Prosjekt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjekt www.ififif.no"

Transkript

1 Interessegruppa for Idrett og Friluftsliv i Folkehøgskolen (IFIFIF) PU-rapport Prosjekt Rapport til Folkehøgskolerådet i samband med tildeling av PU-midlar for oppretting av heimeside for Interessegruppa for Idrett og Friluftsliv i Folkehøgskolen (IFIFIF) 1.0 Innleiing Våren 2004 fekk IFIFIF tildelt støtte frå Folkehøgskolerådet (FHSR) til oppretting av ein nettstad for kommunikasjon og kompetanseheving. Støtta vart gjeve i form av midler for pedagogisk utviklingsarbeid. I søknaden gav IFIFIF denne grunngjevinga for søknaden: Sitat frå søknaden: IFIFIF er et relativt nytt nettverk for idretts- og friluftslivslærere i folkehøgskolen. Hittil har vi samarbeidet tett med Norges Idrettsforbund (NIF) om fellessamlinger hvor faglig- og pedagogisk utvikling + idèutveksling har stått sentralt.... IFIFIF har nå behov for, og ønske om, å bedre informasjonsdelen i arbeidet vårt. Dette gjelder mot våre egne medlemmer og skoler, og i markedsføringsarbeidet. Internet er som kjent et effektivt og nyttig redskap i så måte. Vi ønsker å kunne annonsere kurs, invitere til arrangement og samlinger, legge ut turskildringer og andre begivenheter, legge ut viktig og relevant faglig info, dele erfaringer og gi hverandre ideer med mer, gjennom en kontinuerlig dialog og oppdatering på en egen hjemmeside. Dette vil både effektivisere og øke omfanget av informasjonen internt. Formål A: Bedre kommunikasjonen internt i IFIFIF for kompetansehevning og mer effektiv informasjon Formål B: Markedsføring av skolene med idrett og friluftsliv på planen Sitat slutt. I tilsagnsbrevet frå 18. mars 2004 gjekk FHSR inn for at markedsføringsdelen vart best teken hand om Informasjonskontora (IF og IKF). Denne delen (formål B) av søknaden og IFIFIFs motivasjon for ei heimeside er derfor vorte nedtona i det endelige resultatet.

2 2.0 Framgangsmåte og ansvarsfordeling I korte trekk har framgangsmåten vore: 1. idemyldring om behov, innhald og vedlikehold / kontinuitet 2. utarbeiding av søknad til FHSR om stønad til prosjektet 3. innhenting av kompetanse for utforming av sidene 4. stoff- og bildeinnsamling 5. utforming av sidene 6. intern evaluering av utkastet (gjennomført av arbeidsgruppa) 7. offentleggjering (september 2004) 8. presentasjon og drøfting på fellessamling for IFIFIF på Stjørdal 9. rapportskriving (til FHSR) Ansvar og arbeidsfordeling: Arbeidsgruppa for IFIFIF (leia av Yngvar Aarebrot) er står som søker til FHSR om stønad, og står som ansvarleg for innholdet på sidene Prosjektleiar for IFIFIF har vore Sveinung Finden (Skjeberg Folkehøyskole) Arbeidsgruppa for IFIFIF har vore sentral i utarbeidinga av heimesida og vore eit aktivt korrektiv undervegs Den kreative og faktiske utforminga av sidene har vore utført av Ergit (Tistedal), med Marit Bøe Finden som web-master, og med god støtte frå Jonas Lillevold til delar av utforminga Marit Bøe Finden vil fungere som web-master inntil vidare etter avtale med arbeidsgruppa for IFIFIF Vedlikehold og oppdateringer kan ofte vere ein stor utfordring for å få ein funksjonell nettstad. For sida vert dette løyst ved at Marit Bøe Finden, som har utarbeida sidene, fortsetter med denne delen av jobben på åremåls-avtalar med arbeidsgruppa for IFIFIF. I praksis skjer innspel til sida frå to hald: a. direkte frå brukarane ved å sende bidrag på (som ligg klar på nettstaden) b. etter innspel frå arbeidsgruppa for IFIFIF Så lenge IFIFIF er ein laus organisasjon uten formelt tilknytning til folkehøgskulemiljøet har Skjeberg Folkehøyskole sagt seg villig til å stå som kontaktskule i samband med prosjektet.

3 3.0 Innhald og arbeidsmåtar Generell del Lærerforum Eksterne linker linker Aktuelt Viktige verdiar Bildet over viser hovedprinsippa med sida. Me har valt å dele sida i fem hoveddelar med kvar sine undersider; A: Generell del (for nye brukarar av sida) forside bildegalleri tiltak i regi av ififif om ififif lyst til å gå på folkehøgskole medlemskolene B: Lærerforum (aktiv del for lærarane) arbeidsgruppa fellessamling på Stjørdal turrapportar idrettsopplegg og turneringar sikkerhet og friluftsliv bidrag til siden C. Eksternt (eksterne linker til aktuelle nettsteder for våre brukere) Informasjon om folkehøgskolene (www.folkehogskole.no) Norges Idrettsforbund (www.idrett.no) Folkehøyskolerådet (www.folkehogskole.no/fhsr) D. Aktuelt (her legger vi ut nyhetsstoff med arkivering etter hvert som vi får inn stoff) E. Viktige verdiar (synliggjøring av nokre viktige sider ved fagområda) fellesskap, naturopplevelse, samarbeid, oppdagelser, idrettsglede, allsidighet, aktivitet (randoom bilde+tekst flash)

4 For meir informasjon om kva informasjon som ligg på sidene bør ein gå direkte på sidene (www.ififif.no) og bla litt fram og tilbake. Som det går fram av pkt. 4.0 (under) er det ein viktig føresetnad for kvaliteten ved sida at brukarane er aktive med å sende inn bidrag i form av tekst, bilder og aktuelt som ein trur andre kan ha nytte av. Dersom denne delen av prosjektet går bra, skal det etterkvart vere enkelt for lærarane å hente ut idear og annan informasjon ein måtte søke etter. 4.0 Målgrupper og føresetnader IFIFIF har sett opp fylgjande målgrupper i søknaden: A: Lærarar innan idrett og friluftsliv i folkehøgskolen + skulane dei jobbar på Det er klart at hovedmålgruppa vil vere folkehøgskulelærarar innan fagområda idrett og friluftsliv. Dersom heimesida skal verke til inspirasjon og kompetansehevning krev det eit aktivt besøk på sida frå denne målgruppa. Det er også viktig at denne målgruppa tek sin del av ansvaret med å sende inn nytt stoff som gjer det spanande å komme tilbake til sida for andre lærarar. Dette, og rutinane for det, er det gjort god greie for på nettstaden. Arbeidsgruppas arbeid og informasjonsskriv vil også bli lettare tilgjengeleg, og det er no opp til den enkelte lærar å søke etter og finne informasjonen sjølv (informasjonen stoppar ikkje opp hjå administrasjonen på skulen). Den enkelte skule kan også annonsere sine idrettsarrangement, og andre relaterte opplegg av interesse for andre skular, direkte på Men; for at sidene skal bli brukt må skular og lærarar vere flinke til å sende inn nytt stoff! B: Potensielle søkjarar til idrett og friluftsliv (på folkehøgskole) Søkjarar til folkehøgskulen brukar internet! Denne dimensjonen på sida er no nedtona. Men me har med eit par linkar til søkjarar som skulle finne fram både til framgangsmåte for å søkje og ein link til C: Samarbeidpartnarar (NIF VGS IF IKF NF NKF LFF) I den grad andre organisasjonar vil finne ut meir om IFIFIF vil vere ein grei stad å starte! Sida vil også kunne bli brukt som informasjonskanal til folkehøgskular og lærarane. 5.0 Vurdering av prosjektet Under IFIFIF-samlinga på Stjørdal november 2004 vart heimesida teke opp til drøfting. Her fylgjer litt av drøftinga frå denne runden, henta frå referatet frå samlinga: Sveinung Finden, prosjektleder, presenterte kort idèen bak oppbygginga av førstesida og hvilke undersider og underpunkter brukerne kunne nytte seg av så langt. Det understrekes betydningen av at brukerne også selv er ansvarlige for å gjøre sidene attraktive ved å kontinuerlig sende inn nytt stoff.

5 Samtidig har Arvid Tollisen (Fredtun) gjort en stor jobb i å innhente e-postadresser fra alle lærere som jobber med idrett eller friluftsliv i folkehøgskolen. Det vil si at vi ganske snart kan nå den enkelte lærer direkte på e-post, uten å gå veien om gruppefax og administrasjon. Godt jobba Arvid! Så fulgte en diskusjon rundt bruken av sidene. Følgende hovedpunkt enes det om: bør bli et godt og viktig verktøy for lærere og andre som er nysgjerrige på hva IFIFIF styrer med det hviler et kollektivt ansvar på lærerne å sende inn aktuelt stoff. Dette gjøres fra hjemmesida på linken Bidrag til siden. Aktuelt stoff kan være: ideer og tips til bruk i undervisning turrapporter faglige rapporter en selv har skrevet eller kan anbefale til andre (eller linkadresse) arrangement en vil invitere andre til bilder til bildegalleriet vi vil prøve å få gjensidige linker til og web-master og Sveinung vi se på muligheten for å opprette diskusjonsforum hvor folk lettere kan diskutere faglig relaterte spørsmål. Dette kan også gjøre sidene mer spennende og aktuelle for brukerne ved nye saker kan lærerne purres direkte med e-post midler til oppdateringer og vedlikehold av hjemmesiden kan hentes fra skolekontingenten for IFIFIF Hovedkonklusjonen er dermed at sidene har eit stort potensiale for bedre kommunikasjon, inspirasjon og pedagogisk utvikling for lærarane, men det krev også at desse er flittige bidragsytarar i tida framover. 6.0 Økonomi Budsjettet hadde ei ramme på kr ,- (tildelinga fra FHSR). Regnskapet viser at det er brukt kr ,- som er den samla fakturaen fra Ergit. Vidare drift og utvikling av sidene, utover det Ergit har teke på seg, må IFIFIF skaffe finansiering til sjølv. Tistedal, 25. november 2004 Med helsing Sveinung Finden Skjeberg Folkehøyskole Prosjektleiar for IFIFIF

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Når starten er god En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Copyright C 2007 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Ill.: Brian

Detaljer

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole På rett veg Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole Rapport utarbeidd av BPS hausten 2010 1 Innhald Mandat... 4 Metode... 5 Avgrensingar...

Detaljer

Innovasjon i Sogn og Fjordane vilkår og barrierar

Innovasjon i Sogn og Fjordane vilkår og barrierar Vestlandsforsking notat nr. 10/2014 Innovasjon i Sogn og Fjordane vilkår og barrierar Funksjonell analyse av Bedriftsnettverket i Jostedalen Kristin Løseth, Ingjerd Skogseid, Jon Gunnar Nesse (red) Vestlandsforsking,

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne Notat 10/2005 Randi Bergem Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne VOLDA 2005 2 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Finansiering Prosjektleiar Ansvarleg utgjevar ISSN Distribusjon

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer

Kunnskap kryssar grenser

Kunnskap kryssar grenser Vestlandsforsking-rapport nr. 1/2012 Kunnskap kryssar grenser Auka bruk av videomøte og nettoverføring for reduksjon av CO 2 - utslepp Frida Ekström, Hans Jakob Walnum og Svein Ølnes Vestlandsforsking,

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 Faglig notat angående prosjektet Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 av: Sara Birgitte Øfsti Nesje og Liv Klakegg Dahlin Oslo, februar 2007 Høgskolen i Oslo, Avdeling for estetiske

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Tegn på god praksis Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Forord Dette er et hefte om skolevurderingsmetodikken slik den brukes av det nasjonale Veilederkorpset. Heftet

Detaljer

Ta ordet, sett dagsorden!

Ta ordet, sett dagsorden! Idehefte fra Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken i Trøndelag utarbeidet i samarbeid med KS Nord-Trøndelag og KS Sør-Trøndelag Ta ordet, sett dagsorden! Jeg stiller til g jenvalg. Opplæringen

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011 System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane Opplæringsdirektøren Februar 2011 Forord Hordaland fylkeskommune utarbeidd i 2009 eit system for korleis skolane sjølv kan

Detaljer

Arbeidet med implementeringen av LPmodellen har hatt for stor variasjon og i for mange skoler en utilfredsstillende kvalitet.

Arbeidet med implementeringen av LPmodellen har hatt for stor variasjon og i for mange skoler en utilfredsstillende kvalitet. Arbeidet med implementeringen av LPmodellen har hatt for stor variasjon og i for mange skoler en utilfredsstillende kvalitet. LP-modellen Evaluering av LP-modellen 2006-2008 Thomas Nordahl. Anne Karin

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Skrive seg vegar inn i tekst rapport frå eit norskprosjekt

Skrive seg vegar inn i tekst rapport frå eit norskprosjekt Skrive seg vegar inn i tekst rapport frå eit norskprosjekt Innhald: 1) Prosjektet side 1 2) Vurdering av prosjektet side 1 3) Refleksjonar etter prosjektslutt side 3 1: Prosjektet Skrive seg vegar inn

Detaljer

«Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3)

«Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3) Kvinge, L. M. Ek, C.E., Olsen Bøe, T., Kolnes, M., Hundseid, E. & Vikse, I. «Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3) 1 Helsetorgmodellen rapport (2013/3)

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Anne Merete Kleppenes Anita Sande Høgskolen i Vestfold ASK 2-2013 Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK 1 Anita Sande er seniorrådgjevar

Detaljer

MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ?

MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ? MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ? Forskning viser at i realiteten medvirker foreldre i skolens virksomhet bare i liten grad, selv om lover og forskrifter sier at de skal ha innflytelse. Det er usikkerhet blant

Detaljer

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling Arbeidsrapport nr. 137 Roar Stokken Ei samling å lære av - evaluering av ei kurssamling 2003 Prosjektinformasjon Prosjekt Pronett: Prosjekt for nettbasert og nettstøtta læring Prosjekteigar Høgskulen i

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Kompetanse for tilpasset opplæring. Artikkelsamling

Kompetanse for tilpasset opplæring. Artikkelsamling Kompetanse for tilpasset opplæring Artikkelsamling Redaktører: Grete Dalhaug Berg, Høgskolen i Volda og Kari Nes, Høgskolen i Hedmark Copyright Layout: Wallace Design C 2007 Utdanningsdirektoratet 2 Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Miniguide til prosjektledelse

Miniguide til prosjektledelse Miniguide til prosjektledelse LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner september 2012 1 Innledning 3 Innledning Kurs og kompetanse Oppsummering av hele teksten - sjekkliste Hva er et prosjekt? Hva

Detaljer

Individuell plan for norskopplæring

Individuell plan for norskopplæring Levanger kommune Innvandrertjenesten Sjefsgården voksenopplæring Sluttrapport Forprosjekt Skolens plass i et introduksjonsprogram/ fleksibelt læringsmiljø Individuell plan for norskopplæring Therese Granås

Detaljer

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT RAPPORT Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker Hva skal til for å bygge opp og synliggjøre uføretrygdede og personer med nedsatt funksjonsevne sin kompetanse og arbeidskraft på en måte

Detaljer