Customer Care Center Tlf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Customer Care Center Tlf. 07432 ccc.no@siemens.com"

Transkript

1 Vitenskapelig artikkel Avsender: Siemens Healthcare Diagnostics PB. 7, 0613 Oslo Siemens Healthcare Diagnostics Postboks 7, 0613 Oslo Østre Aker vei 90, 0596 Oslo Tlf: Customer Care Center Tlf Siemens Healthcare tilbyr en bred portefølje innenfor bildediagnostikk, laboratoriediagnostikk og kliniske ITløsninger. I tillegg tilbyr vi innovative løsninger for behandling innen kreft, kardiologi og nevrologi. Siemens brukte over 3,8 milliarder EURO på forskning og utvikling i Dette sikrer gode løsninger innenfor en rekke kliniske fagfelt, samt stadig nye muligheter til å effektivisere arbeidsprosesser innen helsesektoren. Globalt har Siemens over 160 års erfaring som leverandør av medisinskteknisk utstyr. 2 - NextLevel

2 Vitenskapelig artikkel NextLevel Et innblikk i norsk laboratoriemedisinsk hverdag Answers for life. Utgave 9 - vinter 2013 Aktiviteter Siemens Academy Installasjoner Temaer HbA1c - diagnostisk markør for diabetes NHS Tayside realiserer sin visjon med Aptio automasjon Transport av blodprøver Ny norsk studie om blodgiverscreening Innblikk Jens Petter Berg sprer kunnskap med glede Lab. profil Fürst først i Norden med automatisk ID- og resistenstesting 3 - NextLevel

3 Ingen lab er for liten for automasjon Daglig leveres hundrevis av laboratoriesvar til klinikere rundt om i Norge. Bak svarene ligger en lang næringskjede av mennesker og teknologi. Alle i denne næringskjeden oppfyller et viktig samfunnsoppdrag - å bidra til å gi pasienter i norsk helsevesen riktig diagnose og rett behandling. Siemens er stolte av å være en del av denne betydningsfulle prosessen. Det er en oppgave vi tar svært alvorlig. Vår misjon er: We Innovate to Advance Human Health Innovasjon kan lett tolkes i retning av teknologiske nyvinninger. Det er delvis riktig. Teknologi er viktig, men ikke nok til å gjøre hverdagen bedre for verken laboratorieansatte eller for pasientene. Det trengs også kompetanse slik at teknologiens muligheter kan utnyttes til fulle. En stadig mer helsekrevende befolkning, og større teknologiske muligheter, har gjort at antall prøver til laboratoriene har hatt en jevn økning. Samtidig vet vi at antall personer som skal gjøre arbeidet slett ikke har samme økning. Kravet til effektivitet er altså økende. Effektivitet er ikke bare kvantitet, men også kvalitet. Rett svar til rett tid krever gode kvalitetsrutiner, som igjen krever kvalifisert personale og at disse benyttes til kvalitetsfremmende arbeid. Hvordan skal laboratoriene klare å oppfylle kravene til effektivitetsøkning og kvalitetsforbedring? Den mest effektive veien å gå, er som i andre sektorer, å automatisere de oppgaver det er hensiktsmessig å automatisere. Siemens har på hele 2000-tallet vært den ledende leverandøren innen laboratorieautomasjon. Daglig leveres ca prøvesvar fra en Siemens-automasjon i Norge. Etterhvert har mange disipliner, både innenfor de klassiske sentrallaboratoriedisiplinene og innenfor mikrobiologi og infeksjonsserologi, tatt stadig nye skritt i retning av automasjon. Dette er en gledelig utvikling. Siemens Academy Nesten 500 laboratorieansatte deltok på ett eller flere av våre faglige arrangementer i Her er en oversikt over våre kommende arrangementer. Noen vil ha et faglig program som er relevant for alle innen fagdisiplinen, mens andre vil være spesialtilpasset de som bruker våre systemer. FOR ALLE Siemens Academy Days september - Siemens Academy Medisinsk biokjemi - Siemens Academy Helseseminar - Siemens Academy Allergi - Siemens Academy Plasmaproteiner - Siemens Academy Infeksjonsserologi inkl. blodgiverscreening Siemens Academy Misbruksanalyser 13. mars Siemens Academy Hemostase april Siemens Academy Automasjon og IT Siemens Academy Pasientnær analysering 2014 FOR BRUKERE AV VÅRE SYSTEMER Siemens Academy Immunkjemi 7. februar Siemens Academy Hemostase sept. Siemens Academy Hematologi nov. Siemens Academy Klinisk kjemi 2014 Mer informasjon om våre arrangementer, medmulighet for påmelding, finner du her: Siemens lanserer i år et nytt automasjonssystem som heter Aptio. I tillegg gir vi norske laboratorier muligheten til å tenke nytt når det gjelder prøvetransport. Ved hjelp av prøvetransportsystemet Tempus 600 og Aptio kan prøven gå direkte fra prøvetagning - via preanalytiske og analytiske moduler - til lagring og siden kasting uten behov for berøring av prøveglasset. Dette gir muligheter til å effektivisere produksjonen av prøvesvar, til å sikre svartider og til å forhindre feil. I denne utgaven av Next Level kan du lese om både Tempus og Aptio. Vi ønsker dere alle god lesing og gleder oss til personlig å diskutere tematikken laboratorieautomasjon med så mange som mulig av dere i tiden framover. Gunhild Opsahl Business Manager Tlf: NextLevel Nextlevel Ansvarlige: Forsidefoto: Siemens Healthcare Tonje Meluken Fürst Medisinsk Diagnostics, Norge Gunhild Opsahl Laboratorium, Mikrobiologisk avd.

4 HbA1c - diagnostisk markør for diabetes Diabetes er en alvorlig kronisk stoffskiftesykdom som skyldes mangel på hormonet insulin, og ofte nedsatt insulinvirkning (insulinresistens). Det finnes ulike varianter diabetes; Type-1, Type-2, MODY, LADA og svangerskapsdiabetes. Felles for alle er at man får høyt blodsukker. av Samra Brguljak, Siemens Healthcare Diagnostics Diabetes Glukosebelastning har blitt benyttet for diagnostisering av diabetes i over 40 år. Pasientene har møtt opp fastende, og deretter ventet i ca to timer før resultatene har vært klare. Dette har vært tungvint for pasientene og tidkrevende for legene. I september 2012 ble det sendt ut brev fra Helsedirektoratet til fastleger, spesialister i indremedisin og medisinsk biokjemi om at HbA1c 6,5 % nå anbefales som det primære diagnostiske kriterium for diabetes. HbA1c angir gjennomsnittlig konsentrasjon for blodsukkeret over en periode på åtte til tolv uker. Diagnostiseringen er enkel og resultatene foreligger etter ett stikk i fingeren og ca seks minutters ventetid. Det settes imidlertid spesielle analytiske krav til analysen for at den kan brukes diagnostisk, og begge kravene nedenfor må være oppfylt. Krav 1: Totalfeil. Kontrollresultater skal ikke avvike mer enn ± 7 % fra sann verdi, ved HbA1c = 6,5 %. Noklus (Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus) har tilbud om ekstern kvalitetskontroll av HbA1c, der fasit er basert på sann verdi fra ERL (European Reference Laboratory). I tillegg har Noklus økt antall utsendelser av disse kontrollene fra to til fire ganger årlig. Krav 2: Presisjon. Intern presisjon skal gi en variasjonskoeffisient CV 2 %. sykehus og gi råd om hvilke tiltak som bør settes i gang for at man skal kunne oppnå den ønskede analysekvaliteten. Fordeler med HbA1c metoden sammenlignet med andre: Pasienten slipper å møte fastende Mindre tidkrevende enn glukosetoleransetest HbA1c mer stabilt enn glukose Kan tas når som helst på døgnet Det er begrensninger med HbA1c metoden ved følgende tilfeller: Større blødninger og transfusjoner Raske endringer i glukosemetabolismen (for eksempel ved Type 1 diabetes) Endringene i levetid for erytrocyttene (anemi og hemoglobin sykdommer) I disse tilfellene må diabetesdiagnostikken basere seg på glukosemålinger, se tabellen under. Hva betyr dette i praksis? For å kunne benytte HbA1c som diagnostisk verktøy er følgende punkter nødvendige: Laboratoriet må kunne vise til ekstern kvalitetskontroll for HbA1c (Nokluskontroller) og resultatene må tilfredsstille krav om maks avvik på ca 7 % fra sann verdi. Laboratoriet må kunne vise til intern kvalitetskontroll hver dag HbA1cinstrumentet benyttes. Det er fornuftig å velge et HbA1c nivå på ca 6,5 %. Presisjonen må beregnes og CV skal være 2 %. Dette rapporteres til Noklus i forbindelse med Noklus-kontrollene. Ved flere instrumenter må enten alle instrumentene følge punktene over, eller man kan velge å følge prosedyren for ett instrument, som da benyttes til diagnostisering. DCA Vantage er anerkjent for sin nøyaktighet og presisjon ved HbA1c analysering. Tilfredsstilles ikke kriteriene, er det fortsatt mulig å bruke egen HbA1canalysering til monitorering/oppfølging. De diagnostiske prøvene sendes da til laboratoriet man samarbeider med. Det er allikevel fortsatt viktig å delta i ekstern kvalitetskontroll og å utføre intern kvalitetskontroll. Referanser 1. HbA1c-som-diagnostikum-ved-diabetes/ 2. ERL European Reference Laboratory HbA1c-som-diagnostikum-ved-diabetes/ Det er et krav at analysekvaliteten må dokumenteres via intern kvalitetskontroll. Beregning av CV utføres på kontroll resultater, der Batch/Lotnr for kontroll og reagenser ikke har vært endret underveis (innen-lot-variasjon). Det forutsetter at intern kontroll bør analyseres hver dag HbA1c instrument brukes. NOKLUS vil følge opp analysekvaliteten både i primærhelsetjenesten og på Analyse Grenseverdi Diabetes diagnostiseres ved å måle HbA1c HbA1c 6,5 % Hvis HbA1c er uegnet: Fastende P-glukose og/eller 2 timer etter inntak av 75g glukose og/eller tilfeldig P-glukose i kombinasjon med symptomer 7,0 mmol/l 11,1,0 mmol/l 3 - NextLevel

5 Laboratorieprofil Fürst først i Norden - med automatisk ID- og resistenstesting fra Siemens I et eget avlukke i toppetasjen på mikrobiologisk avdeling ved Fürst Medisinske Laboratorium i Oslo, setter laboratorieingeniør Nina Zarabyan inn et nytt panel med urintester i en av de to Siemens MicroScan maskinene. Hun har nettopp fått opplæring i systemet. - Det har gått greit å lære seg de nye rutinene og systemet er enkelt i bruk, synes Nina. Overgangen til EUCAST/AFA harmoniserte regler for resistenstesting har gjort at Siemens nå kan tilby MicroScan på det nordiske markedet. Fürst i Oslo var først ut i Norden da de installerte MicroScan WalkAway for ca. 1 år siden. Om lag 500 urinanalyser identifiseres og resistenstestes hver uke. Instrumentansvarlig Linda Aasen synes innføringen av nye rutiner fra helmanuell drift til å få inn et automatisert instrument har gått greit. Vi bruker ca 1 minutt per test vi gjør og det er stas å være først ute med ny teknologi. Nå er vi klare for økt prøvevolum, sier Linda Aasen ved bakteriologisk avdeling hos Fürst Medisinske Laboratorium. - Tiden som går med til resultatanalyse av hver enkelt prøve er redusert i forhold til tidligere. Den største forskjellen er at vi kan se mic verdier med en gang, og vi slipper manuell avlesning på skåler. Oppsettet er mye enklere og avlesning av panelene skjer automatisk, forteller Linda Aasen. Ikke minst ergonomisk merker de ansatte stor forskjell. - Belastningen på nakke og skuldre er mye mindre enn før og arbeidet føles mindre slitsomt, sier Linda. Arbeidsflyten har også blitt enklere for de syv ansatte ved bakteriologisk seksjon. - Med samme antall ansatte klarer vi nå å få prøvesvarende raskere ut til rekvirent. På morgenen starter vi parallellt med registrering av paneler med tilhørende prøver og utsæd. Deretter inokuleres panelene med PROMPT-systemet og lastes inn i instrumentet. Der blir de til avlesningen er ferdig neste dag og resultatene overføres automtisk til datasystemet. Prøver fra hele østlandsområdet sendes inn til Fürst for analyse. Prøvemengdene innen bakteriologi øker hvert eneste år. Nå mener laboratoriet de er godt rustet til fremtidige økninger. - Vi kan nå takle økt prøvevolum uten å måtte jobbe overtid. Om kort tid skal vi også starte opp bakterieanalyser fra sår, øre, neste og hals. Vi synes det er stas å være først ute i Norden og ta del i automasjonsutviklingen innenfor bakteriologifeltet, avslutter Linda Aasen. Tekst og bilde: Anne Kvarvåg, Siemens Healthcare 4 - NextLevel

6 Auotmasjon NHS Tayside realiserer sin visjon Implementering av Aptio automasjon Førsteklasses pasientbehandling og økonomisk ansvarlighet - mange organisasjoner frykter at disse målene står i konflikt med hverandre. Slik ser de det ikke ved NHS Tayside, én av 14 nasjonale helseregioner i Skottland. Styret ser pasientsentrert omsorg, effektivitet i klinikkene og kostnadseffektivitet som integrerte deler av én visjon. For å gjøre visjonen til virkelighet introduseres det blant annet et integrert Blood Sciences Laboratory (BSL) - som er designet for å redusere ineffektivitet, avvik og pasientskader. Ineffektivitet kan bety alt fra unødvendige testprosedyrer til det å ikke bruke kunnskap og ferdigheter effektivt. Eller når man ikke får resultatene tilbake raskt nok til å kunne gi optimal pasientbehandling, sier Dr. Bill Bartlett, Joint Clinical Director of Diagnostics ved Tayside. Endring av systemet for å redusere ineffektivitet, avvik og pasientskader er et absolutt krav for oss. Laboratoriet er opprettet gjennom en sammenslåing av Tayside sine tjenester innen medisinsk biokjemi, immunologi og hematologi. Virksomheten er den første i Nord-Europa som innfører Aptio automasjon fra Siemens. Aptio leverer teknologi for laboratorieintegrasjon, ved å kjøre multidisiplinære tester på en båndløsning. I tillegg tar Siemens et totalansvar for all logistikk og service gjennom en Managed Pathology Services (MPS) kontrakt. Dette inkluderer også hjelp til å optimalisere arbeidsprossessene. Vårt tette samarbeid med Siemens setter oss i stand til å levere bransjeledende tjenester som samordner laboratoriefunksjonene med Tayside sine overordnede mål: En bærekraftig organisasjon og forbedret pasientbehandling, sier Dr. Bartlett. For å strømlinjeforme arbeidsflyten og bedre kundeservicen fjerner vi de tradisjonelle disiplingrensene. En visjon for endring: Møte økende behov og optimalisere ressursbruk Fra sitt hovedkvarter ved Ninewells Hospital i Dundee, betjener NHS Tayside en befolkning på cirka med en bemanning på mer enn De leverer et omfattende spekter av primære, lokale, og akutte sykehustjenester. Det finnes i alt 91 helseinstutisjoner som inkluderer store akuttsykehus, lokalsykehus og legesentre, i et område litt større enn Rogaland fylke. Den nye automatiserte laboratorieløsningen er lokalisert i Dundees Ninewells Hospital, som også huser det høyt respekterte University of Dundee Medical School. Laboratoriet håndterer nesten 6000 prøver per dag. 55 prosent er generert ved sykehuset i Tayside og 45 prosent er tilsendte prøver fra allmennleger i Tayside-området og naboområdet i nordøst, NHS Fife. Et laboratorium nummer to betjener Perth Royal Infirmary (PRI), som har 335 senger. Etterspørselen etter tjenester fra Taysidelaboratoriet har hatt en økning på nesten 5 prosent per år. Økningen er hovedsakelig drevet av en høyere gjennomsnittsalder i pasientpopulasjonen. Siden eksisterende utstyr i laboratoriet stadig ble eldre, forutså sykehusledelsen at man ville være ute av stand til å møte de økende behovene fremover. Målet var naturlig nok å gjøre mer med mindre midler, siden budsjettene allerede var trange. Det ble blant annet satt målsetninger for en best mulig bruk av kunnskaper og ferdigheter. Det var også et mål å være i forkant av den teknologiske utviklingen - slik at man kunne ha fleksiblitet nok til å møte stadige endringer i behandlingsbehovene. Vi var klare i forhold til vår visjon, sier Tejinder Chima, Clinical Service Manager ved Tayside. Vi var tydelige på at vi ønsket en partner som kunne hjelpe oss med å nå vår visjon. Vi hadde behov for en løsing som håndterte en økt prøvemengde, som 5 - NextLevel

7 Automasjon Vi var tydelige på at vi ønsket en partner som kunne hjelpe oss med å nå vår visjon. Vi hadde behov for en løsning som håndterte en økt prøvemengde, som frigjorde tid for personalet og som automatisk kunne fordele prøvene til riktig instrument Tejinder Chima, Clinical Service Manager, Tayside Siemens og Tayside utvikler planen sammen frigjorde tid for personalet og som automatisk kunne fordele prøvene til riktig instrument. En helhetlig relasjon til Siemens overfører risiko og fremmer innovasjon Tayside evaluerte en rekke leverandører i anbudsprosessen. Valget falt på Siemens fordi visjonene vi jobber etter passer godt sammen med Siemens sine visjoner. Samtidig har Siemens en omfattende løsningsportefølje som gir fleksibilitet og mulighet for tilpasning. Vi presenterte et scenario "Dette er det vi ønsker å gjøre". Siemens kom med forslag om en komplett løsning med en multidisiplinstruktur som passet perfekt i vår modell", oppsummerer Dr. Bartlett. Managed Pathology Services - kontrakten overfører risikoen ved levering av labtjenester fra Tayside til Siemens. En del av restruktureringen på laboratorieområdet er å gjennomføre en geografisk omfordeling av arbeidsbelastningen. for Mikrobiologisk og poliklinisk analyse flyttes fra Perth Royal Infirmary til Ninewells. Et helt sentralt element i Ninewells BSL er Aptio automasjonen fra Siemens. Denne inneholder alle pre- og postanalytiske prøvebehandlingsmoduler, parallelt med omfattende analysefunksjoner og effektiv mellomvare. Aptio automasjonen omfatter disipliner som kjemi, hematologi, serologi og immunologi (se Stadig Aging eldre Instrumentation instrumentering Økende Increasing prøvevolum Volume of Work Krav Pressure om reduserte to Reduce kostnader Budget Krav Need om for konsistente Consistent svartider Results En Stressed stressende Staffhverdag Tayside: Realisering av visjonen illustrasjon for detaljer). CentraLink Data Management System utgjør en sentral programvareplattform for automatisering av arbeidsflyten og konsolidering av laboratoriedata og instrumenter. I laboratoriet på Perth Royal Infirmary dekker de sykehusets behov for immunkjemi og klinisk kjemi ved instrumentene Dimension EXL 200, Dimension EXL og ADVIA 2120i hematologisystem med Autoslide. Managed Pathology Services - kontrakten leverer også en ordre- og leveringsadministrasjon for reagenser og forbruksvarer. Denne kalles FAST (Freedom, Availability, Saving Time). FAST overfører ansvaret til Siemens, sammen med en spesialisert logistikkleverandør. Dette inkluderer lagerkontroll, bestillinger, kvitteringer, restordreadministrasjon, utpakking, lagerrotering og fjerning av uønsket emballasje. Denne tjenesten frigjør tid for personalet på Tayside, samtidig som lagerbeholdningen reduseres. Det sikrer at produkter er tilgjengelig på rett sted til rett tid, sier Dr. Bartlett. Aptio automasjonen revolusjonerer tilpasningsdyktigheten Det nye laboratoriemiljøet gir Tayside mange fordeler. Evnen til å kjøre tester på tvers av disipliner gir raskere og mer omfattende resultatrapporter, med mindre manuell håndtering. CentraLink kan Aptio Automation Høy Cost kvalitet Effective Kostnadseffektivitet Quality Results konfigureres (med regelbasert programmering) til å sende varsler og kjøre tilleggstester. Dette gjøres basert på forhåndsdefinerte resultatparametere. Instrumentfleksibiliten i Aptio gjør at Tayside har kapasitet til å møte store og varierte prøvevolumer. De kan også håndtere skiftende krav og legge til nye analyser som man velger å inkludere i sitt tilbud. Aptio representerer en utvikling av vår filosofi på automasjonsområdet og en revolusjon innenfor tilpasningsdyktighet, sier Dr. Bartlett. Pasientene på Tayside vil nok aldri få kunnskap om hvordan laboratoriet har endret seg. De vil bare vite at de kan forvente raske og nøyaktige resultater som støtter opp under en effektiv behandling. Klinikerene vil oppleve hastigheten og nøyaktigheten, samt et mer direkte samarbeid med laboratoriepersonalet i forhold til individuell pasientbehandling. I tillegg vil de erfare et det er en forbedret behandlingsprosess. Personalet vil erfare direkte hvordan Blood Sciences Laboratoryomleggingen støtter Tayside sine mål om å redusere ineffektivitet, avvik og pasientskader ved levering av laboratorietjenester. Det faktum at vi vil bli i stand til å ha hematologi, kjemi og serologi på én båndløsning, gir fantastiske muligheter - både til å standardisere og strømlinjeforme prøvehåndteringen og til å gi personalet mer verdiskapende oppgaver, sier Dr. Bartlett. For å støtte disse endringene bygger Tayside opp personalets kompetanse på tvers av disiplinene. Ansvarsnivåene løftes slik at biomedisinske og kliniske forskere, som er registrert hos Health Professions Council, blir mindre involvert i den daglige tjenesteproduksjonen. De blir tilsvarende mer involvert i kvalitetsspørsmål og utvikling av kliniske behandlingsprosesser. Automasjon handler ikke om redusert investering, men om omplassering av midler, sier Dr. Bartlett. Vi må tilpasse 6 - NextLevel

8 Automasjon Hematology * *Connectivity under development. Not available for sale. Future availability cannot be guaranteed. CentraLink Core Chemistry Core Immunoassay Ninewells sin løsning CentraLink ADVIA Centaur Datastyringssystem XP Aptio Immunoassay System Automasjon med: ADVIA Centaur XP Immunoassay System ADVIA ADVIA 2120i Hematology System Hematologisystem med Autoslide ADVIA 2400 kjemisystem Dimension Vista 1500 intelligent lab-system ADVIA IMMULITE 2400 Clinical Chemistry 2000 SystemXPi Immunoassay System i spesialistlaboratorium ADVIA 2120i hematologisystem i klinikk Dimension Vista 1500 Intelligent Lab System Instrumentering ved Perth Royal Infirmary Dimension EXL 200 integrert kjemisystem Dimension EXL med LM integrert kjemisystem ADVIA 2120i Hematologisystem med Hematek personalets kunnskaper og ferdigheter slik at de kan komme seg ut av laboratoriet og fokusere på levering av helsetjenester. Grunnen til at vi har valgt Aptio automasjon fra Siemens, er at dette gir oss evnen til å håndtere den økende arbeidsbelastningen. Samtidig blir vi i stand til å bruke personalet bedre for å oppnå disse målene. Forberedelse til endring av roller for laboratoriepersonalet Endringer vil, selv om de er til det bedre, gi forstyrrelser. Tayside håndterer prosessen strategisk for å minimalisere personalets bekymringer, støtte samarbeid og bygge opp kompetanse for fremtidige behov. Ved å opprette avdelingen for Blood Sciences kombinerer vi det som i Storbritannia historisk sett er tre adskilte disipliner. Disse har relativt forskjellige kulturer og praksis i forhold til arbeidsflyt, oppgavehåndtering og ferdigheter, forklarer Anne Serman, Clinical Laboratory Manager ved BSL. Når vi nå har innført én enkelt båndløsning må personalet lære hvordan vi skal arbeide sammen. De må skape nye prosesser for å optimalisere arbeidsflyten. Siemens støtter endringsstyring, sier Serman, med kontinuerlige opplæringstjenester som leveres når og der det er behov. De har vært utrolig støttende. Siemens har nådd frem til alle - fra de som arbeider med helheten til de mer teknisk orienterte medarbeiderne som ønsker å vite i detalj hvordan analyser og systemer fungerer. Tayside er i ferd med å samle inn data om svartider og andre kvalitetsindikatorer i pasientbehandlingen. Helseforetak i hele Storbritannia og andre land følger med. Suksess ved Tayside innebærer forutsigbare svartider og resultater av høy kvalitet for pasientene. Når vi står overfor økende krav og begrensede ressurser, arbeider vi smartere, sier Dr. Bartlett. Med disse endringene kan vi fokusere på en forbedringsagenda som støtter vår dedikasjon til å "redusere ineffektivitet, avvik og pasientskader. Alt dette for å sikre førsteklasses pasientbehandling. 7 - NextLevel

9 Innovasjon Transport av blodprøver En undersøkelse fra Odense Universitetssykehus viste at bioingeniørene som tok prøver i akuttmottaket brukte 80 % av arbeidstiden sin til å gå. Samtidig har undersøkelser vist at den største delen av svartiden for blodprøvesvar er preanalytisk, hvorav frakt av prøven er den absolutt største delen. av Arvid Hodø, Siemens Healthcare Diagnostics I en tid der det er knapphet om ressursene på sykehusene generelt er det viktig å få snudd alle steiner i jakten på effektiviserende tiltak. Det er generelt anerkjent at et viktig tiltak for å kunne redusere liggetiden for pasienter i sykehusene, er å redusere svartiden for blodprøver. Et system som både kan spare ressurser og samtidig være med på å redusere svartidene vil derfor være en drøm for de fleste ledere i sykehusene. Danske drivkrefter Dette var også drivkreftene da Professor Dr. Med Ivan Brandslund ved Vejle sykehus (DK), formulerte kravene til et system som kunne transportere blodprøver fra avdelingene på sykehuset til laboratoriet. Spesifikasjonen var at systemet måtte sende prøven direkte fra start til mål, være raskt og lett å bruke, det skulle kunne sende prøvene uten å bruke noen emballasje utenom selve prøverøret (i motsetning til tradisjonelle rørpostsystemer), og det måtte være lett å installere i allerede eksisterende lokaliteter. Selvfølgelig var det også et ufravikelig krav at prøveresultatene ikke skulle påvirkes av transporten. Automatisering av prøvetransporten På samme måte som man innen helsevesenet har gått fra papirrapporter for prøvesvar, til å kunne overføre svarene automatisk til en elektronisk pasientjournal, var ønsket at man nå skulle kunne automatisere prøvetransporten med minimalt av intervensjon fra brukeren. Totalt sett var kravene et lite paradigmeskifte i forhold til dagens løsninger for transport av blodprøver, som uansett metode krever en større grad av manuell håndtering av prøverørene. Tempus 600 Ut i fra kravene fra Professor Brandslund ble systemet Tempus 600 utviklet. Dette er et system der rørene sendes fra prøvetakingsstasjonen til laboratoriet ved hjelp av trykkluft gjennom et plastrør med en diameter på 25 mm. Prøverøret settes i avsendingsenheten ved hjelp av et rack, og dukker i de aller fleste tilfeller opp i laboratoriet mindre enn ett minutt etterpå (transporthastighet ca. syv meter i sekundet). Rørene kan enkelt monteres langs ledningssystemet uten større intervensjon og bygningsarbeider. Det er mulig å koble mottakerstasjonen direkte til visse typer av preanalytisk utstyr, og dermed har man fullstendig eliminert for manuell håndtering av prøverøret i laboratoriet. Dette sparer ikke bare tid og ressurser, men man har samtidig også fjernet mulighetene for at røret kan forsinkes, eller i verste fall forsvinne, på veien til analysering. Studie Professor Brandslund har sammen med flere gjort en studie som dokumenterer at kvaliteten på blodprøvesvarene ikke blir negativt påvirket av transporten med Tempus 600, og i noen tilfelle faktisk også forbedres. Totalt sett vil altså Tempus 600 kunne spare laboratoriet for betydelige ressurser som går med på å transportere blodprøver fra prøvetakningssted (klinisk avdeling, akuttmottak, poliklinikker etc.) til laboratoriet. Samtidig har man minimert transporttiden for blodprøvene til laboratoriet. Distrubusjonsavtale i Norge Siemens Healthcare Diagnostics har nå tegnet en eksklusiv avtale med Timedico om distribusjon av Tempus 600. Vi kan dermed tilby denne innovative løsningen på det norske markedet. Dette er helt i tråd med strategien til Siemens om optimalisering av arbeidsprosesser ved å ta bort unødvendige manuelle prosesstrinn, og at alt som kan automatiseres skal automatiseres. Systemet stø uten å Har dere behov for å få fraktet prøvene fra intensiv, akuttmottak eller andre avdelinger raskere til laboratoriet? Bruker prøvetakerne deres mye tid på å gå til og fra laboratoriet for å ta eller levere blodprøver? Opplever vaktene en stresset hverdag? Jobber laboratoriet med å innføre Lean handtering av arbeidsprosessene? Bildet viser avsendingsenheten som er plassert på prøvetakingsstasjonen. Ankom 8 - NextLevel

10 Innblikk Movember - engasjement Petter Søberg stilte som lagkaptein for Siemens Healthcare sitt Movember lag. 15 engasjerte bartemenn ble med. Det ble mye moro både på jobb og på kundemøter etterhvert som bartene vokste. Det er ingen tvil om at alvorlige temaer kan belyses med en blanding av bart og humor. Gutta sto på og samlet inn nesten kr til kreftforeningen. tter de fleste typer prøverør, og sender prøvene bruke noen emballasje utenom selve prøverøret. Referanseinstallasjoner Herlev Hospital (1 system) Holbæk Sygehus (1 system) Kolding Sygehus (2 systemer) Køge Sygehus (4 systemer) Odense Universitetshospital, OUH (5 systemer) Roskilde Sygehus (1 system) Svendborg Sygehus (1 system) Aarhus Universitetshospital, Skejby (1 system) Hillerød Sygehus (2 systemer) Nørrebrogade Hospital (1 system) Esbjerg Hospital (8 systemer) Jönköping Sjukhus (2 systemer) Fra spøk til alvor I november er mannens helse, og spesielt prostatakreft, i søkelyset. Med eller uten bart kan vi være med på å støtte kreftforskningen og bidra til oppmerksomhet. Prostatakreft er den kreftformen som rammer flest menn. En av åtte menn i Norge får prostatakreft i løpet av sin levetid. Vel 90 prosent av tilfellene oppstår etter fylte 60 år. Testikkelkreft er den vanligste kreftformen hos menn mellom 15 og 49 år, og forekomsten er økende. I Norge og Danmark er antall tilfeller doblet siden 1950 og er i dag den høyest registrerte i verden. Fokus på brystkreft Siemens jobber for tidlig diagnostikk av brystkreft, og det krever mer enn gode diagnostiske verktøy. Kvinnens egen oppmerksomhet er til god hjelp hvis man skal kunne oppdage sykdomsforløpet i en tidligst mulig fase. Derfor stilte nesten 70 Siemens ansatte opp i rosa 25. oktober for å markere oktober som brystkreftmåneden. Ønsker du mer informasjon? Hanne K. Kristiansen Tlf: st av prøver på laboratoriet. Systemet kan også integreres direkte med en Bulk Input modul. 7 - NextLevel

11 Blodgiverstudie Spesifisitet for ADVIA Centaur XP - chiv, HCV og HBsAgII assay hos norske bloddonorer Screening av blodgivere stiller store krav til de infeksjonsserologiske analysene. For å dokumentere spesifisiteten til tre nøkkelanalyser er det gjennomført en studie på 1000 norske blodgivere. av Fredrik E. Johansen 1, Kirsti Fossum 1, Kari Henningsgaard 1, Bjørn Stabell 1, Helle H. Mathiesen 3, Randi M. Røer 2, Astrid Hægstad 2 og Pål A. Jenum 2,3. 1 Siemens Healthcare Diagnostics, Oslo, Norge. 2 Vestre Viken HF, Bærum Sykehus, mikrobiologisk avdeling. 3 Vestre Viken HF, Drammen Sykehus, mikrobiologisk avdeling. Kontakt: Fredrik E. Johansen, Tester med CE-IVD godkjenning for screening av bloddonasjoner har økt. HCV, chiv og HBsAgII testene fra Siemens fikk denne godkjenningen i juli For å verifisere ytelsen var det ønskelig å utføre testing i en norsk giverpopulasjon. Dette var ønskelig for best mulig å kunne speile den antistoffbakgrunn vi kan forvente å finne blant disse. Det var også ønskelig å dokumentere separasjon mellom cutoff/gråsone og verdiene som oppnås i et utvalg prøver seronegative for de aktuelle parametre. Antall prøver Indexverdier - HCV Denne artikkelen beskriver resultatene fra testing av 1000 blodgivere som gav blod i perioden september til oktober 2012 ved Vestre Viken HF, sykehusene i Bærum og Drammen. Materiale og Metode Det ble analysert 948 HCV, 962 HBsAgII og 961 chiv. HBsAgII er et ettrinns- CLIA, HCV og chiv er totrinns-clia. Analysetiden er henholdsvis 29 og 58 minutter. Studien er gjort på etablerte blodgivere, og er således en spesifisitetsverifikasjonsstudie, siden donorene er forhåndsscreenet med en Abbott løsning (Architect i2000sr og tilhørende assay) ,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 More Index Figur 1: Fordeling av indexverdier for HCV Studien er ikke designet for, eller egnet til å si noe om metodenes sensitivitet. Sensitiviteten er dokumentert i pakningsvedleggene til metodene ved bruk av serokonversjonspaneler, med god dekning for ulike subtyper/mutanter. Metodenes separasjon mellom ekte negative og gråsone/positive prøver er en viktig parameter i laboratorienes daglige driftssituasjon. I denne studien viser vi plot for hver metode som viser fordelingen av indexverdier i denne seronegative populasjonen. Gråsone som er benyttet er index 0,8-1,0 for ADVIA Centaur XP, og for Architect 10 - NextLevel

12 Blodgiverstudie avhengig av metode, 0,8-0,9 som nedre grense, og 1,1 til 1,2 som øvre grense. Nominell Cutoff er 1,0 for begge instrumentløsningene. Vestre Viken praktiserer halvårlig revisjon av gråsoner basert på oppnådd presisjon for en kituavhengig kontroll. Analyse og prøveinnsamling ble utført parallelt med rutinekjøringene på de to sykehusene, i tidsperioden september til oktober Siemens Healthcare Diagnostics ansatte utførte analysene på ADVIA Centaur XP. Det ble innhentet informert samtykke fra alle blodgiverne som ble benyttet i studien. Det fremgikk av studieprotokollen at evnt. Reaktive prøver, uansett assay, skulle bekreftes hos refereranselaboratorium, og bloddonasjonen settes i karantene til endelig svar forelå. Resultater Spesifisiteten i denne studien er for HCV (n = 948): 99,79%, HBsAgII (n = 962): 99,90% og chiv (n = 961): 99,79%. Det ble funnet totalt 6 prøver som var reaktive etter reanalysering (RR), 1 for Architect og 5 for ADVIA Centaur. Bekreftende testing utført ved Folkehelseinstituttet og Sykehuset i Drammen konkluderte samtlige som negative (falske positive). Figur 1, 2 og 3 viser fordelingen av index-verdier for de tre assayene. Konklusjon og diskusjon Alle tre analysene viser god spesifisitet, og er godt egnet til bruk i rutinescreening av bloddonasjoner. Gitt at populasjonen allerede var forhåndsscreenet med Abbott s assay, fremstår resultatene som svært gode, all den tid donorer som uriktig fremstår som seropositive (falske positive) i Abbott s assay vil være filtrert bort siden disse personene vil være utelukket som givere. De tre testene på ADVIA Centaur XP viser svært god separasjon mellom seronegative prøver og cutoff/gråsone, med over 80% av resultatene under indexverdi 0,2 for samtlige tester. Dette er en viktig parameter i den daglige drift av laboratoriet da man kan forvente et fåtall prøver i gråsonen, og følgelig lavest mulig grad av reanalysering. Antall Antall Alle tre analysene viser god spesifisitet, og er godt egnet til bruk i rutinescreening av bloddonasjoner Indexverdier HBsAgII ,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 > Figur 3: Fordeling av indexverdier for chiv Index Figur 2: Fordeling av indexverdier for HBsAgII Indexverdier chiv ,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 >1 Index Man kan forvente et fåtall prøver i gråsonen, og følgelig lavest mulig grad av reanalysering NextLevel

13 Innblikk Sprer kunnskap med glede Professor på heltid? Jo, det var faktisk det han drømte om å bli som liten. Å bringe andre fremover er noe av det mest givende for Jens Petter Berg. Høyt oppe i etasjene ved Ullevål sykehus lyser den lave ettermiddagssola inn gjennom kontoret til professor Jens Petter Berg ved avdeling for medisinsk biokjemi. På tre PC-skjermer skjer det mange aktiviteter samtidig. Mer enn 60 e-poster skal gjennomgås hver dag. Forskningsprosjekter skal følges opp. Artikler til Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation skal vurderes. Undervisning skal planlegges. Basiskunnskaper skal vedlikeholdes. Stipendiater skal følges opp. Foredrag skal holdes. Ansatte skal veiledes. Dagen er variert og spennende. Som spesialist i medisinsk biokjemi er Jens Petter er blant dem i landet med mest kunnskap om metabolisme, thyroidea og diabetes. Han har mistet tellingen på hvor mange publikasjoner han har gitt ut. Men det må da være over 100. I hylla er de ikke å se. Men man kan skrolle seg gjennom en lang liste på internett med litt tålmodighet. I snart seks år har han undervist og veiledet både legestudenter og fagpersonale. En mentorrolle 52-åringen ivaretar med iver og glede. Det varmer en professors hjerte når studenter kommer bort etter endt forelesning og sier Nå tror jeg nesten jeg har blitt glad i biokjemi. Da føler jeg at jeg har gjort en god jobb. Noe av det mest givende med å undervise er når studentene blir fenget av det vi driver med på laboratoriet. Og når de fatter poenget med å bruke laboratorieanalyser for å lete seg frem til riktig diagnose. Egentlig burde vi bli flinkere til å markedsføre oss. Mange setter stor pris på vår kunnskap i medisinsk biokjemi. Vi er bindeleddet mellom instrumentene og klinikerne, sier Jens Petter. Han er opptatt av at laboratoriet skal levere best mulig svar til en hver tid og håper han blir beskrevet som vennlig og kunnskapsrik når han deler sin viten. Da muligheten for å bli professor på heltid dukket opp i 2007, måtte han bare slå til. Få jobber hadde en så stor undervisnings-andel innenfor klinisk biokjemi. Inntil da hadde Aker sykehus vært hans arbeidsplass i 17 år. Litt tilfeldig var det at nettopp dette fagområdet ble mitt virke. Som nyutdannet havnet jeg på hormonlaboratoriet ved Aker sykehus. Her var jeg så heldig å ha gode mentorer, som Egil Haug, som åpnet veien inn i faget. Miljøet var godt og jeg fikk stort spillerom. Jeg ville helt klart valgt medisin hvis jeg skulle valgt yrke igjen. Men det er også andre kliniske fagområder som fenger meg, blant annet hjernen og forståelsen av hvordan den fungerer, forteller Jens Petter. Foran ham på bordet ligger læreboken Klinisk biokjemi og fysiologi. En bok han har skrevet sammen med Tor-Arne Hagve og som medisin-studentene har stor nytte av. Det har vært inspirerende å skrive sammen med andre. Boka er brukt av mange og det er fint å få tilbakemeldinger om at den blir satt pris på av studenter. Forskning er en stor og spennende del av Jens Petters hverdag. I likhet med mange JENS PETTER BERG Professor ved UiO - foreleser og veileder ved medisinstudiet. Fagmiljøleder for universitetsfunksjonene ved avd. for med. biokjemi Overlege ved med. biokjemi ved OUS Ullevål, 20 prosent Seksjonsleder forskning Sjefsredaktør for Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation UiO-representant i Helse Sør-Øst RHF fagråd for medisinske støttefunksjoner Ble spesialist i medisinsk biokjemi i 2004 Jobbet ved Hormonlaboratoriet ved Aker sykehus fra Begynte på medisinstudiet i Oslo i 1980 og var ferdig i 1986 andre kolleger, er nysgjerrigheten den indre drivkraft. Akkurat nå beskjeftiger han seg med spørsmål som: Hva skjer i koagulasjonssystemet ved betennelsesreaksjoner? Kan vi finne nye overflatemarkører ved kreftdiagnostikk? Hvorfor snører cellene av blærer ut blodbanen? Hvilket stoff skiller friske fra syke? - Min viktigste rolle som forskningsleder er å oppnå synergieffekter og se nytteverdien mellom forskningsprosjektene innenfor biokjemi. Jeg leder diskusjonene sammen med mange andre flinke folk og legger forholdene til rette. Å kunne bringe andre frem er et mål for meg. Det er en stor forpliktelse når folk er så dedikerte NextLevel

14 Installasjonsnytt Min viktigste rolle som forskningsleder er å oppnå synergieffekter og se nytteverdien mellom forskningsprosjektene innenfor biokjemi. Jeg leder diskusjonene sammen med mange andre flinke folk og legger forholdene til rette. Å kunne bringe andre frem er et mål for meg. Det er en stor forpliktelse når folk er så dedikerte, sier den lune professoren med vennlig stemme. Stavanger universitetssjukehus har valgt koagulasjon fra Siemens Når han ikke jobber, brukes tiden til vedlikehold. Av hus, to barn, ekteskapet og sin egen kropp. Sistnevnte pleies med løping for å unngå forfall. Det går mye tid med til jobben både av ettermiddager og kvelder. Med en kone innen samme yrke, har vi stort sett bare helgene til å treffes. Men jeg føler at det er verdt det. Det er mange gode stunder i jobben. Et av høydepunktene er når nye stipendiater får inn sin første publikasjon. Da settes jeg et stort kryss i taket på kontoret, humrer Jens Petter fornøyd. Med en kone som er kreftlege, kan det være lett å ta jobben med seg hjem til Haslum i Bærum. Jens Petter har vært bevisst på å ikke la faget ta overhånd ved middagsbordet. Vi prøver å unngå kliniske diskusjoner hjemme, av hensyn til barna. Men noe av engasjementet har nok inspirert. Datteren vår, som går på ungdomskolen, vil bli naturvitenskapsforsker. Sønnen vår er foreløpig i militære, forteller han. Som i alle andre yrker har utfordringer også en del i Jens Petters arbeidsdag. Rapporteringen i alle retninger tar mye tid og er kanskje det minst givende mener han. Det er også store krav til dokumentasjon, som kan være utfordrende. Tross utfordringer, professor Jens Petter har funnet sin drømmejobb. Jeg kunne ikke tenkt meg noe annen jobb. Det var dette jeg ville bli. Benno Driesse og Ellen Blitzner For oss er det viktig at alle som skal bruke instrumentet føler seg trygge, og at instrumentene er brukervennlige. Det forutsetter god opplæring, og videre oppfølging av fagbioingeniør og ressurspersoner. Det har vært travle tider for de fagansvarlige som jobber med koagulasjon ved Stavanger Universitetssjukehus. Siden installasjonen av nye instrumenter i midten av mars er alle metodene for rutineanalyser innkjørte og verifiserte. Nye prosedyrer er også utarbeidet. Jobben med å kjøre inn og verifisere spesialanalyser er godt i gang. - For oss er det viktig at alle som skal bruke instrumentet føler seg trygge, og at instrumentene er brukervennlige. Det forutsetter god opplæring, og videre oppfølging av fagbioingeniør og ressurspersonene. Siemens har vært med på opplæring av turnuspersonalet, og gir oss god oppfølging når vi har spørsmål, sier Benno Driesse, seksjonsleder ved avdeling for medisinsk biokjemi. Tekst og bilde: Anne Kvarvåg, Siemens Healthcare Sysmex CS-2100i

15 Installasjonsnytt Stavanger Universitetssjukehus er det andre laboratoriet i Norge som har installert CS-2100i. Laboratoriet har to instrumenter hvor de utfører rutine- og spesialanalyser. CS-2100i instrumentet ble lansert i 2009, og har vært svært ettertraktet i Norden på grunn av sine preanalytiske funksjoner, gode presisjon og brukervennlig software. I Sverige er det installert over 50 instrumenter innen både rutine- og spesiallaboratorier. - Det er alltid utfordrende å bytte instrument. Det er mye læring involvert, og det krever endring av tankemønster når man går fra et instrument man har brukt over flere år, til noe nytt. Omstillingen er krevende i begynnelsen, men supporten vi har fått fra Siemens har gjort denne overgangen lettere. CS-2100i er en arbeidshest. Vi som jobber dagvakt fyller instrumentet med reagenser og forbruksmateriell, slik at vaktene på kveld og natt utfører minimalt reagensfylling. Instrumentet er pålitelig og driftsikkert, sier Jannecke Peersen, fagbioingeniør på koagulasjon. I desember 2012 lanserte Siemens koagulasjonsinstrumentet CS Kapasiteten på dette instrumentet er større, samt at CS-5100 er automasjonsklart og velegnet for laboratorier som ønsker å automatisere koagulasjonsinstrumentet. CS-2100i og CS-5100 har de samme applikasjonene og metodene. CS-5100 muliggjør preanalytisk sjekk av prøvemateriale selv når instrumentet er tilkoblet automasjonsbåndet april 2013 Siemens Academy Hemostase Det var stor interesse for hemostasedagen vi arrangerte i fjor. Vi har tatt de postitive tilbakemeldingene til etterrettning og inviterer nå til et nytt fagmøte. Basert på ønsker og innspill fra dere har vi satt sammen et program som er relevant for både fagbioingeiører, laboratorieleger og andre med spesiell interesse for faget. Møtet er lagt opp fra lunsj-til-lunsj. På denne måten blir det mer tid til diskusjon og til å knytte kontakter i fagmiljøet. Vi gleder oss til et dypdykk inn i hemostase-tematikken. Vi ser blant annet nærmere på følgende temaer: Preanalytisk kontroll ved hjelp av APTT ved trombofiliutredninger Generelt om ekstern kvalitetsvurdering og spesielt om Noklus sitt program, kontroller og rapporter for koagulasjonsanalysene Måling av de nye antikoagulantia Forlenget aptt - Blødning eller Lupus von Willebrand Sykdom INNOVANCE VWF Ac vs. Ristocetin cofactor (gold standard) Protein S og Protein C For påmelding og informasjon gå inn på: NextLevel

16 Installasjonsnytt Siemens Academy Days september Dr. Samuel Johnson sa på 1700-tallet at "Kunnskap kan være to ting; Det vi vet, og det at vi vet hvor vi kan lære det vi ikke vet". I Norge er det få fora hvor de forskjellige miljøene innenfor diagnostikken - industrien, medisinere og teknikere kan møtes for å diskutere og få en felles forståelse for betydningen av TEKNOLOGI, KUNNSKAP OG SAMARBEID. Klarer vi å senke vår egen guard, og være åpne for andres virkelighetsforståelse og meninger, vil vi få både innsikt, inspirasjon og ideer. Dette er vår ledestjerne for Siemens Academy Days. Det faglige fokuset vil ligge på overordnede utviklingstrender og utfordringer for norske laboratorier og norsk helsevesen - enten faglig, organisatorisk eller økonomisk. Forumet passer for alle personellgrupper, både leger, bioingeniører og andre, med ansvar av faglig, organisatorisk og/ eller økonomisk karakter. En viktig målsetning er å skape et forum for åpen, ærlig og fremtidsrettet dialog mellom fagmiljøet og industrien. Vi ser behovet for å skape en arena der ledere og annet fagpersonell fra ulike laboratorier kan møtes, lære av hverandre og starte nye diskusjoner og samarbeidsformer. En arena som endres i takt med behovet - til det beste for laboratoriene spesielt og Helse-Norge generelt. Et slikt forum ønsker vi at Siemens Academy Days skal være Tirsdag 10. september Onsdag 11. september Torsdag 12. september Siemens Academy Medisinsk biokjemi (kl ) Siemens Academy Medisinsk Biokjemi fortsetter (kl ) Siemens Academy Helseseminar (kl ) Siemens Academy Allergi (kl ) Siemens Academy Plasmaproteiner (kl ) Siemens Academy Infeksjonsserologi inkl. blodgiverscreening (kl ) Gå inn på for informasjon og påmelding. Answers for life.

Siemens Academy. Kunnskap, innsikt og inspirasjon

Siemens Academy. Kunnskap, innsikt og inspirasjon Kunnskap, innsikt og inspirasjon Siemens Academy Lytt og lær, les eller diskuter. Siemens formidler fagkunnskap i mange former. Vi kaller det Siemens Academy. Answers for life. Siemens Academy Nedenfor

Detaljer

HbA1c som diagnostiseringsverktøy Fordeler og begrensninger Hvordan tolker vi det? Kritiske søkelys

HbA1c som diagnostiseringsverktøy Fordeler og begrensninger Hvordan tolker vi det? Kritiske søkelys HbA1c som diagnostiseringsverktøy Fordeler og begrensninger Hvordan tolker vi det? Kritiske søkelys Jens P Berg Avdeling for medisinsk biokjemi Institutt for klinisk medisin, UiO og Oslo Universitetssykehus

Detaljer

Diagnostikk av diabetes: HbA1c vs glukosebaserte kriterier

Diagnostikk av diabetes: HbA1c vs glukosebaserte kriterier Diagnostikk av diabetes: HbA1c vs glukosebaserte kriterier Diabetesforum 2015 Oslo, den 22. april 2015 Jens P Berg Avdeling for medisinsk biokjemi Klinikk for diagnostikk og intervensjon Institutt for

Detaljer

Hvordan skal vi sikre god diabetesdiagnostikk ved hjelp av HbA1c?

Hvordan skal vi sikre god diabetesdiagnostikk ved hjelp av HbA1c? Hvordan skal vi sikre god diabetesdiagnostikk ved hjelp av HbA1c? NFMBs og NSMBs Høstmøte 2012 Trondheim, den 8-10. oktober 2012 Jens P Berg Avdeling for medisinsk biokjemi Institutt for klinisk medisin,

Detaljer

Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING

Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Ønsker du en spesialitet der du har stor innflytelse

Detaljer

Hvordan og hvorfor finne dem som har diabetes uten å vite det? HbA1c og diabetes diagnose

Hvordan og hvorfor finne dem som har diabetes uten å vite det? HbA1c og diabetes diagnose Hvordan og hvorfor finne dem som har diabetes uten å vite det? HbA1c og diabetes diagnose Diabetesforum i Rogaland 2012 John Cooper Seksjonsoverlege Endo seksjon, SUS Hvorfor? Type 2 diabetes er et stort

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Kvalitetssikring av HPV-testing i Norge

Kvalitetssikring av HPV-testing i Norge Kvalitetssikring av HPV-testing i Norge HPV-referanselaboratoriets rolle i Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft Irene Kraus Christiansen Nasjonalt referanselaboratorium for humant papillomavirus Fagdag,

Detaljer

NITO BIOINGENIØRFAGLIG INSTITUTT. Pasientnær analysering

NITO BIOINGENIØRFAGLIG INSTITUTT. Pasientnær analysering NITO BIOINGENIØRFAGLIG INSTITUTT Pasientnær analysering 2 DEFINISJON Definisjon Pasientnær analysering (PNA) er prøvetaking og biomedisinske laboratorieundersøkelser som utføres nær pasienten. PNA utføres

Detaljer

HbA1c Standardisering og bruk Høstmøtet 2011 Norsk indremedisinsk forening

HbA1c Standardisering og bruk Høstmøtet 2011 Norsk indremedisinsk forening HbA1c Standardisering og bruk Høstmøtet 2011 Norsk indremedisinsk forening Jens P Berg Avdeling for medisinsk biokjemi Institutt for klinisk medisin, UiO og Oslo Universitetssykehus Behovet for standardisering

Detaljer

Det moderne sykehuset i møte med pasienten og primærhelsetjenesten. Lillestrøm, november 2007 Janne Lind

Det moderne sykehuset i møte med pasienten og primærhelsetjenesten. Lillestrøm, november 2007 Janne Lind Det moderne sykehuset i møte med pasienten og primærhelsetjenesten Lillestrøm, 19-20. november 2007 Janne Lind Hva vil vi? Det mest pasientorienterte sykehuset Europas mest moderne universitetssykehus

Detaljer

HbA1c og glukosebelastning: Hvem og hva fanges opp med de ulike diagnostiske metodene?

HbA1c og glukosebelastning: Hvem og hva fanges opp med de ulike diagnostiske metodene? HbA1c og glukosebelastning: Hvem og hva fanges opp med de ulike diagnostiske metodene? Data fra Tromsøundersøkelsen og Tromsø OGTT Studien Moira Strand Hutchinson 12. november 2012 Universitetet i Tromsø.

Detaljer

2006: Fasting glucose 7.0 mmol/l or A two-hour post glucose challenge value 11.1 mmol/l. Impaired glucose tolerance (IGT) is defined as a fasting

2006: Fasting glucose 7.0 mmol/l or A two-hour post glucose challenge value 11.1 mmol/l. Impaired glucose tolerance (IGT) is defined as a fasting 2006: Fasting glucose 7.0 mmol/l or A two-hour post glucose challenge value 11.1 mmol/l. Impaired glucose tolerance (IGT) is defined as a fasting glucose

Detaljer

FULLAUTOMATISERING. Kapasitet 2020. Moss Kalnes Forprosjekt. Sengebygg. Sykehuset Østfold. Tekniske somatikk 43 43. Operasjoner 18.

FULLAUTOMATISERING. Kapasitet 2020. Moss Kalnes Forprosjekt. Sengebygg. Sykehuset Østfold. Tekniske somatikk 43 43. Operasjoner 18. FULLAUTOMATISERING Erfaringer fra Sykehuset Østfold 010616, Seksjon automasjon Pål Nilsen, Seksjonsleder Service/varemottak Kapasitet 2020 Sengebygg Sykehuset Østfold Moss Kalnes Forprosjekt Helikopter

Detaljer

HbA1c Kvalitetskrav og enheter - hva skjer?

HbA1c Kvalitetskrav og enheter - hva skjer? HbA1c Kvalitetskrav og enheter - hva skjer? NKK-møtet Solstrand, den 13. mars 2014 Jens P Berg Avdeling for medisinsk biokjemi Klinikk for diagnostikk og intervensjon Institutt for klinisk medisin, UiO

Detaljer

PROSEDYRE FOR INNKJØPSRUTINER FOR PASIENTNÆRT ANALYSEUTSTYR I SYKEHUS TILBAKEBLIKK

PROSEDYRE FOR INNKJØPSRUTINER FOR PASIENTNÆRT ANALYSEUTSTYR I SYKEHUS TILBAKEBLIKK PROSEDYRE FOR INNKJØPSRUTINER FOR PASIENTNÆRT ANALYSEUTSTYR I SYKEHUS Fagansvarlig Bioingeniør Veronica Sommer Seksjon for Prøvetaking og pasientnær analyse Avdeling for Medisinsk Biokjemi St.Olavs Hospital

Detaljer

Innføring av Nasjonale Kvalitetsindikatorer innen medisinsk biokjemi

Innføring av Nasjonale Kvalitetsindikatorer innen medisinsk biokjemi Innføring av Nasjonale Kvalitetsindikatorer innen medisinsk biokjemi Resultater pilottesting Fagmøte 2017 Gunn B B Kristensen Nasjonal arbeidsgruppe for etablering av nasjonale kvalitetsindikatorer Gruppen

Detaljer

Organisering av PasientNær Analysering (PNA) Kurs april 2015. Spesialbioingeniør Ingrid Horgen Avdeling for medisinsk biokjemi Rikshospitalet

Organisering av PasientNær Analysering (PNA) Kurs april 2015. Spesialbioingeniør Ingrid Horgen Avdeling for medisinsk biokjemi Rikshospitalet Organisering av PasientNær Analysering (PNA) på RH/OUS Kurs april 2015 Spesialbioingeniør Ingrid Horgen Avdeling for medisinsk biokjemi Rikshospitalet Rikshospitalet 1 Glassgata Tema Definisjon PNA / Fordeler

Detaljer

Analysekvalitet HbA1c.

Analysekvalitet HbA1c. Analysekvalitet HbA1c. Noklus rolle når analysen skal benyttes til diagnostikk. Nina Gade Christensen Krav til analysekvalitet ved diagnose Presisjon CV Innen-lot 2 % Dokumenteres vha intern kvalitetskontroll

Detaljer

Diagnostikk av diabetes. HbA1c, hvordan skal vi bruke den i hverdagen? Feilkilder og kritisk differanse

Diagnostikk av diabetes. HbA1c, hvordan skal vi bruke den i hverdagen? Feilkilder og kritisk differanse Diagnostikk av diabetes. HbA1c, hvordan skal vi bruke den i hverdagen? Feilkilder og kritisk differanse Nasjonalt diabetesforum Gardermoen, 26. april 2017 Jens P Berg Avdeling for medisinsk biokjemi Oslo

Detaljer

Preanalytiske forhold ved analyse av glukose

Preanalytiske forhold ved analyse av glukose Preanalytiske forhold ved analyse av glukose Kristin Moberg Aakre Norsk Klinisk-kjemisk kvalitetssikring Haukeland universitetsjukehus 45 (46) laboratorier besvarte undersøkelsen 43 laboratorier hadde

Detaljer

LEAN HISTORIER Tavlemøter

LEAN HISTORIER Tavlemøter LEAN HISTORIER Tavlemøter Verdistrømsanalyser 5S, Sortere, Strukturer, Skinne, Standardisere, Sikre Sløsing, venting, overproduksjon, kø, omarbeid Introduksjon LEAN, sett fra mitt ståsted 2 historier fra

Detaljer

NKK INFORMERER Nr Oktober 2016

NKK INFORMERER Nr Oktober 2016 NKK INFORMERER Nr. 21 - Oktober 2016 Innhold Sammenslåing av NKK og Noklus NKK møtet videreføres i «nye Noklus» Møtet 2016 Møtet 2017 Påmelding til EKV-programmer for 2017 NKKs hjemmeside (www.nkk-ekv.com)

Detaljer

Holdninger til og bruk av avdelingsvise kliniske informasjonssystemer ved St. Olavs hospital

Holdninger til og bruk av avdelingsvise kliniske informasjonssystemer ved St. Olavs hospital 1 Holdninger til og bruk av avdelingsvise kliniske informasjonssystemer ved St. Olavs hospital Eivind Vedvik Medisinstudent, det medisinske fakultet, NTNU Norsk senter for elektronisk pasientjournal eivindve@stud.ntnu.no

Detaljer

LabSI a. Fra avdeling for Medisinsk biokjemi: Intern, juni 2016 fra Laboratoriemedisin

LabSI a. Fra avdeling for Medisinsk biokjemi: Intern, juni 2016 fra Laboratoriemedisin Fra avdeling for Medisinsk biokjemi: Sykehuset Innlandets laboratoriehåndbok er nå tilgjengelig på Intranett og Internett. I første omgang gjelder dette analyser som utføres ved Medisinsk biokjemi i SI.

Detaljer

LABORATORIEPROSJEKTET

LABORATORIEPROSJEKTET LABORATORIEPROSJEKTET Rune J. Ulvik REGIONALT RÅD LABORATORIEMEDISIN HELSE NORD Tromsø 6.6.2008 MANDAT Beskrive status (driftsanalyse) indikatorer : virksomhet, kvalitet, kompetanse,mv Definere faglige

Detaljer

HbA1c. Kvalitetskontroll og kva som er viktig for oss ved legekontorene når HbA1c skal brukast til å stille diagnosen diabetes

HbA1c. Kvalitetskontroll og kva som er viktig for oss ved legekontorene når HbA1c skal brukast til å stille diagnosen diabetes HbA1c Kvalitetskontroll og kva som er viktig for oss ved legekontorene når HbA1c skal brukast til å stille diagnosen diabetes Nina Gade Christensen Daglig leder Noklus Senter . og svaret er. at dere har

Detaljer

Eksempler på ulike løp som kan føre fram til spesialistgodkjenning

Eksempler på ulike løp som kan føre fram til spesialistgodkjenning 1 Spesialistgodkjenning for bioingeniører - vedlegg 7 Eksempler på ulike løp som kan føre fram til spesialistgodkjenning Berte Bioingeniør er bioingeniør med spesialistgodkjenning, fordypning i laboratoriemedisinsk

Detaljer

EGENKONTROLL AV ANTIKOAGULASJONSBEHANDLING

EGENKONTROLL AV ANTIKOAGULASJONSBEHANDLING Elisabeth Sellevoll Løkkebø 13. mai 2011 EGENKONTROLL AV ANTIKOAGULASJONSBEHANDLING - ØKT BEHANDLINGSKVALITET, ELLER "KJEKT Å HA"? 1 Presentasjon Om Noklus Bakgrunn egenkontroll og marevanbehandling NOKLUS

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Revidert 16.12.16 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge.

Detaljer

FEM REGLER FOR TIDSBRUK

FEM REGLER FOR TIDSBRUK FEM REGLER FOR TIDSBRUK http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Mange av oss syns at tiden ikke strekker til. Med det mener vi at vi har et ønske om å få gjort mer enn det vi faktisk får gjort. I

Detaljer

Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling

Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling Oslo universitetssykehus Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling Oslo universitetssykehus på vei inn i en ny tid Norges største medisinske og helsefaglige miljø ble

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

Med LEAN som verktøy innenfor genetisk diagnostikk:

Med LEAN som verktøy innenfor genetisk diagnostikk: Med LEAN som verktøy innenfor genetisk diagnostikk: Økt etterspørsel redusert svartid Hanne Akselsen Seksjonsleder Seksjon for kvalitet og driftsstøtte Avdeling for medisinsk genetikk Klinikk for laboratoriemedisin

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge. Det betyr

Detaljer

HbA1c Kvalitetskrav. Diabetesforum 2015 Oslo, den 22. april 2015

HbA1c Kvalitetskrav. Diabetesforum 2015 Oslo, den 22. april 2015 HbA1c Kvalitetskrav Diabetesforum 2015 Oslo, den 22. april 2015 Jens P Berg Avdeling for medisinsk biokjemi Institutt for klinisk medisin, UiO og Oslo Universitetssykehus Hvordan sikre god diabetesdiagnostikk

Detaljer

Krav til ledelse i Pakkeforløp for kreft. Prosjektdirektør Anne Hafstad

Krav til ledelse i Pakkeforløp for kreft. Prosjektdirektør Anne Hafstad Krav til ledelse i Pakkeforløp for kreft Prosjektdirektør Anne Hafstad Målsetning: Trygghet og forutsigbarhet Pasienter skal oppleve forutsigbarhet og oversikt over forløpet God informasjon og pasientmedvirkning

Detaljer

NOKLUS Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus

NOKLUS Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus NOKLUS Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus Glukose / Blodsukker - 1987 14 12 10 8 6 4 2 0 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Glukose 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 16 11 9 9 7 7 6 1,8 1993

Detaljer

Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september

Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september Strever du for å gjøremer med mindre? Møt utfordringen med fokus på å gjøre mer med mindre ressurser. Hva betyr mest, planet

Detaljer

UNIL inngår ny kontrakt med Swisslog og bygger Skandinavias høyeste frysevarelager

UNIL inngår ny kontrakt med Swisslog og bygger Skandinavias høyeste frysevarelager Swisslog AS Østre Akervei 19 Pb 120 Økern 0581 Oslo Tel. +47 22 78 95 00 Info.no@swisslog.com Pressemelding 29. oktober 2014 UNIL inngår ny kontrakt med Swisslog og bygger Skandinavias høyeste frysevarelager

Detaljer

HISTORIKK UTVIKLINGEN AV FAGET

HISTORIKK UTVIKLINGEN AV FAGET Metodekurs i medisinsk biokjemi HISTORIKK UTVIKLINGEN AV FAGET Mandag 17. september Heidi Steensland Kvalitetsutvikling i det nordiske fagmiljøet 1940 1950 1960 Skandinavisk forening for klinisk kjemi.

Detaljer

Erfaringer med elektronisk rekvirering fra primærhelsetjenesten

Erfaringer med elektronisk rekvirering fra primærhelsetjenesten Erfaringer med elektronisk rekvirering fra primærhelsetjenesten Nettverkstreff 2016 mandag 7. november Toril Holmøy Svendsen, Laboratorierådgiver for primærhelsetjenesten IHR = Interaktiv Henvisning og

Detaljer

SERVICELOGISTIKK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEIEN TIL EN EFFEKTIV SERVICELOGISTIKK

SERVICELOGISTIKK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEIEN TIL EN EFFEKTIV SERVICELOGISTIKK SERVICELOGISTIKK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEIEN TIL EN EFFEKTIV SERVICELOGISTIKK UNNGÅ FLASKEHALSER OG ØK EFFEKTIVITETEN MED 25 % Servicelogistikken på et sykehus er bindeleddet mellom de forskjellige

Detaljer

Nasjonal Ebolaplan og kapasitet i norske sykehus. Hvordan forbereder vi oss

Nasjonal Ebolaplan og kapasitet i norske sykehus. Hvordan forbereder vi oss Nasjonal Ebolaplan og kapasitet i norske sykehus Hvordan forbereder vi oss Oslo Kongressenter, 10.12.2014 Om Helsedirektoratet Fagdirektorat og myndighetsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Avdeling for medisinsk biokjemi, St. Olavs Hospital. Nr 56 Oktober 2005

Avdeling for medisinsk biokjemi, St. Olavs Hospital. Nr 56 Oktober 2005 Avdeling for medisinsk biokjemi, St. Olavs Hospital LABNYTT Nr 56 Oktober 2005 Innhold Avdelingen flytter nye adresser og telefonnummer...2 Nye referansegrenser i hematologi fra og med 8. oktober 2005...3

Detaljer

Kvalitetssikring av Glukosemålere i ambulansetjenesten i Helse Sør- Øst. Fagbioingeniørene Elin S. Christensen Kirsti Holden

Kvalitetssikring av Glukosemålere i ambulansetjenesten i Helse Sør- Øst. Fagbioingeniørene Elin S. Christensen Kirsti Holden Kvalitetssikring av Glukosemålere i ambulansetjenesten i Helse Sør- Øst Fagbioingeniørene Elin S. Christensen Kirsti Holden Hvem er vi? Elin S Christensen Fagbioingeniør Sørlandet sykehus, Kristiansand

Detaljer

KOMMUNEBIOINGENIØR HVA ER NÅ DET?

KOMMUNEBIOINGENIØR HVA ER NÅ DET? KOMMUNEBIOINGENIØR HVA ER NÅ DET? HVA ER EN KOMMUNEBIONGENIØR? Uttalelse fra fagstyret i Bioingeniørfaglig Institutt: I kommuner hvor det ikke er ansatt bioingeniører på laboratoriene, vil det være behov

Detaljer

Akkreditering sertifisering

Akkreditering sertifisering Akkreditering sertifisering Tromsø, 11. 12. februar 2015 Kari Iversen Dyrdal Kvalitetsleder Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin Sertifisering ISO 9001:2008 (kvalitetsledelse) Akkreditering ISO

Detaljer

Kunsten å velge riktig laboratorieutstyr

Kunsten å velge riktig laboratorieutstyr Skandinavisk utprøving av laboratorieutstyr for primærhelsetjenesten Kunsten å velge riktig laboratorieutstyr Grete Monsen SKUP i Norge Noklus Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor

Detaljer

Møteplass for mestring

Møteplass for mestring Møteplass for mestring - kursopplegg for yngre personer med demens Elin J. Lillehovde Fag- og kvalitetsrådgiver Sykehuset Innlandet, Avdeling for alderspsykiatri Demenskonferanse Innlandet 7. februar 2013

Detaljer

Pasientforløp somatikk Utviklingsplan SSHF v/ gruppeleder Glenn Haugeberg

Pasientforløp somatikk Utviklingsplan SSHF v/ gruppeleder Glenn Haugeberg Pasientforløp somatikk Utviklingsplan SSHF 2030 v/ gruppeleder Glenn Haugeberg Arbeidsmetode Arbeidsgruppe bestående av fagpersonell ved SSHF og 2 kommunerepresentanter SSHFs samlede aktivitet er fremskrevet,

Detaljer

Preanalyse og primærhelsetjenesten

Preanalyse og primærhelsetjenesten Preanalyse og primærhelsetjenesten Bioingeniørkongressen 2016 Anne Lise Ramsvig, faglig leder Kurs og veiledning Noklus Kari van den Berg, laboratoriekonsulent Noklus Hedmark www.noklus.no Norsk kvalitetsforbedring

Detaljer

STRATEGI 2015-2018. Fremragende behandling

STRATEGI 2015-2018. Fremragende behandling STRATEGI 2015-2018 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge. Det betyr at pasientene får den beste anbefalte behandlingen, utført av høyt kompe-

Detaljer

Et vanskelig valg. Huntingtons sykdom. Informasjon om presymptomatisk test

Et vanskelig valg. Huntingtons sykdom. Informasjon om presymptomatisk test Et vanskelig valg Huntingtons sykdom Informasjon om presymptomatisk test Utgitt av Landsforeningen for Huntingtons sykdom i samarbeid med Senter for sjeldne diagnoser Et vanskelig valg Innhold Hva kan

Detaljer

Ledende internasjonalt traumesykehus tar til teknologi for å forvandle pasientpleie. Unfallkrankenhaus Berlin

Ledende internasjonalt traumesykehus tar til teknologi for å forvandle pasientpleie. Unfallkrankenhaus Berlin Ledende internasjonalt traumesykehus tar til teknologi for å forvandle pasientpleie (Emergency Hospital Berlin) www.ukb.de 1000+ ansatte Tyskland Helsevesen er en av verdens ledende sykehus med akuttmottak,

Detaljer

Utveksling i Danmark. Student: Maiken Aakerøy Nilsen. Praksisperiode: 15.04.13 07.06.13. Praksisplass: Odense Universitetshospital

Utveksling i Danmark. Student: Maiken Aakerøy Nilsen. Praksisperiode: 15.04.13 07.06.13. Praksisplass: Odense Universitetshospital Utveksling i Danmark Student: Maiken Aakerøy Nilsen Praksisperiode: 15.04.13 07.06.13 Praksisplass: Odense Universitetshospital Som student ved Universitetet i Nordland har man mulighet for å ta del av

Detaljer

SLUTTRAPPORT FRA BJUGN KOMMUNE «VELFERDSTEKNO»

SLUTTRAPPORT FRA BJUGN KOMMUNE «VELFERDSTEKNO» SLUTTRAPPORT FRA BJUGN KOMMUNE «VELFERDSTEKNO» Teamet fra Bjugn har bestått av 4 kollegaer fra hjemmesykepleien. Vi er Eli Larsen(hjelpepleier), Lill Eirin Rosø Melum (omsorgsarbeider), Kine Gudmundsen(helsefagarbeider)

Detaljer

Gunnar Kvassheim (V) [14:00:53]: Statsråd Sylvia Brustad [14:01:22]:

Gunnar Kvassheim (V) [14:00:53]: Statsråd Sylvia Brustad [14:01:22]: S p ø r s m å l 2 4 Gunnar Kvassheim (V) [14:00:53]: Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til helse- og omsorgsministeren: «Landslaget for Hjerte- og Lungesyke mener at respiratorbruken ved norske

Detaljer

Nytt fra NKK siste år

Nytt fra NKK siste år Nytt fra NKK siste år Gunn B B Kristensen - NKK møte 2015 Allerede presentert: Nasjonale kvalitetsindikatorer Nasjonal Dugnad Vil bli presentert: Holdbarhetsdatabase Nytt hjertemarkørprogram EQAnord interferensstudie

Detaljer

Kvalitetsindikatorer i preanalyse

Kvalitetsindikatorer i preanalyse Kvalitetsindikatorer i preanalyse BFI s kurs i preanalyse 10 11.mai 2017 Gunn B B Kristensen Nasjonal arbeidsgruppe for etablering av nasjonale kvalitetsindikatorer Gruppen etablert i februar 2014 6 medlemmer

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Samarbeid for god pasientbehandling. Berit J. Skraastad, spesialsykepleier, Norsk senter for cystisk fibrose.

Samarbeid for god pasientbehandling. Berit J. Skraastad, spesialsykepleier, Norsk senter for cystisk fibrose. Samarbeid for god pasientbehandling Berit J. Skraastad, spesialsykepleier, Norsk senter for cystisk fibrose. CF populasjonen i Norge Ca 300 pasienter Nyfødt screening for CF startet 01.03.12. Norge - et

Detaljer

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Kjære Reggio-nettverksmedlemmer, En rask informasjon om hva som kommer av arrangementer i nettverkets regi framover: Kurs Først på programmet er et dagskurs med Psykolog

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 22/09 Faglig strategi langtidsbudsjett for St. Olavs Hospital Optimal utnyttelse av private helsetjenester

SAKSFREMLEGG. Sak 22/09 Faglig strategi langtidsbudsjett for St. Olavs Hospital Optimal utnyttelse av private helsetjenester SAKSFREMLEGG Sak 22/09 Faglig strategi langtidsbudsjett for St. Olavs Hospital 2010 2015 Optimal utnyttelse av private helsetjenester Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Rolf J. Windspoll

Detaljer

Høringsuttalelse fra Fosen Helse IKS med eierkommunene Indre Fosen, Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan om revidert Utviklingsplan /2035

Høringsuttalelse fra Fosen Helse IKS med eierkommunene Indre Fosen, Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan om revidert Utviklingsplan /2035 St. Olavs hospital HF utviklingsplan@stolav.no. Deres ref. Vår ref. Dato 1.2.2018 Høringsuttalelse fra Fosen Helse IKS med eierkommunene Indre Fosen, Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan om revidert Utviklingsplan

Detaljer

Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017

Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017 Direktøren Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017 Saksbehandler: Jan Terje Henriksen og Tonje E Hansen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 14.05.2013 Dokumenter i saken: Trykt

Detaljer

Maskulinitet, behandling og omsorg Ullevål sykehus 3.9.2014. Marianne Inez Lien, stipendiat. Sosiolog. Universitetet i Agder.

Maskulinitet, behandling og omsorg Ullevål sykehus 3.9.2014. Marianne Inez Lien, stipendiat. Sosiolog. Universitetet i Agder. Maskulinitet, behandling og omsorg Ullevål sykehus 3.9.2014 Marianne Inez Lien, stipendiat. Sosiolog. Universitetet i Agder. To delstudier Del 1 Feltarbeid på en kreftklinikk på et sykehus i Norge Dybdeintervjuer

Detaljer

Anne Christine Buckley Poole M I G R E N E

Anne Christine Buckley Poole M I G R E N E M I G R E N E Anne Christine Buckley Poole M I G R E N E Anne Christine Buckley Poole: Migrene Norsk utgave Schibsted Forlag AS, Oslo 2011 Elektronisk utgave 2011 Elektronisk tilrettelegging: RenessanseMedia

Detaljer

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret.

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Berg-Hansen har testet Power Plate Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Vi ble invitert på presselansering

Detaljer

SAK NR ANSKAFFELSE AV NYTT LABORATORIEUTSTYR BRUK AV FINANSIELL LEASING

SAK NR ANSKAFFELSE AV NYTT LABORATORIEUTSTYR BRUK AV FINANSIELL LEASING Sykehuset Innlandet HF Styremøte 23.03.17 SAK NR 027 2017 ANSKAFFELSE AV NYTT LABORATORIEUTSTYR BRUK AV FINANSIELL LEASING Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar til orientering at det gjennomføres anskaffelse

Detaljer

Vi skal fremme helse og livskvalitet

Vi skal fremme helse og livskvalitet Vi skal fremme helse og livskvalitet STYRK sept 2014 Velkommen til Stavanger Helse Stavanger HF har fire hovedoppgaver: Pasientbehandling Utdanning av helsepersonell Forskning Opplæring av pasienter og

Detaljer

Produkt Produktnavn Gjeldende nummer Nytt nummer Lotnummer. ARCHITECT Free T4 Reagent 7K65-20, -25, -30 7K65-22, -27, -32 Alle ARCHITECT Free T4

Produkt Produktnavn Gjeldende nummer Nytt nummer Lotnummer. ARCHITECT Free T4 Reagent 7K65-20, -25, -30 7K65-22, -27, -32 Alle ARCHITECT Free T4 Abbott Laboratories 100 Abbott Park Road Abbott Park, IL 60064-6081 Produktinformasjon Dato 13. juni 2013 Produkt Produktnavn Gjeldende nummer Nytt nummer Lotnummer ARCHITECT Free T4 Reagent 7K65-20, -25,

Detaljer

Organisering av PNA på Ahus:

Organisering av PNA på Ahus: Organisering av PNA på Ahus 14.04.15 Seksjonsleder Trude Flatås Organisering av PNA på Ahus: Menneskelig nær faglig sterk 1 Organisering av PNA på Ahus: I forbindelse med omorganisering i 2007 (før innflytting

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) for fagprosedyren «Pasientnært analyseutstyr - Implementering i norske sykehus» OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Ulike pasientnære analyse (PNA)

Detaljer

Tilrettelegging av kvalitetsregistre for forskning

Tilrettelegging av kvalitetsregistre for forskning Tilrettelegging av kvalitetsregistre for forskning LMI, 25. mai 2010 Wenche Reed Seksjonsleder Biobank og registerstøtte Oslo universitetssykehus UUS OUS Aker v i k Radiumhospitalet Rikshospitalet v Helse

Detaljer

Helseøkonomiutvalget

Helseøkonomiutvalget Helseøkonomiutvalget Helseøkonomiutvalget Mål Forene og medisinsk utstyr i Norge Fokus Nasjonalt systemet for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten Helseøkonomi i anbud Deltakere Tove Ofstad,

Detaljer

Målrettet bruk av kvalitetsindikatorer

Målrettet bruk av kvalitetsindikatorer Målrettet bruk av kvalitetsindikatorer Innhold Hva er kvalitetsindikatorer? Hvorfor bruke kvalitetsindikatorer? Kriterier for kvalitetsindikatorer Hvilke kvalitetsindikatorer har vi, nasjonalt og lokalt?

Detaljer

Til deg som skal begynne med Trulicity

Til deg som skal begynne med Trulicity Til deg som skal begynne med Trulicity Denne brosjyren er laget for voksne personer med type 2-diabetes som har fått foreskrevet Trulicity som en del av deres behandling. Start her Trulicity kommer i en

Detaljer

Regionalt Senter for helsetjenesteutvikling (RSHU)

Regionalt Senter for helsetjenesteutvikling (RSHU) Regionalt Senter for helsetjenesteutvikling (RSHU) Fagseminar FOR 22. januar 2015 1 1 Mandat Understøtte utviklingen av god kvalitet, god pasientflyt og god ressursutnyttelse ved St. Olavs og øvrige helseforetak

Detaljer

Hva jeg lærte på. 18 th Annual National Forum for Healthcare. Improvement, Orlando Ellen T Deilkås

Hva jeg lærte på. 18 th Annual National Forum for Healthcare. Improvement, Orlando Ellen T Deilkås Hva jeg lærte på 18 th Annual National Forum for Healthcare Improvement, Orlando Ellen T Deilkås 18 th Annual National Forum for Healthcare Improvement, Orlando Ca 5000 deltagere, hovedsakelig fra USA

Detaljer

Oslo universitetssykehus

Oslo universitetssykehus Oslo universitetssykehus Bakvakt i norsk helsetjeneste Bildene er hentet fra sykehusets presentasjon Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, akuttsykehus for store deler

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 06/16 Risikovurdering av overordnede styringsmål Evaluering av måloppnåelse ved årets slutt.

Styresak. Arild Johansen Styresak 06/16 Risikovurdering av overordnede styringsmål Evaluering av måloppnåelse ved årets slutt. Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 04.02.2016 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2016/2/012 Arild Johansen Styresak 06/16 Risikovurdering av overordnede styringsmål

Detaljer

Pakkeforløp for kreft

Pakkeforløp for kreft Pakkeforløp for kreft Hva er status etter fire måneder? Anne Hafstad, prosjektdirektør 28 pakkeforløp 26 organspesifikke forløp 1 metastaser uten kjent utgangspunkt 1 diagnostisk pakkeforløp 1. januar

Detaljer

HELHETLIG LEGEMIDDELHÅNDTERING ØK SIKKERHETEN OG SPAR TID OG KOSTNADER ELS ELEKTRONISK LEGEMIDDELSYSTEM

HELHETLIG LEGEMIDDELHÅNDTERING ØK SIKKERHETEN OG SPAR TID OG KOSTNADER ELS ELEKTRONISK LEGEMIDDELSYSTEM HELHETLIG LEGEMIDDELHÅNDTERING ØK SIKKERHETEN OG SPAR TID OG KOSTNADER ELS ELEKTRONISK LEGEMIDDELSYSTEM ELS ELEKTRONISK LEGEMIDDELSYSTEM FRA HEALTH TECH Elektronisk Legemiddelsystem reduserer faren for

Detaljer

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem 7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem Å bytte forretningssystem er en beslutning som modner over tid. En rekke problemstillinger har ført til at dere stiller kritiske spørsmål ved løsningen dere

Detaljer

Helserådgiver NAV - UTDANNELSE OG TILBAKE I ARBEID

Helserådgiver NAV - UTDANNELSE OG TILBAKE I ARBEID Helserådgiver NAV - UTDANNELSE OG TILBAKE I ARBEID Livreddende og livsforlengende produkter HEH - Healthcare Solutions «Vi har satt ny standard innen Helse og Trening» HEH METODEN NAV UTDANNELSE OG TILBAKE

Detaljer

Egen prøverekvireringspraksis Hva har vi som beslutningsgrunnlag for å bestille en supplerende undersøkelse?

Egen prøverekvireringspraksis Hva har vi som beslutningsgrunnlag for å bestille en supplerende undersøkelse? Egen prøverekvireringspraksis Hva har vi som beslutningsgrunnlag for å bestille en supplerende undersøkelse? Ketil Arne Espnes Spesialist i allmennmedisin Spesialist i klinisk farmakologi Seksjonsoverlege

Detaljer

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020 Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020 På lag med deg for din helse Innledning Helsetjenesten står overfor en rekke utfordringer de nærmeste årene. I Helse Midt-Norges «Strategi 2020» er

Detaljer

Styresak Status for arbeidet med Utviklingsplan 2035

Styresak Status for arbeidet med Utviklingsplan 2035 Styresak 033-2017 Status for arbeidet med Utviklingsplan 2035 Styremøte 24. mars 2017 Styrevedtak HSØ - 029-2017: AKUTTFUNKSJONER VED SØRLANDET SYKEHUS HF, FLEKKEFJORD 1. Styret i Sørlandet sykehus HF

Detaljer

Styresak Investering ny automasjonsløsning ved Laboratoriemedisinsk avdeling Bodø

Styresak Investering ny automasjonsløsning ved Laboratoriemedisinsk avdeling Bodø Direktøren Styresak 110-2016 Investering ny automasjonsløsning ved Laboratoriemedisinsk avdeling Bodø Saksbehandler: Terje Haug, Beate Sørslett Dato dok: 07.12.2016 Møtedato: 13.12.2016 Vår ref: 2016/3515

Detaljer

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads.

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Om du føler at du trenger mer bakgrunn, gå tilbake å lytt til webinaropptaket # 3. Der forteller jeg mer om hvorfor og hva som

Detaljer

Møtesaksnummer 43/09. Saksnummer 09/41. Dato 25. august Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd

Møtesaksnummer 43/09. Saksnummer 09/41. Dato 25. august Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Møtesaksnummer 43/09 Saksnummer 09/41 Dato 25. august 2009 Kontaktperson Ånen Ringard Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Bakgrunn Dette notatet gir en oppdatering og status for

Detaljer

SYKEHUSETS VENNER NOTODDEN

SYKEHUSETS VENNER NOTODDEN SYKEHUSETS VENNER NOTODDEN Vi jubilerer - Venner i 25 år Støtt sykehusets venner Notodden sykehus Notodden sykehus tilbyr de 9 kommunene Notodden, Tinn, Hjartdal, Seljord, Kviteseid, Tokke, Vinje, Bø,

Detaljer

Fagdag i smertebehandling i barnepalliasjon tirsdag 7. juni. Sted: Nordre Aasen Bo og Habiliteringssenter Hans Nielsen Hauges gate 44B, 0481 Oslo

Fagdag i smertebehandling i barnepalliasjon tirsdag 7. juni. Sted: Nordre Aasen Bo og Habiliteringssenter Hans Nielsen Hauges gate 44B, 0481 Oslo Tid: 7.juni kl 09.00-16.00 Fagdag i smertebehandling i barnepalliasjon tirsdag 7. juni. Sted: Nordre Aasen Bo og Habiliteringssenter Hans Nielsen Hauges gate 44B, 0481 Oslo Pris: kr 800,- Påmelding: Nordre

Detaljer

Uønskede hendelser og pasientskader i norsk allmennmedisin?

Uønskede hendelser og pasientskader i norsk allmennmedisin? Uønskede hendelser og pasientskader i norsk allmennmedisin? Praktisk forbedringsarbeid Nidaroskongressen, Frie foredrag 22.oktober 2015 Inger Lyngstad, fastlege Trigger tool metoden kan synliggjøre pasientskader

Detaljer

Nasjonale kvalitetsindikatorer innen medisinsk biokjemi. Kvalitetsarbeid i medisinske laboratorier Nettverkstreff 2015 Gunn B B Kristensen

Nasjonale kvalitetsindikatorer innen medisinsk biokjemi. Kvalitetsarbeid i medisinske laboratorier Nettverkstreff 2015 Gunn B B Kristensen Nasjonale kvalitetsindikatorer innen medisinsk biokjemi Kvalitetsarbeid i medisinske laboratorier Nettverkstreff 2015 Gunn B B Kristensen Nasjonal arbeidsgruppe for etablering av nasjonale kvalitetsindikatorer

Detaljer

Pakkeforløp i Helse Vest. 18.03.15. Baard-Christian Schem Fagdirektør, Helse Vest RHF

Pakkeforløp i Helse Vest. 18.03.15. Baard-Christian Schem Fagdirektør, Helse Vest RHF Pakkeforløp i Helse Vest 18.03.15. Baard-Christian Schem Fagdirektør, Helse Vest RHF Mål for utredning er : Skreddersydd behandling Kreftbehandling gir ofte betydelige skader Akkurat nok, mindre marginer

Detaljer

Jan Gunnar Skogås, kull 16

Jan Gunnar Skogås, kull 16 Utviklingsprosjekt: Hvordan kan vi tilrettelegge for et systematisk forbedringsarbeide og aktivitetsøkning med utgangspunkt i medarbeiderne ved sykehuset? Jan Gunnar Skogås, kull 16 Røros, vår 2014 1 Bakgrunn

Detaljer