STYRETS KONTORTID POST TIL STYRET - BESTILLING AV SKILT TIL POSTKASSE OG RINGEKLOKKE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYRETS KONTORTID POST TIL STYRET - BESTILLING AV SKILT TIL POSTKASSE OG RINGEKLOKKE"

Transkript

1 LOHØGDA-NYTT Organ for styret i Lohøgda borettslag Rundskriv nr 5/2012 SIKRINGSSKAPENE AVTALE ER PÅ PLASS Styret måtte gå et par runder før vi kunne ta stilling til pristilbudene på rehabilitering av våre sikringsskap. Til gjengjeld har vi fått meget bra utstyr til gunstig pris. Det er tydelig at alle ledd i kjeden har strukket seg for å komme opp med en meget konkurransedyktig pris. Ansvarlig: Styreleder Laila Bibow-Jensen El-Aqil 8. desember 2012 Ved månedsskiftet vil kontrakten bli undertegnet av partene. I de nærmeste dager vil kontrakten bli underskrevet. Leverandøren antyder oppstartstidspunktet til å bli allerede 7. januar, med forventet ferdigstillelse 31. mai Beboere som ønsker flere kurser eller har andre elektroønsker kan ta kontakt med leverandøren når han kommer til dere. De som bestiller tilleggsarbeider vil bli fakturert av leverandør. Ikke bestill noe ennå. Så minner vi om at refusjon til de som allerede har oppgradert sitt skap først vil skje etter at godkjenning foreligger og arbeidet er utført. Ikke send inn kvitteringer på utført arbeid til styret nå. Elektro-Sivert vil vurdere og godkjenne tidligere arbeider ved besiktigelsen. SORTERING AV SØPPEL Oppdraget gikk til Elektro-Sivert AS, som vi ser på som en solid leverandør. Det er det samme selskapet som vi benyttet ved utskifting av oppgangsbelysningen. Sluttsummen ligger på noe under 5 mill., men i beløpet er også medregnet nærmere 1 mill. til rehabilitering av hovedtavlene, som heller ikke tilfredsstiller dagens krav. Atter en påminnelse om sortering av søppel. Matavfall skal ikke i papiravfall og poser må knytes godt igjen og med dobbelknute. Hageavfall skal ikke i legges i søpla, men settes i egne poser ved siden søppelhuset. Vaktmester vil ta med seg dette. Slikt avfall fyller opp altfor mye. Vi har dårlig nok kapasitet som det er. STYRETS KONTORTID POST TIL STYRET - BESTILLING AV SKILT TIL POSTKASSE OG RINGEKLOKKE Hjemmeside: Styret har kontortid 1. og 3. tirsdag i hver måned kl (unntatt juli og august) Post til styret bes lagt i styrets postkasse ved inngangen på gavlen i Kristins vei 39. Borettslagets e-postadresse er: Vaktmesternes e-postadresse er: Bestilling av skilt til postkasser og ringeklokker og nøkler til fellesarealer, kan skje hos vaktmester i Erlends vei 62.

2 VI ER I GANG MED DRENERING OG FUKTSIKRING Oppdraget med drenering og fuktsikring av grunnmuren i 7 blokker gikk til firmaet Frank Johansen AS. Forskjellen mellom det høyeste og laveste tilbud var hele 37 %. INNKJØRINGSPROBLEMER TIL GARASJENE Garasjeeiere klager over problemer med å komme seg ut på veien. I Sigrid Undsets vei er parkering tillatt på begge sider. Borettslaget har skravert flere felt der det ikke skal parkeres. Her er arbeidet i gang i Kristins vei Arbeidet er nå i gang. Vi startet i Kristins vei Det ble raskt avdekket at mellom nr 22 og 24 var det ikke drenering fra tidligere. Grunnmuren er støpt etter fjellet. Noen tar ikke hensyn til dette og parkerer der allikevel. Resultat er at de sperrer sine naboer inne. Størst problemer synes det å være ved feltet utenfor garasje Det blir problematisk å drenere slik grunnforholdene er på stedet. Det lar seg ikke gjøre å sprenge eller pigge fjellet for å få vannet vekk. Entreprenøren vil imidlertid komme med et forslag til løsning. Trappene er ikke festet til grunnmuren og må derfor løftes vekk der det er mulig. Vi ber alle som parkerer her være oppmerksom på dette. Ta hensyn.

3 DET ER DIN SIKKERHET DET GJELDER HENT NY BRANNSLUKKER OG BRANNVARSLER Tross gjentatte henstillinger om å hente ny brannslukker og ny optisk brannvarsler på vaktmesterkontoret har mange beboere latt være. Status pr. i dag er at kun 440 av lagets 777 andelseiere har hentet. Det er meget skuffende Det er faktisk din sikkerhet vi snakker om. Det har vært anledning til å få hentet nytt utstyr både på dagtid og kveldstid. Vaktmesterne har stilt opp og påtatt seg kveldsvakter. Allikevel har vi ikke kommet lenger. Nå prøver vi igjen med lapper i postkassa til de som ikke har hentet. Ved neste oppdatering håper vi å ha kommet et langt steg nærmere målet. BYGGESLURV OG DÅRLIG KONTROLL GESIMSPLATER - TAKBESLAG I forrige nummer av avisen kunne vi fortelle om gesimsplater og takbeslag som hadde løsnet flere steder i borettslaget. Disse kan løsne helt og falle ned. Vaktmesterne har festet mange plater, men innfestingen er meget svak. Det hvite beslaget på toppen er kun limt på oversiden. OPAS har nå kartlagt omfanget av gesimsplater som løsner og årsaken til dette. Bjerklind Bygg hadde jobben med å montere gesimsplatene på soveromsiden. Her er det benyttet for liten dimensjon på spikerslagene bak platene. (Bredde 5 cm i stedet for 7 cm). Selve spikerslaget er dessuten festet dårlig i bakenforliggende konstruksjon. På balkongsiden var det S-Bygg som foretok monteringen. Dette arbeidet ser langt bedre ut. Foto: Ørjan Reiser-Bjørnå Standard garantitid for slike arbeider er 5 år. For å utbedre skadene må det benyttes lift. Gesimsplatene må skrues av, spikerslag skiftes og innfesting forbedres. Vi håper vi kan begrense dette til soveromsiden. Takbeslaget, som bare er limt på toppen, må festes rundt hele. MATLUKT - AVTREKKSVIFTER Borettslaget har et avtrekkssystem som er basert på naturlig oppdrift. Avtrekksvifter må derfor ikke tilkobles avtrekket. Det vil forstyrre avtrekket i andre leiligheter og føre til at naboer får din matlukt inn i leiligheten. Benytt i stedet vifte med kullfilter og rengjør dette ofte. VELFERDSUTVALGETS JULETUR Den 1. desember dro velferdsutvalget og påmeldte beboere på juletur til Sverige. Det var buss fra styrekontoret kl 8.30 med frokost på Grensestua Morokulien. Så fulgte shopping i Charlottenberg før man avsluttet med julemiddag på Sanngrunn. Vi kommer tilbake med referat og bilder i neste Lohøgda-Nytt.

4 TRIMMING OG BESKJÆRING AV VÅRE NATUROMRÅDER Styret har akseptert et tilbud fra «Din Hage» om oppgradering, trimming og beskjæring av alle våre naturområder. Det er noe man må gjøre regelmessig. I tillegg ble det bestilt fjerning av enkelte stubber og felling av dårlige trær. Trefelling vil alltid være en kilde til konflikt. Noen beboere vil fjerne omtrent alt av vegetasjon - i hvert fall det som stenger for deres egen utsikt fra balkongen. Andre inntar det motsatte standpunkt og vil la tilnærmet alt stå. Et borettslagsstyre må søke en rimelig løsning et sted mellom disse ytterpunktene. Populær hos alle kan man ikke regne med å bli. Vi mener dette har blitt håndtert på en brukbar måte av ulike styrer gjennom årene. I over 20 år har vi hatt et nært samarbeid med vår gartner Jan Tore Engebretsen i «Din Hage». Hans råd tillegges vekt. All den tid borettslaget har mottatt pris for sine flotte grøntområder har vi vel ikke vært helt på jordet. bjørk ved p-plassen. Lakken på biler blir ødelagt på grunn av kvae, løv og bøss og ikke minst fugleskitt. Det er også fjernet et stort bjørketre som stengte for solen på balkongene i en del av Erlends vei. I den forbindelse mottok styret en henstilling underskrevet av de fleste berørte beboere. Det er ikke noe urimelig ønske å ha sol på balkongen. Etter at trærne ble fjernet har vi mottatt usedvanlig mange hyggelige tilbakemeldinger. De takker vi selvsagt for. GARASJER OG P-PLASSER Vi har kø for å få både parkeringsplass og garasje. Dette må vi gjøre noe med. Før årsskiftet vil det bli sendt brev til de som har 2 p-plasser med beskjed om at de vil miste den ene plassen fra 1.januar. De som har både p-plass og garasje må frasi seg den ene. De som har p-plass, men ikke bil, vil også miste plassen fra samme tidspunkt. Blomsterkasser Ved innkjøringene til Kristins vei og Erlends vei er det satt opp to store blomsterkasser. Resultatet vil vi ikke se før til våren, men bra skal det bli. Fjerning av stubber og undervekst Vår gartner har fjernet en del stubber og undervekst i form av busker og løvtrær. Dette er en årlig foreteelse, ellers vil det fort gro igjen. Trefelling Gartneren har varslet oss om tre furutrær som må felles i løpet av 2-3 år. Ett på grunn av lynnedslag og to på grunn av sykdom. Styret har gitt beskjed om at disse kan tas når han anser det nødvendig. I Erlends vei er det fjernet et furutre etter en rekke klager. Det samme gjaldt en stor Parkeringsplassene på bildet er tilfeldig valgt. Videre oppfordrer vi garasjeeiere, som ikke lenger har bil, om å frigi sin garasje. Det er ikke meningen at garasjer skal benyttes kun som lagerplass. Vi har lange ventelister. KJØPE SELGE BYTTE MISTET - FUNNET BARNEPASS - LITT AV HVERT Prøv en gratis annonse i Lohøgda-Nytt

5 DET ER DIN SIKKERHET DET GJELDER STORT OG KOSTBART PROSJEKT BRANNSIKRING I KJELLERE Ved en brannteknisk inspeksjon av våre kjellerarealer i oktober ble det avdekket betydelige mangler. Inspeksjonen ble foretatt av Brannconsulting AS. Fokus var på kjellerdører, men de har også tatt med entredører, samt en vurdering av brannskiller i kjeller. Forebyggendeforskriften (FOBTOT) angir at bygninger oppført før 1985 skal oppgraderes til dagens sikkerhetsnivå så langt det lar seg gjøre innenfor praktiske og økonomisk forsvarlige rammer. De gamle dørene til leilighetene, dørene i kjellerne, samt de mellom trapperom og rømningsvei er ikke brann-klassifiserte og har ikke tilstrekkelig brannmotstand. rom, tekniske rom, og tilfluktsrom, samt dører i korridor mellom hvert trapperom/rømningsvei. De anbefaler at ståldører mellom hvert bygg også skiftes ut da det er ulik slitasje på dørene. Dører i brannvegg (der areal i kjeller overstiger 1200 m2 skal byggene skilles med brannvegg) må ha brannklasse EI120CS). Nye brann-klassifiserte dører må monteres i henhold til forskrift, som må dokumenteres. Andre forhold Utette gjennomføringer av kabler i branncellebegrensende vegger må branntettes med godkjent tettesystem. Det er behov for utskifting av gamle dører for å begrense faren for rask spredning av røyk- og branngasser til trapperom og rømningsvei. Firmaets anbefalinger Dører Gamle dører til leilighetene må byttes til brannklassifiserte dører EI30S (B30). Dører til kjellerlokalene må byttes til brann-klassifiserte dører EI60CS (B60S med selvlukkende funksjon). Dette er dører til bodarealer, vaske Det ble også registrert ventilasjonskanaler og ventiler i branncellebegrensende vegger, i kjeller, som ikke er brannsikret. Ventilasjonskanaler i korridor kan brannisoleres. Ventiler/hull branntettes og eventuelt at det monteres brannklassifiserte ventiler. Vegger i treverk og dører til mat- og aggregatrom har ikke tilstrekkelig med gipskledning. Det er nødvendig med to lag gips på begge sider av treveggen, og dører byttes til brannklassifiserte dører EI60CS (B60S med selvlukkende funksjon).

6 Som alle sikkert forstår blir dette kostbart, men det gås ikke på akkord med brannsikkerheten. Dette er også tiltak, som burde vært gjort for lenge siden. Det er slike gamle entredører, med brevluke, som ikke tilfredsstiller dagens brannkrav. KJØRING OM NATTA Det er ca 384 dører i kjellerområdene som må skiftes og utstyres med lås tilpasset borettslagets system. Det samme gjelder ståldørene mellom hvert bygg. Styret har bedt OPAS innhente en opsjonspris på skifte av entredører - et tilbud til beboere som ikke allerede har skiftet dør. De vil også utarbeide tilbudsdokumenter, innhenter pristilbud, kontrollere disse og legge resultatet fram for styret til avgjørelse. Tilbudsdokumenter er planlagt sendt ut i mars 2013, med tilbudsfrist april/mai. Oppstart er beregnet til 20. august Styret ber om at det ikke kjøres på stikkveiene inn til blokkene i tidsrommet kl Det skulle egentlig være helt unødvendig å fortelle at du vekker dine naboer dersom det kjøres på stikkveiene om natta. Forbudet gjelder også taxi. Utrykkingskjøretøyer er selvsagt unntatt fra bestemmelsen. DU KAN OGSÅ BENYTTE E-POST Vi gjør oppmerksom på at henvendelser til styret også kan skje ved å benytte e-post. Borettslagets e-postadresse er:

7 VANNSKADER Vannskademeldingene fortsetter å strømme inn, selv om berederproblemene nesten er borte. tørkebåser i dag kan være aktuelle plasser for de nye avfallsbeholderne. Vippedyr og gamle sandkasser blir fjernet. - I Kristins vei er det oppdaget at vann renner langs soilrør i våtrom. Det er uvisst hvor lekkasjepunktet er. Vaktmester har hatt rørlegger på befaring uten å finne årsaken. Trolig er det lekkasje på soilrøret et sted. Forsikringsselskapet er i gang. - I Kristins vei varslet beboer om tett avløp. Proppen var ikke i beboers sluk, men 6 meter nede i avløpsrøret. Saken er nå i orden. Forsikringssak. - Vann kom ned i to leiligheter i samme oppgang. Aktiv Rørinspeksjon spylte og foretok kamerakontroll av avløpsrør, uten å finne feil. Det gjorde derimot forsikringsselskapets folk. Årsaken var dårlig gjennomstrømningsevne og lekkasje fra rørskjøt. Skaden er utbedret og dekket av forsikringen - Vann trengte ned i underliggende leilighet, med skader i taket. Årsaken var utett badegulv. Dette dekkes ikke av borettslagets forsikring. Eier av baderommet i leiligheten over er bedt om å utbedre skaden. Det må legges nytt membran og nytt belegg/fliser. Arbeidet må utføres av håndverker med våtromsertifikat. - Brudd på varmtvannsbereder. Følgeskader i underliggende leilighet. Årsaken var sviktende sikkerhetsventil. Forsikringssak, utbedring er igangsatt. OPPGRADERING AV VÅRE UTEOMRÅDER Styret har gått befaringer og utarbeidet forslag om plassering av fire nye lekeplasser. I forslaget ligger også fjerning av diverse tørkebåser, som enkelte steder vil bli erstattet av sittegrupper. Flere steder der vi har Dette skal det bli mer av OBOS Prosjekt er bedt om å utarbeide forslag til utbygging av disse fire lekeplassene og 9 sittegrupper, samt til plassering av nye avfallsbeholdere. De vil søke Husbanken om tilskudd (75 %) til å dekke kostnadene til forprosjekteringen og senere komme tilbake til styret med et kostnadsoverslag. LOHØGDAS NYE HJEMMESIDE Borettslagets nye hjemmeside ligger ute på nettet. Siden inneholder en mengde stoff. Du kan gå inn på:

8 NOTISER - Borettslagets nye hjemmeside er nå oppe. - Vår Intern-TV er lagt ned. - Medarbeidersamtalene med vaktmesterne ble gjennomført i oktober. De gir uttrykk for at de trives på jobben og er fornøyd med arbeidsplassen. Det er lite fravær og alle er punktlige på jobb. - Vaktmesterleder Lars skal nå gjennomgå lederkurs. Ørjan har overtatt ansvaret for borettslagets hjemmeside etter arbeidstid. - Vaktmesterne slutter kl på 2 av 3 fredager. Det vil alltid være en på vakt. - Det er oppdaget jordfeil i Erlends vei 9. Feilen er i kjøkkenet i en av leilighetene. Andelseier er pålagt å utbedre feilen omgående. - Refusjon ved skifte av sluk begrenses til max kr Merkingen av vannstoppekranene til leilighetene (i kjellerne) er foretatt. VASKERIER OG KJELLERVINDUER Det er foretatt sluttbefaring med leverandør. Den gikk veldig bra. Noen få mangler ble notert. De vil bli rettet med det første. Unntaket var utvendig beslag over vinduer i husrekkene ned mot Sigrid Unsets vei, her var det mange beslag, som har bulker. Vi avtalte at det påmonteres nye beslag (for entreprenørens regning) over de gamle slik at det visuelt blir et bedre resultat. På en måte kan man si at arbeidet er ferdig, men styret ønsker å få på plass noen ting til. Dette vil ikke være til hinder for beboernes bruk. * Det gjenstår å fjerne noen flekker på gulvet etter sentrifugene. * Klima og Bygg AS skal kle inn 13 eternittkanaler i vaskerommene. De fungerer som avtrekkskanaler og vil i sin helhet bli kledd med rustfrie plater. Det samme skal gjøres med 18 takvannsrør i tørkerommene. De skal kles inn 1 meter opp fra gulvet. * Merker etter gamle kabler skal sparkles og males. * En del dørvridere til tørkerommene ettertrekkes. Årsaken er den høye temperaturen i tørkerommene. Dørene krymper noe i den sterke varmen. HYGGELIGE TILBAKEMELDINGER Rehabiliteringen av vaskeriene er noe som beboerne virkelig har vist å sette pris på. Lokalene er blitt lyse og fine. Maskinene er gode og meget stillegående. Fra brukerne er det altså bare godord å høre. Vi har sågar fått e-post fra beboere, som tidligere ikke ville benytte vaskeriet grunnet utrivelige lokaler og gamle maskiner. De forteller nå at de har endret oppfatning. * Låssystemer AS skal levere dørlukkere til dørene inn til tørkerommene. Det vil bli dørlukkere m/åpningsbrems og holdefunksjon i arm. * Det vil bli kjøpt inn skamler til tørkerommene, slik at også kortvokste når opp til snorene. * Malermester Mikalsen skal montere beskyttelsesplater, rundt ventilasjonsrørene. Det er asbest i disse. Det dreier seg om 27 friskluftkanaler og 27 avløpsrør.

9 VELKOMMEN SOM NY NABO I perioden september - november godkjente styret 16 nye andelseiere i tillegg til 2 overføringer mellom slektninger. Vi ønsker alle dere som er nye velkommen til borettslaget og håper og tror dere vil finne dere til rette og trives hos oss. Nyinnflyttede får ett eksemplar av lagets jubileumsbok og siste årsmelding. I borettslagets husorden finnes råd og veiledning om forholdene i vårt borettslag. Ta en kikk på husordensreglene før du setter i gang med reparasjonsarbeider. Der finner du regler om når naboene setter pris på at det ikke bankes og bores. Det er viktig å merke seg at støyende arbeider ikke finner sted fra kl dager før helligdager og fram til første arbeidsdag kl Støyende arbeider skal kun skje på hverdager og i tiden til NAVNESKILT ER GRATIS Alle kostnader til navneskilt på postkasser og ringetablå dekkes av borettslaget. Skilt kan bestilles hos vaktmester, som også vil stå for monteringen. Ikke monter ringetablåskilt selv. Det oppstår ofte skader under forsøkene på å få navneskiltet på plass. Her trengs et spesialverktøy, som kun vaktmesterne har. PLENENE ØDELEGGES Borettslaget bruker store summer på å holde plener og utearealer i orden til glede for oss alle. Det er derfor trist å se at enkelte gjør hva de kan for å ødelegge. Denne plenen er helt ødelagt av bilkjøring. Slikt skjer flere steder i borettslaget. Biler skal stå på gangveiene og kun ved av- og pålessing. Parkering er ikke tillatt. Husordensreglene finner du bak i årsmeldingen. Bestilling av nødvendige nye nøkler gjøres til vaktmesterkontoret. Vaktmester fyller ut betalingsgiro. Ved kvittering på betalt giro blir nøkler utlevert. MYE SØPPEL Vaktmesterne melder om uvanlig mye søppel om dagen, spesielt mye er det i Kristins vei Det er også mye annet enn husholdningssøppel. Vaktmesterne må kjøre søppel til andre steder i borettslaget. Det er klær, glass og lignende. Jobben tar mye tid pluss at det er en grisejobb. Borettslaget har en betydelig underkapasitet på søppelsiden. Vi skal bringe balanse i dette når nye søppelskap kommer på plass neste år. Det er lov å bruke hodet, hvis det er noe der inne

10 TRENINGSAPPARAT SELGES Lite brukt ellipsemaskin selges for kr 700,-. KONTORET ER PUSSET OPP Et slitent styrekontor er malt opp og møblene skiftet ut. Det samme gjelder toalettet og belysningen. Det elektriske er totalfornyet. Alt måtte gjøres om, for her var det mye som ikke var i hen-hold til forskriftene. Kontakt Inger Lise Solbakken. Erlends vei 12. Tlf MØTEPLAN - KONTORTID Styrets siste møte før nyttår avholdes den 12. desember. Styremøter første halvår 2013 avholdes: 17.01, 14.02, 14.03, 18.04, og alle dager fra kl Tidspunktet for generalforsamlingen vil bli fastsatt senere. Styret har kontordag 1. og 3. tirsdag i hver måned, kl Unntatt juli og august. Innkommet post behandles hele tiden fortløpende. Styret Leder: Laila el-aqil, Kristins vei 27. Nestleder: Erik Martinsen, Kristins vei 25. Styremedlemmer: Synøve Furulund, Erlends vei 4. Solveig Nilsen, Kristins vei 7. Gjert Løfgren, Erlends vei 48. Varamedlemmer: Roy Hansen, Kristins vei 38. Holger Rasmussen, Erlends vei 46. Berit Paulsen, Erlends vei 48. Tor-Vidar Rauø, Kristins vei 3. REHABILITERINGSPLANEN FØLGES MANGE STORE PROSJEKTER Aktiviteten i laget er for tiden meget stor. En rekke prosjekter er avsluttet og andre står vi midt oppe i. Atter andre dras i gang neste år. Styret følger opp generalforsamlingens vedtak om rehabilitering. Det ble avdekket at borettslaget hadde et betydelig vedlikeholdsetterslep og det er det vi arbeider aktivt med å endre på. Underveis har det også kommet for en dag at det stod dårlig til med brannsikkerheten. Generalforsamlingen vedtok å oppgradere sikringsskapene. Styret foretar nå en full utskifting av brannslukkere og brannvarslere, samt et stort antall helt nødvendige brannsikkerhetstiltak i kjelleren. Se egen artikkel annet sted i avisen. Et betydelig svakhetspunkt er imidlertid entredører, som ikke er skiftet. Dette er en sak styret vil komme tilbake til. Dette reduserer brannsikkerheten for alle i oppgangen så lenge de står der.

11 Oslo sett fra Lohøgda en kald vintermorgen Det er Solveig Nlsen som har vært ute med kameraet VAKTMESTERKONTORET Vaktmesterkontoret ligger i Erlends vei 62, inngang fra gavlsiden. Beskjeder til vaktmesterne kan legges i postkassen samme sted. Vaktmesterne kan treffes på telefon mellom kl Da er kontoret også åpent for beboerne. Vaktmesternes e-postadresse er: ooooo00000ooooo STYRET ØNSKER ALLE I LOHØGDA GOD JUL OG GODT NYTT ÅR

LOHØGDA-NYTT GENERALFORSAMLINGEN 2012

LOHØGDA-NYTT GENERALFORSAMLINGEN 2012 LOHØGDA-NYTT Organ for styret i Lohøgda borettslag Rundskriv nr 3/2012 GENERALFORSAMLINGEN 2012 Borettslaget avholdt sin ordinære generalforsamling den 5. juni i aulaen på Hellerud videregående skole.

Detaljer

LOHØGDA-NYTT GENERALFORSAMLINGEN 2013

LOHØGDA-NYTT GENERALFORSAMLINGEN 2013 LOHØGDA-NYTT Organ for styret i Lohøgda borettslag Rundskriv nr 3/2013 GENERALFORSAMLINGEN 2013 Borettslagets generalforsamling ble avholdt mandag 3. juni i Haugerud kirke. Foruten de obligatoriske årsmøtesakene

Detaljer

LOHØGDA-NYTT GENERALFORSAMLINGEN 2013

LOHØGDA-NYTT GENERALFORSAMLINGEN 2013 LOHØGDA-NYTT Organ for styret i Lohøgda borettslag Rundskriv nr 2/2013 GENERALFORSAMLINGEN 2013 Vi minner om lagets generalforsamling som avholdes mandag den 3. juni, kl 19.00 i Haugerud kirke. Fra generalforsamlingen

Detaljer

LOHØGDA-NYTT Organ for styret i Lohøgda borettslag Ansvarlig: Styreleder Laila Bibow-Jensen El-Aqil Nr 5-14 årgang 15.

LOHØGDA-NYTT Organ for styret i Lohøgda borettslag Ansvarlig: Styreleder Laila Bibow-Jensen El-Aqil Nr 5-14 årgang 15. LOHØGDA-NYTT Organ for styret i Lohøgda borettslag Ansvarlig: Styreleder Laila Bibow-Jensen El-Aqil Nr 5-14 årgang 15. desember 2013 HUSLEIENE ENDRES 1. MARS Felleskostnadene økes med 10 % Balkongtillegget

Detaljer

LOHØGDA-NYTT. Rundskriv nr 2/2012. 1. april 2012

LOHØGDA-NYTT. Rundskriv nr 2/2012. 1. april 2012 LOHØGDA-NYTT Organ for styret i Lohøgda borettslag Rundskriv nr 2/2012 VEDLIKEHOLDSPLANEN GODT INFORMASJONSMØTE Den 29. februar inviterte styret beboerne til informasjonsmøte om vedlikeholdsplanen. OBOS

Detaljer

LOHØGDA-NYTT. Rundskriv nr 4/2011. 25. november 2011

LOHØGDA-NYTT. Rundskriv nr 4/2011. 25. november 2011 LOHØGDA-NYTT Organ for styret i Lohøgda borettslag Rundskriv nr 4/2011 VELLYKKET KJELLERRYDDING 30 TONN KASTET Et tilbakevendende problem i vårt borettslag har vært overfylte kjellerrom. Selv om vi har

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Vedtatt på ordinær generalforsamling 25.05.1994. Endret på ordinær generalforsamling 14.05.2008. HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Borettslaget Etterstad

Detaljer

LOHØGDA-NYTT Organ for styret i Lohøgda borettslag Ansvarlig: Styreleder Laila Bibow-Jensen el Aqil Nr 3-15 årgang 22.

LOHØGDA-NYTT Organ for styret i Lohøgda borettslag Ansvarlig: Styreleder Laila Bibow-Jensen el Aqil Nr 3-15 årgang 22. LOHØGDA-NYTT Organ for styret i Lohøgda borettslag Ansvarlig: Styreleder Laila Bibow-Jensen el Aqil Nr 3-15 årgang 22. september 2014 AVFALLSBRØNNER Borettslaget overtok offisielt de nye avfallsbrønnene

Detaljer

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag!

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Dette skrivet er til deg som er nyinnflyttet i Enga borettslag. Skrivet tar for seg mange av de spørsmålene som dukker opp den første tiden en bor på et

Detaljer

LOHØGDA-NYTT. Nr 4-17 årgang 7.desember 2016

LOHØGDA-NYTT. Nr 4-17 årgang 7.desember 2016 LOHØGDA-NYTT Organ for styret i Lohøgda borettslag Ansvarlig: Styreleder Laila Bibow-Jensen el Aqil Nr 4-17 årgang 7.desember 2016 INFORMASJONSMØTER OM VÅTROMSREHABILITERINGEN Godt frammøte på informasjonsmøtene

Detaljer

LOHØGDA-NYTT. Nr 4-16 årgang 5. desember 2015

LOHØGDA-NYTT. Nr 4-16 årgang 5. desember 2015 LOHØGDA-NYTT Organ for styret i Lohøgda borettslag Ansvarlig: Styreleder Laila Bibow-Jensen el Aqil Nr 4-16 årgang 5. desember 2015 Litt foran skjemaet LEKE- OG UTEPLASSER Gunstig vær og lite nedbør har

Detaljer

Referat styremøte 05.08.2013 kl 18:00 på styrerommet

Referat styremøte 05.08.2013 kl 18:00 på styrerommet Referat styremøte 05.08.2013 kl 18:00 på styrerommet Møtt: Fritz (vara, trer inn som medlem), Terje, Knut Erik og Øystein. Knut meldte avbud og Aase er på ferie. Protokolltilførsler Godkjenning av styremøtereferat

Detaljer

LOHØGDA-NYTT KRAFTIG GEBYRHOPP TAGGING

LOHØGDA-NYTT KRAFTIG GEBYRHOPP TAGGING LOHØGDA-NYTT Organ for styret i Lohøgda borettslag Rundskriv nr 1/2013 KRAFTIG GEBYRHOPP Fra Vann- og avløpsetaten har vi mottatt melding om at årsgebyret for vann og avløp vil stige vesentlig. Gebyret

Detaljer

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag!

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Dette skrivet er til deg som er nyinnflyttet i Enga borettslag. Skrivet tar for seg mange av de spørsmålene som dukker opp den første tiden en bor på et

Detaljer

Viktig informasjon angående bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Revidert 15.5.2014

Viktig informasjon angående bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Revidert 15.5.2014 Viktig informasjon angående bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Revidert 15.5.2014 Skifte av radiatorer Tøyenhus BRL Andelseierne i Tøyenhus borettslag vedtok på generalforsamlingen 2013 at samtlige radiatorer

Detaljer

Viktig informasjon angående Bytte av radiatorer Tøyenhus BRL

Viktig informasjon angående Bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Viktig informasjon angående Bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Skifte av radiatorer Tøyenhus BRL Andelseierne i Tøyenhus borettslag vedtok på generalforsamlingen 2013 at samtlige radiatorer skal skiftes

Detaljer

Husordensregler for Åsly Borettslag

Husordensregler for Åsly Borettslag 1 Husordensregler for Åsly Borettslag Vedtatt på generalforsamling 22.05.1995. Revidert på generalforsamling 13.05.2004 Revidert på generalforsamling 22.05.2014 Revidert på generalforsamling 31.05.2017

Detaljer

ORDENSREGLER FOR AS TRUDVANG. Endret av styret på ordinær generalforsamling 31.mars 2004.

ORDENSREGLER FOR AS TRUDVANG. Endret av styret på ordinær generalforsamling 31.mars 2004. ORDENSREGLER FOR AS TRUDVANG Endret av styret på ordinær generalforsamling 31.mars 2004. Følgende ordensregler er satt opp for å skape gode og ordnede forhold i gården. Det første og viktigste bud er imidlertid

Detaljer

04/2013 STYRET INFORMERER LITT OM SØPPEL NYE LEKESTATIVER FACEBOOK

04/2013 STYRET INFORMERER LITT OM SØPPEL NYE LEKESTATIVER FACEBOOK 04/2013 STYRET INFORMERER LITT OM SØPPEL NYE LEKESTATIVER FACEBOOK STYRET INFORMERER Styret kan mot slutten av dette året se tilbake på en hektisk og begivenhetsrik høstsesong med viktige prosjekter og

Detaljer

LOHØGDA-NYTT LØSE GESIMSPLATER OG TAKBESLAG

LOHØGDA-NYTT LØSE GESIMSPLATER OG TAKBESLAG LOHØGDA-NYTT Organ for styret i Lohøgda borettslag Rundskriv nr 4/2012 VELLYKKET BEREDERKONTROLL LANGT FÆRRE VANNSKADER Det var en formidabel oppgave OPAS gikk løs på da styret vedtok å gjennomføre berederkontroll

Detaljer

Ener`n. Vi pusser opp! Nytt system for energiregulering. Har du gjort radiatoren klar for vinteren?

Ener`n. Vi pusser opp! Nytt system for energiregulering. Har du gjort radiatoren klar for vinteren? Vi pusser opp! Nytt system for energiregulering Har du gjort radiatoren klar for vinteren? Vi pusser opp! Det har lenge vært et behov for generell oppussing av inngangspartier, trappeoppganger og korridorer

Detaljer

LOHØGDA-NYTT. Nr 1-17 årgang 10. februar 2016

LOHØGDA-NYTT. Nr 1-17 årgang 10. februar 2016 LOHØGDA-NYTT Organ for styret i Lohøgda borettslag Ansvarlig: Styreleder Laila Bibow-Jensen el Aqil Nr 1-17 årgang 10. februar 2016 GENERALFORSAMLINGEN 2016 Borettslagets generalforsamling vil bli avholdt

Detaljer

Husordensregler Etterstad Øst Borettslag. vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013.

Husordensregler Etterstad Øst Borettslag. vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013. Husordensregler Etterstad Øst Borettslag vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013. HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Husordensreglene er vedtatt

Detaljer

LOHØGDA-NYTT. Nr 4-15 årgang 18. desember 2014

LOHØGDA-NYTT. Nr 4-15 årgang 18. desember 2014 LOHØGDA-NYTT Organ for styret i Lohøgda borettslag Ansvarlig: Styreleder Laila Bibow-Jensen el Aqil Nr 4-15 årgang 18. desember 2014 VARMEKABLENE ER PÅ PLASS Arbeidet med å legge varmekabler på de bratteste

Detaljer

Vedtatt av ekstraordinært sameiermøte 28. oktober 2014

Vedtatt av ekstraordinært sameiermøte 28. oktober 2014 HUSORDENSREGLER for Lørenpynten Boligsameie Vedtatt av ekstraordinært sameiermøte 28. oktober 2014 1 INNLEDNING Styret har i henhold til vedtektene for Lørenpynten Boligsameie utarbeidet følgende midlertidige

Detaljer

Velkommen som ny beboer!

Velkommen som ny beboer! Velkommen som ny beboer! Velkommen til et borettslag som de aller fleste trives meget godt i. Vi har boliger med nærhet til natur og ligger ellers sentralt nok for de fleste tilbud! Dyrehold og barn er

Detaljer

LOHØGDA-NYTT Organ for styret i Lohøgda borettslag Ansvarlig: Styreleder Laila Bibow-Jensen El-Aqil Nr 1-15 årgang 10. mars 2014

LOHØGDA-NYTT Organ for styret i Lohøgda borettslag Ansvarlig: Styreleder Laila Bibow-Jensen El-Aqil Nr 1-15 årgang 10. mars 2014 LOHØGDA-NYTT Organ for styret i Lohøgda borettslag Ansvarlig: Styreleder Laila Bibow-Jensen El-Aqil Nr 1-15 årgang 10. mars 2014 AVFALLSBRØNNER Arbeidet med etablering av avfallsbrønner i borettslaget

Detaljer

HUSORDENSREGLER For Lørenhagen Eierseksjonssameie

HUSORDENSREGLER For Lørenhagen Eierseksjonssameie Side 1 av 5 HUSORDENSREGLER For Lørenhagen Eierseksjonssameie 1 INNLEDNING Styret har i henhold til vedtektene for Lørenhagen Eierseksjonssameie utarbeidet følgende ordensregler for hertil tilhørende utvendig

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR A.S. ILADALEN 1

HUSORDENSREGLER FOR A.S. ILADALEN 1 HUSORDENSREGLER FOR A.S. ILADALEN 1 1. Generelt 1.1. Formålet med husordensregler er å legge forholdene til rette for et hyggelig bomiljø og ta vare på sameiets materielle verdier og dets utemiljø, hvor

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Jordal Borettslag 15.05.2012 kl. 18:30. Møtested: Vålerenga Bydelshus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Jordal Borettslag 15.05.2012 kl. 18:30. Møtested: Vålerenga Bydelshus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Jordal Borettslag 15.05.2012 kl. 18:30. Møtested: Vålerenga Bydelshus. Tilstede var 27 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 29 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

GENERALFORSAMLINGEN 2015

GENERALFORSAMLINGEN 2015 Organ for styret i Ammerudenga borettslag Ansvarlig: Styreleder Ragnar Kjenes Nummer 1-15 årgang 18. februar 2015 GENERALFORSAMLINGEN 2015 Borettslagets generalforsamling avholdes mandag 11. mai, kl. 19.00

Detaljer

1/3. Det ble utført en befaring den 24.03.2011 av OPAK AS v/ Anthony S. Johansen

1/3. Det ble utført en befaring den 24.03.2011 av OPAK AS v/ Anthony S. Johansen Prosjekt Oslo/400053.1 13 1/3 120348-1 VIBES GATE 16 DATO: 03.05.2011 NOTAT: BRANNTEKNISK VURDERING MED TILTAKSPLAN OPAK AS er engasjert av borettslaget Vibes gate 16 for å utarbeide en brannteknisk vurdering

Detaljer

HUSORDENSREGLER For Lørenhagen Eierseksjonssameie Vedtatt ved årsmøtet 06.06.2013

HUSORDENSREGLER For Lørenhagen Eierseksjonssameie Vedtatt ved årsmøtet 06.06.2013 Side 1 av 5 HUSORDENSREGLER For Lørenhagen Eierseksjonssameie Vedtatt ved årsmøtet 06.06.2013 1 INNLEDNING Styret har i henhold til vedtektene for Lørenhagen Eierseksjonssameie utarbeidet følgende ordensregler

Detaljer

SAMEIET HOVINBEKKEN 1 H U S O R D E N S R E G L E R

SAMEIET HOVINBEKKEN 1 H U S O R D E N S R E G L E R SAMEIET HOVINBEKKEN 1 H U S O R D E N S R E G L E R Husordensreglene kommer som et tillegg til vedtekter fra sameiermøtet 21.1.2014. Disse er endret i sameiermøte den 18.04.2017. Husordensreglene inneholder

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR EIERSEKSJONSAMEIET SAGA SENTER

HUSORDENSREGLER FOR EIERSEKSJONSAMEIET SAGA SENTER HUSORDENSREGLER FOR EIERSEKSJONSAMEIET SAGA SENTER Vedtatt på sameiermøte 9. april 2014 1 BEBOERNES PLIKT Beboerne plikter å følge husordensreglene, og er ansvarlige for at de overholdes av husstanden

Detaljer

Ammerudenganytt. Organ for styret i Ammerudenga borettslag Ansvarlig: Styreleder Ragnar Kjenes Nummer 2-15 årgang 27. mai 2015

Ammerudenganytt. Organ for styret i Ammerudenga borettslag Ansvarlig: Styreleder Ragnar Kjenes Nummer 2-15 årgang 27. mai 2015 Ammerudenganytt Organ for styret i Ammerudenga borettslag Ansvarlig: Styreleder Ragnar Kjenes Nummer 2-15 årgang 27. mai 2015 GENERALFORSAMLINGEN 2015 GODT FRAMMØTE Borettslagets ordinære generalforsamling

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR OSPA BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR OSPA BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR OSPA BORETTSLAG 04.05.2010 1 Husordensreglenes formål (1) Husordensreglene skal legge til rette for korrekt bruk av andelsleilighetene samt legge retningslinjer og forhindre at den

Detaljer

Forslag til endring av husordensreglene må sendes skriftlig til Styret. Endringer vedtas av Generalforsamlingen med alminnelig flertall.

Forslag til endring av husordensreglene må sendes skriftlig til Styret. Endringer vedtas av Generalforsamlingen med alminnelig flertall. H U S O R D E N S R E G L E R F O R J E R P E S K O G E N B O R E T T S L A G MED ENDRINGER AV 30.5.1995, 14.05.2003 og 31.03.2009. INNLEDNING. Jerpeskogen borettslag er et andelslag tilsluttet OBOS. Borettslaget

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET KJØRBOKOLLEN 19-29

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET KJØRBOKOLLEN 19-29 HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET KJØRBOKOLLEN 19-29 Vedtatt i ordinært sameiermøte den 22.03.2007 Endret i sameiermøte 22.04.2010 Endret i sameiermøte 20.03.2012 Generelt Disse husordensregler er en veiledning

Detaljer

Ferdig utfylte skjemaer for navnskilt leveres i styrets postkasse ved 19-blokka senest den 20. februar 2008

Ferdig utfylte skjemaer for navnskilt leveres i styrets postkasse ved 19-blokka senest den 20. februar 2008 Navnskilt til nye postkasser Som kjent så vedtok den ekstraordinære generalforsamlingen å gå til innkjøp av nye postkasser til alle beboerne i laget. Valget falt på grønne postkasser med god størrelse.

Detaljer

Åpent referat styremøte 8/12 2014 - kl 18:00 på styrerommet

Åpent referat styremøte 8/12 2014 - kl 18:00 på styrerommet Åpent referat styremøte 8/12 2014 - kl 18:00 på styrerommet Møtt: Knut Erik, Øystein, Stian, Aase, Terje, Anne (vara), Fritz (vara), Orienteringssaker Godkjenning av referat for styremøte 10.11.2014 og

Detaljer

LOHØGDA-NYTT GENERALFORSAMLINGEN 2015

LOHØGDA-NYTT GENERALFORSAMLINGEN 2015 LOHØGDA-NYTT Organ for styret i Lohøgda borettslag Ansvarlig: Styreleder Laila Bibow-Jensen el Aqil Nr 2-16 årgang 15. juni 2015 GENERALFORSAMLINGEN 2015 Borettslagets generalforsamling ble avholdt onsdag

Detaljer

Velkommen til vårt borettslag

Velkommen til vårt borettslag Etterstad Vest Borettslag Velkommen til vårt borettslag Heftet er beregnet på å gi litt informasjon om borettslaget som vi håper kan komme til nytte. Er det informasjon du savner, har du ris eller ros

Detaljer

LOHØGDA-NYTT. Nr 1-16 årgang 18. februar 2015

LOHØGDA-NYTT. Nr 1-16 årgang 18. februar 2015 LOHØGDA-NYTT Organ for styret i Lohøgda borettslag Ansvarlig: Styreleder Laila Bibow-Jensen el Aqil Nr 1-16 årgang 18. februar 2015 PASS PÅ ELDRE RANET IGJEN I den senere tid har det vært 2 tilfeller av

Detaljer

ØSBL Ordensregler vedtatt på Generalforsamlingen 17.04.2013 ORDENSREGLER FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG ( ØSBL )

ØSBL Ordensregler vedtatt på Generalforsamlingen 17.04.2013 ORDENSREGLER FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG ( ØSBL ) ORDENSREGLER FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG ( ØSBL ) Opprinnelig vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 21. november 1991 med senere endringer, senest endret på generalforsamling 17.04.2013. 1. ORDENSREGLENE

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG vedtatt på ordinær generalforsamling 19. april 2006, med senere endringer vedtatt på ordinær generalforsamling 14. mai 2009. Disse ordensregler skal bidra

Detaljer

LOHØGDA-NYTT GENERALFORSAMLINGEN 2011

LOHØGDA-NYTT GENERALFORSAMLINGEN 2011 LOHØGDA-NYTT Organ for styret i Lohøgda borettslag Rundskriv nr 3/2011 GENERALFORSAMLINGEN 2011 Årets generalforsamling ble avholdt 14. juni i aulaen på Hellerud videregående skole. Foruten de obligatoriske

Detaljer

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner :

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner : Dato: 2015-06-04 11:48 STATUSRAPPORT Boligselskap: Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR PARKGÅRDEN SE

HUSORDENSREGLER FOR PARKGÅRDEN SE HUSORDENSREGLER FOR PARKGÅRDEN SE 1. INNLEDNING 1.1. For at beboerne skal sikres ro og orden, er enhver sameier og beboer ansvarlig for at bestemmelsene i denne husorden overholdes. 1.2. Hovedregelen er

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR FLAEN BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR FLAEN BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR FLAEN BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamling den 02.05.2012 Et borettslag utgjør et fellesskap som beboerne hver for seg og sammen har ansvaret for. Et godt forhold mellom beboerne

Detaljer

Bentsebakken Borettslag. Retningslinjer. for. uteområde. Retningslinjer / 17.10.2011 / Styret

Bentsebakken Borettslag. Retningslinjer. for. uteområde. Retningslinjer / 17.10.2011 / Styret Retningslinjer for uteområde i Bentsebakken Borettslag Innholdsfortegnelse FORORD... 3 UTEOMRÅDET MOT ARENDALSGATA... 4 Retningslinjer for bygging av frittstående platting... 4 Før start... 4 Sett i gang...

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR LØREN TORG BORETTSLAG Med endring i generalforsamling 11.05.2009

HUSORDENSREGLER FOR LØREN TORG BORETTSLAG Med endring i generalforsamling 11.05.2009 Side 1 av 5 HUSORDENSREGLER FOR LØREN TORG BORETTSLAG Med endring i generalforsamling 11.05.2009 1. INNLEDNING Styret har i henhold til vedtektene for Løren Torg borettslag utarbeidet følgende ordensregler

Detaljer

Husordensregler for Stjerneblokkveien Borettslag

Husordensregler for Stjerneblokkveien Borettslag Husordensregler for Stjerneblokkveien Borettslag Vedtatt på generalforsamling 02.05.2011 1 Innledning Den enkelte andelseier er ansvarlig for at bestemmelsene i husordensreglene blir fulgt. Husordensreglene

Detaljer

HUSORDENS- REGLER Sist endret 14. mars 2016

HUSORDENS- REGLER Sist endret 14. mars 2016 HUSORDENS- REGLER Sist endret 14. mars 2016 1. Hvem disse husordensregler gjelder for 2. Støyende arbeid, musikkøvelser etc. 3. Lufting på balkong etc. 4. Fotballsparking, støyende lek etc. 5. Antenner,

Detaljer

HUSORDEN for DÆHLENENGEN BYGGESELSKAP A/S

HUSORDEN for DÆHLENENGEN BYGGESELSKAP A/S HUSORDEN for DÆHLENENGEN BYGGESELSKAP A/S RO OG ORDEN 1. Beboerne plikter å holde ro, orden og vise hensyn til andre beboere. Mellom kl. 23.00 og kl 07.00 skal det være ro. 2. Støyende arbeid eller bruk

Detaljer

VELKOMMEN TIL TORP BORETTSLAG

VELKOMMEN TIL TORP BORETTSLAG VELKOMMEN TIL TORP BORETTSLAG Innholdsfortegnelse Orientering til Borettshaverne i Torp Borettslag Side 2 Nyttig å vite! Side 3 Husordensregler for Torp Borettslag Side 4 Parkeringsplan for Torp Borettslag

Detaljer

RUNDSKRIV. Rundskriv nr: Utgitt dato: Styreperiode: 2011/2012. Søndre Åsgården Borettslag

RUNDSKRIV. Rundskriv nr: Utgitt dato: Styreperiode: 2011/2012. Søndre Åsgården Borettslag RUNDSKRIV Søndre Åsgården Borettslag Rundskriv nr: 04-11/12 2 Utgitt dato: 12.06.11 11 Styreperiode: 2011/2012 Saker i dette rundskrivet: Sak 1 Rens i kanalene fra kjøkken og bad til motor på tak... 3

Detaljer

Velkommen som ny beboer!!

Velkommen som ny beboer!! Velkommen som ny beboer!! Velkommen til et borettslag som de aller fleste trives meget godt i. Vi har boliger med nærhet til natur og ligger ellers sentralt nok for de fleste tilbud! Dyrehold og barn er

Detaljer

Før bruk av altanen når våren ankommer, er det viktig å huske vedlikeholdet av denne.

Før bruk av altanen når våren ankommer, er det viktig å huske vedlikeholdet av denne. HMS. HMS er en forkortelse for helse, miljø og sikkerhet. Kommunal- og Regionaldepartementet har nå avklart at borettslag, sameier og velforeninger er å anse som "virksomheter", og som sådan vil være omfattet

Detaljer

November TRØANYTT. Væretrøa grendelag

November TRØANYTT. Væretrøa grendelag November TRØANYTT Væretrøa grendelag SAKER BEHANDLET AV STYRET SOMMEREN OG HØSTEN KUNSTGRESS Kunstgressbanen ble ferdigstilt i løpet av august, og det ble satt opp gjerde i løpet av september. Banen ble

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR HAMMERGÅRDEN BORETTSLAG. Godkjent av generalforsamlingen

ORDENSREGLEMENT FOR HAMMERGÅRDEN BORETTSLAG. Godkjent av generalforsamlingen ORDENSREGLEMENT FOR HAMMERGÅRDEN BORETTSLAG Godkjent av generalforsamlingen 22.05.2001 Innhold: 1. Generelle bestemmelser 1.1 Ansvar og plikter 2. Fellesareal og parkeringsanlegg 2.1 Bruken av fellesareal

Detaljer

(4) Med løsøre menes alle gjenstander som ikke er fast eiendom.

(4) Med løsøre menes alle gjenstander som ikke er fast eiendom. HUSORDENSREGLER FOR ASPERUD BORETTSLAG Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling for Asperud borettslag 3. desember 2014. KAPITTEL 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1-1 Formål (1) Husordensreglene skal blant

Detaljer

Åpent referat styrmøte 03.02.2014 kl 18:00 på styrerommet

Åpent referat styrmøte 03.02.2014 kl 18:00 på styrerommet Åpent referat styrmøte 03.02.2014 kl 18:00 på styrerommet Møtt: Aase, Knut, Øystein, Terje, Knut Erik og Fritz (vara) Orienteringssaker Godkjennelse av styremøtereferat for 02.12.2013 Godkjennelse av åpne

Detaljer

Birgith Sørensen, Bente Strand, Mehmet Sønmez og Anders Edvardsen, Alexander Storsve

Birgith Sørensen, Bente Strand, Mehmet Sønmez og Anders Edvardsen, Alexander Storsve 16 - Skåreråsen II Borettslag Postboks 323, 2001 Lillestrøm Fakturaadr: c/o Fakturamottak, BORI, Postboks 4381- Vika, 8608 Mo i Rana Org. nr: 950 406 879 Protokoll fra styremøte 27.04..2015 Sted: Styrerommet,

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR HØGLIA BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR HØGLIA BORETTSLAG NBBL-dok nr. 2.06 1. Formål og omfang HUSORDENSREGLER FOR HØGLIA BORETTSLAG SIST ENDRET Generalforsamling 08.06.16 Ordensreglene er til for å holde ro og orden i Høglia borettslag (Hbrl), og for å sikre

Detaljer

Retningslinjer vedrørende oppussing, vedlikehold og ansvarsretter i lavblokkene i Romolslia borettslag

Retningslinjer vedrørende oppussing, vedlikehold og ansvarsretter i lavblokkene i Romolslia borettslag 1 Retningslinjer vedrørende oppussing, vedlikehold og ansvarsretter i lavblokkene i Romolslia borettslag INNHOLD Side 2 Side 3 Side 4 Vegger Kanaler og sjakter Pipe og ildsted Vann og avløp Elektriske

Detaljer

LOHØGDA-NYTT NY KONTROLL AV VANN- OG AVLØPSRØR MERKING AV ALLE LEIDE EKSTRAROM OG BODER ALLE LAMPENE ER SKIFTET

LOHØGDA-NYTT NY KONTROLL AV VANN- OG AVLØPSRØR MERKING AV ALLE LEIDE EKSTRAROM OG BODER ALLE LAMPENE ER SKIFTET LOHØGDA-NYTT Organ for styret i Lohøgda borettslag Ansvarlig: Styreleder Laila Bibow-Jensen el Aqil Nr 3-16 årgang 20. september 2015 NY KONTROLL AV VANN- OG AVLØPSRØR Til møtet i august hadde styret invitert

Detaljer

LOHØGDA-NYTT GJENGER I KJELLERE INFORMASJONSMØTE OM VEDLIKEHOLDSPLANEN

LOHØGDA-NYTT GJENGER I KJELLERE INFORMASJONSMØTE OM VEDLIKEHOLDSPLANEN LOHØGDA-NYTT Organ for styret i Lohøgda borettslag Rundskriv nr 1/2012 INFORMASJONSMØTE OM VEDLIKEHOLDSPLANEN OPAS (OBOS Prosjekt AS) har foretatt en grundig gjennomgang av borettslaget og utarbeidet en

Detaljer

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2011 i Rustadterrassen borettslag. --- oo0oo --- Thomas Hansen

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2011 i Rustadterrassen borettslag. --- oo0oo --- Thomas Hansen P R O T O K O L L fra ordinær generalforsamling 2011 i Rustadterrassen borettslag Avholdt: 02.mai-2011, kl 18:00 Sted: Rustad skole --- oo0oo --- Sak 1: Konstituering 1.1 Valg av møteleder Som møteleder

Detaljer

Protokoll fra styremøte Sak Beskrivelse - styremøte 7 - sak 107 til 121 Kommentarer

Protokoll fra styremøte Sak Beskrivelse - styremøte 7 - sak 107 til 121 Kommentarer 16 - Skåreråsen II Borettslag Postboks 323, 2001 Lillestrøm Fakturaadr: c/o Fakturamottak, BORI, Postboks 4381- Vika, 8608 Mo i Rana Org. nr: 950 406 879 Protokoll fra styremøte 20.06.2016 Sted Skårer

Detaljer

Styremøte 7. november 2013

Styremøte 7. november 2013 Styremøte 7. november 2013 Sted: Tåsenveien 14 E, hos Christian Til stede: Tore Broholt, Christian Nissen, Axl Neurauter, Berit Nyman, Anette Gundersen (fra kl 20.30). Forfall: Espen Brandt Referent: Berit

Detaljer

HUSORDENSREGLER for Linjebo Borettslag

HUSORDENSREGLER for Linjebo Borettslag HUSORDENSREGLER for Linjebo Borettslag Et borettslag utgjør et fellesskap som beboerne hver for seg og sammen har ansvar for. Et godt forhold mellom beboerne utvikler seg best ved at man tar direkte kontakt

Detaljer

Kommunal bolig. - informasjon for leietakere

Kommunal bolig. - informasjon for leietakere Kommunal bolig - informasjon for leietakere Kjære beboer Som leietaker i en kommunal utleiebolig har du både rettigheter og plikter. Det viktigste er enkelt forklart i denne brosjyren. Det hender at boligen

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET RØA TERRASSE (godkjent på ekstra ordinært sameiemøte 27. september 2007)

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET RØA TERRASSE (godkjent på ekstra ordinært sameiemøte 27. september 2007) HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET RØA TERRASSE (godkjent på ekstra ordinært sameiemøte 27. september 2007) GENERELT 1. Disse husordensreglene er en veiledning i god naboskikk. De inneholder samtidig regler og

Detaljer

Tilstandsrapport for Enerhaugen. Om bygningene Vann og avløp Varmeanlegg Elektriske anlegg Heiser Brannsikring Styrets vurderinger 01/2017

Tilstandsrapport for Enerhaugen. Om bygningene Vann og avløp Varmeanlegg Elektriske anlegg Heiser Brannsikring Styrets vurderinger 01/2017 01/2017 Tilstandsrapport for Enerhaugen Om bygningene Vann og avløp Varmeanlegg Elektriske anlegg Heiser Brannsikring Styrets vurderinger Foto: Heidi Holopainen STYRET INFORMERER Tilstand og vedlikehold

Detaljer

Brannsikringstiltak, Oppussing og Generelt Vedlikehold av gården

Brannsikringstiltak, Oppussing og Generelt Vedlikehold av gården Brannsikringstiltak, Oppussing og Generelt Vedlikehold av gården Styret har siden høsten 2010 hatt på dagsorden oppussing av gården. Dette arbeidet ble lagt på is da Brann- og redningsetaten (BRE) våren

Detaljer

Protokoll fra generalforsamlingen i Lindebergskogen B/L

Protokoll fra generalforsamlingen i Lindebergskogen B/L Protokoll fra generalforsamlingen i Lindebergskogen /L Møtedato 07.06.2007 Møtetidspunkt Kl. 18.30 Møtested Lindeberg skoles aula Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører møtte Møtet ble åpnet av

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag Dato 15. mai 2013 Kl. 18.00. Møtested: Veitvet Eldresenter.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag Dato 15. mai 2013 Kl. 18.00. Møtested: Veitvet Eldresenter. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag Dato 15. mai 2013 Kl. 18.00. Møtested: Veitvet Eldresenter. Tilstede var 44 andelseiere og 3 med fullmakt til sammen 47 stemmeberettigede.

Detaljer

H U S O R D E N S R E G L E R F O R ØVRE GRORUD BORETTSLAG

H U S O R D E N S R E G L E R F O R ØVRE GRORUD BORETTSLAG H U S O R D E N S R E G L E R F O R ØVRE GRORUD BORETTSLAG Vedtatt på ordinær generalforsamling 14.05.2013 Sist endret på ordinær generalforsamling 09.05.2017 1. Innledning Hensikten med husordensreglene

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET FRYSJAVEIEN 1,3 OG 5

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET FRYSJAVEIEN 1,3 OG 5 HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET FRYSJAVEIEN 1,3 OG 5 1 Byggene er oppført i jernbetong. Dette skaper lydmessige problemer og stiller store krav om å vise hensyn. 2 Hver enkelt seksjonseier plikter å sørge

Detaljer

Velkommen til beboermøte. 24. september 2013

Velkommen til beboermøte. 24. september 2013 Velkommen til beboermøte 24. september 2013 Kveldens agenda Velkommen Prisutvikling for 2013 (salg) Ytterdører, tak, lån, vannskade og jubileum. Hva har vi gjort Hva arbeider vi med Pause og Hva ønsker

Detaljer

Husordensregler VESTLISKOGEN BORETTSLAG. Vestliskogen borettslag. Ragnhild Schibbyes vei 18 0968 Oslo, www.vestliskogen.no

Husordensregler VESTLISKOGEN BORETTSLAG. Vestliskogen borettslag. Ragnhild Schibbyes vei 18 0968 Oslo, www.vestliskogen.no VESTLISKOGEN BORETTSLAG Ragnhild Schibbyes vei 18 0968 Oslo, www.vestliskogen.no Husordensregler Vestliskogen borettslag Husordensregler Vestliskogen brl. (Siste revisjon 29.11.2011). Side 1 av 6 1 ALMINNELIGE

Detaljer

Styremøte 19. Januar 2015

Styremøte 19. Januar 2015 Styremøte 19. Januar 2015 Sted : Tåsenveien 14 F, Vivi Christensen Til stede: Arne Reisegg Myklestad, Anette Gundersen, Christian Nissen, Tore Broholt, Vivi Christensen, Fraværende: Renate Salomonsen Referent

Detaljer

Styremøte 19. august 2014

Styremøte 19. august 2014 Styremøte 19. august 2014 Sted: Spångbergveien 17, Arne Reisegg Myklestad Til stede: Christian Nissen, Tore Broholt, Arne Reisegg Myklestad, Vivi Christensen Forfall: Renate Salomonsen, Anette Gundersen

Detaljer

BRANNTEKNISK KONTROLL AV UTFØRELSE

BRANNTEKNISK KONTROLL AV UTFØRELSE BRANNTEKNISK KONTROLL AV UTFØRELSE TORMODSGATE 8 Prosjektnr: Ansvarlig: av: 105640 Rune Berglund Dato: Revisjonsnummer Oppdragsgiver 28.11.2012 1.0 Sameiet Tormodsgate 8 Firesafe Consulting Oslo - Tevlingveien

Detaljer

Styremøte 14. Oktober 2014

Styremøte 14. Oktober 2014 Styremøte 14. Oktober 2014 Sted: Spångbergveien 17, Arne Reisegg Myklestad Til stede: Arne Reisegg Myklestad Renate Salomonsen, Anette Gundersen, Christian Nissen, Tore Broholt, Vivi Christensen Forfall:

Detaljer

Informerer Mai 2013. Styret: Det ble nesten ingen endringer i styresammensetningen etter årets Generalforsamling:

Informerer Mai 2013. Styret: Det ble nesten ingen endringer i styresammensetningen etter årets Generalforsamling: Informerer Mai 2013 Styret: Det ble nesten ingen endringer i styresammensetningen etter årets Generalforsamling: Leder: Gunstein Strandberg Libakkveien 6 b Nestleder: Brit Magnell Libakkfaret 1 b Styremedlemmer:

Detaljer

HUSORDENSREGLER for Hallagerbakken Borettslag

HUSORDENSREGLER for Hallagerbakken Borettslag HUSORDENSREGLER for Hallagerbakken Borettslag vedtatt 24.05.84 med endring den 30.05.85, 06.05.04,09.05.05 og 14.05.2008. 1. INNLEDNING Hallagerbakken Borettslag har 3 grunnverdier: Trivsel Trygghet Ansvar.

Detaljer

Vedlikeholdsplan ØTB Oppdatert per 8. juni 2008 VE

Vedlikeholdsplan ØTB Oppdatert per 8. juni 2008 VE Vedlikeholdsplan ØTB Oppdatert per 8. juni 2008 VE Nr Område Oppgave Ansvar/utføres av Kostnad dekkes av Forventet standard Krav til utførelse Kommentar 1 Gårdsplass Snømåking Berørte sameiere Berørte

Detaljer

Velkommen til våre tilstellinger

Velkommen til våre tilstellinger Side 1 Trekløveren for september 2013 Velkommen til våre tilstellinger 2. halvår 2013 Side 2 Aktiviteter 2. halvår 2013 Vi har gleden av å invitere alle beboere til våre tilstellinger. Kari og Bjørg vil

Detaljer

Hubroveiens Borettslag

Hubroveiens Borettslag Hubroveiens Borettslag HUSORDENSREGLER Hver enkelt leieboer er ansvarlig for at bestemmelsene i husordensreglene blir fulgt. Leilighetene må ikke brukes slik at det sjenerer andre. Ethvert husordensreglement

Detaljer

LOHØGDA-NYTT GENERALFORSAMLINGEN 2016 KVINNENE REDDET FRAMMØTET

LOHØGDA-NYTT GENERALFORSAMLINGEN 2016 KVINNENE REDDET FRAMMØTET LOHØGDA-NYTT Organ for styret i Lohøgda borettslag Ansvarlig: Styreleder Laila Bibow-Jensen el Aqil Nr 2-17 årgang 10. juni 2016 GENERALFORSAMLINGEN 2016 KVINNENE REDDET FRAMMØTET Borettslagets generalforsamling

Detaljer

Velkommen til beboermøte

Velkommen til beboermøte Velkommen til beboermøte Agenda Status pr nå Beskrevet løsning Vanlig prosjektgjennomføring Beboermuligheter Veien videre Spørsmål Borettslaget Ble stiftet i 1965 Består av 5 blokker 13 oppganger - 108

Detaljer

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker.

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker. BRANNSIKKERHET 3 E Seksjonseiers ansvar Hver leilighet skal i henhold til 2-5 i Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn ha minst én godkjent røykvarsler plassert slik at den høres tydelig på alle

Detaljer

MAURÅSEN BORETTSLAG MØTEREFERAT. Styremøte nr. 5.09 Dato : 8.1.2009 Kl. 2000-2200 Sted: 15C

MAURÅSEN BORETTSLAG MØTEREFERAT. Styremøte nr. 5.09 Dato : 8.1.2009 Kl. 2000-2200 Sted: 15C MØTEREFERAT Styremøte nr. 5.09 Dato : 8.1.2009 Kl. 2000-2200 Sted: 15C NAVN FUNKSJON ID TELEFONNR.MAIL-ADR Torild Hesthammer Leder TR Thestha@online.no 90271700 STYRE - Frank Svenungsen Nestleder FS frank.svenungsen@porsgrunn.kommune.no

Detaljer

GÅRDS- OG HUSORDENSREGLER FOR FJELLHAGEN BORETTSLAG

GÅRDS- OG HUSORDENSREGLER FOR FJELLHAGEN BORETTSLAG Fjellhagen Borettslag Fjell Bydelshus 3035 Drammen Formann: 32 81 07 47/mobil: 917 24 840 Kontor: 32 81 91 87 Åpent onsdager 18.00-19.00 E-post: kontoret@fjellhagen.no VÅR HJEMMESIDE: www.fjellhagen.no

Detaljer

Voldsløkka borettslag 23. okt 2013

Voldsløkka borettslag 23. okt 2013 Voldsløkka borettslag 23. okt 2013 Demonstrasjon av nettsiden Info om rehabilitering av fasader, og generalforsamling den 3. desember. Oversikt over borettslagets økonomi Nødvendig forestående vedlikehold

Detaljer

Rehabilitering av bakgårdsfasaden

Rehabilitering av bakgårdsfasaden Rehabilitering av bakgårdsfasaden Det er påkrevd å gjøre rehabilitering av bakgårdsfasaden og dette er noe styret har jobbet med siden høsten 2009. Styret har fått utarbeidet en kostnadsrapport fra OBOS

Detaljer

Sommernummer LOHØGDA-NYTT Organ for styret i Lohøgda borettslag Ansvarlig: Styreleder Laila Bibow-Jensen el Aqil Nr 2-15 årgang 15.

Sommernummer LOHØGDA-NYTT Organ for styret i Lohøgda borettslag Ansvarlig: Styreleder Laila Bibow-Jensen el Aqil Nr 2-15 årgang 15. Sommernummer LOHØGDA-NYTT Organ for styret i Lohøgda borettslag Ansvarlig: Styreleder Laila Bibow-Jensen el Aqil Nr 2-15 årgang 15. juni 2014 GENERALFORSAMLINGEN 2014 Borettslagets generalforsamling ble

Detaljer

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes.

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes. Følgende punkter tar for seg de mest sannsynlige investeringer som må gjøres i løpet av husets/ boligens/ hytte sin levetid. Når det gjelder produkter osv så er det viktig at man ser på de respektive produkter

Detaljer