Bruksanvisning Väggmonterad fläktkåpa. Brugsanvisning Væghængte emfang. Bruksanvisning Fritthengende ventilator

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning Väggmonterad fläktkåpa. Brugsanvisning Væghængte emfang. Bruksanvisning Fritthengende ventilator"

Transkript

1 Bruksanvisning Väggmonterad fläktkåpa Brugsanvisning Væghængte emfang Bruksanvisning Fritthengende ventilator Käyttöohje Kattoon asennettava liesituuletin SV DA NO SF

2

3 Bruksanvisning Väggmonterad fläktkåpa Kära kund, Tack för att du har valt den här kvalitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under många år framöver. Skandinavisk design är en kombination av rena linjer, vardagsfunktionalitet och hög kvalitet. Det är kännetecknen för alla våra produkter och anledningen till att de är så uppskattade världen över. ASKO CW4611 ASKO CW4631 ASKO CW4651 ASKO CW4671 ASKO CW4911 ASKO CW4951 ASKO CW4971 ASKO CW4931

4 INNEHÅLL SÄKERHETSINFORMATION 5 Allmänt 5 Återvinning 5 Elsäkerhet 5 BESKRIVNING AV MANÖVERENHETEN 6 BESKRIVNING AV DISPLAY 6 ANVÄNDA FLÄKTEN 7 Starta och stänga av fläkten 7 Aktivera Turbo-effekt 7 Ställa klockan 7 Automatisk avstängning 7 Aktivera äggklocka 7 Belysning 7 Energisparläge för display 7 SKÖTSEL OCH RENGÖRING 8 Allmänt 8 Rengöring av fettfilter 8 Byte av kolfilter (standardfläkt) 8 Byte av kolfilter (för fläktkåpa med sluttande yta) 8 Tömning och rengöring av fettkopp 9 Byte av lampa 9 FELSÖKNING 10 ELEKTRISK ANSLUTNING 35 INSTALLATIONSALTERNATIV 38 INSTALLATION 40 Uppackning 41 Infästning i väggen 41 Infästning av utdragbar täckplåt 42 Högt i tak? 42 4

5 SÄKERHETSINFORMATION Allmänt Denna bruksanvisning innehåller viktig information om installation och underhåll som du bör läsa igenom mycket noga. Spara denna bruksanvisning för framtida bruk. Kontrollera aldrig fett- eller kolfilter när fläkten är i drift. Vidrör inte halogenlamporna och ytorna närmast dessa då belysningen varit tänd under en längre tid. Risk för brännskada! Det är inte tillåtet att flambera under fläktkåpan. Vid stekning måste stekkärlet hållas under ständig uppsikt. Överhettad olja kan utgöra en brandrisk. Dra alltid ut stickproppen före underhållsarbeten. Fläktkåpan får inte användas av små barn. Om fläktkåpan används samtidigt med en häll som drivs av gas måste det finnas tillräcklig ventilation i rummet för att undvika undertryck som kan släcka gas lågan. Återvinning Den här apparaten överensstämmer med europadirektivet 2002/96/EG, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). Genom att försäkra dig om att den här produkten återvinns på rätt sätt, bidrar du till att förebygga eventuella negativa följdrisker för miljö och hälsa OBS! Avfallshantera den här produkten korrekt. Felaktig avfallshantering kan leda till skador på miljön eller människor. Fläkten får under inga omständigheter kastas i hushållsavfallet. Den ska lämnas till en insamlingscentral för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Avfallshantering ska ske enligt lokalt gällande lagar. För mer information om hantering, återvinning och återanvändning av den här produkten, kontakta din kommun, den som ansvarar för ditt hushålls avfallshantering eller affären där du köpte produkten. Elsäkerhet Kontrollera på typskylten (placerad inuti fläktkåpan) att angivna spännings- och strömvärden överensstämmer med elnätet och att stickproppen passar till uttaget. Konsultera behörig elektriker vid minsta tvekan. Installation Se kapitlet INSTALLATION för mer information. 5

6 BESKRIVNING AV MANÖVERENHETEN Indikering för rengöring av filter/knapp för aktivering av klocka 2 Knapp för aktivering av tidur 3 Knapp för minskning av hastighet/inställning av timmar 4 Display 5 Knapp för ökning av hastighet/inställning av minuter 6 Knapp för inställning av äggklocka 7 Knapp för belysning BESKRIVNING AV DISPLAY 1 Indikering för belysning 2 Indikerar automatisk avstängning 3 Tidvisning för automstisk avstängning 4 Tidvisning för larm 5 Indikerar larm 6 Klocka/tidsvisning 7 Indikerar rengöring av fettfilter (Avaktivera genom att trycka på på manöverenheten). 8 Indikering av Turbo-läge 9 Indikering av fläkthastighet

7 ANVÄNDA FLÄKTEN Starta och stänga av fläkten Tryck på eller för att starta fläkten. Använd samma tangenter för att stänga av. Exempel: Använder du det lägsta effektläget trycker du en gång på för att stänga av. Använder du högsta effektläget använder du för att stänga av. Aktivera Turbo-effekt Tryck en eller flera gånger på. När turboläget är aktivterat visas:. Efter två minuter i turboläget växlar fläkten automatiskt till den tredje hastigheten. Ställa klockan Gör så här för att ställa klockan: 1. Håll nedtryckt i 3 sekunder. Siffrorna i displayen börjar sedan blinka 2. Använd för att växla mellan timmar och minuter 3. Använd för att minska och för att öka tiden. Automatisk avstängning Gör så här för att ställa in automatisk avstängning av fläkten: 1. Starta fläkten 2. Tryck på. Lampan tänds och blinkar. 3. Använd för att växla mellan timmar och minuter. 4. Använd för att minska och för att öka tiden. Håll nedtryckt i 3 sekunder för att avaktivera den automatiska avstängningen. Aktivera äggklocka Använd larmet för påminnelser vid matlagning. Gör så här för att ställa in larmtid: 1. Tryck på. Lampan och blinkar. 2. Använd för att växla mellan timmar och minuter. 3. Använd för att minska och för att öka tiden. 4. Tryck på för att stänga av larmet. Håll nedtryckt i 3 sekunder för att avaktivera larmet innan larmtiden gått ut. Belysning Tryck på för att tända och släcka lampan. Energisparläge för display Displayen sätts automatiskt i energisparläge om du inte trycker på någon av tangenterna inom en viss tid. För att återigen aktivera displayen trycker du en gång på valfri tangent. TÄNK PÅ! Fläkten bör startas innan matlagningen påbörjas. För att helt eliminera alla ångor och lukter bör fläkten även gå 15 minuter efter matlagningen. 7

8 SKÖTSEL OCH RENGÖRING Allmänt För att fläktkåpan ska fungera korrekt krävs regelbundet underhåll, framför allt när det gäller fett- och kolfilter. Rengör fläkten och andra ytor på fläktkåpan regelbundet med en trasa som fuktats med denaturerad alkohol eller ett flytande rengöringsmedel som inte repar. Kolfiltren renar den cirkulerande omgivningsluften. Dessa filter kan varken tvättas eller återanvändas och måste bytas minst var fjärde månad. Hur snabbt kolfiltren mättas beror på hur ofta fläkten används, vilken typ av mat som tillagas och hur ofta fettfiltren rengörs. För att förebygga brandrisk och för att fläktkåpan ska fungera korrekt ska filtren aaltid rengöras då rengöring av fettfilter indikeras i display eller minst varannan månad enligt nedanstående anvisningar. TÄNK PÅ! Kolfiltren ska bytas minst var fjärde månad, vid normal användning av fläkten. Fettfiltren ska rengöras vid indikation i displayen eller minst varannan månad. Rengöring av fettfilter Ta ut filtren ur fläktkåpan och rengör dem i en lösning av vatten och ett neutralt rengöringsmedel. Låt filtren ligga en stund i lösningen. - Skölj noga med varmt vatten och låt filtren torka. - Det går även att diska filtren i diskmaskin. Fettfiltrens färgnyans kan helt naturligt ändras efter flera diskningar. sätta sig i filtret. Byte av kolfilter (standardfläkt) Gör så här för att byta kolfilter (standardfläktar): 1. Ta bort fettfiltret 2. Tryck på kolfiltrens klämmor och dra bakåt för att ta ut kolfiltret. Byte av kolfilter (för fläktkåpa med sluttande yta) 1. Tryck i mitten på den högra kanten av glasluckan för att öppna den. 2. Ta ut fettfiltret. 3. Tryck på kolfiltrets klämmor och dra bakåt för att ta ut kolfiltret. 8 OBS! Om du diskar fettfiltren i diskmaskin: diska enbart fetttfiltren och inget annat eftersom matrester från övrig disk kan

9 SKÖTSEL OCH RENGÖRING Tömning och rengöring av fettkopp Fläkten är utrustad med en fläktkopp som samlar upp fett från fläkthjul och fläkthus 1. Ta bort fettfilter och kolfilter (om detta finns). 2. Ta bort fettkoppen och rengör den i varmt vatten och diskmedel. Den kan även rengöras i diskmaskin. Byte av lampa Gör så här för att byta lampa: 1. Lyft upp och ta bort belysningsarmaturen med en skruvmejsel eller annat lämpligt verktyg. 2. Ta ut den trasiga halogenlampan (om fläkten har 4 lampor=10w, 2 lampor=20w). Tänk på att lampan kan vara varm! 3. Sätt fast den nya halogenlampan. Om du tar i halogenlampan direkt med fingrarna kan dess livslängd förkortas. Använd därför en handske eller tygbit för att undvika direktkontakt. OBS! Belysningen är endast avsedd att användas under matlagning och inte för att lysa upp omgivningen under längre tid. Om belysningen används under längre tid får glödlamporna avsevärt kortare livslängd. 9

10 FELSÖKNING Problem Möjlig orsak Lösning Fläktkåpan fungerar inte Ingen strömförsörjning Kontrollera att stickproppen är ansluten Dåligt luftflöde Fettfiltren av aluminium är igensatta Rengör fettfiltren och sätt tillbaka dem när de torkat Kolfiltren är igensatta Byt kolfilter Motorn är igång, men det finns inget luftflöde Spjällventilen kärvar Kontakta service Motorn stängs av efter några minuter Överhettningsskyddet har aktiverats Köket är inte tillräckligt ventilerat Fläktkåpan har installerats för nära spisen Kåpan måste sitta minst 65 cm från spisen Stark lukt av matos Inga kolfilter har monterats Vid cirkulationsdrift (installationsalternativ A) måste kolfiltren vara monterade Olja droppar ned på spisen Oljekopp saknas eller har inte monterats Ta bort fettfiltret av aluminium och montera oljekoppen Rengör fettfiltren Fettfiltren av aluminium är mättade Surrande ljud Någonting vidrör fläkt vingen Kontakta service GARANTI OCH SERVICE Innan du beställer service, läs ovanståenmde kapitel FELSÖKNING För mer information om service och garanti, se medföljande separat information. 10

11 Brugsanvisning Væghængte emfang Kære kunde Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, at det vil opfylde dine forventninger og dække dine behov mange år frem. Skandinavisk design er en kombination af rene linjer, hverdagsfunktionalitet og høj kvalitet. Det er kendetegnende for alle vores produkter og årsagen til, at de er så værdsatte verden over. ASKO CW4611 ASKO CW4631 ASKO CW4651 ASKO CW4671 ASKO CW4911 ASKO CW4951 ASKO CW4971 ASKO CW4931

12 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHEDSOPLYSNINGER 13 Generelt 13 Genanvendelse 13 El-sikkerhed 13 BESKRIVELSE AF STYREENHED 14 BESKRIVELSE AF DISPLAY 14 BRUG AF EMFANGET 15 Start og stop af emfanget 15 Aktivering af Turbo-funktion 15 Indstilling af uret 15 Automatisk slukning 15 Aktivering af minutur 15 Belysning 15 Energisparetilstand i display 15 VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING 16 Generelt 16 Rengøring af fedtfilter 16 Udskiftning af kulfilter (standardemfang) 16 Udskiftning af kulfilter (for emfang med tætsluttende overflade) 16 Tømning og rengøring af fedtbakke 17 Udskiftning af pære 17 FEJLFINDING 18 ELEKTRISK TILSLUTNING 35 ALTERNATIV INSTALLATION 38 INSTALLATION 40 Udpakning 43 Montering i væggen 43 Montering af udtrækkelig loftplade 44 Højt til loftet? 44 12

13 SIKKERHEDSOPLYSNINGER Generelt Denne brugsanvisning indeholder vigtige oplysninger om installation og vedligeholdelse, som du skal læse grundigt igennem. Gem brugsanvisningen til senere brug. Kontrollér aldrig fedt- og kulfilter, når emfanget er i brug. Rør ikke ved halogenpærerne og områderne tættest på disse, når lampen har været tændt i længere tid. Risiko for forbrænding! Det er ikke tilladt at flambere under emfanget. Ved stegning skal stegepanden holdes under konstant opsyn. Overophedet olie kan udgøre en brandfare. Tag altid stikket ud af stikkontakten, før du udfører vedligeholdelsesarbejde. Emfanget må ikke bruges af små børn. Hvis emfanget anvendes sammen med et gasblus, skal der være tilstrækkelig udluftning i rummet for at undgå undertryk, der kan slukke gasflammen. Genanvendelse Dette apparat opfylder kravene i Rådets direktiv 2002/96/EF, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). Ved at sikre at produktet genanvendes korrekt, er du med til at forebygge eventuelle negative følgerisici for miljø og helbred. BEMÆRK! Bortskaf produktet korrekt. Forkert bortskaffelse kan føre til skader på miljø og mennesker. Emfanget må aldrig bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Den skal i stedet afleveres på en genbrugsstation til genvinding af elektrisk og elektronisk udstyr. Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med lokale bestemmelser. Du kan få flere oplysninger om håndtering, bortskaffelse og genvinding af produktet hos kommunen, hos det miljøfirma, der varetager affaldshåndteringen i din bolig eller hos forhandleren. El-sikkerhed Kontrollér, at de spændings- og strømværdier, der fremgår af typeskiltet (sidder indvendigt i emfanget), svarer til lysnettets værdier, og at stikket passer til stikkontakten. Henvend dig til forhandleren, hvis du er det mindste i tvivl. Installation Se i kapitlet INSTALLATION for at få flere oplysninger. 13

14 BESKRIVELSE AF STYREENHED Indikering af rengøring af filter/knap til aktivering af ur 2 Knap til aktivering af timer 3 Knap til reduktion af hastighed/indstilling af timer 4 Display 5 Knap til forøgelse af hastighed/indstilling af minutter 6 Knap til indstilling af minutur 7 Knap til belysning BESKRIVELSE AF DISPLAY 1 Belysningsindikator Indikerer automatisk slukning 3 Tidsvisning for automatisk slukning 4 Tidsvisning for alarm 5 Indikerer alarm 6 Ur/tidsvisning 7 Indikerer rengøring af fedtfilter (Aktivér ved at trykke på på styreenhed) Indikering af Turbo-effekt 9 Indikering af emfanghastighed 14

15 BRUG AF EMFANGET Start og stop af emfanget Tryk på eller for at starte emfanget. Brug samme knapper til at slukke Eksempel: Hvis du bruger det laveste effektniveau, skal du trykke en gang på for at afbryde. Hvis du bruger det højeste effektniveau, skal du bruge for at afbryde. Aktivering af Turbo-funktion Tryk en eller flere gange på. Når Turbo-funktion er aktiveret, vises følgende:. Efter to minutter med Turbo-effekt, skifter emfanget automatisk til den tredje hastighed. Indstilling af uret Sådan indstiller du uret: 1. Hold inde i 3 sekunder. Tallene på displayet begynder at blinke 2. Brug til at skifte mellem timer og minutter 3. Brug til at reducere og til at øge tiden. Automatisk slukning Sådan gør du for at indstille automatisk slukning af emfanget: 1. Start emfanget. 2. Tryk på. Lampen tændes, og blinker. 3. Brug til at skifte mellem timer og minutter. 4. Brug til at reducere og til at øge tiden. Hold inde i 3 sekunder for at deaktivere automatisk slukning. 1. Tryk på. Lampen og blinker. 2. Brug til at skifte mellem timer og minutter. 3. Brug til at reducere og til at øge tiden. 4. Tryk på for at afbryde alarmen. Hold inde i 3 sekunder for at deaktivere alarmen, før alarmtiden er gået. Belysning Tryk på for at tænde og slukke for lyset. Energisparetilstand i display Displayet skifter automatisk til energisparetilstand, hvis du ikke trykker på nogen af knapperne i et vist tidsrum. Hvis du vil aktivere displayet igen, skal du trykke en gang på en valgfri knap. HUSK! Emfanget skal startes, før madlavningen påbegyndes. For at undgå røg og lugt helt skal emfanget også køre 15 minutter, efter at madlavningen er afsluttet. Aktivering af minutur Brug alarmen som minutur under madlavningen. Sådan indstiller du alarmen: 15

16 VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING Generelt For at emfanget skal fungere korrekt skal den vedligeholdes jævnligt, herunder især fedt- og kulfilter. Rengør ventilator og andre flader på emfanget jævnligt med en klud fugtet i sprit eller flydende rengøringsmiddel, som ikke efterlader ridser. Kulfilteret renser den cirkulerende luft i omgivelserne. Disse filtre kan hverken vaskes eller genanvendes og skal udskiftes mindst hver fjerde måned. Hvor hurtigt kulfiltrene mættes afhænger af, hvor ofte emfanget bruges, hvilken type mad der tilberedes, og hvor ofte fedtfilteret rengøres. For at forebygge brandfare og risiko for, at emfanget går i stykker, skal filtrene altid rengøres, når det angives på displayet eller mindst hver anden måned i henhold til nedenstående anvisninger. HUSK! Kulfiltrene skal udskiftes mindst hver fjerde måned ved normal brug af emfanget. Fedtfiltrene skal rengøres, når det vises på displayet eller mindst hver anden måned. Rengøring af fedtfilter Tag filtrene ud af emfanget, og rengør dem i en opløsning bestående af vand og et neutral rengøringsmiddel. Lad filtrene ligge et stykke tid i opløsningen. - Skyl med varmt vand, og filtrene tørre. - Du kan også komme filtrene i opvaskemaskinen. Fedtfiltrenes farvenuance kan ændre sig, når de har været vasket nogle gange. Det er helt normalt. Sådan udskifter du kulfilter (standardemfang): 1. Fjern fedtfilteret 2. Tryk på klemmerne på kulfilteret, og vip det bagover for at tage kulfilteret ud. Udskiftning af kulfilter (for emfang med tætsluttende overflade) 1. Tryk i midten på højre side af glaslugen for at åbne den. 2. Tag fedtfilteret ud. 3. Tryk på klemmerne på kulfilteret, og vip det bagover for at tage kulfilteret ud. BEMÆRK! Hvis du vasker fedtfiltrene i opvaskemaskinen, skal du undgå at vaske andre ting samtidigt, da madrester fra bestik og tallerkener kan sætte sig fast i fedtfiltrene. Udskiftning af kulfilter (standardemfang) 16

17 VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING Tømning og rengøring af fedtbakke Emfanget er udstyret med en fedtbakke, der opsamler fedt fra ventilatorhjul og ventilatorhus 1. Fjern fedtfilteret og kulfilteret (hvis udstyret hermed). 2. Fjern fedtkoppen, og rengør den i varmt vand tilsat opvaskemiddel. Den kan også rengøres i opvaskemaskinen. Udskiftning af pære Sådan udskifter du pæren: 1. Løft op i belysningsarmaturet, og fjern det med en skruetrækker eller en anden egnet genstand. 2. Tag den defekte halogenpære ud (hvis emhætten har 4 pærer = 10W, 2 pærer = 20W). Husk, at pæren kan være varm! 3. Sæt den nye halogenpære fast. Hvis du tager fat i halogenpæren direkte med fingrene, kan levetiden forkortes. Brug derfor en handske eller en klud for at undgå direkte kontakt. BEMÆRK! Lyset er udelukkende beregnet til brug under madlavningen og ikke til oplysninger af omgivelserne i længere tid ad gangen. Hvis lyset bruges i længere tid, har pærerne en noget kortere levetid. 17

18 FEJLFINDING Problem Mulig årsag Afhjælpning Emfanget virker ikke Ingen strømforsyning Kontrollér, at stikket er sat i stikkontakten Dårlig luftgennemstrømning Fedtfiltrene af aluminium er tilstoppet Rengør fedtfiltrene, og sæt dem tilbage, når de er tørre Kulfiltrene er tilstoppet Udskift kulfiltrene Motoren er i gang, men der er ingen luftgennemstrømning Spjældventilen går trægt Kontakt service Motoren standser efter nogle minutter Overophedningsbeskyttelsen er aktiveret Emfanget er installeret for tæt på komfuret Køkkenet er ikke tilstrækkeligt ventileret Emfanget skal have en afstand på mindst 65 cm til komfuret Kraftig lugt af mados Der er ikke monteret noget kulfilter Ved cirkulationsdrift (installationsalternativ A) skal der monteres kulfiltre Der drypper olie ned på komfuret Fedtbakken mangler eller er ikke monteret Fjern fedtfilteret af aluminium, og monter fedtbakken Rengør fedtfiltrene Fedtfiltrene af aluminium er mættet Summelyd Noget rører ved ventilatorvingen Kontakt service GARANTI OG SERVICE Læs kapitlet FEJLSØGNING igennem, før du ringer til serviceafdelingen Du kan få flere oplysninger om service og garanti i den medfølgende separate vejledning. 18

19 Bruksanvisning Veggmontert ventilator Kjære kunde! Takk for at du valgte dette kvalitetsproduktet fra ASKO. Vi håper at produktet svarer til dine forventninger, og at det vil oppfylle dine behov i mange år framover. Skandinavisk design er en kombinasjon av rene linjer, hverdagsfunksjonalitet og høy kvalitet. Dette kjennetegner alle våre produkter er og grunnen til at de er så populære verden over. ASKO CW4611 ASKO CW4631 ASKO CW4651 ASKO CW4671 ASKO CW4911 ASKO CW4951 ASKO CW4971 ASKO CW4931

20 INNHOLD SIKKERHETSINFORMASJON 21 Generelt 21 Gjenvinning 21 Elsikkerhet 21 BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN 22 BESKRIVELSE AV DISPLAY 22 BRUKE VENTILATOREN 23 Starte og slå av ventilatoren 23 Aktivere turboeffekt 23 Stille klokken 23 Automatisk avstengning 23 Aktivere timer 23 Belysning 23 Energisparemodus for display 23 VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING 24 Generelt 24 Rengjøring av fettfilter 24 Bytte av kullfilter (standardventilator) 24 Bytte av kullfilter (for ventilatorer med skråstilt overflate) 24 Tømming og rengjøring av fettkopp 25 Bytte av pære 25 FEILSØKING 26 ELEKTRISK TILKOBLING 35 INSTALLASJONSALTERNATIVER 38 INSTALLASJON 40 Utpakking 45 Feste ventilatoren til veggen 45 Feste den uttrekkbare dekkplaten 46 Høyt under taket? 46 20

21 SIKKERHETSINFORMASJON Generelt Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om installasjon og vedlikehold og bør leses nøye. Ta vare på bruksanvisningen for senere bruk. Ikke kontroller fett- eller kullfiltrene når ventilatoren er i bruk. Ikke berør halogenpærene og overflatene nærmest disse hvis belysningen har vært tent over lengre tid. Fare for brannskade! Det må ikke flamberes under ventilatorhetten. Ved steking må stekepannen holdes under kontinuerlig oppsikt. Overopphetet olje kan utgjøre risiko for brann. Trekk alltid ut støpselet før vedlikeholdsarbeider. Ventilatoren må ikke brukes av små barn. Hvis ventilatoren brukes samtidig med en gassdrevet komfyr, må det være tilstrekkelig ventilasjon i rommet slik at man unngår undertrykk som kan slukke gassflammen. Gjenvinning Dette apparatet er fremstilt i overensstemmelse med Europadirektivet 00/96/EG, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). Ved å forsikre seg om at dette produktet gjenvinnes på riktig måte, bidrar brukeren til å forebygge eventuelle negative følger for miljø og helse. OBS! Produktet skal avhendes på en korrekt måte. Feilaktig avhending kan medføre skader på miljø eller mennesker. Ventilatoren må under ingen omstendigheter kastes i husholdningsavfallet. Den skal leveres til en innsamlingssentral for gjenvinning av elektrisk og elektronisk utstyr. Avhendingen skal foretas i henhold til lokale bestemmelser. For mer informasjon om håndtering, gjenvinning og gjenbruk av dette produktet, ta kontakt med kommunen, den som er ansvarlig for din husholdnings avfallshåndtering eller butikken der du kjøpte produktet. Elsikkerhet Kontroller at de angitte spennings- og strømverdiene på typeskiltet (på innsiden av ventilatoren) stemmer overens med strømnettet, og at støpselet passer til uttaket. Konsulter autorisert elektriker hvis du er i tvil. Installasjon Se kapittelet INSTALLASJON for mer informasjon. 21

22 BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN Indikator for rengjøring av filter/knapp for aktivering av klokke 2 Knapp for aktivering av tidsur 3 Knapp for reduksjon av hastighet/innstilling av timer 4 Display 5 Knapp for økning av hastighet/innstilling av minutter 6 Knapp for innstilling av timer 7 Knapp for belysning BESKRIVELSE AV DISPLAYET 1 Indikator for belysning 2 Indikerer automatisk avstengning 3 Tidsvisning for automatisk avstengning 4 Tidsvisning for alarm 5 Indikerer alarm 6 Klokke/tidsvisning 7 Indikerer rengjøring av fettfilter (Deaktiveres ved å trykke på på betjeningsenheten). 8 Indikator for turboeffekt 9 Indikator for viftehastighet

23 BRUKE VENTILATOREN Starte og slå av ventilatoren Trykk på eller for å starte ventilatoren. Bruk de samme knappene for å slå av ventilatoren. Eksempel: Hvis du bruker det laveste effekttrinnet, trykker du én gang på for å slå av ventilatoren. Hvis du bruker det høyeste effekttrinnet, bruker du for å slå av ventilatoren. Aktivere turboeffekt Trykk én eller flere ganger på. Når turboeffekten er aktivert, vises:. Etter to minutter på turboeffekt, går ventilatoren automatisk over til den tredje hastigheten. Stille klokken Slik gjør du for å stille klokken: 1. Hold inne i 3 sekunder. Sifrene i displayet begynner å blinke. 2. Bruk for å bytte mellom timer og minutter. 3. Bruk for å redusere og for å øke tiden. Automatisk avstengning Slik gjør du for å stille inn automatisk avstengning av ventilatoren: 1. Starte ventilatoren 2. Trykk på. Lampen tennes og blinker. 3. Bruk for å bytte mellom timer og minutter. 4. Bruk for å redusere og for å øke tiden. Hold inne i 3 sekunder for å deaktivere den automatiske avstengningsfunksjonen. gjør du for å stille inn alarmtidspunkt: 1. Trykk på. Lampen og blinker. 2. Bruk for å bytte mellom timer og minutter. 3. Bruk for å redusere og for å øke tiden. 4. Trykk på for å slå av alarmen. Hold inne i 3 sekunder for å deaktivere alarmen før alarmtiden har gått. Belysning Trykk på for å tenne og slukke lampen. Energisparemodus for display Displayet går automatisk over i energisparemodus hvis du ikke trykker på noen av knappene innen en viss tid. For å aktivere displayet, trykker du på en vilkårlig knapp. HUSK! Ventilatoren bør startes før matlagingen påbegynnes. For å eliminere damp og lukter fullstendig, bør du la ventilatoren gå 15 minutter etter matlagingen. Aktivere timer Bruk alarmen for påminnelser under matlagingen. Slik 23

24 VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING Generelt For at ventilatoren skal fungere tilfredsstillende, er det nødvendig med regelmessig vedlikehold, særlig av fett- og kullfiltrene. 1. Fjern fettfilteret. 2. Trykk inn klemmene på kullfilteret og trekk kullfilteret bakover for å ta det ut. Rengjør viften og andre overflater på ventilatoren regelmessig med en klut som fuktes med denaturert sprit eller et flytende rengjøringsmiddel som ikke gir riper. Kullfiltrene renser den sirkulerende omgivelses-luften. Disse filtrene kan verken vaskes eller brukes om igjen og må byttes minst hver fjerde måned. Hvor raskt kullfiltrene mettes, er avhengig av hvor ofte ventilatoren brukes, hva slags mat som tilberedes og hvor ofte fettfiltrene blir rengjort. For å forebygge fare for brann, og for at ventilatoren skal virke tilfredsstillende, må filtrene alltid rengjøres i henhold til anvisningene nedenfor når rengjøring av fettfilter indikeres i displayet eller minst annenhver måned. HUSK! Kullfiltrene skal byttes minst hver fjerde måned ved normal bruk av ventilatoren. Fettfiltrene skal rengjøres ved indikasjon i displayet eller minst annenhver måned. Rengjøring av fettfilter Ta filtrene ut av ventilatoren og rengjør dem i en oppløsning av vann og et nøytralt rengjøringsmiddel. La filtrene ligge en stund i oppløsningen. Skyll grundig med varmt vann og la filtrene tørke. Filtrene kan også vaskes i oppvaskmaskin. Fettfiltrenes fargenyanse kan bli forandret etter flere gangers vask. Bytte av kullfilter (for ventilatorer med skråstilt overflate) 1. Trykk i midten på den høyre kanten av glassluken for å åpne den. 2. Fjern fettfilteret. 3. Trykk inn klemmene på kullfilteret og trekk kullfilteret bakover for å ta det ut. 24 OBS! Hvis du vasker fettfilteret i oppvaskmaskinen: Vask kun fettfilteret, og ingenting annet, ettersom matrester fra annen oppvask kan sette seg fast i filteret. Bytte av kullfilter (standardventilator) Slik gjør du for å bytte kullfilter (standardventilator):

25 VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING Tømming og rengjøring av fettkopp Ventilatoren er utstyrt med en viftekopp som samler opp fett fra viftehjulet og viftehuset. 1. Fjern fettfilter og kullfilter (hvis dette finnes). 2. Ta ut fettkoppen og rengjør den med varmt vann og oppvaskmiddel. Den kan også vaskes i oppvaskmaskin. Bytte av pære Slik gjør du for å bytte pære: 1. Løft opp og fjern belysningsarmaturet med en skrutrekker eller annet passende verktøy. 2. Ta ut den brukte halogenpæren (hvis viften har 4 pærer=10 W, 2 pærer=20 W). Husk at pæren kan være varm! 3. Sett inn den nye halogenpæren. Halogenpærens levetid kan bli redusert hvis du berører den direkte med fingrene. Bruk derfor en hanske eller et tøystykke for å unngå direkte kontakt. OBS! Belysningen er kun beregnet på bruk under matlaging og ikke for å gi lys til omgivelsene over lengre tid. Hvis belysningen brukes over lengre tid, blir lyspærenes levetid betydelig redusert. 25

26 FEILSØKING Problem Mulig årsak Løsning Ventilatoren virker ikke Ingen strømforsyning Kontroller at støpselet er tilkoblet Dårlig luftsirkulasjon Fettfiltrene i aluminium er tette Rengjør fettfiltrene og sett dem tilbake når de har tørket Kullfiltrene er tette Bytt kullfilter Motoren går, men det er ingen luftsirkulasjon Spjeldventilen går tregt Kontakt service Motoren slås av etter noen minutter Overopphetingsvernet har blitt aktivert Kjøkkenet er ikke tilstrekkelig ventilert Ventilatoren er installert for nær komfyren Ventilatoren må plasseres minst 65 cm fra komfyren Sterk lukt av matos Det er ikke montert kullfiltre Ved sirkulasjonsdrift (installasjonsalternativ A) må kullfiltrene være montert Det drypper olje ned på komfyren Oljekoppen mangler eller har ikke blitt montert Fjern fettfilteret i aluminium og monter oljekoppen Rengjør fettfiltrene Fettfiltrene i aluminium er mettet Surrende lyd Noe berører vingen på viften Kontakt service GARANTI OG SERVICE Les kapitlet FEILSØKING før du bestiller service. For mer informasjon om service og garanti, se medfølgende, separat informasjon. 26

27 Käyttöohje Seinään asennettava liesituuletin Hyvä asiakas, Kiitos, että olet valinnut tämän ASKO-laatutuotteen. Toivomme, että se vastaa odotuksiasi ja täyttää tarpeesi vuosiksi eteenpäin. Pohjoismainen muotoilu yhdistää puhtaat linjat, arkipäivän käytännöllisyyden ja korkean laadun. Se on kaikkien tuotteidemme tunnusmerkki ja sen ansiosta tuotteitamme arvostetaan kaikkialla maailmassa. ASKO CW4611 ASKO CW4631 ASKO CW4651 ASKO CW4671 ASKO CW4911 ASKO CW4951 ASKO CW4971 ASKO CW4931

28 SISÄLLYS TURVALLISUUSTIEDOT 29 Yleiset 29 Kierrätys 29 Sähköturvallisuus 29 OHJAUSYKSIKÖN KUVAUS 30 NÄYTÖN KUVAUS 30 LIESITUULETTIMEN KÄYTTÖ 31 Liesituulettimen käynnistäminen ja pysäyttäminen 31 Turbotehon aktivointi 31 Kellon asetus aikaan 31 Automaattinen pysäytys 31 Munakellon aktivointi 31 Valaisin 31 Näytön säästöasetus 31 HOITO JA PUHDISTUS 32 Yleistä 32 Rasvasuodattimen puhdistus 32 Hiilisuodattimien vaihto (vakiotuuletin) 32 Hiilisuodattimen vaihto (kaltevapintainen liesituuletin) 32 Rasvakupin tyhjennys ja puhdistus 33 Lampun vaihto 33 VIANETSINTÄ 34 SÄHKÖLIITÄNTÄ 35 ASENNUSVAIHTOEHDOT 38 ASENNUS 40 Pakkauksen purku 47 Kiinnitys seinään 47 Ulosvedettävän peitelevyn asennus 48 Katto korkealla? 48 28

29 TURVALLISUUSTIEDOT Yleiset Tämä käyttöohje sisältää tärkeää tietoa asennuksesta ja kunnossapidosta; lue se hyvin huolellisesti. Säilytä käyttöohje tulevaa käyttöä varten. Älä tarkista rasva- tai hiilisuodatinta laitteen ollessa käytössä. Älä kosketa halogeenivalaisimia tai näiden lähistöllä olevia pintoja valaistuksen oltua kytkettynä pitkään. Palovammojen vaara! Liesituulettimen alla ei saa liekittää. Paistettaessa on valvottava paistoastiaa jatkuvasti. Ylikuumentunut öljy saattaa olla palovaarallinen. Irrota pistotulppa ennen kuin aloitat kunnossapitotyöt. Lapset eivät saa käyttää liesituuletinta. Jos liesituuletinta käytetään samaan aikaan kuin kaasukäyttöistä liettä, huoneeseen on tultava niin paljon korvausilmaa, ettei synny alipainetta, joka voi sammuttaa kaasuliekin. HUOM! Hävitä tuote oikein. Virheellinen hävittäminen saattaa vahingoittaa ympäristöä tai ihmisiä. Liesituuletinta ei saa missään tapauksessa saa hävittää talousjätteenä. Se on toimitettava sähköja elektroniikkaromun kierrätyskeskukseen. Jätteidenkäsittelyn on noudatettava paikallisia lakeja. Ota yhteyttä kuntasi jätehuoltoviranomaiseen tai laitteen myyneeseen liikkeeseen, jos haluat lisätietoja tuotteen käsittelystä, kierrätyksestä ja uudelleenkäytöstä. Sähköturvallisuus Varmista tyyppikilvestä (puhallinkotelon sisäpuolella), että ilmoitetut jännite- ja virta-arvot vastaavat sähköverkkoa ja että pistoke sopii pistorasiaan. Ota yhteyttä valtuutettuun sähköasentajaan, jos olet epävarma. Asennus Katso lisätietoja luvusta ASENNUS. Kierrätys Tämä laite on Euroopan parlamentin ja neuvoston sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevaan direktiiviin (WEEE) 2002/96/EG mukainen. Varmistumalla tämän tuotteen oikeasta kierrätyksestä käyttäjä torjuu osaltaan ympäristöön mahdollisesti kohdistuvat kielteiset seuraukset. 29

30 OHJAUSYKSIKÖN KUVAUS Suodattimen puhdistustarpeen näyttö/kellon aktivointipainike 2 Ajastimen aktivointipainike 3 Nopeuden vähennyspainike/tuntien asetuspainike 4 Näyttö 5 Nopeuden lisäyspainike/minuuttien asetuspainike 6 Munakellon asetuspainike 7 Valaistuksen valintapainike NÄYTÖN KUVAUS 1 Valaistuksen merkkivalo Osoittaa automaattisen pysäytyksen 3 Automaattipysäytyksen aikanäyttö 4 Hälytyksen aikanäyttö 5 Osoittaa hälytyksen 6 Kello/aikanäyttö 7 Osoittaa rasvasuodattimen puhdistustarpeen (Poista käytöstä painamalla hallintayksikön painiketta ) Turbotilan näyttö 9 Puhaltimen nopeusnäyttö 30

31 LIESITUULETTIMEN KÄYTTÖ Liesituulettimen käynnistäminen ja pysäyttäminen Käynnistä tuuletin painamalla tai. Pysäytä tuuletin samoilla painikkeilla. Esimerkki: Jos käytät alinta tehoasetusta, pysäytät tuulettimen painamalla kerran. Jos käytät suurinta tehoa, pysäytä tuuletin painamalla. Turbotehon aktivointi Paina kerran tai useampia kertoja. Kun turbotila on aktivoituna, näkyy:. Toimittuaan kaksi minuuttia turbotilassa tuuletin vaihtaa automaattisesti kolmosnopeuteen. Kellon asetus aikaan Aseta kello aikaan näin: 1. Pidä painettuna 3 sekunnin ajan. Näytön numerot alkavat vilkkua 2. Vaihda tuntien ja minuuttien välillä painamalla. 3. Paina kun haluat pienentää ja kun haluat suurentaa lukemaa. Automaattinen pysäytys Aseta tuulettimen automaattinen pysäytys näin: 1. Käynnistä tuuletin 2. Paina. Valo syttyy ja vilkkuu. 3. Vaihda tuntien ja minuuttien välillä painamalla. 4. Paina kun haluat vähentää ja kun haluat lisätä aikaa. Pidä painettuna 3 sekuntia, kun haluat poistaa automaattisen pysäytyksen käytöstä. Munakellon aktivointi Käytä hälytystoimintoa ruoanlaiton aikaisiin muistutuksiin. Aseta hälytysaika näin: 1. Paina. Valo syttyy ja vilkkuu. 2. Vaihda tuntien ja minuuttien välillä painamalla. 3. Paina kun haluat vähentää ja kun haluat lisätä aikaa. 4. Pysäytä hälytys painamalla. Pidä painettuna 3 sekuntia, kun haluat poistaa hälytyksen ennen ajan umpeutumista. Valaisin Voit sytyttää ja sammuttaa lampun painamalla. Näytön energiansäästöasetus Näyttö menee energiansäästötilaan automaattisesti, ellet käytä mitään painiketta tietyn ajan kuluessa. Saat näytön näkyviin painamalla yhden kerran mitä tahansa painiketta. MUISTA! Laite on käynnistettävä ennen ruoanlaiton aloittamista. Poistaakseen kaikki höyryt ja hajut tuulettimen tulee olla käynnissä n. 15 minuuttia ruoanlaiton päätyttyä. 31

32 HOITO JA PUHDISTUS Yleistä Liesituuletinta, erityisesti sen rasva- ja hiilisuodatinta, on hoidettava säännöllisesti, jotta liesituuletin toimii kunnolla. Puhdista puhallin ja muut pinnat säännöllisesti denaturoituun alkoholiin tai juoksevaan naarmuttamattomaan puhdistusaineeseen kostutetulla rievulla. Hiilisuodattimet puhdistavat liesituulettimen kautta kiertävää ilmaa. Näitä suodattimia ei voi puhdistaa eikä käyttää uudelleen; ne on vaihdettava vähintään joka neljäs kuukausi. Se, miten nopeasti hiilisuodattimet kyllästyvät, riippuu tuulettimen käytöstä, valmistettavista ruoista ja siitä, miten usein rasvasuodattimet puhdistetaan. Palovaaran välttämiseksi ja jotta liesituuletin toimii oikein, suodattimet on puhdistettava alla olevien ohjeiden mukaan aina, kun näyttö ilmaisee rasvasuodattimien puhdistustarpeen tai vähintään kerran joka toinen kuukausi. MUISTA! Hiilisuodattimet on vaihdettava vähintään joka neljäs kuukausi, jos liesituuletinta käytetään normaalisti. Rasvasuodattimet on vaihdettava näytössä olevan ilmaisimen perusteella tai vähintään joka toinen kuukausi. Rasvasuodattimen puhdistus Poista suodattimet tuulettimesta ja puhdista ne neutraalissa puhdistusaineliuoksessa. Liota suodattimia hetki liuoksessa. Huuhtele hyvin kuumalla vedellä ja anna suodattimien kuivua. Suodattimet sietävät myös pesun astianpesukoneessa. Rasvasuodattimien värisävy saattaa muuttua toistuvien pesujen seurauksena. Hiilisuodattimien vaihto (vakiotuuletin) Vaihda hiilisuodattimet näin (vakioliesituulettimet): 1. Irrota rasvasuodatin 2. Irrota hiilisuodatin painamalla sen kiinnikkeet alaspäin ja vetämällä niitä taaksepäin. Hiilisuodattimen vaihto (kaltevapintainen liesituuletin) 1. Avaa lasiluukku painamalla lasiluukun oikean reunan keskikohtaa. 2. Irrota rasvasuodatin. 3. Irrota hiilisuodatin painamalla sen kiinnikkeet alaspäin ja vetämällä niitä taaksepäin. HUOM! Jos peset rasvasuodattimia astianpesukoneessa: laita koneeseen vain rasvasuodattimet eikä mitään muuta, koska ruoantähteet voivat muuten tarttua suodattimiin. 32

33 HOITO JA PUHDISTUS Rasvakupin tyhjennys ja puhdistus Liesituulettimessa on rasvakuppi, joka kerää puhaltimesta ja kotelosta kertyvän rasvan. 1. Irrota rasvasuodatin ja (mahdollinen) hiilisuodatin. 2. Poista rasvakuppi ja pese se astianpesuaineella ja lämpimällä vedellä. Sen voi pestä myös astianpesukoneessa. Lampun vaihto Vaihda lamppu näin: 1. Nosta ja irrota valaisin ruuvitaltalla tai muulla sopivalla työkalulla. 2. Poista rikkinäinen halogeenilamppu (jos tuulettimessa on 4 lamppua = 10 W, 2 lamppua = 20 W). Muista että lamppu saattaa olla kuuma! 3. Kiinnitä uusi halogeenilamppu. Halogeenilampun käyttöikä saattaa lyhentyä, jos tartut siihen paljain käsin. Vältä suoraa kosketusta käyttämällä käsinettä tai kangaspalaa. HUOM! Valaisinta tulee käyttää vain ruoanlaiton aikana, se ei ole tarkoitettu ympäristön valaisemiseen. Lamppujen käyttöikä lyhenee merkittävästi, jos valaisinta käytetään pitkiä jaksoja. 33

34 VIANETSINTÄ Ongelma Mahdollinen syy Ratkaisu Liesituuletin ei toimi Ei sähkövirtaa Varmista, että pisto-tulppa on liitetty verkkoon. Heikko ilmavirtaus Alumiiniset rasvasuodattimet ovat tukossa Hiilisuodattimet ovat tukkeutuneet Puhdista rasvasuodattimet ja asenna ne takaisin niiden kuivuttua Vaihda hiilisuodattimet Moottori käy, mutta ilma ei kierrä Säätöventtiilin liike on estynyt Ota yhteyttä huoltoon Moottori pysähtyy muutaman minuutin kuluttua Ylikuumenemissuoja on lauennut Liesituuletin on asennettu liian lähelle liettä Keittiön ilmanvaihto ei ole riittävä Liesituulettimen on oltava vähintään 65 cm etäisyydellä liedestä Voimakas ruoan käry Hiilisuodattimia ei ole asennettu Ilmaa kierrättävään (asennusvaihtoehto A) liesituulettimeen on asennettava hiilisuodattimet Liedelle tippuu öljyä Rasvakuppia ei ole tai se on jäänyt asentamatta Alumiiniset rasvasuodattimet ovat tukossa Irrota alumiininen rasvasuodatin ja asenna rasvakuppi Puhdista rasvasuodattimet Suriseva ääni Jokin koskettaa puhaltimen siipiä Ota yhteyttä huoltoon HUOLTO JA TAKUU Lue edellä oleva VIANETSINTÄ-luku ennen kuin tilaat huollon. Lisätietoja huollosta ja takuusta on liitteenä olevassa painotuotteessa. 34

35 ELEKTRISK ANSLUTNING ELEKTRISK TILSLUTNING ELEKTRISK TILKOBLING SÄHKÖLIITÄNTÄ

36 SV: Montering och elektriska anslutningar ska utföras av kvalificerad personal. Elektrisk anslutning Fläktkåpan är tillverkad enligt klass I och ska därför jordas. Anslut fläktkåpan till elnätet enligt nedan. DA: Montering og elektriske tilslutninger skal udføres af en fagmand. Emfanget er fremstillet iht. klasse I og skal derfor jordforbindes. Slut emfanget til lysnettet som beskrevet nedenfor. NO: Montering og elektriske tilkoblinger skal foretas av kvalifisert personale. Ventilatoren er fremstilt i henhold til klasse I og skal derfor jordes. Koble ventilatoren til strømnettet i henhold til beskrivelsen nedenfor. FI: Asennus ja sähkökytkennät on jätettävä pätevälle henkilölle. Liesituuletin on luokan I laite ja se on siksi maadoitettava. Liitä liesituuletin sähköverkkoon alla olevan selostuksen mukaan. SV IEC227 Nordamerika DA IEC227 Nordamerika L=fas Brun Svart N=neutral Blå Vit E=jord Grön/gul Grön L=fase Brun Sort N=neutral Blå Hvid E=jord Grøn/gul Grøn NO IEC227 Nordamerika L=fase Brun Svart N=nøytral Blå Hvit E=jord Grønn/gul Grøn FI IEC227 Pohjois- Amerikka L=vaihe Ruskea Musta N=nolla Sininen Valkoinen E=maadoitus Sininen Vihreä 36

37 SV: Om kabeln saknar stickpropp, ska en stickpropp som är lämplig för den elektriska last som anges på märkskylten monteras. Om kabeln är försedd med stickpropp, ska fläktkåpan monteras på sådant sätt att stickproppen är enkel att komma åt. Om fläktkåpan ansluts direkt till elnätet, ska en allpolig strömbrytare med minst 3 mm kontaktavstånd installeras mellan fläktkåpan och elnätet i enlighet med den elektriska lasten och gällande bestämmelser. DA: Emfanget leveres med et stik godkendt i EU, som dog ikke må anvendes i en dansk installation, da emfanget derved ikke jordforbindes iht. Stærkstrømsbekendtgørelsen. Udskiftning til dansk stik skal foretages af en autoriseret elinstallatør. Alternativt kan en til formålet godkendt adapter anvendes til overgang mellem Schukostikprop og dansk jordingssystem. Hvis emfanget tilsluttes med et stik, skal man være opmærksom på følgende: Stikket skal altid være tilgængeligt, så emfanget kan afbrydes fra ne forsyningen. Ved tilslutning af emfanget til en fast installation skal man sørge for korrekt tilslutning i henhold til farvemærkningen. Den elektriske installation må kun foretages af en autoriseret installatør under hensyntagen til gældende sikkerhedsbestemmelser. OBS! Skal ekstrabeskyttes jf. stærkstrømsbekendtgørelsen Hvis der ikke er ledninger i stikket, skal der monteres et stik, som kan modstå den elektriske belastning, der fremgår af typeskiltet. Hvis ledningerne er udstyret med stik, skal emfanget monteres, så der er let adgang til stikket. Hvis emfanget sluttes direkte til lysnettet, skal der installeres en strømafbryder med en kontaktafstand på mindst 3 mm mellem emfanget og lysnettet i overensstemmelse med den elektriske belastning og de gældende bestemmelser. NO: Hvis kabelen ikke har støpsel, skal det monteres et støpsel som passer til den elektriske belastningen som er angitt på typeskiltet. Hvis kabelen allerede har et støpsel, skal ventilatoren monteres slik at støpselet er lett tilgjengelig. Hvis ventilatoren kobles direkte til strømnettet, skal det installeres en allpolig strømbryter med minst 3 mm kontaktavstand mellom ventilatoren og strømnettet i overensstemmelse med den elektriske belastningen og gjeldende bestemmelser. FI: Ellei liitäntäjohdossa ole pistoketta, siihen on asennettava tyyppip-kilven mukaiseen sähkötehoon soveltuva pistoke. Jos liitäntäjohdossa on pistoke, liesituuletin on asennettava niin, että pistokkeeseen pääsee helposti käsiksi. Jos liesituuletin liitetään suoraan sähköverkkoon, on liesituulettimen ja verkon väliin asennettava sähkökuorman ja voimassa olevien määräysten mukainen kaikkinapainen katkaisin, jonka kosketusväli on vähintään 3 mm. 37

38 INSTALLATIONSALTERNATIV ALTERNATIV INSTALLATION INSTALLASJONSALTERNATIVER ASENNUSVAIHTOEHDOT 38

39 SV: Fläktkåpan kan installeras på något av följande sätt:: Cirkulerande inomhusluft (fa) Evakuering till uteluften (B) DA: Emfanget kan installeres på en af følgende måder: Recirkulation af indendørsluft (A) Aftræk til udendørsluft (B) NO: Ventilatoren kan installeres på følgende måter: Sirkulerende inneluft (fa) Utslipp til uteluft (B) FI: Liesituulettimen asennusvaihtoehdot: Sisäilman kierrätys (A) Ilman poistaminen hormiin (B) 39

40 INSTALLATION INSTALLATION INSTALLASJON ASENNUS 40

41 SV: Uppackning Tag bort emballaget när produkten står på plats. Skär av emballagebanden och var försiktig när du skär upp emballaget ( skär ej djupt), ta bort emballaget. Kontrollera att produkten inte har några transportskador. Eventuella skador ska omedelbart anmälas till transportören eller säljaren. Skador, fel och avsaknad av detaljer skall omedelbart anmälas till säljaren av produkten. TÄNK PÅ! Avståndet mellan kokplattornas överkant och fläktkåpans lägsta del ska vara minst 65 cm. Om ett anslutningsrör som består av två delar används ska den undre delen sitta utanpå den övre. Anslut inte fläktkåpans utblås till samma kanal som används för att cirkulera varmluft eller för att evakuera ångor från annan utrustning. Använd alltid skyddshandskar vid installationsarbete! Infästning i väggen Ta bort fettfiltret/fettfiltren innan fläktkåpan monteras. Förbered hålet för frånluften om fläktkåpan ska monteras med evakuering till uteluften. 10mm Borra två hål i väggen med avstånd enligt bilden (A) Skruva in skruvarna så att du fortfarande kan finjustera fläktkåpan. När detta är gjort fäster du den slutgiltig mot väggen. 260mm OBS! Använd alltid skruvar och fästelement som passar den berörda väggtypen (betong, gipsskivor osv.). Om skruvar och fästelement medföljer produkten måste du kontrollera att de är lämpliga för den väggtyp som fläktkåpan ska monteras i. 41

42 SV: Infästning av utdragbar täckplåt Dra strömförsörjningen så att den ryms inuti täckplåten. Justera fästelementet genom att dra ut eller trycka ihop det så att det passar täckplåten. Skruva sedan fast fästelementet i väggen (A). Skruva fast täckplåten på fästelementet (B) Om du installerar enligt alternativ B (evakuering till uteluft) ska du nu montera ett godkänt evakueringsrör som du köper på samma ställe som du köpt fläktkåpan. Montera det enligt de instruktioner som medföljer röret. Evakueringsröret ska anslutas till fläktkåpans anslutningsfläns (C). OBS! Om fläktkåpan installeras enligt alternativ A (Cirkulerande inomhusluft) ska du montera kolfilter som du kan köpa hos din återförsäljare. Högt i tak? Om taket är högre än 2,60-2,70 meter kan du för vissa modeller beställa en skorstensförlängning som klarar takhöjder upp till 3,5 meter. 42

43 DA: Udpakning Fjern emballagen, når produktet er på plads. Skær emballagebåndet af, og vær forsigtig, når du skærer emballagen op (skær ikke for dybt!). Fjern emballagen. Kontrollér, at produktet ikke har transportskader. Eventuelle skader skal straks indberettes til transportfirmaet eller sælgeren. Skader, fejl og manglende dele skal straks indberettes til sælgeren eller forhandleren. HUSK! Afstanden mellem kogepladernes overkant og emfangets laveste del skal være mindst 65 cm. Hvis du anvender et tilslutningsrør bestående af to dele, skal den nederste del sidde uden på den øverste. Slut ikke emfangets udsugning til samme kanal, som bruges til cirkulation af varm luft eller udsugning af røg fra andet udstyr. Brug altid sikkerhedshandsker ved installationsarbejde! Montering i væggen Fjern fedtfilteret/fedtfiltrene, før emfanget monteres. Forbered hullet til udsugningsluften, hvis emfanget skal monteres med aftræk til udendørsluften. 10mm Bor to huller i væggen med en afstand som angivet på billedet (A) Skru skruerne i, så du stadig kan finjustere emfanget. Når dette er gjort, skal du fastgøre den endeligt til væggen. 260mm BEMÆRK! Brug altid skruer og beslag, som passer til vægtypen (beton, gips osv.). Hvis produktet leveres med skruer og beslag, skal du kontrollere, at de er egnede til den type væg, som emfanget skal monteres i. 43

44 DA: Montering af udtrækkelig loftplade Før strømforsyningen, så den kan være inden i emfanget. Juster beslaget ved at trække det ud og trykke det sammen, så det passer til loftspladen. Skru derefter beslaget fast i væggen (A). Skru loftspladen fast på beslaget (B) Hvis du benytter installationstype B (med udtræk til det fri), skal du nu montere en godkendt udsugningsslange, som du kan købe samme sted, hvor du købte emfanget. Monter udsugningsslangen i henhold til de medfølgende anvisninger. Aftræksslangen skal sluttes til ventilationshusets tilslutningsflange (C). BEMÆRK! Hvis du installerer emfanget iht. alternativ A (recirkulation af indendørsluft), skal du montere kulfiltrene, der købes samme sted som emfanget. Højt til loftet? Hvis loftet er højere end 2,60-2,70 meter, kan du til visse modeller bestille en skorstensforlænger, som kan gå helt op til 3,5 meter. 44

45 NO: Utpakking Fjern emballasjen når produktet står på plass. Skjær av emballasjebåndene og vær forsiktig når du skjærer opp emballasjen (ikke skjær dypt), fjern emballasjen. Kontroller at produktet ikke har noen transportskader. Eventuelle skader skal umiddelbart meldes til transportøren eller forhandleren. Skader, feil og mangler skal umiddelbart meldes til forhandler. HUSK! Avstanden mellom oversiden av kokeplatene og den laveste delen på ventilatoren skal være minst 65 cm. Hvis man bruker et tilkoblingsrør som består av to deler, skal den nedre delen sitte utenpå den øvre. Ikke koble utløpet på ventilatoren til en kanal som brukes til å sirkulere varmluft eller til å slippe ut damp fra annet utstyr. Bruk alltid vernehansker ved installasjonsarbeider! Feste ventilatoren til veggen Fjern fettfilteret/fettfiltrene før du monterer ventilatoren. Forbered hullet for avluften hvis ventilatoren skal monteres med utslipp til uteluft. 10mm Bor to hull i veggen med avstand som vist på bildet (A). Skru inn skruene slik at det fremdeles er mulig å finjustere ventilatoren. Når dette er gjort, fester du den endelig til veggen. 260mm OBS! Bruk alltid skruer og festeelementer som passer til den aktuelle veggtypen (betong, gipsplater osv.). Hvis det følger med skruer og festeelementer, må du kontrollere at de passer til den veggtypen som ventilatoren skal monteres til. 45

46 NO: Feste den uttrekkbare dekkplaten Trekk strømforsyningen slik at den får plass på innsiden av dekkplaten. Juster festeelementet ved å trekke det ut eller sammen slik at det passer dekkplaten. Skru deretter fast festeelementet i veggen (A). Skru fast dekkplaten på festeelementet (B). Hvis du benytter installasjonsalternativ B (evakuering til uteluft), skal du nå montere et godkjent evakueringsrør som du får kjøpt på samme sted som du kjøpte viftekåpen. Monter røret i henhold til de instruksjonene som følger med. Evakueringsrøret skal kobles til festeflensen på viftekåpen (C). OBS! Hvis du følger installasjonsalternativ A (sirkulerende inneluft), må du montere kullfilter som du får kjøpt hos din forhandler. Høyt under taket? Hvis taket er høyere enn 2,60-2,70 meter, kan du for enkelte modeller bestille en skorsteinsforlenger som passer til takhøyder opp til 3,5 meter. OBS! Tjenester som ikke er levert av leverandør eller selger må kunde dekke selv. 46

47 FI: Pakkauksen purku Poista pakkausmateriaali, kun tuote seisoo tukevalla alustalla. Katkaise pakkaussiteet, leikkaa pakkaus auki (älä leikkaa liian syvältä) ja poista pakkausmateriaalit. Tarkasta, ettei tuotteessa ole kuljetusvauriota. Ilmoita mahdolliset vauriot välittömästi kuljettajalle tai myyjälle. Vauriot, virheet ja puutteet on välittömästi ilmoitettava tuotteen myyjälle. MUISTA! Keittolevyjen pinnan ja liesituulettimen alimman osan välisen etäisyyden on oltava vähintään 65 cm. Mikäli käytetään kaksiosaista liitosputkea, alemman osan on oltava ylemmän osan ulkopuolella. Älä yhdistä liesituulettimen poistoputkea hormiin, jossa kierrätetään lämmintä ilmaa tai jota käytetään toisen laitteiston höyrynpoistoon. Käytä suojakäsineitä asennustöissä! Kiinnitys seinään Irrota rasvasuodatin/-suodattimet ennen kuin aloitat liesituulettimen asennuksen. Valmistele poistoilman aukkoa, jos liesituuletin on tarkoitus liittää hormiin. 10mm Poraa seinään kaksi reikää kuvan mukaisesti (A). Kiinnitä ruuvit siten, että voit hienosäätää liesi-tuulettimen asentoa. Tiukkaa ruuvit, kun liesituuletin on oikeassa asennossa. 260mm HUOM! Käytä alustaan (betoni, kipsilevy tms.) sopivia ruuveja ja kiinnikkeitä. Jos ruuvit ja kiinnikkeet kuuluvat toimitukseen, varmista niiden sopivuus seinään, johon liesituuletin asennetaan. 47

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18584 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Detaljer

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender Stavmixer Stavmikser Sauvasekoitin Stavblender 2009 Biltema Nordic Services AB Stavmixer Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan stavmixern används första gången. Kontrollera att spänning

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

124020/0635 KRISTALL HÖR EASY CLEA 2 / 8 KJØKKE- VETILATOR KRISTALL Hörn 124020/0635 1 ISTALLASJO Kjøkkenventilator KRISTALL HJØRE i rustfritt stål er laget for hjørnemontering på vegg. Ventilatoren har

Detaljer

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER VARVRÄKNARE för dieselmotorer TURTELLER for dieselmotorer KIERROSLUKUMITTARI diesel-motoreihin OMDREJNINGSTÆLLER til dieselmotorer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

124025/0635 BAS EASY CLEAN 2 / 20 N KJØKKEN- VENTILATOR BAS INSTALLASJON 124025/0635 1 Kjøkkenventilator BAS i rustfritt stål, er produsert for montering på veggen. Hetten har Easy Clean motorpakke med

Detaljer

Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne

Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne 650 mm min. Generelt Innstallering Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som oppstår på grunn av feilaktig innstallering. Minimum sikkerhetsavstand

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 HÅNDBOK Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha ventilator. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Detaljer

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin Fasadbelysning LED med markspjut Fasadebelysning LED med bakkespyd LED-julkisivuvalaisin maapiikillä Facadelampe LED med jordspyd 1 2010 Biltema Nordic Services AB Fasadbelysning LED med markspjut Läs

Detaljer

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman.

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Ø 3/16" (5 mm) Ø 3/16" (10 mm) Förlängningsdel Mutter Spännskruv Insexnyckel

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Kjøkkenhette 791. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 791. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 791 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.964/124990/2014-05-02 (9087) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Specifikationer Mätområde: 0~7 bar Anslutning: Endast. Analog mätare med 270 skala som visar oljetrycket. 1. Oljetrycksmätaren

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 2460D-A/S http://no.yourpdfguides.com/dref/619935

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 2460D-A/S http://no.yourpdfguides.com/dref/619935 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha ventilatorhette BVR 580 BVR 580

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha ventilatorhette BVR 580 BVR 580 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha ventilatorhette BVR 580 BVR 580 Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha ventilator. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene.

Detaljer

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09 94278-07 2014-09 SL4 Monteringsveiledning Rotorkassett / Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett / Rotorrem och borstlist ART.NR.: 98737 98739 ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper 40 300 W Transparent/Läpinäkyvä 1 2008 Biltema Nordic Services AB Golvdimmer Allmänt Elektronisk, steglös ljusreglering av vanliga glödlampor. Inbyggd

Detaljer

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD VTT-RTH-00095-10 SC 0420-09 VA 1.42/18876 1 PS 1407 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB INSTALLATION

Detaljer

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR 24-735 manual 131016.indd 2013-10-16, 10.25.23 Art. 24-735 TAKÄSTE UNIVERSAL ÖR PROJEKTOR TAKESTE UNIVERSAL OR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOTBESLA TIL PROJEKTOR

Detaljer

Kjøkkenventilator 725 Tender

Kjøkkenventilator 725 Tender Kjøkkenventilator 725 Tender NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 9 991.0292.981/125216/2014-05-05 (9089) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning Avtrekkshette 602-16 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 14 991.0292.845/125553/2014-05-02 (9092) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

INNHOLD. Din avtrekkshette. Beskrivelse 4 Innledning 4. Sikkerhet. Sikkerhetsregler 5 Avtrekkssystemer 6. Bruk. Betjening 7.

INNHOLD. Din avtrekkshette. Beskrivelse 4 Innledning 4. Sikkerhet. Sikkerhetsregler 5 Avtrekkssystemer 6. Bruk. Betjening 7. INNHOLD Din avtrekkshette Sikkerhet Bruk Vedlikehold Installasjon Tillegg Beskrivelse 4 Innledning 4 Sikkerhetsregler 5 Avtrekkssystemer 6 Betjening 7 Rengjøring 9 Fettfiltre 10 Kullfiltre 10 LED-lys 10

Detaljer

Behandling og vedligeholdelse. Behandling og vedlikehold. Behandling och underhåll. Træ/alu Tre/aluminium Trä/alu

Behandling og vedligeholdelse. Behandling og vedlikehold. Behandling och underhåll. Træ/alu Tre/aluminium Trä/alu Behandling og vedligeholdelse Behandling og vedlikehold Behandling och underhåll Træ/alu Tre/aluminium Trä/alu VIGTIG! Start med at læse denne vejledning! VIKTIG! Start med å lese denne veiledningen! VIKTIGT!

Detaljer

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen.

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen. TURBOTIMER VARNING! Ska endast användas i tävlingssammanhang. Missbruk av produkten kan medföra fara för personer och egendom. Produkten får inte användas inomhus. Personer som saknar förståelse för funktionen

Detaljer

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB SE Sköt om dina målade trämöbler, så håller de mycket längre! Måla Dessa möbler är gjorda av massiv akacia och är målade med en utomhus polyuretanfärg som skyddar träet mot bl.a. UV-ljus. Färglagret kommer

Detaljer

Installation Instructions for Cooker Hoods

Installation Instructions for Cooker Hoods Installation Instructions for Cooker Hoods Installation frithængende emfang/ væghængte emfang Installation fritthengende ventilator/ veggmontert ventilator Installationsanvisning för tak- och vägghängd

Detaljer

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 Kjøkkenhette 620 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 991.0293.050/124592/2014-05-05 (9076) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QC900U http://no.yourpdfguides.com/dref/835227

Din bruksanvisning HUSQVARNA QC900U http://no.yourpdfguides.com/dref/835227 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HUSQVARNA QC900U. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HUSQVARNA QC900U i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for ventilator BV 950 991.0358.105/126010

HÅNDBOK. Bruksanvisning for ventilator BV 950 991.0358.105/126010 HÅNDBOK Bruksanvisning for ventilator 991.0358.105/126010 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha ventilator. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FARE: ADVARSEL:

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FARE: ADVARSEL: VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER DIN OG ANDRES SIKKERHET ER VELDIG VIKTIG. I bruksanvisningen og på apparatet finnes det viktige sikkerhetsmeldinger som må leses og følges. Dette er et varselsymbol for

Detaljer

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Lufttrykksmåler Ilmanpainemittari Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Egenskaper Batteridrift Tydlig LCD-display Mätenheter: psi, bar, kpa Automatisk avstängning efter 5 sekunder LED-belysning

Detaljer

Kjøkkenventilator 771 Opal Fri

Kjøkkenventilator 771 Opal Fri Kjøkkenventilator 771 Opal Fri NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 8 Service og garanti... 9 991.0292.965/124988/2014-05-02 (9085) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Positionsstol Neapel 2-pack

Positionsstol Neapel 2-pack Bruksanvisning / Bruksanvisning Positionsstol Neapel 2-pack Posisjonsstol Neapel 2-pakk SE NO Item. No. 6020-1173, 6020-1174 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen

Detaljer

Kjøkkenventilator 400

Kjøkkenventilator 400 Kjøkkenventilator 400 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 7 991.0292.725/122512/2014-05-05 (9036) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne

Detaljer

DK MONTERINGS- OG BETJENINGSANVISNING NO MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING SE MONTERING- OCH ANVÄNDARMANUAL. EicoE11

DK MONTERINGS- OG BETJENINGSANVISNING NO MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING SE MONTERING- OCH ANVÄNDARMANUAL. EicoE11 DK MONTERINGS- OG BETJENINGSANVISNING NO MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING SE MONTERING- OCH ANVÄNDARMANUAL EicoE11 2014v1 Tegninger / Tekninger / Ritningar s. 4-9 DK Monterings- og betjeningsanvisning s.

Detaljer

Avtrekkshette NO Bruksanvisning

Avtrekkshette NO Bruksanvisning Avtrekkshette 622-16 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 14 991.0293.061/124640/2014-05-05 (9077) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04 FLEXIT SL4 94278-06 2013-04 ART.NR.: 98737 98739 Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

fm5 Page 1 Thursday, January 31, :49 AM

fm5 Page 1 Thursday, January 31, :49 AM 31833040.fm5 Page 1 Thursday, January 31, 2002 8:49 AM S N DK FIN GB INSTALLATIONSBLAD Minsta avstånd från olika typer av spisar: 43 cm (elektrisk spis), 65 cm (gasspis, gasolspis och koleldad spis). Följ

Detaljer

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Detaljer

SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander. Art

SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander. Art SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander SE SLÄP MED CEMENTBLANDARE Innan släpet/cementblandaren börjar användas, läs noga igenom denna

Detaljer

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Läs och spara denna manual. Översiktsbild 1. Strömbrytare 2. Gummiplatta 3. Sliphus 4. Finslipsfåra 5. Grovslipsfåra 6. Fin slipsten 7. Grov slipsten

Detaljer

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Stenella Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Svenska Svenska Din nya elektroniska personvåg är konstruerad för att på ett riktigt sätt visa din viktökning eller minskning

Detaljer

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Detaljer

Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler. Turbomanometer

Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler. Turbomanometer Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler Ahtopainemittari Turbomanometer Turbotrycksmätare Art. 32-265 Specifikationer Mätområde: -1,0 ~ +2,0 bar Anslutning. Endast. Analog mätare med 270 skala som visar turbotrycket.

Detaljer

BETJENINGS- OG MONTERINGSVEILEDNING

BETJENINGS- OG MONTERINGSVEILEDNING IO 00343 VENTILATOR EFU 601-00, EFU 601-00 X BETJENINGS- OG MONTERINGSVEILEDNING NO Kjære kunde! Ventilatoren du nå har fått, er et moderne produkt med enkel betjening. Ved hjelp av denne bruksanvisningen

Detaljer

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellsdriven lampa OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara manualen

Detaljer

25-772 25-770 25-771. Art. 25-770-772. Lanterna. Lanterna. Lanterne. Lanterne. Venelyhty. Venelyhty. Lanterne. Lanterna. Lanterne.

25-772 25-770 25-771. Art. 25-770-772. Lanterna. Lanterna. Lanterne. Lanterne. Venelyhty. Venelyhty. Lanterne. Lanterna. Lanterne. Lanterna med inskjutbar stång Lanterne med innskyvbar stang Venelyhty jossa teleskooppinen tanko Lanterne med indskydelig stang Lanterna med rostfri stång Lanterne med rustfri stang Venelyhty jossa ruostumaton

Detaljer

P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2

P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2 P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2 GSA PANELOVNER MANUAL NORSK INNHOLD: 1. SIKKERHETSINSTRUKSER 2. INSTALLASJON 3. SPESIFIKASJONER

Detaljer

ANBEFALINGER OG FORSLAG

ANBEFALINGER OG FORSLAG ANBEFALINGER OG FORSLAG Denne bruksanvisningen gjelder for flere maskinutgaver. Det kan finnes beskrivelser av enkelte deler som ikke gjelder din maskin. INSTALLASJON Produsenten skal ikke kunne holdes

Detaljer

Skötselråd för Aluminium...2 Vedlikehold av Aluminium...3 Vedligeholdelse af aluminium...4 Hoito-ohje Alumiinille...5

Skötselråd för Aluminium...2 Vedlikehold av Aluminium...3 Vedligeholdelse af aluminium...4 Hoito-ohje Alumiinille...5 2015-03-09 Skötselråd för Aluminium...2 Vedlikehold av Aluminium...3 Vedligeholdelse af aluminium...4 Hoito-ohje Alumiinille...5 Skötselråd för Aluminium Svenska Skötselråd 1. Rengör med mjuk trasa fuktad

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BVR 966 BVR 966

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BVR 966 BVR 966 HÅNDBOK Bruksanvisning ventilator BVR 966 BVR 966 Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha ventilator. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FARE: ADVARSEL:

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FARE: ADVARSEL: VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER DIN OG ANDRES SIKKERHET ER VELDIG VIKTIG. I bruksanvisningen og på apparatet finnes det viktige sikkerhetsmeldinger som må leses og følges. Dette er et varselsymbol for

Detaljer

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellsdriven markbelysning OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara

Detaljer

ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH

ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH ETTGREPS KJØKKENBATTERI MED HÅNDDUSJ TISKIALLASSEKOITIN, YKSIOTEMALLI, JOSSA KÄSISUIHKU 1-GREBS KØKKENARMATUR MED BRUSER PS 1405 VA 1.42/18874 SC 0418-09 1 2012-12-13

Detaljer

Slim S3 VP Dansk Norsk Svenska

Slim S3 VP Dansk Norsk Svenska Slim S3 VP Dansk Norsk Svenska 1 A B C F F F Fig.1 2 Fig.2 Fig.3 Fig.4 O Fig.5 P 3 A E F B D Fig.6 B N 7A G M 7B R 7C I Fig.7 4 L Fig.8 B A B C D E C Fig.9 Fig.10 A1 A2 C2 C4 C1 C3 G B C D E A A B C Fig.11

Detaljer

FDV Kappa fra DinBox

FDV Kappa fra DinBox FDV Kappa fra DinBox Funksjon og kvalitet, også for øyet. Det kan vi garantere! Gratulerer med valget av kappromsinnredning. Kapprumsinnredningen er noe av det første man ser når man kommer inn i et rom

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning MODEL 69005 1 Instruction manual DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning NO Verkstedlader 3 SE Verkstadsladdare 4 SF Latauslaite 5 Käyttöohje Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark.

Detaljer

Bruksanvisning för elmätare

Bruksanvisning för elmätare Bruksanvisning för elmätare Artikelnummer 406-102 2010-03-24 Läs bruksanvisningen noggrant innan användning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Anslut inte elmätaren om strömmen överstiger 16 A. Se till att elmätaren

Detaljer

BEHA VENTILATOR BV 405 INSTRUKSJONER FOR INSTALLERING, VEDLIKEHOLD OG BRUK AV KJØKKENVENTILATOR. Kjøkkenventilator BV 405

BEHA VENTILATOR BV 405 INSTRUKSJONER FOR INSTALLERING, VEDLIKEHOLD OG BRUK AV KJØKKENVENTILATOR. Kjøkkenventilator BV 405 BEHA VENTILATOR BV 405 INSTRUKSJONER FOR INSTALLERING, VEDLIKEHOLD OG BRUK AV KJØKKENVENTILATOR Kjøkkenventilator BV 405 BV 405 BV 405 Bygginn ventilator i rustfritt stål utførelse. For montering over

Detaljer

C1 D1 D2 B2 B3 B4 A1 A2 C1 C2 C3 C4 C5 C6 B1 B2 B3 B4

C1 D1 D2 B2 B3 B4 A1 A2 C1 C2 C3 C4 C5 C6 B1 B2 B3 B4 Rev.nr 170925 Mix Läs noga igenom hela monteringsanvisningen innan ni börjar montera er produkt. Kontrollera att leveransen är komplett och utan skador. Les nøye gjennom hele monteringsanvisningen før

Detaljer

GSA TERRASSEVARMER NORSK T E R R A S S E V A R M E R T E R A S S V Ä R M A R E P A T I O H E A T E R M A N U A L

GSA TERRASSEVARMER NORSK T E R R A S S E V A R M E R T E R A S S V Ä R M A R E P A T I O H E A T E R M A N U A L GSA TERRASSEVARMER TERRASSEVARMER T E R A S S V Ä R M A R E P AT I O H E AT E R M A N U A L 4 5 0 0 5 0 NORSK GSA TERRASSEVARMER TEKNISKE DATA Modell NSQ-03 Spenning 230V-50Hz Effekt 2000 W Art.nr. 450050

Detaljer

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak Inställning av kombinationslåset Ändringsspak Ändringsspak Kombinationslåset är fabriksinställt på 000 men du kan byta till en egen kod genom att följa följande instruktioner: 1. Tryck på öppningsknappen

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Kjøkkenhette Opal

Kjøkkenhette Opal Kjøkkenhette 762-12 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 7 Bruk... 13 Service og garanti... 14 991.0293.081/124926/2014-05-05 (9081) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2008 Biltema Nordic Services AB Modell IOR-403 (V4.0) för VW/Audi &

Detaljer

DK MONTERINGS- OG BETJENINGSANVISNING NO MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING SE MONTERING- OCH ANVÄNDARMANUAL. EicoE12 P

DK MONTERINGS- OG BETJENINGSANVISNING NO MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING SE MONTERING- OCH ANVÄNDARMANUAL. EicoE12 P DK MONTERINGS- OG BETJENINGSANVISNING NO MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING SE MONTERING- OCH ANVÄNDARMANUAL EicoE12 P 2014v1 Tegninger / Tekninger / Ritningar s. 4-7 DK Monterings- og betjeningsanvisning s.

Detaljer

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo.

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo. Instruction manual Babyfix Babyfix babysete For barn som veier opp til 13 kilo. Tested Testet and og godkjent approved i according henhold til to ECE R44 / 04 Viktig informasjon Takk for at du har valgt

Detaljer

Dansk vertical 860 DansK svenska norsk español english DeUTsch 3

Dansk vertical 860 DansK svenska norsk español english DeUTsch 3 Dansk Vertical 860 DANSK SVENSKA NORSK ESPAÑOL ENGLISH DEUTSCH 3 NORSK ADVARSLER Avstanden mellom den elektriske kokeplaten og nedre del av avtrekkshetten må være minst 65 cm. Ved gasskomfyrer må avstanden

Detaljer

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter 408-084 Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning) PL - Instrukcja obsługi (Tłumaczenie

Detaljer

Geberit Duofix. Installation Manual Montageanleitung Instructions de montage Istruzioni per il montaggio

Geberit Duofix. Installation Manual Montageanleitung Instructions de montage Istruzioni per il montaggio Geberit Duofix Installation Manual Montageanleitung Instructions de montage Istruzioni per il montaggio SV Installationsföreskrifter för Sverige NO Tilegg til montasjeveiledning 5 FI Asennusohjeen liite

Detaljer

Installation. Sverige, Norge, Finland, Danmark

Installation. Sverige, Norge, Finland, Danmark Installation Sverige, Norge, Finland, Danmark Installationsföreskrifter för Sverige Förutsättningar Installationsregler Säker Vatteninstallation, PER, GVK samt BBR s regler för våtutrymme ska alltid efterföljas.

Detaljer

BRUKERVEILEDNING Patio terrassevarmer (kvarts, HEA-1)

BRUKERVEILEDNING Patio terrassevarmer (kvarts, HEA-1) BRUKERVEILEDNING Patio terrassevarmer (kvarts, HEA-1) Vennligst les bruker veiledningen nøye før bruk! Takk for at du kjøpte vår terrassevarmer. Vi håper vil blir førnøyd med den. For å bruke terrassevarmeren

Detaljer

BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER

BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER 19-1551 Manual 120601.indd 2012-06-1, 14.38.11 Art. 19-1551 BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB BROMSLUFTARE Bromsluftaren är avsett

Detaljer

DK MONTERINGS- OG BETJENINGSANVISNING NO MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING SE MONTERING- OCH ANVÄNDARMANUAL. EicoE16

DK MONTERINGS- OG BETJENINGSANVISNING NO MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING SE MONTERING- OCH ANVÄNDARMANUAL. EicoE16 DK MONTERINGS- OG BETJENINGSANVISNING NO MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING SE MONTERING- OCH ANVÄNDARMANUAL EicoE16 2014v1 Tegninger / Tekninger / Ritningar s. 4-7 DK Monterings- og betjeningsanvisning s.

Detaljer

KI52E - KI70E - KIL52E - KIL70E - KSEG5E - KSEG7E - KSEG51E

KI52E - KI70E - KIL52E - KIL70E - KSEG5E - KSEG7E - KSEG51E Libretto d uso User manual Manuel d utilisation Gebrauchsanleitung Gebruiksaanwijzing Manual de uso Livro para utilização Brugsvejledning Användningshandbok Руководство по эксплуатации Instrukcja użytkowania

Detaljer

'4 4WFOTLB Norsk %BOTL 1

'4 4WFOTLB Norsk %BOTL 1 Norsk 1 S N DK MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTRUKSER FOR MONTERING OG BRUK BRUGER- OG MONTERINGSVEJLEDNING 2 ÁNPU HFNJOJ ÁNPU 3FDJSDVMBUJPO 6N GMVU 3FDJDMBHF 'JMUSBOUF ' " &YIBVUJO H "CMVGU &WBDVBUJPO

Detaljer

1-Ventil. 2-Kontrol Panel. 3-Front Glas. 4-Alufilter. 5-Belysning

1-Ventil. 2-Kontrol Panel. 3-Front Glas. 4-Alufilter. 5-Belysning CV 1200 CENTRAL DK: Emhætte til centralventilation - Brugsvejledning Side 2 SE: Köksfläkt för centralventilation Bruksanvisning Sida 6 NO: Ventilatorhette til sentralventilasjon - Bruksanvisning Side 10

Detaljer

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-425-426 Manual.indd 2011-02-17, 11.04.33 Art. 49-425-426 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Detaljer

PRODUSENTEN FRASKRIVER SEG ALT ANSVAR VED MANGLENDE OVERHOLDELSE AV OVENNEVNTE ANVISNINGER ANVENDELSE

PRODUSENTEN FRASKRIVER SEG ALT ANSVAR VED MANGLENDE OVERHOLDELSE AV OVENNEVNTE ANVISNINGER ANVENDELSE ADVARSLER! Før installasjon og/eller bruk av ventilatoren, les anvisningene nøye. Kontrollere før tilkobling at nettspenningen samsvarer med spenningen angitt på merkeskiltet inne i apparatet. (se fig.7)

Detaljer

Omstillingsvejledning. h Bemærk. d Fare! H Fare! e Fare! a Advarsel! Henvisninger vedrørende dokumentationen. Omstilling af gasart

Omstillingsvejledning. h Bemærk. d Fare! H Fare! e Fare! a Advarsel! Henvisninger vedrørende dokumentationen. Omstilling af gasart Omstillingsvejledning Omstilling ecotec plus /3, ecotec pro /3 fra naturgas- til propangasdrift omstillingssæt art.nr. 0020010641 Henvisninger vedrørende dokumentationen De følgende henvisninger er en

Detaljer

Steel Dansk Norsk Svenska

Steel Dansk Norsk Svenska Steel Dansk Norsk Svenska 1 ATTENTION! DK: Vær opmærksom på, at emhættens oprindelige aftræksdimension sikrer optimal udnyttelse. I de tilfælde hvor man vælger at reducere aftræksdimensionen, medfører

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

PFTDBSB Dansk Svenska Norsk 1

PFTDBSB Dansk Svenska Norsk 1 P Dansk Svenska Norsk 1 2 INDHOLD DA Advarsler Anvendelse Installering Funktioner Vedligeholdelse 3 ADVARSLER For at reducere brandfaren skal instruktionerne for rengøring af fedtfiltrene og fjernelse

Detaljer

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise Rev.nr 150318 Vertikalmarkis / Vertikalmarkise A2 Brytplatta inkl skruv A3 Brytrulle A4 Bandlås Båndlås A6 Bandknopp Båndklokke A8 3,5x9,5 mm A10 3,5x25 mm 4st A2 - A10 gäller enbart markiser med banduppdrag

Detaljer

DA Bruger- og monteringsvejledning SV Monterings- och bruksanvisningar NO Instrukser for montering og bruk

DA Bruger- og monteringsvejledning SV Monterings- och bruksanvisningar NO Instrukser for montering og bruk DA Bruger- og monteringsvejledning SV Monterings- och bruksanvisningar NO Instrukser for montering og bruk DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning.

Detaljer

TFM 260 Dansk Svenska Norsk

TFM 260 Dansk Svenska Norsk TFM 260 Dansk Svenska Norsk 1 2 generelle oplysninger (DK) Emhætten indbygges nemmest i et Thermex emfang, de er skræddersyet til formålet. Emhætten kan også indbygges i et almindeligt overskab eller i

Detaljer

Ventilator Type: EFK TI RF

Ventilator Type: EFK TI RF INS TR BRUKSANVISNING NO INNHOLD I Generelle opplysninger 31 II Komponenter 31 III Tekniske data 32 IV Drift 32 V Montering 33 1. Montering av takkonsoll 34 2. Montering av ventilatoren 34 3. Elektrisk

Detaljer

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTRUKSER FOR MONTERING OG BRUK BRUGER- OG MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTRUKSER FOR MONTERING OG BRUK BRUGER- OG MONTERINGSVEJLEDNING S N DK MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTRUKSER FOR MONTERING OG BRUK BRUGER- OG MONTERINGSVEJLEDNING S MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTALLATION - Denna typ av fläkt skall monteras i skåp eller

Detaljer

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold NO Innhold Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold BESKYTTE MILJØET: Emballasjen som brukes til dette apparatet,

Detaljer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer GSA SKOTØRKER SKOTØRKER Skotork - Shoe dryer NORSK M A N U A L 4 5 0 1 8 0 GSA SKOTØRKER INTRODUKSJON Vennligst les alle anvisningene før du tar i bruk den nye støvel- og skotørkeren. Vi anbefaler at du

Detaljer

KUPEVARMER KUPÈVÄRMARE - CAR HEATER

KUPEVARMER KUPÈVÄRMARE - CAR HEATER GSA KUPEVARMER KUPEVARMER KUPÈVÄRMARE - CAR HEATER NORSK M A N U A L 4 5 0 1 8 1 GSA KUPEVARMER Bruksanvisning for kupévarmer Les nøye gjennom bruksanvisningen før du tar i bruk produktet. TEKNISKE DATA

Detaljer

Kjøkkenventilator

Kjøkkenventilator Kjøkkenventilator 480 16 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 8 Service og garanti... 10 991.0292.783/123252/2014-05-05 (9073) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer