Produktkatalog - desentraliserte nødlys. Nødlys med LED Overvåkede adresserbare systemer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Produktkatalog - desentraliserte nødlys. Nødlys med LED Overvåkede adresserbare systemer"

Transkript

1 Produktkatalog - desentraliserte nødlys Nødlys med LED Overvåkede adresserbare systemer

2 2

3 Innholdsfortegnelse Innledning 4 Hva er nødlys? 8 Prosjektering av nødlyssystemer 9 Desentraliserte nødlyssystemer 14 Nødlysarmaturer 17 UniLED 17 ExiLED 22/34/44 20 OvaLED / OvaLED R 26 OmniLED / OmniLED R 28 AeriLED AP / AeriLED ER 30 MaxLED 26/47/65 32 ProLED / ProLED E 38 Antipanikk lyskastere og håndlampe 42 Avstandstabeller 44 Lyskurver 47 Etterlysende skilt 50 Adresserbare overvåkningssentraler 52 Presentasjonssystemer 54 3

4 Honeywell Life Safety Våre produktområder Nødlys Brannvarsling Talevarsling Nødlys Det fundamentale prinsippet i nødlys er å sørge for kraftforsyning til nødlysarmaturer når svikt i den normale spenningstilførselen i et bygg eller deler av et bygg oppstår. To hovedprinsipper: 1. Desentraliserte systemer Hver armatur har sin egen batteripakke for nødforsyning. Desentraliserte systemer omhandles i denne katalogen. 2. Sentraliserte systemer Armaturer forsynes sentralt fra en stor batteribank eller et generatorsystem, som ikke ligger i armaturen. Sentraliserte systemer omhandles i en egen katalog. 4

5 Vi har en enkel systemfilosofi; Våre produkter skal kunne fungere i et integrert nettverk for å gi maksimal sikkerhet Sikrer liv og verdier Honeywell Life Safety AS er en av de ledende aktørene i det nordiske markedet innenfor nødlys, brannalarm og talevarsling. Ved å være en del av et globalt konsern får vi stadig tilført nye produkter og kompetanse. Gjennom 40 år har vi produsert og levert Eltek Fire & Safety brannvarslings- og evakueringssystemer for å sikre liv og verdier. Brukervennlighet Vår systemfilosofi gir kunden uante muligheter ved å åpne for kommunikasjon mellom ulike enheter, og sikrer på den måten fremtidig oppgradering og utvidelse. Basert på standard enheter leveres unike kundespesifiserte løsninger. Resultatet er maksimal sikkerhet, økt brukervennlighet og den beste totaløkonomien. Gode relasjoner gir gevinster Som produsent og leverandør har vi de beste forutsetninger for å ta vare på kundene våre gjennom hele anleggets livsløp. Kundesupport Vårt kundesupportteam har til enhver tid den nødvendige kompetansen for å kunne gi våre kunder rask og profesjonell support. I tillegg til våre effektive ordrebehandlere har vi et eget team med produktspesialister som yter teknisk support på et meget høyt nivå til installatører og partnere. Teknisk support jobber tett sammen med våre utviklingsingeniører og produktsjefer. Vårt serviceteam håndterer serviceavtaler og serviceoppdrag, og vår returavdeling behandler returer samt returforespørsler. Kundesupportavdelingene er åpne fra: mandag-torsdag fredag Utenfor dette tidsrommet har vi driftsvakt tilgjenglig 24 timer i døgnet 7 dager i uken, 365 dager i året. Telefonnummeret til vakttelefonen blir oppgitt når kunden ringer vårt sentralbord utenfor åpningstiden. For direkte kontakt med kundesupport ring: Valg 1 (Bestillinger) Type support: Bestillinger og ordreforespørsler Kundegruppe: Installatører og partnere E-post: Valg 2 (Service) Type support: Brukerstøtte og bestillinger av serviceoppdrag Kundegruppe: Sluttbrukere E-post: Valg 3 (Teknisk Support) Type support: Teknisk support Kundegruppe: Sluttbrukere, installatører og partnere E-post: Valg 4 (Vareretur) Type support: Returer Kundegruppe: Sluttbrukere, installatører og partnere E-post: Valg 5 (Reklamasjoner) Type support: Reklamasjoner Kundegruppe: Sluttbrukere, installatører og partnere E-post: 5

6 Nødlys i system For at bygg skal kunne ha en tilstrekkelig grad av sikkerhet og samtidig kunne driftes på en så effektiv måte som mulig, er det nødvendig å se på byggets kompleksitet i sin helhet. Større bygg har meget avanserte BMS (Building Management Systems) systemer som automatiserer og forenkler drifts- og vedlikeholdsrutinene. Vi har tilpasset våre sikkerhetsprodukter slik at nødlys, brannvarsling og talevarsling er en naturlig og integrert del av byggets BMS system. Ved hjelp av nødlys med kommunikasjon og FireWin programvare kan driftspersonell enkelt se en grafisk plantegning av bygget, som viser plassering og status på hvert enkelt nødlys. FireWin vil også generere en statusrapport som er iht. FOBTOT sine krav om internkontroll. 6

7 Begreper og definisjoner Nødlys Nødlys: Reservebelysning: Sikkerhetslys: Rømningsveilys: Markeringslys: Eksternt belyst markeringsskilt: Ledelys: Sikkerhetslys for farlige arbeidsplasser/høyrisikobelysning: Antipanikklys: Nødutgang: Fluktvei: Rømningsvei: Branncelle: Brannklasse: Risikoklasse: Lystekniske begreper Lysytelse: Felles betegnelse for alle typer lys med alternativ strømkilde som er installert til bruk i tilfelle svikt i normalbelysningen. Lys som skal muliggjøre fortsatt virksomhet ved svikt i hovedbelysningen. Den del av nødlys som er lovbestemt og normert for å ivareta sikkerheten ved svikt i normalbelysningen og ved rømning. Normalt 1 time, ved spesielt behov 3 timer. Den del av nødlyset (lede- og markeringslys) som identifiserer rømningsveiene og letter rømning. Armatur med innebygd lyskilde og henvisningsskilt (piktogram). Leseavstand = Piktogram høyde x 200 Markeringsskilt hvor eksternt plassert lyskilde belyser dette. Leseavstand = Piktogram høyde x 100 Nødlys som tennes automatisk ved svikt i normalbelysningen og som gir tilstrekkelig lys til og i rømningsveien. Belyser også spesielt brannslokkingsutstyr, manuelle brannmeldere og førstehjelputstyr. Belysningsnivå min. 1 lux i senterlinje, 0,5 lux på sidene. Nødlys som opprettholder en sikkerhetsmessig forsvarlig belysning på farlige arbeidsplasser/ steder. Belysningsnivå > 15 lux eller min. 10% av normal belysning. For bruk i arealer med udefinerte rømningsveier for eksempel i haller eller områder med stort antall publikum eller ansatte, for å unngå risiko for panikk og skaffe tilstrekkelig nødlys frem til utganger (rømningsveier). Belysningsnivå min. 0,5 lux. Dør eller port som fører til det fri eller til sikkert oppholdssted i annen brannseksjon ved rømning. Fluktrute som leder til rømningsvei. Rømningsvei skal på oversiktlig og lettfattelig måte føre til sikkert sted. Den skal ha tilstrekkelig bredde og høyde og være utført som egen branncelle tilrettelagt for rask og effektiv rømning. Begrenset del av en bygning (ett eller flere rom) hvor en brann kan utvikle seg uten å spre seg til andre deler av bygningen i løpet av fastsatt tid. Del av bygning som en brann skal begrenses til. Typemessig inndeling av byggverk. Legges til grunn for dimensjonering for bl.a rømning. Det er 6 risikoklasser (1-6). Lysytelse (Φ) er den totale lysmengden som stråler ut fra en lyskilde. Måleenhet er lumen (lm). Belysningsstyrke: Belysningsstyrken (E) angir hvor sterkt en flate blir belyst, dvs. lysytelsen pr. flateenhet (lm/m 2 ). Måleenhet er lux (lx). Lystetthet: Lysstyrke: Lysfordelingskurver: Lysutbytte: Lumen: Lystetthet (luminans - L) er et mål for det lyshetsinntrykket øyet har av en lysende flate. Lystettheten er avhengig av den flaten øyet oppfatter at lyset kommer fra og lysstyrken den reflekterte strålingen har mot øyet. Måleenhet er candela pr. kvadratmeter (cd/m 2 ). Lysstyrke (I) er lysytelsen fra en lyskilde i en bestemt retning. Måleenhet er candela (cd). Viser hvor stor lysstyrke en lyskilde eller armatur sender ut i forskjellige retninger. Forholdet mellom lyskildens utsendte lysmengde og effektforbruk lm/w. Armaturens oppgitte lysstyrke. Den totale mengde lys som stråler ut fra lyskilden i alle retninger. 7

8 Hva er nødlys? Det fundamentale prinsipp i nødlys er å sørge for kraftforsyning til nødlysarmaturer når svikt i den normale spenningstilførselen i et bygg eller deler av et bygg oppstår. To hovedprinsipper: 1. Desentralisert system Hver armatur har sin egen batteripakke for nødforsyning. Desentraliserte systemer omhandles i denne katalogen. 2. Sentralisert system Armaturer forsynes sentralt fra en stor batteribank eller et generatorsystem, som ikke ligger internt i armaturen. Sentraliserte systemer omhandles i en egen katalog. Ledelys Ledelys er armaturer som skal lyse opp rømningsvei og antipanikkområder, når svikt i den normale spenningstilførselen oppstår. Markeringslys Markeringslys er armaturer som til enhver tid skal indikere retningen mot rømningsveier. - Rømningsvei / korridorer - Antipanikkområder er åpne områder hvor det er sannsynlig at mange mennesker oppholder seg i en nødsituasjon. Ledelys Krysningspunkt Nivåendringer Trapper Utenfor utganger Markeringslys Nødutgang Retningsendring i rømningsvei Rømningsvei markeing 8

9 Prosjektering av nødlyssystemer Få andre områder er så gjennomregulert som utformingen av nødlyssystemer. I prinsippet kan man velge 3 forskjellige metoder for prosjektering: Utprøvde og anerkjente løsninger (prekvalifiserte løsninger) Analysemetoder Kombinasjonsmetoder Ledesystem som prosjekteres og utføres i samsvar med følgende dokumenter vil tilfredsstille byggeforskriftens krav til ledesystem og er betraktet som prekvalifiserte løsninger: NS-EN 1838 NEK EN NEK EN NEK 400 NS 3926 Byggforskserien Emergency lighting Central power supply systems Emergency escape lighting systems Elektriske lavspenningsinstallasjoner Visuelle ledesystemer 9

10 Prosjektering av nødlyssystemer ett Dersom man velger å fravike de prekvalifiserte løsninger påligger det den ansvarlige prosjekterende å dokumentere tilstrekkelig eller tilsvarende sikkerhet i anlegget. FOBTOT pålegger eier, igjennom HMS forskriften om internkontroll, å etablere rutiner for kontroll, ettersyn og vedlikehold av nødlysinstallasjonen. NEK EN angir en prekvalifisert metode som sikrer at tilfredsstillende rutiner for dette blir ivaretatt. For å imøtekomme ønsket om å forenkle funksjonstest av nødlysanlegget tilbys løsninger med selvtest og adresserbare systemer for overvåking, både for desentraliserte og sentraliserte systemer. Valg av desentraliserte eller sentraliserte løsninger må gjøres ut i fra kriterier som: Ønsket grad av sikkerhet i anlegget og toleranse for bortfall av armaturer ved svikt i strømforsyning fra sentral eller kurser på sentral Kostnader for vedlikehold og skifte av batteri Kostnader forbundet med installasjon Fleksibilitet ved utvidelse 10

11 Prosjektering av nødlyssystemer Markering av rømningsvei Denne typen skilt skal i henhold til EN 1838 (utforming og kontrastforhold) og ISO 3864 (farger) monteres over alle utgangsdører og ved alle retningsendringer i en rømningsvei. Skiltene i et bygg skal ha samme utforming og skiltenes størrelse/lesbare avstand dimensjoneres etter gjeldende formel: Innvendig belyste skilt (markeringslys): 200 x skiltets høyde (H) Etterlysende skilt: 100 x skiltets høyde (H) 100 x H Høyde (H) 200 x H Belysning av rømningsvei Nødbelysning av rømningsvei skal prosjekteres slik at senterlinjen belyses med minimum 1 lux med et kontrastforhold på maksimum 40:1. 1 lux minimum i senterlinjen av rømningsveien 1 lux mot vegg - Bredde 2.0 m. For større bredde beregn for flere rømningsveier eller antipanikkområde - E min på midtfelt (halvparten av rømningsveiens bredde) av rømningsvei 0.5 lux 1 lux minimum mellom armaturene (0,5 lux fra hver armatur) - E min / E maks 1/40 langs senterlinje Belysning av antipanikkområder Antipanikkområder betegnes som større områder i bygninger hvor det er sannsynlig at flere mennesker vil oppholde seg i en nødsituasjon, eller at en eller flere rømningsveier fører til dette området. Kjerne arealet (gjelder ikke 0,5m fra vegg) - Beregnes 0.5 m fra vegg - E min 0.5 lux - E min / E maks 1/40 Høyrisiko områder Områder som krever spesiell belysning i en nødsituasjon skal belyses med minimum 10% av normalbelysningen eller minimum 15 lux. Jevnheten skal være minimum 10:1. 11

12 Nødlysinstallasjon - veiviser Nødutgang Fluktrute markering Manuell melder >8m >8m ÅPENT KONTOR 1 Alarmklokke Fluktrute HERRE WC DAME WC Ledelys Markeringslys MØTEROM TEKNISK ROM Retningsendring i fluktrute ARBEIDS- STASJON RESEPSJON Trapper 12

13 Ledelys utenfor utgangsdør Belysning av manuelle brannmeldere ÅPENT KONTOR 2 Deling av fluktrute Endring av gulvnivå ÅPENT KONTOR 3 VERKSTED HØYRISIKO OMRÅDE ARBEIDS- STASJON Belysning av brannslokningsutstyr og førstehjelpstasjoner 13

14 Desentraliserte systemer Dette er systemer der armaturene har innebygd batteri med tilhørende lader som sekundær spenningstilførsel. Disse armaturene er koblet til lokal nettspenning/lyskurs, slik at det ikke er behov for lange kabelstrekk og brannhemmet kabel da hver armatur har både nettilkobling og lokal batteridrift. Sikkerheten i et desentralisert anlegg er meget høy nettopp fordi batteriene er lokalisert i hver enkelt armatur. Dette gjør denne typen armaturer meget fleksible og bruksområdene er mange. Eltek LED-serie Honeywell Life Safety har investert mye tid i utviklingen av våre Eltek LED-armaturer. Vi har lyttet til både kundensog installatørens ønsker og behov. Under utviklingen av denne produktserien har vårt hovedfokus hele veien vært; Rask og enkel montering Effektivt og sikkert vedlikehold HF/UF LL LL ML Dette er viktige funksjoner som gir både sluttkunde og installatør store fordeler. Våre LED-armaturer tilfredstiller selvfølgelig også alle gjeldende standarder i markedet. LED Systemtegning for desentraliserte anlegg. Overvåkningssentral HF/UF LL BUS-KABEL LL ML LED lyskilden har levetid på mer enn timer. Lang levetid på lyskilden gir igjen reduserte vedlikeholdskostnader. Våre LED lyskilder på UniLED, ExiLED og ProLED er også utskiftbare. Systemtegning for desentraliserte adresserbare anlegg. Selvtest Våre desentraliserte nødlysarmaturer leveres med selvtest (STS) av lyskilde, elektronikk og batteri. Armaturer med selvtest har en egen testsyklus som gjennomføres hver 15. dag og hver 6. måned. Statusen fra disse testene indikeres med lysdioder. Alle våre LED produkter har en felles diodemarkering. Dette gir brukeren en enkel og enhetlig statusindikering. Nødlysarmaturene leveres med 2 forskjellige teknologier Normal drift (blinker under lading) Nettutfall, ladefeil eller ikke tilkoblet batteri Batterifeil Lyskildefeil Batteri- og lyskildefeil Lyskildetest (3 sekunder hver 15. dag) Batteritest (1 time hver 6. måned) 1. Armaturer med automatisk selvtest Dioder på armaturen lyser ved feil. Selvtest utfører følgende: overvåker batteriladningen, test av batteri, test av lyskilde, har innebygd testknapp for å nullstille og starte en testsyklus. Funksjonstest av batteri og lyskilde utføres hver 15. dag. Kapasitetstest av batteri og lyskilde utføres hver 6 måned. 2. Overvåkede adresserbare systemer Adresserbart anlegg er automatisk selvtest med rapportering til en sentralenhet. Her presenteres alle statusmeldinger fra armaturen. Adresseringen kan være via elbus kommunikasjonsmodul eller potensialfri kontakt. Alle våre desentraliserte nødlysarmaturer kan leveres med elbus eller potensialfri kontakt. UniLED, ExiLED, OmniLED, OvaLED, AeriLED ER, AeriLED AP, MaxLED og ProLED 14

15 Kommunikasjon Ønsker man et adresserbart overvåket system, benyttes vår elbus kommunikasjonsmodul. Vedlikeholdsstatus fra hver armatur overføres til en nødlyssentral. Sentralen gir en totaloversikt over vedlikeholdsbehovet, slik at arbeidet kan planlegges og utføres på en enkel og effektiv måte. Alternativt kan en modul med potensialfrie kontakter benyttes for tilkobling til andre overvåkningssystemer. Alle våre desentraliserte nødlysarmaturer kan leveres med elbus kommunikasjonsmodul eller potensialfri kontakt. elbus på Eltek LED-serie elbus-protokoll er en toveis kommunikasjon som går fra en Delta sentral med en toleder buss mellom armaturene. Armaturene er desentraliserte med selvtest (STS) som automatisk tester seg selv iht. et internt programmert testoppsett. Testene er bygget opp etter beskrivelse i EN , Luminaires for emergency lighting. Det er muligheter for 1 til 256 paneler i et slikt system. Hver DA (sløyfemodul) for nødlys kan ha tilkoblet 2 sløyfer med maksimalt 126 armaturer på hver sløyfe. Antall DA moduler er ubegrenset. Symbolforklaringer LED NiMH IP20 230V AC Lyskilde Batteritype IP-grad, Primær støv-/vanntetthet spenning STS 1h elbus 80% 100% Selvtest Batteritid Klargjort for Lysutbytte Dobbelisolasjon nøddrift kommunikasjon nett-/batteridrift 15

16 Kommunikasjon Fakta elbus kommunikasjonsmodul Potensialfri kontakt Alle våre desentraliserte nødlysarmaturer kan leveres med elbus kommunikasjonsmodul eller potensialfri kontakt. Artikkelnr. Artikkelnavn Beskrivelse Plug-in modul elbus Plug-in modul potfri Med NO eller NC kontakt Mål: 46x29x14 mm Vekt: 13 g IP grad: IP20 Materiale: Polykarbonat Farge: Gjennomsiktig Fuktighet: 0-90% Omgivelsestemperatur: 0-50 C Plug-in modul potfri: Relé kontakt maks strøm/spenning: 1A/30VDC Plug-in modul elbus: Spenning: 17VDC-30VDC Strømforbruk: 1.1mA ACDC Målskisser 16

17 UniLED Fakta LED-basert kombiarmatur Lede- eller markeringslys Desentralisert selvtestarmatur Innendørs nødlysinstallasjoner LED 1h NiMH IP20 UniLED er et meget anvendelig kombinert lede- og markeringslys for innendørs nødlysinstallasjoner. UniLED er designet både for nybygg og rehabilitering av eksisterende anlegg. UniLED er en enkel armatur å montere og vedlikeholde og kan erstatte Unilux uten å bytte montasjebrakett. Monteres på vegg, i tak, med pendel eller flaggkonsoll. Leveres med 3 stk. piktogram. STS elbus 230V AC 80% 100% Artikkelnr. Artikkelnavn Beskrivelse UniLED Kombi ST LED 230V 1t m/pikt. Enkeltsidig selvtest med piktogram HVN UniLED kombi D ST LED 230V 1t m/pikt. Tosidig selvtest med piktogram HVN Mål: 363 x 149 x 83 mm Vekt: 970 g Effekt: 14 VA Lumen nøddrift: 250 lm Lumen normaldrift: 200 lm Lyskilde: 30 hvite LED Leseavstand: 27 m enkeltsidig / 23 m tosidig Farge: RAL 9010 Materiale: PC/ABS og Lexan IP grad: IP20 Målskisser 17

18 UniLED tilbehør Tilbehør Bilde Artikkelnr. Artikkelnavn Beskrivelse UniLED piktogram enkeltsidig HVN Pakke med 3 piktogrammer. Leseavstand: 27 m UniLED piktogram pil O UniLED piktogram m/brannslange UniLED piktogram HC pil H UniLED piktogram HC pil V UniLED piktogram HC pil N UniLED piktogram tosidig pil HV 2 piktogrammer for tosidig skjerm. Leseavstand: 23 m UniLED piktogram tosidig pil NN 2 piktogrammer for tosidig skjerm. Leseavstand: 23 m. 18

19 Tilbehør Bilde Artikkelnr. Artikkelnavn Beskrivelse UniLED komplett brakett for kjede For kjede, se art. nr Lampekjetting 2x15x10 For art. nr Kappes til ønsket lengde Kjedeoppheng universal 0,5 m Komplett med kjede 2 m Uni-/ProLED tak-/flaggbrakett For montering av markeringslys i tak og 90 grader ut fra vegg UniLED beskyttelsesgitter Beskytter armaturen mot ytre slag. Hvitlakkert stål Mål: 450 x 95 x 200 mm Uni-/ProLED pendelopphengsett 2,0 m For montasje i større takhøyder UniLED tosidig deksel m/piktogrammer Plug-in modul elbus Plug-in modul potfri Med NO eller NC kontakt Batteri 4,8V/1,2Ah NiMH Reservebatteri 1 times backup UniLED diodematrise LED reserve lyskilde 19

20 ExiLED 22 Fakta Markeringslys med LED Desentralisert selvtestarmatur Innendørs nødlysinstallasjoner Leseavstand 22 meter LED 1h NiMH IP40 ExiLED er en elegant og funksjonell markeringslysarmatur i aluminium og pleksiglass for innendørs bruk. Passer utmerket i eksempelvis kontor- og kinobygg, hotell, kjøpesentre, kafé- og restaurantmiljø. ExiLED er designet både for nybygg og rehabilitering av eksisterende anlegg. Markeringslyset leveres i 3 utførelser: 22/34/44 meter. Monteres på vegg, i tak, på pendel, med flaggkonsoll eller innfelt. STS elbus 230V AC 80% 100% Artikkelnr. Artikkelnavn Beskrivelse ExiLED M ST LED 22m 230V 1h Armaturhus uten skilt Veggbrakett og avstandshylser inkl ExiLED M LED 22m 230V pikt N Grossistmodell m/skilt N ExiLED M LED 22m 230V pikt H Grossistmodell m/ skilt H Mål: 265 x 53 x 222 mm Vekt: 540 g uten skilt g med skilt Effekt: 8 VA Lumen nøddrift: 130 lm Lumen normaldrift: 105 lm Lyskilde: 15 hvite LED Leseavstand: 22 m Farge: Alu. grå Materiale: Aluminium / plexiglass IP grad: IP Målskisser

21 Tilbehør Bilde Artikkelnr. Artikkelnavn Beskrivelse ExiLED piktogram 22m tosidig pil N Skilt m/piktogram tosidig. Leseavstand: 22m ExiLED piktogram 22m tosidig pil H Skilt m/piktogram tosidig. Leseavstand: 22m ExiLED piktogram 22m tosidig pil O Skilt m/piktogram tosidig. Leseavstand: 22m ExiLED piktogram 22m enkeltsidig pil N Skilt m/piktogram enkeltsidig. Leseavstand: 22m ExiLED piktogram 22m enkeltsidig pil H Skilt m/piktogram enkeltsidig. Leseavstand: 22m ExiLED piktogram 22m enkeltsidig pil V Skilt m/piktogram enkeltsidig. Leseavstand: 22m ExiLED piktogram 22m enkeltsidig pil O Skilt m/piktogram enkeltsidig. Leseavstand: 22m Batteri 3,6V/1,2Ah NiMH Reservebatteri 1 times backup ExiLED 22m diodematrise LED reserve lyskilde for art Exi-/MaxLED veggbrakett For art , og Følger med armaturhus ExiLED brakett for flaggmontasje For art og Exi-/MaxLED pendelopphengssett 1m For art , og Exi-/MaxLED wireopphengssett 4m For art , og ExiLED avstandshylse For art , og Følger med armaturhus ExiLED 22m beskyttelsesgitter Beskyttelsesgitter for leseavstand: 22 m Mål: 354 x 105 x 267 mm ExiLED 22m innbyggingssett Innbyggingssett, ikke inkl. skilt og armaturhus Hullmål for innbyggingssett: 310 x 85 mm Plug-in modul elbus Plug-in modul potfri Med NO eller NC kontakt 21

22 ExiLED 34 Fakta Markeringslys med LED Desentralisert selvtestarmatur Innendørs nødlysinstallasjoner Leseavstand 34 meter LED 1h NiMH IP40 ExiLED er en elegant og funksjonell markeringslysarmatur i aluminium og pleksiglass for innendørs bruk. Passer utmerket i eksempelvis kontor- og kinobygg, hotell, kjøpesentre, kafé- og restaurantmiljø. ExiLED er designet både for nybygg og rehabilitering av eksisterende anlegg. Markeringslyset leveres i 3 utførelser: 22/34/44 meter. Monteres på vegg, i tak, med pendel eller flaggkonsoll. STS elbus 230V AC 80% 100% Artikkelnr. Artikkelnavn Beskrivelse ExiLED M ST LED 34m 230V 1t Armaturhus uten skilt Veggbrakett og avstandshylser inkl ExiLED M LED 34m 230V pikt N Grossistmodell m/skilt N ExiLED M LED 34m 230V pikt H Grossistmodell m/ skilt H Mål: 365 x 53 x 272 mm Vekt: 710 g uten skilt g med skilt Effekt: 9 VA Lumen nøddrift: 155 lm Lumen normaldrift: 125 lm Lyskilde: 18 hvite LED Leseavstand: 34 m Farge: Alu. grå Materiale: Aluminium / plexiglass IP grad: IP40 Målskisser 22

23 Tilbehør Bilde Artikkelnr. Artikkelnavn Beskrivelse ExiLED piktogram 34m tosidig pil N Skilt m/piktogram tosidig. Leseavstand: 34m ExiLED piktogram 34m tosidig pil H Skilt m/piktogram tosidig. Leseavstand: 34m ExiLED piktogram 34m tosidig pil O Skilt m/piktogram tosidig. Leseavstand: 34m ExiLED piktogram 34m enkeltsidig pil N Skilt m/piktogram enkeltsidig. Leseavstand: 34m ExiLED piktogram 34m enkeltsidig pil H Skilt m/piktogram enkeltsidig. Leseavstand: 34m ExiLED piktogram 34m enkeltsidig pil V Skilt m/piktogram enkeltsidig. Leseavstand: 34m ExiLED piktogram 34m enkeltsidig pil O Skilt m/piktogram enkeltsidig. Leseavstand: 34m Batteri 3,6V/1,2Ah NiMH Reservebatteri 1 times backup ExiLED 34m diodematrise LED reserve lyskilde for art Exi-/MaxLED veggbrakett For art , og Følger med armaturhus ExiLED brakett for flaggmontasje For art og Exi-/MaxLED pendelopphengssett 1m For art , og Exi-/MaxLED wireopphengssett 4m For art , og ExiLED avstandshylse For art , og Følger med armaturhus ExiLED 34m beskyttelsesgitter Beskyttelsesgitter for leseavstand: 34 m Mål: 558 x 105 x 369 mm Plug-in modul elbus Plug-in modul potfri Med NO eller NC kontakt 23

24 ExiLED 44 Fakta Markeringslys med LED Desentralisert selvtestarmatur Innendørs nødlysinstallasjoner Leseavstand 44 meter LED 1h NiMH IP40 ExiLED er en elegant og funksjonell markeringslysarmatur i aluminium og pleksiglass for innendørs bruk. Passer utmerket i eksempelvis kjøpesentre, flyplass terminaler, idrettshaller, store produksjonslokaler og lager. ExiLED er designet både for nybygg og rehabilitering av eksisterende anlegg. Markeringslyset leveres i 3 utførelser: 22/34/44 meter. Monteres på vegg, i tak eller med pendel. STS elbus 230V AC 80% 100% Artikkelnr. Artikkelnavn Beskrivelse ExiLED M ST LED 44m 230V 1t Armaturhus uten skilt Veggbrakett og avstandshylser inkl. Mål: 455 x 53 x 322 mm Vekt: 810 g uten skilt g med skilt Effekt: 9 VA Lumen nøddrift: 180 lm Lumen normaldrift: 145 lm Lyskilde: 21 hvite LED Leseavstand: 44 m Farge: Alu. grå Materiale: Aluminium / plexiglass IP grad: IP40 Målskisser 24

25 Tilbehør Bilde Artikkelnr. Artikkelnavn Beskrivelse ExiLED piktogram 44m tosidig pil N Skilt m/piktogram tosidig. Leseavstand: 44m ExiLED piktogram 44m tosidig pil H Skilt m/piktogram tosidig. Leseavstand: 44m ExiLED piktogram 44m tosidig pil O Skilt m/piktogram tosidig. Leseavstand: 44m ExiLED piktogram 44m enkeltsidig pil N Skilt m/piktogram enkeltsidig. Leseavstand: 44m ExiLED piktogram 44m enkeltsidig pil H Skilt m/piktogram enkeltsidig. Leseavstand: 44m ExiLED piktogram 44m enkeltsidig pil V Skilt m/piktogram enkeltsidig. Leseavstand: 44m ExiLED piktogram 44m enkeltsidig pil O Skilt m/piktogram enkeltsidig. Leseavstand: 44m Batteri 3,6V/1,2Ah NiMH Reservebatteri 1 times backup ExiLED 44m diodematrise LED reserve lyskilde for art Exi-/MaxLED veggbrakett For art , og Følger med armaturhus Exi-/MaxLED pendelopphengssett 1m For art , og Exi-/MaxLED wireopphengssett 4m For art , og ExiLED avstandshylse For art , og Følger med armaturhus ExiLED 44m beskyttelsesgitter Beskyttelsesgitter for leseavstand: 44 m Mål: 597 x 82 x 371 mm Plug-in modul elbus Plug-in modul potfri Med NO eller NC kontakt 25

26 OvaLED utenpåliggende Fakta Ledelys med LED Rømningsvei Desentralisert selvtestarmatur Innendørs nødlysinstallasjoner Utenpåliggende versjon LED 1h NiMH IP20 OvaLED (rømningsvei) er et elegant og funksjonelt ledelys for innendørs bruk. Ledelys for rømningsvei brukes i korridorer. OvaLED passer utmerket i eksempelvis kontor- og kinobygg, hotell, kjøpesentre, kafé- og restaurantmiljø. Våre ledelys er designet både for nybygg og rehabilitering av eksisterende anlegg. Monteres i tak, utenpåliggende. STS 230V AC elbus Artikkelnr. Artikkelnavn Beskrivelse OvaLED NM ST LED 230V 1t Utenpåliggende versjon Tilbehør: Plug-in modul elbus Plug-in modul potfri Med NO eller NC kontakt Batteri 4,8V/1,2Ah NiMH Reservebatteri 1 times backup Mål: 160 x 160 x 55 mm Vekt: 640 g Effekt: 5 VA Lumen nøddrift: 156 lm Lumen normaldrift: - Lyskilde: 1 hvit LED Farge: RAL 9010 Materiale: PC/ABS IP grad: IP20 Målskisser 26

27 OvaLED innfelt Fakta Ledelys med LED Rømningsvei Desentralisert selvtestarmatur Innendørs nødlysinstallasjoner Innfelt versjon LED 1h NiMH IP20 OvaLED (rømningsvei) er et elegant og funksjonelt ledelys for innendørs bruk. Ledelys for rømningsvei brukes i korridorer. OvaLED passer utmerket i eksempelvis kontor- og kinobygg, hotell, kjøpesentre, kafé- og restaurantmiljø. Våre ledelys er designet både for nybygg og rehabilitering av eksisterende anlegg. Monteres innfelt i tak. STS 230V AC elbus Artikkelnr. Artikkelnavn Beskrivelse OvaLED R NM ST LED 230V 1t Innfelt versjon Tilbehør: Plug-in modul elbus Plug-in modul potfri Med NO eller NC kontakt Batteri 4,8V/1,2Ah NiMH Reservebatteri 1 times backup Avlasterplate, Ø145 mm hullmål For montasje i himling Mål: 160 x 160 x 105 mm Hullmål: Ø 125 mm Vekt: 565 g Effekt: 5 VA Lumen nøddrift: 156 lm Lumen normaldrift: - Lyskilde: 1 hvit LED Farge: RAL 9010 Materiale: PC/ABS IP grad: IP20 Målskisser 27

28 OmniLED utenpåliggende Fakta Ledelys med LED Antipanikk rom Desentralisert selvtestarmatur Innendørs nødlysinstallasjoner Utenpåliggende versjon LED 1h NiMH IP20 OmniLED (antipanikk) er et elegant og funksjonelt ledelys for innendørs bruk. Ledelys for antipanikk brukes i store åpne rom. OmniLED passer utmerket i eksempelvis kontor- og kinobygg, hotell, kjøpesentre, kafé- og restaurantmiljø. Våre ledelys er designet både for nybygg og rehabilitering av eksisterende anlegg. Monteres i tak, utenpåliggende. STS 230V AC elbus Artikkelnr. Artikkelnavn Beskrivelse OmniLED NM ST LED 230V 1t Utenpåliggende versjon Tilbehør: Plug-in modul elbus Plug-in modul potfri Med NO eller NC kontakt Batteri 4,8V/1,2Ah NiMH Reservebatteri 1 times backup Mål: 160 x 160 x 48 mm Vekt: 614 g Effekt: 5 VA Lumen nøddrift: 156 lm Lumen normaldrift: - Lyskilde: 1 hvit LED Farge: RAL 9010 Materiale: PC/ABS IP grad: IP20 Målskisser 28

29 OmniLED innfelt Fakta Ledelys med LED Antipanikk rom Desentralisert selvtestarmatur Innendørs nødlysinstallasjoner Innfelt versjon LED 1h NiMH IP20 OmniLED (antipanikk) er et elegant og funksjonelt ledelys for innendørs bruk. Ledelys for antipanikk brukes i store åpne rom. OmniLED passer utmerket i eksempelvis kontor- og kinobygg, hotell, kjøpesentre, kafé- og restaurantmiljø. Våre ledelys er designet både for nybygg og rehabilitering av eksisterende anlegg. Monteres innfelt i tak. STS 230V AC elbus Artikkelnr. Artikkelnavn Beskrivelse OmniLED R NM ST LED 230V 1t Innfelt versjon Tilbehør: Plug-in modul elbus Plug-in modul potfri Med NO eller NC kontakt Batteri 4,8V/1,2Ah NiMH Reservebatteri 1 times backup Avlasterplate, Ø145 mm hullmål For montasje i himling Mål: 160 x 160 x 98 mm Hullmål: Ø 125 mm Vekt: 560 g Effekt: 5 VA Lumen nøddrift: 156 lm Lumen normaldrift: - Lyskilde: 1 hvit LED Farge: RAL 9010 Materiale: PC/ABS IP grad: IP20 Målskisser 29

30 AeriLED AP Fakta Ledelys med LED Antipanikk rom Desentralisert selvtestarmatur Innendørs - stor takhøyde Kun utenpåliggende versjon LED 1h NiMH IP20 AeriLED AP (antipanikk) er et elegant og funksjonelt ledelys for innendørs bruk. Ledelys for antipanikk brukes i store åpne rom. AeriLED passer for arealer med store montasjehøyder som eksempelvis kjøpesentre, lager- og idrettshaller, foajeer og kinobygg. Våre ledelys er designet både for nybygg og rehabilitering av eksisterende anlegg. Monteres i tak, utenpåliggende. STS 230V AC elbus Artikkelnr. Artikkelnavn Beskrivelse AeriLED AP NM ST LED 230V 1t Utenpåliggende versjon Tilbehør: Plug-in modul elbus Plug-in modul potfri Med NO eller NC kontakt Batteri 4,8V/1,2Ah NiMH Reservebatteri 1 times backup Mål: 160 x 160 x 48 mm Vekt: 640 g Effekt: 5 VA Lumen nøddrift: ca. 305 lm Lumen normaldrift: - Lyskilde: 1 hvit LED Farge: RAL 9010 Materiale: PC/ABS IP grad: IP20 Målskisser 30

31 AeriLED ER Fakta Ledelys med LED Rømningsvei Desentralisert selvtestarmatur Innendørs - stor takhøyde Kun utenpåliggende versjon LED 1h NiMH IP20 AeriLED ER (rømningsvei) er et elegant og funksjonelt ledelys for innendørs bruk. Ledelys for rømningsvei brukes i korridorer. AeriLED passer for arealer med store montasjehøyder som eksempelvis kjøpesentre, lager- og idrettshaller, foajeer og kinobygg. Våre ledelys er designet både for nybygg og rehabilitering av eksisterende anlegg. Monteres i tak, utenpåliggende. STS 230V AC elbus Artikkelnr. Artikkelnavn Beskrivelse AeriLED ER NM ST LED 230V 1t Utenpåliggende versjon Tilbehør: Plug-in modul elbus Plug-in modul potfri Med NO eller NC kontakt Batteri 4,8V/1,2Ah NiMH Reservebatteri 1 times backup Mål: 160 x 160 x 55 mm Vekt: 640 g Effekt: 5 VA Lumen nøddrift: 210 lm Lumen normaldrift: - Lyskilde: 1 hvit LED Farge: RAL 9010 Materiale: PC/ABS IP grad: IP20 Målskisser 31

32 MaxLED 26 Fakta Markeringslys med LED Desentralisert selvtestarmatur Innendørs nødlysinstallasjoner Leseavstand 26 meter LED 1h NiMH IP40 MaxLED er en funksjonell og robust markeringslysarmatur i aluminium for innendørs bruk. Den passer utmerket i eksempelvis skoler, kjøpesentre, lager, industri- og idrettshaller, terminalbygg og lignende. MaxLED er designet både for nybygg og rehabilitering av eksisterende anlegg. MaxLED fåes med enkelteller tosidig piktogram. Spalte på underside av armaturhus gir MaxLED også funksjon som et ledelys. STS elbus 230V AC 100% 100% Artikkelnr. Artikkelnavn Beskrivelse MaxLED M ST LED 26m 230V 1t Armaturhus uten piktogram. Veggbrakett, bakplate for enkeltsidig montasje og avstandshylser inkludert. Mål: 330 x 52 x 230 mm Vekt: 1160 g Effekt: 13,5 VA Lumen nøddrift: 210 lm Lumen normaldrift: 210 lm Lyskilde: 30 hvite LED Leseavstand: 26 m Farge: Alu. grå Materiale: Aluminium/plexiglass/plast IP grad: IP40 Målskisser 32

33 Tilbehør Bilde Artikkelnr. Artikkelnavn Beskrivelse MaxLED piktogram 26m pil N Piktogram pil ned. Leseavstand: 26m MaxLED piktogram 26m pil H Piktogram pil høyre. Leseavstand: 26m MaxLED piktogram 26m pil V Piktogram pil venstre. Leseavstand: 26m MaxLED piktogram 26m pil O Piktogram pil opp. Leseavstand: 26m Batteri 3,6V/1,2Ah NiMH Reservebatteri 1 times backup Exi-/MaxLED veggbrakett For veggmontasje, følger med armaturhus MaxLED 26m beskyttelsesgitter Beskyttelsesgitter for leseavstand: 26m Mål: 393 x 80 x 276 mm Exi-/MaxLED pendelopphengssett 1m For art , og Exi-/MaxLED wireopphengssett 4m For art , og MaxLED 26m brakett for flaggmontasje For art Avstandshylse for takmontasje For art , og Følger med armaturhus MaxLED 26m bakplate for e-s montasje For enkeltsidig montasje, følger med armaturhus Plug-in modul elbus Plug-in modul potfri Med NO eller NC kontakt 33

34 MaxLED 47 Fakta Markeringslys med LED Desentralisert selvtestarmatur Innendørs nødlysinstallasjoner Leseavstand 47 meter LED 1h NiMH IP40 MaxLED er en funksjonell og robust markeringslysarmatur i aluminium for innendørs bruk. Med stor leseavstand (47m) passer den utmerket i eksempelvis kjøpesentre, lager, idrettshaller, terminalbygg og lignende. MaxLED er designet både for nybygg og rehabilitering av eksisterende anlegg. MaxLED fåes med enkelt- eller tosidig piktogram. Spalte på underside av armaturhus gir MaxLED også funksjon som et ledelys. STS elbus 230V AC 100% 75% Artikkelnr. Artikkelnavn Beskrivelse MaxLED M ST LED 47m 230V 1t Armaturhus uten piktogram. Veggbrakett, bakplate for enkeltsidig montasje og avstandshylser inkludert. Mål: 460 x 52 x 336 mm Vekt: 1830 g Effekt: 11 VA Lumen nøddrift: 315 lm Lumen normaldrift: 420 lm Lyskilde: 60 hvite LED Leseavstand: 47 m Farge: Alu. grå Materiale: Aluminium/plexiglass/plast IP grad: IP40 Målskisser

35 Tilbehør Bilde Artikkelnr. Artikkelnavn Beskrivelse MaxLED piktogram 47m pil N Piktogram pil ned. Leseavstand: 47m MaxLED piktogram 47m pil H Piktogram pil høyre. Leseavstand: 47m MaxLED piktogram 47m pil V Piktogram pil venstre. Leseavstand: 47m MaxLED piktogram 47m pil O Piktogram pil opp. Leseavstand: 47m Batteri 4,8V/1,2Ah NiMH Reservebatteri 1 times backup Exi-/MaxLED veggbrakett For veggmontasje, følger med armaturhus MaxLED 47m beskyttelsesgitter Beskyttelsesgitter for leseavstand: 47m Mål: 493 x 80 x 386 mm Exi-/MaxLED pendelopphengssett 1m For art , og Exi-/MaxLED wireopphengssett 4m For art , og Avstandshylse for takmontasje For art , og Følger med armaturhus MaxLED 47m bakplate for e-s montasje For enkeltsidig montasje, følger med armaturhus Plug-in modul elbus Plug-in modul potfri Med NO eller NC kontakt 35

36 MaxLED 65 Fakta Markeringslys med LED Desentralisert selvtestarmatur Innendørs nødlysinstallasjoner Leseavstand 65 meter LED 1h NiMH IP40 MaxLED er en funksjonell og robust markeringslysarmatur i aluminium for innendørs bruk. Med stor leseavstand (65m) passer den utmerket i eksempelvis kjøpesentre, lager, idrettshaller, terminalbygg og lignende. MaxLED er designet både for nybygg og rehabilitering av eksisterende anlegg. MaxLED fåes med enkelt- eller tosidig piktogram. Spalte på underside av armaturhus gir MaxLED også funksjon som et ledelys. STS elbus 230V AC 100% 45% Artikkelnr. Artikkelnavn Beskrivelse MaxLED M ST LED 65m 230V 1t Armaturhus uten piktogram. Veggbrakett, bakplate for enkeltsidig montasje og avstandshylser inkludert. Mål: 700 x 52 x 427 mm Vekt: 2860 g Effekt: 14 VA Lumen nøddrift: 315 lm Lumen normaldrift: 700 lm Lyskilde: 100 hvite LED Leseavstand: 65 m Farge: Alu. grå Materiale: Aluminium/plexiglass/plast IP grad: IP40 Målskisser

37 Tilbehør Bilde Artikkelnr. Artikkelnavn Beskrivelse MaxLED piktogram 65m pil N Piktogram pil ned. Leseavstand: 65m MaxLED piktogram 65m pil H Piktogram pil høyre. Leseavstand: 65m MaxLED piktogram 65m pil V Piktogram pil venstre. Leseavstand: 65m MaxLED piktogram 65m pil O Piktogram pil opp. Leseavstand: 65m Batteri 4,8V/1,2Ah NiMH Reservebatteri 1 times backup Exi-/MaxLED veggbrakett For veggmontasje, følger med armaturhus MaxLED 65m beskyttelsesgitter Beskyttelsesgitter for leseavstand: 65m Mål: 736 x 80 x 493 mm Exi-/MaxLED pendelopphengssett 1m For art , og Exi-/MaxLED wireopphengssett 4m For art , og Avstandshylse for takmontasje For art , og Følger med armaturhus MaxLED 65m bakplate for e-s montasje For enkeltsidig montasje, følger med armaturhus Plug-in modul elbus Plug-in modul potfri Med NO eller NC kontakt 37

38 ProLED Fakta LED-basert kombiarmatur Lede- eller markeringslys Desentralisert selvtestarmatur Innendørs nødlysinstallasjoner LED 1h NiMH IP65 ProLED er et funksjonelt og robust kombinert lede- og markeringslys i plast (ABS-Polykarbonat) for innendørs nødlysinstallasjoner. ProLED er designet både for nybygg og rehabilitering av eksisterende anlegg i rømningsvei og antipanikkområder. Bruksområder er eksempelvis industrimiljø, parkeringshus, lagerbygg, idrettshaller og lignende. ProLED leveres med enkeltsidig piktogram H/V/N. Tilbehør bestilles separat. STS elbus 230V AC 90% 100% Artikkelnr. Artikkelnavn Beskrivelse ProLED kombi ST LED 230V 1t m/piktogram Enkeltsidig selvtest med piktogram HVN Mål: 360 x 145 x 73 mm Vekt: 800 g Effekt: 13,5 VA Lumen nøddrift: 230 lm Lumen normaldrift: 210 lm Lyskilde: 30 hvite LED Leseavstand: 24 m enkeltsidig / 29 m tosidig Farge: RAL 9010 Materiale: ABS-Polykarbonat IP grad: IP65 Temp. område: +5 C / +40 C Målskisser 38

39 Tilbehør Bilde Artikkelnr. Artikkelnavn Beskrivelse ProLED piktogram enkeltsidig HVN Pakke med 3 piktogrammer. Leseavstand: 24 m ProLED piktogram enkeltsidig pil O ProLED piktogram tosidig H/V/2xN Pakke med 4 piktogrammer. Leseavstand: 29 m ProLED tosidig deksel m/piktogram Uni-/ProLED tak-/flaggbrakett For montering av markeringslys i tak og 90 grader ut fra vegg Uni-/ProLED pendelopphengsett 2,0 m For montasje i større takhøyder UniLED beskyttelsesgitter Beskytter armaturen mot ytre slag. Hvitlakkert stål ProLED diodematrise LED reserve lyskilde Plug-in modul elbus Plug-in modul potfri Med NO eller NC kontakt Batteri 3,6V/1,2Ah NiMH Reservebatteri 1 times backup 39

40 ProLED Extreme Fakta LED-basert kombiarmatur Lede- eller markeringslys Desentralisert selvtestarmatur Innen- og utendørs nødlysinst. Temp. område: -20 C / +40 C LED 1h NiMH IP65 ProLED E er et funksjonelt og robust kombinert lede- og markeringslys i plast (ABS-Polykarbonat) for innen- og utendørs nødlysinstallasjoner. ProLED E er designet både for nybygg og rehabilitering av eksisterende anlegg i rømningsvei og antipanikkområder. ProLED E har et innebygd varmeelement og egner seg spesielt til kjølerom / kjøle- / fryselager, åpne parkeringshus, utenfor rømningsdør, etc. ProLED E leveres med enkeltsidig piktogram H/V/N. Tilbehør bestilles separat. STS elbus 230V AC 90% 100% Artikkelnr. Artikkelnavn Beskrivelse ProLED E kombi ST LED 230V 1t m/piktogram Enkeltsidig selvtest med piktogram HVN Mål: 360 x 145 x 73 mm Vekt: 930 g Effekt: 34,5 VA Lumen nøddrift: 230 lm Lumen normaldrift: 210 lm Lyskilde: 30 hvite LED Leseavstand: 24 m enkeltsidig / 29 m tosidig Farge: RAL 9010 Materiale: ABS-Polykarbonat IP grad: IP65 Temp. område: -20 C / +40 C Målskisser 40

41 Tilbehør Bilde Artikkelnr. Artikkelnavn Beskrivelse ProLED piktogram enkeltsidig HVN Pakke med 3 piktogrammer. Leseavstand: 24 m ProLED piktogram enkeltsidig pil O ProLED piktogram tosidig H/V/2xN Pakke med 4 piktogrammer. Leseavstand: 29 m ProLED tosidig deksel m/piktogram Uni-/ProLED tak-/flaggbrakett For montering av markeringslys i tak og 90 grader ut fra vegg Uni-/ProLED pendelopphengsett 2,0 m For montasje i større takhøyder UniLED beskyttelsesgitter Beskytter armaturen mot ytre slag. Hvitlakkert stål ProLED diodematrise LED reserve lyskilde Plug-in modul elbus Plug-in modul potfri Med NO eller NC kontakt Batteri 3,6V/2,0Ah NiMH Reservebatteri 1 times backup 41

42 Antipanikk lyskaster Beolux 2x55W halogen lyskastere med innebygd batteri (1time) for installasjon i industribygg, store lager og større rom. Leveres i selvtestutgave med potensialfritt relé og fjernstartsmulighet. * STS - selvtestsystem og potensialfri kontakt som standard. Mål: 350 x 330 x 170 mm Vekt: 9500 g Effekt: 2x55 W Nødbatteri: 12V/14Ah Sokkel: H3 Brenntid: 60 timer Oppladningstid: 24 timer Farge: Grå Materiale: Polykarbonat IP-grad: IP Art. nr Art. navn Beskrivelse Beolux MT 1270 STS*pot fritt relé Bredstrålende Beolux MT 1270 STS* pot fritt relé Smalstrålende Tilbehør Batteri FIAMM-GS, 12V/14Ah, 4,2 kg Agoralux Desentralisert nødlysarmatur med 2x55W smalstrålende halogenlyskilder. Armaturen har innebygget batteribackup og en selvtestfunksjon med ledindikatorer som viser status for batteri og lyskilde. Agoralux passer utmerket for installasjon i antipanikkrom som for eksempel lager, idrettshall og industri. Mål: 330 x 400 x 97 mm Vekt: 7300 g Effekt: 22 VA Nødbatteri: 2x12V/7Ah Sokkel: H3 Brenntid: 60 timer Oppladningstid: 24 timer Farge: RAL9003HR Materiale: Polykarbonat IP-grad: IP 42 NB! Agoralux kan ikke leveres med elbus kommunikajsonsmodul og potensialfri kontakt. Art. nr Art. navn Beskrivelse Agoralux halogen lyskaster 2x55W Smalstrålende ledelys Tilbehør Batteri FIAMM-G5, 12V/7,2Ah, 2,6 kg 42

43 Håndlampe HL 300 HL 300 er en robust håndlampe med nødlysfunksjon. Den passer utmerket for bruk i tekniske rom, kontrollrom, vaktmesterkontor, etc. HL 300 holder monteres på vegg innendørs. Laderen sitter i håndlampen, men kan ikke lades uten at den står i holderen. HL 300 leveres med både sparelampe og hovedlampe. Mål: 134 x 285 x 128 mm Vekt: 1750 g. inkl. lader Effekt: 6 W Nødbatteri: 6V/4Ah Sokkel: E10 Oppladningstid: 24 timer Farge: Svart Materiale: ABS Plast IP-grad: IP43 HL Art. nr Art. navn Beskrivelse Håndlampe HL 300 Med nødlysfunkjson Tilbehør HL 300 res.lysk. halogen 6V 6W E10 HL 300 6W reservelampe Batteri FIAMM-GS 6V/4,5Ah, 730 g

44 Avstandstabeller UniLED Antipanikkområde Avstandstabellen er basert på følgende parameter: Monteringshøyde (m) Vedlikeholdsfaktor: 0,80 2,00 5,11 10,41 8,03 3,76 Nødbelysningsfaktor: 1,00 2,50 6,02 11,45 8,84 4,01 Minimum belysningsstyrke på antipanikkområdet: 0,50 lx 3,00 5,84 12,68 9,54 4,02 Emaks / Emin 40:1 3,50 6,49 12,47 10,06 4,08 Avstand fra vegg 0,50m 4,00 6,59 11,37 10,16 4,06 5,00 5,46 11,70 10,38 3,84 6,00 5,50 11,70 10,13 3,41 Rømningsvei Avstandstabellen er basert på følgende parameter: Monteringshøyde (m) Vedlikeholdsfaktor: 0,80 2,00 3,61 9,60 9,14 6,62 2,47 Nødbelysningsfaktor: 1,00 2,50 4,33 10,60 9,09 7,16 2,59 Minimum belysningsstyrke på midtlinjen: 1,00 lx 3,00 4,62 11,02 9,97 7,31 2,52 Minimum belysningsstyrke på halve bredden til redningsveien: 0,50 lx 3,50 3,50 12,14 10,82 7,34 2,36 Maksimal jevnhet på midtlinjen 40 : 1 4,00 3,48 11,68 9,27 7,21 2,13 Redningsveiens bredde: 2,00 m 5,00 2,86 9,92 8,30 6,67 1,42 6,00 x 9,90 7,92 5,94 x UniLED OmniLED / OmniLED R Antipanikkområde Avstandstabellen er basert på følgende parameter: Monteringshøyde (m) Vedlikeholdsfaktor: 0,80 2,00 3,75 7,75 7,75 3,75 Nødbelysningsfaktor: 1,00 2,50 4,10 8,79 8,79 4,10 Minimum belysningsstyrke på antipanikkområdet: 0,50 lx 3,00 4,36 9,64 9,64 4,36 Emaks / Emin 40:1 3,50 4,53 10,32 10,32 4,53 Avstand fra vegg 0,50m 4,00 4,65 10,88 10,88 4,65 5,00 4,71 11,71 11,71 4,71 6,00 4,60 12,20 12,20 4,60 OvaLED / OvaLED R Rømningsvei Avstandstabellen er basert på følgende parameter: Monteringshøyde (m) Vedlikeholdsfaktor: 0,80 2,00 3,46 9,31 5,78 2,08 0,46 Nødbelysningsfaktor: 1,00 2,50 4,33 11,63 5,68 2,60 0,53 Minimal belysningsstyrke på midtlinjen: 1,00 lx 3,00 4,99 12,58 6,76 2,25 0,58 Minimal belysningsstyrke på halve bredden til redningsveien: 0,50 lx 3,50 5,60 12,25 6,71 1,62 0,55 Maksimal jevnhet på midtlinjen 40 : 1 4,00 6,16 13,56 7,31 1,66 0,56 Redningsveiens bredde: 2,00 m 5,00 7,07 15,99 8,34 1,70 0,61 6,00 7,89 18,30 9,15 1,79 0,73 Førstehjelpspost, brannbekjempelsesutstyr og varslingspunkter Avstandstabell, 5 lux I henhold til EN 1838 skal førstehjelpspost, brannbekjempelsesutstyr og varslingspunkter belyses med minimum 5 lux på gulvet om disse ikke befinner seg i rømningsvei / antipanikkområde eller innenfor 2m fra nærmeste ordinære nødbelysningsarmatur for rømningsveien / antipanikkområdet. OvaLED kan benyttes til dette formålet da denne gir nok lux, når dette er påkrevd. Monteringshøyde (m) 2,00 0,55 2,10 2,50 0,52 1,90 3,00 0,50 1,90 3,50 0,47 2,15 4,00 0,45 2,10 5,00 0,37 2,45 6,00 0,25 1,35 44

45 UniLED AeriLED AP Antipanikkområde Avstandstabellen er basert på følgende parameter: Monteringshøyde (m) Vedlikeholdsfaktor: 1,00 6,00 5,83 15,39 15,39 5,83 Nødbelysningsfaktor: 1,00 7,00 5,71 16,05 16,05 5,71 Minimum belysningsstyrke på antipanikkområdet: 0,50 lx 8,00 5,48 16,52 16,52 5,48 Emaks / Emin 40:1 9,00 4,76 16,53 16,53 4,76 Avstand fra vegg 0,50m 10,00 3,42 16,36 16,36 3,42 11,00 1,64 17,06 17,06 1,64 12,00 x x x x x = Kan brukes på 12 m med flere enn 1 lampe i arrangementet. Verifiser med lysberegning AeriLED ER Rømningsvei Avstandstabellen er basert på følgende parameter: Monteringshøyde (m) Vedlikeholdsfaktor: 1,00 6,00 7,89 20,61 11,79 2,96 1,16 Nødbelysningsfaktor: 1,00 7,00 7,99 21,44 12,26 3,07 1,10 Minimum belysningsstyrke på midtlinjen: 1,00 lx 8,00 7,95 22,09 12,67 3,24 1,12 Minimum belysningsstyrke på halve bredden til redningsveien: 0,50 lx 9,00 8,05 22,59 12,95 3,31 1,10 Maksimal jevnhet på midtlinjen 40 : 1 10,00 8,05 22,84 13,11 3,38 1,05 Redningsveiens bredde: 2,00 m 11,00 7,95 23,02 13,24 3,46 0,96 12,00 7,76 23,16 13,32 3,47 0,84 ProLED UniLED/ ProLED E Rømningsvei Avstandstabellen er basert på følgende parameter: Monteringshøyde (m) Vedlikeholdsfaktor: 0,80 2,00 2,97 7,51 7,36 7,21 2,97 Nødbelysningsfaktor: 1,00 2,50 3,32 8,25 8,11 7,98 3,20 Minimal belysningsstyrke på midtlinjen: 1,00 lx 3,00 3,45 8,88 8,77 8,66 3,45 Minimal belysningsstyrke på halve bredden til redningsveien: 0,50 lx 3,50 3,50 9,39 9,30 9,21 3,50 Maksimal jevnhet på midtlinjen 40 : 1 4,00 3,60 9,75 9,70 9,64 3,60 Redningsveiens bredde: 2,00 m 5,00 3,48 10,18 10,18 10,18 3,48 6,00 3,04 10,30 10,32 10,34 2,91 Antipanikkområde Avstandstabellen er basert på følgende parameter: Monteringshøyde (m) Vedlikeholdsfaktor: 0,80 2,00 3,52 7,57 7,57 3,52 Nødbelysningsfaktor: 1,00 2,50 3,86 8,39 8,39 3,86 Minimum belysningsstyrke på antipanikkområdet: 0,50 lx 3,00 4,10 9,09 9,09 4,10 Emaks / Emin 40:1 3,50 4,41 9,73 9,73 4,41 Avstand fra vegg 0,50m 4,00 4,52 10,31 10,31 4,52 5,00 4,72 11,24 11,24 4,72 6,00 4,76 11,87 11,87 4,76 45

46 Avstandstabeller UniLED MaxLED 26 Rømningsvei Avstandstabellen er basert på følgende parameter: Monteringshøyde (m) Vedlikeholdsfaktor: 0,80 2,00 1,25 3,25 3,89 3,61 1,45 Nødbelysningsfaktor: 1,00 2,50 0,96 2,70 3,66 4,03 1,56 Minimal belysningsstyrke på midtlinjen: 1,00 lx 3,00 0,48 2,42 3,61 4,32 1,60 Minimal belysningsstyrke på halve bredden til redningsveien: 0,50 lx 3,50 0,43 2,02 3,45 4,52 1,56 Maksimal jevnhet på midtlinjen 40 : 1 4,00 0,35 1,77 3,21 4,62 1,46 Redningsveiens bredde: 2,00 m UniLED MaxLED 47 Rømningsvei Avstandstabellen er basert på følgende parameter: Monteringshøyde (m) Vedlikeholdsfaktor: 0,80 2,00 2,65 5,60 5,85 4,32 1,80 Nødbelysningsfaktor: 1,00 2,50 2,41 5,15 5,97 4,85 2,02 Minimal belysningsstyrke på midtlinjen: 1,00 lx 3,00 1,60 4,25 5,84 5,34 2,10 Minimal belysningsstyrke på halve bredden til redningsveien: 0,50 lx 3,50 1,07 3,11 4,90 5,73 2,10 Maksimal jevnhet på midtlinjen 40 : 1 4,00 1,00 2,81 4,77 5,99 2,04 Redningsveiens bredde: 2,00 m UniLED MaxLED 65 Rømningsvei Avstandstabellen er basert på følgende parameter: Monteringshøyde (m) Vedlikeholdsfaktor: 0,80 2,00 3,20 6,56 6,93 5,41 2,30 Nødbelysningsfaktor: 1,00 2,50 3,20 6,61 7,34 6,13 2,59 Minimal belysningsstyrke på midtlinjen: 1,00 lx 3,00 2,80 5,96 7,61 6,74 2,80 Minimal belysningsstyrke på halve bredden til redningsveien: 0,50 lx 3,50 1,41 4,81 7,43 7,25 2,94 Maksimal jevnhet på midtlinjen 40 : 1 4,00 1,15 3,51 6,37 7,72 3,01 Redningsveiens bredde: 2,00 m 46

Installasjonshåndbok - Utgave 5

Installasjonshåndbok - Utgave 5 Utgave 5/ 2012-XX Art.nr: 020 Utgave 5/ 2012-11 Art.nr.: 020 Installasjonshåndbok - Utgave 5 Desentraliserte nødlys Kontakt Honeywell Life Safety AS Lierstranda Industriområde Terminal 14 Postboks 3514

Detaljer

NØDLYS. Armaturer, sentraler og tilbehør. Markeringslys Ledelys Antipanikklys Trådløse armaturer Sentraler Tilbehør

NØDLYS. Armaturer, sentraler og tilbehør. Markeringslys Ledelys Antipanikklys Trådløse armaturer Sentraler Tilbehør NØDLYS Armaturer, sentraler og tilbehør Markeringslys Ledelys Antipanikklys Trådløse armaturer Sentraler Tilbehør 2014-2015 HVORFOR VELGE PROXLL? I Proxll er vi opptatt av å gi våre kunder optimale løsninger

Detaljer

nødbelysning Systemer, applikasjoner og produkter

nødbelysning Systemer, applikasjoner og produkter nødbelysning Systemer, applikasjoner og produkter Nødbelysning Det er mange måter å løse nødbelysningen i et bygg på. Denne brosjyren kan ses som en liten veiledning for å velge et egnet system. Den tar

Detaljer

E70/E75 sikre løsninger

E70/E75 sikre løsninger E70/E75 sikre løsninger Glamox E70/E75 - sikre løsninger I mer enn to generasjoner har Glamox utviklet, produsert og distribuert belysningsløsninger til det profesjonelle markedet. Nødbelysning er forbundet

Detaljer

Produktkatalog. Brannalarm. Presentasjonssystemer

Produktkatalog. Brannalarm. Presentasjonssystemer Produktkatalog Brannalarm Presentasjonssystemer 2 Honeywell Life Safety produktkatalog - nordisk versjon nov 204 Innhold Adresserbare systemer - Delta Konvensjonelle systemer 2 Spesialdeteksjon 3 Aspirasjon

Detaljer

Historikk. 1 2014-09-30 Endelig versjon. VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE 0 2014-06-27 Første utkast for kommentar RAPPORTNR SPFR A14113

Historikk. 1 2014-09-30 Endelig versjon. VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE 0 2014-06-27 Første utkast for kommentar RAPPORTNR SPFR A14113 Rømning i brann Funksjonen til ulike visuelle ledesystemer Karolinaa Storesund, Ragni F. Mikalsen n, Herbjørg M. Ishol SP Fire Research AS Foto: Kristian Hox (SP Fire Research AS) Illustrasjon: Grafonaut

Detaljer

Produktkatalog. Brannalarm. Presentasjonssystemer

Produktkatalog. Brannalarm. Presentasjonssystemer Produktkatalog Brannalarm Presentasjonssystemer 2 Honeywell Life Safety produktkatalog - nordisk versjon nov 204 Innhold Adresserbare systemer - Delta Konvensjonelle systemer 2 Spesialdeteksjon 3 Aspirasjon

Detaljer

Produktkatalog. Brannalarm. Talevarsling. Presentasjonssystemer

Produktkatalog. Brannalarm. Talevarsling. Presentasjonssystemer Produktkatalog Brannalarm Talevarsling Presentasjonssystemer 2 Honeywell Life Safety produktkatalog - nordisk elektronisk versjon februar 203 Innhold Adresserbare systemer - Delta Konvensjonelle systemer

Detaljer

Produktkatalog. Brannalarm. Talevarsling. Presentasjonssystemer

Produktkatalog. Brannalarm. Talevarsling. Presentasjonssystemer Produktkatalog Brannalarm Talevarsling Presentasjonssystemer 2 Honeywell Life Safety produktkatalog - nordisk elektronisk versjon februar 203 Innhold Adresserbare systemer - Delta Konvensjonelle systemer

Detaljer

Produktkatalog. Brannalarm. Presentasjonssystemer

Produktkatalog. Brannalarm. Presentasjonssystemer Produktkatalog Brannalarm Presentasjonssystemer 2 Honeywell Life Safety produktkatalog - Svensk elektronisk version Innhold Adresserbare systemer - Delta Konvensjonelle systemer 2 Spesialdetektorer 3 Aspirasjonsdetektorer

Detaljer

Fotomontasje: Helsebygg Midt-Norge. Innovative sikkerhetsløsninger for sykehus og sykehjem. Pasientsignal Brannalarm Talevarsling Nødlys

Fotomontasje: Helsebygg Midt-Norge. Innovative sikkerhetsløsninger for sykehus og sykehjem. Pasientsignal Brannalarm Talevarsling Nødlys Fotomontasje: Helsebygg Midt-Norge Innovative sikkerhetsløsninger for sykehus og sykehjem n n n n Pasientsignal Brannalarm Talevarsling Nødlys Eltek Fire & Safety en ledende merkevare innen brannalarm-,

Detaljer

Lighting people and places. Voyager Sigma. Allsidig markeringslysarmatur med LED-varianter

Lighting people and places. Voyager Sigma. Allsidig markeringslysarmatur med LED-varianter Lighting people and places Voyager Sigma Allsidig markeringslysarmatur med LED-varianter Performance, Efficiency, Comfort (PEC ytelse, effektivitet, komfort) for bedre belysning Voyager Sigma er et godt

Detaljer

STORT UTVALG OG KUNDETILPASSEDE LØSNINGER

STORT UTVALG OG KUNDETILPASSEDE LØSNINGER STORT UTVALG OG KUNTILPASSE LØSNINGER Markedsleder Med snart 80 år i skiltbransjen har Sytemtext utviklet seg til å bli markedsleder innen skilt og dekor i Skandinavia. Vi har alltid hatt fokus på utvikling

Detaljer

Installasjonshåndbok - Utgave 3

Installasjonshåndbok - Utgave 3 Installasjonshåndbok - Utgave 3 Sentraliserte nødlys CBS Penta Kontakt Honeywell Life Safety AS Lierstranda Industriområde Terminalen 4 Postboks 354 3007 Drammen Norge Tlf.: +47 3 4 48 00 Faks: +47 3 4

Detaljer

Innhold. Velgerguide autotestarmaturer Side 4. Armaturer Click, Quick og Exiway Side 5. Armaturer GuideLed AT Side 9. Armaturer Velos AT Side 11

Innhold. Velgerguide autotestarmaturer Side 4. Armaturer Click, Quick og Exiway Side 5. Armaturer GuideLed AT Side 9. Armaturer Velos AT Side 11 Innhold Velgerguide autotestarmaturer Side 4 Armaturer Click, Quick og Exiway Side 5 Armaturer GuideLed AT Side 9 Armaturer Velos AT Side 11 Armaturer GuideLed CG-S Side 12 Armaturer Micropoint Side 16

Detaljer

Produkt katalog BRANNALARM, TALEVARSLING/LYDSYSTEMER, NORTEK SECURITY & TECHNOLOGY

Produkt katalog BRANNALARM, TALEVARSLING/LYDSYSTEMER, NORTEK SECURITY & TECHNOLOGY Produkt katalog NORTEK SECURITY & TECHNOLOGY BRANNALARM, TALEVARSLING/LYDSYSTEMER, NØDLYS, KAMERASYSTEMER, INNBRUDDSALARM, ADGANGSKONTROLL, BOMMER/FYSISKE SPERRER, RØYKLUKER Kjære kunde Du har nå åpnet

Detaljer

Kontroll-, ettersyn- og vedlikeholdsmanual/loggbok for nødlysanlegg

Kontroll-, ettersyn- og vedlikeholdsmanual/loggbok for nødlysanlegg Kontroll-, ettersyn- og vedlikeholdsmanual/loggbok for nødlysanlegg Batteriarmaturer m/testfunksjon Batteriarmaturer u/testfunksjon Batteriarmaturer m/sentralisert testfunksjon Sentralisert adresserbart

Detaljer

Jernbaneverket LAVSPENNING Kap.: 7 Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.02

Jernbaneverket LAVSPENNING Kap.: 7 Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.02 Belysning Side: 1 av 8 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 BELYSNINGSANLEGG... 3 2.1 Utendørsbelysning... 3 2.1.1 Styring og overvåkning... 3 2.1.2 Armaturer og lamper...4 2.1.3 Plattformbelysning... 4 2.1.4 Arealbelysning...

Detaljer

RASJONELL DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV BELYSNINGSANLEGG

RASJONELL DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV BELYSNINGSANLEGG RASJONELL DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV BELYSNINGSANLEGG Besøksadresse: Telefon: E-post: Postgiro: Foretaksregisteret: Tilsluttet Gamle Drammensvei 36 +47 67 10 28 40 info@lyskultur.no 05400 36 7010 960 508

Detaljer

11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider

11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider 11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 18.08.2015 11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider (1) I byggverk beregnet for virksomhet

Detaljer

Lysdioder til belysning 2009

Lysdioder til belysning 2009 Lysdioder til belysning 2009 - status for fremtidens lyskilde Status for lysdioder Lysdioder som belysning Lysdiodenes egenskaper Belysning og energibesparelser Belysning med lysdioder montert i spottene

Detaljer

Lys for bedre læring. Glamox belysningsløsninger for skole og undervisning

Lys for bedre læring. Glamox belysningsløsninger for skole og undervisning Lys for bedre læring Glamox belysningsløsninger for skole og undervisning Lys for bedre læring Læring er oppfattelse, utvalg, organisering, tolking og lagring av stimuli. Vår evne til å lære, lagre og

Detaljer

Prosjekteringsanvisning. Elektrotekniske anlegg

Prosjekteringsanvisning. Elektrotekniske anlegg NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EIENDOM Prosjekteringsanvisning Elektrotekniske anlegg FYLKESKOMMUNE Fylke dato: Filnavn: 12.01.2011 EIENDOM ver 161.doc FEF dato: Side 1 av 17 1 Prosjekteringsanvisning Elektrotekniske

Detaljer

LYS. 2. utgave. www.holteindustri.no

LYS. 2. utgave. www.holteindustri.no LYS 2. utgave www.holteindustri.no Hovedkontor og produksjon: Håtveitvegen 13, 3810 Gvarv Telefon: 35 95 93 00 E-post: info@holteindustri.no www.holteindustri.no Innhold lys Velkommen til Holte Industri...

Detaljer

[ Brukermanual] V 1.07 TLM. Side 1

[ Brukermanual] V 1.07 TLM. Side 1 [ Brukermanual] V 1.07 TLM Side 1 Innholdsfortegnelse Dette dokument inneholder informasjon om Auto Test funksjoner i de forskjellige armaturer og armaturtype fra Schneider Electric samt gi forklaring

Detaljer

Veiledning. Temaveiledning brannvern i kraftforsyningen

Veiledning. Temaveiledning brannvern i kraftforsyningen Veiledning Temaveiledning brannvern i kraftforsyningen Temaveiledning brannvern i kraftforsyningen Forsidefoto: Scanpix Innhold 1 Bakgrunn...................................................................................

Detaljer

Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg

Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg TEK10 - nye krav TEK10 - nye regelverkskrav 11-12 11-12 1. juli 2010 kom det krav om installasjon av brannalarmanlegg i alle typer bygg beregnet for virksomhet

Detaljer

Lysdioder til belysning 2010

Lysdioder til belysning 2010 Lysdioder til belysning 2010 - status for fremtidens lyskilde Status for lysdioder Lysdioder som belysning Lysdiodenes egenskaper Belysning og energibesparelser LED står for lyset i kosmetikkjeden Douglas

Detaljer

Trafikksikkerhetsutstyr

Trafikksikkerhetsutstyr Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2011 Trafikksikkerhetsutstyr Tekniske krav retningslinje Håndbok R310 Statens vegvesens håndbokserie får nye nummer fra 1. juni 2014. Håndbøkene i Statens vegvesen er

Detaljer