Gullmyra Boligsameie. Rapport for Situasjon. Norsk Brannvern har følgende å rapportere etter vår årlige internkontrollgjennomgang:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gullmyra Boligsameie. Rapport for 2015. Situasjon. Norsk Brannvern har følgende å rapportere etter vår årlige internkontrollgjennomgang:"

Transkript

1 Gullmyra Boligsameie Rapport for 2015 Rapport skrevet: Kontaktperson kunde: Ronny Amundsen Skrevet av: Kompetansenummer: R23071 Odd Magne Ekre Adresse: Kontakt epost: Telefonnummer: 0 Gulhaugveien (flere adresser) 1354 Bærums Verk Kontakt adresse: Norsk Brannvern AS, Strandveien 33 Epost: Org.nr: MVA Servicedato: Norsk Brannvern har følgende å rapportere etter vår årlige internkontrollgjennomgang: Antall boenheter i boligsammenslutningen: 144 Antall besøkt: 121 Treffprosent: 84% Snittfaktor for boligsammenslutningen: 3.6 (Skalering hvor 1 er svært god og 5 er dårlig) Situasjon Norsk Brannvern har gjennomført en årlig internkontrollgjennomgang av brannsikkerheten i boligsammenslutningen. Det er sett på brannvarslingen, brannslukningen, rømningsforholdene, samt gitt enkel rådgivning til beboerne. Både fellesareal og majoriteten av boenhetene er kontrollert. Norsk Brannvern tar forbehold om at vi ikke har studert forhold som vedrører den branntekniske tilstandsanalysen som generelt sett anbefales etter NS 3424 på nivå 1(vurdering av disse forholdene samt brannceller, dører, tettinger, avvik). Vi anbefaler alle med nivå 3 eller dårligere straks å ta kontakt med Norsk Brannvern for å legge en fremdriftsplan for forbedringer/ utbedringer av brannsikkerheten. Snittfaktort bygger på den enkelte serviceteknikers vurdering på stedet, den aktuelle kontrolldagen og nivåskaleringen på det enkelte spørsmål i rapporten. Skulle det være eventuelle spørsmål, er det bare å ta kontakt på eller telefon

2 Kommentar: Gullmyra BS (144 boenheter) består av følgende adresser: Gullberget (36 boenheter) Gullhaugveien (108 boenheter) I år ble det besøkt 121 boenheter kontra 114 i Det burde vært en noe høyere treffprosent. De som ble besøkt er meget godt fornøyd med at det er en årlig gjennomgang på brannsikkerheten i sameiet. Garasjer har godt merkede rømningsveier og pulveraparater lett tigjengelig. Oppgangene er ikke merket med "exit"-skilter ei heller ingen PA/SA i disse arealene. Branninstruks finnes i alle oppganger med angitt møteplass ved brann. Det er ikke røyk-/brannvarsling i oppgangene dette gjelder fra garasjene. Norsk Brannvern gjør oppmerksom på at tidspunkter i rapporten vil fravike noe fra reelle tidspunkt da dette avhenger av tidspunkt for lagring, forsinkelser i datasystem og evt. andre uforutsette påvirkninger.

3 Det generelle overblikket (3.8) Hvordan er brannsikkerheten generelt sett i boligsammenslutningen? Hvordan er brannsikkerheten i den enkelte leilighet? 1. God 2. Over middels 3. Middels 4. Under middels 5. Dårlig Alarmanlegg i hele bygget. Sprinkler/ vanntåke. Optiske varslere og godt slukkeutstyr. Gode rømningsveier som er merket korrekt. Alarmanlegg i hele bygget. Gode røykvarslere og godkjent slukkeutstyr i alle boenheter. Ok rømningsveie Alarmanlegg/ seriekoblede varsler i deler av bygget. Alle har godkjent røykvarsler og slukkeutstyr. Reduserte rømningsveier Kun enkeltstående røykvarslere. Ikke alle har godkjente røykvarslere og/eller slukkeutstyr. Kun rømning via balkong/ stigebil eller liknende Lite eller ingen varsling og slukkemuligheter i fellesareal. Flere beboer uten godkjente varslere og slukkeutstyr. Dårlige rømningsveier 1. God 2. Over middels 3. Middels 4. Under middels 5. Dårlig Felles brannvarsling, sprinkler/ vanntåke, gode rømningsmuligheter Brannvarslingsanlegg, slukkeutstyr levert av styret, gode rømningsveier Trådløst seriekoblede varslere/ alle har godkjente optiske varslere, slukkeutstyr ok hos de fleste beboere. Kun ioniske røykvarslere hos flere beboere, noe feil på slukkeutstyr etc. Mye gammelt utstyr, ingen tegn til koordinert innsats, mange beboere dekker ikke minstekravet om varsling og slukkemiddel i den enkelte boenhet. Hvordan er treffprosenten i boligsammenslutningen? Hvordan er brannsikkerheten i fellesareal? 1. God Fullskala brannvarslingsanlegg, manuelt slukkeutstyr i orden og godt merket, gode rømningsveier som er ryddige og bra merket. 1. God 0-4% hvor ingen var hjemme 2. Over middels 5-10% hvor ingen var hjemme 3. Middels 11-15% hvor ingen var hjemme 2. Over middels 3. Middels 4. Under middels 5. Dårlig Brannvarslingsanlegg/trådløse røykvarslere inn til hver beboer, manuelt slukkeutstyr i orden, ok rømningsveier. Seriekoblede røykvarslere kun i fellesareal, manuelt slukkeutstyr i orden- men mindre enn anbefalt. Rømning ok. Kun enkeltstående røykvarslere. Slukkeutstyr ikke merket og mindre kapasitet enn anbefalt. Rømningsveier ikke merket. Ingen varsling i fellesareal. Ingen slukkemidler. Tildekkede rømningsveier og/eller dårlige rømningsveier. 4. Under middels 16-25% hvor ingen var hjemme 5. Dårlig 26% eller mer hvor ingen var hjemme

4 Varsling og slukkemuligheter (3.75) Hvordan er varslingsmuligheter i fellesareal? Hvordan er brannslukningsmuligheter i fellesareal? 1. God Alarmanlegg med detektorer i alle brannceller. Manuelle meldere. Sentral lett tilgjenglig. Oppkoblet til Sprinkler, vanntåke eller fast montert og merket slukkeutstyr i hver branncelle. 2. Over middels Alarmanlegg med detektorer i alle brannceller. Sentral lett tilgjenglig. Intern varsling 2. Slukkeutstyr lett tilgjenglig. Montert og merket på sentrale steder i fellesareal. 3. Middels Seriekoblede varslere (piper en, piper alle). som dekker det meste av fellesarealene. 4. Under middels Kun enkeltstående røykvarslere enkelte steder i fellesareal 5. Dårlig Ingen varsling i fellesareal 3. Slukkeutstyr tilgjenglig, men ikke skiltet. 4. Kun noe slukkeutstyr. Ikke skiltet og kanskje ikke en gang montert 5. Ingen slukkemidler i felleareal. Hvordan er varslingsmuligheter generelt sett inne i leilighetene? Hvordan er brannslukningsmuligheter generelt sett i leilighetene? 1. God Alarmanlegg med detektorer i alle leiligheter. Sentral lett tilgjenglig. Oppkoblet til Sprinkler, vanntåke eller fast montert og merket slukkeutstyr i hver leilighet. 2. Over middels Alarmanlegg eller seriekoblede varslere "piper 1 piper alle" i samtlige leiligheter. 2. Godkjent slukkeutstyr lett tilgjenglig. Koordinerte tiltak. De fleste beboere vet hvordan slukkeutstyret skal brukes. 3. Middels Flere enkeltstående røykvarslere i leilighetene. Alle har minst en optisk røykvarsler som ikke er eldre enn 10år. 3. Slukkeutstyr tilgjenglig, men enkelte er usikre på bruken, eller er ikke i stand til å bruke slukkeutstyret. 4. Under middels Kun enkeltstående røykvarslere i leilighetene. Mange har kun ioniske røykvarslere. Flere har gamle røykvarslere. 4. Flere beboere har gammelt, eller har ikke slukkemidler i det hele tatt (mellom 10-30% har ikke godkjent slukkemiddel). 5. Dårlig Flere beboere mangler røykvarslere, eller disse er satt ut av funksjon. Ofte gamle røykvarslere der det er røykvarslere. 5. Beboere har svært gammelt slukkeutstyr/ eventuelt mangler dette (over 30% har ikke godkjent slukkemiddel). Finnes det brannvarslingsanlegg i hele, eller deler av bygget?

5 Rømningsveier - brennbart avfall - ryddighet (3) Hvordan er rømningsveiene merket i fellesareal? 1. Ledelys og markeringslys i hele bygget. Hvordan er lagringen av ulike gjenstander i fellesareal(rømningsveier spesielt)? 1. Intet å bemerke 2. Fulldekket med godkjente nødskilt (vær obs på at lyset må kunne lade opp disse skiltene). 2. Intet lagret i fellesareal utover noen få sko eller liknende i trapperom. 3. Oversiktlige rømningsforhold. Enkelte rømningsskilt. 4. Ingen nødskilt/ lys 5. Fraværende skilting samt uoversiktlige rømningsveier. Øvrige spørsmål tilknyttet rømningsveier - brennbart avfall - ryddighet Det er kun lagret enkeltgjenstander i enkelte trapperom. Stort sett bra. Det er lagret barnevogner, møbler eller liknende flere steder i rømningsveier Det er lagret farlige væsker, dekk osv i rømningsveier eller fellearealer tilknyttet rømningsveier. Bør rettes opp straks. Finnes det røykluker/ trykksetting, vifter eller liknende i trapperom? Finnes det brannstiger eller redningsliner fra leiligheter? 1., disse er testet og funnet i orden 2., men disse er ikke testet av Norsk Brannvern 3. / ikke aktuelt 1., disse er kontrollert og alt fungerer slik det skal 2., disse er kontrollert, men enkelte fungerer ikke slik som de skal. (se da kommentar til vedlagt bilde). 3. / ikke aktuelt Finnes det brannluker på balkong (for horisontal eller vertikal rømning)? 1., disse er sett på og alt er ok 2., disse er sett på, men enkelte er blokkert 3. / ikke aktuelt

6 Totalt antall boenheter: 144 Generell fremstilling

7 Bilder: Branninstruks i alle oppgavene med angitt møteplass. Lett antennelig materiale inngangsparti 207 Slukker er skiltet og plantegning er på veggen Rømning fra garasje godt merket. Møbler i rømningsvei, etasje Ledelys i alle etasjer.

8 Boenheter: NR Adresse Etternavn Status Alarm Varsling Optisk / Ionisk Slukning Bruke slukker? Hjelp ut? Kommentar Godkjent H101 Nr. 110 Ismail Hjemme 0 / 2 H102 Nr. 110 Hermansen Hjemme 0 / 1 PA: 2014, H103 Nr. 110 Holmsen Hjemme 0 / 1 PA: 2013 H201 Nr. 110 Soori Hjemme 1 / 0 H202 Nr. 110 Nilsen Hjemme 1 / 0 H203 Nr. 110 Kebreab Hjemme 2 / 0 H301 Nr. 110 Nordahl Hjemme 1 / 1 PA: 2013 H302 Nr. 110 Høstmark Ikke hjemme 0 / 0 Ringt på: 17:24-04.Mar H302 Nr. 110 Høstmark Ikke hjemme 0 / 0 Ringt på: 20:10-04.Mar H302 Nr. 110 Høstmark Ikke hjemme 0 / 0 Ringt på: 17:28-23.Feb H303 Nr. 110 Olavsen Hjemme Sector 3 / 0 PA: 2013 / 2011 H101 Nr. 112 Ous Bakken Hjemme 1 / 1 PA: 2013 H102 Nr. 112 Lewicka Hjemme 1 / 0 H103 Nr. 112 Bjørklund Hjemme 1 / 3 H201 Nr. 112 Bjellånes Hjemme 1 / 2 H202 Nr. 112 Komor Hjemme 1 / 0 H203 Nr. 112 Johansen Hjemme 1 / 2 H301 Nr. 112 Jørgensen / Evensen Hjemme 1 / 1 PA: 2013

9 H302 Nr. 112 Alazawi Hjemme 1 / 0 H303 Nr. 112 Nortvedt Hjemme 0 / 1 Splint på stige er vanskelig å få ut. Ikke batteri i varsler ved ankomst H101 Nr. 114 Salloum Hjemme 1 / 1 PA: 2013 Ionisk RV stod uten batteri ved ankomst. H102 Nr. 114 Dahl Hjemme 1 / 1 PA: 2013 H103 Nr. 114 Lund Hjemme 1 / 1 PA: 2013 H201 Nr. 114 Berge Hjemme 3 / 0 PA: 2013 H202 Nr. 114 Husseini Hjemme 0 / 1 PA: 2013 SA: 2013 H203 Nr. 114 Fiskum Hjemme 2 / 1 PA: 2013 H301 Nr. 114 Gustavsen/ Torgersen Hjemme Verisure 1 / 0 PA: 2013 H302 Nr. 114 Arvnes Hjemme 2 / 0 PA: 2013 H303 Nr. 114 Sæbø Hjemme 2 / 1 PA: 2013 H101 Nr. 116 Andersen Hjemme 1 / 2 PA: 2013 H102 Nr. 116 Rognlien Ikke hjemme 0 / 0 Ringt på: 18:08-04.Mar H102 Nr. 116 Rognlien Ikke hjemme 0 / 0 Ringt på: 20:17-04.Mar H102 Nr. 116 Rognlien Ikke hjemme 0 / H103 Nr. 116 Bolstad Hjemme 2 / 3 PA: 2013 H201 Nr. 116 Tewewelde Hjemme 2 / 2 PA: 2013 H202 Nr. 116 H202 Nr. 116 H202 Nr. 116 Esskinder Dessta Esskinder Dessta Esskinder Dessta Ikke hjemme 0 / 0 Ringt på: 18:09-04.Mar Ikke hjemme 0 / 0 Ringt på: 20:16-04.Mar Ikke hjemme 0 / H203 Nr. 116 Kosrat Hjemme 1 / 3 PA: 2013 H301 Nr. 116 Teiler- Johnsen Hjemme 2 / 1 PA: 2013

10 H302 Nr. 116 Bock Ikke hjemme 0 / 0 Ringt på: 18:11-04.Mar H302 Nr. 116 Bock Ikke hjemme 0 / 0 Ringt på: 20:14-04.Mar H302 Nr. 116 Bock Ikke hjemme 0 / H303 Nr. 116 Stawowy Hjemme 2 / 0 PA: 2011 H101 Nr. 165 Al-saniati Lina Hjemme 1 / 3 PA: 2013 H102 Nr. 165 Frogner Hjemme 1 / 1 PA: 2013 H103 Nr. 165 Krikov Hjemme 3 / 0 PA: 2006 H201 Nr. 165 Zarina baysaeva Hjemme 2 / 0 PA: 2013 H202 Nr. 165 Frogner Hjemme 2 / 0 PA: 2013 Den ene RV er defekt H203 Nr. 165 Farhadi Hjemme 3 / 0 PA: 2013 H301 Nr. 165 Bergene Ramberg Hjemme 1 / 0 PA: 2013 Nytt oppgradert sikringsskap H302 Nr. 165 Abbas Hjemme 2 / 0 PA: 2013 H303 Nr. 165 Hansen Stenseth Hjemme 3 / 0 PA: 2013 H101 Nr. 167 Alneemi Hjemme 1 / 3 PA: 2013 H102 Nr. 167 Bengrson Hjemme 1 / 3 PA: 2013 beboer gjort oppmerksom på løse stikkontakter kjøkken. H103 Nr. 167 Chashti Hjemme 1 / 2 leieboere gjort oppmerksom på løs kontakt i stue H201 Nr. 167 Gavlen Hjemme 4 / 0 PA: 2013 H202 Nr. 167 Nordas Sorensen Ikke hjemme 0 / 0 Ringt på: 19:11-04.Mar H202 Nr. 167 X Ikke hjemme 0 / 0 leiligheten er ubebodd H203 Nr. 167 Bjørnstad Hjemme 3 / 0 PA: 2013 H301 Nr. 167 Gundersen Hjemme 1 / 0 PA: 2013

11 H302 Nr. 167 Sholz Hede Ikke hjemme 0 / 0 Ringt på: 19:12-04.Mar H302 Nr. 167 Sholz Hede Ikke hjemme 0 / 0 Ringt på: 19:50-23.Feb H303 Nr. 167 Austad Olsen Hjemme 5 / 0 PA: 2013 H101 Nr. 169 Rian Hjemme 1 / 0 PA: 2013 H102 Nr. 169 Adnan Hjemme 1 / 1 PA: 2013 Optisk rv er defekt H103 Nr. 169 X Ikke hjemme 0 / 0 Ringt på: 09:51-05.Mar H103 Nr. 169 X Ikke hjemme 0 / 0 Ringt på: 20:31-23.Feb H201 Nr. 169 Amora Hjemme 1 / 0 PA: 2013 H202 Nr. 169 X Ikke hjemme 0 / 0 Ringt på: 09:53-05.Mar H202 Nr. 169 Marg Weley Ikke hjemme 0 / 0 Ringt på: 20:30-23.Feb H203 Nr. 169 Wietrzynska Hjemme 1 / 1 PA: 2013 Kunne ikke norsk. H204 Nr. 169 X Ønsker ikke besøk 0 / 0 Beboer har kommunalt tilsyn H204 Nr. 169 Nordsletten Ikke hjemme 0 / 0 Ringt på: 20:25-23.Feb H205 Nr. 169 Pettersen Hjemme 2 / 0 PA: 2013 H301 Nr. 169 X Ønsker ikke besøk 0 / 0 Ringt på: 09:56-05.Mar H301 Nr. 169 X Ikke hjemme 0 / 0 Ringt på: 20:04-23.Feb H302 Nr. 169 Møller Hjemme 1 / 2 PA: 2013 H303 Nr. 169 Granerud Hjemme Securitas 1 / 0 PA: 2013 H304 Nr. 169 Brekke Hjemme 2 / 0 PA: 2013 H305 Nr. 169 Kibwana Hjemme 1 / 1 PA: 2013 H101 Nr. 171 (13) Lillestøl Hjemme 3 / 0 PA: 2013 H102 Nr. 171 (13) Døstvedt Ikke hjemme 0 / 0 Ringt på: 17:27-26.Feb H102 Nr. 171 (13) X Ikke hjemme 0 / 0 Ringt på: 09:45-05.Mar H103 Nr. 171 (13) Bærum kommune Hjemme 1 / 1 PA: 2013

12 H201 Nr. 171 (13) x Ikke hjemme 0 / 0 Ringt på: 17:28-26.Feb H201 Nr. 171 (13) X Ikke hjemme 0 / 0 Ringt på: 09:45-05.Mar H202 Nr. 171 (13) Wold Hjemme 1 / 1 PA: 2013 H203 Nr. 171 (13) Zangi Hjemme 1 / 2 H204 Nr. 171 (13) Toft-Bryn Hjemme 1 / 1 H205 Nr. 171 (13) Lødøen Hjemme 1 / 0 Kona som var hjemme og hun kunne dårlig norsk. H301 Nr. 171 (13) Bjanes Hjemme 2 / 0 PA: 2013 H302 Nr. 171 (13) Ski Hjemme 1 / 0 PA: 2013 H303 Nr. 171 (13) Aune Ikke hjemme 0 / 0 Ringt på: 18:16-26.Feb H303 Nr. 171 (13) X Ikke hjemme 0 / 0 Ringt på: 09:49-05.Mar H304 Nr. 171 (13) Boger / Engh Hjemme 2 / 0 Ny slange. Overfylt leilighet. Ved brann er det mye som kan ta fyr. H305 Nr. 171 (13) Humlen Hjemme 2 / 0 PA: 2013 H101 Nr. 199 (9) Salayev Hjemme 1 / 2 H102 Nr. 199 (9) Hansen Hjemme 2 / 0 H103 Nr. 199 (9) Solheim Hjemme 3 / 0 PA: 2013 H201 Nr. 199 (9) Skjeie Hjemme Verisure 2 / 0 H202 Nr. 199 (9) Bayaraa Hjemme Verisure 2 / 0 PA er uten trykk! H203 Nr. 199 (9) Aasheim Hjemme 0 / 2 H301 Nr. 199 (9) X Ikke hjemme 0 / 0 Ringt på: 09:40-05.Mar H301 Nr. 199 (9) x Ikke hjemme 0 / 0 Ringt på: 20:54-26.Feb H302 Nr. 199 (9) Solvin Hjemme 2 / 0

13 H303 Nr. 199 (9) Engh Udvang Hjemme 2 / 0 PA: 2013 / 2013, H101 Nr. 201 (9) Andersen Hjemme 3 / 0 PA: 2013 H102 Nr. 201 (9) Roald Hjemme 1 / 0 PA: 2013 H103 Nr. 201 (9) Bjune Hjemme 3 / 0 PA: 2013 H201 Nr. 201 (9) Nystrøm Hjemme 3 / 1 PA: 2006 / 2013 H202 Nr. 201 (9) Brevig Hjemme 2 / 0 PA: 2013 H203 Nr. 201 (9) Vileikiene Hjemme 2 / 0 H301 Nr. 201 (9) Smundsen Hjemme 2 / 0 PA: 2013 H302 Nr. 201 (9) Strandberg Hjemme 3 / 0 PA: 2013 H303 Nr. 201 (9) fary Hjemme 3 / 2 PA: 2013 H101 Nr. 207 (46) Thorsen Hjemme 2 / 0 PA: 2008 H102 Nr. 207 (46) Svenkerud Hjemme Verisure 1 / 0 Gammelt BS under vasken. H103 Nr. 207 (46) Mohammad Hjemme 2 / 0 PA: 2013 H104 Nr. 207 (46) Halvorsen Hjemme Verisure 3 / 0 PA: 2013 H105 Nr. 207 (46) Hansen Hjemme 1 / 0 H106 Nr. 207 (46) Nygren Hjemme 1 / 0 PA: 2013 H107 Nr. 207 (46) Zubkova Hjemme 2 / 0 PA: 2013 H108 Nr. 207 (46) Dagsketh Hjemme 4 / 0 PA: 2013 H109 Nr. 207 (46) Kaminski Hjemme 2 / 0 PA: 2013 H110 Nr. 207 (46) Heaven Hjemme 1 / 0 PA: 2013 H201 Nr. 207 (46) Wiik Hjemme 1 / 0 PA: 2013 H202 Nr. 207 (46) Strand Hjemme 1 / 0 PA: 2013 H203 Nr. 207 (46) Svendsen Hjemme 2 / 0 PA: 2013 H204 Nr. 207 (46) Bakke Hjemme 4 / 0 PA: 2013

14 H205 Nr. 207 (46) Johannesen Hjemme 3 / 0 PA: 2013 H206 Nr. 207 (46) Zaborowski Hjemme 1 / 0 H207 Nr. 207 (46) Mead Hjemme 2 / 0 PA: 2013 H208 Nr. 207 (46) X Ønsker ikke besøk 0 / 0 Ringt på: 19:20-26.Feb H208 Nr. 207 (46) X Ikke hjemme 0 / 0 Ingen navn funnet H209 Nr. 207 (46) Teniuch Hjemme 2 / 0 PA: 2013 H210 Nr. 207 (46) Skaugård Hjemme 1 / 0 Ingen form for slokking H211 Nr. 207 (46) Abdillahi Hjemme 1 / 0 PA: 2008 Defekt RV og PA uten trykk, defekt H212 Nr. 207 (46) Hansen Hjemme 1 / 0 PA: 2013 H301 Nr. 207 (46) Olsen Hjemme 2 / 0 PA: 2013 H302 Nr. 207 (46) Jokerud Hjemme 1 / 0 PA: 2013 H303 Nr. 207 (46) Garza Hjemme 1 / 1 PA: 2013 H304 Nr. 207 (46) Soley Petur Ikke hjemme 0 / 0 Ringt på: 09:33-05.Mar H304 Nr. 207 (46) Petur Ikke hjemme 0 / 0 Ringt på 19:43 H305 Nr. 207 (46) Næss Hjemme 2 / 0 PA: 2013 H306 Nr. 207 (46) Alikhani Hjemme 1 / 0 PA: 2013 H307 Nr. 207 (46) Olsen Ikke hjemme 0 / 0 Ringt på: 09:34-05.Mar H307 Nr. 207 (46) Olsen Ikke hjemme 0 / 0 Ringt på 19:58 H308 Nr. 207 (46) Himarem Ønsker ikke besøk 0 / 0 Ringt på: 09:35-05.Mar H308 Nr. 207 (46) Himarem Ikke hjemme 0 / 0 Ringt på 20:00 H309 Nr. 207 (46) Tønseth Hjemme 2 / 0 PA: 2013 H310 Nr. 207 (46) Østensen Hjemme 2 / 0 PA: 2013 H311 Nr. 207 (46) Arvnes Ikke hjemme 0 / 0 Ringt på: 09:35-05.Mar H311 Nr. 207 (46) Arvnes Ikke hjemme 0 / 0 Ringt på 20:33

15 H312 Nr. 207 (46) Saga Ønsker ikke besøk 0 / 0 Ringt på: 09:36-05.Mar H401 Nr. 207 (46) Jensen Hjemme 0 / 0 PA: 2013 Røykvarsler fjernet H402 Nr. 207 (46) Reed Hjemme 1 / 1 PA: 2013 H403 Nr. 207 (46) Mysen Hjemme 0 / 1 PA: 2013 H404 Nr. 207 (46) Stachurski Hjemme 3 / 0 PA: kg. pulverslokker i tillegg H405 Nr. 207 (46) Nordseth Hjemme 1 / 0 PA: 2013 H406 Nr. 207 (46) Berger Ikke hjemme 0 / 0 Ringt på: 09:38-05.Mar H406 Nr. 207 (46) Berger Ikke hjemme 0 / 0 Ringt på 17:59 H407 Nr. 207 (46) Kleiven Hjemme 2 / 1 PA: 2013 H408 Nr. 207 (46) Simonsen Ikke hjemme 0 / 0 Ringt på: 09:39-05.Mar H408 Nr. 207 (46) Simonsen Ikke hjemme 0 / 0 Ringt på 18:17 H409 Nr. 207 (46) Rønning Hjemme 2 / 0 PA: 2013 H410 Nr. 207 (46) Gullaksen Hjemme 4 / 0 PA: 2013 H411 Nr. 207 (46) Berg Ikke hjemme 0 / 0 Ringt på: 09:39-05.Mar H411 Nr. 207 (46) Berg Ikke hjemme 0 / 0 Ringt på 18:38 H412 Nr. 207 (46) Rustad Hjemme 1 / 0 PA: 2013

16 Fellesareal: Adresse Kontrollert av Kommentar Garasje seksjon 137 (110 -> 116) Odd Magne Ekre Godt merkede rømningsveier. 18:56-04.Mar Garasje seksjon 138 (207) Odd Magne Ekre Godt merkede rømningsveier. 18:43-04.Mar Garasje seksjon 139 ( ) Odd Magne Ekre Godt merkede rømningsveier. 19:08-04.Mar Garasje seksjon 140 ( ) Odd Magne Ekre Godt merkede rømningsveier. 19:29-04.Mar

Rapport skrevet dato: Kontaktperson kunde: Ansvarlig utførende: Adresse: Kompetansenummer: Postnummer og sted Kontakt e-post: Telefonnummer:

Rapport skrevet dato: Kontaktperson kunde: Ansvarlig utførende: Adresse: Kompetansenummer: Postnummer og sted Kontakt e-post: Telefonnummer: Gullmyra boligsameie Rapport skrevet dato: 20/04/2014 Kontaktperson kunde: Ronny Amundsen Ansvarlig utførende: Kim R. Storvold Adresse: Gullhaugveien 201 Kompetansenummer: L Postnummer og sted 1354 Bærums

Detaljer

Åsly Borettslag. www.norskbrannvern.no

Åsly Borettslag. www.norskbrannvern.no Åsly Borettslag Rapport skrevet dato: 08.09.2014 Kontaktperson kunde: Tom Erling Henriksen Ansvarlig utførende: Arne Sangnæs Adresse: Olaf Bulls vei 9 Kompetansenummer: R22751 Postnummer og sted 0765 Oslo

Detaljer

Til andelseiere/beboere i 5628 Sjølystpromenaden Boligsameie (A5)

Til andelseiere/beboere i 5628 Sjølystpromenaden Boligsameie (A5) Til andelseiere/beboere i 5628 Sjølystpromenaden Boligsameie (A5) Informasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS) i boligselskapet. I Sjølystpromenaden Boligsameie (A5) ønsker vi å skape et trivelig

Detaljer

Dokumentasjon av Helse, miljø og sikkkerhet for Sameiet Nordraaks gate 3

Dokumentasjon av Helse, miljø og sikkkerhet for Sameiet Nordraaks gate 3 Dokumentasjon av Helse, miljø og sikkkerhet for Sameiet Nordraaks gate 3 1 1. INNLEDNING 1.1 Om regelverket Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Detaljer

Lommedalstunet Boligsameie. HMS Håndbok. HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen. Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen

Lommedalstunet Boligsameie. HMS Håndbok. HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen. Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen HMS Håndbok HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen 2013 HMS Håndbok Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen Contents 1. Sameiet... 6 1.1. Mål... 6 1.2. Fakta om sameiet... 6 1.3. Ansvar... 6 1.4.

Detaljer

OBS! Brannsikring i gården du bor i OBS!

OBS! Brannsikring i gården du bor i OBS! Nye beboere OBS! Brannsikring i gården du bor i OBS! Forord Det har vært mange dramatiske branner i Oslos gamle bygårder opp gjennom årene. Det skjer ofte natt til lørdag eller natt til søndag. Brannen

Detaljer

SAMEIET SUHMS GATE 20 HUSBANKENS TRINN 1 RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN

SAMEIET SUHMS GATE 20 HUSBANKENS TRINN 1 RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN OPAK MANUAL / NÆRING Mal 09E02 Ver. E 15.10.10 A-124263 SAMEIET SUHMS GATE 20 HUSBANKENS TRINN 1 RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN.........................................................................................................................

Detaljer

BRANNTEKNISK VURDERING

BRANNTEKNISK VURDERING BRANNTEKNISK VURDERING RAPPORT Brannteknisk vurdering av rømningsveier, Casinetto Borettslag Oslo Gnr: 217 Bnr: 415 Mars, 2015 Baskerudberget 18 3531 KROKKLEIVA Orgnr: 997834534 MVA Epost: post@brannstrategi.no

Detaljer

Sameiet Sverdrups gt. 13, 0559 Oslo

Sameiet Sverdrups gt. 13, 0559 Oslo Dokumentasjon av helse, miljø- og sikkerhet for Sameiet Sverdrups gt. 13, 0559 Oslo Sist oppdatert: 4.5.2015 1 1. INNLEDNING 1.1 Om regelverket Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid

Detaljer

Dokumentasjon av HMS - Helse, Miljø og Sikkerhet. for. Sameiet Lilleborg B2, Ivan Bjørndalsgate 18 og 20. Dokument opprettet 27.09.2011.

Dokumentasjon av HMS - Helse, Miljø og Sikkerhet. for. Sameiet Lilleborg B2, Ivan Bjørndalsgate 18 og 20. Dokument opprettet 27.09.2011. Dokumentasjon av HMS - Helse, Miljø og Sikkerhet for Sameiet Lilleborg B2, Ivan Bjørndalsgate 18 og 20 Dokument opprettet 27.09.2011 Rev. Utgivelsesdato Beskrivelse Laget av Sjekket av Godkjent av. Side

Detaljer

Frydendal Nytt. Frydendal Nytt Nr 3 oktober 2008. Styret 2008/09. Gulvvask. Når beiset du sist? GET og digital-tv. Økonomi. Hvordan få Frydendal Nytt?

Frydendal Nytt. Frydendal Nytt Nr 3 oktober 2008. Styret 2008/09. Gulvvask. Når beiset du sist? GET og digital-tv. Økonomi. Hvordan få Frydendal Nytt? .. Frydendal Nytt Nr 3 oktober 2008 Frydendal Nytt Utgis av styreleder i Boligsameiet Frydendal Søndre Styret 2008/09 Leder: Steinar A. Engebretsen, NF 98 styreleder@nedrefrydendal.no Styremedlemmer: Kristin

Detaljer

HMS håndbok for Frydenberg Boligsameie felt D (Seljeveien 35 og 37)

HMS håndbok for Frydenberg Boligsameie felt D (Seljeveien 35 og 37) HMS håndbok for Frydenberg Boligsameie felt D (Seljeveien 35 og 37) Side 2 av 13 Til beboere i Seljeveien 35 og 37 Informasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS) i boligselskapet. Vi i seljeveien

Detaljer

5. GJENNOMGANG AV 5.1 Intern kontroll...13 BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEIDET 5.2 Ekstern kontroll og ettersyn...13 5.3 Handlingsplan...

5. GJENNOMGANG AV 5.1 Intern kontroll...13 BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEIDET 5.2 Ekstern kontroll og ettersyn...13 5.3 Handlingsplan... INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BESKRIVELSE AV BYGNINGEN 1.1 Generelle opplysninger om bygget...........2 1.2 Bygningstekniske opplysninger om bygget....3 1.3 Brannverntekniske opplysninger om bygget....3 1.4 Etasjenes

Detaljer

Veiledning TIL RBLS ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID

Veiledning TIL RBLS ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID Veiledning TIL RBLS ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BESKRIVELSE AV BYGNINGEN 1.1 Generelle opplysninger om bygget...........2 1.2 Bygningstekniske opplysninger

Detaljer

Tolia Tidende. 31 årgang 11.12.2014 Tolia.no Facebook for korte viktige beskjeder fra styret.

Tolia Tidende. 31 årgang 11.12.2014 Tolia.no Facebook for korte viktige beskjeder fra styret. Tolia Tidende 31 årgang 11.12.2014 Tolia.no Facebook for korte viktige beskjeder fra styret. BRANNSIKKERHET I TOLIA S24 På Generalforsamlingen i mai fikk styret fullmakt til å innhente tilbud på brannsikring

Detaljer

Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger.

Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger. Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger. Internkontroll er et begrep som de fleste har hørt om. Det er sikkert mange som har spurt seg selv:

Detaljer

BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN TRINN I

BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN TRINN I OPAK MANUAL / NÆRING Mal 09E02 Ver. D 15.09.09 A-120315 BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN TRINN I HH/juni 2010.........................................................................................................................

Detaljer

Evaluering av rømningssikkerheten ved Radisson SAS Park Hotel

Evaluering av rømningssikkerheten ved Radisson SAS Park Hotel Evaluering av rømningssikkerheten ved Radisson SAS Park Hotel Hovedprosjekt utført ved Høgskolen Stord/Haugesund - Avd. for ingeniørfag Studieretning : Brannsikkerhet Av : Stella Bernadette Falkeid ( )

Detaljer

Brannsikring av 1890- bygårder med stor bevaringsinteresse

Brannsikring av 1890- bygårder med stor bevaringsinteresse Brannsikring av 1890- bygårder med stor bevaringsinteresse BachelorOppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Studie for ingeniørfag Sikkerhet, Brannteknikk Av: Roger Alne Kand. nr 20 Roald Hovet Steig

Detaljer

BRANN - SIKKERHET BRANN - SIKKERHET

BRANN - SIKKERHET BRANN - SIKKERHET 52 BRANN - SIKKERHET Siden 2000 har det vært 1500 branntilløp i boliger forvaltet av Norske Boligbyggelag. Noen har utviklet seg til branner med svært dramatiske følger. Dette kan vi gjøre noe med. Les

Detaljer

ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID

ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID 2 1. Beskrivelse av bygningen 1.1 Generelle opplysninger om bygget 1.2 Bygningstekniske opplysninger om bygget 1.3 Brannverntekniske opplysninger

Detaljer

ØVRE TÅSEN BOLIGSAMEIE RAPPORT TILSTANDSKONTROLL TRINN 1

ØVRE TÅSEN BOLIGSAMEIE RAPPORT TILSTANDSKONTROLL TRINN 1 OPAK MANUAL / NÆRING Mal 09E02 Ver. D 15.09.09 A-119617 ØVRE TÅSEN BOLIGSAMEIE RAPPORT TILSTANDSKONTROLL TRINN 1 HH/februar 2010. OSLO - HOVEDKONTOR: STAVANGER: TRONDHEIM: OPAK AS HOVFARET 13 OPAK AS Tlf.

Detaljer

Velkommen som ny beboer!

Velkommen som ny beboer! Velkommen som ny beboer! Velkommen til et borettslag som de aller fleste trives meget godt i. Vi har boliger med nærhet til natur og ligger ellers sentralt nok for de fleste tilbud! Dyrehold og barn er

Detaljer

Plan for internkontroll

Plan for internkontroll Plan for internkontroll Sameiet Søndre Nes Innhold Innhold... 2 1 Bakgrunn... 3 1.1 Hvem har ansvaret?... 3 2 Om Sameiet Søndre Nes... 4 3 Plan for internkontroll... 5 3.1 De sentrale HMS-handlingene...

Detaljer

Eldre og brannsikkerhet

Eldre og brannsikkerhet Eldre og brannsikkerhet Studieretning: Brannteknikk Hovedprosjekt utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Studie for ingeniørfag Av: Kathrine Dahle Kandidat nummer 31 Ståle Lønseth Berge Kandidat nummer 1

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Lørenplatået

Til seksjonseierne i Sameiet Lørenplatået 1 Sameiet Lørenplatået Til seksjonseierne i Sameiet Lørenplatået Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Info fra Sameiet Sjøkvatalet

Info fra Sameiet Sjøkvatalet Info fra Sameiet Sjøkvatalet Her kommer et nytt infoskriv fra styret som vi håper kan være til nytte. Arbeid etter brannen Arbeidet ved å rette opp skadene etter brannen har gått bra og vi er i siste fase

Detaljer

11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider

11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider 11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 18.08.2015 11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider (1) I byggverk beregnet for virksomhet

Detaljer

BRANNDOKUMENTASJON. Organisasjon

BRANNDOKUMENTASJON. Organisasjon BRANNDOKUMENTASJON Organisasjon INNHOLD PERM 1: Organisasjon Side 1 A. GENERELLE OPPLYSNINGER 1. Generell orientering 2. Eiendom 3. Eier 4. Forretningsfører 5. Bruker/leietaker 6. Ansvarlig brannvernleder

Detaljer

HMS. (helse-, miljø- og sikkerhet) Beboerinformasjon og ansvar

HMS. (helse-, miljø- og sikkerhet) Beboerinformasjon og ansvar HMS (helse-, miljø- og sikkerhet) Beboerinformasjon og ansvar 1 Borettslagets hovedmål for HMS: Borettslaget skal ikke oppleve skader på personer eller natur som følge av sin aktivitet. Dette skal oppnås

Detaljer