Lederen har ordet. Adresser. Utgave 3/08 Jun 08. Leder Ynskje W. Kaldheim Hjem: Mob:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lederen har ordet. Adresser. www.fysio.no. Utgave 3/08 Jun 08. Leder Ynskje W. Kaldheim Hjem: 52 85 17 53 Mob: 41 68 67 56 ynskje@haugnett."

Transkript

1 Utgave 3/08 Jun 08 Lederen har ordet Så ble det streik i KS. Karmøy var en av de første kommunene som ble tatt ut i streik med 267 UNIO medlemmer. Alle fysio- og ergoterapeuter var blant disse. 12 dager etter at streiken var et faktum kom Unio og KS til enighet, og streiken er nå avblåst. Partene er enige om behovet for et godt lønnsnivå og en positiv lønnsutvikling for utdanningsgruppene i kommunesektoren, samt at lønnsnivå og -utvikling må bygge opp under Likelønnskommisjonens prinsipper. I skrivende stund har vi ikke fått tallende enda. For de privatpraktiserende har det vært et veldig bra oppgjør med 8,1% påslag på både tilskudd og takster. I spekter (sykehuset) holder forhandlingene frem i skrivende stund, og HSH (Revmatisme) har ikke startet forhandlingene enda. Sist uke var jeg, sammen med avdelingsledere, fagruppe/interessegruppeledere, sentralstyret og mange fra administrasjonen, på representantsskapmøte og ledermøte på Gardemoen. Ingen kontroversielle saker ble tatt opp. Regnskapet var i orden og budsjettet var godt gjennomtenkt. REP-møte vedtok å vente med å bruke penger til å utvide stillingen til en person som kan betjene privatpraktiserende, til vår finansielle situasjon er mer avklart, siden det går nå en del penger ut pga streiken. Adresser Leder Ynskje W. Kaldheim Hjem: Mob: Småsaker til Haugfyssen? For ytterligere info om lokalavdeling, styremedlemmer, nyheter og div: På ledermøtet snakket vi om NFF`s sine verdigrunnlag og hovedmålsetninger for landsmøte perioden, og hvordan vi kan sette de ut i liv. Her kom det et sterk ønske om at opplæring for kontaktpersoner for privatpraksis skal bli mer formell, og at kostnader som er forbundet med dette blir dekket av NFF sentralt, på lik linje med tillitsvalgt opplæring i offentlig sektor. Det er et problem i nesten alle fylker å rekruttere privatpraktiserende til å være kontaktperson for NFF. Den rollen er viktig og blir enda viktigere i fremtiden (endring i finansieringsordningen, samarbeid med kommunen, fysioterapitilbudet i kommunen). På torsdag den 18. september kommer Roar Høidal, leder av Privat råd, til Haugesund for å informere oss om finansieringsrapporten, resultatet fra forhandlingene, og eventuelle endringer i ASA 4313 (så langt de da har kommet med det). Dette blir på slutten av dagen. Jeg prøver å kombinere dette med at noen fra NAV kommer for å informere om NAV kontoret i Haugesund. Også ledere for fysioterapitjenester i kommunene i NFF avdeling Nord Rogaland blir invitert til å delta på dette møtet. Siden Haugfyssen fikk sin nåværende form har vi hatt stafettpinnen som et fast innslag. Vi (styret) ønsker å utvide dette med en bedriftspinne. I denne stafetten skal bedriften/avdelingen som får pinnen si noe om antall ansatte, arbeidsoppgaver, brukergruppe med mer. Jeg sender herved pinnen til Haugesund sykehus som får starte denne stafetten i neste Haugfyssen, etter sommeren, og som skal sende den videre til en ny bedrift/avdeling/arbeidsplass. Ynskje

2 LØNNSOPPGJØRET / STREIKEN 2008 BREV FRA FORBUNDSLEDER: Til sentralstyret, ansatt råd og avdelingsledere Som dere alle har fått med dere, er streiken nå over både i Oslo og KS. Vi skal være fornøyde med at streiken er over mens media oppmerksomheten var på topp, og vi skal være fornøyde med resultatet! Vel blåst alle sammen! Om det ikke ble lagt nye penger på bordet for 2008, har vi fått en stor lokal pott og vi har fått forpliktende løfter for neste år og videre fremover. Da må vi få en stor andel av den lokale potten i år, hvis ikke det skjer vil det bli fanget opp i neste års statistikk og dermed gi forpliktelser overfor KS i neste oppgjør. Vi konstaterer i media og via andre innspill, at enkelte Unio medlemmer mener dette er alt for dårlig. Jeg har foreløpig ikke mottatt noen reaksjoner fra egne medlemmer, og regner med at jeg hører fra dere om det kommer reaksjoner til dere? Men jeg forstår at det er en utfordring å formilde til medlemmene om hvorfor de løftene som ligger i denne protokollen er bedre enn de løftene KS og Oslo gav før forhandlingene. At arbeidsgiver virkelig forplikter seg når man gir løfter i en protokoll, er ikke så lett å formidle, men det må vi klare å få fram. I tillegg til selve protokollen, som altså for både KS og Oslo er mye mer forpliktende enn riksmeklingsmannens skisse som vi gikk i streik på, har streiken gitt oss mye oppmerksomhet i media og vi har hatt svært god publikumsstøtte hele veien. Hovedbudskapet at det må satses på de gruppene som har 3-5 års utdanning, har tydelig nådd frem. Dette gir oss en gevinst på lengre sikt. Vi har også etter min mening styrket Unio samarbeidet i denne konflikten. Kanskje mange synes at vi er kommet lite fram, men fra Unios side er det vært en tydelig Unio streik. Media har også fattet det etter hvert. I kommuner der man har vært i streik, er det tydelig at det praktiske Unio samarbeidet har fungert. En streik må planlegges godt, gjennomføres godt, men må også avsluttes godt. Det går ut informasjon fra Unio og det gjennomføres mange lokale avslutningsmøter. Jeg vil oppfordre dere avdelingsledere i avdelinger med kommuner som har vært i streik, om å forsøke å stille på slike arrangement hvis dere får til. På noen av disse har man lokalt ønsket besøk fra sentralt hold, og jeg blir også brukt fra Unios side. Jeg vil også understreke den fantastiske jobben som alle våre involverte har lagt ned i denne perioden. Lokale tillitsvalgte har hobbet hardt og godt i lokale streikekomiteer og annet arbeid rundt streiken, avdeling Oslos avdelingsleder og representanter fra Oslo avdelingen har jobbet hardt, og sekretariatet har stått på for å håndtere streiken og likevel få andre nødvendige oppgaver til å gå. Vi har nå i løpet av de siste ukene håndtert 2 områder i streik, gjennomført veiledning og bistand under lokale forhandlinger på nesten 30 helseforetak, gjennomført forhandlinger om drifttilskudd og takster i privat praksis, arrangert repmøte og ledermøte og fagdager med glans. Her er det mange som legger mye innsats i jobben og vervet sitt! Vi jobber nå med informasjon til medlemmer og tillitsvalgte om mer detaljer. Det vil gå ut herfra så fort vi har det klart. Hvis dere har behov for mer informasjon, evt. ønsker et tlf. møte der informasjon kan gis muntlig med mulighet for å stille spørsmål, ta kontakt. Vi forsøker å tilbasse oss deres informasjonsbehov. Eilin Ekeland Forbundsleder/President Norsk Fysioterapeutforbund/Norwegian Physiotherapist Association

3 LØNNSOPPGJØRET / STREIKEN 2008 SKUFFELSE I KARMØY KOMMUNE - av Kjetil Vold Fysioterapeutene i Karmøy kommune var tatt ut i streik fra dag én, og streiket til sammen tolv dager (inkl. to helger). Kamplysten var på topp med håp om et godt resultat. Det ble tidlig tydelig at savnet av fysio- og ergoterapitjenesten var en belastning for arbeidsgiver. Det kom mange dispensasjonssøknader fra Karmøy Kommune og vi fikk et konkret bevis på at våre tjenester var savnet. Skuffelsen var derfor stor når vi fikk informasjon om at UNIO, etter 12 dagers streik, hadde gått med på et tilbud fra KS som gav fysioterapeuter en lønnsøkning på 3.2%. En fikk riktignok en ekstra protokoll med løfter om bedre oppgjør Tabellen er hentet fra UNIO sin streikeavis og viser hvordan de ulike gruppene i UNIO ble prioritert under streiken neste år, hvis statistikk viser at vi har kommet dårligere ut Dette føltes som en fattig trøst. Statistikken viser NÅ at vi henger etter. Det var jo hele grunnlaget for å gå til streik. Argumentet virker ulogisk. Hvorfor vente et helt år på å få bekreftet det vi allerede vet? Når en ser debatten og ordkrigen i media i etterkant kan en også med rette spørre seg om betydningen av disse løftene / protokollene. 3.2 % er i beste fall på nivå med pris-stigningen i Norge. Dette betyr at vi i realiteten ikke går opp i lønn. Det er også svært skuffende å se at av alle grupper UNIO representerer, var fysioterapeuter blant den gruppen KS og UNIO valgte å prioritere minst (se tabell). Forbundsleder Elin Eikeland sier i et informasjonsbrev (se side 2 Haugfyssen) at vi skal være fornøyde med resultatet!. Det oppleves frustrerende å ha en forbundsledelse som har et helt annet syn på dette enn oss. Vi spør oss om hun har UNIO-hatten og ikke NFF-hatten på seg når hun uttaler dette. Jeg oppforder NFF avd. Nord Rogaland til å ta henne på ordet og invitere noen fra NFF sentralt til å komme på et medlemsmøte for å forklare NFF sitt syn på lønnsoppgjøret. Vi fikk uansett bekreftet at vi har et dyktig tillitsvalgt-apparat. Samholdet, humøret og kampviljen var på topp. Hovedtillitsvalgt, og fysioterapeut, Loes Bakema gjorde en kjempeinnsats og var i arbeid nesten dag og natt. Nå får vi krysse fingrene og gi UNIO, NFF og ikke minst KS en ny sjanse neste år til å vise at dette ikke bare var tomme løfter. Vi har vist at vi kan streike og vi gjør det gjerne igjen!

4 Bli kjent stafetten Hilde Johanssen Anne Therese S. Madsen Sivilstatus: Gift. Har 2 gutter på 17 og 19 år Fritidsinteresser: Hytteliv i Skjold. Turgåing sommer og vinter på Vågslid. Hagearbeid, gamle hus og golf. Utdanningssted: Bergen 1986 Arbeidssted: Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus Faglige interesser: Fys.til personer med revmatiskesykdommer. Holder på med videreutdanning i rehabilitering Sender stafettpinnen videre til: Thomas Haga Sivilstatus: Samboer Fritidsinteresser: Røde Kors Hjelpekorps, hund, friluftsliv. Utdanningssted: Enschede, Nederland Arbeidssted: Centrum Kiropraktikk og Fysioterapi, og Revmatismesykehuset Faglige interesser: Fysioterapi for barn, ortopedi og nevrologisk fysioterapi. Sender stafettpinnen videre til: Loes Bakema NYTT FRA NETT Kritikk mot arbeidsgruppe om privat praksis Ny dansk ressurs-side om Postolio Regjeringen foreslår utvidet sykemeldingsrett for Manuell Terapeuter Sjekk ut Fysioterapeuten s debattsider

5 Kurs i fysioterapi for born med asymmetri Den 7. og 8.mai var 20 kursdeltakarar frå Stavanger i sør til Bergen i nord samla på Gamle Slakthuset i Haugesund for å læra meir om fysioterapi for born. Temaet var undersøkjing og behandling av born i alderen 0-6 år med asymmetri. Fysio- og ergoterapitenesta i Haugesund kommune var arrangør, og forelesar var Ute Imhof, spesialist i barnefysioterapi. Imhof innleia kurset med å skildre normalmotorisk utvikling frå fødsel til 1årsalder, før ho gjekk vidare til å snakke om differensialdiagnosane KISS/KIDD. KISS står for Kopfgelenk Induzierte Symmetrie Störung, medan KIDD er forkorting for Kopfgelenk Induzierte Dyspraxie und Dysgnosie. På dag to av kurset var tema undersøkjing og behandling. I følge Imhof er ei blokkering mellom C0 og C3 ein vanleg, men ofte oversett årsak til asymmetri hjå spedbarn. Ein ser ofte at barnet har hovudet vendt mot den eine sida eller er svært reklinert i nakken utan å klare å komme ut av stillinga. Skalleasymmetri, ansiktsasymmetri, einsidig sovestilling, mindre rørsle av arm/bein på ei side og vanskar med å halde hovudet i midtstilling etter 3mnd alder er andre viktige symptom på KISS. Barnet kan i tillegg ha vegetative forstyrringar så som problem med søvn, amming og kolikkgråt. Blokkeringa vil iflg Imhof føra til at barnet ikkje får trent opp den bolstabiliteten som er naudsynt for å meistra dei motoriske milepælane som er ein del av normalmotorisk utvikling. Dersom barnet ikkje får behandling i form av manuell terapi og fysioterapi, vil det iflg Imhof utvikla uheldige asymmetriske rørslemønster for å kompensera for manglande dugleikar. Ein ubehandla KISS vil følgja barnet vidare og gå over til KIDD. Sjå meir info på nettsida Deltakarane fekk lære undersøkjingsteknikkane og sjå forslag til konkrete tiltak ved å sjå videofilmar og «live» demonstrasjon på babyar. Imhof understreka at hennar kunnskapar i stor grad var basert på erfaring, og at det var forska lite på dette emnet. Rikshospitalet hadde sett i verk ei studie i 2007, men hadde vanskar med å få folk i kontrollgruppa. Totalt sett var kurset lærerikt og interessant, spesielt dersom ein har lite erfaring med fysioterapi for born.

6 SENIOR-FORUM Seniorforum NFF ble opprettet 3. juni Det er et landsomfattende forum for pensjonister og andre seniorer over 62 år i NFF. Seniorforum NFF er et forum som er medlem i Norsk Pensjonistforbund. Dette er den største og eneste pensjonistorganisasjon som har forhandlingsrett med Staten. Medlemskapet gir deg bladet Pensjonisten som gir viktig informasjon og kunnskap for pensjonister. Styret i Seniorforum NFF har diskutert muligheten for å danne et Landsdekkende forum for seniorfysioterapeuter. De er usikre på om det allerede finnes lokale grupperinger av pensjonerte fysioterapeuter som er organisert på noen som helst måte. Hvis så er tilfelle, kunne de være en lokal gruppe av Seniorforum, NFF. Vi vil tro at det er interresse for dette både hos pensjonerte fysioterapeuter og de som nærmer seg pensjonsalder. Overgangen til pensjonisttilværelsen kan bety at man mister den naturlige kontakten, ikke bare med faget, men det sosiale arbeidsmiljøet man var en del av. Seniorforum har allerede egen hjemmeside (www.fysio.no). Interressert? Ta kontakt med oss i seniorforum: Mette Sveram, leder/koordinator Kari Paalgård Pape, sekretær Tlf.: mobil Tlf.: mobil NFF avd Nord Rogaland inviterer til Kurskveld i Fysio-Pilates. Tid: Torsdag 12 juni kl Sted: Gymsalen på Revmatismesykehuset Pris: 300 kr. Betales inn på kontonr: Bindende påmelding til Marlene Rødeseike på mail: eller tlf: Kvelden blir praktisk så treningstøy blir et passende antrekk. Du trenger ikke skor. Velkommen!

7 Husk å sjekk dine medlemsopplysninger på: Fysio.no Det nye styret På årsmøte ble det valgt inn tre nye styremedlemmer. Nå består styret av: Leder: Ynskje W. Kaldheim, Nestleder: Anne Gro Christiansen, Sekretær: Ingebjørg Tordal (ny) Kasserer: Hilde M. Ringstad (ny) Nettansvarlig: Kristin K Urrang (ny) Styremedlemmer: Sigrid Elise Bjerkelid (matlauget) Ambjørg Løyning Vi er veldig glad for at Ingebjørg, Hilde og Kristin har blitt del av styret, og i tillegg har tatt på seg viktige verv. Veldig bra med unge medlemmer i styret, som har gjerne et friskt syn på saker og ting. Velkommen skal dere være! NFF avd. Nord Rogland sine nettsider er nå oppdaterte Sjekk: Her finner du blant annet: - Tidligere utgaver av Haugfyssen - Referater fra styremøter - Informasjon om tillitsvalgte og kontaktpersoner - Informasjon om styret

OSLONYTT. Referat kveldskurs privatpraktiserende

OSLONYTT. Referat kveldskurs privatpraktiserende Et informasjonsblad for NFF avdeling Oslo Nr. 2-2006 OSLONYTT Hva skjer? Sommeren har kommet Aksjon: Beskytt fysioterapeuten i Oslo Kurs I dette nummer: Heldagskurs for tillitsvalgte 16. mars 2 Kort om

Detaljer

FULLT GJENNOMSLAG I BODØ!

FULLT GJENNOMSLAG I BODØ! LOKALAVISA 2 2011 Utgave 3 Lokalavisa, Norsk Fysioterapeutforbund avdeling Nordland. Sommerutgaven FULLT GJENNOMSLAG I BODØ! Ny takstmodell i privat praksis skaper hodebry Avdeling Nordland avholdt årsmøte

Detaljer

Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA. - og temanummer fra Lofoten

Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA. - og temanummer fra Lofoten Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA NFF AVDELING NORDLAND Julenummer - og temanummer fra Lofoten NFF avd Nordland besøker Lofoten Ny modell for finansiering av

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Vinterutgaven. LM2010: NFF avdeling Nordland stiller med 3 delegater. Medlemsmøter i Brønnøysund og Sandnessjøen!

Vinterutgaven. LM2010: NFF avdeling Nordland stiller med 3 delegater. Medlemsmøter i Brønnøysund og Sandnessjøen! LOKALAVISA 3 2010 Utgave 4 Lokalavisa, Norsk Fysioterapeutforbund avdeling nordland. Vinterutgaven LM2010: NFF avdeling Nordland stiller med 3 delegater. Medlemsmøter i Brønnøysund og Sandnessjøen! Prosjekt

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

LOKALAVISA SNART ER DET ÅRSMØTE! Klinikkdannelse i UNN HF. Kurs i Bevegelsesutvikling MØT OPP OG BRUK DIN STEMMERETT!!!

LOKALAVISA SNART ER DET ÅRSMØTE! Klinikkdannelse i UNN HF. Kurs i Bevegelsesutvikling MØT OPP OG BRUK DIN STEMMERETT!!! NFF AVDELING NORDLAND LOKALAVISA 1 Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Nummer 1-2009 LOKALAVISA NFF AV DELING NORDLAND Klinikkdannelse i UNN HF. Hva gjøres i forhold til finansieringsordningen?

Detaljer

Forbundsnytt. Snart er det lønnsoppgjør. Nr. 2/2013 8. mars

Forbundsnytt. Snart er det lønnsoppgjør. Nr. 2/2013 8. mars Forbundsnytt Nr. 2/2013 8. mars Leder i Utdanningsforbundet, Ragnhild Lied, er forhandlingsleder i Unio KS under lønnsoppgjøret. Snart er det lønnsoppgjør Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør. Først

Detaljer

Bibliotekaren. Synlighet og karriereutvikling. Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet

Bibliotekaren. Synlighet og karriereutvikling. Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bibliotekaren 3 2005 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi Synlighet og karriereutvikling Biblioteket + Kvalitetsreformen = Sant Forskning, formidling og folkebibliotek:

Detaljer

Skattekvartalet NTLSKATT. Presentasjon av NTL Skatt øst. Studenterfaringer Side 10-11. Vervekampanje Side 20. Side 8-9. Side 8-9

Skattekvartalet NTLSKATT. Presentasjon av NTL Skatt øst. Studenterfaringer Side 10-11. Vervekampanje Side 20. Side 8-9. Side 8-9 NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og SSØ Nr 1 Februar 2009 Skattekvartalet Side 8-9 Presentasjon av NTL Skatt øst Side 8-9 Studenterfaringer Side 10-11 Vervekampanje Side 20 NTLSKATT Nummmer 1 - Februar

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Bibliotekaren. Profesjon i endring. Stol aldri på ein sovande katt... Liv Vikan på medisinsk bibliotekkonferanse. Lokalt grep om forhandlingene

Bibliotekaren. Profesjon i endring. Stol aldri på ein sovande katt... Liv Vikan på medisinsk bibliotekkonferanse. Lokalt grep om forhandlingene Bibliotekaren 12 2005 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Stol aldri på ein sovande katt... Profesjon i endring Liv Vikan på medisinsk bibliotekkonferanse i Brasil Lokalt grep om forhandlingene Innhold

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

DEBRA NYTT. Desember 2009. Hei,

DEBRA NYTT. Desember 2009. Hei, Desember 2009 DEBRA NYTT Desember 2009 Hei, da er det på tide med det siste debra Nytt i år og det betyr at det er snart jul igjen Den kommer fortere for hvert år og mye skal gjøres på kortere og kortere

Detaljer

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen Evaluering av Kickoffleirene 2014 Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen abup.no Kristiansand, mai 2015 Kristiansand, Mai 2015 «Jeg lærer å se andres situasjon. Det er som å

Detaljer

Akademikerforbundet. NR 4 2013 22. ÅRGANG Utgitt av Akademikerforbundet

Akademikerforbundet. NR 4 2013 22. ÅRGANG Utgitt av Akademikerforbundet NR 4 2013 22. ÅRGANG Utgitt av Akademikerforbundet 1 Kjære medlem! Akademikerforbundets landsmøte ble gjennomført med gode forhandlinger knyttet til politiske temaer og valg av nytt styre. Vår politiske

Detaljer

Landsstyremøtet 2013

Landsstyremøtet 2013 NYTT Nr. 5-2013/36. årgang Jobbe etter? Side 5 Trives på jobb Side 8 YS-konferansen Side 20 Landsstyremøtet 2013 Side 12 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS Redaktørens eget hjørne

Detaljer

DEBATTNOTAT Tariffperioden 2014 2016. www.fysio.no

DEBATTNOTAT Tariffperioden 2014 2016. www.fysio.no DEBATTNOTAT Tariffperioden 2014 2016 www.fysio.no Kjære medlem! Ønsker du å påvirke hvordan NFF skal arbeide for dine lønns- og arbeidsbetingelser? Vil du at dine meninger skal bli hørt? Nå har du mulighet.

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

SKOLECAMP MED FRILUFTSLIV OG REALFAG ASE-KONFERANSEN 2010

SKOLECAMP MED FRILUFTSLIV OG REALFAG ASE-KONFERANSEN 2010 ASE-KONFERANSEN 2010 Det ble også i 2010 ny deltagerrekord for antall påmeldte til Teknas årlige fellesreise til ASE-konferansen, 115 påmeldte fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord. Og deltagerne ble

Detaljer

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage ELEVRÅDSVEILEDER 1 2 Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage INNHOLD Kjære elevråd...4 Elevrådsarbeid...5 Kapittel

Detaljer

Spenningsnytt. Hva skjer med A9-taksen? Prosjektet Ja, vi kan! Årsmøtereferat og årsmøteseminar

Spenningsnytt. Hva skjer med A9-taksen? Prosjektet Ja, vi kan! Årsmøtereferat og årsmøteseminar Spenningsnytt Medlemsblad for NFF s faggruppe psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. Juni 2008, årgang 26 Hva skjer med A9-taksen? Prosjektet Ja, vi kan! Årsmøtereferat og årsmøteseminar frasene tettar

Detaljer

Akademikerforbundet. NR 3 2015 24. ÅRGANG Utgitt av Akademikerforbundet

Akademikerforbundet. NR 3 2015 24. ÅRGANG Utgitt av Akademikerforbundet NR 3 2015 24. ÅRGANG Utgitt av Akademikerforbundet 1 Kjære medlem Arbeids- og sosialministeren strever med å finne oppskriften som skal fornye, forenkle og forbedre NAV. Han har prøvd seg med detaljstyring

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Kroppsbilde og spiseforstyrrelser

Kroppsbilde og spiseforstyrrelser 6.13 Årgang 80 www.fysioterapeuten.no Kroppsbilde og spiseforstyrrelser Slutt på monopolet Forlater et NFF i endring Elefanten i rommet Rehabilitering med robot Anne-Berit Auran: Cochrane review 2001,

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

NR 1 2010 17. ÅRGANG. www. uhf. no UTGITT AV UNIVERSITET- OG HØYSKOLEUTDANNEDES FORBUND

NR 1 2010 17. ÅRGANG. www. uhf. no UTGITT AV UNIVERSITET- OG HØYSKOLEUTDANNEDES FORBUND SIGNALER NR 1 2010 17. ÅRGANG. www. uhf. no UTGITT AV UNIVERSITET- OG HØYSKOLEUTDANNEDES FORBUND Høyt sykefravær - har vi noe å lære i Sverige? Systematisk oppfølging av enkeltindividene gir resultater

Detaljer

Sommarmøte måndag 19. juni kl. 18.00, på Rica Nidelven Hotel. - Jan Helgerud held føredrag.

Sommarmøte måndag 19. juni kl. 18.00, på Rica Nidelven Hotel. - Jan Helgerud held føredrag. Sør Trønder n Informasjonsblad for avd. Sør Trøndelag Nr 2 Mai 2006 9.årgang NFF avd. Sør Trøndelag inviterer til: Sommarmøte måndag 19. juni kl. 18.00, på Rica Nidelven Hotel. - Jan Helgerud held føredrag.

Detaljer

Du er så tykk sa de og så ikke at selvfølelsen var så lett at vinden tok den. Du er så tynn sa de og så ikke hvilken tung bagasje jeg bar på

Du er så tykk sa de og så ikke at selvfølelsen var så lett at vinden tok den. Du er så tynn sa de og så ikke hvilken tung bagasje jeg bar på IKS - Du er så tykk sa de og så ikke at selvfølelsen var så lett at vinden tok den Du er så tynn sa de og så ikke hvilken tung bagasje jeg bar på Du er så flink sa de og så at ikke at det eneste jeg presterte

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 2/2010 Årgang 15 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Bilde til venstre: EU s Arbeidsmiljø institutt. Bilde øverst til høyre: Sommerfest i Lagårdsveien. Bilde i midten høyre:

Detaljer