Nødlys og ledesystemer Lyskulturs publikasjon nr 7 6. utgave

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nødlys og ledesystemer Lyskulturs publikasjon nr 7 6. utgave"

Transkript

1 Nødlys og ledesystemer Lyskulturs publikasjon nr 7 6. utgave Siv.ing. Geir Drangsholt C:\My documents\prosjekter\ Byggeteknisk Vinteruka\BV-2005 ledesystem.ppt Side 1

2 Utarbeidet av: NEK ESMI AS IBR AS Glamox AS El Design AS Lyskultur C:\My documents\prosjekter\ Byggeteknisk Vinteruka\BV-2005 ledesystem.ppt Side 2

3 Veiledning til Teknisk forskrift: I VTEK 1. og 2. utgave står følgende "definisjon": Et ledesystem omfatter utgangsskilt, retningsskilt og ledelys for å lede personer raskt til et sikkert sted. Dette vil være nødlys som har dobbel strømkilde i tilfelle svikt av normalbelysningen. I tillegg kan ledesystemet omfatte følbart og synlig retningsvisende rekkverk (taktil merking) og automatisk taleinformasjon. Taktil merking kan være et supplement der det oppholder seg funksjonshemmede. I 3. og 4. utgaven står: Et ledesystem kan omfatte utgangsskilt, retningsskilt, utgangslys (markeringslys) og ledelys for å lede personer raskt til et sikkert sted. C:\My documents\prosjekter\ Byggeteknisk Vinteruka\BV-2005 ledesystem.ppt Side 3

4 Innhold i publikasjonen: Formål Brannfaglige vurderinger iht lov og forskrift Prosjekteringsveiledning Systemløsninger Estetikk Annleggs- og byggesaksdokumentasjon C:\My documents\prosjekter\ Byggeteknisk Vinteruka\BV-2005 ledesystem.ppt Side 4

5 Basis for deler av publikasjonen ISO ISO 3864 ISO 7010 henvisning til symboler New York City Standard Tilpasning og hensyn til NS1838 C:\My documents\prosjekter\ Byggeteknisk Vinteruka\BV-2005 ledesystem.ppt Side 5

6 Hva er målet med en ny revidert publikasjon? Legge til rette for bruk av ledesystem på en måte som gagner personsikkerheten Sørge for likeverdige konkurransevilkår uavhengig leverandørbransje Rydde tilside missoppfatninger og vrangforestillinger knyttet til etterlysende ledesystem Sikre rådgivere, prosjekterende, produsenter og leverandører gode retningslinjer for bruk av ledesystem C:\My documents\prosjekter\ Byggeteknisk Vinteruka\BV-2005 ledesystem.ppt Side 6

7 Situasjonsbetinget bruk av ledesystemer? Røykfylte rømningsveier både laftsittende og høytsittende ledesystem Røykfrie rømningsveier kun høytsittende ledesystem Fluktveier behandles som en del av rømningsveiene Arealbegrensning for bruk av ledesystem Personbegrensninger for bruk av ledesystem C:\My documents\prosjekter\ Byggeteknisk Vinteruka\BV-2005 ledesystem.ppt Side 7

8 Publikasjonens innhold? Brannfaglige vurderinger som underlag for en faggruppe som i utgangspunktet ikke er bruker av Teknisk forskrift m/veiledning En prosjekteringsveiledning for å klargjøre forholdene i byggesaken mhp bruk av ledesystem Prosjekteringsveiledning for bruk av etterlysende ledesystem Prosjekteringsveiledning for elektriskbaserte ledesystem Bruk av kombinerte systemer Andre ledesystemer (taktilesystemer, etc) Økonomiske vurderinger C:\My documents\prosjekter\ Byggeteknisk Vinteruka\BV-2005 ledesystem.ppt Side 8

9 Publikasjonens innhold? Produktbeskrivelser - etterlysende ledesystemer - elektrisk baserte systemer Motasjebeskrivelser - etterlysende ledesystemer Dokumentasjonsbeskrivelser - elektrisk baserte systemer C:\My documents\prosjekter\ Byggeteknisk Vinteruka\BV-2005 ledesystem.ppt Side 9

10 Nytte og behov for ledesystem Klart definerte rømningsveier som den enkelte kan oppfatte tidlig Entydig merking som bidrar til økt forflytningshastighet Begrense usikkerhet som kan lede til panikk Redusere muligheten og behovet for endring av fluktvei under evakuering på grunn av usikkerhet Bidra til å gi innsatsstyrken raskere tilgang til bygget C:\My documents\prosjekter\ Byggeteknisk Vinteruka\BV-2005 ledesystem.ppt Side 10

11 Hvor skal det merkes? Innen selve branncellen Utganger fra branncellene Vises fra alle steder i rømninsgveiene og være lesbare Plasseres lavtsittende C:\My documents\prosjekter\ Byggeteknisk Vinteruka\BV-2005 ledesystem.ppt Side 11

12 Når trenger vi et ledesystem? Ved rømning og evakuering som følge av en utløst alarm der det ikke er tegn til brann- eller røykutvikling Ved rømning og evakuering ved bortfall av kunstig belysning Ved rømning og evakuering som følge av utforutsette hendelser som brann- og røykutvikling C:\My documents\prosjekter\ Byggeteknisk Vinteruka\BV-2005 ledesystem.ppt Side 12

13 Gløding fra linjemerking i Gulv C:\My documents\prosjekter\ Byggeteknisk Vinteruka\BV-2005 ledesystem.ppt Side 13

14 Scandinavian Star døde personer C:\My documents\prosjekter\ Byggeteknisk Vinteruka\BV-2005 ledesystem.ppt Side 14

15 Kriterier for valg av ledesystem Viktige momenter for å vurdere etterlysende ledesystemer eller strømforsynt merking og elektrisk basert ledesystem: - Ledeytelse og Pålitelighet - Kvalitet (funksjonalitet, ladetid, virketid, egnethet, lysstyrke) - Prosjekteringsforutsetninger og design - Installasjons, drift og vedlikeholdskostnader - Levetid (holdbarhet) - Krav iht lover, forskrifter - Krav til dokumentajon (typegodkjenning) C:\My documents\prosjekter\ Byggeteknisk Vinteruka\BV-2005 ledesystem.ppt Side 15

16 Eksempel på design av SWGS Alt. 1 Alt. 2 Alt. 1 Alt. 2 Escape roothe 2 meter C:\My documents\prosjekter\ Byggeteknisk Vinteruka\BV-2005 ledesystem.ppt Side 16

17 Typiske utførelser C:\My documents\prosjekter\ Byggeteknisk Vinteruka\BV-2005 ledesystem.ppt Side 17

18 Typiske utførelser C:\My documents\prosjekter\ Byggeteknisk Vinteruka\BV-2005 ledesystem.ppt Side 18

19 Typiske utførelser C:\My documents\prosjekter\ Byggeteknisk Vinteruka\BV-2005 ledesystem.ppt Side 19

20 NOT a good solution Too much dark area in the stairs C:\My documents\prosjekter\ Byggeteknisk Vinteruka\BV-2005 ledesystem.ppt Side 20

21 NY NS 3926 Ledesystem for rømning i byggverk I forslag til ny norsk standard NS 3926 stilles det følgende krav til ledeytelsen for de etterlysende produktene: - minimum gløding (luminance) målt i mcd/m 2 etter 10 min og 60 min Faktorer som i følge standarden påvirker minimumskravene til ledeytelse er: - bredden på linjemerkingen - kravet til minimum gløding er gitt av formelen: L`=L(50/d`) 2 - L = minimum gløding etter standardens tabellverk - d` = bredden på linjemerkingen C:\My documents\prosjekter\ Byggeteknisk Vinteruka\BV-2005 ledesystem.ppt Side 21

22 Krav til ledeytelse Minimum 10 mcd/m2 etter 60 minutter C:\My documents\prosjekter\ Byggeteknisk Vinteruka\BV-2005 ledesystem.ppt Side 22

23 Piktogrammer: d= leseavstand p= piktogrammets fulle høyde S= konstant: S= 100 for eksternt belyste skilt S= 200 for gjennomlyste skilt C:\My documents\prosjekter\ Byggeteknisk Vinteruka\BV-2005 ledesystem.ppt Side 23

24 Elektriske ledesystem Produktene som nyttes skal tilfredsstille følgende: NEK EN gjelder for armaturer NEK EN og NEK EN gjelder for sentraler i sentraliserte løsninger Prosjektering skal ivareta kravene i: NEK EN og NS EN 1838 som beskriver minimumsløsninger for et prosjekt C:\My documents\prosjekter\ Byggeteknisk Vinteruka\BV-2005 ledesystem.ppt Side 24

25 Disse skiltene skal brukes: Markeringslys C:\My documents\prosjekter\ Byggeteknisk Vinteruka\BV-2005 ledesystem.ppt Side 25

26 Markerings- og henvisningsskilt Skiltene skal være belyst med minst 50 % av lysstyrke innen 5 sek. Full effekt innen 60 sek Skiltenes farge i henhold til ISO 3864 Luminans på skiltet skal være min 2 cd/m 2 sett fra alle vinkler Forholdet maksimum til minimum luminans skal ikke overstige 10:1 Forholdet luminans hvit til farget skal min. være 5:1 og ikke større enn 15:1 C:\My documents\prosjekter\ Byggeteknisk Vinteruka\BV-2005 ledesystem.ppt Side 26

27 Belysningsnivå Forholdet mellom maksimum og minimum lysnivå skal ikke overstige 40:1 i senterlinjen av rømningsveien. Det samme gjelder for antipanikklys i åpne områder. C:\My documents\prosjekter\ Byggeteknisk Vinteruka\BV-2005 ledesystem.ppt Side 27

28 Belysningsnivå C:\My documents\prosjekter\ Byggeteknisk Vinteruka\BV-2005 ledesystem.ppt Side 28

29 Belysningsnivå C:\My documents\prosjekter\ Byggeteknisk Vinteruka\BV-2005 ledesystem.ppt Side 29

30 Sjekkliste ved planlegging: Utplasser nødlys på definerte punkter/områder Armaturenes montasjehøyde Vurdere nedsmussing og tap i lysutbytte Spenningsforhold og spenningsfall Bestem nødlyssystem, armaturtype, armaturfunksjon Fotometriske data for lysutstyr Kontroller lysnivåer og registrer avvik C:\My documents\prosjekter\ Byggeteknisk Vinteruka\BV-2005 ledesystem.ppt Side 30

31 Kombinerte systemer: Hvorfor nytte kombinasjon av systemer? Konsertsaler Teater Idrettslokaler Forsamlingslokaler Kjøpesenter C:\My documents\prosjekter\ Byggeteknisk Vinteruka\BV-2005 ledesystem.ppt Side 31

32 Andre supplerende ledesystemer: Universell utforming stiller i dag større krav til alle prosjekter av kategorien offentlige bygg/publikumsbygg. Taktil merking Taleinformasjon Følbare overflater LLL systemer C:\My documents\prosjekter\ Byggeteknisk Vinteruka\BV-2005 ledesystem.ppt Side 32

33 Økonomiske vurderinger Investeringskostnader Avskrivningsforhold basert på levetidsbetraktninger Drifts og vedlikeholdskostnader Kostnader forbundet med forkriftsmessige kontroller Kostnader ved systemdokumentasjon C:\My documents\prosjekter\ Byggeteknisk Vinteruka\BV-2005 ledesystem.ppt Side 33

34 ØKONOMISKE VURDERINGER DESENTRALISERT ANLEGG C:\My documents\prosjekter\ Byggeteknisk Vinteruka\BV-2005 ledesystem.ppt Side 34

35 ØKONOMISKE VURDERINGER SENTRALISERT ANLEGG C:\My documents\prosjekter\ Byggeteknisk Vinteruka\BV-2005 ledesystem.ppt Side 35

36 ØKONOMISKE VURDERINGER ETTERLYSENDE SYSTEM C:\My documents\prosjekter\ Byggeteknisk Vinteruka\BV-2005 ledesystem.ppt Side 36

37 C:\My documents\prosjekter\ Byggeteknisk Vinteruka\BV-2005 ledesystem.ppt Side 37

38 - Restaurant - Many people - Low light level - The only sign C:\My documents\prosjekter\ Byggeteknisk Vinteruka\BV-2005 ledesystem.ppt Side 38

39 Avslutning Med en oppdatert publikasjon fra Lyskultur i kombinasjon med ny Norsk Standard vil vi oppnå grunnlaget for en økt personsikkerhet i alle bygg. C:\My documents\prosjekter\ Byggeteknisk Vinteruka\BV-2005 ledesystem.ppt Side 39

Lyskultur. Detaljprosjektering basert på sikkerhetsfilosofi Sivilingeniør Geir Drangsholt TekØk AS

Lyskultur. Detaljprosjektering basert på sikkerhetsfilosofi Sivilingeniør Geir Drangsholt TekØk AS Lyskultur Detaljprosjektering basert på sikkerhetsfilosofi Sivilingeniør Geir Drangsholt TekØk AS SIKKERHETSFILOSOFI Hvorfor har vi nødbelysning og ledesystem? Når evakuerer vi? Hva er betydningen av tid?

Detaljer

Historikk. 1 2014-09-30 Endelig versjon. VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE 0 2014-06-27 Første utkast for kommentar RAPPORTNR SPFR A14113

Historikk. 1 2014-09-30 Endelig versjon. VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE 0 2014-06-27 Første utkast for kommentar RAPPORTNR SPFR A14113 Rømning i brann Funksjonen til ulike visuelle ledesystemer Karolinaa Storesund, Ragni F. Mikalsen n, Herbjørg M. Ishol SP Fire Research AS Foto: Kristian Hox (SP Fire Research AS) Illustrasjon: Grafonaut

Detaljer

OPTISK VARSLING, KRAV TIL ANVENDELSE OG PRODUKTER

OPTISK VARSLING, KRAV TIL ANVENDELSE OG PRODUKTER NORALARM VEILEDNING veiledning SAMMENSLUTNING AV NORSKE PRODUSENTER OG LEVERANDØRER AV BRANN OG SIKKERHETSANLEGG ASSOCIATION OF NORWEGIAN MANUFACTURERS AND DISTRIBUTORS OF FIRE AND SECURITY SYSTEMS Hjemmeside:

Detaljer

E70/E75 sikre løsninger

E70/E75 sikre løsninger E70/E75 sikre løsninger Glamox E70/E75 - sikre løsninger I mer enn to generasjoner har Glamox utviklet, produsert og distribuert belysningsløsninger til det profesjonelle markedet. Nødbelysning er forbundet

Detaljer

Jernbaneverket LAVSPENNING Kap.: 7 Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.02

Jernbaneverket LAVSPENNING Kap.: 7 Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.02 Belysning Side: 1 av 8 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 BELYSNINGSANLEGG... 3 2.1 Utendørsbelysning... 3 2.1.1 Styring og overvåkning... 3 2.1.2 Armaturer og lamper...4 2.1.3 Plattformbelysning... 4 2.1.4 Arealbelysning...

Detaljer

11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider

11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider 11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 18.08.2015 11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider (1) I byggverk beregnet for virksomhet

Detaljer

STORT UTVALG OG KUNDETILPASSEDE LØSNINGER

STORT UTVALG OG KUNDETILPASSEDE LØSNINGER STORT UTVALG OG KUNTILPASSE LØSNINGER Markedsleder Med snart 80 år i skiltbransjen har Sytemtext utviklet seg til å bli markedsleder innen skilt og dekor i Skandinavia. Vi har alltid hatt fokus på utvikling

Detaljer

Kjenn ungdomsskole rehabilitering/utvidelse. Lørenskog kommune. BRANNRAPPORT Revisjon 4

Kjenn ungdomsskole rehabilitering/utvidelse. Lørenskog kommune. BRANNRAPPORT Revisjon 4 Kjenn ungdomsskole rehabilitering/utvidelse Lørenskog kommune BRANNRAPPORT Revisjon 4 Oslo 09.04.2010 Brannrapport Side 1 av 23 ÅF-Consult AS Brann & Risiko OSLO BRANNRAPPORT OBJEKT/OPPDRAG Kjenn ungdomsskole

Detaljer

BRANNSTRATEGI Lunner kommune, Omsorgsboliger Frøystad

BRANNSTRATEGI Lunner kommune, Omsorgsboliger Frøystad Lunner kommune BRANNSTRATEGI, Omsorgsboliger Frøystad Utgave 1 Rammesøknad Prosjekt: Ansv. søker: RIBr: KPR brann: Pro.nr: Dato 19.09.14 SG Arkitektur ved Ove Mork Roar Jørgensen AS Q177-1 Brannstrategi

Detaljer

Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg

Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg TEK10 - nye krav TEK10 - nye regelverkskrav 11-12 11-12 1. juli 2010 kom det krav om installasjon av brannalarmanlegg i alle typer bygg beregnet for virksomhet

Detaljer

Veileder for Brannsikkert Scenebygg Risikoanalyse Brannalarm og Alarmorganisering Drift og Vedlikehold

Veileder for Brannsikkert Scenebygg Risikoanalyse Brannalarm og Alarmorganisering Drift og Vedlikehold Veileder for Brannsikkert Scenebygg Risikoanalyse Brannalarm og Alarmorganisering Drift og Vedlikehold Versjon 1 Innholdsfortegnelse 1 Forord... 4 1.1 FAQ - Ofte stilte spørsmål... 5 1.2 Arbeidsgruppen...

Detaljer

1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV

1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV SIDE 2/7 1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE Risikoklasse 3 for skole. Risikoklasse 2 for kontor, lager og tekniske rom. Skolen defineres i brannklasse 1 som følge av 1 tellende etasje. 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV

Detaljer

Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg

Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg TEK10 - nye krav TEK10 - nye regelverkskrav 11-12 1. juli 2010 kom det krav om installasjon av automatiske brannalarmanlegg i de fleste typer bygg beregnet

Detaljer

nødbelysning Systemer, applikasjoner og produkter

nødbelysning Systemer, applikasjoner og produkter nødbelysning Systemer, applikasjoner og produkter Nødbelysning Det er mange måter å løse nødbelysningen i et bygg på. Denne brosjyren kan ses som en liten veiledning for å velge et egnet system. Den tar

Detaljer

Moveien 111-113 Forretninger og boliger Brannteknisk konsept Dato: 21.03.2012

Moveien 111-113 Forretninger og boliger Brannteknisk konsept Dato: 21.03.2012 Moveien 111-113 Forretninger og boliger Brannteknisk konsept Dato: 21.03.2012 Oppdragsgiver: Kontaktperson: Dokument utarbeidet av: Kontrollør av dokument: Kokkersvold AS Camilla Maktabi Johan Ulriksen

Detaljer

Brenner vi inne med gode intensjoner? Godt skjønn eller skjønt kaos?

Brenner vi inne med gode intensjoner? Godt skjønn eller skjønt kaos? Brenner vi inne med gode intensjoner? Godt skjønn eller skjønt kaos? TROND S. ANDERSEN 28.04.2015, BRANNVERNKONFERANSEN, 2015 Tema Tiltak i eksisterende bygninger - hvilket regelverk gjelder? - installasjon

Detaljer

Agder Energi Produksjon

Agder Energi Produksjon 1 Agder Energi Produksjon Ca 40 kraftstasjoner i 17 kommuner De fleste er bygget mellom 1950 og 1980. Noen før 1940. Mange stasjoner er åpne fra turbinkjeller via maskinhall og ut A tunnel. Tunnel lengder

Detaljer

NØDLYS. Armaturer, sentraler og tilbehør. Markeringslys Ledelys Antipanikklys Trådløse armaturer Sentraler Tilbehør

NØDLYS. Armaturer, sentraler og tilbehør. Markeringslys Ledelys Antipanikklys Trådløse armaturer Sentraler Tilbehør NØDLYS Armaturer, sentraler og tilbehør Markeringslys Ledelys Antipanikklys Trådløse armaturer Sentraler Tilbehør 2014-2015 HVORFOR VELGE PROXLL? I Proxll er vi opptatt av å gi våre kunder optimale løsninger

Detaljer

Avvikslukking - hvor begynner vi? OSLO 14. februar 2013

Avvikslukking - hvor begynner vi? OSLO 14. februar 2013 Avvikslukking - hvor begynner vi? OSLO 14. februar 2013 Et kort overblikk over prosessen Dagens tilstand slik vi kjenner den Beskrivelse av hvordan det skal være Avdekke forhold som ikke stemmer med beskrivelsen

Detaljer

Gystadmarka boligsameie, FELT B2

Gystadmarka boligsameie, FELT B2 Gystadmarka boligsameie, FELT B2 Ullensaker kommune BRANNKONSEPT Revisjon 3 Oslo 13.06.13 ÅF Norge AS Brann & Risiko OSLO BRANNKONSEPT OBJEKT/OPPDRAG BYGGHERRE/OPPDRAGSGIVER DISTRIBUSJON Gystadmarka Boligsameie,

Detaljer

TEK10. Utdrag fra Forskrift om tekniske krav til byggverk

TEK10. Utdrag fra Forskrift om tekniske krav til byggverk TEK10 Utdrag fra Forskrift om tekniske krav til byggverk TEK10 1-1. Formål Forskriften skal sikre at tiltak planlegges, prosjekteres og utføres ut fra hensyn til god visuell kvalitet, universell utforming

Detaljer

Lighting people and places. Voyager Sigma. Allsidig markeringslysarmatur med LED-varianter

Lighting people and places. Voyager Sigma. Allsidig markeringslysarmatur med LED-varianter Lighting people and places Voyager Sigma Allsidig markeringslysarmatur med LED-varianter Performance, Efficiency, Comfort (PEC ytelse, effektivitet, komfort) for bedre belysning Voyager Sigma er et godt

Detaljer

BRANNTEKNISK VURDERING

BRANNTEKNISK VURDERING BRANNTEKNISK VURDERING RAPPORT Brannteknisk vurdering av rømningsveier, Casinetto Borettslag Oslo Gnr: 217 Bnr: 415 Mars, 2015 Baskerudberget 18 3531 KROKKLEIVA Orgnr: 997834534 MVA Epost: post@brannstrategi.no

Detaljer

TRIMVEIEN 6 OSLO. Brannteknisk hovedutforming. B 22.2.2012 Krav til overflater/kledning kjøkken/avstillingsbryter JG ØM ØM

TRIMVEIEN 6 OSLO. Brannteknisk hovedutforming. B 22.2.2012 Krav til overflater/kledning kjøkken/avstillingsbryter JG ØM ØM TRIMVEIEN 6 OSLO Brannteknisk hovedutforming C 9.3.2012 TILBUDSUNDERLAG JG ØM ØM B 22.2.2012 Krav til overflater/kledning kjøkken/avstillingsbryter JG ØM ØM A 15.2.2012 Brannteknisk hovedutforming - prosjektutviklingsfase

Detaljer

Fra Tegnebordet til Ferdigattest!

Fra Tegnebordet til Ferdigattest! Fra Tegnebordet til Ferdigattest! Nye byggeforskrifter, nye materialer, nye utfordringer knyttet til analyser og vurderinger, samt grensesnitt mellom fagene Siviling. ili Geir Drangsholt C:\My documents\pro\2004-0024\kut

Detaljer

Veiledning. Temaveiledning brannvern i kraftforsyningen

Veiledning. Temaveiledning brannvern i kraftforsyningen Veiledning Temaveiledning brannvern i kraftforsyningen Temaveiledning brannvern i kraftforsyningen Forsidefoto: Scanpix Innhold 1 Bakgrunn...................................................................................

Detaljer

Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn

Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn av 26. juni 2002 er utarbeidet og fastsatt av Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE),

Detaljer

Samspillet mellom tekniske og organisatoriske brannsikkerhetstiltak i boliger for pleietrengende eldre

Samspillet mellom tekniske og organisatoriske brannsikkerhetstiltak i boliger for pleietrengende eldre Samspillet mellom tekniske og organisatoriske brannsikkerhetstiltak i boliger for pleietrengende eldre Bygg- og miljøteknikk Innlevert: Juni 2012 Hovedveileder: Harald Landrø, BAT Medveileder: Anders Harald

Detaljer