Som styre i beretningsperioden har følgende personer vært engasjert:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Som styre i beretningsperioden har følgende personer vært engasjert:"

Transkript

1 Årsberetning 2014 Aktivitetsåret 2013 Aalesunds Svømme- og Livredningsklubb 102. beretningsår. Klubben tar plass blant landets ledende svømmeklubber. Sist sesong fikk vi rekord i nyinnmeldinger i klubben, da 40 utøvere meldte seg inn samtidig etter at svømmegruppa til Herd ble nedlagt. Nyinnflyttere tar kontakt for å fortsette med sporten de er så glad i, og ikke bare nordmenn. Vi har mange nasjonaliteter representert i klubben vår. Flere enn på mange år har meldt overgang til oss for å kombinere utdanning og idrett. Aktivitetene er trening, treningsleire, landslagsdeltakelse og stevnedeltagelser i inn- og utland, utdannelse innen svømming og ikke minst svømmeinstruksjon. Å få på plass en god drift rundt aktivitetene har blitt prioritert. Den langsiktige avtalen med Sparebanken Møre og god støtte av flere andre sponsorer i tillegg har gjort den høye aktiviteten mulig. Slik leverer vi blant annet flere svømmekurs enn før. Og ikke bare på Moa svømmehall men fra 2013 også i bassengene på Blindheim og Aspøy skole. Behovet for svømmeopplæring øker i takt med befolkningsveksten i regionen. Vi takker for den positive innstillingen og fleksibiliteten vi blir møtt med i den kommunale administrasjonen og hos personalet ved svømmehallen på Moa. Men vi skulle så gjerne sluppet de tøffe driftsutgiftene på til kroner årlig som vi blir påført for å holde vann i bassenget på Aspøy i mai /juni. Dette rammet oss da bevillingen til vann i skolebasseng etter 30. april og ut skoleåret ikke lenger nådde opp i bystyrets prioriteringer. Bare med et nødskrik klarer vi å avvikle Svømmeaksjonen fra Gjensidigestiftelsen. I år takket være støtte fra Holm stiftelsen. Paradokset er at flere skoler benytter vårt bassengvann som en anledning til ekstra undervisning av elever som ikke hadde lært å svømme gjennom skoleåret. Medlemmer I alt ble det for idrettsregistreringen meldt om 1033 aktive medlemmer pr. 31. desember 2013 (se også Sammenslåinga med Herd økte medlemstallet betraktelig, fra 93 aktive svømmere på regelmessig basis, til ca Med alle svømmekursene gjennom året og Gjensidigekursene i mai 2013 har det vært registrert over 800 svømmere som har vært aktiv en periode iløpet av året. I tillegg deltok ca. 300 barn på årets skolestafetter i november I år var vi også så heldige at vi fikk innvilga ekstra to kurs i Gjensidigestiftelsen pakke i høstferien. Seks menn var lisensierte masters i ingen kvinner. Vi hadde ti styremedlemmer, seks trenere, tolv instruktører og tretten dommere. Klubben ble i 2013 prega av en viss vokseverk som styret etter beste evne har forsøkt å håndtere. Som styre i beretningsperioden har følgende personer vært engasjert: Leder: Eli Anne Tvergrov Nestleder: Einar Wiik Sekretær Einar Tore Bjørlykke (ut november) Kasserer Arild Welle Styremedlem: Mirza Begic (Reiseansvarlig) Styremedlem: Even Roth (Sponsoransvarlig) Styremedlem: Christin Pedersen (Aktivitetsansvarlig) Styremedlem: Ingunn Marken (sekretær fra november) Varamedlem: Kjell Åge Johansen Varamedlem Jenny Ann Skår Styret har i beretningsperioden avholdt 11 styremøter. Det har i 2013 vært avholdt to svømmestevner i Moa svømmehall: Jugendsvøm og Sparebanken Møre Svøm. Stevnene har vært tilfredsstillende gjennomført. AaSLK bruker Jechsoft Victoria som administrasjonssystem for stevnegjennomføring. Systemet gir åpning for bruk av Livetiming og bilder på nett. Skolesvømmestevnet ble avvikla i november.

2 Trenerskifte Alexander Hagenes sluttet etter 4,5 år i Aaslk, og ble avløst i august av Heine Brunø fra Danmark. Hans arbeidsforhold ble avsluttet i november (innenfor prøvetida). Klubben innledet nye forhandlinger med Magnus Klæboe. Svømmeskoleansvarlig Fra januar 2013 har Stine Synstad vært ansatt i 50% stilling som svømmeskoleansvarlig. Det sportslige året 2013 Klubben hadde i 2013 ca 150 aktive svømmere og det skal sikres aktivitet både i bredde og topp. Derfor har Sportslig utvalg i løpet av året sett på hvordan vi kan sette sammen gruppene på nytt og vi ser på hvordan vi kan utvikle driftsmodellen i form av logiske trenings- og konkurransemål for aldersgruppene og nivåene. Noen er i vannet opp mot elleve ganger i uken. Vi har et flott team trenere som følger gruppene. Alt i alt er det stor aktivitet. Som klubb ønsker vi å ivareta hver enkelt utøver slik at de kan ta naturlige skritt i sine svømmekarrierer. Vi har samtidig ambisjoner om å være en betydelig talentfabrikk for landslaget. Sist sesong fikk vi inn fem utøvere på dette nivået og flere banker på. I 2013 plukket Olympiatoppen blant annet ut en av våre utøvere Sigurd Holten Bøen, som den eneste fra Sunnmøre uansett idrett, til å delta i ungdoms-olympiaden i Utrecht i Nederland. Dette betyr at for de som vil er det muligheter å nå helt opp gjennom vår satsing. Nivået i klubben har blitt lagt merke til. Det rører godt på seg blant de yngre også. Det er mange foreldre som står på for å få dette til, og vi er disse en stor takk skyldig. I større grad enn tidligere samarbeider vi nå med andre klubber. Blant annet har vi hatt samling sammen med Brattvåg I.L. Det var også i år inne utøvere i en periode i klubben fra Førde I.L. Vi prøver å stille med ekstra dommere til andre klubbers stevner ved forespørsel. Stevner klubben har deltatt på i 2013 Januar Taremaresvøm Brattvåg Trøndersvøm Trondheim GP Sverige Sverige Februar LÅMØ Trondheim Mars Rosesvøm Molde ISM Berlin Masters NM Stord Senior Nm Stavanger April Marienlyst Open Drammen Mai Jugendsvøm Ålesund Juni Aquarama Kristiansand Juli NM langbane Kristiansand Sommeren 2013 Internasjonale stevner for elite Island, Polen og Nederland September Sparebanken Møre Svøm Ålesund Oktober Noroddtoppen Kristiansund November NM/UM kortbane Asker 1 dags-stevne Brattvåg Nordsjøstevnet Stavanger Desember Julelauget Volda Treningsleirer Vinterferien hjemmeleir for alle. NM-leir Callella Mallorca. Høstleir Callela Mallorca for alle eldste grupper. Administrasjonen Den generelle administrasjonen av klubben har vært ledet av leder, nestleder og kasserer dette året. Regnskapsføring med nødvendige kassererfunksjoner har vært gjennomført av Økopartner i samarbeid med kassereren. Det er lagt ned et betydelig arbeid i å redusere kostnadene brukt opp mot regnskapskontoret. Sponsoransvarlig har hatt dialogen med våre sponsorer. Stevneorganisering er gjennomført av aktivitetsansvarlig og reiser av reiseansvarlig. Det var store utskiftinger i styret i 2013 og dette har gitt det nye styret store utfordringer, ikke minst samtidig som Herd sin svømmegrppe ble avviklet og medlemmene meldte overgang til AaSLK. Den generelle informasjonshåndteringen i klubben fungerte godt i 2013 gjennom informasjonstmøter, månedsbrev,

3 klubbhjemmesiden, bruk av Facebookmed en lukket utøverside, samt en åpen klubbside. Styret har fått produsert en virksomhetsplan som også i år legges frem for årsmøtet. Denne viser hvordan klubbdrifta er bygd opp og den inneholder handlingsplanen for året. Koordinering mellom styret og utvalgene er viktig for at planene skal omgjøres til realiteter. I 2013 har Sportslig utvalg hatt en sentral rolle. Komiteen har vært ledet av Kjell Åge Johansen og de har hatt møter cirka en gang i måneden og de har jevnlig dialog med trenere. Videre har klubben hatt et økonomisk utvalg med leder, nestleder, Gunnar Haagensen, Even Roth og Arild Welle de har hatt to møter i løpet av året. Alle valgte representanter i styret (med egne barn i klubben) antas å bidra uten godtgjørelse fra klubben. Dette gjelder også bruk av normale hjelpemidler i tilknytning til funksjonene. I vedtektene står unntak som ved søknad til styret kan gi rom for kompensasjon. Vi har i løpet av året 2013 sett at det er stor slitasje på noen få som yter veldig mye av tid og ressurser, andre stiller ikke. Det blir derfor på årsmøtet i februar 2014 lagt frem forslag til et dugnadsystem som vi håper kan motivere bedre til mer jevn innsats fra flere. Svømmeklubben har i beretningsperioden samarbeidsavtaler med: Ålesund Storsenter AS, Sparebanken Møre AS, Tafjord Kraft AS, YIT (senere Caverion) og Tyr Norge. Sistnevnte avvikles ved årsslutt og ny avtale for 2014 tegnes med Fastswim (Arena). Sparebanken Møre har i tillegg inngått sponsoravtale som sikrer økonomi for høy aktivitet over en treårsperiode. Vi har også i 2013 produsert et årlig magasin, Aquarius, som har beskriver aktiviteten i sesongen 2013 og gir gode inntekter fra sponsorer. Dette magasinet ligger ute på hjemmesiden. Resultat Resultatet per 31. desember viser et underskudd på Klubben har en positiv egenkapital på og har en tilfredsstillende likviditet. Forpliktelser er i all hovedsak betalt ved forfall. Fremfor å øke egenkapital har styret valgt å prioritere økt aktivitet for klubbens medlemmer. Større endringer i trenersammensetningen i sommer påførte oss ekstra kostnader. Det har også vært utfordringer knyttet til reiseoppgjørene fra 2013, men alle disse er landet før årsmøtet i På slutten av året har vi gått gjennom medlemsregistrene og slettet utestående som er er mer enn to år gamle. Det er gjort klart for at vi fra 2014 inngår avtale med inkassofirma for å drive inn utestående. På slutten av året ble det også opprettet et bedre kvalitetssystem for å sikre innbetalingene fra medlemmene. Vi sliter med at flere medlemmer ikke betaler inn medlemsavgifter/treningsavgifter og annen skyld til klubben, uten purringer. Her setter vi inn nye rutiner. I hovedlaget av klubben er det opprettet arbeidskontrakter i henhold til regnskapskravene med alle ansatte trenere (to), svømmeskoleansvarlig (en) og vaskere (fire). Det gjenstår å få på plass slike også for instruktørene våre i svømmeskolen. I 2013 hadde vi i alt fem utøvere som deltok på landslagssamlinger, tre på juniorlandslaget og to på seniorlandslaget. Dette ga også noen ekstra økonomiske utfordringer for klubben. Arbeidsmiljø Klubben har kontorer i lånte lokaler i Moa svømmehall, Moa. Vi har i løpet av 2013 også fått tilgang til trenignsrom oppe for landtrening for de eldste gruppene. Arbeidsmiljøet er tilfredsstillende. Trådløst nettverk er tilgjengelig i svømmehallen. Det har vært noen mindre skadetilfeller forbundet med driften av svømmeklubben, da knyttet til glatt trapp ned fra treningsrom til hallen. Dette er fulgt opp av nestleder som er HMS-ansvarlig. Det er avholdt foreldremøter i forbindelse med klubbstevner for de yngre utøverne, og som informasjonsmøter for alle. Dette har gjort at henvendelser til foreldrekontaktene i stor grad har vært løst uten involvering av styret i 2013.

4 Ytre miljø Klubben har ingen innsatsfaktorer eller produkter som påvirker det ytre miljø. Likestilling Klubben har en aktiv holdning til likestilling. Ålesund, Styret i Aaslk for 2014 Eli Anne Tvergrov Einar Wiik Ingunn Marken Even Roth Mirza Begic Arild Welle Jenny Ann Skaar Kjell Åge Johansen Berend de Waal (utøver representant)

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening:

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening: 2014 ÅRSBERET NING Å R B O K F O R S T A V A N G E R S E I L F O R E N I N G F E B R U A R 2 0 1 5 Årsberetning 2014 side 4-21 Rekruttering nytt opplegg for nybegynnere Ny profil i Stavanger Seilforening:

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 2010.

Årsmelding og regnskap 2009 2010. Årsmelding og regnskap 2009 2010. FORORD Gymnastikk og Turn ditt førstevalg en idrett der alle lykkes. Kretsstyrets mandat er drift av kretsen og oppfølging av målene som kretstinget har vedtatt. I perioden

Detaljer

2007 Norges Musikkorps Forbund

2007 Norges Musikkorps Forbund 2007 Årsmelding 2007 Norges Musikkorps Forbund Disposisjon 4 NMFs organisatoriske rammebetingelser 20 1 Styrets beretning 8 2 Om virksomheten 10 2.1 Innledning 11 2.2 Økonomi 11 2.3 Forbundsstyrets medlemmer

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Rapport Mange flere vil

Rapport Mange flere vil Rapport Mange flere vil Historikk Mestringskurset "Å leve et friskere liv", ÅLFL, er en norsk utgave av Selvhjelpsprogram for kronisk syke og funksjonshemmede, utviklet ved Patient Education Research Center,

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes!

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes! Årsberetning 2012 Vi gleder oss når andre lykkes! Vi gleder oss når andre lykkes - en brobygger til arbeidslivet Adm. direktør har ordet Norasonde AS omsatte i fjor varer og tjenester for kr 95,8 mill,

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Nest-Sotra United mer enn et fotballag

Nest-Sotra United mer enn et fotballag Nest-Sotra United mer enn et fotballag Intervju med Tove Iren Vindenes Nest-Sotra United er plukket ut til å delta i Special Olympic 2011. Special Olympics er verden største idrettsarrangement i 2011.

Detaljer

SLUTTRAPPORT PROSJEKT NÆRVÆR 01.06.05 30.06.07 MANDAL KOMMUNE. Av prosjektleder Siren Vetnes Johannessen Siren.vetnes.johannessen@mandal.kommune.

SLUTTRAPPORT PROSJEKT NÆRVÆR 01.06.05 30.06.07 MANDAL KOMMUNE. Av prosjektleder Siren Vetnes Johannessen Siren.vetnes.johannessen@mandal.kommune. SLUTTRAPPORT PROSJEKT NÆRVÆR 01.06.05 30.06.07 MANDAL KOMMUNE Av prosjektleder Siren Vetnes Johannessen Siren.vetnes.johannessen@mandal.kommune.no 1 Bakgrunn Mandal kommune hadde i 2006 1192 ansatte fordelt

Detaljer

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014 Forord Norsk kulturskoleråd ble i sin tid etablert for å bistå kommunene i drift og utvikling av kulturskolen. Etter at arbeidet med lovfestingen ble fullført, har det vært nødvendig å ha hver enkelt kulturskole

Detaljer

Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd

Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd «Et oppegående, entusiastisk idrettsråd som forstår sitt potensial innenfor sin spesialkompetanse: lokalmiljø og aktivitet,

Detaljer

En idebank for klubbutvikling

En idebank for klubbutvikling En idebank for klubbutvikling INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING S. 3 1. ORGANISASJON S. 4 ORGANISASJONSMODELLER S. 4 VALGKOMITEEN S. 4 STYREARBEID/ORGANISERING S. 4 REKRUTTERING AV TILLITSVALGTE S. 5 DAGLIG

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

Trondheimsmodellen for Inn på tunet Notat om utvikling av Inn på tunet i Trondheim

Trondheimsmodellen for Inn på tunet Notat om utvikling av Inn på tunet i Trondheim Trondheimsmodellen for Inn på tunet Notat om utvikling av Inn på tunet i Trondheim Maja Farstad og Jostein Vik Notat nr 3/09, ISSN 1503-2027 Norsk senter for bygdeforskning Universitetssenteret Dragvoll

Detaljer

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste FoU-rapport nr. 6/2011 «Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste Randi Wærdahl Kathrine Bakke Tittel Forfattere Vi spør ikke, vi bare gjør Randi Wærdahl og Kathrine

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

EN PLASS I SAMFUNNET OGSÅ FOR MEG. Arbeidet blant Rom 2011

EN PLASS I SAMFUNNET OGSÅ FOR MEG. Arbeidet blant Rom 2011 EN PLASS I SAMFUNNET OGSÅ FOR MEG Arbeidet blant Rom 2011 INNLEDNING OMDIRIGERING AV MIDLER - FRA HELHETLIG PROSJEKT TIL OFFENTLIGE SYSLER STATISTIKKER RESULTATER DEN LANGE VEIEN PROSESSEN INNAD I MILJØET

Detaljer

Styrets beretning for 2014 Tromsdalshavna SA. Styret har i 2014 bestått av følgende personer: Styremedlem, vedlikeholdsansvarlig: Generell virksomhet

Styrets beretning for 2014 Tromsdalshavna SA. Styret har i 2014 bestått av følgende personer: Styremedlem, vedlikeholdsansvarlig: Generell virksomhet Styrets beretning for 2014 Tromsdalshavna SA. Styret har i 2014 bestått av følgende personer: Styreleder: Styremedlem og kasserer: Styremedlem: Styremedlem, vedlikeholdsansvarlig: Styremedlem, båtforeningens

Detaljer

1 2 ar med IA-avtaler - hva na?

1 2 ar med IA-avtaler - hva na? 1 2 ar med IA-avtaler - hva na? F orfattere: Solveig Osborg Ose, lngunn Brattlid og Rune Slettebak ~ SINTEF SINTEF Teknologi og samfunn, Avd. helse Gruppe For arbeid og helse SINTEFTeknologiogsamfunn

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 1 ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 2012 2013 2 Innholdsliste: Velkommen Informasjonsdel Emneplan for 2012 / 2013 Barnehagerute for 2012 / 2013 Personalet i Ebbegarden barnehage Pedagogisk arbeid i Ebbegarden

Detaljer

Jon Horgen Friberg. Ungdom, fritid og deltakelse i det flerkulturelle Oslo

Jon Horgen Friberg. Ungdom, fritid og deltakelse i det flerkulturelle Oslo Jon Horgen Friberg Ungdom, fritid og deltakelse i det flerkulturelle Oslo Jon Horgen Friberg Ungdom, fritid og deltakelse i det flerkulturelle Oslo Fafo-notat 2005:16 1 Fafo ISSN 0804-5135 2 Innhold Forord...

Detaljer