Rogaland fylkeskommune. Realkompetansevurdering i praksis. i videregående opplæring for voksne. Ved fagkoordinator Siri Eidissen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rogaland fylkeskommune. Realkompetansevurdering i praksis. i videregående opplæring for voksne. Ved fagkoordinator Siri Eidissen 10.03."

Transkript

1 Rogaland fylkeskommune Realkompetansevurdering i praksis i videregående opplæring for voksne Ved fagkoordinator Siri Eidissen

2 Retningslinjer/bestemmelser som er viktige i arbeidet med realkompetansevurdering i vgo. Gjennom RKV skal den voksne få dokumentert sin kompetanse uten å gå veien om tradisjonelle prøveordninger Gjennom RKV skal det vurderes hva den voksne kan på tidspunktet for vurderingen ikke hva han eller hun har gjort eller har kunnet tidligere. En realkompetansevurdering gjøres med utgangspunkt i ønsket sluttkompetanse dvs. «Vg3-faget». (Top-down)

3 Forts. Retningslinjer/bestemmelser som er viktige i arbeidet med realkompetansevurdering i vgo Godkjent realkompetanse er en sluttvurdering på lik linje med standpunktkarakterer og eksamen (unntatt på Vg3 i yrkesfag) Fag med opplæring i skole Kravet for å få godkjent er at den voksnes kompetanse tilsvarer minst karakteren 2 Fag med opplæring i bedrift Kravet for å godkjenne den voksnes kompetanse må tilsvare karakteren bestått til fag-/svenneprøven

4 Forts. Retningslinjer/bestemmelser som er viktige i arbeidet med realkompetansevurdering i vgo Det må vurderes hva den voksne kan som dekker kompetansemål den voksnes kompetanse må etter en helthetsvurdering tilsvare den kompetansen som forventes etter læreplanen. Den voksne kan få godkjent et fag uten at han/hun viser kompetanse i alle enkeltmålene Hvor stor del av kompetansemålene som må dekkes i det enkelte faget må vurderes konkret for det enkelte faget på de ulike trinnene (Gjøres av fagkonsulentene.) Dersom det er kompetansemål på Vg1 som vi ikke finner igjen på Vg2 eller Vg3, og som er en del av den samlede kompetansen i faget etter Vg1, så må det vurderes om den voksne har denne kompetansen.

5 Forts. Retningslinjer/bestemmelser som er viktige i arbeidet med realkompetansevurdering i vgo Det er innholds- og metodefrihet i LK06 Med mindre det er fastsatt krav til metoder i læreplanen så kan kompetanse vises på ulike måter Metodene som brukes i vurderingen bør være egnet til å avdekke, vurdere og verdsette udokumentert og taus kompetanse. Ta hensyn til behovet til den enkelte ved valg av metoder.

6 Informasjon om arbeid med RKV gjennomført i Rogaland fylkeskommune: Vi har arrangert flere fellessamlinger for fagkonsulenter der: Rammebetingelsene for RKV er gjennomgått Fagkonsulentene har arbeidet i faggrupper MÅL med gruppearbeidet har vært å: Oppnå god kvalitet og mest mulig lik vurdering i Rogaland/Sør-Vest Gjennom å: bli enige om innholdet i målene i læreplanene(konkretisering) bli enige om hva som kreves for å få godkjent programfag/hovedområder bli enige om hvilke mål på Vg1 som må vurderes bli enige om bruk av metoder

7 Forts.- Informasjon om arbeid med RKV gjennomført i Rogaland fylkeskommune: Beskjed til fagkonsulentene våre: Det finnes ingen fasit på dette arbeidet. Det er dere som fagfolk som sammen må bli enige om hvor grensen skal gå for å få godkjent et programfag/hovedområde og hvordan dere på best mulig måte bør avdekke den voksnes kompetanse.

8 Konkretisering eksempel fra hovedområde kommunikasjon på Vg1 engelsk c Uttrykke seg skriftlig og muntlig på en nyansert og presis måte, med flyt og sammenheng Laveste grad av måloppnåelse: 2 Middels grad av måloppnåelse: 3-4 Høy grad av måloppnåelse: 5-6 Grunnleggende ferdigheter er: Muntlig og skriftlig bruk av språket bruke enkelt ordforråd og enkel syntaks til å snakke og skrive om kjente emner uttrykke seg mer nyansert og presist, ha stort nok ordforråd til å uttrykke seg om et gitt tema. uttrykke seg presist med flyt og sammenheng

9 Gruppeoppgave 1 - Vg2 Vurder hvilke kompetansemål under hvert av programfagene på Vg2 som minst må vurderes til godkjent (karakteren 2)for at hele programfaget skal kunne godkjennes. Kompetansemålene vektes fra 1 6. Mål som vektes med 1 er ikke viktige mens mål som vektes med 6 er svært viktige. Mål med vekting fra 4-6 må minst vurderes til godkjent (karakteren 2) for at hele programfaget skal kunne godkjennes.

10 Gruppeoppgave 1- Vg2

11 Gruppeoppgave 2 Vg1

12 Gruppeoppgave 3 - Metode Hvilke metoder bør brukes for å få frem den voksnes kunnskap og grunnleggende ferdigheter. Hvordan og hva bør man stille spørsmål om, er det nødvendig med skriftlige eller praktiske demonstrasjoner etc. for å kvalitetssikre realkompetansevurderingen? De voksne har ulik bakgrunn både erfaringsmessig og kulturelt. Noen har vanskeligheter med å ordlegge seg, mens andre kan ha store talegaver hvilke ulike metoder vil dere bruke for å få frem /avdekke den voksnes kunnskap? Her vil vi at dere setter opp forslag til forskjellige metoder som kan brukes, det kan være alt fra måten å spørre på, praktiske demonstrasjoner, bruk av papir/tavle,case etc.

13 Gruppeoppgave 3 - Metode: Hvilke metoder bør brukes for å få frem den voksnes kunnskap og grunnleggende ferdigheter. Hvordan og hva bør man stille spørsmål om, er det nødvendig med skriftlige eller praktiske demonstrasjoner etc. for å kvalitetssikre realkompetansevurderingen? Spesielt viktige Forslag til metode mål fra Vg1 og mål fra Vg2 med vekting fra 4-6

14 Vg2 Helsearbeiderfag Kandidatens navn Kompetansemål: Helsefremmende arbeid Vg2 Resultat gr.arb. KD-prosj Vekting 1-6 M01-Livsstilsykdommer 5 (- / ok) Vennligst sett OK i grått felt utenfor de kompetansemål og de programfag som godkjennes gjennom realkompetansevurdering. (Godkjent = minimum karakteren 2) På de kompetansemål og programfag som ikke godkjennes settes - (minustegn). Signer i det grå feltet utenfor hvert programfag. Beskrivelse Sign. og dato. NB: Skriv konklusjon på programfagnivå i rubrikken til venstre. Mål vektet fra 4-6 må minst vurderes til godkjent (minimum karakteren 2) for at programfaget skal kunnes godkjennes. Gjøre rede for sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helse og hvordan fysisk aktivitet kan bidra til å forebygge de vanligste livsstilssykdommene M02-Aktiviteter som fremmer helse 4 Gi eksempler på aktiviteter som fremmer helse, trivsel og livskvalitet M03-Ernæring, kosthold 5 Planlegge og begrunne sammensetningen av kostholdet for ulike brukere ut fra funksjonsnivå, alder og behov, og i tråd med norske anbefalinger for ernæring M04-Norske anbefalinger 5 Lage trygge og sunne måltider for ulike brukere i tråd med norske anbefalinger om ernæring Gjøre greie for symptom på ulike sjukdommar og lidingar knytet til allmenntilstand, næringsopptak, M05-Symptomer på ulike sjukdommer 6 utskilling av avfallsstoffar og allergiar, og foreslå tiltak M06-Grunnleggende sykepleie 6 Gjøre greie for og demonstrere grunnleggande sjukepleie Drøfte betydningen av god hygiene for å forebygge sykdom og hindre smitte i og utenfor institusjon i tråd M07-Hygiene 5 med gjeldende regelverk Beskrive tilbud frivillige organisasjoner og interesseorganisasjoner gir i nærmiljøet, og drøfte deres M08-Sosialt nettverk 4 betydning for sosiale nettverk og forebygging av isolasjon M09-Levekår og livskvalitet 3 Drøfte sammenhengen mellom levekår og livskvalitet M10-Habilitering og rehabilitering 4 Forklare hva habilitering og rehabilitering er, og gi eksempler på forebyggende og helsefremmende tiltak M11-Hjelpemidler 3 Demonstrere hjelpemidler som bidrar til selvstendighet og opprettholder funksjoner i dagliglivet, og beskrive søknadsprosedyrer for brukere M12-Forebyggende tiltak 3 Gjøre rede for tiltak som forebygger ulykker og brann i hjemmet og på institusjoner M13-Førstehjelp 5 Demonstrere førstehjelp som er relevant for helsefagarbeideren M14-Legemidler og bivirkning 5 Gjøre rede for de mest brukte legemidlene og forklare virkninger og bivirkninger M15-Helse, miljø, sikkerhet 4 Gjøre rede for hvordan helse, miljø og sikkerhet er organisert, og beskrive helsefagarbeiderens rolle i arbeidet for å ivareta fysisk og psykisk helse Vg1 Helse og sosialfag Helsefremmende arbeid Vg1 M06-livsstilssykdom, kroppsfunksjon Viktige mål ( - / ok ) Sign. og dato. NB: Skriv konklusjon på kompetansemålnivå i rubrikken til venstre. Forklare korleis kroppen er bygd opp og fungerer i forhold til livsstilssjukdommar, og forklare konsekvensar av svikt i vitale kroppsfunksjonar

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Mye helse i god tannhelse

Mye helse i god tannhelse Mye helse i god tannhelse Et undervisningsopplegg for videregående skole Innledning Programoversikt Mye helse i god tannhelse Undervisningsopplegget bygger på et tverrfaglig prosjekt initiert av Tannhelsetjenesten

Detaljer

Agnes Brønstad og Ingvild Skjetne. God helse 1. Vg2 helsearbeiderfag. Bokmål

Agnes Brønstad og Ingvild Skjetne. God helse 1. Vg2 helsearbeiderfag. Bokmål Agnes Brønstad og Ingvild Skjetne God helse 1 Vg2 helsearbeiderfag Bokmål Gyldendal Norsk Forlag AS 2007 ISBN 978-82-05-37371-6 Redaktører: Kari Raustøl / Ida Vibeke Knudsen Bilderedaktør: Kari Anne Hoen

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Barne- og ungdomsarbeiderfag (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen

Detaljer

PRAKSISKANDIDATORDNING I HELSEARBEIDERFAGET 3.5

PRAKSISKANDIDATORDNING I HELSEARBEIDERFAGET 3.5 PRAKSISKANDIDATORDNING I HELSEARBEIDERFAGET 3.5 Etter 3.5 i Opplæringslova kan erfarne arbeidstakere med lang allsidig praksis i faget framstille seg til fagprøve. Det er regelverket ved oppmeldingstidspunkt

Detaljer

SKOLEKONKURRANSE SOM UNDERVISNINGSMETODE I HELSEARBEIDERFAG

SKOLEKONKURRANSE SOM UNDERVISNINGSMETODE I HELSEARBEIDERFAG SKOLEKONKURRANSE SOM UNDERVISNINGSMETODE I HELSEARBEIDERFAG VEILEDNINGSHEFTE FOR LÆRERE I VIDEREGÅENDE SKOLE Innholdsfortegnelse: 1. Historien. Hvordan begynte det? 2. Hvorfor skolekonkurranser? 3. Hvordan

Detaljer

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Vår saksbehandler: Vår dato: 14.08.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/ Deres referanse: Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Innhold 1. Innledning... 3 Del 1

Detaljer

Voksnes læring på arbeidsplassen: Veiledet opplæring som fører frem til fagbrev i helsearbeiderfaget

Voksnes læring på arbeidsplassen: Veiledet opplæring som fører frem til fagbrev i helsearbeiderfaget Voksnes læring på arbeidsplassen: Veiledet opplæring som fører frem til fagbrev i helsearbeiderfaget Fagartikkel skrevet av: Lucie Furulund, yrkespedagog og prosjektleder Forsøk med opplæring på arbeidsplassen

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG HUDPLEIER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter

Detaljer

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning.

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning. LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 TEKNIKK OG INDUSTRIEL PRODUKSJON KJEMI OG PROSESSFAG 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller

Detaljer

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP OPPLÆRINGSREGION SØR-VEST SAMMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNENE Aust-Agder Vest-Agder Hordaland Rogaland Sogn og Fjordane Til: Kunnskapsdepartementet, postmottak@kd.dep.no Fra: Sør-Vest- samarbeidet 21. april

Detaljer

Høringsbrev om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring

Høringsbrev om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring Vår saksbehandler: Kjersti Botnan Larsen, Anne Husby, Frode Midtgård Vår dato: 08.12.2011 Deres dato: Vårreferanse: 2011/3251 Deres referanse: Til høringsinstansene Høringsbrev om endringer i faget kroppsøving

Detaljer

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring Fylkesmenn Fylkeskommuner Kommuner Videregående skoler Grunnskoler Privatskoleorganisasjonene Universitet og høyskoler Vox Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående

Detaljer

Nasjonal nettverkskonferanse 8. 9. september på Hamar. Realkompetansevurdering Top/Down fellesfag YF. Oslo VO Sinsen. Ranveig E.

Nasjonal nettverkskonferanse 8. 9. september på Hamar. Realkompetansevurdering Top/Down fellesfag YF. Oslo VO Sinsen. Ranveig E. Oslo VO Sinsen Nasjonal nettverkskonferanse 8. 9. september på Hamar Realkompetansevurdering Top/Down fellesfag YF Oslo VO Sinsen Ranveig E. Prøven Eksempel på RKV Top / Down Oslo VO Sinsen Rammene rundt

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

Faglig lederperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn:

Faglig lederperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn: Finnskogvegen 2260 Kirkenær 91627256/90771659 tone.skulstad@okio.no sandra@okio.no www.okio.no 2014-15 Faglig lederperm fagopplæring i bedrift Lærefag Navn: Bedrift: Faglig leder/instruktørs ansvar og

Detaljer

Metodebok. Gode praksisplasser. - for elever på VG1 Helse- og sosialfag GLEMMEN SYKEHJEM

Metodebok. Gode praksisplasser. - for elever på VG1 Helse- og sosialfag GLEMMEN SYKEHJEM Gode praksisplasser - for elever på VG1 Helse- og sosialfag GLEMMEN SYKEHJEM FORORD Glemmen videregående skole og Glemmen sykehjem Utviklingssenter for sykehjem i Østfold - har gjennomført prosjektet Gode

Detaljer

PRAKSISKANDIDATORDNINGEN I BARNE - OG UNGDOMSARBEIDERFAGET 3.5

PRAKSISKANDIDATORDNINGEN I BARNE - OG UNGDOMSARBEIDERFAGET 3.5 PRAKSISKANDIDATORDNINGEN I BARNE - OG UNGDOMSARBEIDERFAGET 3.5 Etter 3.5 i Opplæringslova kan erfarne arbeidstakere med lang allsidig praksis i faget framstille seg til fagprøve. Det er regelverket ved

Detaljer

Vurderingsveiledning 2012

Vurderingsveiledning 2012 Vurderingsveiledning 2012 Fremmedspråk Til sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen 2012 Dette er en felles vurderingsveiledning for sentralt gitt

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I TOPPIDRETT 1, 2 og 3 ELEVER OG PRIVATISTER 2015

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I TOPPIDRETT 1, 2 og 3 ELEVER OG PRIVATISTER 2015 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I TOPPIDRETT 1, 2 og 3 ELEVER OG PRIVATISTER 2015 Utdanningsprogram: Studieforberedende Idrettsfag Fagkoder: IDR3001, IDR3002, IDR3003 Valgfrie programfag Årstrinn:

Detaljer

Utarbeiding av IOP i Elevinfo. - veiledningshefte for planlegging, vurdering og dokumentering av individuelle opplæringsløp

Utarbeiding av IOP i Elevinfo. - veiledningshefte for planlegging, vurdering og dokumentering av individuelle opplæringsløp Utarbeiding av IOP i Elevinfo - veiledningshefte for planlegging, vurdering og dokumentering av individuelle opplæringsløp Våren 2010 Innhold: Side: Sakkyndig vurdering, enkeltvedtak og IOP 3 Kompetanse

Detaljer

Trude Jægtvik, Stein Kåre Ulvestad, Agnes Brønstad og Hilde Eide. God kommunikasjon. Vg2 helsearbeiderfag. Bokmål

Trude Jægtvik, Stein Kåre Ulvestad, Agnes Brønstad og Hilde Eide. God kommunikasjon. Vg2 helsearbeiderfag. Bokmål Trude Jægtvik, Stein Kåre Ulvestad, Agnes Brønstad og Hilde ide God kommunikasjon Vg2 helsearbeiderfag Bokmål 1 Til deg som skal bruke boka! God kommunikasjon er en av fire bøker som sammen dekker programområdet

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 MEDIER OG KOMMUNIKASJON

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 MEDIER OG KOMMUNIKASJON LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 MEDIER OG KOMMUNIKASJON FOTOGRAFI 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere sider av aktuelle

Detaljer

Utarbeiding av IOP i Elevinfo. - veiledningshefte for planlegging, vurdering og dokumentering av individuelle opplæringsløp

Utarbeiding av IOP i Elevinfo. - veiledningshefte for planlegging, vurdering og dokumentering av individuelle opplæringsløp Utarbeiding av IOP i Elevinfo - veiledningshefte for planlegging, vurdering og dokumentering av individuelle opplæringsløp Høsten 2010 Innhold: Side: Sakkyndig vurdering, enkeltvedtak og IOP 3 Grunnkompetanse

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN VEILEDNING BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG GRUNNSKOLEN Oslo mai 2013 INNLEDNING Denne veiledningen er ment

Detaljer

Eksamensveiledning for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftlig eksamen

Eksamensveiledning for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftlig eksamen Eksamensveiledning for vurdering av sentralt gitt eksamen Denne eksamensveiledningen gir informasjon om sentralt gitt eksamen, og hvordan denne skal vurderes. Veiledningen skal være kjent for elever, voksne

Detaljer

Regler for klagebehandling på standpunktkarakterer. Styringsdokument 1/2011. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet

Regler for klagebehandling på standpunktkarakterer. Styringsdokument 1/2011. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet Regler for klagebehandling på standpunktkarakterer Styringsdokument 1/2011 Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet Forord Å sette karakterer og ellers foreta vurdering er underlagt strenge regler

Detaljer

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2015

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2015 Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2015 ENG1002/ENG1003 Engelsk fellesfag For sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål Eksamensveiledning for engelsk fellesfag Eksamensveiledning til

Detaljer

Matematikk (Forslag til læreplaner for fellesfag) Formål. NB! Det er en fordel å lagre ofte så du ikke mister din internettforbindelse.

Matematikk (Forslag til læreplaner for fellesfag) Formål. NB! Det er en fordel å lagre ofte så du ikke mister din internettforbindelse. Matematikk (Forslag til læreplaner for fellesfag) Formål. Formålsbeskrivelsen gir et godt grunnlag for å forstå fagets betydning i et samfunns- og individrettet perspektiv og i forhold til den enkeltes

Detaljer

Kokk hotell- og restaurantfag

Kokk hotell- og restaurantfag LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG 2 RESTAURANT OG MATFAG Kokk hotell- og restaurantfag 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold,

Detaljer