Hva er WANG v/fredrik Aukland Skolekonseptet v/vegard Vinje Idrettskonseptet v/geir Erlandsen Søknadsprosessen og oppsummering Eventuelle spørsmål

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva er WANG v/fredrik Aukland Skolekonseptet v/vegard Vinje Idrettskonseptet v/geir Erlandsen Søknadsprosessen og oppsummering Eventuelle spørsmål"

Transkript

1 Ung og lekende

2 Program Hva er WANG v/fredrik Aukland Skolekonseptet v/vegard Vinje Idrettskonseptet v/geir Erlandsen Søknadsprosessen og oppsummering Eventuelle spørsmål Aktiv kropp aktivt hode

3 Hva er WANG? Lang skoletradisjon siden 1907 Finansiering 85/15 WANG Ung 1500,- pr mnd 5 skoler på videregående nivå Tønsberg Oslo Fredrikstad Stavanger Hamar 1000 elever 150 trenere, 120 lærere WANG er skole

4 Verdier på WANG GLEDE! Idrettsglede er de gode opplevelsene man får gjennom idrettsaktiviteten. Gjennom idrettsgleden skal WANG Ung sette fokus på trivsel og legge til rette for mestring på alle nivåer. WANG Ung ønsker å sette fokus på samspillet mellom lærer/ trener og elev. Gleden skal komme til uttrykk gjennom trygghet i et godt samspill. Vi skal gi et skole og treningstilbud der deltakerne trives og ønsker å være. Glede Helse Fellesskap - Ærlighet

5 Verdier på WANG HELSE! Idrett har positiv virkning på elevens fysiske, psykiske og sosiale helse. Deltakelse i idrett gir gode vaner for en varig sunn og helsefremmende livsstil. WANG Ung er en pådriver for et positivt kroppsbilde. Prestasjonsutviklingen skal ikke gå på bekostning av utøverens helse. Glede Helse Fellesskap - Ærlighet

6 Verdier på WANG FELLESSKAP! Fellesskap er å oppleve samhørighet og samhold med andre mennesker. Vi viser respekt for andre, deres meninger, prestasjoner og funksjoner. WANG Ung er et trygt sted å høre til, og vi har fokus på fellesskap mellom grupper og elever på tvers av kjønn, alder, funksjonsgrad og sosial eller etnisk bakgrunn. Glede Helse Fellesskap - Ærlighet

7 Verdier på WANG ÆRLIGHET! Ærlighet innebærer å følge vedtatte regler, og opptre redelig og verdig i alle situasjoner. WANG Ung jobber for at alle respekterer hverandre uavhengig av bakgrunn og ulike meninger. Utøvere og trenere spiller med åpne kort og er ærlige og redelige. Vi er bevisste på diskusjoner om hva som er riktig og galt i skole og idrettssammenheng. Alle ledere, på alle nivåer, skal ha ansvar for modellatferd. Glede Helse Fellesskap - Ærlighet

8 Skolekonseptet Idrettsungdomsskole med to paralleller Følger Kunnskapsløftet 7 timer trening per uke En time ekstra matematikk per uke Beliggende på Eik i tilknytning til den videregående skolen Sunn fysisk aktivitet og trening kombinert med ordinær skole Skole og idrett hånd i hånd

9 Hva vil ungdommene møte på WANG Ung 1. En skole der elvene blir sett som den de er og hvor det sikres at den enkelte elev får hjelp og støtte i sin sosiale, skolefaglige - og idrettslige utvikling. Skole og idrett hånd i hånd

10 Hva vil ungdommene møte på WANG Ung 2. Lærere og trenerne som har god kompetanse og erfaring i sine fag og evnen til å formidle sine kunnskaper. Skole og idrett hånd i hånd

11 Hva vil ungdommene møte på WANG Ung 3. Teknologi som brukes i den hensikt at elevene skal oppleve læring, av lærere og trenere som behersker bruken av teknologien. Skole og idrett hånd i hånd

12 Hva vil ungdommene møte på WANG Ung 4. En skole der elever, foresatte og ansatte føler de blir hørt og opplever medvirkning i hverdagen. Skole og idrett hånd i hånd

13 Hva vil ungdommene møte på WANG Ung 5. En lærende skole som justerer kursen etter hverdagens behov og krav. Skole og idrett hånd i hånd

14 Forskning på sammenhengen mellom fysisk aktivitet og skoleprestasjoner Aktiv kropp aktivt hode

15 Metastudie fra Vrije Universiteit Amsterdam Forskere i medisin ved Vrije Universiteit Amsterdam gikk gjennom 14 ulike studier Metastudien involverte barn fra USA, Canada og Sør Afrika Sterke indikasjoner på at det er en sammenheng mellom trening og skolefaglige prestasjoner B/Grunnskole/Pedagogikk/Fysisk-trening-fremjarskuleprestasjonar/ Aktiv kropp aktivt hode

16 Bunkeflo prosjektet i Malmo Fulgt 220 elever i 10 år gjennom hele grunnskolen (2 ulike skoler) Konklusjon: motorisk trening hever barnas skoleprestasjoner e/documents/erichs.pdf Aktiv kropp aktivt hode

17 Forskning på norsk skole Active Smarter Kids - ASK Skoleåret 2014/ femteklassinger 60 lærere 40 forskere https://hisf.no/ask-active-smarter-kids Aktiv kropp aktivt hode

18 Hvorfor kan økt fysisk aktivitet føre til bedre skoleprestasjoner? Flere undersøkelser tyder på at barn som er fysisk aktive har bedre konsentrasjonsevne. Dette kan være med på å forklare positive sammenhenger mellom skoleprestasjoner og fysisk aktivitet. Undersøkelser tyder på at fysisk aktive barn blir motorisk gode, og god motorikk gjør barna tryggere på seg selv og mer populære i jevnaldergruppa. Dette kan igjen føre til at elevene blir mer motiverte for skolearbeid fordi de trives på skolen. Slik sett kan fysisk aktivitet indirekte føre til bedre prestasjoner i for eksempel matematikk og språkfag. Kilde: Utdanningsdirektoratet Aktiv kropp aktivt hode

19 Matematikk på WANG Ung Aktiv kropp aktivt hode

20 Prinsippnotat om regning og matematikk fra FUG (foreldreutvalget for grunnskolen) fra 2015 Bekymret for faget Færre timer i faget på mellom og ungdomstrinn enn på småtrinnet Frafall på videregående Ønsker: Øke timetallet Øke kompetansen til lærerne WU vil: Øke timetallet (+ 1t hver uke) Ansette kompetente lærere Aktiv kropp aktivt hode

21

22 Digital hverdag på WANG Ung Teknologi og læring

23 Digitale klasserom og arbeidsplasser Alle klasserom vil ha interaktive tavler. Lærerne skal ha kompetanse og erfaring med bruk av tavlene i egen undervisning WU vil ha trådløst nettverk Alle elevene vil utlevert egen datamaskin til skolefaglig arbeid Det legges til rette for moderne digitale løsninger i hele skolebygget WU vil ha tilrettelagte arbeidsplasser med mulighet for internett - og datamaskinbruk der elevene kan jobbe med skolefaglig arbeid utenfor undervisningstid Teknologi og læring

24 Idrettskonseptet Fra lek til treningskultur til toppidrett Fra talentidentifisering til sunt og kompetent utviklingsmiljø Redusere frafallet i idretten (jamfør rapport «Orker ikke, gidder ikke, passer ikke» av Ørnulf Seippel) Referanse fra Danmark Idretten ønsker WANG Ung, både regionalt og nasjonalt Positiv dialog med både forrige og nåværende regjering Olympiatoppen ønsker WANG Ung Tønsberg kan bli en unik idrettsby

25 WANG Ung - idrettskonseptet Ca 25 år Ca 20 år Ca 15 år Ca 10 år Ca 5 år Elitestadiet (Prestasjonsstadiet) Tilpasning av teknikker til ulike ytre forhold Utvikling av fysiske egenskaper gjennom mye spesifikk og intensiv trening Spesialisering i en idrett Videreutvikling av idrettsteknikker med hel-delmetoden Utvikling av fysiske egenskaper gjennom systematisk trening Vedlikehold av koordinative egenskaper Videreutvikling av idrettsteknikker med hel- og delmetoden Utvikling av koordinative egenskaper gjennom lek/aktiviteter Utvikling av fysiske egenskaper gjennom lek/aktiviteter Utvikling av koordinative egenskaper gjennom lek/aktivitet Begynnende innlæring av idrettsteknikker i grovkoordinert form Utvikling av fysiske egenskaper gjennom lek/aktivitet Utvikling av grunnleggende bevegelser gjennom vekst og modning Utvikling av koordinative bevegelser gjennom lek/aktiviteter WANG følger idrettens utviklingstrapper

26 Ringvirkninger for idrettsbyen Tønsberg

27 Olympiatoppen Marit Breivik - 4. juni 2014 Olympiatoppen har vært med i en kvalitetssikringsprosess for å sikre at oppfølging, treningsfilosofi og elevenes helhetlige situasjon er ivaretatt. sammenliknet, med eks Danmark, ligger vi etter når det gjelder å gi gode muligheter for tilsvarende elever på ungdomstrinnet. Ved økt treningserfaring på grunnleggende ferdigheter vil dette både øke motivasjonen til videre satsing innen idrett og hindre frafall i disse sårbare årene (13 16 år). Vi støtter dermed WANG sin søknad om etablering av ungdomsskole med utvidet idrett. WANG Ung støttes av Olympiatoppen

28 WANG Ung støttes av Vestfold Idrettskrets

29 Tønsberg Idrettsråd Vedtak fattet på Tønsberg Idrettsråds styremøte 9. oktober 2014 Tønsberg Idrettsråd hadde oppe til behandling saken om søknaden til Wang Toppidrett om å starte ungdomsskole i Tønsberg, Wang Ung. Tønsberg Idrettsråd støtter Wang Ung i forbindelse med etablering i Tønsberg Kommune. Tønsberg Idrettsråds vedtak om å støtte Wang Ung er basert på det idrettslige tilbudet Wang Ung kan gi til aktuelle ungdommer i Tønsberg Kommune. Med vennlig hilsen Tønsberg Idrettsråd Pål Hansen Leder Idretten ønsker WANG Ung

30 Tønsberg ungdomsråd TØNSBERG KOMMUNE. 038/14 Wang Ung Tønsberg AS Søknad etter privatskoleloven. Ungdomsrådets uttalelse: Ungdomsrådet deler ikke rådmannens innstilling, fordi rådet mener at det er et bra tilbud for de som er interessert i idrett, og ønsker å satse. Det er et bra tilbud fordi, for å bli best i i idrett må man satse tidlig, og de får mulighet til å trene riktig, og lære om riktig kosthold og de får et godt støtteapparat rundt seg. Ungdomsrådet tror også at Wang Ung vil bidra til å bedre idrettsmiljøer i Tønsberg. Ungdommen ønsker WANG Ung

31 Idrettskonseptet 3 treningsøkter à 90 min pr uke 1 treningsøkt à 45 min pr uke Trening etter individuelt nivå og særforbundenes utviklingstrapper Kompetente trenerressurser med trenertetthet 1:15 3 ulike treningsgrupper Basis teknisk Basis utholdenhet Lagidrett Ungdomsskole med mye aktivitet og trening

32 En del av helheten

33 Idrettskonseptet 3 treningsøkter à 90 min pr uke 1 treningsøkt à 45 min pr uke Trening etter individuelt nivå og særforbundenes utviklingstrapper Kompetente trenerressurser med trenertetthet 1:15 3 ulike treningsgrupper Basis teknisk Basis utholdenhet Lagidrett Søknadsprosessen Ungdomsskole med mye aktivitet og trening

34 WANG Ung Tønsberg er i gang! Rektor ansatt i mars Leieavtale med Tønsberg kommune signert Leie av idrettsanlegg bestilt Byggearbeid startet i uke jobbsøkere Jobbintervjuer i uke 16 og 17 1.mai kontaktlærere ansatt 15.mai søknadsfrist! 15.juni bygget står klart Aktiv kropp aktivt hode

35 Kontakt oss WANG Ung Tønsberg Postboks Tønsberg Følg oss på: Facebook Vegard Vinje (Rektor) Geir Erlandsen (Regional toppidrettsjef) Fredrik Aukland (Daglig leder) Aktiv kropp aktivt hode

36 Søknadsfrist 15.mai

PLAN FOR FYSISK AKTIVITET. i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole

PLAN FOR FYSISK AKTIVITET. i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole PLAN FOR FYSISK AKTIVITET i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole 2012 Innhold Forord...3 Innledning.....4 Fysisk aktivitet i barnehage......6 Fysisk aktivitet på barnetrinnet og i SFO... 8 Fysisk

Detaljer

KVALITET i SFO Frogn kommune 2012-2015

KVALITET i SFO Frogn kommune 2012-2015 KVALITET i SFO Frogn kommune 2012-2015 1 Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sosial kompetanse gjennom lek... 4 Kulturaktiviteter... 5 Idretts- og friluftsaktiviteter... 6 Faglig utvikling gjennom lekaktiviteter...

Detaljer

Plan for fysisk aktivitet

Plan for fysisk aktivitet Plan for fysisk aktivitet i barnehage, barneskole / SFO og ungdomsskole Aktiv, sosial og frisk! PLAN FOR FYSISK AKTIVITET I BARNEHAGE OG SKOLE/SFO I STAVANGER KOMMUNE Aktiv, sosial og frisk Stavanger,

Detaljer

Narvik Svømmeklubbs veileder

Narvik Svømmeklubbs veileder Side 1 KNNN Narvik Svømmeklubbs veileder Slik gjør vi det i NSK Side 2 Narvik svømmeklubbs medlemmer, foreldre og trenere NSK `s veileder er for alle som har noe med NSK å gjøre - enten det er som medlem,

Detaljer

FOR SKOLEVERKET KOMMUNALE FØRINGER

FOR SKOLEVERKET KOMMUNALE FØRINGER Saksfremlegg Saksnr.: 09/297-3 Arkiv: A20 &01 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ARBEIDSTIDSAVTALE FOR SKOLEVERKET KOMMUNALE FØRINGER Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&&

Detaljer

NGTFs kommentarer til IDRETTENS BARNERETTIGHETER og BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT

NGTFs kommentarer til IDRETTENS BARNERETTIGHETER og BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT NGTFs kommentarer til IDRETTENS BARNERETTIGHETER og BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT Barneidrett er idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år. Dette betyr: Idrettens barnerettigheter skal

Detaljer

Vurderingsrapport fra Selbustrand skole i uke 11/2013

Vurderingsrapport fra Selbustrand skole i uke 11/2013 Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport fra Selbustrand skole i uke 11/2013 om i gang med skoleutvikling Vurderingstema: Relasjon elev - lærer I. Forord Kunnskapsløftet

Detaljer

de avklarte arbeidsoppgavene, bør han eller hun konfronteres med dette, gjennom konkrete og lett forståelige tilbakemeldinger.

de avklarte arbeidsoppgavene, bør han eller hun konfronteres med dette, gjennom konkrete og lett forståelige tilbakemeldinger. de avklarte arbeidsoppgavene, bør han eller hun konfronteres med dette, gjennom konkrete og lett forståelige tilbakemeldinger. Det er til syvende og sist utøveren som skal løse det riktig teknisk i konkurransesituasjoner.

Detaljer

KFU sine innspill til kommunedelplan for Fredrikstad kommune.

KFU sine innspill til kommunedelplan for Fredrikstad kommune. KFU sine innspill til kommunedelplan for Fredrikstad kommune. Dette er KFU sine kommentarer med innspill fra FAU. 1. Innledning KFU verdsetter arbeidet Fredrikstad kommune har gjort med en kommunedelplan

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2014-15

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2014-15 Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2014-15 Kjeldås skole; et godt sted å væreet godt sted å lære. Sandeskolen har følgende visjon: «Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag.» Årsmeldingen

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2012/13

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2012/13 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 6 3.1. Nasjonale målsettinger... 6 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Ærlighet Glede Helse - Fellesskap

Ærlighet Glede Helse - Fellesskap Program Velkommen v/ Fredrik Aukland Praktisk informasjon v/ Vegard Vinje Idrett v/geir Erlandsen Presentasjon av lærere og trenere Eventuelle spørsmål SKOLEBYGGET Nytt ventilasjonsanlegg i bygget 4 klasserom

Detaljer

Olympiatoppens filosofi for utvikling av morgendagens utøvere

Olympiatoppens filosofi for utvikling av morgendagens utøvere Olympiatoppens filosofi for utvikling av morgendagens utøvere Innledning Olympiatoppens utviklingsfilosofi er ment som et teoretisk bakteppe for arbeid med utvikling av morgendagens topputøvere innen ulike

Detaljer

En time fysisk aktivitet i skolen hver dag

En time fysisk aktivitet i skolen hver dag En time fysisk aktivitet i skolen hver dag Nasjonalforeningen for folkehelsen, Kreftforeningen, Norsk Fysioterapeutforbund, Legeforeningen og Norges idrettsforbund representerer til sammen 2 220 000 medlemskap.

Detaljer

1. INNLEDNING. 1.1 Oppbygging og innhold

1. INNLEDNING. 1.1 Oppbygging og innhold 1 1 INNHOLD 1. INNLEDNING.... 3 1.1 Oppbygging og innhold... 3 1.2 Bakgrunn for planen... 4 1.3 Formål og overordnet mål.... 5 2 FORANKRING... 6 2.1 Statlige, regionale- og kommunale føringer.... 7 3 SITUASJONSBESKRIVELSE...

Detaljer

Utdanning og helse Skolens læringsmiljø tverrfaglig innsats

Utdanning og helse Skolens læringsmiljø tverrfaglig innsats 1 Foredragsholder: Kunnskapsminister Kristin Halvorsen Arrangement: Karl Evang-seminaret 2011 Arrangør: Statens Helsetilsyn Dato: 20. oktober 2011 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Utdanning og helse

Detaljer

Levanger - Her vil vi bo!

Levanger - Her vil vi bo! VALGPROGRAM 2011 2015 Levanger Venstre Levanger - Her vil vi bo! Venstre har løsningene for det gode livsmiljøet Vedtatt i medlemsmøte torsdag 5. mai 2011. Programnemnda har bestått av Atle Busch, Annikken

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Torsdag 3. april, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Vernepleieren i skolen

Vernepleieren i skolen Vernepleieren i skolen Miljøarbeidets plass i tilrettelagt undervisning Silje Netland Silje Netland, vernepleier utdannet ved Høgskolen i Østfold 1999. Arbeidssted: Kvaløya videregående skole i Troms fylkeskommune.

Detaljer

www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole

www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole M a l v i k k o m m u n e 2 0 1 0 2 0 1 1 2 Innhold Bakgrunn 4 1. Hovedområder og indikatorer 6 1.1.1. Lærertetthet 6 1.2. Læringsmiljø 7 1.2.1. Trivsel

Detaljer

«Talenter mot toppen»

«Talenter mot toppen» «Talenter mot toppen» Et videregående skoletilbud for morgendagens toppidrettsutøvere En evalueringsrapport, april 2014 Sindre M. Dyrstad Rune Giske Thomas Laudal Sammendrag Talenter mot toppen (TMT) er

Detaljer

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28s plan for utvikling av klubb, ledere, trenere, lag, spillere, dommere, foreldre under utdanning, konkurranse og sosialt. Helge Bjorvand

Detaljer

Informasjonsbrosjyre idrettsfag

Informasjonsbrosjyre idrettsfag Informasjonsbrosjyre idrettsfag 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Utdanningsprogram for idrettsfag 1.1 Innledning 1.2 Inntak av elever til alle årstrinn 2.0 Felles programfag på idrettsfag 2.1 Treningslære 2.2

Detaljer

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10 Sak 10/534 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.2. Utviklingsmål... 6 3.3. Forslag

Detaljer

Kultur og oppvekstsektoren Tilstandsrapport for grunnskolen i Grimstad

Kultur og oppvekstsektoren Tilstandsrapport for grunnskolen i Grimstad Kultur og oppvekstsektoren Tilstandsrapport for grunnskolen i Grimstad 2011 Behandlet i kommunestyret 21.11.11 (K-sak 11/100) Mandag 24. oktober, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i

Detaljer

Årsplan 2015-2016. Petedalsheia barnehage

Årsplan 2015-2016. Petedalsheia barnehage Årsplan 2015-2016 Petedalsheia barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning

Detaljer

Sportslig plan for Kolbotn IL svømmegruppe.

Sportslig plan for Kolbotn IL svømmegruppe. Sportslig plan for Kolbotn IL svømmegruppe. Godkjent den 19.10.2013 Kolbotn IL Svømmegruppe ble etablert i 1975 og er i dag en aktiv gruppe med cirka 850 svømmere. Omkring 700 av disse tilhørere vår populære

Detaljer

Virksomhetsplan Meløyskolene. Ørnes skole SKOLEÅRET 2015/2016

Virksomhetsplan Meløyskolene. Ørnes skole SKOLEÅRET 2015/2016 Virksomhetsplan Meløyskolene Ørnes skole SKOLEÅRET 2015/2016 2 Innhold 1.0 Forord 2.0 Pedagogisk arbeid 3.0 Læringsmiljø 4.0 Samarbeid skole/hjem 5.0 Satsingsområder 5.1 Satsingsområde 1: Grunnleggende

Detaljer