MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK"

Transkript

1 NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: kl STED: FORMANNSKAPSSALEN 2.ETG. RÅDHUSET Gruppemøte: AP/SV: kl Andre: kl Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE: Sak nr. Innhold: 63/12 ORIENTERINGER 64/12 65/12 66/12 67/12 68/12 69/12 70/12 DELEGERTE SAKER RULLERING TRAFIKKSIKKERHETSPLAN RULLERING TILTAKSDEL 2013 KLAGE-SØKNAD OM FRADELING AV SKOGTEIG I GOÅSEN FRA GNR. 94, BNR. 1, I NORDRE LAND ARNE LIEN GNR.123 BNR.1 I NORDRE LAND - SØKNAD OM DISPENSASJON FRÅ TEK ØYGARDSJORDET BARNEHAGE GNR. 83 BNR. 76 I NORDRE LAND - SØKNAD OM TILTAK UTEN ANSVARSRETT OG DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV TILBYGG TIL EKSISTERENDE FRITIDSBOLIG GNR. 12 BNR. 25 I NORDRE LAND. SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR FRADELING AV TOMT TIL FRITIDSFORMÅL GNR. 16 BNR. 1 M.FL I NORDRE LAND. SØKNAD OM DELING AV DRIFTSENHET NORDRE LAND KOMMUNE, den 2. oktober Marit Midthaugen Rønningen leder

2 Lnr.: 12627/12 Arkivsaksnr.: 12/2528 Arkivnøkkel.: 033 Saksbehandler: LFU Utskrift til: ORIENTERINGER Administrasjonens innstilling: 1. Innlandskonferansen 2. Forslag til retningslinjer byggegrenser og avkjørsler fylkesveger (signaler til høringsuttalelse)v/anna Ekrem 3. Omregulering Bjørkelykkja v/anna Ekrem 4. Orientering om delegert behandling av dispensasjonssak konkurranseløype ved Spåtind 5. Hjorteforvaltning m.m v/olaf Sæthre NORDRE LAND KOMMUNE, den 1. oktober 2012 Geir Steinar Loeng kommunalsjef Liv Furuseth

3 Lnr.: 12629/12 Arkivsaksnr.: 12/2530 Arkivnøkkel.: 033 Saksbehandler: LFU Utskrift til: DELEGERTE SAKER Administrasjonens innstilling: 12/ DS 276/12 PLNÆ//MEG GNR. 117/23,30,32 Gulbrand Thomle Søknad innvilget GNR.117 BNR. 23,30,32 I NORDRE LAND. SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV 1/2 THOMLE OG LUNDE FELLESSKOG ANS 12/ DS 277/12 PLNÆ//MEG GNR. 55/13 Tore Nordby Søknad innvilget GNR. 55 BNR. 13 I NORDRE LAND. SØKNAD OM KONSESJON PÅ EIENDOMMEN AVRANDEN TIL FORMÅL TILLEGGSJORD TIL EIENDOMMEN GNR. 58 BNR. 33 M. FL. 12/ DS 278/12 PLNÆ//MEG GNR. 130/1 Roy Atle og Marianne W. Mæhlum Lier Søknad innvilget AVTALE OM LEIE AV JORD. HAUG GNR. 130 BNR. 1 I NORDRE LAND. SØKNAD OM LEMPING PÅ KRAVET OM 10 ÅRIG AVTALE 12/ DS 279/12 PLNÆ//JSL GNR. 16/47 Morten Lie Søknad innvilget GNR.16 BNR.47 I NORDRE LAND - FERDIGATTEST TIL ANNEKS OG LITEN BOLIG "TURID" 12/ DS 280/12 PLNÆ//JSL GNR. 16/47 Morten Lie Søknad innvilget GNR.16 BNR.47 I NORDRE LAND - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE TIL HOVEDBOLIG 11/ DS 281/12 PLNÆ//JSL GNR. 78/1 Ronny Nordli Søknad innvilget GNR. 78 BNR. 132 I NORDRE LAND - FERDIGATTEST TIL OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG 12/ DS 282/12 PLNÆ//HAH GNR. 78/134 Synnfjellhytter AS Søknad innvilget

4 GNR.78 BNR.134 I NORDRE LAND - ENDRING AV GITT TILLATELSE ELLER GODKJENNING FOR OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG 04/ DS 283/12 PLNÆ//ANE L12 Wenche Ødegaard og Torbjørn Flørenes Søknad innvilget DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR ÅSSETRA R7 TILLEGGSAREAL TIL GNR 71 BNR 83 08/ DS 284/12 PLNÆ//SOF GNR. 124/138 Arngrim Strømsjordet Søknad innvilget ARNGRIM STRØMSJORDET, TILLATELSE TIL ENDRING AV FASADE PÅ BOLIG, GNR. 124, BNR / DS 285/12 PLNÆ//HAH GNR. 26/26 Morten Steensen Søknad innvilget GNR. 26, BNR. 26 I NORDRE LAND - TILLATELSE TIL TILTAK FOR OPPFØRING AV TILBYGG TIL HYTTE 12/ DS 286/12 PLNÆ//HAH GNR. 41/67 Bent Sæther Søknad innvilget GNR. 41 BNR. 67 I NORDRE LAND - TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT FOR TILBYGG TIL BOLIG OG RIVING AV GARASJE FOR OPPFØRING AV NY 12/ DS 287/12 PLNÆ//ANE L12 &21 Oppland bygg og anlegg AS Søknad innvilget DELEGERT VEDTAK - MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR R5 KROKHØLEN- STRANGSETRA - TILPASSING AV VEG OG TOMTER TIL V/A-TRASE 12/ DS 288/12 PLNÆ//OLD GNR. 73/4 Bernt Øistad Søknad innvilget FRADELING AV TOMT Ø4 FRA EIENDOMMEN GNR, 73, BNR. 4, BERNT ØISTAD, SØKNAD INNVILGET 12/ DS 289/12 PLNÆ//HAH GNR. 121/430 Bård Axel Nilson Søknad innvilget GNR. 121 BNR. 430 I NORDRE LAND - TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT FOR RIVING AV EKS. GARASJE OG OPPFØRING AV NY 12/ DS 290/12 PLNÆ//OLD GNR. 73/4 Bernt Øistad Søknad innvilget FRADELING AV TOMT Ø5 FRA EIENDOMMEN GNR. 73, BNR. 4, BERNT ØISTAD, SØKNAD INNVILGET 12/ DS 291/12 PLNÆ//HAH GNR. 126/28,29 Jan Nyland Søknad innvilget

5 GNR. 126 BNR. 28 OG 29 I NORDRE LAND - TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT FOR OPPFØRING AV GARASJE/VERKSTED 12/ DS 292/12 PLNÆ//HAH GNR. 142/43,49 Eva Myrstuen Søknad innvilget GNR.142 BNR.43 OG 49 I NORDRE LAND - TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT FOR OPPFØRING AV UTHUS 12/ DS 293/12 PLNÆ//HAH GNR Trond Fjeldseth Søknad innvilget GNR. 2 BNR. 12 I NORDRE LAND - TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT FOR OPPFØRING AV UTHUS/LAGER 12/ DS 294/12 PLNÆ//HAH GNR. 73/103 Kjelstad Øverbygg AS Søknad innvilget GNR. 73, BNR. 103 I NORDRE LAND - TILLATELSE TIL TILTAK I ETT TRINN FOR OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG 12/ DS 295/12 PLNÆ//HAH GNR. 70/150 Oppland Bygg og Anlegg AS Søknad innvilget GNR. 70 BNR. 150 I NORDRE LAND - TILLATELSE TIL TILTAK FOR INNBYGGING AV OVERBYGD TERRASSE 12/ DS 296/12 PLNÆ//SOF GNR. 88,79/72,27 Arkitektkontoret Kjersti Thoen Søknad innvilget ARKITEKTKONTORET KJERSTI THOEN, ENDRING AV ANSVARSRETT FOR PEIS OG PIPE I TILBYGG FRITIDSBOLIG, GNR. 88, 79, BNR. 72, 27 12/ DS 297/12 PLNÆ//BAN GNR. 70/9 Olaf Lunde-Fossum Søknad innvilget FRADELING AV TOMT 2 I FELT F45 FRA GNR. 70, BNR. 9, OLAF LUNDE-FOSSUM, SØKNADEN INNVILGET 12/ DS 298/12 PLNÆ//SOF GNR. 123/108 Ingrid og Arne Johansen Søknad innvilget INGRID OG ARNE JOHANSEN, GNR. 123, BNR. 108, TILLATELSE TIL RIVING AV INNGANGSPARTI OG BAD OG OPPFØRING AV NYTT TILBYGG NORDRE LAND KOMMUNE, den 1. oktober 2012 Geir Steinar Loeng kommunalsjef Liv Furuseth

6 .: 12630/12 Arkivsaksnr.: 10/1230 Arkivnøkkel.: 140 Q80 Saksbehandler: JHV Utskrift til: RULLERING TRAFIKKSIKKERHETSPLAN RULLERING TILTAKSDEL 2013 Sammendrag: I kommunestyre sak 85/10 ble Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land vedtatt. I planen ligger det en tiltaksdel, som skal rulleres årlig. Eventuelle nye innspill og tiltak kommer inn her, og prosjekter som det skal søkes trafikksikkerhetsmidler til prioriteres. Innspill siden siste vedtak, er tatt med, og tiltak som er utført er tatt ut av planen. Hovedutvalg Landbruk, Miljø og teknisk vedtar tiltaksdel i Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land 2013 Vedlegg: Tiltaksdel Trafikksikkerhetsplan Nordre Land Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Saksopplysninger: I kommunestyresak 85/10 ble Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land vedtatt. I denne ligger en tiltaksdel, som skal rulleres årlig. I vedlagt tiltaksdel finnes det en statusoppdatering på hva som er blitt gjort. Innspill som har kommet siden sist behandling er med. Hvilke tiltak vi vil søke Oppland Fylkeskommune og Vegvesenet om er viktig at er forankret i Trafikksikkerhetsplan. I løpet av de 2 siste årene har Nordre Land Kommune fått innvilget kroner i trafikksikkerhetsmidler. Vurdering:

7 Innspill som er kommet inn siden sist behandling er tatt inn i planen. Tiltak og prosjekter som er utført er oppdatert og tatt ut. For 2013 søkes det trafikksikkerhetsmidler til følgende prosjekt i prioritert rekkefølge. Det tas forbehold om egen finansiering av prosjektene på minst 50 % av kostnaden. Fortau langs Nedre Smedbyveg, merking av opphøyet fotgjengerovergang og fortau langs med Lyngvegen ned til skoleområdet Søke trafikksikkerhetsmidler til å anskaffe utstyr for å foreta ÅDT målinger. Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk til å fatte slikt vedtak: Tiltaksdel Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land 2013 vedtas. NORDRE LAND KOMMUNE, den 2. oktober 2012 Geir Steinar Loeng kommunalsjef Jørn Håvard Øversveen

8 Lnr.: 12526/12 Arkivsaksnr.: 11/1643 Arkivnøkkel.: GNR. 94/1 Saksbehandler: HAA Utskrift til: KLAGE-SØKNAD OM FRADELING AV SKOGTEIG I GOÅSEN FRA GNR. 94, BNR. 1, I NORDRE LAND ARNE LIEN Vedlegg: Klage fra Arne Lien datert 19/ Sak 50/12 Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Brev av 18/6-12 Arne Lien Søknad om fradeling, Arne Lien 7/ Vedtak i klagesak fra Fylkesmannen i Oppland Klagebehandling i Nordre Land kommune i sak 97/11 Saksopplysninger: Fradelingssaken ble første gang behandlet i Hovedutvalg for Landbruk miljø og teknisk i sak 79/11. Det ble det fattet følgende vedtak: «I medhold av jordloven 12 avslår med dette hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk fradeling av skogteig på 765 dekar i Goåsen fra gnr. 94 bnr. 1 i Nordre Land» Vedtaket ble begrunnet ut fra at fradelingen ikke kunne forsvares ut fra eiendommens avkastningsevne eller at det var samfunnsinteresser av stor vekt som taler for en fradeling. Vedtaket ble påklaget og hovedutvalget videresendte saken til Fylkesmannen i sak 97/11 med samme innstilling som det opprinnelige vedtaket. Fylkesmannen opprettholdt kommunens vedtak gjennom sin behandling av saken og fradeling ble avslått. Arne Lien ba gjennom brev av 18/ om at saken skulle behandles på nytt. Dette ble gjort i HU-Sak 50/12 og følgende vedtak ble fattet : I medhold av jordlovens 12 avslår med dette Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk fradeling av skogteig på 765 dekar i Goåsen fra gnr 94 bnr 1 i Nordre Land jamfør Hovedutvalgssak 97/11.

9 Arne Lien har nå klaget på dette vedtaket. Han begrunner sin klage på dette vedtaket med følgende : - Næringsgrunnlaget på Skinnerlien vil ikke bli nevneverdig svekket. - Det er ikke vist hvilke beregninger som ligger bak vurderingene av borfall i næringsgrunnlag - Det å styrke næringsgrunnlaget til 8 småbrukere må kunne vurderes som en samfunnsinteresse. Klagen fra Arne Lien er vedlagt i sin helhet. Vurdering: Det er nå fjerde gangen denne saken er oppe til behandling i Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk. Vurderingene omkring de drifts og arronderingsmessige gevinstene opp mot bortfall av næringsgrunnlag på Skinnerlien samt vurderingene av svekket ressursgrunnlag på Skinnerlien mener Rådmannen er tilstrekkelig vurdert og kan ikke se at det er kommet fram nye opplysninger gjennom klagen. I tillegg er de samme forholdene vurdert gjennom sakens behandling hos Fylkemannen i Oppland. Rådmannen anbefaler derfor ikke at klagen tas til følge. Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde Hovedutvalg for Landbruk, miljø og teknisk til å fatte slikt vedtak: Hovedutvalg for Landbruk, miljø og teknisk opprettholder sitt vedtak om å nekte fradeling av skogeigen i Goåsen fra Skinnerlien gnr 94 bnr 1 i Nordre Land, jfr. HU-Sak 50/12. Saken videresendes til Fylkesmannen i Oppland til endelig klagebehandling NORDRE LAND KOMMUNE, den 1. oktober 2012 Geir Steinar Loeng kommunalsjef Halvor Askvig

10 NORDRE LAND KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Side 1 av 4 Saksbeh.: Halvor Askvig Arkivkode: GNR. 94/1 Saksnr.: Utvalg Møtedato 97/11 Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk /12 Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk /12 Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk Lnr.: 11332/12 Arkivsaksnr.: 11/1643 Arkivnøkkel: GNR. 94/1 Saksbehandler: HAA Utskrift til: SØKNAD OM FRADELING AV SKOGTEIG I GOÅSEN FRA GNR. 94, BNR. 1, I NORDRE LAND ARNE LIEN Vedlegg: Brev av 18/6-12 Arne Lien Søknad om fradeling, Arne Lien 7/ Vedtak i klagesak fra Fylkesmannen i Oppland Klagebehandling i Nordre Land kommune i sak 97/11 Saksopplysninger: Nordre Land kommune mottok brev av 7/ der det ble bedt om at saken vedr. fradeling av skogteigen i Goåsen fra gnr 94 bnr 1, Skinnerlien skulle tas opp til ny behandling og at fradelingen godkjennes. I delegert vedtak 152/12 ble det avslått å ta saken opp til ny behandling. Dette ble begrunnet med at det ikke var kommet nye momenter inn i saken og at det var gått kort tid siden saken var avgjort av overordnet myndighet. Arne Lien har i brev av 18/ klaget på avslaget om gjenopptagelse. I rundskriv fra Landbruksdepartementet i 2006 er følgende nedfelt om tilsvarende saker. en part vil normalt ha anledning til å søke på nytt og få sin sak realitetsbehandlet selv om saken tidligere er avgjort. Dette gjelder selv om det er gått kort tid siden saken ble behandlet eller det ikke foreligger nye faktiske omstendigheter. Dersom kommunen har avgjørelsesmyndighet, kan kommunen også avgjøre den nye saken selv om den tidligere er avgjort av overordnet organ. Dette gjelder saker der det kun er en interessert privat part. Der det er flere interessenter, kan det være begrensninger i forvaltningens kompetanse til senere

11 å komme til et annet resultat. der parten ber om omgjøring av tidligere vedtak istedenfor å søke på nytt må saken avgjøres av det organ som har truffet vedtaket. Side 2 av 4 Ut fra dette mener Rådmannen det er grunnlag for å ta saken opp til ny behandling. Fradelingssaken ble første gang behandlet i Hovedutvalg for Landbruk miljø og teknisk i sak 79/11. Det ble det fattet følgende vedtak: «I medhold av jordloven 12 avslår med dette hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk fradeling av skogteig på 765 dekar i Goåsen fra gnr. 94 bnr. 1 i Nordre Land» Vedtaket ble begrunnet ut fra at fradelingen ikke kunne forsvares ut fra eiendommens avkastningsevne eller at det var samfunnsinteresser av stor vekt som taler for en fradeling. Vedtaket ble påklaget og hovedutvalget videresendte saken til Fylkesmannen i sak 97/11 med samme innstilling som det opprinnelige vedtaket. Fylkesmannen opprettholdt kommunens vedtak gjennom sin behandling av saken og fradeling ble avslått. Arne Lien har i to brev til Nordre Land kommune bedt om at saken tas opp til ny behandling. Brevene er vedlagt saken. Liens argumenter for at fradeling bør godkjennes går bla på følgende punkter : Saken er sammenlignbar med Kistefos Træsliberi sin søknad om erverv av skog i Nybrennlia fra Nils Kristian Blom. Saltststutlia samdriftsskog ble vurdert som aktuell kjøper til denne skogen. Det bør derfor gjelde det samme i Liens sak. I forhold til argumentet om svekket næringsgrunnlag viser Lien til at han fikk fradelt skogteigen i Nybrennlia med best bonitet, men altså ikke den «dårligste» teigen. Han mener det er en rasjonaliseringsgevinst ved at Saltstutlia kjøper skogteigen og at dette er en samfunnsinteresse som taler for fradeling. I tillegg mener han at argumentet med svekking av næringsgrunnlaget på Skinnerlien er lite aktuelt da det er lite sannsynlig at eiendommen vil komme i drift igjen med jordbruksproduksjon. Vurdering: Rådmannen mener momentene som fremkommer i den nye søknaden var kjent under den forrige behandlingen av saken (97/11) Vurderingene som Nordre Land kommune og Fylkesmannen var i stor grad sammenfallende og Rådmannen viser derfor til følgende vurderinger som ble gjort i forrige behandlingsrunde:

12 Side 3 av 4 Rådmannen vil derfor anbefale at fradelingen ikke godkjennes. Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk til å fatte slikt vedtak: 1. Klage på avslag om ny behandling av søknad om fradeling av skogteigen i Goåsen fra gnr 94 bnr 1 i Nordre Land tas til følge. 2. I medhold av jordlovens 12 avslår med dette Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk fradeling av skogteig på 765 dekar i Goåsen fra gnr 94 bnr 1 i Nordre Land jamfør Hovedutvalgssak 97/11. I henhold til forvaltningsloven kan vedtaket påklages innen tre uker etter at det er gjort kjent for Dem. NORDRE LAND KOMMUNE, den 21. august Geir Steinar Loeng Kommunalsjef Halvor Askvig

13 Side 4 av 4 Behandling/vedtak i Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk den sak 50/12 Vedtak: 1. Klage på avslag om ny behandling av søknad om fradeling av skogteigen i Goåsen fra gnr 94 bnr 1 i Nordre Land tas til følge. 2. I medhold av jordlovens 12 avslår med dette Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk fradeling av skogteig på 765 dekar i Goåsen fra gnr 94 bnr 1 i Nordre Land jamfør Hovedutvalgssak 97/11. I henhold til forvaltningsloven kan vedtaket påklages innen tre uker etter at det er gjort kjent for Dem. Rett utskrift 2. oktober 2012

14

15 Lnr.: 12545/12 Arkivsaksnr.: 12/1782 Arkivnøkkel.: GNR. 123/1 Saksbehandler: HAH Utskrift til: TDE v/ Tom Stomlien og Brannsjef Tore Halden GNR.123 BNR.1 I NORDRE LAND - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA TEK ØYGARDSJORDET BARNEHAGE Sammendrag: Ved søknad om tillatelse til oppføring av tilbygg til barnehage (bygg 2) om tillatelse til å lage saltak på byggene til midlertidig barnehage. Vart det ved gjennomgang av mottatte branntegninger registrert at modulene har 0,9 m dører i rømningsvegene mellom modulene/ avdelingene, mens kravet i TEK10 (Veiledning om tekniske krav til byggverk) er minimum 1,2 m (se utklippet tekst i kursiv under). Eier TDE vil med dette søke om dispensasjon fra dette kravet før søknad om permanent plassering for midlertidig barnehagen. Da bygget vert brukt som barnehage, så en dispensasjon fra TEK10 er noe som må undergis en særlig nøye vurdering. Det er eier sitt overordna mål å ha god sikkerhet for ansatte og barn som oppholder seg i barnehagen til et hvert tidspunkt ved brann. Etter en grunngitt søknad vil administrasjonen etter en total vurdering anbefale å gi dispensasjon fra kravet til dørbrede i rømningsvei. Dette også etter møte med utbygger og brannsjef, der brannsjefen i egen e-post ikke har noen innvendinger til søknad og tegninger. I tillegg kan det nevnes at bygget har vert brukt midlertidig til barnehage med 0,9 dører fra august Vedlegg: 1. Branntegning, datert Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 1. Søknad om dispensasjon, datert Saksopplysninger: Nordre Land kommune fikk i sak D-260/10 byggetillatelse for oppføring av midlertidig barnehage. Tillatelsen var gyldig til Midlertidig dispensasjon fra arealformål i reguleringsplanen for området er godkjent i sak D- 203/12. Det er igangsatt en reguleringsprosess for området for at barnehagen skal kunne bli permanent. Kommunestyret i Nordre Land kommune har den i sak 38/11 vedtatt at det skal bygges barnehage med fem avdelinger. Det er nå søkt om tillatelse til oppføring av tilbygg til barnehagen (bygg 2) og om tillatelse til å lage saltak på byggene. Ved gjennomgang av mottatte branntegninger vart det registrert at modulene har 0,9 m dører i rømningsvegene mellom modulene/ avdelingene, mens kravet i TEK10 (Veiledning om tekniske krav til byggverk) er minimum 1,2 m. Det vart da holdt et møte med utbygger

16 v/tde, brannsjefen og Halgeir Hovdet der det vart gitt beskjed om å søke om dispensasjon. Utbygger v/tde har da søkt om dispensasjon fra dette kravet i TEK Rømningsvei i brev datert med følgende grunngiving: Mottatt dokumentasjon vart sendt på uttale til brannsjefen som i e-post mottatt ikke har noen innvendinger til søknad og tegninger. Ser at det er utført etter avtale vi hadde på møtet. Vurdering: Tekst klippet ut fra TEK10 i : Rømningsvei (1) Rømningsvei skal på oversiktlig og lettfattelig måte føre til sikkert sted. Den skal ha tilstrekkelig bredde og høyde og være utført som egen branncelle tilrettelagt for rask og effektiv rømning. (2) Der rømningsvei går over flere etasjer, skal trapp skilles fra den øvrige rømningsvei og andre brannceller, slik at trappens funksjon som sikker rømningsvei ivaretas i den fastlagte tilgjengelige rømningstid. (3) Rømningsvei som inneholder to rømningsretninger, skal deles opp i hensiktsmessige enheter slik at røyk og branngasser ikke blokkerer begge rømningsretningene. (4) Hovedatkomst til byggverk, eller del av byggverk, for større personantall skal være tilrettelagt for sikker rømning. (5) Dør i rømningsvei skal prosjekteres og utføres slik at den sikrer rask rømning og slik at det ikke oppstår fare for oppstuving. Følgende skal minst være oppfylt: 1. Dør skal ha tilstrekkelig bredde og høyde, og den skal være lett å åpne uten bruk av nøkkel. 2. Dør skal slå ut i rømningsretning. (6) Overbygget gård eller gate kan benyttes som rømningsvei dersom den er tilrettelagt for sikker rømning. Det skal i tillegg finnes alternativ rømningsvei utenom det overbygde arealet. Mindre brannceller som ligger på gårdsplanet, kan benytte det overbygde areal som rømningsvei fra begge utgangene, forutsatt at arealet er tilrettelagt for sikker rømning. (7) Heis og rulletrapp kan ikke være del av fluktvei eller rømningsvei. Slike innretninger skal stoppe på en sikker måte ved brannalarm. Rullende fortau som er særlig tilrettelagt for sikker bruk kan være del av fluktvei eller rømningsvei. Veiledning Til første ledd

17 Rømningsvei skal som hovedregel være utført som egen branncelle og ha utgang til terreng eller annen brannseksjon (sikker sted). Unntak som er gitt nedenfor kan ikke benyttes for å verifisere andre fravik i rømningsveier. Utgang fra rømningsvei må plasseres eller beskyttes slik at rømning ikke hindres av stråling eller flammer fra brann i byggverket. Der det angis 0,9 m eller 1,2 m fri bredde på dør kan det benyttes dør med modulmål hhv. 10 M og 13 M for utvendig karm. Dette forutsetter at den endelige fri bredde, dvs. i det ferdige byggverket, er så nær opp til angitt fri bredde som mulig og ikke underskrider dette med mer enn 0,05 m. Preaksepterte ytelser generelt Følgende ytelser må minst være oppfylt: 1. Rømningsvei kan inneholde mindre avgrensede rom for andre formål dersom forutsatt bruk av byggverket gjør dette nødvendig og dersom disse ikke reduserer rømningsveiens funksjon. Eksempler er resepsjon og vaktrom med inntil 20 m 2 gulvareal som er knyttet til korridor, og som er avgrenset slik at møbleringen ikke har mulighet for å vanskeliggjøre rømningen, jf. figur Oppholdsrom inntil 50 m 2 kan være del av rømningsvei når arealet er har automatisk brannslokkeanlegg og skilt fra rømningsvei med konstruksjoner med brannmotstand minst E Avstand fra dør i branncelle til nærmeste trapp eller utgang til sikkert sted (terreng eller annen brannseksjon) må være: 1. Maksimum 15 meter der det er tilstrekkelig med en trapp, jf. figur Maksimum 15 meter der det er utgang til korridor med sammenfallende rømningsretning 3. Maksimum 30 meter der det finnes flere trapper eller utganger, jf. figur Samlet fri bredde i rømningsvei må minimum være 1 cm pr. person, men uansett minst som angitt i nr. 4 a og b. For dimensjonerende persontall vises til Tabell I byggverk i risikoklasse 1, 2, og 4 må fri bredde i rømningsvei være minimum 0,9 m. 2. I byggverk i risikoklasse 3, 5 og 6 må fri bredde i rømningsvei være minimum 1,2 m. 5. I boligbygning med krav til heis, flerbolighus med tilgjengelig boenhet og byggverk med krav om universell utforming skal korridor og svalgang etter 12-6 ha fri bredde på minimum 1,5 m. I lange korridorer skal det avsettes tiltrekkelig areal til at to rullestoler kan passere hverandre. Dette tilsvarer bredde på 1,8 m. Korte strekninger under 5,0 m, der det ikke er dør, kan ha fri bredde på minimum 1,2 m. 6. I byggverk hvor transport av sengeliggende personer er nødvendig, må bredden av rømningsvei tilpasses dette. 7. I byggverk med flere etasjer må rømningsveiene dimensjoneres for samtidig rømning fra to etasjer. De to etasjer som ligger over hverandre og til sammen har det største persontall, er dimensjonerende. Persontallet settes lik det største antallet personer som branncellen er beregnet for. 8. Rømningsvei må ikke ha innsnevring. Dører i rømningsvei må ha fri bredde tilsvarende som for rømningsvei. Rekkverk m.m. kan stikke inntil 10 cm ut fra vegg i rømningsvei uten at den frie bredden reduseres av den grunn. Fri bredde i trapp må være som for rømningsvei generelt. 9. I svingt trapp som er rømningsvei for mange mennesker, for eksempel i byggverk i risikoklasse 5, må minste inntrinn ikke være mindre enn 200 mm.

18 11-14 Figur 1: Små vaktrom/resepsjoner kan inngå som del av rømningsvei.stor figur Dette unntaket kan ikke benyttes for å verifisere andre fravik i rømningsveier Figur 2: Avstand fra dør i branncelle til nærmeste trapp eller utgang til sikkert sted må være maksimalt 15 m når det finnes bare én trapp eller utgang.stor figur Figur 3: Avstand fra dør i branncelle til nærmeste trapp eller utgang til sikkert sted må være maksimalt 30 m når det finnes flere trapper eller utganger.stor figur Preaksepterte ytelser svalganger Svalgang kan være rømningsvei eller del av rømningsvei dersom minst følgende ytelser er oppfylt: 1. Med mindre branncellene også har direkte utgang til sikkert sted, må svalgangen utføres slik at den tilfredsstiller forutsetningene om to uavhengige rømningsveier. Svalgangen må derfor ha minst to trapper til terreng, en i hver ende. Avstanden mellom trappene må ikke være over 60 m, jf. figur Svalganger som er lengre enn 30 m må oppdeles med branncellebegrensende bygningsdeler med innbyrdes avstand på maksimum 30 m for å begrense den horisontale brannspredningen, jf. figur 4.

19 3. I byggverk i brannklasse 1 hvor det er tilrettelagt for bruk av vindu som rømningsvei, er det tilstrekkelig med én trapp, under forutsetning av at avstanden fra dørene i branncellene til trappen ikke er over 15 m og at rømning ikke forutsettes forbi uklassifisert vindu i annen branncelle. 4. Svalgangen må være mest mulig åpen, slik at røyk- og branngasser kan unnslippe. Om den åpne delen er 50 % av den totale «veggflaten», antas dette å være tilfredsstillende. Det er den øverste delen av veggflatene som må være åpen. Åpning i rekkverk er ikke å anse som åpent areal. 5. Gulv i svalgang må være utført som branncellebegrensende konstruksjon med overflate D fl -s1 (G). Kledning på vegg og tak må være som for rømningsvei. Overflaten kan være B-s3,d0 (Ut 1). I byggverk med mer enn to etasjer må rekkverk og øvrige konstruksjoner bestå av ubrennbare eller begrenset brennbare materialer, dvs. klasse A2-s1,d0. 6. Svalgangen må være minimum 1,2 m bred for at den skal fungere som flammeskjerm. I bygning med boenhet med krav om heis, flerbolighus med tilgjengelig boenhet og byggverk med krav om universell utforming skal likevel svalgang etter 12-6 ha fri bredde på minimum 1,5 m. På lange svalganger må det avsettes tiltrekkelig areal til at to rullestoler kan passere hverandre. Dette tilsvarer bredde på 1,8 m. Korte strekninger under 5,0 m, der det ikke er dør, kan ha fri bredde på minimum 1,2 m. 7. Tak over svalgang er svært uheldig og må unngås med mindre overflater på vegger og tak har gode branntekniske egenskaper. Takutstikk må utføres horisontalt og tett (mot for eksempel oppforet tak/kaldt loft) slik at røyk- og branngasser kan slippe uhindret ut til det fri. 8. Trappene må være beskyttet mot strålevarme fra en eventuell brann i byggverket. Derfor må enten de veggene som vender mot bygget utføres som branncellebegrensende konstruksjon eller byggets yttervegg mot trappen og 5,0 m til hver side for denne være utført i branncellebegrensende konstruksjon med tilsvarende krav til bygningsdelene, jf. figur 5a og 5b. Anbefalinger svalganger Flere inntrufne branner har vist at golvbelegg klasse D fl -s1 (G) bidrar til brannutvikling og brannspredning når brannen blir av en viss størrelse. I byggverk med mer enn to etasjer bør derfor golvbelegget være ubrennbart eller begrenset brennbart, dvs. klasse A2-s1,d0. Utforming som tillater flammer og røyk- og branngasser å unnslippe ut fra byggverket fra underkant av svalganger og balkongdekker er viktig Figur 4: Svalgang som rømningsvei.stor figur Svalgang utført slik at den tilfredsstiller forutsetningene om to uavhengige rømningsveier. Svalgangen må ha minst to trapper til terreng, en i hver ende. Avstanden mellom trappene må ikke være over 60 m.

20 Svalganger som er lengre enn 30 m må oppdeles med branncellebegrensende bygningsdeler med innbyrdes avstand på maksimum 30 m for å begrense den horisontale brannspredningen Figur 5a: Brannbeskyttelse av rømningstrapp fra svalgang.stor figur Figur 5b: Brannbeskyttelse av rømningstrapp fra svalgang.stor figur 1) Branncellebegrensende vegg mot svalgangen. Til annet ledd Preaksepterte ytelser Følgende ytelser må minst være oppfylt: 1. Trapperom Tr 1, Tr 2 og Tr 3 må utformes i samsvar med 11-8 annet ledd. Til tredje ledd Preaksepterte ytelser Følgende ytelser må minst være oppfylt: 1. Korridor som er lengre enn 30 m må deles med bygningsdel og dør minst klasse E 30-CS a [F 30S] med innbyrdes avstand på høyst 30 m. Til fjerde ledd Dersom det oppstår en situasjon som krever rømning fra et byggverk, viser erfaringer at de fleste først vil forsøke å ta seg ut den veien de kom inn, dvs. gjennom hovedatkomsten til byggverket. Dersom hovedatkomsten ikke er tilrettelagt for sikker rømning og ikke fungerer i rømningsfasen, kan dette medføre en alvorlig trussel mot liv og helse. Dette gjelder spesielt i byggverk beregnet for et større antall personer for eksempel i byggverk i risikoklasse 5, hvor det ikke er forventet at alle er kjent med alternative rømningsmuligheter. Til femte ledd Preaksepterte ytelser Følgende ytelser må minst være oppfylt i tillegg til ytelser angitt i sjuende ledd:

21 1. Dør i rømningsvei må ha fri bredde minst tilsvarende den nødvendige fri bredde i rømningsveien, jf. første ledd. I byggverk hvor transport av sengeliggende personer er nødvendig, må dørbredden tilpasses dette. 2. Automatisk skyvedør, rotasjonsgrind, dør med dørautomatikk eller dør med annet elektromagnetisk åpne- og lukkesystem som ikke har brann- eller røykskillende funksjon, for eksempel dør til det fri, kan benyttes som dør i rømningsvei dersom døren har sikker funksjon ved bortfall av strøm og 1. byggverket har brannalarmanlegg og døren ved alarm eller strømbrudd åpnes automatisk til den bredde som er nødvendig, eller 2. døren manuelt kan føres til åpen stilling med åpningskraft på maksimum 20 N. 3. Dør i rømningsvei i byggverk i risikoklasse 5 og 6 må være utført for sikker rømning ved at dør må kunne åpnes manuelt med ett grep og uten bruk av nøkkel, jf. figur 6. Anbefalinger Dør som skal kunne åpnes med ett grep uten bruk av nøkkel bør utføres med panikkbeslag i samsvar med NS-EN 1125:2008 Bygningsbeslag - Panikkbeslag som betjenes med horisontal stang, til bruk på rømningsveger - Krav og prøvingsmetoder Figur 6: Dør i rømningsvei i byggverk i risikoklasse 5 og 6 må kunne åpnes manuelt med ett grep og uten bruk av nøkkel.stor figur Dersom den manuelle åpningskraften er mer enn 20 N må det monteres dørautomatikk. Henvisninger NS-EN 1125:2008 Bygningsbeslag - Panikkbeslag som betjenes med horisontal stang, til bruk på rømningsveger - Krav og prøvingsmetoder Til sjette ledd Preaksepterte ytelser Følgende ytelser må minst være oppfylt: 1. Rømning via overbygget gård eller gate må være i samsvar med Melding HO-3/2000 Røykventilasjon. Temaveiledning. Statens bygningstekniske etat. Henvisninger Melding HO-3/2000 Røykventilasjon. Temaveiledning. Statens bygningstekniske etat Til sjuende ledd Rullebånd for personbefordring kan være del av fluktvei eller rømningsvei hvis det beveger seg i fluktretning eller stoppes automatisk ved brannalarm. Konklusjon: I følge TEK og 11-3 er barnehagen i Risikoklasse 3 og brannklasse 1 med liten konsekvens. Da bygningen/ konstruksjonen vert brukt som midlertidig barnehage burde en i dette tilfelle ikke ha dispensert fra dette kravet. Men ettersom hver av modulene/avdelingene

22 har 3 stk. rømningsveier på 0,9 m mot kravet som er 2, og i tillegg har 3 stk. sidehengslet vinduer som kan åpnes langs med ene veggen med avstand på 1,3 m til bakkenivå tilsier dette at det også er mulig å evakuere via vinduene. Då det også er veldig små brannceller er det korte avstander til rømningsveier uansett hvor du oppholder deg i bygget. Da det er eier sitt overordna mål å ha god sikkerhet for ansatte og barn som oppholder seg i barnehagen ved ethvert tidspunkt ved brann. Dette overordnede målet blir ikke tilsidesatt om eieren av barnehagen på gnr. 123, bnr. 1 får innvilget dispensasjon fra kravet på min. 1,2 m brede dører i rømningsvei til å benytte 0,9 m brede dører. Det er viktig at eier og ansatte er beviste over situasjonen når det gis dispensasjon. Da brannsjefen har ingen innvendinger til søknad og tegninger, så vil administrasjonen støtte begrunnelsen fra TDE og vil etter en total vurdering anbefale at det gis dispensasjon fra TEK Begrunnelsen er tidligere oppgitt, men i tillegg kan det nevnes at bygget har vert brukt midlertidig til barnehage med 0,9 m dører fra august 2010, for øvrig uten at noen hendelser har inntruffet. Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde til å fatte slikt vedtak: I medhold av plan- og bygningsloven 19-1 og 19-2 gis det dispensasjon fra TEK Rømningsvei ved å benytte 0,9 m dører i staden for minimums kravet på 1,2 m i midlertidig barnehage på eiendom gnr. 123, bnr. 1. Grunngiving for dispensasjon er at hver av modulene/ avdelingene har 3 stk. rømningsveier på 0,9 m mot kravet som er 2, og i tillegg har 3 stk. sidehengslet vinduer som kan åpnes langs med ene veggen med avstand på 1,3 m til bakkenivå tilsier dette at det også er mulig å evakuere via vinduene. Då det også er veldig små brannceller er det korte avstander til rømningsveier uansett hvor du oppholder deg i bygget. Alle branncellene er oppført med dobbel gips, og barnehagen er i tillegg utstyrt med automatisk brannvarsling. Det kan i tillegg nevnes at bygget har vert brukt midlertidig til barnehage med 0,9 m dører fra august Dispensasjonen vert ellers gitt på vilkår at: 1. Eier, ansatte og de som oppholder seg i bygget er beviste om dispensasjonen ved eventuell krisesituasjon, ved at dispensasjonen innarbeides i nødvendig branndokumentasjon for bygget. NORDRE LAND KOMMUNE, den Geir Steinar Loeng Kommunalsjef Hallgeir Hovdet Byggesaksbehandler

23

24 Lnr.: 12436/12 Arkivsaksnr.: 12/2055 Arkivnøkkel.: GNR. 83/76 Saksbehandler: HAH Utskrift til: Jon Vidar Fjeld, Oppland Fylkeskommune og Fylkesmannen i Oppland GNR. 83 BNR. 76 I NORDRE LAND - SØKNAD OM TILTAK UTEN ANSVARSRETT OG DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV TILBYGG TIL EKSISTERENDE FRITIDSBOLIG Sammendrag: Kommunen mottok den søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett der Jon Vidar Fjeld søker om tillatelse til oppføring av tilbygg eksisterende fritidsbolig på eiendom gnr. 83, bnr. 76. Eiendommen ligger i et hytteområde som inngår i reguleringsplanen R4 Klevmosetervegen Krokhølen. Tomten er regulert til fritidsformål, men ligger innenfor 100-meters sonen langs elva Synna. Det er et nasjonalt mål å bevare strandsona som natur- og friluftsområde tilgjengelig for alle, og sikre vassdragslandskap og vassdragsbelter. Då tilbygget ikke overstiger 50 m², 130 m² T-BYA på eiendommen og tilbygget ikke vil komme nærmere elva Synna enn eksisterende bebyggelse så vil administrasjonen anbefale å innvilge dispensasjon etter plan- og bygningslovens 19-2 då bestemmelsene i reg. planen åpner opp for tiltaket. Og tiltaket er i samsvar med gjeldende bestemmelser. Forutsetning for dispensasjonen er at Fylkesmannen i Oppland og Oppland fylkeskommune ikke har negative merknader etter at de har fått saka til høring. Men har ikke mottatt noe høringsuttalelse fra de innen skrivefristen for saker. Vedlegg: 1. Mottatt situasjonskart 2. Kartutsnitt av reg. plan med omsøkt eiendom Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 1. Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, postført Brev fra fellestjenesten i kommunen, datert Foreløpig svar, datert Sak på høring til Fylkesmannen i Oppland og Oppland fylkeskommune, datert , sendt pr. e-post Svar på foreløpig svar fra tiltakshaver, mottatt E-post fra Oppland fylkeskommune, mottatt Saksopplysninger: Tiltakshaver søker om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett for oppføring av tilbygg til eksisterende fritidsbolig. Eiendommen ligger i et hytteområde som inngår i reguleringsplanen reguleringsplan R4 Klevmosetervegen Krokhølen der eiendommen er regulert til

25 fritidsformål. Reguleringsplanen er vedtatt av Nordre Land kommunestyre den , sak 18/05. Eiendommen får følgende areal: Areal i m 2 Eksisterende fritidsbolig og uthus Nytt tilbygg Sum Bruksareal BRA 53,0 m 2 46,25 m² 99,25 m 2 Bebygd areal BYA 62,0 m 2 49,5 111,5 m 2 Eiendommen er bebygd fra før og består av eksisterende hytte og uthus. I følge reg. bestemmelsene står det følgende i under pkt. 3.9: For eksisterende tomter innenfor 100 metersbeltet langs Synna elv er det ikke tillatt å føre opp nye bygninger. For eksisterende bygninger og fritidshus kan det tillates tilbygg på inntil 50 m2. Den totale bygningsmasse på tomta inklusive tilbygg skal ikke overstige 130 m2 brutto grunnflate. Bygningen inklusive tilbygg kan ikke ligge nærmere vassdraget enn 30 meter fra strandlinjen målt i horisontalplanet ved gjennomsnittlig flomvannstand. For øvrig gjelder bestemmelsene ovenfor angående utforming av bygg. Vurdering: Berørte naboer er blitt varsla om oppføring av tilbygg ved at nabovarselet er sendt rekommandert den Det foreligg ingen skriftlige nabomerknader etter fristens utløp. I dette tilfelle har tiltakshaver ikke søkt om dispensasjon, samt at naboene ikke er blitt varsla for dispensasjon. Etter å ha drøftet saka internt i kommunen, og bygging innenfor 100 meters sonen til elva Synna er et betent tema så vil vi behandle denne saka politisk i Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk (LMT) med dispensasjon. Denne saka vart derfor sendt på høring til Fylkesmannen i Oppland og Oppland fylkeskommune pr. e-post den Kommunen har ikke mottatt høringsuttalelser ennå innen skrivefristen for saker. Men Oppland fylkeskommune har i e-post bedt om følgende. På grunn av stor saksmengde klarer vi ikke å komme med en uttalelse på denne korte fristen. Vi ber derfor om utsatt uttalefrist til minimum Konklusjon: Tilbygget vert oppført ca. 14 m fra elva Synna. Då tilbygget ikke overstiger 50 m², 130 m² T- BYA på eiendommen og tilbygget ikke vil komme nærmere elva Synna enn eksisterende bebyggelse så vil administrasjonen innvilge dispensasjon etter plan- og bygningslovens 19-2 då bestemmelsene i reg.planen åpner opp for tiltaket. Og at tiltaket er i samsvar med gjeldende bestemmelser. Forutsetningen for dispensasjonen er at Fylkesmannen i Oppland og Oppland fylkeskommune ikke har negative uttaler til tiltaket. Administrasjonens innstilling:

26 Rådmannen vil råde til å fatte slikt vedtak: I medhold av plan- og bygningsloven 19-1 og 19-2 gis det dispensasjon fra reguleringsbestemmelsen, pkt. 3.9 i godkjent reguleringsplanen R4 Klevmosetervegen Krokhølen for bygging innenfor 100-meters sonen til vassdrag for oppføring av tilbygg til eksisterende fritidsbolig på bebygd eigedom med gnr. 86, bnr. 76. Grunngiving for dispensasjon er at tilbygget vert oppført på eigedom som er bebygd fra før. Og at tiltaket er i samsvar med gjeldende reg.bestemmelser. Arbeida er heller ikke så kompliserte og tiltaket er en kurrant sak som ikke er av en slik karakter som trenger en større planlegging/ regulering utifrå ny lovgjeving. I tillegg vil omsøkt tiltak ikke få noen konsekvenser for natur, miljø, landskap og allmenn ferdsel langs vassdrag eller negativ innvirkning på bevaring av strandsonen. Forutsetning er at Fylkesmannen i Oppland og Oppland fylkeskommune ikke har negative uttaler til tiltaket og dispensasjonen, da de ikke har gitt høringsuttalelser innen skrivefristen for saker. NORDRE LAND KOMMUNE, den Geir Steinar Loeng Kommunalsjef Hallgeir Hovdet Byggesaksbehandler

27

28

29 Lnr.: 12531/12 Arkivsaksnr.: 12/1958 Arkivnøkkel.: GNR. 5/25 Saksbehandler: MEG Utskrift til: Per Olav Haugom, Nordsinni 1043, 2870 Dokka Thomas Haugom, Nordsinni 1043, 2870 Dokka GNR. 12 BNR. 25 I NORDRE LAND. SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREADEL FOR FRADELING AV TOMT TIL FRITIDSFORMÅL Sammendrag: Per Olav Haugom har i søknad av søkt om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av ca. 600 kvm fra den bebygde eiendommen gnr. 12 bnr. 25 i Nordre Land. Formålet med fradelingen er å overdra denne parsellen til sønnen, Thomas Haugom, og at det skal bygges hytte på den. Omsøkte parsell ligger i Åslibygda og utgjør del av den bebygde eiendommen gnr. 12 bnr. 25 som er en tidligere bebygd festetomt godkjent fradelt i Av kart over området går det fram at det nå er 9 hus i det aktuelle området; disse er enten fritidshus eller bolighus, og de ligger relativt tett. En eventuell dispensasjon for omsøkte deling slik den foreligger, vil klart stride mot bestemmelsene som er gitt i kommuneplanens arealdel for LNF 2 områder, som sier at dersom antall hus i gruppen overstiger 7, kreves det bebyggelsesplan eller reguleringsplan. Med den nye plan og bygningsloven er begrepet bebyggelsesplan gått ut, men kravet om reguleringsplan gjelder. Rådmannen tilrår at hovedutvalget ikke gir dispensasjon for omsøkte deling av ca. 0,6 dekar stor tomt til fritidsformål. Vedlegg: Kartutsnitt Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Søknad datert om dispensasjon og fradeling Saksopplysninger: Per Olav Haugom har i søknad av søkt om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av ca. 600 kvm fra den bebygde eiendommen gnr. 12 bnr. 25 i Nordre Land. Formålet med fradelingen er å overdra denne parsellen til sønnen, Thomas Haugom, og at det skal bygges hytte på den. Ønsket tomtegrense ser ut til å gå rett gjennom et eksisterende uthus.

30 Eiendommen gnr. 12 bnr. 25 består av 1493,1 kvm og ble godkjent fradelt i delegert sak D 263/08 den Den var før deling en av flere festetomter på eiendommen Haugom gnr. 12 bnr. 5; opprettet i 1986, og den var også bebygd da fradelingssøknaden ble behandlet i Det er i de senere år foretatt flere fradelinger fra Haugom av tidligere festetomter. Disse fradelingene er relativt konsentrert nord på eiendommen Haugom, og ifølge kartet er det i dag 9 hus i dette området, der 8 er i kategorien fritidshus og ett fortsatt er betegnet som våningshus på eiendommen. I tillegg kommer garasjer og uthus. Fritidshusene står på fradelte tomter mens våningshuset fortsatt står på hovedeiendommen. Oversikt over arealet som søkes delt fra gnr. 12 bnr. 25 og de øvrige tomtene som er fradelt gnr. 12 bnr. 5: Fradelingene av de tidligere festetomtene på Haugom har ikke konsekvent blitt behandlet som dispensasjonssøknader. Det har også variert om det har blitt foretatt jordlovsvurdering eller ikke. Dette siste har nok sannsynligvis sammenheng med at det har dreid seg om fradeling av bebygde festetomter, og at en har gått ut fra at jordlovsvurderingen er foretatt tidligere, da det ble frigitt areal til punktfeste og bebyggelse. Lovgrunnlaget har også endret seg i løpet av perioden det har blitt tillatt flere fradelinger (ca for flere av sakene) og ikke minst i senere tid. Plan og bygningsloven sine siste endringer trådte i kraft fra 1. juli 2009 hva angår plandelen, og denne fordrer bl. a. strengere dispensasjonspraksis. I dette tilfellet er det snakk om å etablere en helt ny fritidseiendom, og det er av den grunn søkt om dispensasjon fra arealdelen. Selv om tomtene er fradelt til fritidsformål, er de ikke lagt ut som fritidsformål i arealdelen; de ligger i LNF område. Før søknaden om deling kan behandles må det derfor tas stilling til om det kan gis tillatelse til å dispensere fra plan jf. plan og bygningsloven Eiendommen som er søkt delt opp ligger i Åslibygda på Veståsen. Planstatus for området eiendommen ligger i, er ifølge kommuneplanens arealdel LNF 2 område hvor det ved behandling av søknader om dispensasjon fra kommuneplanen skal nyttes en liberal

31 dispensasjonspraksis når det gjelder søknader om utbyggingstiltak. Bebyggelsen skal tilpasses stedegen byggeskikk og innordnes i kulturlandskapet på en naturlig måte. I planbestemmelsene for kommuneplanens arealdel går det fram at det innenfor LNF 2 områder bare kan gis dispensasjon etter en konkret vurdering av den enkelte sak. Dersom antall hus i gruppen overstiger 7, kreves bebyggelsesplan etter pbl 28 2, ev. reguleringsplan jf. pbl 23. Vurdering: Kommunen skal vurdere søknaden om dispensasjon i henhold til plan og bygningsloven Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne loven. Det kan settes vilkår for dispensasjon. Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer eller lovens bestemmelser om loven når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt til dispensasjonssøknaden. I lovkommentarene til pbl 19 2 om dispensasjon er det presisert at det ikke skal være en kurant sak å fravike gjeldende plan. Arealplaner er som oftest blitt til gjennom en omfattende beslutningsprosess og vedtatt av kommunens høyeste organ. Ut fra hensyn til offentlighet og medvirkning i planprosessen, er det viktig at endringer i planer av betydning ikke skjer ved dispensasjon, men behandles etter reglene om kommuneplanlegging og reguleringsplaner. Som det går fram av opplysningene ovenfor er det i dag allerede 9 hus i det aktuelle området som enten utgjør fritidshus eller bolighus. Dersom det gis dispensasjon for omsøkte deling slik den foreligger, vil dette klart stride mot bestemmelsene som er gitt i kommuneplanens arealdel for LNF 2 områder, som sier at dersom antall hus i gruppen overstiger 7, kreves det bebyggelsesplan eller reguleringsplan. Med den nye plan og bygningsloven er begrepet bebyggelsesplan gått ut, men kravet om reguleringsplan gjelder. Rådmannen vil derfor tilrå at hovedutvalget ikke gir dispensasjon for omsøkte deling av ca. 0,6 dekar delvis bebygd areal til fritidsformål. Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk til å fatte slikt vedtak: I medhold av plan og bygningsloven 11 6 gir ikke hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk tillatelse til dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av ca. 600 kvm delvis bebygd areal fra gnr. 12 bnr. 25 i Nordre Land til fritidsformål. Begrunnelse: I henhold til planbestemmelsene for kommuneplanens arealdel kan det innenfor LNF 2 områder bare gis dispensasjon etter en konkret vurdering av den enkelte sak. Dersom antall hus i gruppen overstiger 7, kreves bebyggelsesplan etter pbl 28 2, ev. reguleringsplan jf.

32 pbl 23. I denne saken vil hensynene som bestemmelsene i arealplanen er ment å ivareta bli vesentlig tilsidesatt dersom omsøkte deling slik den foreligger blir godkjent. I henhold til forvaltningsloven kan vedtaket påklages innen tre uker etter at det er gjort kjent for Dem. NORDRE LAND KOMMUNE, den Geir Steinar Loeng Kommunalsjef Merete Glorvigen

33

34 Lnr.: 11490/12 Arkivsaksnr.: 12/2240 Arkivnøkkel.: GNR. 16/1 m.fl Saksbehandler: MEG Utskrift til: Trond Kittilsen, Ankalterudlinna 61, 2870 Dokka Erik Benstigen, Vestergardsv. 89, 2880 Nord-Torpa Jan-Erik Grønvold, Vest-Torpav. 1167, 2870 Dokka Hans Gjefle Hasvold, Gjeflelinna 81, 2870 Dokka Øyvind Hasvold, Nordsinni 648, 2870 Dokka Etnedal kommune, Plan og næring, Kyrkjevegen 10, 2890 Etnedal GNR. 16 BNR. 1 M. FL. I NORDRE LAND. SØKNAD OM DELING AV DRIFTSENHET Sammendrag: Trond Kittilsen har i søknad av søkt om deling av driftsenheten gnr. 16 bnr. 1 m. fl. i Nordre Land kommune. Han har eid eiendommen i ca. 1 år, og i forbindelse med at han nå ønsker å selge eiendommen, er det søkt om deling. Det foreligger konsesjonssøknader på alle eiendommene som ønskes fradelt, unntatt for eiendommen som ligger i Etnedal. Søker ønsker å beholde setereiendommen Jomfruslette setereiendom gnr. 35 bnr. 13 etter deling. Kriteriene som må foreligge for at en kan gi samtykke til deling etter jordloven 12, er at samfunnsinteresser av stor vekt taler for deling, eller at deling er forsvarlig ut fra eiendommens avkastningsevne. Når det gjelder hensynet til samfunnsinteressene ved en deling, sier loven at en fradeling etter dette alternativet bare kan tillates når en etter en samlet vurdering konkluderer med at samfunnsinteresser av stor vekt taler for deling. Rådmannen er i tvil om de drifts og arronderingsmessige fordelene en oppnår ved omsøkte deling er større enn ulempene det innebærer at Ankaltrud får redusert sin avkastningsevne så vidt mye. Det er heller ingen samfunnsinteresser som taler for at setereiendommen Jomfruslette opprettes som en selvstendig enhet. Når det gjelder hensynet til eiendommens avkastningsevne, sier loven at en må ta sikte på å ta vare på de inntektsmuligheter landbrukseiendommen har. Dette gjelder for alle bruk, også de store og gode driftsenhetene, og det gjelder for både arealer som kan brukes til landbruksproduksjon av ett eller annet slag, og arealer som kan komme til nytte i forbindelse med virksomhet som naturlig grenser til landbruket, som turisme. Når det gjelder skogteigene som er søkt fradelt i Nordre Land kommune, ligger de som nevnt spredt, og en fradeling av teig 11 og teig 10 kan forsvares ut fra den drifts og arronderingsmessige gevinsten en vil oppnå, men samtidig utgjør de like fullt en del av inntektsgrunnlaget til Ankaltrud, og en skal heller ikke utelukke mulighetene for at makebytte kan komme på tale for disse to teigene. Setereiendommen Jomfruslette utgjør også en del av Ankaltrud sitt inntektsgrunnlag. Etnedal kommune har i sin uttalelse frarådet at setereiendommen i Etnedal

Veiledning om tekniske krav til byggverk 11-14. Rømningsvei

Veiledning om tekniske krav til byggverk 11-14. Rømningsvei 11-14. Rømningsvei Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.11.2015 11-14. Rømningsvei (1) Rømningsvei skal på oversiktlig og lettfattelig måte føre til sikkert sted. Den skal ha tilstrekkelig bredde

Detaljer

4. Rømningsvei. Utforming av rømningsvei

4. Rømningsvei. Utforming av rømningsvei 4. Rømningsvei Rømning kan deles i følgende tre faser: Forflytning innen branncellen det rømmes fra. Denne forflytningen er ikke en del av rømningsveien. Forflytning i korridor. Forflytning i trapperom

Detaljer

4 Rømningsvei. Utforming av rømningsvei

4 Rømningsvei. Utforming av rømningsvei 4 Rømningsvei Rømning kan deles i følgende tre faser : Forflytning innen branncellen det rømmes fra. Denne forflytningen er ikke en del av rømningsveien Forflytning i korridor Forflytning i trapperom til

Detaljer

11-13. Utgang fra branncelle

11-13. Utgang fra branncelle 11-13. Utgang fra branncelle Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 11.10.2015 11-13. Utgang fra branncelle (1) Fra branncelle skal det minst være én utgang til sikkert sted, eller utganger til to

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 19.04.2017 kl. 10.00 STED: MØTEROMMET 4.ETG. RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.30 Eventuelle forfall meldes på telefon 61

Detaljer

Utgang fra branncelle

Utgang fra branncelle 11-13. Utgang fra branncelle Publisert dato 09.09.2013 11-13. Utgang fra branncelle (1) Fra branncelle skal det minst være én utgang til sikkert sted, eller utganger til to uavhengige rømningsveier eller

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 19.08.2009 kl. 09.00 KL. 09.00 FELLES ORIENTERING RV 250 - FORMANNSKAPSSALEN STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte:

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 Rådmannens innstilling: Formannskapet avslår klage datert 6.5.2013,

Detaljer

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK Møtedato: 21.03.2012 Fra kl. 10.00 Møtested: Møterom 4. etg., Rådhuset Fra saknr.: 16/12 Til saknr.: 20/12 Av utvalgets

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING GNR/BNR 11/14. Rådmannens innstilling: Formannskapet avslår klage

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap /14

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap /14 Lierne kommune Arkiv: GNR 22/67 Arkivsaksnr.: 14/1127 Saksbehandler: Roy Nilsen Dato: 06.02.2014 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap 04.02.2014 13/14 SØKNAD OM RIVING AV

Detaljer

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK Møtedato: 23.06.2010 Fra kl. 10.00 Møtested: Møterom 4. etg., Rådhuset Fra saknr.: 51/10 Til saknr.: 59/10 Av utvalgets

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2013/1099-0 Arkiv: 8/58 Saksbeh: Martin Dahlen Krogstad Dato: 22.09.2013 Klagebehandling Søknad om oppføring av ny hytte Sted: Torskeberg gnr. 8 bnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes på tlf eller på e-post til SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes på tlf eller på e-post til SAKSLISTE Rådmannen MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker Møtested: Rådhusgt. 5, 2. etg. Møtedato: 16.05.2013 Klokkeslett: 09.00 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23

Detaljer

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK Møtedato: 22.02.2012 Fra kl. 10.00 Møtested: Møterom 4. etg., Rådhuset Fra saknr.: 09/12 Til saknr.: 15/12 Av utvalgets

Detaljer

Saksnr.: /12 Saksbeh.: ISRA Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 11.

Saksnr.: /12 Saksbeh.: ISRA Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 11. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201520121/12 Saksbeh.: ISRA Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato:

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 30.01.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

I N N K A L L I N G. til. møte i Utvalg for utvikling

I N N K A L L I N G. til. møte i Utvalg for utvikling I N N K A L L I N G til møte i Utvalg for utvikling Det innkalles til møte i Utvalg for utvikling torsdag 10. mars 2011 kl 19.00 på Kommunehuset. SAK NR. 04/11 SAK NR. 05/11 SAK NR. 06/11 REFERATER. SØKNAD

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SØKNAD OM DISPENSASJON TIL FASADEENDRING OG TILBYGG TIL HYTTE GNR 108/2 Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til sjøbod - GB 15/9 - Nodenesveien 23

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til sjøbod - GB 15/9 - Nodenesveien 23 Søgne kommune Arkiv: 15/9 Saksmappe: 2014/3684-15086/2015 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 14.04.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til sjøbod - GB 15/9 - Nodenesveien 23

Detaljer

Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien 28 A

Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien 28 A Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2009 10170/2009 2008/6215 31/363 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/42 Planutvalget 24.03.2009 Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Garasje - GB 29/2-29/16-29/18 - Leireveien 2

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Garasje - GB 29/2-29/16-29/18 - Leireveien 2 Søgne kommune Arkiv: 29/2 Saksmappe: 2015/1234-34020/2015 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 10.09.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Garasje - GB 29/2-29/16-29/18 - Leireveien 2 Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Plan og eiendomsutvalget Klage på vedtak om dispensasjon byggesak Risneset hytteområde

Plan og eiendomsutvalget Klage på vedtak om dispensasjon byggesak Risneset hytteområde Arkivsaknr: 2016/1117 Arkivkode: Saksbehandler: Bjørn Olav Jelstad Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 15.11.2016 Klage på vedtak om dispensasjon byggesak Risneset hytteområde Rådmannens forslag

Detaljer

Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - gbnr 155/18

Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - gbnr 155/18 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/2800-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø 16.02.2015 Saksbehandler: Håvard Kvernmo Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig -

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

EIENDOMMEN I BIETILÆVEIEN 44, SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN

EIENDOMMEN I BIETILÆVEIEN 44, SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN Rådmannen Utvalg: Planutvalget Møtested: Johan Grønvighsgate 12 Møtedato: 30.10.2009 Klokkeslett: 0830 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra arealplanen for fradeling av tilleggstomt, gnr 82/7 - Søarnøy

Søknad om dispensasjon fra arealplanen for fradeling av tilleggstomt, gnr 82/7 - Søarnøy Arkivsaknr: 2016/1311 Arkivkode: 82/7 Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 18.04.2017 Søknad om dispensasjon fra arealplanen for fradeling av tilleggstomt, gnr 82/7 - Søarnøy

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK Møtedato: 24.09.2008 Fra kl. 10.00 Møtested: Møterom 4. etg., Rådhuset Fra saknr.: 67/08 Til saknr.: 76/08 Av utvalgets

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av anneks - GB 46/23 - Hellesvig 5

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av anneks - GB 46/23 - Hellesvig 5 Søgne kommune Arkiv: 46/23 Saksmappe: 2016/3340-16057/2017 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 29.03.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av anneks - GB 46/23 - Hellesvig 5 Utv.saksnr

Detaljer

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK Møtedato: 10.10.2012 Fra kl. 10.00 Møtested: Formannskapssalen 2.etg. Rådhuset Fra saknr.: 63/12 Til saknr.: 70/12 Av

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel - fradeling Ytterøien - gbnr 51/2

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel - fradeling Ytterøien - gbnr 51/2 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/3016-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Håvard Kvernmo Søknad om dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel - fradeling Ytterøien

Detaljer

94/87 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL GRAD AV UTNYTTING/TAKVINKEL

94/87 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL GRAD AV UTNYTTING/TAKVINKEL Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 12/958-4 Arkivnr.: GNR 94/87 Saksbehandler: Tjenesteleder arealforvaltning,

Detaljer

38/102 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLANEN FOR HASSELBAKKEN, HOVEDMØNERETNING OG TAKVINKEL

38/102 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLANEN FOR HASSELBAKKEN, HOVEDMØNERETNING OG TAKVINKEL Arkivsaksnr.: 15/1769 Lnr.: 15372/15 Ark.: GNR 38/102 Saksbehandler: byggesaksbehandler Anne Elisabeth Låveg 38/102 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLANEN FOR HASSELBAKKEN, HOVEDMØNERETNING OG

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 31/15 Arkivsaksnr.: 14/1047-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 31/15 Arkivsaksnr.: 14/1047-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 31/15 Arkivsaksnr.: 14/1047-3 JOHN BORSTAD - SØKNAD OM FRADELING AV TILLEGGSAREAL FRA GNR 31, BNR 15 TIL GNR 31, BNR 23... Sett inn saksutredningen

Detaljer

Saksnr.: /21 Saksbeh.: EVMR Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato:

Saksnr.: /21 Saksbeh.: EVMR Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201532169/21 Saksbeh.: EVMR Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato:

Detaljer

GBNR. 10/875 - ENEBOLIG MED UTLEIEDEL - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG

GBNR. 10/875 - ENEBOLIG MED UTLEIEDEL - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG GBNR. 10/875 - ENEBOLIG MED UTLEIEDEL - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG Sakstittel: Gbnr 10/875 - Enebolig med utleiedel Tiltakshaver: Dagfinn Edvardsen Befaring: Nei Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

2. Saken sendes på høring til Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune, Sametinget og Statens vegvesen.

2. Saken sendes på høring til Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune, Sametinget og Statens vegvesen. Arkivsaknr: 2015/440 Arkivkode: Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Planutvalget Møtedato SØKNAD FRA GRETE STEINMO OM DISPENSASJON FRA AREALPLANEN FOR FRADELING AV BOLIGTOMT, G/B 53/2 - NYGÅRD Rådmannens

Detaljer

115/6 - KLAGE PÅ VEDTAK DS UTV 153/11 AV STØRRELSE PÅ TOMT RUNDT VÅNINGSHUS TIL FRITIDSFORMÅL

115/6 - KLAGE PÅ VEDTAK DS UTV 153/11 AV STØRRELSE PÅ TOMT RUNDT VÅNINGSHUS TIL FRITIDSFORMÅL Arkivsaksnr.: 11/288-14 Arkivnr.: GNR 115/6 Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen 115/6 - KLAGE PÅ VEDTAK DS UTV 153/11 AV 30.8.2011 STØRRELSE PÅ TOMT RUNDT VÅNINGSHUS TIL FRITIDSFORMÅL

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2013/664-8 Arkiv: 2/67 Saksbeh: Camilla Trondsen Dato: 26.08.2013 Klage Hytte: Ny hytte Sted: Nipekilen gnr. 2 bnr. 67 Søker: Lie Øyen Arkitekter AS

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Plan og eiendomsutvalget Dispensasjon fra arealplanen for oppføring av naustog kai, Skålsvik. Rådmannens forslag til vedtak:

Plan og eiendomsutvalget Dispensasjon fra arealplanen for oppføring av naustog kai, Skålsvik. Rådmannens forslag til vedtak: Arkivsaknr: 2017/116 Arkivkode: Saksbehandler: Dilan Arulnesan Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 18.04.2017 Dispensasjon fra arealplanen for oppføring av naustog kai, Skålsvik Rådmannens forslag

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Forfall: Merknad:

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Forfall: Merknad: TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.09.2009 Tid: Kl. 09.00 Kl 10.00 Informasjon og drøfting om budsjett/virksomhetsplan Kl 13.00 Styringsgruppe strategisk

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig på GB 47/4 og 47/9 - Åloveien 41

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig på GB 47/4 og 47/9 - Åloveien 41 Søgne kommune Arkiv: 47/4 Saksmappe: 2013/2373-4363/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 03.02.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig

Detaljer

PARTSBREV: TOM EK - DISP. FRA REGULERINGSPLAN FOR VASØYA OM STØRRELSE PÅ GARASJEAREAL 85/139

PARTSBREV: TOM EK - DISP. FRA REGULERINGSPLAN FOR VASØYA OM STØRRELSE PÅ GARASJEAREAL 85/139 Arealbruk Tom Ek Sankthanshaugen 3 7167 VALLERSUND Deres ref. Vår ref. Dato 15672/2015/85/139/1627GUEN 21.12.2015 PARTSBREV: TOM EK - DISP. FRA REGULERINGSPLAN FOR VASØYA OM STØRRELSE PÅ GARASJEAREAL 85/139

Detaljer

Gnr 111 Bnr 37 - Kjærnesstranda 3 - Dispensasjon - Nybygg enebolig - KLAGE. Saksbehandler: Inger Torild Hågensen Saksnr.

Gnr 111 Bnr 37 - Kjærnesstranda 3 - Dispensasjon - Nybygg enebolig - KLAGE. Saksbehandler: Inger Torild Hågensen Saksnr. Ås kommune Gnr 111 Bnr 37 - Kjærnesstranda 3 - Dispensasjon - Nybygg enebolig - KLAGE Saksbehandler: Inger Torild Hågensen Saksnr.: 14/03235-20 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet for ombygging av hytte og uthus samt gråvannsanlegg - GB 72/214 - Tangvallveien 60

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet for ombygging av hytte og uthus samt gråvannsanlegg - GB 72/214 - Tangvallveien 60 Søgne kommune Arkiv: 72/214 Saksmappe: 2017/1014-22236/2017 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 30.05.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet for ombygging av hytte og uthus samt gråvannsanlegg

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING

SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 05.06.2014, saksnr. 104/14 Behandling: Klyve (FrP) foreslo: Saken utsettes for befaring.

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201213519/16 Saksbeh.: YNLO Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK Møtedato: 29.09.2010 Fra kl. 10.00 Møtested: Møterom 4. etg., Rådhuset Fra saknr.: 78/10 Til saknr.: 87/10 Av utvalgets

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, Landbruk, Miljø. Ola Spjøtvold møtte ikke

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, Landbruk, Miljø. Ola Spjøtvold møtte ikke MØTEPROTOKOLL Teknisk, Landbruk, Miljø Møtested: Møterom 2.etg. Lidalsbygget Møtedato: 03.05.2006 Fra kl.: kl. 09.00 Til kl.: 11.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Erik Barhals, Jorid Ormseth, Ole

Detaljer

1719/244/48 - Søknad om påbygg/tilbygg hytte - Djupvika - Thor Arthur Haugan - avslag

1719/244/48 - Søknad om påbygg/tilbygg hytte - Djupvika - Thor Arthur Haugan - avslag Thor Arthur Haugan Thaulowkaia 2 7012 TRONDHEIM Deres ref: Vår ref: ODGO 2010/2731 Dato: 14.09.2010 Sakstype: Delegert byggesak Eiendom: 244/48/0/0 Saksnr: 766/10 1719/244/48 - Søknad om påbygg/tilbygg

Detaljer

Klage på vedtak om fradeling av 4 hyttetomter på eiendommen G/B 73/113 på Mårnes

Klage på vedtak om fradeling av 4 hyttetomter på eiendommen G/B 73/113 på Mårnes Arkivsaknr: 2016/1482 Arkivkode: Saksbehandler: Bjørnar Thoresen Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 04.07.2017 Klage på vedtak om fradeling av 4 hyttetomter på eiendommen G/B 73/113 på Mårnes Rådmannens

Detaljer

Saksframlegg. Dispensasjon for sykkelbod samt garasje/carport/ bod for hageredskaper - GB 20/528 - Gamle Årosvei 56

Saksframlegg. Dispensasjon for sykkelbod samt garasje/carport/ bod for hageredskaper - GB 20/528 - Gamle Årosvei 56 Søgne kommune Arkiv: 20/528 Saksmappe: 2017/2368-45347/2017 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 24.10.2017 Saksframlegg Dispensasjon for sykkelbod samt garasje/carport/ bod for hageredskaper - GB 20/528

Detaljer

N o t a t. (anbud) Endring fra risikoklasse 6 til 5. Trafikkterminal. Ingen endring 3. etasje (fortsatt risikoklasse 4)

N o t a t. (anbud) Endring fra risikoklasse 6 til 5. Trafikkterminal. Ingen endring 3. etasje (fortsatt risikoklasse 4) PROSJEKT: G 32 KRISTIANSAND STASJON SAK : BRANNTEKNISK PROJEKTERING NOTAT NR. RIBR 01 DATO :2010-08-25 DATUM REV: 2010-08-30 Objekt: Kristiansand Stasjon Tiltakshaver: Rom Eiendom AS Oppdragsgiver: Rom

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for innsetting av vinduer i hytte på GB 30/37 - Ausviga 46

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for innsetting av vinduer i hytte på GB 30/37 - Ausviga 46 Søgne kommune Arkiv: 30/37 Saksmappe: 2015/1113-33693/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 08.09.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for innsetting av vinduer i hytte på GB 30/37 - Ausviga

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 82/1 Arkivsaksnr: 2017/4046-2 Saksbehandler: Marit Kristine Pedersen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 82/1 - tomt nr 14 - Storvikav 12, 7502 Stjørdal - Søknad

Detaljer

Saksnr.: /15 Saksbeh.: YNLO Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato:

Saksnr.: /15 Saksbeh.: YNLO Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201512995/15 Saksbeh.: YNLO Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato:

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2012/1393-0 Arkiv: 46/25 Saksbeh: Thorvald Garthe Dato: 29.08.2013 Søknad om etablering av to punktfester. 2. gangs behandling. Sted: Sevik gnr. 46 bnr.

Detaljer

GBNR 10/214, STRUSSHAMN - TILBYGG TIL BOLIG, ANNEKS OG FORSTØTNINGSMUR - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE

GBNR 10/214, STRUSSHAMN - TILBYGG TIL BOLIG, ANNEKS OG FORSTØTNINGSMUR - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE GBNR 10/214, 713 - STRUSSHAMN - TILBYGG TIL BOLIG, ANNEKS OG FORSTØTNINGSMUR - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE Sakstittel: Gbnr 10/214, 713 - Tilbygg til bolig Tiltakshaver: Jon Erik Pedersen Befaring:

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av anneks - GB 20/180 - Stifjellet 11

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av anneks - GB 20/180 - Stifjellet 11 Søgne kommune Arkiv: 20/180 Saksmappe: 2016/2467-11638/2017 Saksbehandler: Terje Axelsen Dato: 06.03.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av anneks - GB 20/180 - Stifjellet

Detaljer

2. Med hjemmel i havne- og farvannslovens 27 gis det tillatelse til utlegging av flytebrygge som omsøkt.

2. Med hjemmel i havne- og farvannslovens 27 gis det tillatelse til utlegging av flytebrygge som omsøkt. Arkivsaknr: 2017/387 Arkivkode: Saksbehandler: Dilan Arulnesan Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 06.09.2017 Ny søknad om ny plassering av flytebrygge på Nordfugløy Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Gnr 99 bnr 11 - Teigen 31 - Dispensasjon - Klage på vedtak om avslag. Saksbehandler: Mari Olimstad Saksnr.: 17/

Gnr 99 bnr 11 - Teigen 31 - Dispensasjon - Klage på vedtak om avslag. Saksbehandler: Mari Olimstad Saksnr.: 17/ Gnr 99 bnr 11 - Teigen 31 - Dispensasjon - Klage på vedtak om avslag Saksbehandler: Mari Olimstad Saksnr.: 17/01686-10 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 02.11.2017 Formannskapet

Detaljer

Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2016/ /2017 Terje Axelsen 18/

Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2016/ /2017 Terje Axelsen 18/ SØGNE KOMMUNE Arealenheten PER GUDBRAND NOME TRY Stauslandstunet 34 4640 SØGNE Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2016/3250-2443/2017 Terje Axelsen 18/439 16.01.2017 Dispensasjon for deling av grunneiendom

Detaljer

Nes kommune - gnr 56/301 - Buvasslie 12 - tillatelse til oppføring av tilbygg på hytte - oppheving av vedtak av i sak 44/16

Nes kommune - gnr 56/301 - Buvasslie 12 - tillatelse til oppføring av tilbygg på hytte - oppheving av vedtak av i sak 44/16 Vår dato: 08.08.2016 Vår referanse: 2016/4714 Arkivnr.: 423.1 Deres referanse: Saksbehandler: Tone Hau Steinnes Nes kommune Innvalgstelefon: 32266670 3540 Nesbyen Nes kommune - gnr 56/301 - Buvasslie 12

Detaljer

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015 Hva er en dispensasjon? En dispensasjon er et vedtak som innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven (pbl). Dispensasjon vil si at kommunen gir noen

Detaljer

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK Møtedato: 12.11.2012 Fra kl. 10.00 Møtested: Formannskapssalen, 2.etg. Rådhuset Fra saknr.: 73/12 Til saknr.: 85/12

Detaljer

Avslag på søknad om opprettelse og endring av eiendom, gnr 93 bnr 1,

Avslag på søknad om opprettelse og endring av eiendom, gnr 93 bnr 1, ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon: 55 56 63 10 Epost: Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Klage på avslag - tilbygg til hytte, Godøy, Saltstraumen

Klage på avslag - tilbygg til hytte, Godøy, Saltstraumen Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.11.2009 62103/2009 2009/4870 76/38 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/152 Planutvalget 24.11.2009 Klage på avslag - tilbygg til hytte, Godøy,

Detaljer

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR TILBYGG AV FRITIDSBOLIG ETTER FLYTTING AV ANNEKS, STORE SUNDSVANN. GNR. 73 BNR. 140 - SUNDBO

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR TILBYGG AV FRITIDSBOLIG ETTER FLYTTING AV ANNEKS, STORE SUNDSVANN. GNR. 73 BNR. 140 - SUNDBO RØMSKOG KOMMUNE Økonomi Møteinnkalling Utvalg: PLANUTVALGET Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 19.06.2014 Tidspunkt: 19:00 Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Utsatt behandling: Søknad om dispensasjon - rive eksisterende bod og lekehytte - samt nytt tilbygg - GB 12/29 - Vragevigheia 25

Saksframlegg. Utsatt behandling: Søknad om dispensasjon - rive eksisterende bod og lekehytte - samt nytt tilbygg - GB 12/29 - Vragevigheia 25 Søgne kommune Arkiv: 12/29 Saksmappe: 2014/1187-26334/2014 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 22.08.2014 Saksframlegg Utsatt behandling: Søknad om dispensasjon - rive eksisterende bod og lekehytte - samt

Detaljer

06/331 Delegert kommunaldirektøren Teknisk avdeling Planutvalget Klage på avslag. Søknad om anneks til eksisterende hytte på Vetterøya.

06/331 Delegert kommunaldirektøren Teknisk avdeling Planutvalget Klage på avslag. Søknad om anneks til eksisterende hytte på Vetterøya. BODØ KOMMUNE Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.09.2006 47566/06 04/6059 7/4 Saksnummer Utvalg Møtedato 06/331 Delegert kommunaldirektøren Teknisk avdeling Planutvalget 19.09.2006 Klage på avslag.

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak

ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak Jonas Zukouskas Osloveien 561 1914 YTRE ENEBAKK Deres ref.: Vår ref.: 2017/2315/ELISOR Arkivkode: 91/27 Dato: 07.07.2017 Delegert behandling

Detaljer

Næring, miljø og teknisk Flatanger. Johan Lauvsnes, Lauvøya - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Lauvøya for fradeling av hyttetomt

Næring, miljø og teknisk Flatanger. Johan Lauvsnes, Lauvøya - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Lauvøya for fradeling av hyttetomt Flatanger kommune Næring, miljø og teknisk Flatanger Saksmappe: 2009/6854-16 Saksbehandler: Hans Petter Haukø Saksframlegg Johan Lauvsnes, Lauvøya - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Lauvøya

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 114/3 Arkivsaksnr.: 16/3249

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 114/3 Arkivsaksnr.: 16/3249 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 114/3 Arkivsaksnr.: 16/3249 SØKNAD OM DISP FRA KOMMUNEPLANEN FOR FRADELING AV TILLEGGSAREAL FRA NEDRE ULBERG GNR. 114 BNR. 3 Rådmannens

Detaljer

Klage på deler av vedtak uthus og levegg, Mosti, Soløyvannet

Klage på deler av vedtak uthus og levegg, Mosti, Soløyvannet Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.09.2010 48804/2010 2010/2970 49/40 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/80 Planutvalget 05.10.2010 Klage på deler av vedtak uthus og levegg, Mosti,

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren. Medlem Turid Dypedal FO Roger Fredriksen Eva Hermanseter. Liv Helene Solberg

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren. Medlem Turid Dypedal FO Roger Fredriksen Eva Hermanseter. Liv Helene Solberg MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 31.01.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren Nestleder Finn Labråten Turid

Detaljer

Næring, miljø og teknisk Flatanger. Johan Lauvsnes, Lauvøya - klage på vedtak om fradeling av hyttetomt på 2150 m2

Næring, miljø og teknisk Flatanger. Johan Lauvsnes, Lauvøya - klage på vedtak om fradeling av hyttetomt på 2150 m2 Flatanger kommune Næring, miljø og teknisk Flatanger Saksmappe: 2009/6854-20 Saksbehandler: Hans Petter Haukø Saksframlegg Johan Lauvsnes, Lauvøya - klage på vedtak om fradeling av hyttetomt på 2150 m2

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2012/2004-0 Arkiv: 4/189 Saksbeh: Camilla Trondsen Dato: 20.03.2013 Klage: Hytte: Utestue Sted: Fie gnr. 4 bnr. 189 Søker: Ingeniørtjenester AS Tiltakshaver:

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Kari og Jan Hoff Stokkanhaugen 107 7048 TRONDHEIM Deres ref: Vår ref: MAIPED 2006/8174 Dato: 16.08.2013 Sakstype: Delegert byggesak Eiendom:

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av garasje og bygging av ny enebolig - 16/122 - Øygarden

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av garasje og bygging av ny enebolig - 16/122 - Øygarden Søgne kommune Arkiv: 16/122 Saksmappe: 2015/3585-7008/2016 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 15.02.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for riving av garasje og bygging av ny enebolig - 16/122

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Utvalget var på befaring samme dag, til Breiset, Borgegrend og Rustrud i Uvdal

HOVEDUTSKRIFT. Utvalget var på befaring samme dag, til Breiset, Borgegrend og Rustrud i Uvdal Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 64-77 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 14:00 17:40 Utvalget var på befaring

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for tilbygg, samt hagestue - GB 30/51 - Ausvigheia 69

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for tilbygg, samt hagestue - GB 30/51 - Ausvigheia 69 Søgne kommune Arkiv: 30/51 Saksmappe: 2015/1839-31406/2015 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 25.08.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for tilbygg, samt hagestue - GB

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Karl G Gaare Sildråpeveien 40 C 7048 TRONDHEIM Deres ref: Vår ref: FLUDEM 2014/4329 Dato: 27.03.2015 Sakstype: Delegert byggesak Eiendom:

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: GNR 84/15 Lnr.: 8047/15 Arkivsaksnr.: 15/1351-6

Saksframlegg. Ark.: GNR 84/15 Lnr.: 8047/15 Arkivsaksnr.: 15/1351-6 Saksframlegg Ark.: GNR 84/15 Lnr.: 8047/15 Arkivsaksnr.: 15/1351-6 Saksbehandler: Bjørn Nyfløtt OLAF MELBØ. LILLEHAMMER- SØKNAD OM TILTAK FOR ULOVLIG OPPFØRTE TILBYGG TIL HYTTE PÅG/BNR 84/15 I GAUSDAL

Detaljer

Klage på avslag - dispensasjon for overskridelse av maks. tillatt BYA, Osan, Soløyvannet

Klage på avslag - dispensasjon for overskridelse av maks. tillatt BYA, Osan, Soløyvannet Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 30.11.2012 70450/2012 2012/5166 47/51 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/46 Klagenemnda 11.12.2012 Klage på avslag - dispensasjon for overskridelse

Detaljer

SAKSFREMLEGG GNR 132 BNR 53, 535 OG BREVIKVEIEN KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG - TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG

SAKSFREMLEGG GNR 132 BNR 53, 535 OG BREVIKVEIEN KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG - TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG Behandles i: Plan- og miljøutvalget GNR 132 BNR 53, 535 OG 153 - BREVIKVEIEN 155 - KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG - TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG Dokumenter Dato Trykt vedlegg til 1 Fra ANS SØK Batchelor Arkitekter

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref: «REF» Vår ref: MARHOV 2015/3626 Dato: 21.10.2015 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:

Detaljer

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK Møtedato: 30.09.2015 Fra kl. 10.00 Møtested: Møterom 4. etg., Rådhuset Fra saknr.: 63/15 Til saknr.: 73/15 Av utvalgets

Detaljer

Søker dispensasjon fra kommuneplan for å sette opp en flytebrygge Vindvika

Søker dispensasjon fra kommuneplan for å sette opp en flytebrygge Vindvika Arkivsaknr: 2017/597 Arkivkode: Saksbehandler: Dilan Arulnesan Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 06.09.2017 Søker dispensasjon fra kommuneplan for å sette opp en flytebrygge Vindvika Rådmannens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aukje Hof, BYGGA Arkiv: GBNR 31/301 Arkivsaksnr.: 10/342-10

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aukje Hof, BYGGA Arkiv: GBNR 31/301 Arkivsaksnr.: 10/342-10 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aukje Hof, BYGGA Arkiv: GBNR 31/301 Arkivsaksnr.: 10/342-10 SØKNAD OM DISPENSASJON BÅTGARASJE GBNR. 31/301 AKERLØKKA, KARL OTTO BERGMANN Rådmannens forslag til vedtak: ::: Sett

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

26 JAN, 2012. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

26 JAN, 2012. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Saksbehandler: Trine Wold Johnsen Tlf. direkte: 74 16 80 38 E-post: tjo@fmnt.no Deres ref.: Vår dato: 24.01.2012 Vår ref.: 2011/5410 Arkivnr: 423.1 Jorunn Lesund Martin Stokkens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SØKNAD OM DISPENSASJON TIL FASADEENDRING OG TILBYGG TIL HYTTE GNR 108/2 Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK Møtedato: 20.10.2014 Fra kl. 10.00 Møtested: Møterom 4. etg., Rådhuset Fra saknr.: 99/14 Til saknr.: 105/14 Av utvalgets

Detaljer

Weenbo Gruppen AS - klage på vedtak om dispensasjon og rammetillatelse - gnr. 33 bnr. 764

Weenbo Gruppen AS - klage på vedtak om dispensasjon og rammetillatelse - gnr. 33 bnr. 764 Trysil kommune Saksframlegg Dato: 12.01.2017 Referanse: 4775/2017 Arkiv: 33/764 Vår saksbehandler: Bjørn Helge Kristiansen Weenbo Gruppen AS - klage på vedtak om dispensasjon og rammetillatelse - gnr.

Detaljer