side 2 Rydder opp Etter nærmere 80 år med sosialistisk styre av Fredrikstad, rydder FrP opp. Side 6 Grensesprengende Les om FrP-politiker Grethe Fure som har gått over Nordkalotten sammen med Lars Monsen. Side

Detaljer

Monstermastutredningen er bare et spill for galleriet. Regjeringen hadde for lengst bestemt seg for master. Det mener Ketil Solvik-Olsen.

Monstermastutredningen er bare et spill for galleriet. Regjeringen hadde for lengst bestemt seg for master. Det mener Ketil Solvik-Olsen. 46 mill. i pluss Side 20 Bare et spill Monstermastutredningen er bare et spill for galleriet. Regjeringen hadde for lengst bestemt seg for master. Det mener Ketil Solvik-Olsen. Side 12 Imponert Carl I.

Detaljer

Veier i rekordfart. Til AfrikA. Spesiell ferie. Skremmende. Fremskritt mener Side 2. Følg med på www.frp.no for generelle oppdateringer

Veier i rekordfart. Til AfrikA. Spesiell ferie. Skremmende. Fremskritt mener Side 2. Følg med på www.frp.no for generelle oppdateringer Spesiell ferie Morten Ø. Johansen har feriert hos politiet denne sommeren. Side 10 og 11 Skremmende Norsksomaliske Kadra Yusuf tar et oppgjør med somaliere som misbruker velferdssystemet. Side 4 Til AfrikA

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Vil feire Prøysen. Lørdag 23. juni 2012. Nr. 11. 38. årgang

Vil feire Prøysen. Lørdag 23. juni 2012. Nr. 11. 38. årgang FrPs sentralstyre har lagt opp til en spennende og omfattende konferansehøst. Les mer om hva du bør delta på denne høsten. Side 8 og 9 Vil feire Prøysen Stortingsrepresentantene Ib Thomsen og Per Roar

Detaljer

Veteranfiendtlig. Uteliggerpåske. FrP-byen mellom fjellene Side 8 og 9. Lørdag 7. mai 2011. Nr. 9. 37. årgang

Veteranfiendtlig. Uteliggerpåske. FrP-byen mellom fjellene Side 8 og 9. Lørdag 7. mai 2011. Nr. 9. 37. årgang FrP-byen mellom fjellene Side 8 og 9 Jan Arild Ellingsen slakter ny lov for krigsveteraner. Side 13 Veteranfiendtlig Uteliggerpåske Christer Kjølstad (FpU) valgte bort høyfjellet i påsken og ble uteligger

Detaljer

Ser mot tinget. Tidligere generalsekretær Hans Andreas Limi er tilbake i politikken. Lever i håpet

Ser mot tinget. Tidligere generalsekretær Hans Andreas Limi er tilbake i politikken. Lever i håpet Fergefritt uten bom Side 12 Ser mot tinget Tidligere generalsekretær Hans Andreas Limi er tilbake i politikken. Portrettet, side 8 og 9 Landsstyremøte Siv Jensen langet ut mot Ap-staten Side 2 og 3 Lørdag

Detaljer

Slår alarm. Sjokotopp. Lørdag 10. desember 2011. Nr. 27. 37. årgang

Slår alarm. Sjokotopp. Lørdag 10. desember 2011. Nr. 27. 37. årgang FrP et kulturparti Kulturpolitisk talsmann Ib Thomsen har fått nok av kulturkritikk. FrP er faktisk det eneste kulturpartiet i Norge, slår han fast. Side 4 Slår alarm Kristian Dahlberg Hauge rister på

Detaljer

Dobbeltmoral. Trivsel på sjøen. Sommerpraten. Fremskritt mener Side 2. Følg med på www.frp.no for generelle oppdateringer

Dobbeltmoral. Trivsel på sjøen. Sommerpraten. Fremskritt mener Side 2. Følg med på www.frp.no for generelle oppdateringer Trivsel på sjøen Oslo-byråd Sylvi Listhaug (FrP) inviterte flere hundre eldre på båttur. Side 20 Eli Hagen gleder seg til sommer, sol og grillmat. Side 3 Sommerpraten Dobbeltmoral Åse Michaelsen (FrP)

Detaljer

Lørdag 22. mai 2010. Nr. 9 36. årgang

Lørdag 22. mai 2010. Nr. 9 36. årgang Vil ha fengselsutbygging Justisminister Knut Storberget må følge opp løftene sine, og bygge ut Skien fengsel, mener FrP-er og førstebetjent Knut Morten Johansen. Side 10 12 Horribelt To politibetjenter

Detaljer

Fortsatt i det blå. Klart for ElitEKurs

Fortsatt i det blå. Klart for ElitEKurs Vil endre Norges bistandspolitikk Bistandspolitikken trenger en solid endring, mener Peter N. Myhre Side 8 og 9 Ferskingene på Stortinget Disse personene har hatt ett år langt utenom det vanlige Side 12

Detaljer

Populær ordfører I Hobøl må FrP-ordfører Håvard Jensen skrive autografer. Side 6 og 7

Populær ordfører I Hobøl må FrP-ordfører Håvard Jensen skrive autografer. Side 6 og 7 Populær ordfører I Hobøl må FrP-ordfører Håvard Jensen skrive autografer. Side 6 og 7 Carls comeback På mandag ble det klart: Carl I. Hagen ønsker å bli ordfører i Oslo. Side 8 og 9 Må avklare Siv Jensen

Detaljer

En enklere hverdag for folk flest. FrPs fremste kandidater i Akershus Akershus FrPs kandidater til Stortingsvalget,

En enklere hverdag for folk flest. FrPs fremste kandidater i Akershus Akershus FrPs kandidater til Stortingsvalget, FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT FrPs fremste kandidater i Akershus Akershus FrPs kandidater til Stortingsvalget, fra venstre: Himanshu Gulati, Hans Andreas Limi, Kari Kjos og Ib Thomsen. (Foto: Tonje Hurum)

Detaljer

Suksess i Ålesund. FrPs nasjonale valgkampåpning i Ålesund ble en dundrende suksess. Side 14

Suksess i Ålesund. FrPs nasjonale valgkampåpning i Ålesund ble en dundrende suksess. Side 14 Må granskes Legeforeningen går hardt ut og krever granskning av Oslo-sykehusene. Får full støtte fra FrP. Side 4 og 5 Suksess i Ålesund FrPs nasjonale valgkampåpning i Ålesund ble en dundrende suksess.

Detaljer

Samlet FrP-familien. Systemfeil. NTPkrafttak. Ja-mennesket Side 8 og 9. Valg 2013. Lørdag 6. juli 2013. Nr. 10. 39. årgang

Samlet FrP-familien. Systemfeil. NTPkrafttak. Ja-mennesket Side 8 og 9. Valg 2013. Lørdag 6. juli 2013. Nr. 10. 39. årgang Ja-mennesket Side 8 og 9 Systemfeil For rusmisbrukeren Angelica (22) hjelper det lite å bo i verdensbeste land, når systemet står i veien for et verdig liv. Side 10 og 11 NTPkrafttak Side 14 og 15 Lørdag

Detaljer

Formueskatten. Siv Jensen tror ingenting på LOs Roar Flåthens utspill om å justere formueskatten. Side 5. Tamt og usosialt

Formueskatten. Siv Jensen tror ingenting på LOs Roar Flåthens utspill om å justere formueskatten. Side 5. Tamt og usosialt FpU vil doble BSU Boligsparing for ungdom må styrkes sier FpU og får støtte fra moderpartiet. Side 9 Formueskatten Siv Jensen tror ingenting på LOs Roar Flåthens utspill om å justere formueskatten. Side

Detaljer

Blir lastebildirektør. Etter 22 år slutter Geir A. Mo i FrP. Nå blir han administrerende direktør i Norsk Lastebileier-Forbund.

Blir lastebildirektør. Etter 22 år slutter Geir A. Mo i FrP. Nå blir han administrerende direktør i Norsk Lastebileier-Forbund. Kunstskatter støver ned Ib Thomsen vil åpne Slottets skattkammer, og la folk ta del i de kongeliges kunst. Side 16 Blir lastebildirektør Etter 22 år slutter Geir A. Mo i FrP. Nå blir han administrerende

Detaljer

Sløret ut av skolen. Gleder seg til jul

Sløret ut av skolen. Gleder seg til jul Gleder seg til jul Siv Jensen gleder seg både til jul og til valgåret 2011. Side 3 Juleøl til besvær «Øl for klippfisk», «pommes frites-øl fra Arendal» og «smaker som Nordkoreansk risøl». Kommentarene

Detaljer

Gir seg på topp. Fremskritt har besøkt ordfører Knut Hanselmann og FrP-kommunen Askøy. Mister jobben sin

Gir seg på topp. Fremskritt har besøkt ordfører Knut Hanselmann og FrP-kommunen Askøy. Mister jobben sin Subutex reddet livet mitt Side 9 Gir seg på topp Fremskritt har besøkt ordfører Knut Hanselmann og FrP-kommunen Askøy. Side 6 og 7 Bare Bente er Bente Side 10 og 11 Lørdag 16. april 2011. Nr. 7. 37. årgang

Detaljer

Endeløs psykiatrikø FrP krever handling fremfor ord

Endeløs psykiatrikø FrP krever handling fremfor ord Medlemspleie og organisasjonsutvikling Side 10 og 11 FrP-byen Jessheim Jessheim ble forleden landets by nummer 101. Side 14 og 15 Pleiepenger Foreldre med alvorlig syke barn bør få pleiepenger og permisjon

Detaljer

MANIPULERER. politikere og myndigheter. for å skaffe seg rettigheter Side 6 og 7

MANIPULERER. politikere og myndigheter. for å skaffe seg rettigheter Side 6 og 7 Banens helt Gjennom et oppsiktsvekkende og tverrpolitisk samarbeid, slo KrF, SV og FrP gamle fotballhelter. Per Sandberg ble banens beste. Side 3 Vant kampen om eiendomsskatt Folk i Sandnes kan takke FrP

Detaljer

En enklere hverdag for folk flest. Et tryggere Vestfold

En enklere hverdag for folk flest. Et tryggere Vestfold FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT Vi vil representere deg på Stortinget Anders Anundsen, Tom Holthe, André Bråthen, Morten Stordalen og Ellen Eriksen. Side 5-7 September 2013. Nr. 13. 39. årgang En enklere hverdag

Detaljer

Historisk halvår på Stortinget. Parlamentarisk leder Harald T. Nesvik oppsummerer. Side 12

Historisk halvår på Stortinget. Parlamentarisk leder Harald T. Nesvik oppsummerer. Side 12 Finnmark FrP farget Alta blått Kombinerte rådsmøte med verveaksjon. Side 14 Historisk halvår på Stortinget Parlamentarisk leder Harald T. Nesvik oppsummerer. Side 12 Takket FrP med kake En olympisk mester

Detaljer

Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 13. jan. Muntlig spørretime 1481 Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 37): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime 2. Referat

Detaljer

Tråkker på gassen. Fremskritt presenterer det FrP-styrte samferdselsdepartementet.

Tråkker på gassen. Fremskritt presenterer det FrP-styrte samferdselsdepartementet. Portrettet Partibyråkrat og USA-fanatiker Espen Teigen. Side 8 og 9 Tråkker på gassen Fremskritt presenterer det FrP-styrte samferdselsdepartementet. Side 6 og 7 Eldre prioritert I Austevoll kommune får

Detaljer

Arne ble tvangspensjonert

Arne ble tvangspensjonert Moralpoliti på Grønland Per Willy Amundsen frykter for Rosengård tilstander på Grønland. Side 9 Full forvirring om asylsøkere i Odda Side 14 og 15 SIV ÅPNER DØREN FOR TAIWAN En FrP-delegasjon med Siv Jensen

Detaljer