Sameiet Lilleborg Det Lille Grønne DLG. Informasjon til sameiere og beboere. Høsten 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sameiet Lilleborg Det Lille Grønne DLG. Informasjon til sameiere og beboere. Høsten 2009"

Transkript

1 1 Sameiet Lilleborg Det Lille Grønne DLG Informasjon til sameiere og beboere Høsten 2009

2 2 Innhold 1. Styret side 3 2. Økonomi utvikling og status side 3 3. Driftssaker side 4 4. Helse, miljø og sikkerhet side 6 5. Reklamasjoner side 7 6. Næringsdrivende på Lilleborg side 7 7. Annet smått og stort side 8

3 3 1. Styret Det Lille Grønne (DLG) er et sameie som eies av eierseksjonssameiene i Ivan Bjørndalsgate, og består av garasjeanlegget og uteområdene på Lilleborg området mellom Treschowsgate og Sandakerveien. De enkelte seksjonseierne har indirekte eierskap i DLG gjennom sine respektive sameier. Vår utbygger - NCC har i skrivende stund ikke sørget for overføring av hjemmel til disse eiendommene til DLG-eierne, men styret er i sluttfasen i arbeidet med å få til overføringen. DLG-styret består i 2009/2010 av: Navn Hovedoppgaver Kjetil Iversen B6 Styreleder, vedtekter, prosjekter Pauliene Van Den Drool A3 Sikkerhet, prosjekter Anders Moss A5/7 Avtaler, Enøk, prosjekter Lasse Wam B1 Intern kontroll/hms, prosjekter Ingrid Skulstad B2 Økonomi, informasjon, prosjekter Kjell Omdal Erichsen B3 Garasjer/sikkerhet, prosjekter Willy Østvold B4 Befaringer, reklamasjoner, prosjekter Mona Kaarbø Hedén B5 Drift, prosjekter André Placht Næring En hovedoppgave for styret er selvsagt å følge opp vedtakene fra årsmøter og gjeldende vedtekter best mulig og mest mulig kostnadseffektivt. Nytt av året er at vi satser på at det praktiske arbeidet med de ulike områdene som er nevnt over i større grad gjøres av små arbeidsgrupper, slik at avgjørelser lettere kan tas i plenum. Ønsker du kontakt med DLG-styret, kan du kontakte ditt styremedlem eller styreleder i eget sameie. Regnskapene for A5/7 og B6 føres av Obos Eiendomsforvaltning AS, mens de øvrige forvaltes av Brækhus Dege Eiendom AS. 2. Økonomi utviking og status Driftsresultatet så langt i 2009 er omtrent som budsjettert totalt sett, men det er betydelige avvik innenfor de enkelte driftsområdene.

4 4 Utgifter til strøm er vesentlig høyere enn budsjettert. Årsaken er høye priser, og siden dette er en av de største utgiftspostene våre, har styret besluttet at en arbeidsgruppe skal jobbe spesielt med enøk-spørsmål fremover; nettopp med sikte på å redusere denne posten. Strømprisene er nå heldigvis også på vei nedover. Når det gjelder øvrige drifts- og vedlikeholdskostnader er det i første halvår brukt mindre enn budsjettert. Her vil vi fortsatt holde igjen så godt det lar seg gjøre, mest fordi vi forventer relativt høye advokatutgifter fremover - i hovedsak innenfor tre områder: Reklamasjonsprosessen går mot slutten og er nå meget intensiv. Vi har fremmet krav om en betydelig sum fra NCC, men resultatet er foreløpig nokså usikkert. NCC har valgt å ignorere inngåtte avtaler og gjeldende vedtekter når det gjelder garasjedriften, og DLG-styret har måttet søke juridisk hjelp for å løse de problemene dette skaper. I tillegg er det oppstått noen konflikter mellom eierseksjonene og næringsdrivende som må løses raskt og korrekt om ikke trivselen på Lilleborg skal rammes. Til tross for det som er nevnt over mener styret å ha økonomien under kontroll, og dersom det ikke skjer helt uforutsette ting, mener vi at det ikke er påkrevet å øke felleskostnadene foreløpig. Om du ønsker mer og grundigere informasjon, er det bare å kontakte din representant i DLG-styret eller telefon Driftssaker Det ble gjennomført en særdeles vellykket vårdugnad; ledet med stø hånd av Mona fra B5. Oppmøtet slo alle tidligere rekorder, og de planlagte arbeidsoppgavene ble gjennomført med bravour. Ekstra vellykket var det også at redskaper i barnestørrelse var anskaffet, slik at også de minste kunne delta. Høstdugnaden finner sted den 14. oktober, og det er all grunn til å tro at den blir like vellykket. Denne gangen vil opprydding langs elven også bli prioritert. Som vanlig blir det satt ut containere, og nærmere informasjon er hengt opp. Sommerfesten ble også en suksess, slik den pleier å være, og for noen fortsatte festen ut i de små timer natten etter.

5 5 Vi er ikke fornøyd med søppelhåndteringen på Lilleborg. Driftsansvarlig i styret arbeider med å få til hyppigere tømming av nye de runde søppelcontainerne beregnet for beboere i A3 og A5/7. Med så mange husstander som vi er her på området er det muligens vel optimistisk å forvente at alle skal holde seg til vedtak og regler. På den annen side gjelder det jo både trivsel og felles utgifter for oss alle. Derfor er det nødvendig at vi skjerper oss!! Selv om papir er det eneste vi sorterer ut nå, betyr ikke det at de øvrige containerne skal brukes til miljøfarlig avfall som f eks malingsprodukter, gammelt pc-utstyr eller avdankede husholdningsapparater. Slikt avfall er det den enkelte beboers ansvar å kvitte seg med på forskriftsmessig måte, og Oslo kommune har et system for det: fallsveiviser/ Husk også at om du bare setter fra deg farlig avfall eller avfall som er for stort til å legge i søppelcontainer, så tas det ikke bort ved den vanlige søppeltømmingen. Fellesskapet (DLG) må betale separat for å fjerne det, noe som igjen rammer fellesutgiftene. Bruken av de automatiske dørene inn til garasjene og bodene i K1 skaper fremdeles problemer fordi dørene iblant blir stående åpne når næringsdrivende, håndverkere eller andre har ærend inne eller har pause ute. Det er flere grunner til at dette ikke skal forekomme: Der er enkelt for uvedkommende å komme seg inn i garasjene og dermed inn i alle blokkene. De automatiske låsene ødelegges, reparatør må tilkalles og det er heller ikke bra for fellesutgiftene våre DLG-styret har støvsuget Oslo-områder for sykkelstativer for plassering i garasjene og utendørs. Innendørs betyr det en kjærkommen opprydding i sykkelkaoset i K1, men vi utendørs må prøve oss litt frem med plassering og antall. Arbeidet med å få orden på parkeringsplassene i garasjene går langsomt fremover. DLG-styret har fått mange løse tråder å nøste opp etter hvert som ulike krumspring fra NCCs side kommer på bordet. Hovedmålet er at alle seksjonseiere skal ha tilgang til forskriftmessig parkeringsplass, men vi må også sørge for at særbehov ivaretas, at utleieforholdene ikke rammer beboernes sikkerhet og at alle juridisk avklaringer gjøres. Bare da kan vi trekke

6 6 pusten og være trygge på at dette kapitlet er avsluttet. Styret har funnet det påkrevet å engasjere advokat i denne saken. 4. Helse, Miljø og sikkerhet HMS er viktig, også på Lilleborg. Ikke minst gjelder det brannsikkerhet og lekeplasser. HMS-utvalget består av én representant for hvert sameie og ledes av Lasse Wam fra B1: Det er utarbeidet en felles HMS-handlingsplan for alle sameiene på Lilleborg, og det er bl a inngått lovpålagte vedlikeholdsavtaler for el-anlegg og serviceavtaler for brannvarslingstilsyn for alle B-sameiene unntatt B2. Den første vedlikeholdsgjennomgangen har avdekket til dels store mangler. Disse er eller vil bli rettet. Manglene ved montering av lekeapparatene er nå utbedret. Evt videre opprustning vil vi vurdere når vi budsjetterer for Presenningene over sandkassene er der for å beskytte småbarnas lekemiljø bl a fra katteskitt, og for å hindre at sandkassene blir svømmebassenger eller isklumper. Derfor er det viktig at de legges tilbake og festes når dagens lek er over. Brannsikkerhet Noen av sameiene sliter fremdeles med at beboerne ikke fjerner barnevogner, sykler etc. fra oppganger og etasjeganger. I tillegg til å hindre rømning ved brann, kan det også føre til utvikling av livsfarlige røykgasser. Vi ber alle beboere, med og uten barn, om hjelp til å få dette på plass. Vi venter på dokumentasjon fra NCC om brannsikkerheten i garasjeanlegget i fm reklamasjonsprosessen. Når den foreligger vil DLG-styret vurdere om ytterligere tiltak er påkrevet. Kameraovervåking mm Utstyr og systemer begynner nå å få en akseptabel bruksverdi, og styret håper at en godkjenning fra oss som kunder nå nærmer seg. Det er nå viktigere enn noen gang å melde fra straks når det skjer uregelmessigheter i garasje- eller uteområdene slik at aktuelle opptak kan lagres og brukes. Opptakene slettes ellers i samsvar med Datatilsynets regler. Styret arbeider også med supplerende sikkerhetstiltak. Men sikkerhet koster, og vi kommer evt tilbake med supplerende informasjon. Det beste og billigste sikkerhetstiltaket er, og vil alltid være, beboernes og næringsdrivendes egen

7 7 årvåkenhet med å slippe inn uvedkommende, og å sørge for at dører holdes lukket og låst. Vis hensyn og kjør forsiktig! Styret får fremdeles meldinger om råkjøring på området, trass i skilting og fartsdumper. Vi gjentar derfor tidligere oppfordringer til ALLE om å ta hensyn både ved kjøring i Ivan Bjørndalsgate og ved inn- og utkjøring fra garasjene. Det er mange barn på området, og vi vil beholde dem. 5. Reklamasjoner Reklamasjonsgruppen, med representasjon fra sameiene på Lilleborg, håper nå endelig å være i sluttspurten med dette omfattende arbeidet. NCC har økt tempoet i de fleste utbedringssakene. Det er imidlertid usikkert om vi er helt i havn med den største reklamasjonssaken; nemlig lekkasjene i garasjeanlegget. Fristen for igjen å sende DLG-reklamasjonene til Forliksrådet er 6. november 2009, og DLG-styret håper på en positiv løsning der. Primært er målet at alle de påpekte manglene utbedres, men vi vil også ha erstattet betydelige utgifter til ekstern kompetanse, egne utbedringsutgifter og svært mye medgått til for reklamasjonsgruppen. Vårt krav er på mellom 3,5 og 4 millioner kroner. Morten Jacobsen fra B1 har hele tiden ledet dette viktige arbeidet på en god og særdeles utholdende måte. I tillegg kjører også noen av sameiene og seksjonseiere egne reklamasjonsprosesser overfor NCC. 6. Næringsdrivende på Lilleborg Næringsdriften på Lilleborg er i stadig endring og utvikling. Galleri Akerselva er nedlagt, og firmaet Designer Radiators og Varmesenter er flyttet inn. Ny design av radiatorer og salg av elektriske mopeder er satsingsområdene deres. Korn er nedlagt, men det arbeides med et nytt konsept der virksomheten planlegges mer utadrettet, også for beboerne på Lilleborg, med salg og muligens servering av bakervarer mm. Sultan kjenner vi alle, og den nye satsingen på grillet kylling til en rimelig pris, i tillegg til det brede utvalget av frukt og grønt, gir i hvert fall flere kyllingmiddager med salet på Lilleborgernes bord.

8 8 Liten og stor spa driver 100% økologisk hudpleie og spa og gir ekstra rabatter til alle Lilleborgere i september og oktober. Vi kan også kjøpe gavekort med 10% rabatt frem til jul. De tilbyr et bredt spekter innen spa, hud- og kroppspleie, og i løpet av høsten kommer også frisør på plass. Barnepass og lekekrok for de minste kan vel også friste, og de hjelper til om du ønsker noe spesielt til en spesiell anledning: ABMB møbeltapetsereren - ser ut til å være like aktiv som før med å gi gamle møbler nytt liv. Feel Real selger komfortable og miljøvennlige sovemøbler i tillegg til en del økologiske varer som juice, te, etc. Copa Con Oro vil delta aktivt ifm Elvelangs, bl a i samarbeid med Astrofysisk Institutt, i slutten av september. De ber om at mest mulig elektrisk lys slukkes i leilighetene på Lilleborg den kvelden. Som de fleste har merket er det også levende musikk der fredag og lørdag, og etter innspill fra beboere og DLG-styret vil de begrense støyen i tid og styrke, slik at vi ikke alle blir et ufrivillig konsertpublikum når vi ønsker oss ro og fred. Fra onsdag til lørdag er det åpent til kl 23, og mandager er det stengt. Mer om CCC her: I den gamle vaktbua ved nedkjøringen fra Sandakerveien er det tomt og stille. Vi kjenner ikke til at det finnes noen konkrete planer. Maleren Irma Salo Jæger har sitt atelier i A1 på Lilleborg. Navnet hennes er kjent for de fleste som er opptatt av malerkunst, og i lokalene hennes drives undervising og møtevirksomhet i tillegg til at hun leier ut atelier til andre kunstnere. I A2 er det planer om å utvikle Framtidssmia et møtested for ulike faggrupper som er opptatt av miljø og framtid. Ennå er mye usikkert omkring det spennende prosjektet, og de som var til stede på årsmøtet i mai vil huske at Per Placht presenterte planene der. I skrivende stund vet vi lite om fremtiden for A4. Det kommer altså ikke barnehage der. NCC har kjøpt bygningen tilbake fra Trygge Barnehager og videresolgt den til et konsortium der bl a Brødrene Placht AS deltar.

9 9 Når det gjelder A6/grøntområdet arbeides det fra mange hold å unngå at vår viktige grønne lunge forsvinner. Noen ildsjeler har startet aksjon og gjort en imponerende innsats for fellesskapet. Byutviklingskomitéen i Oslo og Østlandssendingen har gitt drahjelp, i tillegg til at Aften har hatt en fyldig reportasje. Vi håper vel alle på en omregulering til friområde, og pt ser mulighetene ut til å være gode selv om tiden er knapp. 7. Annet smått og stort Nøkkel til bommene ble tidligere lånt ut mot kvittering hos Sultan og fra de enkelte sameiestyrene. Sultan har imidlertid avsluttet samarbeidet om denne ordningen, og DLG-styret jobber for å få til en ny løsning. Nøkkel lånes ut i forbindelse med flytting, transport av funksjonshemmede etc. Slik situasjonen nå er, må du henvende deg til eget styre for å låne slik nøkkel. Politi, ambulanser, søppelbiler o.l. har egne nøkler og dermed tilgang til området ved behov. Balkongkasser bør festes på innsiden av balkongene. DLG-styret har tidligere henstilt om dette, men ikke alle har fulgt oppfordringen. Kanskje lurt å ta en titt oppover der du ferdes mest, og evt legge om ruten? Vi hadde nestenulykker i fjor, og lar det gjerne bli med det. Ikke stol på fremmede sier vi iblant til barn, men vi voksne må også passe bedre på om vi skal snu trenden med flere tyverier her på Lilleborg ute og inne. Pass på når ukjente tar seg inn sammen med deg eller når noen forsyner seg med gjenstander fra balkonger eller biler. Det er ok å spørre når du er usikker. Meld fra når noe skjer så snart som mulig!! Et kamera kan ha fanget opp noe som kan være til hjelp for oppklaring. Meld fra til egen styreleder eller til Søppel kastes i containerne. Søppelbodene er ikke ment som dumpingsted for det som ikke skal med på flyttelasset!! Ser du at sånt skjer, så si fra til vedkommende. Det er ikke meningen at fellesskapet skal overta eiernes oppgaver med spesialavfall. Kjør forsiktig inn og ut av området og inn og ut av garasjene!! Det er ikke like oversiktlig overalt, men det hjelper å ta det litt med ro.

10 10 Her treffer du DLG-styret: Kjetil Iversen, styreleder tel Pauliene Van Den Drool tel Anders Moss tel Lasse Wam tel Ingrid Skulstad tel Kjell Omdal Erichsen tel Willy Østvold tel Mona Kaarbø Hedén tel André Placht tel Helt til slutt vil vi i DLG-styret takke alle som bor her for tillit og samarbeid så langt og i tiden som kommer. Vi vil også gjerne ønske alle nye eiere og leieboere velkommen til Lilleborg,!! Vi håper dere vil trives godt her, og at vi sammen kan gjøre vårt til at Lilleborg forblir en oase i bydelen og et trivelig bo- og næringsmiljø! Lilleborg, medio september 2009 Kjetil Iversen Anders Moss Pauliene Van Den Drool Ingrid Skulstad Lasse Wam Kjell Omdal Erichsen Willy Østvold André Placht Mona Kaarbø Heden

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE onsdag 14. april 2010 kl 19:00 Klubbhuset på Føyka 1.1) Valg av møteleder 1.2) Valg av møtesekretær 1.3)

Detaljer

FJELDLUND BOLIGSAMEIE

FJELDLUND BOLIGSAMEIE FJELDLUND BOLIGSAMEIE ÅRSMELDING 2013 OG REGNSKAP 2013 Budsjett 2014 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2014 Tegningen viser siste utkast til utbygging av parkeringsplass Nord. Ta godt vare på dette heftet! Viktig

Detaljer

Til seksjonseierne i Marienlyst Park Boligsameie

Til seksjonseierne i Marienlyst Park Boligsameie 1 Marienlyst Park Boligsameie Til seksjonseierne i Marienlyst Park Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Sloreåsen Borettslag

Til andelseierne i Sloreåsen Borettslag 1 Besøk også våre nettsider http://sloreasen.borettslag.net Til andelseierne i Sloreåsen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013.

Detaljer

Frydendal Nytt. Frydendal Nytt Nr 3 oktober 2008. Styret 2008/09. Gulvvask. Når beiset du sist? GET og digital-tv. Økonomi. Hvordan få Frydendal Nytt?

Frydendal Nytt. Frydendal Nytt Nr 3 oktober 2008. Styret 2008/09. Gulvvask. Når beiset du sist? GET og digital-tv. Økonomi. Hvordan få Frydendal Nytt? .. Frydendal Nytt Nr 3 oktober 2008 Frydendal Nytt Utgis av styreleder i Boligsameiet Frydendal Søndre Styret 2008/09 Leder: Steinar A. Engebretsen, NF 98 styreleder@nedrefrydendal.no Styremedlemmer: Kristin

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Sletteløkka Boligsameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie, avholdes onsdag 30.03.2011, kl. 18:00 i bowlinglokalene i Veitvet senter, inngang fra

Detaljer

Innkalling til Sameiermøte 30. april 2015 kl. 18.00. - Registrering fra kl. 1730 Vestli skole

Innkalling til Sameiermøte 30. april 2015 kl. 18.00. - Registrering fra kl. 1730 Vestli skole Innkalling til Sameiermøte 30. april 2015 kl. 18.00 - Registrering fra kl. 1730 Vestli skole 1 Kjære seksjonseier i Velkommen til ordinært sameiermøte Oslo, 24.mars 2015 Innkallingen du holder i hånden

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Lørenplatået

Til seksjonseierne i Sameiet Lørenplatået 1 Sameiet Lørenplatået Til seksjonseierne i Sameiet Lørenplatået Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11

informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11 informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11 INFORMASJON INNHOLD Bakgrunn... 3 Til deg som eier... 4 Til deg som leietaker... 5 Søppelhåndtering... 6 Heiser og heisstans... 7 Boder...

Detaljer

Til eierne i Nydalen Kvarter Sameie

Til eierne i Nydalen Kvarter Sameie 1 Nydalen Kvarter Sameie Til eierne i Nydalen Kvarter Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 21. mars 2007, kl. 18:00 i salgslokalet i A7, Messepromenaden 2. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Hei! Det er igjen tid for årsmøte i Boligsameiet Frydendal Søndre, som avholdes 24. april kl. 19.00 på Klubbhuset på Føyka.

Hei! Det er igjen tid for årsmøte i Boligsameiet Frydendal Søndre, som avholdes 24. april kl. 19.00 på Klubbhuset på Føyka. Hei! Det er igjen tid for årsmøte i Boligsameiet Frydendal Søndre, som avholdes 24. april kl. 19.00 på Klubbhuset på Føyka. Styret jobber for at Frydendal Søndre skal være et godt og trygt sted å bo for

Detaljer

Til seksjonseierne i Torshovdalen 1 Sameie

Til seksjonseierne i Torshovdalen 1 Sameie 1 Til seksjonseierne i Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for sameiet ved å

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Sloreåsen Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie

Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie 1 Nydalen Kvarter Sameie Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Til beboerne i Sameiet Elvehavn Brygge J og K

Til beboerne i Sameiet Elvehavn Brygge J og K 1 Sameiet Elvehavn Brygge J og K Til beboerne i Sameiet Elvehavn Brygge J og K Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

INNKALLING TIL. ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) ONSDAG 2. APRIL 2014 kl 18.00. VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken)

INNKALLING TIL. ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) ONSDAG 2. APRIL 2014 kl 18.00. VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken) 0 Vestlibakken Boligsameie INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) ONSDAG 2. APRIL 2014 kl 18.00 På VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken) (Registrering fra kl 17.30) 1

Detaljer

Til andelseierne i Hallagerbakken borettslag

Til andelseierne i Hallagerbakken borettslag Til andelseierne i Hallagerbakken borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2012

Innkalling til ordinært sameiermøte 2012 2 Innkalling til ordinært sameiermøte 2012 Ordinært sameiermøte i avholdes tirsdag 20.03.2012 kl. 18:00 i Veitvet Eldresenter. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling : Torsdag, 3.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 JESPERUD BOLIGSAMEIE INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 STYRETS ØKONOMISKE REDEGJØRELSE 2010 SIDE

Detaljer

Til seksjonseierne i Vevelstadlia Sameie

Til seksjonseierne i Vevelstadlia Sameie 1 Til seksjonseierne i Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for sameiet ved å

Detaljer

Til seksjonseier i Sameiet Lilleborg C2

Til seksjonseier i Sameiet Lilleborg C2 Til seksjonseier i Sameiet Lilleborg C2 Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Som vedlegg (bakerst i heftet) finner du ytterligere

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 23. april 2009, kl. 19.00 i Samlingssalen, Kjelsås skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Side 1 471 Hallagerbakken Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Hei! Det er igjen tid for årsmøte i Boligsameiet Frydendal Søndre, som avholdes 23. april kl. 19.00 på Klubbhuset på Føyka.

Hei! Det er igjen tid for årsmøte i Boligsameiet Frydendal Søndre, som avholdes 23. april kl. 19.00 på Klubbhuset på Føyka. Hei! Det er igjen tid for årsmøte i Boligsameiet Frydendal Søndre, som avholdes 23. april kl. 19.00 på Klubbhuset på Føyka. Styret jobber for at Frydendal Søndre skal være et godt og trygt sted å bo for

Detaljer

Jeg takker for et godt samarbeid i 2006 og benytter denne anledningen til å ønske alle en riktig god vår og sommer!

Jeg takker for et godt samarbeid i 2006 og benytter denne anledningen til å ønske alle en riktig god vår og sommer! Kjære nabo! Våren er i anmarsj som ugjenkallelig betyr at en styreperiode er over for denne gang. Vi har hatt ett år med både små og store gjøremål. Mange nye beboere har kommet til som vi håper trives

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 ORDINÆRT SAMEIERMØTE I SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE, AVHOLDES ONSDAG 1. APRIL 2009 KL. 19.00 I VEITVET ELDRESENTER. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer