Innholdsfortegnelse S. 1. Instituttets formål Organisasjonen - Styret - Fagutvalget - Sekretariatet - Fagrådet S. 2-3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse S. 1. Instituttets formål Organisasjonen - Styret - Fagutvalget - Sekretariatet - Fagrådet S. 2-3"

Transkript

1 Årsrapport 2016

2 Innholdsfortegnelse S. 1 S. 2-3 S. 4 S. 5 S. 5 S. 6-7 S. 8 S. 9 S. 10 S. 11 Instituttets formål Organisasjonen - Styret - Fagutvalget - Sekretariatet - Fagrådet Instituttets hovedvirksomhet - Undervisningsvirksomhet - Introduksjonskurs i mentalisering og mentaliseringsbasert terapi (MBT-intro) - Videregående individualterapi (MBT-I) - Videregående gruppeterapi (MBT-G) - Lokale videregående kurs i MBT-I og MBT-M - Videregående miljøterapi (MBT-M) - Konferanse om Mentaliseringsbasert miljøterapi (MBT-M) - Kurs i MBT-veiledning. - Totalvurdering av kursåret Godkjenninger (yrkesorganisasjoner) - Mentaliseringskonferansen Sertifisering og kvalitetssikrende aktivitet - Sertifisering som MBT-terapeut - Sertifisering som MBT-veileder - Forum for veiledning Markedsføring og kommunikasjonstiltak - Hjemmesiden - Sosiale medier og nyhetsbrev Økonomi Samarbeidspartnere - Nasjonalt samarbeid - Internasjonalt samarbeid Forskning om mentalisering og MBT Andre relevante bidrag og aktiviteter fra MBT-terapeuter tilknyttet IM i 2016 Institusjoner som har mottatt undervisning og veiledning om MBT i 2016 fra MBT- Terapeuter og veiledere tilknyttet IM Publikasjoner i 2016

3 Organisasjon Instituttets formål Finn Skårerud Styreleder Sigmund Karterud Administrerende og faglig leder Bente Sommerfeldt Styremedlem Formålet for instituttet er å drive opplæring av helsepersonell i mentaliseringsbasert terapi (MBT) og fremme forståelse av mentalisering som allmennkulturelt fenomen. Henning Jordet Fagutvalg Nina Arefjord Fagutvalg Anna Celine Røstbakken Sekretær Institutt for mentalisering er organisert som en ideell stiftelse. Initiativtakere til instituttet var i sin tid professor Sigmund Karterud og professor Finn Skårderud. Instituttet legger vekt på at den kunnskap som formidles er faglig oppdatertog i tråd med samfunnets behov og forventinger. Instituttet samarbeider med andre undervisningsinstitusjoner og fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt. Instituttets driftsutgifter dekkes av tilskudd fra Helsedirektoratet og kursdeltageres betaling. Styret Styret forvalter instituttet og sørger for forsvarlig organisering av virksomheten. Styret har i 2016 bestått av: Styreleder Finn Skårderud Administrerende og faglig leder Sigmund Karterud Styremedlem Bente Sommerfeldt Styremedlem Paul Hedlund Fagutvalget Fagutvalget er et arbeidsutvalg som assisterer administrerende og faglig leder i løpende saker. Fagutvalget består av Sigmund Karterud (leder), Finn Skårderud, Nina Arefjord og Henning Jordet. Sekretariatet Sekretariatet består av Sigmund Karterud (leder) og Anna Celine Røstbakken som tiltrådde som ny organisasjonssekretær for IM Sekretariatet har fra 2016 fått lokaler i Villa Sult, Kruses gate 8, Oslo. Fagrådet Fagrådet er instituttets faglig rådgivende organ og består av alle godkjente MBT-terapeuter (23) i Norge. 1

4 Instituttets hovedoppgaver Undervisningsvirksomhet Instituttet tilbyr dagsseminarer, utdannelsesprogrammer og kurs for klinisk helsepersonell samt utdannelses- og veiledningsprogrammer for avdelinger og institusjoner. Utdanningen ved Institutt for Mentalisering består per dags dato av et tredagers introduksjonskurs og ettårige videregående kurs i individualterapi, gruppeterapi og miljøterapi. Utover dette arrangerer det jevnlig seminarer og konferanser, samt kurs i MBT-veiledning for erfarne MBT-terapeuter. I 2016 har det vært avholdt 2 introduksjonskurs, 5 videregående kurs, 1 kurs i MBT-veiledning og 1 konferanse. Arrangementene var fullsatte. Introduksjonskurs i mentalisering og mentaliseringsbasert terapi (MBT) Introduksjonskurset er et tre dagers kurs som skal gi en grundig innføring i mentaliseringsbasert teori og grunnleggende teknikker for MBT. Kurset har plass til ca. 55 deltakere. Kurset er en forutsetning for å kunne delta på videregående kurs ved Instituttet. I 2016 har det vært avholdt to introduksjonskurs, i januar og august på Grand Hotel i Oslo. Lærerstaben bestod av Sigmund Karterud, Finn Skårderud, Nina Arefjord og Henning Jordet. Kursene har vært fullsatte, og deltagere har i etterkant gitt gode tilbakemeldinger på kursform og faglig innhold. Kurset er tverrfaglig. Dette er et viktig prinsipp ettersom MBT ved alvorlig personlighetspatologi er et teamprosjekt der forskjellige yrkesgrupper må samarbeide. Individualterapi (MBT-I) Videregående kurs i mentaliseringsbasert individualterapi består av åtte månedlige heldagssamlinger fordelt over et år. Kurset har plass til 24 deltagere. Lærere er Sigmund Karterud og Finn Skårderud. I 2016 har det vært arrangert en kursrekke i MBT-I på Hotel Bristol i Oslo. Kurset var fullsatt. 2

5 Instituttets hovedoppgaver Gruppeterapi (MBT-G) Videregående kurs i mentaliseringsbasert gruppeterapi består også av åtte månedlige heldagssamlinger fordelt over et år. Kurset har plass til 12 deltagelse. Lærer er Sigmund Karterud. I 2016 har det vært arrangert to kursrekker i MBT-G på Hotel Bristol i Oslo. Kursene var fullsatt. Lokale videregående kurs I 2016 har det vært avholdt flere lokale videregående kurs med inntil 12 deltakere. Det har gjerne vært en blanding slik at noen terapeuter tok MBT-I mens andre tok MBT-G. Ved Sosialmedisinsk poliklinikk i Sarpsborg ble det fullført en kursrekke som ble påbegynt i Ved Moss DPS ble det arrangert videregående kurs og ved Haugaland A-senter. I desember ble det påbegynt et lokalt videregående kurs ved Rogaland A-senter. Miljøterapi (MBT-M) Videregående kurs i mentaliseringsbasert miljøterapi består av fem månedlige heldagssamlinger fordelt over et semester. Kurset har plass til 33 deltagere. Lærere er Finn Skårderud og Bente Sommerfeldt. I 2016 har det vært arrangert en kursrekke i MBT-M i høstsemesteret.. Kurset var fullsatt. Konferanse om Mentaliseringsbasert miljøterapi Konferansen hadde som målsetting å bidra til et faglig løft innenfor miljøterapi. Konferansen ble avholdt på Hotel Bristol. Lærere var Finn Skårderud og Bente Sommerfeldt. Deltagerantall var 70 personer. Kurs i MBT veiledning Instituttet arrangerte i 2015/2016 et kurs for erfarne MBT-terapeuter i Norge og Danmark med Anthony Bateman om MBT-veiledning. I alt 20 fagfolk deltok på kurset som gikk over fire ganger. Totalvurdering av kursåret 2016 Det er en vedvarende stor interesse for så vel introduksjonskurset som de videregående kursene. Særlig innenfor MBT-M ser vi en tendens til at flere fra samme arbeidssted melder seg på. Dette vitner om at IMs kurstilbud treffer brede målgrupper innenfor psykisk helsevern, og at det eksisterer etterspørsel etter implementering av mentaliseringsmodellen innenfor ulike institusjoner. Mentaliseringskonferansen Fjerde nordiske konferanse skal avholdes i Oslo 31. Mai 1. Juni 2018, og IM skal være vertskap. Styret er i gang med forberedelser til konferansen. Organisasjonskomitéen ledes av Henning Jordet og består av Silje Fredheim, Eileen Oftedal og Camilla Kloster Nermoen. Vitenskapelig komité ledes av Sigmund Karterud og består av Finn Skårderud, Bente Sommerfeldt, Katharina Morken, Espen Folmo og Elfrida Kvarstein. Anna Celine Røstbakken er sekretær for organisasjonskomité og vitenskapelig komité. 3

6 Sertifisering og kvalitetssikrende aktivitet Godkjenning fra fagorganisasjoner Introduksjonskurset er godkjent som 16 timers valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning, og som 16 timers vedlikeholdsaktivitet av Norsk Psykologforening. Kurset er også godkjent av Norsk Sykepleierforening. Mentaliseringsbasert gruppeterapi (MBT-G) er godkjent som 57 timers vedlikeholdsaktivitet og 57 timers spesialiseringskurs av Norsk Psykologforening. Mentaliseringsbasert individualterapi (MBT-I) er godkjent som 57 timers fritt spesialkurs og 57 timers vedlikeholdsaktivitet av Norsk Psykologforening. Sertifisering som MBT-terapeut Det er utarbeidet internasjonale retningslinjer for sertifisering som MBT-terapeut. Disse finner man på instituttets hjemmeside. Utdannelse og godkjenning skjer i regi av instituttet. Per hadde instituttet godkjent 23 MBT-terapeuter i Norge. Som godkjent MBT-terapeut kan man kan bli medlem av instituttets fagråd. Sertifisering som MBT-veileder Det er utarbeidet internasjonale retningslinjer for sertifisering som MBT-veileder. Instituttet har totalt godkjent 10 terapeuter som MBT-veiledere. Forum for veiledere Forum for veiledning ble igangsatt høsten Forumet arrangeres for MBT-veiledere. Leder er Henning Jordet. Forum møtes to ganger i semesteret og en gang i året legges det opp til nordisk deltakelse. 4

7 Markedsføring og kommunikasjonstiltak/økonomi Hjemmesiden Instituttets hjemmeside ( er en viktig informasjonskilde for både medlemmer og interesserte. Via nettsiden er det elektronisk påmelding til instituttets utdanningsprogram og det finnes linker til andre aktuelle nettsteder nasjonalt og internasjonalt, ikke minst med mulighet for litteraturtjenester. Styret har vært opptatt av å gjøre hjemmesiden brukervennlig og navigerbar, og har i 2016 arbeidet med å oppgradere hjemmesiden med nytt design. Hjemmesiden ble ferdigstilt i februar Sosiale medier og nyhetsbrev Instituttet fører også en aktiv profil på Facebook, der det jevnlig publiseres relevante innlegg fra feltet og informasjon om kurstilbud. I 2016 nådde vi opptil 3300 personer med ett innlegg og med opptil 80 likerklikk på en publisering. Totalt har instituttets Facebook-side 1404 unike følgere. Tre til fire ganger i året blir det også sendt ut nyhetsbrev til en større gruppe interessenter, med siktemål om å holde fagfolk orientert om kurstilbud, instituttets arbeid og annen aktivitet på feltet. Økonomi I sitt første virksomhetsår (2015) hadde Instituttet et underskudd på kr I 2016 hadde IM en omsetning på kr og et driftsresultat på kr som rettet opp mye av underskuddet i I 2016 fikk vi for første gang offentlig tilskudd fra Helse- og Omsorgsdepartementets Tilskudd til utdanningsinstitusjoner som driver etter-videreutdanning innen psykisk helse. Tilskuddet var på kr Tilskuddet har gjort det mulig å styrke sekretariatet og få etablert et fast kontor. 5

8 Nasjonalt samarbeid Institutt for gruppeanalyse og gruppepsykoterapi (IGA) Det er i 2016 inngått en avtale med IGA om at IGA-kurs om mentaliseringsbasert gruppeterapi vil bli godkjent av IM ved søknad om sertifisering. IM og IGA samarbeider om kvalitetssikring av dette kurset. MBT Kvalitetslaboratorium (MBT-lab) Det er etablert et MBT Kvalitetslaboratorium ved Seksjon for personlighetspsykiatri, Oslo Universitetssykehus. Terapeuter kan her få kvalitetssikret sine individual- eller gruppeterapier på bakgrunn av video-opptak. Man får tilbake en intervensjonsprofil, en total skåre og en skriftlig vurdering. Instituttet bruker MBT-laben som referanseorgan ved søknader om godkjenning som MBT terapeut. Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP) Mentaliseringsteorien er en vesentlig del av moderne personlighetsteori og MBT er en vesentlig del av moderne behandling av alvorlig personlighetspatologi. Flere av instituttets terapeuter og veiledere er ansatt i NAPP. Dette bidrar til en gjensidig utveksling av informasjon om opplæringstiltak. Nordisk forskningsgruppe for personlighetspsykiatri. Denne møtes en gang i året ved Seksjon for personlighetspsykiatri, OUS. Sigmund Karterud møter her for instituttet. Lokale MBT-team Ved utgangen av 2016 var det etablert i alt 19 MBT-team i Norge. De fleste av terapeutene her er utdannet ved IM, og har veiledere som er sertifisert fra instituttet. Det finnes nå MBT team på følgende steder i Norge: 1. Personlighetspoliklinkken, Oslo universitetssykehus 2. Stiftelsen Bergensklinikkene 3. Tiller DPS 4. Nedre Romerike DPS 5. Moss DPS 6. Fredrikstad DPS 7. Sosialmedisinsk poliklinikk, Sarpsborg 8. Søndre Vestfold DPS 9. Nedre Telemark DPS 10. DPS Strømme 11. Haugaland A-senter 12. Rogaland A-senter 13. Stavanger DPS 14. Solli DPS 15. Øyane DPS 16. Kronstad DPS 17. Vinderen DPS 18. Nydalen DPS 19. Sørslettveien, Universitetssykehuset i Nord-Norge. 6

9 Internasjonalt samarbeid MBT Global Network Partners Institutt for mentalisering er med i et internasjonalt nettverk for utdannelse i MBT, «MBT Global Network Partners», som koordineres fra Anna Freud Centre, London. Dette innebærer at instituttets kurs følger internasjonale standarder. Andre medlemmer av nettverket finnes i Nederland, Skotland, Irland, Sveits og USA (Boston og Los Angeles). Formålet med nettverket er kvalitetssikring av MBT utdannelse. Lærere fra de forskjellige instituttene utveksler erfaringer og sørger for oppdateringer og samordnet utdannelse i MBT. Nettverket møttes i oktober 2016 i Wien i forbindelse med konferansen til ESSPD. MBT-ED og Anna Freud Centre Instituttet samarbeider med Paul Robinson om mentaliseringsbasert terapi og spiseforstyrrelser. Det holdes årlige tredagers videregående kurs i mentaliseringsbasert terapi for spiseforstyrrelser ved Anna Freud Centre i London, hvor Paul Robinson, Finn Skårderud og Bente Sommerfeldt er foredragsholdere. Det arbeides med en manual om mentaliseringsbasert terapi for spiseforstyrrelser (MBT-ED) med planlagt utgivelse i

10 Forskning om mentalisering og MBT Katharina Morken, Ph.d. kandidat ved Stiftelsen Bergensklinikkene og Universitetet i Bergen, arbeider med en artikkelserie basert på et pilotprosjekt med kvinner med borderlineproblematikk og rusavhengighet som har blitt behandlet ved Stiftelsen Bergensklinikkene. Den handler om 1) behandling og endring ved desorganisert tilknytningsmønster og rusavhengighet, 2) opplevelse terapeutiske virkningsmekanismer i MBT, 3) endring i rusmiddelbruk, personlighet og funksjonsnivå gjennom behandling og ved etterundersøkelse. Veiledere er førsteamanuensis Helge Moltu, professor Per Einar Binder og professor Sigmund Karterud. Espen Folmo, Ph.d. kandidat ved Seksjon for personlighetspsykiatri Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo, arbeider med en artikkelserie om mentaliseringsbasert gruppeterapi og kvaliteter ved høy versus lav etterlevelse av MBT prinsipper. Det handler om 1) reliabiliteten av MBT-G etterlevelse og kvalitetsskala, 2) kvantitative og prosessuelle forskjeller mellom MBT-G og psykodynamisk gruppeterapi, 3) om prosesser i individualog gruppeterapi i MBT henger sammen, og 4) om prosessuelle forskjeller ved høy versus lav etterlevelse av MBT prinsipper. Veiledere er førsteamanuensis Elfrida Kvarstein, førsteamanuensis Eric Stänecke og professor Sigmund Karterud Elfrida Kvarstein, førsteamanuensis og avdelingsoverlege ved Seksjon for personlighetspsykiatri, arbeider med en multisenterstudie om implementering av MBT i psykisk helsevern og rusfeltet og effekter av behandling. En rekke enheter i Nettverk for personlighetsfokuserte behandlingsprogrammer i Norge (DagbehandlingsNettverk) deltar i studien. Theresa Wilberg, professor ved Universitetet i Oslo, og medarbeidere arbeider med modifikasjon av MBT for pasienter med unnvikende personlighetsforstyrrelse. Det samarbeides med Stolpegaard psykoterapeutisk Center, København. Giancarlo Dimaggio er veileder. Sigmund Karterud, professor i psykiatri, arbeider med en sammenligning av MBT-G og psykodynamisk gruppepsykoterapi. Han er også involvert i et randomisert forsøk i Danmark (Roskilde) der ungdommer (15 18 år) med personlighetsproblemer behandles enten med MBT-G eller med treatment as usual. Videre er han involvert i et prosjekt ved Psykologisk institutt, Universitetet i Napoli, der studenter som har stagnert i sin studieprogresjon får tilbud om tidsbegrenset gruppeterapi som sikter mot å øke mentaliseringsevnen. Finn Skårderud, professor og administrativ leder for Villa Sult, veileder flere stipendiater i prosjekter med relevans for mentalisering. 8

11 Andre bidrag og aktiviteter av MBT terapeuter tilknyttet IM Tredje Nordiske konferanse om mentalisering og MBT ble avholdt i Stockholm mai Konferansen vitnet om stor interesse for MBT i Norden. Finn Skårderud og Bente Sommerfeldt holdt et plenumsforedrag om mentaliseringsbasert miljøterapi. Forøvrig var det norske bidrag fra Elfrida Kvarstein, Espen Folmo, Sigmund Karterud, Katharina Morken, Jens Kalleklev, Henning Jordet. Neste Nordiske konferanse er i Oslo Sigmund Karterud: : Seminar om MBT-G, Veksthuset i Rogaland : Forelesninger om mentalisering og MBT ved Cusano University, Roma : To dagers seminar om MBT-G i Aalborg, Danmark. I samarbeid med IGA, Aarhus og dansk Institut for Mentalisering : Møte med International MBT Network i Wien : Workshop med Espen Folmo om MBT-G ved European Society for the Study of Personality Disorders (ESSPD) konferanse, Wien : Foredrag Om narsissisme, Drammen museum : To dagers seminar om personlighet, mentalisering, MBT og MBT-G, Stockholm, arrangert av svensk Forum för Mentalisering : Seminar for utdannelseskandidater ved IGA, København om MBT-G : Seminar for utdannelseskandidater i MBT, region Skjælland : Foredrag Om narsissisme, Litteraturhuset, Bergen Katharina Morken: Foredrag: Patient experiences of MBT, ESSPD, Wien Finn Skårderud: I 2016 har det også blitt avholdt et tredagers videregående kurs i mentaliseringsbasert terapi for spiseforstyrrelser på Anna Freud Center, med Finn Skårderud, Bente Sommerfeldt og Paul Robinson, i samarbeid med Peter Fonagy og Anthony Bateman. Forøvrig: en rekke dagskurs, foredrag og veieldningsoppdrag om mentalisering og MBT. 9

12 Andre bidrag og aktiviteter av MBT terapeuter tilknyttet IM Bente Sommerfeldt: : Dagskurs om mentalisering, Lillehammer kommune : Dagskonferanse om mentalisering og mentaliseringsbasert miljøterapi, Aleris Ung& Boi : Dagskurs i MBT, spiseforstyrrelser og selvskading ved R-BUP : Undervisning i MBT og MBT-M, Danmark : Mentalisering og mentaliseringsbasert miljøterapi. Innlegg på åpning av nytt sykehus, Slagelse, Danmark : Dagskurs i mentalisering og MBT-M, Holbæk, Danmark. Mai 2016: 2 dagers kurs i mentalisering, rus, personlighetsforstyrrelser og MBT. Trondheim : To dagers kurs i MBT og MBT-M, Stavanger. November 2016: Dagskurs i Mentalisering og mentaliseringsbasert miljøterapi, Barnevernet, Stord. September 2016: Dagskurs i mentalisering og MBT-M, Jentespranget : 3 timers foredrag i forbindelse med Nasjonale Dagskonferanse, Barnevernet, i regi av Fylkesmannen, Hordaland. Institusjoner som har mottatt undervisning og veiledning om MBT i 2016 fra MBT terapeuter/veiledere tilknyttet IM Afdeling for personlighetsforstyrrelser og psykiatriske sengeavdelinger, Roskilde; Ungdomspsykiatrisk nettverk, Roskilde; Stolpegaard psykiatrisk Center, København; Sosialmedisinsk poliklinikk, Sarpsborg; Skien DPS; Haugaland A-senter; Øyane DPS; Kronstad DPS; Avdeling for personlighetspsykiatri, Sanderud sykehus; Moss DPS; Fredrikstad DPS; Rogaland A-senter; Tiller DPS; Lillestrøm DPS; Solli DPS; Psykiatrien i Nordjylland; Søndre Vestfold DPS; Sykehuset i Vestfold; Laboratorium Psychoedukacji (Polen); familieavdeling (BUFDIR) ved Victoria, Trondheim; spe- og småbarnssenteret i Molde; Regional enhet for spiseforstyrrelser Bodø; barnevernsinstitusjonen Magelungen, Stockholm; Ungdomspsykiatrisk avdeling, Karasjok; Spiseforstyrrelsesklinikken Bakkelyfonden, Danmark; LØFT barnevernsinstitusjoner; ALERIS barnevernsinstitusjoner og botilbud for voksne. 10

13 Relevante publikasjoner Ditlefsen, I, T. (2016). Jeg føler meg bedre rustet Pasienters erfaringer med den psykoedukative gruppekomponenten i MBT. Hovedoppgave, Institutt for psykologi, Universitetet i Oslo (veiledet av Elfrida Kvarstein). Antonsen, B.T., Johansen, M. S. Rø, F. G., Kvarstein, E. H., Wilberg, T. (2016). Relationship between affect consciousness and reflective functioning in patients with personality disorders: A prospective study. Journal of Personality Disorderss, 30(5): Karterud, S., Pedersen, G., Johansen, M., Wilberg, T., Davis, K. & Panksepp, J. (2016). Primary emotional traits in patients with personality disorders. Personality and Mental Health, DOI /pmh INSTITUTT FOR IKKE-VITENDE HOLDNING PSEUDO TELEOLOGISK MODUS SPISEFORSTYRRELSER EMOSJONELT USTABIL ETIKK BARN FAMILIETERAPI GRUPPETERAPI TRYGG MINDFULNESS ETIKK FAMILIETERAPI UTRYGG KONKRETISME HYPER ALLIANSE BORDERLINE SKÅRDERUD BATEMAN PSYKOEDUKASJON BATEMAN AFFECTIVE AROUSAL PERSONLIGHETSFORSTYRRELSE TRYGG MINDING MINDS INSTITUTT FOR UTRYGG BARN ALLIANSE SKÅRDERUD MINDING MINDS BATEMAN ETIKK PSYKOEDUKASJON TRYGG VOKSNE UTRYGG UTRYGG TRYGG HYPER UTRYGG MIND-BLINDNESS VOKSNE EVIDENS BATEMAN TRYGG TELEOLOGISK MODUS KARTERUD INTENSIV POLIKLINISK BEHANDLING TRYGG HYPER PERSONLIGHETSFORSTYRRELSE KONKRETISME ETIKK MINDING BABIES TRYGG KONKRETISME TRYGG AFFECTIVE AROUSAL ETIKK PREFRONTAL CORTEX TRYGG LIMBISKE SYSTEM PSYKISK EVKVALENS EMOSJONELT USTABIL ALLIANSE MIND-BLINDNESS PSYKISK EVKVALENS UTRYGG BATEMAN MINDING MINDS UTRYGG LIMBISKE SYSTEM MINDING MINDS VOKSNE FAMILIETERAPI KONKRETISME EVIDENS MINDFULNESS MINDING BABIES GRUPPETERAPI UTRYGG GRUPPETERAPI MINDING MINDS EVIDENS MINDFULNESS BARN LIMBISKE SYSTEM MINDING MINDS FAMILIETERAPI MINDING BABIES TRYGG FAMILIETERAPI GRUPPETERAPI KONKRETISME BATEMAN MINDFULNESS BARN VOKSNE KONKRETISME UTRYGG TRYGG BARN VOKSNE LIMBISKE SYSTEM ALLIANSE UTRYGG TRYGG MINDING BABIES ETIKK GRUPPETERAPI BATEMAN BARN VOKSNE BARN ALLIANSE UTRYGG TRYGG MINDING MINDS UTRYGG FAMILIETERAPI LIMBISKE SYSTEM BARN GRUPPETERAPI PSYKISK EVKVALENS TRYGG AFFECTIVE AROUSAL ETIKK MINDFULNESS FAMILIETERAPI SPISEFORSTYRRELSER TRYGG UTRYGG TRYGG UTRYGG TRYGG ETIKK PREFRONTAL CORTEX PSEUDO ETIKK PREFRONTAL CORTEX PSYKISK EVKVALENS KONKRETISME BARN BATEMAN KONKRETISME SKÅRDERUD ETIKK TRYGG KARTERUD SKÅRDERUD ETIKK BATEMAN AFFEKTREGULERING SKÅRDERUD EMOSJONELT USTABIL MINDING MINDS TRYGG PSEUDO PREFRONTAL CORTEX BATEMAN BORDERLINE HYPER SPISEFORSTYRRELSER BATEMAN INSTITUTT FOR IKKE-VITENDE HOLDNING PSYKISK EVKVALENS PERSONLIGHETSFORSTYRRELSE MINDING BABIES 11

Fra kaos til mestring

Fra kaos til mestring u PROGRAM ROP-DAGEN Fra kaos til mestring Oslo Kongressenter u 11. januar, 2017 Nasjonal kompetansetjeneste Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse Nasjonal kompetansetjeneste

Detaljer

Psykiatriveka 2017 Erfaringer fra opprettelse og drift av MBT team ved Kronstad DPS

Psykiatriveka 2017 Erfaringer fra opprettelse og drift av MBT team ved Kronstad DPS Psykiatriveka 2017 Erfaringer fra opprettelse og drift av MBT team ved Kronstad DPS Klinikkoverlege Lars Onsrud, Kronstad DPS, Helse Bergen lars.onsrud@helse-bergen.no KRONSTAD DPS Kronstad DPS Flyttet

Detaljer

Psykoedukasjon og dynamisk gruppeterapi. Sigmund Karterud Avd. for personlighetspsykiatri Ullevål universitetssykehus Universitetet i Oslo

Psykoedukasjon og dynamisk gruppeterapi. Sigmund Karterud Avd. for personlighetspsykiatri Ullevål universitetssykehus Universitetet i Oslo Psykoedukasjon og dynamisk gruppeterapi Sigmund Karterud Avd. for personlighetspsykiatri Ullevål universitetssykehus Universitetet i Oslo Psykoedukasjon Står sterkt evidensmessig i somatisk medisin (eks.

Detaljer

Mentaliseringsbasert terapi i døgnenhet

Mentaliseringsbasert terapi i døgnenhet Mentaliseringsbasert terapi i døgnenhet Erfaringer og utfordringer Fagutviklingssykepleier Eva Trones Regionalt senter for spiseforstyrrelser hos voksne Hvorfor endre praksis? Fordi vi opplevde at vi

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet 8,6 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 9,2

Detaljer

P R O G R A M KURS I KLINISK SUICIDOLOGI

P R O G R A M KURS I KLINISK SUICIDOLOGI P R O G R A M KURS I KLINISK SUICIDOLOGI FRA SELVMORDSRISIKOVURDERING TIL BEHANDLING AV KRONISK SUICIDALITET TRE-DAGERS KURS 16. 18. OKTOBER 2017 CLARION COLLECTION HOTEL GABELSHUS I OSLO Foreleserne på

Detaljer

Kropp og selvfølelse

Kropp og selvfølelse Universitetssykehuset Nord-Norge HF Psykiatrisk forsknings- og utviklingsavdeling Kropp og selvfølelse 3 semesters utdanningsprogram om SPISEFORSTYRRELSER Målgruppe: Kompetanseprogrammet er tverrfaglig

Detaljer

Referansegruppens tilbakemelding for nasjonale kompetansetjenester

Referansegruppens tilbakemelding for nasjonale kompetansetjenester Referansegruppens tilbakemelding for nasjonale Referansegruppens tilbakemelding skal ta utgangspunkt i gruppens oppgavespekter slik det er beskrevet i kjernemandatet for referansegrupper. Frist for tilbakemelding:

Detaljer

DO YOU MIND? Mentalisering som begrep og verktøy. Professor Finn Skårderud

DO YOU MIND? Mentalisering som begrep og verktøy. Professor Finn Skårderud DO YOU MIND? Mentalisering som begrep og verktøy Professor Finn Skårderud Hva er mentalisering? Reading the mind in the eyes test (Baron-Cohen et al, 2001, Sommerfeldt & Skårderud 2010) overrasket sikker

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet,8 - _UP_Helse Sør-Øst

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Behandlingssted Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp Hele landet 86 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 2 77 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Mentaliseringsbasert terapi (MBT) Personlighetspsykiatri- konferansen 2015

Mentaliseringsbasert terapi (MBT) Personlighetspsykiatri- konferansen 2015 Mentaliseringsbasert terapi (MBT) Personlighetspsykiatri- konferansen 2015 Sigmund Karterud Oslo universitetssykehus Seksjon for personlighetspsykiatri Institutt for mentalisering Først: At MBT er effektiv

Detaljer

Mentalisering og MBT. Anthony Bateman, Peter Fonagy. Sigmund Karterud, Finn Skårderud

Mentalisering og MBT. Anthony Bateman, Peter Fonagy. Sigmund Karterud, Finn Skårderud Mentalisering og MBT Anthony Bateman, Peter Fonagy Sigmund Karterud, Finn Skårderud Et nytt intellektuelt rammeverk for terapi Anthony Bateman & Peter Fonagy (2004): Psychotherapy for borderline personality

Detaljer

Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP

Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP "Freud discovered the unconscious; Davanloo has discovered how to use it therapeutically." David Malan, 1980 Forkurs og videreutdanning i ISTDP Oppstart: Høsten 2014

Detaljer

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Behandlingssted Nye henvisninger med registrert henvisningsformalitet Hele landet 78,1 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,7 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Årsrapport 2015. Års rapport 2015 S ykkelb yn e t t v e rk e t 2015-11-20

Årsrapport 2015. Års rapport 2015 S ykkelb yn e t t v e rk e t 2015-11-20 Årsrapport 2015 Dette har vært andre året med nytt sekretariat for sykkelnettverket. Oppdragsleder i Norconsult er Marit Synnes Lindseth, og Torstein Bremset er kontaktperson i Vegdirektoratet. Vi har

Detaljer

dr. Oscar Olsen seminar 2016 Når sekstiåtterne blir pensjonister: Om aldring og rusmiddelbruk

dr. Oscar Olsen seminar 2016 Når sekstiåtterne blir pensjonister: Om aldring og rusmiddelbruk dr. Oscar Olsen seminar 2016 Når sekstiåtterne blir pensjonister: Om aldring og rusmiddelbruk Dr. Oscar Olsen seminar 2016 Stiftelsen dr. Oscar Olsen fond samarbeider om årets dr. Oscar Olsen seminar med

Detaljer

Tvangsinnleggelser. Hele landet 16, _UP_Helse Sør-Øst RHF 15, _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3. 3 _UP_Akershus universitetssykehus

Tvangsinnleggelser. Hele landet 16, _UP_Helse Sør-Øst RHF 15, _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3. 3 _UP_Akershus universitetssykehus Tvangsinnleggelser Andel tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for Behandlingssted voksne Hele landet 16,6 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 15,6 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3 3 _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

HANDLINGSPLAN SAMISK NASJONAL KOMPETANSETJENESTE PSYKISK HELSEVERN OG RUS

HANDLINGSPLAN SAMISK NASJONAL KOMPETANSETJENESTE PSYKISK HELSEVERN OG RUS HANDLINGSPLAN SAMISK NASJONAL KOMPETANSETJENESTE PSYKISK HELSEVERN OG RUS 2017 Postadresse Besøksadresse Tlf, sentralbord: 78 46 95 50 Organisasjonsnummer SANKS SANKS Karasjok 983 974 880 Postboks 4 Stuorraluohkká

Detaljer

ROS HANDLINGSPLAN 2015

ROS HANDLINGSPLAN 2015 ROS HANDLINGSPLAN 2015 Hovedmål: 1. Aktivitet og synlighet i alle regioner. 2. Sysselsette en full stilling ved kontoret i Oslo. 3. Rekruttere frivillige i Midt-Norge og Nord-Norge. 4. Prioritere søknader

Detaljer

Intervensjoner: Prinsipper

Intervensjoner: Prinsipper Intervensjoner: Prinsipper Fortrinnsvis korte utsagn fra terapeuten Fokus på prosess Fokus på pasientens sinn (og ikke på adferd) Affektfokusert Relaterer til pågående hendelse eller aktivitet - psykisk

Detaljer

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Fagområder Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ble etablert i 1997, da med fokus på fagområdet

Detaljer

Bjørg Gammersvik. Victor Grønstad

Bjørg Gammersvik. Victor Grønstad Bjørg Gammersvik Ansatt i Helsedirektoratet siden starten, 2001. Før det i Helsetilsynet der jeg jobbet med gjennomføring av opptrappingsplanen; omstrukturering og etablering av DPS. Før det 25 år i psykisk

Detaljer

MBT København 22.mai 2014

MBT København 22.mai 2014 Resultater og kliniske erfaringer etter 3 års pilotprosjekt med mentaliseringsbasert terapi (MBT)- rus. MBT København 22.mai 2014 KoRus Bergen arbeider på oppdrag fra Da Stiftelsen Bergensklinikkene startet

Detaljer

Kropp og selvfølelse

Kropp og selvfølelse Universitetssykehuset Nord-Norge HF Psykiatrisk forsknings- og utviklingsavdeling Kropp og selvfølelse 3 semesters utdanningsprogram om SPISEFORSTYRRELSER Målgruppe: Kompetanseprogrammet er tverrfaglig

Detaljer

SINNRIKE KROPPER. Mentaliseringsbasert miljøterapi for spiseforstyrrelser

SINNRIKE KROPPER. Mentaliseringsbasert miljøterapi for spiseforstyrrelser SINNRIKE KROPPER Mentaliseringsbasert miljøterapi for spiseforstyrrelser Professor Finn Skårderud Psychotherapy Brands CBT TFP DBT EMDR PE EFT MBT DIT CPP SIT CFP ADEP TPP ERP IPT MBCBT RLX PCT My brand

Detaljer

Selvskading og selvmordsatferd hos barn og unge

Selvskading og selvmordsatferd hos barn og unge Behandling av Selvskading og selvmordsatferd hos barn og unge Kurs: 5. og 6. februar 2018 RVTS Øst, Auditoriet i Gullhaugveien 1-3, Oslo rvtsost.no facebook.com/rvtsost/ Målgruppe: Ansatte i BUP. Kurset

Detaljer

Retningslinjer for behandling av pasienter med personlighetsforstyrrelser

Retningslinjer for behandling av pasienter med personlighetsforstyrrelser Retningslinjer for behandling av pasienter med personlighetsforstyrrelser Sigmund Karterud University of Oslo Oslo University Hospital Dept. for personality psychiatry «Clinical Practice Guidelines» Internasjonal

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH)

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) MÅL: Styrke tjenestenær helsetjenesteforskning Tiltak 6 Sende inn minimum sju søknader om forskningsfinansiering årlig under

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge

Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Behandlingssted Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp Hele landet 6 804 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 647 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Terapeutens mentalisering i møte med pasientene LAR-KONFERANSEN Nina Arefjord

Terapeutens mentalisering i møte med pasientene LAR-KONFERANSEN Nina Arefjord Terapeutens mentalisering i møte med pasientene LAR-KONFERANSEN 2016 Nina Arefjord Psykologspesialist nnar@bergensklinikkene.no Innhold 1. Definisjon av mentalisering 2. Hvorfor er det så viktig at terapeuten

Detaljer

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina Nordic Centre Fudan University Shanghai (www.nordiccentre.net) Stein Kuhnle Universitetet i Bergen stein.kuhnle@uib.no Internasjonaliseringskonferansen, SiU, Stavanger, 10.mars 2016 Nordic Centre som base

Detaljer

Kirsti Silvola. Karin Holt

Kirsti Silvola. Karin Holt Kirsti Silvola Utdanning: Psykiater og psykoterapeut i individuell psykoterapi. Gruppepsykoterapeut med psykodramametode. Erfaring: Jeg har lang erfaring som psykoterapeut med individer og terapi- og rehabiliteringsgrupper

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: 2015/FB Prosjektnavn: Erfaring og fag side om side:

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: 2015/FB Prosjektnavn: Erfaring og fag side om side: SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 2015/FB16326 Prosjektnavn: Erfaring og fag side om side: Erfaringsformidlere i undervisning av helsepersonell Søkerorganisasjon: og Forord Rapporten

Detaljer

Øyvind Urnes NAPP www.personlighetspsykiatri.no

Øyvind Urnes NAPP www.personlighetspsykiatri.no Øyvind Urnes NAPP www.personlighetspsykiatri.no Identitetsutvikling foregår i ungdomstiden Dsm-5 alternativ modell for PF Karl Ove Knausgård 19.05.15 Centralt i böckerna är frågan om identitet. Vad är

Detaljer

Kvalitetssystemet ved UiS Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Kvalitetsrapport for Forskerutdanningen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Kvalitetssystemet ved UiS Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Kvalitetsrapport for Forskerutdanningen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Kvalitetssystemet ved UiS Det samfunnsvitenskapelige fakultet Kvalitetsrapport for 2014 Forskerutdanningen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 1. Innledning Doktorgradsprogrammet i Samfunnsvitenskap

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Nyhetsbrev 5 Kjære medarbeidere, samarbeidspartnere og andre interesserte

Nyhetsbrev 5 Kjære medarbeidere, samarbeidspartnere og andre interesserte Nyhetsbrev 5 Kjære medarbeidere, samarbeidspartnere og andre interesserte Prosjektet Kartlegging og behandling angst hos barn og voksne Vi ønsker i de+e nyhetsbrevet å informere om status for barne- og

Detaljer

Personlighetsforstyrrelser; Behandlingsstrategi/tilbud

Personlighetsforstyrrelser; Behandlingsstrategi/tilbud Personlighetsforstyrrelser; Behandlingsstrategi/tilbud - med vekt på Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse (BPD) Vegard Krabberød Larssen, psykologspesialist Hvorfor fokus på personlighetsforstyrrelser?

Detaljer

Forord Sammendrag. Innholdsfortegnelse

Forord Sammendrag. Innholdsfortegnelse Sluttrapport Extrastiftelsen Søkerorganisasjon: Munn- og halskreftforeningen Prosjektnavn: «Tilbud til nye fjes» (forlengelse av prosjekt 2010/2/0222 Munnhuleprosjektet) Prosjektnummer 2013/3/0250 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Kurslederopplæring Kurs i mestring av depresjon -

Kurslederopplæring Kurs i mestring av depresjon - Fagakademiet inviterer til kurset Kurslederopplæring Kurs i mestring av depresjon - For hvem/målgruppe Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter og andre. Det er en fordel

Detaljer

Arbeidsprogram for Norsk medisinstudentforening Utland 2015/2016

Arbeidsprogram for Norsk medisinstudentforening Utland 2015/2016 Arbeidsprogram for 2015/2016 Norsk medisinstudentforening er en partipolitisk uavhengig organisasjon, som er delt fagforening og interesseorganisasjon. Nmf Utlands overordnede mål er å arbeide for alle

Detaljer

Fagdag i smertebehandling i barnepalliasjon tirsdag 7. juni. Sted: Nordre Aasen Bo og Habiliteringssenter Hans Nielsen Hauges gate 44B, 0481 Oslo

Fagdag i smertebehandling i barnepalliasjon tirsdag 7. juni. Sted: Nordre Aasen Bo og Habiliteringssenter Hans Nielsen Hauges gate 44B, 0481 Oslo Tid: 7.juni kl 09.00-16.00 Fagdag i smertebehandling i barnepalliasjon tirsdag 7. juni. Sted: Nordre Aasen Bo og Habiliteringssenter Hans Nielsen Hauges gate 44B, 0481 Oslo Pris: kr 800,- Påmelding: Nordre

Detaljer

Lis-legeundervisning og utdanningssystemer i helseforetakene

Lis-legeundervisning og utdanningssystemer i helseforetakene Lis-legeundervisning og utdanningssystemer i helseforetakene Innføringskurs for LIS, Soria Moria mai 2015 Guri Spilhaug Leder av NFRAM Spesialisthelsetjenestens oppgaver (men først og fremst den offentlige

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Informasjon om tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) i Midt-Norge og øvrige tilbud tilknyttet Rusbehandling Midt-Norge HF (RMN). www.rus-midt.no

Detaljer

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017 Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017 Til behandling på SKUPs årsmøte 20. mars 2015 Visjon og målsetting Stiftelsens formål er å inspirere til undersøkende journalistikk.

Detaljer

Forslag om å opprette ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin

Forslag om å opprette ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs Plass 0130 Oslo Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 09/23 Dato: 16.06. 2009 Forslag om å opprette ny spesialitet i

Detaljer

Vedtekter for Utdanningsforbundets spesialistutdanning i pedagogiskpsykologisk

Vedtekter for Utdanningsforbundets spesialistutdanning i pedagogiskpsykologisk 1 Vedtekter for Utdanningsforbundets spesialistutdanning i pedagogiskpsykologisk rådgivning Vedtatt av AU 12.10.2016 1. Formål Formålet med spesialistutdanningen i pedagogisk-psykologisk rådgiving er å

Detaljer

FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR.

FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR. ÅRSBERETNING 2014 FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR. 980 202 453 1 ÅRSBERETNING FOR NORSK DYSTONIFORENING 2014 Årsberetningens innhold er basert på kravene i Regnskapsloven 3-3. Virksomhetens art og hvordan

Detaljer

EFPIA TEMPLATE - NORSK VERSJON

EFPIA TEMPLATE - NORSK VERSJON EFPIA TEMPLATE - NORSK VERSJON Publikasjonsdato: 30.06.2016 Fullstendig navn Helse-personell: sted Helseorganisasjoner: registreringssted land adresse Entydig landsidentifikator VALGFRITT Bidrag til arrangementskostnader

Detaljer

Invitasjon. OSLO 5.-6. september 2016. konferanse. hukommelsesklinikker 25 års jubileum. www.aldringoghelse.no. Foto: OUS / Anders Bayer

Invitasjon. OSLO 5.-6. september 2016. konferanse. hukommelsesklinikker 25 års jubileum. www.aldringoghelse.no. Foto: OUS / Anders Bayer Invitasjon konferanse hukommelsesklinikker 25 års jubileum Foto: OUS / Anders Bayer 5.-6. september 2016 www.aldringoghelse.no Hukommelsesklinikker 25 års jubileum Det er i år 25 år siden hukommelsesklinikken

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Epikrisetid Psykisk helse for voksne

Epikrisetid Psykisk helse for voksne Epikrisetid Psykisk helse for voksne Andel epikriser sendt innen 1 dag etter utskrivning fra Behandlingssted PHV Hele landet 16,8 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 19,3 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF

Detaljer

Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP

Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP "Freud discovered the unconscious; Davanloo has discovered how to use it therapeutically." David Malan, 1980 Forkurs og videreutdanning i ISTDP Oppstart: Januar 2015

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 04092013-04092013. Helse Sør-Øst RHF 09092013

Offentlig journal. Periode: 04092013-04092013. Helse Sør-Øst RHF 09092013 Helse Sør-Øst RHF 09092013 Offentlig journal Periode: 04092013-04092013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Nei Helse Sor-Øst RTIF 09092013 08/00447-50 08/01656-12

Detaljer

Når far ikke lenger er like sprek. Norges Parkinsonforbund

Når far ikke lenger er like sprek. Norges Parkinsonforbund Når far ikke lenger er like sprek Norges Parkinsonforbund Forord I dette prosjektet må det rettes en stor takk til nevrologer og fysioterapeuter som frivillig stiller opp tidlig en morgen på sine frihelger,

Detaljer

Premisser for mestring i aktivitet

Premisser for mestring i aktivitet Premisser for mestring i aktivitet Seminar 29/9 Hordaland Idrettskrets og Idrett Bergen Sør har gleden av å presentere detaljene til høstens seminar. Tid og sted: Mandag 29/9 kl. 9.30-14.30 Idrettens Hus,

Detaljer

Plan for kompetansespredning 2016 Nasjonal behandlingstjeneste for nyfødtscreening Barneklinikken, OUS

Plan for kompetansespredning 2016 Nasjonal behandlingstjeneste for nyfødtscreening Barneklinikken, OUS Plan for kompetansespredning 2016 Nasjonal behandlingstjeneste for nyfødtscreening Barneklinikken, OUS Nyfødtscreeningen www.oslo universitetssykehus.no/nyfodtscreeningen 1 Innledning Nyfødtscreeningen

Detaljer

rusfeltet Samarbeider og samhandler med andre organisasjoner og offentlige etater og tjenester Underviser påp

rusfeltet Samarbeider og samhandler med andre organisasjoner og offentlige etater og tjenester Underviser påp Lynkurs i RIO.. HISTORIKK Brukerorganisasjon Stiftet i 1996 Initiativtakere, tidligere rusmisbrukere Drevet av kun tidligere rusmisbrukere Partipolitisk og religiøst uavhengig Landsdekkende organisasjon

Detaljer

Hvordan jobbe med ungdom med selvskading og suicidal atferd

Hvordan jobbe med ungdom med selvskading og suicidal atferd Hvordan jobbe med ungdom med selvskading og suicidal atferd Workshop, 8. nasjonale konferanse om selvmordsforskning og forebygging Line I. Stänicke, Anita J. Tørmoen, Ruth-Kari Ramleth Nasjonalt Senter

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 08.05.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i tverrfaglig barneforskning

Detaljer

ROS HANDLINGSPLAN 2014

ROS HANDLINGSPLAN 2014 ROS HANDLINGSPLAN 2014 Hovedmål: 1. Aktivitet og synlighet i alle regioner. 2. Sysselsette en full stilling ved kontoret i Oslo. 3. Rekruttere frivillige i Midt-Norge og Nord-Norge. 4. Kommuneseminar til

Detaljer

Fagrådet Rusfeltets hovedorganisasjon. 25 år. Mangfoldige, tilgjengelige og helhetlige tjenester i et samlet rusfelt

Fagrådet Rusfeltets hovedorganisasjon. 25 år. Mangfoldige, tilgjengelige og helhetlige tjenester i et samlet rusfelt Fagrådet Rusfeltets hovedorganisasjon - faglig samordning av tiltak for mennesker med rusrelaterte problemer 25 år (1991-2016) Mangfoldige, tilgjengelige og helhetlige tjenester i et samlet rusfelt www.rusfeltet.no

Detaljer

Klinisk Etikk Komite Helse Stavanger

Klinisk Etikk Komite Helse Stavanger Klinisk Etikk Komite Helse Stavanger Årsmelding 2014 Mandat for Klinisk Etikk Komite Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt et nasjonalt mandat for kliniske etikk komiteer. Her er noen hovedpunkter:

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

ÅRET 2013 VED ATFERDSSENTERET: UTVIKLINGSAVDELING BARN

ÅRET 2013 VED ATFERDSSENTERET: UTVIKLINGSAVDELING BARN ÅRET 2013 VED ATFERDSSENTERET: UTVIKLINGSAVDELING BARN Atferdssenterets strategiske plan og tilhørende virksomhetsplaner legger grunnlag for implementeringsarbeidet i avdelingen. Implementeringsarbeidet

Detaljer

Sluttrapport Extrastiftelsen, rehabilitering

Sluttrapport Extrastiftelsen, rehabilitering Sluttrapport Extrastiftelsen, rehabilitering Søkerorganisasjon: Lymfekreftforeningen Søknadsnummer: 2014/RBM9710 Prosjektnavn: «Lymfomdagen 2014» Prosjektnummer: 2013-3-281 Kapittelinndeling Forord Sammendrag

Detaljer

Narsissisme og narsissistisk personlighetsforstyrrelse

Narsissisme og narsissistisk personlighetsforstyrrelse Narsissisme og narsissistisk personlighetsforstyrrelse Øyvind Urnes, Sigmund Karterud, Theresa Wilberg Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri, Avdeling for personlighetspsykiatri, Oslo

Detaljer

Underernæring og helseøkonomi

Underernæring og helseøkonomi Invitasjon til symposium om Underernæring og helseøkonomi 16. januar 2013 Radisson Blu Plaza Hotel Oslo Velkommen til helseøkonomisk symposium om underernæring på helseinstitusjoner Minst 30 % av pasientene

Detaljer

Mor Nordlandssykehuset HF201T

Mor Nordlandssykehuset HF201T Mor Nordlandssykehuset HF201T 21 22. november 2013 Pasientsikkerhetsarbeid i Helse Nord - hva gjør vi, og hva kan vi lære av hverandre? Velkommen Velkommen til kunnskapsdeling om praktisk pasientsikkerhet

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Behandlingslinje for tidlig intervensjon ved schizofreni og nyoppdaget psykose

Behandlingslinje for tidlig intervensjon ved schizofreni og nyoppdaget psykose Behandlingslinje for tidlig intervensjon ved schizofreni og nyoppdaget psykose Et strategisk verktøy Bergen 09.09.2010 Disposisjon Hvorfor behandlingslinjer Hva er en behandlingslinje Utarbeiding av Behandlingslinje

Detaljer

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Kjære Reggio-nettverksmedlemmer, En rask informasjon om hva som kommer av arrangementer i nettverkets regi framover: Kurs Først på programmet er et dagskurs med Psykolog

Detaljer

Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP

Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP "Freud discovered the unconscious; Davanloo has discovered how to use it therapeutically." David Malan, 1980 Forkurs og videreutdanning i ISTDP Oppstart: Oktober 2015

Detaljer

Eksempler på ulike løp som kan føre fram til spesialistgodkjenning

Eksempler på ulike løp som kan føre fram til spesialistgodkjenning 1 Spesialistgodkjenning for bioingeniører - vedlegg 7 Eksempler på ulike løp som kan føre fram til spesialistgodkjenning Berte Bioingeniør er bioingeniør med spesialistgodkjenning, fordypning i laboratoriemedisinsk

Detaljer

Sluttrapport! Frisk Opp kurs! et repetisjonskurs av VIVAT førstehjelp ved selvmordsfare! Prosjektnummer 2012/1/0482! Forebygging!

Sluttrapport! Frisk Opp kurs! et repetisjonskurs av VIVAT førstehjelp ved selvmordsfare! Prosjektnummer 2012/1/0482! Forebygging! Sluttrapport Frisk Opp kurs et repetisjonskurs av VIVAT førstehjelp ved selvmordsfare Prosjektnummer 2012/1/0482 Forebygging Norsk Krisesenterforbund Forord Norsk Krisesenterforbund arrangerte grunnkurs

Detaljer

«Tvang i et menneskerettighetsperspektiv-finnes det verdighet i bruk av tvang?» 09. mai 2017

«Tvang i et menneskerettighetsperspektiv-finnes det verdighet i bruk av tvang?» 09. mai 2017 «Tvang i et menneskerettighetsperspektiv-finnes det verdighet i bruk av tvang?» 09. mai 2017 LARVIK KULTURHUS, BØLGEN, SANDEN 2, LARVIK Påmelding med frist 02.05.17: Sett musepekeren på linken og følg

Detaljer

Henvisningskriterier NBHP

Henvisningskriterier NBHP Henvisningskriterier NBHP Det ble i 2009 utarbeidet en rapport som vedlegges i sin helhet og som brukes som henvisningskriterier. Her var det representasjon fra regionale tjenester og fra referansegruppen

Detaljer

Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP

Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP "Freud discovered the unconscious; Davanloo has discovered how to use it therapeutically." David Malan, 1980 Forkurs og videreutdanning i ISTDP Oppstart: September 2015

Detaljer

Det vises til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen, vedtatt

Det vises til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen, vedtatt OPPLÆRINGSDELEN I FORSKERUTDANNINGEN VED DET MEDISINSK- ODONTOLOGISKE FAKULTET, UNIVERSITETET I BERGEN. RETNINGSLINJER FOR BEREGNING AV STUDIEPOENG i PhD-GRADEN. Vedtatt av Styret ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

Regional tilsynsplan 2011 Sør- Øst Tilsyn med spesialisthelsetjenesten

Regional tilsynsplan 2011 Sør- Øst Tilsyn med spesialisthelsetjenesten Regional tilsynsplan 2011 Sør- Øst spesialisthelsetjenesten 02.02.2011 Område/fylke Virksomhet Tema Team Tidsrom Begrunnelse (ROSanalyse) Vestfold Egeninitierte Sykehuset i Vestfold HF, Tønsberg, nevrologisk

Detaljer

Spesialistutdanningen - hvor vil vi?

Spesialistutdanningen - hvor vil vi? Årsmøtet NBUPF 2013 Fagpolitiske drøftinger Spesialistutdanningen - hvor vil vi? Disposisjon Spesialitetskomiteens oppgaver Hva skjer i Helsedirektoratet vedr spesialistutdanningen? Nåværende spesialistregler

Detaljer

Kvalitetsforbedring i Kunnskapssenteret Metoder og verktøy. Marie Brudvik, seniorrådgiver

Kvalitetsforbedring i Kunnskapssenteret Metoder og verktøy. Marie Brudvik, seniorrådgiver Kvalitetsforbedring i Kunnskapssenteret Metoder og verktøy Marie Brudvik, seniorrådgiver Hva er Kunnskapssenteret Hva er bakgrunnen for Seksjon for kvalitetsforbedring og hvordan jobber vi? Modell for

Detaljer

Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP. "Freud discovered the unconscious: Davanloo has discovered how to use it therapeutically." David Malan, 1980

Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP. Freud discovered the unconscious: Davanloo has discovered how to use it therapeutically. David Malan, 1980 Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP "Freud discovered the unconscious: Davanloo has discovered how to use it therapeutically." David Malan, 1980 Forkurs og videreutdanning i ISTDP Trondheim høsten 2014

Detaljer

Dokumentert virksom behandling for tvangslidelser: OCD-satsingen i Helse Bergen

Dokumentert virksom behandling for tvangslidelser: OCD-satsingen i Helse Bergen Dokumentert virksom behandling for tvangslidelser: OCD-satsingen i Helse Bergen Prosjektleder OCD-satsingen, professor/ psykologspesialist Gerd Kvale Leder OCD-satsingen barne/ ungdomsdelen, førsteamanuensis

Detaljer

Foto: Szacinski/Oslo Museum. Invitasjon. MS sykepleierens fremtidige rolle 13. 14. mars 2013, Hotel Bristol, Oslo

Foto: Szacinski/Oslo Museum. Invitasjon. MS sykepleierens fremtidige rolle 13. 14. mars 2013, Hotel Bristol, Oslo Foto: Szacinski/Oslo Museum Invitasjon MS sykepleierens fremtidige rolle 13. 14. mars 2013, Hotel Bristol, Oslo FOREDRAGSHOLDERE INGVARD WILHELMSEN Ingvard Wilhelmsen er professor ved Institutt for indremedisin,

Detaljer

Akuttnettverket pr april 2013

Akuttnettverket pr april 2013 Akuttnettverket pr april 2013 Nettverkssamling 29-30 april 2013 Torleif Ruud, leder for Akuttnettverket Avd.sjef, FOU-avdeling psykisk helsevern, Ahus Akuttnettverket Nasjonalt nettverk for evaluering,

Detaljer

Utvikling av ACT-team i Norge og status 2013

Utvikling av ACT-team i Norge og status 2013 Utvikling av ACT-team i Norge og status 2013 The 11th Community Mental Health Conference Lund, 3-4 juni 2013 Torleif Ruud Avdelingssjef, FoU-avdeling psykisk helsevern, Akershus universitetssykehus Professor,

Detaljer

Sentral stab Økonomiavdelingen SAKSFREMLEGG

Sentral stab Økonomiavdelingen SAKSFREMLEGG Sentral stab Økonomiavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 30/15 Psykiatriutbygging - Mulighetsstudie for psykiatrisenter på Øya Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 19.11.2015 Saksansvarlig: Jan Morten

Detaljer

Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom

Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom Her finner du oversikt over tildelte tilskudd etter denne ordningen På Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets (BLD) budsjett er det satt

Detaljer

Nasjonalt kompetansenettverk for forebygging og behandling av problemer hos barn av psykisk syke og / eller rusmisbrukende foreldre.

Nasjonalt kompetansenettverk for forebygging og behandling av problemer hos barn av psykisk syke og / eller rusmisbrukende foreldre. Nasjonalt kompetansenettverk for forebygging og behandling av problemer hos barn av psykisk syke og / eller rusmisbrukende foreldre. BarnsBeste Departementet besluttet høsten 2007 å opprette et nasjonalt

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på Behandlingssted venteliste innen somatisk helse Hele landet 6,7 - _UP_Helse

Detaljer

Diagnoser hjelp eller hinder i psykisk helsevern

Diagnoser hjelp eller hinder i psykisk helsevern Diagnoser hjelp eller hinder i psykisk helsevern Schizofrenidagene 2015 Sigmund Karterud Avd. for personlighetspsykiatri Oslo universitetssykehus Institutt for mentalisering Vi trenger diagnostiske kategorier

Detaljer

Farmakoterapi Behandling av pasienter med personlighetsforstyrrelse Hva virker for hvem?

Farmakoterapi Behandling av pasienter med personlighetsforstyrrelse Hva virker for hvem? Farmakoterapi Behandling av pasienter med personlighetsforstyrrelse Hva virker for hvem? Theresa Wilberg Professor/overlege UiO og OUS NICE (2009) og APA (2001) retningslinjer: PF som sådan kan ikke behandles

Detaljer

Floenkollektivet. Haukeland universitetssykehus, Avdeling for rusmedisin. Medikamentfri rusbehandling, i en terapeutisk samfunnsmodell

Floenkollektivet. Haukeland universitetssykehus, Avdeling for rusmedisin. Medikamentfri rusbehandling, i en terapeutisk samfunnsmodell Floenkollektivet Haukeland universitetssykehus, Avdeling for rusmedisin Medikamentfri rusbehandling, i en terapeutisk samfunnsmodell Hvem er vi? O Petter Maaland, elev i fase 3 O Aase Frammarsvik, seksjonsleder

Detaljer

15. mars 2013. Side 1 av 7

15. mars 2013. Side 1 av 7 Årsrapport 2012 15. mars 2013 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2012 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen ble lagt til Badeland Gjestegård på Raufoss og

Detaljer

Invitasjon. Det inviteres til Landskonferanse og årsmøte på Soria Moria Hotell i Oslo, fredag 27.- søndag 29. mars 2009.

Invitasjon. Det inviteres til Landskonferanse og årsmøte på Soria Moria Hotell i Oslo, fredag 27.- søndag 29. mars 2009. Invitasjon Det inviteres til Landskonferanse og årsmøte på Soria Moria Hotell i Oslo, fredag 27.- søndag 29. mars 2009. Velkommen til CarciNors Landskonferanse og årsmøte For fjerde gang har Pasientforeningen

Detaljer

Lindrende omsorg i avlastnings-/barnebolig

Lindrende omsorg i avlastnings-/barnebolig Vestre Viken HF, Habiliteringssenteret og Bærum Kommune inviterer til Heldags seminar Lindrende omsorg i avlastnings-/barnebolig 26. september 2013 Union scene, Drammen Kl. 08.30 15.30 Program Kl. 08.30

Detaljer