summer at akershus fortress

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "summer at akershus fortress"

Transkript

1 sommer på akershus festning summer at akershus fortress

2 Nasjonalt monument og allment byrom National monument and common city space Akershus festning er et av landets viktigste kulturminner, med bygninger og anlegg fra middelalderen og frem til vår tid. Festningen har en særlig posisjon som nasjonalmonument på grunn av sin plassering i hovedstaden og rike historie knyttet til konge- og statsmakt. Den er i dag et levende anlegg med museer, besøkssenter, restaurant og konsertlokale. Festningen huser også Forsvarsdepartementet, Forsvarsstaben og Forsvarets høgskole samt en del viktige funksjoner i Forsvarets ledelse. Akershus kommandantskap/forsvarets avdeling for kultur og tradisjon (FAKT) innehar vertskapsrollen. Historien spenner fra dramatiske krigshandlinger, dystre kapitler knyttet til fengsel og okkupasjonstid, samt til dagens fredelige rolle som sted for Forsvarets høyskole og kontorer for ansatte i Forsvaret, representasjon og kulturaktiviteter. NYTT LIV PÅ HISTORISK GRUNN Etter at Stortinget i 2002 vedtok å åpne de historiske festningene for allmennheten, har festningenes kultur og historie blitt tilgjengelig for alle. Akershus festning er én av fjorten festninger som eies av Staten v/ Forsvarsdepartementet og som forvaltes av Forsvarsbygg nasjonale festningsverk. Festningene skal ivaretas som nasjonale symboler, slik at de fremstår med verdighet. Akershus festning er fredet av Riksantikvaren. Akershus Fortress is one of the country s most important cultural heritage sites, with buildings and facilities from the middle ages and up to the present. It has a special position as national monument due to its location in the capital and rich history linked to king and government. Akershus Fortress is now a vibrant facility with museums, a visitor centre, restaurant and concert venue. The Fortress also houses the Ministry of Defence, the Armed Forces Staff and the Norwegian Defence University College, as well as a number of important functions for the Armed Forces administration. Akershus command/ the Armed Forces unit for culture and tradition play the role as hosts. NEW LIFE ON HISTORIC GROUND When the Storting in 2002 decided to open the historic fortresses for the general public, the fortresses culture and history have become available to everyone. Akershus Fortress is one of fourteen fortresses owned by the Government/Ministry of Defence and which is managed by NDEA National Fortification Heritage. The fortresses shall be maintained as national symbols, such that they emerge with dignity. Akershus Fortress has been listed by the Directorate for Cultural Heritage. 2

3 Steder å besøke Places to visit 3

4 Utstillinger besøkssenteret visitor centre Åpningstider Mai Mandag fredag kl Lørdag søndag kl juni august Mandag fredag kl Lørdag søndag kl september april Mandag fredag kl Lørdag søndag kl Opening hours May Monday Friday Saturday Sunday june august Monday Friday Saturday Sunday september april Monday Friday Saturday Sunday

5 visitor centre Besøkssenteret holder til i det lange røde hus fra 1774 rett ved Karpedammen Vi er det naturlige startstedet for utforskning av Akershus festning. Våre medarbeidere er til enhver tid oppdatert på festningens kulturelle tilbud og aktiviteter. mer informasjon Tlf: / Besøksadresse: Bygning 18 Akershus Festning E-post: besokssenteret.akershus. Vi har også to spennende utstillinger med tema fra Akershus festnings historie, gir faste omvisninger gjennom hele året og selger drikkevarer som kaffe, te og varm kakao samt et utvalg bøker relatert til festningens historie. Hjertelig velkommen! billetter Gratis inngang The Visitor Centre is located in The long red house from 1774 by the Carp pond. It is the natural starting point for an exploration of Akershus Fortress. Our staff is up to date on the cultural happenings on the grounds. further information Tel: / Adress: Building 18 Akershus Fortress besokssenteret.akershus. We offer exciting and informative exhibitions on the history of Akershus fortress and have scheduled guided tours all through the year. We also have a small sales shop where we sell warm beverages and books related to the history of Akershus fortress. Welcome! tickets Free entrance 5

6 besøkssenteret Utstillinger / Exhibitions Skiftende utstillinger med tema fra akershus festnings historie Fangene på Akershus fra middelalderen til 1950 Utstillingen med tekst, foto og originalgjenstander gir en fortløpende fortelling om Akershus slott og festning som fangested fra de eldste tider og frem til Landssvikoppgjøret og endelig nedleggelse som fengsel i Akershus Historier fra en festning Utstillingen gir gjennom korte historier et spennende innblikk i deler av hva som har skjedd på anlegget siden oppføringen på slutten av 1200-tallet. Temporary exhibitions about The history of akershus fortress The prisoners of Akershus from the Middle Ages to 1950 The exhibition, consisting of text, photos and original artifacts givs a continuous history of Akershus Castle and Fortress as a place for prisoners from the beginning through the Settlement after World War II and final closure as a prison in Akershus Stories from a fortress The exhibition gives you exciting glimpses through short stories of significant events at the fortress grounds since its beginning in the late 13th Century. Barnas squlptursti Ti skulpturer formgitt av barn venter på å bli utforsket. Skulpturstien har blitt til etter at Sparebankstiftelsen DNB utlyste en skulpturkonkurranse for barn og unge våren Ti vinnerbidrag ble kåret høsten 2012, og disse er blitt til virkelige skulpturer som stilles ut i form av en skulptursti på Akershus festning. Barna som har laget modellene, har fulgt produksjonsprosessen frem til ferdige skulpturer. THE children s SQULPTURE TRAIL Ten sculptures made by children are waiting to be explored. The Sculpture Trail was initiated by Sparebankstiftelsen DNB as a sculpture competition for children in Ten winning entries were awarded in autumn 2012, and these have become real sculptures on display at Akershus Fortress. The children who made the models, have followed the production process until the finished sculptures. 6

7 tema Exhibitions QR Explore Akershus with the digital Fortress Trail With the Fortress Trail guide you can explore the Akershus Fortress on your own. Some of the points are marked with QR code, giving you exciting stories from the present and past. Download your QR Reader from iphone App Store or Android Google Play. Enjoy! FESTNINGSLØYPA På Besøkssenteret får du festningsløypa, en brosjyrebasert selvguidet omvisning med kart over indre festningsområde. Følg løypa og få en introduksjon til de spennende hendelsene og steder som utgjør festningens historie. Noen av punktene er merket med QR-kode. Turen tar ca 50 minutter ved normal gange. THE FORTRESS TRAIL The Visitor Centre is the starting point for the Fortress Trail a brochure based self-guided tour of the Fortress grounds. Follow the trail and gain valuable information about the history of the Fortress. Some of the points are marked with QR code, giving you exciting stories from the present and past. The trip lasts about 50 minutes at normal walking speed. 7

8 besøkssenteret Omvisninger Mai Lørdag og søndag kl og (F) JUNI (1. 21.) Lørdag og søndag kl og (F) JUNI ( ) Alle dager kl og (F) JULI Alle dager kl , (F), og august (1. 16.) Alle dager kl , (F), og august ( ) Lørdag og søndag kl og (F) Bli med oss på omvisning og bli bedre kjent med Akershus festnings fantastiske historie! Ingen kan fortelle historien om Akershus festning som oss. Vi tar deg med ned i et mørkt kanonrom fra 1500-tallet og inn i kruttårnet hvor mestertyven Ole Høiland satt innesperret. Vil du vite hva som skjedde med ham? Visste du at norgeshistoriens største fest noensinne fant sted på Akershus? Vi tilbyr to ulike temaomvisninger: Akershus festning gjennom 700 år Følg med oss på en vandring gjennom festningen og hør om byggingen av Akershus, dagliglivet på festningen, kongehyllinger og beleiringer. Vi lover både morsomme, spennende og grusomme glimt fra festningens første 700 år! mer informasjon Tlf: / Bestilling og henvendelser: Billetter Priser for åpne omvisninger: Ordinær: kr 50, Honnør/student: Kr 40, Barn: kr 30, (0 6 år gratis) Familie (2+4): Kr 120, Priser for omvisning i gruppe (inntil 40 deltakere): Hverdager, før kl : kr 1000, Lørdag / søndag, før kl : Kr 1500, Alle dager, etter kl : Kr 2000, Skoleklasser og Forsvaret får rabattert pris på bestilte omvisninger. Fra mørkestue til enecelle (F) Vi forteller historier fra over 650 år med fangevirksomhet på Akershus festning. Hør om mestertyven Ole Høiland, rovmorderen Rudolf Fredrik Hansen og opplev de fryktede straffecellene som også ble benyttet under andre verdenskrig. 8

9 visitor centre Guided Tours May Saturday and Sunday at JUNe (1 st 21 st ) Saturday and Sunday at JUNe (22 th 30 th ) Daily at JULy Daily at 11.00, and august (1 st 16 th ) Daily at 11.00, and august (17 th 31 st ) Daily at further information Tel: / Booking and information: tickets Open tours: Adults: nok 50, Seniors/students: NOK 40, Children: nok 30, (0 6 years) Family (2+4): NOK 120, Group prices (special booking of tours): Monday Friday before NOK 1000, Saturday Sunday before NOK 1500, Monday Sunday after NOK 2000, Join us for an exciting walk through 700 years of Norwegian history! No one can tell you stories of Akershus fortress like we can. We take you down a sloping passage to a dark, damp canon room from the late 16th Century and open the door to the prison of the master thief Ole Høiland. Would you like to know what happened to him? Did you know that the grandest party ever held in Norway took place at Akershus? Akershus Fortress through 700 years Join us for a walk on the fortress grounds and learn about the building of Akershus, daily life throughout the centuries, Royal visits and hostile sieges. We promise fun, exciting and terrible glimpses from the fortress first 700 years! 9

10 Utstillinger akershus slott akershus castle Åpningstider Mai august Mandag lørdag kl Søndag kl september april Lørdag søndag kl Opening hours May august Monday Saturday Sunday september april Saturday Sunday

11 museum Et besøk på Akershus slott er en vandring gjennom 700 år av Norges historie. Her finner du restene av den opprinnelige middelalderborgen, rom fra de dansknorske kongenes residens, dystre fangehull, smale ganger og storslåtte haller. Knapt noen annen bygning i Norge har gjennom så lang tid spilt en så sentral rolle i vår historie og gjør det fremdeles. De vakkert møblerte salene danner i dag rammen om Regjeringens representasjon og i slottskirken avholdes gudstjenester, vielser og konserter. Ikke minst besøkes slottet årlig av tusenvis av mennesker fra inn- og utland som ønsker å oppleve stedets historie. Vi håper også du vil ta turen innom og ønsker deg hjertelig velkommen. Audio-guider er inkludert i inngangsbilletten. Her får du en omvisning som gir deg overblikk over slottets mangfoldige historie. For omvisning med slottets guider, vær vennlig å kontakte slottet på forhånd for bestilling. I vår slottsbutikk finner du gaver til store og små, suvenirer og skandinavisk design. Det gjøres oppmerksom på at slottet kan stenges på kort varsel grunnet statlige arrangementer. A visit to Akershus Castle is the perfect introduction to Norwegian history. A tour of the castle takes you through parts of the original medieval castle, the residential rooms of the Danish-Norwegian kings, gloomy dungeons, narrow passages and grand halls. The castle has been at the centre of events in Norwegian history for 700 years and still is today. The beautifully furnished halls function as representation rooms for the Government and the church is used regularly for services, wedding ceremonies and concerts. Every year the castle is visited by thousands of people who come to experience its fascinating history and ambience. Audio guides are included in the admission fee. The audio-guided tour leads you through the highlights of the castle s history. For guided tours with our tour-guides please make sure to contact the castle in advance for booking. In the Museum Shop you will find a selection of souvenirs, Scandinavian Design and fun for the kids. Please note that the Castle may be closed for visitors on short notice due to official functions. mer informasjon Tlf: e-post: further information Tel: billetter Ordinær: kr 70, Honnør/student/grupper på mer enn 10 personer: Kr 50, Barn 6 18 år: Kr 30, Familie (2+4): Kr 175, Skoleklasser*: Kr 750, Oslo Pass: gratis * (Ingen billettavgift) tickets Adults: nok 70, Seniors/students/large groups, 10 persons or more: NOK 50, Children 6 18 years: NOK 30, Family (2+4): NOK 175, School classes*: NOK 750, Oslo Pass: free * (No ticket fee) 11

12 Utstillinger forsvarsmuseet The Norwegian Armed Forces Museum Åpningstider Mai august Mandag søndag kl september april Tirsdag søndag kl Mandag stengt Opening hours May august Monday Sunday september april Tuesday Sunday Monday closed 12

13 museum Forsvarsmuseet er vel verdt et besøk. Her kan du oppleve forsvarshistorie fra middelalderen og frem til vår tid. Ved siden av faste utstillinger finner du også temporære utstillinger. Museet har mange unike og spennende gjenstander, arkivalia, foto og bøker. Forsvarsmuseet har egen museumsbutikk og en hyggelig kafé. På Forsvarsmuseet kan du også besøke vårt spesialbibliotek innen forsvarshistorie og militærfag. Åpent onsdag til fredag kl til Månedens gjenstand Hver måned stiller Forsvarsmuseet ut en ny, spennende gjenstand fra de rikholdige samlingene. Ta turen innom for å se hva som vises denne måneden! The Norwegian Armed Forces Museum has a permanent exhibition covering Norwegian military history from the Middle Ages up to our own time. Several smaller temporary exhibitions are to be found on the ground floor. You may also visit the Museum Shop and the Café. The Museum has a library covering military history from the 17th century onwards. Open Wednesday to Friday from to Artefact of the month Every month a new artifact from the museum`s collections is on display in the reception area. These often have a special history and can sometimes be related to real persons or events. mer informasjon Tlf: Besøksadresse: Bygning 62 Akershus Festning billetter Gratis inngang further information Tel: Adress: Building 62 Akershus Fortress tickets Free admission 13

14 museum Utstillinger / Exhibitions 62 dager Kampen om Norge 1940 På 75 årsdagen for angrepet på Norge 9. april 1940 åpnet Forsvarsmuseet den nye faste utstillingen: 62 dager Kampen om Norge Sammen med bilder og nyheter fra de dramatiske dagene i 1940, stilles det ut autentiske tyske og norske gjenstander. Utstillingen formidler det mange kan ha opplevd i løpet av de 62 dagene: kampene, krigens trusler, usikkerhet og ødeleggelser. Alt presenteres gjennom en helt ny og dramatisk utstillingsarkitektur. Norske infanterister i kamp med norskprodusert mitraljøse Colt M1929. Norwegian infantrymen in combat with a Colt M1929 heavy machine-gun, manufactured in Norway. «Lille Marie på Necky s arm» malt av N.P. Holbech Danmarks Nationalmuseum, København «Little Marie on Necky s arm» painted by N.P. Holbech National Museum of Denmark, Copenhagen 62 days The Battle of Norway 1940 This new permanent exhibion covers the period from the attack on Norway April 9th 1940, to the capitulation in June. Unique artifacts and photoes gives an impression of the political and military situation during the fights in 1940 and under Nazi rule in the following years. Den Vestindiske Arv Kom tett på et nesten glemt kapittel fra dansknorsk storhetstid. Utstillingen forteller historien om grunnleggelsen av det danske sukkereventyr, om danske koloniherrer og om afrikanske slaver, men også om norsk deltakelse i trekanthandelen mellom Vest-Afrika og Vestindia. Det er nesten hundre år siden Danmark solgte De Vestindiske øyer til USA, men arven fra den dansk-norske kolonitiden kan stadig oppleves både i Vestindia og nå på Forsvarsmuseet. Utstillingen er utarbeidet av arkitekt Ulla Lunn i samarbeid med Danmarks Nationalmuseum, og vises på Forsvarsmuseet ut The West Indian Heritage The exhibition tells the story of the founding of the Danish sugar empire, of enslaved Africans and their Danish masters, but also about the Norwegian participation in the Atlantic slave trade. 14

15 Internasjonale operasjoner Utstillingen Intops omhandler norske soldater i internasjonale operasjoner, om Norges deltagelse i utenlandske operasjoner etter krigen, som Tyskland, Korea, Midtøsten, Afrika, Balkan, Gulfen, Afghanistan og Libya. museum International operations The exhibition Intops is about Norwegian soldiers in international operations, and Norway, as a member of NATO, taking part in international operations after the world-war ended in Operations has taken place in many different countries. Helikoptertypen Bell, produsert i USA, ble brukt i flere utenlands-operasjoner. A Bell Helicopter, produced in the USA, was used in several operations abroad. (Foto: Forsvaret / Norwegian Armed Forces) I atombombens skygge kald krig Med denne utstillingen forteller vi om gjenoppbygging av landet og optimismen rett etter krigen. Den gir et inntrykk av den politiske og militære situasjonen, med steile fronter mellom USA og Sovjetunionen med opprustning og trussel om atomkrig. In the shadow of the bomb cold war The exhibition covers the period of optimism and rebuilding of Norway after the Second World War. It gives an impression of the political and military situation during the Cold War, when the main opponents were USA and the Soviet Union and armament and fear of a nuclear war were a normal part of life. Den nye supermakten USA, med en økonomisk styrke ingen andre land kunne oppvise etter 2. verdenskrig, i opprustningskappløp med Sovjetunionen. The New Superpower USA in competition with the Sovjetunion in times of Cold War. (Foto: Forsvaret / Norwegian Armed Forces) Militærmakt Utstillingen viser militærmaktens rolle og utvikling i og for det norske samfunnet i lys av tema som blant annet krigene 1808 og 1814; Soldat og verneplikt; Swea och Nore i krigisk dräkt hvilande på samma sköld (felles militære øvelser); I nasjons- og samfunnsbyggingens tjeneste; Våpenteknologisk utvikling This exhibition explores the role and development of the military within Norwegian society through themes such as the Wars of 1808 and 1814; The soldier and conscription; Joint military exercises; The role of the military in nation buildup and the forming of society; Technological development of weapons. Kong Carl XV ( ) på militærøvelse sammen med norske og svenske tropper i King Carl XV ( ) participating in a joint military exercise with Norwegian and Swedish troops in (Foto: Jøran Schmidt, Livrustkammaren) 15

16 Utstillinger norges hjemmefrontmuseum Norway s Resistance Museum Åpningstider juni august Mandag lørdag kl Søndag kl september mai Mandag fredag kl Lørdag søndag kl Opening hours june august Monday Saturday Sunday september may Monday Friday Saturday Sunday

17 museum Norges Hjemmefrontmuseum er landets ledende institusjon for okkupasjonshistorie. Museet tilbyr både utstilling og arkiv/bibliotek. Her kan du vandre gjennom en utstilling som tar for seg flere sider av motstandskampen og dagliglivet i Norge under andre verdenskrig. I titteskap, bilder, lydopptak og filmklipp levendegjør vi og bidrar til å gi et sant og autentisk bilde av okkupasjonshistorien fra slutten av 1930-året til Museet ligger på toppen av Akershus festning og holder til i bygningen "Det dobbelte batteri og bindingsverkshuset" fra 16- og 1700 tallet. Norway s Resistance Museum aims to give an authentic presentation of the German occupation during World War II. From prelude, through invasion and resistance, to liberation and peace, the museum gives a thorough view of important events and themes using audio, photos, texts, authentic objects and lifelike models. The Resistance Museum is located in a building from the 17th century on the grounds of Akershus Fortress, adjoining the memorial for Norwegian patriots executed during the war. Frigjøringskongene Portretter av kongene Haakon VII, Olav V og Harald V er malt av Ross Kolby. Maleriene viser kongene da de var på samme alder. Utstillingen ble avduket i mars 2015 med kong Harald V til stede, og kan bare oppleves på Norsk Hjemmefrontmuseum. Only at Norway's Resistance Museum: Three portraits of King Haakon, King Olav and His Majesty King Harald, by the artist Ross Kolby. The paintings were unveiled on the occasion of the 70th anniversary of the liberation of Norway in the presence of King Harald. mer informasjon Tlf: (kontor) (resepsjon) further information Tel: (office) (reception) billetter Ordinær: kr 50, Honnør/student Kr 25,- Barn Kr 25, Familie Kr 100,- Grupper, min. 10 pers. Kr 40,- Skoleklasser: Gratis Oslo Pass: gratis Militære: gratis tickets Adults: nok 50, Seniors/students NOK 25, Children nok 25, Family nok 100, Groups, min. 10 pers. NOK 40,- School classes Free Oslo Pass: free Military staff Free 17

18 Utstillinger Festningen restaurant Åpningstider lunsj Mandag fredag kl Lørdag kl middag Mandag lørdag kl Opening hours lunch Monday Friday Saturday dinner Monday Saturday

19 restaurant Festningen Restaurant er et fine brasserie med fokus på de beste råvarene sesongen har å tilby. Vi har servering av lunsj og middag seks dager i uken, og byr på en rekke spennende retter. Du kan velge mellom sesongbasert à la carte, eller dagens meny. Vi har et omfattende og dynamisk vinkart, en fantastisk vinkjeller, og kunnskapsrike og engasjerte ansatte. I mai åpnes uteserveringen som ligger i le av vinden og med en fantastisk utsikt utover fjorden. Dette er en perle til glede for både Osloboere og besøkende. Velkommen! The fortress Restaurant is a fine brasserie with a focus on the best ingredients the season has to offer. We are serving lunch and dinner six days a week and offer a variety of exciting dishes. You can choose from a seasonal à la carte or our daily menu. We have a fantastic wine cellar, and dedicated staff. The outdoor service opens in May. It is sheltered from the wind and has a stunning view over the Oslofjord. This makes it one of the most attractive places for Oslo visitors and citizens. Welcome! mer informasjon Tlf: Adresse: Myntgata 9, Akershus Festning bygg 22, 0151 Oslo further information Tel: Adress: Myntgata 9, Akershus Fortress building 22, 0151 Oslo 19

20 festival Språk- og kulturfestivalen The language and culture festival Lørdag 9. mai kl Karpedammen Saturday 9 th May The Carp Pond Mer informasjon: further information: I vårt land Norge bor det mennesker fra 125 land. Vi har et stadig voksende og pulserende kulturliv og vi håper at kulturlivet vil bli en nøkkelressurs i tiden fremover. Hensikten med Språk- og kulturfestivalen som arrangeres for niende gang i år, er å samle mennesker med ulik bakgrunn, og slå ring rundt kulturmangfoldet. Språk- og kulturfestivalen har som mål at forskjellige etniske grupper, ved hjelp av sitt språk og sin kultur, blir bedre kjent med hverandre. Språk- og kulturfestivalen er en todelt festival. Den første delen er en konkurranse for barn og unge i alder år. Elevene kan delta i ulike kategorier, for eksempel sang, dikt, instrument, sceneopptreden, kortfilm, teater, animasjon, tekstkomposisjon, billedkunst og folkedans. Alle deltagere går først gjennom en semifinale, så en Norgesfinale som resulterer i deltagelse i den store internasjonale finalen i Europa. Den andre delen er en kulturell del som består av kulturelle innslag fra barn, unge og voksne i alle aldre, som framføres på scenen. Vi inviterer musikere, band og folkedansgrupper fra ulike nasjoner til festivalen for å gjenspeile ulike kulturer på felles plattform. Vi inviterer også skoler, kulturskoler, lag, foreninger og organisasjoner til å ha kulturstand under festivalen. Språk- og kulturfestivalen er et åpent arrangement, og alt arbeid som kommer til syne i forbindelse med festivalen er en stor innsats av engasjerte frivillige, som bidrar med et viktig arbeid på sitt felt. The Language and Culture Festival aims to bring different ethnic groups together and make them get to know each other through their own language and their own culture. During the festival you can enjoy various cultural performances and sample food from different parts of the world. FRI ENTRÈ SPRÅK- OG KULTUR FESTIVALEN Felles glede - felles hjerterom Hjertelig velkommen! SPRÅK- OG KULTURFESTIVALEN For mer info Tlf: (+47) E-post: Web: Dato: Lørdag 09. mai 2015 Tid: Program, kulturstand, matmesse og spennende overraskelser Kl Sted: AKERSHUS FESTNING Program: Sang Dikt Folkedans Kulturelle innslag Kulturstand 20

21 festival Exhibitions al 21

22 kalender calendar Utstillinger MAI may 9: Språk- og kulturfestivalen The language and culture festival juni june 5 20: FRI teaterforestilling FREE theatre 11: Hovedøen Social Club og Marinemusikken Hovedøen Social Club and The Royal Norwegian Navy Band 12 14: Romeo & Juliet 20: Piknik på festningen Picnic at the Fortress august august 15 23: Oslo Kammermusikkfestival Oslo Chamber Music Festival 20: Morgendagens operastjerner og Marinemusikken Upcoming opera stars and The Royal Norwegian Navy Band 29: Verdens kuleste dag Coolest day ever 22

23 tema Exhibitions aktiviteter things to do 23

24 Utstillinger Forsvarets stabsmusikkorps The Staff Band of the Norwegian Armed Forces FOTO: Forsvarets mediesenter Mer informasjon Tlf: Besøksadresse: Ridehuset, Akershus Festning E-post: Billetter: More information Tel: Visiting adress: Ridehuset Stage, Akershus Fortress Tickets: Sosiale medier: facebook.com/stabsmusikken Instagram: stabsmusikken Hashtag: #stabsmusikken Social media: facebook.com/stabsmusikken Instagram: stabsmusikken Hashtag: #stabsmusikken 24

25 concert Forsvarets stabsmusikkorps er Norges største profesjonelle blåseorkester, og blant verdens eldste militærkorps som fortsatt er i drift. I 2018 feirer korpset 200 år! Korpset holder til i Oslo, og har siden opprettelsen i 1818 vært Forsvarets, Regjeringens og Kongehusets viktigste representasjonsorkester. Ved siden av de offisielle oppdragene har også korpset en utstrakt konsertvirksomhet over hele Norge, i tillegg til turnévirksomhet i utlandet. Musikken strekker seg fra det klassiske blåserepertoaret til dagens populærmusikk. Gjennom sommerhalvåret marsjerer Stabsmusikken fremst i vaktparadene som går fra Akershus festning til Det kongelige slott. Bandet har tette bånd med andre kulturelle institusjoner som Den Norske Opera & Ballett, Norges musikkhøgskole, SAKK (Stiftelsen Akershus Festning for Kunst og Kultur) og Oslo Kammermusikkfestival, for å nevne noen. Gjennom årene har Stabsmusikkens innspillinger fått flotte anmeldelser blant kritikerne, og to år på rad har korpset blitt GRAMMY-nominert. I 2015 markerer Forsvaret Frigjøringsjubileet med en rekke ulike arrangement og seremonier hvor Forsvarets stabsmusikkorps setter en høytidelig tone med signaler og andre musikalske innslag. The Staff Band of the Norwegian Armed Forces is the foremost and largest military band in Norway, and is among the oldest still operational military bands in the world. In 2018, they celebrate their 200th anniversary! The band is located in the Norwegian capital Oslo, which naturally also makes them the most prominent ceremonial band for The Norwegian Army, The Norwegian Government and The Norwegian Royal Household. The band is also a much appreciated orchestra among civil audiences, and plays extensive concerts and tours throughout Norway and abroad, with a repertoir stretching from classical and contemporary music to jazz and pop. During summer, the band can be seen and heard when they march from Akershus Fortress to the Royal Castle, leading the parade for the changing of the King s Guard. The band has strong relations with the Norwegian National Opera, The Norwegian Academy of Music, Akershus Fortress Foundation for Art and Culture and Oslo Chamber Music Festival among others. Their many recordings have consistently received critical acclaim, being GRAMMY-nominated consecutively the last two years. This year, the band is engaged in numerous events that celebrates the 70th anniversary of the liberation of Norway. 25

26 konsert Piknik på festningen / Picnic at the Fortress Lørdag 20. juni kl Karpedammen scene Solist: Reidun Sæther Dirigent: Andreas Hanson Forsvarets stabsmusikkorps Saturday 20 th June at Karpedammen stage, Guest vocalist: Reidun Sæther Conductor: Andreas Hanson The Staff Band of the Norwegian Armed Forces FORSVARETS stabsmusikkorps GRATIS INNGANG Free entry Sommerlig musikk ved Karpedammen Kom i riktig sommerstemning med Forsvarets stabsmusikkorps på vårens store avslutningskonsert. Vi inviterer til en musikalsk piknik i vakre grønne omgivelser ved Karpedammen på festningen. Programmet består av lett og sommergladmusikk, og vi gjestes av superstemmen Reidun Sæther, kjent fra blant annet Stjernekamp. Ta med deg hele familien og piknikkurven og få en forsmak av sommer og ferie! Music by the Carp Pond We invite you to a musical picnic in the green by the beautiful Karpedammen pond at Akershus fortress. The repertoire is light and jazzy, and the famous Norwegian musical songstress Reidun Sæther features on many of the songs! Bring your family and your picnic-basket for a summer treat! Chairs are available. Stoler er tilgjengelig for de som ikke ønsker å sitte på gresset. Program 26

27 ConCert tema konsert Hovedøen Social Club og Marinemusikken Torsdag 11. juni kl Karpedammen scene Thursday 11 th June at Karpedammen stage Billettsalg Ticket sales: kom i sommerstemning med norske slagere på cubansk vis perfect for summer: Norwegian songs the cuban way FOTO: KNMM FOTO: HCS Hovedøen Social Club inngår et musikalsk samarbeid med Kongelige norske marines musikkorps og inviterer til en grensesprengende og fantastisk konsert på Karpedammen Scene. Hovedøen Social Club er kjent for å lage cubanske versjoner av gamle norske slagere. Denne lett usannsynlige fusjonen mellom Havanna og Ønskekonserten, Norsktoppen, Grand-Prix og VG-lista har gjort at nordboere i alle aldre, farger og fasonger trekker på smilebåndet og kjenner at det rykker i dansefoten. Når Hovedøen Social Club nå samarbeider med Marinemusikken, som uten tvil er et av landets beste blåseorkestre, kan publikum forvente seg musikalsk magi. Hovedøen Social Club enters into a musical collaboration with The Royal Norwegian Navy Band and invites you to a ground-breaking and spectacular concert by the Carp Pond. Hovedøen Social Club are known to make Cuban versions of old Norwegian hits. This somewhat surreal fusion between Havanna and the hit-parade has made Norwegians of all ages smile and tap their feet. The collaboration between Hovedøen Social Club and the Navy Band, one of Norway s leading wind orchestras, is sure to create musical magic. 27

28 konsert tema Morgendagens operastjerner Upcoming opera stars Torsdag 20. august kl Karpedammen Scene Kongelige norske marines musikkorps og operasolister GRATIS INNGANG Thursday 20 th August at Karpedammen Stage The Royal Norwegian Navy Band with tomorrow s opera stars Free entry FOTO: Torbjørn Kjosvold Kongelige norske marines musikkorps inviterer til operakonsert på Karpedammen i forbindelse med Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse. Marinemusikken, som korpset kalles på folkemunne, er stolte av å kunne presentere to av landets mest lovende unge og fremadstormende operasangere under denne konserten, sopranen Vigdis Unsgård og tenor Petter Wulfsberg, begge fra Den Norske Opera. I tillegg vil korpset invitere med seg en utvalgt deltager fra Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse til denne flotte utendørskonserten i historiske omgivelser ved Karpedammen på Akershus festning. Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse er en av verdens ledende sangkonkurranser og arrangeres annethvert år i Oslo. Konkurransen er åpen for sangtalenter fra hele verden og hensikten er å hjelpe unge talenter til en fremtidig karriere. Den er også en brobygger mellom norsk og internasjonalt musikkliv. The Royal Norwegian Navy Band invites you to an opera concert by the Carp Pond in connection with The Queen Sonja International Music Competition. In this concert, The Royal Norwegian Navy Band proundly presents two of Norway s most promising young opera singers, soprano Vigdis Unsgård and tenor Petter Wulfsberg, both from the Norwegian Opera & Ballett. In addition, the band will invite a selected competitor from The Queen Sonja International Music Competition to participate in this grand outdoor concert in historical surroundings by the Carp Pond at Akershus Fortress. The Queen Sonja International Music Competition is one of the world s leading song competitions. It takes place every second year in Oslo, and is open for singers from all over the world. The main goal of the Competition is to assist the career development of talented young singers. It also acts as a bridge builder between the Norwegian and international music scenes. 28

29 concert Oslo Kammermusikkfestival 2015 Oslo Chamber Music Festival 2015 Lørdag 15. søndag 23. august Saturday 15 th Sunday 23 rd August billetter Billettsalget starter 1. mai på Tlf.: Stor musikk i små rom helt siden starten i 1989 har Oslo kammermusikkfestival hatt Akershus festning som base. Great music in small chambers since the start in 1989, Akershus Fortress has been one of the main venues of Oslo Chamber Music Festival. tickets Tickets are available through Billettservice from 1 st May. Tel.: Mer informasjon further information Søndag 16. august Olav Vs hall Beyond the natural order Kl Musikk fra 1400 og 1500-tallet Gallicantus og Rolf Lislevand Sunday 16th August OLAV Vs HALL Beyond the natural order at Music from 15 th and 16 th Century Gallicantus og Rolf Lislevand Torsdag 20. august Akershus slottskirke Bach og Kodaly Kl Truls Mørk og Rolf Lislevand RIDEHUSET Mahler og militærmusikken Kl Charlie Siem, Arve Tellefsen, Randi Stene, Forsvarets stabsmusikkorps Thursday 20th August AKERSHUS CASTLE CHURCH Bach og Kodaly at Truls Mørk og Rolf Lislevand RIDEHUSET Mahler and the military music at Charlie Siem, Arve Tellefsen, Randi Stene, The Staff Band of the Norwegian Armed Forces 29

30 teater Toril Goksøyr, Camilla Martens regi, manus, konsept / direction, script, concept Martin Langlie lyddesign / sound design Olav Myrtvedt scenografi / set design Ingeborg S. Olerud lysdesign / lighting design Oda Radoor dramaturg Ane Dahl Torp, Kari Onstad, Trine Wiggen, Birgitte Larsen, Eindride Eidsvold skuespillere / actors Fri / Free Fredag 5. lørdag 20. juni Den gamle minnelunden Friday 5 th Saturday 20 th June At Den gamle minnelunden Performed in Norwegian, with English text available. FOTO: Tronvoll foto Mer informasjon og billettbestilling More information and ticket reservations: Verdenspremiere World premiere Hvor mye kan du fortelle moren din før hun reiser seg og går? En mor og hennes datter sitter på en benk i en park. De er midt i en handlerunde fordi datteren skal konfirmeres neste helg. De drikker kaffe og jus i solen. Alt er bra, hadde det ikke vært for at den kjolen som datteren ønsker seg er altfor dyr. Og når mormor kommer; er hun redningen? Eller er det da alt bryter sammen? Goksøyr & Martens er kjent for å knytte teateret opp mot virkeligheten. Nå utforsker de nye rom, og bruker en park i Oslo sentrum som spillested for Fri. Dette er en historie om et møte mellom en mor og en datter i en park. En forestilling om alt vi forteller hverandre, og om det som forblir tanker. I parken finnes studenter, pensjonister, en gruppe alkoholikere, ammende mødre og ansatte i kommunens grøntavdeling. Publikum følger disse personenes handlinger fra et fugleperspektiv, og får samtidig fortellingen om hovedkarakteren formidlet via hodetelefoner. Goksøyr & Martens har et nært samarbeid med Nationaltheatret og flere av skuespillerne kommer herfra. Deres produksjoner har også vært vist internasjonalt, blant annet i Avignon, Berlin, Venezia, Johannesburg og Liverpool. How much can you tell your mother before she gets up and leaves? A mother and her teenage daughter are sitting on a bench in the park. They have been shopping for the daughter s confirmation the next weekend. They are drinking coffee and juice in the sunshine. All is well, although the dress the daughter wants is much too expensive. Then grandmother arrives. Is she coming to the rescue? Or is this the moment everything falls apart? Goksøyr & Martens are known for connecting theatre with reality. They are now trying out new spaces, and have chosen a park in central Oslo for Free. This is a story about a woman and her mother in a park. A performance about what we tell each other and what stays in our minds. In the park there are students, pensioners, a group of alcoholics, mothers breast-feeding and council workers from the parks department. The audience follow the actions of these people from a bird's eye view, whilst hearing the protagonist s story on a headset. Goksøyr & Martens collaborate closely with the National Theatre in Oslo, where several of the Free actors work. Their productions have also appeared internationally, in Avignon, Berlin, Venice, Johannesburg and Liverpool. 30

31 theatre Romeo & Juliet Fredag 12. juni kl og Lørdag 13. juni kl Søndag 14. juni kl og Borggården, Akershus Slott Billettsalg Ticket sales: TEL.: Friday 12 th June at and Saturday 13 th June at Sunday 14 th at and Courtyard, Akershus Castle Gjestespill fra Shakespeare s Globe i London Et gjestespill fra Shakespeare s Globe i London presenterer en virkelig gavepakke til alle teaterelskere. Dette er Shakespeare på sitt ypperste og skuespillerkunst av første klasse. Forestillingen spilles under åpen himmel i borggården på Akershus Slott. Gå ikke glipp av denne unike teateropplevelsen! En pågående feide mellom to adelsfamilier, Montague og Capulet, danner bakteppet for Shakespeares første store tragedie, som utspiller seg i gatene i Verona. Et voldelig basketak er opptakten til Romeos første møte med Juliet. Juliet er lovet bort til Paris, og Romeo er betatt av Rosaline, men når Romeo og Juliet møtes på et ball hos Capulet, er det kjærlighet ved første blikk. De blir viet i all hemmelighet av en velmenende munk, men alle drømmer om fremtidig lykke blir brutalt knust når striden mellom de to familiene blusser opp på ny og tragedien begynner å utfolde seg. Den kulminerer i det unge parets fatale offer når de tar sine egne liv og med det får en slutt på striden og det årelange hatet mellom de to familiene. En liten gruppe omreisende skuespillere legger ut på turné med Shakespeares klassiske fortelling om skjebnesvanger kjærlighet. Selv om stykket spilles på en enkel scene, bygget slik det ble gjort på Shakespeares tid, puster denne versjonen nytt liv i et av tidenes mest kjente kjærlighetsdramaer. Shakespeare s Globe on Tour Shakespeare s Globe on Tour presents a real treat to all theatre-lovers. This is Shakespeare at his best performed by first class actors in open air in the courtyard at Akershus Castle. Make sure not to miss this unique theatre experience! An ongoing feud between two noble families, the Montagues and the Capulets, sets the scene for Shakespeare s first great tragedy on the streets of Verona. A violent street brawl is the prelude to Romeo s first encounter with Juliet. Juliet is promised to Paris and Romeo is love-sick for Rosaline, however, when the pair meet at a Capulet ball, the pretenders to the lover s affections melt away. Married in secret by a well-meaning Friar any plans for the pair s future happiness are cruelly destroyed by renewed violence between their families and tragedy begins to unfold. This culminates in the fatal sacrifice of the young couple when they take their own lives eventually ending the feud and the ancient grudge held between the two families. A small troupe of travelling players takes to the road with Shakespeare s classic tale of star-crossed lovers. Performed at the Globe and on an Elizabethan-style stage, this stripped-down version breathes new life into one of the greatest of all love stories. 31

32 vaktparader Sommerens vaktparader og paviljongkonserter FOTO: Håvard Madsbakken Vaktparadene fra Akershus festning til Det kongelige slott er hovedstadens sikreste vårtegn, og gatene blir fylt med taktfast marsjmusikk! Alle som ønsker er velkomne til å følge paraden. Paviljongkonserter Siden 1880 har Forsvarets stabsmusikkorps gledet Oslo-borgere med konserter i musikkpaviljongen utenfor Nationaltheatret. Paviljongen ble i sin tid bygget til Stabsmusikken, som fortsatt benytter den flittig i sommerhalvåret. Paviljongkonsertene holdes i etterkant av vaktparadene til slottet, og skal spre glede blant publikum gjennom sommerlig og underholdende musikk. Du kan også nyte en is, kaffe eller lignende på de mange nærliggende uteserveringene. Alle vaktparader har avmarsj fra Akershus festning ca. kl Alle paviljongskonserter starter ca. kl etter vaktparaden, og avholdes i musikkpaviljongen i Studenterlunden ved Nationaltheatret. Mai Onsdag 6. mai HMKG Torsdag 7. mai HMKG Onsdag 13. mai FSMK Fredag 15. mai FSMK Onsdag 20. mai KNMM Torsdag 21. mai KNMM Fredag 22. mai KNMM Onsdag 27. mai FSMK* Torsdag 28. mai FSMK Fredag 29. mai FSMK Juni Onsdag 3. juni FSMK Torsdag 4. juni FSMK Fredag 5. juni FSMK Onsdag 10. juni FSMK* Torsdag 11. juni FSMK Fredag 12. juni FSMK Onsdag 17. juni KNMM Torsdag 18. juni KNMM Fredag 19. juni KNMM Onsdag 24. juni FSMK Torsdag 25. juni FSMK Fredag 26. juni FSMK Juli Onsdag 1. juli FSMK Torsdag 2. juli FSMK Fredag 3. juli FSMK *Etterfølgende paviljongskonsert med FSMK FOTO: Johannes Andersen HMKG = Hans Majestet Kongens Garde, musikktropp KP3 FSMK = Forsvarets stabsmusikkorps KNMM = Kongelige norske marines musikkorps 32

33 changing of the guards Parades and pavilion concerts May Wednesday 6 th May HMKG Thursday 7 th May HMKG Wednesday 13 th May FSMK Friday 15 th May FSMK Wednesday 20 th May KNMM Thursday 21 May KNMM Friday 22 May KNMM Wednesday 27 th May FSMK* Thursday 28 th May FSMK Friday 29 th May FSMK June Wednesday 3 rd June FSMK Thursday 4 th June FSMK Friday 5 th June FSMK Wednesday 10 th June FSMK* Thursday 11 th June FSMK Friday 12 th June FSMK Wednesday 17 th June KNMM Thursday 18 th June KNMM Friday 19 th June KNMM Wednesday 24 th June FSMK Thursday 25 th June FSMK Friday 26 th June FSMK July Wednesday 1 st July FSMK Thursday 2 nd July FSMK Friday 3 rd July FSMK The parades start at the Fortress gate at All pavilion concerts start at after the parade. The pavilion is located on Karl Johans gate, by the National theatre. Nothing signals the coming of spring better than the Changing of the guards -parades in the centre of Oslo. Everyone is invited to follow the parade which starts at Akershus Fortress and ends at The Royal Castle. Pavilion concerts The pavilion concerts after the Changing of the guards - parades have been held up by the Staff Band since 1880 and are cherished by both citizens and tourists. The pavilion is located close to a number of different outdoor cafés and restaurants. Why not enjoy an ice cream or a cup of coffee while you listen to the band? *Pavilion concert with FSMK HMKG = His Majesty King's Guard, music troop KP3 FSMK = The Staff Band of the Norwegian Armed Forces KNMM = The Royal Norwegian Navy Band 33

34 for barna Verdens kuleste dag / Coolest day ever Lørdag 29. august kl Hele festningsområdet Saturday 29 th August at The entire Fortress area Sparebankstiftelsen DNB inviterer alle barn og unge (og alle andre også) til å komme til Akershus festning for å prøve alle slags mulige aktiviteter. Her kan du gå på ski (selv om det er sommer), spille volleyball, synge karaoke, lage hoppetau, gjøre arkeologiske utgravninger, skate, se på fisker, smake helgrillet elg, bygge verdens kuleste plankehytte og lage slim som en vitenskapsmann, og det er bare en liten del av det som skjer på VERDENS KULESTE DAG! Og det hele er gratis! This august the DNB Savings Bank Foundation invites everyone to Akershus Fortress to try out all sorts of possible activities. You can go skiing (even though it s summer) and skateboarding, play volleyball, sing karaoke, make archaeological excavations, taste barbecued moose, build the tallest plank house possible, and be a scientist for a day, and that is only a small fraction of what happens on the COOLEST DAY EVER! And it s all free! Foto: Annichen Piene 34

35 saluttering tema salute På nasjonale merkedager og kongelige fødselsdager avfyres det salutt fra Saluttbatteriet på Akershus festning kl (søndager kl ). Alle er velkomne til å overvære salutteringen. Hold for ørene! On Norwegian memorial days and birthdays of the Royal Family, a salute will be given from Akershus Fortress at (Sundays at 13.00). You are welcome to attend. Cover your ears! 8. mai: Frigjøringsdagen/Veterandagen 17. mai: Grunnlovsdagen 7. juni: Unionsoppløsningen 4. juli: HM Dronning Sonjas fødselsdag 20. juli: HKH Kronprins Haakons fødselsdag 19. august: HKH Kronprinsesse Mette-Marits fødselsdag May 8th: The Liberation Day May 17th: Constitution Day June 7th: The termination of the union between Norway and Sweden July 4th: The birthday of Queen Sonja July 20th: The birthday of Crown Prince Haakon August 19th: The birthday of Crown Princess Mette-Marit 35

36 1 EXIT Akershus slott 2. Norges hjemmefrontmuseum 3. Festningen Restaurant 4. Besøkssenteret 5. Karpedammen scene 6. Festningsplassen 7. Forsvarsmuseet 8. Ridehuset 2 6 EXIT EXIT 8 1. Akershus Castle 2. Norway s Resistance Museum 3. Festningen Restaurant 4. Visitor Centre 5. Karpedammen stage 6. Festningsplassen 7. The Norwegian Armed Forces Museum 8. Ridehuset Ønsker du mer informasjon: kontakt Besøkssenteret, tlf: Informasjon på nett: For further information, please contact the Visitor Centre or visit our website: Telephone: EXIT 3 Kontraskjæret Kongensgate EXIT Kirkegata Myntgata

Sommerprogram 2013 Summer programme 2013

Sommerprogram 2013 Summer programme 2013 Sommerprogram 2013 Summer programme 2013 VELKOMMEN TIL AKERSHUS FESTNING Det er med stor glede vi presenterer AKERSHUSFESTLIGHETENE 2013, mange spennende opplevelser for ALLE. 8. mai blir veterandagen

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

sommer på akershus festning summer at akershus fortress

sommer på akershus festning summer at akershus fortress sommer på akershus festning summer at akershus fortress NASJONALT MONUMENT OG ALLMENT BYROM Akershus festning er et av landets viktigste kulturminner, med bygninger og anlegg fra middelalderen og frem

Detaljer

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090 Skiskole Side 1 Priser Snowsports Skeikampen vinter 2013/2014. Individuelle gjester. Prices Snowsports Skeikampen winter 2013/2014. Individual guests. Gruppeundervisning, voksne, ungdom og Fjellbandidos

Detaljer

Macbeth: Frozen Scenes

Macbeth: Frozen Scenes Macbeth: Frozen Scenes Using Frozen Scenes There are several ways to use these scenes 1. Along with the scene one can give the students the lines from the play and ask them to perform their scene with

Detaljer

Engelsk gruppe 2 høsten 2015

Engelsk gruppe 2 høsten 2015 Engelsk gruppe 2 høsten 2015 I løpet av høsten har vi jobbet med disse tingene på engelsk: Tall - numbers Norsk - Norwegian Engelsk - English Mitt språk -My language 1 en one 2 to two 3 tre three 4 fire

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members

vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members Velkommen til Oslo Vandrerhjem Holtekilen! Oslo Vandrerhjem Holtekilen er et sommeråpent vandrerhjem, og drives i lokalene til Holtekilen Folkehøgskole.

Detaljer

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega.

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega. Kapittel 2 2.1.1 Familien min Hei, jeg heter Martine Hansen. Nå bor jeg i Åsenveien 14 i Oslo, men jeg kommer fra Bø i Telemark. Jeg bor i ei leilighet i ei blokk sammen med familien min. For tiden jobber

Detaljer

Summer Cup. 27-29 June 2014. Uken før vi reiser, vil vi trene her hjemme. Nærmere informasjon om dette kommer senere.

Summer Cup. 27-29 June 2014. Uken før vi reiser, vil vi trene her hjemme. Nærmere informasjon om dette kommer senere. Summer Cup 27-29 June 2014 Vestkantsvømmerne inviterer alle i B- gruppen og C+ (hospitanter i B gruppen) til Stevne i Stockholm. Vi skal bo på Zinkensdamm vandrehjem, og stevne foregår i Erisdalsbadet

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

VELKOMMEN TIL AKERSHUSFESTLIGHETENE 2012 mai september

VELKOMMEN TIL AKERSHUSFESTLIGHETENE 2012 mai september VELKOMMEN TIL AKERSHUSFESTLIGHETENE 2012 mai september velkommen til Akershus festning INNHOLD TABLE OF CONTENTS Det er med stor glede vi presenterer AKERSHUSFESTLIGHETENE 2012, med et hav av spennende

Detaljer

OSLO OPEN 2 24 MÅL FELT

OSLO OPEN 2 24 MÅL FELT OSLO OPEN 2 24 MÅL FELT 14. 15. JUNI 2012 I OSLO (English version at page 4) 2 24 FITA* Arrowhead SK Vidar innbyr til internasjonalt feltstevne på vår feltbane ved Sørmarka utenfor Oslo 14.- 15. juni 2014.

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

Slipemaskin fra Levende fabrikk Slektstrea, Genbanken (2013) INDUSTRIMUSEUM SKULPTURPARK KUNSTHALL

Slipemaskin fra Levende fabrikk Slektstrea, Genbanken (2013) INDUSTRIMUSEUM SKULPTURPARK KUNSTHALL Slipemaskin fra Levende fabrikk Slektstrea, Genbanken (2013) Mick Jagger, London 65 INDUSTRIMUSEUM SKULPTURPARK KUNSTHALL KISTEFOS-MUSEET INDUSTRIMUSEUM Et enestående kulturhistorisk monument over den

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

NNMPF-NYTT 2005: 2. Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning, 17.juni 2005

NNMPF-NYTT 2005: 2. Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning, 17.juni 2005 NNMPF-NYTT 2005: 2 Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning, 17.juni 2005 Kjære nettverkskolleger. Her kommer invitasjonen til konferansen i København 2006. (English version, see below). Velkommen

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

How we connect online and offline

How we connect online and offline How we connect online and offline Hvordan bruke tekstene til å besvare oppgavene? Introduksjonen til temaet: This year s topic is how we connect with people, both online in the virtual world of the internet,

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

SUMMER AT AKERSHUS FORTRESS

SUMMER AT AKERSHUS FORTRESS SOMMER PÅ AKERSHUS FESTNING SUMMER AT AKERSHUS FORTRESS Nasjonalt monument og allment byrom National monument and common city space Akershus festning er et av landets viktigste kulturminner, med bygninger

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Arkeologisk museum i Stavanger 12. november 2006-15. april 2007

Arkeologisk museum i Stavanger 12. november 2006-15. april 2007 Arkeologisk museum i Stavanger 12. november 2006-15. april 2007 Åpningstider Man., ons., tors., fre., lør. 11.00-15.00 Tirsdag 11.00-20.00 Søndag 11.00-17.00 Besøksadresse Peder Klowsgate 30A Telefon publikumsmottak

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

Last ned Norwegian mountains - Per Roger Lauritzen. Last ned

Last ned Norwegian mountains - Per Roger Lauritzen. Last ned Last ned Norwegian mountains - Per Roger Lauritzen Last ned Forfatter: Per Roger Lauritzen ISBN: 9788281691933 Format: PDF Filstørrelse: 25.40 Mb NORWEGIAN MOUNTAINS have been the basis of existence for

Detaljer

Markedsrapport Tyskland 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Tyskland 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Tyskland 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Gjestedøgn formidlet via hytteformidlere Tyske turister i Norge 2014 Norges posisjon blant

Detaljer

Building conservation in practice

Building conservation in practice Building conservation in practice Aadne Gunnar Sollid Cultural heritage leader in Aust- Agder county. Aust-Agder fylkeskommune 2 Synagogen er blant de eldste eksisterende tresynagogen i Øst-Europa. Den

Detaljer

Digital Transformasjon

Digital Transformasjon Digital Transformasjon HVORDAN KAN DU TA GREP OM DIGITALISERINGEN? KURT S. HELLAND EVRY Key Highlights # 1 Norway # 4 Sweden # 1 Financial Services in the Nordics NOR FIN Offices in9countries 9,100 employees

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

NRF Full 2012 Schedule

NRF Full 2012 Schedule NRF Full 2012 Schedule Understanding the schedule Saturday Sunday Wednesday 3-Mar 4-Mar 7-Mar March 10-Mar 11-Mar 14-Mar 17-Mar 18-Mar 21-Mar 24-Mar 25-Mar 28-Mar 31-Mar 1-Apr 4-Apr 7-Apr 8-Apr 11-Apr

Detaljer

lytte etter og bruke engelske språklyder gjennom praktiskestetiske gi eksempler på noen situasjoner der det kan være nyttig å kunne engelsk

lytte etter og bruke engelske språklyder gjennom praktiskestetiske gi eksempler på noen situasjoner der det kan være nyttig å kunne engelsk Årsplan i for 2.trinn 2014-2015 Faglærer Yngve Henriksen Læreverk: Stairs 2 Kompetansemål etter 2.årstrinn Ulike tema, delmål og arbeidsformer brukes på veien mot kompetansemålene fra K06 Språklæring Muntlig

Detaljer

VELKOMMEN TIL AKERSHUSFESTLIGHETENE 2011. mai september. Foto: Knut Bry

VELKOMMEN TIL AKERSHUSFESTLIGHETENE 2011. mai september. Foto: Knut Bry VELKOMMEN TIL AKERSHUSFESTLIGHETENE 2011 mai september Foto: Knut Bry INNHOLD TABLE OF CONTENTS 8. MAI NASJONAL VETERANDAG / MAY 8 TH NATIONAL VETERANS DAY 4-5 17. MAI PÅ AKERSHUS FESTNING / MAY 17 TH

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

Host #1: Nationality: Year of birth: Host #2: Nationality: Year of birth: Nearest city/town: Nearest airport: Nearest train station:

Host #1: Nationality: Year of birth: Host #2: Nationality: Year of birth: Nearest city/town: Nearest airport: Nearest train station: Au Pair Host Family Profile 2018 This form is for the potential au pair to get to know you better when you are in the process of choosing a candidate. Remember to attach pictures of the au pair s room

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Alvdal. www.alvdal.kommune.no

Alvdal. www.alvdal.kommune.no På kan du gå i den flotte naturen på ski eller til fots. Du kan jakte og fiske. Av butikker har vi kafèer, bensinstasjoner og et lite sentrum med sportsbutikk, dagnligvarebutikker, lekebutikk, blomsterbutikk

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

Safety a t t h e f A c t o r y

Safety a t t h e f A c t o r y Safety a t t h e f A c t o r y Sikkerhet på fabrikken Safety at the factory NÅ har du god tid til å lese denne brosjyren! I en krisesituasjon har du ikke like god tid You have plenty of time to read this

Detaljer

Markedsrapport Danmark 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Danmark 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Danmark 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Gjestedøgn formidlet via hytteformidlere Andel av befolkningen som ferierer utenlands Planlagte

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

Velkommen til Fløyen!

Velkommen til Fløyen! Velkommen til Fløyen! floyen.no Bergens mest besøkte attraksjon Fløibanen i Bergen er en av Norges mest kjente attraksjoner. Den går fra sentrum til toppen av Fløyen på 6 minutter, og turen er en opplevelse

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

DESEMBER 2010. Så er det altså tid for å sende ut planene for desember. Tiden går fort men vi er klare for juleforberedelser, og gleder oss veldig!

DESEMBER 2010. Så er det altså tid for å sende ut planene for desember. Tiden går fort men vi er klare for juleforberedelser, og gleder oss veldig! DESEMBER 2010 Så er det altså tid for å sende ut planene for desember. Tiden går fort men vi er klare for juleforberedelser, og gleder oss veldig! Det viktigste for oss i desember er å ta det med ro! Vi

Detaljer

JULEKAMPANJE november 24. desember 2017

JULEKAMPANJE november 24. desember 2017 LYSforVERDEN JULEKAMPANJE 2017 24. november 24. desember 2017 TEMA Når vi følger Frelserens eksempel og lever slik han levde og slik han forkynte, vil dette lyset brenne i oss og lyse opp veien for andre.

Detaljer

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 Om emnet SAMPOL 270 ble avholdt for førsten gang høsten 2013. Det erstatter til dels SAMPOL217 som sist ble avholdt høsten 2012. Denne høsten 2014 var Michael Alvarez

Detaljer

Markedsrapport Storbritannia 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Storbritannia 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Storbritannia 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Britiske turister i Norge 2014, Turistundersøkelsen Norges posisjon blant briter Kontaktinformasjon;

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Come to praise. We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song

Come to praise. We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song Come to praise We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song We ve come to sing and give you praise We worship you

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner Manuset ligger på NSKI sine sider og kan kjøpes på www.adlibris.com Sara and Callie are walking through New York City's West Village very late at

Detaljer

Markedsrapport Frankrike 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Frankrike 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Frankrike 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Franske turister i Norge 2014 Posisjoneringsanalyse, Norges posisjon blant franskmenn Kontaktinformasjon;

Detaljer

Vikingfestivalen Karmøy Markedsregler 2015/Marked rules 2015

Vikingfestivalen Karmøy Markedsregler 2015/Marked rules 2015 Vikingfestivalen Karmøy Markedsregler 2015/Marked rules 2015 Vikingfestivalen Karmøy blir arrangert av Karmøy Kulturopplevelser. Festivalen er på Vikinggarden på Avaldsnes. Alt utstyr må fraktes med båt.

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

Storbritannia 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB

Storbritannia 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Storbritannia 2013 Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Hotellgjestedøgn Turistundersøkelsen,

Detaljer

klassisk angoragenser classic angora sweater

klassisk angoragenser classic angora sweater klassisk angoragenser classic angora sweater www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) XL (XXL) Garn Pickles Angora 150 (175) 200 (225) 250 (275) g Pinner 80 og 40 cm rundpinne og

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

2 januar - 5.april 2009

2 januar - 5.april 2009 Mandag: Fra Operahuset til Kvadraturen Vi går på Operahuset hvor vi kan se til Ladegården i gamle Oslo. Vi forteller om arkitektur, kunst og byggingen av Operaen samt Bjørvikas fremtid. Vi fortsetter til

Detaljer

80. Lincoln to Parklands

80. Lincoln to Parklands 80. Lincoln to Parklands Valid from 8 December 2014 Bus route: LincoIn University X Lincoln Township Prebbleton Westfield Riccarton X Christchurch Hospital X Central Station X Eastgate Shopping Centre

Detaljer

LOGO. For the 25th anniversary, the Oslo City logo has been modernized. The campaign logo was: We celebrate...you!

LOGO. For the 25th anniversary, the Oslo City logo has been modernized. The campaign logo was: We celebrate...you! ADVERTISING CONTENT Logo 3 Graphic profile 4 Chocolate 5 Balloons 6 Gift cards 7 Luxury paper bags 8 Prints 9 Rollup/Banners 10 Advertising 11 Visual merchandising 12-13 Door decor 14 VIP Lounge 15 Cheque

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015 1 PETROLEUM PRICE BO ARD Our reference Date OED 15/712 15/06/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com

Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com STOP KISS av Diana Son Scene for to kvinner. Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Sara and Callie are walking through New York City's West Village very late at night,

Detaljer

Årsplan: Engelsk 3.trinn Uke

Årsplan: Engelsk 3.trinn Uke Årsplan: Engelsk 3.trinn Uke 34 35 36 37 38 39 Kompetanse-mål Repetisjon Repetisjon Klokka Kunne spørre og fortelle andre på engelsk hvor mye klokka er. Ordforråd One o`clock, two o`clock, three o`clock,

Detaljer

The Official Newsletter of Projects Abroad Bo. March 2013

The Official Newsletter of Projects Abroad Bo. March 2013 The Official Newsletter of Projects Abroad Bo ia March 2013 1 Editor s Letter Hi all, Welcome to the March edition of our Newsletter for Projects Abroad Bolivia. This newsletter aims to inform all ur volunteers

Detaljer

Markedsrapport Norge 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Norge 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Norge 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Andel av befolkningen som ferierer utenlands Planlagte feriemål 2014-2016 Ferie- og fritidsturer i inn- og utland Turistundersøkelsen, resultater

Detaljer

Uke Kompetansemål fra kunnsakpsløftet Ferdighetsmål Lærebok: Quest Vurdering Everyday practice Språklæring:

Uke Kompetansemål fra kunnsakpsløftet Ferdighetsmål Lærebok: Quest Vurdering Everyday practice Språklæring: Årsplan for 3.trinn Fag: Engelsk Skoleåret 2017 /2018 Uke Kompetansemål fra kunnsakpsløftet Ferdighetsmål Lærebok: Quest Vurdering 33-34 Everyday practice 35-38 Språklæring: samtale om eget arbeid med

Detaljer

ARBEIDSPLAN FOR : 10C

ARBEIDSPLAN FOR : 10C ARBEIDSPLAN FOR : 10C VEKE 46 OG 47 : INFO Oppsette prøvar: o 13. november: N&M o 11. november: Matte o 17. november: Krle Epost-adresser: o Erlend: erlend.spurkeland@lindas.kommune.no o Berit: berit.lilleokdal@lindas.kommune.no

Detaljer

Residency at Arts Printing House for Performing Artists

Residency at Arts Printing House for Performing Artists Bergen - Vilnius Residency at Arts Printing House for Performing Artists It should be noted that according to Norwegian law (Offentleglova 3) that applications for grants, including any attachments, is

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION)

VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION) VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION) (first published 1999) Synopsis: Download A Veien Til Rom: Hvordan Jeg Ble Katolikk (Norwegian Edition) PDF ebook by Kjell Arild Pollestad Veien

Detaljer

Oversikt over The Beatles vinyl/singler/rekvisita Tittel (side A, side B) År Land Cover Pris Merknad

Oversikt over The Beatles vinyl/singler/rekvisita Tittel (side A, side B) År Land Cover Pris Merknad Oversikt over The Beatles vinyl/singler/rekvisita Tittel (side A, side B) År Land Cover Pris Merknad Singler She loves you, I'll get you Sept '63 NO Standard 75 1.opplag All my loving, I saw her standing

Detaljer

Innhold. Fakta. Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2013 Posisjoneringsanalyse, Danmarks posisjon Kontaktinformasjon

Innhold. Fakta. Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2013 Posisjoneringsanalyse, Danmarks posisjon Kontaktinformasjon Danmark 2013 Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Scandinavian Travel Trend Survey, Kairos Future Overnattingsstatistikken, SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling

Detaljer

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata IFD International Framework for Dictionaries Hvordan bygges en BIM? Hva kan hentes ut av BIM? Hvordan

Detaljer

Last ned Bunader og tradisjoner fra Setesdal - Laila Duran. Last ned

Last ned Bunader og tradisjoner fra Setesdal - Laila Duran. Last ned Last ned Bunader og tradisjoner fra Setesdal - Laila Duran Last ned Forfatter: Laila Duran ISBN: 9789198078534 Antall sider: 182 Format: PDF Filstørrelse: 25.55 Mb Denne boken handler om tradisjonene i

Detaljer

Vårt liv på jorda Our Life on Earth

Vårt liv på jorda Our Life on Earth Vårt liv på jorda Our Life on Earth Vandrer / Walking - akryl / acrylic - 61 x 50 cm 2015 Halvard Hatlen / BONO Vårt liv på jorden, kort eller langt, begynner ved unnfangelsen, hva det inneholder og hvordan

Detaljer

Rotary and Rotaract. District 2290 Thor Asbjørn Andersen

Rotary and Rotaract. District 2290 Thor Asbjørn Andersen Rotary and Rotaract District 2290 Thor Asbjørn Andersen 10.01.2017 Rotaract TITLE 2 About Rotaract Rotaract is a service club for young men and women ages 18 to 30... who are dedicated to community and

Detaljer

Last ned A street in Tromsø - Christine Kristoffersen Hansen. Last ned

Last ned A street in Tromsø - Christine Kristoffersen Hansen. Last ned Last ned A street in Tromsø - Christine Kristoffersen Hansen Last ned Forfatter: Christine Kristoffersen Hansen ISBN: 9788293618058 Antall sider: 87 Format: PDF Filstørrelse: 14.24 Mb The city of Tromsø

Detaljer

Cultiva Play & Learn Innovation Challenge

Cultiva Play & Learn Innovation Challenge Dato: 19. august 2015 Saksnummer: 31/15 Til: Styret Møtedato: 21. august 2015 Saksbehandler: Ingebjørg Borgemyr Cultiva Play & Learn Innovation Challenge Sammendrag: Cultiva ønsker å invitere til en idèkonkurranse

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

Vestfossen Casting Games

Vestfossen Casting Games Drammens Sportsfiskeres Castinggruppe inviterer til / invites you to Vestfossen Casting Games 2015 Strandajordet Idrettspark, Vestfossen 27. og 28. juni 2015 Strandajordet Sports Field June 27 th and June

Detaljer

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017 Enkel og effektiv brukertesting Ida Aalen LOAD.17 21. september 2017 Verktøyene finner du her: bit.ly/tools-for-testing Har dere gjort brukertesting? Vet du hva dette ikonet betyr? Mobil: 53% sa nei Desktop:

Detaljer

Norwegian FAOS, version LK1.0

Norwegian FAOS, version LK1.0 Norwegian FAOS, version LK1.0 The KOOS form was translated from Swedish into Norwegian by the Norwegian Arthroplasty Register (NAR). The Norwegian National Knee Ligament Registry (NKLR) translated the

Detaljer

Last ned Roald Amundsen - Hans Olav Thyvold. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Roald Amundsen Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Roald Amundsen - Hans Olav Thyvold. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Roald Amundsen Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Roald Amundsen - Hans Olav Thyvold Last ned Forfatter: Hans Olav Thyvold ISBN: 9788281691797 Format: PDF Filstørrelse: 18.14 Mb ROALD AMUNDSEN (1872-1928), a Norwegian polar explorer and national

Detaljer

Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management. University of Tromsø Sami University College

Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management. University of Tromsø Sami University College The behavior of the reindeer herd - the role of the males Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management University of Tromsø Sami University College Masters student at Department

Detaljer

TEMA LÆRESTOFF/MÅL ARBEIDSMÅTAR/OPPGÅVER EVALUERING

TEMA LÆRESTOFF/MÅL ARBEIDSMÅTAR/OPPGÅVER EVALUERING Lindås ungdomsskule 5955 LINDÅS Tlf. 56375054 Faks 56375055 FOR: 2016 2017 KLASSE: 9 A og B FAG: Engelsk FAGLÆRAR: Vibeke Kessner og Anne Julie Hetland ÅRSPLAN Mål: http://www.udir.no/lareplaner/grep/modul/?gmid=10&gmi=58547

Detaljer

Samlede Skrifter PDF. ==>Download: Samlede Skrifter PDF ebook

Samlede Skrifter PDF. ==>Download: Samlede Skrifter PDF ebook Samlede Skrifter PDF ==>Download: Samlede Skrifter PDF ebook Samlede Skrifter PDF - Are you searching for Samlede Skrifter Books? Now, you will be happy that at this time Samlede Skrifter PDF is available

Detaljer

Hvor lenge har Østerrike hatt diplomatisk kontakt med Norge, og hvor lenge har det vært ambassade i Norge?

Hvor lenge har Østerrike hatt diplomatisk kontakt med Norge, og hvor lenge har det vært ambassade i Norge? Fra: @bmeia.gv.at Til: Emne: WG: Artikkel til Wikipedia om ambassaden - trenger mer info og gjerne noen bilder Dato: 21. februar 2014 15:42:40 Dear Mr., After some research I now can come back to your

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER DOWNLOAD EBOOK : SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL EDITION) BY ANDREAS GODE

Detaljer

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I Geografisk institutt Eksamensoppgave i GEOG1000 - Menneske og sted I Faglig kontakt under eksamen: Britt Engan Dale Tlf.: 73 59 19 14 Eksamensdato: 18.12.2014 Eksamenstid: 4 timer Studiepoeng: 7.5 Sensurdato:

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

Ukebrevet. Uke 23 (6/6 12/6) FELLES

Ukebrevet. Uke 23 (6/6 12/6) FELLES Ukebrevet Uke 23 (6/6 12/6) Hei alle: FELLES Da har vi fått godkjenningen fra Lotteri og stiftelsestilsynet på vår søknad om navneendring til Stiftelsen Tønsberg Montessori. Det gjelder både for barnehagen

Detaljer