VGO-Kontakten Nr årgang Tema: VGO-Kontakten - Mangfaldets utfordringar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VGO-Kontakten Nr. 1 2008 7. årgang Tema: VGO-Kontakten - Mangfaldets utfordringar"

Transkript

1 VGO-Kontakten Nr årgang Tema: VGO-Kontakten - Mangfaldets utfordringar

2 Lederen har ordet Godt nytt år til dere alle! Nytt år og nye muligheter som det så godt heter. Styrets fokus er igjen rettet mot konferansen. Det blir i Oslo i år også, mye på grunn av pris på reise for mange av dere. Vi håper dere vil synes programmer er interessant. Programmet ligger på NSF/VGOs hjemmeside og det blir også en liten presentasjon i dette bladet. Styret vil ønske dere hjertelig velkommen. En tilbakemelding vi fikk etter konferansen i 2007 var tema om læreren som leder. Dette har vi fulgt opp på konferansen og har invitert Liv Barsøe til å snakke om læreren som læringsleder. Dette har andre tatt opp som tema (les statsminister) og vi mener at vi kan følge opp med flere aktuelle tema. Generalforsamling (GF) I år er det igjen tid for generalforsamling og dermed valg til styret. Har dere kollegaer som har lyst og anledning må dere ta kontakt med valgkomiteen. Det er lov både å melde seg selv og bekjente til disse vervene. I utgangspunktet er hele styret på valg, men det er å håpe at noen vil fortsette slik at vi beholder litt kontinuitet. Vi trenger kandidater til leder og 4 medlemmer til styret, 2 varemedlemmer til styret og 3 medlemmer til valgkomité. Valgkomité til GF 2008: Kari Glasøe, e-post: Bodil Sørlie, e-post: Ellen Margrethe Flatebakken, e-post: eller Rekruttering Vi trenger å få økt vårt medlemstall for å skaffe faggruppen mer handlingsrom både sentralt og ikke minst hvis vi skal få bedre lokal aktivitet. Det er ikke til å stikke under en stol at flere medlemmer gir flere penger. Det koster å ha aktivitet, og aktivitet trenger vi. Styret har prøvd på en rekrutteringskampanje. Den som verver et medlem vil få en NSF-bag som vervepremie. Vi er ca. 450 lærere registrert i NSF, som arbeider i videregående skole, men bare 137 medlemmer i faggruppen. Grunnene kan vi tro mye om, men det viktigste er at vi får dere i direkte tale. Vi skulle gjerne ha distribuert flere medlemsartikler til dere, men dessverre begrenses dette av økonomien. Medlemmer Faggruppen har i noen år prøvd å få et fundament å stå på økonomisk. Konferansen vår er nesten vår eneste inntektskilde. Utenom det er det et tilskudd på kr ,- fra NSF sentralt som vi må klare oss med. Vi vil likevel prøve å kanalisere noe tilbake til medlemmene enten som stipend eller tilbake til lokalgruppene. Diskusjonen tar vi på GF 10. april. 2 VGO-KONTAKTEN

3 NSF/VGOS FAGKONFERANSE 2008 Torsdag 10. april Registrering og kaffe Åpning Mangfold i klasserom og praksisfelt Jan Opsahl dosent i religionsvitenskap ved Misjonshøgskolen i Stavanger Pause Tema fortsetter Lunsj NM i Helsefag Yvonne Soggemoen fra KS, litt om NM i Stavanger. Karianne Hildremyr, Fagerlia videregående skole, bidrar med erfaringer fra lokal konkurranse Pause med kaffe Aksjon Helsefagarbeider - veien videre v/ks, Torill Brodahl Nettverkstapas Fredag 11. april Læreren som læringsleder Lise Barsøe, lærer og pedagogisk veileder. Bred erfaring med barn og unges motivasjons og adferdsvansker Pause med frukt Tema fortsetter Lunsj Når språket utfordrer forsvarligheten Hvordan bidra til faglig forsvarlighet hos elever med annen språkbakgrunn? v/holtet videregående skole Pause PTF i praksis - slik gjør vi det hos oss - Prosjekt til suksess Erfaringsdeling: Rud videregående skole Evy Gamst og Hønefoss videregående skole Live Mugaas INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I NSF/VGO Dato: 10. april 2008 Sted: Hotell Vika Atrium, Oslo Tid: Kl Dagsorden på GF : 1. Registrering av stemmeberettigede. 2. Valg av ordstyrer 3. Godkjenning av innkalling 4. Godkjenning av forretningsorden 5. Godkjenning av saksliste 6. Underskrift av protokoll 3 stk 7. Tellekomité 3 stk 8. Redaksjonskomité 3 stk. 9. Årsberetning 2006 og Godkjenning av regnskap 2006 og Budsjett for Satsingsområder/handlingsplan Stipend/overføringer til lokalgruppene 14. Lederhonorar 15. Undervisningskompetanse, sak til diskusjon 16. Valg av leder 17. Valg av styre, 4 til styret og 2 varamedlemmer 18. Valg av valgkomité, leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem Hilsen Styret, NSF/VGO VGO-KONTAKTEN 3

4 VELKOMMEN TIL ÅRETS FAGKONFERANSE! NSF s faggruppe i videregående opplæring årlige fagkonferanse vil bli arrangert i Oslo 10. og 11. april. Konferansen har utviklet seg til å bli et av de viktigste treffpunktene for sykepleiere og andre som arbeider med undervisning og opplæring på videregående nivå. Fjorårets konferanse ble fulltegnet i god tid før påmeldingsfristen gikk ut og over 120 deltakere fikk ta del i et spennende innhold samt utveksle problemstillinger og erfaringer med andre som sto midt i kunnskapsløftet. I år har komiteen flyttet hjem til det større Vika Atrium og satser på å ha plass til alle som vil delta. Tilbakemeldingene fra fjorårets konferanse var svært gode og vi fikk også mange innspill på hva som var ønskelige tema på senere konferanser. Det var med dette bakteppet at årets konferanse fikk temaet Mangfoldets utfordringer og med foredragsholdere som har fokus på det å skape gode læringsarenaer når elevene våre har såpass store ulikheter i forutsetningene som de har. Samtidig vil deltakerne få presentert ulike måter å organisere Prosjekt til fordypning på og hvilke erfaringer skolene har gjort i dette arbeidet både på VG1 og VG2-nivå. Ledelsen i Aksjon Helsefagarbeider vil også orientere oss om status i arbeidet så langt samt hvilke utfordringer de ser fremover og vi vil få høre mer om det spennende arbeidet som gjøres rundt omkring på skolene i forbindelse med NM i helsefag, Hovedforedragsholdere blir Jan Opsal og Lise Barsøe mens Holtet videregående skole i Oslo vil bidra med sine erfaringer fra et prosjekt som tar sikte på å gjøre elever med fremmedspråklig bakgrunn i stand til å møte de krav til kommunikasjonsferdigheter som faglig forsvarlighet forutsetter. KORT OM FOREDRAGSHOLDERNE Jan Opsal - Mangfold i klasserom og praksisfelt Forelesningen fokuserer på kultur- og religionsmøter i spenningsfeltet mellom elevers og pasienters rettigheter med særlig tanke på toleranse, konfliktforståelse og kommunikasjon både mellom lærer og elev og mellom elev og pasient. Jan Opsal er dosent i religionsvitenskap ved Misjonshøgskolen i Stavanger og har islam som sitt spesialfelt, men arbeider også med emner knyttet til interkulturelle relasjoner og kommunikasjon. Han er mye brukt som foredragsholder innen helsesektoren og har nylig utviklet studieemnet "Islam og helse" ved Misjonshøgskolen. Lise Barsøe - Læreren som læringsleder Forelesningen vil ha fokus på læring og lærerrollen i en skolehverdag der elevene har andre og ulike forutsetninger enn tidligere. Hva slags lederkompetanse trenger læreren og hvordan bygge gode læringsarenaer? 4 VGO-KONTAKTEN

5 Lise Barsøe er lærer og pedagogisk veileder og har bred erfaring med arbeid opp mot unge med motivasjons eller atferdsvansker. Hennes læringssyn, elevsyn og menneskesyn kombinert med formidlingsevne har gjort henne til en ettertraktet foredragsholder. Kom, lytt, lev og lær! For å se hele programmet klikker du deg inn på nettsiden til sykepleierforbundet og faggruppens side der. Ønsker du å melde deg på konferansen gjøres også dette på sykepleierforbundet.no. Klikk på Kurs og konferanser i snarvei-menyen til venstre på hovedsiden og du finner konferansen på siden som da dukker opp. Da gjenstår bare å ønske velkommen til noen spennende fagdager i Oslo! HOLTET VIDEREGÅENDE SKOLE SATSER OFFENSIVT PÅ OPPLÆRING I NORSK! Norsk er nøkkelen til å lykkes både i skole og samfunnsliv. Mange elever har behov for å lære mer for å fullføre og bestå. I norskprosjektet knyttes læreplanmål fra Vg3 til basisferdigheter i norsk. Ordforråd, setningsbygning og kunnskap om språkets oppbygning ellers er vesentlig i opplæringen. Tilbudet til elevene Elevene får bruke 6 uketimer til prosjektet. Det er utarbeidet læreplan i faget, og læreplanen bygger på mål fra Vg3 samt mål fra læreplanen i norsk. Noen mål er felles for alle i gruppa, men hver enkelt velger også individuelle mål basert på elevens faglige utgangspunkt og ønsker om framtidig yrkesvalg. Elevene er også sammen i de ordinære norsktimene slik at det som skjer i prosjektet har god sammenheng med det rent norskfaglige. Organisering Elevene er delt i grupper av ulik størrelse etter hvilke behov de har. Noen elever trenger først og fremst skriveøvelse, mens andre har andre behov. I løpet av dagen er gruppene innom tre ulike stasjoner med ulikt hovedfokus: 1) Drama/uttaletrening 2) Lær å lære (læringsstrategier) 3) Lytte/lese/skrive (bruk av IKT) Tilbakemelding Lærerne som gjennomførte prosjektet for første gang i fjor, sier at gjennom jevnlig testing blant annet av lesehastighet og -forståelse, kunne framgangen visualiseres for elevene. Det var vellykket fordi det virket motiverende på elevene. Likeledes har variasjonen i undervisningen, det faktum at opplæringen kunne ta utgangpunkt i den enkelte elevs ståsted og den økte lærertettheten vært med på å gi elevene både opplevelse av mestring og selvtillitt. Gjennom fjorårets prosjekt hadde de aller fleste betydelig framgang og måloppnåelse, og dermed fikk de kompetansebevis ved årets slutt. Det samme skal vi få til i år! VGO-KONTAKTEN 5

6 Noen av elevene som deltok i fjor, sier at det var gøy å være med på norskprosjektet. De ble godt kjent med lærerne, og hverandre, og oppfølgingen var bra. Flere skulle gjerne vært med lenger i prosjektet! Utdanningsetaten har brukt prosjektet som eksempel i sin ressursperm om forsterket norskopplæring i videregående skole. Permen er distribuert til alle videregående skoler i Oslo, og på den måten er prosjektet spredt i hele byen. I tillegg har lærerne i prosjektet holdt foredrag for alle lærere som underviser på Vg1 Helse- og sosialfag i Oslo og for lærere og andre ansatte i Sør-Trøndelag fylkeskommune. LÆRERNE I NORSKPROSJEKTET Solveig Bratland Lærerskoleutdannet. Har bred pedagogisk bakgrunn, lang erfaring fra undervisning i grunnskolen. Solveig har erfaring med og interesse for drama og revy, hun har blant annet tidligere satt opp skolerevy på Holtet vgs. Nøkkelkvalifikasjoner: Kreativ, stiller høye krav til egne og andres prestasjoner. Sabine Hall Lærer med undervisningskompetanse i helse- og sosialfag. I tillegg har hun norsk med yrkesfaglig profil og utdanning innenfor IKT. Lang erfaring med undervsining i videregående skole. Har selv annet morsmål enn norsk. Nøkkelkvalifikasjoner: strukturert og tillitsvekkende. Sindre Sulutvedt Prosjektets initiativtaker. Er lektor med undervisningskompetanse i norsk og samfunnsfag. Har lang erfraring med undervisning av minoritetsspråklige elever. Nøkkelkvalifikasjoner: Sosial og målrettet. Les mer om norskprosjektet på Holtet videregående skole sin hjemmeside: 6 VGO-KONTAKTEN

7 NYTT FRÅ SKULENORGE: Statsministeren skrøt av Åssiden! - Jeg skal skryte av dere og hva dere får til her på skolen i mine taler rundt om i landet, sa statsminister Jens Stoltenberg under besøket i uke 4. Hele Norges statsminister tok seg tid til en times visitt på Åssiden vgs. Grunnen til dette staslige besøket er populariteten til Helse- og sosialfaglinja. Jens Stoltenberg ville se med sine egne øyne hva Åssiden gjør annerledes for å lokke til seg ungdommene. Dette er et viktig område i politikken på grunn av den store mangelen på helsearbeider i Norge. Høyest søkertall i Norge Jeg har gledet meg veldig til å besøke skolen deres, smilte Jens. Rektor Dag Siljan og lærerne ved Helse- og sosialfag hadde forbredt seg svært godt. Stolt kunne de fortelle hvorfor de er skolen som har flest søkere innen Helse- og sosialfag i landet. Opplegget her i Drammen er det samme som brukes i Bodø og Trondheim, som forhåpentligvis vil føres videre til større deler av landet. Dette har de en patrulje som er med på å få til. Patruljen reiser rundt på skoler og informerer om mulighetene innen helsefag. I dag overbeviste de Stoltenberg om at omsorgsarbeid ikke kun handler om vask og pleie av eldre. - Jeg innrømmer at jeg i likhet med mange andre har tenkt at omsorgsarbeid for det meste går ut på å hjelpe eldre, sier Stoltenberg. Trenger pleie i framtida - Jeg er så glad for at dere har søkt dere til denne linja, og vil takke dere for det. Det som ofte har gjort meg urolig er når jeg tenker på hvordan det skal gå med meg når jeg blir eldre. Jeg håper på å få nok pleie og omsorg. Det er noe alle mennesker trenger. Jeg trenger å vite at det er noen som kommer og snur meg i senga, at det er noen som gir meg mat og følger meg på do, sier Jens Stoltenberg. Han mente også at det vil føles mye tryggere for slektninger å vite at det er noen til å ta vare på den de er glad i. Stor behov Stoltenberg var sikker på at mye av grunnlaget for at nettopp Åssiden har så mange søkere ligger mye i stolthet. Man kjenner det gode miljøet med én gang man kommer hit, og ser på både lærere og elever at de er stolte av faget sitt og det de holder på med. Det er et sterkt behov for dere, dere er med på å bidra til at Norge føles tryggere. Det er mange yrker vi kan klare oss uten, men vi vet at vi trenger rundt nye helsearbeidere fram mot år 2020, sa statsministeren. Nok læreplasser? Mot slutten av foredraget har rektor kommet til sannhetens øyeblikk. Når vi er så heldige å ha så mange søkere her må vi også se det realistiske i situasjonen; har vi nok læreplasser til dere alle? Stoltenberg var enig i at det var dumt av kommunen å ikke stille med nok læreplasser. Det er kanskje en utfordring for statsministeren, oppfordret rektor Dag Siljan. VGO-KONTAKTEN 7

8 FAGSKULEN I FØRDE - VIDAREUTDANNING I HELSE- OG SOSIALFAG Sosial- og helsedirektoratet har utarbeida fagskuleplanar for helse- og sosialfag med ulike fordjupingsområde. Fagskulen i Førde tilbyr NOKUT-godkjent 2-årig deltidsstudium i helsefag innan fordjupingsområdet psykisk helsearbeid. Utdanninga består av 4 teorimodular og ein praksisdel på 10 veker. Kurskode FHH015FH Utdanninga omfattar forebyggande arbeid, behandling og rehabilitering i forhold til alle aldersgrupper og alle grader av psykiske problem og lidingar. Sjølv om denne videreutdanninga i utgangspunktet skal gi studentane ein breiddekompetanse, er det viktig at dei får ein viss djupnekompetanse på det spesifikke knytt til psykisk helsearbeid.dette er av hensyn til å oppnå tilstrekkeleg tryggleik som yrkesutøvarar i møtet med mennesker med psykiske lidingar. Opptakskrav For å vere kvalifisert søkar til helse- og sosialfag må du ha gjennomført og bestått helsefagleg vidaregåande opplæring, som for eksempel offentleg godkjent hjelpepleiar eller omsorgsarbeidar, og ha eitt års praksis etter endt grunnutdanning/bestått fagprøve. Link til læreplanen: 8 VGO-KONTAKTEN

9 DEN DIGITALE HVERDAGENS SORGER OG GLEDER - en tilstandsrapport Denne artikkelen er skrevet av Eva Merete Hornnes. Hun har erfaring som prosjektleder både i det private næringsliv og i skolesammenheng. Hun var blant annet prosjektleder for E-lev, et samarbeidsprosjekt som produserte multimedierike undervisningsleksjoner for videregående skole på Internett. Hun er lektor ved Kvadraturen skolesenter og underviser i fagene IKT og norsk. I tillegg har hun mange års erfaring med å holde kurs for lærere i bruk av IKT. Hun er kursholder på kursene som handler om digital kompetanse og digitale ferdigheter både for grunn- og videregående skole. Digital kompetanse midt i ryggen, tenkte jeg, mens jeg forsøkte å nå videoprosjektoren i taket. Samtidig som jeg vaklet på stolen, smilte jeg tappert til 30 forventningsfulle elever. Men tro nå ikke at det var faglige forventninger som lyste ut av øynene deres; det var nok heller et håp om at lærerens forsøk på å være multimodal ville ende med knall og fall. Så hvorfor ikke bruke fjernkontrollen tenker du kanskje? Vel, fjernkontrollen hadde vært uten batterier den siste måneden. Hver gang jeg forlot klasserommet, minnet jeg meg selv på dette, og hver gang jeg vendte tilbake, en uke senere, var fjernkontrollen like tom. Den digitale stien kan være akk så tornefull Driftsutfordringer i den digitale hverdagen Digitale ferdigheter skal være en integrert og naturlig del i læringsarbeidet i alle fag, sier de nye læreplanene. Nemlig! og ikke bare for lærere og elever! Digital kompetanse som en femte ferdighet har for eksempel gitt skolens driftspersonell helt nye utfordringer: Bærbare PCer, nett med eller uten tråd, heldigitale prøver og eksamener med sømløs integrasjon mot skolens LMS. Og alt skal være på plass i går. Så er det kanskje en trøst da, at vi er mange som står med beina i tastaturet mens vi nøler oss fram i den digitale verden og lurer på hva som er neste smarte trekk. Elevenes digitale kompetanse Vi opplever alle at elevene har en stadig høyere IKT-kompetanse, selv om det fremdeles er store variasjoner og opptil flere hull i den grunnleggende IKT-forståelsen. Som kursholder for voksne gjennom mange år kjenner jeg igjen det samme stresset og usikkerheten som hos de unge når det er noe de ikke helt behersker. Det er på en måte ikke kult å ikke mestre IKT, og det er ikke mye multimodalt man kan skape når tastatur, mus og operativsystem motarbeider ethvert arbeidsforsøk. Det er en ganske utbredt oppfatning at elevene kan mye mer IKT enn læreren. Visst er de flinke til å game og surfe, men når det gjelder å bruke PC som et verktøy i læringsarbeidet, ja så er vi lærere faktisk mye flinkere. Så rett opp ryggen, og stol på dine pedagogiske evner! Og et lite tips: Sørg for at elevene tilbys et innføringskurs i filbehandling, LMS, tekstbehandling og Internett, så går skuldrene ned og kreativiteten opp. Kanskje har dere ungdomsbedrift på skolen i så fall er dette et flott kurs for elevene å selge. Kritiske valg på internett Det er ikke lett, om i det hele tatt mulig, å konkurrere med America s Funniest Home Videos når jeg en vintermorgen, sånn rett før åtte, litt grå og dratt i ansiktet, står klar med Håvamål. Kanskje har jeg en sjanse idet jeg klatrer opp på stolen for å skru på prosjektoren, eller når jeg VGO-KONTAKTEN

10 detter ned igjen og forbanner fjernkontrollen som fremdeles er uten batterier. For filmer som dette florerer på YouTube og elevene finner dem! Faktisk er de så flinke til å finne dem at mange fylker har stengt tilgangen til nettstedet. Hvilket er synd, for det finnes svært mye bra undervisningsmateriale på YouTube. Sist jeg var inne, fikk jeg til og med treff på søkeordene digital kompetanse. Selv fikk jeg idé til en instruksjonsfilm for bygging av PC-er nettopp på YouTube. Jeg viste filmen som et eksempel til mine elever på IKT-driftsfag, og dermed gikk de i gang med egne produksjoner. Tanken på å kunne publisere sin egenproduserte film på nettstedet var for mange en fin gulrot. Juridiske og etiske utfordringer Dette med publisering er forresten noen rare greier. Mens jeg skrev dagbøker som jeg gjemte på hemmelig sted, finnes det få i dag med tilsvarende behov. I dag skriver elevene om sine innerste tanker og følelser og publiserer dem i full offentlighet for eksempel i en blogg. Har du en blogg?jeg følte bloggepresset så sterkt at jeg nå endelig, rolig og tilbakelent, kan si at jo visst, har jeg en blogg. Jeg unnlater å nevne at jeg har glemt både brukernavn og passord, slik at innholdet i bloggen er temmelig statisk og dermed ikke helt i tråd med hva en blogg bør være. Men jeg har i alle fall gjort meg noen personlige erfaringer, slik at det er lettere for meg å bruke bloggverktøyet i undervisningen. Ett av mine elevers læringsoppdrag handlet om å bygge en ny PC og installere operativsystemet Windows Vista. I stedet for å levere inn en rapport over utført arbeid skulle rapporteringen denne gangen foregå via blogger. Jeg fikk tilsendt hver gruppes bloggadresse og fulgte med i framdriften. Og elevene de fikk både skrivetrening og kjennskap til blogg som produkt og fenomen. Forut for bloggingen satte vi av noen timer til å arbeide med temaet Internett og personvern. Valg, vurdering og bruk av informasjon Jeg har mer enn én gang priset meg lykkelig over informasjonstilbudene på nettet, ikke minst podkasttilbudene. En interessant debatt i Verden på lørdag kan enkelt hentes ned til PC-en og brukes som opptakt til et gruppearbeid eller en diskusjon. Et innslag i Dagsrevyen, der lederen av nettstedet The Pirate Bay forsvarer sin rett til å bryte og omdefinere lov om opphavsrett, fungerte supert som inngangsport til et annet læringsoppdrag. Elevene ble tildelt roller, diskuterte og tok opp diskusjonen på sin egen PC. Fullt mulig i et trangt skolebudsjett med gratis lydprogram og øretelefoner med mikrofon til rundt hundrelappen. Resultatet var mp3-filer med opphavsrettslig klarert musikk fra NRKs Urørt-sendinger, fint redigert inn i tidvis friske diskusjoner. Og som ekstra bonus kunne jeg krysse av for at nok et læringsmål i forhold til de nye læreplanene var oppnådd: Elevene skal produsere egen kunnskap og delta aktivt i eget læringsarbeid. Selv om jeg ved flere anledninger har svettet over manglende Internettforbindelse eller kranglete programvare, sitter jeg igjen med flere suksesshistorier som motiverer meg til videre digital innsats. Elevene har mer enn én gang gått i visningsmodus og stolt vist fram den siste Photo Storyen, wikien eller hva det nå måtte være. Det finnes mye spennende programvare som kler vår pedagogiske hverdag. Mitt soleklare råd er å utforske programvare sammen med elevene. Vi trenger ikke kunne alt til enhver tid; det er mye god læring i å kikke over skulderen til ivrige og engasjerte elever. For engasjerte blir de når de opplever variasjon i undervisningen og artige digitale muligheter. Lykke til! Kjelde: Aschehoug forlag - kurs og etterutdanning 10 VGO-KONTAKTEN

11 NÅR ULYKKEN ER UTE... Av Bodil M. Sørlie Man vet aldri når ulykken er ute, derfor gjelder det å være godt forberedt. Det er viktig å trene på samhandling, organisering og behandling for framtidige ambulansearbeidere. Derfor arrangerte vg 2 ambulansefag ved Finnfjordbotn vgs, Finnsnes i Troms en stor øvelse midt i svarteste adventa- på nest siste skoledag før jul. I et forrykende uvær har to biler kollidert. Styggeværet gjorde nok ikke øvelsen mindre realistisk. Casen bestod i at en bil hadde fått kraftig sleng på det Elevene vg2 ambulansefag Finnfjordbotn vgs, Finnsnes i Troms som deltok på øvelsen. Bak f.v: Simon Danielsen, Line B Fredheim, Helge Bergum, Rikke Johnsen, Kristian Widding. Forran f.v: Ingrid T. Espejord, Christine Isaksen, Iselin S Holmtun, Therese M Espejord, Marita Johansen, Andrea Trøger Pedersen. glatte føret. 5 ungdommer (ambulansefag-elever) var i bilene. 1 ungdom var kritisk skadd og 2 andre hardt skadde. 2 av disse var fastklemte. På vakt var skolens ambulanse bemannet med 3 ambulansepersonell (ambulansefagelever). Skolens AMK (akutt medisinsk kommunikasjonssentral) besto av 2 elever. Da alarmen gikk rykket skolens bil ut og var først på skadestedet, like etter kom det lokale brannvesenet, politiet og lokal ambulanse med lærlinger. Skadestedet ble organisert og sikret etter alle kunstens regler før ambulansepersonellet kunne komme inn. Noen pasienter kunne kjøres til lokal legevakt ganske raskt, mens andre satt fast i bilene inntil de ble skjært løs av brannvesenet. Det hele endte med 1 som døde, og de øvrige overlevde. Etter øvelsen var alle involverte samlet på skolen og hadde gjennomgang, debriefing. For elevene på vg2 ambulansefag var det en spennende gjennomføring av momenter de kan komme borti som ambulansearbeidere. Det er viktig med øvelser for lettere å handtere kritiske situasjoner de vil oppleve senere! Minst 2 ganger i året prøver ambulansefag ved Finnfjordbotn vgs, å ha større øvelser hvor områdets øvrige redningsaktører også deltar. Det er av stor verdi å ha nært samarbeid med både brannvesenet, politiet, stasjonære ambulansetjenesten, forsvaret, sivilforsvaret og andre aktører elevene kan møte som lærlinger og ferdige ambulansearbeidere. Erfaringer som elevene får både fra større og mindre øvelser, og fra praksisperioder i løpet av skoletiden er med på å motivere til å skjønne behovet også for teori fra skolebenken. VGO-KONTAKTEN

12 Presentasjon av styret Leder Bjørg Ranang holtet.vgs.no Nestleder Inger Lise Sivertsen nkf.no Fagbladansvarleg Nina Dyngen Kasserer Ingrid Matheussen holtet.vgs.no Sekretær Arild Berland 1. vara Nora Frydendal Hoem 12 VGO-KONTAKTEN Firda Trykk, tlf

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE Dobbeltkompetanse eller påbygging? Elektro eller Helse- og oppvekstfag? veien videre går via Lier! Design og

Detaljer

VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT. Klasseledelse med IKT. Vurdering for læring med IKT 2. Grunnleggende IKT i læring

VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT. Klasseledelse med IKT. Vurdering for læring med IKT 2. Grunnleggende IKT i læring VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT Klasseledelse med IKT 1 modul á 15 studiepoeng Vurdering for læring med IKT 2 1 modul á 15 studiepoeng Grunnleggende IKT i læring 1 modul á 15 studiepoeng Foto:

Detaljer

Hospitering. Hedmark fylkeskommune Cecilie Dangmann

Hospitering. Hedmark fylkeskommune Cecilie Dangmann Hospitering Hedmark fylkeskommune Cecilie Dangmann HOSPITERING Et tidsavgrenset opphold på en annen arbeidsplass med formål om at den som hospiterer skal oppdatere sin fagkunnskap eller lære seg noe nytt

Detaljer

Konferanse om arbeidsinnvandring i Møre og Romsdal 2013

Konferanse om arbeidsinnvandring i Møre og Romsdal 2013 Konferanse om arbeidsinnvandring i Møre og Romsdal 2013 KVALIFISERING AV MINORITETER I AURE KOMMUNE Helsefagarbeider utdanning Eva Alsvik enhetsleder for sykehjemmene i Aure kommune Bakgrunn Planleggingen

Detaljer

Plan for grunnopplæring i IKT, Trones skole. 2010-2011.

Plan for grunnopplæring i IKT, Trones skole. 2010-2011. Plan for grunnopplæring i IKT, Trones skole. 2010-2011. I tabellen under vises skolens hovedfokus for hvert trinn. Trinn Hovedinnhold Gjennomgående innhold. 1. Lek med datamaskinen. Nettvett, Filbehandling

Detaljer

Til elevene VELKOMMEN. Til AKERSHUSSKOLEN

Til elevene VELKOMMEN. Til AKERSHUSSKOLEN Til elevene VELKOMMEN Til AKERSHUSSKOLEN SKOLEÅRET 2014-2015 VELKOMMEN Til AKERSHUSSKOLEN I år er du en av over 7 000 nye elever som starter i videregående skoler i Akershus. Å gi deg en kompetanse som

Detaljer

Bruk av IKT i skolen. Elevundersøkelsen Yrkesfag

Bruk av IKT i skolen. Elevundersøkelsen Yrkesfag Bruk av IKT i skolen Elevundersøkelsen Yrkesfag 21. mai 2010 Forord Undersøkelsen er primært utført av førsteamanuensis i IT-ledelse Øystein Sørebø, ansatt ved Høgskolen i Buskerud, på oppdrag av Utdanningsavdelingen

Detaljer

Til lærerne VELKOMMEN. Til AKERSHUSSKOLEN

Til lærerne VELKOMMEN. Til AKERSHUSSKOLEN Til lærerne VELKOMMEN Til AKERSHUSSKOLEN SKOLEÅRET 2014-2015 VELKOMMEN Til NYTT SKOLEÅR Kjære lærer I år starter over 7 000 nye elever i videregående skoler i Akershus. Å gi ungdom en kompetanse som gjør

Detaljer

Samarbeidet mellom Østre Toten kommune og Lena vgs bygger på en partnerskapsavtale.

Samarbeidet mellom Østre Toten kommune og Lena vgs bygger på en partnerskapsavtale. Samarbeidet mellom Østre Toten kommune og Lena vgs bygger på en partnerskapsavtale. Elever fra VG1 (videregående trinn 1) og VG2 (videregående trinn 2) gis muligheter for praksis / veiledning / ekskursjoner

Detaljer

Velkommen til Jessheim videregående skole

Velkommen til Jessheim videregående skole Velkommen til Jessheim videregående skole Dette er Jessheim videregående skole Bygget i 1972 8 utdanningsprogram 15 000 kvadratmeter 240 ansatte 1150 elever på hovedskolen 60 elever på Ullersmo fengsel

Detaljer

- et blindspor så langt?

- et blindspor så langt? Fokus på grunnleggende ferdigheter, yrkesretting og læringsstrategier - et blindspor så langt? John Kristian Helland, Gand vgs Undervisningsrutiner Er det sannsynlig at lærerne bare legger om sine undervisningsrutiner

Detaljer

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft.

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft. Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innlegg KS Høstkonferanse 2015 Bodø, 14 oktober 2015 Samarbeid om utdanning Kjære samarbeidspartnere Takk for invitasjonen. Jeg er glad for å kunne være her og

Detaljer

PASIENTSIKKERHET EN UTFORDRING FOR UTDANNINGEN?

PASIENTSIKKERHET EN UTFORDRING FOR UTDANNINGEN? Norsk Dansk Fagkonferanse 7. 8. mai 2015 CLARION HOTEL ADMIRAL, BERGEN PASIENTSIKKERHET EN UTFORDRING FOR UTDANNINGEN? Vi lever i en tid med internasjonalisering. Mange mennesker flytter på seg og søker

Detaljer

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010 1 0 Prosjekt 7.Januar, 2010 til fordypning Eva-Anita Thorsen 2MKA Halvårs-rapport 0.1 innhold 2 INFO SIDE Innhold 2 Innledning 3 Hoveddel 4-8 Avslutning 9 Logg 10-12 Bakside 13 0.2 innledning 3 Innledning

Detaljer

hva er Sandvika vgs? Arne F. Opsahl

hva er Sandvika vgs? Arne F. Opsahl hva er Sandvika vgs? Sandvika er en moderne videregående skole som satser på elever som virkelig har lyst til å få noe positivt ut av skolegangen. Først og fremst gjelder det kunnskaper og ferdigheter

Detaljer

Fra forskning til praksis

Fra forskning til praksis Fra forskning til praksis New Millennium Learners Unge, lærende som: Bruker informasjon som gjerne er digital og ikke trykt Prioriterer bilder, lyd og bevegelse fremfor tekst Er komfortable med multitasking

Detaljer

Bruk av IKT i skolen. Elevundersøkelsen Studieforberedende

Bruk av IKT i skolen. Elevundersøkelsen Studieforberedende Bruk av IKT i skolen Elevundersøkelsen Studieforberedende 21. mai 2010 Forord Undersøkelsen er primært utført av førsteamanuensis i IT-ledelse Øystein Sørebø, ansatt ved Høgskolen i Buskerud, på oppdrag

Detaljer

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG videregående skole GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG IKONER: FORVIRRA? Hvilken utdanningsretning skal du søke etter ungdomsskolen? Usikker? Veldig mange er forvirra og aner ikke hva de skal velge. Det er helt

Detaljer

gjennomtenkte tiltak for å få flere elever gjennom videregående skole»

gjennomtenkte tiltak for å få flere elever gjennom videregående skole» «Jakten på 2- eren, et godt utgangspunkt for gode og gjennomtenkte tiltak for å få flere elever gjennom» MAMMA!!!!! Innlegg på rådgiversamling i Bergen 16. april 2013 YES!!! BRYR MEG IKKE! Hvilke faktorer

Detaljer

Er det mulig å bli flyver, lege, politi, selger, vekter, sivilingeniør eller statsminister hvis du begynner på Eikeli til høsten?

Er det mulig å bli flyver, lege, politi, selger, vekter, sivilingeniør eller statsminister hvis du begynner på Eikeli til høsten? Er det mulig å bli flyver, lege, politi, selger, vekter, sivilingeniør eller statsminister hvis du begynner på Eikeli til høsten? Ja, definitivt. Vi tilbyr alle fag som skal til for å jobbe med disse yrkene

Detaljer

Skolen i digital utvikling Samfunnsfag og IKT

Skolen i digital utvikling Samfunnsfag og IKT Skolen i digital utvikling Samfunnsfag og IKT Ferskvare rett inn i klasserommet? 05.12.06 Arve Hepsø Aftenposten forbruker 22.06.06: - IT i skolen er bortkastet - Barna trenger ikke IT i skolen og undervisning

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE UNGDOMSBEDRIFT Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE Spilleregler i arbeidslivet skal gi elevene innsikt i og kjennskap til de viktigste spillereglene i arbeidslivet, hva arbeidsgiver og arbeidstaker

Detaljer

«Det skal litt til for å vippe meg av pinnen, ja!»

«Det skal litt til for å vippe meg av pinnen, ja!» «Det skal litt til for å vippe meg av pinnen, ja!» Helsefagarbeideres erfaring med læretid på sykehus Solveig R. Tørstad, solveig.torstad@vestreviken.no 1 Hvem er blitt intervjuet? Kvinner Alle er lærlinger

Detaljer

Tor Solheim rektor 01.10.2013

Tor Solheim rektor 01.10.2013 Tor Solheim rektor Fagskulelova 1 Formål og virkeområde «Med fagskuleutdanning meinast korte yrkesretta utdanningar som bygger på vidaregåande opplæring eller tilsvarande realkompetanse.» «Med yrkesretta

Detaljer

Overgangsprosjektet. Knut Alfarnæs, prosjektleder

Overgangsprosjektet. Knut Alfarnæs, prosjektleder Overgangsprosjektet Knut Alfarnæs, prosjektleder Bakgrunn premisser status Partnerskap og Referansegruppe Oppfølgingsprosjektet Overgangsprosjektet Arbeidslivsfaget Skolelederutdanning Prosjekt til fordypning

Detaljer

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Hele Norge hospiterer Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Erfaring fra hospitering på Kiwi v/

Detaljer

Internasjonalt samarbeid ved bruk av etwinning

Internasjonalt samarbeid ved bruk av etwinning Internasjonalt samarbeid ved bruk av etwinning I faget Internasjonalt samarbeid legges det opp til at elever skal etablere kontakt med ungdommer i andre land og samarbeide om tema knyttet til kultur og

Detaljer

Kurstilbud fra PPt for videregående opplæring Høsten 2011/våren 2012

Kurstilbud fra PPt for videregående opplæring Høsten 2011/våren 2012 Kurstilbud fra PPt for videregående opplæring Høsten 2011/våren 2012 vi håper noe av de e faller i smak hos dere. vi ønsker å være en ppt som tilbyr kompetanseheving utover den vanlige dri en, og ser

Detaljer

Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013

Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013 Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013 Tverrfaglig Opplæringskontor ytre Helgeland Etablert 1991som OVH + OFH 1993 = TOH 2005 Tverrfaglig kontor Vel 110 medlemsbedrifter,

Detaljer

Etisk refleksjon bedrer jobbnærværet

Etisk refleksjon bedrer jobbnærværet Etisk refleksjon bedrer jobbnærværet Gode samtaler om de vanskelige valgene i jobbhverdagen gir viktig faglig støtte og øker samhørigheten. Christine N. Evensen, KS Den 27.10.14 Hva kan dere forvente av

Detaljer

Digital og/eller analog skoledag?

Digital og/eller analog skoledag? Digital og/eller analog skoledag? Mitt navn er (som sagt) Odin Hetland Nøsen. Jeg er for tiden rådgiver hos skolesjefen i Randaberg, og har tidligere vært ITkonsulent på den gang Høgskolen i Stavanger,

Detaljer

Med Fagskoleutdanning bidrar du til at ressursene styrkes og du får selv en mer givende arbeidsdag

Med Fagskoleutdanning bidrar du til at ressursene styrkes og du får selv en mer givende arbeidsdag Med Fagskoleutdanning bidrar du til at ressursene styrkes og du får selv en mer givende arbeidsdag Fagskolen Rogaland Helsefag Helse, aldring og aktiv omsorg Kreftomsorg og lindrende pleie Psykisk helsearbeid

Detaljer

Realkompetansevurdering i Hedmark Fylkeskommune

Realkompetansevurdering i Hedmark Fylkeskommune Realkompetansevurdering i Hedmark Fylkeskommune Eksempler på god praksis Marit Engum Hansen Hedmark Fylkeskommune Storhamar vgs. Den gode samtalen Enkeltpersoner fellesfag eller programfag Gruppesamtaler

Detaljer

Hva har rektor med digitale verktøy og læringsressurser å gjøre? Spill av tid eller strategisk ledelse?

Hva har rektor med digitale verktøy og læringsressurser å gjøre? Spill av tid eller strategisk ledelse? Hva har rektor med digitale verktøy og læringsressurser å gjøre? Spill av tid eller strategisk ledelse? 13. November 2009 Astrid Søgnen Direktør 171 undervisningssteder 138 grunnskoler 25 1 videregående

Detaljer

IKT i norskfaget. Norsk 2. av Reidar Jentoft 25.03.2015. GLU3 1.-7.trinn. Våren 2015

IKT i norskfaget. Norsk 2. av Reidar Jentoft 25.03.2015. GLU3 1.-7.trinn. Våren 2015 IKT i norskfaget Norsk 2 av Reidar Jentoft 25.03.2015 GLU3 1.-7.trinn Våren 2015 Bruk av digitale verktøy i praksis I denne oppgaven skal jeg skrive om bruk av IKT fra praksisperioden i vår. IKT er en

Detaljer

Læring med digitale medier

Læring med digitale medier Læring med digitale medier Arbeidskrav 3- Undervisningsopplegg Dato: 15.12-13 Av: Elisabeth Edvardsen Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... i Innledning... 1 Kunnskapsløftet... 2 Beskrivelse undervisningsopplegg...

Detaljer

Evaluering av Sundvoldenseminaret

Evaluering av Sundvoldenseminaret Evaluering av Sundvoldenseminaret Seminaret er oppsummert/evaluert ved bruk av tre forskjellige metoder: 1. Oppsummering workshop En oppsummering av arbeid som ble gjort i samlingen. Denne omfatter praktisk

Detaljer

Mal for pedagogisk rapport

Mal for pedagogisk rapport Mal for pedagogisk rapport Gjelder Navn: Født: Foresatte: Skole: Rapporten er skrevet av: Trinn: Dato: Bakgrunnsinformasjon Elevens skolehistorie, (Problem)beskrivelse, Forhold av særlig betydning for

Detaljer

IKT i læring HØST Lise Hvila. Forord

IKT i læring HØST Lise Hvila. Forord Forord Dette er sluttresultatet av hovedoppgaven i emnet «Sosiale medier», en artikkel som omhandler barn og unges mediebruk og hvordan det kan være en god læringsarena. Etter to gode forelesinger om sosiale

Detaljer

Tilbud om etter- og videreutdanning 2013-14

Tilbud om etter- og videreutdanning 2013-14 Tilbud om etter- og videreutdanning 2013-14 Etter- og videreutdanninger 2013-2014 Skolen er i stadig endring. Tilbudene til etter- og videreutdanning for TFK s pedagogiske personale speiler et mangfold

Detaljer

Faglig leder bør være tilstede på fagprøven, men man kan la lærlingen prøve seg som leder for sikkerhet på egen fagprøve

Faglig leder bør være tilstede på fagprøven, men man kan la lærlingen prøve seg som leder for sikkerhet på egen fagprøve Gruppeoppgaver fagprøve Oppsummering Hensikten med å drøfte temaet fagprøve var å sette i gang prosesser rundt om i selskapene og prøvenemndene for å få fokus på at fagprøvene etter kunnskapsløftet i forhold

Detaljer

Prosjekt til fordypning sluttrapporten

Prosjekt til fordypning sluttrapporten Prosjekt til fordypning sluttrapporten Samhandlingsdag skole bedrift Nord-Trøndelag fylkeskommune 14. november 2012 Anna Hagen Tønder Opplegget for presentasjonen Prosjekt til fordypning i Kunnskapsløftet

Detaljer

Etterutdanning for lærere og ledere i norskopplæringen og grunnskoleopplæring for voksne. 26. og 27. oktober 2015 Scandic Ishavshotel Tromsø

Etterutdanning for lærere og ledere i norskopplæringen og grunnskoleopplæring for voksne. 26. og 27. oktober 2015 Scandic Ishavshotel Tromsø Etterutdanning for lærere og ledere i norskopplæringen og grunnskoleopplæring for voksne 26. og 27. oktober 2015 Scandic Ishavshotel Tromsø PROGRAM: Mandag 26. oktober 11.30-12.30 Lunch og registrering

Detaljer

Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015. Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole

Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015. Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015 Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole Elever i videregående skole som ønsker læreplass og ikke har fått dette har rett til et Vg3 i skole som bygger på det Vg2 søkeren

Detaljer

Morsmålslæreren i grunnskolen, og den tospråklig læreren i voksenopplæringen. Jarirat Srinatpat Sæther(Poo)

Morsmålslæreren i grunnskolen, og den tospråklig læreren i voksenopplæringen. Jarirat Srinatpat Sæther(Poo) Morsmålslæreren i grunnskolen, og den tospråklig læreren i voksenopplæringen Jarirat Srinatpat Sæther(Poo) Morsmålslæreren i grunnskolen, og den tospråklig læreren i voksenopplæringen Hvordan kan denne

Detaljer

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring.

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. UDIR. nov. 2015 Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. 04.12.2015 Jonny H Olsen Byggopp 10 kontor i kongeriket Byggopp Hålogaland Nordland, Troms og Finnmark Byggopp, Møre og

Detaljer

Politisk måldokument

Politisk måldokument Politisk måldokument Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2010/2011 Elevorganisasjonen er en partipolitisk uavhengig organisasjon for elever og lærlinger i videregående opplæring og ungdomsskolen. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Rapport og evaluering

Rapport og evaluering Rapport og evaluering TTT- Teater Tirsdag Torsdag Teaterproduksjon Tromsø, desember 2012 1. Hva er TTT? Prosjektet «TTT- Teater Tirsdag Torsdag» startet opp høsten 2011 og avsluttes i desember 2012. TTT

Detaljer

Audio & video chat. Beskrivelse av opplegget

Audio & video chat. Beskrivelse av opplegget Audio & video chat Trinn/nivå: Vg3, Nivå III. Tema: Elevene snakker med morsmålsbrukere via Internett. Tidsbruk: Minst fire skoletimer: én skoletime med forberedelser, to timer med kommunikasjon med utlandet

Detaljer

STRATEGISKE MÅL. Lier vg skole VIRKSOMHETSPLAN 2011-2012 Drøftet i medbestemmelsesmøtet 25.08.2011

STRATEGISKE MÅL. Lier vg skole VIRKSOMHETSPLAN 2011-2012 Drøftet i medbestemmelsesmøtet 25.08.2011 Lier vg skole VIRKSOMHETSPLAN 2011-2012 Drøftet i medbestemmelsesmøtet 25.08.2011 LIER VIDEREGÅENDE SKOLES VIRKSOMHETSPLAN 2011-2012 SKOLENS VISJON : Lier videregående skole kjennetegnes ved: mestring

Detaljer

Vedlegg 2 LÆRERSPØRRESKJEMA. Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag. Veiledning

Vedlegg 2 LÆRERSPØRRESKJEMA. Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag. Veiledning Vedlegg 2 Veiledning LÆRERSPØRRESKJEMA Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag Din skole er med i prosjektet Bedre vurderingspraksis med utprøving av modeller for kjennetegn

Detaljer

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram.

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram. Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 19.12.201 12.09.201 2013/612 Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående

Detaljer

LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK

LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK Formål med faget Språk åpner dører. Når vi lærer andre språk, får vi mulighet til å komme i kontakt med andre mennesker og kulturer, og dette kan øke vår forståelse for hvordan

Detaljer

IKT Informasjonsteoretisk programanalyse Janne S.

IKT Informasjonsteoretisk programanalyse Janne S. Fag: IKT, Emne 2 Navn: Janne Susort Innlevering: 12. februar Oppgave: Bruke informasjonsteoretisk programanalyse (ITP) og MAKVIS analyse til å vurdere det pedagogiske programmet Matemania. Side 1av 5 Innholdsfortegnelse

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JANUAR 2013. Hei alle sammen! Da ønsker vi alle barn og foreldre velkommen til et nytt år på avdeling Sølje. Det er rart med det, men alltid etter en ferie ser vi forandringer

Detaljer

Fagskolen spisskompetanse og karrierevei! Nasjonal konferanse. Ved rådgiver Merete Saxrud Nordsveen

Fagskolen spisskompetanse og karrierevei! Nasjonal konferanse. Ved rådgiver Merete Saxrud Nordsveen Fagskolen spisskompetanse og karrierevei! Nasjonal konferanse Ved rådgiver Merete Saxrud Nordsveen Stange kommunes arbeidsgiverpolitikk Mål for arbeidsgiverpolitikken At Stange kommunes tjenester ytes

Detaljer

hva er Sandvika vgs? Arne F. Opsahl [rektor]

hva er Sandvika vgs? Arne F. Opsahl [rektor] hva er Sandvika vgs? Sandvika er en moderne videregående skole som satser på elever som virkelig har lyst til å få noe positivt ut av skolegangen. Først og fremst gjelder det kunnskaper og ferdigheter

Detaljer

PRAKSISKANDIDATORDNINGEN I AMBULANSEFAGET 3.5

PRAKSISKANDIDATORDNINGEN I AMBULANSEFAGET 3.5 PRAKSISKANDIDATORDNINGEN I AMBULANSEFAGET 3.5 Etter 3.5 i Opplæringslova kan erfarne arbeidstakere med lang allsidig praksis i faget framstille seg til fagprøve. Det er regelverket ved oppmeldingstidspunkt

Detaljer

Handlingsplan Asker vgs skoleåret 2014/2015

Handlingsplan Asker vgs skoleåret 2014/2015 Handlingsplan Asker vgs skoleåret 2014/2015 Læring Elevenes læring er skolens viktigste satsingsområde. Gode relasjoner mellom lærer og elev og mellom elever er en viktig forutsetning for læring. Vi vil

Detaljer

Adolf Øien Videregående skole Trondheim Anne Karin Sveinall Rektor

Adolf Øien Videregående skole Trondheim Anne Karin Sveinall Rektor Entreprenørskap på vår måte Adolf Øien Videregående skole Trondheim Anne Karin Sveinall Rektor Adolf Øien Videregående skole Etablert 1913 Programmer: Allmenne fag 360 elever Inkludert Allmenne fag med

Detaljer

DITT VALG DINE MULIGHETER

DITT VALG DINE MULIGHETER Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som skal velge videregående

Detaljer

Fremtidens redningsmenn

Fremtidens redningsmenn Menn i helsevesenet Fremtidens redningsmenn Hva er Menn i helsevesenet? Samarbeidsprosjekt mellom Trondheim kommune, Nav Sør-Trøndelag, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Helsedirektoratet Mål: Rekruttere

Detaljer

Plab rom for læring. Nasjonalt fagmøte for dataingeniørutdanningen, Trondheim 25-26. oktober 2011. geir maribu

Plab rom for læring. Nasjonalt fagmøte for dataingeniørutdanningen, Trondheim 25-26. oktober 2011. geir maribu Plab rom for læring Nasjonalt fagmøte for dataingeniørutdanningen, Trondheim 25-26. oktober 2011 geir maribu Avdeling for informatikk og e-læring, HiST Hva er det vi har laget et rom for læring? et rom

Detaljer

Smørblomsten. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014

Smørblomsten. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 Smørblomsten Refleksjoner og noen tanker videre Oktober 2014 September er vel overstått og vi har hatt en måned der vi har hatt hovedfokus på Forut aksjonen vår og på hvordan barna i Nepal lever og har

Detaljer

Halmstad barne- og ungdomsskole. Dette er HBUS. Skoleåret 2014/15

Halmstad barne- og ungdomsskole. Dette er HBUS. Skoleåret 2014/15 Halmstad barne- og ungdomsskole Dette er HBUS Skoleåret 2014/15 Innledning Dokumentet er utarbeidet ved Halmstad barne- og ungdomsskole. Dokumentet er et forpliktende dokument og styringsredskap for skolens

Detaljer

Ny LederGIV i Rogaland, september 2012

Ny LederGIV i Rogaland, september 2012 Ny LederGIV i Rogaland, september 2012 Knut Alfarnæs, prosjektleder FRAFALLSPAKKA Partnerskap og Referansegruppe Oppfølgingsprosjektet Overgangsprosjektet Arbeidslivsfaget Skolelederutdanning Prosjekt

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 16 32 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

IKT - Strategiplan for. Grorud skole

IKT - Strategiplan for. Grorud skole IKT - plan for Grorud skole IKT-ABC 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE IKT-strategiplan for...1 Grorud skole...1 1 Innholdsfortegnelse...2 2 Innledning...3 3 Situasjonsbeskrivelse...4 4 Kritiske suksessfaktorer...5

Detaljer

Undersøkelse om klimatoppmøtet

Undersøkelse om klimatoppmøtet Undersøkelse om klimatoppmøtet Tilbake til Velg resultat Antall svarpersoner: 46 5. Ja/nei-spørsmål Prosentsats Synes du forberedelsesdagen var vellykket? Ja 43,5% Nei 45,7% Ikke besvart 10,9% 6. Ja/nei-spørsmål

Detaljer

Framtidens barnehage

Framtidens barnehage Fagdager for førskolelærere Framtidens barnehage Trondheim 12. 13. februar 2014 Invitasjon til førskolelærere, styrere og ansatte i kommune- og fylkesadministrasjoner Velkommen til fagdager Dronning Mauds

Detaljer

Norge blir til. - IKT i naturfag

Norge blir til. - IKT i naturfag Norge blir til - IKT i naturfag Gruppeoppgave 4 av Eirik Melby Eivind Aakvik Magne Svendsen Læring med digitale medier Universitetet i Nordland 2014 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 IKT I NATURFAG...

Detaljer

Nasjonal satsing på Vurdering for læring

Nasjonal satsing på Vurdering for læring Nasjonal satsing på Vurdering for læring 4. samling for ressurspersoner i pulje 3 Oslo 21. og 22. januar 2013 Første dag 21.01.13 Evaluering av mål 3. samling 23. og 24. oktober 2012 Deltakerne skal Få

Detaljer

Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014

Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014 Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014 Bakgrunn Planen er en videreføring av Strategiplan pedagogisk bruk av IKT 2008 2011 og bygger på den samme forståelse av hva pedagogisk IKT-kompetanse er, og hvordan

Detaljer

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 3 Gjeldende per 15.10.2009 Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier

Detaljer

Unike deg Vg1 - Vg3 90 minutter

Unike deg Vg1 - Vg3 90 minutter Lærerveiledning Passer for: Varighet: Unike deg Vg1 - Vg3 90 minutter Unike deg er et program om psykisk helse. Psykisk helse handler om tankene og følelsene våre, og evnen til å mestre dagliglivets utfordringer.

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Læreplan i ambulansefaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i ambulansefaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i ambulansefaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. desember 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring

Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring 1 Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Arrangement: Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring Dato: 6. oktober Sted: Grand Hotell, konferanseavdelingen

Detaljer

Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen

Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen På de neste sidene ber vi deg svare på en rekke spørsmål eller ta stilling til en rekke påstander. Merk av det svaralternativet som passer

Detaljer

Bli med på våre spennende, lærerike og selvutviklende kurs på IKS-Huset denne høsten - vi har flere helt nye kurs å by på!

Bli med på våre spennende, lærerike og selvutviklende kurs på IKS-Huset denne høsten - vi har flere helt nye kurs å by på! Velkommen til høstens/vinterens kurs i Oslo Bli med på våre spennende, lærerike og selvutviklende kurs på IKS-Huset denne høsten - vi har flere helt nye kurs å by på! For mange er kurs i IKS en viktig

Detaljer

Fra vegring til mestring

Fra vegring til mestring Fra vegring til mestring Pedagogisk tilrettelegging for voksne med lese- og skrivevansker i utdanning og arbeid - et videreutdanningstilbud for alle som jobber med voksnes læring 15 studiepoeng Fra vegring

Detaljer

Beskrivelse av fire modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Beskrivelse av fire modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Beskrivelse av fire modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Modell 1 «Veien til læreplass» Formål Gi deltagere økt kompetansen om det

Detaljer

Integrering av VITEN i lærerutdanningen

Integrering av VITEN i lærerutdanningen Vedlegg til statusrapport til prosjektet: Integrering av VITEN i lærerutdanningen Veiledning av FPPU-studenter ved NTNU FPPU - Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning er NTNUs fjernundervisningstilbud

Detaljer

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG Utprøving av yrker i reiselivet ELEV I DAG DIN LÆRLING I MORGEN? Reiseliv Resepsjon Servitør Kokk REISELIVSNÆRINGEN 1 Rekruttering En investering i fremtiden!

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 41. generalforsamling. Radisson Blu Hotel, Gardermoen 13. april 2013

Protokoll. Ammehjelpens 41. generalforsamling. Radisson Blu Hotel, Gardermoen 13. april 2013 Protokoll Ammehjelpens 41. generalforsamling Radisson Blu Hotel, Gardermoen 13. april 2013 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3.

Detaljer

2. Gruppen: Del erfaringene med hverandre og plassér lappene på flipover.

2. Gruppen: Del erfaringene med hverandre og plassér lappene på flipover. Gruppeoppgave basert på walk and talk 1. To og to (som gikk tur sammen): Skriv ned de 3-5 punktene dere opplever som viktigst for å lykkes og de 3-5 punktene dere oppleversom vanskeligst. 2. Gruppen: Del

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Innhold. 3. Kritisk blikk på IKT i undervisning innenfor profesjonsutdanninger. Innføring av IKT: den nye revolusjonen... 51

Innhold. 3. Kritisk blikk på IKT i undervisning innenfor profesjonsutdanninger. Innføring av IKT: den nye revolusjonen... 51 Innhold Forord................................................ 13 1. IKT i helsefaglig utdanning og praksis................... 15 IKT i et større helsefaglig felt............................. 15 Hvordan

Detaljer

RAPPORT. Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen. September 2008 Vest-Agder fylkeskommune

RAPPORT. Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen. September 2008 Vest-Agder fylkeskommune RAPPORT Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen September 2008 Vest-Agder fylkeskommune Bakgrunn for saken Første halvår 2005 ble det startet opp et pilotprosjekt for

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Bruk av film i opplæringen av muntlige ferdigheter

Bruk av film i opplæringen av muntlige ferdigheter Bruk av film i opplæringen av muntlige ferdigheter Dette heftet viser hvordan en kan arbeide med film i opplæringen av muntlige ferdigheter. Filmer som illustrerer disse kommunikasjonssituasjonene, vil

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Studiet er et samarbeid mellom HiST og HiNT Godkjenning

Detaljer

Saksframlegg. FORSKRIFT - IKT REGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I TRONDHEIM Arkivsaksnr.: 10/20242

Saksframlegg. FORSKRIFT - IKT REGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I TRONDHEIM Arkivsaksnr.: 10/20242 Saksframlegg FORSKRIFT - IKT REGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I TRONDHEIM Arkivsaksnr.: 10/20242 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar IKT- reglement for grunnskole

Detaljer

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole:

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole: Opplæring i bedrift Søknad og formidling Hva skjer når? Søknad og CV Valg av lærefag Intervju Mine visittkort Logg for søknader Hvor finner du læreplassene Lærling eller lærekandidat Kontakter og adresser

Detaljer

Skolen må styrkes som integreringsarena

Skolen må styrkes som integreringsarena Skolen må styrkes som integreringsarena www.venstre.no Skolen er vår viktigste integreringsarena, og i et stadig mer flerkulturelt samfunn er det helt avgjørende med en skole som skaper en felles forankring

Detaljer

MÅL 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede.

MÅL 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede. MÅL 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede. Nr. Kvalitetsområder Kvalitetskjennetegn 1.1 Tilrettelegge

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT ^ " " " ^

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT ^    ^ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT ^ " " " ^ HORDALAND J TI.KESKOMMUN} : Adressater ifølgevedlagt liste Saknr.^lD

Detaljer

Digitale verktøy eller pedagogikk kan vi velge?

Digitale verktøy eller pedagogikk kan vi velge? Digitale verktøy eller pedagogikk kan vi velge? Førstelektor Tor Arne Wølner, Skolelederkonferansen Lillestrøm, fredag 11. november, 13:40 14:5 1 Læreren er opptatt av: Læreren at elevene skal være trygge

Detaljer

I gang med igang. Jeg har blitt motivert til å. med arbeidsgivere og søke jobber

I gang med igang. Jeg har blitt motivert til å. med arbeidsgivere og søke jobber På den mørkeste tiden i nord, ser Joakim Lauritsen (18) endelig lyst på fremtiden. TEKST: LINE SCHEISTRØEN line.scheistroen@lomedia.no FOTO: LARS ÅKE ANDERSEN EndElig i jobb: joakim lauritsen (18) hadde

Detaljer

Teknologiforum Rogaland sine erfaringer når det gjelder samarbeid mellom -virksomheter, -videregående skoler og -UiS

Teknologiforum Rogaland sine erfaringer når det gjelder samarbeid mellom -virksomheter, -videregående skoler og -UiS Teknologiforum Rogaland sine erfaringer når det gjelder samarbeid mellom -virksomheter, -videregående skoler og -UiS Tor Espedal Utdanningsdirektoratet den 27.august 2009 1 1. Teknologiforum Rogaland har

Detaljer