Gullmyra Boligsameie. Rapport for Situasjon. Norsk Brannvern har følgende å rapportere etter vår årlige internkontrollgjennomgang:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gullmyra Boligsameie. Rapport for 2015. Situasjon. Norsk Brannvern har følgende å rapportere etter vår årlige internkontrollgjennomgang:"

Transkript

1 Gullmyra Boligsameie Rapport for 2015 Rapport skrevet: Kontaktperson kunde: Ronny Amundsen Skrevet av: Kompetansenummer: R23071 Odd Magne Ekre Adresse: Kontakt epost: Telefonnummer: 0 Gulhaugveien (flere adresser) 1354 Bærums Verk Kontakt adresse: Norsk Brannvern AS, Strandveien 33 Epost: Org.nr: MVA Servicedato: Norsk Brannvern har følgende å rapportere etter vår årlige internkontrollgjennomgang: Antall boenheter i boligsammenslutningen: 144 Antall besøkt: 121 Treffprosent: 84% Snittfaktor for boligsammenslutningen: 3.6 (Skalering hvor 1 er svært god og 5 er dårlig) Situasjon Norsk Brannvern har gjennomført en årlig internkontrollgjennomgang av brannsikkerheten i boligsammenslutningen. Det er sett på brannvarslingen, brannslukningen, rømningsforholdene, samt gitt enkel rådgivning til beboerne. Både fellesareal og majoriteten av boenhetene er kontrollert. Norsk Brannvern tar forbehold om at vi ikke har studert forhold som vedrører den branntekniske tilstandsanalysen som generelt sett anbefales etter NS 3424 på nivå 1(vurdering av disse forholdene samt brannceller, dører, tettinger, avvik). Vi anbefaler alle med nivå 3 eller dårligere straks å ta kontakt med Norsk Brannvern for å legge en fremdriftsplan for forbedringer/ utbedringer av brannsikkerheten. Snittfaktort bygger på den enkelte serviceteknikers vurdering på stedet, den aktuelle kontrolldagen og nivåskaleringen på det enkelte spørsmål i rapporten. Skulle det være eventuelle spørsmål, er det bare å ta kontakt på eller telefon

2 Kommentar: Gullmyra BS (144 boenheter) består av følgende adresser: Gullberget (36 boenheter) Gullhaugveien (108 boenheter) I år ble det besøkt 121 boenheter kontra 114 i Det burde vært en noe høyere treffprosent. De som ble besøkt er meget godt fornøyd med at det er en årlig gjennomgang på brannsikkerheten i sameiet. Garasjer har godt merkede rømningsveier og pulveraparater lett tigjengelig. Oppgangene er ikke merket med "exit"-skilter ei heller ingen PA/SA i disse arealene. Branninstruks finnes i alle oppganger med angitt møteplass ved brann. Det er ikke røyk-/brannvarsling i oppgangene dette gjelder fra garasjene. Norsk Brannvern gjør oppmerksom på at tidspunkter i rapporten vil fravike noe fra reelle tidspunkt da dette avhenger av tidspunkt for lagring, forsinkelser i datasystem og evt. andre uforutsette påvirkninger.

3 Det generelle overblikket (3.8) Hvordan er brannsikkerheten generelt sett i boligsammenslutningen? Hvordan er brannsikkerheten i den enkelte leilighet? 1. God 2. Over middels 3. Middels 4. Under middels 5. Dårlig Alarmanlegg i hele bygget. Sprinkler/ vanntåke. Optiske varslere og godt slukkeutstyr. Gode rømningsveier som er merket korrekt. Alarmanlegg i hele bygget. Gode røykvarslere og godkjent slukkeutstyr i alle boenheter. Ok rømningsveie Alarmanlegg/ seriekoblede varsler i deler av bygget. Alle har godkjent røykvarsler og slukkeutstyr. Reduserte rømningsveier Kun enkeltstående røykvarslere. Ikke alle har godkjente røykvarslere og/eller slukkeutstyr. Kun rømning via balkong/ stigebil eller liknende Lite eller ingen varsling og slukkemuligheter i fellesareal. Flere beboer uten godkjente varslere og slukkeutstyr. Dårlige rømningsveier 1. God 2. Over middels 3. Middels 4. Under middels 5. Dårlig Felles brannvarsling, sprinkler/ vanntåke, gode rømningsmuligheter Brannvarslingsanlegg, slukkeutstyr levert av styret, gode rømningsveier Trådløst seriekoblede varslere/ alle har godkjente optiske varslere, slukkeutstyr ok hos de fleste beboere. Kun ioniske røykvarslere hos flere beboere, noe feil på slukkeutstyr etc. Mye gammelt utstyr, ingen tegn til koordinert innsats, mange beboere dekker ikke minstekravet om varsling og slukkemiddel i den enkelte boenhet. Hvordan er treffprosenten i boligsammenslutningen? Hvordan er brannsikkerheten i fellesareal? 1. God Fullskala brannvarslingsanlegg, manuelt slukkeutstyr i orden og godt merket, gode rømningsveier som er ryddige og bra merket. 1. God 0-4% hvor ingen var hjemme 2. Over middels 5-10% hvor ingen var hjemme 3. Middels 11-15% hvor ingen var hjemme 2. Over middels 3. Middels 4. Under middels 5. Dårlig Brannvarslingsanlegg/trådløse røykvarslere inn til hver beboer, manuelt slukkeutstyr i orden, ok rømningsveier. Seriekoblede røykvarslere kun i fellesareal, manuelt slukkeutstyr i orden- men mindre enn anbefalt. Rømning ok. Kun enkeltstående røykvarslere. Slukkeutstyr ikke merket og mindre kapasitet enn anbefalt. Rømningsveier ikke merket. Ingen varsling i fellesareal. Ingen slukkemidler. Tildekkede rømningsveier og/eller dårlige rømningsveier. 4. Under middels 16-25% hvor ingen var hjemme 5. Dårlig 26% eller mer hvor ingen var hjemme

4 Varsling og slukkemuligheter (3.75) Hvordan er varslingsmuligheter i fellesareal? Hvordan er brannslukningsmuligheter i fellesareal? 1. God Alarmanlegg med detektorer i alle brannceller. Manuelle meldere. Sentral lett tilgjenglig. Oppkoblet til Sprinkler, vanntåke eller fast montert og merket slukkeutstyr i hver branncelle. 2. Over middels Alarmanlegg med detektorer i alle brannceller. Sentral lett tilgjenglig. Intern varsling 2. Slukkeutstyr lett tilgjenglig. Montert og merket på sentrale steder i fellesareal. 3. Middels Seriekoblede varslere (piper en, piper alle). som dekker det meste av fellesarealene. 4. Under middels Kun enkeltstående røykvarslere enkelte steder i fellesareal 5. Dårlig Ingen varsling i fellesareal 3. Slukkeutstyr tilgjenglig, men ikke skiltet. 4. Kun noe slukkeutstyr. Ikke skiltet og kanskje ikke en gang montert 5. Ingen slukkemidler i felleareal. Hvordan er varslingsmuligheter generelt sett inne i leilighetene? Hvordan er brannslukningsmuligheter generelt sett i leilighetene? 1. God Alarmanlegg med detektorer i alle leiligheter. Sentral lett tilgjenglig. Oppkoblet til Sprinkler, vanntåke eller fast montert og merket slukkeutstyr i hver leilighet. 2. Over middels Alarmanlegg eller seriekoblede varslere "piper 1 piper alle" i samtlige leiligheter. 2. Godkjent slukkeutstyr lett tilgjenglig. Koordinerte tiltak. De fleste beboere vet hvordan slukkeutstyret skal brukes. 3. Middels Flere enkeltstående røykvarslere i leilighetene. Alle har minst en optisk røykvarsler som ikke er eldre enn 10år. 3. Slukkeutstyr tilgjenglig, men enkelte er usikre på bruken, eller er ikke i stand til å bruke slukkeutstyret. 4. Under middels Kun enkeltstående røykvarslere i leilighetene. Mange har kun ioniske røykvarslere. Flere har gamle røykvarslere. 4. Flere beboere har gammelt, eller har ikke slukkemidler i det hele tatt (mellom 10-30% har ikke godkjent slukkemiddel). 5. Dårlig Flere beboere mangler røykvarslere, eller disse er satt ut av funksjon. Ofte gamle røykvarslere der det er røykvarslere. 5. Beboere har svært gammelt slukkeutstyr/ eventuelt mangler dette (over 30% har ikke godkjent slukkemiddel). Finnes det brannvarslingsanlegg i hele, eller deler av bygget?

5 Rømningsveier - brennbart avfall - ryddighet (3) Hvordan er rømningsveiene merket i fellesareal? 1. Ledelys og markeringslys i hele bygget. Hvordan er lagringen av ulike gjenstander i fellesareal(rømningsveier spesielt)? 1. Intet å bemerke 2. Fulldekket med godkjente nødskilt (vær obs på at lyset må kunne lade opp disse skiltene). 2. Intet lagret i fellesareal utover noen få sko eller liknende i trapperom. 3. Oversiktlige rømningsforhold. Enkelte rømningsskilt. 4. Ingen nødskilt/ lys 5. Fraværende skilting samt uoversiktlige rømningsveier. Øvrige spørsmål tilknyttet rømningsveier - brennbart avfall - ryddighet Det er kun lagret enkeltgjenstander i enkelte trapperom. Stort sett bra. Det er lagret barnevogner, møbler eller liknende flere steder i rømningsveier Det er lagret farlige væsker, dekk osv i rømningsveier eller fellearealer tilknyttet rømningsveier. Bør rettes opp straks. Finnes det røykluker/ trykksetting, vifter eller liknende i trapperom? Finnes det brannstiger eller redningsliner fra leiligheter? 1., disse er testet og funnet i orden 2., men disse er ikke testet av Norsk Brannvern 3. / ikke aktuelt 1., disse er kontrollert og alt fungerer slik det skal 2., disse er kontrollert, men enkelte fungerer ikke slik som de skal. (se da kommentar til vedlagt bilde). 3. / ikke aktuelt Finnes det brannluker på balkong (for horisontal eller vertikal rømning)? 1., disse er sett på og alt er ok 2., disse er sett på, men enkelte er blokkert 3. / ikke aktuelt

6 Totalt antall boenheter: 144 Generell fremstilling

7 Bilder: Branninstruks i alle oppgavene med angitt møteplass. Lett antennelig materiale inngangsparti 207 Slukker er skiltet og plantegning er på veggen Rømning fra garasje godt merket. Møbler i rømningsvei, etasje Ledelys i alle etasjer.

8 Boenheter: NR Adresse Etternavn Status Alarm Varsling Optisk / Ionisk Slukning Bruke slukker? Hjelp ut? Kommentar Godkjent H101 Nr. 110 Ismail Hjemme 0 / 2 H102 Nr. 110 Hermansen Hjemme 0 / 1 PA: 2014, H103 Nr. 110 Holmsen Hjemme 0 / 1 PA: 2013 H201 Nr. 110 Soori Hjemme 1 / 0 H202 Nr. 110 Nilsen Hjemme 1 / 0 H203 Nr. 110 Kebreab Hjemme 2 / 0 H301 Nr. 110 Nordahl Hjemme 1 / 1 PA: 2013 H302 Nr. 110 Høstmark Ikke hjemme 0 / 0 Ringt på: 17:24-04.Mar H302 Nr. 110 Høstmark Ikke hjemme 0 / 0 Ringt på: 20:10-04.Mar H302 Nr. 110 Høstmark Ikke hjemme 0 / 0 Ringt på: 17:28-23.Feb H303 Nr. 110 Olavsen Hjemme Sector 3 / 0 PA: 2013 / 2011 H101 Nr. 112 Ous Bakken Hjemme 1 / 1 PA: 2013 H102 Nr. 112 Lewicka Hjemme 1 / 0 H103 Nr. 112 Bjørklund Hjemme 1 / 3 H201 Nr. 112 Bjellånes Hjemme 1 / 2 H202 Nr. 112 Komor Hjemme 1 / 0 H203 Nr. 112 Johansen Hjemme 1 / 2 H301 Nr. 112 Jørgensen / Evensen Hjemme 1 / 1 PA: 2013

9 H302 Nr. 112 Alazawi Hjemme 1 / 0 H303 Nr. 112 Nortvedt Hjemme 0 / 1 Splint på stige er vanskelig å få ut. Ikke batteri i varsler ved ankomst H101 Nr. 114 Salloum Hjemme 1 / 1 PA: 2013 Ionisk RV stod uten batteri ved ankomst. H102 Nr. 114 Dahl Hjemme 1 / 1 PA: 2013 H103 Nr. 114 Lund Hjemme 1 / 1 PA: 2013 H201 Nr. 114 Berge Hjemme 3 / 0 PA: 2013 H202 Nr. 114 Husseini Hjemme 0 / 1 PA: 2013 SA: 2013 H203 Nr. 114 Fiskum Hjemme 2 / 1 PA: 2013 H301 Nr. 114 Gustavsen/ Torgersen Hjemme Verisure 1 / 0 PA: 2013 H302 Nr. 114 Arvnes Hjemme 2 / 0 PA: 2013 H303 Nr. 114 Sæbø Hjemme 2 / 1 PA: 2013 H101 Nr. 116 Andersen Hjemme 1 / 2 PA: 2013 H102 Nr. 116 Rognlien Ikke hjemme 0 / 0 Ringt på: 18:08-04.Mar H102 Nr. 116 Rognlien Ikke hjemme 0 / 0 Ringt på: 20:17-04.Mar H102 Nr. 116 Rognlien Ikke hjemme 0 / H103 Nr. 116 Bolstad Hjemme 2 / 3 PA: 2013 H201 Nr. 116 Tewewelde Hjemme 2 / 2 PA: 2013 H202 Nr. 116 H202 Nr. 116 H202 Nr. 116 Esskinder Dessta Esskinder Dessta Esskinder Dessta Ikke hjemme 0 / 0 Ringt på: 18:09-04.Mar Ikke hjemme 0 / 0 Ringt på: 20:16-04.Mar Ikke hjemme 0 / H203 Nr. 116 Kosrat Hjemme 1 / 3 PA: 2013 H301 Nr. 116 Teiler- Johnsen Hjemme 2 / 1 PA: 2013

10 H302 Nr. 116 Bock Ikke hjemme 0 / 0 Ringt på: 18:11-04.Mar H302 Nr. 116 Bock Ikke hjemme 0 / 0 Ringt på: 20:14-04.Mar H302 Nr. 116 Bock Ikke hjemme 0 / H303 Nr. 116 Stawowy Hjemme 2 / 0 PA: 2011 H101 Nr. 165 Al-saniati Lina Hjemme 1 / 3 PA: 2013 H102 Nr. 165 Frogner Hjemme 1 / 1 PA: 2013 H103 Nr. 165 Krikov Hjemme 3 / 0 PA: 2006 H201 Nr. 165 Zarina baysaeva Hjemme 2 / 0 PA: 2013 H202 Nr. 165 Frogner Hjemme 2 / 0 PA: 2013 Den ene RV er defekt H203 Nr. 165 Farhadi Hjemme 3 / 0 PA: 2013 H301 Nr. 165 Bergene Ramberg Hjemme 1 / 0 PA: 2013 Nytt oppgradert sikringsskap H302 Nr. 165 Abbas Hjemme 2 / 0 PA: 2013 H303 Nr. 165 Hansen Stenseth Hjemme 3 / 0 PA: 2013 H101 Nr. 167 Alneemi Hjemme 1 / 3 PA: 2013 H102 Nr. 167 Bengrson Hjemme 1 / 3 PA: 2013 beboer gjort oppmerksom på løse stikkontakter kjøkken. H103 Nr. 167 Chashti Hjemme 1 / 2 leieboere gjort oppmerksom på løs kontakt i stue H201 Nr. 167 Gavlen Hjemme 4 / 0 PA: 2013 H202 Nr. 167 Nordas Sorensen Ikke hjemme 0 / 0 Ringt på: 19:11-04.Mar H202 Nr. 167 X Ikke hjemme 0 / 0 leiligheten er ubebodd H203 Nr. 167 Bjørnstad Hjemme 3 / 0 PA: 2013 H301 Nr. 167 Gundersen Hjemme 1 / 0 PA: 2013

11 H302 Nr. 167 Sholz Hede Ikke hjemme 0 / 0 Ringt på: 19:12-04.Mar H302 Nr. 167 Sholz Hede Ikke hjemme 0 / 0 Ringt på: 19:50-23.Feb H303 Nr. 167 Austad Olsen Hjemme 5 / 0 PA: 2013 H101 Nr. 169 Rian Hjemme 1 / 0 PA: 2013 H102 Nr. 169 Adnan Hjemme 1 / 1 PA: 2013 Optisk rv er defekt H103 Nr. 169 X Ikke hjemme 0 / 0 Ringt på: 09:51-05.Mar H103 Nr. 169 X Ikke hjemme 0 / 0 Ringt på: 20:31-23.Feb H201 Nr. 169 Amora Hjemme 1 / 0 PA: 2013 H202 Nr. 169 X Ikke hjemme 0 / 0 Ringt på: 09:53-05.Mar H202 Nr. 169 Marg Weley Ikke hjemme 0 / 0 Ringt på: 20:30-23.Feb H203 Nr. 169 Wietrzynska Hjemme 1 / 1 PA: 2013 Kunne ikke norsk. H204 Nr. 169 X Ønsker ikke besøk 0 / 0 Beboer har kommunalt tilsyn H204 Nr. 169 Nordsletten Ikke hjemme 0 / 0 Ringt på: 20:25-23.Feb H205 Nr. 169 Pettersen Hjemme 2 / 0 PA: 2013 H301 Nr. 169 X Ønsker ikke besøk 0 / 0 Ringt på: 09:56-05.Mar H301 Nr. 169 X Ikke hjemme 0 / 0 Ringt på: 20:04-23.Feb H302 Nr. 169 Møller Hjemme 1 / 2 PA: 2013 H303 Nr. 169 Granerud Hjemme Securitas 1 / 0 PA: 2013 H304 Nr. 169 Brekke Hjemme 2 / 0 PA: 2013 H305 Nr. 169 Kibwana Hjemme 1 / 1 PA: 2013 H101 Nr. 171 (13) Lillestøl Hjemme 3 / 0 PA: 2013 H102 Nr. 171 (13) Døstvedt Ikke hjemme 0 / 0 Ringt på: 17:27-26.Feb H102 Nr. 171 (13) X Ikke hjemme 0 / 0 Ringt på: 09:45-05.Mar H103 Nr. 171 (13) Bærum kommune Hjemme 1 / 1 PA: 2013

12 H201 Nr. 171 (13) x Ikke hjemme 0 / 0 Ringt på: 17:28-26.Feb H201 Nr. 171 (13) X Ikke hjemme 0 / 0 Ringt på: 09:45-05.Mar H202 Nr. 171 (13) Wold Hjemme 1 / 1 PA: 2013 H203 Nr. 171 (13) Zangi Hjemme 1 / 2 H204 Nr. 171 (13) Toft-Bryn Hjemme 1 / 1 H205 Nr. 171 (13) Lødøen Hjemme 1 / 0 Kona som var hjemme og hun kunne dårlig norsk. H301 Nr. 171 (13) Bjanes Hjemme 2 / 0 PA: 2013 H302 Nr. 171 (13) Ski Hjemme 1 / 0 PA: 2013 H303 Nr. 171 (13) Aune Ikke hjemme 0 / 0 Ringt på: 18:16-26.Feb H303 Nr. 171 (13) X Ikke hjemme 0 / 0 Ringt på: 09:49-05.Mar H304 Nr. 171 (13) Boger / Engh Hjemme 2 / 0 Ny slange. Overfylt leilighet. Ved brann er det mye som kan ta fyr. H305 Nr. 171 (13) Humlen Hjemme 2 / 0 PA: 2013 H101 Nr. 199 (9) Salayev Hjemme 1 / 2 H102 Nr. 199 (9) Hansen Hjemme 2 / 0 H103 Nr. 199 (9) Solheim Hjemme 3 / 0 PA: 2013 H201 Nr. 199 (9) Skjeie Hjemme Verisure 2 / 0 H202 Nr. 199 (9) Bayaraa Hjemme Verisure 2 / 0 PA er uten trykk! H203 Nr. 199 (9) Aasheim Hjemme 0 / 2 H301 Nr. 199 (9) X Ikke hjemme 0 / 0 Ringt på: 09:40-05.Mar H301 Nr. 199 (9) x Ikke hjemme 0 / 0 Ringt på: 20:54-26.Feb H302 Nr. 199 (9) Solvin Hjemme 2 / 0

13 H303 Nr. 199 (9) Engh Udvang Hjemme 2 / 0 PA: 2013 / 2013, H101 Nr. 201 (9) Andersen Hjemme 3 / 0 PA: 2013 H102 Nr. 201 (9) Roald Hjemme 1 / 0 PA: 2013 H103 Nr. 201 (9) Bjune Hjemme 3 / 0 PA: 2013 H201 Nr. 201 (9) Nystrøm Hjemme 3 / 1 PA: 2006 / 2013 H202 Nr. 201 (9) Brevig Hjemme 2 / 0 PA: 2013 H203 Nr. 201 (9) Vileikiene Hjemme 2 / 0 H301 Nr. 201 (9) Smundsen Hjemme 2 / 0 PA: 2013 H302 Nr. 201 (9) Strandberg Hjemme 3 / 0 PA: 2013 H303 Nr. 201 (9) fary Hjemme 3 / 2 PA: 2013 H101 Nr. 207 (46) Thorsen Hjemme 2 / 0 PA: 2008 H102 Nr. 207 (46) Svenkerud Hjemme Verisure 1 / 0 Gammelt BS under vasken. H103 Nr. 207 (46) Mohammad Hjemme 2 / 0 PA: 2013 H104 Nr. 207 (46) Halvorsen Hjemme Verisure 3 / 0 PA: 2013 H105 Nr. 207 (46) Hansen Hjemme 1 / 0 H106 Nr. 207 (46) Nygren Hjemme 1 / 0 PA: 2013 H107 Nr. 207 (46) Zubkova Hjemme 2 / 0 PA: 2013 H108 Nr. 207 (46) Dagsketh Hjemme 4 / 0 PA: 2013 H109 Nr. 207 (46) Kaminski Hjemme 2 / 0 PA: 2013 H110 Nr. 207 (46) Heaven Hjemme 1 / 0 PA: 2013 H201 Nr. 207 (46) Wiik Hjemme 1 / 0 PA: 2013 H202 Nr. 207 (46) Strand Hjemme 1 / 0 PA: 2013 H203 Nr. 207 (46) Svendsen Hjemme 2 / 0 PA: 2013 H204 Nr. 207 (46) Bakke Hjemme 4 / 0 PA: 2013

14 H205 Nr. 207 (46) Johannesen Hjemme 3 / 0 PA: 2013 H206 Nr. 207 (46) Zaborowski Hjemme 1 / 0 H207 Nr. 207 (46) Mead Hjemme 2 / 0 PA: 2013 H208 Nr. 207 (46) X Ønsker ikke besøk 0 / 0 Ringt på: 19:20-26.Feb H208 Nr. 207 (46) X Ikke hjemme 0 / 0 Ingen navn funnet H209 Nr. 207 (46) Teniuch Hjemme 2 / 0 PA: 2013 H210 Nr. 207 (46) Skaugård Hjemme 1 / 0 Ingen form for slokking H211 Nr. 207 (46) Abdillahi Hjemme 1 / 0 PA: 2008 Defekt RV og PA uten trykk, defekt H212 Nr. 207 (46) Hansen Hjemme 1 / 0 PA: 2013 H301 Nr. 207 (46) Olsen Hjemme 2 / 0 PA: 2013 H302 Nr. 207 (46) Jokerud Hjemme 1 / 0 PA: 2013 H303 Nr. 207 (46) Garza Hjemme 1 / 1 PA: 2013 H304 Nr. 207 (46) Soley Petur Ikke hjemme 0 / 0 Ringt på: 09:33-05.Mar H304 Nr. 207 (46) Petur Ikke hjemme 0 / 0 Ringt på 19:43 H305 Nr. 207 (46) Næss Hjemme 2 / 0 PA: 2013 H306 Nr. 207 (46) Alikhani Hjemme 1 / 0 PA: 2013 H307 Nr. 207 (46) Olsen Ikke hjemme 0 / 0 Ringt på: 09:34-05.Mar H307 Nr. 207 (46) Olsen Ikke hjemme 0 / 0 Ringt på 19:58 H308 Nr. 207 (46) Himarem Ønsker ikke besøk 0 / 0 Ringt på: 09:35-05.Mar H308 Nr. 207 (46) Himarem Ikke hjemme 0 / 0 Ringt på 20:00 H309 Nr. 207 (46) Tønseth Hjemme 2 / 0 PA: 2013 H310 Nr. 207 (46) Østensen Hjemme 2 / 0 PA: 2013 H311 Nr. 207 (46) Arvnes Ikke hjemme 0 / 0 Ringt på: 09:35-05.Mar H311 Nr. 207 (46) Arvnes Ikke hjemme 0 / 0 Ringt på 20:33

15 H312 Nr. 207 (46) Saga Ønsker ikke besøk 0 / 0 Ringt på: 09:36-05.Mar H401 Nr. 207 (46) Jensen Hjemme 0 / 0 PA: 2013 Røykvarsler fjernet H402 Nr. 207 (46) Reed Hjemme 1 / 1 PA: 2013 H403 Nr. 207 (46) Mysen Hjemme 0 / 1 PA: 2013 H404 Nr. 207 (46) Stachurski Hjemme 3 / 0 PA: kg. pulverslokker i tillegg H405 Nr. 207 (46) Nordseth Hjemme 1 / 0 PA: 2013 H406 Nr. 207 (46) Berger Ikke hjemme 0 / 0 Ringt på: 09:38-05.Mar H406 Nr. 207 (46) Berger Ikke hjemme 0 / 0 Ringt på 17:59 H407 Nr. 207 (46) Kleiven Hjemme 2 / 1 PA: 2013 H408 Nr. 207 (46) Simonsen Ikke hjemme 0 / 0 Ringt på: 09:39-05.Mar H408 Nr. 207 (46) Simonsen Ikke hjemme 0 / 0 Ringt på 18:17 H409 Nr. 207 (46) Rønning Hjemme 2 / 0 PA: 2013 H410 Nr. 207 (46) Gullaksen Hjemme 4 / 0 PA: 2013 H411 Nr. 207 (46) Berg Ikke hjemme 0 / 0 Ringt på: 09:39-05.Mar H411 Nr. 207 (46) Berg Ikke hjemme 0 / 0 Ringt på 18:38 H412 Nr. 207 (46) Rustad Hjemme 1 / 0 PA: 2013

16 Fellesareal: Adresse Kontrollert av Kommentar Garasje seksjon 137 (110 -> 116) Odd Magne Ekre Godt merkede rømningsveier. 18:56-04.Mar Garasje seksjon 138 (207) Odd Magne Ekre Godt merkede rømningsveier. 18:43-04.Mar Garasje seksjon 139 ( ) Odd Magne Ekre Godt merkede rømningsveier. 19:08-04.Mar Garasje seksjon 140 ( ) Odd Magne Ekre Godt merkede rømningsveier. 19:29-04.Mar

DANVIK BORETTSLAG KONTROLL 2013

DANVIK BORETTSLAG KONTROLL 2013 DANVIK BORETTSLAG KONTROLL 2013 Rapport skrevet dato: 05.09.2013 Kontaktperson kunde: Lars Hjelmås Ansvarlig utførende: Mikael Floberg Adresse: 1.strøm Terasse 60 Kompetansenummer: L Postnummer og sted

Detaljer

Rapport skrevet dato: Kontaktperson kunde: Ansvarlig utførende: Adresse: Kompetansenummer: Postnummer og sted Kontakt e-post: Telefonnummer:

Rapport skrevet dato: Kontaktperson kunde: Ansvarlig utførende: Adresse: Kompetansenummer: Postnummer og sted Kontakt e-post: Telefonnummer: Gullmyra boligsameie Rapport skrevet dato: 20/04/2014 Kontaktperson kunde: Ronny Amundsen Ansvarlig utførende: Kim R. Storvold Adresse: Gullhaugveien 201 Kompetansenummer: L Postnummer og sted 1354 Bærums

Detaljer

Tomterhagan boligsameie

Tomterhagan boligsameie Tomterhagan boligsameie Rapport skrevet dato: 07.04.2016 Kontaktperson kunde: Morten Bråthen Ansvarlig utførende: Patrick Ogudugu Adresse: Tomterhagan 15G Kompetansenummer: R 22761 Postnummer og sted 2080

Detaljer

Rapport skrevet dato: Kontaktperson kunde: Ansvarlig utførende: Adresse: Kompetansenummer: Postnummer og sted: Kontakt e-post: Telefonnummer:

Rapport skrevet dato: Kontaktperson kunde: Ansvarlig utførende: Adresse: Kompetansenummer: Postnummer og sted: Kontakt e-post: Telefonnummer: Sameiet Idun Syd Rapport skrevet dato: 23.03.2015 Kontaktperson kunde: Rune Helgeland Ansvarlig utførende: Cato Holtekjølen Adresse: Lillogata 12 Kompetansenummer: L Postnummer og sted: 0484 Oslo Kontakt

Detaljer

Åsly BRL. www.norskbrannvern.no

Åsly BRL. www.norskbrannvern.no Åsly BRL Rapport skrevet dato: 26.08.2015 Kontaktperson kunde: Tom Erling Henriksen Ansvarlig utførende: Odd - Arild Hansen Adresse: Olav Bullsvei 9 Kompetansenummer: R 24164 Postnummer og sted 0765 Oslo

Detaljer

Blindernveien 2-4 SE

Blindernveien 2-4 SE Blindernveien 2-4 SE Rapport skrevet dato: 29.02.2016 Kontaktperson kunde: Anine Terland Ansvarlig utførende: Odd - Arild Hansen Adresse: Blindernveien 4 Kompetansenummer: R24164 Postnummer og sted Oslo

Detaljer

Åsly Borettslag. www.norskbrannvern.no

Åsly Borettslag. www.norskbrannvern.no Åsly Borettslag Rapport skrevet dato: 08.09.2014 Kontaktperson kunde: Tom Erling Henriksen Ansvarlig utførende: Arne Sangnæs Adresse: Olaf Bulls vei 9 Kompetansenummer: R22751 Postnummer og sted 0765 Oslo

Detaljer

Lørenvangen Eierseksjonssameie

Lørenvangen Eierseksjonssameie Kontrollrapport Brannvern 2017 Lørenvangen Eierseksjonssameie Objektinformasjon Lørenvangen Eierseksjonssameie Rapportdato: 30.06.17 Prosjektnr.: 356 Ansvarlig utførende: Sindre Hagestande Kontaktperson

Detaljer

Sameiet Ruudshagen KONTROLL 2016

Sameiet Ruudshagen KONTROLL 2016 Sameiet Ruudshagen KONTROLL 2016 Rapportdato: 21.11.2016 Prosjektnr.: Ansvarlig utførende: Sigbjørn Hannevik Kontaktperson kunde: Terje Størkersen Kompetansenummer: G 24633 Adresse: Marstrandgata 1-7 Utførende

Detaljer

GULLMYRA BOLIGSAMEIE

GULLMYRA BOLIGSAMEIE Kontrollrapport Brannvern 2017 GULLMYRA BOLIGSAMEIE Side 1 Objektinformasjon Gullmyra Boligsameie Rapportdato: 07.03.2017 Prosjektnr.: 1182 Ansvarlig utførende: Matias R. Icersen Kontaktperson kunde: Marit

Detaljer

Boligsameiet Tomterhagan

Boligsameiet Tomterhagan Kontrollrapport Brannvern 2017 Boligsameiet Tomterhagan Side 1 Objektinformasjon Boligsameiet Tomterhagan Rapportdato: 25.04.2017 Prosjektnr.: 1616 Ansvarlig utførende: Iver Helmen Kontaktperson kunde:

Detaljer

Rapport skrevet dato: Kontaktperson kunde: Ansvarlig utførende: Adresse: Kompetansenummer: Postnummer og sted: Kontakt e-post: Telefonnummer:

Rapport skrevet dato: Kontaktperson kunde: Ansvarlig utførende: Adresse: Kompetansenummer: Postnummer og sted: Kontakt e-post: Telefonnummer: Sameiet Idun Syd Rapport skrevet dato: 18.03.2016 Kontaktperson kunde: Heidi Nordin Ansvarlig utførende: Cato Holtekjølen Adresse: Lillogata 12 Kompetansenummer: L Postnummer og sted: 0484 Oslo Kontakt

Detaljer

Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger.

Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger. Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger. Internkontroll er et begrep som de fleste har hørt om. Det er sikkert mange som har spurt seg selv:

Detaljer

1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere.

1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere. BRANNINSTRUKS FOR S59 63: 1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere. 2. REDDE Evakuer bygningen. Barn og eldre/uføre hjelpes

Detaljer

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker.

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker. BRANNSIKKERHET 3 E Seksjonseiers ansvar Hver leilighet skal i henhold til 2-5 i Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn ha minst én godkjent røykvarsler plassert slik at den høres tydelig på alle

Detaljer

HMS håndbok for Frydenberg Boligsameie felt D (Seljeveien 35 og 37)

HMS håndbok for Frydenberg Boligsameie felt D (Seljeveien 35 og 37) HMS håndbok for Frydenberg Boligsameie felt D (Seljeveien 35 og 37) Side 2 av 13 Til beboere i Seljeveien 35 og 37 Informasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS) i boligselskapet. Vi i seljeveien

Detaljer

Til andelseiere/beboere i 5628 Sjølystpromenaden Boligsameie (A5)

Til andelseiere/beboere i 5628 Sjølystpromenaden Boligsameie (A5) Til andelseiere/beboere i 5628 Sjølystpromenaden Boligsameie (A5) Informasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS) i boligselskapet. I Sjølystpromenaden Boligsameie (A5) ønsker vi å skape et trivelig

Detaljer

2. Tiltak for å påvirke rømningstider. Røykvarsler. Brannalarmanlegg

2. Tiltak for å påvirke rømningstider. Røykvarsler. Brannalarmanlegg 2. Tiltak for å påvirke rømningstider Tiltak som reduserer nødvendig rømningstid vil f.eks. være utstyr for deteksjon av røyk og varme, varsling av brann, informasjon før og under rømning, merking og belysning

Detaljer

Maridalsveien 205. Brannteknisk kontroll

Maridalsveien 205. Brannteknisk kontroll Maridalsveien 205 Brannteknisk kontroll 1 BAKGRUNN FOR KONTROLL SWECO Norge as, avdeling Brann & Sikkerhet, er engasjert for å bistå med brannteknisk rådgivning i forbindelse med hovedombygging i Maridalsveien

Detaljer

Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg

Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg TEK10 - nye krav TEK10 - nye regelverkskrav 11-12 1. juli 2010 kom det krav om installasjon av automatiske brannalarmanlegg i de fleste typer bygg beregnet

Detaljer

Trygg hyttekos. unngå brann på hytta

Trygg hyttekos. unngå brann på hytta Trygg hyttekos unngå brann på hytta Eksplosiv hyttevekst Antall hytter i Norge har økt dramatisk de siste årene. Hyttene blir større og bostandarden høyere. For mange er hytta blitt en ekstra bolig. Vi

Detaljer

Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg

Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg TEK10 - nye krav TEK10 - nye regelverkskrav 11-12 11-12 1. juli 2010 kom det krav om installasjon av brannalarmanlegg i alle typer bygg beregnet for virksomhet

Detaljer

Brannvernorganisering

Brannvernorganisering Brannvernorganisering ved Innhold: 1. Branninstruks 2. Oversikt over brannvernorganisasjonen 3. Instruks for områdeansvarlige 4. Dokumentasjon av brannvernopplæring for nyansatte 5. Skjema for kvartalsvis

Detaljer

BRANNTEKNISK KONTROLL AV UTFØRELSE

BRANNTEKNISK KONTROLL AV UTFØRELSE BRANNTEKNISK KONTROLL AV UTFØRELSE TORMODSGATE 8 Prosjektnr: Ansvarlig: av: 105640 Rune Berglund Dato: Revisjonsnummer Oppdragsgiver 28.11.2012 1.0 Sameiet Tormodsgate 8 Firesafe Consulting Oslo - Tevlingveien

Detaljer

Bilde. Denne avtalen beskriver hvordan interkontrollen og HMS i praksis blir håndtert på eiendommen.

Bilde. Denne avtalen beskriver hvordan interkontrollen og HMS i praksis blir håndtert på eiendommen. Vardar Eiendom har som mål å ha fornøyde leietakere blant annet gjennom god kommunikasjon. Sammen skal vi sørge for gode og sikre arbeidsvaner, klare ansvarsforhold, godt samarbeid og ryddige lokaler i

Detaljer

Nedre Toppenhaug 50 - brannteknisk notat

Nedre Toppenhaug 50 - brannteknisk notat Til: Fra: Jørund Houg Terje Hansen Dato 2017-06-20 Nedre Toppenhaug 50 - brannteknisk notat Beskrivelse Norconsult AS er engasjert av Jørund Houg for å utrede branntekniske krav i forbindelse med ominnredning

Detaljer

LIKOLLEN BORETTSLAG. HMS dokument. Helse Miljø - Sikkerhet

LIKOLLEN BORETTSLAG. HMS dokument. Helse Miljø - Sikkerhet LIKOLLEN BORETTSLAG HMS dokument Innholdsfortegnelse FORORD... 4 HMS ( HELSE MILJØ OG SIKKERHET)... 5 ANSVARLIG... 5 HVEM OMFATTES AV HMS... 5 VIKTIGE BEGREPER Å FORHOLDE SEG TIL... 5 PÅLEGG FRA OFFENTLIGE

Detaljer

Åsly BRL KONTROLL 2016

Åsly BRL KONTROLL 2016 Åsly BRL KONTROLL 2016 Rapportdato: 21.10.2016 Prosjektnr.: 11-025 Ansvarlig utførende: Cato Holtekjølen Kontaktperson kunde: Tom Erling Henriksen Kompetansenummer: L Adresse: Olaf Bullsvei Utførende firma

Detaljer

BRANNDOKUMENTASJON FOR ANDELSEIERE OG BEBOERE

BRANNDOKUMENTASJON FOR ANDELSEIERE OG BEBOERE BORETTSLAGET TORSHOV KVARTAL VI BRANNDOKUMENTASJON FOR ANDELSEIERE OG BEBOERE 29.05.2011 947837893 INNLEDNING HEFTE FOR ANDELSEIERE OG BEBOERE Styret i er ansvarlig for brannvernet ved eiendommen. Ihht.

Detaljer

Neuberggata 6 A-F, Oslo BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT

Neuberggata 6 A-F, Oslo BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT Juli 2010 Side 1 av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE Sammendrag... 2 Forutsetninger... 3 1.1 Eiendomsinformasjon... 4 1.2 Branntekniske grunnlagsdata... 5 1.3 Bæresystem, etasjeskiller

Detaljer

Velkommen til. brannvernopplæring. SASIRO Samfunnsikkerhetssenteret i Rogaland

Velkommen til. brannvernopplæring. SASIRO Samfunnsikkerhetssenteret i Rogaland Velkommen til brannvernopplæring SASIRO Samfunnsikkerhetssenteret i Rogaland Mål for dagen Litt om brann fakta. Tiltak for å redde liv. Kjenne til grunnleggende brannteori. Ha kjennskap til ulike brannårsaker.

Detaljer

B R A N N V E R N. ved. Dagali og Skurdalen oppvekstsenter. Skole, samfunnshus, barnehage Skurdalen. Barnehage Dagali. Oppdatert August 2011

B R A N N V E R N. ved. Dagali og Skurdalen oppvekstsenter. Skole, samfunnshus, barnehage Skurdalen. Barnehage Dagali. Oppdatert August 2011 B R A N N V E R N ved Dagali og Skurdalen oppvekstsenter Skole, samfunnshus, barnehage Skurdalen Barnehage Dagali Oppdatert August 2011 Bygningene er etter brannvernlovens 22 "særskilte brannobjekt" hvor

Detaljer

De aller viktigste brannvernrådene! LES MER PÅ WWW.NRBR.NO

De aller viktigste brannvernrådene! LES MER PÅ WWW.NRBR.NO De aller viktigste brannvernrådene! LES MER PÅ WWW.NRBR.NO Røykvarslere Det er påbudt med fungerende røykvarslere som kan høres på alle soverom med lukket dør. Røykvarsleren skal befinne seg i taket og

Detaljer

Brannvern ved Studentersamfundet i Trondhjem

Brannvern ved Studentersamfundet i Trondhjem Brannvern ved Studentersamfundet i Trondhjem Sist oppdatert 23. oktober 2012 Godkjent av Finansstyret 13. desember 2012 Ved Studentersamfundet i Trondheim er Finansstyrets leder, øverste brannansvarlig.

Detaljer

BRANN - SIKKERHET BRANN - SIKKERHET

BRANN - SIKKERHET BRANN - SIKKERHET 52 BRANN - SIKKERHET Siden 2000 har det vært 1500 branntilløp i boliger forvaltet av Norske Boligbyggelag. Noen har utviklet seg til branner med svært dramatiske følger. Dette kan vi gjøre noe med. Les

Detaljer

Brannsikkerhet. Beboermøte Ammerudsletta Borettslag 7. mars 2017

Brannsikkerhet. Beboermøte Ammerudsletta Borettslag 7. mars 2017 Brannsikkerhet Beboermøte Ammerudsletta Borettslag 7. mars 2017 Formål med beboermøte Gi informasjon knyttet til uønsket hendelse i kjeller 27B. Hva kan vi gjøre for å unngå lignende hendelser? Bistand

Detaljer

Brannvernorganisering

Brannvernorganisering Brannvernorganisering ved Høgskolen i Molde INNHOLD: 1. Branninstruks 2. Oversikt over brannvernorganisasjonen ved HSM 3. Instruks for områdeansvarlige 4. Dokumentasjon av brannvernopplæring for nyansatte

Detaljer

Brannsikkerhet av Brynjar Henriksen

Brannsikkerhet av Brynjar Henriksen Brannsikkerhet av Brynjar Henriksen Om Kongsberg kommunale eiendom KF 110 000 m2 formålsbygg 15 000 m2 annen eiendom 450 boliger Om oss Ca. 70 ansatte fordelt på 4 avdelinger Hva gjør vi? Planlegger nye

Detaljer

Årlig gjennomgang av HMS-arbeidet

Årlig gjennomgang av HMS-arbeidet Rapport Årlig gjennomgang av HMS-arbeidet Hensikt Man er i følge lovverket pliktig til minimum en gang pr år å ha en gjennomgang av HMS-arbeidet. Se 5 pkt. 8 i forskrift om systematisk helse-, miljø- og

Detaljer

Info brosjyre om brannsikring i USITs lokaler.

Info brosjyre om brannsikring i USITs lokaler. Info brosjyre om brannsikring i USITs lokaler. Heldigvis har vi ikke opplevd brann i USITs lokaler. Likevel skal vi når brannalarmen går, alltid oppfatte den som reell og følge de prosedyrer som gjelder

Detaljer

FOKUS PÅ BRANNER PÅ KONGSVINGER

FOKUS PÅ BRANNER PÅ KONGSVINGER KONGSVINGER BBL 6 DESEMBER 2007 Temakveld med KOBBL Nina Radeid Egil Leikåsen Kirsti Klamo FOKUS PÅ BRANNER PÅ KONGSVINGER www.nbbl.no Agenda for kvelden Fakta om branner på Kongsvinger Brannvesenets erfaringer

Detaljer

Velkommen som ny beboer!

Velkommen som ny beboer! Velkommen som ny beboer! Velkommen til et borettslag som de aller fleste trives meget godt i. Vi har boliger med nærhet til natur og ligger ellers sentralt nok for de fleste tilbud! Dyrehold og barn er

Detaljer

Bærum kommune Eiendom. Søsterboligene

Bærum kommune Eiendom. Søsterboligene Bærum kommune Eiendom Søsterboligene Brannteknisk notat med tiltakplan v/ Espen Viksjø 16.11.2015 Sammendrag Dette notatet beskriver de branntekniske løsningene som er lagt til grunn for prosjektet; videreføring

Detaljer

Egenkontroll av sikkerhet

Egenkontroll av sikkerhet Egenkontroll av sikkerhet Innledning Den enkelte andelseier/beboer er ansvarlig for at boligen er i forsvarlig stand, og at den brukes og vedlikeholdes på en slik måte at det ikke oppstår fare for beboere

Detaljer

BRANNSIKKER BOLIG. Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann. Norsk

BRANNSIKKER BOLIG. Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann. Norsk BRANNSIKKER BOLIG Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann Norsk Boligbranner i Norge Hvert år omkommer rundt 60 mennesker i branner i Norge de fleste i sine egne hjem. Brannvesenet

Detaljer

VEILEDNING - LOFTSINNREDNING/OPPGRADERING AV ELDRE MURGÅRDER

VEILEDNING - LOFTSINNREDNING/OPPGRADERING AV ELDRE MURGÅRDER VEILEDNING - LOFTSINNREDNING/OPPGRADERING AV ELDRE MURGÅRDER Blankett nr 72-0566 Virkeområde Veiledningen omfatter innredning av leiligheter på loft og i kjeller i eldre murgårder. Den gjelder også for

Detaljer

GENERELLE OPPLYSNINGER

GENERELLE OPPLYSNINGER GENERELLE OPPLYSNINGER EIENDOM Byggets navn: Besøksadresse: Postadresse: Gårdsnr. Bruksnr. Kommune: EIER Navn: Postadresse: Org.nr: Kontaktperson: Telefon: Telefax: ANSVARLIG BRANNVERNLEDER Navn: Adresse,

Detaljer

Røykvarslere Nina Kristine Reitan, PhD

Røykvarslere Nina Kristine Reitan, PhD Røykvarslere Nina Kristine Reitan, PhD Regelverk og anbefalinger 1985/1990: Krav om røykvarsler i nye og eksisterende boliger (Byggeforskrift 1985/FOBTOT) Anskaffelse og montering av egnet røykvarsler

Detaljer

Brannsikker bygård. Problemstillinger og løsninger. Andreas Coll, Brann- og redningsetaten

Brannsikker bygård. Problemstillinger og løsninger. Andreas Coll, Brann- og redningsetaten Brannsikker bygård Problemstillinger og løsninger Andreas Coll, Brann- og redningsetaten Temaer for presentasjonen Generelt om brannårsaker, og konsekvenser av brann Brannsikkerhet i eldre murgårder Branntekniske

Detaljer

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag!

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Dette skrivet er til deg som er nyinnflyttet i Enga borettslag. Skrivet tar for seg mange av de spørsmålene som dukker opp den første tiden en bor på et

Detaljer

OBS! Brannsikring i gården du bor i OBS!

OBS! Brannsikring i gården du bor i OBS! Nye beboere OBS! Brannsikring i gården du bor i OBS! Forord Det har vært mange dramatiske branner i Oslos gamle bygårder opp gjennom årene. Det skjer ofte natt til lørdag eller natt til søndag. Brannen

Detaljer

Velkommen som ny beboer!!

Velkommen som ny beboer!! Velkommen som ny beboer!! Velkommen til et borettslag som de aller fleste trives meget godt i. Vi har boliger med nærhet til natur og ligger ellers sentralt nok for de fleste tilbud! Dyrehold og barn er

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR

BRUKERVEILEDNING FOR BRUKERVEILEDNING FOR TERMISK VARMEVARSLER Kommersiell referanse: 3103-002 Utviklet av CAVIUS Denne termiske varmevarsleren er tiltenkt områder der røykvarslere ikke er egnet pga. høy risiko for feilalarmer,

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR EIERSEKSJONSAMEIET SAGA SENTER

HUSORDENSREGLER FOR EIERSEKSJONSAMEIET SAGA SENTER HUSORDENSREGLER FOR EIERSEKSJONSAMEIET SAGA SENTER Vedtatt på sameiermøte 9. april 2014 1 BEBOERNES PLIKT Beboerne plikter å følge husordensreglene, og er ansvarlige for at de overholdes av husstanden

Detaljer

VÅR ADRESSE: OSPELIA 9-11, 1481 HAGAN

VÅR ADRESSE: OSPELIA 9-11, 1481 HAGAN BRANNVERNPLAN SKILLEBEKKEN BORETTSLAG NØDTELEFON BRANNVESENET 110 VÅR ADRESSE: OSPELIA 9-11, 1481 HAGAN Gjør deg kjent med: Hvor brannmeldere og slukkeutstyr er, og hvordan dette brukes. Hvor utganger

Detaljer

Karmøy brann- og redningsvesen kommer for å utføre tilsyn og feiing. Karmøy kommune Karmøy brann- og redningsvesen

Karmøy brann- og redningsvesen kommer for å utføre tilsyn og feiing. Karmøy kommune Karmøy brann- og redningsvesen Karmøy kommune Karmøy brann- og redningsvesen (tilsynsvarsel eller feievarsel - se baksiden av brosjyren) Karmøy brann- og redningsvesen kommer for å utføre tilsyn og feiing Tilsynet gjennomføres i henhold

Detaljer

Rapport Antipodes café Brannkonsept, 15. desember Innhold

Rapport Antipodes café Brannkonsept, 15. desember Innhold Innhold 1. Innledning... 3 2. Regelverk... 3 2.1 Identifisering av tiltaket...3 2.2 Ansvarsoppgave...3 2.3 Gjeldende regelverk...3 3. Dokumentasjonsform... 3 3.1 Fravik...3 3.2 Kvalitetssikring...3 4.

Detaljer

Avtale om områdebrannalarmanlegg på Lyngør, Tvedestrand.

Avtale om områdebrannalarmanlegg på Lyngør, Tvedestrand. Tvedestrand, januar 2017 Avtale om områdebrannalarmanlegg på Lyngør, Tvedestrand. Formål: Formålet med avtalen er å få en raskest mulig varsling av brann for å hindre at hus i den verneverdige delen av

Detaljer

BRANNSIKKERHET I BOLIG

BRANNSIKKERHET I BOLIG BRANNSIKKERHET I BOLIG Foto: Ørjan Deisz, Bergens Tidende Feieren fører tilsyn med ildsted, røykrør, skorstein, røykvarslere, slokkemateriell, rømningsveier og oppbevaring av brannfarlig vare med mer.

Detaljer

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag!

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Dette skrivet er til deg som er nyinnflyttet i Enga borettslag. Skrivet tar for seg mange av de spørsmålene som dukker opp den første tiden en bor på et

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET RØA TERRASSE (godkjent på ekstra ordinært sameiemøte 27. september 2007)

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET RØA TERRASSE (godkjent på ekstra ordinært sameiemøte 27. september 2007) HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET RØA TERRASSE (godkjent på ekstra ordinært sameiemøte 27. september 2007) GENERELT 1. Disse husordensreglene er en veiledning i god naboskikk. De inneholder samtidig regler og

Detaljer

Røykvarsleren. Slukkeutstyret. Elektriske ting. Sett et kryss i ruta når du er ferdig med å sjekke. Lykke til! Greit å vite for voksne

Røykvarsleren. Slukkeutstyret. Elektriske ting. Sett et kryss i ruta når du er ferdig med å sjekke. Lykke til! Greit å vite for voksne FLAMMBÆRT HJELPER TIL MED SIKKERHETEN! Kjære foresatte! Flammbært er brannvesenets gode hjelper. Bamsen skal hjelpe med å bedre brannsikkerheten i barnehagen, og bidra til at barna blir bevisste på og

Detaljer

SAMEIET ETTERSTADKROKEN 5H

SAMEIET ETTERSTADKROKEN 5H SAMEIET ETTERSTADKROKEN 5H INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE I SAMEIET ETTERSTADKROKEN 5H, OSLO Det innkalles med dette til ordinært sameiermøte i Sameiet Etterstadkroken 5H Mandag 18. mars 2013 kl.

Detaljer

BRANNVERNPLAN LINJEBO BORETTSLAG NØONUMMER BRANNVESENET: 110

BRANNVERNPLAN LINJEBO BORETTSLAG NØONUMMER BRANNVESENET: 110 - 1 - BRANNVERNPLAN LINJEBO BORETTSLAG NØONUMMER BRANNVESENET: 110 KORREKT ADRESSE: Ringvegen 13-21 og Rådhusvegen 11-23 FELLES MØTEPLASS VED EVAKUERING: P-PLASS VED SLETVOLD MOT RINGVEGEN Gjør deg kjent

Detaljer

RUNDSKRIV DESEMBER 2008

RUNDSKRIV DESEMBER 2008 RUNDSKRIV DESEMBER 2008 Vi har nå tilbakelagt enda et år med små og store vedlikeholdsoppgaver. Det var bra oppmøte på informasjonsmøtet i november, en kort oppsummering her: de planlagte, store vedlikeholdsoppgavene

Detaljer

Murbyen Oslo - brannsikring. André Korsaksel

Murbyen Oslo - brannsikring. André Korsaksel Murbyen Oslo - brannsikring André Korsaksel 26.10.2017 Bevaringsverdig i Oslo Gul liste Oversikt over registrerte kulturminner i Oslo Ca 14 400 eiendommer (per 01.01.2015) Bevaringsverdig 62% Spesialområde

Detaljer

Befaring - brannteknisk vurdering

Befaring - brannteknisk vurdering Til: Anders Kaalhus, seksjon 3 Kent Pedersen, seksjon 2 Fra: Lise Steffensen Kristiansen Dato 2017-01-23 Befaring - brannteknisk vurdering Norconsult ved brannteknisk rådgiver Lise S Kristiansen og Ørjan

Detaljer

SAMEIET HOVINBEKKEN 1 H U S O R D E N S R E G L E R

SAMEIET HOVINBEKKEN 1 H U S O R D E N S R E G L E R SAMEIET HOVINBEKKEN 1 H U S O R D E N S R E G L E R Husordensreglene kommer som et tillegg til vedtekter fra sameiermøtet 21.1.2014. Disse er endret i sameiermøte den 18.04.2017. Husordensreglene inneholder

Detaljer

Brannvern Fylkeshuset i Troms

Brannvern Fylkeshuset i Troms Brannvern Fylkeshuset i Troms Bygg- og eiendomssenteret 1 INNHOLD 1. Organisering Intern fordeling 2. Rømningsplan 3. Branninstruks 4. Bygningsmessig brannsikring 2 1. ORGANISERING INTERN FORDELING Den

Detaljer

Rømningssikkerhet i forsamlingslokaler (risikoklasse 5), fastsettelse av persontall i forsamlingslokaler

Rømningssikkerhet i forsamlingslokaler (risikoklasse 5), fastsettelse av persontall i forsamlingslokaler Rømningssikkerhet i forsamlingslokaler (risikoklasse 5), fastsettelse av persontall i forsamlingslokaler Brannvesenet legger til grunn Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (n)og Forskrift om

Detaljer

Brannvern kampanje 2015

Brannvern kampanje 2015 Alle priser er ink. MVA EXW Horten, gyldige for bestilling innen 31.12.2015 Komfyrvakt Prisene gjelder ved bytte av vanlig komfyr kontakt til komfyrvakt MKOMFY 25R Standard komfyrvakt. Ferdig installert

Detaljer

Rehabilitering av bakgårdsfasaden

Rehabilitering av bakgårdsfasaden Rehabilitering av bakgårdsfasaden Det er påkrevd å gjøre rehabilitering av bakgårdsfasaden og dette er noe styret har jobbet med siden høsten 2009. Styret har fått utarbeidet en kostnadsrapport fra OBOS

Detaljer

Brannsikre bygg riktig prosjektering

Brannsikre bygg riktig prosjektering Brannsikre bygg riktig prosjektering Roller og ansvar for brannsikkerhet Senioringeniør Lars Haugrud 6. juni 2016 Driftsfasen sett gjennom øynene til ny forskrift om brannforebygging Virkeområde Forskriften

Detaljer

Husordensregler for Sameiet Seilduksgata 6, 0553 Oslo

Husordensregler for Sameiet Seilduksgata 6, 0553 Oslo Husordensregler for Sameiet Seilduksgata 6, 0553 Oslo 1 Formål Formålet med husordensreglene er å legge grunnlag for et godt bomiljø i sameiet, noe som er alles ansvar, enten man eier eller leier i Seilduksgata

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet (HMS), internkontrollsystemet i Vestre Hansmark borettslag

Helse, miljø og sikkerhet (HMS), internkontrollsystemet i Vestre Hansmark borettslag www.vhbrl.no Helse, miljø og sikkerhet (HMS), internkontrollsystemet i Vestre Hansmark borettslag Alle virksomheter, herunder alle boligselskap, er underlagt Forskrift om Internkontroll av 1.1.1997. Her

Detaljer

Det er DEG det kommer an på!

Det er DEG det kommer an på! Det er DEG det kommer an på! Du er den viktigste medarbeideren i sikkerhetsarbeidet. Du kan: redde liv forebygge branner gi beskjed når noe er galt slokke branntilløp Vi har alle et ansvar! nr. 1 Lovens

Detaljer

KORREKT ADRESSE: BENTSEGATA 15-19 FELLES MØTEPLASS VED EVAKUERING: UTENFOR STERKSTRØM

KORREKT ADRESSE: BENTSEGATA 15-19 FELLES MØTEPLASS VED EVAKUERING: UTENFOR STERKSTRØM BRANNVERNPLAN BENTSEBAKKEN BORETTSLAG NØDNUMMER BRANNVESENET: 110 KORREKT ADRESSE: BENTSEGATA 15-19 FELLES MØTEPLASS VED EVAKUERING: UTENFOR STERKSTRØM Gjør deg kjent med: Hvor brannvarslere og slukkeutstyr

Detaljer

Husorden HUSORDENSREGLER FOR BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE

Husorden HUSORDENSREGLER FOR BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE Adresse Husorden BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE HUSORDENSREGLER FOR BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE Revidert utgave etter årsmøte 18.04.2012 1. Beboerne plikter å sette seg inn i og følge husordensreglene,

Detaljer

1.1 Revisjonshistorikk Dette er første versjon av dokumentet. Kompletteres ved eventuelle revisjoner.

1.1 Revisjonshistorikk Dette er første versjon av dokumentet. Kompletteres ved eventuelle revisjoner. 2/9 1 INNLEDNING Dette dokumentet inngår i brannkonseptet for boligprosjektet Havblikk. Dokumentet er verifikasjon av at brannsikkerheten er forskriftsmessig når prosjektet gjennomføres i samsvar med forutsetninger,

Detaljer

7-28 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap

7-28 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap 7-28 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap Når en brann oppstår, er det viktig at forholdene i og rundt bygningen er lagt til rette for at brannvesenet skal kunne utføre effektiv rednings- og

Detaljer

Timon og Pumbaas tips til brannsikkerhet

Timon og Pumbaas tips til brannsikkerhet Timon og Pumbaas tips til brannsikkerhet Timon og Pumbaa har lært mye om brannsikkerhet. Fyll ut feltene i boksen med ord. Bruk hvert ord bare én gang. varsleren ned knær fyrstikker vann plan 1. Sjekk

Detaljer

BRANNSTIGE 4,5M / 7,5M

BRANNSTIGE 4,5M / 7,5M BRANNSTIGE 4,5M / 7,5M no-flame BRANNSTIGE 4,5M / 7,5M INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 4 STUDER INSTRUKSJONSBOK/BRUKSANVISNING... 4 SPESIFIKASJONER

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR KNUT ALVSSONSVEI 1-9

HUSORDENSREGLER FOR KNUT ALVSSONSVEI 1-9 HUSORDENSREGLER FOR KNUT ALVSSONSVEI 1-9 1. Innledning Husordensreglene har til hensikt å skape gode forhold innen huset og i forhold til naboene. Det er viktig at bestemmelsene blir fulgt og at alle opptrer

Detaljer

Universitetet i Oslo Teknisk avdeling

Universitetet i Oslo Teknisk avdeling Universitetet i Oslo Teknisk avdeling Generelle krav til brannmessige rutiner i byggeperioden August 2009 Side 1 av 5 RUTINER VED OMBYGGING OG REHABILITERING Ved rehabilitering av bygninger ved UiO skal

Detaljer

2 Elektriske apparater (ulik plassering i bygget)

2 Elektriske apparater (ulik plassering i bygget) Oversikt over risikoforhold som ble tatt opp ved kurs for brannansvarlige (skoler) høsten 2009: Denne liste er kun eksempler på hva som kan være med i en risikokartlegging av brannsikkerhet ved skoler,

Detaljer

Tangen V Borettslag Nesodden. Rundskriv 21. desember 2013

Tangen V Borettslag Nesodden. Rundskriv 21. desember 2013 Tangen V Borettslag Nesodden Rundskriv 21. desember 2013 Styret ønsker alle beboere en riktig God Jul og Godt Nyttår! Vi benytter anledningen til å informere om følgende: 1. Styrets sammensetning Etter

Detaljer

A/L ELGTRÅKKET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER

A/L ELGTRÅKKET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER A/L ELGTRÅKKET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER Husordensreglene inneholder bestemmelser om bruk av boligen og fellesarealene, og skal bidra til å fremme orden, trivsel og sikkerhet i borettslaget. Det er i

Detaljer

OM SIKKERHET OG BRANN

OM SIKKERHET OG BRANN OM SIKKERHET OG BRANN OM SIKKERHET OG BRANN LOfavør er fordelskonseptet for alle som er organisert i et LO-forbund. Visste du at som medlem har du allerede Norges beste kollektive innboforsikring? Økonomisk

Detaljer

HMS-håndbok for Solskrenten bs

HMS-håndbok for Solskrenten bs 2016 HMS-håndbok for Solskrenten bs Solskrenten boligsameie, 1. utgave 20.01.2016 Innhold Hva menes med systematisk HMS-arbeid... 2 Hva kan DU gjøre for å bedre sikkerheten i Solskrenten boligsameie?...

Detaljer

hjemme Brann- og redningsetaten

hjemme Brann- og redningsetaten trygg hjemme Brann- og redningsetaten Nødnumre 110 112 113 1412 Nødnummer for hørselshemmede sjekkliste Jeg sjekker hvem jeg åpner for Jeg har røykvarslere som fungerer Jeg har slokkeutstyr som fungerer

Detaljer

BRANNVESENET INFORMERER: TRYGG LEIE!

BRANNVESENET INFORMERER: TRYGG LEIE! BRANNVESENET INFORMERER: TRYGG LEIE! Om brannsikkerhet i utleieboliger, hybler og bofellesskap Hvem har ansvar når boliger og hybler leies ut? Mangel på studentboliger og anstrengt økonomi i studietiden

Detaljer

Brannbok for Klinisk institutt 2

Brannbok for Klinisk institutt 2 Brannbok for Klinisk institutt 2 1 GENERELLE OPPLYSNINGER Klinisk institutt 2 består av 22 ulike forskningsgrupper med til sammen over 320 ansatte og studenter. Det er store variasjoner mellom forskningsgruppene

Detaljer

KONTROLL AV BRANNVERNUTSTYR - WE3 (gjennomføres hvert 5. år)

KONTROLL AV BRANNVERNUTSTYR - WE3 (gjennomføres hvert 5. år) KONTROLL AV BRANNVERNUTSTYR - WE3 (gjennomføres hvert 5. år) I henhold til understående vil standard brannvernpakke leveres og faktureres alle seksjonseiere á kroner 500,- inkl. mva. (evt. leietakere må

Detaljer

Årlig gjennomgang av HMS-arbeidet

Årlig gjennomgang av HMS-arbeidet Rapport Årlig gjennomgang av HMS-arbeidet Hensikt Man er i følge lovverket pliktig til minimum en gang pr år å ha en gjennomgang av HMS-arbeidet. Se 5 pkt. 8 i forskrift om systematisk helse-, miljø- og

Detaljer

OVERORDNET VURDERING AV BRANNTEKNISKE ENDRINGER I EKSISTERENDE DEL AV GREVLINGEN SKOLE

OVERORDNET VURDERING AV BRANNTEKNISKE ENDRINGER I EKSISTERENDE DEL AV GREVLINGEN SKOLE NOTAT Oppdrag 1121040 Kunde Vestby kommune Notat nr. F-NOT-002 Til Hans Kristian Rauan / Vestby kommune Dato 2012-12-20 Rambøll Hoffsveien 4 Pb 427 Skøyen NO-0213 OSLO T +47 22 51 80 00 F +47 22 51 80

Detaljer

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

Kapittel 1. Innledende bestemmelser Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1. Formål Forskriften skal bidra til å redusere sannsynligheten for brann, og begrense konsekvensene brann kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier. 2. Virkeområde

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET KJØRBOKOLLEN 19-29

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET KJØRBOKOLLEN 19-29 HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET KJØRBOKOLLEN 19-29 Vedtatt i ordinært sameiermøte den 22.03.2007 Endret i sameiermøte 22.04.2010 Endret i sameiermøte 20.03.2012 Generelt Disse husordensregler er en veiledning

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN BILLINGSTADLIA 01.06.2016

BEREDSKAPSPLAN BILLINGSTADLIA 01.06.2016 1 BEREDSKAPSPLAN BILLINGSTADLIA 01.06.2016 VARSLINGSLISTER VIKTIGE TELEFONNUMRE Brann 110 Politi 112 Ambulanse 113 GASSLEKKASJE Alfa Olis Vakttelefon 1: 23 24 40 30 Alfa Olis Vakttelefon 2: 98 25 00 13

Detaljer

Nord-Troms videregående skole

Nord-Troms videregående skole Branninstruks skolested Nordreisa Utgave: 4.02 Skrevet av: Rolf Bakkeslett Nord-Troms videregående skole Gjelder fra: 20.08.2015 Godkjent av: Olaug Bergset Dok.id.: 2.3.1.4.2.3 Dok.type: Instruks Sidenr:

Detaljer

DEL 1: VAKTSENTRAL DEL 2: PATRULJE

DEL 1: VAKTSENTRAL DEL 2: PATRULJE Brannmester manus JHV Av Glenn André Viste Bøe (mai 2011) Rollebeskrivelse: En Brannmester er et forbilde. Brannmesteren er sikker i sin sak, og er forberedt på alle situasjoner. Oppstår det et problem,

Detaljer