Customer Care Center Tlf

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Customer Care Center Tlf. 07432 ccc.no@siemens.com"

Transkript

1 Vitenskapelig artikkel Avsender: Siemens Healthcare Diagnostics PB. 7, 0613 Oslo Siemens Healthcare Diagnostics Postboks 7, 0613 Oslo Østre Aker vei 90, 0596 Oslo Tlf: Customer Care Center Tlf Siemens Healthcare tilbyr en bred portefølje innenfor bildediagnostikk, laboratoriediagnostikk og kliniske ITløsninger. I tillegg tilbyr vi innovative løsninger for behandling innen kreft, kardiologi og nevrologi. Siemens brukte over 3,8 milliarder EURO på forskning og utvikling i Dette sikrer gode løsninger innenfor en rekke kliniske fagfelt, samt stadig nye muligheter til å effektivisere arbeidsprosesser innen helsesektoren. Globalt har Siemens over 160 års erfaring som leverandør av medisinskteknisk utstyr. 2 - NextLevel

2 Vitenskapelig artikkel NextLevel Et innblikk i norsk laboratoriemedisinsk hverdag Answers for life. Utgave 9 - vinter 2013 Aktiviteter Siemens Academy Installasjoner Temaer HbA1c - diagnostisk markør for diabetes NHS Tayside realiserer sin visjon med Aptio automasjon Transport av blodprøver Ny norsk studie om blodgiverscreening Innblikk Jens Petter Berg sprer kunnskap med glede Lab. profil Fürst først i Norden med automatisk ID- og resistenstesting 3 - NextLevel

3 Ingen lab er for liten for automasjon Daglig leveres hundrevis av laboratoriesvar til klinikere rundt om i Norge. Bak svarene ligger en lang næringskjede av mennesker og teknologi. Alle i denne næringskjeden oppfyller et viktig samfunnsoppdrag - å bidra til å gi pasienter i norsk helsevesen riktig diagnose og rett behandling. Siemens er stolte av å være en del av denne betydningsfulle prosessen. Det er en oppgave vi tar svært alvorlig. Vår misjon er: We Innovate to Advance Human Health Innovasjon kan lett tolkes i retning av teknologiske nyvinninger. Det er delvis riktig. Teknologi er viktig, men ikke nok til å gjøre hverdagen bedre for verken laboratorieansatte eller for pasientene. Det trengs også kompetanse slik at teknologiens muligheter kan utnyttes til fulle. En stadig mer helsekrevende befolkning, og større teknologiske muligheter, har gjort at antall prøver til laboratoriene har hatt en jevn økning. Samtidig vet vi at antall personer som skal gjøre arbeidet slett ikke har samme økning. Kravet til effektivitet er altså økende. Effektivitet er ikke bare kvantitet, men også kvalitet. Rett svar til rett tid krever gode kvalitetsrutiner, som igjen krever kvalifisert personale og at disse benyttes til kvalitetsfremmende arbeid. Hvordan skal laboratoriene klare å oppfylle kravene til effektivitetsøkning og kvalitetsforbedring? Den mest effektive veien å gå, er som i andre sektorer, å automatisere de oppgaver det er hensiktsmessig å automatisere. Siemens har på hele 2000-tallet vært den ledende leverandøren innen laboratorieautomasjon. Daglig leveres ca prøvesvar fra en Siemens-automasjon i Norge. Etterhvert har mange disipliner, både innenfor de klassiske sentrallaboratoriedisiplinene og innenfor mikrobiologi og infeksjonsserologi, tatt stadig nye skritt i retning av automasjon. Dette er en gledelig utvikling. Siemens Academy Nesten 500 laboratorieansatte deltok på ett eller flere av våre faglige arrangementer i Her er en oversikt over våre kommende arrangementer. Noen vil ha et faglig program som er relevant for alle innen fagdisiplinen, mens andre vil være spesialtilpasset de som bruker våre systemer. FOR ALLE Siemens Academy Days september - Siemens Academy Medisinsk biokjemi - Siemens Academy Helseseminar - Siemens Academy Allergi - Siemens Academy Plasmaproteiner - Siemens Academy Infeksjonsserologi inkl. blodgiverscreening Siemens Academy Misbruksanalyser 13. mars Siemens Academy Hemostase april Siemens Academy Automasjon og IT Siemens Academy Pasientnær analysering 2014 FOR BRUKERE AV VÅRE SYSTEMER Siemens Academy Immunkjemi 7. februar Siemens Academy Hemostase sept. Siemens Academy Hematologi nov. Siemens Academy Klinisk kjemi 2014 Mer informasjon om våre arrangementer, medmulighet for påmelding, finner du her: Siemens lanserer i år et nytt automasjonssystem som heter Aptio. I tillegg gir vi norske laboratorier muligheten til å tenke nytt når det gjelder prøvetransport. Ved hjelp av prøvetransportsystemet Tempus 600 og Aptio kan prøven gå direkte fra prøvetagning - via preanalytiske og analytiske moduler - til lagring og siden kasting uten behov for berøring av prøveglasset. Dette gir muligheter til å effektivisere produksjonen av prøvesvar, til å sikre svartider og til å forhindre feil. I denne utgaven av Next Level kan du lese om både Tempus og Aptio. Vi ønsker dere alle god lesing og gleder oss til personlig å diskutere tematikken laboratorieautomasjon med så mange som mulig av dere i tiden framover. Gunhild Opsahl Business Manager Tlf: NextLevel Nextlevel Ansvarlige: Forsidefoto: Siemens Healthcare Tonje Meluken Fürst Medisinsk Diagnostics, Norge Gunhild Opsahl Laboratorium, Mikrobiologisk avd.

4 HbA1c - diagnostisk markør for diabetes Diabetes er en alvorlig kronisk stoffskiftesykdom som skyldes mangel på hormonet insulin, og ofte nedsatt insulinvirkning (insulinresistens). Det finnes ulike varianter diabetes; Type-1, Type-2, MODY, LADA og svangerskapsdiabetes. Felles for alle er at man får høyt blodsukker. av Samra Brguljak, Siemens Healthcare Diagnostics Diabetes Glukosebelastning har blitt benyttet for diagnostisering av diabetes i over 40 år. Pasientene har møtt opp fastende, og deretter ventet i ca to timer før resultatene har vært klare. Dette har vært tungvint for pasientene og tidkrevende for legene. I september 2012 ble det sendt ut brev fra Helsedirektoratet til fastleger, spesialister i indremedisin og medisinsk biokjemi om at HbA1c 6,5 % nå anbefales som det primære diagnostiske kriterium for diabetes. HbA1c angir gjennomsnittlig konsentrasjon for blodsukkeret over en periode på åtte til tolv uker. Diagnostiseringen er enkel og resultatene foreligger etter ett stikk i fingeren og ca seks minutters ventetid. Det settes imidlertid spesielle analytiske krav til analysen for at den kan brukes diagnostisk, og begge kravene nedenfor må være oppfylt. Krav 1: Totalfeil. Kontrollresultater skal ikke avvike mer enn ± 7 % fra sann verdi, ved HbA1c = 6,5 %. Noklus (Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus) har tilbud om ekstern kvalitetskontroll av HbA1c, der fasit er basert på sann verdi fra ERL (European Reference Laboratory). I tillegg har Noklus økt antall utsendelser av disse kontrollene fra to til fire ganger årlig. Krav 2: Presisjon. Intern presisjon skal gi en variasjonskoeffisient CV 2 %. sykehus og gi råd om hvilke tiltak som bør settes i gang for at man skal kunne oppnå den ønskede analysekvaliteten. Fordeler med HbA1c metoden sammenlignet med andre: Pasienten slipper å møte fastende Mindre tidkrevende enn glukosetoleransetest HbA1c mer stabilt enn glukose Kan tas når som helst på døgnet Det er begrensninger med HbA1c metoden ved følgende tilfeller: Større blødninger og transfusjoner Raske endringer i glukosemetabolismen (for eksempel ved Type 1 diabetes) Endringene i levetid for erytrocyttene (anemi og hemoglobin sykdommer) I disse tilfellene må diabetesdiagnostikken basere seg på glukosemålinger, se tabellen under. Hva betyr dette i praksis? For å kunne benytte HbA1c som diagnostisk verktøy er følgende punkter nødvendige: Laboratoriet må kunne vise til ekstern kvalitetskontroll for HbA1c (Nokluskontroller) og resultatene må tilfredsstille krav om maks avvik på ca 7 % fra sann verdi. Laboratoriet må kunne vise til intern kvalitetskontroll hver dag HbA1cinstrumentet benyttes. Det er fornuftig å velge et HbA1c nivå på ca 6,5 %. Presisjonen må beregnes og CV skal være 2 %. Dette rapporteres til Noklus i forbindelse med Noklus-kontrollene. Ved flere instrumenter må enten alle instrumentene følge punktene over, eller man kan velge å følge prosedyren for ett instrument, som da benyttes til diagnostisering. DCA Vantage er anerkjent for sin nøyaktighet og presisjon ved HbA1c analysering. Tilfredsstilles ikke kriteriene, er det fortsatt mulig å bruke egen HbA1canalysering til monitorering/oppfølging. De diagnostiske prøvene sendes da til laboratoriet man samarbeider med. Det er allikevel fortsatt viktig å delta i ekstern kvalitetskontroll og å utføre intern kvalitetskontroll. Referanser 1. HbA1c-som-diagnostikum-ved-diabetes/ 2. ERL European Reference Laboratory HbA1c-som-diagnostikum-ved-diabetes/ Det er et krav at analysekvaliteten må dokumenteres via intern kvalitetskontroll. Beregning av CV utføres på kontroll resultater, der Batch/Lotnr for kontroll og reagenser ikke har vært endret underveis (innen-lot-variasjon). Det forutsetter at intern kontroll bør analyseres hver dag HbA1c instrument brukes. NOKLUS vil følge opp analysekvaliteten både i primærhelsetjenesten og på Analyse Grenseverdi Diabetes diagnostiseres ved å måle HbA1c HbA1c 6,5 % Hvis HbA1c er uegnet: Fastende P-glukose og/eller 2 timer etter inntak av 75g glukose og/eller tilfeldig P-glukose i kombinasjon med symptomer 7,0 mmol/l 11,1,0 mmol/l 3 - NextLevel

5 Laboratorieprofil Fürst først i Norden - med automatisk ID- og resistenstesting fra Siemens I et eget avlukke i toppetasjen på mikrobiologisk avdeling ved Fürst Medisinske Laboratorium i Oslo, setter laboratorieingeniør Nina Zarabyan inn et nytt panel med urintester i en av de to Siemens MicroScan maskinene. Hun har nettopp fått opplæring i systemet. - Det har gått greit å lære seg de nye rutinene og systemet er enkelt i bruk, synes Nina. Overgangen til EUCAST/AFA harmoniserte regler for resistenstesting har gjort at Siemens nå kan tilby MicroScan på det nordiske markedet. Fürst i Oslo var først ut i Norden da de installerte MicroScan WalkAway for ca. 1 år siden. Om lag 500 urinanalyser identifiseres og resistenstestes hver uke. Instrumentansvarlig Linda Aasen synes innføringen av nye rutiner fra helmanuell drift til å få inn et automatisert instrument har gått greit. Vi bruker ca 1 minutt per test vi gjør og det er stas å være først ute med ny teknologi. Nå er vi klare for økt prøvevolum, sier Linda Aasen ved bakteriologisk avdeling hos Fürst Medisinske Laboratorium. - Tiden som går med til resultatanalyse av hver enkelt prøve er redusert i forhold til tidligere. Den største forskjellen er at vi kan se mic verdier med en gang, og vi slipper manuell avlesning på skåler. Oppsettet er mye enklere og avlesning av panelene skjer automatisk, forteller Linda Aasen. Ikke minst ergonomisk merker de ansatte stor forskjell. - Belastningen på nakke og skuldre er mye mindre enn før og arbeidet føles mindre slitsomt, sier Linda. Arbeidsflyten har også blitt enklere for de syv ansatte ved bakteriologisk seksjon. - Med samme antall ansatte klarer vi nå å få prøvesvarende raskere ut til rekvirent. På morgenen starter vi parallellt med registrering av paneler med tilhørende prøver og utsæd. Deretter inokuleres panelene med PROMPT-systemet og lastes inn i instrumentet. Der blir de til avlesningen er ferdig neste dag og resultatene overføres automtisk til datasystemet. Prøver fra hele østlandsområdet sendes inn til Fürst for analyse. Prøvemengdene innen bakteriologi øker hvert eneste år. Nå mener laboratoriet de er godt rustet til fremtidige økninger. - Vi kan nå takle økt prøvevolum uten å måtte jobbe overtid. Om kort tid skal vi også starte opp bakterieanalyser fra sår, øre, neste og hals. Vi synes det er stas å være først ute i Norden og ta del i automasjonsutviklingen innenfor bakteriologifeltet, avslutter Linda Aasen. Tekst og bilde: Anne Kvarvåg, Siemens Healthcare 4 - NextLevel

6 Auotmasjon NHS Tayside realiserer sin visjon Implementering av Aptio automasjon Førsteklasses pasientbehandling og økonomisk ansvarlighet - mange organisasjoner frykter at disse målene står i konflikt med hverandre. Slik ser de det ikke ved NHS Tayside, én av 14 nasjonale helseregioner i Skottland. Styret ser pasientsentrert omsorg, effektivitet i klinikkene og kostnadseffektivitet som integrerte deler av én visjon. For å gjøre visjonen til virkelighet introduseres det blant annet et integrert Blood Sciences Laboratory (BSL) - som er designet for å redusere ineffektivitet, avvik og pasientskader. Ineffektivitet kan bety alt fra unødvendige testprosedyrer til det å ikke bruke kunnskap og ferdigheter effektivt. Eller når man ikke får resultatene tilbake raskt nok til å kunne gi optimal pasientbehandling, sier Dr. Bill Bartlett, Joint Clinical Director of Diagnostics ved Tayside. Endring av systemet for å redusere ineffektivitet, avvik og pasientskader er et absolutt krav for oss. Laboratoriet er opprettet gjennom en sammenslåing av Tayside sine tjenester innen medisinsk biokjemi, immunologi og hematologi. Virksomheten er den første i Nord-Europa som innfører Aptio automasjon fra Siemens. Aptio leverer teknologi for laboratorieintegrasjon, ved å kjøre multidisiplinære tester på en båndløsning. I tillegg tar Siemens et totalansvar for all logistikk og service gjennom en Managed Pathology Services (MPS) kontrakt. Dette inkluderer også hjelp til å optimalisere arbeidsprossessene. Vårt tette samarbeid med Siemens setter oss i stand til å levere bransjeledende tjenester som samordner laboratoriefunksjonene med Tayside sine overordnede mål: En bærekraftig organisasjon og forbedret pasientbehandling, sier Dr. Bartlett. For å strømlinjeforme arbeidsflyten og bedre kundeservicen fjerner vi de tradisjonelle disiplingrensene. En visjon for endring: Møte økende behov og optimalisere ressursbruk Fra sitt hovedkvarter ved Ninewells Hospital i Dundee, betjener NHS Tayside en befolkning på cirka med en bemanning på mer enn De leverer et omfattende spekter av primære, lokale, og akutte sykehustjenester. Det finnes i alt 91 helseinstutisjoner som inkluderer store akuttsykehus, lokalsykehus og legesentre, i et område litt større enn Rogaland fylke. Den nye automatiserte laboratorieløsningen er lokalisert i Dundees Ninewells Hospital, som også huser det høyt respekterte University of Dundee Medical School. Laboratoriet håndterer nesten 6000 prøver per dag. 55 prosent er generert ved sykehuset i Tayside og 45 prosent er tilsendte prøver fra allmennleger i Tayside-området og naboområdet i nordøst, NHS Fife. Et laboratorium nummer to betjener Perth Royal Infirmary (PRI), som har 335 senger. Etterspørselen etter tjenester fra Taysidelaboratoriet har hatt en økning på nesten 5 prosent per år. Økningen er hovedsakelig drevet av en høyere gjennomsnittsalder i pasientpopulasjonen. Siden eksisterende utstyr i laboratoriet stadig ble eldre, forutså sykehusledelsen at man ville være ute av stand til å møte de økende behovene fremover. Målet var naturlig nok å gjøre mer med mindre midler, siden budsjettene allerede var trange. Det ble blant annet satt målsetninger for en best mulig bruk av kunnskaper og ferdigheter. Det var også et mål å være i forkant av den teknologiske utviklingen - slik at man kunne ha fleksiblitet nok til å møte stadige endringer i behandlingsbehovene. Vi var klare i forhold til vår visjon, sier Tejinder Chima, Clinical Service Manager ved Tayside. Vi var tydelige på at vi ønsket en partner som kunne hjelpe oss med å nå vår visjon. Vi hadde behov for en løsing som håndterte en økt prøvemengde, som 5 - NextLevel

7 Automasjon Vi var tydelige på at vi ønsket en partner som kunne hjelpe oss med å nå vår visjon. Vi hadde behov for en løsning som håndterte en økt prøvemengde, som frigjorde tid for personalet og som automatisk kunne fordele prøvene til riktig instrument Tejinder Chima, Clinical Service Manager, Tayside Siemens og Tayside utvikler planen sammen frigjorde tid for personalet og som automatisk kunne fordele prøvene til riktig instrument. En helhetlig relasjon til Siemens overfører risiko og fremmer innovasjon Tayside evaluerte en rekke leverandører i anbudsprosessen. Valget falt på Siemens fordi visjonene vi jobber etter passer godt sammen med Siemens sine visjoner. Samtidig har Siemens en omfattende løsningsportefølje som gir fleksibilitet og mulighet for tilpasning. Vi presenterte et scenario "Dette er det vi ønsker å gjøre". Siemens kom med forslag om en komplett løsning med en multidisiplinstruktur som passet perfekt i vår modell", oppsummerer Dr. Bartlett. Managed Pathology Services - kontrakten overfører risikoen ved levering av labtjenester fra Tayside til Siemens. En del av restruktureringen på laboratorieområdet er å gjennomføre en geografisk omfordeling av arbeidsbelastningen. for Mikrobiologisk og poliklinisk analyse flyttes fra Perth Royal Infirmary til Ninewells. Et helt sentralt element i Ninewells BSL er Aptio automasjonen fra Siemens. Denne inneholder alle pre- og postanalytiske prøvebehandlingsmoduler, parallelt med omfattende analysefunksjoner og effektiv mellomvare. Aptio automasjonen omfatter disipliner som kjemi, hematologi, serologi og immunologi (se Stadig Aging eldre Instrumentation instrumentering Økende Increasing prøvevolum Volume of Work Krav Pressure om reduserte to Reduce kostnader Budget Krav Need om for konsistente Consistent svartider Results En Stressed stressende Staffhverdag Tayside: Realisering av visjonen illustrasjon for detaljer). CentraLink Data Management System utgjør en sentral programvareplattform for automatisering av arbeidsflyten og konsolidering av laboratoriedata og instrumenter. I laboratoriet på Perth Royal Infirmary dekker de sykehusets behov for immunkjemi og klinisk kjemi ved instrumentene Dimension EXL 200, Dimension EXL og ADVIA 2120i hematologisystem med Autoslide. Managed Pathology Services - kontrakten leverer også en ordre- og leveringsadministrasjon for reagenser og forbruksvarer. Denne kalles FAST (Freedom, Availability, Saving Time). FAST overfører ansvaret til Siemens, sammen med en spesialisert logistikkleverandør. Dette inkluderer lagerkontroll, bestillinger, kvitteringer, restordreadministrasjon, utpakking, lagerrotering og fjerning av uønsket emballasje. Denne tjenesten frigjør tid for personalet på Tayside, samtidig som lagerbeholdningen reduseres. Det sikrer at produkter er tilgjengelig på rett sted til rett tid, sier Dr. Bartlett. Aptio automasjonen revolusjonerer tilpasningsdyktigheten Det nye laboratoriemiljøet gir Tayside mange fordeler. Evnen til å kjøre tester på tvers av disipliner gir raskere og mer omfattende resultatrapporter, med mindre manuell håndtering. CentraLink kan Aptio Automation Høy Cost kvalitet Effective Kostnadseffektivitet Quality Results konfigureres (med regelbasert programmering) til å sende varsler og kjøre tilleggstester. Dette gjøres basert på forhåndsdefinerte resultatparametere. Instrumentfleksibiliten i Aptio gjør at Tayside har kapasitet til å møte store og varierte prøvevolumer. De kan også håndtere skiftende krav og legge til nye analyser som man velger å inkludere i sitt tilbud. Aptio representerer en utvikling av vår filosofi på automasjonsområdet og en revolusjon innenfor tilpasningsdyktighet, sier Dr. Bartlett. Pasientene på Tayside vil nok aldri få kunnskap om hvordan laboratoriet har endret seg. De vil bare vite at de kan forvente raske og nøyaktige resultater som støtter opp under en effektiv behandling. Klinikerene vil oppleve hastigheten og nøyaktigheten, samt et mer direkte samarbeid med laboratoriepersonalet i forhold til individuell pasientbehandling. I tillegg vil de erfare et det er en forbedret behandlingsprosess. Personalet vil erfare direkte hvordan Blood Sciences Laboratoryomleggingen støtter Tayside sine mål om å redusere ineffektivitet, avvik og pasientskader ved levering av laboratorietjenester. Det faktum at vi vil bli i stand til å ha hematologi, kjemi og serologi på én båndløsning, gir fantastiske muligheter - både til å standardisere og strømlinjeforme prøvehåndteringen og til å gi personalet mer verdiskapende oppgaver, sier Dr. Bartlett. For å støtte disse endringene bygger Tayside opp personalets kompetanse på tvers av disiplinene. Ansvarsnivåene løftes slik at biomedisinske og kliniske forskere, som er registrert hos Health Professions Council, blir mindre involvert i den daglige tjenesteproduksjonen. De blir tilsvarende mer involvert i kvalitetsspørsmål og utvikling av kliniske behandlingsprosesser. Automasjon handler ikke om redusert investering, men om omplassering av midler, sier Dr. Bartlett. Vi må tilpasse 6 - NextLevel

8 Automasjon Hematology * *Connectivity under development. Not available for sale. Future availability cannot be guaranteed. CentraLink Core Chemistry Core Immunoassay Ninewells sin løsning CentraLink ADVIA Centaur Datastyringssystem XP Aptio Immunoassay System Automasjon med: ADVIA Centaur XP Immunoassay System ADVIA ADVIA 2120i Hematology System Hematologisystem med Autoslide ADVIA 2400 kjemisystem Dimension Vista 1500 intelligent lab-system ADVIA IMMULITE 2400 Clinical Chemistry 2000 SystemXPi Immunoassay System i spesialistlaboratorium ADVIA 2120i hematologisystem i klinikk Dimension Vista 1500 Intelligent Lab System Instrumentering ved Perth Royal Infirmary Dimension EXL 200 integrert kjemisystem Dimension EXL med LM integrert kjemisystem ADVIA 2120i Hematologisystem med Hematek personalets kunnskaper og ferdigheter slik at de kan komme seg ut av laboratoriet og fokusere på levering av helsetjenester. Grunnen til at vi har valgt Aptio automasjon fra Siemens, er at dette gir oss evnen til å håndtere den økende arbeidsbelastningen. Samtidig blir vi i stand til å bruke personalet bedre for å oppnå disse målene. Forberedelse til endring av roller for laboratoriepersonalet Endringer vil, selv om de er til det bedre, gi forstyrrelser. Tayside håndterer prosessen strategisk for å minimalisere personalets bekymringer, støtte samarbeid og bygge opp kompetanse for fremtidige behov. Ved å opprette avdelingen for Blood Sciences kombinerer vi det som i Storbritannia historisk sett er tre adskilte disipliner. Disse har relativt forskjellige kulturer og praksis i forhold til arbeidsflyt, oppgavehåndtering og ferdigheter, forklarer Anne Serman, Clinical Laboratory Manager ved BSL. Når vi nå har innført én enkelt båndløsning må personalet lære hvordan vi skal arbeide sammen. De må skape nye prosesser for å optimalisere arbeidsflyten. Siemens støtter endringsstyring, sier Serman, med kontinuerlige opplæringstjenester som leveres når og der det er behov. De har vært utrolig støttende. Siemens har nådd frem til alle - fra de som arbeider med helheten til de mer teknisk orienterte medarbeiderne som ønsker å vite i detalj hvordan analyser og systemer fungerer. Tayside er i ferd med å samle inn data om svartider og andre kvalitetsindikatorer i pasientbehandlingen. Helseforetak i hele Storbritannia og andre land følger med. Suksess ved Tayside innebærer forutsigbare svartider og resultater av høy kvalitet for pasientene. Når vi står overfor økende krav og begrensede ressurser, arbeider vi smartere, sier Dr. Bartlett. Med disse endringene kan vi fokusere på en forbedringsagenda som støtter vår dedikasjon til å "redusere ineffektivitet, avvik og pasientskader. Alt dette for å sikre førsteklasses pasientbehandling. 7 - NextLevel

9 Innovasjon Transport av blodprøver En undersøkelse fra Odense Universitetssykehus viste at bioingeniørene som tok prøver i akuttmottaket brukte 80 % av arbeidstiden sin til å gå. Samtidig har undersøkelser vist at den største delen av svartiden for blodprøvesvar er preanalytisk, hvorav frakt av prøven er den absolutt største delen. av Arvid Hodø, Siemens Healthcare Diagnostics I en tid der det er knapphet om ressursene på sykehusene generelt er det viktig å få snudd alle steiner i jakten på effektiviserende tiltak. Det er generelt anerkjent at et viktig tiltak for å kunne redusere liggetiden for pasienter i sykehusene, er å redusere svartiden for blodprøver. Et system som både kan spare ressurser og samtidig være med på å redusere svartidene vil derfor være en drøm for de fleste ledere i sykehusene. Danske drivkrefter Dette var også drivkreftene da Professor Dr. Med Ivan Brandslund ved Vejle sykehus (DK), formulerte kravene til et system som kunne transportere blodprøver fra avdelingene på sykehuset til laboratoriet. Spesifikasjonen var at systemet måtte sende prøven direkte fra start til mål, være raskt og lett å bruke, det skulle kunne sende prøvene uten å bruke noen emballasje utenom selve prøverøret (i motsetning til tradisjonelle rørpostsystemer), og det måtte være lett å installere i allerede eksisterende lokaliteter. Selvfølgelig var det også et ufravikelig krav at prøveresultatene ikke skulle påvirkes av transporten. Automatisering av prøvetransporten På samme måte som man innen helsevesenet har gått fra papirrapporter for prøvesvar, til å kunne overføre svarene automatisk til en elektronisk pasientjournal, var ønsket at man nå skulle kunne automatisere prøvetransporten med minimalt av intervensjon fra brukeren. Totalt sett var kravene et lite paradigmeskifte i forhold til dagens løsninger for transport av blodprøver, som uansett metode krever en større grad av manuell håndtering av prøverørene. Tempus 600 Ut i fra kravene fra Professor Brandslund ble systemet Tempus 600 utviklet. Dette er et system der rørene sendes fra prøvetakingsstasjonen til laboratoriet ved hjelp av trykkluft gjennom et plastrør med en diameter på 25 mm. Prøverøret settes i avsendingsenheten ved hjelp av et rack, og dukker i de aller fleste tilfeller opp i laboratoriet mindre enn ett minutt etterpå (transporthastighet ca. syv meter i sekundet). Rørene kan enkelt monteres langs ledningssystemet uten større intervensjon og bygningsarbeider. Det er mulig å koble mottakerstasjonen direkte til visse typer av preanalytisk utstyr, og dermed har man fullstendig eliminert for manuell håndtering av prøverøret i laboratoriet. Dette sparer ikke bare tid og ressurser, men man har samtidig også fjernet mulighetene for at røret kan forsinkes, eller i verste fall forsvinne, på veien til analysering. Studie Professor Brandslund har sammen med flere gjort en studie som dokumenterer at kvaliteten på blodprøvesvarene ikke blir negativt påvirket av transporten med Tempus 600, og i noen tilfelle faktisk også forbedres. Totalt sett vil altså Tempus 600 kunne spare laboratoriet for betydelige ressurser som går med på å transportere blodprøver fra prøvetakningssted (klinisk avdeling, akuttmottak, poliklinikker etc.) til laboratoriet. Samtidig har man minimert transporttiden for blodprøvene til laboratoriet. Distrubusjonsavtale i Norge Siemens Healthcare Diagnostics har nå tegnet en eksklusiv avtale med Timedico om distribusjon av Tempus 600. Vi kan dermed tilby denne innovative løsningen på det norske markedet. Dette er helt i tråd med strategien til Siemens om optimalisering av arbeidsprosesser ved å ta bort unødvendige manuelle prosesstrinn, og at alt som kan automatiseres skal automatiseres. Systemet stø uten å Har dere behov for å få fraktet prøvene fra intensiv, akuttmottak eller andre avdelinger raskere til laboratoriet? Bruker prøvetakerne deres mye tid på å gå til og fra laboratoriet for å ta eller levere blodprøver? Opplever vaktene en stresset hverdag? Jobber laboratoriet med å innføre Lean handtering av arbeidsprosessene? Bildet viser avsendingsenheten som er plassert på prøvetakingsstasjonen. Ankom 8 - NextLevel

10 Innblikk Movember - engasjement Petter Søberg stilte som lagkaptein for Siemens Healthcare sitt Movember lag. 15 engasjerte bartemenn ble med. Det ble mye moro både på jobb og på kundemøter etterhvert som bartene vokste. Det er ingen tvil om at alvorlige temaer kan belyses med en blanding av bart og humor. Gutta sto på og samlet inn nesten kr til kreftforeningen. tter de fleste typer prøverør, og sender prøvene bruke noen emballasje utenom selve prøverøret. Referanseinstallasjoner Herlev Hospital (1 system) Holbæk Sygehus (1 system) Kolding Sygehus (2 systemer) Køge Sygehus (4 systemer) Odense Universitetshospital, OUH (5 systemer) Roskilde Sygehus (1 system) Svendborg Sygehus (1 system) Aarhus Universitetshospital, Skejby (1 system) Hillerød Sygehus (2 systemer) Nørrebrogade Hospital (1 system) Esbjerg Hospital (8 systemer) Jönköping Sjukhus (2 systemer) Fra spøk til alvor I november er mannens helse, og spesielt prostatakreft, i søkelyset. Med eller uten bart kan vi være med på å støtte kreftforskningen og bidra til oppmerksomhet. Prostatakreft er den kreftformen som rammer flest menn. En av åtte menn i Norge får prostatakreft i løpet av sin levetid. Vel 90 prosent av tilfellene oppstår etter fylte 60 år. Testikkelkreft er den vanligste kreftformen hos menn mellom 15 og 49 år, og forekomsten er økende. I Norge og Danmark er antall tilfeller doblet siden 1950 og er i dag den høyest registrerte i verden. Fokus på brystkreft Siemens jobber for tidlig diagnostikk av brystkreft, og det krever mer enn gode diagnostiske verktøy. Kvinnens egen oppmerksomhet er til god hjelp hvis man skal kunne oppdage sykdomsforløpet i en tidligst mulig fase. Derfor stilte nesten 70 Siemens ansatte opp i rosa 25. oktober for å markere oktober som brystkreftmåneden. Ønsker du mer informasjon? Hanne K. Kristiansen Tlf: st av prøver på laboratoriet. Systemet kan også integreres direkte med en Bulk Input modul. 7 - NextLevel

11 Blodgiverstudie Spesifisitet for ADVIA Centaur XP - chiv, HCV og HBsAgII assay hos norske bloddonorer Screening av blodgivere stiller store krav til de infeksjonsserologiske analysene. For å dokumentere spesifisiteten til tre nøkkelanalyser er det gjennomført en studie på 1000 norske blodgivere. av Fredrik E. Johansen 1, Kirsti Fossum 1, Kari Henningsgaard 1, Bjørn Stabell 1, Helle H. Mathiesen 3, Randi M. Røer 2, Astrid Hægstad 2 og Pål A. Jenum 2,3. 1 Siemens Healthcare Diagnostics, Oslo, Norge. 2 Vestre Viken HF, Bærum Sykehus, mikrobiologisk avdeling. 3 Vestre Viken HF, Drammen Sykehus, mikrobiologisk avdeling. Kontakt: Fredrik E. Johansen, Tester med CE-IVD godkjenning for screening av bloddonasjoner har økt. HCV, chiv og HBsAgII testene fra Siemens fikk denne godkjenningen i juli For å verifisere ytelsen var det ønskelig å utføre testing i en norsk giverpopulasjon. Dette var ønskelig for best mulig å kunne speile den antistoffbakgrunn vi kan forvente å finne blant disse. Det var også ønskelig å dokumentere separasjon mellom cutoff/gråsone og verdiene som oppnås i et utvalg prøver seronegative for de aktuelle parametre. Antall prøver Indexverdier - HCV Denne artikkelen beskriver resultatene fra testing av 1000 blodgivere som gav blod i perioden september til oktober 2012 ved Vestre Viken HF, sykehusene i Bærum og Drammen. Materiale og Metode Det ble analysert 948 HCV, 962 HBsAgII og 961 chiv. HBsAgII er et ettrinns- CLIA, HCV og chiv er totrinns-clia. Analysetiden er henholdsvis 29 og 58 minutter. Studien er gjort på etablerte blodgivere, og er således en spesifisitetsverifikasjonsstudie, siden donorene er forhåndsscreenet med en Abbott løsning (Architect i2000sr og tilhørende assay) ,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 More Index Figur 1: Fordeling av indexverdier for HCV Studien er ikke designet for, eller egnet til å si noe om metodenes sensitivitet. Sensitiviteten er dokumentert i pakningsvedleggene til metodene ved bruk av serokonversjonspaneler, med god dekning for ulike subtyper/mutanter. Metodenes separasjon mellom ekte negative og gråsone/positive prøver er en viktig parameter i laboratorienes daglige driftssituasjon. I denne studien viser vi plot for hver metode som viser fordelingen av indexverdier i denne seronegative populasjonen. Gråsone som er benyttet er index 0,8-1,0 for ADVIA Centaur XP, og for Architect 10 - NextLevel

12 Blodgiverstudie avhengig av metode, 0,8-0,9 som nedre grense, og 1,1 til 1,2 som øvre grense. Nominell Cutoff er 1,0 for begge instrumentløsningene. Vestre Viken praktiserer halvårlig revisjon av gråsoner basert på oppnådd presisjon for en kituavhengig kontroll. Analyse og prøveinnsamling ble utført parallelt med rutinekjøringene på de to sykehusene, i tidsperioden september til oktober Siemens Healthcare Diagnostics ansatte utførte analysene på ADVIA Centaur XP. Det ble innhentet informert samtykke fra alle blodgiverne som ble benyttet i studien. Det fremgikk av studieprotokollen at evnt. Reaktive prøver, uansett assay, skulle bekreftes hos refereranselaboratorium, og bloddonasjonen settes i karantene til endelig svar forelå. Resultater Spesifisiteten i denne studien er for HCV (n = 948): 99,79%, HBsAgII (n = 962): 99,90% og chiv (n = 961): 99,79%. Det ble funnet totalt 6 prøver som var reaktive etter reanalysering (RR), 1 for Architect og 5 for ADVIA Centaur. Bekreftende testing utført ved Folkehelseinstituttet og Sykehuset i Drammen konkluderte samtlige som negative (falske positive). Figur 1, 2 og 3 viser fordelingen av index-verdier for de tre assayene. Konklusjon og diskusjon Alle tre analysene viser god spesifisitet, og er godt egnet til bruk i rutinescreening av bloddonasjoner. Gitt at populasjonen allerede var forhåndsscreenet med Abbott s assay, fremstår resultatene som svært gode, all den tid donorer som uriktig fremstår som seropositive (falske positive) i Abbott s assay vil være filtrert bort siden disse personene vil være utelukket som givere. De tre testene på ADVIA Centaur XP viser svært god separasjon mellom seronegative prøver og cutoff/gråsone, med over 80% av resultatene under indexverdi 0,2 for samtlige tester. Dette er en viktig parameter i den daglige drift av laboratoriet da man kan forvente et fåtall prøver i gråsonen, og følgelig lavest mulig grad av reanalysering. Antall Antall Alle tre analysene viser god spesifisitet, og er godt egnet til bruk i rutinescreening av bloddonasjoner Indexverdier HBsAgII ,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 > Figur 3: Fordeling av indexverdier for chiv Index Figur 2: Fordeling av indexverdier for HBsAgII Indexverdier chiv ,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 >1 Index Man kan forvente et fåtall prøver i gråsonen, og følgelig lavest mulig grad av reanalysering NextLevel

13 Innblikk Sprer kunnskap med glede Professor på heltid? Jo, det var faktisk det han drømte om å bli som liten. Å bringe andre fremover er noe av det mest givende for Jens Petter Berg. Høyt oppe i etasjene ved Ullevål sykehus lyser den lave ettermiddagssola inn gjennom kontoret til professor Jens Petter Berg ved avdeling for medisinsk biokjemi. På tre PC-skjermer skjer det mange aktiviteter samtidig. Mer enn 60 e-poster skal gjennomgås hver dag. Forskningsprosjekter skal følges opp. Artikler til Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation skal vurderes. Undervisning skal planlegges. Basiskunnskaper skal vedlikeholdes. Stipendiater skal følges opp. Foredrag skal holdes. Ansatte skal veiledes. Dagen er variert og spennende. Som spesialist i medisinsk biokjemi er Jens Petter er blant dem i landet med mest kunnskap om metabolisme, thyroidea og diabetes. Han har mistet tellingen på hvor mange publikasjoner han har gitt ut. Men det må da være over 100. I hylla er de ikke å se. Men man kan skrolle seg gjennom en lang liste på internett med litt tålmodighet. I snart seks år har han undervist og veiledet både legestudenter og fagpersonale. En mentorrolle 52-åringen ivaretar med iver og glede. Det varmer en professors hjerte når studenter kommer bort etter endt forelesning og sier Nå tror jeg nesten jeg har blitt glad i biokjemi. Da føler jeg at jeg har gjort en god jobb. Noe av det mest givende med å undervise er når studentene blir fenget av det vi driver med på laboratoriet. Og når de fatter poenget med å bruke laboratorieanalyser for å lete seg frem til riktig diagnose. Egentlig burde vi bli flinkere til å markedsføre oss. Mange setter stor pris på vår kunnskap i medisinsk biokjemi. Vi er bindeleddet mellom instrumentene og klinikerne, sier Jens Petter. Han er opptatt av at laboratoriet skal levere best mulig svar til en hver tid og håper han blir beskrevet som vennlig og kunnskapsrik når han deler sin viten. Da muligheten for å bli professor på heltid dukket opp i 2007, måtte han bare slå til. Få jobber hadde en så stor undervisnings-andel innenfor klinisk biokjemi. Inntil da hadde Aker sykehus vært hans arbeidsplass i 17 år. Litt tilfeldig var det at nettopp dette fagområdet ble mitt virke. Som nyutdannet havnet jeg på hormonlaboratoriet ved Aker sykehus. Her var jeg så heldig å ha gode mentorer, som Egil Haug, som åpnet veien inn i faget. Miljøet var godt og jeg fikk stort spillerom. Jeg ville helt klart valgt medisin hvis jeg skulle valgt yrke igjen. Men det er også andre kliniske fagområder som fenger meg, blant annet hjernen og forståelsen av hvordan den fungerer, forteller Jens Petter. Foran ham på bordet ligger læreboken Klinisk biokjemi og fysiologi. En bok han har skrevet sammen med Tor-Arne Hagve og som medisin-studentene har stor nytte av. Det har vært inspirerende å skrive sammen med andre. Boka er brukt av mange og det er fint å få tilbakemeldinger om at den blir satt pris på av studenter. Forskning er en stor og spennende del av Jens Petters hverdag. I likhet med mange JENS PETTER BERG Professor ved UiO - foreleser og veileder ved medisinstudiet. Fagmiljøleder for universitetsfunksjonene ved avd. for med. biokjemi Overlege ved med. biokjemi ved OUS Ullevål, 20 prosent Seksjonsleder forskning Sjefsredaktør for Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation UiO-representant i Helse Sør-Øst RHF fagråd for medisinske støttefunksjoner Ble spesialist i medisinsk biokjemi i 2004 Jobbet ved Hormonlaboratoriet ved Aker sykehus fra Begynte på medisinstudiet i Oslo i 1980 og var ferdig i 1986 andre kolleger, er nysgjerrigheten den indre drivkraft. Akkurat nå beskjeftiger han seg med spørsmål som: Hva skjer i koagulasjonssystemet ved betennelsesreaksjoner? Kan vi finne nye overflatemarkører ved kreftdiagnostikk? Hvorfor snører cellene av blærer ut blodbanen? Hvilket stoff skiller friske fra syke? - Min viktigste rolle som forskningsleder er å oppnå synergieffekter og se nytteverdien mellom forskningsprosjektene innenfor biokjemi. Jeg leder diskusjonene sammen med mange andre flinke folk og legger forholdene til rette. Å kunne bringe andre frem er et mål for meg. Det er en stor forpliktelse når folk er så dedikerte NextLevel

14 Installasjonsnytt Min viktigste rolle som forskningsleder er å oppnå synergieffekter og se nytteverdien mellom forskningsprosjektene innenfor biokjemi. Jeg leder diskusjonene sammen med mange andre flinke folk og legger forholdene til rette. Å kunne bringe andre frem er et mål for meg. Det er en stor forpliktelse når folk er så dedikerte, sier den lune professoren med vennlig stemme. Stavanger universitetssjukehus har valgt koagulasjon fra Siemens Når han ikke jobber, brukes tiden til vedlikehold. Av hus, to barn, ekteskapet og sin egen kropp. Sistnevnte pleies med løping for å unngå forfall. Det går mye tid med til jobben både av ettermiddager og kvelder. Med en kone innen samme yrke, har vi stort sett bare helgene til å treffes. Men jeg føler at det er verdt det. Det er mange gode stunder i jobben. Et av høydepunktene er når nye stipendiater får inn sin første publikasjon. Da settes jeg et stort kryss i taket på kontoret, humrer Jens Petter fornøyd. Med en kone som er kreftlege, kan det være lett å ta jobben med seg hjem til Haslum i Bærum. Jens Petter har vært bevisst på å ikke la faget ta overhånd ved middagsbordet. Vi prøver å unngå kliniske diskusjoner hjemme, av hensyn til barna. Men noe av engasjementet har nok inspirert. Datteren vår, som går på ungdomskolen, vil bli naturvitenskapsforsker. Sønnen vår er foreløpig i militære, forteller han. Som i alle andre yrker har utfordringer også en del i Jens Petters arbeidsdag. Rapporteringen i alle retninger tar mye tid og er kanskje det minst givende mener han. Det er også store krav til dokumentasjon, som kan være utfordrende. Tross utfordringer, professor Jens Petter har funnet sin drømmejobb. Jeg kunne ikke tenkt meg noe annen jobb. Det var dette jeg ville bli. Benno Driesse og Ellen Blitzner For oss er det viktig at alle som skal bruke instrumentet føler seg trygge, og at instrumentene er brukervennlige. Det forutsetter god opplæring, og videre oppfølging av fagbioingeniør og ressurspersoner. Det har vært travle tider for de fagansvarlige som jobber med koagulasjon ved Stavanger Universitetssjukehus. Siden installasjonen av nye instrumenter i midten av mars er alle metodene for rutineanalyser innkjørte og verifiserte. Nye prosedyrer er også utarbeidet. Jobben med å kjøre inn og verifisere spesialanalyser er godt i gang. - For oss er det viktig at alle som skal bruke instrumentet føler seg trygge, og at instrumentene er brukervennlige. Det forutsetter god opplæring, og videre oppfølging av fagbioingeniør og ressurspersonene. Siemens har vært med på opplæring av turnuspersonalet, og gir oss god oppfølging når vi har spørsmål, sier Benno Driesse, seksjonsleder ved avdeling for medisinsk biokjemi. Tekst og bilde: Anne Kvarvåg, Siemens Healthcare Sysmex CS-2100i

15 Installasjonsnytt Stavanger Universitetssjukehus er det andre laboratoriet i Norge som har installert CS-2100i. Laboratoriet har to instrumenter hvor de utfører rutine- og spesialanalyser. CS-2100i instrumentet ble lansert i 2009, og har vært svært ettertraktet i Norden på grunn av sine preanalytiske funksjoner, gode presisjon og brukervennlig software. I Sverige er det installert over 50 instrumenter innen både rutine- og spesiallaboratorier. - Det er alltid utfordrende å bytte instrument. Det er mye læring involvert, og det krever endring av tankemønster når man går fra et instrument man har brukt over flere år, til noe nytt. Omstillingen er krevende i begynnelsen, men supporten vi har fått fra Siemens har gjort denne overgangen lettere. CS-2100i er en arbeidshest. Vi som jobber dagvakt fyller instrumentet med reagenser og forbruksmateriell, slik at vaktene på kveld og natt utfører minimalt reagensfylling. Instrumentet er pålitelig og driftsikkert, sier Jannecke Peersen, fagbioingeniør på koagulasjon. I desember 2012 lanserte Siemens koagulasjonsinstrumentet CS Kapasiteten på dette instrumentet er større, samt at CS-5100 er automasjonsklart og velegnet for laboratorier som ønsker å automatisere koagulasjonsinstrumentet. CS-2100i og CS-5100 har de samme applikasjonene og metodene. CS-5100 muliggjør preanalytisk sjekk av prøvemateriale selv når instrumentet er tilkoblet automasjonsbåndet april 2013 Siemens Academy Hemostase Det var stor interesse for hemostasedagen vi arrangerte i fjor. Vi har tatt de postitive tilbakemeldingene til etterrettning og inviterer nå til et nytt fagmøte. Basert på ønsker og innspill fra dere har vi satt sammen et program som er relevant for både fagbioingeiører, laboratorieleger og andre med spesiell interesse for faget. Møtet er lagt opp fra lunsj-til-lunsj. På denne måten blir det mer tid til diskusjon og til å knytte kontakter i fagmiljøet. Vi gleder oss til et dypdykk inn i hemostase-tematikken. Vi ser blant annet nærmere på følgende temaer: Preanalytisk kontroll ved hjelp av APTT ved trombofiliutredninger Generelt om ekstern kvalitetsvurdering og spesielt om Noklus sitt program, kontroller og rapporter for koagulasjonsanalysene Måling av de nye antikoagulantia Forlenget aptt - Blødning eller Lupus von Willebrand Sykdom INNOVANCE VWF Ac vs. Ristocetin cofactor (gold standard) Protein S og Protein C For påmelding og informasjon gå inn på: NextLevel

16 Installasjonsnytt Siemens Academy Days september Dr. Samuel Johnson sa på 1700-tallet at "Kunnskap kan være to ting; Det vi vet, og det at vi vet hvor vi kan lære det vi ikke vet". I Norge er det få fora hvor de forskjellige miljøene innenfor diagnostikken - industrien, medisinere og teknikere kan møtes for å diskutere og få en felles forståelse for betydningen av TEKNOLOGI, KUNNSKAP OG SAMARBEID. Klarer vi å senke vår egen guard, og være åpne for andres virkelighetsforståelse og meninger, vil vi få både innsikt, inspirasjon og ideer. Dette er vår ledestjerne for Siemens Academy Days. Det faglige fokuset vil ligge på overordnede utviklingstrender og utfordringer for norske laboratorier og norsk helsevesen - enten faglig, organisatorisk eller økonomisk. Forumet passer for alle personellgrupper, både leger, bioingeniører og andre, med ansvar av faglig, organisatorisk og/ eller økonomisk karakter. En viktig målsetning er å skape et forum for åpen, ærlig og fremtidsrettet dialog mellom fagmiljøet og industrien. Vi ser behovet for å skape en arena der ledere og annet fagpersonell fra ulike laboratorier kan møtes, lære av hverandre og starte nye diskusjoner og samarbeidsformer. En arena som endres i takt med behovet - til det beste for laboratoriene spesielt og Helse-Norge generelt. Et slikt forum ønsker vi at Siemens Academy Days skal være Tirsdag 10. september Onsdag 11. september Torsdag 12. september Siemens Academy Medisinsk biokjemi (kl ) Siemens Academy Medisinsk Biokjemi fortsetter (kl ) Siemens Academy Helseseminar (kl ) Siemens Academy Allergi (kl ) Siemens Academy Plasmaproteiner (kl ) Siemens Academy Infeksjonsserologi inkl. blodgiverscreening (kl ) Gå inn på for informasjon og påmelding. Answers for life.

Utgave 4 - Vinter 2010. Aktiviteter. Brukermøter, kurs og utstillinger. Tema. Hurtig diagnose av hjertepasienter. Innblikk

Utgave 4 - Vinter 2010. Aktiviteter. Brukermøter, kurs og utstillinger. Tema. Hurtig diagnose av hjertepasienter. Innblikk Vitenskapelig artikkel Vitenskapelig artikkel Siemens Hovedkontor Internasjonalt Siemens AG Wittelsbacherplatz 2 D-80333 Munich Germany Siemens Healthcare Hovedkontor Internasjonalt Siemens AG Healthcare

Detaljer

d mag ÉN PASIENT ÉN JOURNAL Med blikk for horisonter SIDE 28-31 Full kontroll på medisinen SIDE 16-17 DIPS Arena start på UNN

d mag ÉN PASIENT ÉN JOURNAL Med blikk for horisonter SIDE 28-31 Full kontroll på medisinen SIDE 16-17 DIPS Arena start på UNN d mag Et magasin fra DIPS ASA 1-2013 Med blikk for horisonter SIDE 28-31 ÉN PASIENT ÉN JOURNAL Hovedtrekkene i «Én innbygger én journal» kan være realisert mindre enn fem år fra nå, mener stortingsmeldingens

Detaljer

NextLevel. Innhold. Mennesker, teknologi og forskning - sammen for et smartere helsevesen. Diabetes - bare min skyld?

NextLevel. Innhold. Mennesker, teknologi og forskning - sammen for et smartere helsevesen. Diabetes - bare min skyld? Sommer 2015 I siemens.no/helse Mennesker, teknologi og forskning - sammen for et smartere helsevesen Innhold Diabetes - bare min skyld? Per Medbøe Thorsby, MD, PhD, Seksjonsoverlege, Hormonlaboratoriet,

Detaljer

Diabetessykepleier i distriktene

Diabetessykepleier i distriktene Diabetessykepleier i distriktene Evalueringsrapport basert på 11 intervju med involverte helsepersonell og brukere av tilbudet. Regionalt Senter for Sykelig Overvekt i samarbeid med NTNU Samfunnsforskning

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

d mag Full fart til start Rekordholderen Forenkler frikortsøk Fjernet skjemaveldet

d mag Full fart til start Rekordholderen Forenkler frikortsøk Fjernet skjemaveldet d mag Et magasin fra DIPS ASA 1-2015 Full fart til start Rekordholderen SIDE 10-14 Forenkler frikortsøk SIDE 28-29 DIPS har heist sine spinnakere, og bruker alle tilgjengelige ressurser på å komplettere

Detaljer

Utgave 7 - Vinter 2012. Aktiviteter. Brukermøter, kurs og opplæring. Temaer. Effektivisering av hematologidriften ved autovalidering

Utgave 7 - Vinter 2012. Aktiviteter. Brukermøter, kurs og opplæring. Temaer. Effektivisering av hematologidriften ved autovalidering Avsender: Siemens Healthcare Diagnostics PB. 7, 0613 Oslo NextLevel Et innblikk i norsk laboratoriemedisinsk hverdag Answers for life. Utgave 7 - Vinter 2012 Lokal kontaktinformasjon Siemens Healthcare

Detaljer

Utgave 8 - sommeren 2012. Aktiviteter. Brukermøter, kurs og opplæring. Temaer. Troponin - den viktige analysen. Soga om D-vitaminet og helsa.

Utgave 8 - sommeren 2012. Aktiviteter. Brukermøter, kurs og opplæring. Temaer. Troponin - den viktige analysen. Soga om D-vitaminet og helsa. Vitenskapelig artikkel Avsender: Siemens Healthcare Diagnostics PB. 7, 0613 Oslo Vitenskapelig artikkel NextLevel Et innblikk i norsk laboratoriemedisinsk hverdag Answers for life. Utgave 8 - sommeren

Detaljer

Fürst 1.04. magasin 100 000 RUSMIDDELANALYSER ÅRLIG UT AV MARERITTET MED MOT OVER GRØNLAND REVOLUSJONERENDE NETTSTED FORNØYDE BRUKERE

Fürst 1.04. magasin 100 000 RUSMIDDELANALYSER ÅRLIG UT AV MARERITTET MED MOT OVER GRØNLAND REVOLUSJONERENDE NETTSTED FORNØYDE BRUKERE Fürst 1.04 magasin 100 000 RUSMIDDELANALYSER ÅRLIG UT AV MARERITTET MED MOT OVER GRØNLAND REVOLUSJONERENDE NETTSTED FORNØYDE BRUKERE #1-2004 INNHOLD 6 03 MIN MENING Adm. dir. Kjell Torgeir Stokke er opptatt

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen med en ny sykehustale for 2015.

Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen med en ny sykehustale for 2015. Side 1 av 25 Regjeringen.no Sykehustalen 2015 Av helse- og omsorgsminister Bent Høie Tale/artikkel Dato: 07.01.2015 Kjære alle sammen Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen

Detaljer

d mag Ingen tid å miste Dips i kommunal akuttavdeling Logger inn i egen journal Full fart i Oslo

d mag Ingen tid å miste Dips i kommunal akuttavdeling Logger inn i egen journal Full fart i Oslo d mag Et magasin fra DIPS ASA 2-2013 Ingen tid å miste Vaktlistene til leger og sykepleiere kan nå integreres med timeboka i DIPS, slik at det blir enklere å planlegge effektivt. Helse Vest har regnet

Detaljer

- til alle medarbeidere i helsetjenesten. En stor takk til hver enkelt av dere for innsatsen dere gjør for pasientene hver eneste dag.

- til alle medarbeidere i helsetjenesten. En stor takk til hver enkelt av dere for innsatsen dere gjør for pasientene hver eneste dag. Sykehustalen 2015 Av helse- og omsorgsminister Bent Høie Tale/artikkel Publisert: 07.01.2015 Kjære alle sammen Takk for sist på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen med en ny sykehustale for

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. for Pasientskadenemnda

ÅRSMELDING 2014. for Pasientskadenemnda ÅRSMELDING 2014 for Pasientskadenemnda 2 Innhold INNHOLD 3 SAMMENDRAG 2014 4 ETT SKRITT FREM OG TO TILBAKE 6 PSN I MEDIA 8 PSNs OPPGAVER 14 PROSJEKTARBEID 16 SIRI2 16 Strategiprosjektet 18 Klarspråk-prosjektet

Detaljer

HELSE. Taler innvandrernes sak side 8-10. Debatt: Er mer penger riktig medisin? side 4-7. Tema, psykisk helse: Opptrapping etter planen side 12-17

HELSE. Taler innvandrernes sak side 8-10. Debatt: Er mer penger riktig medisin? side 4-7. Tema, psykisk helse: Opptrapping etter planen side 12-17 HELSE 0 3 / 2 0 0 6 Å r g a n g 5 E t m a g a s i n f r a H e l s e M i d t - N o r g e Debatt: Er mer penger riktig medisin? side 4-7 Tema, psykisk helse: Opptrapping etter planen side 12-17 Prosjektstart

Detaljer

IKT strategi og handlingsplan

IKT strategi og handlingsplan IKT strategi og handlingsplan - Et fornyingsprogram for standardisering og teknologiske løsninger Versjon 1 17. oktober 2012 Sammendrag Helse Sør-Øst anser spesialisthelsetjenesten og sykehusene som høyteknologiske

Detaljer

BYGG PÅ EKSISTERENDE KUNNSKAP 5TIPS TIL EFFEKTIVISERING AV HELSESEKTOREN FORNYELSE AV HELSESEKTOREN

BYGG PÅ EKSISTERENDE KUNNSKAP 5TIPS TIL EFFEKTIVISERING AV HELSESEKTOREN FORNYELSE AV HELSESEKTOREN IT-løsninger Spar tid og ressurser med skreddersydd IKT DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Innovasjon Fra irritasjon til kreativitet ved Sørlandet sykehus Standardisering - Lær av bilindustrien,

Detaljer

[6-13] si magasinet. Livet hos patologen 40. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2013

[6-13] si magasinet. Livet hos patologen 40. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2013 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2013 [6-13] si magasinet Livet hos patologen 40 I gang med hjemmedialyse 10 Satser på simulering 16 Øves i voldsmestring 32 Innhold SI Magasinet 6/13 3 Leder

Detaljer

Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten

Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten Rapport IS-XXXX Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten Utredning av hvorvidt endret oppgavedeling kan bidra til reduserte ventetider og mer effektiv pasientbehandling Publikasjonens tittel: Oppgavedeling

Detaljer

International Research Institute of Stavanger AS. Forord

International Research Institute of Stavanger AS. Forord International Research Institute of Stavanger AS www.iris.no Forord Denne rapporten er en evaluering av Flekkefjord kommunes forsøk med Nattfred, et kamera til bruk i forbindelse med nattlig tilsyn. Det

Detaljer

Etter ulykken. ny sjef for kommunikasjon. slurv gir dårlig operasjonskapasitet

Etter ulykken. ny sjef for kommunikasjon. slurv gir dårlig operasjonskapasitet Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 14 18. juli 2008 ny sjef for kommunikasjon hilde pettersen er Unns nye kommunikasjonssjef. møt henne i sommerpraten. SIDE 20-21 slurv gir dårlig operasjonskapasitet

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for informatikk. Transisjonsapp Ansvar for egen helse. Masteroppgave 60 poeng. Nora Svarverud Aasen

Universitetet i Oslo Institutt for informatikk. Transisjonsapp Ansvar for egen helse. Masteroppgave 60 poeng. Nora Svarverud Aasen Universitetet i Oslo Institutt for informatikk Transisjonsapp Ansvar for egen helse Masteroppgave 60 poeng Nora Svarverud Aasen 1. Mai, 2014 Nora Svarverud Aasen 2014 Transisjonsapp - Ansvar for egen helse

Detaljer

Hvem tar over styringen? Valg i BFI 26-31

Hvem tar over styringen? Valg i BFI 26-31 Nummer 9 2013 Årgang 48 Tidsskrift for NITO Bioingeniørfaglig Institutt Hvem tar over styringen? Valg i BFI 26-31 Første norske akkreditering i patologi 6-7 FAG essay: Blodprøvetaking i USA 14-17 Bio-Rad

Detaljer

Apotekforeningens tidsskrift

Apotekforeningens tidsskrift Apotekforeningens tidsskrift nr. 1 121. årgang mars 2013 apotek.no/tidsskriftet TEMA apotek E-helse På jakt etter nye elektroniske løsninger. Les mer om e-resept, kjernejournal, informasjonssikkerhet og

Detaljer

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 3 2011. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 3 2011. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Rheumabulletin Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Revmatologisk Forening Nummer 3 2011 Revmatologisk avdeling ved St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Nytt obligatorisk

Detaljer

4 Slik Leder ser det 5 Styret for Norsk Revmatologisk Forening 2010. 8 Scandinavian Congress of Rheumatology i Bergen 2010

4 Slik Leder ser det 5 Styret for Norsk Revmatologisk Forening 2010. 8 Scandinavian Congress of Rheumatology i Bergen 2010 Norsk Revmatologisk revmatologisk Foreningforening Innhold 1/2010 Norsk Rheumabulletin Medlemsblad for Norsk Revmatologisk Forening 4 Slik Leder ser det 5 Styret for Norsk Revmatologisk Forening 2010 Ansvarig

Detaljer

[1-14] si magasinet. Overtok den medisinske driften 4. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Februar 2014

[1-14] si magasinet. Overtok den medisinske driften 4. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Februar 2014 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Februar 2014 [1-14] si magasinet Overtok den medisinske driften 4 Barnelivredderen fra Bøverbru 8 Jubler for hjemmesykehus 18 Sosiale sykehusansatte 22 Innhold SI

Detaljer

LEAN. Hvordan effektivisere poliklinisk virksomhet i spesialisthelsetjenesten ved hjelp av LEAN verktøy.

LEAN. Hvordan effektivisere poliklinisk virksomhet i spesialisthelsetjenesten ved hjelp av LEAN verktøy. LEAN Hvordan effektivisere poliklinisk virksomhet i spesialisthelsetjenesten ved hjelp av LEAN verktøy. Fordypningsoppgave gruppe 5, kull 7 våren 2009 Bernt Melby, Helse Nord-Trøndelag HF Tor Nygård, Helse

Detaljer

SER MÅL FRA START. d:mag. Refser Brustad for IKT-mangler. Journalåpning med samtykke. Kan vokse med DIPS. Jørgen Kosmo:

SER MÅL FRA START. d:mag. Refser Brustad for IKT-mangler. Journalåpning med samtykke. Kan vokse med DIPS. Jørgen Kosmo: d:mag ET MAGASIN FRA DIPS ASA SER MÅL FRA START Behandlingslinjen for brystkreft ved Sykehuset Østfold skaper bedre flyt gjennom hele behandlingsforløpet, reduserer kostnader og gir pasientene bedre informasjon.

Detaljer

1. Introduksjon til systemutvikling

1. Introduksjon til systemutvikling Greta Hjertø 7.2.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for oss systemutviklingsprosjektet

Detaljer