Peter Palm. Historisk veg til stödsverkshus. Karl Bernert. Information om stödsverkshus. Heinrich Rentsch

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Peter Palm. Historisk veg til stödsverkshus. Karl Bernert. Information om stödsverkshus. Heinrich Rentsch"

Transkript

1 Peter Palm Historisk veg til stödsverkshus Karl Bernert Information om stödsverkshus Heinrich Rentsch Vedlikehold og bevaring av blokkhus og stændverkshus oppgaver til maler og restaurator Elżbieta Rdzawska Umgebindebyggemåten som felles kulturarv for tre folkeslag Vänners Samfund: Sächs. Verein für Volksbauweise / Poln. Towarzystwo Miłośników Ziemi Bogatyńskiej/ Kulturverein Hainewalde Utgave 3, Januar 2012 r.

2 Bogatynia, Poland Redaksjon: Peter Palm Redakcja teknisk: Bożena Ziobro Artistisk bilde: Horst Pinkau Trykk: Drukarnia Witold Florczak, Bogatynia, ul. Daszyńskiego 31 tel.: , Copyright by Piotr Palm

3 Den, som ikke kan føre sitt regnskab over 3000 år, sitter uerfaren tilbake i mørket og lever fra dag til dag. J. W. Goethe (1819) Peter Palm Historisk veg til stödsverkshus Oversetter / tolk: Jochen Palm, Steinkjer 1. Dem Oberlausitzernes germanske og slaviske forfedrene fra folkevandringstiden For ca år siden kommer germanene og slavene ut av den historiske tåken. Først germanene, siden den romerske krigsherre Cesar i sin imperiale bestrebelse østover og nordover var nødt til å oppkalle motstanderne sine. (Har han oppkallt dem etter deres hovedvåpen, et tungt kort spyd som kalltes ger? Spydet var ca 2m langt og hadde et 6cm tykt skaft laget av asketre. Spissen var sverdformet og dermed brukbar til både å hogge og stikke. Noen ger manere hadde også et kort sverd et såkalt saxnot til nærkamp. Ættene som brukte den fikk navnet saxen og så heter den tyske landsdelen fortsatt idag -Sachsen- selv om vi ikke bruker saxnoten lenger...) Den germanske verden kom i de følgende århundre i bevegelse. Folk fra skandinavien flyttet sørover pga bevolkningsvekst og klimaforverrelse. Denne folkevandring var ingen kortvarig begivenhet, men forgikk sansynligvis i flere skritt fra generasjon til generasjon og folkets halvpart ble alltid boende i de gamle områdene. Ifra øya Bornholm (tidliger Burgundara-holm) kom burgunderne til Pommern og etterla i senere vandringsgenerasjoner en kirkegård ved det Svarte Berget nær Gørlitz. Denne vandringen endte i Alpen-område med et kongerike. Idag vitner fortsatt Grevskapen Burgund og vår Nibelungensage (NEBELUNG = NEBELLAND = SKANDINAVIEN) om det. Mer ifra Sør-og Middelskandinavien kom gotene (GOTLAND, GØTEBORG) til Pommern og ble værende i noen generasjoner. I den senere gotiske bibelen til biskop Wulfila (5.århundre) er det flere ord som har opprinnelse i det baltiskpreussiske. (preussener, litauerne og latvier er ikke slaver men balter, deres språk ligner mest av alle andre det indogermanske urspråket sanskrit. Preussener gikk språklig inn i det tyske. Det er flere navn med endingen -weit i det tyske språket som fortsatt vitner om det. I de senere generasjonene var halvøya Krim gotenes mål. Ved overgangen over elva Dniester tok vannet bruen og halvdelen av gotene ble igjen. Det gotiske folket ble delt i ostgotene og vestgotene for godt. Gikk gotene bevisst den samme vegen 3

4 tilbake, som de hadde kommet 2000 år tidligere? - den gangen som indogermanske skythen og sarmaten ifra kasachstans stepper til nordeuropa? Deres øverste gud kalt Wotan/Odin/Thiu (sammenligne Thiu, Zeus, Zebaoth) rir inntil i dag på en skimmel (Sleipnir). Folket husket historien langt tilbake i tid allerede den gang, hvorfor skulle de ikke huske opprinnelsen sin? Helt til idag kunne for eksempel den lokale befolkningen i over tusen år tilbake nøyaktig beskrive det som fyrstene fikk med seg som gaver i graven. Østgotene grunnla et kortvarig kongerike på halvøya Krim. De tapte kampen mot det kjempestore hær til de nomadiske hunnene, som kom fra de uendelige steppene (375 e chr.) og måtte som hunnernes tvangsallierte sammen med dem vestover. Det gjørde at vestgotene ble tvunget til å vike vestover også. Først i 451 ble hunnene på de katalanske områdene slått. I ci.100 år hersket østgotene fredlig i italia til de ble utslettet i kamp mot østromerike. Men, som sagt, en del av befolkningen forble alltid på plass. I Odessa fantes det en gotisk biskop inntil det 16. århundret og enno i det 19. århundre snakket en del dalfolk på Krim gotisk. Vestgotene ble herskerne i Spania, (Katalonien = Gotalonien; Andalusien = Vandalusien-vandalerne satte herifra over til afrika) Vandalene kom opprinnelig fra Schlesien, naboområdet til Oberlausitz. (fra den germanske urtiden har vi fortsatt ukedagens navnene i behold etter de germanske gudene). Våre slaviske (slovianiske) forfedre definerte seg over deres forståelse mellom hverandre, de som kan forstå ordene (ord = slovo = slovianske). De ble i mindre grad gjenstand i den romeriske historieskrivningen enn de nærmere germanene. Store byer som Køln(Colonia), Trier, Wien (Vienna) hørte til det Romeriske Rike den gangen. Åsene i øst oppkallte legionærene villsvinåsene (villsvin = suda: Sudeten). Slavene kunne østfra komme som innvandrere i områder, som var forlatt av flertallet til germanene. Sørslavene kom fra og med året 375 (direkte utsatt det bestandige trykket ifra hunnene) som flyktende sorber fra balkanen til områder sør fra Berlin. Her lever de fortsatt idag også kalt venden (denne betegnelsen er overtatt fra romeriske kronister, som betegnet slik de innvandrende sørslavene. Vi vet altså om en folkevandringstid som varte i flere tiår og sluttet ca. i det 6. århundret. Vi vet også at det var ikke så mye annerledes før og etter denne tiden. Den moderne europeer skal være bevisst på at hans forfedre kommer fra alle kanter og skulle føle seg hjemme uansett hvor i europa han oppholdt seg. Overalt finner han spor etter sin fortid. 4

5 1. SKRITT: MED ØKS/SVERD/KNIV LAGET MAN NOEN CA 6M LANGE GROVSTENGER OG BYGDE EN HUSSTILLAGE. PILETRE, VIDJEKVISTER HAKK DETALJ, SKALA CA. 1:10 2. SKRITT: MED GRABSCHEIT (EN SLAGS SPADE) OG HAKKE TOK MAN JORD UT OG FORANKRET BYGGET MED EN LITEN VOLL. PÅ DENNE MÅTEN VAR DET I LE FOR VINDEN. TVERRSNITT SKALA CA. 1: SKRITT: TAKET BLE DEKKET MED TØRT GRESS, KVISTER ELLER TAKRØR. ET BRATT TAK MEDFØRE HURTIG VANNAVLOEP. 5

6 2. Landlige gårdsbygg før og etter folkevandringstida Da de germanske og slaviske ættene slo seg ned mot folkevandringstidens slutt var byggemåten svært avhengig av bondenes utstyr og ferdigheter. Som regel eide bondefamilien lite utstyr laget av stål, bare noen kniver, sigder og økser. Med øksen i hånd har man sikkert ikke prøvd å ta de tykkeste trærne, men heller hugge noen mindre og tynnere istede for. De var godt brukbar til mindre våningshus og uthus som skissen viser: EKSEMPEL TIL ET MIDDELSTORT BONDEGÅRDSHUS RUNDT FOLKEVANDRINGSTIDEN BASISKONSTRUKSJON: NEDGRAVING AV STØTTENE STABILISERER BYGNINGEN I ALLE RETNINGER VERKTØY: SPADE, ØKS, KNIV, HOGGJERN GAVL VIDEST MULIG ÅPEN FOR Å HA LAGRINGSMULIGHET TIL HØSTEN HOVEDVIN DRETNING GRESSTORV STABLET GIR VARME OG STØTTE TVERRPROFIL A B; SKALA CA. 1:100 A B LENGDEPROFIL C D; SKALA CA. 1:100 DEKNING MED LANGHALM, TAKRØR, KVISTER TRESPIKER DACHFIRST =MØNE TRESPIKER KERBE = HAKK SELJE ELLER LINDBAST BJELKE DACHFIRST =MØNE A B C GRUNNRISS SKALA CA 1:100 OMRÅDET CA 1CM TYKK OVERFLATEN BLE SVIDD TRE GANGER LENGERE HOLDBARHET ENKELTHET SKALA CA 1:20 6

7 Siden alle trestøtter ble svidd i ilden før de ble gravd ned (gjorde man inntil i dag på landet) for å unngå råte, finner arkeologene fortsatt idag spor etter disse gamle bygningene. Det er bemerkesverdig at ættens ledere allerde den gangen hadde store representative bygninger som lignet en hall og var dekket med takrør eller langhalm. Bondenes bygninger bestod den gang av et antall enkelt lagde små hytter til forskjellig bruk. Sannsynlig etter behov og slitasje fornyet som fjøs, uthus eller våningshus. 7

8 Omfredningen til gårdene har bestått av enkelt lagde gjerder som tegningen viser. Ordet omfredning viser at det var knyttet noe juridisk betydning til den det vil si at den juridiske situasjonen før omfredningen var helt annerledes enn etter gjerden. FLETTEGJERDE SKALA CA. 1:20 TVERRPROFIL A - B VERKTØY: KNIV / ØKS SVIDD I BÅLET SELJEKVIS TER ELLER VIDJE SKANDINAVISK GJERDE SOM FORTSATT ER I BRUK HVER ENESTE STANG LIGGER PÅ TRE PUNKTER SVIDD I BÅLET SKALA CA. 1:20 8

9 3. Omfanget av lavtete hus i Oberlausitz-området i middelalderen Tyskerne som bodde i øst i frankenriket til Karl den Store og hadde germansk opprinnelse grunnla i 843 en egen stat under kong Ludwig som var barnebarn til Karl den Store. Samtidig ble frankrike og lothringen grunnlagt (Verdun-avtalen). Frankrike under det andre barnebarnet Karl den Ødsle og Lothringen under barnebarnet Lothar. Etter tiårsvis tunge forsvarskamper mot de nomadiske og hedniske riderkrigerne fra ungarnrike (hvor våres hesters hover tråkker vokser det ikke gress på 7 år), lykkes den tyske kongen Otto I. i 955 den avgjørende seier ved Augsburg og 962 ble det nye Kristne Hellige Romerske Riket grunnlagt (består til 1806). De slaviske naboene i øst polakkene (poleni = markboende) ble kristne under Miesko I. Og dannet en egen stat. Tsjekkerne ble kristnet allerede i det 9.århundret og grunnla en egen stat under Przemysliden, men de slet tungt med overfallene ifra Ungarn. Alle de tre folkeslagene oppfattet det nye hellige Romerske Rike som de kristnes beskyttelse og ble medlemmer (polakkene til 1300). Nå skal vi se på den store oppgangstiden, som begynte ca i det 12.århundret de store byene ble utbygget men også det landlige områdene i nærheten. Her møtte slaverne de innflyttende tyskerne. I det 12.århundret var tyskerne på landet sannsynlig fattige nye innbyggere i skogsområder. (fra den tiden har vi fortsatt ordtaket faren død, sønnen nød, barnebarnet brød ). Men det var antagelig ingen mangel på skog. Det er også sannsynlig at allerede den gang kom tømmermannen fra byen og tilbød sine tjenester (selv om det var veldig dyrt for bøndene). Og det var 500 år før de første sagverkene ble til som betydde at alt arbeid måtte skje med hand og enkelt verktøy og det ble langvarig og dyrt. Så derfor solgte vel bondene heller de lange tømmerne til byene eller til fløsser (som transporterte disse over lengre distanser til skip og anleggsbygg). De nøyde seg selv med tømmer av 2. eller 3. kvalitet for å bygge selv eller med hjelp av andre enklere lavtete hus. Konkret har den forenkelsen i byggemåten bestått i: det ble også brukt tømmer som ikke var helt rett, bare barken ble fjernet hjørneforbindelsen fikk overlappe så at det ble en spalte med ca 1/3 tømmertykkelse denne spalten gav plass for å tåle de større vertikale avikene, horisontal har det vært uproblematisk med samme toleransen spaltene ble tettet med lyng eller strå, som ble blandet med leire. Skissen nedenfor viser et eksempel. 9

10 HALVE TØMMER NOE KONKAV UTARBEIDET EVENTUELT IMPREGNERT MED TJÆRE PERSPEKTIVISK TEGNING TIL 1: 1: 1; SKALA CA. 1:50; LAVTET HUS I FORENKELT BYGGEMÅTE INNE LEIREMALING VERKTØY: ØKS, KNIV, HOGGJERN SKISSE VISER HUSGAVL SKALA CA. 1:25 TIL ET LAVTET HUS I FORENKELT BYGGEMÅTE (SENT MELLOMALDER) TRESPIKER ÅPEN TIL RØYKVENTILASJON LYNG UTRETTET OG MED SAMME LENGDE BLANDET MED LEIRE UTEN BARK LEIRE 3-4 LAG BJØRKEBARK 10

11 I Nordbøhmen finnes / bygges slike hus fra 16.århundret helt til idag. Tømmermanns virksomheten på landet, som tidligere nevnt, førte etterhvert til forbedrede konstruksjoner. Byggemåten med nedgraving av støttene førte til at støttene råtnet fort. Dermed var eieren nødt til å skifte treet ofte og ta hensyn til statiken samtidig, noe som sannsynlig ofte gikk galt og derfor på den andre siden førte til overdreven bruk av (forsiktighets) tre. Bindingsverk FACHWERK. Tømmermennene satte støttene på overflaten på et ekstra bindet bjelke (på det tydelige polske fagspråket betyr det podwalina = underkast). Under det hele kom et stenfundament som beskyttelse mot fuktigheten. Speilvendt fikk støttene oppe også spuns for å feste det øverste treet som har i polen betegnelsen oczep = angezapfter). Skissen viser som det ble festet på hverandre i hjørnene. UTFYLLT MED FLETTVERK+STRÅLEIRE, TEGLSTEN, NATURSTEN BRUSTRIEGEL STRAMM VIKLET STRÅ BLANDET MED LEIRE NEDERSTE BJELKE MULIGST DET HARDESTE TREET TIL ØVERST ET LAG MED LEIRE ELLER KALKPUSS HJØRNEFORBINDELSE MED DOBBELT SKRÅNING SOKKEL OG FUNDAMENT BESTÅENDE AV NATURSTEN BINDINGSVERKHJØRNET 1:20 SÅ SPARSOMT OG ØKOLOGISK BYGGET MAN FRA MELLOMALDEREN HELT TIL DET ÅRHUNDRET Flere avstivninger i alle retninger fikk man med skråe stivebjelker som ble festet med trespiker og spuns. Det er absolutt mulig at tømmermennene i begynnelsen brukte disse statiskkonstruktive forbedringer bare ved tvingende nødvendige reparasjonsarbeider på landet, men de har dermed skaffet grunnlagen til overgangen i byggemåten. Det ble mulig å bygge større og bedre bygninger med mindre materialforbruk. 11

12 4.Øtvang til besparelse i treforbruk i slutten av mellomalderen Til slutten av mellomalderen hadde den tyske og den slaviske delen av befolkningen i Oberlausitzområdet allerede blandet seg og det tyske språket ble brukt av mesteparten. Flere aktuelle kommunenavn og familienavn i området har slavisk opprinnelse. Ord som grense har vi overtatt i hele tyskland og det tyske ordet mark (markgraf = grensegrev) ble ikke brukt lenger. Det ble tremangel i slutten av mellomalderen idet hele næringen støttet seg på tre som eneste energikilde. Tre ble brukt til oppvarmingen, til matlaging, til å brenne tegl, kalk, leirkar og til å smelte glass. I tillegg ble tre brukt til å lage trekull og tjære. Trekull trengtes i massevis for det var den eneste muligheten for å oppnå de høye temperaturene som er nødvendig for å smelte metall og for å bearbeide metall i smia. Trekull var i tillegg et viktig kjemisk grunnstoff. Store mengder tre trengtes til å bygge skip, vogn, til bergverksdrift og til byggeindustrien. Skogen var også mer utsatt fordi det var vanlig å ha geiter på beite i skogsomerådene. I det tidlige 16. århundret ble det i denne situasjonen i Sachsen lovfestet at treforbruket ved husbygingen ikke skal overstige 1/3 del av det totale byggematerialet. TRE SOM EN ENESTE KILDE I MIDDELALDEREN TIL OPPVARMING OG MATLAGING BAKING BRØD TIL Ǻ PRODUSERE TREKULL TIL Å BRENNE TEGL, LEIRKAR TIL Å BRENNE KALK TIL Å BRENNE KERAMIKK TIL Å SMELTE GLASS 12

13 TRE SOM EN ALLMENN BYGGEMATERIALER I MIDDELALDEREN TIL Å BYGGE HUS TIL BERGVERKSDRIFT TIL Ǻ PRODUSERE KJERRER TIL Ǻ PRODUSERE TØNNER VERKTØY INNBO TIL Å LAGE TØNNER, VOGN OG SKIP BYGGING MØLLER MASKINERS ELEMENTER 13

14 5. Byggefolkets konstruktive svar særlig i oberlausitzområde på tvang til trebesparelse og høyere trepriser det oberlausitzer standverkhuset Hvordan disse dyktige byggemenn gikk til verks beskrives videre hos Karl Bernert Stödsverkshuses ( Umgebindehäuser ). SLUTT 14

15 Karl Bernert Stödsverkshuses Oversetter / tolk: D. Hermansen Förord Författare Kari Bemert, är född 1927, i den dåyarande polskt Galizien. Hans far som specialist drev bryggeri på den polska adelsgodsen. Strax innan II världskriget familj Bernert kom tillbaka till sina hemtrakter i den norra delen Tjeckoslovakien, intilliggande Sachsens Övre Lausitz. Som byggingenjör Karol Bernert tidig intresserade sig och bedrev forskning om stödsverkshusen egenskaper och hur ofta förekommer de. År 1988 utgav han frivilligt omfattande bok om detta (ca 200 sidor A4), som allmänt spridd sig och är tillförlitlig tills i dag. Från denna bok Vänners Samfund Region Bogatynia med hans medgivande presenterar enstaka artiklar för polska husägare i Bogatynia med omnejd samt de som är intresserade av detta. 1. Förutsattningar för uppkomst av stödsverkshus Man kan säga, att för ett tusen år sedan, i de områdena i öster om floden Saale och Elbę, glesbefolkad av de slaviska nationema och pga överflöd av byggnadsmaterial timmer, dominerade timmerbyggnader. Man kan anta, att tyska kolonister, som kom under århundrade från land om andra byggnadsteknik, dvs. regelverk, först använde den enkla och bekvämt sätt att bygga ett hus. Det är logiskt, att. samt med befolkningstäthet, började bli ont om timmer, det är inte bara uthuggning av skog av de nybyggare, men timmer var också det enda energikalla i hushället, till laning av mat, i smedjan att bränna tegel och kalk, att smälta glas och tjära tillverkning, till schaktstöttar i gruvindustri, till träkol avkastning, som dåtidens grundlig kemisk råvara; dessutom skog blev intensiv utnyttjad till betę åt getter och svin. Tecken på början avsaknad av trä fmns i furstars förordning på 1500-talet, som begränsade trä förbrukning vid husbygge till ungefär 1/3 behövligt byggnadsmaterial. I så måtto, av de 100% timmerbyggnad, som timmerbyggnad blev kvar bara en kammare. Dock, uppgiftema ställda av furstars, kunde besegras av uppbyggare. På första våningen, intill kammare, kom murade väggar, på andra våningen anvande man timmer bara med jämna mellanrum som var nödvändiga för att bära takets tyngt; allt genom timmermansbindning styvnade och knutna åt alla håll. Fria utrymme på övre vaningen fyilde mellan konstruktion regel stolpar med pinnar (stoppade in i väggen) och snitthalm blandat med lera. Halm blev kvar på taket. Först år 1580 nämndes officiell om sådant nytt hus i Frydlant (von hertig Wallenstein stad), och år 1599 i Thüringen. 15

16 Framträdande av stödstolpar ställda framför timmerkammaren ha sin motivering, allt det, som har stöd med trä i nybyggda timmerkammare, vid uttorkning bjälkväggen, skulle sänka den ca 7-12 cm, vid ruttnande av nedre bjälke bottensyll kunde senare sänka ytterligare, tills sjunkande del bärande tak få puckel. Allt detta händer inte vid stödsverkshus, eftersom tak har stöd vid timmerkammare på stödpelare, som nästan vid uttorkning håller kvar sin längd och om någon gång deras fot förruttna, så under reparationen man kan lätt ersätta med stöttor och med nedre kilar till konstruktions lyft i med avsikt fömyelse förruttnat fot. Genom fasadens differentiering i element framme och sådana, som kom lite bakom, flek också det övre lausitziskt hus ett vackert och specifik arkitektonisk utseende. 2. Historisk spridning av stödsverkshus Förr spridning strackte sig såsom tätare bebyggelse i Tyskland, som vi redan nämnde på föregaende sida, ända till floden Saale i Thüringen, också vid Leipzig och Berlin. Stödsverkshus byggnader hade förekommit ocksa i Danmark och i Litauen, i Transsylvanien, i Bukowina, i Galizien i Ungern, i Tjeckien och Slovakien samt i Balkan. Stödsverkshus nära Łódź uppbyggdes strax efter år 1800 av bosatta här vavare från Övre Lausitz. På den polska sidan prof. Rdzawska beräknade nu ända upp Sudeterna ca 700 stödsverkshus, men bara en enda tät bebyggelse med ca 100 hus i den ursprungliga skick finns kvar i Bogatynia med omnejd. På den tyska och den tjeckiska sidan, sadant hus täthet, som landskap uttrycker med sitt märke, man kan se från Bogatynias sida, söder om linje Ceska Lipa Jablonec Frydlant (staden som redan ligger på öst sidan), i väster tysk stad Bischofswerda och i norr tyska stader Bautzen (Budziszyn) och Görlitz, samt polska städer Zgorzelec och Zawidów. Allmänt man kan säga, att lopp århundrade stark minskning av antal stödsverkshusen. Men situation är inte hopplös! Människor erkänner ännu mer, att trä och lera är byggnadsmaterial mest människovänlig, skapar bäst boende klimat. I Skandinavien, ganska förmöget folk, lever frivillig i trähus. Vid enstaka nybyggda stödsverkshus visade sig (se ritning på sidan 6), att timmermän idag kräver för sitt arbete för en kvadrat meters boende yta vid enkelt byggestalt ca 50 % byggkostnader. Man måaste veta, att övre lausitziskt hus i efter timmermäns och taktäckarnas arbete, utmärkt passa till självständigt färdigbyggt av ägore. Under plankat lausitziskt övre våningen och under tak man kan utmärkt förtäcka med tjock lager hindrande värmeförlust. Vid trä väggar timmerkammare räknades traditionell, att de gefyra gänger mer värme förhinder än traditionell tegel mur med samma tjocklek, dvs. om kammares bjälke är 20 cm tjocka, så motsvarar detta 80 cm murens tjocklek. Vid boende bra byggt hus räkna man till, som kallas, lågt energi hus. 16

17 3. Historiska konstruktioners förändringar av stödsverkshus 3.1. Ursprungliga flervåningars konstruktion skelett byggnad Det utmärker sig enkelt och tåligt bindning. I västen denna bygg metod försvann redan ca 1700 talet; till i dag blev kvar framför allt i Bogatynia regionen Regel konstruktion med inte genomgående stödstolpe Ovan visas två steg övergångar till nyare sätt att bygga hus. 17

18 4. Hantverkarnas medverkan i byggnaden TRÆRNE BLE ETTER OMHYGGELIG UTVALG FELLT PÅ BESTEMT ÅRSTID. MÅNDENS FASE KUNNE APILLE EN ROLLE I VURDERINGEN...OG SÅ BLE DE TRUKKET TIL PLASSEN FOR DEN FØRSTE BEARBEIDELSE TRESTAMMENE ER LETTEST Å DELE I TO NÅR TREET ER FERSY 18

19 BARKEN MÅ ALLTID FJERNES, MEN VED DEN FERSKE TRESTAMME EVENTUELT BARE DELVIS FOR Å UNNGÅ AT DEN TØRKER FOR FORT OG SPREKKER 19

20 Å SAGE TRESTAMMEN LANGS ER VELDIG SLITSOMT. DET ER IKKE UTEN GRUNN AT TØMMERMENNENE GIKK KLEDD I VIDE BUKSER OG HADDE STORE HATTER PÅ. (SAGFLIS RENNER NED) PÅDEN NYSKAPTE FLATEN MARKERES EN RETT LINJE MED HJELP AVEN SVARTET SNOR 20

21 MED JEVNE MELLOMROM (CA. 1M) HUGGES DYPE HAKK TIL DEN SVARTE LINJEN DERNEST FJERNES TREET MELLOM HAKKENE 21

22 AUSLUTENDE FINBEARBEIDELSE TIL BJELKEN NØYAKTIG TIL DEN SVARTE LINJEN 22

23 VIDERGÅENDE BEARBEIDELSE SLIK BLE SNOREN SVARTET MED HJELP AU TREKULL 23

24 PÅ EN NY BYGGEPLASS BLE MED DET SAMME EN ARBEIDSPLATFORM SNEKRET MED HENSIKTEN Å FREMSTILLE KONSTRUKSJONSDELER 24

25 FØOPPFINNELSEN AN VATERPASS OG NIVELLERREDSKAP I DET TY. ÅRHUNDRET VAR DET MUCIG TREKANT OG LOT Å ARBEIDE VELDIG NØYE SMEDEN TRENGTES BÅDE TIL Å FREMSTILLE BYGGEDELER OG TIL Å VEDLIKE WOLDE VERKTØYET PÅ BYGGEPLASSEN 25

26 Yrkesgruppenes andel til det nybyggde huset Murarna Timmermän Taktäckare Snickare Lera män Kakelugnsmakare Smeder 26

27 5. Särskild sätt utförande av stödsverkshus 5.1. Dessutom i förekommande olikartade i fråga om storlek och prydnad hus, finns också många speciella fall: Stödsverkshus byggdes på brant sluttningar. Det hände att vid övre del sluttningar hus hade en våning, men nedre delen två våningar. Det hände också, som man kan se idag vid museum Ridare Hus ( Reiterhaus och tysk ort Neusalza-Spremberg), att stödstolpe finns i övre våning och andra hus finns på varandra. Ridare Hus (= tysk. Reiterhaus) eniigt Kari Voigts bild Det förekommer också undantag, det finns hus som inte är rektangulära, men sned vertikalprojektion, pga inte så stort byggnadstomt. (I Bogatynia sådana hus försvann; på den tyska sidan några orter finns fortfarande, kallas av folk vacklande hus ). Vid stödsverkshus kan förekomma vertikalprojektion i form av bokstav T, eller sådana, som föreställer vinkel. Genom tillbyggnad kan förekomma också vertikalprojektion i form av bokstaven L, eller i form av kors +. De andra olikheterna är hus med övre halv trappa upp. Berikande form kan man se från utsidan genom tillämpa tak heldragen bakåt (Hästens Huvud), eller också genom att bygga två vånmgar från gatans sida och tak förlängt bakom till första våning (Frack tak). 27

28 Tecknings försök till begrepps förklaring Hästens huvud och Frack tak Ytterligare variant av stödsverkshus är resultat hus byggnader med förstukvist framme (andra namn är loftgång ), eller också framme så kallad kors kammare. Samtidigt förekommer mindre eller större utsprång framför gavelväggen, eller framför hus takskägg, man kan också se mindre eller mer smyckat stöd konstruktion. (Till exempel byggnader vid torget i Sulikowo i Polen) Från den tiden, när hand vävning var fuli utvecklad, kom andra variant stödverks byggnader. Eftersom då, pga vävnmgs utveckling vara hus, till vilka inte tillhörde något jordbruks areal (utan något stall), uppstod hus, som på ömse sidor korridor har timmerkammare. (Så kallad tvåkammares hus, som förekommer också i Bogatynia): Som sällsynthet måste man nämna byggnadssätt i Övre Lausitz med timmerkammare på övre våningen (t.ex. i Waltersdorf, nära tjeckisk gränsen), sådan byggnadssätt förekommer oftare i norra Tjeckien. De byggnaderna visar högt utvecklat timmermansarbetarnas teknik. Mestadels hade vävare bara liten bit jordbruk, så i en litet stödsverkshus vind räckte till att förvara hö för get. (Man måste nämna här, att i 1800 och i början av 1900 talet, när tuberkulos var nästan obotligt, dagligen färsk mjölk från detta nyttiga djur, fattigt lantlig folk hade mycket bra skydd inför stora katastrof). I småbrukare stödsverkshus man kan skilja främre boende del med timmerkammare, mittkorridor med ingång till denna kammare och ofta till liten kammare avsedd för gamlingar ( undantag, livstid ) och också med dörren till stallet, till vilket ofta som fjärde del var tillbyggd lada. Mindre och större småbrukarens stödsverkshus egentligen alltid hade övre våning och stor vind till hö förvaring för det tillbyggda stallet. (Här måste man påpeka för att förhindra större bränder, vindens golv ofta blev gjord av bara tätt lagt trä stång, täckta med ca 5 cm tjock leran. Likadant byggdes intilliggande vägg och till och med vinds dörrar). 28

29 5.3. De största stödsverkshus var ändå inte landbrukarna, men tyg köpmans hus (s.k. faktori), som i regel blev förmögna så visades vid sina hus byggnader. (Sådant ståtlig utmärkt renoverat hus finns i t.ex. Eibau i Tyskland och också i Bogatynia likadana stora hus finns vid l Maja gatan). Man kan allmänt säga, att nästan varje stödsverkshus byggt för två tre århundraden sedan, betjänat många generationer alla yrke, enligt behov varje generation blev mindre eller mer ombyggt; dock sådan konstruktion bestod ett prov. Så t.ex. murat stall ursprungliga lantbrukares hus med sina valv blev omvandlat till förråd eller till affär och i dag där kan det vara matsal och pensionats samlingslokal, eller öl utskänkning i krogen; (så på grund av det leve för oss vara trevliga stödsverks byggnaderna!). 1 Stensockel 6 Huvudregel 10 Bröst regel 2 Timmerhusvägg 7 Bottenregel övre våningar 11 Överfönsters regel 3 Stöd (stolpe) 8 Hörn stolpe 12 Övre regel 4 Svärd 9 Andreas kors 13 Sträva 5 Spännregel 29

30 Stora 2-kammares stödsverkshus i Bogatynia vid. 1. Maja gatan 30

31 6. Stödsverkshus prydnad och smyckning Detaljer vid stödsverkshus konstruktion har alltid konstruktiv samt prydnads funktion. Har flytande övergång: 6.1. Trä spik: Trä spik är använd vid förband av trä i form av beslag och plugg. Vid beslag spik har uppgift att klämma till och hålla, vid pluggar snarare använda som skydd. Spik alltid var gjord av hårt trä. I fali vid hyvlade fyrkantig kärning spik 2 gånger 2 cm, så uppborrat hål blev lite mindre i genomkärningen. I vanliga fall var spiken lite kägelformig och med kort spets. spik håll Spikar längst var lite mer än tjocklek bjälkar, så att på inslags sida stack ut 2-3 cm. I normalt fall använde man en spik vid varje bindningen, ibland två med ca 5 cm mellanrum. Vid visa hus inträffar man också svarvade spikar, vilka ofta hade huvud i form av knopp Svärd och kort svärd, på tyska knagge Svärd och knaggar träffar man i många former med olika smyckningen. 31

32 6.3. Strävor ovan bottenvånings fönster också har mindre eller större smycknings skärningar Pelare har också smyckningar från enkla kanter skärningar till ypperliga dekorer i barock form Dekor form i den övre lausitziskt brädfodring : 32

33 6.6. Skiffer täckning Skiffer kan förekomma i olika utvalda färger och föreställer olika symboler, som t.ex. Solen Dörrar och fönster Väggar vid dörrar ofta förekommer som dekorativa granit stolpar. Trä ingångsdörrar har också dekor profil och inne har de trä bjälke som dörregel. Beslag är också vackra. Farstufönster till hallen i regel har som försedda med smedens galler och ofta har de granit väggar. Fönster på övre våningen är fördelade på sex delar och dekorativ, ute fönsterkammare. Ett av sex fönsterglas man kan öppna för vädrings skull Takfönster Förekommer som förlängt gädda eller som oxes öga, samt snickeri filigrans fönsters arbete ofta utveckla sig i dekorativa blommor (t.ex. i Bogatynia vid. l. Maja gatan nr 2). 33

34 6.9. Inomhus: Korsvalv dekorativ utförd och delvis färgprakt finslipat. Dekorativt tak med brädfodring. Enkel korsvalv med hjälp krok för slaktare och stenbänken, som användes på fritiden framför huset. Exempel på stenbänkar. Modeller på fönstergaller. Från vänster till höger sida allt skickligare. 34

35 7. Konstruktions detaljer vid stödsverkshus, från fundament till takås Inget av stödsverkshus kunde man bygga, om alla handverkare, gesäller, lärlingar och medhjälpare, inte hade samarbetat och samordnat med varandra. Man måste påpeka, att sådant samarbete, var i regel, utan kända idag byggnadsplaner. Av de idag ännu kända handverkare som byggde stödsverkhus var: murare, timmermän, taktäckarna, snickare, stenhuggare, smed, och kakelugnsmakare. Handverkare som arbetar med lera finns inte numera. För handverkare från 1800 till 1900-talet var det en hederssak att utföra sitt jobb i högsta kvalitet, dvs. att man ville utföra vackert arbete också med god förtjänst för hela hus Murararbete vid källare, sockel, väggar, valv och vid skorstenar Källares valv: utgrävning i valvs form. eller genom att ställa trä stämpling färdigt valv 1 Jord; 7 Timmervägg; 2 Valv; 8 Stöd; 3 Påfyllning; 9 Kantverk; 4 Mur; 10 Stöd på två kilar; 5 Ingång till källare; 11 Valvs profil av bjälkar; 6 Golv av plankor på kantverk; 12 Valvs bas gjord av plankor. 35

36 Olika valvs slag: 1 Tunnelvalv nås till golvet; 2 Korsvalv nås till golvet; 3 Upphöjd tunnelvalv; 4 Upphöjd korsvalv; 5 Kupol valv; 6 Segment valv mellan stål bärbjälkar. (Vid stödverkshus 5 i 6 sällan förekommer). Murens hörn av tuktad sten, ser man, bindare, långstenar och hörnstenar. Perfekt utförd sockel med plats för karm och för timmerhusvägg och med sned yta för rinnande vatten. Storleks jämförelse murade skorstenar (till höger modern med två ventilationsöppningar). 36

37 7.2. Timmermäns arbete vid timmerkammares stomme och vid bindning av tak konstruktion. Nere ser man historiska timmermäns redskap: Tvåmans såg; Timmermans yxa; Ensidig platt och lång yxa till sidohuggning av rundvirke. 1 Rundvirke, stock; 2 Rundvirke med räffla nere; 3 Rundvirke bearbetat på två sidor; 4 Fyrasidig bearbetat stock. Timmerkammarens hörn bindning 1 Hörn överlappat i slutet av rundvirke; 2 Som ovan, men med urholkat rundvirke; 3 Som ovan, men med fyrasidig bearbetat rundvirke; 4 Laxstjärt hörn; 5 Höm hake. 37

38 1 Överband mellan stödbjälke och spännregel; 2 Överband för sprund; 3 Knagge med sprund för sinka. Förbindning i höman på övre våningen med dubbel sned överlapp i undre regel men inte genomgående hörn stöder; hömstöder med bakåt tagen sprund. Övre förbindning med huvudregel ser ut likadan. Teckning för grund tak konstruktion: (storlek visas i dem rätta förhållande; x stol, - hanband). 1 Taksparre; 2 Bindbjälkes tak; 3 Stol tak utan inre bindning; 4 Stol och hanband tak med två väggar; 5 Stol tak med full tak bindare med liggande dubbla väggar; 6 Hanband med en vägg; 7 Hanband med två väggar. 38

39 Här visas stam användning i sågverket i plank form med bark, stock och vanliga plankor 1 Avbarka 2 Sidostock 3 Kärnstock (om tunnare så kärnplanka) 4 Sidoplanka Teckning visar det typiska irwerkan vid uttorkning av stockar och plankor: r höger sida (kärna) l vänster sida (träflis) M kärnans rör Kb kärnans fält Sp träflis fält Olika slag av brädfodring: 1 parallella plankor 2 plankor med trälist 3 överlappande 4 överlappande slanor 5 halv spont 6 spontade plankor 7 väggpanel 8 spontade plankor med jämna kanter 9 lamell 10 persienn De historiska huvudslag brädfodring är exempel 1 och 3, delvis 9; nyare slag är 5 till 8; 10 ofta vid torklider. Vid byte av rutten stolpes träfot timmerman måste alltid iaktta byggnadens skydd både i lodrät och vågrätt riktning med hjälp av sned ställda stöttar. (Vid rundvirke tjocklek minimum 12 cm, vid kantbjälke minimum 10/10 cm tjocklek). Vertikala stöd uppe har träkloss (U) och är ställda på byggnads domkraft (B). Sneda stöd vid hjälp av kilar vid träfot måste ständigt vara tryckta tillbyggnaden. 39

40 7.3.Taktäckarnas arbete Material till traditionell taktäckning: 1 Platt taktegel. 2 Skiffer i normal form för täckning i forntysk system (vid takskägg, takås, gavelväggs kant, vid bindning av 2 tak från olika håll och vid höm som hade med andra system) 3 Skiffer spetsvinkling 4 Skiffer åttahörning 5 Takspån 6 Takspån plankat Prydnad hörntegel på takås Olika täckningar med platt tegel: Dubbel täckning i kronform Fjäll Spec 40

41 Olika slag skiffer täckning Forntysk täckning Reguljär skiffer Rektangulär skiffer Specvinkling täckning Fisk fjäll täckning 7.4. Snickares arbete: vid smyckningsarbete av gavelvägg kanske snickare träffade timmermannen. Trä huggorm som åskledare Dekorativ Solen Trä fönsterbräda 1 Del släppta in i timmerkammares vägg; 2 Ytan under fönster; 3 Ytan under fönsterkarm. Vid stödsverkshus var också snickares arbete inomhus med de karakteristiska fönster som oftast bestod av 2 st, träplattor som stängdes genom att dra ihop de på natten. Prydnadsdörr i ungdomens stil vid övergången mellan 1800-talet och 1900-talet i hus vid Waryński gatan i Bogatynia. 41

42 7.5. Arbete med lera: Ler arbetarnas uppgift var att regelvägg fylla in med vedträ lindade med halm, mättad ler mjölk och föra med lera blandat med halm på bada sidor, avslutades med ler på övre skikt eller kalkbruk som puts. Puts yta var vitkalkat med kalkmjölk. lera och halm lera och halm trästicor flätade halm halm och lera på vinden lera och halm 7.6. Sten arbete: stenhuggares huvud uppgift var utsmyckat portal och trappor som ledde till portalen. 7.7 Smedens arbete. SLUTT 42

43 I dag, om någon vill förena ett massiv modern hus med stomme så kommer man att bygga stödsverkshus. 43

44 Henryk Rentsch Vedlikehold og bevaring av blokkhus og stændverkshus Oppgaver til maler og restaurator Oversetter / tolk: Jochen Palm, Steinkjer 1. Restaurering av blokk og stændverkshus som grunnlag for bevaring av historiske bygdekaraktere I 150 år har vi i Tyskland forsket hvordan man bestmulig kan vedlikeholde og bevare de gamle blokk og stændverkshusene og å forstå bedre de spesielle utfordringene som denne byggemåten innebærer. Dette kunnskapet er viktig for å bidra til både å bevare husene lengre i god velhold og skaffe mer komfort til beboerne. Fargebehandling er en viktig del i denne sammenhengen. I byggetiden var materialutvalget begrenset og fargebehandlingen derfor lignende nesten overalt. Med tiden ble fargeutvalget som resultat av oppussingsarbeid mer regionsspesifikk og mer forskjellig. Befolkningen ble mer krevende i hensikt til eget bomiljø og omgivelse. Det er vanskelig å generalisere i fargeutformingen til disse husene. Når man undersøker disse husene finner man stadig noe nytt og overraskende. Fargebehandling er mangesidig, inneholder beskyttelse, konservering, dekorativ og til og med kunstnerisk utforming. Vi skal prøve å forstår behovene til de forskjellige generasjonene og hvordan deres voksende byggeerfaringer og de forandrende smakene stadig forandret byggemåten, så at husene ble til slutt et trivelig sted å bo i (helt til idag) med et sunt inneklima. Hvilken rolle de forskjellige materialene til malingen og pleiemidler spiller ved vedlikehold og redning av truete hus skal formidles her. Men husk at før man bruker disse historiske og delvis fortsatt aktuelle materialene skulle en fagman alltid gjøre en eksakt skadediagnostik. 2. Historie til farge og malerisk utforming av stændverkshusene og deres mangfoldige integrasjon i den landskapslige omgivelsen Det er viktig å se på den historiske utviklingen og opprinnelsen til det enkle huset for å få forståelse for det. Husene innebærer og er resultat av lang erfaring, kunnskap og handverkskunst. Ikke bare lokale handverkere utviklet nye teknologier, også flyktninger under krigen, fremmede soldater, emmigranter og vandrende handverksfolk til og med munkene hadde del i den teknologiske utviklingen forandret komfort, utforming, kulør og pynteelementer. Med voksende erfaring fikk man kunskap om de riktige utvinningsmetodene til byggematerialene, for eksempel fellingstidspunktet til tømmerne, bruk av tettningsmiddel, fremstilling av bindemiddel, som kalk, lim, konserveringsstoffer og maling. 44

45 Om fargebruket i stændverkshusets begynnelse vet vi relativt lite, fordi det er bare rester igjen. De eldste husene som fortsatt står i dag er fra det 16. århundret. De fleste fortsatt eksisterende husene ble bygged mellom 1700 og En tid da denne byggemåten allerede hadde nådd en høy stand og kunnskapene om byggematerialenes funksjonalitet og vekselvirkningene var gode. Derfor har vi fortsatt så mange hus i godt behold. Så lenge kunskapene om de historiske materialsammenhengene ble viderformidlet ble husene godt bevart eller til og med viderutviklet. Men det senere tekniske fremskrittet har ikke bestandig vært stændverkshusenes venn. Fremskritt betydde faste stenhus og store industribygg. Fortere byggemåter og enda høyre bokomfort ble etterspurt og det betydde nye krav til materialene. De gamle naturmaterialene ble delvis fordrengt. Industriell fremstilte farger overtok i de gamle stændverkshusene og fort ble de gamle fargene og de gamle bruksteknikkene glemt. Hurtigtørkende, tettere, mer slipefaste farger ble prioritert. Graverende byggeskader under disse fargene, som man mange år senere oppdaget viste at fargene var dårlig egnet til stændverkshusene. Mange hus gikk tapt. Riktignok finnes det fortsatt bedrifter som produserer farger med de gamle kvalitetene men disse sliter fortsatt med å klare seg. Som sagt mange hus ble revet fordi de hadde byggeskader betinget pga feil vedlikehold. Nye hus ble bygget istedenfor, noen av eierne ønsket å bygge nytt fordi stændverkshusene ansås som for trange, for lave, utette eller ukomfortable. Peter Dorn som har store fortjenester i vern av disse husene sa engang: Stændverkshus har bare to ekte fiender ild og menneskelig dumhet. Utsaget har høyt sannhetsinnhold særlig når man har fått dypere innsyn i problematikken. 3. Undersøkelse og tilstandsvurdering viktige instrumenter ved skadediagnostikken og planeriske hjelpemiddler Allerede fra begynnelsen til kulturminnevernet i midten av det 19. århundret ble det forsket i historisk byggesubstans så at vi har samlet en del kunnskap som er både viktig for vedlikehold, konservering og fargeutforming og reparatur. Det anbefales en eksakt undersøkelse gjennomført av en fagmann med lang yrkeserfaring på dette området (handverker, restauratør, konsulent) før en begynner med oppussings restaurerings eller ombyggingstiltak. Anbefalinger av byggematerialforhandlere må man være veldig forsiktig med. Også venner eller naboer som eier et stændverkshus selv er ofte dårlige rådgivere. Kulturminneverns institusjoner kan være hjelpsome og formidler kontakt til fagfolk. 45

46 4. Livet i stændverkshus med historiske og moderne malingsstoffer Både gamle og moderne malingsstoffer kan være brukbare ved stændverkshuset hvis de er tilpasset til kravene som historisk byggesubstans stiller. Spør fagmannen som kan anbefale en viss utvalg av farger som kan brukes uten å redusere livskvaliteten. Historiske byggematerialer betyr ikke mindre bokvalitet. Alle krav hensiktlig isolering, modern oppvarming, inneklima, allergineutralitet og fargegiving kan oppfylles. Gamle utformingsteknikker har for lengst fått anvendelse også i vårt moderne livsstil. Historiske byggematerialer og farger er også velegnet for å tilfredsstille alle behovene til beboerne i hensikt til hygge, behagelighet, trivsel, sunt inneklima og moderne livsmåte. Konserveringsmiddel, som mineraliske farger og naturlige oljefarger kan fortsatt bidrar i stor grad til det. Moderne, nyere stoffer skal ikke bannlyses. Riktig brukt og på riktig underlag er de godt brukbare de også. Forfatteren til denne skriften har 50 år erfaring som maler, restaurator og konsulent og prøver å formidle forskningserkjennelsene til leserne og oppdatere disse med sin egen kunnskap og viten. 5. Fargebehandlingens utvikling fra det opprinnelige blokkhuset til det blandete husbygget, bindingsverkhus og stændverkshus Trebeskyttelsesmiddel, fargeutforming, maleteknikken i blokk og stændverkshusbygg ble alltid bestemt av beboerne dem som oppførte boligen, deres sosiale utviklingsstand samt de tekniske mulighetene de har hadd Blokkhus Forskning ved oberlausitzer blokkhus viser at disse hus i begynnelsen ble tettet med dyrehår, planter og leire. Treet ble overflatebehandlet med linolje eller bek. Etterhvert ble det leirepuss inne og ute, som med mineraliske tilsetningsstoffer som kalk eller kalkkasein fikk forbedret holdbarheten og forbedrede lysforhold i inneromene. Konserverend virkende pigmentert planteolje (linoljeferniss med jordpigmenter eller benpigmenter) forbedret trebeskyttelsen på det synlige treet. Det ble etterhvert mer utvalg av byggestoffer og fargestoffer men begrenset på regionalt produserbare tetningsstoffer og farger. Treet fra omgivelsen tjente ikke bare som byggematerial men leverte også harpiks, bek, løsemiddel, isolasjon, takdekking. Stener og leire fantes overalt. Torv og til og med kull og malm kunne utvinnes og foredles. Alt materialforbruk måtte skje sparsomt. (Planteolje, plantefibrer og fett kunne jo også brukes som mat eller for å lage klær). Men husene skulle også ha lang levetid og være lett til å vedlikeholdes. 46

47 5.2. Bindingshus og stændverkshus Med stændverkshusene forandret seg også måten til overflatebehandlingen etterhvert. Det utvendige og innvendige treet fikk inntil det 19. århundret i de fleste tilfellene bare en konserverende trebeskyttelse, det vil si treet forble synlig. Men allerede i det 18.århundret begynte man å bruke farger. Først de rikere byggeherrene i byene men så ble det mer vanlig. Oljefarger og kaseinfarger ble utviklet som hadde en sterkere fargeevne. Nye dekorasjonsteknikker og verdifulle malerier pyntet husene også i bygdene. 6. Restaurerings og vedlikeholdsarbeid i det 21.århundret Ved restaurerings og vedlikeholdsarbeidene skal man muligst bruke de historiske materialene og maleteknikkene Trefassaden Før man begynner med vedlikeholdsarbeidet er det forutsetning at huset ble vurdert av kulturminneverns fagpersonal og at det blir undersøkt hvordan det opprinnelige tilstandet hadde vært. Så er det nødvendig med en professionell tresanering uten å bruke moderne tettningsstoffe. Statiske bindinger og sprekker må kontrolleres og man må gjennomgå om regnvannet uhindret kann renne ut for å unngå sopp og råte. Her er det ofte malern som må kontrollere før han kan begynne arbeidet sitt. Anvendelse av ekte jordfargepigmenter i naturoljelasurer eller oljefarger med ferniss er en praktikabel løsning også i dag. Anvender man disse så kann man bruke og forstå alle variasjoner historisker fargeteknikk. Tilsetning av pigmenter til bindemiddlene ble større. Det ble først brukt regionale fargestoffer som jernoksidpigmenter (oker, oksid-rød og oksidsvart) og organiske som bensvart. Senere kom pigmenter som måtte importeres over lengre distanser som kromoksidgrønn, kobaltblå, nikkeltitangul og umbra(manganoksid, jernoksid og leire) Som fyllstoff brukte man kritt og kalkspat, dolomit, kaolin, sinkhvit og titanhvit. Pigmentene var på denne tiden ikke så finmalte som i dag. Derfor var fargen mer pustende og damppermeabel selv under anvendelsen av oljebindemiddel. Faren for at treet blet fuktig og råtnet var dermed lav. Sprekker i treet som følge av tørkningsprosesser forble åpne. Anvendelsen av gamle fargeresepturer med fernissolje, lin og dyrehår som tetningsstoff, leire og kalk som bindemiddel har avgjørende betydning ved restaurering og vedlikehold av disse gamle husene. De kan brukes ved alle gamle blottliggende også forvitrete treoverflater som ikke er råtne og er milljøvennlige fordi de er fri av løsningsmidler. Fossile fargestoffer og storfeblod skal ikke lenger brukes utendors, selv om de kann finnes fra før. De er ikke nok holdbare. Alle farger som danner et for tett lag på overflaten betyr en stor fare for forhøyed 47

48 fuktighet i treet, sopp og råte. Alt tre som er blitt behandlet med nyere farger som danner et ikke pustende tyt lag på overflaten skal vurderes av fagmannen om fargen må fjernes og (hvis det er nødvendig) på hvilken måte (skraping, varmluft, kemisk) Leirepuss som trebeskyttelse Som varmeisolasjon og vidergående beskyttelse fikk vannrett liggende bjelker regional (tospråklige området i Oberlausitz, Niederlausitz og Westlausitz) leirepuss. Treet ble ikke oljebehandlet, bare med trespiker og strå armert og pusset med leirepuss ca. 3-4cm tykk. Pussen måtte i hvert fall ikke berøre jorden. Metoden kann brukes i dag, men det trengs litt veiledning. I begynnelsen av det 20.århundret ble de ustabile stændverksbuene ofte undermurt med tegelsten eller kalksten treet ble fuktig og råtnet bort. Som resultat måtte ofte hele 1. etage fornyes Dører og vinduer I begynnelsen ble vinduer og dører bare behandlet med varm olje. Senere ble det brukt hvit oljetemperafarge, som ikke var så veldig utholdende. Holdbarheten forbedret seg når man begynte å bruke fete oljefarger. Man finner også fargerikere maling og lasurer. For å bruke disse på dør og vindusoverflatene ble det blandet mer tørrstoff in for å forbedre blokkfastheten. Ved restaureringen historisker vinduer kann man også i dag anvende den gamle oljefargeteknikken, hvis man kan avstå den hurtige blokkfastigheten. Blokkfastighet betyr at fargen ikke er klissete lenger Metalldeler Metalldeler var laget av smiejern senere også av messing. De fikk allerede i smia en behandling idet det varme metallet ble dyppet kort i linolje eller ferniss. Når metallet var avkjølet så ble det noen ganger behandlet med en grafitlinoljeblanding. Det ble en perfekt korossjonsbeskyttelse Mur med synlige stenforband En mur som ble laget med leiremørtel forble aldri uten puss. Det var godt kjent at det var farlig med leirepuss, den kan skylles vekk. Slik murverk fikk en ren kalkpuss med grove tilsetningsstoffer (0-7mm). En grensemur som ble laget på samme måte fikk på toppen et lag med stenplater ofte pyntet med nøysomme planter. Bare ved byggverk med fast kalkmørtel kunne man ha en synlig stenforband. Fugemørtelen var laget av en grov kalk-sand-blanding. Under fugingen kom kalk og de fine sandkornene til overflaten og dannet et glatt og værbestandig lag, som fikk et anstrøk med kalkfarge over den ferske mørtelen. Fargen karboniserte sammen med mørtelen (freskoteknikk). 48

49 6.6. Pussoverflater Bindingsverket ble fyllet i leirebyggeteknikk og fikk leirepuss. Mannen som gjørde det het kleiberen (kleberen). Det ferske leirepusset ble med fingertuppene eller en kam oppkjemmet.og fikk en fin utepuss, en blanding av hvitkalk, fin sand, litt kesam og finhakket storfehår. så kom det et kalkfargeanstrøk i freskoteknikk. Etterpå kom det inntil 5 ganger et vanntynt kalkanstrøk, delvis med fargepigmenter (maks. 5 prosent) og litt ferniss, så at det ble en uoppløselig overflate. Desverre er denne overflaten mindre holdbart under nåværende betingelser med forurenigt luft og sur regn. En mulig erstatning med lignende egenskaper er silikatdispersjonsfarge Fargeutformingsmuligheter til fassadene til stændverkshusene Inntil det 17. århundret var det bare mulig med en enkel fargegiving, betinget gjennom de materialtekniske mulighetene til denne tiden. Fargepaletten gikk fra stengrått til mørkebrun, rødbrun, men også til svarte laserte tresiktige fargetoner. Den ornamentale virkningen til bindingsverket kom fra kontrasten mellom linjer og flater, men også fra de forskjellige overflatestrukturene mellom tre og puss. Både tredekket tak, som fikk samme overflatebehandling og strå- eller rortak ble valgt i passende farger. Det finnes områder hvor fargene er like helt til i dag. Fra det 17. århundret finner man delvis fargerike hus som var eiet av de rikere i bevolkningen, som hadde råd til det. Også dørstokkene og vinduskarne fikk pynteelementer som blomster, skrift eller lignende i fargerike utforminger. Til og med bladgull ble av og til brukt. Fargene til husene varierer fra området til området. Men delvis finnes det enkelte hus med avvikende fargegivning så det er viktik å undersøke hvert enkelt hus nøye Fargebruk innendors Også innendors eksisterer tidsbestemte, teritorielle og eierskapsavhengige forskjell. Treet til blokkstuene ble behandlet med olje eller voks, som var lett å vedlikeholde. Det var nødvendig å vedlikeholde, fordi tilsmussingsgraden var relativt høy pga stearinlysene og de utette kjøkkenene. Fra 18. til 20. århundret økte rask betydningen til fargeutformingen. Huseierne med god økonomi ville ikke stå bak byens borgere eller de adelige. Maler og andre handverkere ble etterspurt også i stændverkshusene. Også her ble man mer motebevisst og fulgte den moderne stilen. Det gjaldt maleteknikken, pynteteknikken og til og med tapetene særlig i de sørlige områdene. I brosjyren Südlausitzer Umgebindehäuser ble riktig beskrevet: Inntil 1850 fikk huset vårt en fylde av pyntende detaljer, stilretninger av senbarokk, og rokoko, neobyggestils klassisisme. Alle disse ble man med på og det ble egenstendige, folkekunstneriske prestasjoner, små mesterverk av handverkskunsten. Her var malerhandverket med på toppen. Denne trenden kunne man ikke finne i de nordligere områdene. I mitten av det 19. og i begynnelsen av det 49

50 20.århundret kom det sjablonerteknikkene og rullteknikkene i bruk på de fargerik malte veggene Ombyggingsfeil og oppussingsskader Den raskere utviklingen i byggebransjen og byggehandverket og fremgangen i den industrielle byggematerial- og malingsindustrien tok nye skadebilder med seg. Tettningsstoffer og tettere farger og lakker gjørde overflaten vanntett eller nesten vanntett. Luft eller fuktighet kunne hverken inn eller ut. Treverket og murverket fikk skader. Det oppstod tæring og sprekkdannelser som truet byggesubstansens beholdning. Det gjennomvåte murpusset og byggetreet førte til at skadelig salt, skadedyr og råte oppstod. Eierne til slike hus ble ufornøyde og plagete. Her er det på tide å kontaktere kompetent fagfolk, spesialiserte handverkere eller restaureringseksperter, som kan diagnostisere, behandle eller veilede. Feil i omgang med de historiske og nye materialene må unngås. Ikke bruk handverker uten erfaring i bygningsvern / rehabilitering av gamle hus. Desverre finnes det en del ukvalifiserte folk også blant byggeforhandlerne disse skal man styre unna Anvendelse av nye malindgsstoffer og verktøy Nye malingsstoffer, trebeskyttelsesmidler, samt tilhørende arbeidsteknikker og verktøy har med sikkerhet økonomiske, men også helse-og miljømessige bakgrunner. I malingsindustrien ble det også gjørt graverende feil, som vi vet idag. Det var betinget av det daværende kunskapsnivået. Men også mange av de solgte for tiden nyutviklete vannbaserte lakker, malinger, lasurer og tettningsstoffer er helt eller delvis uegnet for å bli brukt på disse historiske husene. Det gjelder også delvis moderne verktøy fordi bruk av dette mangler de typiske historiske kjennemerkene som handarbeidstøyet etterlater For selvbyggeren men også for noe handverkere uten tillegsutdannelse er materialmarket uoversiktlig og det riktige utvalget vanskelig Anvendelse av historiske malingsstoffer og verktøy Historiske malingsoppskrifter inneholder ingen giftstoffer, hvis man unngår tungmetaller og både giftige konserverungsmidler og pigmenter. Det er lett mulig å unngå dette. Det finnes produsenter som fremstiller fargene etter historisk oppskrift. Dessuten lager noen handverksbedrifter med byggningsvernprofil slike produkter selv. Fargene skal legges på med pensel og malerkost. Prinsipiell er det nok engang å framheve at selve viljen ikke er tilstrekkelig, det trengs tilsvarende kvalifikasjon og kunnskap for å kunne rehabilitere slike historiske byggninger. 50

Peter Palm. Historisk veg til stödsverkshus. Karl Bernert. Information om stödsverkshus. Heinrich Rentsch

Peter Palm. Historisk veg til stödsverkshus. Karl Bernert. Information om stödsverkshus. Heinrich Rentsch Peter Palm Historisk veg til stödsverkshus Karl Bernert Information om stödsverkshus Heinrich Rentsch Vedlikehold og bevaring av blokkhus og stændverkshus Oppgaver til maler og restaurator Vänners Samfund:

Detaljer

Tips & Idéer. Stjärnor/Stjerner

Tips & Idéer. Stjärnor/Stjerner Tips & Idéer Stjärnor/Stjerner 600228 Stjärnor/Stjerner SE Till en stjärna behöver du 12 remsor. Stjärnan görs i 2 delar som sedan flätas ihop. DK Til en stjerne skal du bruge 12 stjernestrimler. Stjernen

Detaljer

Trinnvise anvisninger Bygge et trehus

Trinnvise anvisninger Bygge et trehus Trinnvise anvisninger Bygge et trehus Velg tre Velg et tre med den rette strukturen, og pass på at treet du velger, er sunt dette er avgjørende for at du skal få en solid, sterk trehuskonstruksjon. Tresorter

Detaljer

Et hjem er kjerneområdet og der vi oppholder oss mest.

Et hjem er kjerneområdet og der vi oppholder oss mest. DOLENA TØMMERHUS TREMATERIALE FOR ET BEDRE INNE MILJØ Et hjem er kjerneområdet og der vi oppholder oss mest. Det er derfor vi gir prioritet til å skape et komfortabelt og sunt inne miljø. Fornybar energi

Detaljer

Dette bør du tenke gjennom før du begynner

Dette bør du tenke gjennom før du begynner Gode Rom Dette bør du tenke gjennom før du begynner Rommets form kan være av gjør ende for hvor og hvordan du skal benytte panel. Her gir vi deg noen ideer om hvordan rommet endrer form og karakter ved

Detaljer

Brukerveiledning på svensk for Dymista Nesespray, suspensjon 137 mikrogram / 50 mikrogram per spray (azelastinhydroklorid/flutikasonpropionat)

Brukerveiledning på svensk for Dymista Nesespray, suspensjon 137 mikrogram / 50 mikrogram per spray (azelastinhydroklorid/flutikasonpropionat) Brukerveiledning på svensk for Dymista Nesespray, suspensjon 137 mikrogram / 50 mikrogram per spray (azelastinhydroklorid/flutikasonpropionat) Bruksanvisning Dymista125 mikrogram + 50 mikrogram/sprayning

Detaljer

Verktøy og annet til vedlikehold av vinduer.

Verktøy og annet til vedlikehold av vinduer. Verktøy og annet til vedlikehold av vinduer. Arbeidsplassen: Høvelbenk eller annen mulighet til å sette fast vindusramma er en nødvendighet. Å drive vedlikehold på ei vindusramme som ikke sitter fast er

Detaljer

HØYKVALITETS VINDUER OG DØRER

HØYKVALITETS VINDUER OG DØRER HØYKVALITETS VINDUER OG DØRER www.stamela.no HØYKVALITETS VINDUER OG DØRER Siden starten i 1998 har Stamela AS lansert trevinduer og dører i høy kvalitet. Vi har som ma l og opprettholde den høye kvaliteten

Detaljer

Hva ønsker jeg å utrykke?

Hva ønsker jeg å utrykke? Innledning Produktet mitt er en lykt av leire. Den er formet som en blanding av et tre og en skyskraper, dette er et utrykk for hvordan Sande blir en by. Målgruppen er alle som er interesserte i utviklingen

Detaljer

Skal fylles ut av kunden: Kjøpssted: Nr på kvittering og dato: Leveringsdato: Kundens adresse: Telefon: Reklamasjonsgrunn:

Skal fylles ut av kunden: Kjøpssted: Nr på kvittering og dato: Leveringsdato: Kundens adresse: Telefon: Reklamasjonsgrunn: Kontrollskjema: Ta vare på dette dokumentet! Produktet du har kjøpt, ble produsert i henhold til høye kvalitetskrav. Produktet har blitt kontrollert nøye og deretter omhyggelig pakket. For å unngå mulige

Detaljer

Følgende produkt(er) skal benyttes: Dette kan du gjøre!

Følgende produkt(er) skal benyttes: Dette kan du gjøre! 9 Rengjør først flaten grundig. H-100 voksbeskyttelse skal ristes / røres før bruk. Påfør deretter H-100 voksbeskyttelse med llavtrykksprøyte, pensel eller rulle i 2 lag. Påfør det andre laget først når

Detaljer

naturens egen trebehandling

naturens egen trebehandling naturens egen trebehandling TRETJÆRE - verdens eldste trebehandling I snart 1000 år har milebrent tretjære vært overflatebehandlingen på stavkirker. Det borger for kvalitet. Tjære var så viktig at i Magnus

Detaljer

Monteringsanvisning - Norsk. 1 Generell informasjon. Kjære kunde, Garanti

Monteringsanvisning - Norsk. 1 Generell informasjon. Kjære kunde, Garanti Monteringsanvisning - Norsk 1 Generell informasjon Kjære kunde, det gleder oss at du valgte hagehuset vårt! Les monteringsanvisningen grundig før du går i gang med å sette sammen huset! For å unngå problemer

Detaljer

Stillasguide for TG og Lignende

Stillasguide for TG og Lignende Stillasguide for TG og Lignende Guide: Stillas Innhold 1: Forord... 2 2: Skaff og beregn materialer... 3 3: Materialer... 4 4: Konstruksjon... 4 4.1: Steg 1... 5 4.2: Steg 2... 5 4.3: Steg 3... 6 4.4:

Detaljer

Velkommen til Vikingskipshuset!

Velkommen til Vikingskipshuset! Velkommen til Vikingskipshuset! Her kan du se de tre best bevarte vikingskipene i hele verden; Osebergskipet, Gokstadskipet og Tuneskipet. Disse skipene ble først brukt som seilskip, så ble de brukt som

Detaljer

Siljan FURU- & Eikegulv den nye generasjonen

Siljan FURU- & Eikegulv den nye generasjonen Siljan FURU- & Eikegulv den nye generasjonen etablert 1897 2 Våre nye gulv den nye generasjonen RingAlm Tre er importør av de flotte tregulvene til Siljan i Norge. Vi tør påstå at ett tregulv fra Siljan

Detaljer

Gir farge til livet ditt.

Gir farge til livet ditt. En helt ny måte å male på. Gir farge til livet ditt. Er veggene grå og triste, eller panelet bleknet? Veggmalingssystemene fra Bosch er akkurat det du trenger for å gjøre omgivelsene dine mer fargerike.

Detaljer

Historien om universets tilblivelse

Historien om universets tilblivelse Historien om universets tilblivelse i den første skoleuka fortalte vi historien om universets tilblivelse og for elevene i gruppe 1. Her er historien Verden ble skapt for lenge, lenge siden. Og det var

Detaljer

EIDSFOS HOVEDGÅRD - RESTAURERING AV HOVEDDØR RAPPORT OG ANVISNINGER Bente Bjerknes og Ragnar Kristensen, februar 2010

EIDSFOS HOVEDGÅRD - RESTAURERING AV HOVEDDØR RAPPORT OG ANVISNINGER Bente Bjerknes og Ragnar Kristensen, februar 2010 EIDSFOS HOVEDGÅRD - RESTAURERING AV HOVEDDØR RAPPORT OG ANVISNINGER Bente Bjerknes og Ragnar Kristensen, februar 2010 Revidert... Rapporten vil komplettes med flere foto. 1 TEGNING MED MARKERING AV ULIKE

Detaljer

Øvelser/Övningar. Abilica PumpSet TRENING MED MENING TRANING MED MENING. abilica.com

Øvelser/Övningar. Abilica PumpSet TRENING MED MENING TRANING MED MENING. abilica.com Øvelser/Övningar : TRENING MED MENING TRANING MED MENING abilica.com Pump trening kom inn på treningssentre på midten av 90-tallet, og er en treningstrend som har kommet for å bli. Grunnen til det er at

Detaljer

Sto Norge AS I Fasade. Fasadesystem StoNordic Pussystem

Sto Norge AS I Fasade. Fasadesystem StoNordic Pussystem Sto Norge AS I Fasade Fasadesystem StoNordic Pussystem StoNordic Pussystem I Fordeler Et system for alle underlag Magasinstorget, Linköping, Sverige StoNordic Pussystem er et komplett system med velprøvde

Detaljer

Et maritimt oljeprogram

Et maritimt oljeprogram Et maritimt oljeprogram Oljeprodukter av høy kvalitet til behandling av alle typer treverk. Det er noe ekte med det som er laget i tre. Det flotteste treverket vil man gjerne vise frem og ikke gjemme det

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Oppgaveark Innledning Arbeidsprosess Nordisk design og designer Skisser Arbeidstegning Egenvurdering

Innholdsfortegnelse. Oppgaveark Innledning Arbeidsprosess Nordisk design og designer Skisser Arbeidstegning Egenvurdering Innholdsfortegnelse Oppgaveark Innledning Arbeidsprosess Nordisk design og designer Skisser Arbeidstegning Egenvurdering Oppgave: Bruksgjenstand i leire Du skal designe en bruksgjenstand i leire. Du kan

Detaljer

Veileder i DKS-produksjonen Spor i sand

Veileder i DKS-produksjonen Spor i sand Veileder i DKS-produksjonen Spor i sand Elevene tegner forslaget til relieffet sitt ferdig før de får besøk av DKS-produksjonen og kunstnerne. Dette kan de for eksempel gjøre i kunst og håndverkstimene.

Detaljer

Vi brukte dette bur som utgangspunkt for tiler, beitski og døråpning (uten dør). Dette bur står ikke så langt fra Rauland sentrum.

Vi brukte dette bur som utgangspunkt for tiler, beitski og døråpning (uten dør). Dette bur står ikke så langt fra Rauland sentrum. 7.1. Beitski og sval - Analogi av bur på Rauland JUUL RESTAURERING Bilde 19) Bur ved Rauland. Vi brukte dette bur som utgangspunkt for tiler, beitski og døråpning (uten dør). Dette bur står ikke så langt

Detaljer

Mål din nye Chalet. den nye boen. boen chalet og chaletino

Mål din nye Chalet. den nye boen. boen chalet og chaletino 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Mål din nye Chalet den nye boen DIMENSJONEN boen chalet og chaletino chalet design

Detaljer

Notat. 2. Puss- og overflatebehandling utført av murhåndverker 1

Notat. 2. Puss- og overflatebehandling utført av murhåndverker 1 Dato: 11.9.2012 Til: Balestrand kirkelig fellesråd Fra: NIKU v/ konservator Hilde Viker Berntsen Emne: Kvamsøy kirke. Murerarbeid og oppfølging av kalkmalerikonservering 1. Bakgrunn På bakgrunn av NIKUs

Detaljer

Nätgunga Netthuske/-disse

Nätgunga Netthuske/-disse Nätgunga Netthuske/-disse Conform EN71-1,2,3,8 Innehåll: Kontrollera att alla delar finns med och är oskadade. Innhold: Kontroller at alle deler er med og uten skader. A: Segel B: Böjda rör C: Rep med

Detaljer

Fagområder: Kommunikasjon, språk og tekst, Kropp, bevegelse og helse, Etikk, religion og filosofi, Antall, rom og form. Turer I månedens dikt for

Fagområder: Kommunikasjon, språk og tekst, Kropp, bevegelse og helse, Etikk, religion og filosofi, Antall, rom og form. Turer I månedens dikt for Hei alle sammen I oktober har vi jobbet mye med ulike formingsaktiviteter. Vi har holdt på med gips til å lage en liten forskerhule til å ha på avdelingen, vi har laget drager når den blåste som verst

Detaljer

FORMAT & FORBAND. Teglstein: TEKNIKK

FORMAT & FORBAND. Teglstein: TEKNIKK Teglstein: FORMAT & FORBAND Tekst: Murmester Øyvind Buset, Wienerberger AS Illustrasjoner: Ø.B/Wienerberger, BMC/Daas Baksteen, H.Yggeseth+O.J.Røysland/Mur-Sentret Akkurat som musikk har teglflaten noen

Detaljer

MONTASJEVEILEDNING A QUAPANEL O UTDOOR

MONTASJEVEILEDNING A QUAPANEL O UTDOOR MONTASJEVEILEDNING A QUAPANEL O UTDOOR DEFAULT TEXT Aquapanel Outdoor Aquapanel Outdoor er en sementbundet plate som er vann- og fuktbestandig. Platen er spesielt utviklet som underlag for puss, fliser,

Detaljer

Sparer tid og arbeid Grunnleggende lønnsomt fra Gran Tre

Sparer tid og arbeid Grunnleggende lønnsomt fra Gran Tre Overflatebehandlet kledning Sparer tid og arbeid Grunnleggende lønnsomt fra Gran Tre Grunnleggende lønnsomt Ytterkledningen beskytter huset mot vær og vind, og er en viktig del av husets ansikt. Bruker

Detaljer

Landstil:Landstil 13-04-10 22:45 Side 1 DEN FRANSKE LANDSTIL. -det gode liv...

Landstil:Landstil 13-04-10 22:45 Side 1 DEN FRANSKE LANDSTIL. -det gode liv... Landstil:Landstil 13-04-10 22:45 Side 1 DEN FRANSKE LANDSTIL -det gode liv... 129 Landstil:Landstil 13-04-10 22:45 Side 2 Familien Strand, som driver Norges største livsstilkonsept på nett, har funnet

Detaljer

Kjente skader i stadig nye opplag

Kjente skader i stadig nye opplag Kjente skader i stadig nye opplag Kolbjørn Mohn Jenssen www.mycoteam.no Kjente skader i stadig nye opplag Kjente skader i stadig nye opplag Kan vi lære av historien? Kan vi lære av historien? Ytveden er

Detaljer

TRE behandling. MK Trading A.S, Oslo. Sioo Wood Protection AB. Juni

TRE behandling. MK Trading A.S, Oslo. Sioo Wood Protection AB. Juni SiOO TRE behandling Juni - 2017 MK Trading A.S, Oslo Sioo Wood Protection AB SiOO:X impregnering Kiselbehandling i to steg Gir lyse, rene, vakre treoverflaten med attraktiv glans Forhindrer sprekker og

Detaljer

Ridehus av Semullit. Bygg på lag med naturen

Ridehus av Semullit. Bygg på lag med naturen Ridehus av Bygg på lag med naturen Ridhus med bättre Ridehus klimat och med akustik bedre klima og akustikk Kraven på ett ridhus är är många. Det ska tåla en tuff Kravene miljö, men til et också ridehus

Detaljer

Vennlligst behold for fremtidig rengjøring. Vedlikehold og garanti

Vennlligst behold for fremtidig rengjøring. Vedlikehold og garanti Vennlligst behold for fremtidig rengjøring og garanti Vennligst følg anvisningene for vedlikehold for å sikre at møblene dine holder seg lenge. En normal forandring av utseende på tekstiler, hud og tre

Detaljer

barnesiden Bokstavsalat: Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26)

barnesiden Bokstavsalat: Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26) barnesiden Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26) Bokstavene ble litt blandet. Her kan du skrive det riktig............... så kan du fargelegge bildet. I Bibelen finnes

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Medlemmer som ikke ønsker å være krigere skal ha utstyr etter nivå Småbonde (Ikke kriger).

Medlemmer som ikke ønsker å være krigere skal ha utstyr etter nivå Småbonde (Ikke kriger). Utstyrskrav for Borrefylkingen Utstyret til Borrefylkingens medlemmer skal være basert på det som er sannsynlig at norske vikinger fra området rundt Viken ville gått med i perioden 850-1050. Moderne materialer

Detaljer

V Å T R. Monteringsanvisning. Jackon våtrom. Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging. www.jackon.no

V Å T R. Monteringsanvisning. Jackon våtrom. Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging. www.jackon.no Monteringsanvisning Jackon våtrom V Å T R 0 M Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging 08-2007 erstatter 02-2007 Jackon våtrom Produktbeskrivelse Jackon våtromsplate består av: Platene leveres i tykkelse

Detaljer

GJØR DRØMMEN OM HJEMMET DITT SUNN OG BÆREKRAFTIG Mer plass eller ny plass? Bygg i Ytong og tenk fremover

GJØR DRØMMEN OM HJEMMET DITT SUNN OG BÆREKRAFTIG Mer plass eller ny plass? Bygg i Ytong og tenk fremover GJØR DRØMMEN OM HJEMMET DITT SUNN OG BÆREKRAFTIG Mer plass eller ny plass? Bygg i Ytong og tenk fremover De aller fleste hus er bygget i tre, og noen av disse er pusset så de til forveksling ligner steinhus.

Detaljer

fra det norske grunnfjellet

fra det norske grunnfjellet Trykkpartner AS Foto: Ludvig Killingberg fra det norske grunnfjellet Oppdal Sten AS ble stiftet i 1993 og siden den gang har bedriften hatt en betydelig vekst. Det har gitt oss erfarne medarbeidere med

Detaljer

FORSLAG TIL AKTIVITETER

FORSLAG TIL AKTIVITETER FORSLAG TIL AKTIVITETER Når vi samler inn materiale, dvs. planter og dyr, fra ferskvann må vi oppbevare dem i det vannet vi henter dem fra, for eksempel i bøtter eller plastbakker. Skal etterarbeidet gjøres

Detaljer

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise Rev.nr 150318 Vertikalmarkis / Vertikalmarkise A2 Brytplatta inkl skruv A3 Brytrulle A4 Bandlås Båndlås A6 Bandknopp Båndklokke A8 3,5x9,5 mm A10 3,5x25 mm 4st A2 - A10 gäller enbart markiser med banduppdrag

Detaljer

pasteller Hus med lys, luft

pasteller Hus med lys, luft Hus med En herlig miks av gammeldags sjarm og industrielle detaljer preger hjemmet til familien på fire, som flyttet fra byen og ut på landet for å få enda mer boltreplass. HjemmetINTERIØR Tekst: Camilla

Detaljer

Torbjørn Ekelund. En oppdagelsesreise i norsk natur

Torbjørn Ekelund. En oppdagelsesreise i norsk natur Torbjørn Ekelund GUTTEN OG FJELLET En oppdagelsesreise i norsk natur Torbjørn Ekelund GUTTEN OG FJELLET En oppdagelsesreise i norsk natur See the child. Cormac McCarthy: Blood Meridian Forsvundet barn.

Detaljer

SEKS GODE GRUNNER FOR Å KJØPE KÄHRS

SEKS GODE GRUNNER FOR Å KJØPE KÄHRS SEKS GODE GRUNNER FOR Å KJØPE KÄHRS QUALITY IN WOOD SINCE 1857 TRADISJON INNOVASJON DESIGN 1 2 3 Tre er det mest miljøvennlige, vakre og mest fleksible gulvmaterialet som finnes. Det er derfor vi kun arbeider

Detaljer

Mer enn bare vindu. Design - Varme - Lys - Lyd - Trivsel - Kvalitet - Garanti - Trygghet

Mer enn bare vindu. Design - Varme - Lys - Lyd - Trivsel - Kvalitet - Garanti - Trygghet Mer enn bare vindu Design - Varme - Lys - Lyd - Trivsel - Kvalitet - Garanti - Trygghet www.mestervindu.com Økt livskvalitet Vinduene er blant husets viktigste miljø- og trivselsfaktorer. De fleste ønsker

Detaljer

1. Grunnlag for rapporten. 2. Gjennomgang av boligene. 3. Tillegg til gjennomgang og ønsker. 4. Anbefalinger

1. Grunnlag for rapporten. 2. Gjennomgang av boligene. 3. Tillegg til gjennomgang og ønsker. 4. Anbefalinger N O R D S K R E N T E N B O R E T T S L A G R A P P O R T VA R M E TA P I R E K K E H U S S T Y R E T N O R D S K R E N T E N S TÅ L E T O L L E F S E N 1. Grunnlag for rapporten 2. Gjennomgang av boligene

Detaljer

C1 D1 D2 B2 B3 B4 A1 A2 C1 C2 C3 C4 C5 C6 B1 B2 B3 B4

C1 D1 D2 B2 B3 B4 A1 A2 C1 C2 C3 C4 C5 C6 B1 B2 B3 B4 Rev.nr 170925 Mix Läs noga igenom hela monteringsanvisningen innan ni börjar montera er produkt. Kontrollera att leveransen är komplett och utan skador. Les nøye gjennom hele monteringsanvisningen før

Detaljer

søndag 14 Drøm i farger UKE Line Evensen ga en sveitservilla fra 1882 et helt nytt liv. IDEER, IMPULSER OG INSPIRASJON, 9. APRIL 2006 Foto: Nina Ruud

søndag 14 Drøm i farger UKE Line Evensen ga en sveitservilla fra 1882 et helt nytt liv. IDEER, IMPULSER OG INSPIRASJON, 9. APRIL 2006 Foto: Nina Ruud søndag 14 IDEER, IMPULSER OG INSPIRASJON, 9. APRIL 2006 Foto: Nina Ruud UKE Drøm i farger Line Evensen ga en sveitservilla fra 1882 et helt nytt liv. påhjemmebane Sjefen: Jeg er mer opptatt av det estetiske

Detaljer

Lesninger Pinsevigilie - lørdag, 3. juni 2017, År A

Lesninger Pinsevigilie - lørdag, 3. juni 2017, År A Lesninger Pinsevigilie - lørdag, 3. juni 2017, År A 1. lesning 1 Mos 11,1 9 Den ble kalt Babel. For der forvirret Herren all verdens tungemål. Hele verden hadde ett språk og samme tungemål. Da folk brøt

Detaljer

TENNER OG TANNVERK. I. Om tenner i sin alminnelighet 1. Hvor mange tenner skal en voksen a) mann, b) kvinne ha?

TENNER OG TANNVERK. I. Om tenner i sin alminnelighet 1. Hvor mange tenner skal en voksen a) mann, b) kvinne ha? Norsk etnologisk gransking Oktober 1967 Emne nr. 114 TENNER OG TANNVERK Noen av de følgende spørsmål forekom i en annen sammenheng i tidligere emnelister: Overleveringer om barn som er født med tenner

Detaljer

Trinnvise anvisninger Ulike typer maling og lakk

Trinnvise anvisninger Ulike typer maling og lakk Trinnvise anvisninger Ulike typer maling og lakk Underlagstrøk grunnlaget Du får bedre heftevne og dekning hvis du først påfører et underlagstrøk eller grunning. Den har spesielle egenskaper som skiller

Detaljer

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1075 sida 1(2)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1075 sida 1(2) CAMPINGSTUGA 5,0 + 7,5 m² (Svenska 202-2-0) LEVERANSBESKRIVNING 2007-08-7 TAK Underlagspapp, finsågad takpanel, takåsar 58 x 45 och 43 x 45, dubbla vindskivor. Taklutning ca 2 o. YTTERVÄGG Timmerprofil

Detaljer

Konserveringsarbeidet ble utført i uke 32, 2005 av konservator Brit Heggenhougen.

Konserveringsarbeidet ble utført i uke 32, 2005 av konservator Brit Heggenhougen. nn Dato: 17.02.2006 Til: Riksantikvaren Fra: NIKU Emne: Hove kirke, konservering av veggdekor i våpenhus Oppdragsgiver: Riksantikvaren v/ Harald Ibenholt Topografisk nr: A 291 Vik i Sogn Prosjektnr. NIKU:

Detaljer

Monteringsanvisning murgrill art.nr 11736 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

BACstone Ferdige moduler som limes opp på 1-2-3.

BACstone Ferdige moduler som limes opp på 1-2-3. PANTONE 7454 PANTONE 1955 C: 50 M: 24 Y: 0 K: 10 C: 0 M: 100 Y: 60 K: 37 BACstone Ferdige moduler som limes opp på 1-2-3. BACstone Quatro steinpaneler Nå tilbyr vi ennå en serie trappemoduler. Steinpaneler

Detaljer

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1078 sida 1(2)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1078 sida 1(2) RANABO (Svenska 2012-12-11) LEVERANSBESKRIVNING 2007-11-20 TAK Underlagspapp, råspont 17, takåsar 43 x 145, enkel vindskiva 22 x 145, takfotsbrädor 22 x 95. Taklutning ca 16 o. YTTERVÄGG Timmerprofiler

Detaljer

Varmelekkasjer-termografi

Varmelekkasjer-termografi Vedlikeholdplanlegging 10 11. november 2008 Foredraget er delt inn i 2 deler; Hva vi ser etter ved byggtermografering Hvilke prioriteringer som må til i tiden som kommer, både på nybygg og i forbindelse

Detaljer

FORSKJELLIGE TYPER TAU

FORSKJELLIGE TYPER TAU FORSKJELLIGE TYPER TAU Forskjellige typer tau Vi bruker tau hele tiden; når vi skal fortøye båten, når vi skal taue en bil, når vi knyter lissene på skoene våre, og ikke minst når vi er på leir. Men hva

Detaljer

Frogner meieri Vurdering av kulturminneverdi

Frogner meieri Vurdering av kulturminneverdi Frogner meieri Vurdering av kulturminneverdi Vedlegg til planforslaget: Detaljregulering av Frogner sentrum med omlegging av Duevegen Arkitektene Fosse og Aasen AS 13.10.2010 Sørum kommune Plan- og utbyggingsseksjonen

Detaljer

- restaureringsseminar på Aulestad 11.02.2009

- restaureringsseminar på Aulestad 11.02.2009 Utskifting og bevaring - restaureringsseminar på Aulestad 11.02.2009 Bildet viser hovedbygningen på Aulestad like før restaureringsarbeidet startet i januar 2008. Det var ikke lett å se at noe var alvorlig

Detaljer

HALDEN KRISTIANSAND SØR-FRON hus

HALDEN KRISTIANSAND SØR-FRON hus TANUM: Det var vesentlig dyrere å bygge i stein enn i tre, men kirken hadde god økonomi. Steinbyggerne var spesialister som reiste fra sted til sted. De hadde kunnskap om stein og nødvendige ferdigheter.

Detaljer

Santex hagestue 20-30 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne

Santex hagestue 20-30 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne Santex hagestue 20-30 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne Les gjennom hele monteringsanvisningen før du begynner med monteringen. Dette er en generell monteringsanvisning

Detaljer

Oksen Apis var det helligste dyret. Han var svart med en firkantet hvit flekk i pannen. Egypterne feiret fødselsdagen

Oksen Apis var det helligste dyret. Han var svart med en firkantet hvit flekk i pannen. Egypterne feiret fødselsdagen Oksen Apis var det helligste dyret. Han var svart med en firkantet hvit flekk i pannen. Egypterne feiret fødselsdagen hans. Osiris var herskeren over dødsriket. Anubis med sjakalhode var balsameringens

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04 FLEXIT SL4 94278-06 2013-04 ART.NR.: 98737 98739 Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

EIK. De sagnomsuste gudene Tor med Hammeren, Jupiter og Zevs tilba eika for sin styrke, livskraft og utholdenhet.

EIK. De sagnomsuste gudene Tor med Hammeren, Jupiter og Zevs tilba eika for sin styrke, livskraft og utholdenhet. HELTRE GULV ET EKTE TREGULV ER EKTE SAKER. Naturen er dets skaper, og man kan nesten høre naturen i det. Det er blitt herdet og formet av kong vinter, varmet og behandlet av prinsesse vår, og har vokst

Detaljer

FERDIGMALTE VEGGER OG TAK GJØR DET SELV! coop.no

FERDIGMALTE VEGGER OG TAK GJØR DET SELV! coop.no FERDIGMALTE VEGGER OG TAK GJØR DET SELV! coop.no INNHOLD Deco panel BASIC...4 Deco panel LIVING...6 Deco panel SOLID...8 Deco panel NATURE...10 Deco panel PAINT og SLETT...12 Deco panel EASY...14 Deco

Detaljer

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise Rev.nr 150312 Terrassmarkis / Terrassemarkise Innehållsförteckning / Innholdsfortegnelse Markisbredd / Markisebredde < 550cm > 550cm Markis inkl kappa Markise inkl. kappe Vev Sveiv Vägg/Takfäste Vegg-/takfeste

Detaljer

Teaktona. Teaktona. Leggeanvisning for Teaktona heltre parkettgulv. Generelt. Viktige forutsetninger før legging av massivt tregulv

Teaktona. Teaktona. Leggeanvisning for Teaktona heltre parkettgulv. Generelt. Viktige forutsetninger før legging av massivt tregulv Leggeanvisning for heltre parkettgulv Generelt For best mulig resultat, bør leggeanvisningen studeres før arbeidet begynner og instruksene følges nøye. Det er to hovedmetoder et gulv kan legges på. Flytende

Detaljer

Flislegging av basseng

Flislegging av basseng Flislegging av basseng Denne veiledningen tar ikke mål av seg til å gi en full opplæring i flislegging. Hvis en ikke har lagt fliser før, bør en alliere seg med en som har gjort det. Veiledningen vektlegger

Detaljer

Bærende laminert søyle i tre

Bærende laminert søyle i tre Bærende laminert søyle i tre Kloppen-søylene er en limtrekonstruksjon i gran av god kvalitet. Dette gir god stabilitet og bæreevne. De blir mest brukt utvendig i forbindelse med inngangsparti og veranda,

Detaljer

Velkommen til. Dette heftet tilhører:

Velkommen til. Dette heftet tilhører: Velkommen til Dette heftet tilhører: 1. samling: Hva er Bibelen? Skapelsen. Babels tårn Ukas forskeroppgave På denne samlingen har vi snakket om Bibelen. Det er ei gammel bok som har betydd mye for mange.

Detaljer

Leca Lock. Den nye Lecablokken med not og fjær. Så enkelt og så raskt at det kan bli vanskelig å stoppe i tide.

Leca Lock. Den nye Lecablokken med not og fjær. Så enkelt og så raskt at det kan bli vanskelig å stoppe i tide. Leca Lock. Den nye Lecablokken med not og fjær. Så enkelt og så raskt at det kan bli vanskelig å stoppe i tide. Med Leca Lock går det så enkelt og så raskt at det kan bli vanskelig å stoppe i tide. Leca

Detaljer

Arbeidsrapport for Bur på Urdbø, Vinje kommune, Telemark 2010

Arbeidsrapport for Bur på Urdbø, Vinje kommune, Telemark 2010 Arbeidsrapport for Bur på Urdbø, Vinje kommune, Telemark 2010 Bilde 1) Bur før restaurering. Restaureringen ble utført av: Casper Juul Berthelsen med hjelp fra Jurij Osipov, Hans Marumsrud, Tore Krossli

Detaljer

Megaloc. Megaloc viser seg alltid fra sin beste side BENDERS MARK

Megaloc. Megaloc viser seg alltid fra sin beste side BENDERS MARK viser seg alltid fra sin beste side En frittstående tosidig mur som alltid viser seg fra sin beste side. Takket være en unik konstruksjon som låser blokkene i hverandre, bygger du enkelt en stabil mur.

Detaljer

SKARPNES TAKTEGL RG10

SKARPNES TAKTEGL RG10 SKARPNES TAKTEGL RG10 Vakre tak - år etter år 2 Hva gjør et hus vakkert? Du er på jakt etter den perfekte helheten. Alt du fyller huset med skal harmonere. Alle brikkene må passe sammen i det store puslespillet.

Detaljer

Det er i mellomrommene det viktige rommes. Ordene som ligger usagte mellom linjene, sitteplassen mellom dem man liker, hullet der den første

Det er i mellomrommene det viktige rommes. Ordene som ligger usagte mellom linjene, sitteplassen mellom dem man liker, hullet der den første Det er i mellomrommene det viktige rommes. Ordene som ligger usagte mellom linjene, sitteplassen mellom dem man liker, hullet der den første melketannen har falt ut. Mellomrommet er rammen, broen og det

Detaljer

KLASSISK 3-LAGS VINDU

KLASSISK 3-LAGS VINDU KLASSISK 3-LAGS VINDU ET KLASSISK 3-LAGS VINDU MED UNIK ISOLASJONSEVNE Det vakre håndverket i Frekhaug vinduet har gledet mennesker i tradisjoner. Nå setter vi en ny standard med toppmodellen Frekhaug

Detaljer

Større vektkapasitet Art. Nummer PVC dører med glas Moderne design, 7 990 7 300 7 580 7 800 8 590 13 150 Flerbruksmuligheter 15 950 16 090

Større vektkapasitet Art. Nummer PVC dører med glas Moderne design, 7 990 7 300 7 580 7 800 8 590 13 150 Flerbruksmuligheter 15 950 16 090 www.drutex.eu PVC Kvalitet Moderene maskiner og høykvalitets komponenter brukt i produksjonen, garanterer den beste kvaliteten av vinduer og dører. Dette bekreftes av testsertifikatet utstedt av det ledende

Detaljer

LIGNELSEN OM DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN

LIGNELSEN OM DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN LIGNELSEN OM DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN TIL LEKSJONEN Tyngdepunkt: Samaritanen og den sårede veifarende (Luk. 10, 30 35) Lignelse Kjernepresentasjon Om materiellet: BAKGRUNN Plassering: Lignelsesreolen

Detaljer

MONTERINGSANVISNING FOLIE

MONTERINGSANVISNING FOLIE MONTERINGSANVISNING FOLIE Rengjøring Alle overflater skal betraktes som skitne og skal avfettes med løsningsmiddel før montering av folie. Anbefalt fremgangsmåte; 1. Ta godt med rensevæske på en klut og

Detaljer

Overflater og fasader

Overflater og fasader Eidsvollsbygningen 1814-2014 Eidsvollsbygningen 1814-2014 Overflater og fasader 1 Restaurering av kjelleren Tekst: Fete typer Design: Bardus Design Foto: Trond Isaksen Februar 2014 2 Eidsvollsbygningen

Detaljer

Cembrit Plank og Cembrit Panel

Cembrit Plank og Cembrit Panel Cembrit Plank og Cembrit Panel 15 ÅRS CEMBRIT GARANTI Fibersement kort fortalt Hva er fibersement? Cembrit fibersement er et attraktivt og fleksibelt byggemateriale som er ideelt til beskyttende overflater

Detaljer

Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer. leseser ie Bokmål. Norsk for barnetrinnet

Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer. leseser ie Bokmål. Norsk for barnetrinnet Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer leseser ie Bokmål Julius Cæsar Norsk for barnetrinnet slaget Ved alesia Den mest berømte av Cæsars motstandere i gallerkrigen var gallerhøvdingen Vercingetorix.

Detaljer

Bosetting og Integrering. I Nesna Kommune 2004-2014

Bosetting og Integrering. I Nesna Kommune 2004-2014 Bosetting og Integrering I Nesna Kommune 2004-2014 Bakteppe Nesna kommune negativ folketallsutvikling 2003-4 mistet kommunen mange innbyggere Kommuneøkonomien lider og kommunen må forsterke den negative

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

LEKETØY FRA NATUREN. VARIS byggesett Naturlige, sertifiserte treprodukter Uten olje, lakk eller fargestoffer. www.økonome.no Eksklusiv forhandler

LEKETØY FRA NATUREN. VARIS byggesett Naturlige, sertifiserte treprodukter Uten olje, lakk eller fargestoffer. www.økonome.no Eksklusiv forhandler LEKETØY FRA NATUREN VARIS byggesett Naturlige, sertifiserte treprodukter Uten olje, lakk eller fargestoffer www.økonome.no Eksklusiv forhandler En av de viktigste tingene som barn kan gjøre er å leke.

Detaljer

Rapport - Grønland. Bygningsteknisk Dendrokronologisk arbeid. Helge Paulsen

Rapport - Grønland. Bygningsteknisk Dendrokronologisk arbeid. Helge Paulsen Rapport - Grønland Bygningsteknisk Dendrokronologisk arbeid Helge Paulsen Nationalmuseet Forskning og Formidling Danmarks Oldtid Naturvidenskab Dendrokronologi NNU Rapport 35-2011 Regionalavdeling - Fylkeskonservatoren

Detaljer

Lekestativ MaxiSwing

Lekestativ MaxiSwing Lekestativ MaxiSwing Art. nr: 1740 Lekestativet er produsert etter følgende standard og direktiv: EN 71; 2009/48/EU Produsert: IMPREST AS Näituse 25 50409 Tartu Estonia Serie kode RKC-552.00.L60/100MRA...

Detaljer

Rå Rustikk Ren Presis Frost

Rå Rustikk Ren Presis Frost Minera Skifer NYHET Rå Rustikk Ren Presis Frost mineraskifer.no NY MURSTEIN 2 Minera Murstein er et nytt og lovende produkt fra Minera. Her får du skiferens naturlige skjønnhet kombinert med den enkle

Detaljer

MALERVERKTØY & RENGJØRINGSUTSTYR

MALERVERKTØY & RENGJØRINGSUTSTYR MALERVERKTØY & RENGJØRINGSUTSTYR MALERVERKTØY Lakkpensel 5000 Ekstra fyldig bustblanding som gir optimal finish på alt interiør. Etterlater ikke løse hår. Til alle typer maling og lakk. Superfinish, syntetbust.

Detaljer

Paviljong Hankø Art. nr: Mrk: Ønsker du gulvsett må det monteres før paviljongen settes opp.

Paviljong Hankø Art. nr: Mrk: Ønsker du gulvsett må det monteres før paviljongen settes opp. Paviljong Hankø Art. nr: 403333 Mrk: Ønsker du gulvsett må det monteres før paviljongen settes opp. Ver. dato: 08.06.2010 Monteringsanvisning 1 Generelt Det gleder oss at du valgte et RKC produkt! Les

Detaljer

Bærende laminert søyle i tre

Bærende laminert søyle i tre For hus og hytte Bærende laminert søyle i tre Kloppen-søylene er en limtrekonstruksjon i gran av god kvalitet. Dette gir god stabilitet og bæreevne. De blir mest brukt utvendig i forbindelse med inngangsparti

Detaljer

AB 000 Kl 1. Norsk Standards tekniske spesifikasjon for terrassebord SN/TS 3188

AB 000 Kl 1. Norsk Standards tekniske spesifikasjon for terrassebord SN/TS 3188 Impregnert tre Norsk Standards tekniske spesifikasjon for terrassebord SN/TS 3188 Standard Norge har utgitt en teknisk spesifikasjon for trykkimpregnerte terrassebord Spesifikasjonen vil være naturlig

Detaljer

Laila Brenden, Liv Anne Slagsvold Vedum og Trond Vidar Vedum. Den store boken om. norsk natur

Laila Brenden, Liv Anne Slagsvold Vedum og Trond Vidar Vedum. Den store boken om. norsk natur Laila Brenden, Liv Anne Slagsvold Vedum og Trond Vidar Vedum Den store boken om norsk natur For lenge, lenge siden Tenk deg en dag for 30 000 år siden. En stor flokk med dyr beiter rolig på en fjellslette.

Detaljer

Nytt fra Byggforskserien

Nytt fra Byggforskserien Norsk murdag 2013 Nytt fra Byggforskserien Tore Kvande 1 Dagens tema Klikk og finn Egen inngang til passivhusrelevante anvisninger Nye anvisninger siden sist 2 Byggdetaljer 523.242 Murte yttervegger av

Detaljer