Bruksanvisning Mediamaster 9602 S 9610 S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning Mediamaster 9602 S 9610 S"

Transkript

1 Bruksanvisning Mediamaster 9602 S 9610 S N 1

2 Legg merke til at ny programvare muligens kan endre funksjonaliteten til Mediamaster! Vi forbeholder oss retten til å endre spesifikasjoner! DiSEqC er et varemerke for EUTELSAT. Retningslinjene 89/336/EEC fra EMC gjelder for dette produktet. N 2

3 Mediamaster 9602 S, 9610 S Mediamaster gir deg utrolig mange muligheter. Den er enkel å bruke, den er alltid tilgjengelig og kan lett tilpasses morgendagens teknologi. Til å begynne med vil du nok trenge å lese denne veiledningen, men etter en stund kommer du til å klare deg uten. Innehåll Viktig sikkerhetsinformasjon!! 3 Installation av Mediamaster 4 Om SCART-kontaktene 4 Oversikt over koblinger 5 Frontpanel 5 Koble til TV-apparatet 6 Koble til en analog mottaker og videospiller 7 Gjøre klar fjernkontrollen 8 Før du fortsetter 9 Fjernkontrollen 10 Om Smart-kortet og CA-modulen 11 Grunninnstillinger 12 Velkomstmenyen 12 Justering av parabolantennen 13 Kanalsøk 14 Instillinger for kanalsøking 15 Se på TV 16 Begynne/slutte å se på TV 16 Velge kanal 16 Programinformasjon. -knappen 16 Radioknappen 17 Videospiller 18 Innstillinger fra hovedmenyen 19 TV-kanaler 20 Meldinger 21 Installasjon 21 Common interface (CA-modulen) 21 Installering 22 Instillinger for kanalsøking 23 Redigere kanaler 24 Grunninnstillinger 24 Oppgradering av mottaker 25 Symboler på Mediamaster-displayet 25 Framtidige tjenester 26 Ordliste 27 Tekniske spesifikasjoner 28 Viktig sikkerhetsinformasjon!! SØRG FOR AT DET ER GOD PLASS RUNDT MOTTAKE- REN, SLIK AT DEN FÅR TIL- STREKKELIG MED VENTILA- SJON! Mottakeren må ALDRI TIL- DEKKES eller plasseres på gjenstander som avgir varme! Sørg for at mottakeren ikke utsettes for ekstrem varme, kulde eller fuktighet. Bruk en myk klut og et mildt rengjøringsmiddel til å rengjøre kassen. Du må ikke koble til eller modifisere kabler så lenge kontakten til mottakeren står i. Dekselet må ikke tas av. Den eneste måten å isolere mottakeren fullstendig fra strømtilførselen på 230 V, er å dra ut nettledningen! Nokia er stolt over å kunne tilby et produkt av meget høy kvalitet. For å kunne beholde denne høye kvaliteten, er det viktig at all service utføres av et servicesenter som er godkjent av Nokia. N 3

4 Installation av Mediamaster Esken som Mediamaster kom i bør inneholde følgende: Mediamaster fjernkontroll med batterier en komplett SCART-kabel som kan brukes til å koble Mediamaster til TV-apparatet eller en videospiller brukerveiledning for Mediamaster SCART-kabel Bruksanvisning Om SCART-kontaktene Baksiden av Mediamaster er utstyrt med 3 SCART-kontakter (se figur). Når du kobler eksterne apparater til disse kontaktene, må du alltid bruke komplette SCART-kabler. Det finnes enklere (= billigere) SCART-kabler på markedet, men det er ikke sikkert at for eksempel videospilleren kommer til å virke bra med disse kablene. SCART-kontakt Koble Mediamaster til parabolantennen Installere parabolantennen Parabolantennen er antageligvis utstyrt med en kabel som du kobler til Mediamaster. Hvis du ikke har denne kabelen, trenger du å kjøpe en fra en forhandler (fortell forhandleren at du trenger en koaksialkabel og F-kontakter). Koble kabelen fra parabolantennen til kontakten merket med LNB på baksiden av Mediamaster. Hvis du trenger å feste F-kontakten til kabelen Kontroller at begge endene av kabelen er klare (som anvist i diagrammet). Du må brette ut den ytterste flettede delen (som vist på bildet) Fest F-kontakten til kabelen, skru til høyre slik at den får tak i den flettede delen. Kontroller at 3 mm av kjernen stikker ut fra enden på kontakten 15 mm 8 mm F-kontakt 3 mm N 4

5 Oversikt over koblinger Nettledning 230 V AC +/- 15%, 50 Hz 0/12 VOLT for eksterne LNB-brytere TV SCART for lyd-/videoinngang på TV-apparatet TELEPHONE LINE for modemtilkobling til telefonkontakten LNB * Inngang for parabolantenne (F-kontakt) VCR CONTROL for kabeltilkobling med IR-diode til videospillere AUDIO L R Stereo-utganger for tilkobling til stereoanlegg VCR SCART for videospillere SAT SCART for analoge mottakere RS232 for skrivere, PCer eller høyhastighetsmodem SCSI (ikke 9602 S) for CD-ROM-spillere eller annet høyhastighetsutstyr for data * LNB-kabler forsyner LNB med en strømtilførsel på 13/18 V (V/H-polarisering) og 22 khzsignal for LNB-brytere. Frontpanel Welcome Spor for CA-modulen med Smart-kort Display viser programinformasjon. Når Mediamaster startes, vises programvareversjonen og nummeret på oppstartslasteren for å slå Mediamaster av/på (standby) for å bevege deg opp eller ned i programnumrene N 5

6 Koble til TV-apparatet Ikke fjern kabelen mellom TV-apparatet og TV-antennen. Koble den ene enden av SCART-kabelen til TV SCART-kontakten på baksiden av Mediamaster og den andre enden til SCART-inngangskontakten på TV-apparatet. Gå direkte til Gjøre klar fjernkontrollen på side 8. Koble til videospilleren Slå opp i brukerveiledningen for videospilleren for å få detaljert informasjon. Den ene SCART-kabelen kobles til mellom TV-apparatet og TV SCART-kontakten på Mediamaster. Den andre SCART-kabelen kobles til mellom videospilleren og VCR SCART-kontakten på Mediamaster. Koble til en RF-kabel fra RF-utkontakten mellom videospilleren og inngangen til TV-antennen på TV-apparatet. Den vanlige TV-antennen kobles direkte til RF-inngangskontakten på videospilleren. Gå direkte til Gjøre klar fjernkontrollen på side 8. N 6

7 Koble til en analog mottaker og videospiller Koble til en SCART-kabel mellom TV-apparatet og TV SCARTkontakten på Mediamaster. Koble en SCART-kabel mellom TV SCART-kontakten på den analoge satellittmottakeren og SAT SCART-kontakten på Mediamaster. Koble til en SCART-kabel mellom videospilleren og VCR SCART-kontakten på Mediamaster. Koble til en RF-kabel mellom RF-utgangen og videospilleren til antenneinngangen på TV-apparatet. Koble den vanlige TV-antennen direkte til RFinngangskontaktene på videospilleren (eller til TV hvis ikke videospiller). For å kunne flytte signalene fra parabolantennen henholdsvis til en analog og digital mottaker, trenger du Nokia Smartprioritetsregulering (se diagram). Koble en koaksialkabel mellom utgang A på NOKIA Smartprioritetsregulatoren (tilleggsutstyr) til LNB-kontakten på den analoge mottakeren. Koble en koaksialkabel mellom utgang B på NOKIA Smartprioritetsregulatoren (tilleggsutstyr) til LNB-kontakten på Mediamaster. Merk: Med denne tilkoblingen, blir den analoge mottakeren prioritert foran Mediamaster og kan motta satellittsignaler uavhengig av alle andre aktive enheter. Mediamaster kan kun motta signaler hvis den analoge mottakeren er i standby eller kontakten ikke står i. Med videospiller Mediamaster Analog mottaker Uten videospiller Videospiller NOKIA Smart priority switch B A B A Mediamaster Analog mottaker Koble til et stereoanlegg Koble en RCA/Cinch-stereokabel fra AUDIO L R-kontaktene på Mediamaster til inngangskontaktene LINE, AUX, SPARE eller EXTRA på stereoanlegget. N 7

8 Gjøre klar fjernkontrollen Fjern dekselet fra batteridelen på undersiden av fjernkontrollen. Sett inn 2 x AAA 1,5 V-batterier, som vist på diagrammet. Plasser batteriene riktig vei (jfr. +/ -merkene på innsiden). Sett dekselet på plass. CA-modul og Smart-kort CA-moduler og Smart-kort er lisensiert til tjenesteleverandører. Hvis du vil se på TV-programmer fra en tjenesteleverandør, må du bruke en CA-modul (Conditional Access) og et Smart-kort. Vær oppmerksom på at CA-modulen og Smart-kortet kan ha spesielle menyer som ikke er beskrevet i denne veiledningen. Hvis du ikke bruker noen CA-modul, kan du bare se på TV-programmer som er gratis. Merk: Mediamaster må ikke være koblet til strømnettet når du setter inn CA-modulen! Sett CA-modulen ordentlig inn i sporet bak dekselet på frontpanelet til Mediamaster, slik at pilene på modulen peker oppover og innover. Sett kortet ordentlig inn i sporet på CA-modulen, slik at mikrobrikken (det gule merket) peker oppover og innover. Slå på første gang Du kan nå sette i kontakten på Mediamaster. Slå på TV-apparatet. Slå på Mediamaster ved å trykke på TV-knappen på fjernkontrollen. Når du ser velkomstmeldingen, trykker du på OK-knappen på fjernkontrollen. N 8

9 Før du fortsetter bør du lese dette om menyer og knapper Menyinformasjon Før du gjør noe annet, bør du lese denne veiledningen om hvordan du betjener menyene som kommer fram på TV-skjermen. En meny er et tekstfelt som vises på TV-skjermen. Menyene inneholder forskjellige typer informasjon, og du kan velge mellom ulike alternativer. Nederst på skjermen vil du oftest se en kort forklaring av valgmulighetene. En meny kan inneholde flere linjer. Linjer som kan velges er vanligvis markerte. Linjer som ikke er markert kan ikke velges. Knapper Dobbel pil Du kan gå til forskjellige linjer på menyen ved hjelp av opp/nedknappene på fjernkontrollen. Du kan velge mellom forskjellige alternativer ved å bruke høyre/ venstre-knappene. Når du er ved den linjen du ønsker, trykker du på OK-knappen for å bekrefte valget. Du har også dobbel pil opp/ned-knappene som kommer fram når en meny utgjør flere sider. Bruk de tilsvarende knappene på fjernkontrollen til å bytte menyside. Du bruker disse knappene også når du ønsker å bla raskere (10 om gangen) i listen over TV- og radiokanaler. VENSTRE OPP OK NED HØYRE Dobbel pil N 9

10 Fjernkontrollen Dette avsnittet beskriver hvordan du betjener Mediamaster ved hjelp av knappene på fjernkontrollen. Du kan også bytte programmer ved å trykke på knappene på frontpanelet på Mediamaster. Slå Mediamaster av/på (standby). Trykk én gang for å komme til lydspråk/lydspor. Trykk to ganger for å komme til radiomodus. TV For å avslutte en meny og fortsette med å se på TV. Veksle mellom radiomodus og TV-modus. For å veksle mellom TV, videospiller, analogt og digitalt satellittsignal. 0-9 For å velge kanalnummer og andre numeriske kommandoer. GUIDE MENU EXIT VENSTRE/ HØYRE OPP/NED DOBBEL PIL OK Gir deg en liste over nåværende og kommende programmer (guide-modus). Denne informasjonen vises kun hvis programleverandøren overfører programinformasjon. For å vise hovedmenyen på skjermen. For å gå tilbake ett nivå i menyene. For å gå tilbake til hovedmenyen fra en undermeny. For å gi kort eller fyldig informasjon (hvis overført) om det nåværende/neste programmet. For å bevege deg til venstre/høyre i en meny. For å bevege deg opp/ned i en meny. For å velgetv- og radiokanaler. For å gå en side opp eller ned i en meny (10 om gangen). For å bekrefte valg osv. Dobbel pil OPP VENSTRE HØYRE NED Dobbel pil + - For å øke eller senke volumet på Mediamaster. Maksimumnivået på Mediamaster er fastsatt av TVapparatets nåværende voluminnstilling. Voluminnstillingen endrer også volumet på videospilleren. For å slå lyden av/på (mute). TEXT Gir tilgang til tekst-tv. Trykk én gang for å endre språk på tekstingen. Trykk to ganger dersom du ønsker å se på tekst-tv (hvis tilgjengelig). Legg merke til at beskrivelsen ovenfor kan være noe forskjellig dersom du bruker TV-shopping eller er tilkoblet andre elektroniske tjenester. For å finne ut hvordan du bytter batterier i fjernkontrollen, bør du lese veiledningen på side 8 N 10

11 Om Smart-kortet og CA-modulen Hvis du vil motta betal-tv-kanaler, trenger du en CA-modul og et Smart-kort fra en tjenesteleverandøre. Tjenesteleverandøren leverer programmene. Hvis du abonnerer på denne tjenesten fra mer enn én tjenesteleverandør, kan det hende at du må bytte mellom ulike Smart-kort og kanskje til og med ulike CA-moduler. Vær oppmerksom på at Smart-kortet er knyttet til én enkelt tjenesteleverandør og dermed et bestemt antall kanaler. Bare gratiskanaler er tilgjengelige uten CA-modulen. Etter at du har satt inn kortet, må du la det stå i sporet. Ikke ta det ut igjen hvis ikke tjenesteleverandøren ber deg om det. Dette er viktig fordi kortet må stå i sporet hvis tjenesteleverandøren ønsker å laste ned ny informasjon til Mediamaster. PIN-kode (personlig kode) Kortet har en 4-sifret kode, en såkalt PIN-kode (Personal Identification Number). PIN-koden er vanligvis Denne koden er viktig for alle framtidige tjenester som programleverandøren vil tilby. N 11

12 Grunninnstillinger Velkomstmenyen For å installere Mediamaster korrekt, må du gjøre noen få innstillinger. Du blir veiledet av informasjonen i menyene. Når du er ferdig med innstillingene, er du klar til å begynne å se på TV-kanalene og høre på radiokanalene. Trykk på -knappen på fjernkontrollen for å starte Mediamaster fra standby-modus. Velkomstmenyen vises nå på TV-skjermen. Trykk på OK-knappen for å fortsette. Valg av språk og land Velg ønsket språk for menyene. Dette språket vil også være hovedspråk dersom flere språk overføres for tale og teksting i filmer. Dersom mottakkeren er utstyrt med telefonmodem blir du også bedt om å velge land. Du skall velge det land hvor mottakkeren er installert. N 12 Antenneoppsett For å kunne stille inn parabolantennen og LNBen riktig, må du bruke menyene som beskrevet nedenfor. LNBen er den enheten som er montert på parabolantennen. For å kunne følge framgangsmåten for innstillinger nedenfor, må du vite hvilken frekvens som gjelder for din LNB (eller dine LNBer). Hvis du har én parabolantenne med én LNB: Linjen med alternativet En antenne/lnb for THOR er markert. Dette er det vanligste alternativet, og hvis du vet at du skal se på overføringer fra THOR, behøver du bare å trykke på OK. Hvis du har en annen kombinasjon, velger du et alternativ fra en annen linje. Legg merke til at både THOR, ASTRA og HOTBIRD har én forhåndsprogrammert kanal, som er til stor hjelp når du justerer parabolantennen mot en av disse satellittene. Hvis du trykker på OK på en av linjene med satellittnavnene, vil menyen til høyre vises på skjermen. Den første linjen viser navnet på satellitten. På linjen LNB Frekvens velger du den frekvensen som er gyldig for din LNB. Du har disse alternativene: Universal (som er vanligst), DiSEqC, 9.750, , , , , og I tillegg kan du angi andre alternativer ved å bruke tallknappene på fjernkontrollen. Gå til overskriften Justering av parabolantennen på neste side.

13 Hvis du har én parabolantenne med to LNBer, eller to parabolantenner med én LNB hver: Mediamaster er forhåndsprogrammert for LNB-kombinasjonen ASTRA/HOTBIRD. Den er også forhåndsprogrammert for tilkobling av en ekstern bryter. Den eksterne bryteren bør være enten: 1 En såkalt DiSEqC -bryter (Nivå 1 eller 2), eller 2 en 0/12 V-bryter. Begge disse veksler automatisk mellom to satellitthoder (LNB), men det er én stor forskjell. DiSEqC-bryteren kan plasseres nær satellitthodene, som betyr at du bare har en kabel ned til Mediamaster. 0/12 V-bryteren må plasseres nær Mediamaster, som betyr at du får to kabler, en fra hver LNB, ned til Mediamaster. Hvis du har valgt alternativet ASTRA/HOTBIRD i denne menyen, må du koble til en av disse bryterne. I menyen som vises når du har valgt kombinasjonen ASTRA/ HOTBIRD, må du gjøre to innstillinger: 1 Velg ASTRA i første linje og din LNB-type for denne satellitten i andre linje. 2 Velg HOTBIRD i første linje og din LNB-type for denne satellitten i andre linje. Når du justerer parabolantennen slik det er beskrevet nedenfor, må du ikke glemme å skifte mellom ASTRA og HOTBIRD i denne menyen. DiSEqC bryter 0/12 V bryter Hvis innstillingene for parabolantennen/lnben du har er forskjellige fra alternativene ovenfor, (= du må velge En antenne/ LNB for andre satelitter eller Multiantenne/LNBer for flere satellittposisjoner ), må du gå til Antenneinnstillinger senere i denne veiledningen. Justering av parabolantennen Mediamaster er forhåndsprogrammert til å motta signaler fra THOR (ASTRA og HOTBIRD), og hvis parabolantennen allerede er riktig innstilt, skal du nå kunne se et program fra akkurat den satellitten i bakgrunnen. Hvis dette ikke skjer, eller hvis bilde/lyd ikke er tilfredstillende, må du justere parabolantennen for å forbedre mottakskvaliteten. Sjekk signalstyrken nederst i denne menyen. Still inn parabolantennen manuelt slik at du oppnår best mulig signalstyrke. Når du har gjort alle nødvendige innstillinger og har bilde og lyd, kan du trykke på OK-knappen for å fortsette til Kanalsøk (= laste ned kanaler fra satellitten). N 13

14 Kanalsøk Fra kanalsøkmenyen Søke kanaler vil Mediamaster automatisk søke etter TV- og radiokanaler som er overført digitalt fra den satellitten din parabolantenne er rettet mot. Søkingen vil bli utført på en måte som allerede er fastsatt, og alle kanalene som blir funnet vil bli vist i to spalter. TV-kanalene vil bli vist i den ene spalten, radiokanalene i den andre. Vær oppmerksom på at søkeprosedyren kan ta litt tid. Når søkingen er over, ser du teksten Ferdig...Se på TV med OK nederst i menyen. Når du trykker på OK, vises en ny meny over TV-bildet der du kan justere klokken. Dette gjør du ved hjelp av opp/ned-knappene. Du justerer ± 1/2 time ved hvert knappetrykk. Senere vil Mediamaster automatisk vise riktig tid. Du er nå klar til å se på TV. Gå videre til Begynne/slutte å se på TV i denne veiledningen. Antenneoppsetting Følgende beskrivelse er en avansert framgangsmåte og er bare nødvendig hvis du har spesialutstyr. Hvis du har en annen antennekombinasjon, kan du stille den inn fra denne menyen, som vises når du markerer linjen En antenne/ LNB for andre satellitter eller linjen Multiantenne/LNBer for flere satellittposisjoner i menyen Antenneoppsett på sid. 10. Antennealternativ: Velg et antennealternativ mellom 1 og 8. Legg merke til at parametrene i denne menyen er forhåndsprogrammert, men du kan endre dem slik at de passer den kombinasjonen du har. Navnet på satellitten: Her kan du velge et navn på konfigurasjonen. LNB frekvens: Det er tilgjengelig alternativer for ulike typer satellitthoder (LNB). Velg frekvensen til det satellitthodet som gjelder den kombinasjonen du har. Du kan også taste inn en verdi ved hjelp av tallknappene på fjernkontrollen. N 14

15 0/12 Volt antennebryter: Kontroll av en ekstern LNB-bryter, dvs. veksling mellom to parabolantenner. Valg av DiSEqC: Det er i prinsippet to typer eksterne DiSEqCbrytere på markedet i dag. Én for kobling av to satellitthoder, og én for kobling av inntil fire satellitthoder. Hvis du kobler til en to-inngangsbryter av typen Tone Burst, velger du Mini A for LNBen som er koblet til inngang A på bryteren, og Mini B for LNBen som er koblet til inngang B. Hvis du har den andre bryteren, definert som DiSEqC, nivå 1 eller 2 på markedet, velger du DiSEqC 1, 2, 3 og 4 for hver LNB koblet til den respektive inngangen bryteren. Trykker du på OK i en av disse linjene i menyen, vises menyen Instillinger for kanalsøking (se nedenfor). Instillinger for kanalsøking Informasjonen som du skal angi i menyen Instillinger for kanalsøking, vil du finne i blader om mottak av satellitt-tv, eller du får den fra programleverandøren. Navn på antennekonfigurasjo: Velg mellom de navnene du satte inn i menyen Antenneoppsetting. (I praksis betyr dette at du velger mellom de tilkoblede satellitthodene). Transponderfrekvens: Du taster inn transponderfrekvensen ved hjelp av tallknappene på fjernkontrollen. Polarisasjon: Velg polarisering, horisontal eller vertikal. Symbol rate: Tast inn symbolraten med tallknappene på fjernkontrollen. FEC rate: Tast inn FEC-type (Forward Error Correction). Søke nettverk: Velg Ja for å søke gjennom alle transpondere som er brukt av en spesiell programleverandør. «Ja er standard innstilling. Velg Nej for å søke gjennom bare én transponder. Når du trykker på OK-knappen, kan du gå inn i den menyen der Mediamaster begynner å laste ned kanaler fra satellitten(e). VIKTIG! Hvis flere enn én LNB (satellitthode) er tilkoblet, må du utføre nedlastingen en gang for hver LNB! N 15

16 Se på TV Begynne/slutte å se på TV Når du skal starte Mediamaster fra standby-modus, trykker du på -knappen, TV-knappen eller på en av tallknappene på fjernkontrollen. Du kan også trykke på -knappen bak flippen på forsiden av Mediamaster. Sett Mediamaster i standby-modus ved å trykke på -knappen eller TV-knappen. Klokken vises på displayet i standby-modus. Velge kanal Bytt kanal med tallknappene eller med opp/ned-knappene. Programinformasjon. -knappen Nedenfor beskrives hovedfunksjonene til Mediamaster mens du ser på TV. Det er mulig at informasjonen du får fram, er litt forskjellig fra det som blir vist her. Mange av funksjonene som er beskrevet her, er avhengig av programleverandøren og kan bare brukes hvis de leveres. Hver gang du skifter kanal, vil du i løpet av 4-5 sekunder få informasjon om det nåværende programmet. Informasjonen inneholder kanalnummer, navn, tittel og tid. Trykk på -knappen mens du ser på en kanal. Hvis din programleverandør overfører programinfomasjon, får du fram: Riktig tid: Kort informasjon om nåværende og neste program. (Du kan veksle mellom nåværende og neste program med høyre/venstre-knappene). Navn og nummer på kanalen. Og når programmet begynner/slutter. Herfra kan du også få informasjon om andre kanaler. Dette kan du gjøre ved å bruke opp/ned-knappene. Hvis du stopper på et annet kanalnummer og trykker på OK, vil du gå ut av menyen og vende tilbake til TV-modus, men nå på den nye kanalen. Hvis du velger «Neste» på en programlinje og trykker på OK, lager du en påminnelse. På denne måten kan du mens du ser på TV, bli påminnet om når det programmet du valgte, starter. Hvis du trykker på -knappen to ganger, vil du få mer utfyllende informasjon (hvis overført) om nåværende eller neste program. Trykk på TV- eller -knappen for å gå ut av menyen. N 16

17 Radioknappen Når du trykker på -knappen én gang, vises en meny der du kan bytte språket som snakkes i det nåværende TV-programmet (forutsatt at det overføres mer enn ett språk). Enkelte TV-kanaler overfører også radiokanaler som du kan velge i denne menyen. Disse kanalene har ofte navn som Track 1, 2, Ved å trykke på -knappen to ganger, aktiverer du den spesielle radiokanalmodusen. Displayet på Mediamaster og TV-skjermen vil vise navnet på radiokanalen du lytter til. Mens radiomodusen er aktivert, kan du trykke på -knappen for å få mer informasjon (hvis det overføres) om radioprogrammet. Du kommer tilbake til TV-modus ved å trykke på TV-knappen eller -knappen igjen. Lydnivå Du kan øke eller senke lydnivået ved å trykke på PLUS- og MINUS-knappene. Et kontrollfelt vises på skjermen under lydjusteringen. (Maksimumnivået er det nåværende volumet på TV-apparatet). Legg merke til at volumjusteringen også endrer lydnivået på videospilleren. Det er mulig å slå lyden på og av med -knappen. Når lyden er av, vises tilsvarende symbol på skjermen. Liste over TV- og radiokanaler Mens du ser på TV eller lytter til radio i radiomodus, kan du få en programliste på skjermen ved å trykke på OK-knappen. Du skifter kanal ved å trykke på opp/ned-knappen og trykke på OK-knappen ved ønsket kanal. Se også informasjon om TV- og radio-guide på side 19. N 17

18 Videospiller Hvis du har koblet til en videospiller, kan du se på/ta opp videokassetter. Det du tok opp på videokassetten vil bli vist med en gang når du trykker på Start på videospilleren, og TV-programmet fra Mediamaster avbrytes. Ønsker du å fortsette å se på TV, trykker du på TV-knappen eller stopper videospilleren. Merk at når du tar opp et program, vil alt som dukker opp på skjermen komme med! Hvis du for eksempel henter fram en meny på skjermen, vil denne menyen bli tatt opp. Analog satellittmottaker Hvis du har en analog mottaker tilkoblet og du slår den PÅ, vil programmene fra den vises. Når du slår den AV, vises programmene fra Mediamaster. Du kan også veksle mellom programmene fra Mediamaster, den analoge mottakeren og vanlig TV med TV-knappen på fjernkontrollen. Programteksting og tekst-tv Trykker du på TEXT-knappen én gang mens du ser påtv, vises en meny på skjermen der du kan skifte språket på tekstingen. Dette kan du bare gjøre hvis det overføres mer enn ett språk for tekstingen. Gå ut av menyen ved å trykke på TV-knappen. Trykker du på TEXT-knappen to ganger, visestekst-tv-menyen (dersom Tekst-TV overføres). Velg sider ved hjelp av opp/nedknappene eller tallknappene på fjernkontrollen. Du kan også raskt gå til en side ved å trykke på venstre/høyre-knappen. Trykk på OK ved ønsket nummer og siden vises. N 18

19 Innstillinger fra hovedmenyen Slik viser du hovedmenyen Trykk på MENU-knappen og hovedmenyen vises på TV-skjermen. Trykk på TV-knappen for å gå ut av menyen. Menyer under hovedmenyen Hvis du velger en av de markerte titlene og trykker på OK-knappen, får du fram en undermeny på TV-skjermen. Fra denne undermenyen kan du velge de innstillingene du måtte ønske. Radio-guide Radio-guiden gir deg en oversikt over programinformasjon (hvis det overføres) fra de ulike radiokanalene. Bruk opp/ned-knappen til å flytte fra kanal til kanal. Hvis du stopper på en linje og trykker på OK, vil du gå ut av menyen og til den radiokanalen som vises på den markerte linjen. Velg informasjon om neste program ved hjelp av høyre-knappen. Bruk -knappen for å få mer informasjon. Felles for både TV- og Radio-guiden er, att program informasjonen bare blir vist dersom programleverandøren sender denne. TV-guide Avhengig av programvareversjonen i Mediamaster, kan det hende at du har en 7-dagers TV-guide. Hvis ikke, har TV-guiden de samme funksjonene som Radio-guiden. Alle mottakere vil imidlertid få en 7-dagers TV-guide sammen med framtidige programvareversjoner. Hvis du har en 7-dagers TV-guide, er det mulig å se informasjon om de kommende programmene for de neste 7 dagene. Du endrer dato (øverst i menyen) med dobbel pil opp/ned-knappene. Bruk opp/ned/venstre/høyre-knappene for å flytte deg mellom menyer og innenfor menyer. Hvis du trykker på -knappen en eller to ganger mens du er i ett av feltene, får du mer informasjon (hvis det overføres). N 19

20 TV-kanaler TV-kanaler viser deg en liste med navn på de forskjellige TV-kanalene. Du kan bevege deg raskere i listen ved å bruke dobbel pil opp/ ned-knappene. Trykk på OK for å gå til en markert kanal. Radiokanaler Radiokanaler viser deg en liste med navn på de forskjellige radioprogrammene. Du kan bevege deg raskere i listen ved å bruke dobbel pil opp/ ned-knappene. Trykk på OK for å gå til en markert kanal. CD-spiller (ikke 9602 S) Fra CD-menyen kan du kontrollere en ekstern CD-spiller som er koblet til SCASI-kontakten. For å bruke eksisterende og framtidige CD-ROM-programmer, må CD-ROM-spilleren ha disse funksjonene: a) SCSI-2-tilkobling b) støtte følgende standarder: CD-XA / CD-ROM / Video-CD / Photo-CD Adgangsfunksjon Med Adgangsfunksjonen har du muligheten til å kontrollere adgangen til Mediamaster og også til individuelle kanaler. Ved å taste inn PIN-koden 1234 kommer du til menyen der du kan låse forskjellige funksjoner i Mediamaster. N 20

21 Meldinger Dersom programleverandøren har spesielle meldinger til seerne, kan disse vises her. Installasjon Menyen Installasjon gir deg muligheten til å legge til eller forandre innstillinger. Mer informasjon om dette finner du under Installeringsmenyer. Common interface (CA-modulen) Fra menyen «Common Interface» får du tilgang til informasjon og menyer som er tilknyttet CA-modulen (Common Interface Module). Denne informasjonen kan variere en del, avhengig av programleverandøren. Se i dokumentasjonen som ble levert sammen med din CA-modul. N 21

22 Installering Installasjon Velg menyen «Installasjon» fra linjen Installasjon i hovedmenyen. Undermenyen gir deg mulighet til å endre innstillingene som ble satt under førstegangsinstalleringen. Du kan også legge til funksjoner som ikke ble tatt med i førstegangsinstalleringen. Legg merke til at det for hver linje vises nyttig informasjon på slutten av hver meny. Antenneoppsett Hvis du har endret antenneinnstillingene etter førstegangsinstalleringen, kan det hende du må endre noen av innstillingene i menyen. Antennealternativ: Velg et antennealternativ mellom 1 og 8. Legg merke til at parametrene i denne menyen er forhåndsprogrammert, men du kan endre dem slik at de passer den kombinasjonen du har. Navnet på satellitten : Her kan du velge et navn på konfigurasjonen. LNB Frekvens: Det er tilgjengelig alternativer for ulike typer satellitthoder (LNB). Velg frekvensen til det satellitthodet som gjelder den kombinasjonen du har. Du kan også taste inn en verdi ved hjelp av tallknappene på fjernkontrollen. 0/12 Volt antennebryter: Kontroll av en ekstern LNB-bryter, dvs. veksling mellom to parabolantenner. Valg av DiSEqC : Det er i prinsippet to typer eksterne DiSEqCbrytere på markedet i dag. Én for kobling av to satellitthoder, og én for kobling av inntil fire satellitthoder. Hvis du kobler til en to-inngangsbryter, må du forsikre deg om at den er av typen Tone Burst. Hvis den er det, velger du Mini A for LNBen som er koblet til inngang A på bryteren, og Mini B for LNBen som er koblet til inngang B. Hvis du har den andre bryteren, definert som DiSEqC, nivå 1 eller 2 på markedet, velger du DiSEqC 1, 2, 3 og 4 for hver LNB koblet til den respektive inngangen på bryteren. N 22

23 Instillinger for kanalsøking Informasjonen som du skal angi i menyen Instillinger for kanalsøking, vil du finne i blader om mottak av satellitt-tv, eller du får den fra programleverandøren. Navn på antennekonfigurasjo: Velg mellom de navnene du la inn i menyen Antenneoppsett. (I praksis betyr dette at du velger mellom de tilkoblede satellitthodene). Transponderfrekvens: Ved hjelp av tallknappene på fjernkontrollen, taster du inn transponderfrekvensen. Polarisasjon: Velg polarisering, horisontal eller vertikal. Symbolrate: Tast inn symbolraten med tallknappene på fjernkontrollen. FEC-rate: Tast inn FEC-type (Forward Error Correction). Søke nettverk: Velg Ja for å søke gjennom alle transpondere som er brukt av en spesiell programleverandør. Ja er standard innstilling. Velg Nej for å søke gjennom bare én transponder. Når du trykker på OK-knappen, kan du gå inn i den menyen der Mediamaster begynner å laste ned kanaler fra satellitten(e). VIKTIG! Hvis mer enn én LNB (satellitthode) er tilkoblet, må du utføre nedlastingen en gang for hver LNB! Avansert kanalsøking Informasjonen som du skal angi i menyen Avancert kanalsøking, vil du finne i blader om mottak av satellitt-tv, eller du får den fra programleverandøren. I prinsippet er dette samme menyen som ovenfor, men med noen flere valg for å gjøre det mulig å motta ikke-dvb-signaler. Legg merke til at kanaler som blir funnet fra denne menyen, ikke kan bruke funksjonene i DVB dersom pakkeidentifikasjon (PID) brukes. Du må ikke gjøre noen endringer her, hvis du ikke er hundre prosent sikker på hva du gjør! Navn på antennekonfigurasjo: Velg den satellitten som signalene skal mottas fra. Transponderfrekvens: Tast inn transponderfrekvensen. Polarisasjon: Velg polarisering, horisontal, vertikal eller automatisk. Symbolrate: Tast inn symbolraten. FEC: Velg FEC-type (Forward Error Correction). PID for video: Tast inn PID-verdien for bilde. PID for lyd: Tast inn PID-verdien for lyd. PID for PCR: Tast inn PID-verdien for PCR. N 23

24 Redigere kanaler Velg Redigere TV-kanaler eller Redigere radiokanaler. Fra disse menyene kan du endre rekkefølgen på TV- og radiokanalene slik du ønsker ved å markere og flytte en kanal til en ny plassering. Du kan også slette uønskede kanaler. Følg veiledningen i menyen. Språkinnstillinger Fra «Språkinnstillinger» kan du bytte språk for menyer, tale og teksting. Følg veiledningen nederst i menyen. N 24 Grunninnstillinger Bildeformat for TV: Velg riktig format for ditt TV-apparat: 4:3 er for TV-apparater med vanlig skjerm. 16:9 er for store skjermer. Helskjerm / Letterbox: Disse alternativene kan brukes på et 4:3- apparat. «Helskjerm» vil fylle hele skjermen på TV-apparatet, men noe informasjon vil bli borte på venstre og høyre side. «Letterbox» vil gi et høyere bilde. Visningstid for programinfo: Brukes til å stille inn hvor mange sekunder kanalinformasjonen skal vises på TV-skjermen. Tid mellom sifferknapper: Brukes til å stille inn ventetiden mellom hvert knappetrykk. Hvis du ikke trykker på neste knapp innen den tiden du har angitt her, blir det første knappetrykket ugyldig.

25 Tidsjustering: Still klokken med intervaller på ± 1/2 time. Vis lydstyrkeindikator: Mulighet for å slå av/på kontrollet på skjermen. LNB justering: Hvis ledningen på satellitthodet er meget lang, kan det være nødvendig å øke spenningen med 0,5 V. Innstillinger for telefonmodem Hvis du er tilknyttet telenettet via et innebygd modem, kan du gjøre de nødvendige innstillingene i menyen «Telephone Modem Settings». Land: Velg det landet du er i. Pulse/Tone signalering: Velg det alternativet for puls og tone som er gyldig for ditt system. Bylinjeprefix: Hvis forbindelsen går gjennom en terminal, må du her velge det tallet som åpner linjen. Oppgradering av mottaker Hvis din programleverandør har en ny programvareversjon tilgjengelig for Mediamaster, blir du anbefalt å laste den ned. For å gjøre det, markerer du linjen Mottakeren oppgraderes og følger veiledningen. Hvis ny programvare ikke er tilgjengelig ennå, vil du få meldingen Ny programvare er ikke tilgjengelig. VIKTIG!! Nedlasting av ny Software kann ta 60 minutter! Du må IKKE slå av Mediamaster eller koble fra antennekabelen mens nedlasting pågår!! Automatisk installasjon Valget Automatisk Installasjon starter installeringen fra velkomstmenyen. Vær oppmerksom på at når du trykker OK i denne menyen, vil alle tidligere innstillinger, også kanaler, bli slettet! For å komme ut av Velkomstmenyen uten å nullstille Mediamaster, trykk EXIT. Symboler på Mediamaster-displayet No TS No transport Stream = ingen signaler Kanalnavn Signalindikator. En firkant betyder fullt signal? Ingen funktioner Err Feilmelding UPGRADE Mediamaster holder på med å laste ned ny programvare. Ikke gjør noen endringer under denne operasjonen! N 25

26 Framtidige tjenester Telefonmodem Tilkobling av Mediamaster til din telefonlinje Mediamaster har et innebygd telefonmodem. For deg som ønsker å benytte Pay Per View og NVOD (bestilling av film og evenemanger fra din programleverandørs kiosktilbud) må Mediamaster tilkobles din analoge telefonlinje. Korrekt kabel for dette bruk fås hos din radiohandler. Har du kun ISDN innstallert må du anskaffe en ISDN adapter for tilkobling av Mediamaster til ditt telenett. For å få fullt utbytte av ditt abonnement, anbefaler vi at du ikke tar ut telefonkontakten. Siden digital overføring stadig utvikler og forandrer seg, kan vi i framtiden få tjenester som betales eller leies for kun én dag. Det å formidle hvilke tjenester du ønsker, kommer derfor til å bli en naturlig del av den daglige bruken av Mediamaster. Eksempler på slike tjenester er: Hjemmekino (NVOD) Denne tjenesten kan sammenlignes med en hjemmekino. Den gjør det mulig å bestille og se filmer som distribueres av programleverandøren din til tider som passer deg. Betal-TV Pay Per View (PPV) Du har tilgang til Betal-TV-programmene ved å bruke Smart-kortet ditt. Det du har igjen på kortet og faktisk pris vil bli vist på skjermen før du bestemmer deg om du vil betale. Elektroniske tjenester Avhengig av programleverandøren kan du få utført ulike elektroniske transaksjoner som f.eks. varebestilling eller banktjenester via Mediamaster. N 26

27 Ordliste Adgang Tillatelse til å bruke kodesystemet for å bestille/kjøpe TV-programmer. Audiosystem Med mottak fra digital satellitt blir lyden overført i pakker og velges enten i en spesiell audiomodus eller er forhåndsvalgt gjennom innstillinger under installeringen. Dette gir anledning til å velge mellom flere språk i en film. Antall valg er avhengig av hva som er tilgjengelig i signalet. CA (Conditional Access) Betinget adgang. DVB (Digital Video Broadcast) Digital bildeoverføring. EPG (Electronic Programming Guide) Programinformasjon som vises på TV-skjermen. FEC (Forward Error Correction) System for å rette bit-feil som kan forekomme under overføring. Foreldrekontroll En funksjon som lar deg låse programmer som du mener er upassende for barn. Et låst program kan bare låses opp med den personlige PIN-koden din. GHz Forkortelse for gigahertz. Prefikset giga betyr milliard, og hertz er perioder per sekund. Signaler i GHz-området kalles ofte mikrobølger. IPPV (Impulse Pay-Per-View) System for rask bestilling, via det innebygde telefonmodemet, av enkelte spesialprogrammer, f.eks filmer og sport. Kodet satellitt-tv-program Enkelte satellitt-tv-programmer (Betal-TV) blir overført i kodet form. Du må ha en CA-modul og et Smart-kort for å se slike programmer. LNB (Low Noise Block converter) LNB er en elektronisk enhet på parabolantennen som vi kaller satellitthodet. Den mottar signalene som reflekteres av parabolantennen og konverterer dem til signaler som kan brukes av Mediamaster. L.O. (Local Oscillator) Del av satelitthodet (LNB). Den konverterer satellittfrekvensen til et signal som Mediamaster kan bruke. Mediamaster Enheten som konverterer digitale satellittsignaler fra LNB til lyd- og bildesignaler. Lydog bildesignalene sendes til TV-apparatet via SCART. MPEG (Moving Picture Experts Group) Et system for komprimering av digitale data. NVOD (Near Video On Demand) System for å bestille programmer. Parabolantenne En skålformet antenne (reflektor) som mottar signaler fra en satellitt. Parabolantennen retter signalene mot satellitthodet (LNB). PID (Package Identifier) Pakkeidentifikasjon. PIN code (Personal Identification Number) En personlig firesifret kode som brukes til å låse og låse opp f.eks. foreldrekontroll-funksjonen. Standardkoden er vanligvis 0000 eller Polarisering Med polarisering kan flere programmer passes inn på samme frekvensbånd. Signalene fra en satellitt blir enten overført med lineær (vertikal eller horisontal) polarisering eller sirkulær polarisering. PPV (Pay Per View) Betal-TV. RF Radiofrekvens (i noen land kjent som HF). RS 232 Seriell datautgang. SCART En kontakt som brukes for tilkobling av f.eks. Mediamaster, videospillere og TV-apparater. Kalles også Euro-kontakt eller Peritel-kontakt. SCSI Høyhastighets datagrensesnitt. En spesiell kontakt for f.eks. en CD-ROM-spiller. Symbolrate Størrelse på den digitale pakkeoverføringen. TS (Transport Stream) Overføringsstrøm. Når ingen TS-verdi vises på displayet, er det ingen signaler inn til Mediamaster. VCR (Video Cassette Recorder). Videospiller. N 27

28 Tekniske spesifikasjoner Overføringsstandarder: DVB, MPEG2 LNB/Tuner-inngang VCR CONTROL Kontakt 1 x RCA/Cinch Bryter 1x F-type (LNB) Kontrollutgang, 0/12 VOLT RF inngangsfrekvens MHz Kontakt 1 x RCA/Cinch RF strømnivå for Spenning 0/12 V 50 ma inngang -20 to -70 dbm Betinget adgangssystem: Strømtilførsel 13,5 /18,5 V ± 5% Grensesnitt for felles grensesnitt Maks. strøm 400 ma, overspenningsvern (Common Interface) CA-modul (DVB-standard) Styrespenning 22 khz, 0,65 V pp Frontpanel, matrisedisplay, 8 alfanumeriske tegn DiSEqC Tone burst A/B knapper standby, programnummer opp eller ned RF-impedans eller nivå 1, 1-4 Generelle data 75 Ω Artikkelkode: Modellkoden, variant og serienummer, TV SCART finnes på en etikett på undersiden Video-utgang 1 V pp (± 1 db) / 75 Ω av boksen. Audio-utgang 0,5 V rms / R L >10 kω Programvare: Programvareversjon (V.x.xxx) og RGB-utgang intern RGB eller fra SATELLITE SCART Boot-versjon. (Bx.xx eller Boot x.xx) vises på matrise-displayet når RGB-båndbredde 6 MHz ± 3 db Mediamaster startes. Rask sletting utgang Innvendig RGB eller fra SATELLITE SCART Strømtilførsel 230 V AC ±15%, Hz Status-utgang 0/6/12 V / R L 10 kω Strømforbruk: maks. 40 W VCR SCART standby-modus: 2 W Video-utgang 1 V pp (±1 db) / 75 Ω Temp. for bruk +5 C til +40 C Video-inngang 1 V pp / 75 W Temp. for lagring - 40 C to +65 C Audio-utgang 0,5 V rms / R L >10 kω Mål (b x d x h) 380 x 240 x 65 mm Audio-inngang 0,5 V rms / R L >10 kω Vekt ca. 2,2 kg Status-inngang 0/6/12 V / R L >10 kω Virkeavstand for fjernkontroll maks. 10 meter SAT SCART Video-inngang 1 V pp / 75 Ω RGB-inngang Ja Rask sletteinngang Ja Audio-inngang 0,5 V rms / R L >10 kω Status-inngang 0/6/12 V / R L >10 kω AUDIO R L Kontakt 2 x RCA (R + L) Utgang 0,5 V rms / R L 10 kω Returkanal modem (ikke 9600 S) Kontakt modulkontakt 6-pinners Protokoll V 22 bis (9602 S) V 32 bis (9610 S) Lavhastighets seriell data (RS 232) Kontakt 9-pinners D-sub Signaler RS232, maks kbit/s. Støtter faks Pinne 1 ikke tilkoblet 2 RXD 3 TXD 4 Satt på høyt 5 GND 6 ikke tilkoblet 7 RTS 8 CTS 9 ikke tilkoblet Høyhastighetsdata (SCSI) (ikke 9602 S) Kontakt Signaler 50-pinners høy tetthet SCSI-2 Opptil 3,8 Mb/s SCART-kontakter TV SAT VIDEO 1 Audio ut hø. kanal. - Audio ut hø. kanal 2 - Audio inn hø. kanal Audio inn hø. kanal 3 Audio ut ve. kan. - Audio ut ve. kan. 4 Audio jording Audio jording Audio jording 5 RGB blå jording RGB blå jording Audio inn ve. kan. Audio inn ve. kan. 7 RGB blått signal ut RGB blått signal in - 8 Byttespenning ut Byttespenning inn Byttespenning. inn 9 RGB grøn jording RGB grønn jording - 10 AV-kobling RGB grønn signal ut RGB grønn sig. inn RGB rødt jording RGB rødt jording - 14 Fast blanking jord Fast blanking jord - 15 RGB rødt signal ut RGB rødt signal inn - 16 Fast blanking ut Fast blanking inn - 17 Video ut jording - Video ut jording 18 - Video inn jording Video inn jording 19 Video ut Video ut Video ut Video inn 21 Jording (chassis) Jording (chassis) Jording (chassis) N 28

29 9602 S 9610 S Nokia is a registered trademark of Nokia Corporation 9840 N 29

Bruksanvisning MEDIAMASTER 9200 S 9600 S N 1

Bruksanvisning MEDIAMASTER 9200 S 9600 S N 1 Bruksanvisning MEDIAMASTER 9200 S 9600 S N 1 N 2 Mediamaster 9200 S og 9600 S Mediamaster gir deg utrolig mange muligheter. Den er enkel å bruke, den er alltid tilgjengelig og kan lett tilpasses morgendagens

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA 9600S http://no.yourpdfguides.com/dref/527881

Din bruksanvisning NOKIA 9600S http://no.yourpdfguides.com/dref/527881 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerveiledning MEDIAMASTER 9802 S

Brukerveiledning MEDIAMASTER 9802 S Brukerveiledning MEDIAMASTER 9802 S Nokia erklærer herved at denne digitale mottakeren, Mediamaster 9802 S, er i overenstemmelse med vesentlige krav og andre relevante bestemmelser i EU-direktivet 1999/5/EC.

Detaljer

Brukerveiledning MEDIAMASTER 9800 S

Brukerveiledning MEDIAMASTER 9800 S Brukerveiledning MEDIAMASTER 9800 S NO 1 MEDIAMASTER 9800 S Innehåll GENERELT OM BRUK AV MEDIAMASTER 9800 S 4 SIKKERHETSTILTAK 4 FJERNKONTROLL 6 Bakpanel 6 Frontpanel 6 OM SMARTKORTET OG CA-MODULEN 7 Betal-TV-tjenester

Detaljer

Brukervejledning MEDIAMASTER 9780 S

Brukervejledning MEDIAMASTER 9780 S Brukervejledning MEDIAMASTER 9780 S MEDIAMASTER 9780 S Innhold Generelt om bruk av Mediamaster 4 Sikkerheitstiltak 4 Fjernkontroll 5 Bakpanel og frontpanel 6 Om smartkortet 7 Generelt 7 Slik setter du

Detaljer

Guide 1 INSTALLASJONS- MANUAL

Guide 1 INSTALLASJONS- MANUAL Guide 1 INSTALLASJONS- MANUAL INSTALLASJONSMANUAL INSTALLASJONSMANUAL INSTALLASJONSMANUAL 2 Generelt Med din nye digitale mottaker kan du ta imot TV-kanaler og tjenester fra Canal Digital på Telenor sin

Detaljer

Int.9-97. Vi gir din TV liv. -Grafiska 1998 Tryck: VTT

Int.9-97. Vi gir din TV liv. -Grafiska 1998 Tryck: VTT Vi gir din TV liv. God kommunikasjon er enkel kommunikasjon. Det er vi enige om på Nokia. Og det gjelder uansett om det dreier seg om å snakke i telefonen eller å bla mellom TV kanaler. Nokia utvikler,

Detaljer

Brukerveiledning MEDIAMASTER 9902 S

Brukerveiledning MEDIAMASTER 9902 S Brukerveiledning MEDIAMASTER 9902 S SE Nokia intygar härmed att denna digitala mottagare, Mediamaster 9902 S, uppfyller kraven enligt direktiv 1999/5/EC. Denna mottagare kan anslutas till ett analogt telefonnät

Detaljer

Denne guiden er laget til Force mottakere med software Den gjelder for modellene

Denne guiden er laget til Force mottakere med software Den gjelder for modellene Force Type 2 Denne guiden er laget til Force mottakere med software 59.0. Den gjelder for modellene 1144 1145 1155 1188 1199 516 536 556 -------------------------------------------------------- Mål signalstyrke

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Tilbehør 1. 2. Tilkobling og kontroll 2. 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3. 3. Tilkobling 5

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Tilbehør 1. 2. Tilkobling og kontroll 2. 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3. 3. Tilkobling 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Tilbehør 1 2. Tilkobling og kontroll 2 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3 3. Tilkobling 5 3.1 Tilkobling til TV... 5 3.1 Tilkobling av kabeltvsignal... 6 4. Oppsett 7 4.1 Første

Detaljer

Denne guiden er laget til Canal Digital MHW mottaker med følgende data:

Denne guiden er laget til Canal Digital MHW mottaker med følgende data: MEDIA HIGHWAY (MHW) Denne guiden er laget til Canal Digital MHW mottaker med følgende data: Software: 6-10-21-29-32-33-35-36-37-41 og 42. Herunder mottakere: Canal Digital MHW leiemottakere Nokia 9310

Detaljer

Force Type 1. Denne guiden er laget til Force mottakere med software Den gjelder for modellene:

Force Type 1. Denne guiden er laget til Force mottakere med software Den gjelder for modellene: Force Type 1 Denne guiden er laget til Force mottakere med software 49.0. Den gjelder for modellene: 1122 1130 1133 -------------------------------------------------------------------------- Kanalsøk steg

Detaljer

Oppsummering. Generell informasjon

Oppsummering. Generell informasjon 3_DSI4200_ 4/06/04 16:27 Page 1 Generell informasjon Oppsummering Forholdsregler...2 Velkommen til digitalt satellitt-tv!...3 Fjernkontrollen...4 Plassere batteriene...4 Tastene på fjernkontrollen: Rask

Detaljer

NB: Dette er en Viasat OpenTv mottaker så kontakt Viasat eller din handler for andre tekniske problemer med denne mottakeren.

NB: Dette er en Viasat OpenTv mottaker så kontakt Viasat eller din handler for andre tekniske problemer med denne mottakeren. Humax VACI-5350 Nedenfor finner du noen tips rundt bruk av din Humax 5350 dekoder. NB: Dette er en Viasat OpenTv mottaker så kontakt Viasat eller din handler for andre tekniske problemer med denne mottakeren.

Detaljer

Guide 2 BRUKERMANUAL

Guide 2 BRUKERMANUAL Guide 2 BRUKERMANUAL INNHOLD BRUKERMANUAL INNHOLD 2 1 HOVEDMENY 7 1.1 PROGRAMMERING AV INNSPILLINGER 7 (Valg 1 på hovedmenyen) 1.1.1 Videoopptak av et kommende program 7 1.1.2 Videoopptak av et program

Detaljer

2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen.

2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen. KOBLE ANTENNEKABELEN TIL PLUGG Aller først må du koble kabelen til antennepluggen. 1. Fjern 15 mm av plastikken på kabelen. 2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen. 3. Åpne skruene

Detaljer

venner med tv-pakken Bli venner med tv-pakken ved hjelp av fjernkontroll og tastatur

venner med tv-pakken Bli venner med tv-pakken ved hjelp av fjernkontroll og tastatur Tv Brukerveiledning 1 Bli venner med tv-pakken 1 Bli venner med tv-pakken 2 Navigasjon 3 Tv-portalen ved hjelp av fjernkontroll og tastatur og dens tjenester Tv fra Vesterålskraft Bredbånd betyr at du

Detaljer

Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box

Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box 1 Kreatel/Motorola Set-Top-Box Set-Top-Box (STB) er en viktig del av Homebase systemet. Det er via STB en du kan se på TV, høre på radio, lese Sameie/Borettslags

Detaljer

Get started. Fullstendig brukerveiledning for Get box

Get started. Fullstendig brukerveiledning for Get box Get started Fullstendig brukerveiledning for Get box Fjernkontrollen AV / PÅ 1 NUMMERKNAPPER 2 TV / RADIO 3 4 LYD AV / PÅ KANAL OPP / NED GET GUIDE 5 7 6 8 VOLUM OPP / NED ENKEL PROGRAMINFO 10 OPP / NED

Detaljer

Get started. Brukerveiledning for Get box

Get started. Brukerveiledning for Get box Get started Brukerveiledning for Get box s. 2 Gratulerer med ny Get box Din nye Get box er et hjelpemiddel for at du skal få en enklere tv-hverdag. Du vil blant annet få bedre bilde, bedre lyd og en flott

Detaljer

ivisjon TV BRUKERVEILEDNING

ivisjon TV BRUKERVEILEDNING ivisjon TV BRUKERVEILEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT OM BRUK...3 Set Top Boks og fjernkontroll...3 INSTALLASJON...4 Slik går du frem:...4 STB 500-serie...6 SET TOP BOKSEN SETT BAKFRA...6 TILKOBLING...7

Detaljer

Kaon KSC 510 og 570. Mål signalstyrke. Denne guiden er laget til Kaon KSC-510 (S/W 1.0.0) og Kaon KSC-570(SW 3.05.00).

Kaon KSC 510 og 570. Mål signalstyrke. Denne guiden er laget til Kaon KSC-510 (S/W 1.0.0) og Kaon KSC-570(SW 3.05.00). Kaon KSC 510 og 570 Denne guiden er laget til Kaon KSC-510 (S/W 1.0.0) og Kaon KSC-570(SW 3.05.00). I menyen under kan du velge mellom 8 rutiner. Trykk på den du vil vite mer om og du vil få opp en beskrivelse

Detaljer

For å måle signalstyrke på en allerede installert mottaker velg ønsket kanal, trykk deretter på rød knapp.

For å måle signalstyrke på en allerede installert mottaker velg ønsket kanal, trykk deretter på rød knapp. Digiality CX-CI 304 Denne guiden er laget til Digiality CX-CI 304 med følgende data: SW Release 27th of October 2003 SW Version 10. Nedenfor følger noen brukertips for denne dekoderen. -------------------------------------------------------

Detaljer

DSB-B560N NOR-3.indd 2 2006-11-03 ソタネト 8:03:35

DSB-B560N NOR-3.indd 2 2006-11-03 ソタネト 8:03:35 DSB-B560N NOR-3.indd 2 2006-11-03 ソタネト 8:03:35 DSB-B560N Bruksanvisning NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER DSB-B560N NOR-3.indd 3 2006-11-03 ソタネト 8:03:35 DSB-B560N Sikkerhetsinstruksjoner Denne mottakeren er

Detaljer

(Dual Tone Multiple Frequency).

(Dual Tone Multiple Frequency). Brukerveiledning GB Hereby, Nokia declares that this digital receiver, Mediamaster 220 S, is in conformity with essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. This Terminal

Detaljer

NRK-kanalene ligger tilgjengelig på kanalplass 75-87 i Viasat-listen. Det er mulig å lage personlig kanalliste.

NRK-kanalene ligger tilgjengelig på kanalplass 75-87 i Viasat-listen. Det er mulig å lage personlig kanalliste. Nokia 9780. NRK-kanalene ligger tilgjengelig på kanalplass 75-87 i Viasat-listen. Det er mulig å lage personlig kanalliste. 1. Oppdatere kanaler. Velg Oppdatere Kanaler (4), trykk OK. Vent til kanalsøket

Detaljer

GET BOX MIKRO OPPKOBLING

GET BOX MIKRO OPPKOBLING GET BOX MIKRO OPPKOBLING 1 2 FJERNKONTROLLEN Slår tv av/på Se side 22 og 23 Skru Get-boks av/på Åpne Reprise Radio Åpne hovedmenyen Tar deg til guide når du ser på tv Volum Tar deg til fullskjerm video

Detaljer

Frontpanelet... 5 Oversikt over kontakter i bakpanelet... 5

Frontpanelet... 5 Oversikt over kontakter i bakpanelet... 5 Innholdsfortegnelse Forholdsregler.................. 2 Velkommen til digital satellitt-tv!.. 3 Oppdateringer til mottakeren.......... 3 Isetting av batterier i fjernkontrollen..... 3 Fjernkontrollen.................

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

HRB Hadeland og Ringerike Bredbånd

HRB Hadeland og Ringerike Bredbånd Brukerveiledning Tv-dekoder (versjon 1960) med opptaks- og pausefunksjon HRB Hadeland og Ringerike Bredbånd 1. Tv-dekoder med opptak- og pausefunksjon 2. Opptak 3. Avspilling 4. Sletting av opptak 5. Oppsett

Detaljer

INSTALLASJONSMANUAL BRUKERMANUAL KIOSK 9321 S

INSTALLASJONSMANUAL BRUKERMANUAL KIOSK 9321 S INSTALLASJONSMANUAL BRUKERMANUAL KIOSK 9321 S Generelt: INSTALLASJONSMANUAL INSTALLASJONSMANUAL 2 Denne digitale satellittmottaker er beregnet på mottak av TV kanaler og tjenester levert av Canal Digital

Detaljer

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk Norsk Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk 1 Sikkerhetsinstruksjoner: 1. Må ikke brukes i nærheten av vann 2. Rengjøres

Detaljer

Din bruksanvisning STRONG SRT 6750 http://no.yourpdfguides.com/dref/3231304

Din bruksanvisning STRONG SRT 6750 http://no.yourpdfguides.com/dref/3231304 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

SMART-boks II Kom i gang!

SMART-boks II Kom i gang! SMART-boks II Kom i gang! Brukerfordeler: Fjernkontroll med ekstra god rekkevidde Kan kobles til internett via wifi-nettverk Gir tilgang til RiksTVs underholdningsportal, se rikstv.no/underholdningsportal

Detaljer

Sikom GSM Alarm Controller III for bruk med DEFA Premium abonnement

Sikom GSM Alarm Controller III for bruk med DEFA Premium abonnement Sikom GSM Alarm Controller III for bruk med DEFA Premium abonnement Gratulerer med anskaffelsen av Sikom GSM Alarm Controller III - din nye strømstyringsenhet. Sentralen er en kraftig GSM-basert enhet

Detaljer

Nokia, Nokia Connecting People and Navi Bars are registered trademarks of Nokia Corporation. Other product and company names mentioned herein may be

Nokia, Nokia Connecting People and Navi Bars are registered trademarks of Nokia Corporation. Other product and company names mentioned herein may be Hurtigveiledning Nokia, Nokia Connecting People and Navi Bars are registered trademarks of Nokia Corporation. Other product and company names mentioned herein may be trademarks or trade names of their

Detaljer

INNHOLD BRUKERMANUAL KABEL-TV BRUKERMANUAL KABEL-TV DIGITAL KABEL-TV-DEKODER C1201CX. Canal Digital Kabel TV Postboks 1036 3905 Porsgrunn

INNHOLD BRUKERMANUAL KABEL-TV BRUKERMANUAL KABEL-TV DIGITAL KABEL-TV-DEKODER C1201CX. Canal Digital Kabel TV Postboks 1036 3905 Porsgrunn BRUKERMANUAL KABEL-TV Canal Digital Kabel TV Postboks 1036 3905 Porsgrunn BRUKERMANUAL KABEL-TV DIGITAL KABEL-TV-DEKODER C1201CX INNHOLD Kundeservice 06090 www.canaldigital.no Canal Digital AS er et 100

Detaljer

Nokia DVB 9602s og 9610s

Nokia DVB 9602s og 9610s Nokia DVB 9602s og 9610s Denne guiden er laget til Nokia DVB 9602 S og 9610 S med data TR 2.5/TN 2.5. ----------------------------------------------------- Mål signalstyrke Denne mottakeren egner seg dessverre

Detaljer

BRUKERMANUAL. dw450 NORSK-1 000323 00799

BRUKERMANUAL. dw450 NORSK-1 000323 00799 NORSK-1 000323 00799 Innhold FORORD Sikkerhetsinstruksjoner... s. 33 Nettilkobling... s. 33 De forskjellige delene... s. 33 PRODUKTINFORMASJON Display og knapper på forsiden... s. 34 Tilkoblinger på baksiden...

Detaljer

Digiality CX-CI 422 TS

Digiality CX-CI 422 TS Digiality CX-CI 422 TS Feilmelding på skjermen Melding 1 Hvis mottakeren har for dårlig signal inn kommer dette bilde opp, mottakeren kan veksle mellom denne meldingen og bilde (ofte med firkanter og masse

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Surferen... 23. Forholdsregler... 2 Velkommen til digital satellitt-tv!... 3. Fjernkontrollen... 4. Mottakeren...

Innholdsfortegnelse. Surferen... 23. Forholdsregler... 2 Velkommen til digital satellitt-tv!... 3. Fjernkontrollen... 4. Mottakeren... Innholdsfortegnelse Forholdsregler................... 2 Velkommen til digital satellitt-tv!... 3 Oppdateringer til mottakeren.......... 3 Isetting av batterier i fjernkontrollen.... 3 Fjernkontrollen..................

Detaljer

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning Samtaleforsterker MAXI Art.nr. BE2020 HMS art.nr. 160893 Vestfold Audio AS Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør du lese... 3 Enhetens kontroller og tilkoblinger...

Detaljer

Kom i gang! Digital Hybrid PVR HD-mottaker SRT 8965

Kom i gang! Digital Hybrid PVR HD-mottaker SRT 8965 Kom i gang! Digital Hybrid PVR HD-mottaker SRT 8965 Snart kan du......leie film fra sofaen...se det du gikk glipp av Varg Veum De døde har det godt SF Film ...se mange programmer i HD-kvalitet...se nett-tv

Detaljer

AEG CTV 4803 ST/VT. Farge-TV. Bruksanvisning

AEG CTV 4803 ST/VT. Farge-TV. Bruksanvisning AEG CTV 4803 ST/VT Farge-TV Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette TV-apparatet. Studer bruksanvisningen nøye for å se hvordan du kan få mest nytte av ditt nye produkt. Generelt Sikkerhet: - Ikke plasser

Detaljer

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Instrument för målning av komprimeringen i grunnen CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Innhold Innhold...1 1 Innledning...2 2 Slå på...2 3 Innstilling...2 3.1 Start CMV...2 3.2 Displayets lysstyrke...2 4 Start/stopp

Detaljer

Din bruksanvisning STRONG SRT 6752 http://no.yourpdfguides.com/dref/5775566

Din bruksanvisning STRONG SRT 6752 http://no.yourpdfguides.com/dref/5775566 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

KONTROLLER OG KONTAKTER PÅ LYDLISTENS BAKPANEL KONTROLLER PÅ LYDLISTENS TOPPANEL SAMT FJERNKONTROLLEN. EQ-bryter. Surroundknapp.

KONTROLLER OG KONTAKTER PÅ LYDLISTENS BAKPANEL KONTROLLER PÅ LYDLISTENS TOPPANEL SAMT FJERNKONTROLLEN. EQ-bryter. Surroundknapp. KONTROLLER OG KONTAKTER PÅ LYDLISTENS BAKPANEL KONTROLLER PÅ LYDLISTENS TOPPANEL SAMT FJERNKONTROLLEN EQ-bryter Strømknapp Kildeknapp Volumknapper Surroundknapp Bluetoothknapp Opticalinngangskontakt Aux

Detaljer

HyttaMi Comfort for bruk med DEFA Premium abonnement

HyttaMi Comfort for bruk med DEFA Premium abonnement HyttaMi Comfort for bruk med DEFA Premium abonnement Gratulerer med anskaffelsen av HyttaMi Comfort - din nye strømstyringsenhet. Sentralen er en kraftig GSM-basert enhet for strøm- og alarmstyring. Med

Detaljer

CINEMA SB100 aktiv lydlisthøyttaler

CINEMA SB100 aktiv lydlisthøyttaler CINEMA SB100 aktiv lydlisthøyttaler hurtigveiledning Takk for at du valgte dette produktet fra JBL JBL Cinema SB100 aktiv lydlisthøyttaler er et komplett, integrert lydsystem som gir en dramatisk forbedring

Detaljer

Kom i gang! Digital Hybrid HD-mottaker SRT 8950

Kom i gang! Digital Hybrid HD-mottaker SRT 8950 Kom i gang! Digital Hybrid HD-mottaker SRT 8950 Snart kan du......leie film fra sofaen...se det du gikk glipp av Varg Veum De døde har det godt SF Film ...se mange programmer i HD-kvalitet...se nett-tv

Detaljer

HURTIGGUIDE Kom i gang på... Velkommen som kunde!

HURTIGGUIDE Kom i gang på... Velkommen som kunde! HURTIGGUIDE Kom i gang på... 1 2 3 Velkommen som kunde! Velkommen Gratulerer med fiber og Altibox Takk for at du valgte Altibox fra Viken Fiber og velkommen til oss! Altibox gir deg utrolige muligheter,

Detaljer

Technology in action

Technology in action DIGITAL SATELITT MOTTAKER ISD 4150 (VIACESS) BRUKERHÅNDBOK NORSK Technology in action 1 INNHOLD GRATULERER! Denne nye generasjonen av digitale satellittmottakere gir deg tilgang til nye digitale tjenester

Detaljer

AV-mottaker med flere kanaler. Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning

AV-mottaker med flere kanaler. Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning AV-mottaker med flere kanaler STR-DN1020 Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning 1 Koble til høyttalerne 2 Koble TV-en til andre enheter 3 Andre tilkoblinger 4 Velge høyttalere og optimalisere

Detaljer

Vi har kombinert brukervennlig design med den nyeste digitale teknologi og har dermed oppnådd høy status blant våre kunder og ellers i bransjen.

Vi har kombinert brukervennlig design med den nyeste digitale teknologi og har dermed oppnådd høy status blant våre kunder og ellers i bransjen. Forord Kjære Force-eier Gratulerer med valget av Force-mottaker! Vårt motto er: Easy access to infotainment Vi har kombinert brukervennlig design med den nyeste digitale teknologi og har dermed oppnådd

Detaljer

Velkommen som kunde! Kom i gang på 1 2 3

Velkommen som kunde! Kom i gang på 1 2 3 Velkommen som kunde! Kom i gang på 1 2 3 Velkommen Gratulerer med fiber og Altibox Takk for at du valgte Altibox fra Viken Fiber og velkommen til oss! Altibox gir deg utrolige muligheter, både i dag og

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Brukerveiledning TV og Moviebox

Brukerveiledning TV og Moviebox Brukerveiledning TV og Moviebox TV og Moviebox fra NextGenTel Denne veiledningen gir deg en oversikt over de mest brukte tjenestene og innstillingene. Du får også en oversikt over hvordan du navigerer

Detaljer

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER Brukerveiledning Versjon 1.0 1 1. Innholdet i emballasjen Vennligst kontroller innholdet i emballasjen før du leser gjennom bruksanvisningen. Den skal inneholde følgende:

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash, analog Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker HMS art. nr.: 135472 Best. nr.: 1104875 INNHOLD Vekkerklokke

Detaljer

Hvordan komme i gang. Sikkerhet først. Utpakking av dekoderen. Vedlikehold. kontakt med vann. Ta umiddelbart ut kontakten.

Hvordan komme i gang. Sikkerhet først. Utpakking av dekoderen. Vedlikehold. kontakt med vann. Ta umiddelbart ut kontakten. Hvordan komme i gang Sikkerhet først Fjernes dekselet på dekoderen kan dette føre til livsfarlig elektrisk støt Denne dekoderen er produsert i henhold til internasjonale sikkerhets standarder. Sikkerhetsreglene

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235

Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235 HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235 2014-08-28 Dok.nr.: 0156B1 Vestfold Audio AS Sandefjord Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

VELKOMMEN TIL DIN NYE TV-OPPLEVELSE

VELKOMMEN TIL DIN NYE TV-OPPLEVELSE OPPKOBLING 1 VELKOMMEN TIL DIN NYE TV-OPPLEVELSE Med Get box ll kan du se tv akkurat når det passer deg. Du kan ta opp programmer, se direkte eller starte forfra. Det du gikk glipp av forrige uke finner

Detaljer

SMART-boks II Kom i gang!

SMART-boks II Kom i gang! SMART-boks II Kom i gang! Brukerfordeler: 1 Rask og enkel installasjon Gir tilgang til RiksTVs underholdningsportal se rikstv.no/underholdningsportalen Starte programmer forfra Pause, spole og ta opp

Detaljer

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning Patent products, copyright reserved 1. Produkt Oversikt/Beskrivelse 1.1 Introduksjon 1.2 GPS-klokkens funksjoner 1.3 Teknisk data 2. Viktig/Vær oppmerksom på 3.

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER DBR-S120SC http://no.yourpdfguides.com/dref/1227839

Din bruksanvisning PIONEER DBR-S120SC http://no.yourpdfguides.com/dref/1227839 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Gjør. Ikke. Når du pakker opp din digitale dekoder, vennligst påse at følgende tilbehør er inkludert:

Gjør. Ikke. Når du pakker opp din digitale dekoder, vennligst påse at følgende tilbehør er inkludert: DTR 8820 Hvordan komme i gang Sikkerhet først Fjernes dekselet på dekoderen kan dette føre til livsfarlig elektrisk støt Denne dekoderen er produsert i henhold til internasjonale sikkerhets standarder.

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

BRUKERMANUAL FOR PDA HP ipaq 614C

BRUKERMANUAL FOR PDA HP ipaq 614C BRUKERMANUAL FOR PDA HP ipaq 614C for bruk til e-budbok Rev. 3.02 Ved mottakelse av PDA, skal PDA'en være innstilt med SIM-kort og korrekte innstillinger for tilkobling til mobilt nettverk. Internettknapp

Detaljer

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING INNHOLD: Kapittel A, montasje og kopling Side 2 Kapittel B, Oppstart/programmering av hovedur/biur Side 3 Kapittel C, Programmering av ringetider/reléer Side

Detaljer

BRUKSANVISNING NO-1 DT-2000 NORSK QPSK

BRUKSANVISNING NO-1 DT-2000 NORSK QPSK NO-1 NORSK QPSK Innhold... 19 Framside... 20 Bakside... 21 CA-modul/kortlesere... 22 Programmering... 23 Menyoversikt... 24 Programmering... 25 27 Informasjon»meny»... 28 29 Innstilling av PID... 29 Error

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem Brukerveiledning TALITOR TA-1000 Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.: 2227400 INNHOLD Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem... 1 Generell

Detaljer

Compaction Indicator Installations Manual CI-011 CI-011-050N/0605

Compaction Indicator Installations Manual CI-011 CI-011-050N/0605 Compaction Indicator Installations Manual CI-011 CI-011-050N/0605 Innehold 1. Komponenter -------------------------------------------------------------------------------- 1 2. Deleliste ---------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

HMS art.nr. 189259 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e

HMS art.nr. 189259 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e Bruksanvisning Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e Mobiltelefonsenderen anvendes når brukeren ikke bærer mobiltelefonen på seg. Når telefonen ringer, vil Mobiltelefonsenderen gi telefonsignal i FlexiBlink

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Forholdsregler... 2 Velkommen til digitalt satellitt-tv!.. 3. Viasat Ticket... 23. TV-planlegger... 24. Fjernkontrollen...

Innholdsfortegnelse. Forholdsregler... 2 Velkommen til digitalt satellitt-tv!.. 3. Viasat Ticket... 23. TV-planlegger... 24. Fjernkontrollen... Innholdsfortegnelse Forholdsregler.................. 2 Velkommen til digitalt satellitt-tv!.. 3 Oppdateringer til mottakeren.......... 3 Miljømessige hensyn.................. 3 Merknader om opphavsrett............

Detaljer

Brukerveiledning Tv-dekoder (versjon 1960) med opptaks- og pausefunksjon

Brukerveiledning Tv-dekoder (versjon 1960) med opptaks- og pausefunksjon Brukerveiledning Tv-dekoder (versjon 1960) med opptaks- og pausefunksjon 1. Tv-dekoder med opptak- og pausefunksjon Denne veiledningen gir deg en rask oversikt over hvordan du benytter opptaks- og pausefunksjonen

Detaljer

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater er den komplette løsningen for digital underholdning slik at du kan glede deg over TV-titting og

Detaljer

Hurtigstart-guide CD180

Hurtigstart-guide CD180 Hurtigstart-guide CD180 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis batteriet

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

FlexiBlink Bruksanvisning TELEFONSENDER B-TLS5e

FlexiBlink Bruksanvisning TELEFONSENDER B-TLS5e Bruksanvisning TELEFONSENDER B-TLS5e Varenr.: 1326 2014-12-22 Dok.nr.: 0274B1 Vestfold Audio AS Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Hva Telefonsender-pakken

Detaljer

MyLocator2 Brukermanual v1.6 (20.08.2013) Utdrag av vlocpro2/vlocml2 brukermanual

MyLocator2 Brukermanual v1.6 (20.08.2013) Utdrag av vlocpro2/vlocml2 brukermanual MyLocator2 Brukermanual v1.6 (20.08.2013) Utdrag av vlocpro2/vlocml2 brukermanual 5.1 MyLocator2 MyLocator2 konfigurasjons verktøyet er en programpakke som tillater brukeren å konfigurere vloc 2. generasjons

Detaljer

BRUKSANVISNING SKAGEN

BRUKSANVISNING SKAGEN BRUKSANVISNING SKAGEN Takk for at du valgte din digitale portable radio med DAB-teknologi fra mydab. Vi tar gjerne imot dine meninger og synspunkter på vår epost-adresse: mydab@ veibel.no Nyheter og info

Detaljer

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg:

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: VH Service Software Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: File Settings Test Alarm Help Dette er startsiden i denne service

Detaljer

Innhold i esken: 2) Sett i antennekabelen

Innhold i esken: 2) Sett i antennekabelen Enkel installasjon GUIDE TIBAKE OCA ETHENET TV Innhold i esken: 2) Sett i antennekabelen Strømkabel Get box II Antennekabel AAA-batterier HDMI-kabel Fjernkontroll Programkort 1) Sett inn programkortet

Detaljer

FlexiBlink Bruksanvisning TELEFONSENDER B-TLS5e

FlexiBlink Bruksanvisning TELEFONSENDER B-TLS5e Bruksanvisning TELEFONSENDER B-TLS5e Varenr.: 1326 2015-06-03 Dok.nr.: 0274C Vestfold Audio AS Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Hva Telefonsender-pakken

Detaljer

Brukerveiledning. SuperTalker. Varenr. 107 000

Brukerveiledning. SuperTalker. Varenr. 107 000 Brukerveiledning SuperTalker Varenr. 107 000 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 SuperTalkers funksjoner:... 3 Skisse av SuperTalker... 4 Batteri / Strømforbruk... 5 Bytt Overlegg og Fingerguide... 5 Valg

Detaljer

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk. SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

Veiledning for aktivering av. Mobil Bredbåndstelefoni

Veiledning for aktivering av. Mobil Bredbåndstelefoni Veiledning for aktivering av Mobil Bredbåndstelefoni Veiledning for aktivering av Mobil Bredbåndstelefoni For at Telio Mobil Bredbåndstelefoni skal fungere på din mobiltelefon må en klient (@irtelio) lastes

Detaljer

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN DEN NYE TV-OPPLEVELSEN SE TV SOM FØR Finn tv-kanal s. 8 Pause, spole og opptak s. 9 Guide s. 10 Miniguide og programmeny s. 11 Favorittkanaler s. 20 NYHETER Start forfra s. 12 Reprise s. 13 Profiler s.

Detaljer

BRUKSANVISNING. Digital satellittmottaker

BRUKSANVISNING. Digital satellittmottaker BRUKSANVISNING Digital satellittmottaker Viktige sikkerhetsinstruksjoner 1. Les bruksanvisningen. 2. Ta vare på bruksanvisningen. 3. Følg alle advarsler nøye. 4. Følg bruksanvisningen. 5. Apparatet må

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

KeyMaestro punkttastatur. av HumanWare. Brukerveiledning

KeyMaestro punkttastatur. av HumanWare. Brukerveiledning KeyMaestro punkttastatur av HumanWare Brukerveiledning januar 2006 1. Velkommen Maestro (eller Trekker) støtter KeyMaestro HumanWare Braille Bluetooth tastaturet. KeyMaestro bruker Bluetooth teknologi

Detaljer

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN DEN NYE TV-OPPLEVELSEN SE TV SOM FØR Finn tv-kanal s. 8 Pause, spole og opptak s. 9 Guide s. 10 Miniguide og programmeny s. 11 Favorittkanaler s. 20 NYHETER Start forfra s. 12 Reprise s. 13 Profiler s.

Detaljer

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Bruks- og installasjonsanvisning for Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Hurtigveiledning 3 Bruksanvisning 4 Innledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde Smart Control - hovedmeny

Detaljer