Fylkestinget. Nord-Trøndelag fylkeskommune SAKSPROTOKOLL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkestinget. Nord-Trøndelag fylkeskommune SAKSPROTOKOLL"

Transkript

1 Fylkestinget Nord-Trøndelag fylkeskommune SAKSPROTOKOLL Sak nr. 25/2005 Årsbudsjett gjenbevilgning Behandlet/behandles av Møtested Møtedato Sak nr. Fylkesrådet i Nord-Trøndelag Fylkets Hus, Steinkjer /2005 Fylkestinget Mære landbruksskole /2005 Saksbehandler: May-Wenche Hestø Arkivsak: 2004/04199 Arkivkode: 111 Fylkestingets vedtak, fattet i plenum : 1. Som følge av ubrukte bevilgninger og overskridelser ved avslutningen av regnskapet for 2004, samt bevilgning til bergkunstmuseum (3 mill. kroner), Saemien Sijte (2 mill. kroner) og andre kulturformål (1 mill. kroner), gjennomføres slike endringer i sektorenes netto driftsrammer i fylkeskommunens budsjett for 2005: (Kroner) Økning/ Reduksjon/ gjenbevilgn inndragning Fylkesordfører og Fylkesting Politisk virksomhet, ledelse, stab Utdanning Helse og sosial Kontroll og tilsyn 0 Regional utvikling Kultur Overføring til investeringsbudsjettet Bruk av disposisjonsfond SUM Fylkesordfører og Fylkesting gjenbevilges slik (ytterligere detaljering av beløp som også omfattes av punkt 1): Ansvar (Kroner) Økning Reduksjon Fylkesordfører Fylkestinget Gjenbevilget beløp fra 2004 kan avsettes på disposisjonsfond og disponeres senere. 4. Alle ikke forbrukte bevilgninger på investeringsbudsjettet fra 2004 gjenbevilges i Ikke forbrukte midler på Tautra gjenbevilges til andre vegformål. 2 mill. kroner av gjenbevilgningen til regional utvikling i punkt 1, overføres til investeringsbudsjettet til fylkesveg. I tillegg bevilges 3 mill. kroner til fylkesveg (trafikksikkerhetstiltak), samt 3 mill. kr. til investeringer i utdanningssektoren.

2 Investeringsbudsjettet for 2005 endres slik (beløpene inkluderer gjenbevilgning av ikke forbrukte bevilgninger fra 2004): (Kroner) Økning/ Økt innt./ red. utg./ Ansvar Tjen. Konto Prosjekt gjenbev. inndragn Overført fra driftsbudsjettet Div. investeringer utdanning Forsterkning 10 t asfalt Punktvis forsterkning Undergang/ flaskehalser Andre tiltak Gang/ sykkelveger Trafikksikkerhetstiltak Miljø- og servicetiltak Planlegging Fylkesrådet skal så snart som mulig fordele fylkestingets gjenbevilgninger ytterligere i samsvar med budsjettreglementet

3 Saksbehandling/Saksgang Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Som følge av ubrukte bevilgninger og overskridelser ved avslutningen av regnskapet for 2004, samt bevilgning til bergkunstmuseum (3 mill. kroner), Saemien Sijte (2 mill. kroner) og andre kulturformål (1 mill. kroner), gjennomføres slike endringer i sektorenes netto driftsrammer i fylkeskommunens budsjett for 2005: (Kroner) Økning/ Reduksjon/ gjenbevilgn inndragning Fylkesordfører og Fylkesting Politisk virksomhet, ledelse, stab Utdanning Helse og sosial Kontroll og tilsyn 0 Regional utvikling Kultur Overføring til investeringsbudsjettet Bruk av disposisjonsfond SUM Fylkesordfører og Fylkesting gjenbevilges slik (ytterligere detaljering av beløp som også omfattes av punkt 1): Ansvar (Kroner) Økning Reduksjon Fylkesordfører Fylkestinget Gjenbevilget beløp fra 2004 kan avsettes på disposisjonsfond og disponeres senere. 3

4 4. Alle ikke forbrukte bevilgninger på investeringsbudsjettet fra 2004 gjenbevilges i Ikke forbrukte midler på Tautra gjenbevilges til andre vegformål. 2 mill. kroner av gjenbevilgningen til regional utvikling i punkt 1, overføres til investeringsbudsjettet til fylkesveg. I tillegg bevilges 3 mill. kroner til fylkesveg (trafikksikkerhetstiltak), samt 3 mill. kr. til investeringer i utdanningssektoren. Investeringsbudsjettet for 2005 endres slik (beløpene inkluderer gjenbevilgning av ikke forbrukte bevilgninger fra 2004): (Kroner) Økning/ Økt innt./ red. utg./ Ansvar Tjen. Konto Prosjekt gjenbev. inndragn Overført fra driftsbudsjettet Div. investeringer utdanning Forsterkning 10 t asfalt Punktvis forsterkning Undergang/ flaskehalser Andre tiltak Gang/ sykkelveger Trafikksikkerhetstiltak Miljø- og servicetiltak Planlegging Fylkesrådet skal så snart som mulig fordele fylkestingets gjenbevilgninger ytterligere i samsvar med budsjettreglementet. Protokoll fra fylkestingets behandling i samling april 2005 Saka ble behandla i komite for økonomi, plan og regionalt utviklingsprogram Saksordfører: Gunnar Viken (H). Komitebehandling : FORSLAG: Fremskrittspartiet og Høyre v/robert Eriksson og Gunnar Viken: Nytt punkt 1 Som følge av ubrukte bevilgninger og overskridelser ved avslutningen av regnskapet for 2004, gjennomføres slike endringer i sektorens netto driftsramme i fylkeskommunens budsjett for 2005: 4

5 Kroner Økning/ gjenbevilgning Reduksjoner/ inndragning Fylkesordfører og Fylkesting Politisk virksomhet, ledelse, stab Utdanning Helse og sosial Kontroll og tilsyn 0 Regional utvikling Kultur Overføring til investeringsbudsjettet Bruk av disposisjonsfond SUM Pr. 1. april 2005 er det 345 voksne søkere til videregående opplæring med rett som står på venteliste. Fylkestinget viser til at budsjett for 2005 er økt med kroner i forhold til budsjett for 2004, men redusert med 3 millioner kroner i forhold til budsjett/regnskap for For at flest mulig voksne søkere med rett skal få starte sin videregående opplæring så fort som mulig, ønsker fylkestinget å signalisere at 3 millioner kroner av de økte gjenbevilgningene til utdanning, forbeholdes voksenopplæringen. Fylkestinget vil videre påpeke viktigheten av at Egge prosjektet fullføres. Tilleggsforslag til punkt 4 Fylkestinget ønsker en sterkere satsing på veg og skole. På denne bakgrunn bevilges det 2,5 millioner kroner til ferdigstilling av fylkesveg 221 (Røra Sund), som en del av den Gyldne omvei. Bevilgningen dekkes inn fra avsetning til disposisjonsfond. Fylkestinget bevilger videre 5,4 millioner kroner til ferdigstilling av Levanger v.g.s. Inntekter fra salg av rektorboligen ved skolen, anslått til 2,5 3 mill. kroner, foreslås i sin helhet benyttet til fullfinansiering av skolen, slik at den totale bevilgning blir på ca. 8 millioner kroner, avhengig av salgsinntektene fra rektorboligen. 3 millioner kroner av beløpet på 5,4 millioner kroner tas av foreslåtte beløp på 3 millioner kroner i fylkesrådets forslag til vedtak, punkt 4, investeringer i utdanningssektoren. Resterende 2,4 millioner tas fra en reduksjon i pkt. 1. regional utvikling. 5

6 VOTERING: Forslag: Alternativ votering mellom fylkesrådets innstilling og FrP og Høyres forslag i pkt. 1 Fylkesrådets innstilling pkt. 2 Fylkesrådets innstilling pkt. 3 Alternativ votering mellom fylkesrådets innstilling og FrP og Høyres forslag i pkt. 4 Fylkesrådets innstilling pkt. 5: Avstemming: Fylkesrådets innstilling ble vedtatt med 8 stemmer for (Ap, SP, SV, og V) og 3 stemmer mot (FrP, H og KrF) Enstemmig vedtatt Enstemmig vedtatt Fylkesrådets innstilling ble vedtatt med 8 stemmer for (Ap, SP, SV, og KrF) og 3 stemmer mot (FrP, H og V) Enstemmig vedtatt Innstilling til vedtak fra komiteen: Med 8 mot 3 stemmer vedtok komiteen fylkesrådets innstilling i pkt. 1 og 4. Komiteen vedtok enstemmig å tilrå fylkesrådets innstilling til vedtak i pkt. 2, 3 og 5. Fylkestingets behandling i plenum : Saksordføreren, Gunnar Viken (H), la fram komiteinnstillinga. Følgende hadde innlegg: Robert Eriksson (Frp), Sara Kveli (Ap), Per Morten Teigen (SV), Gunnar Viken (H), Ingvild Kjerkol (Ap), Anne Irene Myhr (Sp). FORSLAG: Robert Eriksson på vegne av Fremskrittspartiet og Høyre: Nytt punkt 1 Som følge av ubrukte bevilgninger og overskridelser ved avslutningen av regnskapet for 2004, gjennomføres slike endringer i sektorens netto driftsramme i fylkeskommunens budsjett for 2005: Kroner Økning/ gjenbevilgning Reduksjoner/ inndragning Fylkesordfører og Fylkesting Politisk virksomhet, ledelse, stab Utdanning Helse og sosial Kontroll og tilsyn 0 Regional utvikling Kultur Overføring til investeringsbudsjettet Bruk av disposisjonsfond SUM

7 Pr. 1. april 2005 er det 345 voksne søkere til videregående opplæring med rett som står på venteliste. Fylkestinget viser til at budsjett for 2005 er økt med kroner i forhold til budsjett for 2004, men redusert med 3 millioner kroner i forhold til budsjett/regnskap for For at flest mulig voksne søkere med rett skal få starte sin videregående opplæring så fort som mulig, ønsker fylkestinget å signalisere at 3 millioner kroner av de økte gjenbevilgningene til utdanning, forbeholdes voksenopplæringen. Fylkestinget vil videre påpeke viktigheten av at Egge prosjektet fullføres. Tilleggsforslag til punkt 4 Fylkestinget ønsker en sterkere satsing på veg og skole. På denne bakgrunn bevilges det 2,5 millioner kroner til ferdigstilling av fylkesveg 221 (Røra Sund), som en del av den Gyldne omvei. Bevilgningen dekkes inn fra avsetning til disposisjonsfond. Fylkestinget bevilger videre 5,4 millioner kroner til ferdigstilling av Levanger v.g.s. Inntekter fra salg av rektorboligen ved skolen, anslått til 2,5 3 mill. kroner, foreslås i sin helhet benyttet til fullfinansiering av skolen, slik at den totale bevilgning blir på ca. 8 millioner kroner, avhengig av salgsinntektene fra rektorboligen. 3 millioner kroner av beløpet på 5,4 millioner kroner tas av foreslåtte beløp på 3 millioner kroner i fylkesrådets forslag til vedtak, punkt 4, investeringer i utdanningssektoren. Resterende 2,4 millioner tas fra en reduksjon i pkt. 1. regional utvikling. VOTERING: Alternativ votering mellom pkt. 1 i innstillinga og forslag til nytt pkt. 1 fra Frp og H: Innstillinga pkt. 2 og 3: Innstillinga pkt. 4: Forslag til tillegg pkt. 4 fra Frp og H: Innstillinga pkt. 5: Innstillinga ble vedtatt med 27 stemmer, idet 8 stemmer ble avgitt for forslaget fra Frp/H. Enstemmig vedtatt. Enstemmig vedtatt. Falt idet 8 stemmer ble avgitt for og 27 imot. Enstemmig vedtatt. Fylkestingets vedtak er gjengitt fremst i saka. 7

8 Sammendrag: Det foreslås endringer i budsjettet for 2005 som følge av regnskapsavslutningen for 2004 (jfr. egen sak til fylkestinget). Det foreslås gjenbevilgninger i sektorene ved bruk av 20,9 mill. kroner av disposisjonsfond. Videre foreslås det overført 12 millioner kroner av resultatet i 2004 til investeringstilskudd innenfor kultur og investeringer innenfor veg og utdanning. Sektorvis foreslås slike endringer etter at virkningen av momskompensasjon (se egen omtale) er utlignet: Fylkesordfører og Fylkesting viser en besparelse på 0,094 mill. kroner i 2004 som foreslås gjenbevilget. Av besparelsen på 4,1 mill. kroner på sektor Politisk virksomhet, ledelse, stab, foreslås 2,8 mill. kroner gjenbevilget til sektoren og 1,9 mill. kroner gjenbevilget på Utdanningssektoren (til personaltiltak). 0,7 mill. kroner i avvik på pensjonsutgifter i KLP (jfr. omtale i avsnittet om pensjon), foreslås bevilget til personaltiltak i Politisk virksomhet, ledelse, stab. I utdanningssektoren foreslås 2 mill. kroner bevilget pga. tapsføring av krav vedrørende lærebedrifter, og 0,6 mill. kroner bevilget til Olav Duun videregående skole. Dessuten gjenbevilges 1,9 mill. kroner til personaltiltak fra Politisk virksomhet, ledelse, stab (jfr. omtale ovenfor). Netto gjenbevilgning blir 1,1 mill. kroner i utdanning etter at overskudd på momskompensasjonen er utlignet. Videre foreslås overført 3 mill. kroner til investeringer innenfor utdanning i Helse og sosial hadde en overskridelse i 2004 på 5,6 mill. kroner i tannhelse, som ikke foreslås inndratt i rammene for Sektoren foreslås gjenbevilget med 0,5 mill. kroner til folkehelsearbeid. Kultursektoren har en besparelse i 2004 på 5,6 mill. kroner som foreslås gjenbevilget. Videre foreslås 6 mill. kroner avsatt til investeringsstøtte til Saemien Sijte (2 mill. kroner), bergkunstmuseet (3 mill. kroner) og andre kulturformål (1 mill. kroner). Regional utvikling har en besparelse på 10,8 mill. kroner i 2004 som foreslås gjenbevilget. Videre foreslås overført 3 mill. kroner til investeringer i fylkesveg i 2005, øremerket trafikksikkerhetstiltak. Kontroll og tilsyn har en besparelse på 0,2 mill. kroner, som ikke foreslås gjenbevilget. For øvrig foreslås gjenbevilgning av alle ikke forbrukte bevilgninger på investeringsbudsjettet, sammen med en omdisponering innenfor budsjettet, samt en overføring fra drift. Fylkesrådets vurdering: I tråd med fylkestingets vedtak (FT 46/2003), foreslås det gjenbevilgninger, etter at årsregnskapet for 2004 er lagt fram. Å gjennomføre gjenbevilgninger er svært positivt da slike antas å bidra til god økonomistyring og overskudd. I år med underskudd for fylkeskommunen, vil det imidlertid kunne bli nødvendig å gjennomføre inndragninger. Dette er selvsagt en risiko som virksomhetene må leve med, og som gjør vår praksis sårbar. I saken foreslås gjenbevilgninger fordelt på sektoren på til sammen 20,9 mill. kroner, og dessuten bruk av 12 mill. kr av resultatet for 2004 som investeringstilskudd til diverse kulturformål, og investering til fylkesveg og innen skolesektoren. Gjenbevilgningene er sektorovergripende, og ligger derfor innenfor fylkestingets egen budsjettmyndighet (enekompetanse). I tidligere år har gjenbevilgningene blitt vedtatt av fylkesrådet (fylkesutvalget) etter hasteparagrafen i kommuneloven. Dette er blitt gjort for at virksomhetene skal ha oversikt over sin driftssituasjon så tidlig som mulig i budsjettåret. Når 8

9 fylkesrådet nå fremmer saken for fylkestinget, har det sammenheng med at fylkestinget behandler årsoppgjøret tidligere, at det foreslås gjenbevilgninger for 8,7 mill. kroner ut over gjenbevilgningsprinsippet, samt at det foreslås investeringstilskudd og investeringer på til sammen 12 mill. kroner. Det er fylkestinget som disponerer regnskapsoverskuddet og har ansvar for prioriteringene. Dog er de føringer som er gitt av fylkestinget i form av vedtak om overføringer samt prioritering i budsjettbehandlingen, søkt fulgt opp i denne saken. Det skjønnet som er nødvendig, er utøvd i tråd med tidligere praksis. Fylkesrådet antar at det også senere år, vil være mest aktuelt at fylkestinget vedtar gjenbevilgningene på sektornivået, og at fylkesrådet etter dette fordeler rammene ytterligere. Det understrekes imidlertid at det at man venter til fylkestingets behandling av gjenbevilgningene, ikke skal ha betydning for den trygghet som virksomhetene trenger om at gjenbevilgningsprinsippet vil bli fulgt opp også i årene som kommer. Foreliggende gjenbevilgningssak kunne vært en integrert del av årsoppgjørssaken. Fylkestinget anmodes om å gi signal om det, dersom det senere år er ønskelig at disse to sakene blir samordnet til en samlet sak. I fylkestingssak 24/2005, Fylkeskassens årsoppgjør 2004 Årsmelding og regnskap, inviteres fylkestinget til å bruke 12 mill. kroner av resultatet som investeringsstøtte til diverse kulturformål, fylkesveg og investering innen skolesektoren. Fylkesrådet foreslår at dette fordeles med 2 mill. kr til Saemien Sijte, 3 mill. kroner til bergkunstmuseum og 1 mill. kr til andre kulturformål. Gjennom gjenbevilgningssaken foreslås disse pengene bevilget til driftsbudsjettet for kultur, og fordeles i en egen sak fra fylkesrådet. 3 mill. kroner foreslås avsatt til trafikksikkerhetstiltak/vegformål og 3 mill. kroner til diverse investeringer innenfor videregående opplæring. Steinkjer, 19. april 2005 for Alf Daniel Moen fylkesrådsleder Einar Strøm fylkesråd for økonomi, plan og regional utvikling (sign.) 9

10 Hjemmel/referanse for saken: Fylkestingets vedtak i sak 46/2003 Årsbudsjett 2004 og økonomiplan , punkt 5. Utrykte vedlegg: Årsregnskap 2004 Utredning: Innledning Denne saken er konsentrert om gjenbevilgningene etter at årsregnskapet for 2004 er lagt fram. Andre økonomiske spørsmål for 2005 omtales hovedsakelig ikke her, men vil bli omhandlet i sak om årsoppgjøret, i driftsrapporteringen og i den økonomiske konsekvensvurderingen for Årsoppgjøret godkjennes av fylkestinget i april, i samme møte som foreliggende sak om gjenbevilgning. For fylkeskommunens økonomistyring er det viktig å være tydelig på hvilke arenaer beslutninger tas, og at denne strukturen er stabil. Det bør innebære at vi stadig minner oss selv om at: Fylkeskommunens virksomhet fastsettes hovedsakelig gjennom planlegging og fordeling i økonomiplan- og budsjettprosessene. Det er hovedarenaen. Andre sentrale saker er: Den såkalte gjenbevilgningssaken, der fylkestingets holdning til mer- og mindreforbruk i virksomhetene, effektueres. I og med at man her disponerer overskudd og vedtar inndragninger som følge av merforbruk, vil dette være nært koblet til årsoppgjørssaken. I årsoppgjørssaken disponerer fylkestinget årsresultatet, eller vedtar inndekkingsmåten for eventuelle underskudd. I driftsrapportsakene, rapporterer fylkesrådet og virksomhetene om oppfølgingen av årets vedtatte budsjett. Ut fra dette bør det være klart at f.eks. alle rammeendringer i utgangspunktet hører inn under økonomiplan- og årsbudsjettarbeidet. Bevilgninger i gjenbevilgningssaken og driftsrapportsakene må oppfattes som oppfølging av det som er sagt i budsjettet. "Arbeidsdelingen" mellom de øvrige sakene er slik: Gjenbevilgningssaken skal mest mulig, konsentrere seg om oppfølging av regnskapsresultatet for året før. Hovedprinsippet for gjenbevilgninger som fylkestinget har lagt til grunn i sitt budsjettvedtak, følges. Det gis vanligvis ikke rom for budsjettvurderinger. I den grad fylkestinget i løpet av fjoråret, har sluttet seg til endrete budsjettforutsetninger, bør det ha vært avspeilet i driftsrapporteringen i løpet av året. Hvis ikke, kan regnskapsresultatet vurderes i lys av dette. Pkt 5 i fylkestingets vedtak i sak 46/2003 om budsjettet for 2004, lyder slik: Netto besparelser i sektorene ved utgangen av året, tas det sikte på å gjenbevilge i det påfølgende budsjettår. Netto overskridelser av budsjettrammene inndras i budsjettrammene i det påfølgende budsjettår. Disponering av andre deler av overskuddet foretas i årsoppgjørssaken (inndekning av underskudd i inv.regnskapet, alle avsetninger samt eventuell annen disponering av overskudd). Fylkestinget foretar endelig årsoppgjørsdisponering i saken om årsoppgjøret. Andre oppfølgingsbehov (budsjettendringer) foretas i forbindelse med driftsrapporteringen. Dersom sterke hensyn tilsier det, kan fylkestinget inviteres til endring i årets budsjett. I det etterfølgende omtales ovennevnte føringer som hovedregelen når det gjelder gjenbevilgningene. 10

11 Gjenbevilgningsprinsippet Gjenbevilgningsvedtaket gjøres på sektornivå; Prinsippet praktiseres imidlertid også på virksomhetsnivå. Nord-Trøndelag fylkeskommune valgte i sin tid, ikke å lage et detaljert regelverk for hva som kunne gjenbevilges og under hvilke betingelser (i motsetning til noen andre). På grunn av dette må det i praksis utøves et visst skjønn, bl.a. for å unngå åpenbart utilsiktede virkninger. Når dette skjønnet skal utøves, er det hensiktsmessig å skille mellom tjenesteproduksjon og administrasjon/fellesutgifter/ fellesinntekter. Dessuten kan det være hensiktsmessig å vurdere noen ekstraordinære inntekter, samt korrigere for forhold som det ikke er mulig å gjøre noe med (rettigheter, lov- og forskriftspålegg osv.). Når det gjelder de virksomhetene som driver tjenesteproduksjon, ligger det i intensjonen med denne ordningen, at gjenbevilgninger, nærmest uansett underliggende årsak, kommer tjenesteproduksjonen til gode (økning eller forbedring), og at det tilligger den enkelte virksomhetsleder å avgjøre hvordan midlene best kan brukes. Når det gjelder administrasjon og fellesutgifter, er holdningen (i utgangspunktet) at ressursbruken her ikke skal øke, selv om det frigjøres midler. Dertil kommer at endel fellesutgifter i realiteten er anslagsposter i budsjettet. Selvsagt må det gis rom for utgifter som allerede er pådratt, ressursbruk som kommer senere enn opprinnelig planlagt, og et visst rom for å "belønne" sparetiltak og ekstra innsats. Konklusjonen blir da at det må utøves et visst skjønn. I denne saken er dette skjønnet praktisert strengt i Fylkets Hus. For virksomheter i huset som også utfører tjenesteproduksjon, er dette ekstra utfordrende. Budsjettfullmakter I tråd med budsjettreglementet legges det opp til at Fylkestinget foretar gjenbevilgninger på sektornivå, bortsett fra for ansvar 0910 Fylkesordfører og 0920 Fylkestinget som Fylkestinget selv vedtar rammene for, jfr. Fylkestingets budsjettvedtak i sak 69/2004, punkt 8. Etter at Fylkestinget har fattet vedtak, legges det opp til at Fylkesrådet fordeler bevilgningene til den enkelte virksomhet, og for enkelte ansvar helt detaljert ned på konto. Dette i tråd med myndigheten som Fylkesrådet tidligere har brukt i sak 18/2005, årsbudsjett 2005, Fylkesrådets fordeling av fylkestingets rammer. Pensjon Fra regnskapsåret 2002 følger vi forskrift om føring av pensjonsutgifter i regnskapet. Forskriften gjelder både for Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens Pensjonskasse (SPK). I løpet av året har virksomhetene betalt en pensjonspremie som er større enn de beløp som endelig skal belastes regnskapene. Differansen framstår som et såkalt premieavvik, som inntektsføres på slutten av året. Premieavviket utgiftsføres over 15 år for å utjevne topper i pensjonskostnadene. For øvrig henvises det til pensjonsnoten (note 2) i regnskapet for I budsjett 2004 og økonomiplanen har vi forsøkt å treffe nivået på pensjonskostnadene etter at bestemmelsen i pensjonsforskriften og alle relevante forhold er hensyntatt, dvs. det såkalte normalnivået på pensjonskostnadene. Nærmere om KLP: I budsjett 2004 har sektorene (virksomhetene) fått rammer som medfører at de har dekning for et normalnivå på 13,6% i KLP. Det faktiske normalnivået for 2004 for KLP ble på 13,9%. Dette har gitt sektorene en merkostnad på om lag 0,7 mill. kroner i forhold til budsjett Dette foreslås ikke kompensert. Resultatet for 2004 viser at vi har et underskudd på personaltiltak samlet i Politisk virksomhet ledelse og stab og utdanning. Dette samordnes i Det foreslås på bakgrunn av dette bevilget 0,7 mill. kroner til personaltiltak i sektor Politisk virksomhet, ledelse stab. 11

12 Nærmere om SPK: I budsjett 2004 er normalnivået satt til 12%, noe som også ble det faktiske normalnivået (fastsettes i forkant av SPK). Ettersom virksomhetene i opprinnelig budsjett er gitt rammer med dekning for 12%, er det positive premieavviket på 12,1 mill. kroner regnskapsført sentralt i Moms I 2004 har bevilgningene i budsjettet inkludert utgiftsmoms og inntekter fra momskompensasjon. Underskudd eller overskudd på momskompensasjonen inngår i det totale resultatet for hver virksomhet i regnskapet for Noen virksomheter har fått mindre i momskompensasjon enn budsjettert, mens andre har fått mer enn budsjettert. I budsjett 2004 har vi sagt at skjevheter mellom virksomhetene vil bli rettet opp, og i økonomiplanleggingsrundskrivet 2004, del II, har vi sagt at virksomheter som får overskudd på momskompensasjon, ikke får beholde overskuddet. I tråd med dette foreslås det at resultatet av momsen utlignes i foreliggende sak, slik at ingen virksomheter taper eller tjener på momsen. I foreliggende sak har det vært vurdert om midler skal foreslås gjenbevilget netto, dvs. eksklusive en momsandel, i likhet med rammene for opprinnelig budsjett (I tilfelle ville momsandel blitt fratrukket gjenbevilget beløp og ført opp på ansvar 19.) Det foreslås imidlertid ikke at dette gjennomføres i forhold til gjenbevilgningene, fordi det vil være vanskelig å anslå momstrekket før det er bestemt hva midlene skal brukes til. Disposisjonsfond I fylkestingets vedtak i sak 7/2003, ble det åpnet for at virksomhetene under visse forutsetninger kunne avsette gjenbevilgede midler på disposisjonsfond. Det antas at de gjenbevilgninger som skal foretas nå, bør ses i sammenheng med de midler som virksomhetene tidligere har fått gjenbevilget og som delvis er avsatt på disposisjonsfond. Ved utgangen av 2004 er slike midler avsatt på disposisjonsfond: (kroner) Pr Div fond FT budsjettområde Virksomhetenes disposisjonsfond: Disp fond kontroll og tilsyn Økonomi og service disp.fond Meråker disp.fond Ole Vig disp.fond Levanger disp.fond Verdal disp.fond Inderøy disp.fond Steinkjer disp.fond Olav Duun disp.fond Grong disp.fond Ytre Namdal disp.fond Disposisjonsfond Nærmere om fylkestingets vedtak i sak 7/2004 I vedtak i punkt 4 i fylkestingets sak 7/2003, driftsrapport, Fylkestingsrapport 1/2003, ble det gjort slikt vedtak: 4. Virksomhetene kan velge å avsette deler av gjenbevilgningen fra 2002 til fonds og disponere denne senere. 12

13 I saksutredningen (FT 7/2003) ble det satt opp slike forutsetninger: Avsetningen dekkes opp innenfor virksomhetens rammer Avsetningen holdes budsjettmessig og regnskapsmessig atskilt fra fylkestingets vedtak om avsetning og bruk av fond. Dette kan gjøres ved å bruke en egen konto (art). Selv om virksomheten som foretar avsetningen holder seg innenfor rammen, vil avsetningen bli dratt inn/strøket ved regnskapsavslutningen hvis fylkeskommunen samlet sett går med underskudd. På samme vil balanseførte avsetninger (avsetninger fra tidligere år) måtte dras inn ved dekning av et eventuelt underskudd etter at alle strykninger er foretatt. Fonds brukes til å finansiere tiltak som er prioritert i budsjettet, enten inneværende år eller senere år. I denne omgang omfatter muligheten til avsetning og bruk kun midler som er overført fra tidligere år. I tråd med ovennevnte vedtak og forutsetninger, foreslås det at gjenbevilget beløp fra 2004 kan avsettes på disposisjonsfond; myndigheten begrenser seg altså kun til disse midlene. Fylkestinget gir slik myndighet til fylkesrådet, som igjen kan delegere til administrasjonssjefen (i praksis virksomhetene). Sektorvis gjennomgang av forslaget til gjenbevilgninger og inndragninger Forslag til gjenbevilgninger og inndragninger Det foreslås gjenbevilgninger i sektorenes driftsrammer ved bruk av disposisjonsfond på 20,9 mill. kroner slik (kroner): Gjenbevilgninger fra 2004 Resultat Resultat Forslag til Avvik (Kroner) gjenbev fra hoved inkl. mvakomp ekskl. mvakomp regelen Fylkesordfører og fylkesting Politisk virksomhet, ledelse,stab Utdanning Helse og sosial Kultur Regional utvikling Kontroll og tilsyn Sum Overskudd regnskap Kolonnen Avvik i tabellen representerer avvik fra hovedregelen når det gjelder gjenbevilgninger, jfr. fylkestingets vedtak Oversikten ovenfor viser noen avvik på sektornivå, fra hovedregelen om gjenbevilgning. Hovedårsaken til dette er at merforbruk på tannhelse ikke foreslås inndratt og at det bevilges mer enn årsresultatet skulle tilsi i Utdanningssektoren og i Politisk virksomhet, ledelse, stab. Dette får selvsagt konsekvenser for den framtidige handlefriheten til fylkestinget. Resultatet viser at det er utvist en svært god budsjettdisiplin i våre virksomheter. De har satt penger til side til bruk i senere år eller til å dekke tidligere opparbeidet underskudd, og dermed lagt et godt grunnlag for videre drift. Ansatte og ledelse i våre virksomheter skal ha ros for dette i tider da de økonomiske utfordringene blir stadig større. 13

14 Fylkesordfører og Fylkesting For Fylkesordfører og Fylkesting foreslås det slike gjenbevilgninger (kroner): Resultat 2004 inkl. MVAkomp. Resultat 2004 ekskl. MVAkomp. Forslag til gjenbevilgning Ansvar 0910 FYLKESORDFØRER FYLKESTINGET Sum Fylkesordfører og Fylkesting Fylkesordfører/fylkesting Kr foreslås gjenbevilget til fylkesordfører. Kr foreslås gjenbevilget til fylkestinget, til evaluering av parlamentarismen. Dette arbeidet starter i 2005 og det er ikke bevilget midler i ordinært budsjett til dekning av disse kostnadene. Politisk virksomhet, ledelse og stab For Politisk virksomhet, ledelse, stab, framkommer resultatet slik for 2004 (kroner): Resultat 2004 inkl. MVAkomp. Resultat 2004 ekskl. MVAkomp. Ansvar 0930 FYLKESRÅDET ADMINISTRASJONSTEAMET PERSONAL OG ORGANISASJON ØKONOMI OG SERVICE POLITISK SEKRETARIAT Sum politisk virksomhet, ledelse og stab Av besparelsen på 4,1 mill. kroner på sektor Politisk virksomhet, ledelse, stab, foreslås 2,8 mill. kroner gjenbevilget til sektoren og 1,9 mill. kroner gjenbevilget på Utdanningssektoren (til personaltiltak). Dette er 0,65 mill. kroner mer enn regnskapsresultatet. Dette skyldes at det i 2004 er belastet utgifter fra 2003 vedr. Landsdelsutvalget på 0,5 mill. kroner, som det ikke er naturlig å inndra. Dessuten tas det sikte på ikke å inndra 0,15 mill. kroner vedr. administrasjonsteamet, knyttet til skifte av utdanningssjef. For øvrig tas det sikte på å gjenbevilge til (og inndra fra) de opprinnelige formål. Avviket på pensjonsutgifter (merutgifter) på 0,7 mill. kroner i alle virksomheter, kommer tilsyne som tilsvarende beløp som personaltiltak innenfor denne sektoren, innenfor de foreslåtte beløp. Gjenbevilgningen må også dekke økte utgifter til forsikring på om lag 0,6 mill. kroner, knyttet til økte kostnader i forbindelse med prolongering og ny avtale på tingskadeforsikringer og om lag 0,6 mill. kroner til Leverandørutviklingsprosjektet. Evaluering av parlamentarismen vil også bli dekket innenfor de gjenbevilgete beløp. Partigruppene til Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV har kr. til gode fra

15 Utdanning For utdanningssektoren framkommer resultatet slik for 2004 (kroner):: 1 2 Resultat 2004 Resultat 2004 Ansvar: (inkl. mva-komp) (eksl. mva-komp) 20 AVGO/Fylkesutdanningssjefen Meråker videregående skole Ole Vig videregående skole Levanger videregående skole Verdal videregående skole Leksvik videregående skole Inderøy videregående skole Mære landbruksskole Steinkjer videregående skole Egge videregående skole Olav Duun videregående skole Grong videregående skole Ytre Namdal videregående skole Sum utdanning Regnskapet for utdanningssektoren viser et netto forbruk på 657,6 mill. kroner (inkl. mva) i 2004, mens budsjettet var på 659,1 mill. kroner (inkl. mva) netto, jfr. Årsregnskapet 2004, kap Dette gir et mindreforbruk på 1,5 mill. kroner (inkl. mva), jfr. kolonne 1 i tabellen ovenfor. Skolene har samlet sett et mindreforbruk på 2,1 mill. kroner (inkl. mva), mens fylkesutdanningssjefens fellesområde har et merforbruk på 0,6 mill. kroner (inkl. mva). Utdanningssektoren har generert mer moms enn budsjettert med, ca. 5 mill. kroner, og dette vil bli inndratt fra sektoren, jfr. tidligere omtale. Dette betyr at utdanningssektoren i utgangspunktet får inndratt 3,4 mill. kroner etter mva. Overtallighet/personaltiltak er en av grunnene til merutgiftene på fylkesutdanningssjefens fellesområde. Merutgiftene utgjør 3,1 mill. kroner i 2004 sett i forhold til revidert budsjett. Derimot har virksomheten personal og organisasjon under sektor Politisk virksomhet, ledelse, stab et mindreforbruk innenfor samme formål. Det foreslås derfor at merutgiftene på personaltiltak på utdanning delvis dekkes opp med 1,9 mill. kroner av mindreforbruket på tilsvarende område på Politisk virksomhet, ledelse, stab. Fagopplæringen viser et overforbruk på 3,9 mill. kroner i I dette tallet ligger det en tapsføring av krav opp i mot staten som følge av endring i regnskapsprinsipper med 3,4 mill. kroner på tilskudd til lærebedrifter (i tabellen ovenfor er denne ført under ansvar 20 AVGO/Fylkesutdanningssjefen). Olav Duun videregående skole hadde et merforbruk på 0,75 mill. kroner til rammetimer for å opprettholde aktiviteten i Barlia skoleåret 2004/2005. Av dette foreslås det ikke inndratt 0,375 mill. kroner som er Olav Duun vgs sin andel. Videre er Olav Duun videregående skole blitt belastet med 0,2 mill. kroner i 2004 i forbindelse med utvikling av naturbruk (Naturpiloten), som var forutsatt finansiert med eksterne midler. Disse foreslås gjenbevilget. For utdanningssektoren foreslås det altså at sektoren får totalt sett gjenbevilget 1,061 mill. kroner. 15

16 Helse og sosial For Helse- og sosialsektoren framkommer resultatet slik for 2004 (kroner): Resultat 2004 inkl. MVAkomp. Det foreslås at helse- og sosialsektoren får gjenbevilget 0,518 mill. kroner til folkehelsearbeid (ansvar 15), og at merforbruk på tannhelsetjenesten ikke inndras i rammene for Tannhelse Tannhelsetjenesten hadde et netto merforbruk på om lag 5,6 mill. kroner i 2004, som ikke foreslås inndratt i rammene for Overskridelsen skyldes merutgifter til pensjon, kjøp av tjenester fra private tannleger, utvikling og utrustning av tannklinikker m.v. Overskridelsen var varslet i driftsrapporteringen i I Fylkesrådets sak 18/2005, Fylkesrådets fordeling av Fylkestingets rammer, ble det omtalt behov for en samlet gjennomgang av budsjett i forhold til drifts- og investeringssituasjonen. I første omgang ble det tatt sikte på en vurdering i gjenbevilgningssaken, i forhold til resultatet for Deretter at tannhelsetjenesten ville bli fulgt opp med rapportering og eventuelt med tiltak i tilknytning til driftsrapporten til fylkestinget i juni d.å. I foreliggende sak, varsles om at tannhelse har behov for oppgradering av It-nettverk og utstyr som vi vil komme tilbake til i driftsrapport 1/2005. Disse behovene vil trolig også få konsekvenser for årene framover, noe som vil bli vurdert i Økonomisk konsekvensvurdering Av ovennevnte grunner foreslås det at tannhelsetjenesten ikke får merforbruket i 2004 inndratt i rammene for Ettersom merforbruket ikke inndras, foreslås at tjenesten ikke får utlignet underskuddet på momsen på knapt 0,4 mill. kroner. Kultur For Kultur framkommer resultatet slik for 2004 (kroner): Ansvar Resultat 2004 (inkl. prosj.) Inkl. momskomp. Resultat 2004 ekskl. MVAkomp. Ansvar 15 POLITISK SEKRETARIAT FYLKESTANNLEGEN Sum helse og sosial Resultat 2004 (inkl. prosj.) Eks. momskomp. 80 Fylkeskultursjef Kulturinstitusjonene Sum Kultur Sektor kultur har en netto besparelse eks. momskompensasjon på 5,629 mill. kroner inkl. prosjekter, som foreslås gjenbevilget. Kulturinstitusjonene har en besparelse på 1,220 mill. kroner. Fylkeskultursjefen Fylkeskultursjefens område viser en besparelse på 4,4 mill. kr. Gjenbevilgningen går i hovedsak til prosjekt som ikke er sluttført, der utgiftene kommer fortløpende i år, tilskudd til Stiklestad nasjonale kultursenter, der utbetalingsfrekvensen ikke er i samsvar med budsjett, ubenyttede tilskuddsposter og i noen grad gitte tilsagn som ikke er utbetalt. Besparelsene foreslåes gjenbevilget i størst mulig grad til det tjenestestedet der besparelsen oppstod, samt til delvis dekning av underskuddet på NT Teater. 16

17 Kulturinstitusjonene Besparelsene skyldes i hovedsak stillingsvakanser og ikke avsluttede prosjekt. Musikktjenesten har hatt underskudd tidligere. En stram økonomistyring og en mindre offensiv produksjon utover planlagte program samt stillingsvakanse har gjort at det er oppnådd besparelse i Nord-Trøndelag Teater har et underskudd som bl.a. skyldes ekstraarbeid utover planlagt teateroppsetning på åpning av Norveg. Regional Utvikling For Regional utvikling framkommer resultatet slik for 2004 (kroner): Ansvar Resultat 2004 inkl. MVAkomp. Resultat 2004 ekskl. MVAkomp. 70 FYLKESUTVIKLINGSSJEF PLAN- OG MILJØSJEF NÆRINGSSJEF PROSJEKTER Sum Regional utvikling Sektor Regional Utvikling har en netto besparelse ekskl. momskompenasjon på 10,7 mill. kroner inkl. prosjekter, som foreslås gjenbevilget. Fylkesutviklingssjef Dette området viser en besparelse på 0,5 mill. kroner, som skyldes restmidler fra utviklingspotten til virksomhetene og prosjektet Kvinners politiske engasjement. Mindreforbruket foreslås gjenbevilget, da restmidlene blir fordelt i Plan- og miljøsjef Bilrutetjenesten foreslåes gjenbevilget med 2,3 mill. kroner. 1 mill. kroner til prosjektet Heim for en 50-lapp og 1,3 mill. kroner til bl.a. videreutvikling av bybusstilbudet og sitteplassgarantien. Skoleskyss viser en besparelse på 0,5 mill. kroner, på grunn av at omfanget av spesialtransport for funksjonshemmede elever har stagnert det siste året. Dette kan endre seg og beløpet foreslås derfor gjenbevilget. Besparelsen på drift/ vedlikehold fylkesveg utgjør 3,1 mill. kroner. Dette skyldes ifølge vegkontoret at tilleggsarbeidet på funksjonskontraktene og bruvedlikehold stoppet p.g.a. vinteren. 2 mill. kroner foreslås omdisponert fra drift til investeringsprosjekt på fylkesveg, nærmere bestemt til gang/sykkelveger, og resten foreslås gjenbevilget til drift. 1,3 mill. kroner foreslåes gjenbevilget til styrking av regionalt utviklingsfond for å kompensere for noe av reduksjonen i overføringen fra staten i Resten foreslås gjenbevilget til den tjenesten besparelsen har oppstått. Investeringer Tautra bru er avsluttet med en besparelse på 3,2 mill. kroner og prosjektet bruer med en besparelse på 0,9 mill. kroner. Disse midlene foreslås bevilget til prosjektet forsterkning 10 t asfalt med fradrag for merforbruk på 1 mill. kroner (på forsterkning 10 t asfalt), dvs. netto med 3,1 mill. kroner. 17

18 Kontroll og tilsyn For Kontroll og tilsyn framkommer resultatet slik for 2004 (kroner): Resultat 2004 inkl. MVAkomp. Resultat 2004 ekskl. MVAkomp. Ansvar 10 KONTROLL OG TILSYN Sum Kontroll og tilsyn Sektoren har i 2004 omfattet kontrollutvalgets virksomhet og fylkesrevisoren. Kontrollseksjonen ved fylkesrevisoren ble delvis omorganisert/oppløst i løpet av 2004 (pr ), og i sin helhet med virkning fra og med Det vises til nærmere kommentar under note 16 og 17 i regnskapet for Kontrollutvalget har i sak 1/2005 spesifisert budsjettet for 2005, og i sak 2/2005 foretatt endringer i budsjett Det foreslås ingen gjenbevilgninger til sektoren i denne saken. Investeringsbudsjettet Alle ikke forbrukte bevilgninger på investeringsbudsjettet fra 2004 foreslås gjenbevilget i Det legges til grunn at ikke forbrukte midler på avsluttede prosjekt ikke skal gjenbevilges, se dog omtale under investeringer i regional utvikling. En gjennomgang av investeringsregnskapet for 2004 vil bli gjort i saken der fylkeskassens årsoppgjør årsberetning og regnskap, blir lagt fram for fylkestinget (i april). Noen investeringsprosjekter viser underskudd i

(sign) tlf: / mob: e-post:

(sign) tlf: / mob: e-post: NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 16. mai 2012 TID: kl 09.00 besøk/befaring kl 13.00 behandling av saker iht. sakliste STED: Mære landbruksskole, Steinkjer De faste medlemmene

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel. 027/16 Notat forvaltningsrevisjon Helhet i satsninger knyttet til gjennomføring i

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel. 027/16 Notat forvaltningsrevisjon Helhet i satsninger knyttet til gjennomføring i MØTEINNKALLING DATO: 23. Mai 2016 TID: 17:00 STED: Radisson Blu Hotel Trondheim Airport De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene,

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 29. mai 2013 TID: kl 10.00 STED: Fylkets hus, møterom Kvenna A103, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

Reglement for budsjett

Reglement for budsjett ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSSTABEN Tema Kontrollområde Reglement Økonomi Sist endret FT-sak102/11 av 8.12.2011 Budsjettreglementet er utarbeidet etter Kommuneloven med tilhørende Forskrift om årsbudsjett

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

ÅRSBUDSJETT DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS OVERSKUDD FOR 2010

ÅRSBUDSJETT DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS OVERSKUDD FOR 2010 Saknr. 10/5453-19 Ark.nr. 151 Saksbehandler: Steinar Holen ÅRSBUDSJETT 2011 - DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS OVERSKUDD FOR 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

Kapitel 6 Delegasjon av budsjett- og anvisningsmyndighet

Kapitel 6 Delegasjon av budsjett- og anvisningsmyndighet JournalpostID: 10/5345 Komité for plan og økonomi Sak 01/10 Delegasjonsreglement for myndighet fra fylkestinget til fylkesrådet Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkestinget vedtar Delegasjonsreglement

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545. 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545. 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2013 Rådmannens innstilling: 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. 2. Det

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.04.2012 23839/2012 2011/9717 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/58 Formannskapet 02.05.2012 12/59 Bystyret 24.05.2012 Årsregnskap 2011 for Bodø

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 17/2409

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 17/2409 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 17/2409 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2016 Skal være kort, men samtidig dekkende for hva saken gjelder Rådmannens innstilling 1. Modum kommunes

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Saksbehandler: Morten Sørensen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/4904. Formannskapet

Saksbehandler: Morten Sørensen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/4904. Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Morten Sørensen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/4904 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 19.12.2016 OVERFØRING AV UBRUKTE MIDLER FRA 2016 TIL 2017 Rådmannens forslag til vedtak: 1.

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BCO-14/1033-4 30016/14 11.04.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 06.05.2014 Stavanger

Detaljer

Endring i reglement for håndtering av virksomhetenes økonomiske resultater

Endring i reglement for håndtering av virksomhetenes økonomiske resultater Saknr. 15/9427-1 Saksbehandler: Hanne Marit Diesen og Trond Rebne Endring i reglement for håndtering av virksomhetenes økonomiske resultater Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel

DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE-153, FE-200 15/1070 15/8509 Lise Bråten 24.11.2015 Budsjettregulering 4-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

Totaløkonomi Nord-Trøndelag fylkeskommune

Totaløkonomi Nord-Trøndelag fylkeskommune Totaløkonomi Nord-Trøndelag fylkeskommune Totale inntekter og utgifter Regnskap Budsjett Økonomiplan i mill kroner 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Brutto dr. utgifter inkl. renter og avdra 2 715,5 2 555,3

Detaljer

Aure kommune MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskap Møtedato: Møtested: Rådhuset møterom 1 Fra kl: Til kl: 17.30

Aure kommune MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskap Møtedato: Møtested: Rådhuset møterom 1 Fra kl: Til kl: 17.30 Aure kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskap Møtedato: 20.06.2007 Møtested: Rådhuset møterom 1 Fra kl: 13.45 Til kl: 17.30 AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER MØTTE: 7 AV 7 Innkalte: Hans Lauritzen

Detaljer

Rådmannens innstilling: 1. Mer-/mindreforbruk på tjenestestedene i 2016 blir behandlet i henhold til gjeldende økonomireglement.

Rådmannens innstilling: 1. Mer-/mindreforbruk på tjenestestedene i 2016 blir behandlet i henhold til gjeldende økonomireglement. Arkivsaksnr.: 16/2081 Lnr.: 6795/17 Ark.: 210 Saksbehandler: controller Ann-Kristin Mauseth Disponering av mer-/mindreforbruk tjenestestedene for 2016 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Mer-/mindreforbruk

Detaljer

Økonomiplan /Årsbudsjett Hedmark fylkeskommune

Økonomiplan /Årsbudsjett Hedmark fylkeskommune Saknr. 14/8515-18 Saksbehandler: Hanne Marit Diesen Økonomiplan 2015-2018/Årsbudsjett 2015 - Hedmark fylkeskommune Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Kultur- og fritidsutvalget

Detaljer

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Arkivsaksnr.: 13/1628-5 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Rådmannens

Detaljer

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 12/1880-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2012 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret selv seinest seks måneder etter regnskapsårets slutt.

samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret selv seinest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Saksfremlegg Arkivsak: 09/769 Sakstittel: ÅRSREGNSKAPET FOR 2008 K-kode: 212 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Innstilling ved økonomi- og administrasjonsutvalgets foreløpige behandling:

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 10/1044-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 1 TERTIAL 2010 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 08.10.2014 063/14 Kommunestyret 26.11.2014 063/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 08.10.2014 063/14 Kommunestyret 26.11.2014 063/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-153, FE-200 14/259 14/6383 Lise Bråten 26.09.2014 Budsjettregulering/regnskapsrapport 3-2014 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 19.10.2010 Tid: 18.00 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Eventuelt lovlig forfall meldes snarest til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

SAKSDOKUMENT. SAMMENDRAG: Nittedal kommunens regnskap består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanse, økonomiske oversikter og noter.

SAKSDOKUMENT. SAMMENDRAG: Nittedal kommunens regnskap består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanse, økonomiske oversikter og noter. SAKSDOKUMENT Arkivsaknr.: 15/05563-16 Arkivkode: 2 Saksbehandler Natalia Heier Saksgang Møtedato Formannskapet 06.06.2016 Kommunestyret 13.06.2016 NITTEDAL KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2015 SAMMENDRAG: Nittedal

Detaljer

REGLEMENT FOR VIRKSOMHETSPLANEN

REGLEMENT FOR VIRKSOMHETSPLANEN REGLEMENT FOR VIRKSOMHETSPLANEN 1 Kommunens økonomiske styringssystem Vedtatt 25.5.04 Kommunenes økonomiske styringssystem består av følgende elementer: 1) Virksomhetsplanen, som inneholder: Økonomiplan

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post: Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 12. april 2012 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus NB, MERK TID og DATO. Møteinnkalling

Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus NB, MERK TID og DATO. Møteinnkalling FORMANNSKAPET Saksliste Møtested: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 10.00 NB, MERK TID og DATO Møteinnkalling Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til informasjonen,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Til medlemmer av Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen

MØTEINNKALLING. Til medlemmer av Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen Til medlemmer av Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Onsdag 14.05.2014 kl. 09.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter.

Detaljer

Rådmannens forslag 13 Budsjettreglement

Rådmannens forslag 13 Budsjettreglement Handlings- og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag 13 Budsjettreglement 349 Budsjett- og økonomireglement gjeldende fra 01.01.2016 Forslag Budsjett- og økonomireglementet for Stavanger kommune redegjør

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Dypedalåsen eldresenter Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Vedtak fattet i fagskolestyrets møte 24. mars 2015

Vedtak fattet i fagskolestyrets møte 24. mars 2015 Nord-Trøndelag fylkeskommune Styret for fagskolene i Nord-Trøndelag Møteprotokoll Møtedato: 24.3.2014 Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer Møteleder: May Britt Lagesen Til stede: May Britt Lagesen (leder)

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 19.11.2009 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2009 95/09 Kommunestyret 15.12.2009

Detaljer

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer.

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. Saksframlegg ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 08/16927 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. 2. Bystyret

Detaljer

Gjelder fra: Godkjent av: Berit Koht

Gjelder fra: Godkjent av: Berit Koht Dok.id.: 1.2.1.1.5.5 Regnskapet Utgave: 2.00 Skrevet av: Økonomisenteret Gjelder fra: 03.12.2014 Godkjent av: Berit Koht Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5 Generelt Regnskapet er en oppstilling

Detaljer

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0 Arkivsaksnr.: 15/137-4 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1.

Detaljer

LEVERANSEAVTALE 2013 MELLOM NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE STATENS VEGVESEN REGION MIDT

LEVERANSEAVTALE 2013 MELLOM NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE STATENS VEGVESEN REGION MIDT LEVERANSEAVTALE 2013 MELLOM NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OG STATENS VEGVESEN REGION MIDT Innhold 1. Partene... 3 2. Formål... 3 3. Mål... 3 4. Tildeling... 3 5. Leveranse... 4 5.1 Overordnet planlegging

Detaljer

Byrådssak 161/10. Dato: 24. mars Byrådet. Bergen kommunes Årsregnskap 2009 og Årsmelding 2009 SARK Hva saken gjelder:

Byrådssak 161/10. Dato: 24. mars Byrådet. Bergen kommunes Årsregnskap 2009 og Årsmelding 2009 SARK Hva saken gjelder: Dato: 24. mars 2010 Byrådssak 161/10 Byrådet Bergen kommunes Årsregnskap 2009 og Årsmelding 2009 RUHN SARK-0102-201000055-12 Hva saken gjelder: Vedlagt følger Bergen kommunes årsmelding 2009. Årsmeldingen

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

Årsrapport 2016 med årsberetning og regnskap

Årsrapport 2016 med årsberetning og regnskap Arkivsak-dok. 201705368-36 Saksbehandler Berit Johnsen Gausdal Saksgang Møtedato Komite for infrastruktur 2015-2019 05.04.2017 Komite for kollektivtrafikk og regional utvikling 2015-05.04.2017 2019 Komite

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1366

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1366 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1366 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2015 Rådmannens innstilling: 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2015 godkjennes. 2. Av mindreforbruket

Detaljer

Årsregnskap 2016 Bodø kommune.

Årsregnskap 2016 Bodø kommune. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.03.2017 17800/2017 2017/1737 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 27.04.2017 Bystyret 11.05.2017 Årsregnskap 2016 Bodø kommune. Rådmannens

Detaljer

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk Arkivsak-dok. 201300377-5 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 16.04.2013 32/13 Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet

Detaljer

Kongsvinger kommunes regnskap, årsberetning og årsmelding 2010

Kongsvinger kommunes regnskap, årsberetning og årsmelding 2010 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 14.06.2011 051/11 KAMO Kommunestyret 23.06.2011 055/11 KAMO Saksansv.: Bernhard Caspari Arkiv:K1-210 : Arkivsaknr.:

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 8/2014-R Rapport etter gjennomført revisjon for regnskapsåret revisjonsforskriftens 4

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 8/2014-R Rapport etter gjennomført revisjon for regnskapsåret revisjonsforskriftens 4 Trondheim kommunerevisjon Rapport 8/2014-R Rapport etter gjennomført revisjon for regnskapsåret 2013 - revisjonsforskriftens 4 Forord I denne rapporten oppsummerer Trondheim kommunerevisjon årets regnskapsrevisjon

Detaljer

Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken. Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken. Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 17/1161 Lnr.: 9529/17 Ark.: Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial 2017 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personalavd, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personalavd, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 10/1634-14 Arkivnr.: 212 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personalavd, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2010 - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNES UTTALELSE

Detaljer

SAK 011/11 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE

SAK 011/11 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 011/11 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Investeringsbudsjettet status på aktive prosjekter bevilget i 2011 eller tidligere på prosjekter bevilget 2011 eller tidligere

Investeringsbudsjettet status på aktive prosjekter bevilget i 2011 eller tidligere på prosjekter bevilget 2011 eller tidligere Namdalseid kommune Saksmappe: 2012/4685-1 Saksbehandler: Steinar Opdahl Saksframlegg Investeringsbudsjettet status på aktive prosjekter bevilget i 2011 eller tidligere på prosjekter bevilget 2011 eller

Detaljer

1. Det fremlagte årsregnskap vedtas som Vefsn kommunes regnskap for år 2007.

1. Det fremlagte årsregnskap vedtas som Vefsn kommunes regnskap for år 2007. VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Asle Gammelli Tlf: 75 10 11 61 Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 07/349-40 ÅRSREGNSKAP 2007 VEFSN KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak: 1. Det fremlagte årsregnskap vedtas som Vefsn

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ÅS. Saksutskrift. Kommunens årsregnskap og årsberetning Saksgang Møtedato Saknr 1 Ås kontrollutvalg

KONTROLLUTVALGET I ÅS. Saksutskrift. Kommunens årsregnskap og årsberetning Saksgang Møtedato Saknr 1 Ås kontrollutvalg KONTROLLUTVALGET I ÅS Saksutskrift Kommunens årsregnskap og årsberetning 2016 Arkivsak-dok. 17/00136-1 Saksbehandler Lene H. Lilleheier Saksgang Møtedato Saknr 1 Ås kontrollutvalg 09.05.2017 8/17 Ås kontrollutvalgs

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Arkivsaksnr.: 12/325-12 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Hjemmel: Kommuneloven Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

LEVERANSEAVTALE 2014 MELLOM NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE STATENS VEGVESEN REGION MIDT

LEVERANSEAVTALE 2014 MELLOM NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE STATENS VEGVESEN REGION MIDT Arkivsak- dok 13/10613-1 LEVERANSEAVTALE 2014 MELLOM NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OG STATENS VEGVESEN REGION MIDT Innhold 1. Partene... 3 2. Formål... 3 3. Mål... 3 4. Tildeling... 3 5. Leveranse... 4

Detaljer

EVENTUELT/ORIENTERINGER:

EVENTUELT/ORIENTERINGER: RINGEBU KOMMUNE KONTROLLUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET: Tid: Tirsdag 29. april 2014. Klokken: 12.00 til ca 13.30 Møtested: Kommunehuset, Vaala møterom SAKLISTE Saksnr. Sakstittel Tid Type

Detaljer

lternativt budsjett 2010, økonomiplan 2010 2013

lternativt budsjett 2010, økonomiplan 2010 2013 A lternativt budsjett 2010, økonomiplan 2010 2013 - en helhetlig tilnærming til et bedre Nord-Trøndelag Overordnede mål for budsjett og økonomiplan Nord-Trøndelag FrPs fylkestingsgruppe presenterer med

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Vestby kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Elverhøy Møtedato: 08.06.2015 Tid: 18:00 21:00. Av 9 medlemmer var 9 tilstede medregnet møtende varamedlemmer. Til stede: Medlemmer: John

Detaljer

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 022/12 Fylkestinget

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 022/12 Fylkestinget Journalpost.: 12/3109 Fylkesrådet FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 022/12 Fylkestinget 20.02.2012 Endret strategi for DA Uviklingsprogram Bodø Sammendrag basevalg for nye kampfly. I tillegg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2012 - TEKNISK SEKTOR RÅDMANNENS FORSLAG:

SAKSFRAMLEGG ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2012 - TEKNISK SEKTOR RÅDMANNENS FORSLAG: SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/2916 210 Harald Silseth ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2012 - TEKNISK SEKTOR RÅDMANNENS FORSLAG: Utgiftene til reparasjon av Geithus bru føres i

Detaljer

Tilleggsinnkalling(2)

Tilleggsinnkalling(2) STOKKE KOMMUNE FORMANNSKAPET Tilleggsinnkalling(2) Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.03.2013 Tidspunkt: 09:30 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller e-post: postmottak@stokke.kommune.no

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

ROGALAND KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200800168 : E: 210 : Wencke S. Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget i Sandnes 18.04.2008 14/08 REGNSKAP

Detaljer

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ Dato:

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/3922-1 Dato: 05.02.08 HØRINGSUTTALELSE: FORSLAG OM MIDLERTIDIG ENDRING I BALANSEKRAVET - ENDRET REGNSKAPSFØRING AV MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON

Detaljer

Saksframlegg. 5. Bystyret godkjenner rådmannens årsberetning for 2009 (en del av årsrapporten).

Saksframlegg. 5. Bystyret godkjenner rådmannens årsberetning for 2009 (en del av årsrapporten). Saksframlegg ÅRSOPPGJØRET FOR 2009 Arkivsaksnr.: 10/20386 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å disponere 135 millioner kroner av regnskapsmessig mindreforbruk

Detaljer

Økonomireglement. Verran kommune. Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03.

Økonomireglement. Verran kommune. Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03. Økonomireglement Verran kommune Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03.2008 (K 22/08), Innholdsfortegnelse 1. Generelle bestemmelser... 3 1.1 Formål... 3

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 009/11 Referatsaker 010/11 Nærøy kommunes årsregnskap og årsmelding for 2010

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 009/11 Referatsaker 010/11 Nærøy kommunes årsregnskap og årsmelding for 2010 NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Tirsdag 24. mai 2011 TID: Kl 10.00 STED: Møterom drifts- og utviklingsavd. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Saksframlegg. 2. Bystyret vedtar å disponere 26 mill kr av utbyttet fra kraftfondet til styrking av grunnkapitalen i kraftfondet.

Saksframlegg. 2. Bystyret vedtar å disponere 26 mill kr av utbyttet fra kraftfondet til styrking av grunnkapitalen i kraftfondet. Saksframlegg Årsregnskap og årsberetning for 2006 Arkivsaksnr.: 07/16401 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å disponere 25 mill kr av utbyttet fra kraftfondet til økning av kulturfondet. 2. Bystyret

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.04.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.04.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.04.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Fylkestingssal Øst Møtedato: 30.04.2014 Tid: 14:00 14:50 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

SAK 011/10 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2009

SAK 011/10 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2009 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 011/10 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2009 Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 27.04.10 Paul Stenstuen

Detaljer

Revidering av økonomi- og finansreglement

Revidering av økonomi- og finansreglement KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 26.11.2013 069/13 TOSO Kommunestyret 12.12.2013 120/13 TOSO Kommunestyret 13.02.2014 006/14 TOSO Saksansv.: Karin Nagell

Detaljer

Regnskap og årsberetning Saksordfører: Kjell Erland Grønbeck

Regnskap og årsberetning Saksordfører: Kjell Erland Grønbeck ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Øyvind Hvidsten Saksmappe: 2009/1516-10452/2009 Arkiv: 210 Regnskap og årsberetning 2008. Saksordfører: Kjell Erland Grønbeck Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 23/09 Formannskapet

Detaljer

Strategi for stedsutvikling

Strategi for stedsutvikling Journalpost:15/4256 Saksnummer Utvalg/komite Dato 068/2015 Fylkesrådet 17.03.2015 040/2015 Fylkestinget 20.04.2015 Strategi for stedsutvikling Sammendrag Strategi for stedsutvikling setter rammer for en

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 67/10 10/354 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2009 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 67/10 10/354 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2009 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 30.09.2010 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985301/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst, utdanning og kultur

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst, utdanning og kultur Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for oppvekst, utdanning og kultur Møtested: Formannskapssalen, Alta rådhus. Møtedato: 16. pktpber 2007. Tid: 10.00-12.00. Til stede på møtet: AP Torfinn Reginiussen

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.12.2013

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.12.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.12.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 03.12.2013 Tid: 15:00 16:10 1 Faste medlemmer

Detaljer

EVENTUELT/ORIENTERINGER:

EVENTUELT/ORIENTERINGER: RINGEBU KOMMUNE KONTROLLUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET: Tid: Fredag 19. april 2013. Klokken: 09.00 til ca 12.30. Møtested: Kommunehuset, Kvitfjell (grønt) møterom SAKLISTE Saksnr. Sakstittel

Detaljer

Fylkesordfører Runar Sjåstad

Fylkesordfører Runar Sjåstad MØTEPROTOKOLL Møte: Fylkesutvalget Møtested: Vadsø, fylkeshuset - fylkestingsalen Møtetid: 10. mars 2008 kl. 10.00 Sekretariat: Politisk avdeling Møteleder: Tilstede: Forfall: Fylkesordfører Runar Sjåstad

Detaljer

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet.

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet. Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.11.2007 Arkivsak: 07/2112-28549/07 Arkiv: 151 Sak: 124/07 BUDSJETT 2008 - ØKONOMIPLAN 2008-2011 Behandling: Representanten Gjestvang på vegne av Stange

Detaljer

Ingvar Kjørum, nestleder Heidi Ørnlo, medlem Anne Lise Olafsen, medlem Trond Nauf, medlem

Ingvar Kjørum, nestleder Heidi Ørnlo, medlem Anne Lise Olafsen, medlem Trond Nauf, medlem MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Horten Dato: 18.05.2016 kl. 18:00 Sted: Rådhuset, møterom Adalsborgen Arkivsak: 15/00045 Tilstede: Jan Nærsnes, leder Ingvar Kjørum, nestleder Heidi Ørnlo, medlem Anne

Detaljer

Sel kommune Utskrift av møtebok. Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Arkivsak: 2013/268-36 Arkiv: 145 Saksbehandler: Dato: 08.11.

Sel kommune Utskrift av møtebok. Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Arkivsak: 2013/268-36 Arkiv: 145 Saksbehandler: Dato: 08.11. Sel kommune Utskrift av møtebok Arkivsak: 2013/268-36 Arkiv: 145 Saksbehandler: Solveig Nymoen Dato: 08.11.2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 116/13 Formannskapet 26.11.2013 55/13 Driftsutvalget 02.12.2013

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

AVSLUTNING AV PROSJEKTER FINANSIERT VED REGJERINGENS TILTAKSPAKKE 2009 OG ENOVA-MIDLER

AVSLUTNING AV PROSJEKTER FINANSIERT VED REGJERINGENS TILTAKSPAKKE 2009 OG ENOVA-MIDLER Dato: Arkivref: 15.03.2011 2011/236-7845/2011 / 210 Saksframlegg Saksbehandler: Ebba Laabakk Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget AVSLUTNING AV PROSJEKTER FINANSIERT VED REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

Detaljer

Saknr. 5981/09. Ark.nr Saksbehandler: Hilde Anette Neby ÅRSBUDSJETT HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 5981/09. Ark.nr Saksbehandler: Hilde Anette Neby ÅRSBUDSJETT HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 5981/09 Ark.nr. 151. Saksbehandler: Hilde Anette Neby ÅRSBUDSJETT 2010 - HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag

Detaljer