Sak 4: ÅRSBERETNING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak 4: ÅRSBERETNING 2013-2014"

Transkript

1 Postboks 40, 7701 Steinkjer Sak 4: ÅRSBERETNING Tillitsvalgte i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk Landsstyret: Navn verv Nils Solberg leder Halden Laila Hoff nestleder Hattfjelldal Karen Anette Anti styremedlem Målselv Torvald H. Brinch styremedlem Oslo Werner Lundgrenn styremedlem Kongsvinger Ola Arne Aune 1. varamedlem Oppdal Mai Britt Aa. Bottegård 2. varamedlem Kongsberg Jarle Strandberg 3. varamedlem Hemsedal Revisorer: Revisorfirmaet BDO AS, Steinkjer Møteleder landsmøte: Ola Stensgård, Skjåk Valgkomité: Unni Anshuus Geir Atle Aas Tor Brandt Gauldal (leder) Ringsaker Søndre Buskerud Medarbeidere: Åsmund Ystad daglig leder Lars Erik Brattås webmaster (50 %) Torhild N. Fornes kontorsekretær (40 %) Landsmøtet 2013 Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk arrangerte sitt 14. landsmøte 28. og 29. juni 2013, på Rica Gardermoen Hotell. 41 deltagere deltok fra lokallagene og landsstyret. Programmet på landsmøtets 1. dag var en kort gjennomgang av sakene som skulle behandles på landsmøtets dag 2, samt en innledning av Nils Solberg, med påfølgende debatt om «Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk hvordan ønsker vi å framstå og bli oppfattet som organisasjon?» Lørdag, på landsmøtets 2. dag, ble landsmøtesakene behandlet. Landsmøtet godkjente årsmelding og regnskap.. Nils Solberg ble gjenvalgt som styreleder. Karen Anette Anti ble gjenvalgt som medlem av landsstyret. Werner Lundgrenn fra Kongsvinger ble valgt som nytt medlem av landsstyret. Ola Arne Aune ble gjenvalgt som 1. varamedlem og Mai Britt Aasane Bottegård fra Kongsberg og Jarle Strandberg fra Hemsedal ble valgt som ny 2. og 3. varamedlem.. Styrets arbeid Landsstyret har hatt 2 styremøter og 4 telefonmøter siden siste landsmøte. Videre oppfølgning av rovviltforliket har vært den viktigste saken i norsk rovdyrpolitikk det siste året. I praksis har vi sett en rekke eksempler på at rovviltforlikets krav om mer effektivt uttak av skadedyr ikke fungerer godt nok og at klare målsettinger i Stortingets rovviltforlik problematiseres av forvaltingen. Spesielt sommeren 2013 fikk vi dessverre til fulle synliggjort de store problemene som streifulver utgjør når de slår seg til i prioriterte beiteområder. 1

2 Rovviltforlikets plan for evaluering av ulvesonen med Ulvesoneutvalgets innstilling lå til grunn for høring fra Miljøverndepartementets der Departementet ønsket å videreføre ulvesoneforvaltningen. Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk har i høringsuttalelse av 1. november 2013 uttrykt klar kritikk til myndighetenes forslag om å videreføre dagens forvaltning, Rovviltforlikets klare mål om at Stortinget skal vedta et nytt bestandsmål for ulv i Norge er heller ikke gjennomført. Flere forsøk på forhandlinger med Sverige om avtale om fordeling av grenseflokker for ulv har ikke ført fram og forhandlingene har nå strandet. Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk har i høringsuttalelse av 15. januar 2014 gitt sin fulle støtte til landbruksorganisasjonenes syn på ny forskrift for erstatning for rovdyrtap av husdyr på beite, en sak som har fått ekstra mye oppmerksomhet i forbindelse med «Krokann-dommen». Ledelsen i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk har hatt god kontakt med det politiske miljøet, både i regjering og storting. Dette fortsetter også etter regjeringsskiftet siste høst, og da ser vi effekten av at FNR har hatt god kontakt med sentrale personer både i regjering og opposisjon. Åsmund Ystad sammen med statssekretær Lars Andreas Lunde (H) i Klima og miljødepartementet på rovdyrseminar på Hamar 15. januar i år. Til høyre Ove Mellem fra Elverum. Foto: Per Fossheim FNR legger stor vekt på å delta og være synlig på så mange som mulig av relevante møter og arenaer der det diskuteres rovdyrforvaltning og rovdyrpolitikk. Kontakt med Sverige Konsekvenser av svensk rovdyrpolitikk i Norge var et sentralt tema i møte i regjeringens kontaktutvalg for rovviltforvaltning som ble arrangert i Stockholm 14. og 15. august Åsmund Ystad deltok på dette møte i det sentrale kontaktutvalget,. Der fikk vi en orientering fra Naturvårdsverket om utfordringer og pågående utredninger om svensk rovdyrforvaltning. 14 dager senere presenterte den svenske regjeringen en ny «rovdjursproposisjon» med forslag til endringer i svensk rovdyrforvaltning bl.a muligheter til betydelige reduksjoner av antall store rovdyr i Sverige. Denne proposisjon ble, på tross av hard debatt, vedtatt med små endringer i Riksdagen i desember Dette er vedtak som i utgangspunktet vil ha stor innflytelse for situasjonen i Norge. Men så langt har eventuelle positive føringer i den nye svenske rovdyrpolitikken blitt effektivt trenert av forvaltningen og også rettsvesenet som har stoppet omtrent alle forsøk på jakt på rovdyr etter klager fra miljøvernorganisasjonene. I samarbeid med FNR Østfold lokallag arrangerte vi et møte om svensk rovdyrforvaltning, 19. februar i Rømskog. Gunnar Glöersen fra Svenske Jägareforbundet var invitert og ga en god innføring i status i svensk rovdyrforvaltning, med et skremmende scenario om negative konsekvenser for Norge hvis vernesiden og EU fikk fortsette sin trenering av praktisk rovdyrforvaltning i Sverige. Nils Solberg har også deltatt i flere møter med ulike svenske miljøer som arbeider for reduserte rovdyrbestander i Sverige. 2

3 Gunnar Glöersen fra Jägareforbundet hos FNR Østfold, Svenske Naturvårdsverket orienterte FNR og det norske kontaktforumet om svensk Foto: Nils Solberg og Mari Gjølstad rovdyrforvaltning på et møte i Stockholm Utover dette har landsstyret og sekretariatet mye direkte kontakt med politiske miljø på alle nivåer, samt forvaltning og forskning. Slik kontakt skjer oftest på initiativ fra FNR, men i stigende grad er kontakten et resultat av at andre aktører tar kontakt og sender forespørsler til Folkeaksjonen. Dette mener landsstyret er en svært positiv utvikling. Representanter fra landsstyret har også mye kontakt med andre organisasjoner og med regionale rovviltnemnder. Landsstyret var representert på seminaret «Rovvilt og beitedyr» i regi av landbruksorganisasjonen, i Oslo i november. Landsstyret var også godt representert på nasjonalt rovdyrseminar på Hamar i januar Valgkampen 2013 Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk arrangerte to folkemøter om rovdyrpolitikk i stortingsvalgkampen i Stortingskandidater for partiene i Hedmark møtte på Terningen Arena i Elverum 24. august, og partienes toppkandidater i Nord-Trøndelag måtte svare for seg og sine partier på Stiklestad i Nord-Trøndelag 5. september. FNR har lang tradisjon for å arrangere debattmøter med toppolitikere, og det gir organisasjonen gode muligheter til å sette søkelyset på viktige problemstillinger og også få god kontakt med sentrale politikere i de fleste partiene på Stortinget. Karin Andersen (SV), Trygve Vedum (SP) og Gunnar Gundersen (H) Foto: Randi Nodeland og Marius Langfjord Elin Agdestein (H), Marit Arnstad (SP) og Robert Eriksson (FRP) Kontaktutvalget for rovviltforvaltning I Regjeringens kontaktutvalg for rovviltforvaltning deltar Folkeaksjonen sammen med en rekke organisasjoner fra Landbruk, Reindrift, Skogbruk, Miljøorganisasjoner, NJFF, Utmarkskommunenes Sammenslutning og KS. I tillegg møter Mattilsynet og SNO sammen med faste representanter fra MD, LMD, Mattilsynet, Sametinget, samt Miljødirektoratet som er arrangør av møtene i Kontaktutvalget. Kontaktutvalget har hatt ett møte siden siste landsmøte. Kontakt med lokallagene I tillegg til kontakt pr. telefon, e-post og brev med lokallagslederne har landsstyret i året som har gått besøkt mange av lokallagene. Styreleder Nils Solberg har deltatt på årsmøte i Søndre Buskerud lokallag, Trysil lokallag, Glåmdal lokallag og Østfold lokallag. Nils Solberg og Karen Anette Anti deltok på stiftelsesmøte for nytt lokallag i Troms 5. mars i år. Laila Hoff har deltatt på årsmøte i FNR Helgeland lokallag og daglig leder Åsmund Ystad har deltatt på årsmøte i Nord-Trøndelag og i Vestfold 3

4 lokallag. Forøvrig har Nils Solberg deltatt på andre møter i regi av Gauldal lokallag og Vestfold lokallag. Åsmund Ystad har deltatt på arrangement med Nord-Trøndelag lokallag, Akershus lokallag og Nord-Østerdal lokallag. Foredrag og jaktkurs. Nils Solberg har holdt flere kurs i ulvejakt og gaupejakt. 4 kurs i praktisk ulvejakt, i Gauldal, Vestfold, Seljord i Telemark og i Trysil har vært delvis meget godt besøkt. I Troms arrangerte FNR v/ Nils Solberg gaupejaktkurs i forbindelse med stiftelsesmøter for nytt lokallag. Fullt hus med 150 deltagere på FNR Vestfolds ulvejaktkurs med Nils Solberg Foto: Olav Nordheim. FNR har gjennomført ett kurs tre foredrag om bjørn og bjørnejakt og ett kurs i bjørnejakt med Hermann Sotkajærvi. FNR Nord- Østerdal lokallag arrangerte både kurs i bjørnejakt og villmarkskveld med Hermann i Dalsbygda i november. Hermann Sotkajærvi deltok også med foredrag om bjørn på Dragsjøhytta i Årnes i regi av FNR Akershus lokallag i november, samt på en tilsvarende kveld for FNR-medlemmer på Lygnasæter på Hadeland. Kommunale rovviltjegere på bjørnejaktkurs med Hermann Sotkajærvi i Os. Fullt hus med Hermann Sotkajærvis foredrag om bjørnekunnskap på Lygnasæter Foto: Per Arne Mikkelsen og Per Fossheim. Halvor Sveen frå Rendalen har deltatt med filmforedrag om møter med de fire store. Det skjedde i mars i år, i regi av FNR Gauldal lokallag, Nord-Trøndelag lokallag og Helgeland lokallag, samt et foredrag for våre medlemmer i Selbu og Tydal. FNR Østfold lokallag har arrangert møte med foredrag om svensk rovdyrpolitikk og forvaltning, med Gunnar Glöersen frå Svenska Jägareforbundet. Slike kurs/ foredrag er populære og gir deltagerne god kunnskap og FNR nye medlemmer. Til sammen har over 1000 FNRmedlemmer og andre interesserte deltatt på Folkeaksjonens kurs og foredrag i fjor høst og hittil i vinter. Godt besøkte møter og gode tilbakemeldinger fra medlemmene har for øvrig også i dette arbeidsåret vært gjennomgående for mange av møtene i regi av lokallagene. Vi mener det er et uttrykk for at Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk er en interessant organisasjon for folk. Erfaringene viser at de lokallagene som holder god kontakt med medlemmene, og inviterer til møter og årsmøter med interessante temaer og foredragsholdere, trekker godt med folk. 4

5 Foto: Trond Strømsmoen Halvor Sveen fra Rendalen viser film fra møter med store rovdyr for medlemmer i FNR Helgeland på Samisk Kultursenter i Hattfjelldal 5. mars i år. Profilering Materiell for bruk på messer og stands produseres fortløpende etter behov. Når det gjelder klær og gaveartikler forsøker vi å begrense vareutvalget. Stort vareutvalg er ikke lønnsomt i forhold til alt ekstra arbeid som følger med. Folkeaksjonens T-skjorte og caps, og klistremerker er i stor grad distribuert ut til lokallag og på våre stands som gave til nye medlemmer. Dette er en betydelig kostnad, men landsstyret mener at dette er et effektivt tiltak som både gir mange medlemmer og god profilering. Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk har en etter hvert mye omtalt facebookgruppe, som brukes til diverse info og profilering, men først og fremst til diskusjon mellom medlemmer og andre. Verdien av dette er begrenset og delvis omstridt, men det er en billig og effektiv informasjonskanal for de av våre medlemmer og potensielle medlemmer som er aktive brukere. Det krever fortsatt hardt arbeid for Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk å få profilering i riksmedia. Det krever god planlegging og prioriterte ressurser. Men indirekte spiller FNR en betydelig rolle som leverandør av nyhetsfeed på rovdyr.org som mange media i stor grad bruker som kilde til å lage saker. I juli 2013 deltok Nils Solberg i rovdyrdebatt på Dagsnytt 18, med daværende miljøvernminister Bård Vegard Solhjell. I desember 2013 deltok leder Nils Solberg i Tv-debatt om rovdyrpolitikk på NRK Aktuelt med den nye Klima og miljøministeren Tine Sundtoft og miljøpartiets stortingsrepresentant Rasmus Hansson. Nils Solberg, Bård Vegard Solhjell hos Grosvold i NRK Dagsnytt 18. Nils Solberg diskuterer med Klima og miljøminister Tine Sundtoft og Rasmus Hansson hos Ole Torp i NRK Aktuelt. Møter, messer og stands Folkeaksjonens deltagelse på messer og stands det siste året har gitt mange nye medlemmer. Jakt og Fiskedagene på Elverum i august 2013 endte med ny ververekord med 180 nye medlemmer til FNR. I tillegg har en rekke større og mindre arrangementer og stands i regi av lokallagene gitt mange medlemmer. Etter hvert har vi en solid gjeng fra flere lokallag med erfaring i hva som trengs når vi møter folk på messer. Det gir et ekstra løft og tilbakemeldingene fra mannskapene er at de svært gjerne vil være med også neste år. Stands på messer og bygdedager er også en fin måte å holde kontakten med medlemmene på. På de ulike Villmarksmessene treffer vi hundrevis av medlemmer som liker å komme innom og slå av en prat med ledelsen i deres egen organisasjon. 5

6 Medlemsrekord på FNRs stand på Jakt og Fiskedagene i Elverum august På bildet til høyre står Knut Storberget (AP) sammen med Stine Myrvang fra FNR Glåmdal på lokallagets stand i Odalen 17. august. Erfaringene fra disse mange møtene er en viktig del av tilbakemeldingene som ledelsen i FNR får fra grasrota. Og de mange positive tilbakemeldingene som vi faktisk får fra folk utgjør et viktig erfarings- og kunnskapsgrunnlag for landsstyrets egne vurderinger av at FNR faktisk drives på en god måte og gjør mange riktige prioriteringer. I tillegg har en rekke lokallag gjennomført lokale stands med god profilering og medlemsverving det siste året. FNR Trysil lokallag har gjennom lokale tiltak vervet over 60 nye medlemmer i Verdt å nevne er også en rekke enkeltmedlemmer som flere ganger hvert år leverer lister med nyvervede medlemmer. Informasjon Internettsiden er Folkeaksjonens spydspiss i arbeidet for en ny rovdyrpolitikk. Balansert og seriøs informasjon, alltid oppdatert, har befestet nettsidens stilling som meget sentral for informasjon og kommunikasjon om norsk rovdyrpolitikk og forvaltning. Samarbeidet med Direktoratet for naturforvaltning om levering av nyheter til Rovviltportalen fortsetter og Folkeaksjonen har hatt avtale om nyhetsoppdatering til en verdi av kr i Folkeaksjonens tidsskrift Rovdyr har kommet ut med 2 utgaver siden siste landsmøte. Rovdyr nr. 2/ kom ut i november og Rovdyr nr kom i mars i år. Redusert antall utgaver av Rovdyrbladet har vært landsstyrets viktigste tiltak for bedre økonomi og nødvendig reduksjon av arbeidsmengden i sekretariatet. Rovdyrbladet er et stort løft for FNR sentralt, både økonomisk og arbeidsmessig. Det er med en viss misunnelse at vi ser at andre organisasjoner med tilsvarende tidsskrift har redaksjoner med flere ansatte som jobber kun med informasjon, mens vi i FNR er nødt til å produsere medlemsblad i ledige stunder mellom annet arbeid, og uten egentlig å ha den kompetansen som hadde vært ønskelig. Men landsstyret er ikke i tvil om at tidsskriftet er svært viktig for både organisasjonen og medlemmene. Alle utgaver av tidsskriftet Rovdyr sendes direkte til alle stortingsrepresentanter og til sentrale personer i MD, DN, Fylkesmenn og regionale rovviltnemnder og kommuner. Medlemmer og lokallag Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk har 8500 aktive medlemmer, dvs har betalt medlemskontingent senest i 2012 eller 2013 og hittil i Antall medlemmer som har betalt medlemskontingent i kalenderåret 2013 er 6980 personer. I tillegg har 350 medlemmer betalt kontingent for 2013, høsten Det blir til sammen 7330 betalende medlemmer for året av disse er nye betalende medlemmer i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk har 23 lokallag. FNR Troms lokallag er stiftet siden forrige landsmøte. 6

7 Sekretariatet Arbeidsmengden i sekretariatet er stadig voksende, noe som først og fremst skyldes positive årsaker som at organisasjonen vokser. Men manglende kapasitet er ikke heldig da det stadig er ting som blir utsatt og ikke gjort, men en positiv måte å se dette på er at det delvis skyldes et økende antall forespørsler om deltagelse og bidrag om rovdyrpolitikk fra FNR. Styret har prioritert foreningens formål, med politisk arbeid, myndighetskontakt, verving og aktivitet i lokallagene, foran drifting av sekretariatet når dette har vært et problem. FNR hadde absolutt trengt en ansatt til, men det har det ikke vært ressurser til. Det er ikke noe poeng å ha en organisasjon som bruker opp alt på administrasjon slik at det er minimalt av midler til å påvirke utad. Dette gjør selvsagt at det administrative av og til halter litt, men styrets prioritering er helt bevisst. Takket være tålmodige lokallag går det rundt, men landsstyret er klar over at vi er helt avhengig av velvillige lokallag som bidrar med positivitet for å at det skal bli en levelig hverdag i sekretariatet. I 2013 har sekretariatet hatt hjelp av kontorsekretær i 40 % stilling. Torhild Fornes har vært til god hjelp til store arbeidsoppgaver som medlemsregistrering, utsending av medlemskontingent til nye medlemmer og ikke minst årsmøteinnkallinger og andre brev til medlemmene i de mange lokallagene som har ønsket å benytte seg av denne servicen. Økonomi Stortinget har økt bevilgningen med organisasjonsstøtte til FNR i 2014, til kr Sammen med driftsstøtte til fra Direktoratet for naturforvaltning og et økende tilskudd fra ordningen med mva-kompensasjon for frivillige organisasjoner gir det sammen med forventet medlemskontingent, et godt økonomisk grunnlag for Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk i Landsstyret viser for øvrig til regnskap for 2013 Laila Hoff, Werner Lundgrenn, Ola Arne Aune, Karen Anette Anti, Åsmund Ystad, Nils Solberg og Torvald H. Brinch. Foto: Per Fossheim Landsstyret vil takke alle sammen for samarbeidet i perioden. Nils Solberg /s/ Laila Hoff /s/ Karen Anette Anti /s/ Torvald H. Brinch /s/ Werner Lundgrenn /s/ Ola Arne Aune /s/ Åsmund Ystad /s/ 7

8 Møter og representasjon Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk Åsnes kommune. Rovdyrmøte. Werner Lundgrenn NRK. Oslo. Rovdyrdebatt på NRK Dagsnytt 18. Nils Solberg FNR Trysil. Stand på Engerdalsdagene Åsmund Ystad Jakt og Fiskedagene på Elverum Stand for FNR Nils Solberg, Åsmund Ystad, Werner Lundgrenn FNR. Landstyremøte, Elverum Hele landsstyret Kontaktutvalget for rovviltforvaltning. Møte i Stockholm. Åsmund Ystad Dyreetikkonferansen, Litteraturhuset i Oslo. Paneldebatt. Åsmund Ystad FNR. Termingen Elverum. Folkemøte Stortingsvalget. Møteledelse. Nils Solberg, Åsmund Ystad NJFF Kråkerøy, Fredrikstad. Foredrag Nils Solberg FNR. Stiklestad i Verdal. Folkemøte Stortingsvalget, Møteledelse Åsmund Ystad Rovviltnemnda i region 5, Hedmark. Møte på Hamar Werner Lundgrenn Nittedal. Møte med jakthundgruppen. Nils Solberg FNR Nord-Østerdal, Dalsbygda. Kurs og foredrag, bjørnejakt med Hermann Sotkajærvi Åsmund Ystad Rovdyrseminar i Oslo. I regi av NSG, NBS og NB Laila Hoff, Åsmund Ystad FNR Akershus. Foredrag om bjørnejakt med Hermann Sotkajærvi Laila Hoff, Åsmund Ystad Stortinget. Møte med Stortingsrepresentanter fra Høyre Laila Hoff, Åsmund Ystad Lygnasæter. FNR, foredrag om bjørnejakt med Hermann Sotkajærvi. Laila Hoff, Åsmund Ystad Stortinget. Møte med Stortingsrepresentanter fra SP Laila Hoff, Åsmund Ystad NRK. Oslo. Rovdyrdebatt på NRK TV Nils Solberg Rovdyrseminar på Hamar Nils Solberg, Laila Hoff, Werner Lundgrenn, Åsmund Ystad FNR. Landstyremøte. Gardermoen Hele landsstyret FNR Vestfold. Lardal. Kurs i praktisk ulvejakt Nils Solberg Seljord i Telemark.. FNR kurs i praktisk ulvejakt Nils Solberg FNR Nord-Trøndelag. Møte om felles plattform, organisasjoner i Nord-Trøndelag Åsmund Ystad Oslo. Arbeid med FNR medlemsregister Åsmund Ystad FNR Ringsaker, Rudshøgda, årsmøte FNR Østfold. Rømskog. Møte om svensk rovdyrpolitikk, m. Gunnar Glöersen Nils Solberg Møte med Nord-Trøndelag Høyre, Steinkjer Åsmund Ystad FNR Valdres, Fagernes, årsmøte FNR Lesja og Dovre, Lesja, årsmøte FNR Søndre Buskerud, Hokksund, årsmøte Nils Solberg Oslo. Møte med Stortingsrepresentanter fra Høyre. Åsmund Ystad Stortinget. Møte med statssekretær i Klima og miljødepartementet Åsmund Ystad Organisasjonen Redda Jakten. Møte i Årjäng. Paneldebatt Nils Solberg Stjørdal. Foredrag på årsmøte i Nord- og Sør-Trøndelag Sau og Geit Åsmund Ystad FNR Gauldal, Støren. Foredrag med Halvor Sveen Åsmund Ystad FNR Nord-Trøndelag, Grong. Årsmøte, foredrag med Halvor Sveen Åsmund Ystad FNR Troms, Bardufoss. Stiftelsesmøte. Gaupejaktkurs Nils Solberg, Karen Anette Anti FNR Helgeland, Hattfjelldal. Årsmøte, foredrag med Halvor Sveen. Laila Hoff Foredrag med Halvor Sveen, Selbu Åsmund Ystad FNR Trysil, årsmøte med kurs i ulvejakt Nils Solberg FNR Glåmdal, årsmøte Nils Solberg, Werner Lundgrenn FNR Oppdal og Rennebu, årsmøte Ola Arne Aune FNR Akershus, årsmøte med foredrag av Morten Kjørstad, Rovdata FNR Vestfold, årsmøte Åsmund Ystad FNR Nord-Østerdal, årsmøte 8

Uttalelser fra landsmøtet i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk 6. april 2014.

Uttalelser fra landsmøtet i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk 6. april 2014. Uttalelser fra landsmøtet i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk 6. april 2014. Vedlagt er 4 uttalelser vedtatt av landsmøtet i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk på Rica Hell Hotel i Stjørdal 6. april 2014. A:

Detaljer

Oppfølging av rovviltforliket status og utfordringer

Oppfølging av rovviltforliket status og utfordringer Oppfølging av rovviltforliket status og utfordringer Seniorrådgiver Lars Bendik Austmo Folkeaksjonen ny rovviltpolitikk, 1, juni 2012 Representantforslag 163 S (2010-2011) Forliket om endringer i forvaltningen

Detaljer

Regjeringens politiske plattform

Regjeringens politiske plattform Norsk mal: Startside Prioriteringer i rovviltforvaltningen 14. november 2013 Beiteseminar, Oslo Statssekretær Lars Andreas Lunde 1 Norsk mal: Tekst med kulepunkter Regjeringens politiske plattform Regjeringen

Detaljer

Dialogmøte Sør-Trøndelag. Mjuklia ungdomssenter, Berkåk 11.04.12

Dialogmøte Sør-Trøndelag. Mjuklia ungdomssenter, Berkåk 11.04.12 Dialogmøte Sør-Trøndelag Mjuklia ungdomssenter, Berkåk 11.04.12 Dagens program 19.00 Velkommen og kort orientering om FKT- prosjektet. Gjennomgang av programmet. Øivind Løken, FKT-prosjektet Orientering

Detaljer

Endring i rovviltforskriften - forvaltningsområdet for ynglende ulv

Endring i rovviltforskriften - forvaltningsområdet for ynglende ulv Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 12/4262 14.06.2013 Endring i rovviltforskriften - forvaltningsområdet for ynglende ulv 1. Innledning Miljøverndepartementet sender med dette på høring forslag til

Detaljer

Hemnes Snøscooterforening. Snøscooterens dag 10. november 2012

Hemnes Snøscooterforening. Snøscooterens dag 10. november 2012 Snøscooterens dag 10. november 2012 Status i motorferdsel saken og hva har skjedd i 2012? 31. januar 2012 Ordførerne fra Hattfjelldal, Hemnes, Vinje, Lom og Sirdal møtte daværende miljøvernminister Erik

Detaljer

Faggrunnlag om bestandsmål for ulv og ulvesone mulige alternative modeller

Faggrunnlag om bestandsmål for ulv og ulvesone mulige alternative modeller Faggrunnlag om bestandsmål for ulv og ulvesone mulige alternative modeller Avdelingsdirektør Torbjørn Lange Seksjonsleder Terje Bø November 2014 1 Faggrunnlag om bestandsmål for ulv og ulvesonen mulige

Detaljer

FOLKEAKSJONEN NY ROVDYRPOLITIKK NR. 1 MARS 2014. Høyre fortsetter der SV slapp. Hvem bryr seg om. Riksdagen? Stinn brakke på ulvejaktkurs

FOLKEAKSJONEN NY ROVDYRPOLITIKK NR. 1 MARS 2014. Høyre fortsetter der SV slapp. Hvem bryr seg om. Riksdagen? Stinn brakke på ulvejaktkurs www.rovdyr. org FOLKEAKSJONEN NY ROVDYRPOLITIKK NR. 1 MARS 2014 Høyre fortsetter der SV slapp Hvem bryr seg om Riksdagen? Stinn brakke på ulvejaktkurs Innhold Erling Myhre er død...2 Samarbeid Leder www.rovdyr.org

Detaljer

Nord-Trøndelag Sau og Geit

Nord-Trøndelag Sau og Geit Nord-Trøndelag Sau og Geit Høringsuttalelse om endringer i rovviltforskriften, der vi ser på arealbruk og samlet rovviltbelastning, fordeling av mål om og faktiske bestander, fylkesvis. I tillegg ser vi

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer

Hedmark Sau og Geit. Årsmøte 5. mars 2010. SAKSLISTE. 1. Opprop av utsendinger. 2. Godkjenning av innkalling og sakliste.

Hedmark Sau og Geit. Årsmøte 5. mars 2010. SAKSLISTE. 1. Opprop av utsendinger. 2. Godkjenning av innkalling og sakliste. Årsmøte 5. mars 2010. SAKSLISTE 1. Opprop av utsendinger. 2. Godkjenning av innkalling og sakliste. 3. Valg av 2 til sammen med møteleder å underskrive protokollen. Valg av 2 personer til tellekorps. 4.

Detaljer

ÅRSTING. Norsk Hesteeierforbund Søndag 23. mars 2014 Kl 10.00. Sted: Quality hotell Olavsgaard, 2013 Sjetten ved E6

ÅRSTING. Norsk Hesteeierforbund Søndag 23. mars 2014 Kl 10.00. Sted: Quality hotell Olavsgaard, 2013 Sjetten ved E6 ÅRSTING Norsk Hesteeierforbund Søndag 23. mars 2014 Kl 10.00 Sted: Quality hotell Olavsgaard, 2013 Sjetten ved E6 Påmelding til middag, overnatting og Årstinget til Anne-Guro Herregården innen 16. mars

Detaljer

FOLKEAKSJONEN NY ROVDYRPOLITIKK NR. 3 DESEMBER 2015. Sammen om. krav til ny. ulveforvaltning. Fullt hus på Lesjamøtet. Nye medlemmer.

FOLKEAKSJONEN NY ROVDYRPOLITIKK NR. 3 DESEMBER 2015. Sammen om. krav til ny. ulveforvaltning. Fullt hus på Lesjamøtet. Nye medlemmer. www.rovdyr. org FOLKEAKSJONEN NY ROVDYRPOLITIKK NR. 3 DESEMBER 2015 Sammen om krav til ny ulveforvaltning Fullt hus på Lesjamøtet Nye medlemmer strømmer til FNR www.rovdyr.org Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk

Detaljer

Klage på vedtak om lisensfelling av en ulv vinteren 2012 i region 4 og region 5

Klage på vedtak om lisensfelling av en ulv vinteren 2012 i region 4 og region 5 WWF-Norway P. O. Box 6784 - St. Olavs plass N - 0130 Oslo, Norway Org.no.: 952330071 Tel: +47 22 036 500 Fax: +47 22 200 666 thagelin@wwf.no www.wwf.no facebook.com/wwfnorge Fylkesmannen i Oslo Og Akershus

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF

Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Innlandet HF Til høringsinstanser i hht til vedlagte høringsliste Deres ref.: Vår ref.: 2010101012-610221 Dato: 08.09.2010 HØRING - PREMISSER, MÅL OG UTFORDRINGER TIL STRATEGISK FOKUS FOR 2011-2014,

Detaljer

Om rovdyrpolitikk i partienes valgprogrammer 2013-2017

Om rovdyrpolitikk i partienes valgprogrammer 2013-2017 Stortingsvalget 2013. Om rovdyrpolitikk i partienes valgprogrammer 2013-2017 Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk Åmund Ystad, juni 2013. KrF legger til grunn at Norge skal ta sin del av ansvaret for levedyktige

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt 02.02.2014 Savalen Hotell, Tynset Møtet ble satt kl. 12.00og hevet kl. 13.30 SAK 1 / 14 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling Energi til forandring Konstituering s innstilling EL & IT Forbundets 3. ordinære landsmøte - 10. - 14. mars 2011 - Oslo Kongressenter, Folkets Hus Egne notater Konstituering Forslagshefte 2 Forslagshefte

Detaljer

Protokoll: LANDSMØTET 2013

Protokoll: LANDSMØTET 2013 Protokoll: LANDSMØTET 2013 Tid: Sted: Lørdag 26. oktober 2013 Lillestrøm, Thon Hotel Arena Sak 1. Sak 2. Valg av dirigent, referent og stemmekorps Forslag dirigent: Trond Berget Forslag referent: Karin

Detaljer

Epilepsiforeningen i Hedmark. Årsberetning 2010

Epilepsiforeningen i Hedmark. Årsberetning 2010 Hedmark Årsberetning 2010 Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Anne Glorvigen Hanstad Sekretær og nettansvarlig: Mari Morønning Kasserer: Lise Marita Tyskeberg ( t.o.m. 02.06.10) Kasserer:

Detaljer

Miljødirektoratets arbeid med rovviltforvaltningen

Miljødirektoratets arbeid med rovviltforvaltningen Miljødirektoratets arbeid med rovviltforvaltningen Beiteseminar med rovviltfokus 13. 14. november 2013 Ellen Hambro, miljødirektør Disposisjon 1. Miljødirektoratets rolle 2. Statens naturoppsyns roller

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK 3.februar 2013 kl.11.00 Trysil Hotel SAKSLISTE: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2012 Sak 3: Regnskap 2012 og revisjonsberetning Sak 4: Budsjett

Detaljer

ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR

ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR Innhold og informasjon 1. Forside 2. Innhold og informasjon 3. Årsmøteprogram 4. Årsberetning 5. Regnskap med revisjonsberetning 6. Budsjettforslag 7. Innkomne

Detaljer

tryslinger og engerdøler tar ikke feil!

tryslinger og engerdøler tar ikke feil! www.rovdyr. org FOLKEAKSJONEN NY ROVDYRPOLITIKK NR. 2 JULI 2015 3500 tryslinger og engerdøler tar ikke feil! Ja til lokal forvaltning Ja til effektivt uttak av skadedyr Nei til kjerneområder og rovdyrsoner

Detaljer

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark Årsberetning 2009 Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: Styremedlem: Varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad Mari Morønning

Detaljer

Vedtekter for Larvik Husflidslag

Vedtekter for Larvik Husflidslag Vedtekter for Larvik Husflidslag Sist revidert og godkjent på årsmøtet i Larvik Husflidslag 6. februar 2014. Larvik Husflidslag er stiftet 18.10-1900 og er medlem av Vestfold Husflidslag som er tilsluttet

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Steinkjer 15.1.10 Innkalling til fylkesårsmøte 2010 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag Årsmøtet holdes på Stiklestad Hotell / Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Detaljer

Klagernes anførsler Direktoratets merknader

Klagernes anførsler Direktoratets merknader Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2010/11639 ART-VI-KMV 01.10.2010 Arkivkode: 445.21 Oversendelse av klager på vedtak om lisensfelling

Detaljer

Årsberetningen 2010, slik den ble presentert på Landsmøtet.

Årsberetningen 2010, slik den ble presentert på Landsmøtet. Sted: Scandic City Bergen Teknisk arrangør: Hordaland/Bergen Tilstede: Se egen liste Fredag kveld Bergen lokallag hadde en liten velkomstaktivitet. LØRDAG L-01/11 Åpning Magnus Kalvå/Bergen lag åpnet Landsmøtet

Detaljer

Referat fra årsmøtet i NJFF-Troms 2012 på Finnsnes hotell.

Referat fra årsmøtet i NJFF-Troms 2012 på Finnsnes hotell. Referat fra årsmøtet i NJFF-Troms 2012 på Finnsnes hotell. Møtet satt kl 11.00. Sak 1: Konstituering av møtet: Godkjenning av fullmakter ingen. Godkjenning av innkalling godkjent. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

Protokoll fra generalforsamlingen i Hedmark Travforbund

Protokoll fra generalforsamlingen i Hedmark Travforbund Protokoll fra generalforsamlingen i Hedmark Travforbund Thon Hotel Elverum, torsdag 21. februar 2013 Tilstede: 22 årsmøtedelegater med stemmerett. Fra styret: Leder Tore Hansen, Øyvind Lindalen, Anette

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 Årsmøte ble avholdt 03.02.2013 Trysil Hotell Norlandia Møtet ble satt kl. 10.40 og hevet kl.11.50 SAK 1 / 13 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Øvre Eiker Travselskap innkaller herved til generalforsamling fredag 27.01.2012 kl 19.00 Sted Sanden Hotell (Hokksund) SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkallingen 2. Valg

Detaljer

ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR

ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR Innhold og informasjon 1. Forside 2. Innhold og informasjon 3. Årsmøteprogram 4. Årsberetning 5. Regnskap med revisjonsberetning 6. Budsjettforslag 7. Innkomne

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av... fylkeshusflidslag... /......... husflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag. 1 Formål... husflidslag

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG Vedtatt på årsmøtet 10.02.1983 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag 18.03.1983. Revidert og godkjent på årsmøtet 18.02.1994 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag

Detaljer

De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant!

De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant! Innkalling til fylkesårsmøte 2014 Steinkjer 15.01.2014 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag. Årsmøtet holdes på Quality airport hotel Værnes, Stjørdal, fredag 7.

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Deres referanse Vår referanse Arkiv nr. Dato 2011/221 434.0 01.12.2010 I følge adresseliste Vedtak om kvotejakt på gaupe i region 2 i

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

Innkalling til NFEs årsmøte 2015 med foredrag

Innkalling til NFEs årsmøte 2015 med foredrag Innkalling til NFEs årsmøte 2015 med foredrag Tid: Torsdag 12. mars 2015, kl. 17:00 til ca. 20:00 Sted: Bjørknes Høyskole (Lovisenberggata 13, Lindern) PROGRAM 17:00-17:30 Enkel servering 17:30-18:00 Antibiotikaresistens

Detaljer

PROTOKOLL. Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30.

PROTOKOLL. Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30. PROTOKOLL Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30. Sak 1. Velge ordstyrer og referent til å underskrive protokoll: Som ordstyrer

Detaljer

ÅRSMELDING FOR LIER SAU OG GEIT 2011

ÅRSMELDING FOR LIER SAU OG GEIT 2011 ÅRSMELDING FOR LIER SAU OG GEIT 2011 Værmønstring på Ål vgs. Avdeling Lien. 27. oktober. Hans Hjelstuen og Jon R. Aas var dommere. 1. Tillitsvalgte 2011 Styret: Knut Birkeland (formann) Henrik Trømborg

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2007...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2007..6 Kommentarer

Detaljer

Fredag kveld André Skeie og Julie Katrine Berg arrangerte en interaktiv quiz for alle som ankom Asker fredag kveld.

Fredag kveld André Skeie og Julie Katrine Berg arrangerte en interaktiv quiz for alle som ankom Asker fredag kveld. Sted: Scandic Asker Hotell Teknisk arrangør: Oslo&Akershus Fylkeslag Tilstede: Se egen liste Fredag kveld André Skeie og Julie Katrine Berg arrangerte en interaktiv quiz for alle som ankom Asker fredag

Detaljer

Postens Pensjonistforbund

Postens Pensjonistforbund Postens Pensjonistforbund BERETNING 2015 0 1. Innledning Landsstyret har frem til 1.7.2015 bestått av Leder Magne Furesund Oslo Nestleder Anne Marie Hide Oslo Kasserer Gunvald Dybvik Oslo Sekretær Tor

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner

Detaljer

Protokoll Landsmøte Norsk OCD forening, Ananke 21.03. 2009 Rica Hotel Bergen Møtestart: 12.20

Protokoll Landsmøte Norsk OCD forening, Ananke 21.03. 2009 Rica Hotel Bergen Møtestart: 12.20 Protokoll Landsmøte Norsk OCD forening, Ananke 21.03. 2009 Rica Hotel Bergen Møtestart: 12.20 Til stede Styret: Vara: Delegater Bergen: Oslo: Stavanger: Tromsø: Tromsø: Trondheim: Ålesund: Mona Brester

Detaljer

FKT prosjektet 2011-2014

FKT prosjektet 2011-2014 FKT prosjektet 2011-2014 Presentasjon av fellesprosjekt Beitekonferansen 2012, Oppdal Bakgrunn De siste to årene gjennomført flere kontaktmøter mellom organisasjonene Behov for å samordne innsatsen i rovviltarbeidet

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2012

Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøte ble holdt den 10 mars klokken 1300 på Stathelle servicesenter i Bamble og det var 47 medlemmer til stede derav 44 med stemmerett. Styreleder Svein Eriksen ønsket velkommen.

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 23. april 2013 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 23. mai 2013 kl. 16:00-18:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

ÅRSMELDING FOR EIDSVOLL VENSTRE

ÅRSMELDING FOR EIDSVOLL VENSTRE ÅRSMELDING FOR EIDSVOLL VENSTRE 2013 "Eidsvoll Venstre er på mange måter debattskaperen i Eidsvoll. Det lille sentrumspartiet er så godt som uten innflytelse både i lokalpolitikken og i den nasjonale politikken,

Detaljer

11. august sendte Fedre for klimakutt og

11. august sendte Fedre for klimakutt og Kunnskapstesten viser at de fleste politikerne vet at klimaendringene vil bli svært negative for Norges befolkning. Allikevel er det de færreste av dem som våger å snakke om klima i valgkampen trolig fordi

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Deres referanse Vår referanse Arkiv nr. Dato 2010/297 434.0 15.11.2010 I følge adresseliste Vedtak om lisensfelling på ulv i region 2

Detaljer

Årsmelding for avlslaget 2011

Årsmelding for avlslaget 2011 Årsmelding for avlslaget 2011 Styret har bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Martin Mostue Jan Roar Lillehagen Bjørg Karin Ringen Grethe Standerholen Styremed. Johan B. Mangerud Vara Kjell Joar

Detaljer

Jakt på store rovdyr adgang for tilreisende jegere

Jakt på store rovdyr adgang for tilreisende jegere Jakt på store rovdyr adgang for tilreisende jegere Innledning På bakgrunn av begrenset fellingsresultat de siste årene, anmodet rovviltnemnda for Troms og Finnmark om at Finnmarkseiendommen (FeFo) må åpne

Detaljer

ÅRSTING. Norsk Hesteeierforbund Lørdag 18. april Kl 09.00 Sted: Hestesportens Hus Peisestua, Bjerke

ÅRSTING. Norsk Hesteeierforbund Lørdag 18. april Kl 09.00 Sted: Hestesportens Hus Peisestua, Bjerke Sted er endret ÅRSTING Norsk Hesteeierforbund Lørdag 18. april Kl 09.00 Sted: Hestesportens Hus Peisestua, Bjerke Middag fredag kveld 17. april kl 1900 og overnatting på Thon Hotel Linne Statsråds Mathiesens

Detaljer

Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14

Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Sted: NBU kontoret, Oslo Dato og tid: Fredag 4. april, kl 09:30 til 18:30 Tilstede: Gunn Jorunn Sørum, Martha Krog, Ragnhild Duserud, Kari Geitle Nesthus,

Detaljer

Første vararepresentant til styret har vært innkalt og har møtt på alle styremøtene.

Første vararepresentant til styret har vært innkalt og har møtt på alle styremøtene. Hedmark Sau og Geit s styre 2007 Leder Anne Ulvig, Koppang 1.v.repr. Amund Wormstrand, Kongsvinger Nestl. Eirik Sletten, Folldal 2. Magne Horten, Os Arne Sund, Grue 3. Ole Anton Brænd, Sollia Knut Narve

Detaljer

ADHD NORGE Nord Trøndelag fylkeslag

ADHD NORGE Nord Trøndelag fylkeslag PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET Dato: 10 mars 2012 Sted: O2 huset (Ogndalsveien 2 ved siden av Grand Hotell), Steinkjer. Tid: 13:00 Tilstede: 14 Stemmeberettigede medlemmer, kontrollert med medlemslister mottatt

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna

Detaljer

VELKOMMEN til NJFF Hedmark tillitsvalgtsamling 2015. Knut Arne Gjems leder NJFF Hedmark

VELKOMMEN til NJFF Hedmark tillitsvalgtsamling 2015. Knut Arne Gjems leder NJFF Hedmark VELKOMMEN til NJFF Hedmark tillitsvalgtsamling 2015 Knut Arne Gjems leder NJFF Hedmark Administrasjonen Politisk arbeid i NJFF Hedmark Mennesket fjerner seg ifra naturen Vår rolle og forsvare jegeren og

Detaljer

Årsberetning 2014. Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland. Side 1

Årsberetning 2014. Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland. Side 1 Årsberetning 2014 Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland Side 1 Styret Leder: Hanne Østby Granmo Nestleder: Anne Glorvigen Hanstad Sekretær og nettansvarlig: Mari Morønning Kasserer: Sven Inge Sunde Styremedlem:

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag Protokoll fra møte i Rovviltnemnda for region seks Tid: Torsdag 19. mars 2015 kl. 16:00 19:00 Fredag 20. mars 2015 kl. 09:00 11:30

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag Protokoll fra møte i Rovviltnemnda for region seks Tidspunkt: Onsdag 28. august 2013 kl. 09.00 15.00 Sted: Skifer Hotell i Oppdal

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 24. april 2012 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 24. mai 2012 kl. 15:00-17:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

ÅRSMELDING 10.MAI 2013-15.OKT. 2014. Selsbakk og Romolslia arbeiderlag

ÅRSMELDING 10.MAI 2013-15.OKT. 2014. Selsbakk og Romolslia arbeiderlag ÅRSMELDING 10.MAI 2013-15.OKT. 2014 Selsbakk og Romolslia arbeiderlag 1. INNLEDNING. Denne årsmeldinga omhandler perioden fra 10.mai 2013 til 15.oktober 2014. Det har i perioden vært relativt lite aktivitet

Detaljer

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN.

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. Til stede med stemmerett: Are Olimb, UF-Asker & Bærum Børre Heggenhaugen,

Detaljer

I samsvar med 14 i Lover for Norges Bondelag blir det kalt inn til Årsmøte i Bergen Bondelag. 23.september kl. 19.30, Skytterhuset på Stend

I samsvar med 14 i Lover for Norges Bondelag blir det kalt inn til Årsmøte i Bergen Bondelag. 23.september kl. 19.30, Skytterhuset på Stend INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BERGEN BONDELAG 2015 I samsvar med 14 i Lover for Norges Bondelag blir det kalt inn til Årsmøte i Bergen Bondelag 23.september kl. 19.30, Skytterhuset på Stend Saksliste: 1. Åpning

Detaljer

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll Utvalg: Årsmøte for interkommunalt utvalg mot akutt forurensning region 2 Møtested: Olavsgaard hotell, Skjetten Dato: Tid: 10:00 Medlemmer som møtte:

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010-2011

ÅRSBERETNING 2010-2011 ÅRSBERETNING 2010-2011 Utrykningspersonellets Fellesutvalg-Norge (UF-Norge)har som formål å fremme samarbeid og forståelse mellom politi - lensmannsetaten, brannvesenet og ambulansetjenesten i Norge Side

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Referat fra årsmøte på Rødberg 21.02.15 Buskerud Sau og Geit

Referat fra årsmøte på Rødberg 21.02.15 Buskerud Sau og Geit Referat fra årsmøte på Rødberg 21.02.15 Buskerud Sau og Geit Leder Tor Grøthe ønsket velkommen til årsmøte for 2014 og leste opp leders tale fra årsmeldingen. Sak 1. Konstituering - Opprop Det var i alt

Detaljer

Handlingsplan Rovvilt

Handlingsplan Rovvilt Handlingsplan Rovvilt Hovedmål: Sikre og styrke beiteretten i utmark over hele landet Utgitt av Norsk Sau og Geit November 2009 Utarbeidet av Handlingsplanutvalget v/ Ove Holmås (leder), Tone Våg, Ove

Detaljer

«Høyt henger de og sure er de»

«Høyt henger de og sure er de» www.rovdyr. org FOLKEAKSJONEN NY ROVDYRPOLITIKK NR. 3 DESEMBER 2014 «Høyt henger de og sure er de» Nytt bestandsmål for ulv og ulvesonen - Rovdyrsonene fungerer ikke Dokumenterer store tap til kongeørn

Detaljer

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag 25 februar 2014 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kjøpmannsgata 46, Olavhallen (trapp ned v/billettluke) Saksliste: 1. Konstituering - Godkjenning av innkalling - Valg av møteleder

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

Regjeringen har på denne bakgrunn besluttet å avvikle forsøket og igangsette arbeidet med lovendring straks.

Regjeringen har på denne bakgrunn besluttet å avvikle forsøket og igangsette arbeidet med lovendring straks. Kommuner iht liste Deres ref Vår ref Dato 12/3241 01.07.2014 Informasjon til kommunene som har deltatt i forsøksordning med snøscooterløyper Regjeringen besluttet 19. juni 2014 å avvikle forsøket med kommunal

Detaljer

Informasjon fra styret i Oppland Sau og Geit - januar 2014

Informasjon fra styret i Oppland Sau og Geit - januar 2014 Oppland Sau og Geit Informasjon fra styret i Oppland Sau og Geit - januar 2014 Sau på sommerbeite 2013. Foto: Rasmus Kjorstad Ledermøter 2014 Dokka 15/1 2014 og Kvam 16/1 2014 Årsmøte og seminar Beitostølen

Detaljer

Tilbakemelding på faggrunnlaget for ulv, ulvesonen og bestandsmål for ulv

Tilbakemelding på faggrunnlaget for ulv, ulvesonen og bestandsmål for ulv Miljøverndepartementet Avdeling for naturforvaltning Postboks 8013 Dep 0030 OSLO postmottak@kld.dep.no Vår ref.:586/jpl Dato: 15.12.2014 Tilbakemelding på faggrunnlaget for ulv, ulvesonen og bestandsmål

Detaljer

God sommer! FOLKEAKSJONEN NY ROVDYRPOLITIKK 1/2-2005

God sommer! FOLKEAKSJONEN NY ROVDYRPOLITIKK 1/2-2005 www.rovdyr.org FOLKEAKSJONEN NY ROVDYRPOLITIKK 1/2-2005 God sommer! LANDSMØTET 2005 FOLKEAKSJONEN FÅR STØTTE FRA DN FOLKEAKSJONENS SUPERVERVER ULVEVENNER I SOLNEDGANG www.rovdyr.org Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk

Detaljer

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT '----...

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT '----... DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT Halden Viltforening Knegterød 1765 HALDEN ISak Oq/iro7-S I Enh '----... Deres ref Vår ref Dato 201000914-/TOA 3 OJUN 2010 Avgjørelse av klage på avslag om uttak av ulv

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Årsmøte 8.-10. mai 2012

Årsmøte 8.-10. mai 2012 Årsmøte 8.-10. mai 2012 Sak 8 Valg a. Leder Tone Stangnes Gjerstad, Åmot. Tone Stangnes Gjerstad, Åmot, velges som leder i fylkesstyret for perioden 01.08.2012 31.07.2015. b. Nestleder Oddny Andreassen,

Detaljer

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter Trøndelag fylkesavdeling Årsmøte 2013 Årsmøtedokumenter Medlemstallet i Trøndelag har fra januar 2005 til april 2013 økt fra 348 til 759. Dette er en økning på 411 medlemmer Årsmøte Trøndelag fylkesavdeling

Detaljer

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet...

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik:

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006 Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: Leder Grethe Jøndahl rektor vgs Nestleder Svein Handå Ofstad studieleder vgs, infokontakt Styremedlem Harald Vada oppvekstsjef

Detaljer

Epilepsiforeningen i Hedmark

Epilepsiforeningen i Hedmark ÅRSMELDING FOR EPILEPSIFORENINGEN I HEDMARK mars 2007 - mars 2008 Styret i Hedmark har dette arbeidsåret bestått av følgende personer: leder: kasserer: styremedlem: varamedlem: varamedlem: Odd Roar Klunderud

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Innkalling til fylkesårsmøte 2011 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag Årsmøtet holdes på Quality Grand Hotel / Steinkjer rådhus fredag 18. - lørdag 19. februar

Detaljer

Villreinfangsten som verdesarv

Villreinfangsten som verdesarv Villreinfangsten som verdesarv Årsmelding 2007 www.villreinfangsten.no Årsmelding 2007 Generelt Året 2007 var et viktig år for prosjektet Villreinfangsten som verdensarv. Det faglige arbeidet er videreført

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Denne innkalling går direkte til utsendingene. De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant!

Denne innkalling går direkte til utsendingene. De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant! Innkalling til fylkesårsmøte 2015 Steinkjer 15.01.2015 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag. Årsmøtet holdes på Quality hotel Grand Steinkjer / Steinkjer rådhus

Detaljer

Foredrag om bjørn og bjørnejakt, Årnes 13.november og Hadeland 14. november.

Foredrag om bjørn og bjørnejakt, Årnes 13.november og Hadeland 14. november. www.rovdyr.org FOLKEAKSJONEN NY ROVDYRPOLITIKK NR. 2/3 NOVEMBER 2013 Bjørnefall Foredrag om bjørn og bjørnejakt, Årnes 13.november og Hadeland 14. november. Se side 7 Kurs i praktisk ulvejakt, Støren i

Detaljer

Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti

Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti S A K S L I S T E 1. ÅPNING v/ Leder Wenche Solli 2. KONSTITUERING a. Godkjenning av forretningsorden b. Valg av dirigent c. Valg av to sekretærer d. Valg av to til

Detaljer

Nord-Trøndelag journalistlag

Nord-Trøndelag journalistlag Nord-Trøndelag journalistlag Årsmøte 20. oktober 2010 kl 1800 Grand hotell, Steinkjer Tidsplan: 1800: Årsmøte 1900: Debattmøte om redaksjonene trenger regler for sosiale medier 20.30: Middag for årsmøtets

Detaljer

Innkalling til a rsmøte i NRK avd. Midt-Hedmark

Innkalling til a rsmøte i NRK avd. Midt-Hedmark Innkalling til a rsmøte i NRK avd. Midt-Hedmark Myklegard 9. mars 2016 kl. 19.00 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av ordstyrer, referenter og to til å underskrive protokollen 3. Årsberetninger

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014 Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri torsdag 13. februar og begynner kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne

Detaljer