Sak 4: ÅRSBERETNING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak 4: ÅRSBERETNING 2013-2014"

Transkript

1 Postboks 40, 7701 Steinkjer Sak 4: ÅRSBERETNING Tillitsvalgte i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk Landsstyret: Navn verv Nils Solberg leder Halden Laila Hoff nestleder Hattfjelldal Karen Anette Anti styremedlem Målselv Torvald H. Brinch styremedlem Oslo Werner Lundgrenn styremedlem Kongsvinger Ola Arne Aune 1. varamedlem Oppdal Mai Britt Aa. Bottegård 2. varamedlem Kongsberg Jarle Strandberg 3. varamedlem Hemsedal Revisorer: Revisorfirmaet BDO AS, Steinkjer Møteleder landsmøte: Ola Stensgård, Skjåk Valgkomité: Unni Anshuus Geir Atle Aas Tor Brandt Gauldal (leder) Ringsaker Søndre Buskerud Medarbeidere: Åsmund Ystad daglig leder Lars Erik Brattås webmaster (50 %) Torhild N. Fornes kontorsekretær (40 %) Landsmøtet 2013 Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk arrangerte sitt 14. landsmøte 28. og 29. juni 2013, på Rica Gardermoen Hotell. 41 deltagere deltok fra lokallagene og landsstyret. Programmet på landsmøtets 1. dag var en kort gjennomgang av sakene som skulle behandles på landsmøtets dag 2, samt en innledning av Nils Solberg, med påfølgende debatt om «Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk hvordan ønsker vi å framstå og bli oppfattet som organisasjon?» Lørdag, på landsmøtets 2. dag, ble landsmøtesakene behandlet. Landsmøtet godkjente årsmelding og regnskap.. Nils Solberg ble gjenvalgt som styreleder. Karen Anette Anti ble gjenvalgt som medlem av landsstyret. Werner Lundgrenn fra Kongsvinger ble valgt som nytt medlem av landsstyret. Ola Arne Aune ble gjenvalgt som 1. varamedlem og Mai Britt Aasane Bottegård fra Kongsberg og Jarle Strandberg fra Hemsedal ble valgt som ny 2. og 3. varamedlem.. Styrets arbeid Landsstyret har hatt 2 styremøter og 4 telefonmøter siden siste landsmøte. Videre oppfølgning av rovviltforliket har vært den viktigste saken i norsk rovdyrpolitikk det siste året. I praksis har vi sett en rekke eksempler på at rovviltforlikets krav om mer effektivt uttak av skadedyr ikke fungerer godt nok og at klare målsettinger i Stortingets rovviltforlik problematiseres av forvaltingen. Spesielt sommeren 2013 fikk vi dessverre til fulle synliggjort de store problemene som streifulver utgjør når de slår seg til i prioriterte beiteområder. 1

2 Rovviltforlikets plan for evaluering av ulvesonen med Ulvesoneutvalgets innstilling lå til grunn for høring fra Miljøverndepartementets der Departementet ønsket å videreføre ulvesoneforvaltningen. Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk har i høringsuttalelse av 1. november 2013 uttrykt klar kritikk til myndighetenes forslag om å videreføre dagens forvaltning, Rovviltforlikets klare mål om at Stortinget skal vedta et nytt bestandsmål for ulv i Norge er heller ikke gjennomført. Flere forsøk på forhandlinger med Sverige om avtale om fordeling av grenseflokker for ulv har ikke ført fram og forhandlingene har nå strandet. Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk har i høringsuttalelse av 15. januar 2014 gitt sin fulle støtte til landbruksorganisasjonenes syn på ny forskrift for erstatning for rovdyrtap av husdyr på beite, en sak som har fått ekstra mye oppmerksomhet i forbindelse med «Krokann-dommen». Ledelsen i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk har hatt god kontakt med det politiske miljøet, både i regjering og storting. Dette fortsetter også etter regjeringsskiftet siste høst, og da ser vi effekten av at FNR har hatt god kontakt med sentrale personer både i regjering og opposisjon. Åsmund Ystad sammen med statssekretær Lars Andreas Lunde (H) i Klima og miljødepartementet på rovdyrseminar på Hamar 15. januar i år. Til høyre Ove Mellem fra Elverum. Foto: Per Fossheim FNR legger stor vekt på å delta og være synlig på så mange som mulig av relevante møter og arenaer der det diskuteres rovdyrforvaltning og rovdyrpolitikk. Kontakt med Sverige Konsekvenser av svensk rovdyrpolitikk i Norge var et sentralt tema i møte i regjeringens kontaktutvalg for rovviltforvaltning som ble arrangert i Stockholm 14. og 15. august Åsmund Ystad deltok på dette møte i det sentrale kontaktutvalget,. Der fikk vi en orientering fra Naturvårdsverket om utfordringer og pågående utredninger om svensk rovdyrforvaltning. 14 dager senere presenterte den svenske regjeringen en ny «rovdjursproposisjon» med forslag til endringer i svensk rovdyrforvaltning bl.a muligheter til betydelige reduksjoner av antall store rovdyr i Sverige. Denne proposisjon ble, på tross av hard debatt, vedtatt med små endringer i Riksdagen i desember Dette er vedtak som i utgangspunktet vil ha stor innflytelse for situasjonen i Norge. Men så langt har eventuelle positive føringer i den nye svenske rovdyrpolitikken blitt effektivt trenert av forvaltningen og også rettsvesenet som har stoppet omtrent alle forsøk på jakt på rovdyr etter klager fra miljøvernorganisasjonene. I samarbeid med FNR Østfold lokallag arrangerte vi et møte om svensk rovdyrforvaltning, 19. februar i Rømskog. Gunnar Glöersen fra Svenske Jägareforbundet var invitert og ga en god innføring i status i svensk rovdyrforvaltning, med et skremmende scenario om negative konsekvenser for Norge hvis vernesiden og EU fikk fortsette sin trenering av praktisk rovdyrforvaltning i Sverige. Nils Solberg har også deltatt i flere møter med ulike svenske miljøer som arbeider for reduserte rovdyrbestander i Sverige. 2

3 Gunnar Glöersen fra Jägareforbundet hos FNR Østfold, Svenske Naturvårdsverket orienterte FNR og det norske kontaktforumet om svensk Foto: Nils Solberg og Mari Gjølstad rovdyrforvaltning på et møte i Stockholm Utover dette har landsstyret og sekretariatet mye direkte kontakt med politiske miljø på alle nivåer, samt forvaltning og forskning. Slik kontakt skjer oftest på initiativ fra FNR, men i stigende grad er kontakten et resultat av at andre aktører tar kontakt og sender forespørsler til Folkeaksjonen. Dette mener landsstyret er en svært positiv utvikling. Representanter fra landsstyret har også mye kontakt med andre organisasjoner og med regionale rovviltnemnder. Landsstyret var representert på seminaret «Rovvilt og beitedyr» i regi av landbruksorganisasjonen, i Oslo i november. Landsstyret var også godt representert på nasjonalt rovdyrseminar på Hamar i januar Valgkampen 2013 Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk arrangerte to folkemøter om rovdyrpolitikk i stortingsvalgkampen i Stortingskandidater for partiene i Hedmark møtte på Terningen Arena i Elverum 24. august, og partienes toppkandidater i Nord-Trøndelag måtte svare for seg og sine partier på Stiklestad i Nord-Trøndelag 5. september. FNR har lang tradisjon for å arrangere debattmøter med toppolitikere, og det gir organisasjonen gode muligheter til å sette søkelyset på viktige problemstillinger og også få god kontakt med sentrale politikere i de fleste partiene på Stortinget. Karin Andersen (SV), Trygve Vedum (SP) og Gunnar Gundersen (H) Foto: Randi Nodeland og Marius Langfjord Elin Agdestein (H), Marit Arnstad (SP) og Robert Eriksson (FRP) Kontaktutvalget for rovviltforvaltning I Regjeringens kontaktutvalg for rovviltforvaltning deltar Folkeaksjonen sammen med en rekke organisasjoner fra Landbruk, Reindrift, Skogbruk, Miljøorganisasjoner, NJFF, Utmarkskommunenes Sammenslutning og KS. I tillegg møter Mattilsynet og SNO sammen med faste representanter fra MD, LMD, Mattilsynet, Sametinget, samt Miljødirektoratet som er arrangør av møtene i Kontaktutvalget. Kontaktutvalget har hatt ett møte siden siste landsmøte. Kontakt med lokallagene I tillegg til kontakt pr. telefon, e-post og brev med lokallagslederne har landsstyret i året som har gått besøkt mange av lokallagene. Styreleder Nils Solberg har deltatt på årsmøte i Søndre Buskerud lokallag, Trysil lokallag, Glåmdal lokallag og Østfold lokallag. Nils Solberg og Karen Anette Anti deltok på stiftelsesmøte for nytt lokallag i Troms 5. mars i år. Laila Hoff har deltatt på årsmøte i FNR Helgeland lokallag og daglig leder Åsmund Ystad har deltatt på årsmøte i Nord-Trøndelag og i Vestfold 3

4 lokallag. Forøvrig har Nils Solberg deltatt på andre møter i regi av Gauldal lokallag og Vestfold lokallag. Åsmund Ystad har deltatt på arrangement med Nord-Trøndelag lokallag, Akershus lokallag og Nord-Østerdal lokallag. Foredrag og jaktkurs. Nils Solberg har holdt flere kurs i ulvejakt og gaupejakt. 4 kurs i praktisk ulvejakt, i Gauldal, Vestfold, Seljord i Telemark og i Trysil har vært delvis meget godt besøkt. I Troms arrangerte FNR v/ Nils Solberg gaupejaktkurs i forbindelse med stiftelsesmøter for nytt lokallag. Fullt hus med 150 deltagere på FNR Vestfolds ulvejaktkurs med Nils Solberg Foto: Olav Nordheim. FNR har gjennomført ett kurs tre foredrag om bjørn og bjørnejakt og ett kurs i bjørnejakt med Hermann Sotkajærvi. FNR Nord- Østerdal lokallag arrangerte både kurs i bjørnejakt og villmarkskveld med Hermann i Dalsbygda i november. Hermann Sotkajærvi deltok også med foredrag om bjørn på Dragsjøhytta i Årnes i regi av FNR Akershus lokallag i november, samt på en tilsvarende kveld for FNR-medlemmer på Lygnasæter på Hadeland. Kommunale rovviltjegere på bjørnejaktkurs med Hermann Sotkajærvi i Os. Fullt hus med Hermann Sotkajærvis foredrag om bjørnekunnskap på Lygnasæter Foto: Per Arne Mikkelsen og Per Fossheim. Halvor Sveen frå Rendalen har deltatt med filmforedrag om møter med de fire store. Det skjedde i mars i år, i regi av FNR Gauldal lokallag, Nord-Trøndelag lokallag og Helgeland lokallag, samt et foredrag for våre medlemmer i Selbu og Tydal. FNR Østfold lokallag har arrangert møte med foredrag om svensk rovdyrpolitikk og forvaltning, med Gunnar Glöersen frå Svenska Jägareforbundet. Slike kurs/ foredrag er populære og gir deltagerne god kunnskap og FNR nye medlemmer. Til sammen har over 1000 FNRmedlemmer og andre interesserte deltatt på Folkeaksjonens kurs og foredrag i fjor høst og hittil i vinter. Godt besøkte møter og gode tilbakemeldinger fra medlemmene har for øvrig også i dette arbeidsåret vært gjennomgående for mange av møtene i regi av lokallagene. Vi mener det er et uttrykk for at Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk er en interessant organisasjon for folk. Erfaringene viser at de lokallagene som holder god kontakt med medlemmene, og inviterer til møter og årsmøter med interessante temaer og foredragsholdere, trekker godt med folk. 4

5 Foto: Trond Strømsmoen Halvor Sveen fra Rendalen viser film fra møter med store rovdyr for medlemmer i FNR Helgeland på Samisk Kultursenter i Hattfjelldal 5. mars i år. Profilering Materiell for bruk på messer og stands produseres fortløpende etter behov. Når det gjelder klær og gaveartikler forsøker vi å begrense vareutvalget. Stort vareutvalg er ikke lønnsomt i forhold til alt ekstra arbeid som følger med. Folkeaksjonens T-skjorte og caps, og klistremerker er i stor grad distribuert ut til lokallag og på våre stands som gave til nye medlemmer. Dette er en betydelig kostnad, men landsstyret mener at dette er et effektivt tiltak som både gir mange medlemmer og god profilering. Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk har en etter hvert mye omtalt facebookgruppe, som brukes til diverse info og profilering, men først og fremst til diskusjon mellom medlemmer og andre. Verdien av dette er begrenset og delvis omstridt, men det er en billig og effektiv informasjonskanal for de av våre medlemmer og potensielle medlemmer som er aktive brukere. Det krever fortsatt hardt arbeid for Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk å få profilering i riksmedia. Det krever god planlegging og prioriterte ressurser. Men indirekte spiller FNR en betydelig rolle som leverandør av nyhetsfeed på rovdyr.org som mange media i stor grad bruker som kilde til å lage saker. I juli 2013 deltok Nils Solberg i rovdyrdebatt på Dagsnytt 18, med daværende miljøvernminister Bård Vegard Solhjell. I desember 2013 deltok leder Nils Solberg i Tv-debatt om rovdyrpolitikk på NRK Aktuelt med den nye Klima og miljøministeren Tine Sundtoft og miljøpartiets stortingsrepresentant Rasmus Hansson. Nils Solberg, Bård Vegard Solhjell hos Grosvold i NRK Dagsnytt 18. Nils Solberg diskuterer med Klima og miljøminister Tine Sundtoft og Rasmus Hansson hos Ole Torp i NRK Aktuelt. Møter, messer og stands Folkeaksjonens deltagelse på messer og stands det siste året har gitt mange nye medlemmer. Jakt og Fiskedagene på Elverum i august 2013 endte med ny ververekord med 180 nye medlemmer til FNR. I tillegg har en rekke større og mindre arrangementer og stands i regi av lokallagene gitt mange medlemmer. Etter hvert har vi en solid gjeng fra flere lokallag med erfaring i hva som trengs når vi møter folk på messer. Det gir et ekstra løft og tilbakemeldingene fra mannskapene er at de svært gjerne vil være med også neste år. Stands på messer og bygdedager er også en fin måte å holde kontakten med medlemmene på. På de ulike Villmarksmessene treffer vi hundrevis av medlemmer som liker å komme innom og slå av en prat med ledelsen i deres egen organisasjon. 5

6 Medlemsrekord på FNRs stand på Jakt og Fiskedagene i Elverum august På bildet til høyre står Knut Storberget (AP) sammen med Stine Myrvang fra FNR Glåmdal på lokallagets stand i Odalen 17. august. Erfaringene fra disse mange møtene er en viktig del av tilbakemeldingene som ledelsen i FNR får fra grasrota. Og de mange positive tilbakemeldingene som vi faktisk får fra folk utgjør et viktig erfarings- og kunnskapsgrunnlag for landsstyrets egne vurderinger av at FNR faktisk drives på en god måte og gjør mange riktige prioriteringer. I tillegg har en rekke lokallag gjennomført lokale stands med god profilering og medlemsverving det siste året. FNR Trysil lokallag har gjennom lokale tiltak vervet over 60 nye medlemmer i Verdt å nevne er også en rekke enkeltmedlemmer som flere ganger hvert år leverer lister med nyvervede medlemmer. Informasjon Internettsiden er Folkeaksjonens spydspiss i arbeidet for en ny rovdyrpolitikk. Balansert og seriøs informasjon, alltid oppdatert, har befestet nettsidens stilling som meget sentral for informasjon og kommunikasjon om norsk rovdyrpolitikk og forvaltning. Samarbeidet med Direktoratet for naturforvaltning om levering av nyheter til Rovviltportalen fortsetter og Folkeaksjonen har hatt avtale om nyhetsoppdatering til en verdi av kr i Folkeaksjonens tidsskrift Rovdyr har kommet ut med 2 utgaver siden siste landsmøte. Rovdyr nr. 2/ kom ut i november og Rovdyr nr kom i mars i år. Redusert antall utgaver av Rovdyrbladet har vært landsstyrets viktigste tiltak for bedre økonomi og nødvendig reduksjon av arbeidsmengden i sekretariatet. Rovdyrbladet er et stort løft for FNR sentralt, både økonomisk og arbeidsmessig. Det er med en viss misunnelse at vi ser at andre organisasjoner med tilsvarende tidsskrift har redaksjoner med flere ansatte som jobber kun med informasjon, mens vi i FNR er nødt til å produsere medlemsblad i ledige stunder mellom annet arbeid, og uten egentlig å ha den kompetansen som hadde vært ønskelig. Men landsstyret er ikke i tvil om at tidsskriftet er svært viktig for både organisasjonen og medlemmene. Alle utgaver av tidsskriftet Rovdyr sendes direkte til alle stortingsrepresentanter og til sentrale personer i MD, DN, Fylkesmenn og regionale rovviltnemnder og kommuner. Medlemmer og lokallag Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk har 8500 aktive medlemmer, dvs har betalt medlemskontingent senest i 2012 eller 2013 og hittil i Antall medlemmer som har betalt medlemskontingent i kalenderåret 2013 er 6980 personer. I tillegg har 350 medlemmer betalt kontingent for 2013, høsten Det blir til sammen 7330 betalende medlemmer for året av disse er nye betalende medlemmer i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk har 23 lokallag. FNR Troms lokallag er stiftet siden forrige landsmøte. 6

7 Sekretariatet Arbeidsmengden i sekretariatet er stadig voksende, noe som først og fremst skyldes positive årsaker som at organisasjonen vokser. Men manglende kapasitet er ikke heldig da det stadig er ting som blir utsatt og ikke gjort, men en positiv måte å se dette på er at det delvis skyldes et økende antall forespørsler om deltagelse og bidrag om rovdyrpolitikk fra FNR. Styret har prioritert foreningens formål, med politisk arbeid, myndighetskontakt, verving og aktivitet i lokallagene, foran drifting av sekretariatet når dette har vært et problem. FNR hadde absolutt trengt en ansatt til, men det har det ikke vært ressurser til. Det er ikke noe poeng å ha en organisasjon som bruker opp alt på administrasjon slik at det er minimalt av midler til å påvirke utad. Dette gjør selvsagt at det administrative av og til halter litt, men styrets prioritering er helt bevisst. Takket være tålmodige lokallag går det rundt, men landsstyret er klar over at vi er helt avhengig av velvillige lokallag som bidrar med positivitet for å at det skal bli en levelig hverdag i sekretariatet. I 2013 har sekretariatet hatt hjelp av kontorsekretær i 40 % stilling. Torhild Fornes har vært til god hjelp til store arbeidsoppgaver som medlemsregistrering, utsending av medlemskontingent til nye medlemmer og ikke minst årsmøteinnkallinger og andre brev til medlemmene i de mange lokallagene som har ønsket å benytte seg av denne servicen. Økonomi Stortinget har økt bevilgningen med organisasjonsstøtte til FNR i 2014, til kr Sammen med driftsstøtte til fra Direktoratet for naturforvaltning og et økende tilskudd fra ordningen med mva-kompensasjon for frivillige organisasjoner gir det sammen med forventet medlemskontingent, et godt økonomisk grunnlag for Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk i Landsstyret viser for øvrig til regnskap for 2013 Laila Hoff, Werner Lundgrenn, Ola Arne Aune, Karen Anette Anti, Åsmund Ystad, Nils Solberg og Torvald H. Brinch. Foto: Per Fossheim Landsstyret vil takke alle sammen for samarbeidet i perioden. Nils Solberg /s/ Laila Hoff /s/ Karen Anette Anti /s/ Torvald H. Brinch /s/ Werner Lundgrenn /s/ Ola Arne Aune /s/ Åsmund Ystad /s/ 7

8 Møter og representasjon Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk Åsnes kommune. Rovdyrmøte. Werner Lundgrenn NRK. Oslo. Rovdyrdebatt på NRK Dagsnytt 18. Nils Solberg FNR Trysil. Stand på Engerdalsdagene Åsmund Ystad Jakt og Fiskedagene på Elverum Stand for FNR Nils Solberg, Åsmund Ystad, Werner Lundgrenn FNR. Landstyremøte, Elverum Hele landsstyret Kontaktutvalget for rovviltforvaltning. Møte i Stockholm. Åsmund Ystad Dyreetikkonferansen, Litteraturhuset i Oslo. Paneldebatt. Åsmund Ystad FNR. Termingen Elverum. Folkemøte Stortingsvalget. Møteledelse. Nils Solberg, Åsmund Ystad NJFF Kråkerøy, Fredrikstad. Foredrag Nils Solberg FNR. Stiklestad i Verdal. Folkemøte Stortingsvalget, Møteledelse Åsmund Ystad Rovviltnemnda i region 5, Hedmark. Møte på Hamar Werner Lundgrenn Nittedal. Møte med jakthundgruppen. Nils Solberg FNR Nord-Østerdal, Dalsbygda. Kurs og foredrag, bjørnejakt med Hermann Sotkajærvi Åsmund Ystad Rovdyrseminar i Oslo. I regi av NSG, NBS og NB Laila Hoff, Åsmund Ystad FNR Akershus. Foredrag om bjørnejakt med Hermann Sotkajærvi Laila Hoff, Åsmund Ystad Stortinget. Møte med Stortingsrepresentanter fra Høyre Laila Hoff, Åsmund Ystad Lygnasæter. FNR, foredrag om bjørnejakt med Hermann Sotkajærvi. Laila Hoff, Åsmund Ystad Stortinget. Møte med Stortingsrepresentanter fra SP Laila Hoff, Åsmund Ystad NRK. Oslo. Rovdyrdebatt på NRK TV Nils Solberg Rovdyrseminar på Hamar Nils Solberg, Laila Hoff, Werner Lundgrenn, Åsmund Ystad FNR. Landstyremøte. Gardermoen Hele landsstyret FNR Vestfold. Lardal. Kurs i praktisk ulvejakt Nils Solberg Seljord i Telemark.. FNR kurs i praktisk ulvejakt Nils Solberg FNR Nord-Trøndelag. Møte om felles plattform, organisasjoner i Nord-Trøndelag Åsmund Ystad Oslo. Arbeid med FNR medlemsregister Åsmund Ystad FNR Ringsaker, Rudshøgda, årsmøte FNR Østfold. Rømskog. Møte om svensk rovdyrpolitikk, m. Gunnar Glöersen Nils Solberg Møte med Nord-Trøndelag Høyre, Steinkjer Åsmund Ystad FNR Valdres, Fagernes, årsmøte FNR Lesja og Dovre, Lesja, årsmøte FNR Søndre Buskerud, Hokksund, årsmøte Nils Solberg Oslo. Møte med Stortingsrepresentanter fra Høyre. Åsmund Ystad Stortinget. Møte med statssekretær i Klima og miljødepartementet Åsmund Ystad Organisasjonen Redda Jakten. Møte i Årjäng. Paneldebatt Nils Solberg Stjørdal. Foredrag på årsmøte i Nord- og Sør-Trøndelag Sau og Geit Åsmund Ystad FNR Gauldal, Støren. Foredrag med Halvor Sveen Åsmund Ystad FNR Nord-Trøndelag, Grong. Årsmøte, foredrag med Halvor Sveen Åsmund Ystad FNR Troms, Bardufoss. Stiftelsesmøte. Gaupejaktkurs Nils Solberg, Karen Anette Anti FNR Helgeland, Hattfjelldal. Årsmøte, foredrag med Halvor Sveen. Laila Hoff Foredrag med Halvor Sveen, Selbu Åsmund Ystad FNR Trysil, årsmøte med kurs i ulvejakt Nils Solberg FNR Glåmdal, årsmøte Nils Solberg, Werner Lundgrenn FNR Oppdal og Rennebu, årsmøte Ola Arne Aune FNR Akershus, årsmøte med foredrag av Morten Kjørstad, Rovdata FNR Vestfold, årsmøte Åsmund Ystad FNR Nord-Østerdal, årsmøte 8

FOLKEAKSJONEN NY ROVDYRPOLITIKK NR 2 - OKTOBER 2008

FOLKEAKSJONEN NY ROVDYRPOLITIKK NR 2 - OKTOBER 2008 www.rovdyr.org FOLKEAKSJONEN NY ROVDYRPOLITIKK NR 2 - OKTOBER 2008 Enkelte hevder at ulven var her først mulig det, men jegerne var her 6000 år før naturvernerne! Helleristingen Bølareinen i Stod, ca 4000

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

Bondesangen. Tekst: Jonas Dahl Melodi: Rett som ørnen stiger

Bondesangen. Tekst: Jonas Dahl Melodi: Rett som ørnen stiger Bondesangen Tekst: Jonas Dahl Melodi: Rett som ørnen stiger All kultur er dyrken Først og fremst av jord. Der er moderstyrken, Først bak plogen gror. Samfunnslivet frem, Bygd og by og hjem, Første bonden

Detaljer

Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA. - og temanummer fra Lofoten

Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA. - og temanummer fra Lofoten Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA NFF AVDELING NORDLAND Julenummer - og temanummer fra Lofoten NFF avd Nordland besøker Lofoten Ny modell for finansiering av

Detaljer

Det ble så stille. Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk. Torvald Tangeland

Det ble så stille. Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk. Torvald Tangeland 449 Det ble så stille Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk Øystein Aas Oddgeir Andersen Stein I. Johnsen Torvald Tangeland Børre Dervo Jostein Skurdal Eli Åsen NINAs

Detaljer

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN 1 2 organisatorisk opplæring 1 innføring i høyres organisasjon 1.1 Innledning 03 1.2 Høyres organisasjon 04 1.3 Lokalforeningene 06 1.4 Styret 07 2 veien til foreningens

Detaljer

Ikke dyrere, men mer demokratisk! Historien om: Aksjon mot tvangssammenslutning av kommuner - ATK

Ikke dyrere, men mer demokratisk! Historien om: Aksjon mot tvangssammenslutning av kommuner - ATK 1 Ikke dyrere, men mer demokratisk! Historien om: Aksjon mot tvangssammenslutning av kommuner - ATK Stein Østre har et sterkt engasjement for demokratiet og også for det lokale folkestyret. Dette kommer

Detaljer

Landsstyremøtet 2013

Landsstyremøtet 2013 NYTT Nr. 5-2013/36. årgang Jobbe etter? Side 5 Trives på jobb Side 8 YS-konferansen Side 20 Landsstyremøtet 2013 Side 12 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS Redaktørens eget hjørne

Detaljer

NYTT Nr. 1-2008/31. årgang Skatteopplysningen Møt Elin Kristensen Verv og reis 40 års medlemsskap i SkL Slutt på internfakturering

NYTT Nr. 1-2008/31. årgang Skatteopplysningen Møt Elin Kristensen Verv og reis 40 års medlemsskap i SkL Slutt på internfakturering NYTT Nr. 1-2008/31. årgang Skatteopplysningen Side 6 Møt Elin Kristensen Verv og reis Side 12 Side 14 40 års medlemsskap i SkL Slutt på internfakturering Side 16 Side 19 Først ut SkL Midt-Norge side 10

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Fafo-rapport 2010:11 Fafo 2010 ISBN 978-82-7422-724-8 ISSN 0801-6143 Omslagsfoto:

Detaljer

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet ØF-rapport nr. 11/2001 Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet av Lene Nyhus og Trude Hella Eide 1 Østlandsforskning er et for skningsinstitutt

Detaljer

Årsrapport 2014 Innledning Medlemmer Styrets og sekretariatets arbeid Sekretariatet Styremøter

Årsrapport 2014 Innledning Medlemmer Styrets og sekretariatets arbeid Sekretariatet Styremøter 1 Årsrapport 2014 Innledning Det har vært et travelt år for Akupunkturforeningen i 2014 med hovedfokus på autorisasjonssøknaden, kommunikasjonsstrategien og blodforskriften. Medlemmer Pr. 31. desember

Detaljer

Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes»

Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes» Bioforsk Rapport Vol. 7 Nr. 29 2012 Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes» Rapport til Statens landbruksforvaltning og styret for Forskningsmidler over jordbruksavtalen Anne-Kristin Løes

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

Kommunalt innblikk. Kommuner i endring reform og innovasjon. Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr.

Kommunalt innblikk. Kommuner i endring reform og innovasjon. Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr. Kommunalt innblikk Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr. 3, 2014 Kommuner i endring reform og innovasjon Åpen innovasjon jakten på de beste idéene Kommunereform i Danmark

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Rapport 2009-084. Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP

Rapport 2009-084. Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP Rapport 2009-084 Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP ECON-rapport nr. 2009-084, Prosjekt nr. 5Z080152.10 ISSN: 0803-5113, 978-82-8232-094-8 LEB/EBO/mbh, HBE, 13. oktober 2009 Offentlig Redusert

Detaljer

Henning Sunde og Bent A. Brandtzæg: Å BYGGE EN NY KOMMUNE! Erfaringer fra gjennomføring av fire kommunesammenslutninger

Henning Sunde og Bent A. Brandtzæg: Å BYGGE EN NY KOMMUNE! Erfaringer fra gjennomføring av fire kommunesammenslutninger Henning Sunde og Bent A. Brandtzæg: Å BYGGE EN NY KOMMUNE! Erfaringer fra gjennomføring av fire kommunesammenslutninger Telemarksforsking-Bø Mars 2006 Å BYGGE EN NY KOMMUNE! ERFARINGER FRA GJENNOMFØRING

Detaljer

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf.

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf. NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg Av Torgun M. Bakken, leder for kontrollutvalgskomiteen i NKRF Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? Av Trond

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

MAGASINET. Møt landsstyrekandidatene LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. På full fart mot landsmøte i Personskadeforbundet LTN. s. 8-13

MAGASINET. Møt landsstyrekandidatene LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. På full fart mot landsmøte i Personskadeforbundet LTN. s. 8-13 MAGASINET FOR PERSONSKADEFORBUNDET LTN PERSONSKADEFORBUNDET LTN nr. 7-12. årgang 2013 Én + én + to = fire s. 4-7 Vårt potensiale er stort s. 8 Informasjon fra Statens sivilrettsforvaltning s. 14 På full

Detaljer

Kommunerevisoren. Misligheter revisors oppgaver. Offentlighetsloven og tilliggende herligheter Årsoppgjørsrevisjonen 2014. Les mer om: 70.

Kommunerevisoren. Misligheter revisors oppgaver. Offentlighetsloven og tilliggende herligheter Årsoppgjørsrevisjonen 2014. Les mer om: 70. Kommunerevisoren 1 2015 70. årgang Les mer om: Misligheter revisors oppgaver Offentlighetsloven og tilliggende herligheter Årsoppgjørsrevisjonen 2014 INNHOLD 1 2015 2 Kommunerevisoren 70. årgangen Bjørn

Detaljer

Årsmelding. Hos ROS kan du snakke med en som forstår!

Årsmelding. Hos ROS kan du snakke med en som forstår! Årsmelding 2011 Hos ROS kan du snakke med en som forstår! ROS SKAL virke som en interesseorganisasjon for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse og deres pårørende spre informasjon om spiseforstyrrelser

Detaljer

SkL NYTT. Våren kommer med PSA. Side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 2-2005/28. årgang.

SkL NYTT. Våren kommer med PSA. Side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 2-2005/28. årgang. SkL NYTT Nr. 2-2005/28. årgang Protokollføreren Side 4 Sjakk Matt Side 7 Latterlig lønnsomt Side 9 Hvem tok osten min? Side 14 Våren kommer med PSA Side 10 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Bibliotekaren. Et lite stykke Norge. En samarbeidets maktperson. Landsmøte med viktige vedtak. Yrkets etiske standard er satt

Bibliotekaren. Et lite stykke Norge. En samarbeidets maktperson. Landsmøte med viktige vedtak. Yrkets etiske standard er satt Bibliotekaren 5 2005 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Landsmøte med viktige vedtak En samarbeidets maktperson Et lite stykke Norge Kampen om bibliotekmeldinga i Olso Yrkets etiske standard er satt Innhold

Detaljer