VADSØ Skiferveien 12 D Andelsleilighet i Prestelv Borettslag Underetasje i firemannsbolig

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VADSØ Skiferveien 12 D Andelsleilighet i Prestelv Borettslag Underetasje i firemannsbolig"

Transkript

1 VADSØ Skiferveien 12 D Andelsleilighet i Prestelv Borettslag Underetasje i firemannsbolig Vadsø, 29. januar 2014 Lys og trivelig leilighet med praktisk planløsning og alt på et plan. Beliggende i veletablert boligområde i Prestelv med umiddelbar nærhet til store friområder. Kort vei til Glimmerstua barnehage samt gangavstand til småskole i Fossen Adresse: Skiferveien 12 D Salgsverdi: kr ,Låneverdi: kr ,Byggeår: 1987 BTA: 71m2 BRA : 65m2 BRA P-rom: 65 m2 BRA S-rom: 0m2 Advokat Vidar Zahl Arntzen mna - tlf Side 1 av 55

2 Vadsø, 29. januar 2014 FOTO Side 2 av 55

3 Vadsø, 29. januar 2014 FOTO Side 3 av 55

4 Vadsø, 29. januar 2014 FOTO Side 4 av 55

5 Sak nr:3384 Salgsoppgave/prospekt Beskrivelse m.v: Selger(e): Vidar Sabbasens dødsbo v/bobestyrer advokat Vidar Zahl Arntzen. Betegnelse: Gnr.8 bnr andelsnr. 25 i Vadsø kommune Beliggenhet: Flott beliggenhet i veletablert boligområde i Prestelv med umiddelbar nærhet til store friområder. Kort vei til Glimmerstua barnehage samt gangavstands til småskole i Fossen. Nærhet til offentlig kommunikasjon. Tomt: Relativ plan tomt med stigning mot nord til nivå for Moreneveien. 970kvm på festet tomt. Parkering:. Parkeringsplass i innkjørselen til bygningen mot nord med singelbelagt oppstillingsplass for biler. Vei, vann og kloakk: Offentlig vann og avløp, samt adkomst til eiendommen fra offentlig vei. Regulering: Eiendommen er regulert til boligformål. Byggeår: 1987 Bebyggelsen (iflg. takst): BTA 71m2: BRA 65m2 BRA Primærdel 65m2 BRA Sekundærdel 0 Byggemåte: Se takst dat av Taksting. Ingulf Niskavara. Vadsø, 29. januar 2014 Innhold: Hovedplan: Yttergang, entré, stue, kjøkken, bad og to soverom. To opprinnelige boder er slått sammen til et soverom. Denne endringen medfører at leiligheten ikke disponerer bod. Bad må påregnes renovert ut fra levetidsbetraktninger. Bygningsmessig beskrivelse Fundamentering, grunnmur og kjellergulv Antatt frostsikret såleblokk, murvegger av Lecablokk eller tilsvarende mot nord. Muren er utvendig pusset. Innvendig utlektet og kledd med plater. Støpt gulv. Side 5 av 55

6 Konstruksjonsmetode over grunnmur og utvendige fasader I front og mot vest er det bærevegger av bindingsverk i tre, antatt isolert med 150mm mineralull. Utvendig panelt med liggende kledning. Dører og vinduer Vinduer består generelt av 3 lags isolérglass. Hvite pressformete innvendige dører. Takkonstruksjon m/tekking Byggets hovedtakkonstruksjon er prefabrikerte takstoler som er kledd med taktro og tekket med shingel. Etasjeskiller til leilighet over den takserte boenheten er tidligere opplyst nedsenket og opphengt med to lag gips for bedre lydisolering mellom leilighetene. Dette arbeidet ble utført av eieren. Rommets takhøyde er derfor 230 cm mot normalt 240 cm. Piper og ildsteder Pusset pipe antatt bygget av Leca pipeelementer eller tilsvarende. Relativt stor peisovn montert i stue. Brannsikker kledning på vegg og gulv ved feierluke mangler. Oppvarming Elektrisk oppvarming med tilskudd av peisovn i stue. Varmekabler i badegulv Bad og vaskerom Vinylbelegg på gulv med oppbrett langs vegger. Enkel fritt montert servant. Dusj med dusjforheng i hjørne, samt vannklosett. På vegger er det montert baderomsplater. Plass for vaskemaskin. Varmtvannsbereder montert i skap på gulv. Rommet er ventilert via ventilkanal over tak. WC er løs fra innfestningen og det er opplyst om noe fukt i veggplatene i en tidligere verdivurdering fra Badets alder medfører at det er påregnelig behov for renovering. Vaskemaskinen medfølger salget. Døråpner mangler på vaskemaskinen og det antas at det ikke foreligger garanti eller reklamasjonsrett lengre. Kjøkken Kjøkken i åpen løsning med stueareal. Innredet med folierte laminatskrog/fronter. Plass for oppvaskmaskin og komfyr. Hvitevarer som oppvaskmaskin, komfyr med keramisk topp og kombibert kjøl-og fryseskap medfølger. Alder på disse er ukjente og det må påregnes at det ikke foreligger garanti eller reklamasjonsrett lengre. Innvendige overflater Himlinger kledd med to lag gips som er helsparklet og malt. Vegger er enten malte plater eller tapetsert og malt Panel på yttervegg mot syd i stue. Gulv er lagt med laminat i stue, kjøkken og soverom Elektrisk anlegg Generelt skjult anlegg sikret med skrussikringer i elskap plassert i vindfang/yttergang. Annet Forkjøpsrett blant andelshaverne i Borettslaget. Kommentarer til arealberegningen Innvendige arealer er oppmålt. Utvendig areal (BTA) er beregnet.. Kommentarer til Grunnboksbladet m.m. Heftelser: Borettslaget har legalpant for forfalte felleskostnader Se for øvrig vedlagt grunnboks utskrift. Vadsø, 29. januar 2014 Avgifter: Kommunale avgifter inngår i felleskostnadene Side 6 av 55

7 Likningsverdi: Likningsverdi kr pr Ligningsverdien vil være avhengig av om boligen er kjøpers primær eller sekundær bolig.. Verditakst: kr ,- Lånetakst: kr ,- Omkostninger: Tinglysingsgebyr for hjemmelsdokument kr. 525,- Tinglysingsgebyr for hvert panterettsdokument kr. 525,- Grunnboksutskrift kr. 172,- Behandlingsgebyr til forretningsfører kr Totale omkostninger kr ,- Vadsø, 29. januar 2014 Det tas forbehold om endringer av gebyrer. Det tas forbehold om endring av dokumentavgift, jf. akseptert bud. *** Kjøpesum med tillegg av omkostninger innbetales til dødsboets konto Kjøpesummen skal innbetales senest pr. overtakelsestidspunktet. Kjøps- og salgsbetingelser: *** Overtakelse: Visning: Eiendommen selges som den er: Etter avtale/snarest. Etter avtale. Eiendommen selges i den stand og stilling som den var ved besiktigelsen, jf. lov om avhending av fast eiendom 3-9. Skjulte feil og mangler kan bare påberopes med hjemmel i denne lovbestemmelsen. Selgers ansvar blir med dette redusert for eventuelle mindre skjulte feil og mangler. Åpenbare eller synlige feil eller mangler behøver ikke være beskrevet i salgsoppgaven eller vedlegg til denne. Salgsoppgave og vedlegg til denne: Kjøpers undersøkelsesplikt: Salgsoppgaven er basert på opplysninger som fremkommer i vedlagte takst, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens Kartverk og andre kilder. Kjøper har en selvstendig undersøkelsesplikt. Undersøkelsesplikten omfatter plikt til å gjøre seg kjent med opplysningen som fremkommer i salgsoppgaven og vedlegg til denne. Det anbefales at kjøper foretar en grundig befaring av eiendommen og gjerne sammen med en bygningsskyndig rådgiver. Side 7 av 55

8 Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Det gjøres oppmerksom på at selger ikke selv har bebodd eiendommen idet boligen selges fra dødsboet. Aksept av bud: Selger forbeholder seg rett til å akseptere eller forkaste ethvert bud. Budgivningen: Budgivningen må avgis skriftlig og være ledsaget av en finansieringsbekreftelse fra godkjent finansieringsinstitusjon. Budgivningsprosessen foregår som åpne budrunder. Hvis budgivningen utvikler seg slik at et fåtall bydere står igjen og overbyr hverandre med ubetydelige overbud, tas det forbehold om å avslutte budgivningen med en avsluttende lukket budrunde. Ingen vil være ekskludert fra å delta i denne. Budjournal/anonymisering av bud: Kontrakt: Skjøte: Oppgjøret: Etter at eiendommen er solgt vil det bli sendt ut budjournal. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom advokat eller tilsvarende habil person. Når et bud aksepteres er avtale sluttet på grunnlag av budets størrelse og betingelsene i dette vedlegg. Skriftlig kjøpekontrakt som formaliserer salget vil deretter bli utarbeidet og underskrifter vil foregå på kontraktsmøte som berammes av megler. Når kontrakten er underskrevet vil bostyrer utstede hjemmelsdokumentet. Hjemmelsdokumentet vil bli oppbevart av advokat Vidar Zahl Arntzen inntil tinglysing kan finne sted. Tinglysing kan finne sted når kjøper har innbetalt fullt oppgjør inklusive tinglysingskostnader. Alle innbetalinger forbundet med dette prospekt innbetales til advokaten. Kjøpesummen ansees som innbetalt når beløpet i sin helhet er godskrevet dødsboets konto. Kjøpesummen skal innbetales senest pr. overtagelsestidspunktet. For den del av kjøpesummen som ikke måtte være innbetalt til konto i rett tid, betaler kjøperen til selger rente i h.h.t. forsinkelsesrenteloven fra forfall til betaling skjer. Dersom oppgjørstidspunktet forskyves på grunn av at kjøpers bankforbindelse krever inneståelseserklæring av advokat Vidar Zahl Arntzen, plikter selger å utstede en sikkerhetsobligasjon til advokat Vidar Zahl Arntzen svarende til inneståelsesbeløpet. Dersom dette fører til at oppgjøret forsinkes, plikter kjøper å svare den til enhver Side 8 av 55

9 tid påløpende rente p.a. i h.h.t. forsinkelsesrenteloven, som ovenfor. Vadsø, 29. januar 2014 Selger garanterer at samtlige forfalte offentlige avgifter og eventuelle andre avgifter vedrørende eiendommen, er eller vil bli betalt. Påløpte ikke forfalte avgifter, fordeles slik: Avgift påløpt før overdragelsen dekkes av selger, avgift påløpt etter overdragelsen dekkes av kjøper. Forsikring: Eiendommen er fullverdiforsikret i if skadeforsikring. Skulle det etter kontraktens underskrift oppstå skade som følge av brann eller annen hendelig begivenhet, forplikter selger seg til å transportere sitt mulige erstatningskrav til kjøper, forutsatt at denne gjør opp i samsvar med denne kontrakt. Bostyrer: Advokat mna Vidar Zahl Arntzen Adresse: Kirkegt. 22 pb. 254, 9811 Vadsø Tlf.: Tfax: Hjemmeside: Prospekt kan lastes ned direkte fra hjemmesiden. Vedlegg til salgsoppgaven: Forbrukerinformasjon om budgivning Takst dat Målebrev/kart Reguleringsbestemmelser Grunnboksutskrift Ligningsverdi 2012 Årsoppgjør 2012 for Preselv Vedtekter Husordensregler Ferdigattest Budskjema Side 9 av 55

10 INF~JRMASJON TIL FORBRUKERNE OM NYE ~L~DI~EGLER FØ 1~ JANI7AR 2014 Fra 1. januar 201 er det krav om at budrunden skal kunne dok~ment~res. For deg som forbruker, betyr dette i korte trekk at alle bud og budrelatert kommunikasjon med megler skal foregå skriftlig. Frem til 1. januar 2014 måtte du som forbruker inngi det første budet skriftlig, gjerne ved å sende inn et ferdig utfylt budskjema til rr egler, men deretter kunne man forhandle med selger via megler pr. telefonn Etter 1e januar 2014 skal hele budrunden, ikke bare det første budet, kunne dokunnenteres skriftlig, og følgelig skal både bud, senere budforhøyelser og endringer foreligge skriftlig. Av de nye reglene følger det at ogsø eventuelle motbud fra selger, selgers aksept og meglers informasjon orn status i budrunden skal foreligge skriftlig. Formålet med de nye reglene og krav om skriftlighet er å i ettertid kunne dokumentere hva som har foregått i budrunden lil~an ønsker ikke å gjøre det vanskeligere for verken kjøper, selger eller megler ved å oppstille krav orry skrifitlighet tvert i mot er det et ønske å sikre alle parter en enda bedre kontroll. D~ nye budreglene er inntatt i forskrift om eiendornsmegling 6-2 og 6-3e Særlig viktig for deg som forbruker er bestemmelsen i forskriften 6-3 (4) sarte bestemmer at megler kun kan ~`oe000formidle bud, akseter og avslag som er gitt skriftlig oppdragstaker skal innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud formidles.». For at megler skal kunne formilde budet til selger, rr~å dia som budgiver ha legitimert dei, ha avgitt signatur og inngitt budet skriftlig. dud kan inngis ved at man fyller ut budskjema som i dag, eller ved at man senderen sr~s, telefaks eller en e-post til den ansvarlige meglere Det er også mulig å bruke såkalte budgivningsplattformer eller applikasjoner. For at budene skal ~CUnne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, r~å ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist For det første følger det av eiendorr~smeglingsforsicriften 6-3 (3) ~at et bud ikke kan ha kortere akseptfrist enn til klo 12 første virkedag etter siste annonserte visning. For det andre kan megler sette som pilkår at alle bud og budforhøyelser skal være gyldig i foeks. minir~ur~ 30 minutter Mer informasjon om både fremgangsmåten og om rettigheter/plikter ved budrunden finner du i meglers salgsprospekter, eller i brosjyren «Forbrukerinformasjon om budgivning» som du kan finne på ~vww,nef.no under fanen <cforbrukerhjørnet». Lykke til med budgivningen. Utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund,luridiskavdeling, desember 2013 Side 10 av 55

11 -'~;,r. tryggere bolighandel RAPPORTØSVARLIG: Navaren Analyse as Ingulf Niskavara ~"ollbugaia 1 Postboks 354, 9811 VADSØ Tlf: E-post: 0 VERDI- OG LAl~ET~I~ST over adkomstdokur~entene til andelsbolig ~ Prestely borettslag Skiferveien 12 A 9500 VAI~S~ Matril~kelnr. Gnr. ~ Bnr. 105E Air. 25 I,nro Skiferveien 12 D Kommune VADS~ Eiere) Vidar Sabb~sens arvinger Dato for befaring Bruksareal totalt: 65 m2 Bruksareal prirnaerdel: 65 m2 Andel f~llesgjelclå kr Andel fellesforrrlue; kr Normal ~a~keøsverdi: kr Anbefalt låneverdi: kr S ~`~~~ ~i.~.~ ;~ Ønsker ciu å sjekke gapportens gyldighet? # ti Skann QR-koden reed din mobiltelefon, eller r' besøk httpå//takstverifiseringenitoeno ry~ rri Side 11 av 55

12 Tomt, områdebeskrivelse og milj ø 0 VERDI- OG LANETAKST aks j e-/andelsleilighet ~. tryggere bolighandel Tomteareal (m2) Type tomt Festetidens Årlig festeavgift Q 970 OFestet QEiet utløpsår 2026 Bortfester ~ Neste regulering W Beskrivelse Grunnet snødekke er terrengoverflater ikke inspisert. Beskrivelse er hjort på bakgrunn av tidligere befaringer på eiendommen. Opparbeidet uinn~jerdet tomt tilknyttet offentlig vann og avløp. Enkel adkomst til leiligheten hele aret. Parkeringsplas s i innkj ørsel til bygningen mot nord. Singelbelagt oppstillingsplass for biler, hellelagt trapp i terrenget til bolig, opparbeidet plen og en relativt stor platting på mark ved stue mot syd og øst. Terrengforhold Relativt plan tomt med stigning mot nord opp til nivå for Moreneveien. Anlagt grøntareal. Reguleringsmessige forhold Området er regulert til boligformål og friarealer. Skiferveien 12 A, 9800 VADSØ Befaringsdato: llnitialer: Navaren Analyse as Gnr: 8 Bnr: 1056 ~ ~p S1de 2 av 5 Ingulf Niskavara Side 12 av 55

13 0 VERDI- UG LANETAKST aks j e-/andelsleilighet tryggere bolighandel Bygningsmessig beskrivelse Fundamentering, grunnmur og kjellergulv Antatt frostsekret såleblokk, murvegger av Lecablokk eller tilsvarende mot nord. Muren er utvendig pusset. Innvendig utlektet og kledd med plater Støpt gulv. Konstruksjonsmetode over grunnmur og utvendige fasader I front og mot vest er det bærevegger av bindingsverk i tre, antatt isolert med 150 mm mineralull. Utvendig panelt med liggende kledning. Dører og vinduer Vinduer består generelt av 3 lag isolerglass. Hvite pressformete innvendige dører. Takkonstruksjon m/tekking Byggets hovedtakkonstruksjon er av prefabrikerte takstoler som er kledd med taktro og tekket med shingel. Etasjeskiller til leilighet over den takserte boenheten er tidligere opplyst nedsenket og opphengt med to lag gips for å bedre lydisoleringen mellom leilighetene. Dette arbeidet ble utført av eieren. Rommenes takhøyde er derfor 230 cm mot normalt 240 cm. Piper og ildsteder Pusset pipe antatt bygget av Leca pipeelementer eller tilsvarendea Relativt stor peisovn montert i stua. Brannsikker kledning på vegg og gulv ved feieluke mangler. Oppvarming Elektrisk oppvarming med tilskudd fra peisovn i stue. Varmekabler i badegolv. Bad ~g vask~ro~r Vinylbelegg på golv med oppbrett langs vegger. Enkel frittmontert servant Dusj med dusjforheng i hjørne samt vannklosett. På vegger er det montert baderomsplater. Plass for vaskemaskin. Varmtvannsbereder montert i skap på gulv. Rommet er ventilert via ven~ilkanal over tak. WC er 1øs fra innfestingen og det er opplyst om noe fukt i veggplatene i en tidligere verdivurdering fra Badets alder medfører at det er påregnelig behov for renovering, Vaskemaskin medfølger salget. Døråpner mangler på vaskemaskina og det antas at det ikke foreligger garanti eller reklamasjonsrett lengre. Kjøkken Kjøkken i åpen løsning med stuearealet. Innredning med folierte laminatskrog/fronter. Plass for oppvaskmaskin og komfyr. Hvitevarer som oppvaskmaskin, komfyr med keramisk plate og kombinert kjøl- og fryseskap medfølger. Alder på disse er ukjent og det må påregnes at det ikke foreligger garanti eller reklamasjonsrett lengre. Innvendige overflater Himling kledd med to lag gips som er helsparklet og malt. Vegger enten malt plater eller tapetsert og malt. Panel på yttervegg mot syd i stue. Gulv er lagt med laminat i stue, kjøkken og soverom. Elektrisk anlegg Generelt skjult anlegg sikret med krussikringer i elskap plassert avindfang/yttergang. Annet Forkjøpsrett blandt andelshaverne i Borettslaget. Generell tilstand Boligen er normalt vedlikeholdt. Bad må påregnes renovert ut fra levetidsbetraktninger. Skiferveien 12 A, 9800 VADSØ Befaringsdato: Initialer: Navaren Analyse as Gnr: 8 Bnr: 1056 ~ Side 3 av 5ingulf Niskavara Side 13 av 55

14 0 VERDI- OG LANETAKST aks j e-/andelsleilighet a t tryggere bolighende! ~ Arealer m.m. AREALBEREGNING Arealmålingene i denne rapporten måles etter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger". Retningslinjene har NS 3940:2012 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Ved motstrid mellom NS 3940:2012 og "Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger" eller annen tolkningstvil er de ~ spesielle reglene for arealmåling av boliger i Takstbransjens retningslinjer lagt til grunn. j "Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger" utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på og { De viktigste presiseringene er: Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted. i i Bruttoareal (BTA) er ved taksering definert som arealet som begrenses av omsluttende yttervegg i gulvhøyde og /eller til midt i skilleveggen tii annen bruksenhet og/eller fellesareal. ~ Bruksareal (BRA) er bruttoarealet (BTA) minus arealet som opptas av yttervegger. Måleverdige AREALER Stirre åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i etasjens areal. Hvis trapp inngår i ~ åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv. Rommenes bruk kan være i strid med ~ byggeforskriftene selv om de er måleverdige. ~ MARKEDSFØRING Ved markedsføring av boliger skal BRA og P-ROM oppgis. j Denne rapporten viser hvilke rom som inngår i kategoriene P-ROM og S-ROM. Fordelingen er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn. En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori rommet tilhører. jfor beregning av bygningsarealer iforbindelse med tomters utnyttelse gjelder egne måleregler. Bygg A:,Andelsleilighet - arealer ~ ~ _ ~_~_~sa ~_~_ tetasje Bruttoareal (BTA) m2 Bruksareal (BØ) m2 ~~~ -- Totalt - ~ -- _ P-ROM ~ S-ROM ~ s Hovedplan ~~ -- _ ~. s,~ 7 l ~ _ 65 _ ~., ~ ~~.~.~- - -~ ~ Sum bygning '~1 ~ 65 ~,.~_ ~ 65 '...~~_~:.~-~ ~ ~=--Y-n ~ f Bv~~ A: Andelsleilighet - romfordeling ~; Etasje~~ mt Primære rom (P-ROM) ~~~~ ~~~ ~ _~ Sekundære rom (S-ROM) x~ ~ ~ 5 Ø~~ ;Hovedplan Yttergang, entre, stue, kjøkken, bad og to soverom. Sumalle bygg ~..n. _.~.~.~ _ ~~-._._. e...~.- -- ~ _.~..~..,~...e. _ «_. f ~ B~i~uttoareal (BTA) m2 ~~ Brul~sareal (BØ) m2 ~~ Totalt P-ROM ~ S-ROM ~ as ~zr~a,~,..9 ~_ s.~..~_~_~ ~_Z~Ø.~S a.-_m -- ~~ _ Sum alle bygninger ~ 71 ~ 65 ~ ~ ~ 65 ~ 0 ~ j Kommentarer til arealberegningen ~~ ~~~,_~,~ ~, ~~ Innvendige arealer er oppmålt. Utvendig areal (BTA) er beregnet.,, ~~ ~; Kommentarer til planløsningen ~~~ ~ ~ ~~ To opprinnelige boder er slått sammen til et soverom. Endringen medfører at leiligheten ikke disponerer bod lengre. Skiferveien 12 A, 9800 VADSØ Befaringsdato: Initialer: Navaren Analyse as Gnr: 8 Bnr: 1056 ~ ~ Side 4 av 5 Ingulf Niskavara Side 14 av 55

15 0 V ~~~~~ ~ V ~1~~ ~r~,ak~r~, aks j e-/andelsleilighet tryggere bolighandel Teknisk og Økonomisk verdiberegning Beregnede byggekostnader kr Verdireduksjon 24 % kr ;Beregnede byggekostnader etter fradrag = kr 1 OSQ 000 +Andel av tomt og fellesareal kr Sum beregnet teknisk og Økonomisk verdi - Andel felles~j eld Mellomsum + Andel formue Adkomstdokumentets beregnede verdi = kr =kr kr = kr Markedsanalyse Det er relativt god etterspørsel etter mindre leiligheter i Vadsø og det har den senere tiden blitt omsatt andelsleiligheter til verdi over beregnet verdi på adkomstdokumentet. Ominnredningen som gir to soverom bidrar til økt markedstilfang ved at mindre barnefamilier også vil ha interesse for leiligheten. Umiddelbar nærhet til friarealer og barnehage samt gangavstand til flere av de store offentlige arbeidsplassene ivadsø bidrar også til økt interesse og det antas at andelsleiligheten vil være relativt lett omsettelig. ;Verdikonklusjon Oppdragsgiver inå kontrollere dette åokunientet %r eventuelle %il og mangler før ået ibenyttes ~ Eiendommen er ikke kontrollert for skjulte feil og mangler. Ut i fra visuell besiktigelse og ;innhentede opplysninger settes: Underskrifter Dagens normale salgsverdi: kr Anbefalt låneverdi: kr Sted/Dato Takstingeniør VadsØ den 16/ Ingulf Niskavara Dokumentkontroll Fremlagt: Regnskapsutdrag 2012 Utskrift fra eiendomsregisteret Vedlagt: Regnskapsutdrag 2012 Utskrift fra eiendomsregisteret Skiferveien 12 A, 9800 VADSØ Befaringsdato: Initialer: Navaren Analyse as Gnr: 8 Bnr: Slde 5 av 5 Ingulf Niskavara Side 15 av 55

16 Tt Navaren Frau Byggforvaltning AS no e-øt: Sider: 1 Øo: Emne: aksering av leilighet: Skiferveien 12 D forbindelse med taksering av leiligheten har jeg følgende opplysninger: Borettslagets navn : Prestely borettslag Leiligheisnumrrier : 25 Andelshavers navn: Vidar Sabbasen Gnr: 8 Bnr: X056 Andelsnummer : 25 Pålydende : 10p,- Partialobligasjonsnummer: 25 Pålydende : ,- findel gjeld : ,- Ligningsverdi: Andel farmue : ,- Forsikringsselskap : IF Polise nur~merq SP~ Omløpsmidler : ~7,- Kortsiktig gjeld v 'i ,- Langsiktig gjeld : ,-,~ ndelskapital 0 3ø3O09 Innskuddskapital , Tomteareal filho Leilighetenå Felleskostnader 3.18 i,- Selskapsopplysninger fra siste år resultat- og balanseregnskap o (regnskapsår: 2012) Med vennlig hilsen Opplysningene gitt av Byggforvaltning AS Jan Erik Barlien Side 16 av 55

17 -~~! \, - - ~~ ~~ ~~ ~. ~~ ~~ ~ ~ ~~~ ~~ ~ Side 17 av 55

18 F~RD1~A~`TEST By~n~t~gslov~n av 18, juni 1 ~5 g3, Jfr. 99 nr 1 Ørt~~~d~~steØ ~ad~.~ 5kifervei~n 12.A~B-E og d ~Qgist~rnr (Gnr/bnr~festenr~ sv, p~rsellnr ~.r~r.8. B.nr.1056 ArbØiØets sri Bygningens art Deta #Ør st~l~n~d ~ Dato ~Ør vedtak (bygn.råcl{-sjefl Sak nr Nybygg Bolig-4 Ieil~.gh~ter ~].. C~~.86 17, ~wgøhe~-re f~ drpsse ~'! f. ~- P~e~tely Borettslag 9~Q0 VAf3SØ Rr~meEdet' ~4dress~: TIfi. R~c,BjØrn A/~ BQ~~ 307 Guleng,9800 T~O~ Ø ~~s~ars~r~v~nde ~å~~s~ Tlf, t! 1~ '~i ~~r b~siktig~~ arbei~~~ i samsvir med b~tør~in~s~a ~e~s 9~. C~~~t ~~ ikke funnet noe som s~rtder mot ~i1k~r~r~e ~o~ ~Y9getitlate~se~r~ e~l~r d~ ~je~d~n~ie bestemmelser ~ k~~gningsløvc~i~rn~r~gen. B~rgnin~e~n eier deler ~~ den må ikke ~a~ ~ br~~ tai annet #urmål enn det ~a~yøe~ti~tat~~~en 4jfr. ~ 93} farutset~e~. ~~ s tk ~ruksenc~rir~~ kr~ve~ seerskilt god~cjenning. ~~. r~ør~~ac~~r, Terrengel ~å Øla~Ø~~~ ~li~ ~~ c~ø~ ~.~~.r ~`~11 fra g~~nr~ ~r..~, f ~. By9Øe fø~skr~.~~e~e~ K~~. ~~ ; ~. I hovedpl~ne~. ~ -~ ~l~.r }~~~.~r~øren~ i takkassen, ~~ran løilic~~e~ø~~ ~ ~c~ ~ ~å ~errø~get l~e~r~s og trap~e~~ fundam~nt~e~e~. Øret m~ s~ø~es ~la~ter foran inngang ~~~ Iei,l.~ghetene ~ og D. Gener~l~ i ~iad. Tetting ~~~c~~ ~~rløp~~r~r i ~ac~e~u~.v QØt rnå anc~rø~e~ e~ ~okk~l pø ~u~.v 3 forbindelse sed du~,~sk~.~l~ve9t~,da dusjv~~nnet ~~nne~ mot b~d~dø~. Vas~emaskina~lØp f~r~gerer ~.~1~~ i ~1~~ bath. I~~nsj~tt~r ~'or rir i ~Øgc~ ~r ~~c~~t vilkårlig oppsatt. Lt~f~ing fra ~oa~.~~t ~~ føres ~~~ tak, ikke stoøpe~ i mø~ke-.~oft.~.flftss~,ige~c m~ justerøs. Takvegg stiger teangler. RØ~rkv~rsi~re ikke r~or~~~rt. c~ Eventuelle mangler ved ~~ner~ befaring gil bli ~åpe~ct. a~ a: a~ ~~ cv tty chi C S~~(~ OØ C~å~O S'~~R'Yl~ I ~ n V ~4 ~ ~J Ø 2 8. l 1. S~ = ~t~~!~~. ~.. t3nderskrif# 'P C? N N ~1'~GS ~i~ ~~rg~h~r~e ~~ ~Ønmeicter ~ X ~Ansvar~ha~,r~ende ~ g ~BY9g~1Ø~ver~~t~dic~het ~ X I B t a n n m e s t e r Side 18 av 55

19 REGULERINGSBESTEMMELSER ITILKNYTNING TIL REGULERINGS- PLAN FOR OMRÅDET FJELLHEIM, VADSØ KOMMUNE 1 Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense. Innenfor denne begrensningslinj e skal bebyggelse og anlegg i hovedtrekk plasseres og utformes som vist på planen og i henhold til disse bestemmelser. ~~ Bygningsrådet kan tillate endringer når det ~j elder bebyggelsens form og plassering hvor særlige grunner taler for det. 3 Områder for småhusbebyggelse til boligformål 3.1 Området består av 81 frittliggende eneboliger som primært forutsettes oppført i 1 - en - etasj e på tradisjonell måte. 10 boliger skal oppføres som konsentrert småhusbebyggelse og forutsettes planlagt under ett. Området inneholder totalt 91 boliger. 3.2 Bygningene skal i alminnelighet oppføres uten underetasje for varig opphold. Der hvor terrenget etter bygningsrådets skjønn ligger til rette for det, kan slik etasj e tillates oppført. Det forutsettes da at hver enkelt byggherre forbereder sin sak med tegning av snitt ~j ennorn tomt, hus og vei. Gesims og sokkelhøyde fastsettes av bygningsrådet. 3.3 For hver enkelt leilighet skal det på egen tomt avsettes plass for 1 garasj e og plass for oppstilling av minst en bil. Garasjene skal bygges sammen med bolighuset eller bygges frittliggende, hvis forhold som adkomst, levirkning, tomtens form o.l. taler for dette. I begge tilfeller skal garasjeplassering godkjennes av bygningsrådet, som skal påse at garasjebygget er tilpasset bolighuset i materialer, form og farge. Garasj e kan innenfor bestemmelsene i byggeforskriftene tillates oppført i nabogrense. 3.4 Alle boligtomter skal ha avkjørsel til boligvei. Direkte avkjørsel til samlevei skal ikke tillates, selv om tomten grenser til denne. 3.5 For området med konsentrert småhusbebyggelse er det ikke påkrevd med ekstra biloppstillingsplass på egen tomt utover garasj ens. 8 av disse tomtene kan tillates kjøreadkomst over felles fotgjengerareal. 3.6 Med byggemelding skal følge situasjonsplan som viser plassering for bolighus, Side 19 av 55

20 2 Vadsø, 29. januar 2014 garasje og avkjørsel fra boligvei. 4 Områder for offentlige bygninger , områder for barnehage e.l Bebyggelsen skal primært oppføres i 1 - en - etasj e med sokkeletasje. Ved byggemelding skal det følge totalplan for hele tomta m.h.p. bygninger, ~j erder, utearealenes bruk og terreng- og vegetasj onsmessig behandling Det må ordnes med nødvendig parkeringsareal for ansatte og besøkende innenfor egen tomt , område for statlige formål Gesims skal ikke ligge høyere enn kote Bygningsrådet kan tillate at deler av bebyggelsen overskrider denne kotehøyden dersom funksjonsmessige grunner taler for dette. Utformingen skal imidlertid ikke være til vesentlig sjenanse for bakenforliggende boligområder Byggherrene) innenfor området må selv ordne med nødvendig kjøre- og ~åi~~i'11igsåi ~å.i ~å. 2~~ii ~~iii~. 5 Området for forretningsbebyggelse 5.1 Bebyggelse skal oppføres i 1 - en - etasje. Bygningsrådet kan tillate at deler av bebyggelsen oppføres i 2 etasj er dersom funksjonsmessige grunner taler for dette. Utformingen skal imidlertid ikke være til vesentlig sjenanse for de bakenforliggende boligområder. 5.2 Bygningsrådet kan i tillegg til tradisjonell forretningsvirksomhet tillate annen servicevirksomhet innenfor området som ikke er til sjenanse for de omkringliggende boliger eller den offentlige ferdsel. 6 Område for industribygg 6.1 Nord for Johan Grønvighs gate kan industritomt fylles opp opptil kote 22, S. Dog kan arealet mellom østre del av gate I og gate 12 planeres ut på kote 23, Industribebyggelsen innenfor planområdet kan ikke oppføres høyere enn at ok. gesims eller møne maksimum når opp til kote 29,5. Bygningsrådet kan i spesielle tilfeller dispensere fra denne bestemmelsen. Tomtenes utnyttelsesgrad bestemmes i hvert enkelt tilfelle av bygningsrådet. Side 20 av 55

21 3 Vadsø, 29. januar Bygningsrådet kan tillate at det i forbindelse med industribebyggelse innredes leilighet som er nødvendig for virksomhetens drift. Frittliggende bolig tillates ikke oppført innenfor disse områdene. 6.4 Bygningsrådet kan forby virksomhet som etter rådets skjønn er sjenerende for omgivelsene eller til ulempe for den offentlige ferdsel. 6.5 Hver bedrift skal på egen grunn eller på felles areal for flere eiendommer ha plass for parkering, samt på- og avlessing, nødvendig for eiendommens bruk etter bygningsrådets skjønn. 7 Friområder 7.1 Bygningsrådet kan tillate bygning eller teknisk inngrep som etter rådets skjønn naturlig henger sammen med områdets bruk som friområde. F.eks. barnepark, garderobebygg, opparbeidet turveg, trimanlegg osv. ~ 8 Fellesbestemmelser 8.1 Ingen tomt skal bebygges før de tekniske anlegg i marka er ferdig. 8.2 Bygningsrådet skal ved behandling av de enkelte byggemeldinger påse at bebyggelsen får en god form og materialbehandling og at bygninger i samme byggefelt får en enhetlig og harmonisk utførelse med hensyn til volum, takvinkel og materla e. Farge på hus skal godkjennes av bygningsrådet. 8.3 Gj erders utførelse, høyde og farge skal godkjennes av bygningsrådet. 8.4 Eksisterende vegetasjon skal bevares i størst mulig grad. Bygningsrådet skal ved utgraving av tomter og ellers i byggeperioden påse at arbeidet utføres så skånsomt som mulig med hensyn til den eksisterende vegetasjon. 8.5 Ingen tomt må beplantes med trær eller busker som etter bygningsrådets skjønn er sjenerende for den offentlige ferdsel. 8.6 Avkjørsel til offentlig veg skal være oversiktlig og mest mulig trafikksikker. 8.7 Mindre vesentlige unntak fra disse bestemmelser kan -hvor særlige grunner taler for det -gis av bygningsrådet innenfor rammen av bygningsloven og bygningsvedtektene for Vadsø kommune. Side 21 av 55

Tana Lismaveien 30 Trivelig enebolig med alt på ett plan

Tana Lismaveien 30 Trivelig enebolig med alt på ett plan Tana Lismaveien 30 Trivelig enebolig med alt på ett plan Trivelig enebolig med praktisk planløsning og alt på et plan. Boligen har lun og skjermet beliggenhet i veletablert, barnevennlig område. Gangavstand

Detaljer

ST.HANSHAUGEN Akersbakken 11. 3-roms

ST.HANSHAUGEN Akersbakken 11. 3-roms ST.HANSHAUGEN 3-roms ARKITEKTEGNET 3-R TOPPLEILIGHET - UTSIKT - BALKONG - PEISOVN BRA/P.ROM 71/71 m² VERDITAKST 3.500.000,- LÅNETAKST 2.950.000,- PRISANTYDNING 3.350.000,- AND.FELLESGJ. 141.458,- AND.FELLESFORMUE

Detaljer

NYDALEN Gunnar Schjelderups vei 13 E. 2(3)-roms

NYDALEN Gunnar Schjelderups vei 13 E. 2(3)-roms NYDALEN 2(3)-roms 2(3)-ROMS TOPPLEIL. M/20 M2 TAKTERRASSE - PANORAMAUTSIKT - GARASJE VERDITAKST 3.050.000,- LÅNETAKST 2.600.000,- PRISANTYDNING 2.890.000,- AND.FELLESGJ. 3.052,- AND.FELLESFORMUE 10.224,-

Detaljer

NÆROMRÅDET. Myrkdalen Vest. Snøsikkert område. Gode forhold både for både langrenn og alpint. Solrik beliggenhet. Kort vei til skitrekket

NÆROMRÅDET. Myrkdalen Vest. Snøsikkert område. Gode forhold både for både langrenn og alpint. Solrik beliggenhet. Kort vei til skitrekket NÆROMRÅDET Flotte forhold både for liten og stor. Myrkdalen Vest I Myrkdalen er det fantastiske forhold i skibakkene. Fotograf: Svein Ulvund Snøsikkert område Gode forhold både for både langrenn og alpint

Detaljer

7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme.

7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. 7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Se leveransebeskrivelse. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Havseilervegen

Detaljer

Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger

Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS NO 958 427 700 MVA Nygårdsgaten 13/15 P.b. 236 5804 Bergen Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger Telefon 02070 Telefaks 55 30 32 70 www.eiendomsmegler1.no

Detaljer

SALGSPROSPEKT. Eiendommer i Hauskvartalet Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune

SALGSPROSPEKT. Eiendommer i Hauskvartalet Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune SALGSPROSPEKT Eiendommer i Hauskvartalet Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune Selges av Eiendoms- og byfornyelsesetaten ved Hadrian Eiendom AS INNLEDNING Fire eiendommer i Hauskvartalet

Detaljer

6 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B5 DEL 1

6 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B5 DEL 1 6 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B5 DEL 1 Velkommen til Tillerlandet 6 nye rekkehus der byen møter naturen 2 INNHOLD Baderom 6 Kjøkken 8 Aktiv fritid 10 Praktisk hverdag 12 Kart 14 Planløsninger 16

Detaljer

9 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B6

9 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B6 9 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B6 INNHOLD Vi har ingen hær. Bare villbringebær. Velkommen til Tillerlandet. 9 nye rekkehus der byen møter naturen. Baderom 6 Kjøkken 8 Aktiv fritid 10 Praktisk hverdag

Detaljer

Prisliste Fjordsol 09.8.2015

Prisliste Fjordsol 09.8.2015 Prisliste Fjordsol 09.8.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8

Detaljer

Prisliste Fjordsol 11.7.2015

Prisliste Fjordsol 11.7.2015 Prisliste Fjordsol.7.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8 H080

Detaljer

Prisliste Fjordsol 11.8.2015

Prisliste Fjordsol 11.8.2015 Prisliste Fjordsol.8.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8 H080

Detaljer

Prisliste Fjordsol 22.7.2015

Prisliste Fjordsol 22.7.2015 Prisliste Fjordsol.7.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8 H080

Detaljer

Prisliste Fjordsol 13.6.2015

Prisliste Fjordsol 13.6.2015 Prisliste Fjordsol.6.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8 H080

Detaljer

Prisliste Fjordsol 30.7.2015

Prisliste Fjordsol 30.7.2015 Prisliste Fjordsol 0.7.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8

Detaljer

GAMBORGS PLASS - GRÜNERLØKKA -

GAMBORGS PLASS - GRÜNERLØKKA - GMORGS PLSS - GRÜNERLØKK - GMORGS PLSS, GRÜNERLØKK VELKOMMEN TIL GMORGS PLSS. STEDET SOM VIL GI DEG GODE MINNER OG OPPLEVELSER FOR LIVET. HER OR DU SENTRLT PÅ GRÜNERLØKK MED LT V FSILITETER I UMIDDELR

Detaljer

34 nye. 1. byggetrinn. Leiligheter. Illustrasjonsbilde. Side. 1 Leiligheter

34 nye. 1. byggetrinn. Leiligheter. Illustrasjonsbilde. Side. 1 Leiligheter 34 nye moderne og lettstelte 1. byggetrinn leiliger i Børsa. Illustrasjonsbilde liger Side. 1 liger Blokk Illustrert regulering av området Illustrasjonsbilde Side. liger Side. 3 liger Blokk Illustrasjonsbilde

Detaljer

18 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN SALGSTRINN I

18 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN SALGSTRINN I 18 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN SALGSTRINN I INNHOLD Vi har ingen hær. Bare villbringebær. Velkommen til Tillerlandet. 18 nye rekkehus der byen møter naturen. Baderom 6 Kjøkken 8 Aktiv fritid 10 Praktisk

Detaljer

BYGG A Byggetrinn 1. www.veia.no

BYGG A Byggetrinn 1. www.veia.no BYGG A Byggetrinn 1 www.veia.no IHOLD 3-4 Veia Hageby og omgivelsene 5-9 Fasadeillustrasjoner 10-31 bygg A leiligheter 38-41 SALGSOPPGAVE 4-45 Veia Hageby teknisk beskrivelse 46 bygg A prisliste 47 Situasjonsplan

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 LILLESAND KOMMUNE

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 LILLESAND KOMMUNE OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 SERTIFISERT TAKSTMANN Sveinung Nordal Bef.dato 05.12.2012 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN OG DENS

Detaljer

BYGGETRINN 3 LADE ALLÉ

BYGGETRINN 3 LADE ALLÉ BYGGETRINN 3 LADE ALLÉ Leiligheter for deg som vet hva du vil ha! KORSVIKA DJUPVIKA LADEHALVØYA RINGVE- BUKTA Midt i hjertet av Ladehalvøya Trondheimsfolk trenger neppe noen forklaring på hvorfor det er

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 Ordinært sameiermøte i Solbakken II Boligsameie, avholdes mandag 24.4 2006, kl. 20.00 i Bjørndal Idrettsforenings klubbhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

BYGGETRINN 2. Leiligheter for deg som vet hva du vil ha!

BYGGETRINN 2. Leiligheter for deg som vet hva du vil ha! BYGGETRINN 2 Leiligheter for deg som vet hva du vil ha! Alle bilder er av illustrativ karakter, endringer vil forekomme KORSVIKA DJUPVIKA LADEHALVØYA RINGVE- BUKTA Midt i hjertet av Ladehalvøya Trondheimsfolk

Detaljer

SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift

SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift INNHOLDSFORTEGNELSE I Kjøp av fast eiendom i Spania II Skatter og avgifter III Spansk testament og arveavgift IV Generell informasjon om Vogt Advokatfirma-Lawfirm

Detaljer

BJØRNÅSEN START. Nye selveierleiligheter på Bjørndal

BJØRNÅSEN START. Nye selveierleiligheter på Bjørndal BJØRNÅSEN START Nye selveierleiligheter på Bjørndal Illustrasjon: Avvik vil forekomme. 2 2 Velkommen til Bjørnåsen START Lev livet på Bjørndal med naturen som nærmeste nabo. Trygge omgivelser, solrikt,

Detaljer

Vindalsåsen trinn 2 5 selveier enebolig salgstrinn 2

Vindalsåsen trinn 2 5 selveier enebolig salgstrinn 2 Prosjektbeskrivelse Vindalsåsen trinn 2 5 selveier enebolig salgstrinn 2 Innehållsförteckning Välj det alternativ som stämmer överens med er organisation. D.v.s. extern mäklare eller intern säljare. Utgivelsesdato:

Detaljer

Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600. www.spatind.no. Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt.

Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600. www.spatind.no. Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt. Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600 www.spatind.no Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt Spåtind Fritid AS Design: Ink Design & Interiør AS v/thomas Riise Trykk:

Detaljer

VEILEDNING TIL SELGERE OG KJØPERE AV BOLIGEIENDOM

VEILEDNING TIL SELGERE OG KJØPERE AV BOLIGEIENDOM AdvokatOppgjør AS (Selgboligselv.no/AO.no) Sist oppdatert 29.04.2014 VEILEDNING TIL SELGERE OG KJØPERE AV BOLIGEIENDOM VED BRUK AV ADVOKATOPPGJØR AS TJENESTER 1- AO S ROLLE, KJØPESUM OG BETALINGER AdvokatOppgjør

Detaljer

Trysil TRIVELIG HYTTE - FAGERÅSEN. Adresse: Fageråstunet 9 E, 2420 TRYSIL Prisantydning: kr 1 650 000,- + omk. BRA: 51 m 2 P-Rom: 50 m 2

Trysil TRIVELIG HYTTE - FAGERÅSEN. Adresse: Fageråstunet 9 E, 2420 TRYSIL Prisantydning: kr 1 650 000,- + omk. BRA: 51 m 2 P-Rom: 50 m 2 TRIVELIG HYTTE - FAGERÅSEN Trysil Adresse: Fageråstunet 9 E, 2420 TRYSIL Prisantydning: kr 1 650 000,- + omk. BRA: 51 m 2 P-Rom: 50 m 2 Oppdragsansvarlig: Liv Ljosland Karlsen Eiendomsmegler MNEF Tlf:

Detaljer

Ferieleilighet med basseng like utenfor. Båtplass medfølger. Tregdeveien 438

Ferieleilighet med basseng like utenfor. Båtplass medfølger. Tregdeveien 438 Tregde Ferieleilighet med basseng like utenfor. Båtplass medfølger. Tregdeveien 438 MEGLERS KOMMENTAR Feriesenteret ligger vakkert til rett ved sjøen og ligger skjermet mot vær og vind. Vakker sørlandsk

Detaljer