Advokatforsikring. Trygghet og juridisk bistand for deg og din familie. Advokatforsikring leveres av

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Advokatforsikring. Trygghet og juridisk bistand for deg og din familie. Advokatforsikring leveres av"

Transkript

1 Advokatforsikring leveres av Advokatforsikring Trygghet og juridisk bistand for deg og din familie y medlemsfordel i orsk engsels- og riomsorgsforbund ORSK EGSELS- OG RIOMSORGS ORBUD

2 Et nytt kollektivt løft i din favør Hva er advokatforsikring? Advokathjelp tilgjengelig for alle, til en pris man har råd til. Gjennom medlemskapet i orsk engsels- og riomsorgsforbund og medlemsfordelene i fordelsprogrammet LOfavør, er tryggheten din godt ivaretatt både i arbeidslivet og ellers. Men ett viktig område - det privatrettslige - har ikke vært dekket før nå. Du kjenner kanskje noen som har vært nødt til å bruke advokat for å ordne opp privat? Kanskje det til og med gjelder deg selv? Da vet du at advokat kan koste skjorta og mer til. Kan vi godta at uoverkommelige advokathonorarer skal hindre oss i å søke profesjonell hjelp når vi blir urettferdig eller feil behandlet som privatperson? Mitt svar er at skal være din sikkerhet og garanti også når det røyner på privat. Derfor lanserer vi nå et nytt kollektivt medlemstilbud: Advokat forsikring. Advokatforsikring dekker de viktigste privatrettslige områdene og omfatter kjøp av varer og håndverkertjenester, testamenter og arv, samboeravtaler og ektepakter, skilsmisse og barnefordeling, eiendoms- og naboforhold. Gjennom medlemskapet i har du alltid hatt muligheten til å få gratis advokathjelp i arbeidsforholdet ditt. Gjennom avtalen vi har inngått med HELP orsikring, har du nå muligheten til å få fri tilgang til advokat også privat. orsikringen gjelder for hele husstanden og gir trygghet og juridisk bistand for deg og din familie. å har i alt åtte norske og ett svensk LO-forbund tegnet kollektiv advokatforsikring for sine medlemmer (se s. 4). orsikringen gjelder i begge land. Ved at vi har gjort advokatforsikring til kollektiv ordning koster den deg bare 60,- i måneden. Ordinær pris for LO-medlemmer er 149,- pr måned. Alle nåværende medlemmer får muligheten til å reservere seg mot ordningen. rist for å reservere seg er 10. desember ye medlemmer kan reservere seg ved innmelding. Men min oppfordring til deg er at du blir med i ordningen! Vi ønsker ikke et samfunn hvor størrelsen på lommeboka bestemmer om tvistesaker kan løses ved hjelp av advokat eller ikke. Dette skaper en ulikhet for loven som vi ikke vil akseptere. Advokatforsikring er din garanti for et samfunn med økt rettssikkerhet. Denne brosjyren gir deg informasjon om hva som dekkes og hva du kan bruke forsikringen til. Rita Bråten orbundsleder Advokatforsikring sikrer deg rask og profesjonell advokathjelp når du trenger det, enten du har behov for gode råd, eller det foreligger en konfliktsituasjon som krever mer omfattende bistand. Du betaler ingen timepris, kun forsikringspremien. > Advokatbistand ved konflikter og rettssaker innen: > amilierett > Arverett > Kjøpsrett (varer og tjenester) > ast eiendom (ikke kjøp og salg av bolig) > Identitetstyveri > ørerkortbeslag i trafikksaker utenom arbeidsforhold > Advokathjelp gjennom hele saken din, fra innledende råd, i korrespondanse og forhandlinger, til prosessen er avgjort i domstolene, om nødvendig > Dekning av juridiske utgifter inntil 2 millioner kroner hvis saken må løses i rettssystemet > Dekning av egne og eventuelt idømte sakskostnader > 15 timer generell juridisk rådgivning fra advokat per år > Hjelp med kontrakter og andre juridiske dokumenter > Advokathjelp både i orge og Sverige orsikringen gjelder for husstanden; det vil si medlemmer, medlemmers ektefelle/samboer og hjemmeboende barn under 20 år. Der det er tvist i husstanden gjelder forsikringen for den som har medlemskap i og er med i forsikringsordningen. Se forsikringsvilkårene for nærmere detaljer om omfang og begrensninger i forsikringsdekningen. 2 Advokatforsikring Trygghet og juridisk bistand for deg og din familie Trygghet og juridisk bistand for deg og din familie Advokatforsikring 3

3 Advokatforsikring Trygghet og juridisk bistand for deg og din familie Trygghet og juridisk bistand for deg og din familie Advokatforsikring 4 5 ornøyde LO-medlemmer i media Vant arvestrid med advokatforsikring -Uten advokatforsikring ville jeg blitt totalt overkjørt i striden jeg ble kastet inn i. Høyst sannsynlig ville jeg også ha sittet igjen med en uoverkommelig regning, hvis jeg ikke hadde hatt fri advokathjelp. Jeg anslår advokatutgiftene til ca kroner. - rode Thoresen, LO-medlem Advokathjelp til samboerkontrakt Hadde jeg ikke hatt advokatforsikring, ville kostnaden med å sette opp nødvendige avtaler måttet vente noen år. Jeg sparte nok ca 8000 kroner på å sette opp samboerkontrakt og testamente gjennom advokatforsikringen min. - Susanne Bring, LO-medlem Sparte kroner Jeg tviler på at jeg hadde kontaktet advokat dersom jeg ikke hadde hatt advokatforsikring. Jeg fikk en regning på kroner for bilreparasjon, selv om jeg hadde bruktbilgaranti. Advokathjelpen jeg har inkludert i medlemskapet mitt, førte til at jeg slapp å betale. Men det beste er egentlig å vite at man har tilgang til hjelp dersom det skulle dukke opp en situasjon hvor man trenger det. - Bård-Inge Brøndbo, LO-medlem JOBB SØDAG 19. juni 2011 Uke 24 r årgang Gull å være medlem rode Thoresen ble kastet inn i en komplisert arvestrid. å takker han advokatforsikringen til sin fagforening, IndustriEnergi, for at han kom ut av det med både økonomi og helse i behold. Medlemsfordelene for fagorganiserte kan være gull verd. Side 2, 3 og 4 OTO: OLE MAGUS RAPP I dag flere enn 80 ledige stillinger inanstilsynet skal de nærmeste årene gjennomføre flere utviklingsprosjekter innen IKT-området. Som IKT-sjef vil du lede og koordinere arbeidet i IKT-seksjonen slik at systemene, forvaltningen og driften understøtter virksomheten på en optimal og effektiv måte. Seksjonen består av 15 ansatte, samt innleide konsulenter. Sentrale arbeidsoppgaver vil også være gevinstrealisering, ferdigstille ny IKT-strategi, sikkerhetsrutiner, forhandlinger, anskaffelser, oppfølging av underleverandører og intern rådgivning. Deltakelse i internasjonalt samarbeid. Vi søker kandidat med minimum 5-10 års relevant erfaring fra IKT-driftsmiljø. Rett kandidat har evne til å sette IKT i en strategisk sammenheng, samtidig som man har en operativ forståelse. Erfaring fra ledelse/prosjektledelse og høyere IKT-faglig utdanning er et krav. or mer informasjon om stillingen, kontakt Are K. Skeie på eller Janine Paulshus på hos BackerSkeie AS. Søknad sendes snarest via inanstilsynet har som oppgave å se til at foretakene innen finans- og forsikringsmarkedet, verdipapirmarkedet, eiendomsmegling, inkasso og regnskaps- og revisjonsvirksomhet virker på en hensiktsmessig og betryggende måte. inanstilsynet har også ansvar for å følge opp at noterte foretaks finansielle rapportering er i samsvar med de internasjonale regnskapsstandardene (IRS) og for kontroll og godkjennelse av prospekter for omsettelige verdipapirer. inanstilsynet har om lag 270 ansatte, og vi holder til i moderne lokaler i Oslo sentrum. Strategi - Gevinstrealisering - inans IKT-sjef Mer om virksomheten: Mer om stillingen: 4 JOBB Søndag 19. juni 2011 «ortsetter fra forrige side Vant arvestrid med forsikring C Koster 50 kroner måneden Han bevarte både økonomi og helse i en vanskelig arvestrid, takket være en god forsikringsordning gjennom sin egen fagforening, IndustriEnergi. OLE MAGUS RAPP (tekst og foto) Sørreisa ærmest ved en tilfeldighet krysset rode Thoresen av på «advokathjelp», da han fikk tilsendt et skjema fra sin fagforening IndustriEnergi, med oversikt over hvilke medlemsfordeler foreningen tilbyr. Krysset koster ham 50 kroner i måneden, en utgift han i dag er mer enn glad for å ha pådratt seg. Uten det ville jeg blitt totalt overkjørt i striden jeg ble kastet inn i. Høyst sannsynlig ville jeg også ha sittet igjen med en uoverkommelig regning, hvis jeg ikke hadde hatt fri advokathjelp, sier han og anslår advokatutgiftene til ca kroner. Hard arvestrid. I fjor høst bygget en arvestrid seg opp i familien. Bestemoren, som Thoresen vokste opp hos, hadde tilgodesett ham og et annet barnebarn i sitt testamente, noe andre familiemedlemmer bestred. Store pengesummer ble flyttet raskt, papirer ble underskrevet bak ryggen på andre, og det hele floket seg raskt til. Så døde bestemoren, og under skifteoppgjøret ble Thoresen og hans søster saksøkt, med krav om at bestemors testamente var ugyldig. Alene. Min første tanke var å møte alene i retten og forklare at jeg ivaretok viljen til både bestemor og mor, som begge er døde. Det forteller 38-åringen, som aldri hadde satt sin fot i en rettssal, langt mindre snakket med en advokat. Jus og egne rettigheter hadde han også lite peiling på. I ettertid er jeg glad for at jeg ikke førte saken selv. Det var min lokale fagforeningsleder som hjalp meg med å kontakte vårt forsikringsselskap. Og det viste seg at de dekker 100 prosent av advokatutgiftene i slike saker, sier Thoresen, som er operatør ved smelteverket i innfjord. Og han tilføyer: Det var en lettelse å overlate saken til en jurist. ull seier. En dag i Senja tingrett var nok. Thoresen og søsteren vant på alle punkter. Motparten ble dømt til å betale tilbake store pengesummer, overføre en eiendom tilbake til dødsboet og betale saksomkostninger. or meg var møtet med en advokat noe helt nytt. Help orsikring og deres advokat har vært til uvurderlig hjelp, på flere måter. Senest i går, fire måneder etter at dommen falt, ringte advokaten for å småprate og høre hvordan det går. Det betyr mye, for saken har også vært en psykisk belastning, sier rode Thoresen. rode Thoresen (38) fra Sørreisa ble kastet inn i en komplisert arvestrid, og takker advokatforsikringen han har gjennom sin fagforening for han kom greit ut av det. Dette er advokatforsikringen Ca medlemmer har tegnet advokatforsikring i Help gjennom sin fagforening, orsikringen dekker advokatutgifter ved familierett, arverett, kjøpsrett og fast eiendom, også hvis du taper saken. amilierett, spesielt barneforedling ved skilsmisse, utgjør de fleste sakene, deretter arverett. år saken kommer for retten er egenandelen 3000 kroner, noe fagforeningen betaler. Advokatforsikring koster ca. 50 kroner i måneden. Betales sammen med fagforeningskontingenten. General Manager Himal Power Ltd. S Power, owned by Statkraft and orfund, is a fast-growing renewable energy company with hydropower projects in Asia, Latin America and Africa. We invest on commercial terms and are committed to social and environmental sustainability throughout our business. Exciting opportunity in epal renewable energy HimalPowerLtd.(HPL)ownsandoperatesthe60MW/350GWhKhimti1hydropowerplantinepal. HPL is owned by S Power with BKK (orway) and Butwal Power Co. (epal) as minority partners. The General Manager is responsible for safe, efficient and reliable operation of the Comapany s asset, and its P&L. The job involves strategic and operational planning and execution, high-level relationshipmanagementwithkeystakeholders,andreportingtotheboardonaregularbasis. Expatriation to epal for 3 years with attractive premiums and allowances as part of the assignment package. See for full details. Den kollektive hjemforsikringen tror vi er den beste i markedet, sier LOs nestleder Gerd Kristiansen. Hun følger opp innholdet i den store LOfavørpakken og gjenspeiler dermed at toppen av landets største arbeidstagerorganisasjon legger adskillig vekt på dette medlemstilbudet. LO har brukt tyngden i sin store medlemsmasse, med over medlemmer, til å skaffe medlemmene fordeler. Den viktigste sparringpartneren er SpareBank1-gruppen. Et grunnleggende mål for oss er å gi LO-medlemmene en så stor grad av trygghet i hverdagen som mulig, sier Kristiansen. Den ordinære egenandelen på 3000 kroner i hjemforsikringen er lav sammenlignet med andre ordninger, mener LO-ledelsen, som har et vedtak fra LO-kongressen i 2009 i ryggen når LOfavør stadig utvides. Miljø og etikk. ordelsprogrammet skal ikke bare dreie seg om gunstige priser, men også gi medlemmene produkter og tjenester av god kvalitet, ta hensyn til miljøet og være i samsvar med fagbevegelsens etiske grunnholdninger. Den politiske ledelsen avgjør hvilke bransjer og fordeler som skal være med i orges største pakke med medlemsfordeler. Med i LOfavør Utvalg av leverandører: Choice- og Rica-hotellene Eiendomsmegler 1 EnterCard kredittkort) LO avør eriereiser Gyldendal (gratis frakt på trykte bøker), Hertz (leiebil) HELP (advokatforsikring), orgesenergi (strøm), SpareBank1 Telenor Kollektiv hjemforsikring uten en øvre beløpsgrense og en egenandel på 3000 kroner er det beste tilbudet innen LOfavør, som trolig er den største fordelspakken i norsk arbeidsliv. LO lokker med favører Statistikk etter ca saker* viser at familiesaker dominerer. I tillegg til familiesaker, er det arvesaker og ulike eiendomsrelaterte saker der behovet er størst. orsikringen dekker både forebyggende advokathjelp og bistand ved konflikt. Statistikken viser at behovet for advokathjelp i familierett er jevnt fordelt på forebyggende tiltak og konfliktløsing. *Statistikk utarbeidet etter ca saker for LO-medlemmer med Advokatforsikring. Diagrammet viser advokat bistand som er benyttet innen hvert område. HELP orsikring måler tilfredsheten hos alle kunder med avsluttet sak. Selskapets mål er å ha de mest fornøyde kundene i forsikringsbransjen. Blant LO-medlemmene med advokatforsikring, svarer 93 % at de vil anbefale ordningen til andre. Sitater fra kunder med avsluttet sak: En forsikring som gjør det enkelt å kunne få hjelp av advokat. En mulighet for vanlige folk til å få hjelp hvis en trenger det til en billig penge. En mulighet for vanlige folk til å få hjelp hvis en trenger det, til en billig penge ornøyde medlemmer Hva brukes forsikringen til? 19% Eiendom 7% Annet 43% amilie 18% Arv *Statistikk utarbeidet etter ca saker for LO-medlemmer med Advokatforsikring. 13% Kjøp 43% amilie 18% 6% 16% 20% 40% Ektepakt Samboerkontrakt Barnefordeling Skilsmisse/ separasjon Annet *Statistikk utarbeidet etter ca saker for LO-medlemmer med Advokatforsikring. 6 ØKOOMI PEGEE DIE Mandag 9. mai 2011 orsikringen gir henne Advokater er dyre. Derfor tilbyr nå LO alle sine medlemmer privat advokatforsikring. WECHE GERHARDSE SIGE DOS (foto) Susanne Bring trengte advokat da hun kjøpte leilighet sammen med samboeren. Ikke fordi de var blitt uvenner, eller fordi noe var galt. De ville bare være føre var. Kjæresten min har barn fra før, så vi fant ut at vi burde ha en samboerkontrakt og et testamente, slik at alt blir riktig dersom en av oss skulle dø, forteller Bring. Det koster fort noen tusenlapper å få en advokat til å sette opp slike dokumenter. or Bring ble det adskillige billigere. LO-forsikring. Bring er forsikret med en såkalt advokatforsikring, som gir rett til begrenset bruk av advokattjenester til en gitt premie. LO har nylig innført advokatforsikring som medlemmene kan bruke privat. orsikringen dekker advokathjelp innen familie- og arverett, forbrukerkjøp av varer og håndverkertjenester, rettsforhold knyttet til fast eiendom og id-tyveri. oen LO forbund har prøvd ordningen en stund allerede. Industri Energi, som Susanne Bring er medlem av, innførte advokatforsikring kollektivt høsten Bring hadde derfor advokatforsikring gjennom medlemskontingenten da hun begynte å tenke på å sette opp kontrakt og testamente. Hadde jeg ikke hatt det, ville nok den kostnaden ha måttet vente et par år, tror hun. lere bruker advokat. I en undersøkelse foretatt blant LOmedlemmer som allerede har prøvd forsikringsordningen, sier en av tre at de ikke ville ha gått til advokat hvis de ikke hadde hatt forsikringen. Grunnen er at advokater er for dyre. Mye tyder på at forsikringen vil bli flittig brukt i andre LOforbund også. I en undersøkelse foretatt av Opinion på oppdrag av Help forsikring, ble tusen privatpersoner spurt om sitt forhold til advokater. Ifølge undersøkelsen har en av seks norske husholdninger benyttet seg av advokat de siste tre årene. En av syv husholdninger har vurdert å bruke advokattjenester uten faktisk å gjøre det. rykten for advokatregningen er det største hinderet. Dyrt. Hele ni av ti spurte mener at prisen på advokattjenester er svært eller ganske dyr. Seks av ti kvier seg for å kontakte advokat fordi de tror at advokater tar betalt fra første sekund. Det gjør de ofte også. En førstegangskonsultasjon hos advokatene som er med i Den orske Advokatforening, ligger på 625 C lere LO-forbund tilbyr sine medlemmer advokatforsikring - Advokatforsikring orsikringen dekker advokathjelp innen familie- og arverett, forbrukerkjøp av varer og håndverkertjenester, fast eiendoms rettsforhold (som nabokonflikter) og id-tyveri. Man betaler ingen timepris i tillegg til forsikringspremien, inntil en gitt beløpsgrense eller et gitt antall timer. Dekker også motpartens omkostninger hvis du taper rettssaken. orebyggende rådgivning kan også bli dekket inntil et gitt antall timer. Hva tror vi om dem? Høy og lav inntekt. De med høyest og lavest inntekt bruker advokat. I begge grupper har nær 30 % av de spurte brukt advokat de siste tre årene. Arveoppgjør. Eldre bruker advokat mer enn yngre, og arveoppgjør er den vanligste grunnen til å gå til advokat. Lurer på det. 1 av 7 husholdninger har vurdert å gå til advokat de siste tre år, uten å gjøre det. Den viktigste årsaken er frykten for advokatregningen. Pris viktigst. 9 av 10 spurte mener at prisen på advokattjenester er for høy. Gjennomsnittet av de spurte tror at en advokat tar seg betalt 1125 kroner pr. time. Avstand. Undersøkelsen viser også at mange er i tvil om de «har en sak» eller ikke, og derfor unnlater å søke hjelp, fremfor å kontakte advokat for å få dette avklart. Kilde: Opinions undersøkelse om advokattjenester kroner for inntil en halv time. Timeprisen forøvrig varierer mye, fra 1000 til 3750 kroner for privatkunder, ifølge advokatforeningens siste bransjeundersøkelse. Hvor mye billigere blir det å få hjelp av advokat når man er forsikret? Hvis du sammenligner 110 kroner i måneden, som er LOs pris for advokatforsikring, med en gjennomsnittlig timepris på 1500 kroner, skal det ikke mange advokattimer til før du sparer mye penger. Saker om fast eiendom, for eksempel, er ofte veldig tidkrevende arbeid. Typisk er saker om fast bosted og samvær, hvor flere rettsrunder er vanlig. Da er det ikke uvanlig med advokatkostnader opp mot kroner, forklarer Dag Are Børresen, advokat i HELP forsikring, som står bak LO-forsikringen. Susanne Bring brukte advokatforsikring til å sette opp samboerkontrakt og testamente. Det har hun regnet ut at hun sparte ca kroner på kroner årlig, eller ektefeller/samboere som tilsammen tjener mindre enn kroner. Staten dekker da kostnader ved advokatbistand i saker som er spesielt viktige for folks velferd. Det finnes kommunale tilbud om fri rettshjelp som den enkelte kommune kan opplyse om. Studentene hjelper. I Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø finnes det rettshjelpsorganisasjoner drevet av jusstudenter. De gir gratis hjelp. I Oslo finnes det i tillegg egen gratis, juridisk rådgivning for kvinner, som er drevet av studenter i organisasjonen JURK. Det finnes mange tilbud om gratis advokathjelp Det finnes alternativer for å få ned advokatregningen, også uten advokatforsikring. år man tror man trenger advokat, er det først og fremst lurt å finne ut om det er noe poeng i å ta saken videre. Her er det flere muligheter for gratis hjelp. å gratis svar. oen advokater svarer på innledende spørsmål helt gratis. Et eksempel er nettstedet der man kan sende inn spørsmål og få gratis råd om hvordan man bør gå frem før en sak blir en sak. Man kan også sende inn spørsmål til advokatforeningens advokater på nettsiden Møt opp på vakten. På advokatvakten kan man møte opp og få inntil en halv times gratis hjelp på alle alminnelige rettsområder. Tilbudet finnes over hele landet. Det er de lokale kretsene av advokatforeningen som står bak tilbudet. Hvor ofte advokatvaktene arrangeres og hvor mange advokater som er tilgjengelige, vil variere fra sted til sted. Vanligvis er det vakt to timer i uken, eller annenhver uke. Ordningen er rettet mot enslige som tjener mindre enn Mandag 9. mai 2011 PEGEE DIE ØKOOMI 7 advokathjelp C Dekker bistand innen de vanligste feltene «linkeog engasjerte professorer» Arun Vohra Direktør forretningsutvikling I.no AS Executive MBA i økonomisk styring og ledelse Sparerne holder pusten Uro i Midtøsten og ord- Afrika, naturkatastrofe i Japan og økende bekymring for gjeldskrise i Europa har fått norske småsparerne til å holde pusten. ESPE BRYSRUD De norske investorene har økt sin spareportefølje i verdi i første kvartal. Det samme har svenskene, mens finnene og danskene har sett sine porteføljer falle i verdi i første kvartal, viser det nordiske sparebarometeret fra ordnet Bank. En del av økningen i verdi skyldes at de private sparerne i orden har fylt på rundt 5 milliarder friske kroner på sine ordnetkontoer i første kvartal. Men fordelingen mellom aksje- og renteeksponering har ikke endret seg særlig. Etter en veldig positiv inngang i januar, ble de mer forsiktig i februar og mars som følge av uro i Midtøsten, ord-afrika, naturkatastrofen i Japan og økt frykt for gjeldskrisen i Europa, konstaterer daglig leder Anders Skar i ordnet orge. Avventende. orske sparere hadde en avventende holdning til aksjemarkedet i store deler av 2010, men risikoviljen og eksponering mot aksjemarkedet økte mot slutten av året. å sitter de mer stille i båten igjen. Vi ser hverken at de private investorene rømmer eller strømmer til aksjemarkedet, men opprettholder sin langsiktige sparing, sier Skar. Til tross for at det har vært mye å bekymre seg for har ikke børsen svingt ekstremt mye i år, og de nordiske børsene har hittil i år relativt flat eller noe positiv utvikling. Mest populære nå Svenske sparere: Skagen Global, Skagen Kontiki og Lannebo Småbolag. orske sparere: Holberg orge, WarrenWicklund orge og Holberg orden. Danske sparere: Skagen Kontiki, Sydinvest Brik og Jyske Invest Kina. inske sparere: Templeton Asian Growth, Skagen Global og Evli Euro Lividi B. Kilde: ordnet Privatskole like dyrt som barnehage oreløpig er det lite som tilsier at de faglige resultatene blir bedre av å velge privat, sier ekspert. Hva koster det å sende et barn på privatskole? Støttesystemet for privatskoler er bygget opp slik at det ikke skal bli skjev sosial rekruttering av barn fra velstående familier, og de frittstående skolene får derfor en stor andel statsstøtte. Ifølge tall fra Utdanningsdirektoratet (UDIR) koster det for en elev rundt kroner i året, med noen forskjeller mellom skolene. I praksis betyr det at frittstående skole koster omtrent like mye som å ha et barn i barnehage. Hvilke foreldre er det som sender sine barn på privatskole? Det er liten forskjell i gjennomsnittsinntekt mellom foreldre som sender sine barn på privatskole, og foreldre som sender sine barn på offentlig skole. Men foreldrene som har barn i de frittstående skolene, har lengre utdanning. Litt tabloid sagt er det de underbetalte akademikerne som oftere enn andre velger frittstående skoler for sine barn. Det er også interessant å merke seg at barn av innvandrerfamilier har vært overrepresentert i privatstatistikken i grunnskolen. Utdanningsambisjonen i innvandrerfamilier er ofte høy, og barnas skolegang kan fremstå som en del av hele familiens sosiale mobilitetsprosjekt. Blir barna faglig flinkere av å gå på privatskole? Det har så langt vært lite forskning som tyder på at barna gjør det bedre rent faglig på privatskole enn de samme barna ville gjort på offentlige skoler, målt gjennom eksempelvis nasjonale prøver. Unntaket synes i orge å være at elever på protestantiske privatskoler oppnår noe høyere faglige resultater i snitt enn barn med tilsvarende foreldrebakgrunn på offentlige skoler. Hvorfor er privatskoler et så politisk kontroversielt tema? Tanken om privatskoler strider mot de rådende oppfatninger om enhetsskolen, og mot at offentlige myndigheter skal kunne styre utviklingen direkte. Samtidig er det så stor sosial segregering på boligmarkedet, særlig i de store byene, at den offentlige skolen i liten grad lykkes med å utjevne slike forskjeller mellom skoler. Det som er interessant, er at debatten om privat drift har vært konsentrert om grunnskolen og videregående skoler. Politisk har en aldri stilt de samme spørsmål med noen kraft om barnehager, og den rødgrønne regjeringen har satset alle krefter, også private utbyggere, for å få barnehageplass til alle. Hva er situasjonen i andre land vi kan sammenligne oss med? Her er det særlig tre land med relevante erfaringer; Danmark, Sverige og ederland. I alle disse land er privatskolene finansiert av det offentlige, og foreldrene betaler lite eller ingenting i skolepenger. ederland har lange tradisjoner for privat utdanning, og ca. 75 prosent av alle elever i grunnskolen går på privat skole. Sverige har åpnet for en flere privatskoler de siste årene, og institusjonene har fått ta ut utbytte av driften. Hvem: Jon Lauglo Hva: Professor ved Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo Tema: rittstående skoler i LO-forbund har nå Advokatforsikring Medlemmene i disse LO-forbundene har allerede HELP Advokatforsikring inkludert i medlemskapet sitt: > orsk Transportarbeiderforbund > orsk Sjømannsforbund > orbundet for Ledelse og Teknikk > Postkom > orsk Lokomotivmannsforbund > Industri Energi > orsk Arbeidsmandsforbund > Skolenes Landsforbund > Elektrikerna (Sverige)

4 ordeler gjennom hele livet Prioriteringene og behovene våre forandrer seg stadig. Tjenestene som advokatforsikringen dekker er derfor tilpasset de aller fleste juridiske hendelser man kan oppleve som privatperson, uansett alder og livssituasjon. Enten du er yrkesaktiv eller pensjonert, vil du ha stor nytte av forsikringen. I oversikten under finner du typiske eksempler på situasjoner hvor det vil lønne seg å ha en advokat til rådighet. Store eller små problemer vi hjelper! amilie Hjem Arv orbrukerkjøp ORSK EGSELS- OG RIOMSORGS ORBUD orsk engsels- og riomsorgsforbund Co/ Strålfors AS Svarsending OSLO 20-årene Vi flytter sammen og trenger å få satt opp en samboeravtale. Jeg trenger hjelp med leieavtale på bolig og kvalitetssjekk av denne. Kan foreldrene mine gi bort den kommende arven min til Røde Kors? aren min sitter i uskiftet bo, og skal nå gifte seg på ny. Kan jeg kreve arven fra min avdøde mor? Hva gjør jeg når PC, mobil eller ipad blir ødelagt og butikken ikke vil gi meg nytt produkt? 30-årene Vi har giftet oss og trenger hjelp til å inngå ektepakt. Hvordan ordner vi det økonomiske dersom vi bestemmer oss for å skille lag? Vi ønsker å leie ut sokkelleiligheten. Hvordan går vi frem? Hva gjør vi dersom leietageren ikke betaler leie? Vi skal pusse opp badet og ønsker å sette opp en avtale med håndverkerne. Vi har arvet en hytte sammen med flere andre. Hvordan gå fram for å lage en avtale for utgiftsfordeling, bruk osv? Vi trenger hjelp til å få satt opp et testament. Vi har kjøpt hvitevarer og inventar til huset. Hva gjør vi ved eventuell klage eller service? Bilen må på service. Hvordan sikre at det ikke blir dyrere enn det skal? 40-årene 50-årene 60 + Vi har spørsmål om særeie, testament og særkullsbarn/felles barn. Jeg trenger råd og hjelp ift avtale om samvær med barn og barnefordeling. Vi selger huset og flytter i en mindre leilighet. Vi ønsker å gi noe av overskuddet i gave til barnebarna. Hvordan ordner vi det ift resten av arven? Vi ønsker å overføre hytta til våre tre barn. Hvordan går vi frem? Vi har en krangel med naboen om tomtegrenser, og trenger hjelp til å løse saken. Vi ønsker å bygge garasje på eiendommen vår, men får ikke tillatelse fra kommunen. Kan vi klage? Vi står foran omfattende oppussing av hele huset. Hvordan sikrer vi oss at håndverkerne gjør jobben skikkelig? Kan vi holde tilbake penger dersom jobben ikke blir gjort i tide eller er mangelfullt utført? Ett av barna ønsker å overta huset vårt. Hvordan sikrer vi at de andre barna også får det de har krav på? Hvilke rettigheter har vi i et arveopp gjør? Hvordan kan vi best forsøke å unngå konflikter? Jeg har arvet et betydelig beløp etter mine foreldre. Kan jeg avslå arven til fordel for barna mine? Vi ønsker å tilgodese barna økonomisk. Bør vi vente til de blir myndige med å gi dem pengegaver? Ektefellen min har gått bort. Lønner det seg å sitte i uskifte med barna, eller gjennomføre skiftet nå? Vi skal kjøpe båt og trenger hjelp til å sikre at alt det juridiske er i orden. Vi krangler med rørleggeren som aldri fullførte jobben han startet på. Vi trenger hjelp til klagehåndtering i forbindelse med mangler på campingvognen vi har kjøpt. Den nesten nye bilen vår har flere feil vi ikke fikk vite om. Advokathjelp inkludert i medlemskapet ditt or privatpersoner koster en advokattime i gjennomsnitt ca 1600 kroner. Da er det ikke så rart at de fleste vegrer seg for å kontakte advokat før de absolutt må. Som medlem i vil du få HELP Advokatforsikring inkludert i medlemskapet ditt fra 1. februar. Du får advokathjelp i store og små spørsmål og saker, uten å måtte tenke på kostnadene. ra 1. februar vil forsikringspremien din øke med 60 kroner i måneden. Utover det betaler du ingenting for advokathjelpen. Ordinær pris for LO-medlemmer i 2015: 149,-/mnd eller 1788,-/år. Medlemspris: 60,-/mnd eller 720,-/år Ønsker du ikke denne fordelen? Kontakt oss! Har du spørsmål vedrørende advokatforsikring eller er det noe du trenger hjelp til? Ring mellom klokken og 16.30, eller send en e-post til Les også om ordningen på Hvis du ikke ønsker advokatforsikring som del av medlemskapet ditt, må du reservere deg mot ordningen innen 10. desember Dersom du ikke reserverer deg, vil du være omfattet av forsikringsordningen fra 1. februar Advokatforsikring Trygghet og juridisk bistand for deg og din familie Trygghet og juridisk bistand for deg og din familie Advokatforsikring 7

5 Reservasjonsslipp Sendes kun inn dersom du ikke ønsker advokatforsikring som en del av medlemskapet ditt yll ut og send inn: Jeg ønsker ikke advokatforsikring som en del av mitt medlemskap i. Dato/signatur Riv her Riv her Les mer på HELP orsikring er et norsk forsikringsselskap som har spesialisert seg på å tilby advokattjenester til privatpersoner i form av forsikring. Selskapet er størst i orge på advokathjelp til privatpersoner og advokatene i HELP er spesialister på privatrett. ORSK EGSELS- OG RIOMSORGS ORBUD An ARAG company Kundeservice: Postadresse: HELP orsikring AS Postboks 1870 VIKA 0124 OSLO Besøksadresse: Holbergsgate Oslo

SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING

SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING Informasjon om tilbud om kollektiv forsikringsordning gjennom LOfavør for medlemmer i LOforbund, med advokattjenester levert av HELP Forsikring. INNHOLD Hva er advokatforsikring?

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet Fagforbundet er Norges største fagforbund med over 300.000 medlemmer. Vi organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale og private virksomheter.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 2013 Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) ble stiftet 01.11.23 og tilsluttet LO fra samme år. Antall medlemmer

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund Norsk Arbeidsmandsforbund ble stiftet av de sagnomsuste rallarene i 1895. Forbundet

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg som lønnstaker innenfor IKT-, energi- eller elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i FO

Fordeler for deg som er medlem i FO Fordeler for deg som er medlem i FO 2013 FO... er fagforbundet til barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere i Norge. Vi organiserer også studentene til disse yrkene. FO er i vekst

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi 2014 Industri Energi arbeider for at du skal ha en trygg og god arbeidssituasjon, og at du skal kunne dra nytte av alle fordeler og velferdsgoder vi har

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi 2014 Industri Energi arbeider for at du skal ha en trygg og god arbeidssituasjon, og at du skal kunne dra nytte av alle fordeler og velferdsgoder vi har

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Skolenes Landsforbund

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Skolenes Landsforbund 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Skolenes Landsforbund Skolenes Landsforbund (SL) er LO-forbundet som organiserer arbeidstakere og studenter

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund 2014 Postkom (Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund) organiserer ca 20 200 medlemmer, hvorav ca 11 800 aktive arbeidstakere i Posten

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk 2014 Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)... har mer enn 20 000 medlemme. FLT organiserer arbeidstakere i funksjoner der ledelse og teknisk

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2014 EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg som lønnstaker innenfor IKT-, energi- eller elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Tjenestemannslag

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Tjenestemannslag 2014 Fordeler for deg som er medlem i Norsk Tjenestemannslag Norsk Tjenestemannslag (NTL) er et fagforbund for ansatte i staten og virksomheter med offentlig tilknytning (som kultur- og forskningsinstitusjoner).

Detaljer

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE FELLESEIE ER IKKE SAMEIE 1 DET ØKONOMISKE FORHOLDET MELLOM EKTEFELLER Informasjonsbrosjyre om det økonomiske forholdet mellom ektefeller etter ekteskapsloven (lov 4. juli 1991 nr. 47) INNHOLD Innledning

Detaljer

- fordelene ved å være mange er mange

- fordelene ved å være mange er mange - fordelene ved å være mange er mange Dine medlemsfordeler 2011 Skolenes Landsforbund Skolenes Landsforbund (SL ) er LO-forbundet som organiserer arbeidstakere og studenter innenfor utdanning, opplæring

Detaljer

Norges beste dyreforsikring. Stor test. Hvorfor selges strøm med tap? FONDSUNDERSØKELSEN 2013: 3 av 4 forventer gulrøtter fra staten

Norges beste dyreforsikring. Stor test. Hvorfor selges strøm med tap? FONDSUNDERSØKELSEN 2013: 3 av 4 forventer gulrøtter fra staten 04 NOV 13 LØSSALG KR 69,- n PERSONLIG ØKONOMI n BOLIG n SKATT n JUS n FOND n FORSIKRING n BANK n STRØM n TELEFONI Stor test Norges beste dyreforsikring Hvorfor selges strøm med tap? FONDSUNDERSØKELSEN

Detaljer

Renta stiger Skylder du på banken eller finansministeren?

Renta stiger Skylder du på banken eller finansministeren? 2 apr 13 LØSSALG KR 69,- n Personlig økonomi n Bolig n Skatt n jus n FOND n FORSIKRING n BANK n strøm n telefoni Renta stiger Skylder du på banken eller finansministeren? Kraftselskaper skrur opp prisen

Detaljer

i ferien FINANSFOKUS 04/ 11 høy risiko Akseptabelt resultat Høysesong i forsikring Får pryl fra Finanstilsynet Slik fikser du ferien I fyr og flamme

i ferien FINANSFOKUS 04/ 11 høy risiko Akseptabelt resultat Høysesong i forsikring Får pryl fra Finanstilsynet Slik fikser du ferien I fyr og flamme Fagpresse_F.pdf 24-01-08 15:19:04 FINANSFOKUS Magasin for Finansforbundet 04/ 11 Akseptabelt resultat Høysesong i forsikring Får pryl fra Finanstilsynet Slik fikser du ferien I fyr og flamme høy risiko

Detaljer

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA. SERVICE M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) NR. 2-2007 14. ÅRGANG Bedre helse? NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

Detaljer

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER?

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? Til deg som leser denne brosjyren Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Den er ment som en lettfattelig innføring i regelverket

Detaljer

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund 2010 LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund Foto: Sissel M. Rasmussen/LO-Aktuelt Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF)... har rundt 2.800 medlemmer i aktiv tjeneste

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

BALANSE. I full sving

BALANSE. I full sving BALANSE en utgivelse fra Svea Finans ÅRGANG 2 / #2.2012 I full sving Camilla Sagmo Voje har danset ballett i 16 år. Det hjelper når hun som avdelingsleder for Svea i Trondheim skal finne balansen mellom

Detaljer

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Handel og Kontor i Norge

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Handel og Kontor i Norge 2010 LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av Handel og Kontor i Norge Handel og Kontor i Norge (HK)... er LOs tredje største forbund med over 61.000 medlemmer. Våre medlemmer kommer fra en rekke bransjer.

Detaljer

Pensjonist- Paus. Magasinet. Ole Paus om alderdommen, troen, og det å bli kjendis på nytt i voksen alder.

Pensjonist- Paus. Magasinet. Ole Paus om alderdommen, troen, og det å bli kjendis på nytt i voksen alder. Magasinet Medlemsutgave September 2013 Pensjonist- GOD PENSJON: Les dette før du skifter jobb. Side 20 TIDLIGPENSJON OG ARBEID: Slik er reglene. Side 18 Paus Ole Paus om alderdommen, troen, og det å bli

Detaljer

07. PENGENES HISTORIE 23. HVITSNIPPKRIMINALITET 15. AKSJER

07. PENGENES HISTORIE 23. HVITSNIPPKRIMINALITET 15. AKSJER E T A N N E R L E D E S M A G A S I N O M Ø K O N O M I 07. PENGENES HISTORIE 23. HVITSNIPPKRIMINALITET 15. AKSJER 1. årg. kr I S S N 1 5 0 2 6 2 3 X PENGENES HISTORIE INFLASJON BAK MURENE FREMTIDENS PENGER

Detaljer

KAMPEN GIR IKKE OPP. Sikh, sterk og sårbar SIDE 20 Svingende eldreomsorg SIDE 30. Sykehjemsstreiken: SIDE 8 13. www.fagbladet.no

KAMPEN GIR IKKE OPP. Sikh, sterk og sårbar SIDE 20 Svingende eldreomsorg SIDE 30. Sykehjemsstreiken: SIDE 8 13. www.fagbladet.no Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON HELSE OG SOSIAL www.fagbladet.no Sykehjemsstreiken: GIR IKKE OPP KAMPEN SIDE 8 13 Nr. 10-2012 < For medlemmer i Fagforbundet Sikh, sterk og sårbar SIDE 20 Svingende

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger?

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger? Kundebladet Nr. 3 2013 Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé Klæbu i vinterskrud Den gamle mølla ved Tullbekken Ekte eller falske penger? Kundebladet Klæbu Sparebank. Hovedkontor: Tlf.: 04358 Faks:

Detaljer

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Innhold 1. Hva dette heftet handler om... 2 2. Hvordan bruker vi oljeinntektene?... 3 3. Om pengebruk,

Detaljer