Brannbok for Institutt for Biologi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brannbok for Institutt for Biologi"

Transkript

1 Brannbok for Institutt for Biologi 1

2 BRANNBOK FOR INSTITUTT FOR BIOLOGI INNHOLD GENERELLE OPPLYSNINGER 1. BRANNALARMER 2. RØMNINGSVEIER 3. SAMLINGSPLASSER 4. SLUKKEUTSTYR 5. MANUELLE BRANNVARSLERE 6. PROSEDYRER VED BRANNALARM 7. BRANNALARM UTENOM ORDINÆR ARBEIDSTID 8. BRANNVERNORGANISASJONEN FOR BIO 9. INSTRUKSER OG SKJEMA 10. OPPLÆRING I BRANNVERN 11. BRANNINSTRUKS FOR KURSALER OG FORELESNINGSROM 12. BRANNFARLIGE KJEMIKALIER 13. BRANNFARLIGE GASSER 14. ELEKTRISK UTSTYR 15. ORDEN 16. BRANNFOREBYGGENDE ARBEID 17. BRANNØVELSER 18. AVVIK RELATERT TIL BRANNVERN 19. DOKUMENTASJON AV BRANNSIKKERHET 20. VED BRANN 21. HANDLINGSPLAN FOR BRANNVERN RISIKOVURDERING 23. TILTAKSPLAN Sist revidert Evy Foss Skjoldal 2

3 GENERELLE OPPLYSNINGER Institutt for Biologi (BIO) består av 16 forskningsgrupper med til sammen over 200 ansatte og 600 studenter. Det er store variasjoner mellom forskningsgruppene når det gjelder hvilke oppgaver som utføres. BIO har besøksadresse Thormöhlensgate 53 A, 2.etg. Forskningsgruppene er lokalisert i: Thormöhlensgate 55, BIO-blokken 3. & 4.etg Thormöhlensgate 53, A-blokken, B-blokken og C-blokken 2.etg. Bygningsmassen som denne brannboken gjelder for består av flere laboratoriebygg hvor Høyteknologisenteret AS, GC Rieber Eiendom og Universitetet i Bergen står som eiere og hvor de arealene brannboken gjelder for brukes av Universitetet i Bergen, Institutt for Biologi. Aktive brannsikkerhetstiltak Brannalarmanlegg kategori 2, fulldekkende sprinklet anlegg. Røykluker i hovedtrapperom. Passive brannsikkerhetstiltak Bæresystem er utført i ubrennbare materialer og delt inn i brannceller/trapperom. Brannvesen. Bygget ligger nær hovedbrannstasjonen i sentrum med brannvesen som er godt utstyrt med kasernert mannskap og god vognpark. Kjøretid 5min. Brann alarm går internt og til Marineholmen Drift. Etter 5 minutter til brannstasjonen. I tillegg har BIO feltstasjon på Espegrend som har egen brannbok. Link til brannboken for Espegrend, kommer. Denne brannboken er utarbeidet for å gi en oversiktlig dokumentasjon som tilfredsstiller forskriftene med hensyn på brukeransvaret. Generell brannverninformasjon for UiB og lenker til forskrifter finnes på Eiendomsavdelings hjemmeside. VIKTIGE TELEFONNUMMER BRANN 110 POLITI 112 AMBULANSE 113 3

4 BRANNINSTRUKS 1 BRANNALARMER I BIO-blokken og C-blokken er det tradisjonell brannalarm med klokkevarsling I A&B-blokken er det talevarsling som veksler mellom tale og elektronisk ringelyd. I tilfelle brann vil meldingen være: Det har brutt ut brann, forlat bygningen vekselvis på norsk og engelsk med ringelyd mellom. 2 RØMNINGSVEIER Rømingsveiene er markert med grønne skilt og piler, følg pilene. Hver og en må gjøre seg kjent med de forskjellige rømingsveiene fra sin arbeidsplass. De fleste rømningsveiene har normalt låste dører. Disse dørene vil automatisk åpnes ved en brannalarm. Dersom døren ikke åpnes ved brannalarm, kan døren åpnes ved å bruke manuell døråpner, de grønne boksene som er plassert på veggen ved siden av døren. Doble dører eller dører med sidefelt har et ekstra håndtak eller list som kan brukes for å gjøre åpningen bredere, fungerer også som døråpner når alarmen er utløst. HEISEN ER IKKE RØMNINGSVEI 4

5 3 SAMLINGSPLASSER Samlingsplassen for BIO-blokken er: Ved Pyramiden mellom BIO-blokken og A&B-blokken. Samlingsplassen for A&B-blokken er: foran hovedinngangen til A&B-blokken Samlingsplassen for C-blokken er: foran hovedinngangen til C&D-blokken VIKTIG! Trekk vekk og gi plass for brannvesenet og redningsmannskaper 4 SLUKKEUTSTYR Alle må gjøre seg kjent med hvor det finnes brannslukningsapparat, brannteppe, brannslange, nøddusj og øyespyler og vite hvordan disse brukes. Brannslukkeapparat og brannslange er markert med skilt på vegg. 5 MANUELLE BRANNVARSLERE Dersom det bryter ut brann må man løse ut de manuelle brannvarslerne dersom man ikke umiddelbart klarer å slukke brannen. Disse varsler direkte til brannvesenet. De manuelle brannvarslere er plassert i hver etasje ved nødutgangene. Gjør deg kjent med hvor disse er montert. 5

6 6 PROSEDYRE VED BRANNALARM Når brannalarmen utløses må alle umiddelbart forlate bygningen via nærmeste rømningsvei og møte på angitt samlingsplass. Plassansvarlige vil ha på en gul vest og veilede og sørge for at alle kommer ut. Plassansvarlige melder fra til Brukerrepresentant for brann når alle er kommet ut. Brukerrepresentant for brann går raskt ned til branntavlen som er plassert ved inngangen og møter driftpersonell og orienterer seg om hvilken alarm som er utløst. Brukerrepresentanten kontakter brannvesenet om det ikke er gjort. Brukerrepresentant for brann har oransje vest og vil gi beskjed om og når det er klart for å gå inn igjen i bygningen. 7 BRANNALARM UTENOM ORDINÆR ARBEIDSTID Dersom det utenom ordinær arbeidstid oppstår en brann eller brannalarmen utløses må den eller de som er tilstede i bygningen kontakte brannvesenet og møte på samleplass for å ta i mot, og informere brannvesenet, og vente på klarsignal for å gå inn igjen. 8 BRANNVERNORGANISASJON FOR BIO Brukerrepresentanter-brann ved BIO Bygg A: Eva Krzywinski, Bygg B&C: Evy Foss Skjoldal, BIO - blokken: Paul Løvik, Plassansvarlige-brann ved BIO Bygg A: 1.etg. Heikki Savolainen, levendeavdeling / Tommy Strand, undervisningsareal 2.etg. sør: Kjersti Sjøtun, adm.: Berit Øglænd 3.etg. Knut Helge Jensen, vara Beate Helle 4.etg. Gaute Velle, vara Lene Halvorsen 6

7 Bygg B: 1.etg. Ståle Kolbeinson 2.etg. Sør Ståle Kolbeinson /nord Vibeke Lokøy(vara Christian Irgens) 3.etg. Sør Nils-Kåre Birkeland/ nord Marit Madsen 4.etg. Sør Terje Torsvik/ nord Bente Thorbjørnsen 5.etg. Sør Svein Norland/ nord Svein Rune Erga Bygg C: 2.etg Rune Rosland, , vara Jarl Giske Bygg C følge brannøvelser for Marinholmen Drift 2 gange pr semester. BIO-blokken: 1.etg. Frank Nilsen, Lakseluslab. / Lars Hamre, Forsøksdyravdelingen 3.etg. sør Nina Ellingsen, Teresa Cieplinska / nord Heidi Kongshaug 4.etg. Paul Løvik Brannvernleder ved UIB er Tore Reigstad, telefon INSTRUKSER OG SKJEMA Instruks for brannvernleder Instruks for brukerrepresentant - brannvern Instruks for plassansvarlig - brannvern Plikter for ansatte, studenter og andre brukere av UiB sine bygg. Skjema / Dok.på brannvernopplæring gitt til nyansatt /ansatte Skjema Protokoll over brannøvelser Skjema Sjekkliste rømningsveier og branndører 10 OPPLÆRING I BRANNVERN Alle ansatte ved UIB skal delta på 2timers brannvernkurs med 1 time teori og 1 time praktisk slukking hvert 5.år. Disse brannkursene arrangeres av Eiendomsavdelingen og blir informert om på EIA sine hjemmesider, UIBs Intranett og BIO-info. Hver og en må selv melde seg på via BIOs ekspedisjon når kursene går. 7

8 Nytilsatte må få intern brannvernopplæring innen en uke etter de er ansatt. Gjester og masterstudenter må også få intern brannvernopplæring. Det er plassansvarlig ved brann som har ansvar for opplæring av disse. Opplæringen skal bestå i: Orientering om organisering av brannverneorganisasjonen ved BIO. Plassansvarlige bruker gul vest ved brannalarm. Brukerrepresentant for brann har oransje vest ved brannalarm. Orientere om rømmingsvei og samlingsplass Slukkeutstyr: brannslange, CO2-apparater, brannteppe, manuelle brannalarmer Brannvarsling: talemelding/klokkevarsling Oppbevaring av brannfarlige kjemikalier Nøddusj og øyespyler Sikker bruk av elektrisk utstyr, tidsbryter på kaffetraktere Brannboken: hvor den finnes Føre inn data for opplæringen i skjema og Plassansvarlig ved brann skal påse at alle ansatte i eget ansvarsområde har eller skal ha brannvernopplæring. Plassansvarlig er ansvarlig for at opplæringen blir oppdater. Opplæringen dokumenteres ved bruk av skjema og Dokumentasjon på opplæring sendes brukerrepresentant brann, en gang pr år på forespørsel. Kvittering for opplæringen vil etter hvert bli elektronisk basert. Det er forskningsgruppeleder, prosjektleder, romansvarlig, veileder, vert for gjest, som har ansvar for å introdusere den som skal ha opplæring til plassansvarlig. Dersom plassansvarlig ikke er til stede, kontakt brukerrepresentant for bygget. 8

9 11 BRANNINSTRUKS FOR KURSALER OG FORELESNINGSROM 1. Ved forelesinger, kurs og annen undervisning er foreleser eller den som står for undervisningen, ansvarlig for at denne instruksen blir fulgt. 2. Foreleser eller kursansvarlige skal: Påse at det ikke er flere personer i lokalet enn det som er tillatt iht. oppslag på vegg. Påse at det ikke foretas endringer på branntekniske og andre installasjoner. Gjøre seg kjent med generell branninstruks og rømningsplan for bygget og orientere seg om rømningsveier og slokkeutstyr. 3. Orientere studenter og tilhører om: Rømmingsveier og samlingsplass Manuell brannvarslere Slukkeutstyr: brannslange, CO2-apparater, brannteppe Brannvarsling: talemelding/klokkevarsling Gass og gassikkerhet Nøddusj og øyespyler Sikker bruk av elektrisk utstyr, tidsbryter på kaffetraktere 4. I en brannsituasjon/brannalarm skal den ansvarlige: Sørge for at evakuering av lokalet iverksettes. Påse at det blir gitt nødvendig hjelp til bevegelses- og orienteringshemmede Gjøre seg til kjenne for brukerrepresentant-brann /driftspersonalet/ vaktselskap/ brannvesenet. 12 BRANNFARLIGE KJEMIKALIER Brannfarlige kjemikalier skal oppbevares i brannsikkert skap og i så små mengder som mulig. Bruk avtrekk ved bruk av brannfarlige væsker som kan avgi brannfarlige gasser. Brannfarlige gasser kan være lette eller tunge og dermed samle seg på benken eller gulvet. Brannfarlige gasser kan antenne ved bruk av gassflamme, statisk elektrisitet og gnister fra elektriske apparater. 9

10 13 BRANNFARLIGE GASSER Dersom brannalarmen utløses stenges anlegget for brenngass automatisk av. Dersom det skulle skje et ukontrollert utslipp av brenngass må området evakueres og brannvesenet tilkalles. Instrukser for brenngassanlegget finnes her: Brannfarlige gasser i flasker: Hydrogen Metan Propan til brenngass, 3 kg Oksygen er i seg selv ikke brennbar, men er nødvendig forutsetning for brann. Ved en brann, om mulig, steng for gassen før du evakuer bygningen 14 ELEKTRISK UTSTYR Alt elektrisk utstyr skal være intakt, forsvarlig plassert og virke forskriftsmessig. Skjøteledninger skal som hovedprinsipp ikke benyttes. Rengjør og vedlikehold utstyret iht. leverandørens anbefalinger, da feil bruk av elektrisk utstyr er en vanlig brannårsak. Kaffetraktere og lignende skal ha tidsbryter, og kun benyttes på anvist plass. 15 ORDEN Det skal være generell god orden og renhold i alle rom. Dette kan forhindre at en brann oppstår i bygget. Brennbare materialer skal ikke lagres i eller inntil bygget. 16 BRANNFOREBYGGENDE ARBEID Ettersyn og kontroll av bygningene gjennomføres av Marineholmen Drift og av brukerrepresentant- og plassansvarlige ved det enkelte bygg. 10

11 Marineholmen Drift fører kontroll med brannalarmanlegg, sprinkleranlegg, slokkeapparater, brannslanger, markeringslys, dørpumper og branndører. Plassansvarlige og Brukerepresentant for brann gjennomfører ettersyn av rømningsveier og branndører regelmessig hver 3.måned. Brannvernopplæring gjennomføres i samarbeid med brann og sikkerhets ingeniør ved Eiendomsavdelingen i tillegg til intern opplæring. Brannøvelser gjennomføres minst 2 ganger pr år. Brannøvelser for A&B-blokken organiseres av Brukerrepresentantene for brann i samarbeid med Marineholmen Drift og Brannvernleder ved UIB. Brannøvelser for BIO-blokken og C-blokken organiseres av Marineholmen Drift. 17 BRANNØVELSER Det skal utarbeides en plan for hva som skal vektlegges og hva som er målsetningen med brannøvelsen. I tillegg er det utarbeidet protokoll for dokumentasjon av den enkelte øvelse som skal arkiveres på instituttet av brukerrepresentant og rapporteres til BIO, Marineholmen Drift og Eiendomsavdelingen ved Tore Reigstad. Skjema Protokoll over brannøvelser Innholdet i øvelsene og hyppigheten i disse avgjøres av risikokartleggingen og den generelle brannfaren ved enheten.. Det skal også utarbeides rapport etter utilsiktet utløsing av brannalarmen/brann som skal arkiveres på instituttet ved brukerrepresentant og rapporteres til BIO, Marineholmen Drift og Eiendomsavdelingen ved Tore Reigstad. 18 AVVIK RELATERT TIL BRANNVERN Avvik relatert til brannvern skal meldes til instituttet via brukerrepresentant til administrasonssjefen. 11

12 19 DOKUMENTASJON AV BRANNSIKKERHETEN Mal for instituttets årlige rapportering vedr. brannvernarbeidet. Fylles ut av brukerrepresentantene for brann i samarbeid med administrasjonssjef. TYPE AKTIVITET Praktisk kurs i brannvern / brannslukking (Teknisk avd.) Brannvernopplæring for nytilsatte Brannvernopplæring for studenter Brannvernrunder (jf. Skjema) Antall ansatte som har gjennomført inneværende år Antall ansatte som ikke har deltatt de fem siste årene Antall ansatte som har gjennomført inneværende år Antall studenter som har gjennomført inneværende år Antall Ev. begrunnelse for avvik fra kravet om min. hver 3. mnd. Antall Brannøvelser Brukerepresentanter 2 ganger pr år Type øvelser Gjennomført risikokartlegging* Utarbeidet handlingsplaner* Oppdatert brannbok TILBAKEMELDING Ja /nei Ja /nei Ja / nei Avvik brannvern Antall avvik Type avvik *Dokumentasjon på gjennomført risikokartlegging og handlingsplaner vedr. brann skal oppbevares av personalseksjonen. 12

13 20 VED BRANN I tilfelle brann, må du opptre RASKT, RIKTIG, ROLIG Videre skal du VARSLE REDDE SLOKKE Utløs brannalarmen med en manuell brannmelder, dersom alarmen ikke allerede er startet automatisk. Ringe brannvesenet på telefon 110 og opplyse om Hvem som ringer Hva som har skjedd Hvor det brenner Forsøk å slukke brannen med tilgjengelig slokkeutstyr. Lukk alle dører for å hindre brann og røyk i å spre seg. 21 HANDLINGSPLAN FOR BRANNVERN 2012 Brannboken for BIO er revidert høsten Mål og tiltak for 2012 Egen brannbok for feltstasjonen på Espegrend skal være ferdigstilles våren Målet for 2012 er å innarbeide gode rutiner for brannvern for brukerne av feltstasjonen, også brannøvelser og å drive brannforebyggende arbeid. Fortsette mot målet om at alle ved BIO skal ta kurs i Brannvern innen Likeledes, å nå målet om å ta i bruk elektronisk dokumentering av brannvernopplæringen og få siden innarbeidet i Branninstruks for kursaler og forelesningsrom er utarbeidet høst 201. Innarbeide denne instruksen hos kursansvarlige og forelesere. Innarbeide plan for lokal brannvernopplæringen av nye medarbeidere 13

14 22 RISIKOVURDERING RISIKOANALYSE BRANN Virksomhet Institutt for Biologi, UiB UTFØRT AV: Tore Reigstad, Brannvernleder ved UIB Eva Krzywinski, HMS-koordinator, brukerrepresentant-brann Evy Foss Skjoldal, leder HMS-utvalget, bruperrepresentant-brann DATO: REVIDERT: INNLEDNING Kartleggingen skal være et levende dokument og brukes aktivt som et risikostyringsverktøy i HMS arbeidet, og er knytt opp mot materielle verdier. Fokus vil være på: Hva kan gå galt? Hva er gjort og hva kan ytterligere gjøres for å hindre dette? Hva er gjort og hva kan ytterligere gjøres for å redusere konsekvensene dersom noe skjer. Bygningsmassen som denne brannboken gjelder for består av flere laboratoriebygg hvor Høyteknologisenteret AS, GC Rieber Eiendom og Universitetet i Bergen står som eiere og hvor de arealene brannboken gjelder for brukes av Universitetet i Bergen, Institutt for Biologi. Objektet er oppført med betongkonstruksjoner i yttervegger og etasjeskiller. Hensikten med denne risikoanalysen er å gi en oversikt over brannfarene i laboratoriene og kontorarealer med fellesarealer, og om å vurdere om det er behov for ytterlige branntekniske tiltak utover det som er hjemlet i forskrifter og veiledninger. De identifiserte brannfarene er vurdert risikomessig ut fra sannsynlighet(usikkerhetsmomentet) for at de skal oppstå og hvilke konsekvenser de vil kunne medføre. Det er identifisert tiltak som kan redusere risikoen ytterligere. Fokus er både på person og verdisikkerhet. Hva kan gå galt: Scenario 1. Lekkasje fra metan anlegget. Gass siver ut og antennelse skjer. Scenario 2. Bunsenbrenner i åpen stilling antenner brannfarlig væske. Scenario 3. Elektrisk utstyr. Scenario 4. Brannfarlige kjemikalier kan antennes. Hva er gjort og hva kan ytterligere gjøres for å hindre dette: 14

15 Aktive brannsikkerhetstiltak Brannalarmanlegg kategori 2, fulldekkende sprinklet anlegg. Røykluker i hovedtrapperom. Passive brannsikkerhetstiltak Bæresystem er utført i ubrennbare materialer og delt inn i brannceller/trapperom. Brannvesen. Bygget ligger nær hovedbrannstasjonen i sentrum med brannvesen som er godt utstyrt med kasernert mannskap og god vognpark. Kjøretid 5min. Brann alarm går internt og til Marineholmen Drift. Etter 5 minutter til brannstasjonen. Denne analysen er ment som: 1. En kartlegging av de ulike farene og problemene vedrørende brannsikkerheten i BIO sine lokaler 2. En risikovurdering 3. En tiltaksplan som har til hensikt å redusere disse eksisterende risikofaktorene. 23 TILTAKSPLAN TILTAKSPLAN FOR BRANNFOREBYGGENDE TILTAK etter risokovurdering Scenario 1. Lekkasje fra metan anlegget. Gass siver ut og antennelse skjer. Liten sannsynlighet for at det skjer, men svært alvorlige konsekvenser dersom det skjer. Konsekvens: Brann, fortrengning av luft Gassen stenges automatisk når brannalarmen utløses. Det må lages en evakueringsplan i tilfelle gasslekkasje Ansvarlig: Eva Krzywinski / Paul Løvik Det må lages rutiner for hvordan håndtere en gasslekkasje på laboratoriet Ansvarlig: Teknikkerforum Rutinene legges inn i Lab-håndboken, opplæring. Ansvarlig: Romansvarlig Scenario 2. Bunsenbrenner i åpen stilling antenner brannfarlig væske. Det er sannsynlig at det skjer og det kan få alvorlige konsekvenser Konsekvens: Brann 15

16 Det må lages rutiner for hvordan håndtere en slik hendelse på laboratoriet Ansvarlig: Teknikkerforum Rutinene legges inn i Lab-håndboken, opplæring. Ansvarlig: Romansvarlig Scenario 3. Elektrisk utstyr. Det er mindre sannsynlig at det oppstår brann pga elektrisk utstyr men konsekvensene kan være betydelig. Alle kaffetraktere skal ha timer. Lage regler og rutiner for kaffekrokene Ansvarlig: HMS-utvalget Instrumenter kan begynne å brenne pga feil eller dårlig vedlikehold, renhold. Rutiner for ettersyn av instrumenter, inklusiv støvsuging. Ansvarlig: Instrumentansvarlig Scenario 4. Brannfarlige kjemikalier kan antennes. Lite sannsynlig at det skjer men svært alvorlige konsekvenser dersom det skjer. Konsekvens: Brann Brannfarlige kjemikalier skal oppbevares i brannsikkert skap. Utarbeide arbeidsinstrukser for brannfarlige væsker Ansvarlig: Teknikkerforum Rutinene legges inn i Lab-håndboken, opplæring. Ansvarlig: Romansvarlig 16

Brannbok for Klinisk institutt 2

Brannbok for Klinisk institutt 2 Brannbok for Klinisk institutt 2 1 GENERELLE OPPLYSNINGER Klinisk institutt 2 består av 22 ulike forskningsgrupper med til sammen over 320 ansatte og studenter. Det er store variasjoner mellom forskningsgruppene

Detaljer

Hvorfor brannøvelser? Det er et krav fra myndighetene at alle ansatte og brukere av bygget skal ha opplæring og øvelser i brannvern.

Hvorfor brannøvelser? Det er et krav fra myndighetene at alle ansatte og brukere av bygget skal ha opplæring og øvelser i brannvern. Hvorfor brannøvelser? Det er et krav fra myndighetene at alle ansatte og brukere av bygget skal ha opplæring og øvelser i brannvern. Brannvern ved NTNU BRANNFOREBYGGENDE INFORMASJON Generell branninstruks

Detaljer

Brann- og beredskapsbok for Det Juridiske fakultet

Brann- og beredskapsbok for Det Juridiske fakultet Brann- og beredskapsbok for Det Juridiske fakultet Sist oppdatert: 04 mai - 2015 1 LOKAL BEREDSSKAPSPLAN FOR DRAGEFJELLET, MAGNUS LAGABØTESPLASS 1, (BYGG NR 123 OG 124) Denne planen iverksettes ved større

Detaljer

Brannvernorganisering

Brannvernorganisering Brannvernorganisering ved Innhold: 1. Branninstruks 2. Oversikt over brannvernorganisasjonen 3. Instruks for områdeansvarlige 4. Dokumentasjon av brannvernopplæring for nyansatte 5. Skjema for kvartalsvis

Detaljer

Brannvernorganisering

Brannvernorganisering Brannvernorganisering ved Høgskolen i Molde INNHOLD: 1. Branninstruks 2. Oversikt over brannvernorganisasjonen ved HSM 3. Instruks for områdeansvarlige 4. Dokumentasjon av brannvernopplæring for nyansatte

Detaljer

Det er DEG det kommer an på!

Det er DEG det kommer an på! Det er DEG det kommer an på! Du er den viktigste medarbeideren i sikkerhetsarbeidet. Du kan: redde liv forebygge branner gi beskjed når noe er galt slokke branntilløp Vi har alle et ansvar! nr. 1 Lovens

Detaljer

Brannsikkerhet og -beredskap.

Brannsikkerhet og -beredskap. Virksomhet Horten videregående skole Avdeling Hele organisasjonen Dokumentnavn Brannsikkerhet og -beredskap. Komplett dokumentasjon. Dokumentnr. HO08.00.02.1-5 Opprettet 26.11.2012 Revidert sist 12.08.2015

Detaljer

Info brosjyre om brannsikring i USITs lokaler.

Info brosjyre om brannsikring i USITs lokaler. Info brosjyre om brannsikring i USITs lokaler. Heldigvis har vi ikke opplevd brann i USITs lokaler. Likevel skal vi når brannalarmen går, alltid oppfatte den som reell og følge de prosedyrer som gjelder

Detaljer

GENERELLE OPPLYSNINGER

GENERELLE OPPLYSNINGER GENERELLE OPPLYSNINGER EIENDOM Byggets navn: Besøksadresse: Postadresse: Gårdsnr. Bruksnr. Kommune: EIER Navn: Postadresse: Org.nr: Kontaktperson: Telefon: Telefax: ANSVARLIG BRANNVERNLEDER Navn: Adresse,

Detaljer

Brannvern Fylkeshuset i Troms

Brannvern Fylkeshuset i Troms Brannvern Fylkeshuset i Troms Bygg- og eiendomssenteret 1 INNHOLD 1. Organisering Intern fordeling 2. Rømningsplan 3. Branninstruks 4. Bygningsmessig brannsikring 2 1. ORGANISERING INTERN FORDELING Den

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN BRANN og andre uønskede hendelser FOR VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE

BEREDSKAPSPLAN BRANN og andre uønskede hendelser FOR VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE BEREDSKAPSPLAN BRANN og andre uønskede hendelser FOR VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE OMFATTER: ADMINISTRASJON/HOVEDBYGG KAIGATA 6 PRODUKSJONSANLEGG KAIGATA 6 SKOLEBYGNING/MEKANISK SKOLEGATA 3 KANTINE /ELEVHJEM

Detaljer

Brannsikkerhet i hoteller

Brannsikkerhet i hoteller Brannsikkerhet i hoteller Studiehefte 1 Innhold 1 Det er DEG det kommer an på! 2 Lovens krav 3 Ansvar 4 Slik oppstår brann 5 Brannårsaker: det elektriske anlegget 6 Brannårsaker: elektriske apparater,

Detaljer

EVAKUERINGSPLAN FOR RESTAURANT EKSEMPEL

EVAKUERINGSPLAN FOR RESTAURANT EKSEMPEL EVAKUERINGSPLAN FOR RESTAURANT EKSEMPEL STED:EKSEMPEL, TRONDHEIM Prosjektnr: Ansvarlig: Kontrollert av: XXXX Rune Berglund Dato: Revisjonsnummer Oppdragsgiver 09.11.12 1.0 EKSEMPEL Innholdsfortegnelse

Detaljer

BRANNVERN BRANNINSTRUKSER BRANNVERNREGLER SAMLINGSPLASSER

BRANNVERN BRANNINSTRUKSER BRANNVERNREGLER SAMLINGSPLASSER BRANNVERN BRANNINSTRUKSER BRANNVERNREGLER SAMLINGSPLASSER BRANNINSTRUKS FOR HAMMERFEST VIDEREGÅENDE SKOLE GENERELT Enhver ansatt som oppdager brann skal straks utløse brannalarm dersom slik finnes. Ved

Detaljer

Brannvern ved Studentersamfundet i Trondhjem

Brannvern ved Studentersamfundet i Trondhjem Brannvern ved Studentersamfundet i Trondhjem Sist oppdatert 23. oktober 2012 Godkjent av Finansstyret 13. desember 2012 Ved Studentersamfundet i Trondheim er Finansstyrets leder, øverste brannansvarlig.

Detaljer

Brannvern i helseinstitusjoner. Lysarkserie

Brannvern i helseinstitusjoner. Lysarkserie Brannvern i helseinstitusjoner Lysarkserie 1 Det er deg det kommer an på! Du er den viktigste medarbeideren i sikkerhetsarbeidet. Det er du som kan forebygge branner og slokke branner. Det er du som kan

Detaljer

Brannverninstruks August 2013

Brannverninstruks August 2013 Brannverninstruks BRANNVERN VED Denne brannverninstruksen inneholder foruten alle instrukser ved også et oversiktskart med avmerket oppsamlingsplass og kart over brannvernorganisasjonen ved. Ansvarlig

Detaljer

Nord-Troms videregående skole

Nord-Troms videregående skole Branninstruks skolested Nordreisa Utgave: 4.02 Skrevet av: Rolf Bakkeslett Nord-Troms videregående skole Gjelder fra: 20.08.2015 Godkjent av: Olaug Bergset Dok.id.: 2.3.1.4.2.3 Dok.type: Instruks Sidenr:

Detaljer

BRANNVERNPLAN. For. Nordlandet barneskole

BRANNVERNPLAN. For. Nordlandet barneskole BRANNVERNPLAN For Nordlandet barneskole 2013 2016 ORGANISASJONSPLAN BRANNSIKKERHET HOVEDANSVARLIG: Harald Møst NK: Siri Oterhals BRANNVERNLEDER: Siri Oterhals og Mindor Lien( NK) OPPLÆRING AV PERSONELL:

Detaljer

BRANNDOKUMENTASJON FOR ANDELSEIERE OG BEBOERE

BRANNDOKUMENTASJON FOR ANDELSEIERE OG BEBOERE BORETTSLAGET TORSHOV KVARTAL VI BRANNDOKUMENTASJON FOR ANDELSEIERE OG BEBOERE 29.05.2011 947837893 INNLEDNING HEFTE FOR ANDELSEIERE OG BEBOERE Styret i er ansvarlig for brannvernet ved eiendommen. Ihht.

Detaljer

1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere.

1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere. BRANNINSTRUKS FOR S59 63: 1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere. 2. REDDE Evakuer bygningen. Barn og eldre/uføre hjelpes

Detaljer

Handlingsplan for Brann og ulykker i barnehagen. Brann 110 Ambulanse 113 Lege Politi 112(02800) Giftinformasjon

Handlingsplan for Brann og ulykker i barnehagen. Brann 110 Ambulanse 113 Lege Politi 112(02800) Giftinformasjon Handlingsplan for Brann og ulykker i barnehagen Brann 110 Ambulanse 113 Lege 72417660 Politi 112(02800) Giftinformasjon 22591300 Innledning Barnehagen skal gjennom internkontrollen ha en beredskapsplan

Detaljer

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker.

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker. BRANNSIKKERHET 3 E Seksjonseiers ansvar Hver leilighet skal i henhold til 2-5 i Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn ha minst én godkjent røykvarsler plassert slik at den høres tydelig på alle

Detaljer

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:..

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. HMS Håndbok Norsk Tattoo Union Fakta om Virksomheten Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. Bedriften har eget arbeidsreglement og alle ansatte har skriftlige arbeidsavtaler. Daglig

Detaljer

BRANNINSTRUKS. Gitt med hjemmel i brannlovens par. 23 og 25 med tilhørende forskrifter.

BRANNINSTRUKS. Gitt med hjemmel i brannlovens par. 23 og 25 med tilhørende forskrifter. BRANNINSTRUKS Virksomhetens navn: SKJETTENHALLEN Gitt med hjemmel i brannlovens par. 23 og 25 med tilhørende forskrifter. De ansatte og tilsynsvakter skal være kjent med: Hvordan brannvesenet varsles.

Detaljer

HENSIKTEN MED Å LAGE DOKUMENTASJONEN

HENSIKTEN MED Å LAGE DOKUMENTASJONEN HENSIKTEN MED Å LAGE DOKUMENTASJONEN Den som leier ut eller låner ut et lokale har et ansvar for å forsikre seg om at den som leier dette lokalet har grunnleggende kunnskaper om slukkeutstyr, alarmer,

Detaljer

Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger.

Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger. Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger. Internkontroll er et begrep som de fleste har hørt om. Det er sikkert mange som har spurt seg selv:

Detaljer

Lokal BEREDSKAPSPLAN Det juridiske fakultet

Lokal BEREDSKAPSPLAN Det juridiske fakultet Alarmtelefon Nettversjon av fakultetets beredskapsplan. Lokal BEREDSKAPSPLAN Det juridiske fakultet Døgnbemannet vakt- og alarmsentral / Varsling av brann, ulykker og alvorlige hendelser: Alarmtelefon

Detaljer

Nå skal du få lære litt om brannsikkerhet. Du kan. sikkert mye fra før, men likevel er det lurt å. snakke om brannvern og trene på å ha brannøvelser.

Nå skal du få lære litt om brannsikkerhet. Du kan. sikkert mye fra før, men likevel er det lurt å. snakke om brannvern og trene på å ha brannøvelser. BRANNVERN I BARNEHAGEN Hei Nå skal du få lære litt om brannsikkerhet. Du kan sikkert mye fra før, men likevel er det lurt å snakke om brannvern og trene på å ha brannøvelser. Da er det lettere å huske

Detaljer

Bilde. Denne avtalen beskriver hvordan interkontrollen og HMS i praksis blir håndtert på eiendommen.

Bilde. Denne avtalen beskriver hvordan interkontrollen og HMS i praksis blir håndtert på eiendommen. Vardar Eiendom har som mål å ha fornøyde leietakere blant annet gjennom god kommunikasjon. Sammen skal vi sørge for gode og sikre arbeidsvaner, klare ansvarsforhold, godt samarbeid og ryddige lokaler i

Detaljer

Brannsikkerhet av Brynjar Henriksen

Brannsikkerhet av Brynjar Henriksen Brannsikkerhet av Brynjar Henriksen Om Kongsberg kommunale eiendom KF 110 000 m2 formålsbygg 15 000 m2 annen eiendom 450 boliger Om oss Ca. 70 ansatte fordelt på 4 avdelinger Hva gjør vi? Planlegger nye

Detaljer

Ishavsbyen videregående skole og Fagskolen i Troms avd. Tromsø. Gjelder fra:

Ishavsbyen videregående skole og Fagskolen i Troms avd. Tromsø. Gjelder fra: Bedriftsnavn: Troms fylkeskommune Ishavsbyen videregående skole og Fagskolen i Troms avd. Tromsø Dok.id.: 2.2.1.3.9 BRANN (Brannvesenets nødtelefon: 110) Utgave: 1.01 Skrevet av: Breivika Gjelder fra:

Detaljer

Brannverninstruks Mars 2015

Brannverninstruks Mars 2015 Brannverninstruks Mars 2015 BRANNVERN VED Denne brannverninstruksen inneholder foruten alle instrukser ved også et oversiktskart med avmerket oppsamlingsplass og kart over brannvernorganisasjonen ved.

Detaljer

SJEKKLISTE FOR TILSYN I SÆRSKILTE BRANNOBJEKTER Vedlegg 3.03 Dato: Opplysninger om objektet

SJEKKLISTE FOR TILSYN I SÆRSKILTE BRANNOBJEKTER Vedlegg 3.03 Dato: Opplysninger om objektet Vedlegg 3.03 Dato: Opplysninger om objektet Objekt navn: Gårds-, bruks- og festenummer: Eier: Bruker: Telefon: Mobil: Faks: Telefon: Mobil: Faks: E-mail: E-mail E-mail: Adresse: Adresse: Postnummer/sted:

Detaljer

Instruks for feil eller utkoblinger på branntekniske installasjoner

Instruks for feil eller utkoblinger på branntekniske installasjoner Instruks for feil eller utkoblinger på branntekniske installasjoner E03 27.06.12 For implementering GMUBE GMTSC GMKBE E02 08.06.12 For implementering GMUBE GMTSC GMKBE A01 21.03.12 For høring GMUBE GMTSC

Detaljer

KARMØY KOMMUNE BRANNVERNBOK INNHOLDSFORTEGNELSE. Revisjon nr. 3 Dato 03.12.08 1 INNLEDNING

KARMØY KOMMUNE BRANNVERNBOK INNHOLDSFORTEGNELSE. Revisjon nr. 3 Dato 03.12.08 1 INNLEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE 0.12.08 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 2 GENERELLE OPPLYSNINGER OM BYGGET 2.1 BYGNINGSTEKNISK INFORMASJON TEGNINGER 4 BRANNVERNORGANISASJON 4.1 BRANNVERNLEDER OG BRUKER 4.2 TELEFONLISTE

Detaljer

Handlingsplan for Helse, miljø og sikkerhet : Tiltaksliste for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Handlingsplan for Helse, miljø og sikkerhet : Tiltaksliste for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 1 Handlingsplan for Helse, miljø og sikkerhet 2014-2015: Tiltaksliste for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Tiltakslisten blir evaluert årlig i forbindelse med den årlige HMS-status rapporteringen

Detaljer

HMS håndbok for Frydenberg Boligsameie felt D (Seljeveien 35 og 37)

HMS håndbok for Frydenberg Boligsameie felt D (Seljeveien 35 og 37) HMS håndbok for Frydenberg Boligsameie felt D (Seljeveien 35 og 37) Side 2 av 13 Til beboere i Seljeveien 35 og 37 Informasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS) i boligselskapet. Vi i seljeveien

Detaljer

Utgave: Gyldig dato Godkjent av: Ansvarlig: MÅL Ivareta god rutine for sikker overnatting og avdekke begrensninger (risikoforhold) i det enkelte bygg.

Utgave: Gyldig dato Godkjent av: Ansvarlig: MÅL Ivareta god rutine for sikker overnatting og avdekke begrensninger (risikoforhold) i det enkelte bygg. KVALITETSHÅNDBOK Horten kommune Felles/virksomhet/seksjon/enhet Teknisk/Byggmiljø/Bygningsdrift Inngår i kapittel KAP-6000, ANSVAR-8200 Dokumentnavn: Byggmiljø - Styrende dokument for overnatting i kommunale

Detaljer

Brann. BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER:

Brann. BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER: Brann BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER: VARSLE: Alle som befinner seg i området skal varsles. Utløs manuell brannmelder/brannalarm der det finnes. Meld fra til brannvesenet på tlf. 110. REDDE: Se til at

Detaljer

Brannvern i helseinstitusjoner

Brannvern i helseinstitusjoner Brannvern i helseinstitusjoner Praktiske råd til brannøvelser Norsk brannvernforening - Finansnæringens Hovedorganisasjon - Direktoratet for brann- og elsikkerhet Innhold Innledning... 3 Hvordan få til

Detaljer

B R A N N V E R N. ved. Dagali og Skurdalen oppvekstsenter. Skole, samfunnshus, barnehage Skurdalen. Barnehage Dagali. Oppdatert August 2011

B R A N N V E R N. ved. Dagali og Skurdalen oppvekstsenter. Skole, samfunnshus, barnehage Skurdalen. Barnehage Dagali. Oppdatert August 2011 B R A N N V E R N ved Dagali og Skurdalen oppvekstsenter Skole, samfunnshus, barnehage Skurdalen Barnehage Dagali Oppdatert August 2011 Bygningene er etter brannvernlovens 22 "særskilte brannobjekt" hvor

Detaljer

FASILITETSRAPPORT. Institusjonens navn: Utstillingens navn: Tidsrom for utstillingen: Kontaktperson: E-post adresse:

FASILITETSRAPPORT. Institusjonens navn: Utstillingens navn: Tidsrom for utstillingen: Kontaktperson: E-post adresse: FASILITETSRAPPORT Institusjonens navn: Utstillingens navn: Tidsrom for utstillingen: Kontaktperson: E-post adresse: Fasilitetsrapporten er et verktøy for NTNU Vitenskapsmuseet og låntaker for å kartlegge

Detaljer

Innhold kapittel 7. Prosedyrer og rutiner

Innhold kapittel 7. Prosedyrer og rutiner Innhold kapittel 7 Innhold kapittel 7...1 7.1 Brannsikring av Statsbyggs eiendommer...2 7.2 Branndokumentasjon...3 7.3 Ettersyn av bygg og branntekniske installasjoner...4 7.4 Eiers ansvar og oppgaver...5

Detaljer

Avvikslukking - hvor begynner vi? OSLO 14. februar 2013

Avvikslukking - hvor begynner vi? OSLO 14. februar 2013 Avvikslukking - hvor begynner vi? OSLO 14. februar 2013 Et kort overblikk over prosessen Dagens tilstand slik vi kjenner den Beskrivelse av hvordan det skal være Avdekke forhold som ikke stemmer med beskrivelsen

Detaljer

Hvordan ivareta brannsikkerhet gjennom internkontroll

Hvordan ivareta brannsikkerhet gjennom internkontroll Hå kommune Hå brannvesen Brannforebyggende avdeling Hvordan ivareta brannsikkerhet gjennom internkontroll - Sikkerhet satt i system Foto: Jærbladet Din nye favoritt: www.ha.kommune.no Å INNFØRE OG UTØVE

Detaljer

Velkommen som ny beboer!

Velkommen som ny beboer! Velkommen som ny beboer! Velkommen til et borettslag som de aller fleste trives meget godt i. Vi har boliger med nærhet til natur og ligger ellers sentralt nok for de fleste tilbud! Dyrehold og barn er

Detaljer

Innhold 1. Sammendrag... 1 2. Risikoanalyse... 3 2.1. Begreper... 3

Innhold 1. Sammendrag... 1 2. Risikoanalyse... 3 2.1. Begreper... 3 Innhold 1. Sammendrag... 1 2. Risikoanalyse... 3 2.1. Begreper... 3 2.1.1. Sannsynlighet... 3 2.1.2. Konsekvens... 3 2.1.3. Risiko... 3 2.1.4. Akseptkriterier... 3 2.1.5. Sannsynlighetsnivåer... 4 2.1.6.

Detaljer

BRANNDOKUMENTASJON. Nye krav til branndokumentasjon i forebyggendeforskriften m/veiledning - 2004

BRANNDOKUMENTASJON. Nye krav til branndokumentasjon i forebyggendeforskriften m/veiledning - 2004 BRANNDOKUMENTASJON Nye krav til branndokumentasjon i forebyggendeforskriften m/veiledning - 2004 Branndokumentasjonen skal samordnes med internkontrollforskriften. Det medfører følgende nye punkter må

Detaljer

Informasjon for tilsynsvakt

Informasjon for tilsynsvakt Informasjon for tilsynsvakt Trettenhallen Innhold: 1. Informasjon om oppstart og avslutning av dagen 2. Instruks for tilsynsvakt 3. Ordensregler Trettenhallen 4. Bose lydanlegg, ordensregler a) Bruksanvisning

Detaljer

Handlingsplan for Helse, miljø og sikkerhet : Tiltaksliste for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Handlingsplan for Helse, miljø og sikkerhet : Tiltaksliste for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 1 Handlingsplan for Helse, miljø og sikkerhet 2014-2015: Tiltaksliste for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Tiltakslisten blir evaluert årlig i forbindelse med den årlige HMS-status rapporteringen

Detaljer

Veiledning om Retningslinjer for arrangement i Tromsø kommune

Veiledning om Retningslinjer for arrangement i Tromsø kommune Veiledning om Retningslinjer for arrangement i Tromsø kommune Et hjelpemiddel for de som skal gjennomføre meldepliktige arrangement i Tromsø kommune. Opprettet: 28.07.2010 Endret 22.09.2010 Innholdsfortegnelse

Detaljer

LOKAL BEREDSKAPSPLAN MOLEKYLÆRBIOLOGISK INSTITUTT

LOKAL BEREDSKAPSPLAN MOLEKYLÆRBIOLOGISK INSTITUTT LOKAL BEREDSKAPSPLAN MOLEKYLÆRBIOLOGISK INSTITUTT Den lokale beredskapsplanen har som formål å sørge for at Molekylærbiologisk institutt har et systematisk og godt forberedt beredskapsapparat. Den lokale

Detaljer

Bedre brannsikkerhet i bygninger

Bedre brannsikkerhet i bygninger Bedre brannsikkerhet i bygninger Ansvar i driftsfasen NTNU, Trondheim 3. januar 2012 Lars Haugrud senioringeniør Gråsonen mellom byggefase og drift Plan- og bygningsloven Brann- og eksplosjonsvernloven

Detaljer

Velkommen til. brannvernopplæring. SASIRO Samfunnsikkerhetssenteret i Rogaland

Velkommen til. brannvernopplæring. SASIRO Samfunnsikkerhetssenteret i Rogaland Velkommen til brannvernopplæring SASIRO Samfunnsikkerhetssenteret i Rogaland Mål for dagen Litt om brann fakta. Tiltak for å redde liv. Kjenne til grunnleggende brannteori. Ha kjennskap til ulike brannårsaker.

Detaljer

RISIKOANALYSE I FORBINDELSE MED SALG AV FYRVERKERI FOR KVINNHERAD BYGG AS SEIMSVEGEN SEIMSFOSS

RISIKOANALYSE I FORBINDELSE MED SALG AV FYRVERKERI FOR KVINNHERAD BYGG AS SEIMSVEGEN SEIMSFOSS RISIKOANALYSE I FORBINDELSE MED SALG AV FYRVERKERI FOR KVINNHERAD BYGG AS SEIMSVEGEN 140 5472 SEIMSFOSS Dato: 07.08.2017 Ansvarlig søker: Jorunn Bakke Leikvoll Denne risikoanalysen er en del av Kvinnherad

Detaljer

Konsekvens 3. Betydelig Hendingar som medfører eit økonomisk tap for inst/avd på inntil 40% av driftsmidlane

Konsekvens 3. Betydelig Hendingar som medfører eit økonomisk tap for inst/avd på inntil 40% av driftsmidlane Denne analysen er ment som: 1. En kartlegging av de ulike farene og problemene vedrørende brannsikkerheten i nytt lab bygg, Haukeland 2. En risikovurdering 3. En tiltaksplan som har til hensikt å redusere

Detaljer

KORREKT ADRESSE: BENTSEGATA 15-19 FELLES MØTEPLASS VED EVAKUERING: UTENFOR STERKSTRØM

KORREKT ADRESSE: BENTSEGATA 15-19 FELLES MØTEPLASS VED EVAKUERING: UTENFOR STERKSTRØM BRANNVERNPLAN BENTSEBAKKEN BORETTSLAG NØDNUMMER BRANNVESENET: 110 KORREKT ADRESSE: BENTSEGATA 15-19 FELLES MØTEPLASS VED EVAKUERING: UTENFOR STERKSTRØM Gjør deg kjent med: Hvor brannvarslere og slukkeutstyr

Detaljer

Evakueringsøvelse Slokkeøvelse. Sameiet Tormods gt.8 Elgeseter gt. 11og Snorres gt 11

Evakueringsøvelse Slokkeøvelse. Sameiet Tormods gt.8 Elgeseter gt. 11og Snorres gt 11 Evakueringsøvelse Slokkeøvelse Sameiet Tormods gt.8 Elgeseter gt. 11og Snorres gt 11 PROSJEKTNR: DATO: 18. sept 2017 ANSVARLIG: Jon Erik Svegård REVISJONSNUMMER: 0.9 Firesafe AS / Osloveien 129 / / Tel.

Detaljer

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord Skjema Kartlegging / vernerunde Skjema Versjon: 1.01 Opprettet: 06.06.2012 Skrevet av: KRR Godkjent av: PWN Gjelder fra: 30.10.2012 Sidenr: 1 av 5 Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells

Detaljer

Vedlegg 5 RUTINE FOR LEDERE OG BEREDSKAPSPERSONELL VED MH og FARMASI

Vedlegg 5 RUTINE FOR LEDERE OG BEREDSKAPSPERSONELL VED MH og FARMASI LOKAL BEREDSKAPSPLAN for DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET Vedlegg 5 RUTINE FOR LEDERE OG BEREDSKAPSPERSONELL VED MH og FARMASI Godkjent: fakultetsdirektør Kjetil Kvalsvik Dato: 30.03.15 Erstatter: August

Detaljer

Brannsikkerhet. Sunnaas Sykehus - Nytt tverrbygg. Brannsikkerhet ved riving av bygg A/B Oppdragsnr.:

Brannsikkerhet. Sunnaas Sykehus - Nytt tverrbygg. Brannsikkerhet ved riving av bygg A/B Oppdragsnr.: Brannsikkerhet Sunnaas Sykehus - Nytt tverrbygg Brannsikkerhet ved riving av bygg A/B 2013-02-28 003 F01 2013-02-28 For anskaffelse ED GBJ WIUM Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette

Detaljer

Veileder for bruk av sjekklister ved alvorlige uønskede hendelser

Veileder for bruk av sjekklister ved alvorlige uønskede hendelser Veileder for bruk av sjekklister ved alvorlige uønskede hendelser J2017 Universitetet i Stavanger «DET ER SANNSYNLIG AT NOE USANNSYNLIG VIL SKJE» Aristoteles INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 1 Du har

Detaljer

Pepperstad Grendehus, utleiehefte

Pepperstad Grendehus, utleiehefte Pepperstad Grendehus, utleiehefte Pepperstad Grendehus Persontall Hel sal: Uten faste sitteplasser: Maks 330 personer samtidig Med faste sitteplasser: Maks 141 personer samtidig Delt sal: Uten faste sitteplasser:

Detaljer

Branndokumentasjon. Leietakerperm for: Utarbeidet av Hvam Invest AS Solheimsgata 1 2001 Lillestrøm

Branndokumentasjon. Leietakerperm for: Utarbeidet av Hvam Invest AS Solheimsgata 1 2001 Lillestrøm Branndokumentasjon Leietakerperm for: Utarbeidet av Hvam Invest AS Solheimsgata 1 2001 Lillestrøm Avtale mellom eier og bruker Etter FOREBYGGENDEFORSKRIFTEN, 2 1 har eier hovedansvar for å dokumentere

Detaljer

Vi gjør oppmerksom på at når det registreres avvik, skal det sendes en handlingsplan med tidsangivelse på når avvik skal lukkes.

Vi gjør oppmerksom på at når det registreres avvik, skal det sendes en handlingsplan med tidsangivelse på når avvik skal lukkes. TINN KOMMUNE Enhet for brann Sykehuset Telemark HF 12 FEB 2010 Arkivsak: N.Tlbl1Aa Alll[ KOIiANIUNE Rjukan Sykehus v/ Arnfinn Lien SykEhusveien 6 3660 RJUKAN Deres ref: Vår ref Saksbeh: Arkivkode: Dato:

Detaljer

Bergen brannvesen informerer. Arrangementer i byrom En veiledning om krav til brannsikkerhet ved arrangement i «byrom» i Bergen.

Bergen brannvesen informerer. Arrangementer i byrom En veiledning om krav til brannsikkerhet ved arrangement i «byrom» i Bergen. Bergen brannvesen informerer Arrangementer i byrom En veiledning om krav til brannsikkerhet ved arrangement i «byrom» i Bergen. 29.05.2006 Krav til brannsikkerhet ved arrangement i «Byrom» i Bergen. 1

Detaljer

Risikovurdering av kjemikalierommene i Laboratoriebygget

Risikovurdering av kjemikalierommene i Laboratoriebygget Risikovurdering av kjemikalierommene i Laboratoriebygget Medisinsk Servicedivisjon v/direktør Helge Bøe har oppnevnt en gruppe skal foreta risikovurdering av de fire kjemikalierommene i Laboratoriebygget.

Detaljer

Brannbok Status for utvikling av Web basert løsning. Bjørn Davidsen Uni Pluss AS

Brannbok Status for utvikling av Web basert løsning. Bjørn Davidsen Uni Pluss AS Brannbok Status for utvikling av Web basert løsning Bjørn Davidsen Uni Pluss AS Agenda Bakgrunn Krav til løsningen Løsningsforslag Status og videre fremdrift Spørsmål Bakgrunn Ønske om å utvikle funksjonalitet

Detaljer

Ofoten interkommunale brann og redningsvesen

Ofoten interkommunale brann og redningsvesen Ofoten interkommunale brann og redningsvesen Narvik kommune Byggforvaltningen 8512 NARVIK._.w.rat..-..- S&KS!a jånvr3, Benet Olsen Vår ref. (oppgi ved henvendelse) Deres ref. Narvik, 12.03.2009 09/279-1

Detaljer

GENERELLE OPPLYSNINGER

GENERELLE OPPLYSNINGER Innholdsfortegnelse GENERELLE OPPLYSNINGER BYGNINGSMESSIGE DATA BRANNTEKNISKE INSTALLASJONER ORGANISERING OPPLÆRING OG ØVELSER BRANNØVELSER UTFØRTE BRANNØVELSER KONTROLLRUTINER OG -FREKVENSER KONTROLLSKJEMA

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: 19.04.2016 2016\28 Håkon Gjøvik Olaisen

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: 19.04.2016 2016\28 Håkon Gjøvik Olaisen Nord-Troms Brannvesen Sonjatun helsesenter Bodil Mikkelsen 0 Ukjent Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: 19.04.2016 2016\28 Håkon Gjøvik Olaisen Tilsynsrapport Sonjatun helsesenter Nord-Troms brannvesen

Detaljer

Samarbeidsgruppa for brannvern i skolen: Norsk brannvernforening - Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Gjensidige Forsikring ASA

Samarbeidsgruppa for brannvern i skolen: Norsk brannvernforening - Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Gjensidige Forsikring ASA LÆRERVEILEDNING Undervisningsopplegg om brannvern for elever på småskoletrinnet Samarbeidsgruppa for brannvern i skolen: Norsk brannvernforening - Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Gjensidige

Detaljer

Handlingsplan for Helse, miljø og sikkerhet : Tiltaksliste for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Handlingsplan for Helse, miljø og sikkerhet : Tiltaksliste for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 1 Handlingsplan for Helse, miljø og sikkerhet 2014-2015: Tiltaksliste for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Tiltakslisten blir evaluert årlig i forbindelse med den årlige HMS-status rapporteringen

Detaljer

www.mhbr.no Kurskatalog 2012 www.mhbr.no

www.mhbr.no Kurskatalog 2012 www.mhbr.no Kurskatalog 2012 Hvert år fører brann til tap av liv og store materielle skader. Vårt mål i brannvernarbeidet er å gi flest mulig mer kunnskap om brannforebygging slik at mange branner unngås. På denne

Detaljer

Mariboesgate 13 BRUKERVEILEDNING. Oppdatert: 4 januar 2010. Side 1 av 5

Mariboesgate 13 BRUKERVEILEDNING. Oppdatert: 4 januar 2010. Side 1 av 5 Mariboesgate 13 BRUKERVEILEDNING Oppdatert: 4 januar 2010 Side 1 av 5 1. HENVENDELSE OM UTLEIE, LEIEKONTRAKT, OG DRIFT Kontaktperson utleie og leiekontrakt: First Property Fund Management AS v/ Ole-Jacob

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet (HMS), internkontrollsystemet i Vestre Hansmark borettslag

Helse, miljø og sikkerhet (HMS), internkontrollsystemet i Vestre Hansmark borettslag www.vhbrl.no Helse, miljø og sikkerhet (HMS), internkontrollsystemet i Vestre Hansmark borettslag Alle virksomheter, herunder alle boligselskap, er underlagt Forskrift om Internkontroll av 1.1.1997. Her

Detaljer

Brannvern i helseinstitusjoner

Brannvern i helseinstitusjoner Brannvern i helseinstitusjoner Brukerveiledning Norsk brannvernforening Finansnæringens Hovedorganisasjon Direktoratet for brann- og elsikkerhet Innledning Alle ansatte på helseinstitusjoner er pålagt

Detaljer

Røykvarsleren. Slukkeutstyret. Elektriske ting. Sett et kryss i ruta når du er ferdig med å sjekke. Lykke til! Greit å vite for voksne

Røykvarsleren. Slukkeutstyret. Elektriske ting. Sett et kryss i ruta når du er ferdig med å sjekke. Lykke til! Greit å vite for voksne FLAMMBÆRT HJELPER TIL MED SIKKERHETEN! Kjære foresatte! Flammbært er brannvesenets gode hjelper. Bamsen skal hjelpe med å bedre brannsikkerheten i barnehagen, og bidra til at barna blir bevisste på og

Detaljer

Brannsikker bygård. Problemstillinger og løsninger. Andreas Coll, Brann- og redningsetaten

Brannsikker bygård. Problemstillinger og løsninger. Andreas Coll, Brann- og redningsetaten Brannsikker bygård Problemstillinger og løsninger Andreas Coll, Brann- og redningsetaten Temaer for presentasjonen Generelt om brannårsaker, og konsekvenser av brann Brannsikkerhet i eldre murgårder Branntekniske

Detaljer

Egenkontroll av sikkerhet

Egenkontroll av sikkerhet Egenkontroll av sikkerhet Innledning Den enkelte andelseier/beboer er ansvarlig for at boligen er i forsvarlig stand, og at den brukes og vedlikeholdes på en slik måte at det ikke oppstår fare for beboere

Detaljer

Del 3: Oppdage og Varsle brann, Sykehuset Namsos. Byggindekser Sykehuset Namsos

Del 3: Oppdage og Varsle brann, Sykehuset Namsos. Byggindekser Sykehuset Namsos Brannalarmen går: Det er installert røykdetektorer i alle rom og korridorer. Dessuten er det manuelle brannmeldere flere steder i hver avdeling. VET DU HVOR DISSE ER? Brannalarm: 1. Røykmelder 2. Temperaturmelder

Detaljer

Hvordan unngå brann i hjemmet:

Hvordan unngå brann i hjemmet: Hvordan unngå brann i hjemmet: 1. Gå aldri fra levende lys eller peis Gjenglemte lys og åpen peis er hvert år årsaken til et stort antall branner. En gnist fra peisen eller et nedbrent lys kan overtenne

Detaljer

BRANNSTIGE 4,5M / 7,5M

BRANNSTIGE 4,5M / 7,5M BRANNSTIGE 4,5M / 7,5M no-flame BRANNSTIGE 4,5M / 7,5M INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 4 STUDER INSTRUKSJONSBOK/BRUKSANVISNING... 4 SPESIFIKASJONER

Detaljer

www.mhbr.no Kurskatalog 2014 www.mhbr.no

www.mhbr.no Kurskatalog 2014 www.mhbr.no Kurskatalog 2014 Hvert år fører brann til tap av liv og store materielle skader. Vårt mål i brannvernarbeidet er å gi flest mulig mer kunnskap om brannforebygging slik at mange branner unngås. På denne

Detaljer

Universitetet i Oslo Teknisk avdeling

Universitetet i Oslo Teknisk avdeling Universitetet i Oslo Teknisk avdeling Generelle krav til brannmessige rutiner i byggeperioden August 2009 Side 1 av 5 RUTINER VED OMBYGGING OG REHABILITERING Ved rehabilitering av bygninger ved UiO skal

Detaljer

Bedre sikkerhet på campingplassen Et felles ansvar

Bedre sikkerhet på campingplassen Et felles ansvar Bedre sikkerhet på campingplassen Et felles ansvar Trygg og sikker camping Hedmarken, Midt-Hedmark og Ringsaker brannvesen har tatt utgangspunkt i gjeldende lovverk, samt temaveiledningen for campingplasser

Detaljer

R104 Sjekkliste for vernerunde

R104 Sjekkliste for vernerunde Gjenvinningsstasjon: Dato: Deltakere: Sted/dato Page 1 of 7 Klima Temperatur Trekk Ventilasjon - vedlikeholdsrutiner Lukt Fukt Solavskjerming Støv Overholdes røykeloven Best. nr. 444: Klima og luftkvalitet

Detaljer

BRANNVERNPLAN LINJEBO BORETTSLAG NØONUMMER BRANNVESENET: 110

BRANNVERNPLAN LINJEBO BORETTSLAG NØONUMMER BRANNVESENET: 110 - 1 - BRANNVERNPLAN LINJEBO BORETTSLAG NØONUMMER BRANNVESENET: 110 KORREKT ADRESSE: Ringvegen 13-21 og Rådhusvegen 11-23 FELLES MØTEPLASS VED EVAKUERING: P-PLASS VED SLETVOLD MOT RINGVEGEN Gjør deg kjent

Detaljer

Samarbeid og samordningsavtale mellom eier og virksomhet/bruker, unngå fallgruvene. Liv- Karin Skjelbred, Firesafe Consul?ng

Samarbeid og samordningsavtale mellom eier og virksomhet/bruker, unngå fallgruvene. Liv- Karin Skjelbred, Firesafe Consul?ng Samarbeid og samordningsavtale mellom eier og virksomhet/bruker, unngå fallgruvene. Liv- Karin Skjelbred, Firesafe Consul?ng Agenda ForskriFen Virkeligheten Konsekvenser Ansvaret Fallgruvene Løsninger

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Uranienborg menighet

DEN NORSKE KIRKE Uranienborg menighet Leier: Kontaktperson/ansvarshavende: Adresse: Epost Tlf: Leieavtalen gjelder følgende rom i shus Store sal, - Ing. Daas gate 17, Dato, tid og type arrangement: Det er kun tillatt med av og pålessing/stigning.

Detaljer

HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene

HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene R100 HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene Utarbeidet av: RfD Godkjent av: Even Midtun Dato: 10.12.2014 Innhold Innhold... 2 1. Innledning...

Detaljer

Sikringskurs for studenter ved Institutt for biologi.

Sikringskurs for studenter ved Institutt for biologi. 30. Mars 2009 Sikringskurs for studenter ved. Møteaganda. Gjennomgå forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid. Instituttleder og emneansvarlig sitt ansvar. Regler og ansvar for studenter.

Detaljer

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

Kapittel 1. Innledende bestemmelser Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1. Formål Forskriften skal bidra til å redusere sannsynligheten for brann, og begrense konsekvensene brann kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier. 2. Virkeområde

Detaljer

hjemme Brann- og redningsetaten

hjemme Brann- og redningsetaten trygg hjemme Brann- og redningsetaten Nødnumre 110 112 113 1412 Nødnummer for hørselshemmede sjekkliste Jeg sjekker hvem jeg åpner for Jeg har røykvarslere som fungerer Jeg har slokkeutstyr som fungerer

Detaljer

BRANN - SIKKERHET BRANN - SIKKERHET

BRANN - SIKKERHET BRANN - SIKKERHET 52 BRANN - SIKKERHET Siden 2000 har det vært 1500 branntilløp i boliger forvaltet av Norske Boligbyggelag. Noen har utviklet seg til branner med svært dramatiske følger. Dette kan vi gjøre noe med. Les

Detaljer

Administrerende direktørs orientering til styret nr. 1/2017 pkt. 6

Administrerende direktørs orientering til styret nr. 1/2017 pkt. 6 NOTAT GÅR TIL: Styremedlemmer FORETAK: Helse Stavanger HF DATO: 08.02.2017 FRA: Administrerende direktør SAKSBEHANDLER: Anne Sofie Øye Gjerde SAKEN GJELDER: Oversikt over tilsyn pr. januar 2017 ARKIVSAK:

Detaljer

Forsikringsdagene 2014. Risiko og ansvar relatert til forsikring

Forsikringsdagene 2014. Risiko og ansvar relatert til forsikring Forsikringsdagene 2014 Risiko og ansvar relatert til forsikring Olav Kjærland Risikoingeniør/Underwriter - KLP Skadeforsikring Bygningsingeniør/Branningeniør Siste 15 år i Forsikring Brannsjef i interkommunalt

Detaljer

NOTAT. GÅR TIL: Styremedlemmer FORETAK: Helse Stavanger HF DATO:

NOTAT. GÅR TIL: Styremedlemmer FORETAK: Helse Stavanger HF DATO: NOTAT GÅR TIL: Styremedlemmer FORETAK: Helse Stavanger HF DATO: 09.03.2017 FRA: Administrerende direktør SAKSBEHANDLER: Anne Sofie Øye Gjerde SAKEN GJELDER: Oversikt over tilsyn pr. februar 2017 ARKIVSAK:

Detaljer

Velkommen til Karrieredagen 2011 ved UiS!

Velkommen til Karrieredagen 2011 ved UiS! Velkommen til Karrieredagen 2011 ved UiS! Dere finner navn, bilde og telefonnummer på deres kontaktperson i mappen. Denne personen er der for dere i tilfelle spørsmål. Eventuelt kan dere få hjelp på INDØKS-standen

Detaljer