GRAFISK DESIGN. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GRAFISK DESIGN. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv"

Transkript

1 Etiketter med den nye grafiske profilen til Bergsdalstunet. Illustrasjon: Stine Karlsen Grafisk design handler om å skape et visuelt uttrykk som skal kommunisere et budskap. Du kan se grafisk design rundt deg over alt; det kan være utformingen av melkekartongen på frokostbordet, uteseendet på avisen du leser i, skiltingen til et offentlig kontor, TV-grafikken som gjør NRK gjenkjennelig eller omslaget på din favoritt-cd. Det at bedriften din får et helhetlig og gjenkjennelig visuelt uttrykk er en viktig del av merkevarebyggingen. En god grafisk profil er skreddersydd pakke for din bedrift. Den kan blant annet bestå av logo, bestemte skrifttyper, utvalgte farger, fastsatt fotoregi og mønster. Hensikten er at det visuelle uttrykket skal speile bedriftens identitet og at man skal kunne kjenne igjen bedriftens uttrykk fra webside til annonse, folder eller et skilt. Etter å ha laget en god grafisk profil for bedriften din, har du et verktøy som i lang tid fremover kan hjelpe deg med å holde kursen i markedsføring og merkevarebygging. Dette kapittelet tar for seg hva grafisk design er, hvorfor det er viktig å investere i det og hva slags prosess du bør gå gjennom for å få en god profil. Utviklet av HANEN i samarbeid med Norsk Form tlf: s 1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE: Grafisk design s 1 Formidling av identitet s 3 10 tips for å lykkes på veien s 3 Hva er en grafisk profil? s 3 Hvorfor skal jeg investere i grafisk design? s 3 Hva er en grafisk designer? s 4 Hvordan lage en grafisk profil? s 4 Designbrief s 5 Hvor finner jeg riktig kompetanse? s 5 Tilbudsforespørsel s 5 Hva koster en grafisk profil? s 5 Designprosessen i 3 faser s 6 Fase 1, utredningsfasen s 6 Fase 2, konseptfasen s 6 Fase 3, produksjon s 6 Elementer i en grafisk profil s 6 Logo s 7 Skrifttyper s 7 Fargepalett s 7 Mønster s 7 Fotobank s 7 Manual s 8 Hvordan bruke en grafisk profil? s 8 Universell utforming s 8 Utviklet av HANEN i samarbeid med Norsk Form tlf: s 2

3 en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv Formidling av identitet Når strategien lagt, definerer man hva den grafiske profilen skal ut- I kapittelet Startprosessen var temaet blant annet å finne ut hva trykke. Og når du har den grafiske profilen på plass, kan du lettere slags produkter du vil tilby og viktigheten av å tydeliggjøre for deg før du gå igang med hjemmeside og annet markedsføringsmateriell, selv hva du vil satse på som identitet for din bedrift. Det er et viktig som beskrevet i kapitlene 3 og 4. poeng at det visuelle uttrykket ( designet eller den grafiske profilen ) skal speile identitet og budskap for nettopp din bedrift og 10 tips for å lykkes på veien til en god grafisk profil: dine produkter. Hvilke verdier er bedriften tuftet på? Hvilke visjo- Sett av tid ner skal den strekke seg etter? Hvilke produkter satser dere på, og Følg prosessen som beskrevet nedenfor hvilke kunder? En bedrift som tilbyr hjemmekoselig overnatting for Inkludér alle beslutningstagere barnefamilier vil for eksempel ha behov for et annet uttrykk enn et Skriv en nøyaktig designbrief høyteknologisk konferansesenter rettet mot øvre sjikt av nærings- Avklar kostnadsnivå opp mot ambisjonsnivå livet. Derfor er det viktig at bedriftens mål, kundegrupper og verdier Be om flere tilbud er kartlagt før man begynner på den grafiske profilen. Bruk profesjonelle Styr unna billigløsninger Tilrettelegg for så mange som mulig (universell utforming) Retning 1 Bruk profilen konsekvent Hva er en grafisk profil? En grafisk profil gir retningslinjer for hvordan bilder, farger og tekst skal brukes og er utgangspunktet for bedriftens visuelle kommuni- Retning 2 kasjon. Det er avgjørende å ha en god grafisk profil for å nå målet om å framstå som tydelig, unik og gjenkjennelig. Det er mange elementer som skal planlegges i sammenheng når Retning 3 man lager en grafisk profil. Noen stikkord er logo, skrifttyper, fotoregi og fargepalett. Det er viktig at du setter deg inn i hva disse Ersgard fikk utarbeidet tre retninger for den grafiske profilen av en designer, en historisk, en fleksibel og en moderne. Illustrasjon/design: Stine Karlsen elementene består i og hvordan de brukes, og du finner mer detaljert informasjon under tittelen Elementer i en grafisk profil senere i dette kapittelet. Det at du har litt innsikt i denne fagterminologien vil også gi deg en mer presis og avklarende dialog med en grafisk designer, som kan lage din grafiske profil for deg. La likevel ikke fagterminologien bli en terskel, det er ingen forutsetning å ha pugget begrepslista. Spør designeren hvis noe er uklart. Hvorfor skal jeg investere i grafisk design? Grunnen til å investere i grafisk design er enkel; det er et godt middel for å nå riktig målgruppe som er villig til å betale ønsket pris for det du tilbyr. Undersøkelser viser at bedrifter som benytter seg av profesjonelle Ersgard valgte den moderne retningen og her er den endelige logoen. illustasjon/design: Stine Karlsen. designere har mellom 20 og 40 prosent høyere vekst enn bedrifter Utviklet av HANEN i samarbeid med Norsk Form tlf: s3

4 som ikke bruker design som verktøy (Design Effekt, Norsk Designråd). Det betyr rett og slett at du får et stort fortrinn ved å tydeliggjøre bedriften og produktene dine på en riktig måte visuelt. Ved hjelp av god grafisk design vil bedriften din få utviklet en særegen identitet og fremstå som tydelig og lett gjenkjennelig. Jo tydeligere bedriften er, jo enklere er det for kundene å identifisere din bedrift i jungelen av tilbud. Les mer om strategiarbeidet i kapittelet startprosessen. Hvem som helst kan kalle seg for grafisk designer, så det kan være vanskelig å finne riktig fagkompetanse. Grafisk designer AMG er derimot en beskyttet yrkestittel. For å få denne tittelen kreves det en godkjent utdannelse, på samme måte som for sivilarkitekter eller rørleggere med fagbrev. Design og merkevarebygging er også en intern investering. Alle i bedriften, og bedriftens samarbeidspartnere, vil få en enhetlig forståelse av hva dere står for og hvor dere vil. Dette gjør arbeidet mot mål og visjon enklere, og alle kan dra i samme retning. Hva er en grafisk designer? En grafisk designer jobber med visuell utforming og kommunikasjon. Hans eller hennes vanligste arbeidsoppgaver er å utarbeide grafiske profiler, nettsider og brosjyrer. En grafisk designer må ha estetisk sans, kunnskap innen faghistorie, typografi og tidsepoker og være oppdatert innen trender. Grafiske designere/byråer har erfaring og kompetanse til å lede strategiarbeidet som må ligge til grunn før du begynner å jobbe med den grafiske profilen. Hvordan lage en grafisk profil? Vi har tidligere slått fast at arbeidet med å lage den grafiske profilen må følge strategien man har lagt for bedriften på forhånd. Satsningsområder, målgrupper og verdier må være klart definert hvis du skal lykkes med å nå de kundene du vil ha. Dette finner du mer om i kapittelet Startprosessen. Link Når strategiprosessen er gjennomført, kan dere gå i gang med anskaffelse av den grafiske profilen. Start med å lage en god designbrief, kartlegg designere/byråer du vil jobbe med og be om tilbud. Dent økte omsetningen drastisk da produktene fikk ny grafisk design. Foto: Brynhild. Utviklet av HANEN i samarbeid med Norsk Form tlf: s 4

5 Designbrief En brief er beskrivelsen av oppdraget/oppgaven man ønsker utført. Designbrief er beskrivelsen av et designoppdrag. Den er et verktøy for å få fram all relevant informasjon som designeren og du trenger for å definere og beskrive hva designeren skal lage. Du må beskrive behov, omfang av oppgaven, tidsramme og hvordan det skal løses, samt gjøre rede for alle relevante detaljer rundt prosjektet og bedriften din. Ansvarsområder, ansvarspersoner og hva som skal leveres må være klart definert. - Tydeliggjør oppgaven som skal utføres ved å beskrive konkret hvilket behov du har. Det kan for eksempel være tilrettelegging av strategiprosess og/eller utarbeiding av grafisk profil. Hvis du senere skal ha laget markedsmateriell, som for eksempel en brosjyre, må du lage en egen brief for det. - Angi tidsramme for oppdraget. Start og slutt. Bakgrunnsinformasjon. Sett opp kontaktopplysinger, selskapsform og organisering. Har dere allerede gjennomført en strategiprosess, må det gjøres rede for hva som er visjonen, målgrupper, kjerneverdier, hovedsatsinger, ønsket marked og så videre. Du bør også nevne hvordan du markedsfører produktet i dag, og hva du tenker om markedsføring i framtiden Hvis dere ønsker å gjøre strategiarbeidet sammen med grafisk designer, bør dere likevel fortelle om bedriften og dens bakgrunn. - Leveranser. Hva skal oppdraget konkret resultere i? Hvis dere for eksempel skal ha hjelp til strategiprosessen og få laget en grafisk profil, kan leveransene være tilrettelegging og ledelse av workshop og grafisk profil med manual. Definér de ulike elementene i profilen sammen med den grafiske designeren slik at det kommer klart frem. - Framdrift, ansvar og tidsfrister. Definér hvem som har ansvar for hva. Hvem lager for ekesmpel strategidokumentet etter at workshopen er gjennomført, og når skal det leveres? Hvis oppdraget er en brosjyre, må det for eksempel klargjøres hvem som leverer tekst og bilder. Sett opp en framdriftsplan for oppdraget. Hvor finner jeg riktig kompetanse? Bruk profesjonelle grafiske designere. De jobber raskest og har erfaring. Benytter du feil kompetanse, ender det ofte med at jobben må gjøres på nytt. Grafiske designere finner du som frilansere, i design-/konsulentbyråer og i reklamebyråer. Velg en designer som har et visuelt uttrykk som du liker. Bruk tid på å se på nettsider, spørre kjente om tips og lete i designbaser (offisielle nettsider som har oversikt over designere som holder et høyt faglig nivå). Eksempler på designbaser er designbasen.no (Norsk Designråd), grafill.no (Fagorganisasjonen Grafill Norske grafiske designere og illustratører) eller regionale ressurser der du bor, som Designregion Bergen (drb.no). Les mer om hvordan finne fagkompetanse i kapittelet Hvordan finne fagkompetanse. Tilbudsforespørsel Be om tilbud fra to-tre designere/byråer før du bestemmer deg. I tillegg til riktig kompetanse er det en fordel med god kjemi. Det er viktig at du føler at designeren forstår oppdraget ditt. Etter at du har sendt ut briefen, kan det være lurt å be om et møte med de aktuelle designerne før du bestemmer deg. Det koster ingenting å ta et uforpliktende møte. Be om å få se arbeidsprøver på lignende jobber de har gjort. Ikke vær redd for å spørre dersom det er noe du ikke skjønner. Husk at det er deg og ditt produkt det handler om. Dersom man skal lage en brosjyre, logo eller visittkort trenger man først å utarbeide en grafisk profil for bedriften. Illustrasjon/design: Stine Karlsen. Hva koster en grafisk profil? En grafisk profil koster fra kroner og oppover. Prisen avhenger av ambisjonsnivå og hvor mye du ønsker å få utarbeidet. Det lønner seg å benytte profesjonelle designere, billigløsninger Utviklet av HANEN i samarbeid med Norsk Form tlf: s 5

6 blir ofte dyrere på sikt. Det koster mye ikke å nå ut til potensielle kunder. helhet som gjør bedriften lett gjenkjennelig og som kommuniserer riktig budskap. Her går designeren i gang med å lage skisser for løsninger for de ulike elementene i den grafiske profilen (logo, fargepalett, mønster, typografi og så videre.). Til sammen skal elementene utgjøre en I tillegg til grafisk profil vil det koste å få laget websider, brosjyrer Den grafiske designeren jobber gjerne ut to-tre ulike forslag/konsepter som brukes som utgangspunkt for diskusjon. Når du får flere og så videre. Be om tilbud fra designere på det du vil ha laget og presisér i designbriefen at alt som lages skal ta utgangspunkt i den forslag foran deg, kan du lettere se hvilke verdier de forskjellige grafiske profilen. utrykkene kommuniserer. Før du går videre til neste fase, må det treffes beslutninger for valg av retning. Alle beslutningstakere i bedriften må være enige i valgt retning før dere går videre til fase 3. Designprosessen i 3 faser Fase 3, produksjon Vi kan dele designprosessen inn i tre faser: utredningsfasen, konseptfase (skisser og utvelgelse), og produksjonsfasen. ulike elementene i profilen ferdig. Det lages maler og filtyper av Etter at dere har bestemt dere for konsept, lager designeren de elementene ut fra hva du skal bruke det til. Fase 1, utredningsfasen Til slutt må designer og kunde gå gjennom og lese korrektur på alle Før designeren starter med å lage noe visuelt, må det foreligge elementer og filer. Designeren gjør så de siste justeringene fra korrekturen, før oppdraget er avsluttet. relevante opplysninger om bedriften. Opplysningene kommuniseres gjennom designbriefen og et oppstartmøte/workshop. Synes du det er vanskelig å lage briefen selv, kan du gjøre det sammen med designerern. Det er viktig at designeren har alle nødvendige Elementer i en grafisk profil opplysninger for å kunne danne seg riktig bilde og løse oppgaven godt. En grafisk profil inneholder en pakke av flere elementer som blant annet logo, bestemte skrifttyper, fargepalett, mønster, fotoregi og Fase 2, konseptfasen fotobank. Disse kalles også for visuelle eiendeler. Når man får utarbeidet en grafisk profil, skal den leveres med en manual/guide som Logo ble prøvd ut i både vannrett og skråtilt variant. Skråstillingen av logoen understreker den fysiske klatringen opp til Bergsdalstundet, beskriver bruken av ulike elementene. og det gir en god dynamikk til profilen. Bergsdalstunet fikk utarbeidet to retninger for grafisk profil.. De to konseptene skal korrenspondere med Bergsdalstunets kjernevedier friskt, sjarmerende, ekte, gjestrfri. Her ser du retning 1. Illustrasjon/design: Stine Karlsen Retning 2 er frisk og sjarmerende, helt i tråd med Bergsdalstunets kjerneverdier. Traktoren er inspirert av Bergsdalstunet ekte hustraktor. Illustrasjon/design: Stine Karlsen.. Utviklet av HANEN i samarbeid med Norsk Form tlf: s 6 sempel på ulike farger på logo. tirsdag 10. november 2009

7 ut flere fonter til én profil, alt etter bruk. Skrifttyper plukkes ut fordi de underbygger strategien,og skal brukes forskjellig. Et eksempel kan være en etikett til et syltetøyglass, hvor tittelen på varen er satt i en bestemt font som er gjenkjennelig fra bedriftens visuelle profil, og varedeklarasjonen er satt i en annen og mer nøytral font. Hamremoen har fått utviklet en ny logo basert på et navnetrekk fra et gammelt servise. Logoen består av den røde rammen, navnet Hamremoen gård skrevet i en bestemt skrifttype og hva de tilbyr skrevet i en annen skrifttype. Illustrasjon/design: Stine Karlsen. Logo Logoen er det vanligste grafiske elementet som kjennetegner en bedrift, et produkt eller en tjeneste. En logo er et merke som kan inneholde navnet skrevet i en bestemt skrifttype sammen med et symbol, bare navnet eller bare symbolet. Logoen brukes i mange sammenhenger, som i brosjyrer, på hjemmesider og på visittkort. Det må lages ulike datafiler av logoen til forskjellige bruksområder. Du kan ikke bruke en logo som er laget for web når du skal trykke en brosjyre. Forskjellige trykkformer (enfarge/flerfarge/sort-hvitt/digitalt og så videre) krever også ulike logoer. Brukes logo i feil fil og størrelse, kan det lett bli feil farger og dårlig oppløsning. De vanligste filformatene som blir brukt til logo er JPG (bildefil), GIF (web/animasjon) og EPS (vektor). Fargepalett Fargepaletten er en oversikt over de fargene som brukes i en bestemt grafisk profil. Fargene defineres av grafisk designer og velges ut fra de strategiske avklaringene som blir gjort innledningsvis. Fargene skal deretter utarbeides og gjerne testes med hensyn til bruk. Ulik papirkvalitet krever ofte ulike fargekoder. De mest vanlige fargekodene er PMS (spesialfarge), CMYK (firefargetrykk offset), RGB (skjermbasert) Mønster Ofte lages det et eget mønster som brukes til å skape gjenkjennelighet, i tillegg til logo, bilder, farger og skrifttyper. Som med logo, må mønsteret utvikles i ulike filformater. Fotobank Prioritér å ta riktige, gode, høyoppløselige bilder. Det er bedre med fire presise bilder enn 50 upresise. Sett derfor av et eget fotobudsjett tidlig i prosessen. Hvis du ikke selv er profesjonell, bør du prioritere å leie inn en fotograf. Be designeren om råd når det gjelder Det er altså viktig at du får utarbeidet forskjellige varianter av logoen din og du setter deg inn i hvordan de skal brukes. Det skal foreligge en logobank med alle aktuelle formater ved overlevering av en grafisk profil. Skrifttyper Skrifttyper, også kalt fonter, typografi og skriftsnitt, er utseende på bokstaver. Times New Roman er en font, Arial en annen. I tillegg finnes det tusenvis av andre fonter som designeren kan velge mellom. Noen fonter er gratis, mens andre må man betale for. Når man bestemmer skrifttyper i en grafisk profil, definerer man hvilken typografi og skriftstørrelse som skal brukes i overskrifter, hvilken som skal brukes i hovedteksten og så videre. Det velges som oftest Bergsdalstunets fargepalett er basert på bedriftens strategiske valg. Foto/design: Stine Karlsen. Utviklet av HANEN i samarbeid med Norsk Form tlf: s 7

8 Mønsteret i Hamremoen Gårds grafiske profil er stiliserte vaffelhjerter. Mønsteret uttrykker hjemmehygge, som er en av deres verdier og som du finner igjen når du besøker Hamremoen. Det rutete mønsteret vil du også finne igjen på duker, klær og gardiner. Illustrasjon/design: Stine Karlsen. valg av fotograf. Som oftest har byrå/designer erfaring med hvem som passer best for å få til ønsket uttrykk basert på fotoregi. Sett av penger til et årlig fotobudsjett, slik at du får supplert med gode bilder etter hvert som virksomheten vokser fram. Universell utforming Universell utforming betyr at alle mennesker, uansett alder og funksjonsevne, på en likeverdig måte skal kunne bruke samme omgivelser. Vær tilgjengelig for folk som ser dårlig, er litt dårlig på data eller som er fargeblinde. Når man lager løsninger som er tilpasset grupper med nedsatt funksjonsevne, blir de som regel lettere for alle å bruke. Prinsippet gjelder også innenfor visuell kommunikasjon. Mange fagfolk som designere og arkitekter finner det utfordrende å jobbe med universell utforming. Så hvis du er opptatt av at bedriften din skal fremstå mest mulig tilgjengelig for alle, er dette noe som må understrekes i brief/oppdragsbeskrivelser når du kjøper tjenester. Helsedirektoratet, Deltasenteret har laget veiledere for universell utforming som konkret tar for seg hvordan skriftstørrelser, farger og mønster bør brukes. De har dessuten laget veiledere for lesbarhet på nett. Norsk Designråd har også laget et veileder for universell uforming, kalt Design for alle. Manual En grafisk profil bør ha en manual der retningslinjer for bruken av de ulike elementene samles, eksemplifiseres og beskrives. Retningslinjer for logo kan for eksempel være at logoen alltid skal plasseres nede i venstre hjørne med en gitt avstand til kanten. Retningslinjer for skrifttyper kan være at én font skal brukes i e-post mens en annen skal brukes i brev. Hvordan bruke en grafisk profil? Det viktigste med en grafisk profil er å bruke den. Det er ikke tilfeldig at du vet hvordan logoen til Mac Donalds, Coca Cola eller Apple ser ut. Disse aktørene bruker konsekvent sin grafiske profil for å oppnå gjennkjennelse. Når brosjyrer, hjemmeside og visittkort skal lages, må profilen følges slavisk. Bruk også profesjonelle designere til å lage dette materiellet. I likhet med alle andre tjenester du trenger å få utført på en gård, bør dette arbeidet utføres av kompetente fagfolk. Det tar tid å innarbeide en ny logo og grafisk uttrykk. Stol på profilen din og bruk den riktig. Først etter et års tid vil du se gevinstene av å følge profilen og gjennomføre den på alt fra brevark til skilting. Vær tålmodig. Hamremoens Julemarked søndag 9. november kl Kom i julestemning sammen med oss. Her finner du flotte julegaver til både store og små. Hamremoen Gård Wåla Hjorteoppdrett: Hjortekjøtt og pølser Torill T. Frellumstad: Sølvsmykker Jaaløkka Vaktelgård: Vaktel egg og kjøtt Berit Aars og Jorunn Aannesrad: Porselensmaling, kort og perlesmykker Kongsberg Kjøttindustri: Grilling av tyske pølser Spisestedet er åpent med servering av middag Hamremoen Alex & Diana Gård Wijnans-Ewalds bruker sin grafiske 3618 Kongsberg-Skollenborg profil alle steder der de Tlf. er 32 synlige Her i annonse for et julemarked. Illustrasjon/design: Stine Karlsen. Utviklet av HANEN i samarbeid med Norsk Form tlf: s 8

GRAFISK DESIGN. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv

GRAFISK DESIGN. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv Etiketter med den nye grafiske profilen til Bergsdalstunet. Illustrasjon: Stine Karlsen Grafisk design handler om å skape et visuelt uttrykk som skal kommunisere et budskap. Du kan se grafisk design rundt

Detaljer

STARTPROSESSEN. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv

STARTPROSESSEN. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv Det er viktig at alle beslutningstakerne er tilstede i strategiprosessen, som her på Ersgard i Trøndelag. Foto: Norsk Form. Skal du starte opp en ny bedrift, ta over driften fra dine foreldre eller kanskje

Detaljer

HJEMMESIDE. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv

HJEMMESIDE. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv Designet på Bergsdalstunets nye hjemmeside som er basert på deres grafiske profil. Illustrasjon: Stine Karlsen Nettsider leses på en annen måte enn trykte tekster. Blikket hopper hit og dit i stedet for

Detaljer

HJEMMESIDE. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv

HJEMMESIDE. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv Designet på Bergsdalstunets nye hjemmeside som er basert på deres grafiske profil. Illustrasjon: Stine Karlsen Nettsider leses på en annen måte enn trykte tekster. Blikket hopper hit og dit i stedet for

Detaljer

Emballasje er en samlebetegnelse på innpakningsmateriale du kan bruke til å pakke produktet ditt i.

Emballasje er en samlebetegnelse på innpakningsmateriale du kan bruke til å pakke produktet ditt i. Emballasje fra Foodgarage. Foto/design: Scandinavian Design Group. Valg av emballasje kan være avgjørende for om salget av nettopp ditt produkt blir en suksess eller ikke. Det er emballasjen som kommuniserer

Detaljer

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner TJENESTER Din komplette webpartner Våre tjenester TJENESTER Din webpartner CoreTrek har siden 2000 bygget opp unike webløsninger for våre kunder. Med vårt egenutviklede publiseringssystem CorePublish og

Detaljer

NINA FURU BEDRE WEB PÅ 1-2-3

NINA FURU BEDRE WEB PÅ 1-2-3 NINA FURU BEDRE WEB PÅ 1-2-3 Bedre web på 1-2-3 Tre enkle grep som forbedrer kvaliteten på nettstedet ditt Av Nina Furu www.nettredaktor.no Som senior webkonsulent og innholdsekspert er jeg ofte ute hos

Detaljer

Markedsføring av arrangement

Markedsføring av arrangement Markedsføring av arrangement Artikkelen er skrevet av Henning Handå og Beate Johansen for Studentliv Artikkelen er opprinnelig utarbeidet i til bruk for deltagere på Studentlivs kurs i PR og markedsføring.

Detaljer

Popkult. Bachelor i Visuell Kommunikasjon, Avd. Økonomi og Samfunnsvitenskp Høgskolen i Buskerud, 13. Mai 2011

Popkult. Bachelor i Visuell Kommunikasjon, Avd. Økonomi og Samfunnsvitenskp Høgskolen i Buskerud, 13. Mai 2011 Popkult Bachelor i Visuell Kommunikasjon, Avd. Økonomi og Samfunnsvitenskp Høgskolen i Buskerud, 13. Mai 2011 Visdes 303 - Prosjekt i Visuell Kommunikasjon Ingvild Skålnes, Kristine Kjeldsen og Hanne Mari

Detaljer

Introduksjon til webdesign

Introduksjon til webdesign Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Introduksjon til webdesign Anette Wrålsen februar 2012 Bidragsytere Stein Meisingseth og Hågen Landsem Lærestoffet er utviklet for faget

Detaljer

Utredning i fordypnings-/spesialfagsområdet: Markedsføring Veileder: Associate Professor Herbjørn Nysveen. Masteroppgave NYETABLERINGER OG MERKEVERDI

Utredning i fordypnings-/spesialfagsområdet: Markedsføring Veileder: Associate Professor Herbjørn Nysveen. Masteroppgave NYETABLERINGER OG MERKEVERDI NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, vår 2006 Utredning i fordypnings-/spesialfagsområdet: Markedsføring Veileder: Associate Professor Herbjørn Nysveen Masteroppgave NYETABLERINGER OG MERKEVERDI av Beate Therese

Detaljer

Forberedelse til ditt unike onlinekurs

Forberedelse til ditt unike onlinekurs Forberedelse til ditt unike onlinekurs Et onlinekurs er tidsstyrt. Mailer og moduler skal sendes og være tilgjengelig til konkrete tider. Og salgsperioden bør være planlagt i detalj. Det krever! Her følger

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

BUSKERUD MEASURING MODEL beta. Manual. Petter von Krogh. Buskerud fylkesbibliotek

BUSKERUD MEASURING MODEL beta. Manual. Petter von Krogh. Buskerud fylkesbibliotek BUSKERUD MEASURING MODEL beta Manual Petter von Krogh Buskerud fylkesbibliotek BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Postboks 3563 N-3007 Drammen Telefon: 32 80 85 00 postmottak@bfk.no www.bfk.no Layout: Petter von Krogh

Detaljer

Tilgjengelige nettsteder

Tilgjengelige nettsteder Veileder Tilgjengelige nettsteder 1:3 Oversikt og innholdsproduksjon IS-1366 Tilgjengelige nettsteder 1:3 Oversikt og innholdsproduksjon HTML Hva er tilgjengelighet Fordommer og misforståelser Praktiske

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Markedet Steen & Strøm

Markedet Steen & Strøm Markedet Steen & Strøm Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk- administrativ utdanning Av: Vibeke Borgenvik - Kandidatnummer: 10 Hanne Haukanes. - Kandidatnummer: 14 Dette arbeidet

Detaljer

OMDØMME- OG MERKEVAREBYGGING

OMDØMME- OG MERKEVAREBYGGING OMDØMME- OG MERKEVAREBYGGING 2 Innhold Innledning 5 Kapittel 1 8 Hva betyr omdømme- og merkevarebygging for maritime bedrifter? Kapittel 2 14 Norsk maritim nærings internasjonale omdømme Kapittel 3 18

Detaljer

Patch to plate. Hvem er vi? Hva er det vi selger/tilbyr. Hvordan selger vi oss? Hvordan ønsker vi å fremstå? Hva er vår målgruppe? strategi?

Patch to plate. Hvem er vi? Hva er det vi selger/tilbyr. Hvordan selger vi oss? Hvordan ønsker vi å fremstå? Hva er vår målgruppe? strategi? Patch to plate. Hvem er vi? Hva er det vi selger/tilbyr. Hvordan selger vi oss? Hvordan ønsker vi å fremstå? Hva er vår målgruppe? strategi? Hva er våre styrker og hva er våre svakheter? Har vi konkurrenter

Detaljer

søknad, CV og intervju

søknad, CV og intervju søknad, CV og intervju IKONER: denne brosjyren inneholder: Deltidsjobb? Julejobb? Fast stilling? 3 Hvor finner jeg jobbene? 4 Stillingsannonsen 5 Eksempel, jobbannonse 6 Telefonsamtalen 7 Curriculum Vitae

Detaljer

Spør deltakeren! Metoder for brukermedvirkning i introduksjonsprogram

Spør deltakeren! Metoder for brukermedvirkning i introduksjonsprogram Spør deltakeren! Metoder for brukermedvirkning i introduksjonsprogram Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn 1 Illustrasjonsfoto forside: IMDI Design: 07 Gruppen AS - 08.09 ISBN

Detaljer

INTERIØR. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv

INTERIØR. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv Spisestuen på Åmot Gard. Foto: Petter Solheim. Hvordan arbeider en interiørarkitekt, og hvordan kan vedkommende hjelpe deg i utviklingen av gården din? Gunvor Røkholt bistod Steinar Sørli og Yngve Brakstad

Detaljer

MITT HJEM MIN ARBEIDSPLASS

MITT HJEM MIN ARBEIDSPLASS MITT HJEM MIN ARBEIDSPLASS ARBEIDSHEFTE INNLEDNING Prosjektet «Mitt hjem Min arbeidsplass» handler om utfordringer med å motta hjelp hjemme og å gi hjelp i private hjem. Prosjektet er et samarbeid mellom

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Innholdsfortegnelse... 1. Strategi for godt omdømme...3. Forstå samspillet rundt din forening...4. Eksempel på et scenario:...5. Profilbygging...

Innholdsfortegnelse... 1. Strategi for godt omdømme...3. Forstå samspillet rundt din forening...4. Eksempel på et scenario:...5. Profilbygging... Profil og omdømme Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Introduksjon... 3 Strategi for godt omdømme...3 Forstå samspillet rundt din forening...4 Eksempel på et scenario:...5 Profilbygging... 6

Detaljer

k u r s PR og markedsføring

k u r s PR og markedsføring k u r s PR og markedsføring Hva er markedsføring og PR? Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 HVA ER MARKEDSFØRING OG PR?... 4 MARKEDSFØRING OG PUBLIC RELATIONS...4 MARKEDSKOMMUNIKASJON...4 Salgsfremmende

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi?

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? KS Omdømmeprosjekt Attraktiv arbeidsgiver Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? Utviklet av Borghild Eldøen, Eldøen kommunikasjon DEFINISJONER Kommunikasjon - informasjon I norsk språkbruk brukes ofte

Detaljer

Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr?

Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr? Trine Aalmo Steffen Elnan Simen Bækken BACHELOROPPGAVE ved Handelshøyskolen BI Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr? Eksamenskode

Detaljer

INNOVASJON NORGE EVALUERING AV DE- SIGNPROGRAMMET

INNOVASJON NORGE EVALUERING AV DE- SIGNPROGRAMMET Innovasjon Norge Rapport Oktober, 2010 INNOVASJON NORGE EVALUERING AV DE- SIGNPROGRAMMET INNOVASJON NORGE EVALUERING AV DESIGNPROGRAMMET EVALUERING AV DESIGNPROGRAMMET INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag

Detaljer