MIDT AUNE og TUNGJÆRDE 7295 ROGNES

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MIDT AUNE og TUNGJÆRDE 7295 ROGNES"

Transkript

1 EIERS BESKRIVELSE MIDT AUNE og TUNGJÆRDE 7295 ROGNES Gnr 36 /16, 34/35 og 33/3 Midtre Gauldal kommune (1648) Prisforlangende: ,- Nkr Side 1 av 21 siders beskrivelse

2 INNEHOLD: Side 2; GENERELL ORIENTERING FRA SELGER. Side 3; GENERELL BESKRIVELSE Side 4; EIENDOMSDATA OG AREALER Side 5; BYGNINGER og OPPFØRINGS - ÅR Side 6-7; KONSTRUKSJONER OG ANDRE FORHOLD Side 8-11; EIERS TEKNISK VURDERING AV BOLIGENE Side 12; TOMTEKART Side 13 15; UTSKRIFT FRA GRUNNBOK Side 16 19; EIERS EGENERKLÆRING Side 20; GENERELT OM BUD OG BUDGIVING MV Side 21; BUDSKJEMA Generell orientering fra selger: Prisen som fremkommer er prisforlangende. Meglers verdivurdering eller takst er ikke utført, prisen er selgers prisforlangende og minstepris. Selger er takstmann av yrke og det ville derfor ikke vært etisk riktig av selger å engasjere egen takstmann. Kjøper oppfordres spesielt til selv å engasjere egen takstmann for verditaksering og tilstandsrapport før bud legges inn. Side 2 av 21 siders beskrivelse

3 Beliggenhet Eiendommen ligger midt i gamle Rognes sentrum i Midtre Gauldal kommune, ca 9 km opp for kommunesenteret Støren, ca 45 min fra Trondheim. På Støren finner man alle fasiliteten som dagligvareforretninger, skoler, barnehager, vinmonopol, kafeer og spisesteder mv. Eiendommen ligger på ca 100 moh og Lakseelva Gaula går ca 80 meter fra eiendommen. Naturmessig har ellers fjellet, ca 30 min kjøring fra eiendommen, mye og by på. For de som er interessert i ørret og røyefiske finnes det mange fjellvann som er interessante. Bygninger Det er tre bygninger på eiendommen: Midt Aune (huset nærmest veien) er oppført ca TunGjærde er oppført ca 1922, og Uthuset antas oppført ca Det er ikke registrert eksakte opplysninger om oppførings år i offentlige registre, dette er opplysninger som er gitt av tidligere eiere. Innhold Midt Aune inneholder i 1 etg Stue, kjøkken, bad, wc, vaskerom, trappegang og vf. I 2 etg finner man 5 soverom, kontorplass og en gang. Kaldt loft og kjeller under boligen. TunGjærde inneholder i 1 etg Stue, kjøkken, bad, wc, trappegang og vf. 2 etg med 4 soverom. Loft med to soverom. Kjeller med vaskekjeller og flere lagerrom. Uthuset inneholder fishing palace, lagerrom for ved og ett omkledningsrom. Uthuset har i tilegg et loft hvor det er hobbyrom for røyking av fisk og en snekkerdel. Tomt Opparbeidet tomt på 1933 m2. Standard og vedlikehold Bygningene er blitt noen år og bærer preg av det. Begge boligene er imidlertid oppusset innvendig de siste årene, men bla. nye tepper / gulv på de fleste av rommene. Sist beiset utvendig i 2011 / Uthuset er ominnredet til utestue for fiskere i Vei, vann og avløp Det er privat vanntilførsel fra Rognes vannlag. Utgiftene her er 750,- kr pr år pt. Privat septikanlegg til begge boligene som tømmes en gang i året. Eiendommen 36/16 har direkte tilgang til offentlig vei. Andre opplysninger Gaula generelt: Aunde vald: Kommunen: (for info om avgifter mv) Side 3 av 21 siders beskrivelse

4 EIENDOMSDATA Hjemmelshaver Marit og Bjørn Amundsen Tomt: Eiet tomt, areal 1933 m². Tomta er oppmålt etter grensegang. Konsesjonsplikt Bebygd eiendom, ikke konsesjonsplikt Regulering Området er ikke regulert, LNF område. Eier har søkt om disp. fra reguleringsplan og eiendommene er pt godkjent til undervisningsformål og kurs. Kommunedelplan Kommunedelplan viser området for eksisterende boliger. Adkomstsvei Adkomst fra offentlig vei. Vann Privat vann fra Aune vannlag. Avløp Privat septikanlegg til begge husene (septik på 33/3 ligger utenfor eiendommen) Gnr / Bnr Eiendommen består av tre gnr/bnr: 36/16, 33/3 og 34/35. FORSIKRING Selskap Forsikringstype Gjensidige Forsikring Fullverdi BYGNINGER OG AREALER AREALER MIDT AUNE Etasje BTA BRA P-ROM Inneholder: 1. etg Stue, kjøkken, bad, wc, vaskerom, entre/ trappegang og vf 2. etg soverom, kontorplass og gang Loft Lagerloft (ca arealer) Kjeller Lagerrom (merk, hele kjeller er medregnet som BRA, også hvor det er oppfylt grusgulv). SUM AREALER TUNGJÆRDE Etasje BTA BRA P-ROM Inneholder: 1. etg Stue, kjøkken, bad, wc, trappegang, kjellernedgang og vf 2. etg soverom og gang Loft soverom (ett uisolert) Kjeller Vaskekjeller og lagerrom SUM AREALER UTHUSET Etasje BTA BRA P-ROM Inneholder: 1. etg Utestue, omkledningsrom. lagerrom 2. etg Hobbyrom SUM Merk; Arealer er hentet fra gamle takstoppgaver / kommunale opplysninger (disse kan være feil og boligene vil bli oppmålt i uke , selger må ta forbehold om noe avvik). Arealene er beregnet ihht rommenes faktiske bruk selv om bruken av rommene kan være i strid med byggeforskrifter (ihht takstbransjens retningslinjer). Merk at høyder over 5 meter i en trebygning utløser spesielle brannkrav (jmf soverom på loft på TunGjærde). Side 4 av 21 siders beskrivelse

5 BYGNINGER og OPPFØRINGSÅR MIDT AUNE Byggeår Ca 1915 iflg tidl. eier. Anvendelse I periodevis bruk av eiere Ombygd / tilbygd Huset er endret flere ganger gjennom årenes løp TUNGJÆRDE Byggeår Ca 1922 iflg tidligere eiere Anvendelse I periodevis bruk av eiere Ombygd / tilbygd Tilbygd 1964 iflg tidl. eiere UTHUS Byggeår 1950 iflg tidl. eiere Anvendelse Ombygd / tilbygd I periodevis bruk av eier Ombygget 2012 Side 5 av 21 siders beskrivelse

6 BESKRIVELSE AV KONSTRUKSJONER OG ANDRE FORHOLD MIDT AUNE OG TUNGJÆRDE Grunn og fundamenter Grus / steinholdige masse i grunnen på begge husene. Grunnmuren på Midt Aune er delvis oppført i gråsteinsmur, betong og leca. Grunnmuren på TunGjærde er oppført i steinsatt betong Grunnmuren på Midt Aune er endret ved at huset er løftet (antar på 60 tallet) Grunnmuren på TunGjærde er fra byggeår. Ingen kjente avvik utover typiske aldringssvakheter (bla. setninger). Drenering Drenering med naturlig avrenning fra opprinnelig byggeår på begge husene (mao; det forekommer fuktinnsig, og det er viktig med riktig avlufting. Merk også garasjeporten til Midt Aune hvor det er fall inn i bygningen). Primærkonstruksjoner yttervegger Trekonstruksjon med laftete tømmerkasse på begge husene. Normale aldringssvekkelser, registrert loddavvik. Vinduer og dører i yttervegg Vinduer med doble glass i trekarm i all hovedsak på begge husene. Isolerglass i 1 etg på TunGjærde. Inngangsdører fra (antar) tallet på begge husene. Normale aldringssvekkelser, men merk alder. Utvendig kledning og overflater Utvendig fasade med stående tømmermannskledning på TunGjerde, delvis liggende kledning og stående kledning på Midt Aune. Kledning skiftet i begge gavler på Midt Aune i 2011 / Stedvis råteskader i kledningen på TunGjerde som må skiftes. Kledning / overflater innervegger Innvendige overflater med malte paneler og malte / tapetserte plater Normal slitasje i forhold til alder. Primærkonstruksjoner / dekker Trebjelkelag i alle etasjeskillere. Skjevheter i konstruksjoner. Gulv og overflater Laminatgulv, vinylbelegg og tepper. Stedvis må oppgradering påregnes. Himling og overflater Innvendig himlinger i alle hovedsak med folietrekte plater og malte plater. Generelt normal slitasje i forhold til alder. Primærkonstruksjoner yttertak Saltaksløsning med bordtak som undertak på begge husene, sperreløsninger. ngen kjente avvik, men svank i taket på TunGjærde. Taktekking Taket er tekket med shingel, stålplatetak på Midt Aune, takstein på TunGjerde. Standard vindskier. Ikke kjent alder på takene, men tekkingen på TunGjærde begynner å bli gammel og må påregnes utskiftet. Kjøkkeninnredning Kjøkkeninnredning i malt utførelse på begge boligene. Normal bruksslitasjer, men merk alder. Side 6 av 21 siders beskrivelse

7 Vann og Sanitæranlegg Privat avløp til septikkummer på begge husene. Anlegget tømmes årlig av Midtre Gauldal kommune. Vann fra Aune vannlag (privat vann sammen med ca 10 oppsittere). Ikke kjent alder på vann / avløp (men eldre enn 50 år). Det har ikke vært funksjonssvikt utover at hovedledningen til vannlaget frøs vinteren 2013 (utbedret med varmekabler som styres av vannlaget). Sanitærutstyr Bad i begge boligene med dusjkabinett og servant. Opplegg for vaskemaskin på badet i TunGjærde, eget vaskerom på Midt Aune. 200 l VVB på begge husene, ny bereder fra 2013 på Midt Aune, bereder fra ca 1990 på TunGjærde. Merk alder på utstyret. Varme Midt Aune har varmepumpe (ny 2013) som hovedoppvarming. Vedovn i gang, biopeis i stue. TunGjærde har vedovn i stue og på kjøkken, ellers panelovner. Ingen kjente avvik utover alder. Elkraft Felles 63 A. inntak på begge husene (nytt fra høsten 2013 hvor også innmaten i sikringsskap ble skiftet til automatsikringer i begge husene). Åpent anlegg i begge husene. Ingen kjente avvik og ingen pålegg. Piper Tegelsteinspiper i begge husene (leca over tak og delvis på loft på Midt Aune). Merk alder på pipene, tiltak må påregnes over tak på TunGjærde. Pipe på loft er innbygget i veggen og må event åpnes for branninspeksjon (klargjort luke i vegg fra det minste soverommet). Vedovn på kjøkken TunGjærde for nære brennbart. Innvendige trapper Eldre plassbygde trapper, lav høyde i gangsone til loft i TunGjærde, loftstige til loft på Midt Aune. Generelt alle bygg: Da nåværende eier overtok byggene var det ett vesentlig etterslep på vedlikehold. Selv om vi nå de 5 og 9 siste årene har brukt mye tid på å nå igjen etterslepet må kjøper fortsatt påregne videre oppgraderinger / utbedringer, byggene er gamle. Uthuset fremstår om fra byggeår, noe ominnredet i Merk; Jøtul ovnen som er plassert i Fishing palace er IKKE ment til oppvarming, dette er en ovn for kaldrøyking av fisk hvor temp. i røyken skal holde ca 20 grader C. Skal ovnen brukes til oppvarming må systemet ombygges, brannfare om det fyres med ved i den slik som den er i dag! FISKERETT I GAULA. Eiendommen 36/16 har en liten andel i Aune vald (andel etter skyld i felles fiske i Gaula på gnr 33, 34, 35 og 36). Aune Vald er ett veldrevet fiskevald og har gjennom en årrekke vært kjent for å kunne levere et godt og variert fiske i Gaula. Aune vald har med årsmøtevedtak bestemt at hver grunneier har ett fiskekort. Retten innebærer også forpliktelser med dugnader og ettersyn på valdet. Andelen gir liten eller ingen avkastning. Valdet starter på vestsiden av elva ca 50 meter nedenfor brua på Rognes og går ned til grensen mot Gjærahølen. På motsatt side av Rv 30 (Øst) har Aune vald tre gode strekninger. På Rv 30 (Vest ) siden av dalen er Aune vald hele den omtalte strekningen med unntak av området rundt Storøra stadion. Det tilbys fiske på totalt ca 3,3 km elvebredd fordelt på 5 soner. Alle de fem sonene fiskes på samme kort. For å lese mer om Aune Vald, sonekart mv; Overtakelse Overtakelse av eiendommen kan skje i hht til kjøpers ønsker. Det er ett midlertidig utleieforhold på Midt Aune som avsluttes (hver oppmerksom på dette når du setter ønske om overtakelse leieboeren kan da følge frem til ) Side 7 av 21 siders beskrivelse

8 Eiers vurdering: Eiendommen Ligger eiendommen i rasutsatt område? Ligger eiendommen i flomutsatt område? Nei Nei Kommentar Er bygninger godkjent slik som de fremstår ved befaring? Ikke relevant, gamle bygningen Er det tilfredsstillende rømningsvei, daglysflate og takhøyde ihht dagens forskiftskrav? Nei Loft TunGjerde Er det montert tilfredsstillende røykvarslere / brannslukningsapparat? Er det foretatt utvidet el sjekk på boligen Er det foretatt radonmåling? Er det fremlagt energimerking? Er det fremlag vannprøver Oppfatter eier vann og avløp som tilfredsstillende? Ja Merk alder VÅTROM Ja Nei Nei Ja Nei ( 0 er ingen merknad, 3 er dårligste karakter) Bad Midt Aune 3 Vegger x Malte plater. Gulv x Vinylbelegg. Bakfall og dårlig belegg. Himlinger x Malte takplater Sluk, membran, tetteskikt x Antar fra 70 tallet, merk alder. Avløp og vannrør x Plastrør og kobber, merk alder. Ventilasjon x Mekanisk, men koblet til lysbryter Sanitærustyr og innredninger x Dusjkabinett og servant. Eldre utstyr. Fukt i tilliggende konstruksjoner x Målinger er foretatt, ingen registrert fukt Bad TunGjærde 2 Vegger x Respateks fra 70 tallet Gulv x Vinyl fra 70 tallet, merk alder Himlinger x Malte takplater fra 70 tallet Sluk, membran, tetteskikt x Antar fra 70 tallet Avløp og vannrør x Plastrør og kobber/jernrør, merk alder Ventilasjon x Mekanisk avtrekk med egen bryter. Sanitærustyr og innredninger x Dusjkabinett og servant, antar fra 70 tallet Fukt i tilliggende konstruksjoner x Målinger er foretatt, ingen registrert fukt Vaskerom Midt Aune 3 Vegger x Eldre malte plater Gulv x Banevinyl med oppsprekking. Tiltak nødvendig, skjevheter Himlinger x Malte takplater Sluk, membran, tetteskikt x Antar fra 70 tallet Avløp og vannrør x Plastrør og kobber/jernrør, ingen synlige avvik men merk alder Ventilasjon x Kun veggventil Sanitærustyr og innredninger x Opplegg for vaskemaskin, avløp kun til sluk Fukt i tilliggende konstruksjoner x Målinger er foretatt, ingen registrert fukt Side 8 av 21 siders beskrivelse

9 Kjøkken begge boliger 2 Vegger x Malte plater, merk alder men ingen avvik Gulv x Vinylbelegg merk alder, betydelige skjevheter i gulv Himlinger x Malte / folierte Avløp og vannrør x Eldre opplegg, men ingen direkte avvik Ventilasjon / avtrekk x Ventilator på TunGjærde, ingen ventilator på Midt Aune Innredninger x Eldre plasstilpassede innredninger på begge husene BYGGTEKNISKE ELEMENT begge boliger ( 0 er ingen merknad, 3 er dårligste karakter) Innvendige trapper 2 Lysåpning i trappeløp x Normale trapper ihht byggeår Rekkverk / håndløpere mv x Ikke ihht dagens forskrifter Funksjonalitet x Trapper er generelt bratte, meget lav takhøyde til loft i TunGjærde Ildsted og skorsteiner 2 Ildsted x Vedovner i begge husene, merk alder. Pipe / røykkanal x Teglpiper fra byggeår i begge husene, merk alder. Pipe sist feid x 2014.Feies av kommunen annen hvert år Feieluke x Feieluker i kjellere, mangler stengemulighet for sotluke i TunGjærde Avstand brennbart x Kjøkken TunGjærde; ovn for nære brennbart Tilsynsrapport Tilsyn ikke foretatt de 9 siste årene. Merk at pipe på loft TunGjærde ikke er tilgjengelig, det må åpnes i vegg på ett soverom (merking foretatt) Etasjeskillere 2 Nedbøyning og stivhet x Trebjelkelag i alle etasjeskillere. Vesentlige skjevheter, merk alder. Råte x Tildekket og vanskelig å kontrollere, men ingen åpenbar råte Det er vesentlige skjevheter i alle gulv Vann og avløpsrør 2 Generelt x Privat avløpsanlegg til septik. Ikke kjent alder, men trolig ca 50 år gammelt på begge boligene Stakeluker x Muligheter til staking via sluk mv Lufting x Avlufting over tak på begge boligene Lukt? x Ingen lukt er registrert Funksjon x Ingen problemer de 9 siste årene, men merk alder. Side 9 av 21 siders beskrivelse

10 UTVENDIG begge boliger ( 0 er ingen merknad, 3 er dårligste karakter) Yttervegger 2 Generelt x Laftede tømmerkasser kledd med paneler. Ved omgjøringer på Midt Aune ble det påvist spor etter eldre angrep av stokkmaur (iflg opplysninger var dette for ca 15 år siden og er ikke senere påvist). Merk alder, loddavvik. Kledning x Liggende og stående kledning i variabel kvalitet. Påvist stedvis råte i kledning på TunGjærde (delvis utskifting må påregnes) Overflatebehandling x Sist beiset 2013 Funksjonalitet x Merk alder, tilfredsstiller ikke dagens krav til tetthet og isolasjon. Vinduer og dører 2 Generelt vinduer x Variabel kvalitet, noe isolerglass, i hovedsak koblede vinduer. Merk alder. Generelt dører x Malte, eldre dører, tilfredsstiller ikke dagens krav til tetthet mv Karmer x Trekarmer i variabel kvalitet, noen vinduer er vanskelig å lukke Utvendig beslag x Stålbeslag under dører og vinduer Lukkemekanismer x Noen vinduer er vanskelig å åpne / lukke Yttertak 2 Generelt x Sperre / drager / boks konstruksjon. Avlufting x Godt avluftet konstruksjon, ikke forekommet isdannelser Svank x Skjevheter i tak på TunGjærde Fuktskjolder x Eldre spor etter lekkasjer på loft på Midt Aune Skadegjørere x Ikke påvist de siste 9 år Tetthet ved gjennomføringer x Justering av beslag anbefales Taktekking 3 Generelt x x Stålplater på Midt Aune (TG2), gammel takstein på TunGjærde. Tiltak må påregnes på TunGjærde, steinen er gammel og suger fukt, råte i lekter. Mosegroing x Ingen stor mosegroing Overganger og beslag x Merk alder Takrenner og beslag 2 Generelt x Stål og sinkrenner, eldre renner Bulker og lekkasjer x Fungerende, men takrenner på TunGjærde bør skiftes sammen med taktekkingen. Stevis lekkasjer i skjøter på TunGjærde Frostspregninger x Påvist frostspregninger Balkonger og terrasser 2 Generelt x Luftebalkong på TunGjærde. Ingen kjente avvik med dette er en risikokonstruksjon. Merk også alder på rekkverk mv, trenger utbedringer. Side 10 av 21 siders beskrivelse

11 FUNDAMENTER, BYGGEGRUNN ( 0 er ingen merknad, 3 er dårligste karakter) Grunnmurer 2 Generelt x Steinsatt grunnmurer, sparesteinsmurer og noe leca Setninger x Det er setninger på Midt Aune, ingen registrert på TunGjærde. Trykksprekker x Ingen kjente Funksjonalitet x Gamle grunnmurer, men fungerer Byggegrunn 0 Generelt x Grus / steinholdige masser i grunnen på begge husene Utglidninger / ras x Ingen registrert Terrengforhold 2 Generelt x Opparbeidet og beplantet tomt, gruset innkjøring Opparbeidelse x Merk terrengfall inn mot kjeller på Midt Aune Drenering og fuktsikring 3 Generelt x Ingen form for drenering, kun naturlig avrenning Saltutslag x Saltutslag (fuktvandring) på begge boligene. Karakterene over; ref: tilstandsgrader ihht NS3600 Side 11 av 21 siders beskrivelse

12 UTSNITT FRA KARTVERKET, EIENDOMSGRENSER: ( Siste offisielle kart, merk at kartet ikke er i målestokk) Opplysning: Det har vært grensegang og oppmåling av de fleste eiendommene på Rognes de siste årene. En sak gjenstår: hvem som er eier av denne lille parsellen på ca 90 m2 av 33/1 som ligger syd for 33/3 (jmf kartet over her). Denne lille parsellen tilhører ikke 36/16 eller noen av eiendommene som selges. Denne saken berører ikke eiendomsgrenser til 36/16 (som er vist med rødt på kartet), men septik - kummen for 33/3 ligger på denne parsellen av 33/1. Alle grenser som er vist med rødt på kartet til 36/16 er merket med grensestikker. Adkomsten er vist med grønn pil på kartet. Side 12 av 21 siders beskrivelse

13 Side 13 av 21 siders beskrivelse

14 Side 14 av 21 siders beskrivelse

15 Side 15 av 21 siders beskrivelse

16 Side 16 av 21 siders beskrivelse

17 Side 17 av 21 siders beskrivelse

18 Side 18 av 21 siders beskrivelse

19 Side 19 av 21 siders beskrivelse

20 Budgivning Budskjema er vedlagt bakerst i denne beskrivelse. Dersom du ønsker å legge inn bud på eiendommen, bør dette gjøres skriftlig (eller scann inn og send en mail til eller ta ett bilde av skjemaet og send på MMS til ). Kravet til skriftlighet gjelder også budforhøyelser SMS er greit, men ikke muntlige bud. Selger vil underrette alle budgivere om nye bud som kommer inn via SMS. Forhøyelser av bud kan sendes på SMS til og dette gjelder som skriftelig. Vær oppmerksom på at selger kan akseptere et hvilket som helst bud, eller avslå samtlige. Akseptfrist For å holde en ryddig budrunde, vil selger ikke akseptere bud som har en kortere akseptfrist enn kl. 12:00 første virkedag etter visning (jmf forskrift til lov om eiendomsmegling 6-3) Hva gjelder når jeg kjøper brukt bolig? Kjøp av brukt bolig reguleres av avhendingsloven (Lov om avhending av fast eigedom av 3. juli 1992 nr 93). Eiendommen selges som den er og merk at det stilles strenge krav til boligkjøper med i hht undersøkelseplikten. Merk også at det er klare forutsetninger med tanke på hvor mye du bør forstå ut fra opplysninger som er gitt om mulige feil eller skader på boligen. Merk at eiendommen er gammel og at den ikke holder dagens tekniske krav. Når er bindende avtale inngått? Bindende avtale mellom kjøper og selger er inngått når bud er akseptert. Dette prinsippet gjelder ved all handel i Norge, også ved kjøp og salg av eiendom. Når det gjelder handel med fast eiendom, er det vanligste at kjøperen legger inn bud som selgeren aksepterer, slik som vi praktiserer i denne saken. Kjøpekontrakten Kjøpekontrakt vil bli utarbeidet snarest mulig, men partene er bundet av bud / aksept før kjøpekontrakten er underskrevet. Omkostninger mv: Dokumentavgift og evnet tinglysning mv må betales av kjøper. For nærmere opplysninger se Avgiften er 2,5% pt på kjøpesummen, i tillegg kommer event. tinglysing av panteobligasjoner osv Overtakelse Overtakelse av eiendommen kan skje i hht til kjøpers ønsker, skriv ønsket overtakelse på budskjemaet. Kjøpesummen og omkostninger skal være innbetalt i sin helhet til kjøpers konto innen overtakelsesdatoen. Nøklene utleveres på det avtalte tidspunktet for overtakelse, forutsatt at kjøpesum er innbetalt. Tinglysing/sikkerhet/overskjøting/oppgjør Ved kontraktsinngåelse utsteder selgeren skjøte til kjøperen. Skjøtet beror hos selger til oppgjør er funnet sted. Side 20 av 21 siders beskrivelse

21 BUDSKJEMA for eiendommene Midt Aune / TunGjerde, : Gnr /bnr: 36 /16, 34/35 og 33/3 i Midtre Gauldal kommune. BUDSKJEMA LEVERES SELGER PERSONLIG, ELLER SCANNES OG SENDES TIL eller MMS til Undertegnede har lest beskrivelsen og satt seg grundig inn i tilstanden og gir herved følgende bud på ovennevnte eiendommer: Kjøpesum kr :... Beløp med bokstaver kr... + omkostninger Nærværende bud er bindende for undertegnede t.om. :... kl.... Eventuelle forbehold: Ønsket overtagelsesdato :... Kjøpet vil bli finansiert slik: Kontant ved kontraktens underskrift: 10% av kjøpesum, min. kr ,- Lån kr... Egenkapital: kr... Totalt: NOK... Event låneinstitusjon: Referanse & tlf:... Eiers beskrivelse er lest og forstått og budgiver er kjent med at selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Likeledes er undertegnede klar over at budet er bindende for budgiver når det er kommet til selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. BUDGIVER: Navn : MOBIL TLF :... Epost:... Adresse:... Postnummer:... Sted:... Sted og dato:... Sign: På uendrede vilkår forhøyes budet til: Kroner Akseptfrist Nytt bud gitt dato Klokkeslett Hvordan ble forhøy. gitt: Skjema leveres direkte til selger, alterantivt MMS til eller mail til BUDET AKSEPTERES; Rognes Side 21 av 21 siders beskrivelse

ENEBOLIG SENTRALT PÅ EVJE EVJE. Sentrum - Enebolig på stor tomt med gode utleiemuligheter Alfred Uglandsveg 9

ENEBOLIG SENTRALT PÅ EVJE EVJE. Sentrum - Enebolig på stor tomt med gode utleiemuligheter Alfred Uglandsveg 9 ENEBOLIG SENTRALT PÅ EVJE EVJE Prisantydning: Sentrum - Enebolig på stor tomt med gode utleiemuligheter Alfred Uglandsveg 9 Kr. 2 490 000,- + omk. MEGLERS KOMMENTAR Solrik beliggenhet så og si midt i Evje

Detaljer

Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune. Tråervegen 24 3691 Gransherad

Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune. Tråervegen 24 3691 Gransherad Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune Tråervegen 24 3691 Gransherad Eiendommen har muligheter for innhegning til hester - stor låve NØKKELINFORMASJON Ansv megler:advokat Olav Hana Telefon:33

Detaljer

Landlig og solrik enebolig/tidl. småbruk - 8,3 da. Hillestad i Holmestrand kommune. Odderudveien 38 3089 Holmestrand

Landlig og solrik enebolig/tidl. småbruk - 8,3 da. Hillestad i Holmestrand kommune. Odderudveien 38 3089 Holmestrand Landlig og solrik enebolig/tidl. småbruk - 8,3 da. Hillestad i Holmestrand kommune Odderudveien 38 3089 Holmestrand Eiendommen har fantastisk utsikt og følelsen av det gode liv på landet NØKKELINFORMASJON

Detaljer

MOI. Moiveien 7. Moiveien 7, 4460 MOI. Prisant. kr 375 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 386 696 P-rom/bra ca. 188/252 kvm. Tomt ca. kvm.

MOI. Moiveien 7. Moiveien 7, 4460 MOI. Prisant. kr 375 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 386 696 P-rom/bra ca. 188/252 kvm. Tomt ca. kvm. Oppdragsnr: 50130026 MOI Moiveien 7, 4460 MOI Prisant. kr 375 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 386 696 P-rom/bra ca. 188/252 kvm. Tomt ca. kvm. Moiveien 7 INNHOLD 01 02 03 04 05 07 30 31 32 33 Innhold

Detaljer

Beskrivelse. Kvitfjell Vest, 2634 Fåvang

Beskrivelse. Kvitfjell Vest, 2634 Fåvang ø elinfo Kvitfjell Vest Særegen, praktfull eiendom beliggende i "smørøyet" på Kvitfjells vestside. Eiendommen består av 8 bygninger, bl.a stort gjennoppført "hovedhus" og en "gildehall". Beliggenhet helt

Detaljer

ENEBOLIG I NATURLIGE OMGIVELSER BIRKENES. Skreros - Lys og fin enebolig i naturlige omgivelser, flotte badeplasser og turmuligheter i området Skreros

ENEBOLIG I NATURLIGE OMGIVELSER BIRKENES. Skreros - Lys og fin enebolig i naturlige omgivelser, flotte badeplasser og turmuligheter i området Skreros ENEBOLIG I NATURLIGE OMGIVELSER BIRKENES Prisantydning: Kr. 1 290 000,- + omk. Skreros - Lys og fin enebolig i naturlige omgivelser, flotte badeplasser og turmuligheter i området Skreros MEGLERS KOMMENTAR

Detaljer

Aremark. Meget pen og innholdsrik enebolig med landlig beliggenhet Anneks/uthus - Garasje

Aremark. Meget pen og innholdsrik enebolig med landlig beliggenhet Anneks/uthus - Garasje Aremark Meget pen og innholdsrik enebolig med landlig beliggenhet Anneks/uthus - Garasje Prisantydning: Kr. 1 590 000,- + omk. Adresse: Villa Høilund, 1798 Aremark Omkostninger: kr. 43 435,- Bra/P-rom/Bta:

Detaljer

STOKKE SENTRUM. www.smartmegling.no. Prisant.: 3 500 000,- Adresse: Storgata 9 P-rom/Bra: 80/438 kvm Tomteareal: 852 kvm Oppdragsnr: 2130001

STOKKE SENTRUM. www.smartmegling.no. Prisant.: 3 500 000,- Adresse: Storgata 9 P-rom/Bra: 80/438 kvm Tomteareal: 852 kvm Oppdragsnr: 2130001 STOKKE SENTRUM Næringseiendom med butikk-/kontorlokaler på bakkeplan og leilighet i 2 etasje Prisant: 3 500 000,- Adresse: Storgata 9 P-rom/Bra: 80/438 kvm Tomteareal: 852 kvm Oppdragsnr: 2130001 wwwsmartmeglingno

Detaljer

Småbruk - Hestesportsenter med ridehall og fantastisk utsikt og solrikt - Nesbyen

Småbruk - Hestesportsenter med ridehall og fantastisk utsikt og solrikt - Nesbyen Småbruk - Hestesportsenter med ridehall og fantastisk utsikt og solrikt - Nesbyen Skirvedalsvegen 39 3540 Nesbyen Småbuk - Hestesportsenter på 15,2 da med egen ridehall. NØKKELINFORMASJON Ansv. megler:...advokat

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Fritidsbolig -Pihl 4027 2612 Gnr. 527 Bnr. 1 Festenr. 1979 SERTIFISERT TAKSTMANN VERITAS sertifisert for BSR Oppdrag Bef.dato Vedlegg

Detaljer

MANDAL HÅLANDSBAKKEN GML ROMSLIG ENEBOLIG MED FLOTT UTSIKT!

MANDAL HÅLANDSBAKKEN GML ROMSLIG ENEBOLIG MED FLOTT UTSIKT! GML HÅLANDSBAKKEN ROMSLIG ENEBOLIG MED FLOTT UTSIKT! MANDAL Prisantydning: Kr. 3 390 000,- + omk. Gamle Hålandsbakken - Stor, flott og oppusset enebolig med stor garasje på solrik utsiktstomt! Gamle Hålandsbakken

Detaljer

FANTASTISK TOMT MED EN "SLITEN" ENEBOLIG VÅGSBYGD. Renoveringsobjekt på attraktiv tomt med sentral beliggenhet. Dobbel garasje.

FANTASTISK TOMT MED EN SLITEN ENEBOLIG VÅGSBYGD. Renoveringsobjekt på attraktiv tomt med sentral beliggenhet. Dobbel garasje. FANTASTISK TOMT MED EN "SLITEN" ENEBOLIG VÅGSBYGD Prisantydning: Kr. 2 100 000,- + omk. Renoveringsobjekt på attraktiv tomt med sentral beliggenhet. Dobbel garasje. Auglandsveien 18 MEGLERS KOMMENTAR Her

Detaljer

SKIPSBYGGER HÆREMSVEI 5 STAVANGER

SKIPSBYGGER HÆREMSVEI 5 STAVANGER SKIPSBYGGER HÆREMSVEI 5 STAVANGER Hundvåg - Enebolig Prisantydning: 5 000 000,- Eier (Selveier) enebolig BRA: 172 m² / P-rom: 123 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER MED KONTAKTINFO/ANSVARLIG Huus Eiendomsmegling

Detaljer

ØRSNES - NØTTERØY. www.smartmegling.no

ØRSNES - NØTTERØY. www.smartmegling.no ØRSNES - NØTTERØY Selveierleilighet i 1 etasje med gangavstand til Teie Torv med de fleste sentrumsfunksjoner Prisant: 1 790 000,- Adresse: Ørsnesalleen 3-1 etasje P-rom/Bra: 100/107 kvm Tomteareal: 1478

Detaljer

REKKEHUS LETTSTELT OG BARNEVENNLIG GRIMSTAD. Groosåsen N - Innholdsrikt og påbygd rekkehus med garasje. Barnevennlig. Gjert Sørensensvei 54

REKKEHUS LETTSTELT OG BARNEVENNLIG GRIMSTAD. Groosåsen N - Innholdsrikt og påbygd rekkehus med garasje. Barnevennlig. Gjert Sørensensvei 54 REKKEHUS LETTSTELT OG BARNEVENNLIG GRIMSTAD Prisantydning: Kr. 2 890 000,- + omk. Groosåsen N - Innholdsrikt og påbygd rekkehus med garasje. Barnevennlig. Gjert Sørensensvei 54 MEGLERS KOMMENTAR Innholdsrikt

Detaljer

Enebolig med garasje Dalevegen 87, 4540 Åseral

Enebolig med garasje Dalevegen 87, 4540 Åseral Enebolig med garasje Dalevegen 87, 4540 Åseral Tomteareal: Eiet tomt 952 m2 Boligareal: Bruttoareal (BTA): 205 m2 Bruksareal (BRA): 190 m2 Primærareal (PMA): 102 m2 PRISANTYDNING: 950.000.- + OMK Kontaktinformasjon:

Detaljer

KALDVELL- FJORDEN LILLESAND

KALDVELL- FJORDEN LILLESAND KALDVELL- FJORDEN LILLESAND Prisantydning: Kr. 2 250 000,- + omk. Fritidseiendom med gode solforhold og strandlinje med egen brygge. Skibbuvollheia MEGLERS KOMMENTAR Eiendommen ligger solrikt og usjenert

Detaljer

BARKÅKER - TØNSBERG. www.smartmegling.no

BARKÅKER - TØNSBERG. www.smartmegling.no BARKÅKER - TØNSBERG Enebolig med stor tomt 3 soverom Carport Underetasje/kjeller med egen inngang Prisant: 2 490 000,- Adresse: Vestre Ekeberg 30 P-rom/Bra: 151/208 kvm Tomteareal: 2 408 kvm Oppdragsnr:

Detaljer

ROMSLIG ENEBOLIG I NATURSKJØNNE OMGIVELSER SØGNE. Årstøl - Meget romslig enebolig med dobbel garasje og solrike uteplasser.

ROMSLIG ENEBOLIG I NATURSKJØNNE OMGIVELSER SØGNE. Årstøl - Meget romslig enebolig med dobbel garasje og solrike uteplasser. ROMSLIG ENEBOLIG I NATURSKJØNNE OMGIVELSER SØGNE Prisantydning: Kr. 2 500 000,- + omk. Årstøl - Meget romslig enebolig med dobbel garasje og solrike uteplasser. Årstølveien 92 MEGLERS KOMMENTAR Her har

Detaljer

TØNSBERG/ HUSVIKÅSEN REINVEIEN 3 B

TØNSBERG/ HUSVIKÅSEN REINVEIEN 3 B TØNSBERG/ HUSVIKÅSEN REINVEIEN 3 B Rekkehusleilighet i 4 mannsbolig i et barnevennlig og attraktivt område! Prisantydning: 2 100 000,- Eier (Selveier) rekkehus BRA: 134 m² / P-ROM: 94 m² NØKKELINFORMASJON

Detaljer

ENEBOLIG I VAÅSEN BOLIGFELT VENNESLA. Øvrebø - Pent oppusset enebolig innerst i blindvei med flott og solrik beliggenhet Einerlia 12

ENEBOLIG I VAÅSEN BOLIGFELT VENNESLA. Øvrebø - Pent oppusset enebolig innerst i blindvei med flott og solrik beliggenhet Einerlia 12 ENEBOLIG I VAÅSEN BOLIGFELT VENNESLA Prisantydning: Kr. 2 290 000,- + omk. Øvrebø - Pent oppusset enebolig innerst i blindvei med flott og solrik beliggenhet Einerlia 12 MEGLERS KOMMENTAR Solrik og usjenert

Detaljer

LINDESNES LELAND STOR SPENNENDE EIENDOM MED MULIGHETER!

LINDESNES LELAND STOR SPENNENDE EIENDOM MED MULIGHETER! LELAND STOR SPENNENDE EIENDOM MED MULIGHETER! LINDESNES Prisantydning: Kr 2 590 000,- + omk Lindesnes - Stor spennende eiendom med hovedhus, låve og garasje! 706 mål med jakt og fiskerett! Lelandsveien

Detaljer

KRAKSØYA UTSIKT OG KVELDSSOL! LILLESAND. Nydelig beliggende hytte med felles sandstrand og 3 båtplasser og kveldssol.

KRAKSØYA UTSIKT OG KVELDSSOL! LILLESAND. Nydelig beliggende hytte med felles sandstrand og 3 båtplasser og kveldssol. KRAKSØYA UTSIKT OG KVELDSSOL! LILLESAND Prisantydning: Kr. 3 900 000,- + omk. Nydelig beliggende hytte med felles sandstrand og 3 båtplasser og kveldssol. Kraksøya Vestre MEGLERS KOMMENTAR Eiendommen ligger

Detaljer

Rakkestad- Stor sentral eiendom, garasje, eietomt.

Rakkestad- Stor sentral eiendom, garasje, eietomt. Rakkestad- Stor sentral eiendom, garasje, eietomt. SALGSOPPGAVE Svært sentral, familievennlig og representativ eiendom med stor fleksibiliet og særegenhet. Solrikt beliggende ved Bergenhus med gangavstand

Detaljer

ÅSSTUBBEN 58 OSLO. 4-roms selveierleilighet i u.etg. med terrasse. Heis. Garasjeplass og bod.

ÅSSTUBBEN 58 OSLO. 4-roms selveierleilighet i u.etg. med terrasse. Heis. Garasjeplass og bod. ÅSSTUBBEN 58 OSLO 4-roms selveierleilighet i uetg med terrasse Heis Garasjeplass og bod Prisantydning: 4 300 000,- Eier (Selveier) leilighet BTA: 162 m² / P-rom: 141 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER MED KONTAKTINFO/ANSVARLIG

Detaljer

Slependen. Adresse: Slependveien 65, 1341 Slependen Bra/P-rom: 312 kvm/253 kvm Meglers Prisvurdering: Kr 6.000.000,-

Slependen. Adresse: Slependveien 65, 1341 Slependen Bra/P-rom: 312 kvm/253 kvm Meglers Prisvurdering: Kr 6.000.000,- Slependen Adresse: Slependveien 65, 1341 Slependen Bra/P-rom: 312 kvm/253 kvm Meglers Prisvurdering: Kr 6.000.000,- Slependen Adresse: Slependveien 65, 1341 Slependen Bra/P-rom: 312 kvm/253 kvm Meglers

Detaljer

VESTERÅSVEIEN 38 OSLO

VESTERÅSVEIEN 38 OSLO VESTERÅSVEIEN 38 OSLO 5-roms selveierleilighet med terrasse og garasje Moderniseringsbehov Prisantydning: 4 350 000,- Eier (Selveier) leilighet BTA: 152 m² / P-rom: 134 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER MED

Detaljer

HAVSTEIN. Havstein - vert. delt halvpart Attraktiv beliggenhet - garasje - pen tomt. Harevegen 34, 7021 TRONDHEIM. Prisant. kr 3 900 000 + omk.

HAVSTEIN. Havstein - vert. delt halvpart Attraktiv beliggenhet - garasje - pen tomt. Harevegen 34, 7021 TRONDHEIM. Prisant. kr 3 900 000 + omk. Oppdragsnr: 32140208 HAVSTEIN Harevegen 34, 7021 TRONDHEIM Prisant. kr 3 900 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 3 998 550 P-rom/bra ca. 144/196 kvm. Tomt ca. 588 kvm. Havstein - vert. delt halvpart Attraktiv

Detaljer

SKOTFOSS - SKIEN. Pollenvegen 32, 3720 SKIEN Oppdrag: 60914025

SKOTFOSS - SKIEN. Pollenvegen 32, 3720 SKIEN Oppdrag: 60914025 SKOTFOSS - SKIEN Pollenvegen 32, 3720 SKIEN Oppdrag: 60914025 ENEBOLIG MED "ALT PÅ EN FLATE" - RENOVERT 1998-2001 POLLENVEGEN 32 INNHOLD 5. 6. 10. 12. 16. 20. 24. 26. 27. 28. 30. 43. 46. 52. 53. 57. 58.

Detaljer

Bjørkåsveien 93. - Trivelig bolig, med 4 soverom i rolig strøk

Bjørkåsveien 93. - Trivelig bolig, med 4 soverom i rolig strøk Bjørkåsveien 93 - Trivelig bolig, med 4 soverom i rolig strøk Bjørkåsen er et trivelig nabolag, med minneverdige naturopplevelser rett utenfor døren Adresse: Bjørkåsveien 93 Kommunenr 1854 Gårdsnr 139

Detaljer