LOKALHISTORIEN VIKTIG HVA BØR JEG HA AV UTSTYR? HVOR STARTER JEG? HVOR LANGT TILBAKE KAN VI KOMME?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LOKALHISTORIEN VIKTIG HVA BØR JEG HA AV UTSTYR? HVOR STARTER JEG? HVOR LANGT TILBAKE KAN VI KOMME?"

Transkript

1 LOKALHISTORIEN VIKTIG Det er lett å bli oppslukt i arbeidet med å lete etter opptegnelser og fakta Men Det å virkelig forske i sin slekt er ikke bare å samle inn tørre fakta. Det er viktig å kjenne til hvor dine forfedre levde og tiden de levde i, og vite noe om hvilket samfunn de levde i og hverdagslivet de hadde. Lokalhistorien vil kunne gi opplysninger om uår, epidemier, eiendomsforhold, soldater, levevilkår mm HVOR LANGT TILBAKE KAN VI KOMME? Stammer du fra Harald Hårfagre??? Er dette et poeng? Det gjør sannsynligvis ganske mange av oss, men kildesituasjonen gjør det umulig å påvise dette. Hvor langt tilbake vi kan komme, er et spørsmål om hvor langt vi kan følge et spor i kildene, og kildene blir færre jo lengre tilbake vi kommer. Kirkebøkene går tilbake til siste halvdel av tallet. HVA BØR JEG HA AV UTSTYR? Blyant og papir Kartotekkort-system, anekart, familieark Datamaskin, slektsforskningsprogram, internett Lydbåndopptaker Fotoapparat Videokamera HVOR STARTER JEG? Start med de nålevende! Skriv ned det du vet om dine foreldre, besteforeldre, oldeforeldre og andre slektninger Få dine nålevende slektninger til å fortelle om alt de vet om familien. Gjør det nå før det er for sent! Skriv ned alle opplysninger du får. Du tror du husker det som blir sagt, men det gjør du ikke! Bruk gjerne lydbånd eller video. Skriv også ned hvem/hvor du har fått informasjonen. Dette er kjempeviktig!!! Du husker ikke dette heller etter noe tid!

2 HVA BØR DU FÅ VITE? Fullt navn, daglignavn, etternavn Fødselsdato, i hvertfall fødselsår Hvor er de født, så nøyaktig som mulig Få de til å fortelle om både seg selv, og om sine foreldre, besteforeldre og slektninger de kan huske 1. - når den enkelte er født, døpt, konfirmert, død, 2. - hvor og når er de begravet, 3. - hvem giftet de seg med, hvor og når, 4. - hvem var forlovere, faddere, 5. - hvor mange barn fikk de 6. - utdannelse, yrke, hvor og hvordan bodde de Ansettelsespapirer: hvor, når, type jobb, ferdigheter Antikviteter: Spesiell historie, arvegods, inskripsjoner Avisutklipp: Omhandler ofte slektninger Bankkort: Foto, personopplysninger, underskrift Begravelsespapirer: Når og hvor Bibel: Familieopptegnelser, lagt inn andre papirer av verdi. Gamle familiebibler var gjerne store, tykke, med sterk ombinding der husfaderen ofte førte inn alle begivenheter av viktighet, så som ekteskap, fødsler, dåp og begravelser. Brev: Se etter navn, begivenheter i familien Bygdebøker Bøker, spes gamle: se etter påskrifter Dagbøker Deltakelsesdiplom: Hobbyer, interesser Dåpsattester: Navn, sted, foreldre Eiendomspapirer Eksamenspapirer Ekteskapsannonse: Navn, dato og sted Fakturaer Film/video: Familiebegivenheter, slekt, venner. Kan lages bilder av. Fødselsannonse: Navn, dato og sted Førerkort: Foto, personopplysn, underskrift Håndskrevne papirer Invitasjoner: Viktige begivenheter Karakterkort: Personopplysninger, hvilken skole, evt underskrift fra foreldre Kirkepapirer: Religiøs tilhørighet, navn og data for viktige begivenheter Klær (gamle): Arvestykke? Sjekk foto Loft/kjeller: Gamle dokumenter, bøker, klær og andre gamle skatter Medisinske papirer: Sykdommer, arvelige? Medlemskort: Hobbyer, foreninger Militærpapirer: Tid, navn og rang Pass: Foto, fysisk beskrivelse, underskrift, reiseaktivitet Pokal/premie Selvangivelse: Personopplysn, adresse, arbeid/yrke, inntekt, formue, eiendommer

3 Skiftedokumenter: Navn på arvinger, alder, sted, formue/gjeld, eiendeler Skjøter: Navn på slektninger, steder Skrevne historier Slektsbøker/slektspapirer Smykker: Arvestykker? Inskripsjoner? Vaksinasjonspapirer: Navn, dato Vielsesattest: Navn, sted, datoer Årbøker: Mange foreninger gir ut årbøker som kan gi opplysninger om en slektning.og sikkert mye, mye mer BIBLIOTEKET Når de muntlige kildene begynner å gå tomme, kan det være på tide å søke i skriftlige kilder. Biblioteket har oversikt over lokalhistorie, slektshistorie og bygdebøker. BIBSYS: Landsomfattende database over utgitte bøker, som også ligger på internett. Mange bøker er lagt ut på nasjonalbiblioteket: BYGDEBØKER SLEKTSBØKER Inneholder gårds- og slektshistorie. Dessverre er det ikke skrevet gårds- og slektshistorie for alle bygder. Det er ikke bestemte retningslinjer for hvordan en bygdebok skal være, og enkelte av dem som finnes er så ufullstendige at du får dårlig hjelp. Alle datoer og koblinger i slike bøker må sjekkes mot primære kilder. Slektsbøker som andre slektsforskere har satt opp. Hvis forskeren har jobbet seriøst, kan man bruke dette som et skjelett for videre jobbing. Men også her bør man sjekke mot primærkilder. Norske slektsbøker av Morten Hansen, omfatter slektsbøker fram til ca NOSLEBIB (Norsk Slektshistorisk Bibliografi) av Jon Fredrik Anker Solem NAVNESKIKK I ELDRE TID På landsbygda var tre slags navn i bruk: 1. Døpenavn: Fornavnet var viktigst. 2. Patronymikon: Identifikasjon med farsnavn + -søn/son/sen eller datter/dotter 3. Det tredje navnet fortalte hvor personen bodde, og dette endret seg når han flyttet. I byene ble det tredje navnet ofte sløyfet. For adels- og embetsmenn var det skikk allerede på 1600-tallet og ta et fast familienavn. Prestene gjorde i flere tilfeller om sitt navn til gresk eller latin. Innvandrede håndverkere kunne beholde sin yrkesbetegnelse på morsmålet som familienavn når de slo seg ned i Norge, f.eks Müller (møller), Schreiner (snekker) og Smidt (smed)

4 OPPKALLING Det var vanlig at barna ble oppkalt etter nære slektninger. Regelbunden oppkalling: Sønn: Farfar Datter: Farmor eller mormor, avhengig av hvilken side eiendommen kom fra Sønn: Morfar Datter: Den andre bestemoren 5. Deretter var det vanlig å kalle opp etter andre slektninger eller fadderne. Døde et barn, gikk navnet i arv til neste barn av samme kjønn Dersom en enkemann eller enke giftet seg på nytt og fikk barn, skulle første barnet i det nye ekteskapet oppkalles etter avdød ektefelle. Døde moren i barselseng og det levende barnet var ei jente, fikk datteren samme navn som sin mor. Det var heller ikke uvanlig å kalle opp barna etter kjente personer i lokalsamfunnet, f.eks presten, og det kunne da like gjerne være familienavn som døpenavn. GÅRDSNAVN I NORGE Norske Gaardenavne av Oluf Rygh inneholder alle gårdsnavn i hele Norge. Gir opplysning om hvilket fylke og prestesogn gården ligger i. Finnes også på internett. Det har gjennom tidene vært flyttet på grensene mellom herred, prestegjeld og sogn. Det er laget en oversikt: Herred, prestegjeld og sogn i Norge av Norunn Klettum, oppdatert KILDER Vi skal alltid notere hvor vi finner de enkelte opplysningene vi samler. Dette kalles kildehenvisning. Kravet om kildehenvisning gjelder: 1. Muntlige kilder: Navn, alder og dato 2. Litteratur: Forfatter, bokens tittel, bindnummer og sidetall 3. Arkivmateriale: Hvor, f.eks Statsarkivet i Kongsberg eller Digitalarkivet, Hva; f.eks Kirkebok for Kongsberg , side eller filmnummer på mikrofilm IKKE STOL PÅ ALLE KILDER Kilder må brukes kritisk, dvs kritisk vurdering av troverdighet og pålitelighet av kilden og opplysningene den gir. Primærkilde: Kirkebøker, folketellinger, skifter, rettsprotokoller, muntlig fortalt av personen selv osv. Sekundærkilder: Trykt litteratur som f.eks bygdebøker, slektshistorier, osv. Alle opplysninger bør om mulig sjekkes mot primærkildene. På mange nettsteder kan vi laste ned person- og slektsopplysninger, og legge dem rett inn i vårt eget slektsprogram. Dette er lettvint og praktisk, men vær klar over at andre kan ha gjort feil. Vi skal derfor i størst mulig utstrekning gå til primærkildene og kontrollere det vi finner, både i trykt litteratur og på internett. Vi må stole på primærkilden dersom ikke andre kilder sannsynliggjør eller beviser at det som står der er feil. Det skal svært gode argumenter til for å trekke en kirkeboks opplysninger i tvil. En innførsel i kirkeboken må som regel betraktes som avgjørende dokumentasjon.

5 SLEKTSFORSKNING PÅ INTERNETT Digitalarkivet DIS-Norge sine Genealogiske ressurser Skannede kirkebøker FamilySearch DIS-Norges DISTreff-database (kun for medlemmer) Fora ved behov for hjelp FOLKETELLINGEN des 1910 Siste folketelling som er offentlig tilgjengelig FOLKETELLINGEN des 1900 Oppgir oppholdssted for midlertidig fraværende FOLKETELLINGEN des 1885 Bare gjennomført i byer og ladesteder To skjema: ett for samer, kvener, finner og folk av blandet nasjonalitet, og ett for den øvrige befolkning For enkelte byer er denne tilgjengelig på internett, tellingen for Østfold, Akershus, Oslo, Vestfold og Telemark er mikrofilmet FOLKETELLINGEN des 1875 (telling gjort 3. jan 1876) Oppgir fødselsår og fødested Oppgir midlertidig bosted Egne tellingslister for sjøfolk. Rubrikk for statsborgerskap, og i aktuelle landsdeler opplysninger om folks samiske eller kvenske opphav. FOLKETELLINGEN des 1865 Gir informasjon om en persons fødested Oppgir alder ved førstkommende fødselsdag Var samtidig en jordbrukstelling med opplysninger om husdyrhold og utsæd

6 FOLKETELLINGEN feb Relativt nøyaktig og tilnærmet fullstendig. Registrert hvor de hørte hjemme, ikke der de tilfeldigvis oppholdt seg ved tellingen, inkl. sjøfolk Oppgir alder ved førstkommende fødselsdag, ikke den forrige. ANDRE FOLKETELLINGER 1840 for Kongsberg Du kan finne andre årstall for noen steder, f.eks 1815 og 1825 KIRKEBØKER Grunndata om hver enkelt person: fødsel/dåp, konfirmasjon, vigsel og dødsfall/begravelse 1700-ca1750: Ført kronologisk Ca1750: Inndeling i forskjellige avsnitt 1800-tallet: Skjemabøker Kirkebøkene er klausulert i 80 år, regnet fra siste innførsel i boken. Overført Statsarkivet etter 80 år. Kirkeboken for Andebu Kampen kirkebok 1913 Døpte DIS-Norges genealogiske ressurser Her finner du Slektshistoriske kilder i Norge Delt opp i fylker og kommuner Oversikt over alle kilder som finnes digitalisert og i bokform Har også god oversikt over kilder i utlandet, delt opp etter land/kontinent

7

Starthefte for DIS-medlemmer

Starthefte for DIS-medlemmer Starthefte for DIS-medlemmer Litt av hvert til hjelp i slektsforskningen Utgitt av DIS-Norge Revidert februar 2012 STARTHEFTE 1 Heftet ble første gang utgitt av Norunn Klettum og er senere oppdatert og

Detaljer

HVORDAN FINNE SLEKT ETTER ÅR 1900

HVORDAN FINNE SLEKT ETTER ÅR 1900 HVORDAN FINNE SLEKT ETTER ÅR 1900 Folketellingen 1900 Er som regel den nyeste søkbare kilden som er landsomfattende som vi kan bruke til å finne slekt Snakk med venner og kjente Den beste kilde for å finne

Detaljer

29.10. Slektsforskerdagen 2011 DNA og slektsforsking Om å skrive bygdebøker Kildekritikk Ullensakerprosjektet

29.10. Slektsforskerdagen 2011 DNA og slektsforsking Om å skrive bygdebøker Kildekritikk Ullensakerprosjektet DISputten 3-2011, årgang Utgave??-2011, årgang18 18 Medlemsblad for DIS Oslo og Akershus ISSN 0808-9647 Messeavis Slektsforskerdagen 2011 29.10 Slektsforskerdagen 2011 DNA og slektsforsking Om å skrive

Detaljer

Grip mulighetene denne sommeren

Grip mulighetene denne sommeren Østfolddis Digitalt medlemsblad nr. 3 - mai 2011 Grip mulighetene denne sommeren Hvordan går det med slektsgranskingen i sommer? Kjenner du at du er på nippet til miste interessen? Vil du heller sitte

Detaljer

Hundre års reindrift arkivert i Tromsø Samer og kvener gjemt i skolearkiv i Bodø Landsmøte med store organisasjonsendringer

Hundre års reindrift arkivert i Tromsø Samer og kvener gjemt i skolearkiv i Bodø Landsmøte med store organisasjonsendringer Årgang 23 nr. 2 2012 SLEKT OG DATA Medlemsblad for DIS-Norge Hundre års reindrift arkivert i Tromsø Samer og kvener gjemt i skolearkiv i Bodø Landsmøte med store organisasjonsendringer Medlemsblad for

Detaljer

SLEKT OG DATA. Lystgårdene blott til lyst? En ubehagelig slektshistorie Mens vi venter på 1920-tellinga

SLEKT OG DATA. Lystgårdene blott til lyst? En ubehagelig slektshistorie Mens vi venter på 1920-tellinga SLEKT OG DATA Medlemsblad for DIS-Norge, Slekt og Data Årgang 26 nr. 1/2 2015 Lystgårdene blott til lyst? En ubehagelig slektshistorie Mens vi venter på 1920-tellinga Innhold Medlemsblad for DIS- Norge,

Detaljer

DIS-Østfold. Digitalt medlemsblad, nr. 1 - juni 2015

DIS-Østfold. Digitalt medlemsblad, nr. 1 - juni 2015 Østfolddis DIS-Østfold Digitalt medlemsblad, nr. 1 - juni 2015 Av innholdet: Ærespris Hva jeg skulle ønske jeg visste Bilder og negativer Gedcom (Illustrasjonsfoto: Odd Marthinsen) Leder Sesongens siste

Detaljer

AVISEN. Side. Side. Side. Slik bruker du nettbank. PC, nett og slektsgransking. Velferdsteknologi. NOVEMBER 2011 12. ÅRGANG w w w.senior net t.

AVISEN. Side. Side. Side. Slik bruker du nettbank. PC, nett og slektsgransking. Velferdsteknologi. NOVEMBER 2011 12. ÅRGANG w w w.senior net t. Returadresse: Seniornett Norge Postboks 1002 Sentrum, 0104 Oslo NOVEMBER 2011 12. ÅRGANG w w w.senior net t.no Foto: Sivagnanam Jeevakumaran Velferdsteknologi PC, nett og slektsgransking Slik bruker du

Detaljer

Hjelp, jeg har slekt i Amerika! Et foredrag ved Marius Hellerud, Trøgstad 2008

Hjelp, jeg har slekt i Amerika! Et foredrag ved Marius Hellerud, Trøgstad 2008 Hjelp, jeg har slekt i Amerika! Et foredrag ved Marius Hellerud, Trøgstad 2008 Litt bakgrunnsinformasjon Utvandringen fra Norge til Nord-Amerika i moderne tid startet med Cleng Peerson (1782-1865) fra

Detaljer

DISputten. Slektsforskerdagene 2007. Finn dine røtter vi viser vei! 27. og 28. oktober. Medlemsblad for DIS-Oslo/Akershus 2-2007

DISputten. Slektsforskerdagene 2007. Finn dine røtter vi viser vei! 27. og 28. oktober. Medlemsblad for DIS-Oslo/Akershus 2-2007 DISputten Medlemsblad for DIS-Oslo/Akershus 2-2007 Slektsforskerdagene 2007 27. og 28. oktober Finn dine røtter vi viser vei! 14. årgang ISSN 0808-9647 Leder Jeg vil først begynne med å beklage at jeg

Detaljer

En enkel innføring i de vanligste kildene for en slektsgransker. er på internett.

En enkel innføring i de vanligste kildene for en slektsgransker. er på internett. En enkel innføring i de vanligste kildene for en slektsgransker er på internett. Innhold 3..Innledning 4..Digitalarkivet 5.Gammelt søkesystem (databasevelgeren) 8.Nytt søkesystem 11...Skannede kirkebøker

Detaljer

NOVEMBER 2009 I DETTE NUMMER:

NOVEMBER 2009 I DETTE NUMMER: DIZ MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD NOVEMBER 2009 NUMMER 07-2009 14. ÅRGANG I DETTE NUMMER: Släktforska i Finland Innvandring til Norge 1500-1900 Skannede skifter i Digitalarkivet Bygdebøker på Nøtterøy Slektsforskerdagen

Detaljer

SLEKT OG DATA. Unike bilder fra fortiden: Hvordan arrangere slektsstevne? Unike militærruller i Bodø

SLEKT OG DATA. Unike bilder fra fortiden: Hvordan arrangere slektsstevne? Unike militærruller i Bodø Årgang 23 nr. 3 2012 SLEKT OG DATA Medlemsblad for DIS-Norge Unike bilder fra fortiden: - Årets slektsforskerdag 27. oktober: «Gamle brev forteller» Hvordan arrangere slektsstevne? Unike militærruller

Detaljer

Fødsler utenfor ekteskap i Haus og Lindås prestegjeld på 1700- tallet.

Fødsler utenfor ekteskap i Haus og Lindås prestegjeld på 1700- tallet. Basisoppgave i historie Fødsler utenfor ekteskap i Haus og Lindås prestegjeld på 1700- tallet. Av: Kenneth Bratland (17.12.77) Sted: Historisk institutt, Universitetet i Bergen Veileder: Ståle Dyrvik Dato:

Detaljer

Artiklene i boken med kort omtale

Artiklene i boken med kort omtale Navn på kapittel kommer her også 13 Artiklene i boken med kort omtale Av Arne Langeland Fra slektsforsker til forfatter Denne innledende artikkelen prøver å ta tak i de vanligste unnskyldningene du kanskje

Detaljer

Av Ole Arild Vesthagen Slektsforskerdagen 2014

Av Ole Arild Vesthagen Slektsforskerdagen 2014 Av Ole Arild Vesthagen Slektsforskerdagen 2014 Hvordan jeg ble interessert i slekt Farfar fortalte Et slektsstevne i 1990 Hvordan komme i gang? Spør familie og bekjente om det de vet om slekta Noter alt

Detaljer

DISputten. Nybegynnertips Slekt i Oslo? Englemakerskene Lokal aktivitet i DIS-O/A

DISputten. Nybegynnertips Slekt i Oslo? Englemakerskene Lokal aktivitet i DIS-O/A DISputten Utgave 1-2013, årgang 20 Medlemsblad for DIS Oslo og Akershus ISSN 0808-9647 Nybegynnertips Slekt i Oslo? Englemakerskene Lokal aktivitet i DIS-O/A Leder Carl Birger van der Hagen Leder DIS-Oslo/Akershus

Detaljer

Funksjonsliste med beskrivelse og poengsetting I REGISTRERING A Person I-A1 Kan ha patronymikon og gårdsnavn/etternavn i separate felt?

Funksjonsliste med beskrivelse og poengsetting I REGISTRERING A Person I-A1 Kan ha patronymikon og gårdsnavn/etternavn i separate felt? Funksjonsliste med beskrivelse og poengsetting DIS-Norges test for slektsprogram Versjon 4.7 / 1.3. 2005 (Ole Bjørn Darrud) Denne funksjonslisten må sees i sammenheng med testprosedyren (versjon 4) som

Detaljer

Lederen har ordet: DIS-Østfolds vedtekter sier at årsmøtet skal avholdes innen utgangen av mars måned.

Lederen har ordet: DIS-Østfolds vedtekter sier at årsmøtet skal avholdes innen utgangen av mars måned. Østfolddis Digitalt medlemsblad nr. 2 - mars 2010 INNHOLD: Windows-Hjørnet side 2 Årsmøtets dagsorden side 4 Årsberetning side 5 Regnskap side 8 Hvor ble det av mor? side 10 Å bruke svenske SVAR side 13

Detaljer

Din siste vilje Testamentariske gaver. Arv

Din siste vilje Testamentariske gaver. Arv Din siste vilje Testamentariske gaver Arv Innholdsfortegnelse s.4 Dine ønsker for fremtiden Å skrive et testamente Gaver til en god sak s.7 Arvinger Hvem er mine arvinger? Ektefelle/registrerte partnere

Detaljer

- 1 - Historien om et husmannsbruk i Røyrdalen Odd Jan Andersen

- 1 - Historien om et husmannsbruk i Røyrdalen Odd Jan Andersen - 1 - Historien om et husmannsbruk i Røyrdalen Odd Jan Andersen 1 Innledning Mellom Oltedal og Dirdal passerer R-45 gjennom Røyrdalen før den fortsetter videre i tunnel mot Dirdal. Lia nedforbi veien er

Detaljer

Innhold Side 3 Fra redaksjonen

Innhold Side 3 Fra redaksjonen l Innhold Side 3 Fra redaksjonen

Detaljer

DISputten. Personvern og genealogi Fattigvesenet En solskinnshistorie Kulturminnedagene Riksarkivets skattkammer

DISputten. Personvern og genealogi Fattigvesenet En solskinnshistorie Kulturminnedagene Riksarkivets skattkammer DISputten Utgave 2-2012 årgang 19 Medlemsblad for DIS-Oslo/Akershus ISSN 0808-9647 Personvern og genealogi Fattigvesenet En solskinnshistorie Kulturminnedagene Riksarkivets skattkammer Leder Foto: Hanna

Detaljer

La ikke minnene visne

La ikke minnene visne Østfolddis Digitalt medlemsblad nr. 4 - september 2011 La ikke minnene visne SLEKTSCAFÉ Trenger du hjelp til din slektsgransking? DIS-Østfold har hatt et tilbud til nybegynnere og andre som trenger hjelp

Detaljer

Kort om vår organisasjon Barnevernets hjelp etter fyllte 18 år Sjekkliste: Er du klar? Ut av Barnevernet Tips: Slik fungerer en husleiekontrakt

Kort om vår organisasjon Barnevernets hjelp etter fyllte 18 år Sjekkliste: Er du klar? Ut av Barnevernet Tips: Slik fungerer en husleiekontrakt Klar for å bo alene 02 03 06 12 15 les om Kort om vår organisasjon Barnevernets hjelp etter fyllte 18 år Sjekkliste: Er du klar? Ut av Barnevernet Tips: Slik fungerer en husleiekontrakt ba r nev er nsba

Detaljer

DISputten Medlemsblad for DIS-Oslo/Akershus

DISputten Medlemsblad for DIS-Oslo/Akershus DISputten Medlemsblad for DIS-Oslo/Akershus Tema: De som reiste ut - Emigrasjon fra Norge 14. årgang ISSN 0808-9647 2-2008 Leder DISsere i emigrantenes fotspor? Slektsforskerdagen 2008 Nå nærmer den seg.

Detaljer

Notater. Minja Tea Dzamarija. Norske barn i utlandet Utvalgte land: Pakistan, Marokko, Tyrkia og Spania. 2004/71 Notater 2004

Notater. Minja Tea Dzamarija. Norske barn i utlandet Utvalgte land: Pakistan, Marokko, Tyrkia og Spania. 2004/71 Notater 2004 2004/71 Notater 2004 Minja Tea Dzamarija Notater Norske barn i utlandet Utvalgte land: Pakistan, Marokko, Tyrkia og Spania Avdeling for Personstatistikk/Seksjon for befolkning Innhold 1. Forord...3 2.

Detaljer

Skrive familiehistorie 10 steg for å gjøre din slektsbok e.l. til en realitet

Skrive familiehistorie 10 steg for å gjøre din slektsbok e.l. til en realitet Skrive familiehistorie 10 steg for å gjøre din slektsbok e.l. til en realitet Kanskje går du med en drøm om å skrive en familiehistorie, om det så er om livet til din bestefar eller en hel slektsbok? Kanskje

Detaljer

Utdanning. Utdanning har lenge vært en viktig del av menneskeheten. Det var først da bøker kunne trykkes at utdanningen eksploderte rundt om i verden.

Utdanning. Utdanning har lenge vært en viktig del av menneskeheten. Det var først da bøker kunne trykkes at utdanningen eksploderte rundt om i verden. Utdanning Utdanning har lenge vært en viktig del av menneskeheten. Det var først da bøker kunne trykkes at utdanningen eksploderte rundt om i verden. Lærdom starter med en gang man er født. Lærdommen "sniker"

Detaljer

Linken. Årsmøte i DIS Aust-Agder 18.02.02 på Kløckers Hus.

Linken. Årsmøte i DIS Aust-Agder 18.02.02 på Kløckers Hus. Linken *Medlemsbladet for slektsforskere* Nr. 1 Våren 2002-7. årgang DIS Aust-Agder DIS AUST-AGDER v/ daglig leder Postboks 36, 4801 Arendal. Antall Medlemmer: 157 (07.02.2002) Stiftet: 15.02.96 Bankgiro:

Detaljer