LUNDE SKOLE, HUNDVÅG OMBYGGING MALER OG GULVLEGGERARBEIDER. Stavanger eiendom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LUNDE SKOLE, HUNDVÅG OMBYGGING MALER OG GULVLEGGERARBEIDER. Stavanger eiendom"

Transkript

1 LUNDE SKOLE, HUNDVÅG OMBYGGING MALER OG GULVLEGGERARBEIDER Stavanger eiendom

2 Prosjekt: Lunde skole ombygging - Maler- og gulvleggerarbeider Side 01-2 Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling Teknisk beskrivelse Rigging osv. Denne beskrivelsen er basert på NS 3420med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte delprodukter. Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist med versaler (store bokstaver). Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens krav der disse er relevante. Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved uoverstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor tegninger Der det i beskrivelsen er angitt fabrikat angis alternativ pris for alternativt fabrikat/type. For poster som er angitt med fabrikat, type eller tilsvarende kan det tilbys alternative produkter fra annen fabrikant enn den som er oppgitt. Kravet til det alternative produktet er at det er likeverdig med hensyn til tekniske data, estetikk og toleranser som beskrevet produkt. Opplysninger om fabrikat og type skal oppgis til tilbudet. Alle produkt beskrevet eller valgt av entreprenør skal ha tilstrekkelig produktdokumentasjon på at egenskapene i produktet er egnet for at byggverket oppfyller tekniske krav i TEK10 før produkter bygges inn i byggverket. Det skal legges ved dokumentasjon på norsk i henhold til forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK) Entreprenør er ansvarlig for at valgte produkter tilfredsstiller krav i byggteknisk forskrift TEK10 slik at byggverket som helhet tilfresstiller de materielle krav i forskriften. Det henvises i TEK10 til forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk. Det er viktig at denne følges slik at en kan ta ut aktuell dokumentasjon ved ferdigstillelse av prosjektet og overlevering av FDV ved søknad om ferdigattest AB1 FOIKRING AV ANSVAR Rund sum Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:

3 Prosjekt: Lunde skole ombygging - Maler- og gulvleggerarbeider Side 01-3 Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling AB2 FOIKRING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum AE1 SIKKERHETSSTILLELSE FOR KONTRAKTSFORPLIKTELSER Rund sum AV4.1 TILRIGGING FOR EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Lokalisering: Ikke relevant AV5.1 NEDRIGGING ETTER EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Lokalisering: Ikke relevant Drift av byggeplass AV2.1 DRIFT AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Lokalisering: Ikke relevant AQ4.299 OPPLÆRING AV BRUKERE OG DRIFTSPEONELL Rund sum Anlegg: Hvert fag skal lære opp driftspersonell for sin leveranse i henhold til konkurransegrunnlagets bestemmelser Personell: Personellet som skal læres opp defineres av byggherren Beskrivelse av opplæringen: Valgfritt Opplæringens varighet: Valgfritt Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:

4 Prosjekt: Lunde skole ombygging - Maler- og gulvleggerarbeider Side 01-4 Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling AQ4.49 PRØVEDRIFT Rund sum Anlegg: Det skal utføres prøvedrift i henhold til i henhold til punkt 10.1 og 13.6 i konkurransegrunnlaget Beskrivelse: Valgfritt Periode: Valgfritt AU2.1A SLUTTDOKUMENTASJON Rund sum Dokumentasjonskrav: Valgfritt Alle skal levere sluttdokumentasjon i henhold til konkuranse grunnlaget og gjeldende bestemmelser AU4.1A DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSDOKUMENTASJON Rund sum Dokumentasjonskrav: Valgfritt Alle fag skal levere drifts og vedlikholdsdokumentasjon i henhold til konkuransegrunnlaget og gjeldende bestemmelser. Sum Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:

5 Prosjekt: Lunde skole ombygging - Maler- og gulvleggerarbeider Side 21-1 Kapittel: 21 Malerarbeider 21 Malerarbeider Malerarbeider Enkeltposter kan utgå og masser avregnes Vinduer, dører, porter Behandling av eksisterende vinduskarmer i yttervegg TB A MALEBEHANDLING PÅ HØVLET TREVIRKE INNVENDIG - LENGDE Lengde m 50,00 Konstruksjon: Vindu med tilhørende karm Treslag: Furu Behandling: 2 strøk lakk Lokalisering: Bygg A - D, eksisterende vinduer Underlag: Lakket karm og foring Materialer: Valgfritt Farge: Klarlakk Glanstall: Valgfritt Emisjonskrav til toppstrøket: NS-EN Pris skal inkludere sliping, rengjøring og 2 strøk lakk Ikke-bærende innervegger Maling på gips innervegger Antall TB A MALEBEHANDLING PÅ GIPSPLATEKLEDNING Areal m 2 524,00 Konstruksjon: Vertikal veggflate Behandling: Estetisk klasse K2 Innsparkling av strimmel 2 ganger flekksparkling 1 gang skjøtsparkling 2 strøk maling Lokalisering: Nye gipsvegger Underlag: Standard Materialer: tåle høy belastning og vasking Farge: Etter arkitektens valg Glanstall: Etter arkitektens valg Emisjonskrav til toppstrøket: NS-EN Akkumulert Kapittel 21 Malerarbeider:

6 Prosjekt: Lunde skole ombygging - Maler- og gulvleggerarbeider Side 21-2 Kapittel: 21 Malerarbeider Opptil 3 forskjellige farger i samme rom skal være inkludert TB A MALEBEHANDLING PÅ GIPSPLATEKLEDNING Areal m ,00 Konstruksjon: Vertikal veggflate Behandling: Estetisk klasse K2 2 strøk maling Lokalisering: Eksisterende gipsvegger Underlag: Standard Materialer: tåle høy belastning og vasking Farge: Etter arkitektens valg Glanstall: Etter arkitektens valg Emisjonskrav til toppstrøket: NS-EN Pris skal inkl. rengjøring og nødvendig flikking Opptil 3 forskjellige farger i samme rom skal være inkludert TB A MALEBEHANDLING PÅ GIPSPLATEKLEDNING Areal m 2 270,00 Konstruksjon: Vertikal veggflate Behandling: Estetisk klasse K2 2 strøk maling Lokalisering: Eksisterende gipsvegger våtrom Underlag: Standard Materialer: tåle høy belastning og vasking Farge: Etter arkitektens valg Glanstall: Etter arkitektens valg Emisjonskrav til toppstrøket: NS-EN Pris skal inkl. rengjøring og nødvendig flikking Opptil 3 forskjellige farger i samme rom skal være inkludert Kledning og overflater LISTER (Eksisterende) lakkert som skal males Eksisterende lister som har overflate lakkert skal males i henhold til underliggende poster Akkumulert Kapittel 21 Malerarbeider:

7 Prosjekt: Lunde skole ombygging - Maler- og gulvleggerarbeider Side 21-3 Kapittel: 21 Malerarbeider TB A MALEBEHANDLING PÅ HØVLET TREVIRKE INNVENDIG - LENGDE Lengde m 300,00 Konstruksjon: Listverk Treslag: Gran Behandling: Estetisk klasse K2 2 strøk maling Lokalisering: Eksisterende taklister Underlag: Lakkerte lister Materialer: Lakkert gran Farge: Etter arkitektens valg Glanstall: Etter arkitektens valg Emisjonskrav til toppstrøket: NS-EN Pris skal inkl. rengjøring og nødvendig flikking Opptil 3 forskjellige farger i samme rom skal være inkludert TB A MALEBEHANDLING PÅ HØVLET TREVIRKE INNVENDIG - LENGDE Lengde m 1400,00 Konstruksjon: Listverk Treslag: Gran Behandling: Estetisk klasse K2 2 strøk maling Lokalisering: Eksisterende dørlister Underlag: Lakkerte lister Materialer: Lakkert gran Farge: Farge som tilhørende dør Glanstall: Etter arkitektens valg Emisjonskrav til toppstrøket: NS-EN Pris skal inkl. rengjøring og nødvendig flikking Opptil 3 forskjellige farger i samme rom skal være inkludert DØRER (Eksisterende) Laminert overflate med farge som skal males Eksisterende dører som har laminert overflate skal males i henhold til underliggende poster. Gjelder dører anvist på plantegninger med "males" Akkumulert Kapittel 21 Malerarbeider:

8 Prosjekt: Lunde skole ombygging - Maler- og gulvleggerarbeider Side 21-4 Kapittel: 21 Malerarbeider TB A MALEBEHANDLING PÅ HØVLET TREVIRKE INNVENDIG - LENGDE Lengde stk 50 Konstruksjon: Dørblad Treslag: Laminat Behandling: Estetisk klasse K2 2 strøk maling Lokalisering: Dørblad Underlag: Laminert Materialer: Laminert Farge: Etter arkitektens valg Glanstall: Etter arkitektens valg Emisjonskrav til toppstrøket: NS-EN Pris gjelder dørblad alle sider Antatt dørstørrelse BxH = 10x21M og skal være inkl. rengjøring og nødvendig flikking Faste himlinger og overflatebehandling Maling på perforerte gipsplatehimlinger Antall TB A MALEBEHANDLING PÅ GIPSPLATEKLEDNING I HIMLING Areal m 2 150,20 Konstruksjon: Horisontal himling Behandling: Estetisk klasse K2 2 strøk maling Lokalisering: Eksisterende gipshimling Underlag: Valgfritt Materialer: Gips Farge: Hvit Glanstall: Etter arkitektens valg Emisjonskrav til toppstrøket: NS-EN Pris skal inkludere rengjøring og nødvendig flikking. Akkumulert Kapittel 21 Malerarbeider:

9 Prosjekt: Lunde skole ombygging - Maler- og gulvleggerarbeider Side 21-5 Kapittel: 21 Malerarbeider TB MALEBEHANDLING PÅ GIPSPLATEKLEDNING I HIMLING Areal m 2 30,00 Konstruksjon: Horisontal himling Behandling: Estetisk klasse K2 Innsparkling av strimmel 2 ganger flekksparkling 1 gang skjøtsparkling 2 strøk maling Lokalisering: Ny horisontal gipshimling Underlag: Valgfritt Materialer: Gips Farge: Hvit Glanstall: Etter arkitektens valg Emisjonskrav til toppstrøket: NS-EN TB MALEBEHANDLING PÅ GIPSPLATEKLEDNING I HIMLING Areal m 2 50,00 Konstruksjon: Skrå himling Behandling: Estetisk klasse K2 Innsparkling av strimmel 2 ganger flekksparkling 1 gang skjøtsparkling 2 strøk maling Lokalisering: Ny gipshimling Underlag: Valgfritt Materialer: Gips Farge: Hvit Glanstall: Etter arkitektens valg Emisjonskrav til toppstrøket: NS-EN Sum Kapittel 21 Malerarbeider:

10 Prosjekt: Lunde skole ombygging - Maler- og gulvleggerarbeider Side 22-1 Kapittel: 22 Gulvleggerarbeider 22 Gulvleggerarbeider Gulvleggerarbeider Enkeltposter kan utgå og masser avregnes. Akkumulert Kapittel 22 Gulvleggerarbeider:

11 Prosjekt: Lunde skole ombygging - Maler- og gulvleggerarbeider Side 22-2 Kapittel: 22 Gulvleggerarbeider Gulvoverflate Generelt Se tegningsnr. A-210G U. etasje A-210G 1. etasje A-210G 2. etasje Dette kapittel gjelder gulvbehandling og tar for seg gulv type: Parkett (eksisterende) Vinylbelegg u/trinnlyd Vinylbelegg m/trinnlyd Våtromsbelegg med oppbrett Teppefliser Produkter med krav i forhold til emisjoner: Tregulv skal være testet etter EN 14342:2005 NS- EN 15251:2007 og tilfredsstille E1 (krav 1) i forhold til formaldehyd og krav i NS-EN 15251:2007 tillegg C Gulvbelegg (vinyl, linoleum, teppe, laminat) skal være testet etter EN 14041:2004 NS-EN 15251:2007 og tilfredsstille E1 (krav 1) i forhold til formaldehyd og krav i NS-EN 15251:2007 tillegg C PARKETTGULV (Eksisterende) Eksisterende parkettgulv skal slipes og behandles med 2 strøk lakk. Lakk skal være med lave emisjoner og vannbasert. Matt overflate. Komplett inkl. alle operasjoner Areal m 2 123, QY DELUTSKIFTING AV PARKETT Areal m 2 10,00 Type parkett: Flersjiktsparkett Utførelse: Tilpasset eksisterende sportsgulv Lokalisering: Kantine Treslag: Tilpasses eksisterende gulv Type/sortering: Tilpasses eksisterende gulv Dimensjoner: Tilpasses eksisterende gulv Innfestingsmetode: Tilpasses eksisterende gulv Akkumulert Kapittel 22 Gulvleggerarbeider:

12 Prosjekt: Lunde skole ombygging - Maler- og gulvleggerarbeider Side 22-3 Kapittel: 22 Gulvleggerarbeider Overgang/sammenføyning med opprinnelig gulv: Tilpasses eksisterende gulv Underlag: Sportsgulv TA2.429 SLIPING AV TREBASERT PLATEKLEDNING MED PLANHETSKRAV Platemateriale: Parkettgulv (sportsgulv) Lokalisering: Kantine Flate som skal behandles: Sportsgulv (tidligere gymsal) Krav til overflaten etter forbehandling: Valgfritt TB LAKK - LENGDE Konstruksjon: Gulv Antall strøk: 2 Lokalisering: Kantine Underlag: Eksisterende parkettgulv (Gymsal) Materialer: Tre Glanstall: Matt Emisjonskrav til toppstrøket: Ihht. NS-EN Vinylbelegg uten trinnlydsdemping Vinylbelegg Homogent belegg, tykkelse ca 2mm EN 649 Klassifisering, slitasjegruppe T Prøve skal fremlegges arkitekt for godkjenning Det skal medtas inntil 3 farger pr. rom etter arkitektens valg Komplett levert og montert. Areal m 2 950, TH2.121A HALVHARDT BELEGG PÅ GULV Materiale: Vinyl på rull Leggemåte: Hellimt Lokalisering: Bygg A - D Type belegg: Vinylbelegg Undergulv: Betong Emisjonskrav til belegget: Se generell post Egenskaper ved brannpåvirkning: ihht. NS-EN Akkumulert Kapittel 22 Gulvleggerarbeider:

13 Prosjekt: Lunde skole ombygging - Maler- og gulvleggerarbeider Side 22-4 Kapittel: 22 Gulvleggerarbeider Opptil 3 forskjellige farger i samme rom skal være inkludert TA SPARKLING - AREAL Bygningsmateriale: Betong Metode: Flekksparkling Antall ganger: Til en oppnår tilstrekkelig plant gulv med maks avvik på 5mm Lokalisering: Våtrom Flate som skal behandles: Betonggulv og flytesparkel Vinylbelegg med trinnlydsdemping Akustisk vinylbelegg Homogent belegg med trinnlydsbelegg, tykkelse ca 6,5mm Maks inntrykk er 1,0mm Lydkrav: 18 db (Trinnlydsdemping) Krav skal dokumenteres EN 649 Klassifisering, slitasjegruppe T Prøve skal fremlegges arkitekt for godkjenning Det skal medtas inntil 3 farger pr. rom etter arkitektens valg Komplett levert og montert. Areal m 2 500, TH2.121A HALVHARDT BELEGG PÅ GULV Materiale: Vinyl på rull Leggemåte: Hellimt Lokalisering: Bygg A - D Type belegg: Våtrom vinylbelegg Undergulv: Betong Emisjonskrav til belegget: Se generell post Egenskaper ved brannpåvirkning: ihht. NS-EN Opptil 3 forskjellige farger i samme rom skal være inkludert. Akkumulert Kapittel 22 Gulvleggerarbeider:

14 Prosjekt: Lunde skole ombygging - Maler- og gulvleggerarbeider Side 22-5 Kapittel: 22 Gulvleggerarbeider TA SPARKLING - AREAL Bygningsmateriale: Betong Metode: Flekksparkling Antall ganger: Til en oppnår tilstrekkelig plant gulv med maks avvik på 5mm Lokalisering: Våtrom Flate som skal behandles: Betonggulv og flytesparkel Våtromsbelegg av vinyl Våtromsbelegg av vinyl med oppbrett Homogent belegg, tykkelse ca 2mm Oppbrett 100mm EN 649 Klassifisering, slitasjegruppe T Prøve skal fremlegges arkitekt for godkjenning Det skal medtas inntil 3 farger pr. rom etter arkitektens valg Komplett levert og montert inkludert oppbrett Areal m 2 78, TH4.1A VANNTETT VINYLBELEGG Lokalisering: Bygg A - D Type belegg: Våtrom vinylbelegg Undergulv: Betong Emisjonskrav til belegget: Se generell post Egenskaper ved brannpåvirkning: ihht. NS-EN Prisen skal inkludere 100mm oppbrett. Mengde er beregnet gulvflate. Opptil 3 forskjellige farger i samme rom skal være inkludert TA SPARKLING - AREAL Bygningsmateriale: Betong Metode: Flekksparkling Antall ganger: Til en oppnår tilstrekkelig plant gulv med maks avvik på 5mm Lokalisering: Våtrom Flate som skal behandles: Betonggulv og flytesparkel Akkumulert Kapittel 22 Gulvleggerarbeider:

15 Prosjekt: Lunde skole ombygging - Maler- og gulvleggerarbeider Side 22-6 Kapittel: 22 Gulvleggerarbeider Vinylbelegg med trinnlydsdemping i korridor, grupperom, sosiale huler og amfi Akustisk vinylbelegg Homogent belegg med trinnlydsbelegg, tykkelse ca 6,5mm Maks inntrykk er 1,0mm Lydkrav: 18 db (Trinnlydsdemping) Krav skal dokumenteres EN 649 Klassifisering, slitasjegruppe T Det skal medtas belegg for gulv, opp- og inntrinn i amfi og utside amfitrapp Prøve skal fremlegges arkitekt for godkjenning Det skal medtas inntil 3 farger pr. rom etter arkitektens valg Komplett levert og montert. Areal m 2 105, TH2.121A HALVHARDT BELEGG PÅ GULV Materiale: Vinyl på rull Leggemåte: Hellimt Lokalisering: Bygg A - D Type belegg: Vinyl med akustisk demping Undergulv: Betong Emisjonskrav til belegget: Se generell post Egenskaper ved brannpåvirkning: ihht. NS-EN Opptil 3 forskjellige farger i samme rom skal være inkludert TA SPARKLING - AREAL Bygningsmateriale: Betong Metode: Flekksparkling Antall ganger: Til en oppnår tilstrekkelig plant gulv med maks avvik på 5mm Lokalisering: Bygg A - D Flate som skal behandles: Betonggulv og flytesparkel Akkumulert Kapittel 22 Gulvleggerarbeider:

16 Prosjekt: Lunde skole ombygging - Maler- og gulvleggerarbeider Side 22-7 Kapittel: 22 Gulvleggerarbeider Teppeflis bygg C - lærer-arbeidsplasser Teppefliser: Dim: 50 x 50, tykkelse 4,8 mm Konstruksjon: Microtuft Antistatisk, slite-/bruksklasse 33 Trinnlyds dempning: 12 db Halv ledende bakside: Graphlex eller tilsvarende LEGGEMÅTE; Flisene legges annenhver retning. Tape eller lim skal leveres med kvalitet slik at en reduserer mulighet for VOC emisjoner til et minimum. Flisene skal legges med lim som gjør det mulig å ta opp fliser og bytte dem ut eller legge dem på ny. Beskyttelsesdekking av alle belegg når det er ferdig lagt og godkjent av byggeleder. Tildekking skal være av god kvalitet og festes skikkelig til gulvet. Når beskyttelsen ikke lenger er nødvendig, fjerner gulvleggeren denne. Farge etter arkitektens valg Komplett levert og montert inkludert tape/lim og beskyttelseslag etter montering Areal m 2 160, TH3.19 TEKSTILT BELEGG PÅ GULV Leggemåte: Limt til underlgulv som fliser Lokalisering: Lærer - arbeidsrom Type belegg: Vegg-til-vegg teppe Støtdempende underlag: Se hovedpost Undergulv: Betonggulv Emisjonskrav til belegget: Se hovedpost Egenskaper ved brannpåvirkning: Se hovedpost Flytesparkel under nye belegg av vinyl eller tepper Akkumulert Kapittel 22 Gulvleggerarbeider:

17 Prosjekt: Lunde skole ombygging - Maler- og gulvleggerarbeider Side 22-8 Kapittel: 22 Gulvleggerarbeider TA A AVRETTINGSLAG Areal m ,00 Bygningsmateriale: Betong Type avrettingsmasse: Sementbasert Armering: Uarmert Toleranser: Normale Lokalisering: Gulv med nye belegg av tepper eller vinyl Flate som skal behandles: Valgfritt Gulvets tiltenkte bruk: Tepper og vinylbelegg Antatt gjennomsnittlig tykkelse: 15mm Materialer: avrettingsmasse ihht. NS-EN Flytesparkel for gulv med belegg av tepper eller vinyl Sum Kapittel 22 Gulvleggerarbeider:

18 Prosjekt: Lunde skole ombygging - Maler- og gulvleggerarbeider Side 25-1 Kapittel: 25 Bygningsm. arb. for VVS 25 Bygningsm. arb. for VVS I nedenforstående poster er det beskrevet hjelpearbeider entreprenøren skal utføre for de tekniske fag (VVS, elektro, automatikk mv). Alle poster avregnes. Forbruk dokumenteres til byggeleder løpende, men minst 1 gang i måneden. Poster med koder i tilknytning til tekst viser til NS 3420 databaseversjon utg.4 (201301). Alle mengder er regulerbare poster og skal avregnes. Entreprenør dokumenterer levert på tegning og i form av tabell Her medtas utrenskning av sparkelmasse, samt etterflikking med sparkel og maling rundt bokser og rør. stk TB MALING - AREAL Lengde m 2 10,00 Konstruksjon: Innkassing Bruksområde: Innvendig Antall strøk: 2 Lokalisering: Ikke relevant Underlag: Valgfritt Materialer: Valgfritt Farge: ARK Glanstall: ARK Emisjonskrav til toppstrøket: ARK Sum Kapittel 25 Bygningsm. arb. for VVS:

19 Prosjekt: Lunde skole ombygging - Maler- og gulvleggerarbeider Side 26-1 Kapittel: 26 Bygningsm. arb. for elektro 26 Bygningsm. arb. for elektro 26.4 Bygn.m.arb. malermester el.installasjoner BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER I FORBINDELSE MED DE ELEKTRISKE INSTALLASJONER FOR MALERMESTER TB Malerarbeider Generelt. De elektriske installasjoner vil hovedsakelig utføres som skjult røranlegg. Maleren må ta nødvendig hensyn til de elektriske apparater som er oppsatt. Malermester er ansvarlig for ødelagt materiell dersom utstyr er påført så mye maling at utstyret er satt ut av funksjon eller må rengjøres. Malermester plkter å orientere elektriker om hvilke rom som får siste malerstrøk, slik at elektriker kan legge evt. kabler før siste malingsstrøk. Behandling med malingsmaterialer og overmalingsprodukter. Maling av dekklokk. Alle dekklokk som blir synlige skal males i samme farge som tak eller vegg. Rund sum Provisorisk oppvarming. I det provisoriske strømopplegg for bygget vil det bli arrangert med strømuttak 1 fase 16A uttak. Entreprenøren må selv tilpasse sitt utstyr slik at størrelse på vifte og plugg passer til dette. Dersom det blir brukt større varmluftsvifte enn ca 3,2 kw pr. kurs, plikter maleren selv å sørge for at vifter med større kapasitet har bryter slik at maksimal uttak bibeholdes og evt. selv sørge for igjenkobling av anlegget dersom strømuttak blir for stort pr. aggregat. Evt. ulempe TB1.1411A REFERANSEFELT FOR MALEBEHANDLING Antall flater stk 100 Konstruksjon: Vertikal veggflate Bruksområde: Innvendig Lokalisering: Ikke relevant Underlag: Valgfritt Behandling: Valgfritt Materialer: Valgfritt Farge: Valgfritt Glanstall: Valgfritt Akkumulert Kapittel 26 Bygningsm. arb. for elektro:

20 Prosjekt: Lunde skole ombygging - Maler- og gulvleggerarbeider Side 26-2 Kapittel: 26 Bygningsm. arb. for elektro Flatestørrelse: Valgfritt Eksisterende brytere og stikkontakter i eks. vegger som skal males. b) Materialer Det medtas komplett forsegling av lokk, stikk og utstyr montert på vegg. Sum Kapittel 26 Bygningsm. arb. for elektro:

21 Prosjekt: Lunde skole ombygging - Maler- og gulvleggerarbeider Side 28-1 Kapittel: 28 Riving ved ombygging og rehabilitering 28 Riving ved ombygging og rehabilitering Gulvoverflate Dette kapittel gjelder fjerning av eksisterende gulvbelegg og flis Fjerning av gulvbelegg CD RIVING - AREAL Areal m ,00 Bygningsdel: Gulvoverflate Lokalisering: Bygg A - D, Gulvbelegg Tilgjengelighet: Valgfritt Materialer: Valgfritt Byggeår: 2001 Dimensjon: Valgfritt Konstruksjon/bæring: Valgfritt Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Valgfritt Sluttilstand for gjenværende deler: Alt fjernes CD RIVING - AREAL Areal m 2 78,00 Bygningsdel: Gulvoverflate Lokalisering: Bygg A - D, Gulvfliser Tilgjengelighet: Valgfritt Materialer: Valgfritt Byggeår: 2001 Dimensjon: Valgfritt Konstruksjon/bæring: Valgfritt Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Valgfritt Sluttilstand for gjenværende deler: Alt fjernes Sum Kapittel 28 Riving ved ombygging og rehabilitering:

22 Prosjekt: Lunde skole ombygging - Maler- og gulvleggerarbeider Side F-1 Kapittel: F Prissammenstilling Tilbudsskjema 01 Etablering, drift og avvikling Kr. 21 Malerarbeider Kr. 22 Gulvleggerarbeider Kr. 25 Bygningsmessige hjelpearbeider for VVS Kr. 26 Bygningsmessige hjelpearbeider for elektro Kr. Totalsum EKS. MVA Kr. 25% MVA Kr. Totalsum INKL. MVA Kr. be

23 Prosjekt: Lunde skole ombygging - Maler- og gulvleggerarbeider Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 01 Etablering, drift og avvikling Rigging osv Drift av byggeplass Malerarbeider Vinduer, dører, porter Ikke-bærende innervegger Kledning og overflater Faste himlinger og overflatebehandling Gulvleggerarbeider Gulvoverflate Bygningsm. arb. for VVS Bygningsm. arb. for elektro Bygn.m.arb. malermester el.installasjoner Riving ved ombygging og rehabilitering Gulvoverflate F Prissammenstilling... F-1 C:\Users\christian\Documents\ISY G-prog\Beskrivelse\Lunde Skole - ombygging\lunde skole ombygging - Maler- og gulvlegger

Timeprising timer 1, AVA Sammensatte arbeider. Antall... Sammensatte arbeider Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Ingeniør. timer 10,0...

Timeprising timer 1, AVA Sammensatte arbeider. Antall... Sammensatte arbeider Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Ingeniør. timer 10,0... Side: 1 Element: Timeprising Timeprising timer 1,0 01.001.1 AVA Sammensatte arbeider Antall... Sammensatte arbeider Ingeniør timer 10,0...... Byggherren ønsker i tillegg til utsendt anbud også at priskonkurransen

Detaljer

Prosjekt: MADLAVOLL SKOLE - NYBYGG/OMBYGGING Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum

Prosjekt: MADLAVOLL SKOLE - NYBYGG/OMBYGGING Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum 18 BYGNINGSMESSIGE HJELPEARBEIDER 183 Bygn.m.arb. byggmester el.inst. 183.1 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER I FORBINDELSE MED DET ELEKTRISKE ANLEGG FOR BYGGMESTER Den elektriske installasjon utføres hovedsakelig

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 21 Malerarbeid Side 80. For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard.

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 21 Malerarbeid Side 80. For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard. Kap.: 21 Malerarbeid Side 80 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 21 Malerarbeid 21.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS A Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 21 Malerarbeid Side 77

OSLO LUFTHAVN AS A Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 21 Malerarbeid Side 77 Kap.: 21 Malerarbeid Side 77 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 21 Malerarbeid 21.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene

Detaljer

Prosjekt: 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN Side 12-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN Side 12-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN Side 12-1 Kapittel: 12 TØMRERARBEIDER 12 TØMRERARBEIDER 12.234 VINDUER, DØRER, PORTER 12.234.5 QM6.2234A INNVENDIG UTFORING FOR VINDU Lengde m 343

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1 21. MALERARBEID Kapitlet omfatter komplette malerarbeider. Spesifikasjon Vinduer og dører leveres ferdig behandlet og er innsatt før malerarbeidene begynner.

Detaljer

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster)

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster) Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 7 21.0 GENERELT For tilbudets priser, krav til materialer og utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, samt postenes tekstkoding, gjelder

Detaljer

Prosjekt: Ressurssenter Grannes skole. Entreprise 04 Gulvbelegg- og malerarbeider Side 00-1

Prosjekt: Ressurssenter Grannes skole. Entreprise 04 Gulvbelegg- og malerarbeider Side 00-1 Prosjekt: Ressurssenter Grannes skole. Entreprise 04 Gulvbelegg- og malerarbeider Side 00-1 Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg. 4 med veiledninger. Kodene til de spesifiserende

Detaljer

Sum denne side: Akkumulert Kapittel 01 RIGG OG DRIFT: I:\10078 Norheimsund\Dok\06-Anbud\01-Beskrivelse\Norheimsund barneskule.ga1

Sum denne side: Akkumulert Kapittel 01 RIGG OG DRIFT: I:\10078 Norheimsund\Dok\06-Anbud\01-Beskrivelse\Norheimsund barneskule.ga1 RIGG OG DRIFT GENERELLE BESTEMMELSER Følgende gjelder for alle de etterfølgende fagkapitler: 1. GENERELLE FORUTSETNINGER Mål på tegninger og angitte lengder og arealer i beskrivelsen som har betydning

Detaljer

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 1 Innholdsfortegnelse Innhold GENERELT... 3 RIVINGSARBEIDER... 3 23 YTTERVEGGER... 4 24 INNERVEGGER... 4 25 DEKKER... 5 29 ANDRE BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 22-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 22-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 22-1 22. BYGGTAPETSERARBEIDER I dette kapitlet er det medtatt Vinylbelegg på gulv Beskyttelsesdekning Belegg i trapper Trappenese Spesifikasjon PRODUKTHENVISNING

Detaljer

05 Betongarbeid Reparasjon av søyler i betong

05 Betongarbeid Reparasjon av søyler i betong Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 05-1 05 Betongarbeid 05.03 Reparasjon av søyler i betong 05.03.1 LY2.212122 (2013) FJERNING AV BETONG AREAL Meislingsmetode: Håndmeisling Meislingsdybde: 21-40 mm Lokalisering:

Detaljer

Ved henvisning til romnummer i dette kapittel er det vist til eksisterende romnummer, som er vist på rivetegninger, tegn. nr. B-10 og B-20.

Ved henvisning til romnummer i dette kapittel er det vist til eksisterende romnummer, som er vist på rivetegninger, tegn. nr. B-10 og B-20. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 12 28.0 GENERELT For tilbudets priser, krav til materialer og utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, samt postenes tekstkoding, gjelder

Detaljer

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - Q: (2014) Tømrerarbeider Side 1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh.

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - Q: (2014) Tømrerarbeider Side 1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh. Side 1 12 Tømrerarbeider 12.231 Bærende yttervegg 12.231.1 QK1.1224 UTLEKTING PÅ VEGG - INNVENDIG - AREAL Areal m 2 75,00 0,00 0,00 Formål : Plater Lokalisering: Innside yttervegg i kjeller, se figur A.2

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 24 Fast bygginnredning Side 94

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 24 Fast bygginnredning Side 94 Kap.: 24 Fast bygginnredning Side 94 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 24 Fast bygginnredning 24.200 Bygning, generelt 24.200.1 For materialer og arbeidets utførelse

Detaljer

02.09.2015 NS3420-T: 2015 Posteksempler Side 21.23-1. Postnr NS-3420 kode - Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

02.09.2015 NS3420-T: 2015 Posteksempler Side 21.23-1. Postnr NS-3420 kode - Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 21 Malerarbeider 21.23 Yttervegger Eksemplene viser malerbehandling på ulike bygningdeler 21.23.12 TB4.322414 Areal m 2 100,00 Konstruksjon: Vertikal veggflate 21.23.13 TB4.322244 Areal m 2 10,00 Konstruksjon:

Detaljer

c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler I mengdene er foring og gerikt regnet sammen.

c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler I mengdene er foring og gerikt regnet sammen. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 13 21.0 GENERELT For tilbudets priser, krav til materialer og utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, samt postenes tekstkoding, gjelder

Detaljer

Cowi AS Prosjekt: Fauske Rådhus- fasader og tak Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Cowi AS Prosjekt: Fauske Rådhus- fasader og tak Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Fauske Rådhus- fasader og tak Side 01-1 Kapittel: 01 Rigging og drift av byggeplass, fors. og sikker. for byggeoppdrag 01 Rigging og drift av byggeplass, fors. og sikker. for byggeoppdrag RIGG

Detaljer

MENGDEBESKRIVELSE ARKITEKT

MENGDEBESKRIVELSE ARKITEKT Prosjekttittel: OSLO LUFTHAVN AS Ombygging bevegelig bro 53 Tittel: MENGDEBESKRIVELSE ARKITEKT B01 23.12.2014 Konkurranseunderlag YG AV JES Dato Tekst Logo: Områdekode: Systemkode: TH 20 Prosjektnummer:

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn.

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 00.01 Rigg og drift Side 3 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00 00.01 Rigg og drift GENERELT For riggforhold og spesielle forhold på byggeplass henvises til

Detaljer

Prosjekt: Statens kartverk Hønefoss - Entreprise K Bygningsmessige hjelpearbeider Side 25-1

Prosjekt: Statens kartverk Hønefoss - Entreprise K Bygningsmessige hjelpearbeider Side 25-1 Prosjekt: 12163 - Statens kartverk Hønefoss - Entreprise K 201 - Bygningsmessige hjelpearbeider Side 25-1 25 Bygningsmessige hjelpearbeider VVS Dette kapittel er basert på NS 3420. Orientering Generelt

Detaljer

Kystverket Vest Prosjekt: 2014 Kvitsøy fyrstasjon Kapittel: 00 Generell del Bygningsdel: 01 GENERELL INNLEDENDE TEKSTER : Dato:

Kystverket Vest Prosjekt: 2014 Kvitsøy fyrstasjon Kapittel: 00 Generell del Bygningsdel: 01 GENERELL INNLEDENDE TEKSTER : Dato: Kystverket Vest Prosjekt: 2014 Kvitsøy fyrstasjon Kapittel: 00 Generell del Bygningsdel: 01 GENERELL INNLEDENDE TEKSTER : Dato: 28.10.2014 Side 00-1 Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på

Detaljer

HELSE FONNA HAUGESUND SJUKEHUS. Renovering luftbehandlingsanlegg (Kjøkken M-Blokk) Prosjektnr. Helse Fonna: 68191

HELSE FONNA HAUGESUND SJUKEHUS. Renovering luftbehandlingsanlegg (Kjøkken M-Blokk) Prosjektnr. Helse Fonna: 68191 HELSE FONNA HAUGESUND SJUKEHUS Renovering luftbehandlingsanlegg 360.005 (Kjøkken M-Blokk) Prosjektnr. Helse Fonna: 68191 Tilbudsforespørsel vedrørende: Bygningsmessige arbeider VVS-Installasjoner Haugesund

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjekt - Bybygg K 202 Generalentreprise Bybygg. ADDENDUM 2 Tillegg til konkurransegrunnlag - for prising

KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjekt - Bybygg K 202 Generalentreprise Bybygg. ADDENDUM 2 Tillegg til konkurransegrunnlag - for prising KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjekt - Bybygg K 202 Generalentreprise Bybygg ADDENDUM 2 Tillegg til konkurransegrunnlag - for prising 30.08.16 TILTAKSHAVER OG BYGGHERRE NORSK FOLKEMUSEUM 2 ORIENTERING Addendum

Detaljer

KATTEM SKOLE E 2403 MALER- OG GULVBELEGGARBEIDER

KATTEM SKOLE E 2403 MALER- OG GULVBELEGGARBEIDER KATTEM SKOLE E 2403 MALER- OG GULVBELEGGARBEIDER Viser til innledende sider fra Trondheim kommune og Bok 0 fra OptiMan. Påfølgende sider inneholder teknisk beskrivelse med prisbærende poster. Det er nødvendig

Detaljer

Dette kapittel er basert på NS 3420, kapittel Q og R. Kodene for de spesifiserende tekstene viser til ytelser som inngår.

Dette kapittel er basert på NS 3420, kapittel Q og R. Kodene for de spesifiserende tekstene viser til ytelser som inngår. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 11 15.1 15 DØRER 15.100.1 INNHALDSLISTE ORIENTERING OM DØRER OG PORTER: 1. GENERELT 1.1 Forskrifter, standarder 1.2 Tilbodets mengder 1.3 Prisgrunnlag

Detaljer

Prosjekt: tillegg til rammeavtale Side 1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: tillegg til rammeavtale Side 1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 1 NY1.81110 FJERNING AV PUSS - STORE FLATER Areal m 2 100,00 2 NY1.831110 FJERNING AV PUSS - SMÅ OMRÅDER OMRÅDE: SMÅ FLATER Dimensjon: Tilstand: Antall m 2 100,00 3 NY2.111 UTKRASSING AV FUGER Bygningsdel:

Detaljer

Riving av internatbygg

Riving av internatbygg Riving av internatbygg Øksnevad Videregående Skole Rogaland Fylkeskommune 25.01.2011 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE 1 Rigg og drift Side 1-1 1 Rigg og drift 1.1 AB1 FOIKRING AV ANSVAR Nei 1.2 AB2 FOIKRING

Detaljer

NS 3420 "Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner", utgave 4.0 (201301).

NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4.0 (201301). Kap.: 28 Riving ved ombygging og rehabilitering Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 28 Riving ved ombygging og rehabilitering 28.200 Bygning, generelt 28.200.1

Detaljer

Ibestad kommune. Renovering Ibestad svømmehall BETONGRENOVERING SVØMMEBASSENG

Ibestad kommune. Renovering Ibestad svømmehall BETONGRENOVERING SVØMMEBASSENG Ibestad kommune Renovering Ibestad svømmehall BETONGRENOVERING SVØMMEBASSENG Del III - Teknisk mengdebeskrivelse (NS3420-ver.2016) Betongrenovering svømmebasseng, luftsiden 25.11.2016 Prosjekt: Renovering

Detaljer

STAVANGER KOMMUNE BMU,

STAVANGER KOMMUNE BMU, STAVANGER KOMMUNE BMU, Stavanger eiendom KVERNEVIK SVØMMEHALL Nybygg ANBUD 2.07 Stålbassenget, renne rundt og startblokker Januar 2013 00 Generelt Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420

Detaljer

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 62

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 62 Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 62 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Redigering

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 28.11.2014 A134554- Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 111

OSLO LUFTHAVN AS 28.11.2014 A134554- Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 111 Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 111 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Redigering

Detaljer

A115384 Tilbudsspesifikasjon RIB. Utvidelse Sentrallager Administrasjonsbygning. Oslo Lufthavn AS

A115384 Tilbudsspesifikasjon RIB. Utvidelse Sentrallager Administrasjonsbygning. Oslo Lufthavn AS A115384 Tilbudsspesifikasjon RIB Oslo Lufthavn AS 28.06.2013 Kap.: 00.01 Rigg og drift Side 3 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00 00.01 Rigg og drift GENERELT For

Detaljer

ETAT FOR UTBYGGING BERGEN KOMPETANSESENTER FOR LÆRINGSMILJØ ALREKSTAD SKOLE B1 BESKRIVELSE HOVEDBYGG OG ANNEKS BYGNINGSMESSIGE FAG

ETAT FOR UTBYGGING BERGEN KOMPETANSESENTER FOR LÆRINGSMILJØ ALREKSTAD SKOLE B1 BESKRIVELSE HOVEDBYGG OG ANNEKS BYGNINGSMESSIGE FAG ETAT FOR UTBYGGING BERGEN KOMPETANSESENTER FOR LÆRINGSMILJØ ALREKSTAD SKOLE B1 BESKRIVELSE HOVEDBYGG OG ANNEKS BYGNINGSMESSIGE FAG 39 HJELEPARBEIDER VVS 39.01 RIVEARBEIDER 39.01.1

Detaljer

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 21-1

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 21-1 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 21-1 Postnr Tekst 21 MALERARBEID 21.1 DETTE KAPITTEL Malingsbehandling inne. Ingen malebehandling utvendig 21.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag (eget dokument)

Detaljer

Generelle bestemmelser Ytelsene er spesifisert i henhold til NS 3420, utgave 4, Alle relevante krav og bestemmelser i denne gjøres gjeldende.

Generelle bestemmelser Ytelsene er spesifisert i henhold til NS 3420, utgave 4, Alle relevante krav og bestemmelser i denne gjøres gjeldende. Prosjekt: Bygg 4 Side 07-1 07 Ombygging Trykkeri Generelle bestemmelser Ytelsene er spesifisert i henhold til NS 3420, utgave 4, 2012. Alle relevante krav og bestemmelser i denne gjøres gjeldende. Alle

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS A Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 10 Flisarbeid Side 8

OSLO LUFTHAVN AS A Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 10 Flisarbeid Side 8 Kap.: 10 Flisarbeid Side 8 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 10 Flisarbeid 10.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i

Detaljer

Beskrivelse / tilbudsskjema for. anskaffelse av. INNVENDIGE ARBEIDER / OMBYGGING ÅSKOLLEN SKOLE Bygg F. Bestående av:

Beskrivelse / tilbudsskjema for. anskaffelse av. INNVENDIGE ARBEIDER / OMBYGGING ÅSKOLLEN SKOLE Bygg F. Bestående av: DRAMMEN EIENDOM KF Beskrivelse / tilbudsskjema for anskaffelse av INNVENDIGE ARBEIDER / OMBYGGING ÅSKOLLEN SKOLE Bygg F GENERALENTREPRISE Bestående av: Tilbudssammendrag Beskrivelse på postnivå Del 2-1

Detaljer

Tastarustå B2. 2-1 Bygning TYPE 1 Side 2-1-1. Tømmerarbeider. TYPE 1 - Rekkehus med livsløpsstandard

Tastarustå B2. 2-1 Bygning TYPE 1 Side 2-1-1. Tømmerarbeider. TYPE 1 - Rekkehus med livsløpsstandard Tastarustå B2 1 Bygning TYPE 1 Side 1-1 Post Kode/tekst Enh. Mengde Pris Sum 1 Bygning TYPE 1 Tømmerarbeider TYPE 1 - Rekkehus med livsløpsstandard I dette kapittelet er det tatt med mengder for 15 stk

Detaljer

KOPI. Prosjekt: FeFo - Nytt bygg i Lakselv Side 6. Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

KOPI. Prosjekt: FeFo - Nytt bygg i Lakselv Side 6. Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Prosjekt: FeFo - Nytt bygg i Lakselv Side 6 01 RIGG OG DRIFT Byggearbeidet utføres som hovedentreprise med sidestilte fagentrepriser. 01.AB 01.AB.1 01.AB.4 01.AE 01.AE.2 01.AJ Dette kapittelet skal dekke

Detaljer

HELSE FONNA HAUGESUND SJUKEHUS. Renovering luftbehandlingsanlegg (Kjøkken M-Blokk) Prosjektnr. Helse Fonna: 68191

HELSE FONNA HAUGESUND SJUKEHUS. Renovering luftbehandlingsanlegg (Kjøkken M-Blokk) Prosjektnr. Helse Fonna: 68191 HELSE FONNA HAUGESUND SJUKEHUS Renovering luftbehandlingsanlegg 360.005 (Kjøkken M-Blokk) Prosjektnr. Helse Fonna: 68191 Tilbudsforespørsel vedrørende: Bygningsmessige arbeider Elektro Haugesund 18.05.2016

Detaljer

09c.16 Leca Maxi Pipe

09c.16 Leca Maxi Pipe Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09c - 1 09c Pipe 09c.16 Leca Maxi Pipe 09c.16.1 NB5.2332342A (2013) MURT SKORSTEIN Konstruksjonstype: Med isolasjon og fôringsrør Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets

Detaljer

Prosjekt: be121205gb-vindfang Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: be121205gb-vindfang Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 01 Rigg og drift Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg. 4 med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave Prosjekt: K 209 Malerarbeid/ byggtapetsering - Stavanger Forum Side 21-1 KAP. 21 INNVENDIGE MALERARBEIDER I dette kapitlet er medtatt: Malerarbeider innvendig og utvendig PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert

Detaljer

Hulltaking i vegger Hulltaking i himlinger Spikerslag for innfesting av teknisk utstyr Hensyntagen til røranlegg gjennom vegger/dekker

Hulltaking i vegger Hulltaking i himlinger Spikerslag for innfesting av teknisk utstyr Hensyntagen til røranlegg gjennom vegger/dekker Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Redigering

Detaljer

RAMBØLL NORGE AS Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

RAMBØLL NORGE AS Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Vedlikeholdstiltak Granåsen skisenter - Malerarbeider Side 01-1 Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT 01 RIGG OG DRIFT Generelle bestemmelser: I etterfølgende poster skal det medtas slike kostnader som

Detaljer

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP. K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark)

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP. K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark) FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark) - Tilbudskjema - Rigg og Drift Prosjekteringsgruppe PGL/ARK - Espen Aursand Arkitektkontor AS LARK - Rambøll

Detaljer

Prosjekt: Norges Musikkhøyskole Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Norges Musikkhøyskole Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 01 Tårn 01.01 Rigg og drift Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg. 4 med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standardene som gjelder

Detaljer

Arkitektene Berg og Østvang AS Prosjekt: Røros kommune Servicetorg Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Arkitektene Berg og Østvang AS Prosjekt: Røros kommune Servicetorg Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Prosjekt: Røros kommune Servicetorg Side 01-1 01 Rigg og drift RIGG OG DRIFT, BYGGENTEPRENØR Til orientering for under- og sideentreprenører Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420A-2009

Detaljer

Revisjonsnummer: 0. P Iskuras forlegnings- og oppholdsdel Massivtreelementer. Konkurransegrunnlag. Del III E 1 A: Massivtreleveranse

Revisjonsnummer: 0. P Iskuras forlegnings- og oppholdsdel Massivtreelementer. Konkurransegrunnlag. Del III E 1 A: Massivtreleveranse Revisjonsnummer: 0 P 2455405- Iskuras forlegnings- og oppholdsdel Massivtreelementer Konkurransegrunnlag Del III E 1 A: Massivtreleveranse Dato: 10.04.14 Side 2 Oppbygging av beskrivelsen Postnummer i

Detaljer

Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 (201401). Prosjekt: Utvidelse port Skoletomten Side 1. Forsvarsbygg MO Nord

Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 (201401). Prosjekt: Utvidelse port Skoletomten Side 1. Forsvarsbygg MO Nord Prosjekt: Utvidelse port Skoletomten Side 1 Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av Prosjekt: Utvidelse port Skoletomten Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift

Detaljer

Mengdebeskrivelse. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand. Kapittel:

Mengdebeskrivelse. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand. Kapittel: 00 Side: 00 00.333.06.00.02 Sum 00 0 RIGG OG DRIFT Side: 0 0 RIGG OG DRIFT 0.0 B20.2 RS,00 68 200,00 68 200,00 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS. ALLE ARBEIDER Sum 0 RIGG OG DRIFT 68 200,00 02

Detaljer

A Økt toalettkapasitet pir øst. Kap.: 03 Graving, Sprengning Side 03-1

A Økt toalettkapasitet pir øst. Kap.: 03 Graving, Sprengning Side 03-1 Økt toalettkapasitet pir øst OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014 Kap.: 03 Graving, Sprengning Side 03-1 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 03 Graving, Sprengning ORIENTERING

Detaljer

Prosjekt: NARDO SKOLE - NYTT BALLFELT Side I-1

Prosjekt: NARDO SKOLE - NYTT BALLFELT Side I-1 22.03.2014 Prosjekt: NARDO SKOLE - NYTT BALLFELT Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 7 UTOMHUS... 7-1 70 RIGG OG DRIFT... 7-1 71 TERRENGBEHANDLING... 7-2 76 VEI- OG PLASSARBEIDER... 7-4 77 PARK OG HAGE... 7-5

Detaljer

Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 00-2 G2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. Kapittel:

Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 00-2 G2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. Kapittel: Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 00-2 G2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER Kapittel: 01 Felleskostnader... 11 Grunnarbeider... 12 Betongarbeider... 13 Stålarbeider... 14 Bærende trekonstruksjoner...

Detaljer

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster)

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster) Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 9 10.1 GENERELT For tilbudets priser, krav til materialer og utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, samt postenes tekstkoding, gjelder

Detaljer

A Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 28 Riving ved ombygging og rehabilitering Side 82

A Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 28 Riving ved ombygging og rehabilitering Side 82 Kap.: 28 Riving ved ombygging og rehabilitering Side 82 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 28 Riving ved ombygging og rehabilitering Redigering av beskrivelsen Postnummersystemet

Detaljer

Buøy skole - ny gymsal

Buøy skole - ny gymsal Buøy skole - ny gymsal Gulvleggerarbeider Stavanger Kommune 01 RIGG & DRIFT Denne beskrivelsen er basert på NS 3420 utg 3 versjon NS 2007-01 med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 15-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 15-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 15-1 KAP. 15 DØRER I dette kapitlet er det medtatt: Ytterdører Innerdører Inspeksjonsluker Spesifikasjon PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420, utgave

Detaljer

Fv. 158 Lepsøyvegen Støytiltak

Fv. 158 Lepsøyvegen Støytiltak Statens Vegvesen Samlelisens G-Prog 28.04.2015 Side 1 P.NR. 2776_026C Fv. 158 Lepsøyvegen Støytiltak Statens vegvesen Region vest øyvegen\anbudsmaterie Statens Vegvesen Samlelisens G-Prog 28.04.2015 Side

Detaljer

I 1991 ble det bygget 2. etasje og lavt loft. Her er det 148 mm stenderverk og H-vinduer.

I 1991 ble det bygget 2. etasje og lavt loft. Her er det 148 mm stenderverk og H-vinduer. BOK 1 Utskifting vinduer administrasjonsbygg på Matre Havbrukstasjon GENERELT Administrasjonsbygget var bygget med underetasje og 1. etasje i 1976. Det var bygget med isolert 98 mm bindingsverk i yttervegger,

Detaljer

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget UNDERLAG FOR PRISESTIMAT STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget Riving og avfallshåndtering 300.000 Ny ventilasjon Nye vinduer (59 stk. a kr 8000,00 kr )

Detaljer

ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. 1 Innledning... 1 2 Bygning

ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. 1 Innledning... 1 2 Bygning Oppdragsgiver: Hå Kommune Oppdrag: 528940 Forsterkede Boliger på Varhaug Del: Dato: 2013-04-25 Skrevet av: Tove Steine Kvalitetskontroll: Helge Kyllingstad ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

NS 3420-BE:2014 Eksempel på poster med bruk av NS 3420 BE Bygningelementer Side Postnr NS-kode / Spesifikasjon Enh.

NS 3420-BE:2014 Eksempel på poster med bruk av NS 3420 BE Bygningelementer Side Postnr NS-kode / Spesifikasjon Enh. Eksempel på poster med bruk av NS 3420 BE Bygningelementer Side 12-1 12 Tømrerarbeider 12 Tømrerarbeider Denne beskrivelsen er basert på NS 3420:2017. 12.23 Yttervegger 12.23.1 BE3.211243288841188812 YTTERVEGG

Detaljer

Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE - LANGELANDHJEMMET, Vedlegg 9.1 Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum

Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE - LANGELANDHJEMMET, Vedlegg 9.1 Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE - LANGELANDHJEMMET, Vedlegg 9.1 Side 01-1 01 RIGG OG DRIFT 01.1 01.10 Generelt 01.10.1 ORIENTERING Dette kapitlet er basert på NS 3420 4.utgave, versjon 2010-01 Denne delen

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 15-1 I dette kapitlet er det medtatt Ytterdører Innerdører Flytting av dør Låser og beslag for dører PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420

Detaljer

21 Maler. Selvkostkalkyle Postbeskrivelse

21 Maler. Selvkostkalkyle Postbeskrivelse 201(555) 21 Maler 02.21.23.1.1 BEHANDLING PÅ UTVENDIG PUSS Lokalisering: Yttervegger, utvendig side Konstruksjon: Pusset betong Materialer: Silikatmaling med bindemiddelkombinasjon av kiselsol og vannglass,

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 09-1 I dette kapitlet er det medtatt Nye teglforblendede felt under vinduer Sålbenker i naturstein Innvendige murte vegger Puss på murte vegger PRISGRUNNLAG

Detaljer

Dette kapittel er basert på NS 3420, kapittel L, N, S og T. Kodene for de spesifiserende tekstene viser til ytelser som inngår.

Dette kapittel er basert på NS 3420, kapittel L, N, S og T. Kodene for de spesifiserende tekstene viser til ytelser som inngår. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 6 10.1 10 FLISARBEID 10.100.1 INNHOLDSLISTE ORIENTERING OM FLISARBEID: 1. GENERELT 1.1 Forskrifter, standarder 1.2 Tilbudets mengder 1.3 Prisgrunnlag

Detaljer

Prosjektråd Innlandet AS Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE / Ny ungdomsklubb, personalavd. og kulturavd. Side 18-1

Prosjektråd Innlandet AS Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE / Ny ungdomsklubb, personalavd. og kulturavd. Side 18-1 Prosjektråd Innlandet AS.6.6 Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE /, personalavd. og kulturavd. Side 8- Kapittel: 8 Bygningsmessige hjelpearbeider for VVS 8 Bygningsmessige hjelpearbeider for VVS 8. Arbeider

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave Prosjekt: K 210 Flisarbeid - Stavanger Forum Side 09-1 KAP. 9 MURERARBEID I dette kapitlet er det medtatt Innvendig murvegg PRODUKTHENVISNING Der det er benyttet henvisning til spesielle produkter er dette

Detaljer

Rambøll Norge AS Prosjekt: 989 BARDUFOSS UNGDOMSSKOLE Tilleggsbeskrivelse Side 1 Bygningsdel

Rambøll Norge AS Prosjekt: 989 BARDUFOSS UNGDOMSSKOLE Tilleggsbeskrivelse Side 1 Bygningsdel Prosjekt: 989 BARDUFOSS UNGDOMSSKOLE Tilleggsbeskrivelse 02.10.2013 Side 1 Bygningsdel T Prosjekt: 989 BARDUFOSS UNGDOMSSKOLE Tilleggsbeskrivelse 02.10.2013 Side A1-1 Kapittel: A1 TILBYGG - 10 TØMRERARBEIDER

Detaljer

Opsjon -Ytre Namdal VGS - toaletter 2.etg Post Arbeid/beskrivelse. Orientering

Opsjon -Ytre Namdal VGS - toaletter 2.etg Post Arbeid/beskrivelse. Orientering 1av14 Orientering Toalettene i bygg B ved Ytre Namdal v gs skal rehabiliteres, og i tillegg skal det etableres HC-toalett ihver etasje. Tidligere heissjakt skal benyttes til toalett, og nytt dekke i alle

Detaljer

SNÅSA HELSESENTER-MEDISINSK BAD FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0:

SNÅSA HELSESENTER-MEDISINSK BAD FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0: Prosjekt: Bok 2.0 Felles tilbudskjema Side 1 Snåsa kommune SNÅSA HELSESENTER-MEDISINSK BAD FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0: Tilbudssjema, Rigg og Drift Prosjekteringsgruppe: PGL/ARK- Espen Aursand

Detaljer

Isola AS 22.04.2015 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Sedum tak Ettlag løstliggende membran Side 01-1

Isola AS 22.04.2015 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Sedum tak Ettlag løstliggende membran Side 01-1 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Sedum tak Ettlag løstliggende membran Side 01-1 Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling 01 Etablering, drift og avvikling Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er

Detaljer

Eksempler på ulik bruk av kodene i Del A - Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass på.

Eksempler på ulik bruk av kodene i Del A - Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass på. Eksempler på ulik bruk av kodene i Del A - Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass på. Det er laget eksempler på flere alternative måter å bruke del A. Eksemplene er laget ved hjelp

Detaljer

SANDNES KOMMUNE GISKE UNGDOMSSKOLE

SANDNES KOMMUNE GISKE UNGDOMSSKOLE GISKE UNGDOMSSKOLE ARKITEKTBESKRIVELSE ARKIPARTNER AS JAN 2015 Tegningsliste: Tegning nr Målestokk Dato A001 Situasjon 1:500 19.12.14 A201 Plan 1 1:200 19.12.14 A251 Fasade vest og nord 1:200 19.12.14

Detaljer

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster)

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster) Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 10 07 STÅLKONSTRUKSJONER 07.222.5 SB7.4111 BRANNBESKYTTELSE AV BÆRENDE m 292,20 KONSTRUKSJONER Stålprofil Materiale: Mineralull På søyler i ytter-

Detaljer

Norconsult AS Prosjekt: Beskrivelse, Oppgradering p-plass Buer Side 01-1

Norconsult AS Prosjekt: Beskrivelse, Oppgradering p-plass Buer Side 01-1 Prosjekt: 5123261-Beskrivelse, Oppgradering p-plass Buer Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg. 4 med veiledning. Kodene

Detaljer

Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10

Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10 1 Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10 Basert på TEK10, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse. Revidert 09/2010 Byggherre: Fjogstad-hus Eiendom A/S Byggeadresse: Litlaberget B-10

Detaljer

Rehabilitering Fasader G-blokk.

Rehabilitering Fasader G-blokk. 620032 Rehabilitering Fasader G-blokk. HELSE FONNA HF HAUGESUND SJUKEHUS 09.05.2016 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: 620032 Rehabilitering Fasader G-blokk. Side 00-2 B2 Kapittelsammendrag bygningsmessige

Detaljer

Dagfin skaar AS Prosjekt: Betongrehabilitering Justisbygget, bygg A, B og C Side 00-1

Dagfin skaar AS Prosjekt: Betongrehabilitering Justisbygget, bygg A, B og C Side 00-1 Prosjekt: Betongrehabilitering Justisbygget, bygg A, B og C Side 00-1 Kapittel: 00 Tekniske bestemmelser 00 Tekniske bestemmelser 00.1 Tekniske bestemmelser Denne beskrivelsen er basert på NS 3420 "Beskrivelsestekster

Detaljer

DEKLARASJON FOR. 6mannsbustad -STRANDVIK-

DEKLARASJON FOR. 6mannsbustad -STRANDVIK- DEKLARASJON FOR 6mannsbustad -STRANDVIK- Utarbeidet 22.10.2015 REV.: 22.10.2015 Side 1 av 7 ORIENTERING OG FORUTSETNINGER Utbygger Arkitekt/ Prosjektering Generelt Tiltaksklasse/ Brannklasse Kvaliteter

Detaljer

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 2

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 2 Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 12 Tømrerarbeid Redigering av beskrivelsen Postnummersystemet er KK.BBB.LL, der - KK er kapittelnummer

Detaljer

SNÅSA HELSESENTER FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0:

SNÅSA HELSESENTER FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0: Prosjekt: Bok 2.0 Felles tilbudskjema Side 1 Snåsa kommune SNÅSA HELSESENTER FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0: Tilbudssjema, Rigg og Drift Prosjekteringsgruppe: PGL/ARK- Espen Aursand Arkitektkontor

Detaljer

Prosjekt: Horten Medisinske Senter - ombygging Side 24-1

Prosjekt: Horten Medisinske Senter - ombygging Side 24-1 Prosjekt: Horten Medisinske Senter - ombygging Side 24-1 KAP. 24 FAST BYGG I dette kapitlet er medtatt: Solavskjerming Fast inventar Spesifikasjon PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420, utg. 4,

Detaljer

Topdalsveien TILLEGGSARBEIDER Betongarbeider Maler Tømrer ELEKTROANLEGG. Kristiansand Boligselskap KF Mai 2012

Topdalsveien TILLEGGSARBEIDER Betongarbeider Maler Tømrer ELEKTROANLEGG. Kristiansand Boligselskap KF Mai 2012 Kristiansand Boligselskap KF Topdalsveien 18 20 TILLEGGSARBEIDER Betongarbeider Maler Tømrer ELEKTROANLEGG Kristiansand Boligselskap KF Mai 2012 Prosjektleder Jon A. Henriksen KRISTIANSAND BOLIGSELSKAP

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo.

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Dokumentets dato: 21.05.2012 Saksnummer: 2012049775 B.1. Kravspesifikasjon B.1.1. Beskrivelse av formål/behov I

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - UTVIDELSE SENTRALLAGER Side 14-1 I dette kapitlet er det medtatt Vinduer PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4

Detaljer

Isola AS 20.04.2015 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Kompakte tak Ettlags taktekking Side 01-1

Isola AS 20.04.2015 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Kompakte tak Ettlags taktekking Side 01-1 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Kompakte tak Ettlags taktekking Side 01-1 Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling 01 Etablering, drift og avvikling Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert

Detaljer

FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE

FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE BILAG D: VEDERLAG Tilbudsskjema og enhetspriser Rev. Beskrivelse 00 Konkurransegrunnlag totalentreprise Dato Sign Kontroll sign SOLEM

Detaljer

Arkitektkontoret JoB AS VÅGEDALEN SYKHJEM NYTT AVFALLSROM ANBUDSGRUNNLAG TOTALENTREPRISE BOK 1

Arkitektkontoret JoB AS VÅGEDALEN SYKHJEM NYTT AVFALLSROM ANBUDSGRUNNLAG TOTALENTREPRISE BOK 1 1 Kravspesifikasjon 20 GENERELT Alle arbeider skal utføres i totalentreprise. Alle arbeider skal utføres i henhold til NS 3420, Toleranseklasse 2 dersom ikke annet er oppgitt. TEK 10 krav til utførelse

Detaljer

Prosjekt: Hålogalandsgate 131, Bodø Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum

Prosjekt: Hålogalandsgate 131, Bodø Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Prosjekt: Hålogalandsgate 131, Bodø Side 01-1 01 Rigg og drift Kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging 01.1 Generelt Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg. 4 med veiledning. Kodene til de spesifiserende

Detaljer

Prosjekt: Renovering av Haraldshaugen 4A Øverbygd Kapittel: 00 Forside, orientering, innholdsfortegnelse og prissammenstillingsskjema Orientering

Prosjekt: Renovering av Haraldshaugen 4A Øverbygd Kapittel: 00 Forside, orientering, innholdsfortegnelse og prissammenstillingsskjema Orientering Prosjekt: Renovering av Haraldshaugen 4A Øverbygd Kapittel: 00 Forside, orientering, innholdsfortegnelse og prissammenstillingsskjema Orientering 16.07.13 1. Orientering om prosjektet Forsvarsbygg MO Nord

Detaljer

Isola AS 20.04.2015 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Kompakte tak Tolags taktekking Side 01-1

Isola AS 20.04.2015 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Kompakte tak Tolags taktekking Side 01-1 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Kompakte tak Tolags taktekking Side 01-1 Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling 01 Etablering, drift og avvikling Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert

Detaljer

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 24.09.2013 ( 14:07 ) 1 Felleskostnader 178 2 Bygning 1 621 3 VVS 858 4 Elkraft 87 5 Tele og automatisering 6 Andre installasjoner 7 Utendørs 8 Generelle kostnader

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 28.11.2014 A134554- Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 13 Snekkerarbeid Side 38

OSLO LUFTHAVN AS 28.11.2014 A134554- Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 13 Snekkerarbeid Side 38 Kap.: 13 Snekkerarbeid Side 38 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 13 Snekkerarbeid 13.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene

Detaljer

Gyptone akustikkveggløsninger

Gyptone akustikkveggløsninger Gyptone akustikkveggløsninger Lavere etterklangstid, mindre flutterekko og bedre taletydelighet Akustisk regulering av nye og eksisterende rom. Gyptone akustikkveggløsninger benyttes til akustisk regulering

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 19. METALLARBEIDER Kapittelet omfatter følgende: - Hjørnebeslag - Rekkverk - Tak over inngangsparti - Trappenese i utvendig amfi Spesifikasjon PRISGRUNNLAG

Detaljer