Brannbok for Institutt for Biologi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brannbok for Institutt for Biologi"

Transkript

1 Brannbok for Institutt for Biologi 1

2 BRANNBOK FOR INSTITUTT FOR BIOLOGI INNHOLD GENERELLE OPPLYSNINGER 1. BRANNALARMER 2. RØMNINGSVEIER 3. SAMLINGSPLASSER 4. SLUKKEUTSTYR 5. MANUELLE BRANNVARSLERE 6. PROSEDYRER VED BRANNALARM 7. BRANNALARM UTENOM ORDINÆR ARBEIDSTID 8. BRANNVERNORGANISASJONEN FOR BIO 9. INSTRUKSER OG SKJEMA 10. OPPLÆRING I BRANNVERN 11. BRANNINSTRUKS FOR KURSALER OG FORELESNINGSROM 12. BRANNFARLIGE KJEMIKALIER 13. BRANNFARLIGE GASSER 14. ELEKTRISK UTSTYR 15. ORDEN 16. BRANNFOREBYGGENDE ARBEID 17. BRANNØVELSER 18. AVVIK RELATERT TIL BRANNVERN 19. DOKUMENTASJON AV BRANNSIKKERHET 20. VED BRANN 21. HANDLINGSPLAN FOR BRANNVERN RISIKOVURDERING 23. TILTAKSPLAN Sist revidert Evy Foss Skjoldal 2

3 GENERELLE OPPLYSNINGER Institutt for Biologi (BIO) består av 16 forskningsgrupper med til sammen over 200 ansatte og 600 studenter. Det er store variasjoner mellom forskningsgruppene når det gjelder hvilke oppgaver som utføres. BIO har besøksadresse Thormöhlensgate 53 A, 2.etg. Forskningsgruppene er lokalisert i: Thormöhlensgate 55, BIO-blokken 3. & 4.etg Thormöhlensgate 53, A-blokken, B-blokken og C-blokken 2.etg. Bygningsmassen som denne brannboken gjelder for består av flere laboratoriebygg hvor Høyteknologisenteret AS, GC Rieber Eiendom og Universitetet i Bergen står som eiere og hvor de arealene brannboken gjelder for brukes av Universitetet i Bergen, Institutt for Biologi. Aktive brannsikkerhetstiltak Brannalarmanlegg kategori 2, fulldekkende sprinklet anlegg. Røykluker i hovedtrapperom. Passive brannsikkerhetstiltak Bæresystem er utført i ubrennbare materialer og delt inn i brannceller/trapperom. Brannvesen. Bygget ligger nær hovedbrannstasjonen i sentrum med brannvesen som er godt utstyrt med kasernert mannskap og god vognpark. Kjøretid 5min. Brann alarm går internt og til Marineholmen Drift. Etter 5 minutter til brannstasjonen. I tillegg har BIO feltstasjon på Espegrend som har egen brannbok. Link til brannboken for Espegrend, kommer. Denne brannboken er utarbeidet for å gi en oversiktlig dokumentasjon som tilfredsstiller forskriftene med hensyn på brukeransvaret. Generell brannverninformasjon for UiB og lenker til forskrifter finnes på Eiendomsavdelings hjemmeside. VIKTIGE TELEFONNUMMER BRANN 110 POLITI 112 AMBULANSE 113 3

4 BRANNINSTRUKS 1 BRANNALARMER I BIO-blokken og C-blokken er det tradisjonell brannalarm med klokkevarsling I A&B-blokken er det talevarsling som veksler mellom tale og elektronisk ringelyd. I tilfelle brann vil meldingen være: Det har brutt ut brann, forlat bygningen vekselvis på norsk og engelsk med ringelyd mellom. 2 RØMNINGSVEIER Rømingsveiene er markert med grønne skilt og piler, følg pilene. Hver og en må gjøre seg kjent med de forskjellige rømingsveiene fra sin arbeidsplass. De fleste rømningsveiene har normalt låste dører. Disse dørene vil automatisk åpnes ved en brannalarm. Dersom døren ikke åpnes ved brannalarm, kan døren åpnes ved å bruke manuell døråpner, de grønne boksene som er plassert på veggen ved siden av døren. Doble dører eller dører med sidefelt har et ekstra håndtak eller list som kan brukes for å gjøre åpningen bredere, fungerer også som døråpner når alarmen er utløst. HEISEN ER IKKE RØMNINGSVEI 4

5 3 SAMLINGSPLASSER Samlingsplassen for BIO-blokken er: Ved Pyramiden mellom BIO-blokken og A&B-blokken. Samlingsplassen for A&B-blokken er: foran hovedinngangen til A&B-blokken Samlingsplassen for C-blokken er: foran hovedinngangen til C&D-blokken VIKTIG! Trekk vekk og gi plass for brannvesenet og redningsmannskaper 4 SLUKKEUTSTYR Alle må gjøre seg kjent med hvor det finnes brannslukningsapparat, brannteppe, brannslange, nøddusj og øyespyler og vite hvordan disse brukes. Brannslukkeapparat og brannslange er markert med skilt på vegg. 5 MANUELLE BRANNVARSLERE Dersom det bryter ut brann må man løse ut de manuelle brannvarslerne dersom man ikke umiddelbart klarer å slukke brannen. Disse varsler direkte til brannvesenet. De manuelle brannvarslere er plassert i hver etasje ved nødutgangene. Gjør deg kjent med hvor disse er montert. 5

6 6 PROSEDYRE VED BRANNALARM Når brannalarmen utløses må alle umiddelbart forlate bygningen via nærmeste rømningsvei og møte på angitt samlingsplass. Plassansvarlige vil ha på en gul vest og veilede og sørge for at alle kommer ut. Plassansvarlige melder fra til Brukerrepresentant for brann når alle er kommet ut. Brukerrepresentant for brann går raskt ned til branntavlen som er plassert ved inngangen og møter driftpersonell og orienterer seg om hvilken alarm som er utløst. Brukerrepresentanten kontakter brannvesenet om det ikke er gjort. Brukerrepresentant for brann har oransje vest og vil gi beskjed om og når det er klart for å gå inn igjen i bygningen. 7 BRANNALARM UTENOM ORDINÆR ARBEIDSTID Dersom det utenom ordinær arbeidstid oppstår en brann eller brannalarmen utløses må den eller de som er tilstede i bygningen kontakte brannvesenet og møte på samleplass for å ta i mot, og informere brannvesenet, og vente på klarsignal for å gå inn igjen. 8 BRANNVERNORGANISASJON FOR BIO Brukerrepresentanter-brann ved BIO Bygg A: Eva Krzywinski, Bygg B&C: Evy Foss Skjoldal, BIO - blokken: Paul Løvik, Plassansvarlige-brann ved BIO Bygg A: 1.etg. Heikki Savolainen, levendeavdeling / Tommy Strand, undervisningsareal 2.etg. sør: Kjersti Sjøtun, adm.: Berit Øglænd 3.etg. Knut Helge Jensen, vara Beate Helle 4.etg. Gaute Velle, vara Lene Halvorsen 6

7 Bygg B: 1.etg. Ståle Kolbeinson 2.etg. Sør Ståle Kolbeinson /nord Vibeke Lokøy(vara Christian Irgens) 3.etg. Sør Nils-Kåre Birkeland/ nord Marit Madsen 4.etg. Sør Terje Torsvik/ nord Bente Thorbjørnsen 5.etg. Sør Svein Norland/ nord Svein Rune Erga Bygg C: 2.etg Rune Rosland, , vara Jarl Giske Bygg C følge brannøvelser for Marinholmen Drift 2 gange pr semester. BIO-blokken: 1.etg. Frank Nilsen, Lakseluslab. / Lars Hamre, Forsøksdyravdelingen 3.etg. sør Nina Ellingsen, Teresa Cieplinska / nord Heidi Kongshaug 4.etg. Paul Løvik Brannvernleder ved UIB er Tore Reigstad, telefon INSTRUKSER OG SKJEMA Instruks for brannvernleder Instruks for brukerrepresentant - brannvern Instruks for plassansvarlig - brannvern Plikter for ansatte, studenter og andre brukere av UiB sine bygg. Skjema / Dok.på brannvernopplæring gitt til nyansatt /ansatte Skjema Protokoll over brannøvelser Skjema Sjekkliste rømningsveier og branndører 10 OPPLÆRING I BRANNVERN Alle ansatte ved UIB skal delta på 2timers brannvernkurs med 1 time teori og 1 time praktisk slukking hvert 5.år. Disse brannkursene arrangeres av Eiendomsavdelingen og blir informert om på EIA sine hjemmesider, UIBs Intranett og BIO-info. Hver og en må selv melde seg på via BIOs ekspedisjon når kursene går. 7

8 Nytilsatte må få intern brannvernopplæring innen en uke etter de er ansatt. Gjester og masterstudenter må også få intern brannvernopplæring. Det er plassansvarlig ved brann som har ansvar for opplæring av disse. Opplæringen skal bestå i: Orientering om organisering av brannverneorganisasjonen ved BIO. Plassansvarlige bruker gul vest ved brannalarm. Brukerrepresentant for brann har oransje vest ved brannalarm. Orientere om rømmingsvei og samlingsplass Slukkeutstyr: brannslange, CO2-apparater, brannteppe, manuelle brannalarmer Brannvarsling: talemelding/klokkevarsling Oppbevaring av brannfarlige kjemikalier Nøddusj og øyespyler Sikker bruk av elektrisk utstyr, tidsbryter på kaffetraktere Brannboken: hvor den finnes Føre inn data for opplæringen i skjema og Plassansvarlig ved brann skal påse at alle ansatte i eget ansvarsområde har eller skal ha brannvernopplæring. Plassansvarlig er ansvarlig for at opplæringen blir oppdater. Opplæringen dokumenteres ved bruk av skjema og Dokumentasjon på opplæring sendes brukerrepresentant brann, en gang pr år på forespørsel. Kvittering for opplæringen vil etter hvert bli elektronisk basert. Det er forskningsgruppeleder, prosjektleder, romansvarlig, veileder, vert for gjest, som har ansvar for å introdusere den som skal ha opplæring til plassansvarlig. Dersom plassansvarlig ikke er til stede, kontakt brukerrepresentant for bygget. 8

9 11 BRANNINSTRUKS FOR KURSALER OG FORELESNINGSROM 1. Ved forelesinger, kurs og annen undervisning er foreleser eller den som står for undervisningen, ansvarlig for at denne instruksen blir fulgt. 2. Foreleser eller kursansvarlige skal: Påse at det ikke er flere personer i lokalet enn det som er tillatt iht. oppslag på vegg. Påse at det ikke foretas endringer på branntekniske og andre installasjoner. Gjøre seg kjent med generell branninstruks og rømningsplan for bygget og orientere seg om rømningsveier og slokkeutstyr. 3. Orientere studenter og tilhører om: Rømmingsveier og samlingsplass Manuell brannvarslere Slukkeutstyr: brannslange, CO2-apparater, brannteppe Brannvarsling: talemelding/klokkevarsling Gass og gassikkerhet Nøddusj og øyespyler Sikker bruk av elektrisk utstyr, tidsbryter på kaffetraktere 4. I en brannsituasjon/brannalarm skal den ansvarlige: Sørge for at evakuering av lokalet iverksettes. Påse at det blir gitt nødvendig hjelp til bevegelses- og orienteringshemmede Gjøre seg til kjenne for brukerrepresentant-brann /driftspersonalet/ vaktselskap/ brannvesenet. 12 BRANNFARLIGE KJEMIKALIER Brannfarlige kjemikalier skal oppbevares i brannsikkert skap og i så små mengder som mulig. Bruk avtrekk ved bruk av brannfarlige væsker som kan avgi brannfarlige gasser. Brannfarlige gasser kan være lette eller tunge og dermed samle seg på benken eller gulvet. Brannfarlige gasser kan antenne ved bruk av gassflamme, statisk elektrisitet og gnister fra elektriske apparater. 9

10 13 BRANNFARLIGE GASSER Dersom brannalarmen utløses stenges anlegget for brenngass automatisk av. Dersom det skulle skje et ukontrollert utslipp av brenngass må området evakueres og brannvesenet tilkalles. Instrukser for brenngassanlegget finnes her: Brannfarlige gasser i flasker: Hydrogen Metan Propan til brenngass, 3 kg Oksygen er i seg selv ikke brennbar, men er nødvendig forutsetning for brann. Ved en brann, om mulig, steng for gassen før du evakuer bygningen 14 ELEKTRISK UTSTYR Alt elektrisk utstyr skal være intakt, forsvarlig plassert og virke forskriftsmessig. Skjøteledninger skal som hovedprinsipp ikke benyttes. Rengjør og vedlikehold utstyret iht. leverandørens anbefalinger, da feil bruk av elektrisk utstyr er en vanlig brannårsak. Kaffetraktere og lignende skal ha tidsbryter, og kun benyttes på anvist plass. 15 ORDEN Det skal være generell god orden og renhold i alle rom. Dette kan forhindre at en brann oppstår i bygget. Brennbare materialer skal ikke lagres i eller inntil bygget. 16 BRANNFOREBYGGENDE ARBEID Ettersyn og kontroll av bygningene gjennomføres av Marineholmen Drift og av brukerrepresentant- og plassansvarlige ved det enkelte bygg. 10

11 Marineholmen Drift fører kontroll med brannalarmanlegg, sprinkleranlegg, slokkeapparater, brannslanger, markeringslys, dørpumper og branndører. Plassansvarlige og Brukerepresentant for brann gjennomfører ettersyn av rømningsveier og branndører regelmessig hver 3.måned. Brannvernopplæring gjennomføres i samarbeid med brann og sikkerhets ingeniør ved Eiendomsavdelingen i tillegg til intern opplæring. Brannøvelser gjennomføres minst 2 ganger pr år. Brannøvelser for A&B-blokken organiseres av Brukerrepresentantene for brann i samarbeid med Marineholmen Drift og Brannvernleder ved UIB. Brannøvelser for BIO-blokken og C-blokken organiseres av Marineholmen Drift. 17 BRANNØVELSER Det skal utarbeides en plan for hva som skal vektlegges og hva som er målsetningen med brannøvelsen. I tillegg er det utarbeidet protokoll for dokumentasjon av den enkelte øvelse som skal arkiveres på instituttet av brukerrepresentant og rapporteres til BIO, Marineholmen Drift og Eiendomsavdelingen ved Tore Reigstad. Skjema Protokoll over brannøvelser Innholdet i øvelsene og hyppigheten i disse avgjøres av risikokartleggingen og den generelle brannfaren ved enheten.. Det skal også utarbeides rapport etter utilsiktet utløsing av brannalarmen/brann som skal arkiveres på instituttet ved brukerrepresentant og rapporteres til BIO, Marineholmen Drift og Eiendomsavdelingen ved Tore Reigstad. 18 AVVIK RELATERT TIL BRANNVERN Avvik relatert til brannvern skal meldes til instituttet via brukerrepresentant til administrasonssjefen. 11

12 19 DOKUMENTASJON AV BRANNSIKKERHETEN Mal for instituttets årlige rapportering vedr. brannvernarbeidet. Fylles ut av brukerrepresentantene for brann i samarbeid med administrasjonssjef. TYPE AKTIVITET Praktisk kurs i brannvern / brannslukking (Teknisk avd.) Brannvernopplæring for nytilsatte Brannvernopplæring for studenter Brannvernrunder (jf. Skjema) Antall ansatte som har gjennomført inneværende år Antall ansatte som ikke har deltatt de fem siste årene Antall ansatte som har gjennomført inneværende år Antall studenter som har gjennomført inneværende år Antall Ev. begrunnelse for avvik fra kravet om min. hver 3. mnd. Antall Brannøvelser Brukerepresentanter 2 ganger pr år Type øvelser Gjennomført risikokartlegging* Utarbeidet handlingsplaner* Oppdatert brannbok TILBAKEMELDING Ja /nei Ja /nei Ja / nei Avvik brannvern Antall avvik Type avvik *Dokumentasjon på gjennomført risikokartlegging og handlingsplaner vedr. brann skal oppbevares av personalseksjonen. 12

13 20 VED BRANN I tilfelle brann, må du opptre RASKT, RIKTIG, ROLIG Videre skal du VARSLE REDDE SLOKKE Utløs brannalarmen med en manuell brannmelder, dersom alarmen ikke allerede er startet automatisk. Ringe brannvesenet på telefon 110 og opplyse om Hvem som ringer Hva som har skjedd Hvor det brenner Forsøk å slukke brannen med tilgjengelig slokkeutstyr. Lukk alle dører for å hindre brann og røyk i å spre seg. 21 HANDLINGSPLAN FOR BRANNVERN 2012 Brannboken for BIO er revidert høsten Mål og tiltak for 2012 Egen brannbok for feltstasjonen på Espegrend skal være ferdigstilles våren Målet for 2012 er å innarbeide gode rutiner for brannvern for brukerne av feltstasjonen, også brannøvelser og å drive brannforebyggende arbeid. Fortsette mot målet om at alle ved BIO skal ta kurs i Brannvern innen Likeledes, å nå målet om å ta i bruk elektronisk dokumentering av brannvernopplæringen og få siden innarbeidet i Branninstruks for kursaler og forelesningsrom er utarbeidet høst 201. Innarbeide denne instruksen hos kursansvarlige og forelesere. Innarbeide plan for lokal brannvernopplæringen av nye medarbeidere 13

14 22 RISIKOVURDERING RISIKOANALYSE BRANN Virksomhet Institutt for Biologi, UiB UTFØRT AV: Tore Reigstad, Brannvernleder ved UIB Eva Krzywinski, HMS-koordinator, brukerrepresentant-brann Evy Foss Skjoldal, leder HMS-utvalget, bruperrepresentant-brann DATO: REVIDERT: INNLEDNING Kartleggingen skal være et levende dokument og brukes aktivt som et risikostyringsverktøy i HMS arbeidet, og er knytt opp mot materielle verdier. Fokus vil være på: Hva kan gå galt? Hva er gjort og hva kan ytterligere gjøres for å hindre dette? Hva er gjort og hva kan ytterligere gjøres for å redusere konsekvensene dersom noe skjer. Bygningsmassen som denne brannboken gjelder for består av flere laboratoriebygg hvor Høyteknologisenteret AS, GC Rieber Eiendom og Universitetet i Bergen står som eiere og hvor de arealene brannboken gjelder for brukes av Universitetet i Bergen, Institutt for Biologi. Objektet er oppført med betongkonstruksjoner i yttervegger og etasjeskiller. Hensikten med denne risikoanalysen er å gi en oversikt over brannfarene i laboratoriene og kontorarealer med fellesarealer, og om å vurdere om det er behov for ytterlige branntekniske tiltak utover det som er hjemlet i forskrifter og veiledninger. De identifiserte brannfarene er vurdert risikomessig ut fra sannsynlighet(usikkerhetsmomentet) for at de skal oppstå og hvilke konsekvenser de vil kunne medføre. Det er identifisert tiltak som kan redusere risikoen ytterligere. Fokus er både på person og verdisikkerhet. Hva kan gå galt: Scenario 1. Lekkasje fra metan anlegget. Gass siver ut og antennelse skjer. Scenario 2. Bunsenbrenner i åpen stilling antenner brannfarlig væske. Scenario 3. Elektrisk utstyr. Scenario 4. Brannfarlige kjemikalier kan antennes. Hva er gjort og hva kan ytterligere gjøres for å hindre dette: 14

15 Aktive brannsikkerhetstiltak Brannalarmanlegg kategori 2, fulldekkende sprinklet anlegg. Røykluker i hovedtrapperom. Passive brannsikkerhetstiltak Bæresystem er utført i ubrennbare materialer og delt inn i brannceller/trapperom. Brannvesen. Bygget ligger nær hovedbrannstasjonen i sentrum med brannvesen som er godt utstyrt med kasernert mannskap og god vognpark. Kjøretid 5min. Brann alarm går internt og til Marineholmen Drift. Etter 5 minutter til brannstasjonen. Denne analysen er ment som: 1. En kartlegging av de ulike farene og problemene vedrørende brannsikkerheten i BIO sine lokaler 2. En risikovurdering 3. En tiltaksplan som har til hensikt å redusere disse eksisterende risikofaktorene. 23 TILTAKSPLAN TILTAKSPLAN FOR BRANNFOREBYGGENDE TILTAK etter risokovurdering Scenario 1. Lekkasje fra metan anlegget. Gass siver ut og antennelse skjer. Liten sannsynlighet for at det skjer, men svært alvorlige konsekvenser dersom det skjer. Konsekvens: Brann, fortrengning av luft Gassen stenges automatisk når brannalarmen utløses. Det må lages en evakueringsplan i tilfelle gasslekkasje Ansvarlig: Eva Krzywinski / Paul Løvik Det må lages rutiner for hvordan håndtere en gasslekkasje på laboratoriet Ansvarlig: Teknikkerforum Rutinene legges inn i Lab-håndboken, opplæring. Ansvarlig: Romansvarlig Scenario 2. Bunsenbrenner i åpen stilling antenner brannfarlig væske. Det er sannsynlig at det skjer og det kan få alvorlige konsekvenser Konsekvens: Brann 15

16 Det må lages rutiner for hvordan håndtere en slik hendelse på laboratoriet Ansvarlig: Teknikkerforum Rutinene legges inn i Lab-håndboken, opplæring. Ansvarlig: Romansvarlig Scenario 3. Elektrisk utstyr. Det er mindre sannsynlig at det oppstår brann pga elektrisk utstyr men konsekvensene kan være betydelig. Alle kaffetraktere skal ha timer. Lage regler og rutiner for kaffekrokene Ansvarlig: HMS-utvalget Instrumenter kan begynne å brenne pga feil eller dårlig vedlikehold, renhold. Rutiner for ettersyn av instrumenter, inklusiv støvsuging. Ansvarlig: Instrumentansvarlig Scenario 4. Brannfarlige kjemikalier kan antennes. Lite sannsynlig at det skjer men svært alvorlige konsekvenser dersom det skjer. Konsekvens: Brann Brannfarlige kjemikalier skal oppbevares i brannsikkert skap. Utarbeide arbeidsinstrukser for brannfarlige væsker Ansvarlig: Teknikkerforum Rutinene legges inn i Lab-håndboken, opplæring. Ansvarlig: Romansvarlig 16

Brann- og beredskapsbok for Det Juridiske fakultet

Brann- og beredskapsbok for Det Juridiske fakultet Brann- og beredskapsbok for Det Juridiske fakultet Sist oppdatert: 04 mai - 2015 1 LOKAL BEREDSSKAPSPLAN FOR DRAGEFJELLET, MAGNUS LAGABØTESPLASS 1, (BYGG NR 123 OG 124) Denne planen iverksettes ved større

Detaljer

SIKKERHETSBOK FOR UNIVERSITETSMUSEET I BERGEN

SIKKERHETSBOK FOR UNIVERSITETSMUSEET I BERGEN SIKKERHETSBOK FOR UNIVERSITETSMUSEET I BERGEN 1 RISIKOANALYSER... 3 2 BRANNBOK FOR UNIVERSITETSMUSEET I BERGEN... 11 3 BEREDSKAP... 28 4 HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 35 REVIDERT 26.04.13/kmn 1 INNHOLD RISIKOANALYSE,

Detaljer

BRANNDOKUMENTASJON. Organisasjon

BRANNDOKUMENTASJON. Organisasjon BRANNDOKUMENTASJON Organisasjon INNHOLD PERM 1: Organisasjon Side 1 A. GENERELLE OPPLYSNINGER 1. Generell orientering 2. Eiendom 3. Eier 4. Forretningsfører 5. Bruker/leietaker 6. Ansvarlig brannvernleder

Detaljer

KARMØY KOMMUNE BRANNVERNBOK INNHOLDSFORTEGNELSE. Revisjon nr. 3 Dato 03.12.08 1 INNLEDNING

KARMØY KOMMUNE BRANNVERNBOK INNHOLDSFORTEGNELSE. Revisjon nr. 3 Dato 03.12.08 1 INNLEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE 0.12.08 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 2 GENERELLE OPPLYSNINGER OM BYGGET 2.1 BYGNINGSTEKNISK INFORMASJON TEGNINGER 4 BRANNVERNORGANISASJON 4.1 BRANNVERNLEDER OG BRUKER 4.2 TELEFONLISTE

Detaljer

HMS-SIKKERHETSHÅNDBOK FOR

HMS-SIKKERHETSHÅNDBOK FOR HMS-SIKKERHETSHÅNDBOK FOR Avvikskjema finner du HER Side 1 av 44 Innholdsfortegnelse Tema Side 1. Handlingsplan 3 2. Målsetting for HMS-arbeidet 4 3. Vernetjenesten ansvar og organisering 5 4. Risikovurderinger

Detaljer

ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID

ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID 2 1. Beskrivelse av bygningen 1.1 Generelle opplysninger om bygget 1.2 Bygningstekniske opplysninger om bygget 1.3 Brannverntekniske opplysninger

Detaljer

HENSIKTEN MED Å LAGE DOKUMENTASJONEN

HENSIKTEN MED Å LAGE DOKUMENTASJONEN HENSIKTEN MED Å LAGE DOKUMENTASJONEN Den som leier ut eller låner ut et lokale har et ansvar for å forsikre seg om at den som leier dette lokalet har grunnleggende kunnskaper om slukkeutstyr, alarmer,

Detaljer

HMS- SIKKERHETSHÅNDBOK

HMS- SIKKERHETSHÅNDBOK HMS- SIKKERHETSHÅNDBOK et hus for og med mennesker Avvikskjema finner du HER Revidert 25.4.2012 Side 1 av 47 Innholdsfortegnelse 1. Handlingsplan 3 2. Målsetting for HMS-arbeidet 4 3. Vernetjenesten ansvar

Detaljer

Brannsikkerhet og -beredskap.

Brannsikkerhet og -beredskap. Virksomhet Horten videregående skole Avdeling Hele organisasjonen Dokumentnavn Brannsikkerhet og -beredskap. Komplett dokumentasjon. Dokumentnr. HO08.00.02.1-5 Opprettet 26.11.2012 Revidert sist 12.08.2015

Detaljer

Håndbok. for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK)

Håndbok. for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK) Håndbok for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK) 2007 Treindustriens Brannkontroll Side 2 Innledning... 3 1. Formål med ordningen... 4 2. Ordningens organisering og virkemåte... 5 3.

Detaljer

Veiledning TIL RBLS ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID

Veiledning TIL RBLS ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID Veiledning TIL RBLS ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BESKRIVELSE AV BYGNINGEN 1.1 Generelle opplysninger om bygget...........2 1.2 Bygningstekniske opplysninger

Detaljer

5. GJENNOMGANG AV 5.1 Intern kontroll...13 BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEIDET 5.2 Ekstern kontroll og ettersyn...13 5.3 Handlingsplan...

5. GJENNOMGANG AV 5.1 Intern kontroll...13 BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEIDET 5.2 Ekstern kontroll og ettersyn...13 5.3 Handlingsplan... INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BESKRIVELSE AV BYGNINGEN 1.1 Generelle opplysninger om bygget...........2 1.2 Bygningstekniske opplysninger om bygget....3 1.3 Brannverntekniske opplysninger om bygget....3 1.4 Etasjenes

Detaljer

Brannsikkerhet i hoteller

Brannsikkerhet i hoteller Brannsikkerhet i hoteller Brukerveiledning Norsk brannvernforening Vesta Forsikring Innledning Alle ansatte i hoteller skal ha jevnlig brannvernopplæring med både teori og praksis. Krav til hyppighet og

Detaljer

LEIETAKERMAPPE. Foto: Petter Solheim

LEIETAKERMAPPE. Foto: Petter Solheim LEIETAKERMAPPE Foto: Petter Solheim 1 I leietakermappen for Bergen og Omland havnevesen har vi samlet nyttig informasjon som du som leietaker har bruk for. Leietakermappen er strukturert slik: KAPITTEL:

Detaljer

Brannsikkerhet i hoteller

Brannsikkerhet i hoteller Brannsikkerhet i hoteller Studiehefte 1 Innhold 1 Det er DEG det kommer an på! 2 Lovens krav 3 Ansvar 4 Slik oppstår brann 5 Brannårsaker: det elektriske anlegget 6 Brannårsaker: elektriske apparater,

Detaljer

Kurs i brannsikkerhet for brannansvarlig i barnehager

Kurs i brannsikkerhet for brannansvarlig i barnehager Kurs i brannsikkerhet for brannansvarlig i barnehager Bergen kommunale bygg (BKB) Fagavdeling barnehage og skole 8.-10. september 2009 Kurs i brannsikkerhet for brannansvarlige i barnehager - Bergen kommunale

Detaljer

BRANNDOKUMENTASJON. Nye krav til branndokumentasjon i forebyggendeforskriften m/veiledning - 2004

BRANNDOKUMENTASJON. Nye krav til branndokumentasjon i forebyggendeforskriften m/veiledning - 2004 BRANNDOKUMENTASJON Nye krav til branndokumentasjon i forebyggendeforskriften m/veiledning - 2004 Branndokumentasjonen skal samordnes med internkontrollforskriften. Det medfører følgende nye punkter må

Detaljer

Brannsikkerhet i hoteller

Brannsikkerhet i hoteller Brannsikkerhet i hoteller Sover dine hotellgjester trygt? Det er ditt ansvar! Gratis opplærings materiell se side 15 100 hotellbranner hvert år 120 Bygningseier og den som driver hotellet har det overordnede

Detaljer

ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID. Mariknotten AS. Næringsbygg på tot. 4600 m 2

ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID. Mariknotten AS. Næringsbygg på tot. 4600 m 2 ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID Mariknotten AS Næringsbygg på tot. 4600 m 2 Innholdsfortegnelse Beskrivelse av bygningen 1.1 Generelle opplysninger om bygget 1.2 Bygningstekniske

Detaljer

Dokumentasjon av sikkerhet

Dokumentasjon av sikkerhet Dokumentasjon av sikkerhet Ajourført i henhold til ny Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn av 26.06.2002 1 Generelt Adresse, gnr/bnr/fnr/snr Brannvernleder Eier(e), brukere Antall ansatte, sengerom,

Detaljer

Informasjon til LyngGårdens leietakere

Informasjon til LyngGårdens leietakere Informasjon til LyngGårdens leietakere Åsveien 3, Postboks 486, 1401 Ski. Tlf: 64 85 06 10 E-post: post@lyngeiendom.no www,lyngeiendom.no Innholdsfortegnelse EIENDOMSINFORMASJON... 4 NØKKELSYSTEM... 5

Detaljer

GENERELLE OPPLYSNINGER

GENERELLE OPPLYSNINGER GENERELLE OPPLYSNINGER EIENDOM Byggets navn: Besøksadresse: Postadresse: Gårdsnr. Bruksnr. Kommune: EIER Navn: Postadresse: Org.nr: Kontaktperson: Telefon: Telefax: ANSVARLIG BRANNVERNLEDER Navn: Adresse,

Detaljer

Brannvern i kirkebygg

Brannvern i kirkebygg Brannvern i kirkebygg 2 Illustrasjoner copyright: Forsidebilder og side 37: Scanpix Sidene 8, 17, 18, 19 og 34: KA Sidene 10, 11, 13, 15, 16, 20, 26, 28, 30, 32: Norsk brannvernforening Forord Brannvern

Detaljer

Avvikslukking - hvor begynner vi? OSLO 14. februar 2013

Avvikslukking - hvor begynner vi? OSLO 14. februar 2013 Avvikslukking - hvor begynner vi? OSLO 14. februar 2013 Et kort overblikk over prosessen Dagens tilstand slik vi kjenner den Beskrivelse av hvordan det skal være Avdekke forhold som ikke stemmer med beskrivelsen

Detaljer

Hvorfor brannøvelser? Det er et krav fra myndighetene at alle ansatte og brukere av bygget skal ha opplæring og øvelser i brannvern.

Hvorfor brannøvelser? Det er et krav fra myndighetene at alle ansatte og brukere av bygget skal ha opplæring og øvelser i brannvern. Hvorfor brannøvelser? Det er et krav fra myndighetene at alle ansatte og brukere av bygget skal ha opplæring og øvelser i brannvern. Brannvern ved NTNU BRANNFOREBYGGENDE INFORMASJON Generell branninstruks

Detaljer

Eldre og brannsikkerhet

Eldre og brannsikkerhet Eldre og brannsikkerhet Studieretning: Brannteknikk Hovedprosjekt utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Studie for ingeniørfag Av: Kathrine Dahle Kandidat nummer 31 Ståle Lønseth Berge Kandidat nummer 1

Detaljer

Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid

Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid Rutiner og dokumentasjon for systematisk hms-arbeid i selskapet Vedtatt av IKA s styre 05.12.2013 Innhold 1.0 Innledning...

Detaljer

Steen & Strøm-kjøpesentre

Steen & Strøm-kjøpesentre Helse, miljø og sikkerhet Steen & Strøm-kjøpesentre er gode på samordning av brannvern, beredskap og internkontroll Steen & Strøm-kjeden eier og/eller forvalter 30 kjøpesentre i Norge, og har siden midten

Detaljer

EVAKUERINGSPLAN FOR RESTAURANT EKSEMPEL

EVAKUERINGSPLAN FOR RESTAURANT EKSEMPEL EVAKUERINGSPLAN FOR RESTAURANT EKSEMPEL STED:EKSEMPEL, TRONDHEIM Prosjektnr: Ansvarlig: Kontrollert av: XXXX Rune Berglund Dato: Revisjonsnummer Oppdragsgiver 09.11.12 1.0 EKSEMPEL Innholdsfortegnelse

Detaljer

Rapport. Evaluering av brann 9. juni 2007 i Sveio Omsorgssenter

Rapport. Evaluering av brann 9. juni 2007 i Sveio Omsorgssenter Rapport Evaluering av brann 9. juni 2007 i Sveio Omsorgssenter Desember 2007 Rapporten er utarbeidet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Statens bygningstekniske etat (BE) ISBN:

Detaljer