Årsmelding/årsrapport Steinkjer fagskole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding/årsrapport Steinkjer fagskole - 2011."

Transkript

1 Årsmelding/årsrapport Steinkjer fagskole Steinkjer fagskole jobber aktivt med å forbedre og utvikle skolens kvalitetsrutiner Skolen har hatt ulike former for kvalitetssystem. Frem til 2010 var dette nært knyttet opp til de systemer som ble benytter ved videregående skolene. Etter 2010 har vi fortløpende arbeidet med videreutvikling og forbedring av systemet. Fagskolene i Nord-Trøndelag har felles styre. I det siste året har fagskolene i Nord-Trøndelag jobbet sammen for å utvikle et felles regelverk. Hver fagskole arbeider selvstendig med sine kvalitetssystem, men vi samarbeider om en felles mal for årsmeldingene. Steinkjer fagskole har fra 2010 jobbet med overføring fra et papirbasert system til å bruke et elektronisk system. I forbindelse med omlegging av systemet har vi endret en del på evalueringer, mål og spørreskjemaer. Noen av evaluerings-/spørre-skjemaer fra det som ble brukt våren 2011, vil avvike noe fra det som i mars 2012, skal sendes inn til NOKUT for godkjenning. Som kjent samarbeider Steinkjer og Hadsel fagskole meget nært om tilbudet innen elektrofordypning elkraft. Dette tilbudet er nettbasert med tillegg av faste samlinger. Her er nettplattformen TF-nett utviklet for å gi utfyllende informasjon til studenter og andre interessenter. Undervisningen foregår på undervisningsplattformen It`s learning. Vi er 2 fagskoler med eget styre, men vi kjøper lærerkrefter av hverandre, samt at vi gjennomfører samlinger i fellesskap. Studenter fordeles mellom skolene (er tilknyttet en av skolene) men de har de samme lærerne i alle fag, og samlinger gjennomføres på begge skoler (forskjøvet litt tidsmessig). Stort sett alle våre studenter er i jobb og mange jobber turnus. Vår organisering gjør at studentene kan velge hvor de vil dra på samlinger, ut fra hva som passer best for dem. Det nære samarbeidet er grunnen til at vi trekker inn begge skolene i deler av vår evaluering/årsmelding. 1.0 Kvantitative indikatorer 1.1 Søking inntak Antall søkere Steinkjer- og Hadsel fagskole har de siste årene hatt en relativt jevn søking. For 2011 hadde vi 80 søkere. I 2010 hadde vi 57 søkere. Av disse fikk 56 tilbud om studieplass, men 52 møtte på første samling. I forhold til forrige år er dette en økning i søkingen til skoletilbudet. Alle inntatte søker har fagbrev innen elektrofag. Våre søkere kommer i hovedsak fra Nordland, Nord- og Sør-Trøndelag, men vi har også noen få fra Oslo, Møre og Romsdal samt noen enkeltpersoner fra resten av landet. Side 1 av 15

2 I tillegg til ordinære studenter har vi i år 3 studenter som bare skal ha enkeltfag/moduler enten på grunnleggende nivå eller fordypningsfag. I 2010 var det 3 som søkte på denne måten og for 2 av disse skulle de ta grunnleggende moduler og 1 skulle ha fordypningsmoduler Målet vårt er å ha 50 studenter når vi kommer til 1. oktober. Av erfaring vet vi at noen studenter ikke møter opp ved oppstart selv om de har svart ja på at de tar studieplassen. I tillegg er det noen som aldri kommer i gang med studiene og faller fra i løpet av den første måneden. Vi er derfor blitt enig om at vi bevist skal overbooke ved inntak (inntil 30 søkere pr. skole, totalt 60 studenter). Antall inntatte. Antall inntatt i 2011 (som har takket ja til studieplass) var 56. (Totalt for Hadsel og Steinkjer fagskole). Ved oppstart møtte 54 stk opp. Disse ble fordelt Mellom Hadsel og Steinkjer på følgende måte: Steinkjer Fagskole: 29 studenter Disse kommer fra følgende fylker: Nord Trøndelag: 12 studenter Sør-Trøndelag: 16 studenter Møre og Romsdal: 1 student Hadsel Fagskole: 26 studenter Disse kommer fra følgende fylker: Nordland : 15 studenter Sør-Trøndelag: 6 studenter Møre og Romsdal:2 studenter Oslo: 3 studenter Ut fra målet på 50 studenter (oppfyllingsgrad) så nådde vi vår målsetting på 100% oppfyllingsgrad. Alle våre studenter har bakgrunn som fagutdannet med fagbrev og derfor nådde vi også vår målsetting på dette området. På grunn av at alle har fagbrev og er i jobb, så oppfyller vi også vår målsetting om praksis etter fagbrev. Side 2 av 15

3 Antall gjennomført for 2011 (Antall uteksaminert): Vårt studie er desentralisert og fordeler seg over 3 år. Våren 2011 gikk 33 studenter opp til prosjekteksamen og alle besto denne. En av studentene fikk ikke vitnemål da han ikke hadde bestått i en enkeltmodul. Disse var studenter som startet 2008 og ut fra at 50 møtte opp så har totalt frafall for dette årskullet vært på 17 studenter (34%). Vi har i vårt KS system satte en målsetting på 100% gjennomstrømning, men dette målet har vi ikke nådd. Vi har hele tiden innsett at dette ikke er en realistisk målsetting, men vi satte den så høyt for å ha noe å strekke oss etter. Frafallsprosenten kan i utgangspunktet se høy ut, men når vi vet at det største frafallet er i løpet av første år, så mener vi at dette tross alt er akseptable tall. Når vi i tillegg sammenligner oss med andre tilbydere av desentralisert/nettbasert utdanning så mener vi dette er fullt ut akseptabelt. Erfaringsmessig er oppstartfasen, den viktigste for å lykkes som nettbasert/samlingsbasert student. Hvis man ikke kommer godt i gang, er det stor sannsynlighet for at man faller fra. Vi har derfor vedtatt å gjennomføre en ny form for studiestart, som skal tydeliggjøre arbeidsmengde, samarbeidsbehov og tid til studiearbeid. Vi skal i løpet av våren 2012 utvikle en ny modell for studiestart som skal testes ut høsten Side 3 av 15

4 1.2 Karakterstatistikk Steinkjer: Elektro fordypning Elkraft (TF3S- Steinkjer) Modul 1 (Almenne fag) A 0 0 B 4 25 C D 0 0 E 0 0 F 0 0 Sum 16 Elektro fordypning Elkraft (TF3A- Hadsel) Modul 1 (Almenne fag) A 0 0 B 4 23,5 C 13 76,5 D 0 0 E 0 0 F 0 0 Sum 17 Side 4 av 15

5 Steinkjer: Elektro fordypning Elkraft (TF1S- Steinkjer) Modul 2 (matte-fysikk) A 5 22,7 0 0 B 9 40,9 1 4,6 C 5 22,7 3 13,6 D 3 13,7 5 22,7 E ,4 F ,6 2 9,1 Sum ,0 Elektro fordypning Elkraft (TF1A- Hadsel) Modul 2 (matte-fysikk) A 7 36,8 0 0 B 7 36,8 3 15,8 C 5 26,4 4 21,1 D ,1 E ,6 F ,4 Sum ,0 Side 5 av 15

6 Steinkjer: Elektro fordypning Elkraft (TF3S-Steinkjer) Modul 3 (LØM) A B C 15 88,2 5 29,4 D 2 11, ,6 E Sum Elektro fordypning Elkraft (TF3A-Hadsel) Modul 3 (LØM) A B ,25 C 9 56, ,75 D 3 18, E Sum Side 6 av 15

7 Steinkjer: Elektro fordypning Elkraft (TF1S- Steinkjer) Modul 4 (Elektroteknikk-Elektronisk systemer) A 0 0 B 9 53 C 6 35 D 2 12 E 0 0 F 0 0 Sum Elektro fordypning Elkraft (TF1A- Hadsel) Modul 4 (Elnikk-Elektronisk sys.) A 4 20 B C 2 10 D 0 0 E 0 0 F 0 0 Sum Steinkjer: Side 7 av 15

8 Elektro fordypning Elkraft (TF2S-Steinkjer) Modul 5 (Nettverkskommunikasjon.) A B ,7 C ,3 D E Sum Elektro fordypning Elkraft (TF2A-Hadsel) Modul 5 (Nettverkskommunikasjon.) A 3 21,4 2 12,50 B 3 21,4 5 31,25 C 8 57, D ,25 E Sum Side 8 av 15

9 Steinkjer Elektro fordypning Elkraft (TF1S-Steinkjer) Modul 6 (Tegning og dokumentasjon Måleteknikk) A 2 8,7 0 0 B 10 43,5 7 30,5 C 10 43, ,5 D 1 4,3 3 13,0 E ,3 2 8,7 Sum ,0 Elektro fordypning Elkraft (TF1A-Hadsel) Modul 6 (Tegning og dokumentasjon Måleteknikk) A 2 8,7 1 5,3 B 12 43,5 8 42,1 C 5 43,5 9 47,3 D 0 4,3 1 5,3 E Sum ,0 Side 9 av 15

10 Steinkjer: Elektro fordypning Elkraft (TF3S-Steinkjer) Modul 7 (Energiproduksjon Automatiserte anlegg.) A 0 0 B C 3 19 D 0 0 E 0 0 F 0 0 Sum Elektro fordypning Elkraft (TF3A-Hadsel) Modul 7 (Energiproduksjon Automatiserte anlegg.) A 1 5,9 B 11 64,7 C 5 29,4 D 0 0 E 0 0 F 0 0 Sum Side 10 av 15

11 Steinkjer: Elektro fordypning Elkraft (TF3S-Steinkjer) Modul 8 (Elektriske installasjoner og Elektriske Maskiner og Omformere) A B 3 20,0 7 46,7 C 12 80,0 5 33,3 D ,0 E Sum , ,0 Elektro fordypning Elkraft (TF3A-Hadsel) Modul 8 (Elektriske installasjoner og Elektriske Maskiner og Omformere) A 1 5,6 0 0 B 11 61,1 3 16,7 C 6 33, D ,7 E ,6 Sum , ,0 Side 11 av 15

12 Steinkjer: Elektro fordypning Elkraft (TF3S-Steinkjer) Modul 9 (Hovedprosjekt) A B 5 31, ,5 C 11 68,8 5 31,2 D ,3 E Sum Elektro fordypning Elkraft (TF3A-Hadsel) Modul 9 (Hovedprosjekt) A B 11 64,7 9 52,9 C 6 35,3 7 41,2 D E ,9 Sum Oppsummering av karakterer: I KS systemet har vi en målsetting på et karaktersnitt på C etter hvert studieår og etter endt studium. Jevnt over oppfyller vi denne målsettingen, men vi ser at karakterene går noe ned i fag som trekkes ut til eksamen. Dette slår spesielt ut i Modul 2 (matematikk og fysikk). Denne modulen er nok den som studentene sliter mest med. Vi mener at studentene har for liten Side 12 av 15

13 erfaring med å arbeide under tidspress, og de klarer derfor ikke å prestere på tilsvarende måte som de gjør under studieåret. Et tiltak som vi nå vil forsøke er å gjennomføre noen prøver underveis, slik at de får litt mer øving i å løse oppgaver under tidspress. Når det gjelder avgangsstudenter og karakternivå på disse, så er det resultatene på fordypningsfag og hovedprosjekt som er viktig. Moduler som de avslutter siste halvår er da, modul 7, 8 og 9. Også her har vi satt en målsetting på et gjennomsnitt på karakter C, og når vi ser på resultatene, så når vi denne målsettingen med god margin. 2.0 Studentenes samlede vurdering av utdanningen. 2.1 Studentevaluering gjennomført våren Alle faglærere gjennomfører en underveis vurdering i hvert fag pluss en avsluttende vurdering. Hver vår gjennomfører vi en felles evaluering for alle klasser/studenter. Nytt av året 2011 var at denne ble gjennomført elektronisk på It`s-learning og oppsummering/sammenfatning gjennomgår på lærersamling som gjennomføres i mai/juni hvert år. Hver faglærer bruker evalueringen i sitt fag til å justere sitt fag, mens vi bruker den generelle vurderingen til å justere samarbeid mellom fag, fradrift, planarbeid osv Etter fellesmøtet med lærere foreslås aktuell tiltak på bakgrunn av evalueringen. I KS systemet har vi beskrevet 4 evalueringsmetoder for studentenes vurdering av utdanningstilbudet. Dette er: Studentenes evaluering av fag etter hvert semester Studentenes evaluering av studietilbudet etter 1. skoleår Studentenes evaluering av studietilbudet etter 2. skoleår Studentenes evaluering av studietilbudet etter endt studium På alle disse evalueringene har vi en skala fra 1 til 5 og hvor 5 er best. Målsettingen vår er å få et gjennomsnitt på 3 eller bedre. Resultatene på alle disse evalueringene viser at vi når denne målsettingen. Resultatene varierer selvsagt noe fra student til student, og ved gjennomgang av disse har vi forsøkt å trekke ut viktige momenter. Ut fra disse har vi vedtatt en tiltaksplan. Side 13 av 15

14 Tiltak som er foreslått på bakgrunn av sammendrag av evalueringen våren 2011 er følgende: Bruk av 2-lærer ved oppstart av fordypningsfagene innen feltet elektriske installasjoner på 2. og 3. klasse. Faget tegning og dokumentasjon skal få økt timetall på startsamling for å kunne gi en forbedret oppstart/innføring i den programvaren som benyttes. I løpet av skoleåret 2011/12 skal vi prøve ut bruk lyd og bilde. Alle studenter som strøk i modul 2 våren 2011, skal tilbys et eksamensforberedende kurs innen ny og utsatt eksamen. Ved planlegging av samlinger skal vi tilstrebe å ikke få for mange "tunge" fag rett etter hverandre, og på kveldstid. Videreutvikle evalueringssystemene. Gjennomføre forsøk med prøver i fag på samlinger slik at vi får trenet studentene i å arbeide under tidspress, samt at vi sikrer oss mot at ikke noen jukser. Utvikle og prøve ut en ny modell for skolestart, slik at vi får større fokus og forståelse for arbeidsmengde, samarbeidsbehov og tid til studiearbeid. 3.0 Undervisningspersonalets og sensorenes vurdering av utdanningstilbudet. Det ble foretatt en evaluering blant undervisningspersonalet som er fast tilknyttet fagskolen etter avslutning av forrige skoleår Også her har vi brukt samme skala og målsetting som for studentevalueringen, og resultatene viser klart at vi når målsettingen. Tilsvarende undersøkelse er gjennomført blant sensorene. Tilbakemelding fra sensorer gir oss en retningslinje på om eksamensoppgaver er i samsvar med læreplaner og om nivået i oppgavene er tilstrekkelig. Ut fra de tilbakemeldinger som er gitt mener sensorene at dette er ivaretatt. Vi har et gjennomsnitt som er bedre enn 3 på en skala fra 1-5. Side 14 av 15

15 4.0 Eksterne interessenters vurdering av utdanningen. Her har vi to typer evaluering. Evaluering/ tilbakemelding fra studenter året etter avsluttet fagskole Evaluering/ tilbakemelding fra studentenes arbeidsgivere Her er det en utfordring å få svar på de evalueringer vi sender ut. Når det gjelder svar fra studenter som har avsluttet studiet har vi fått noen skjemaer i retur. Selv om svarprosenten er lav, så mener vi at vi kan trekke den konklusjon at studentene er fornøyd med vårt utdanningstilbud. Målsettingen er et skår på 3 eller bedre og evalueringen viser at vi når dette. Når det gjelder evaluering fra arbeidsgivere, sliter vi enda mer med å få inn svarskjemaer. Vi var her sene med å sende ut skjemaer og dette kan være årsaken til at vi ikke fikk inn noen skjemaer. For å få noen tilbakemeldinger har vi i stedet måtte ringe noen og gjennomføre telefonintervjuer. Slike telefonintervjuer har vi gjennomført mot elektroentreprenørenes forbund NELFO og mot energiavdelingen ved stedlig elektrisitetsverk. Tilbakemeldinger her gir oss ikke indikatorer på at det er områder ansatte med fagskoleutdanning ikke behersker. Vi ser klart at vi må forbedre skolens system for tilbakemeldinger fra eksterne interessenter. Steinkjer Anne Marit Mevassvik Styreleder Steinkjer fagskole Side 15 av 15

Kopi til Fagskolestyrets varamedlemmer, fagskolene og fylkesadministrasjonen. Innkalling til møte i styret for de fylkeskommunale fagskolene

Kopi til Fagskolestyrets varamedlemmer, fagskolene og fylkesadministrasjonen. Innkalling til møte i styret for de fylkeskommunale fagskolene Til Fagskolestyrets medlemmer Kopi til Fagskolestyrets varamedlemmer, fagskolene og fylkesadministrasjonen Innkalling til møte i styret for de fylkeskommunale fagskolene Dato, tid: Sted: Tirsdag 24. mars,

Detaljer

Innkalling til møte i styret for de fylkeskommunale fagskolene

Innkalling til møte i styret for de fylkeskommunale fagskolene Til Fagskolestyrets medlemmer Kopi til Fagskolestyrets varamedlemmer, fagskolene og fylkesadministrasjonen Innkalling til møte i styret for de fylkeskommunale fagskolene Dato, tid: Tirsdag 18. mars, kl.

Detaljer

Kopi til Fagskolestyrets varamedlemmer, fagskolene og fylkesadministrasjonen. Innkalling til møte i styret for de fylkeskommunale fagskolene

Kopi til Fagskolestyrets varamedlemmer, fagskolene og fylkesadministrasjonen. Innkalling til møte i styret for de fylkeskommunale fagskolene Til Fagskolestyrets medlemmer Kopi til Fagskolestyrets varamedlemmer, fagskolene og fylkesadministrasjonen Innkalling til møte i styret for de fylkeskommunale fagskolene Dato, tid: Tirsdag 19. mai, kl.

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Maskinteknikk og Elkraft

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Maskinteknikk og Elkraft NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Maskinteknikk og Elkraft Fagskulen i Sogn og Fjordane September 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Nivå/fagskolepoeng: Undervisningsform: Sakkyndige:

Detaljer

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831 KVALITETSHÅNDBOK FOR Org.nr 991 525 831 (tidligere JB Kompetanse / NæringsAkademiet) Gjelder Gyldig fra Godkjent Ansvarlig Sist revidert 01.03.2010 Kvalitetsgruppen, 23.02.2010 Rektor 22.02.2010 Kvalitetshåndbok

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Universitetet i Bergen Det juridiske fakultet

Universitetet i Bergen Det juridiske fakultet Universitetet i Bergen Det juridiske fakultet MASTERSTUDIET I RETTSVITENSKAP Evaluering basert på første året med ny studieplan. Bergen oktober 2004 Design by TEG Innhold side 1. Innledning... 3 2. Sammendrag...

Detaljer

RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE

RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE TILSTANDSRAPPORTEN Ragnar Olsen Marnet 02.04. Innhold ANALYSE AV OPPFØLGING AV MARKAR SKOLE HØSTEN... 2 ELEVER OG UNDERVISNINGSPERSONALE.... 2 TRIVSEL MED LÆRERNE.... 3 MOBBING

Detaljer

Statusrapportering fagskole, bakgrunnsstoff til orientering i YONmøte

Statusrapportering fagskole, bakgrunnsstoff til orientering i YONmøte Statusrapportering fagskole, bakgrunnsstoff til orientering i YONmøte 5. sept. 1. Fagskoletilbud skoleåret 2012/2013. Fagskolestyret har vedtatt denne tilbudsstruktur skoleåret 2012/2013. Samlet studenttall

Detaljer

ORME fagskole-kvalitetssikringssystem

ORME fagskole-kvalitetssikringssystem -vedtatt av styret for ORME fagskole 15.5.011 ORME fagskole-kvalitetssikringssystem Innhold Overordna målsetting og struktur... Styringskort med måleindikatorer... Datateknisk styringssystem for kvalitetssystemet...

Detaljer

Årsrapport om. kvalitetsarbeid og utdanningskvalitet. ved

Årsrapport om. kvalitetsarbeid og utdanningskvalitet. ved Årsrapport om kvalitetsarbeid og utdanningskvalitet ved Høgskolen i Telemark Studieåret 2005/2006 Høgskolen i Telemark, 30.11.06 Sist endret: 17.11.06 Versjon nr. 10 Skrevet av: Kristin Ekmann Godkjent

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole?

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Forskningsrapport Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Navn og fødselsdato: Ida Bosch 30.04.94 Hanne Mathisen 23.12.94 Problemstilling:

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Fagskolen i Vestfold

NOKUTs tilsynsrapporter Fagskolen i Vestfold NOKUTs tilsynsrapporter Fagskolen i Vestfold Revidering av godkjenning for dekksoffiser og maskinoffiser April 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Nivå/fagskolepoeng: Undervisningsform:

Detaljer

Y-vei i ingeniørutdanning

Y-vei i ingeniørutdanning 1 Y-vei i ingeniørutdanning - forslag til tilpassing etter ny rammeplan Den alternative ingeniørutdanningen Y-vei ble startet opp som forsøksordning i 2002 og godkjent som et permanent studium i 2007.

Detaljer

C\ UNIVERSITETET I BERGEN

C\ UNIVERSITETET I BERGEN C\ UNIVERSITETET I BERGEN

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School Revidering av Makeupartist Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2013 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning... 2 Definisjon av kvalitet... 4 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Onsdag 12. september, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013 Ringsaker videregående skole Årsmelding for skoleåret 2012/2013 30. august 2013 Årsmelding 2012-2013: Ringsaker videregående skole Innhold: 1. GRUNNDATA FOR SKOLEN... 4 VIRKSOMHETSDATA... 4 ELEVENES FORUTSETNINGER...

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune Torsdag 25. november, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Torsdag 16. juni, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Kompetanse til energibedrifter

Kompetanse til energibedrifter RAPPORT 24/2010 Kompetanse til energibedrifter En undersøkelse av ingeniørutdanning i elkraft Per Olaf Aamodt, Elisabeth Hovdhaugen, Clara Åse Arnesen og Erica Waagene Ni NIFU STEP Norsk institutt for

Detaljer

Teknikk og industriell produksjon fordypning hydraulikk. Fagskolen Rogaland v/ SOTS August 2013

Teknikk og industriell produksjon fordypning hydraulikk. Fagskolen Rogaland v/ SOTS August 2013 Teknikk og industriell produksjon fordypning hydraulikk Fagskolen Rogaland v/ SOTS August 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Stavanger offshore tekniske skole, fjernundervisning Teknikk og industriell

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I TANA KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I TANA KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I TANA KOMMUNE 1 Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune Innhold 1. Sammendrag.4 2. Hovedområder og indikatorer 5 2.1 Elever og ansatte i skolesektoren..5 2.1.1

Detaljer

Kvalitetshåndboka, versjon 3.2 Lokomotivførerutdanningen (LOK)

Kvalitetshåndboka, versjon 3.2 Lokomotivførerutdanningen (LOK) Kvalitetshåndboka, versjon 3.2 Lokomotivførerutdanningen (LOK) Kvalitetshåndboka, versjon 3.2, 29. februar 2012 Lokomotivførerutdanningen 1 / 85 Innholdsfortegnelse OM KVALITETSSIKRINGSSYSTEMET... 5 Kapittel

Detaljer

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10 Sak 10/534 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.2. Utviklingsmål... 6 3.3. Forslag

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist JCK AS, FACE Stockholm Make Up School Mars 2015 / juni 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Kvalitetsutvikling. Årsrapport 2010-2011

Kvalitetsutvikling. Årsrapport 2010-2011 Kvalitetsutvikling Årsrapport 2010-2011 Innhold 1. INNLEDNING... 2 2. ARBEIDET MED KVALITETSUTVIKLING 2010-2011... 3 3. RESULTATER AV KVALITETSARBEIDET 2010-2011... 5 3.1 INNTAKSKVALITET... 5 Utfyllende

Detaljer

Petroleumsfag med fordypning i boring

Petroleumsfag med fordypning i boring Petroleumsfag med fordypning i boring RP Services AS Februar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Nettbasert med samlinger i Kvinesdal Petroleumsfag med fordypning i boring Dato for vedtak: 12. februar

Detaljer